You are on page 1of 1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

Histria

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

Histria de lArt

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

Llengua i Literatura
Catalanes

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

Llengua i Literatura
Espanyoles

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

Administraci
dEmpreses

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

Comunicaci
Audiovisual

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,2

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

Dret

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,2

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

Economia

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

Educaci Infantil

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

Educaci Primria

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

Educaci Social

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

Geografia

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

Pedagogia

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

Periodisme

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Relacions Laborals

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

Treball Social

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

Turisme

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

Infermeria

0,2

0,1

0,1

0,1

0,2

Fisioterpia

0,2

0,1

0,2

0,1

0,1

Psicologia

0,2

0,1

0,1

0,1

0,2

Biologia

0,2

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

Bioqumica

0,2

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

Fsica

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

Qumica

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

0,2

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

0,2

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

Biologia

Cincies de la terra i
mediambientals

Dibuix tcnic II

Disseny

Economia de lempresa

Electrotcnia

Fsica

Matemtiques II

Qumica

Enginyeria
Agroalimentria i
del Medi Rural
Enginyeria
Electrnica Ind. i
Automtica
Enginyeria
Informtica

Parmetres
actualitzats a
dia 02/02/2011

Arts escniques

Enginyeria
Telemtica

Tecnologia industrial II

Matemtiques

Tcniques dexpressi
graficoplstica

Edificaci

Altres matries de
modalitat *

0,1

Altres matries de
modalitat *

0,1

Tecnologia industrial II

Filosofia

Tcniques dexpressi
graficoplstica
0,1

Qumica

Matemtiques aplicades a
les cincies socials II
0,1

Matemtiques II

Literatura universal
0,2

Matemtiques aplicades a
les cincies socials II

Llat II
0,2

Literatura universal

Histria de la msica i de
la dansa
0,1

Llat II

Histria de lArt
0,2

Histria de la msica i de
la dansa

Grec II
0,2

Histria de lArt

Geografia
0,1

Grec II

Economia de lempresa
0,1

Geografia

Disseny
0,1

Fsica

Dibuix tcnic II
0,1

Electrotcnia

Dibuix artstic II
0,1

Dibuix artstic II

0,1

Cincies de la terra i
mediambientals

Arts escniques

0,1

Biologia

Anlisi musical II

Estudis Anglesos

Anlisi musical II

Arts i Humanitats
Cincies Socials i Jurdiques
Cincies de
la Salut
Cincies
Enginyeria i Arquitectura

Parmetres de
ponderaci per
a la fase
especfica de la
PAU