You are on page 1of 43

MC LC

LI M U Ti chnh doanh nghip l h thng cc quan h kinh t ny sinh trong qu trnh phn phi cc ngun ti chnh gn lin vi vic to lp v s dng cc qu tin t ca doanh nghip phc v cho yu cu sn xut ca doanh nghip. Trong , b my k ton s iu hnh ton b hot ng ti chnh doanh nghip. Vai tr ca ti chnh doanh nghip v b my k ton trong mi cng ty l rt quan trng, n tn ti v tun theo quy lut khch quan, ti chnh doanh nghip v b my k ton cn b chi phi bi cc mc tiu v phng hng kinh doanh ca doanh nghip. Thng tin k ton l rt cn thit cho nh qun tr ra cc chin lc v quyt nh kinh doanh. Do nu thng tin k ton sai lch s dn n cc quyt nh ca nh qun tr khng ph hp, doanh nghip c th ri vo tnh trng kh khn. Do vy, mt b my k ton mnh, s sch k ton r rng, phn tch thu o s gip cho ngi iu hnh a ra cc quyt nh kinh doanh t hiu qu. Mt khc s sch r rng th vic quyt ton v thu i vi c quan chc nng s mau l, gip tit kim thi gian, to iu kin tt cho hot ng sn xut kinh doanh. Nhng nh qun l nu cha am hiu v k ton th phi b sung kin thc chuyn mn bng cch tham d cc kha hc ngn hn. Nh qun l doanh nghip hiu bit v k ton d nhin l khng phi t mnh lm ly cc cng vic lp s sch m l kim tra li tnh chnh xc ca nhng thng tin c thuc cp bo co, phc v cho vic u hnh v ra quyt nh hiu qu trong cng vic sn xut kinh doanh. Cng ty c phn thuc th Y TW1 l mt trong nhng doanh nghip u ngnh trong lnh vc thuc v vt t th y vi truyn thng v b dy kinh doanh trong lnh vc ny. Tri qua 10 nm c phn ha, cng ty v ang pht trin vi s lng khch hng tri di khp 3 min. Sn phm ca cng ty kh a dng, bao gm 10 loi vi hn 100 sn phm v c cht lng cao, chim c th phn ng k so vi cc cng ty sn xut thuc th y khc. Vi c th kinh doanh l doanh nghip sn xut, cng ty phi t tm kim ngun hng, sn xut sn phm v cui cng l tiu th sn phm. Vi c th vai tr ca cng tc k ton l ht sc quan trng, thng tin k ton phi chnh xc v kp thi, c bit l k ton qun tr p ng nhu cu qun l.

Ngoi li m u, mc lc, danh mc s bng biu, danh mc cc ch vit tt v kt lun Bo co c kt cu thnh 3 chng:

CHNG I : Tng quan v c im kinh t k thut v t chc b my qun l hot ng sn xut kinh doanh ca cng ty CP thuc th y TW1.

CHNG II: T chc b my k ton v h thng k ton ti cng ty c phn thuc th y TW1. CHNG III : nh gi thc trng t chc k ton ti cng ty CP thuc th y TW1 .

hon thnh c bo co ny em nhn c s hng dn tn tnh ca Ths. ng Thy Hng, s gip ca cc phng ban v c bit l s ch bo nhit tnh ca cc anh ch, c ch trong phng k ton Cng ty c phn thuc th y TW1. Do thiu kinh nghim thc t nn bo co i ch cn l thuyt, gio iu, em mong nhn c s gp ca cc thy c bo co hon thin hn. Em xin chn thnh cm n!

CHNG I : TNG QUAN V C IM KINH T - K THUT V T CHC B MY QUN L HOT NG SN SUT KINH DOANH CA CNG TY CP THUC TH Y TW1 1. Qu trnh hnh thnh v pht trin ca cng ty c phn thuc th y TW1 Cng ty c phn thuc th y TWI, tn giao dch l VINAVETCO (Viet Nam Veterinary Company), tin thn l mt doanh nghip thuc B Nng nghip v pht trin nng thn, l DNNN c c phn ha di hnh thc bn mt phn gi tr thuc vn Nh nc hin ti trong DN, t chc v hot ng theo lut DN c Quc hi nc CHXHCN Vit Nam thng qua ngy 12/6/1999 ti k hp kha X. Nm 1973, theo quyt nh s 97NN- TCQ ngy 23/3/1973 ca B Nng nghip v Cng nghip thc phm tch ri b phn cung ng vt t v thuc th y ca Cng ty thuc tr su v vt t th y, thnh lp mt cng ty c tn gi l Cng ty vt t cp I. Nm 1983 i tn Cng ty thnh Cng ty vt t cp II (thuc B Nng nghip) theo quyt nh s 156 /TCCB ngy 11/6/1983 ca B Nng nghip v Cng nghip thc phm (nay thuc B Nng nghip v pht trin nng thn). Nm 1989, do yu cu pht trin ca ngnh, thun li trong qun l, B Nng nghip v Cng nghip thc phm cho trm vt t th y cp I st nhp vi x nghip thuc th y TW v ly tn gi l Cng ty vt t th y TWI. Theo ch trng ca Chnh ph v vic chuyn doanh nghip Nh nc thnh cng ty c phn, ngy 26/1/2000 Cng ty vt t thuc th y TWI c chuyn thnh Cng ty c phn thuc th y TWI theo quyt nh s 06/2000/Q/BNN TCCB ca B Nng nghip v pht trin nng thn. Tr s chnh ca Cng ty t ti 88 Trng Chinh ng a H Ni, c xy dng trn din tch 3200 m2, xung quanh c rt nhiu c s, X nghip qun l, nghin cu, sn xut, kinh doanh thuc th y nh: Vin th y, Cc th y, Cc kim dch ng vt, Trung tm kim nghim thuc th y, x nghip dc vt t th y H Nito iu kin thun li cho vic vn chuyn NVL v sn phm ca cng ty c lu thng d dng. Cng ty c hai chi nhnh:

- Chi nhnh Cng ty c phn thuc th y TW1 ti Thnh ph H Ch Minh. - Chi nhnh Cng ty c phn thuc th y TW1 ti Thnh ph Nng. Ngnh ngh kinh doanh: Sn xut, gia cng thuc th y; xut nhp khu, kinh doanh thuc th y v vt t th y. 2. Chc nng, nhim v ca cng ty c phn thuc th y TW1 Nhim v chnh ca Cng ty l : + Nghin cu, sn xut, kinh doanh xut nhp khu cc loi vc xin, thuc th y, nguyn liu sn xut thc n chn nui v thc n chn nui. + T vn, tip nhn v chuyn giao cng ngh i vi cc sn phm th y cho cc n v c nhu cu. + M rng lin doanh, lin kt vi cc t chc c nhn trong nc ng cn b chuyn mn trong Cng ty. + M rng cc ngnh ngh kinh doanh khc ph hp vi quy nh php lut Vit Nam. 3. c im hot ng sn xut kinh doanh ca cng ty c phn thuc th y TW1 Trong cc nm va qua, p ng kp thi nhu cu th trng, bn cnh tng cht lng sn phm, Cng ty cn n lc rt nhiu trong vic nghin cu v sn xut sn phm mi, do chng loi sn phm ca Cng ty kh a dng. V hnh thc, cc loi sn phm ca Cng ty gm cc dng thuc l, thuc gi, thuc ng. V tnh cht, Cng ty sn xut 10 loi, bao gm: Thuc khng sinh, thuc khng khun, thuc b sung, thuc gii c, thuc b, thuc an thn, thuc gim au, thuc tr tim, dung mi, st trng. Bn cnh cc loi thuc th y, Cng ty cn cho in mt s loi sch gip cho ngi chn nui hiu thm v cch s dng thuc th y, cc dch bnh xy ra vt nui, cch phng trnh, cha bnh cho gia sc, gia cm. Qu trnh sn xut thuc ca Cng ty c tun th cht ch theo quy trnh chung ca sn xut sn phm thuc th y v cng c chia lm 4 giai on nh sau: v nc ngoi nhm phc v c lc cho qu trnh sn xut kinh doanh, bi dng i

- Giai on 1: NVL c san l theo nh mc kinh t k thut v c bo qun trong phng lnh. - Giai on 2: Chun b NVL v vt t bao b, nhn mc theo tng m, tng mt hng. - Giai on 3: Pha ch, phi ch trong phng lnh theo di m thng xuyn, giai on ny thuc c tit trng. - Giai on 4: Hon thin sn phm v nhp kho. Phn ln NVL u vo c Cng ty nhp khu t cc nc Italya, Php, n , M, Anh, Bungari, Indonesia, Malaysia, c, Nht, Trung qucTon b NVL c nhp t cc nh my t tiu chun ISO hoc tiu chun GMP (Good Manfacturing Product). Cht lng NVL gp phn quan trng vo cht lng hng ho ca Cng ty, th hin: Cng ty c nhiu sn phm t cc gii thng, huy chng vng, gii Bng la vng trong cc Hi ch quc t cc nm nh: Anticocid 20g, Colivinavet 10g, Spectilin 5ml, Pneumotic 100ml, Fe B12 20ml v 5ml Trong s 10 loi thuc k trn th thuc khng sinh c nh gi l loi sn phm c t l gi tr sn xut ln nht (chim hn 70 % tng gi tr sn xut ca ton Cng ty). c im v quy trnh cng ngh: Thng th nguyn liu nhp v l thuc di dng s ch khi v n Cng ty ch vic kt hp cc thnh phn vi nhau to ra thuc c tr. Chnh v vy cng ngh sn xut Cng ty ch c mt s khu t ng cn ch yu vn l lao ng th cng. Sn phm ca Cng ty ch tn ti hai dng: thuc nc v thuc bt. Trong qu trnh pha ch thuc Cng ty lun phi tun th 3iu: -Thuc khng c tnh cht tng k. -Thuc phi c tnh dung np. -Tng cng hip nh tc dng. Hin nay Cng ty c hai phn xng dc trong mi phn xng m nhn mt chc nng sau: -Phn xng dc 1: chuyn sn xut cc loi thuc nc, thuc ng tim (cn gi l phn xng thuc nc);

-Phn xng dc 2: chuyn sn xut cc loi thuc bt tim, bt gi, bt vin v cc loi thuc tng trng (cn gi l phn xng thuc bt). Quy trnh cng ngh sn xut thuc bt v thuc nc c khi qut qua s sau: S 1: Quy trnh cng ngh ti cng ty c phn thuc th y TW1 - Cng ngh sn xut thuc bt:( 5 giai on)
Chun b nguyn liu vt liu Phi ch ng gi KCS Nhp kho bo qun ch xut kho

- Cng ngh sn xut thuc nc:( 6 giai on)


Chun b nguyn liu vt liu Chia s lng thuc ra ng, l bng my t ng Dn nhn vo l, ng hp thng Nhp kho bo qun v ch xut kho

Tit trng

KCS

Hai phn xng ny ch thc hin vic sn xut thuc cn cc loi bao b, ti, hp Cng ty vn phi t ni khc sn xut. Dy chuyn sn xut sn phm c b tr ti hai phn xng dc nh sau: Ti phn xng 1 c dy truyn cng ngh ca c, Hungari vi cng sut 1.5 tn / ngy, cn phn xng 2 dy truyn cng ngh ca Nht. h tr cho hai phn xng trn Cng ty cn c cc thit b khc phc v cho sn xut nh : thit b sn xut nc ct, cc t pht in. V thuc th y phi m bo nhng iu kin nht nh do Cng ty u t h thng my mc bo qun sn phm nh : my iu ho nhit , my ht m, my kim tra PH, my ht chn khng, my lc, thit b thi kh v trngNgoi ra thun li cho qu trnh tiu th v gii thiu sn phm Cng ty m cc ca hng gii thiu sn phm v trang b cho cc ca hng cc phng tin chuyn ch l cc t ti v xe my. 4. c im t chc qun l ca cng ty c phn thuc th y TW1 Khc vi trc y l mt doanh nghip Nh nc, t thng 5/2000, Cng ty c phn thuc th y TWI chnh thc thc hin c phn ha theo ch trng ca

Nh nc. Do , phng thc t chc qun l ca Cng ty chuyn t tnh cht mang mu sc tp trung vo mt vi c nhn lnh o v chu s chi phi ca cp trn sang tnh cht c t quyt, lnh o v kim sot ca mt tp th nhng ngi ng gp c phn. T chc cao nht ca Cng ty l HC thng nin, HC hp mi nm mt ln bu ra HQT v Ban kim sot, thng qua bo co ca HQT, cng tc k ton cu Cng ty v phn phi li nhun cho cc thnh vin. HQT l c quan qun l c quyn lc cao nht ca Cng ty bao gm mt ch tch HQT, hai ph ch tch v ba u vin. Ban kim sot: L b phn thay mt c ng kim sot mi hot ng qun tr v iu hnh ca HQT v ban gim c, vic chp hnh iu l Cng ty trong qu trnh sn xut kinh doanh. S 2: T chc b my qun l ca Cng ty c phn thuc th y TW1

HC
Bu

Bu

Ban kim sot

H QT
B nhim Gim st

Gim c iu hnh
C

Cc phng ban v b phn

Ngun: Phng T chc hnh chnh

Ban gim c: Do HQT quyt nh b nhim, trc tip tham gia iu hnh hot ng kinh doanh ca Cng ty, chu trch nhim trc HQT v trc php lut v thc hin cc quyn v nhim v c giao.

Phng t chc hnh chnh c chc nng tham mu cho Gim c ton b cng tc t chc cn b, cng tc o to, lao ng tin lng, hnh chnh qun tr, cc cng tc ni chnh khc. Phng k thut c chc nng tham mu cho Gim c v HQT v nghin cu cc sn phm mi, ch th, th nghim, pha ch v khc phc cc sn phm hng trong qu trnh sn xut. Phng th trng v bn hng c chc nng tham mu cho ban gim c v vic cung ng nguyn liu, vt t cho sn xut ng thi l ni tip nhn v phn phi sn phm ca Cng ty ti cc i l, cc knh tiu th, xut cc bin php nhm duy tr, m rng v pht trin th trng cng nh c ch bn hng hp l, p ng nhu cu khch hng. Phng m bo cht lng l b phn tham mu cho ban gim c v cng tc kim tra cht lng NVL, bao b, sn phm; cng tc kim sot cc qu trnh sn xut. Phng ti chnh k ton l ni thc hin cc cng tc ti chnh, k ton, cng tc t chc lao ng tin lng v cc cng tc ni chnh khc nhm tr gip cho cng tc iu hnh Cng ty cho HQT v ban gim c. Phng k hoch vt t: Tham mu v xy dng k hoch sn xut, k hoch cung ng vt t, NVL phc v sn xut kinh doanh cho ban gim c. Xc nh ngun v t chc thc hin mua vt t, nguyn liu khi c ph duyt. Phng kho vn c chc nng tham mu cho ban gim c v vic qun l cc loi vt t, NVL, hng ha v s dng mt bng kho tng. Qun l cc phng tin vn chuyn v t chc vn chuyn hng ha. T chc san l NVL v ng du nhn, bao b phc v sn xut kinh doanh. Cc phn xng: L b phn c nhim v b tr sp xp lao ng, qun l lao ng theo ng quy nh, thc hin ng gi hon thin sn phm ng qui trnh cng ngh k thut. B phn ny cng c nhim v xut vic ci tin, sa cha c s vt cht, my mc thit b. Ngoi ra, Cng ty cn c mt s chi nhnh, t sn xut, ca hng v t bo v nhm thc hin hot ng sn xut kinh doanh ti cng ty. Mc d mi phng ban

c nhim v v chc nng khc nhau nhng mt khc li b sung v lin kt cht ch vi nhau thnh mt khi thng nht. Tng s CBCNV n nm 2009 l 160 ngi. Trong c : Tin s: 01 ngi; Thc s: 02 ngi; i hc cc ngnh kinh t k thut: 59 ngi; Trung cp, cao ng: 18 ngi; Cng nhn k thut: 15 ngi. 5. Tnh hnh ti chnh v kt qu kinh doanh ca cng ty c phn thuc th y TW1 trong 3 nm gn y (xem trang sau) Bng s 1: Tnh hnh ti sn v ngun vn ca cng ty CP thuc th y TW 1 t 2007 - 2009

Ch tiu A. Ti sn 1. TSL v TNH Tin Khon phi thu HTK TSL khc 2. TSC v TDH Nguyn gi TSC Hao mn ly k TDH Chi ph XDCBDD Tng Ti sn B. Ngun vn 1. N phi tr 2. Vn ch s hu Ngun vn, qu Kinh ph khc Tng ngun vn

Nm 2007 37.789.777.719 9.744.926.739 6.100.129.794 15.768.641.137 6.176.080.049 8.590.757.708 9.514.941.669 (6.568.198.921) 866.640.000 4.777.374.960 46.380.535.427

Nm 2008 30.758.407.911 1.825.929.184 3.656.467.184 20.266.169.845 5.009.841.698 33.766.555.285 11.440.539.078 (7.262.938.100) 866.640.000 28.722.314.307 64.524.963.196

Nm 2009 48.141.477.272 1.164.369.390 21.628.479.651 22.971.851.424 2.376.776.807 73.967.793.398 12.810.286.125 (7.170.601.633) 866.640.000 67.461.468.906 122.109.207.67 0 52.353.644.783 69.755.625.887 0 122.109.270.67 0

So snh 08/07 09/08 .81 .19 .60 1.29 .81 3.93 1.20 1.11 1.00 6.01 1.39 1.57 .64 5.92 1.13 .47 2.19 1.12 .99 1.00 2.35 1.89

11.435.410.528 34.945.124.899 0 46.380.535.427

30.347.936.402 34.177.026.794 0 64.524.963.196

2.65 .98 1.39

1.73 2.04 1.89

Ngun: Phng ti chnh k ton Bng s 2: Kt qu hot ng kinh doanh ca Cng ty c phn thuc th y TW1 t 2007 2009 Nm Chnh lch 08/07 09/08

Ch tiu Nm 2007 Tng doanh 50.139.841.47 thu Tng chi ph Tng thu 7 44.656.018.06

Nm 2008 58.203.436.931 52.358.854.478 53844.582.453

Nm 2009 73.481.866.875 63.384.531.093 10.097.335.782

1.16 1.17 1.07

1.26 1.21 1.73

1 li 5.483.823.416

nhun trc Ngun: Phng ti chnh k ton 6. Phng hng pht trin ca cng ty trong thi gian ti Cng ty c phn thuc th y TWI l mt trong nhng doanh nghip Nh nc tin hnh c phn ha u tin nc ta. Ngay t nhng ngy u tin hnh c phn ha, Cng ty gp nhiu kh khn trong khu qun l cng nh iu hnh sn xut kinh doanh. HQT cng nh ban lnh o Cng ty nhn thc r tm quan trng ca vic t ra nhng phng hng chin lc nhm a Cng ty i ln trong nn kinh t th trng khc nghit ny. Cng ty c thnh lp vi chc nng: - T chc kinh doanh trn c s nhp khu cc loi thuc v vt t th y ca nc ngoi cng nh thu mua sn phm trong nc, phc v cho cng tc phng chng dch bnh cho gia sc, gia cm, y mnh ngnh chn nui pht trin vng chc. - M rng lin doanh, lin kt vi cc thnh phn kinh t trong nc v ngoi nc to s u t, tn dng ngun hng cng nh tin b khoa hc k thut p ng cho kinh doanh. - Qun l kinh doanh, qun l ti sn, vt t, vn, lc lng lao ng cu Cng ty c Nh nc giao v ca Cng ty to ra theo ng cc ch quy nh ca Nh nc, khng ngng nng cao hiu qu kinh t trong kinh doanh, thc hin tt vic bo v v pht trin vn. - Thc hin nghim tc cc ch , chnh sch, php lut ca Nh nc, t chc tt i sng, khng ngng nng cao trnh vn ha ngh nghip cho cn b cng nhn vin, bo v mi sinh, gi gn trt t an ninh, bo m an ton trong Cng ty v lm trn ngha v i vi Nh nc.

- L doanh nghip chuyn cung ng vt t, hng ha v thuc th y cung cp v nhm thc y ngnh chn nui th y ca Nh nc pht trin mnh. Phng hng k hoch ca Cng ty hin nay cng nh lu di l: Tng doanh thu nm sau cao hn nm trc; n nh cng vic, thu nhp cho ngi lao ng; m rng th trng, a dng ha sn phm.

CHNG II:T CHC B MY K TON V H THNG K TON TI CNG TY C PHN THUC TH Y TW1 Hch ton k ton l cng c quan trng phc v iu hnh, qun l nn kinh t quc dn, qun l hot ng sn xut kinh doanh ca doanh nghip...Do , t chc cng tc hch ton k ton mt cch khoa hc, hp l c vai tr ht sc quan trng. I.T CHC B MY K TON TI CNG TY C PHN THUC TH Y TW1 1. M hnh t chc b my k ton Cng ty hin ang p dng hnh thc t chc b my k ton theo m hnh tp trung. Mi cng vic k ton u c thc hin ti phng k ton, bt u t khu phn loi chng t, nh khon, ghi s tng hp, s chi tit, s tng hp cho n khu cui cng l lp bo co quyt ton, cc n v trc thuc ch t chc ghi chp ban u. 2. Nhim v, chc nng ca b my k ton B my k ton ca cng ty c chc nng: Theo di, kim tra, gim st, nh gi v tnh hnh ti chnh ca doanh nghip, tng kt hiu qu sn xut kinh doanh, lp v np cc bo co ti chnh chnh xc, kp thi v y cho c quan qun l. B my k ton c nhim v: Thu thp v x l chng t lin quan n hot ng ca b my cng ty, ghi s v lp bo co k ton theo yu cu. Kt hp vi cc b phn chc nng khc ln k hoch SXKD v k hoch ti chnh cho hot ng ca cng ty. ng thi thng qua cc ti liu ghi chp c k ton tin hnh phn tch tnh hnh thc hin k hoch, tnh hnh s dng vn, bo ton vn, tnh gi thnh, xc nh hiu qu sn xut kinh doanh v thc hin ngha v vi nh nc, vi cp trn v cng tc thanh ton. 3. C cu b my k ton thc hin c cc nhim v, m bo s lnh o v ch o thng nht, trc tip ca K ton trng, m bo chuyn mn ha lao ng ca i ng cn b k ton, ng thi cn c vo c im t chc sn xut th b my k ton ca Cng ty c t chc nh sau: Mt k ton trng kim k ton tng hp, iu hnh cng vic chung.

Mt k ton v ti sn c nh. Mt k ton v tiu th kim k ton cng n. Mt k ton v nguyn liu, cng c dng c kim k ton chi ph. Mt k ton tin lng v cc khon trch theo lng. Mt th qu. S 3: T chc cng tc k ton trong Cng ty

K ton trng

B phn k ton tin lng v cc khon trch theo lng

B phn k ton TSC

B phn B phn B phn k ton k ton k ton vn bng chi ph vt t v tin v v tnh NVL thanh gi ton thnh

B phn k ton tiu th v cng n

Th qu

Ngun: Phng ti chnh k ton Trong , ni dung cng vic v nhim v ca cc b phn nh sau: K ton vt t v NVL: T chc ghi chp v tng hp s liu v tnh hnh thu mua, vn chuyn, xut kho, tn kho, nhp kho vt t v NVL; Tnh gi ca vt t, NVL thu mua v kim tra qu trnh cung ng vt t, NVL; Kim tra vic ghi chp chng t c lin quan n vt t, NVL v phn b chi ph cho cc i tng s dng. K ton vn bng tin v thanh ton: Phn nh tnh hnh bin ng vn bng tin v cc khon thanh ton; i chiu, kim tra tng khon n pht sinh. K ton tin lng v cc khon trch theo lng:

Ghi chp, phn nh tnh ton v lng v cc khon trch theo lng. Tnh ton tin lng v cc khon mang tnh cht lng hng k cho ngi lao ng. K ton TSC v cng c dng c: Phn nh tnh hnh bin ng ca TSC v cng c; Kim tra vic qun l v s dng TSC v cng c; Tnh ton v phn b khu hao TSC; Xy dng k hoch sa cha ln TSC v d ton chi ph; Kim k, nh gi li TSC theo qui nh ca Nh nc. K ton chi ph v tnh gi thnh: Xc nh, tp hp chi ph theo tng i tng tnh ga thnh, phn b cc chi ph chung cho cc i tng tnh gi; Xc nh khi lng sn phm hon thnh v tng hp kt qu hch ton ca phn xng; Phn tch tnh hnh thc hin k hoch gi thnh, a ra gii php gim gi thnh. K ton tiu th v cng n: Xc nh gi vn hng bn v chi ph bn hng c lin quan; Xc nh kt qu bn hng; Theo di tnh hnh cng n. Th qu: Gi tin, kim tra tin mt ti qu ca cng ty; Xut tin theo chng t, theo lnh ca th trng n v hoc k ton trng; Lu tr h s, qun l h s chng t k ton lu tr ti phng k ton. II. 1. T CHC H THNG K TON TI CNG TY C PHN THUC Cc chnh sch k ton chung Hin nay, Cng ty ang p dng h thng k ton doanh nghip ban hnh theo quyt nh 15/2006/QD -BTC ngy 20/03/2006 ca B trng B Ti chnh cng vi thng t 244/2009/TT-BTC ngy 31/12/2009 hng dn, sa i b sung ch k ton doanh nghip, bao gm bn phn: TH Y TW1

