BIBLIOGRAFIE  Anastasiu, N., Mutihac, V., Grigorescu, D., Popescu, Gh. C. 1998. Dicţionar de geologie. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.  Coteţ, P., 1969.

Geomorfologie cu elemente de geologie. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.  Ielenicz, M., Pătru, I., Ghincea, M., 2003. Subcarpaţii României. Editura Universitară, 250 pag.  Ielenicz, M., 2005. Geografia fizică a României. Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Proiectul pentru învăţământul rural, ISBN 973-0-04221-7.  Ielenicz, M., Pătru, I., 2005. Geografia Fizica a României. Editura Universitară, 255 pag.  Mutihac, V., Stratulat, M.I., Fechet R.M., 2004. Geologia României. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.  Posea, Gr., Popescu, N., Ielenicz, M., 1974. Relieful României. Editura Ştiinţifică, Bucureşti.  Posea, Gr., 2002. Geomorfologia României. Relief – tipuri, geneză, evoluţie, regionare. Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.  Posea, Gr., 2006. Geografia fizică a României. Partea I. Date generale. Poziţie geografică. Relief. Evaluare teste grilă, Ediţia a-II-a, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.  Săndulescu, M., 1984. Geotectonica României. Editura Tehnică, Bucureşti.  Velcea, V, Savu, A., 1982. Geografia Carpaţilor şi a Subcarpaţilor Româneşti. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.  Popescu, N., Ielenicz, M., Osaci Costache, G., Folea, F., Ene, M., 2001. Relieful României. Bibliografie. Vol I. Editura Eficient, Bucureşti. *Alte articole cuprinse în volume de lucrări ştiinţifice.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful