You are on page 1of 84

Pedaggusok a plyn

A Trsadalmi Megjuls Operatv Program 3.1.1 szm 21. szzadi kzoktats fejleszts, koordinci cm kiemelt projekt stratgiai clja az j Magyarorszg Fejlesztsi Terv kzoktats-fejlesztsi programjainak kzponti koordincija, menedzselse, aklnbz fejlesztsi programok harmonizcija, akzoktatsi intzmnyek fejlesztseit s akzponti fejlesztseket, aterleti-hlzati tevkenysgeket irnyt, sszefog kzponti intzkeds annak rdekben, hogy az gazat szakmapolitikai elkpzelsei alapjn minden mvelet s konstrukci az operatv programban meghatrozott clokat maradktalanul meg tudja valstani. A megvalstk az Educatio Kft. s az Oktatskutat s Fejleszt Intzet (OFI) konzorciumn bell az OFI-ban megvalsult elemi projektek aK+F tevkenysgek, aversenykpessg s az eslyteremts erstst, akzoktats intzmnyi megjulst, atanulsi krnyezetet s iskolafejlesztst tmogatjk, az oktatsirnyts s az iskolarendszer hatkonysgnak javtst szolgljk.

Pedaggusok a plyn
Szerkesztette Kocsis Mihly Sgi Matild

Oktatskutat s Fejleszt Intzet Budapest, 2012

A knyv megjelenst az j Magyarorszg Fejlesztsi Terv Trsadalmi Megjuls Operatv Program 3.1.1-08/1-2008-0002 szm, 21. szzadi kzoktats fejleszts, koordinci cm projektje tmogatta. A projekt az Eurpai Uni tmogatsval, az Eurpai Szocilis Alap trsfinanszrozsval valsult meg. Szerzk Dernyi Andrs, Ercsei Klmn, Huszr Zsuzsanna,

ImreAnna, Kocsis Mihly, Mrzik Julianna, Sgi Matild


Szerkeszt Kocsis Mihly, Sgi Matild Lektor Sinka Edit Olvasszerkeszt Simon Mria Sorozatterv, tipogrfia, trdels Kiss Dominika Bortfot Lgymnyosi Brdos Lajos Kttannyelv ltalnos Iskola s Gimnzium fotarchvuma Oktatskutat s Fejleszt Intzet, 2012 ISBN 978-963-682-716-8 ISSN 1785-1432

Oktatskutat s Fejleszt Intzet


1055 Budapest, Szalay u. 1014. www.ofi.hu Felels kiad: Kaposi Jzsef Nyoms s kts: rdi Rzsa Nyomda Felels vezet: Juhsz Lszl

Tartalom
Elsz 7
Sgi Matild Ercsei Klmn

A tanri munka minsgt befolysol tnyezk 9


1. Apedaggus hivats jelentsge aminsgi oktatsban 9 2. Atanri munka minsgt befolysol tnyezk 10

11 2.2. Pedagguskpzs 12 2.3. Plyra lls 15 2.4. Plyn marads 17 2.5. rtkels s minsgbiztosts 18 2.6. Tovbbkpzs, szakmai tovbbfejlds 20 2.7. Az iskolavezets jelentsge 23 3. sszegz gondolatok 24 Irodalom 25


2.1. Atanri kompetencik

Dernyi Andrs

A pedaggusok felsoktatsban foly szakmai tovbbkpzse 31


Egy plyzati program els tapasztalatai 1. Afelsoktats szerepnek vltozsa apedaggusok szakmai fejldsnek tmogatsban 32 2. Apedagguskpzseket tmogat konstrukci cljai, eszkzei 33 3. Atovbbkpzsi program megvalstsnak elzetes mutati


37

4. Atovbbkpzst tmogat program elzetes tanulsgai, vrhat hatsai 44 Irodalom 46

Huszr Zsuzsanna

Pedagguskpzst segt hlzatok s szerepk apeda ggiai munka fejlesztsben 49


1. Rgis egyttmkdsek apedagguskpzs tmogatsa tern ahlzati egyttmkds nhny terlete s formja
 

2. Aregionlis kzpontok hlzatnak fejlesztsi javaslatai, kzs trekvsei 3. Apedagguskpzst tmogat regionlis szolgltat- s kutathlzatok

50 52

lehetsges szerepei atanri munka minsgnek javtsban 53 3.1. Aplyakezds folyamatnak szakmai segtse, az tmenetek tmogatsa 54 3.2. Kzremkds aplyaalkalmassg megtlsben 55 3.3. Aplyavlaszts motvumainak megismerse, amotivci megerstse 56 3.4. Atartalomfejlesztsi eredmnyek akpzsi tartalmakban atanulmnyok tmogatsa elektronikusan elrhet s digitlis tananyagokkal


56

3.5. Az e-tanuls felttelrendszernek s gyakorlatnak javtsa 57 sszegzs 59 Irodalom 59 Kocsis Mihly Mrzik Julianna Imre Anna

Megkzeltsi mdok atanri kompetencik lershoz 61


Bevezets 61 1. Aprofesszigram kidolgozsnak koncepcionlis keretei


63

1.1. A pedagguskompetencik, -szerepek s atevkenysgek szintjei az elemzett professzigramokban 63 1.2. Aprofesszigramok korrekcis irnyai 69 2. A pedaggusok szakmai fejldsnek sztenderdjei 2.1. A pedagguskompetencik dimenzii

69 70 2.2. A pedaggus szakmai fejlds szintjei 71 2.3. A tanri teljestmnysztenderdek lehetsges indiktorai 73 3. Afejlesztsi utak lehetsges konvergencija 73 Irodalom 75
 

Fggelk 77

Elsz
Az elmlt idszakban hrom nagy, kiemelt fejlesztsi projekt is fokozott figyelemmel fordult a pedaggusszakma, a pedaggus hivats megerstse fel. A 21. szzadi kzoktats fejleszts, koordinci sszefoglal cmmel indtott kiemelt fejlesztsi projekt (TMOP 3.1.108/01)1 f clkitzse az volt, hogy kutatsi s fejlesztsi tevkenysgvel, tmogat eszkzrendszervel, szolgltatsaival s fejlesztskoordinl munkjval hozzjruljon az oktats eredmnyessgnek s hatkonysgnak javulshoz. Az oktats minsgt s eredmnyessgt leginkbb apedaggusmunka minsge befolysolja, gy afejlesztsi projektben jelents helyet foglaltak el apedagguskpzssel s -tovbbkpzssel, aplyra kerls s a plyn marads krdseivel, valamint a plya mvelshez szksges kompetencikkal foglalkoz kutatsok s elemzsek. A Pedagguskpzsek (a pedaggiai kultra korszerstse, pedaggusok j szerepben) tmogatsra kirt projekt (TMOP 3.1.5-09/A/1)2 direkt mdon apedaggusok szakmai tovbbfejlesztsre irnyult. Aprojekt keretben oktatsi-nevelsi intzmnyek plyzhattak arra, hogy kollgik olyan, afelsoktats berkeiben zajl szakmai, szakrti terletekre felkszt kpzseken vegyenek rszt, amelyek afejlesztsek implementcis folyamatait tmogatjk, illetve amr mdostott pedaggiai programok hatkony, minsgi megvalstst garantljk. A Pedagguskpzst segt szolgltat s kutathlzatok kialaktsa (TMOP 4.1.208/1/B)3 cm plyzatok clcsoportjai apedagguskpz felsoktatsi intzmnyek voltak. Asikeres plyzknak hat clfeladatot ktelez jelleggel kellett megvalstaniuk. Ezek az albbiak voltak: a) apedagguskpz intzmnyek regionlis szolgltat- s kutatkzpontjainak kialaktsa; b) aregionlis szolgltat- s kutatkzponthoz kapcsold hlzati egyttmkds kialaktsa; c) rszvtel apedagguskpz intzmnyek regionlis kzpontjai kztti orszgos szolgltat- s kutathlzat ltrehozsban; d) egyttmkds agyakorlatra jelentkez hallgatk s akzoktatsi gyakorlhelyek prostsra, elosztsra alkalmas adatbzisok s informatikai alkalmazsok fejlesztsben; e) egyttmkds akzoktatsi

1 http://www.nfu.hu/content/1355 2 http://www.nfu.hu/content/3882 3 http://www.nfu.hu/tamop_412