H thng ti khon k ton; H thng bo ti chnh; Ch chng t k ton; Ch s k ton. Cng ty p dng: * Hnh thc k ton: k ton my. Cng ty hin ang s dng phn mm k ton FAST ACCOUNTING 2008. Tt c chng t, nghip v u c thao tc trn phn mm FAST ACCOUNTING v trn Excel, vo bt k thi im no k ton phn hnh c th tin hnh kha s v in bt k loi s sch no cn thit. *n v tin t ghi s k ton: VN. *Phng php tnh thu GTGT: Phng php khu tr. * Phng php hch ton hng tn kho: phng php k khai thng xuyn. * Phng php tnh khu hao TSC: Phng php khu hao theo ng thng. * Nin k ton l nm, bt u t ngy 01/01 v kt thc vo ngy 31/12; K k ton thng l ba thng, cui mi qu k ton Cng ty s tin hnh kho s mt ln. K tnh gi thnh Cng ty ang p dng l mt thng. K tnh gi thnh ny s m bo cho vic tp hp v phn b kp thi gi thnh sn phm phc v cho yu cu ra quyt nh ca Ban lnh o Cng ty. 2. T chc vn dng h thng chng t k ton Mi nghip v kinh t pht sinh ti Cng ty u c lp chng t gc hp l, hp l v hp php . Chng t k ton l c s k ton tin hnh nhp s liu vo phn mm k ton ca cng ty, cc chng t k ton s dng c sp xp , phn loi v bo qun lu tr theo quy nh ca ch lu tr chng t, ti liu k ton ca Nh nc. Quy trnh lun chuyn chng t c thc hin theo ng ch k ton hin hnh: Ngi lp cc chng t l cc k ton phn hnh hoc th kho,th qu. Ngi xt duyt u tin l K ton trng sau n Gim c. Sau khi pht hnh chng t th ty thuc vo tng loi chng t m s c cc lin khc nhau cho tng b phn lu gi lm cn c nhp liu vo phn mm k ton, ghi s, i chiu, chng minh cho nghip v pht sinh.

Vic s dng phn mm k ton FAST ACCOUNTING gip k ton rt nhiu trong vic ghi chp, nhp, v i chiu s liu trn cc s. Trong phn mm c tt c cc mu s cn thit, k ton ch cn chn mu s, sau nhp s liu v in ra theo mc ch s dng. Hin ti cng ty ang p dng h thng chng t k ton ban hnh theo Quyt nh s 15/2006/Q BTC ban hnh ngy 20/03/2006 ca B trng B ti chnh . Danh mc cc loi chng t s dng ch yu bao gm: - Giy bo N; - Giy bo C; - Phiu nhp kho; - Phiu xut kho; - Phiu xut kho kim vn chuyn ni b; - Ho n (GTGT); - Ho n cc ph vn chuyn; - Phiu thu; - Phiu chi... 3. T chc vn dng h thng ti khon k ton T chc ti khon k ton hp l l c s trong vic theo di v qun l cc i tng. Cng ty CP thuc th y TW1 da trn h thng ti khon quy nh ti quyt nh 15/2006/Q-BTC ca B trng B ti chnh. Ngoi ra cn c vo c im hot ng, c trng ring ca Cng ty m danh mc ti khon c th v chi tit khc nhau. L doanh nghip sn xut, do vy cc nghip v pht sinh trong mt k ca doanh rt a dng, t khu thu mua, sn xut v cui cng l tiu th. Vic s dng phn mm k ton gip cho cng ty m c h thng ti khon ph hp rt thin li cho cng tc hch ton. Phn mm k ton gip ngi s dng phn loi chi ph mt cch d dng. Cc ti khon ch yu c cng ty s dng bao gm:

Bng s 3: Danh mc ti khon s dng ti cng ty c phn thuc th y TW1 Danh mc ti khon k ton s dng: (TK cp 1)
STT Tn TK SH STT Tn TK SH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Loi TK 1(TSNH) Tin mt Tin gi ngn hng Phi thu khch hng Thu GTGT (khu tr) Tm ng Chi ph tr trc NH NVL Loi TK 2(TSDH) TSC Hao mn TSC Chi ph tr trc DH K qu, k cc DH Loi TK 3(NPT) Vay ngn hn N DH n hn tr Phi tr ngi bn Thu v cc khon phi

111 112 131 133 141 142 152 211 214 242 244 311 315 331 333

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Loi 4 (VCSH) NV kinh doanh CL t gi hi oi LN cha phn phi Qu khen thng, phc li Loi TK 5(DT) DT bn hng DT H ti chnh Khon gim tr DT Loi TK 6(chi ph) Gi vn hng bn Chi ph NVLTT Chi ph QLKD Loi TK 7(TN khc) Thu nhp khc Loi TK 8(CP khc) Chi ph khc Chi ph thu TNDN

411 413 421 431 511 515 521 632 635 642 711 811 821

np nh nc Phi tr ngi L 334 LoiTK9(XKQKD) Chi ph phi tr 335 33 Xc nh KQKD 911 Phi tr,phi np khc 338 Loi TK 0(TKNB) Vay di hn 341 34 Ngoi t cc loi 007 Vi ngnh ngh l doanh nghip sn xut, v vi c th sn xut ca cng

ty, do bn cnh nhng ti khon c bn theo lut quy inh, cng ty cn chi tit cc ti khon n cp 2,3ph hp vi c th qun l v sn xut kinh doanh. C th 1 vi v d nh sau:

131 1311 13111 13111 1 13111 2 13111 3 13111 4 13111 5 13111 6 13111 8 13112 13112 1 13112 2 13113

Phi thu khch hng Phi thu ngn hn khch hng Phi thu ngn hn khch hng: hot ng SXKD Phi thu ngn hn Vng 1 Phi thu ngn hn Vng 2 Phi thu ngn hn Vng 3 Phi thu ngn hn khch hng CN N Phi thu ngn hn khch hng CN TPHCM Phi thu ngn hn tin mt, chuyn khon Phi thu ngn hn tip th Phi thu ngn hn khch hng: hot ng u t Phi thu ngn hn khch hng: H u t (VND) Phi thu ngn hn khch hng: H u t (USD) Phi thu ngn hn khch hng: hot ng t/chnh

156 157 1571 1572 1573

Hng ha, Nguyn Liu Hng gi i bn Hng gi i bn CN N Hng gi i bn CN TPHCM Hng gi i bn Tip th

3111HN01 Vay ngn hn VN Ngn hng Nng nghip HN 3111HN02 Vay ngn hn VN Ngn hng Ngoi Thng HN 3111HN03 Vay ngn hn VN CBCNV 3112 Vay ngn hn Ngoi t

3112HN01 Vay ngn hn Ngoi t Ngn hng Nng nghip HN 3112HN02 Vay ngn hn Ngoi t Ngn hng Ngoi Thng HN 3112HN03 Vay ngn hn Ngoi t Ngn hng Ngoi Thng HN 621 6211 Chi ph NVL trc tip Chi ph NVL trc tip PX01

13113 1 13113 2 1312 13121 13121 1 13121 2 13122 13122 1 13122 2 13123 13123 1 13123 2 136 1361 13611 Phi thu ngn hn khch hng: hot ng TC (VN) Phi thu ngn hn khch hng: hot ng TC (USD) Phi thu di hn khch hng Phi thu di hn khch hng: hot ng SXKD Phi thu di hn khch hng: H SXKD (VND) Phi thu di hn khch hng: H SXKD (USD) Phi thu di hn khch hng: hot ng u t Phi thu di hn khch hng: H u t (VND) Phi thu di hn khch hng: H u t (USD) Phi thu di hn khch hng: hot ng ti chnh Phi thu di hn khch hng: H ti chnh (VND) Phi thu di hn khch hng: H ti chnh (USD) Phi thu ni b Vn kinh doanh n v TP HCM Vn kinh doanh ngn hn n v TPHCM 62111 62112 6212 62121 62122 622 6221 6222 623 6231 6232 6233 6234 6237 6238 Chi ph NVL chnh PX01 Chi ph NVL ph PX01 Chi ph NVL trc tip PX02 Chi ph NVL chnh PX02 Chi ph NVL ph PX02 Chi ph nhn cng trc tip Chi ph nhn cng trc tip PX01 Chi ph nhn cng trc tip PX02 Chi ph s dng my thi cng Chi ph nhn cng Chi ph vt liu Chi ph dng c sn xut Chi ph khu hao my thi cng Chi ph dch v mua ngoi Chi ph khc bng tin

13612 1362 13621 13622 1368 13681 13682 152 1521 1522 1523 1524 1526 1528 154 1541 1542 155 1551 1552

Vn kinh doanh di hn n v TPHCM Vn kinh doanh n v Nng Vn kinh doanh ngn hn n v Nng Vn kinh doanh di hn n v Nng Phi thu ni b khc Phi thu ni b khc: ngn hn Phi thu ni b khc: di hn Nguyn liu, vt liu Vt liu chnh PX01 Vt liu chnh PX02 Nhin liu Ph tng Thit b XDCB Vt liu khc Chi ph SXKD d dang Chi ph SXKD d dang PX01 Chi ph SXKD d dang PX02 Thnh phm Thnh phm phn xng 01 Thnh phm phn xng 02

627 6271 62711 62712 62713 62714 62717 62718 6272 62721 62722 62723 62724 62727 62728

Chi ph sn xut chung Chi ph sn xut chung PX01 Chi ph nhn vin phn xng 01 Chi ph vt liu phn xng 01 Chi ph dng c phn xng 01 Chi ph khu hao TSC PX01 Chi ph dch v mua ngoi PX01 Chi ph khc bng tin PX01 Chi ph sn xut chung PX02 Chi ph nhn vin PX02 Chi ph vt liu PX02 Chi ph dng c PX02 Chi ph khu hao TSC PX02 Chi ph dch v mua ngoi PX02 Chi ph khc bng tin PX02

4.

