Lectia nr.

2 Aspecte generale ale proiectării interfeţelor Web Interfaţa este modalitatea prin care vizitatorii sitului interacţionează cu informaţia de pe ecran. Proiectarea interfeţelor Web presupune o îmbinare a mai multor activităţi: ♦ de studiu a obiectivelor, scopurilor aplicaţiei şi tipului de audienţă; ♦ de proiectare; ♦ de testare a aplicaţiei; ♦ de evaluare; ♦ de publicare Stabilirea strategiilor de realizare a designului In funcţie de natura informaţiei care trebuie să ajungă la utilizator, se pot alege mai multe modalităţi de transmitere a acesteia: ♦ prin imagine; ♦ prin text; ♦ prin mesaje vocale sau video etc. La realizarea designului pot fi folosite programe de creare a paginilor Web sau editoare simple (exemplu: Notepad). Folosirea culorii şi a graficii în Web Alegerea culorilor pentru site se face în funcţie de tematica aplicaţiei. Este recomandată păstrarea aceleiaşi scheme de culori pentru text, fundal, legături, pe toate paginile prezentării. Forma - un aspect important al proiectării interfeţelor Web ♦ cercul sugerează senzaţia de mişcare, fermitate, unitate, libertate, visare, melancolie ♦ triunghiul sugerează senzaţia de mişcare, putere, credinţă, religiozitate, viteză ♦ dreptunghiul sugerează stabilitate, conformism, realism Atunci când se proiecteaza un site important este şi fontul folosit. Există mai multe familii de fonturi: monospaţiat (preferate pentru text – Courier), decorative (dacă sunt folosite pentru corpul de text, dau senzaţia de încărcare), script (cursiv), şerif (Times New Roman), sans şerif (Arial). Mărimea caracterelor folosite în cadrul silului este foarte importantă. Diferitele mărimi ale caracterelor din pagină oferă informaţii imediate asupra importanţei şi rolului secţiunii respective (titlu, legătură etc). Proiectarea aplicaţiei Organizarea informaţiei presupune împărţirea acesteia în categorii (capitole, unităţi logice), construirea de relaţii între nivelele silului şi studierea cu atenţie a rezultatului obţinut. Prima pagină trebuie să ofere informaţii clare despre ce va găsi acesta pe paginile următoare. Prima pagină nu trebuie să fie încărcată cu text sau imagine, însă este bine sa atragă utilizatorii printr-un design bun. Următoarele pagini ale sitului conţin în mod obligatoriu câteva elemente comune primei pagini, cum ar fi sigla unei instituţii, metafora sub formă de imagine sa text. Există mai multe modalităţi de organizare a secţiunilor silului: ♦ ierarhică - presupune existenţa unei pagini de start, a unor pagini principale, a le unor pagini secundare ♦ secvenţială - în care paginile se înlănţuiesc ca şi când ar fi componentele unei liste. Acest mod de organizare este bun pentru siturile de dimensiuni reduse,: informaţia poate fi structurată în secvenţe care se derulează una după alta. ♦ în reţea - asemenea unei reţele cu muchii (paginile sitului) şi noduri (legăturile dintre paginile sitului).

nume de personalităţi. este bine să existe o bibliografie. Prestige etc ♦ cursive . altfel poate crea confuzie şi dificultăţi în recepţionarea mesajului transmis de o anumită secţiune dintr-un document. În locul indentării pot fi folosite chenare. linii orizontale etc. Un document este mult mai uşor de parcurs dacă este organizat pe capitole. Bodoni. ♦ monospace . Folosirea listelor (ordonate sau neordonate) aduce un plus de claritate documentului. trebuie să fie prelucrate astfel încât textul din secţiunea respectivă să fie lizibil. Fotografiile (imaginile) trebuie să se integreze în designul general al paginii în care sunt plasate. Garamond. Book Antiqua etc. graficelor.Lectia nr. Imaginea trebuie să completeze textul. paragrafe etc.din care fac parte: Courier. inserarea imaginilor. legăturile sunt vizualizate în browser subliniate cu o linie).imită scrisul de mână: Caflisch. culorile folosite. dar mai ales în paginile Web întrucât acestea pot crea confuzie (pe Web.din care fac parte: Times New Roman. subcapitole. Pentru a creşte credibilitatea documentului prezentat utilizatorului pe Web sau în formă tipărită. Dimensiunea şi tipul corpului de literă sunt două aspecte importante. Nu se utilizeaza majuscule decât dacă este necesar. 3 Organizarea informaţiei utilizând tehnicile generale de tehnoredactare computerizata Organizarea informaţiei presupune cunoaşterea unor tehnici generale de tehnoredactare computerizată referitoare la: formatarea textului la nivel de caracter. Cunoaşterea unor tehnici generale de tehnoredactare computerizată este foarte importantă atunci când se realizeaza documente pentru Web. paragraf sau secţiune. diagramelor. Indentarea diferită a paragrafelor face deosebire între diferite părţi ale documentului. Nu este recomandată folosirea sublinierilor în textul scris. explicaţii sub formă de comentarii sau note de subsol pentru diferite noţiuni. fenomene etc. Literele trebuie să fie suficient de mari pentru ca textul să fie lizibil. Adobe Poetica etc.din care fac parte: AriaL Verdana. Distanţele dintre rândurile unui paragraf trebuie să fie aceleaşi. ♦ sans-serif. . O primă regulă este aceea că uniformitatea nu atrage pe nimeni! O pagină care conţine doar text nu prezintă niciun interes. Dacă se utilizeaza imagini pentru Background. Majoritatea siturilor de pe Web folosesc fonturi din familia sans-serif. Helvetica etc: ♦ fcmtasy (decorative) -dincare fac parte: StarDown. Există mai multe familii importante de corpuri de literă: ♦ şerif. Crittcretc.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful