You are on page 1of 5

SLOBODNA LINOST - MIT ILI STVARNOST JASNA BAJRAKTAREVI ta znai biti slobodan?

Istraivanje koje je profesorica psihologije Jasna Bajraktarevi sprovela nastalo je na temu koju je njen sin dobio u koli za pismeni zadtaak "Kako zamilja kolu u budunosti" i odgovorio "Zamiljam ga bez kole sa puno mekdinaldsa." ivot bez kole, je njegov izbor. to vidi profesorica psihologije Jasna Bajraktarevi kada ue u amfiteatar: Vidim puno tihih, mirnih ljudi, jednu novu ciber generaciju, jednu novu ciber pamet bez sjaja u oima. Neto se deava, ne reaguju na alu, emociju...ta znai biti zadovoljan ovjek? ta se to deava sa utihnulom generacijom 20-godinjaka od kojih se oekuje da pomjere planetu, da mijenjaju stvari, da hrane svojim duhom druge oko sebe... ISTRAIVANJE (Katel i From) Zato utanje? From je istraivao ljudske karaktere. Jasna: Karakter je sve ono to biste uradili kada biste znali da neete biti otkriveni. Od 5 karaktera linosti ispitivanje je pokazalo da se prvi produktivan karakter (zadovoljni u ivotu, imaju smisao) nije istakao, nego se pojavila primalaka orjentacija (pasivnost, praznina, usamljenost i strepnja), pojavila se izrabljivaka orjentacija (komunikacija obojena cinizmom, ironijom, sarkazmom, prenijeli smo ono kako roditelji razgovaraju sa nama), sakupljaka orjentacija , svet smo poeli da doivljavamo kao STREPNJU i pojavio se osjeaj trgovakog karaktera. Mi ovde nemamo puno kapitala da bismo njime trgovali zato smo poeli trgovati ljudskim duama. ta se desilo sa linou? Postali smo agresivniji, manje emotivni, ljubav gledamo u filmovima i potrebne su nam serije i knjige da nam objasne ta je to ljubav, da smo netoplerantni, da smo poeli da se plaimo, da smo poeli nau inferiornost da maskiramo superiornou i kad osjetimo da se plaimo ivota tad preemo u ono drugo JA, u SUJETU. u dominaciju linosti od koje smo itav ivot bjeali. Zavisimo od drugih (profesora koji nas mogu oboriti, unitie nam osjeaj da vrijedimo, nismo oproduktivni jer uimo napamet, ne smijemo da se pobunimo, da kaemo svoje miljenje, da smo zadovoljni niti da kaemo: Izvinite, zaljubio sam se i ne mogu da vas sluam. Nemamo vie potovanja za ono to smatramo da nam treba u ivotu. Nismo vie ni zadovoljni. Imamo neki udan osjeaj da je smisao postao tek dan koji slijedi iza toga, tek sat koji slijedi...ega ima u oima mojih studenata od kojih oekujem ivot, a oni mi pokazuju strah od ivota., od sebe, od svoje ideje da promijene neto i da se suprotstave nama koji im uporno serviramo , ideje koje lie na predrasude, elje koje su se pretvorile u dogme, pravila