T chc vn dng h thng s sch k ton: Hnh thc s k ton: hnh thc Nht k chng t. Trong , cc loi s

thng dng l: Nht k chng t, Bng k, S k ton chi tit, S ci. Hnh thc Chng t ghi s m Cng ty p dng c th c khi qut qua s : S 4: Trnh t hch ton cc nghip v kinh t trong Cng ty

S k ton chi tit

Chng t gc v cc bng phn b Nht k chng t

S qu

Bng k

Bng tng hp s liu chi tit

S ci

Bo co k ton

Ngun: Phng ti chnh k ton Ghi ch: i chiu, kim tra Ghi hng ngy Ghi cui thng Cng ty p dng t chc k ton trn my vi tnh vi s gip ca chng trnh phn mm k ton FAST ACCOUNTING. Phn mm k ton cho php ngi s dng ch cn nhp d liu t cc chng t gc mt ln vo my, my s x l v cung cp bt k s k ton v bo co k ton no theo yu cu ca ngi s dng ti bt k thi im no.

Hng ngy, chng t gc c tp hp, kim tra, phn loi trong cc Bng phn b, sau ly s liu vo Bng k v cc s chi tit ri vo cc Nht k chng t cho tng ti khon. Cui thng kho s, cng s liu trn cc Nht k chng t, sau em kim tra, i chiu vi cc s liu k ton chi tit, bng tng hp chi tit c lin quan. S liu tng cng ca cc Nht k chng t, cc s chi tit v cc bng tng hp chi tit theo tng ti khon c chiu vi s ci ca ti khon v c dng lp Bo co ti chnh. Tt c nhng thao tc trn u c thc hin trn phn mm k ton,tt c cc s liu u c th c i chiu d dng v nhanh chng thng qua k ton my. 5. T chc h thng bo co k ton Hin nay h thng Bo co ti chnh ca Cng ty c lp theo quy nh ca Quyt nh S 15/2006/Q-BTC do B trng BTC ban hnh ngy 20/03/2006. Bao gm: - Bng cn i k ton - Bo co kt qu kinh doanh - Bo co lu chuyn tin t - Bn thuyt minh Bo co ti chnh Mu s B 01-DN Mu s B 02-DN Mu s B 03-DN Mu s B 09-DN

Cc BCTC trn y c lp hai ln, vo thi im gia nin v cui nin . Bo co ti chnh gia nm c lp theo yu cu ca c ng v phc v cho yu cu ca ban Qun tr. Bo co cui nm ngoi vic phc v cho cc i tng c ng v Hi ng qun tr n cn phc v cho nhu cu thng tin ca cc c quan Nh nc c lin quan. Ngoi cc bo co ti chnh bt buc theo quy nh ca ch , Cng ty cn lp cc bo co k ton qun tr ty theo yu cu ca ban qun tr nh Bo co b phn, bo co cc d n, bo co kt qu kinh doanh phc v cho cng tc qun tr. III. T CHC K TON CC PHN HNH CH YU TI CNG TY C PHN THUC TH Y TW1 1. K ton tin ti qu 1.1. c im phn loi v nguyn tc k ton Cn c vo ch k ton hin hnh th tin mt gm 3 loi: tin Vit Nam; ngoi t; kim kh qu, qu. Nhng thc t vi iu kin v c im ca cng ty

th cng ty ch s dng tin Vit Nam. S tin mt n nh mc hp l nht, tin mt ca cng ty lun c m bo mt cch an ton v thc hin mt cch trit , ng n theo ch thu, chi qun l tin mt. Cc nghip v lin quan n thu chi tin mt do chnh th qu trc tip thc hin trn c s c cc chng t thu chi tin mt hp l, th qu phi hon ton chu trch nhim v cc khon tin m cng ty giao cho v khng c u quyn cho bt c ai lm thay. Th qu thng xuyn kim tra qu m bo tin mt tn pha ph hp, khp vi s d trn s qu. Mi khon thu chi u phi lp phiu thu chi km theo cc chng t gc, phiu thu chi u do k ton lp v km theo phi c ch k ca th trng n v, hay k ton trng mi coi l hp l. Sau khi thu chi xong phi c ch k ca ngi np tin v ngi lnh tin. T phiu thu, chi c dng lm cn c ghi vo s v cui ngy th qu lp bo co qu trn c s thu chi tin mt trong ngy. Bo co qu c chia thnh 2 vn bn, mt bn th qu lu, mt bn gi phng k ton c km chng t gc. 1.2. STT Tn chng t 1. Phiu thu tin mt 2. 3. Phiu chi tin mt Bin lai thu tin * Phiu thu: - Phiu thu ca cng ty l mt chng t k ton xc nh s tin mt thc nhp qu v l cn c th qu ghi s qu v k ton ghi vo cc s k ton c lin quan. - Phiu thu c ghi y v c ghi lm 3 lin ( thc t ti cng ty trong phn mm k ton c sn mu phiu thu v phiu chi, k ton ch cn nhp cc thng tin cn thit v sau in ra ). Lin 1: lu ti quyn Lin 2: giao cho ngi np Lin 3: lun chuyn v ghi s k ton. Chng t s dng STT 4. 5. 6. Tn chng t Giy thanh ton tin tm ng Giy ngh tm ng Phiu ngh thanh ton

Phiu thu lp xong c chuyn cho k ton trng ph duyt sau chuyn cho th qu ghi s tin thc t nhp qu bng ch v k tn. Sau ton b phiu thu v chng t gc c chuyn cho k ton ghi s. (Mu phiu thu ca cng ty)

* Phiu chi: Phiu chi ca cng ty l mt chng t k ton dng xc nh cc khon tin mt thc t xut qu v lm cn c th qu ghi s qu v k ton ghi vo cc s sch lin quan. Phng php ghi chp c bn l ging phiu thu, ch khc ch l trc khi chi phi c gim c k, ng du v khi vit k ton ch vit thnh 2 lin: Lin 1: lu ti quyn. Lin 2: lun chuyn v ghi s. (Mu phiu chi ca cng ty)

1.3. 111 1111 1112 1.4. STT 1. 2. 3. 4. 1.5.

Ti khon s dng Tin mt Tin mt Vit Nam Tin mt ngoi t S k ton s dng ti cng ty Tn s k ton Nht k thu tin mt Nht k chi tin mt S ci ti khon tin mt S qu tin mt Quy trnh ghi s S 5: Trnh t ghi s phn hnh k ton tin mt (xem trang sau)
Phiu thu, phiu chi, giy ngh tm ng, giy thanh ton tm ng, cc chng t gc...

STT 5. 6. 7.

Tn s k ton Nht k chng t s 1 Bng k s 1 S chi tit tin mt

Bng k s 1

Nht k chng t s 1

S chi tit tin mt

S ci ti khon tin mt (TK 111)

Bo co k ton ( bng tng hp pht sinh tin mt, bin bn kim k tin mt...)

2.

K ton tin gi ngn hng

2.1.

c im phn loi v nguyn tc k ton

Do phi giao dch vi nhiu i tng khch hng v nhiu nh cung cp ( ch yu l nc ngoi ), do tin gi ngn hng l mt khon mc c giao dch thng xuyn vi gi tr ln. Cng ty ch tin mt li qu nhm phc v cho nhu cu chi tiu thng xuyn cn li cng ty thanh ton thng qua h thng ngn hng v vic thanh ton thng qua h thng ngn hng s nhanh gn, an ton, v m bo thc hin ng cc quy nh ca ch . 2.2. Chng t s dng STT Tn chng t STT 1. Giy bo C ca Ngn 4. 2. 3. hng Giy bo N ca Ngn 5. hng Lnh chuyn tin 6. Tn chng t y nhim chi y nhim thu

2.3. Ti khon s dng 112 1121 1121HN01 1121HN02 1121HN03 1122 1122HN01 1122HN02 Tin gi ngn hng Tin VND gi ngn hng Tin VND gi ngn hng Nng nghip HN Giy bo N, bo C ca ngn hng, cc Tin VND gi ngn hng Ngoi thng HN bng saogi k, ngn bng i chiu d HN TGNH Tin VND hng An s Bnh gia ngn t hng cng ty, cc chng t gc Tin ngoi giv ngn hng quan ... Nng nghip HN Tin ngoi t gi lin ngn hng Tin ngoi t gi ngn hng Ngoi thng HN

2.4. S k ton ti cng ty


Nht k chng STT Bng Tnk s k ton STT t Tn s k ton S chi tit s 2 k tin gi Ngn hng s 4. 2 TGNH 1. Nht S qu tin gi Ngn hng 2. Nht k chi tin gi Ngn 5. S chi tit qu tin gi NH

3.

hng S ci TK tin gi Ngn hng

S ci ti khon TGNH (TK 112)

6.

S ph

2.5. Quy trnh ghi s S 6: Trnh t ghi s phn hnh k ton tin gi ngn hng
Bo co k ton gm bng tng hp pht sinh TGNH, bin bn kim k TGNH...

3.

K ton chi ph sn xut v tnh gi thnh

3.1. i tng v phng php k ton chi ph sn xut ti cng ty c phn thuc th y TW1 i tng tp hp chi ph cng ty c phn thuc thu y TW1 c xc nh trn c s c im t chc sn xut v quy trnh cng ngh, trnh v yu cu ca cng tc qun l. Vic xc nh ng i tng tp hp chi ph sn xut gip cho cng ty t c mc tiu qun l chi ph sn xut. Cng ty c phn thuc th y TW1 sn xut rt nhiu sn phm nhng em chi ly v d v thuc ANTIDIARR c sn xut trong thng 3/2010 ti phn xng I. ANTIDIARR l mt loi thuc c cng ty c bit ch trng trong sn xut bi tnh k thut cao, em li nhiu li nhun. Do i tng tp hp chi ph y chnh l phn xng I. Phn xng c 45 cng nhn trc tip ch to sn phm. Mi bc tin hnh sn xut u c b phn kim tra (KSC) gim st cht ch.

Do vy sn phm ANTIDIARR c sn xut ra m bo v mt cht lng cng nh mu m. Ton b chi ph c tp hp cho ton cng ty ( tr chi ph NVLTT ) ri phn b cho tng loi sn phm theo tiu thc quy nh. Ring chi ph NVLTT cng ty theo di ring cho tng sn phm. Nh vy, k ton ca cng ty p dng c 2 phng php tp hp chi ph sn xut l trc tip v gin tip. phc v cho cng tc qun l chi ph sn xut v k ton tp hp chi ph sn xut, ton b chi ph pht sinh trong thng 3/2010 c tp hp theo cc khon mc: Chi ph NVLTT, chi ph nhn cng trc tip v chi ph sn xut chung. 3.2. K ton cc khon mc chi ph ti cng ty c phn thuc th y TW1 3.2.1. Chi ph NVL trc tip Chi ph NVLTT l nhng chi ph c k ton tnh ton cn c vo cc chng t xut kho xut dung trc tip cho tng i tng chi ph. Chi ph NVLTT gm chi ph v NVL chnh, vt liu ph nh: nguyn liu chnh Neomycin, Spectimomycin, Cholotetracylin, Flumequil, Choloramphenicol, Lactoza v cc vt liu ph nh nhn 10gr,thng Antidiarr, hp 50 gi, bng dnh thng v cc vt liu khc c dng phc v cho qu trnh sn xut. Chng t s dng: Bo co xut kho, phiu xut kho kim vn chuyn ni b. Trong thng khi c nhu cu sn xut, cn c vo giy ngh xin lnh vt t ca phn xng, phng k hoch xem xt v cp phiu xut kho. Cc phiu xut kho c k ton theo di trn s chi tit vt t c phn loi theo nhm vt liu. Cui thng, k ton vt liu cn c vo nh mc nguyn vt liu, s liu chi tit trn s chi tit vt liu cc phiu xut kho tnh gi NVL xut dng theo gi thc t bnh qun gia quyn v c tnh chi tit cho tng loi vt liu. ( Phiu xut kho kim vn chuyn ni b) Nguyn vt liu dng cho sn xut phn xng I c phn loi v theo di trn ti khon 152 Nguyn liu, vt liu, chi tit nh sau: TK 152.1 : Nguyn vt liu chnh. TK 152.2 : Nguyn vt liu ph. TK 621: Chi ph NVLTT c m chi tit: TK 621.1 : CP NVLTT ti PX I.

TK 621.2 : CP NVLTT ti PX II. C th trong thng 3/2010 PX I tin hang sn xut 98 m ( mi m bao gm 1000 thnh phm ). Chi ph NVL xut dng thc t nh sau: N TK 621.1 76.387.712 C TK 152.1 61.372.304 C TK 152.2 15.015.408 Cui thng k ton tp hp chi ph NVL pht sinh trong k tnh gi thnh sn phm ANTIDIARR: N TK 1541 C TK 621 S k ton: i vi hnh thc nht k chng t, k ton s dng Bng k s 4 tp hp chi ph sn xut pht sinh bn N TK621. Bng k s 4 lp trn c s s liu ca Bng phn b NVL, CCDC. 3.2.2. Chi ph nhn cng trc tip Hin nay ti cng ty c phn thuc th y TW1 ang p dng 2 hnh thc tr lng: theo sn phm v theo thi gian. Lng theo sn phm p dng i vi cng nhn trc tip sn xut sn phm ti cc phn xng sn xut. Lng theo thi gian p dng cho lao ng gin tip. Ring nhng ngy l, Tt cng nhn sn xut c hng lng thi gian. Bnh cnh lng chnh, cng ty cn c cc khon tin thng nh lng tng nng sut lao ng thng vt mc k hoch qua h s tin thng bnh bu mi thng. Hng thng k ton tin lng cn c vo khi lng sn phm hon thnh phn xng tnh lng cho cng nhn trc tip sn xut sn xut v cn c vo bng chm cng do t trng phn xng gi ln xc nh s ngy cng lm vic thc t v tnh lng thi gian cho b phn qun l sn xut. Chng t s dng: Bng chm cng, bng thanh ton tin lng, bng thanh ton bo him x hi, phiu xc nhn sn phm v cng vic hon thnh. Hng thng, cn c vo bng chm cng ca t trng phn xng, k ton tin hnh phn loi ,tng hp tin lng lp bng tnh lng v cc khon ph 76.387.712 76.387.712

cp c lin quan cho ton b cng nhn trc tip sn xut sn phm vo c ct thuc phn bn C TK334 Phi tr cng nhn vin cc dng ph hp. Cn c tin lng thc t phi tr theo t l quy nh v cc khon trch BHXH, BHYT, KPC v BHTN tnh v ghi vo cc ct phn ghi c TK 338 Phi tr, phi np khc (3382, 3383, 3384, 3389). Ton b chi ph nhn cong trc tip c tp hp vo TK622 Chi ph nhn cng trc tip TK622 c m chi tit nh sau: TK622.1 CP NCTT PX I. TK622.2 CP NCTT PX II. Ton b chi ph nhn cng trc tip c th hin trn Bng phn b s 1 Bng phn b tin lng v bo him x hi. C th ti phn xng I thng 3/2010,cn c vo bng tng hp tin lng: Tng chi ph nhn cng trc tip sn xut sn phm ANTIDIARR trong thng l 7.651.938. Trong : Tin lng phi tr cho cng nhn sn xut l 6.430.200 Cc khon trch theo lng c bn l 6.430.200 * 22% = 1.414.644 N TK622.1 7.844.844 C TK334 C TK338 S k ton: 6.430.200 1.414.644

K ton tp hp chi ph nh cng trc tip vo Bng phn b s 1 Bng phn b tin lng v trch bo him x hi. Cui thng s liu trn bng phn b s 1 c ghi vo Bng k s 4. 3.2.3. Chi ph sn xut chung Chi ph sn xut chung l chi ph sn xut phc v chung cho qu trnh sn xut. Chng t s dng: Phiu xut kho kim vn chuyn ni b,Ha n GTGT, Giy bo N, Giy bo C, Phiu thu, Phiu chi, Bng thanh ton tin lng. Cn c vo cc Phiu thu, phiu chi, bang thanh ton tin lng, bang tnh khu hao k ton tin hnh ghi cc s k ton tng hp.

Ton b chi ph sn xut chung c tp hp trn TK627 Chi ph sn xut chung. TK627 c m chi tit: TK627.1: Chi ph nhn vin phn xng TK627.1.1: PXI TK627.1.2: PXII TK627.2: Chi ph vt liu TK627.2.1: PXI TK627.2.2: PXII TK627.3: Chi ph dng c sn xut TK627.3.1: PXI TK627.3.2: PXII TK627.4: Chi ph khu hao TSC TK627.4.1: PXI TK627.4.2: PXII TK627.7: Chi ph dch v mua ngoi TK627.7.1: PXI TK627.7.2: PXII TK627.8: Chi ph bng tin khc TK627.8.1: PXI TK627.8.2: PXII i vi phn xng I tiu chun phn b tng ni dung chi ph sn xut chung cho tng i tng l phn b theo chi ph NVLTT. Tng chi ph NVL pht sinh trong thng 3/2010 ca phn xng I l 343.611.283 VN. Trong : CP NVLTT ca ANTIDIARR: CP NVLTT ca ANTICRD: CP NVLTT ca TETAFURA: CP NVLTT ca KHECVIT: H s phn b ca CP NVLTT: 76.387.712 45.217.629 97.425.967 49.233.988

CP NVLTT ca GENTACOMIX: 75.345.987

H=

0.2223

i vi chi ph nhn vin phn xng Chi ph ny bao gm lng v cc khon trch theo lng phi tr cho nhn vin phn xng nh qun c, nhn vin phn xngLng nhn vin phn xng ch yu l lng thi gian v c tp hp theo tng phn xng v chi tit n tng sn phm. C th, cn c vo bng tng hp tin lng thng 3/2010 ca phn xng I, ta c tin lng phi tr cho nhn vin qun l x nghip l 4.800.000, c phn nh trn bng phn b s 1. Chi ph ny c phn b cho 5 sn phm theo chi ph NVLTT. C th tin lng nhn vin phn xng ca sn phm ANTIDIARR l: 0.2223*4.800.000 = 1.067.040 Cc khon trch theo lng ( KPC, BHXH, BHYT, BHTN ) l: I.70.400 Chi ph vt liu Hng thng cn c vo phiu xut kho, bo co s dng vt t ca cng ty, k ton vt liu tin hnh tng hp v phn loi tng th vt liu theo i tng s dng. tp hp khon mc chi ph vt liu dng cho cc x nghip, k ton s dng TK627.2, chi tit cho phn xng I l 627.2.1 Chi ph NVLTT c tp hp cho tng x nghip v c thc hin trn bng phn b s 2. Cn c vo s liu trn Bng phn b s 2 : Chi ph vt liu tp hp ti PX I l 5.543.000 Chi ph vt liu phn b cho sn phm ANTIDIARR l: 0.2223 * 5.543.000 = 1.232.209 Chi ph dng c sn xut Ti cng ty hin ang s dng nhiu loi cng c dng c nh, hay b h hng trong qu trnh s dng nn k ton phn b 100% gi tr ca CCDC l hp l, khng mt nhiu chi ph v thi gian. Cn cc CCDC c gi tr ln hn, phn b nhiu k, k ton tin hnh trch trc, khi thc t pht sinh s tin hnh phn b. * 22% = 234.749 Tng chi ph nhn vin phn xng l: 1.067.040 + 234.749 = 1.301.789

Trong thng 3/2010, chi ph dng c sn xut ti phn xng I l 1.200.000 Trong : CCDC phn b 1 ln: 1.000.000 CCDC phn b nhiu ln: 200.000 Chi ph dng c sn xut phn b cho sn phm ANTIDIARR l: 0.2223 * 1.200.000 = 266.760 Chi ph khu hao TSC TSC ti cng ty gm nhiu loi vi gi tr tng i ln, nguyn gi bnh qun gn 20 t ng bao gm nh xng, kin trc, thit b ng lc, phng tin vn ti. Ring i vi tng loi my mc thit b c m th chi tit TSC v theo di trn s chi tit TSC( m u nm ) v nguyn gi, gi tr hao mn, gi tr cn li, t l khu hao phi trch. Vic tnh v phn b khu tao ti cng ty c thc hin trn bng phn b s 3. tp hp chi ph khu hao TSC cho cc phn xng, k ton s dng TK627.4.1( PX I ). Ti khon ny phn nh c chi ph khu hao v chi ph sa cha ln TSC. Vic tnh v phn b khu hao c tnh theo nm v mc khu hao theo thng ca phn xng I c tnh theo phng php ng thng. Cng ty khng trch trc khu hao m c khi pht sinh th cng ty thc hin phn b dn, chi ph khu hao TSC c tp hp ch yu vo TK627 v TK642. C th, trch s liu Bng phn b, chi ph khu hao TSC cho phn xng I l: 10.239.000 Chi ph khu hao TSC cho phn b sn ANTIDIARR l: 0.2223 * 10.239.000 = 2.276.130 Chi ph dch v mua ngoi Ti cng ty c phn thuc th y TW1, khon mc chi ph ny ch yu gm tin in, tin nc Chi ph ny c theo di trn TK 627.7, chi tit phn xng I : TK627.7.1. C th, cn c vo bng phn b in nc ca phn xng I thng 3/2010 ta xc nh c chi ph v in, nc v cc khon chi ph dch v mua ngoi khc phc v sn xut ca phn xng I l 6.987.455 Chi ph dch v mua ngoi phn b cho sn phm ANTIDIARR l: 0.2223 * 6.987.455 = 1.553.311

Chi ph khc bng tin

Khon mc ny ti cng ty c phn thuc th y TW1 ch yu l cc khon chi ph v tip khch, hi ngh, in n ti liu ngoi cc khon chi ph nu trn. Cn c vo cc phiu chi tin mt ca cng ty thng 3/2010, tng s tin l: 2.765.000 Chi ph bng tin ca sn phm ANTIDIARR l: 0.2223 * 2.765.000 = 614.660 Chi ph sn xut chung ca phn xng 1 chi tit cho sn phm ANTIDIARR c th hin cc nh khon: 1. N TK627.1.1 C TK334 C TK338 2. N TK627.2.1 C TK152 3. N TK627.3.1 C TK153 C TK142 4. N TK627.4.1 C TK214 5. N TK627.7.1 C TK 111 C TK112 6. N TK627.8.1 C TK111 1.301.789 1.067.040 234.749 1.232.209 1.232.209 1.200.000 1.000.000 200.000 2.276.130 2.276.130 1.553.311 852.057 701.254 614.660 614.660

3.3. Tnh gi thnh sn phm ANTIDIARR ti cng ty c phn thuc th y TW1 Trnh t tnh gi thnh ca thnh phm ANTIDIARR sn xut trong thng 3/2010 c tin hnh nh sau: Bc 1: Cn c vo nh mc kinh t k thut hin hnh v d ton chi ph c duyt tnh ra gi thnh nh mc ca thnh phm ANTIDIARR. Bc 2: T chc hch ton ring bit s chi ph sn xut thc t ph hp vi nh mc v s chi ph sn xut chnh lch thot ly nh mc.

Bc 3: Tnh ton li gi thnh nh mc v s chnh lch chi ph sn xut ca s sn phm ang sn xut d dang trong trng hp thay i nh mc kinh t k thut. Bc 4: Trn c s tnh c gi thnh nh mc, s chnh lch do thay i nh mc v tp hp ring c s chi ph chnh lch nh mc thot ly, tnh gi thnh thc t ca thnh phm ANTIDIARR theo cng thc sau: Gi thnh thc t ca thnh phm = Gi thnh nh mc ca thnh phm +(-) Chnh lch do thay i nh mc +(-) Chnh lch thot ly nh mc Trong thng 3/2010 phn xng 1 tin hnh sn xut 98 m ( 1 m l 1000 gi ). Sn phm d dang u k l 8 m vi mc hon thnh c nh gi l 50%. Trong thng phn xng hon thnh 103 m thnh phm nhp kho v 3 m sn phm d dang vi mc hon thnh l 80%. BNG TNH GI THNH NH MC SN PHM ANTIDIARR Thng 3 nm 2010 Sn lng: 103.000 Khon mc 1.CP NVLTT 2.CP NCTT 3.CP SXC Cng CP SXDD K 6.235.736 240.000 269.960 6.745.696 CPSX PSTK 76.387.766 5.880.000 6.614.020 88.881.786 CP SXDD CK 2.338.401 144.000 161.976 2.644.377 Tng gi thnh 80.235.101 5.976.000 6.722.004 92.933.105 n gi sn phm 779,467 58 65,26 902,3

