You are on page 1of 1

Kelas/ Masa/ Matapelajaran Tahun : 2 Satria Masa : 60 minit Dunia seni Visual Standard Kandungan Bidang : Menggambar (catan)

Perkara

Impak/ catatan Bahan Bantu Belajar Alat :berus,palet Bahan: kertas lukisan ,cat air,tempera,cat poster Refleksi Pada akhir pelajaran 30 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 10 orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam pembelajaran yang akan datang

Tema dan tajuk : Alam semulajadi Pokok bunga 1.1 Persepsi Estetik 1.2 Aplikasi seni 1.1.1 Unsur seni 1.1.1.1 1.2. Media 1.2.1.1 Alat 1.3Ekspresi Kreatif 1.4Aprisiasi Seni 1.3.1 1.3.2 1.4.1 1.4.2

Objektif Pembelajaran :

Aktiviti P&P :

1.1.1.2 1.2.1.2 Bahan 1.3.3 1.1.1.3 1.2.2 1.1.2 1.2.2.1 1.1.2.1 Di akhir pengajaran murid dapat 1. Mengenali,memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar catan 2 .Mengaplikasi pengetahuan bahasa seni visual.kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik penghasilan catan 3. Membuat aprisiasi terhadap karya dengan memberi penekanan kepada bahasa seni visual. 1.Guru menunjukkan contoh catan gambar pokok bunga

2. Guru memperkenalkan alat dan media yang akan digunakan 3. Guru menunjuk cara melakar gambar serta mewarna 4. Murid menghasilkan catan dengan bimbingan guru. 5. Murid mempamerkan dan menceritakan hasil karya seni yang dihasilkan dengan bahasa seni visual EMK : Keusahawanan, kreativiti, dan inovasi Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti catan berdasarkan empat Standard : kandungan Standard kandungan