koja morate da potujete kako bi vam mi klimnuli glavom i rekli vama: Vi ste budunost!. Puno poslunosti za samo 20 godina. Zato nosimo sve to u sebi? Zato to smo poeli da se plaimo moi. ije? Onih koji nas ne razumeju, onih koji nas ne oseaju, moi onih koji nam diktiraju tempo kojim smemo da diemo. Autokrati sa kompleksom superiornosti jer se sami plae ivota vie nego smeju da pokau. Onih koji su poeli da nam ne prepoznaju elje ve nam nameu stvarnost na nain koji jedino moemo da prikaemo i da razumemo. ta jeste novina koje je donelo ovo istraivanje? Pokazalo je da smo mi netko tko sakriva ono to jeste, apoinje sve vie da kopira ono to nije kako bi pokazaop da je isti kao drugi, netko ko je zaboravio odakle potie, ne ponosi se svojom kulturom, jezikom ta je izbor u onome to radimo? IZBOR JE U SAMOPOZDANJA, da ponem da menjam ono to u svojoj glavi ne smem da kaem sebi ni pred ogledalom, ono to miram da znam da bi krenuo dalje, ono to moram da uradim da bi zamenio strah verom u jednu jedinu stvar. NE OEKUJTE PROMENE OD DRUGIH LJUDI, PONITE DA VERUJETE SEBI. Okrenite se stvarima koje su doprinele da postanete to to jeste. Oprostite mojoj generaciji to ro smo se, plaei ivota okrenuli teoremama, poemama, enciklopedijskim informacijama u elji da od vas napravimo nove softvere, to to smo se prepali da ete postati bolji od nas pa vam nismo dozvolili da ivite ivot , da udahnete punim pluima i ustanete ujutro i kaete: JA POSTOJIM. Iz straha da nas je vreme prgazilo, poeli smo da stvaramo od vas neto to lii na nas, poeli smo da stvaramo ljude koji se sa 20 god ponaaju kao da imaju 40, poeli smo da stvaramo onaj oseaj u vama koji je potreban da promenite kako biste izbegli sliku nas, poeli smo da vas teramo da se plaite, da nosite strah od sebe, da ne verujete sebi, da mislite da niste roeni da napravite uspeh u ivotu. Vas je Bog poslao na ovaj svet samo sa jednom misijom koju morate da otkrijete, morate da otkrijete ta je to to se zove iveti za svet koji dolazi, ta je to iveti za generaciju onih koji e vas slediti jer ako vi ne ponete da menjate sebe, a mi vam to ne dozvolimo generacije dece koja dolaze e ekati na budunost i ostavtinu koju im vi donosite. Zbog svega ovoga ono to moramo da promenimo u sebi je osjeaj samopouzdanja , sve dolazi iza toga, i Tesle, i Pikase i onaj oseaj vrednosti sebe koji trebate pokrenuti u sebi. Traimo od vas da budete posluni, traimo od vas da uite sve ono to vam za ivot nee trebati, samo ne traimo jednu stvar od vas: da nauite da potujete sebe, da potujete ideju, da uite da sanjate, da verujete u svoj san, da savko jutro svom snu date ime, da ustanete sa ciljem i idejom da krenete dalje. Nee vas promeniti ni politika ni drave ni knjige ni informacije, promenie vas oseaj energije koju nosite u sebi i oseaj vere da ivite na jedinom mestu koje moete da zovete svojim, ovo je jedino mesto na kojem moete govoriti svojim jezikom, njegovati svoju kulturu, pokrenite ga u sebi, Samo sa tom

promenom vi imate budunost: VEROVATI SEBI i na taj nain ete uveriti drugog do sebe i prenostit to generavijama koje dolaze iza vas, to je perpetum mobile, to je ono to nam je potrebno da bismo prestali da mislimo da smo roeni u pogrenoj dravi, na pogrenom mestu i da smo imali manje sree od drugih. Put do svemira je tek jedan korak, kad svako jutro ustanemo sa spoznajo da znamo ko smo, ta smo, gdje pripadamo i da svako vee pred spavanje izaberemo svoju zvezdu. tek tada smisao, razlog, zato da uimo, d ase mnejnamo, da biudemo bolji, tek kada nauite da iza vaeg imena i prezimena stoji jedan od 7 milijardi linosti na svetu, jedna jedina. Morate nauiti da potujete sebe, od nas to neete nauiti jer mi nismo potovali sebe i zato nam se dogodilo to to se dogodilo. I zato probajte da zatvorite oi, da dodirnete oveka do sebe i to to osetite u toj toplini, u toj emociji prvi put izgovorite sebi JA SAM IV! I VREDAN IVOTA! To je smisao koji morate da nosite. Podignite glavu, nauite da se ispravite, osjetite ponos na ono gdje ste roeni, gjde ivite. U svima nama postoji samo trag prolosti kojoj ako se vratimo iveemo vrlo kratko. Ako nauimo da ivimo za ono to dolazi probudiemo u sebi razlog sopstvenog postojanja. Biti slobodna linost znai imati samopouzdanje i verovati sebi i ovo je najvea promena koja moe da se dogodi djeci Balkana. Ovo je najvei oseaj vrednosti koji na ovom podruju mora da postane prva lekcija u svakom nastavnom planu i programu, ovo je najvea promena koju svi mi edukatori od osnovne kole do fakulteta moramo da prepoznamo u vama, moramo da preoznamo ivot i moramo da vas vratimo na pravi put postojanja, ovek ste koji je spreman da pokrene planetu, koji je spreamn da pokrene sve to nosite u vama, ali samo onda ako nauite da svako jutro ustanete i izgovorite samo tri osnovne stvari: POBEDITI I SMRT JE LAKO AKO STAVITE ISPRED SEBE IVOT! NE UMIRITE PRERANO I DAJITE ANSU IVOTU! DAJUTE ANSU SNAZI KOJU NOSITE U SEBI! Pokrenite se i prvom oveku do seeb pogledajet u oi i kaite: Imate snage i razloga da ivite! Ako ustanete ujutro sa snagom uma i moi da prevaziete kritiku, prigovore, pad ispita, bolest, stah od ivota, ako bilo ko od vas ustane i kae: Ja u promeniti svet i Ja u pobediti sebe i svoje starhove ovo predavanje e imati smisao. http://www.youtube.com/watch?v=CEH5_25Ez8U

Dakle, po Vaem miljenju, reformu drutva moemo oekivati za nekoliko decenija? U konstelaciji snaga gde se mi presluavamo za broj asova, a ne broj objavljenih radova, jer uvoenjem Bolonje smo mi postali plejeri, dobili smo situaciju u kojoj je intelektualac izgubio svoju funkciju. Ti ljudi su

trebali da budu nosioci reforme drutva, ali zapamtite: nema reforme drutva, jer je mi sami ne iniciramo. Od vrtia do akademske diplome, mi gajimo i vaspitavamo konformiste, a kada dobiju diplomu, od njih samo deklarativno traimo da budu reformisti. Dvadeset godina, na uenik i na student je dobar, samo ako uti, ne postavlja pitanja i ne pobuni se, a naravno podrazumevam i to: ne kritikuje. Mi jo uvek nemamo razvijen sistem evaluacije, gde e student rei ja ovog profesora ne elim, gde e dekan ili rektor pozvati nekog profesora i rei ovaj nije zadovoljio kriterijume studenata. Imamo opciju gde su studenti kanjeni zbog javnog istupanja, ali i to je lekcija koja se ui. To je klasino uslovljavanje: ako e biti podoban, proi e. I meni je jako ao, jer su studenti tokom istorije uvek bili nosioci revulucionarnog i refomistikog procesa, osim ovde na ovim naim prostorima, jer vlada jedno pravilo: pusti me da doem do diplome, pa u menjati svet. Tada je, gospodo, kasno, jer tada ulazite u novi sistem mobbinga gde morate da potujete instituciju u kojoj se nalazite, nemate vie slobodu izraavanja, ulazite u porodice i morate da se borite za golu egzistenciju. I onda se vraam na poetak, kad god oveku oduzmete pravo na egzistenciju, vi ste ga zarobili, jer on nije sposoban da razmilja, on je ucenjen i zavisi od vrha institucije, a vrh institucije pripada uskoj eliti koja diktira i ekonomiju, i politiku, i pravila ponaanja, i trai konformizam. ta je rjeenje? Kada ponemo od vrtia da gajimo slobodnu decu, decu koja e sa devet godina poeti da kritikuju ono to im se ne dopada, s pravom i argumentovano, te biti potovana radi toga, mi emo imati promenu drutvenog sistema. Do tada, i mi kao intelektualci, snosimo najveu drutvenu odgovornost, i bojim se da emo jednog dana morati da pogledamo istini u oi i zakljuimo da je rat davno zavren, da nema vie opravdanja za ratove koji su bili i proli, da je to prolost, da sadanjost ne razumemo, budunosti se plaimo, i da nismo odgovorili osnovnom zadatku, a to je graditi sigurnog oveka u sebe, samopouzdanog, koji e menjati svet. Hvala Vam na odvojenom vremenu.

Hvala i Vama, bilo mi je zadovoljstvo.


Tagovi: http://www.6yka.com/home/tag