intzmnyekben agyakorlatot vezet mentorok kivlasztsra s felksztsre vonatkoz mdszertan kidolgozsban; f) argikzpont szolgltatsi terletn amentorkpzs megszervezse, indtsa, minsgbiztostsa, akpzett mentorokrl regionlis nyilvntarts vezetse. Ezen tlmenen aplyzk tbb opcionlis feladat megvalstsra is plyzhattak. Kzlk tmnk apedaggus hivats megersdse, megerstse szempontjbl kiemelt szerepet tulajdontottunk aMdszertani sztenderdek kidolgozsa apedaggusjelltek plyaalkalmassgra s akpzs eredmnyessgre irnyul kutatsokhoz cm projekt megvalstsnak. Tanulmnyktetnk apedaggusszakma megerstshez kzvetlenl, egymshoz azonban csak kzvetett mdon kapcsold kiemelt fejlesztsi projektek fbb rintkezsi pontjait trja fel s mutatja be atgabb szakmai kzssg szmra. Trekedtnk aklnbz szervezeti/szervezsi keretek kztt zajl, apedaggus hivats megerstst fkuszba llt kutatsi s fejlesztsi eredmnyek szintzisre is, de ennek kiteljestshez tovbbi elemzsekre lesz mg szksg. A ktet nyit tanulmnynak szerzi (Sgi Matild s Ercsei Klmn) az oktats s specilisan apedaggusmunka minsgt lnyegesen befolysol tnyezk szerint vettk rviden szmba az elmleti alapvetseket, illetve ezeket vetettk ssze amegfelel hazai s nemzetkzi kutatsi eredmnyekkel. A kvetkez rsban Dernyi Andrs aPedagguskpzsek (a pedaggiai kultra korszerstse, pedaggusok j szerepben) tmogatsa cm konstrukci keretben pedaggus-tovbbkpzsre plyzott iskolk adatait elemzi, beszmolva egy hosszabb llegzet kutats kezdeti tanulsgairl. Huszr Zsuzsanna azon felsoktatsi intzmnyek alkotta hlzatok eddig elrt eredmnyeit foglalja ssze, amelyek aPedagguskpzst segt szolgltat- s kutathlzatok kialaktst clz kiemelt fejlesztsi projekt keretei kztt jttek ltre. A ktetet zr tanulmnyban aszerzk (Kocsis Mihly, Mrzik Julianna s Imre Anna) apedagguskompetencik kutatsra s rszletes kidolgozsra vllalkoz kt nagy, szakmai mhely (a pcsi s az egri) eredmnyeit mutatjk be, egymssal prhuzamba lltva. Tanulmnyktetnkkel megtettk az els, vatos lpst abba az irnyba, hogy anagy, kiemelt fejlesztsi tmogatsok klnbz szlain megbj, de clkitzseik s vrhat hatsaik alapjn egyttes figyelmet is kvn eredmnyek egymsra reflektlva truljanak az olvask el. Remnyeink szerint ezzel hozzjrulunk ahhoz, hogy az eredmnyekbl ne csak amegalkotsukban rszt vev intzmnyek s kutatik-oktatik rszesljenek, hanem ateljes szakmai nyilvnossg. A szerkesztk

Sgi Matild Ercsei Klmn

A tanri munka minsgt befolysol tnyezk


1. Apedaggus hivats jelentsge aminsgi oktatsban
Az oktats minsge egyike azon kulcsfontossg tnyezknek, amelyek Magyarorszg versenykpessgt aglobalizld vilgban meghatrozzk. Agazdasgi s trsadalmi kihvsokra csak akkor lehet megfelel vlaszokat adni, amennyiben az emberi erforrsok kiaknzsa s hasznostsa megfelel mdon trtnik. Ekkppen az iskolarendszer eredmnyessge s hatkonysga nemcsak az egynek, de az egsz trsadalom szempontjbl is alapveten fontos (OECD, 2001; 2007). Az oktatsnak agazdasgi nvekedsre, ahossz tv versenykpessgre s atrsadalmi kohzira gyakorolt hatst az Eurpai Uni is felismerte. Ennek ksznhet, hogy atagllamokban a2000-ben elindtott lisszaboni folyamat rszeknt 2002-ben sor kerlt egy kzs rendszerfejleszt program kidolgozsra (Oktats s kpzs 2010), amelyet akvetkez vtizedre is kiterjesztettek (Oktats s kpzs 2020). Ezek kiemelt stratgiai clkitzsei1 kztt szerepel az oktats s akpzs minsgnek s hatkonysgnak javtsa. Nemzetkzi sszehasonlt elemzsek sora mutatott r arra, hogy atanuli teljestmnyek s ltalban az oktats sznvonalnak javtshoz arra van szksg, hogy j kpessg, felkszlt tanrok tantsanak az iskolkban, s alegjobb tanrok hosszabb tvon is aplyn maradjanak. Az elmlt vtized kutatsi eredmnyei meggyzen bizonytottk, hogy adikok iskolai teljestmnyt az oktatspolitika ltal is befolysolhat tnyezk kzl elssorban atanri munka minsge hatrozza meg (SandersRivers, 1996; Darling-Hammond, 1999; Vignoles et al., 2000; WssmannWest, 2002; Rockoff, 2004; HanushekKainRivkin, 2005). Az els McKinsey-jelents kiemelte, hogy egy oktatsi rendszer j teljestshez hrom tnyez egyttes megvalsulsra van szksg: 1. amegfelel emberek vljanak tanrr, 2.eredmnyes oktatkk kpezzk ket, s 3. minden gyerek szmra alehet legmagasabb