BNG TP HP CHI PH CHNH LCH THOT LY NH MC SN PHM ANTIDIARR Khon mc Sn lng thc t 98.000 nh mc Thc t Chnh lch nh mc - 54

1.CP 76.387.766 76.387.712 NVLTT 2.CP NCTT 103.000 6.180.000 7.844.844 1.664.844 3.CP SXC 103.000 6.951.470 8.167.959 1.216.489 CNG 89.519.236 92.410.655 2.881.279 Sau xc nh c sn lng sn phm ANTIDIARR trong k l 103.000, gi thnh nh mc v chnh lch nh mc, gi thnh thc t s c tin hnh tnh ton. Gi thnh thc t phn nh s chi ph sn xut thc t phi b ra cng nh cho

ta bit s chnh lch gia chi ph sn xut thc t v chi ph sn xut nh mc Cng ty c iu chnh kp thi cc nh mc kinh t k thut. BNG TNH GI THNH SN PHM ANTIDIARR Thng 3/2010 Sn lng:103.000 Tng gi thnh Thay i Chnh Theo nh Khon mc nh lch nh mc Thc t mc mc 1. CP 80.235.10 0 -54 80.235.04 NVLTT 1 7 2. CP 5.976.000 0 1.664.84 7.640.844 NCTT 4 3. CP SXC 6.722.004 0 1.216.48 7.938.493 9 CNG 9.293.105 2.881.27 95.814.38 9 4 So snh gi thnh nh mc v gi thnh thc t ta thy: V tuyt i: Gi thnh thc t n v tng 27,936( 930,236 so vi 902,3 ) Trong : CP NVLTT gim 0,487 (778,98 so vi 779,467 ) CP NCTT tng 16,183 ( 74,183 so vi 58 ). CP SXC 11,813 ( 77,813 so vi 65,26 ). V tng i: Gi thnh thc t n v tng 3,1%. Trong : CP NVLTT gim 0,06%. CP NCTT tng 27,9%. CP SXC tng 18,1%. CHNG III : NH GI THC TRNG T CHC K TON TI CNG TY CP THUC TH Y TW1 1. u im n gi thc t 778,98 74,183 77,073 930,236

- M hnh k ton tp trung ca cng ty tng i gn nh, hp l, hot ng c nn np n nh v hiu qu. y l hnh thc hp vi quy m, c im hot ng ca cng ty kt hp vi trnh chuyn mn ca nhn vin k ton, vn dng linh hot ch k ton, tc phong lm vic khoa hc v tinh thn trch nhim cao ca phng k ton cng ty. Vic cung cp s liu k ton gia cc b phn k ton v cung cp s liu lp bo co k ton nhanh chng, kp thi, chnh xc v y . M hnh k ton ny cng gp phn gim thiu chi ph gin tip sn xut v tit kim c chi ph chung cho ton cng ty. - Cng tc hch ton k ton ca cng ty t khu chng t ban u cho n khu ln bo co c t chc hp leek, hp php, y v ng ch . Cng ty p dng hnh thc k ton Nht k chng t rt ph hp v y l phng php phn nh ton din cc mt ca chi ph sn xut, ph hp vi c im sn xut kinh doanh ca cng ty. H thng s sch k ton ca cng ty kh hon chnh, p ng y yu cu ca qun l v cc b phn lin quan. - Nhn thc c tm quan trng ca vic tit kim chi ph sn xut v h gi thnh sn phm trong c ch th trng cnh tranh gay gt nh hin nay, cng ty tng cng cng tc qun l chi ph sn xut: i vi chi ph NVLTT: Cng ty cn c vo nh mc v k hoch cng nh tin trnh thc hin k hoch sn xut, t cng ty cung cp NVL nhm trnh tnh trng hao ht vt nh mc v lng ph. i vi chi ph NCTT: Cng ty thc hin ch tr lng theo sn phm l hp l nhm thc y tng nng sut lao ng v tnh sng to trong cng vic ca cng nhn sn xut. i vi chi ph SXC: Cng ty tin hnh tp hp chi ph pht sinh sau phn b theo chi ph NVLTT v chi ph NVLTT chim t trng ln trong tng s chi ph sn xut sn phm. - Do thc hin kh tt chu trnh qun l cht lng ISO 9001 2000 v cng ty ang xy dng Nh my sn xut thuc th y theo tiu chun GMP WHO, do qui trnh sn xut c nh hnh v sn phm i vo sn xut n nh , cc loi nh mc kinh t k thut tng i hp l, ch qun l nh mc c kin ton v i vo n np thng xuyn v c bit l qu trnh sn xut

c thc hin di s kim tra thng xuyn v kp thi cc nh mc kinh t k thut ngay t u. Tt c cc yu t trn l iu kin cn thit cng ty p dng phng php tnh gi thnh phm theo nh mc. 2. Tn ti Bn cnh nhng u im trong vn dng cng tc k ton, cng ty vn khng trnh khi mt s hn ch sau: - Cng ty ang p dng phng php khu hao theo ng thng l cha hp l bi v qu trnh hot ng sn xut ca Cng ty din ra tp trung vo Qu I v IV. y l thi gian nhu cu th trng v sn phm ca cng ty ang l rt ln. Do vic tnh khu hao theo ng thng bnh qun gia cc thng u nhau khng phn nh chnh xc chi ph khu hao tiu hao trong qu trnh sn xut t c th nh hng n chi ph, gi thnh v li nhun ca cng ty. - Tnh hnh qun l lao ng cng nh k lut trong sn xut ca cng ty cn cha nghim tc, c bit vo cc dp L, Tt tm l mun ngh ngi vn cn, nh hng trc tip n chi ph sn phm. - Trnh t tin hnh tp hp v phn b chi ph sn xut chung ti cng ty cn gp nhiu vng mc v kh khn. C th, i vi cc khon chi ph dch v mua ngoi nh in nc,in thoi thng ch vo u thng sau mi c chng t, ha n phn nh. Do , vic tnh gi thc t vo cui thng gp khng t kh khn. - Tuy s lng nhn vin phng ti chnh k ton cng l 5 ngi v c s h tr ca my tnh v phn mm k ton nhng do khi lng cng vic kh ln nn mt k ton cng phi kim nhiu phn hnh, iu l mt tr ngi trong vic p ng kp thi nhu cu v thng tin k ton, c bit l vo cui k k ton. 3. Nhng kin ngh nhm hon thin t chc cng tc k ton ti cng ty Nhng tn ti trong cng tc k ton ti cng ty c phn thuc th y TW1 c th do nguyn nhn ch quan, c th do nguyn nhn khch quan, di y em xin a ra mt vi kin khc phc nhm nng cao cht lng v hiu qu k ton ti cng ty c phn thuc th y TW1:

- Cng ty nn chn phng php khu hao theo sn lng i vi cc loi my mc thit b trc tip tham gia vo sn xut sn phm. iu s phn nh chnh xc hn chi ph sn xut sn phm pht sinh trong k. - Ngun lc con ngi lun l vn quan trng vi mi cng vic, do vn nng cao trnh chuyn mn, v thng xuyn cp nht thng t hng dn v cc quy nh mi lin quan n ch k ton m cng ty ang p dng l rt cn thit. Lnh o cng ty c th to iu kin cho nhn vin k ton c hc tp v nng cao trnh nghip v bng cc kha hc ngn hn t gp phn tch cc trong vic nng cao cht lng cng tc k ton.

KT LUN

Qua thi gian kin tp tai cng ty c thuc th y TW1 em nhn thy i i vi vic hc tp kin thc trn ging ng th vic tm hiu i su vo thc th s gip chng ta hiu su sc hn nhng kin thc hc ng thi nhn thy c nhng khc bit gia thc t v sch v v trong thc t c rt nhiu tnh hung xy ra khng rnh mch, r rng nh trong sch v t buc chng ta phi tch bch cc chng t ti liu mi c th ghi s c. Do , qua t kin tp ny gip em vn dng c nhng kin thc hc vo thc tin, hiu bit thm v cng tc k ton trong doanh nghip, hc hi c kinh nghim ca cc k ton vin trong cng ty ng thi cng a ra mt s gii php nhm hon thin cng tc k ton ca cng ty. Em xin chn thnh cm n cc c ch, anh ch trong phng k ton ti chnh ca cng ty c phn thuc th y TW1 ch dn em trong cng tc k ton thc t ti cng ty v em xin cm n Th.s ng Thy Hng hng dn v gip em hon thnh t kin tp ny.