You are on page 1of 2

Ang Likas na yaman ay maitutring kayamanan ng isang bansa.Ito rin ang nagsisilbing kagandahan na isang bansa.

ang mga likas na yaman ang pangunahing pinagmumulan ng yaman at batayan ng kaunlarang pangkabuhayan ng isang bansa . Kabilang sa mga yamang likas ang yamang lupa, yamang mineral at yamang tubig.