1 A z Oktats s kpzs 2020 program ngy stratgiai clkitzse: 1. az egsz leten t tart tanuls s amobilits megvalstsa; 2. az ok tats s akpzs minsgnek s hatkonysgnak javtsa; 3. amltnyossg, atrsadalmi kohzi s az aktv polgri szerepvllals elmozdtsa; 4. az innovci s akreativits avllalkozi kszsgeket is belertve fejlesztse az oktats s akpzs minden szintjn.

10

sznvonal oktatst biztostsa arendszer (BarberMourshed, 2007). Hasonl megllaptsra jutott a2009. vi PISA-vizsglat clorientlt elemzse is, amely anemzetkzi tanuli kompetenciamrs eredmnyei alapjn aleginkbb sikeres oktatsi rendszerek jellemzit trta fel (OECD, 2010). Amsodik McKinsey-jelents arra hvta fel afigyelmet, hogy az oktatsi rendszer klnbz fejlettsgi fzisaiban ms-ms oktatspolitikai intzkedsek szolgljk leginkbb atovbbi fejlds lehetsgt. E szerint abban afejlettsgi fzisban, ahol most Magyarorszg ll, kiemelt figyelmet kell fordtani apedaggus plya mint hivats fejlesztsre s megerstsre (MourshedChijiokeBarber, 2010).

2. Atanri munka minsgt befolysol tnyezk


Az elemzsek nem lltak meg annak atnynek argztsnl, hogy az oktats kulcsszerepli apedaggusok, atovbblps, ajavts megvalstsnak tjt is fel kvntk trni. Az OECD 2005. vi tfog pedaggusvizsglata, Atanrok szmtanak (Teachers Matter, 2005), valamint amsodik McKinsey-jelents (MourshedChijiokeBarber, 2010) kzel azonos mdon foglalja ssze, hogy milyen, apedaggus hivatssal kapcsolatos oktatspolitikai lpsek vezetnek nagy valsznsggel az oktatsi rendszer sznvonalnak javulshoz. Utbbi hrom f terletet hatroz meg, ezek 1. aplyra kerlk rtermettsgnek javtsa, 2. aplyn lev pedaggusok rtermettsgnek javtsa s 3. az iskolai szint dntshozatal megalapozsa. A pedaggus hivatsrl szl nemzetkzi cscstallkoz2 szmra ksztett, az OECD nemzetkzi tanrkutats3 adataira tmaszkod httrelemzs (OECD, 2011) szerint is azok areformok eredmnyezik leginkbb az oktatsi rendszer egsznek megerstst, amelyek apedaggus hivats ngy terletre vonatkoznak. Ezek akvetkezk: 1. abekerls folyamata apedagguskpzsbe s apedagguskpzs minsge; 2. apedaggusok szakmai tovbbfejldsnek rendszere; 3. apedaggiai munka minsgnek rtkelse, visszacsatols errl, apedaggusok tovbbfejldsi lehetsgei s karriertja kapcsolata aminsgrtkelssel; valamint 4. apedaggusok adott reform irnti elktelezettsge. Az oktatsi rendszer minsgnek, ezen bell apedagguskpzsnek, aszakmai tovbbfejlesztsnek, illetve aminsgrtkels rendszernek kritikus krdskre annak meghatrozsa, mit tekintnk j minsg pedaggiai munknak, milyen jellemzi vannak aj

2 A 2011. mrcius 1617-n New Yorkban tartott nemzetkzi cscstallkozn (International Summit on the Teaching Profession) alegfejlettebb, illetve leggyorsabban fejld oktatsi rendszerek oktatsi miniszterei, oktatsi vezeti, oktatsi szakszervezetek kpviseli, valamint tbb nemzetkzi szervezet kutati s szakemberei ltek ssze abbl aclbl, hogy ttekintsk, hogyan lehet aleginkbb hatkonyan javtani atanri munka, atants s ltalban az oktats sznvonalt. Acscstallkozt az Egyeslt llamok Oktatsi Minisztriuma, az OECD, az oktatsgyi szakszervezeteket tmrt legnagyobb nemzetkzi szervezet, az Education International (EI) szervezte, szoros egyttmkdsben olyan amerikai s zsiai oktatsi szervezetekkel, mint aNational Education Association (NEA), azAmerican Federation of Teachers (AFT), aCouncil of Chief State School Officers (CCSSO) s az Asia Society. 3 TALIS: Teaching And Learning International Survey (TALIS, 2009)

11

pedaggusnak. Atanri kompetencik standardizlsra vonatkozan egyre jelentsebb hazai s nemzetkzi kezdemnyezsek vannak, az Eurpai Tancs pedig 2004-ben elfogadta aTanri kompetencik s kpestsek kzs eurpai alapelvei cm dokumentumot (Common European Principles, 2004). E szerint apedagguskpzsnek olyan multidiszciplinris felsfok kpzsnek kell lennie, amely akvetkez ngy terleten fejleszt ki kompetencikat: 1.szaktrgyi ismeretek, 2. pedaggiai ismeretek, 3. atanulk irnytshoz s tmogatshoz szksges kszsgek s kompetencik, valamint 4. az oktats trsadalmi s kulturlis dimenziinak megrtsvel kapcsolatos kompetencik. Mindezek alapjn apedaggus hivats tovbbfejlesztsnek krdskrt elemezve ht f tnyez rszletesebb vizsglata tnik clravezetnek (1. bra).

1. bra. Atanri munka minsgt befolysol tnyezk

Pedaggus kompetencik

Iskolavezets, iskolai tanri kzssg A TANRI MUNKA MINSGE

Pedaggus kpzs

Tovbbkpzs, szakmai tovbb fejlds

Plyra lls

rtkels s minsgbiztosts

Plyn marads

2.1. Atanri kompetencik


A tanri kompetencik krdskrvel foglalkoz kutatk s szakrtk krben szles kr egyetrts mutatkozik abban, hogy atanri munka minsgnek lnyegi aspektusa nem hatrozhat meg egyszer jelzszmok segtsgvel. Astatisztikai mrszmokkal jellemez-

12

het mutatk (kpests szintje, gyakorlat idtartama, szaktrgyi s szakmdszertani elmleti tuds tesztekben kimutathat szintje stb.) csak igen kis mrtkben magyarzzk, mirt eredmnyesebbek egyes tanrok msoknl (Darling-Hammond, 1999; Darling-Hammond et al., 2005; HanushekKainRivkin, 2005; hazai vizsglatokhoz lsd: Sgi, 2006). Ez nem azt jelenti, hogy egyltaln ne lenne lehetsges a j pedaggiai munka meghatrozsa, csupn azt, hogy nem szabad egy-egy szempontot, tmakrt (szaktrgyi tuds, szakmdszertani tuds, formlis kpzettsgi szint) kiemelni, hanem olyan kompetencik trhzt kell krvonalazni, amelyek kzl egyesek csak agyakorlati munka sorn bontakoznak ki, illetve kerlnek napvilgra. Annak ellenre, hogy aj pedaggus ismrvei szertegazak, sokdimenzisak, hogy nem lehet ket egyszer eszkzkkel megragadni, atanri kompetencik standardizlsra vonatkozan egyre jelentsebb hazai s nemzetkzi kezdemnyezsek vannak. Ezek egyarnt tfogjk apedaggiai tuds f kompetenciaterleteit s aminsgrtkels mrsi mdszereit. Atmhoz kapcsold nemzetkzi elemzsek kivl sszegzst adja Isor (2009), az OECD szmra ksztett szakirodalmi sszefoglaljban, kln kiemelve Danielsonnak Atants keretrendszere alcmmel megjelent alapmvt (Danielson, 1996). Az elmlt idszak vonatkoz hazai munklatai egyrszt szorosan kapcsoldnak apedaggus letplyamodellhez, illetve az eurpai unis fejlesztsi tmogatsokhoz (Falus, 2011; Dvid, 2011; Kotschy, 2011), msrszt Zsolnai Jzsef s tantvnyai munkssghoz (Zsolnai, 1996; ZsolnaiKocsis, 1997). Errl rszletesebb elemzs tallhat ktetnk negyedik fejezetben. A pedagguskpz intzmnyekben felhalmozott szakmai tuds gyakorlati hasznosulsra vonatkoz trekvsek megjelennek amagyar oktatsirnyts clkitzsei kztt is. Az jonnan elfogadott felsoktatsi trvnyben explicit mdon is megfogalmazdik apedagguskpz intzmnyek szerepe apedaggusplya kezdeti szakaszban, apedaggustovbbkpzsben s az oktats minsgbiztostsnak rendszerben.4

2.2. Pedagguskpzs
A pedagguskpzs minsgt kt f tnyez hatrozza meg. Egyrszt fgg attl, hogy mennyire motivltak s tehetsgesek ahallgatk, msrszt attl, hogy apedagguskpz intzmnyekben mire, hogyan, milyen hatkonysggal kpeznek.

4 103. (3): Apedagguskpzst folytat felsoktatsi intzmnyek atanrkpz kzponton keresztl rszt vesznek apedaggus tovbbkpzsben, apedaggiai kutatsokban, apedaggusok minstsi eljrsban. (2011. vi CCIV. trvny anemzeti felsoktatsrl)

13

2.2.1. Rekrutci s szelekci apedagguskpzsben


A sikeres s eredmnyes oktatsi rendszerrel rendelkez orszgok mr akpzsre trtn jelentkezskor szelektlnak. Acl az, hogy aplyra leginkbb alkalmas, legjobb kpessg s legersebben motivlt dikok nyerjenek felvtelt. Erre csak akkor van lehetsg, ha nem mutatkozik hiny az rdekld hallgatkbl. Apedagguskpzsnek s -plynak teht megfelelen vonznak kell lennie ahhoz, hogy versenyezni tudjon ms kpzsekkel, plykkal. Tbb fejlett orszg is azzal aproblmval knytelen szembeslni, hogy kevesebb fiatal jelentkezik pedagguskpzsre, mint ahny plyakezdre vrhatan szksg lesz. Magyarorszgon ilyen jelleg hinyt nem tapasztalni (Veroszta, 2012). Ugyanakkor akutatsok szerint haznkban is mutatkoznak negatv, nszelekcis hatsok. Azok jelentkeznek pedagguskpzsre, akiknek rosszabbak akzpiskols tanulmnyi eredmnyeik, adiplomt szerzettek kzl pedig nagyobb valsznsggel helyezkednek el tanri plyn azok, akik akpzs sorn gyengbb teljestmnyt nyjtottak (lsd Varga, 2007; Krpti, 2008: 205; Ercsei, 2011). A ktszint kpzs bevezetsvel nemcsak aszelekci, hanem az nszelekci (negatv) hatsa is erteljesebben rvnyesl, hiszen mindkett ktszer jelentkezik: az alap-, majd ezt kveten amesterkpzsre val jelentkezskor. Ez utbbi idpontjban afiatal mr rettebb, nagyobb rltsa van atrsadalmi folyamatokra, hatrozottabb kp l benne arrl, hogy az egyes foglalkozsok milyen lehetsgeket, karrierutakat biztostanak szmra. Valsznleg ez is befolysolja, hogy bizonyos (elssorban termszettudomnyi) szakok igen alacsony jelentkezsi arnnyal kzdenek (SgiVarga, 2011). Br apedagguskpzsben kevesebben jelentkeznek amesterszakokra, ez nmagban nem jelenti azt, hogy cskkent volna avgzst kveten tanri plyra igyekvek szma. Az egyszint egyetemi tanrkpzsben ugyanis jelents arnyban vettek rszt olyanok, akik mr ajelentkezs pillanatban tudtk, hogy nem akarnak tanrknt elhelyezkedni. Abolognai rendszer kpzs bevezetsvel ezek ahallgatk nem korai plyaelhagyknt jelennek meg, hanem mr aplyra lls eltt, akpzs msodik szintjre val jelentkezs idpontjban ms tanulsi utat vlasztanak. A 2008-as mlypont utn felfuts figyelhet meg pedagguskpzsre jelentkezk s felvettek ltszmt tekintve. Mg 2008-ban ajelentkezk s felvettek szma szinte megegyezett, 2010-ben kzel ktszer annyian jelentkeztek, mint ahnyan felvtelt nyertek e kpzsekre. Br anappali tagozatos pedaggus alapkpzs esetn afelvteli pontszmok tlaga viszonylag alacsony, 2008 ta abekerlsi eslyek anagyobb mrtk rdeklds kvetkeztben jelentsen cskkentek, teht az intzmnyi szelekci lehetsge az elmlt idszakban ntt (Veroszta, 2012). Az, hogy egy fiatal apedagguskpzst vlasztja avagy sem, alapveten attl fgg, hogy ajelentkezs idpontjban mennyire vonz szmra atanri plya. Kutatsi eredmnyek szerint ez nagymrtkben fgg aplyakezd brektl (BarberMourshed, 2007; Varga, 2008; SgiVarga, 2011; Varga, 2011), de jelentsen befolysolhatjk apedaggusplya ms

14

tnyezi is, gy pldul az llsbiztonsg, amegfelel munkakrlmnyek, az nmegvalsts lehetsge stb.5 Az llamilag tmogatott kpzsek kpzsi terletenknt eltr mrtkben mdosult keretszmai6 akzeljvben erteljesebben befolysolhatjk apedagguskpzs irnti rdekldst csakgy, mint apedaggusok elmeneteli rendszerben bevezetett mdostsok.7 Ezek hatsait ksbbi vizsglatok tudjk csak feltrni.

2.2.2. Atanrkpzs minsge, akpzintzmnyek jelentsge


A pedaggusmunka minsgt alapveten befolysolja, hogy avgzsk milyen kpzst kveten lpnek aplyra. Jelen elemzs keretei kztt apedagguskpzs fontossgnak hangslyozsn tl nem kvnunk specilisan foglalkozni afelsoktatsban foly kpzs bels rendszervel. Figyelmnket azokra a tnyezkre fkuszljuk, amelyekben a pedagguskpz intzmnyek jelentsge tlmutat az alapkpzsen. A tanri kompetencik krdsei apedagguskpzsben A tanri kompetencik krdskre els szinten apedagguskpzsben jelenik meg. Atanrkpz intzmnyek hatkony munkjhoz elengedhetetlen, hogy pontosan krvonalazzk, milyen kszsgek, jrtassgok, tudsok sszessgvel akarjk felvrtezni apedaggushallgatkat. Akpzsi clkitzsek meghatrozsa sorn figyelembe kell vennik azokat akszsgeket s jrtassgokat is, amelyek kifejlesztse meghaladja az alapkpzs lehetsgeit, tnylnak apedaggusok szakmai tovbbfejldsnek teljes folyamatba. Magyarorszgon akpzhelyek aszakmai autonmia jegyben ahazai s nemzetkzi kutatsi eredmnyek figyelembevtelvel szinte kivtel nlkl kidolgoztk a sajt kpzhelyk sajtossgait is szem eltt tart kompetenciaportfliikat, profilokat s standardokat.8 A pedagguskpz intzmnyekben olyan szakmai tudskszlet halmozdott fel, amelyet jelenleg dnten akezdeti kpzsben hasznostanak, de amely jl alkalmazhat aksbbi plyaszakaszokban is (a pedaggusmunka rtkelsi rendszerben, apedaggusok szakmai tovbbfejldsnek folyamata sorn). Amagyar pedaggusok s oktatsi szakemberek szlelik apedagguskpz intzmnyekben felhalmozott tudskszlet nagysgt, de gy ltjk, hogy az nincs sszhangban agyakorlattal (Kovcs, 2011). A pedagguskpz intzmnyek mint regionlis szakmai kzpontok A tanri munka rtkelsben s apedaggus-tovbbkpzsben atanrkpz intzmnyek szakmailag mrvad intzmnyekknt funkcionl(hat)nak, regionlis szinten pedig jelents

5 Ezt aksbbiekben rszletesebben is kifejtjk. 6 Lsd a2011. vi CCIV. trvnyt anemzeti felsoktatsrl. 7 Lsd a2011. vi CXC. trvnyt anemzeti kznevelsrl. 8 Az erre vonatkoz pcsi s egri munklatokrl rszletesebb elemzs olvashat jelen ktet negyedik fejezetben.

15

szervez-koordinl feladatokat vllal(hat)nak. Az elmlt idszakban eurpai unis fejlesztsi keretek kztt regionlis pedagguskpz- s szolgltatkzpontok ltesltek mind a ht rgiban.9 Ezek afejleszts jelenlegi fzisban elssorban arra helyeztk ahangslyt, hogy apedagguskpzs szakmai gyakorlata s klnsen az j kznevelsi trvnyben agyakornokokkal kapcsolatos feladatok szervezeti, intzmnyi s szakmai kereteit megalapozzk. Ugyanakkor egy ilyen jelleg hlzat j alapot adhat ahhoz, hogy akpzintzmnyek apedaggus-tovbbkpzsben, aminsgellenrzsben s minsgbiztostsban rintett rsztvevkkel szakmai koordincis rendszert alaktsanak ki, s hogy apedaggusok krben tanulhlzatok, tanulkzssgek mkdst segtsk el.

2.3. Plyra lls


A megszerzett tuds gyakorlati alkalmazst s ennek sikeressgt, ennlfogva pedig aplyn maradst dnten meghatrozza az els vekben szerzett tapasztalat. Az els hrom vben aplyakezd pedaggusok egy sor olyan kihvssal talljk szemben magukat, amelyek jelents mrtkben befolysoljk nemcsak aszakmval kapcsolatos ksbbi attitdjeiket, hozzllsukat, hanem ksbbi karriertjukat is. Aszakirodalom szerint aplyakezd tanrok gyakran gyakorlati sokk-knt lik meg afelsoktatsban elmletben tanultak s az iskolai-osztlytermi gyakorlat kztt nem ritkn meglev ellentmondsokat. Aplyaelhagys szempontjbl is kritikus idszak az els hrom v: alapveten ekkor dl el, hogy a fiatal egsz letre elktelezdik-e akatedra mellett, vagy inkbb ms terleten keresi aboldogulst (Achinstein, 2006; Ulvick et al., 2009; EzerGilatSagee, 2010; Rizza, 2011). Lnyeges e tekintetben a tapasztalt tanrok segtsgnyjtsa, a mentorls, amely a plyakezd nllsgt meghagyva folyamatos segtsgnyjtst jelent az els v(ek) sorn. Korbbi hazai kutatsok szerint Magyarorszgon is jelents traumaknt lik meg afiatal pedaggusok aplyakezds idszakt, akezdeti kudarcok s aplyaelhagys kztti sszefggsrl viszont nem rendelkeznk megfelel empirikus tudssal (Nagy, 2004). A plyra lls szakmai segtse Az Eurpai Uni Tancsa kln figyelmet fordt a plyakezd tanrok segtsre,10 clknt aszakmai, az iskolai s az intzmnyi szocializci, valamint atanri identits kialakulsnak tmogatst jellve meg. Asegtsgnyjts alapveten hrom terleten trtnik (szakmai,

9 A Pedagguskpzsi Hlzat kapcsn lsd Huszr Zsuzsanna jelen ktetben tallhat rst, tovbb Cegldi Tmenak egy vidki egyetem regionlis szakmai-mdszertani feladatvllalsrl szl esettanulmnyt (Cegldi, 2012). 10 A 2009. november 26-n az Eurpai Uni Tancsa, illetve atagllamok kormnyainak aTancs keretben lsez kpviseli elfogadtk atanrok s iskolavezetk szakmai fejldsre vonatkoz elgondolsokat, melyek szerint atagorszgoknak arra kell trekednik, hogy afrissen vgzett, plyra ll tanrok tmogatsban s irnymutatsban rszesljenek. Az Eurpai Bizottsg ltal szervezett klasztermunka keretben elkszlt aPlyakezd tanrok koherens s rendszer szint bevezet programjnak kialaktsa oktatspolitikusok kziknyve cm dokumentum (lsd: Stger, 2010 ).

16

illetve szemlyes szinten, tovbb akzssgbe val beilleszkeds, az integrci szintjn) hrom alrendszer segtsgvel: a mentorrendszeren/a szakrti tmogats rendszern, atrsak rendszern s az nelemzs rendszern keresztl. Abevezet szakasz zrulhat rtkelssel vagy anlkl. Egyes orszgokban asegtsgnyjts minst rtkelssel egszl ki, amely atanri plyhoz kapcsolds fontos mozzanata lehet (Stger, 2010). Megklnbztethetk tovbb alacsony s nagy intenzits tmogatsi programok. Az elbbiek formlis eligaztst nyjtanak, egyszeri alapon vagy kis gyakorisggal. E programok jllehet kevesebbe kerlnek, sokkal gyengbb eredmnyt produklnak, mint anagy intenzitsak, ahol akezd tanr hosszabb idn t kap mentori segtsget, s amelyek kpzssel s munkaid-kedvezmnnyel egszlnek ki mind amentor, mind akezd tanr szmra. A mentortanr szerept ltalban dnt fontossgnak tartjk az eredmnyes bevezetsi programokban. Aformlisabban szervezett programok nmelyikben sztnz intzkedsekkel btortjk alegelktelezettebb s legkpzettebb rangids tanrokat arra, hogy vllaljk el akezd tanrok mentorlst, patronlst. Amentorok munkahelyi tmogatst nyjtanak, meghatrozzk aszaktrgyi tuds hinyossgait, az ravezetsi stratgik s ms pedaggiai folyamatok esetleges problmit. Mivel ismerik arendelkezsre ll szakmai fejldsi lehetsgeket, el is irnythatjk akezd tanrt amegfelel kpzsre. rzelmi tmogatsnl s gyakorlati informciknl tbbre van szksg. Amentornak nemcsak j szerepmodellnek kell lennie, hanem megfelel segtsgnyjtsra is szksg van ahhoz, hogy akezd tanr rtermett profiv vlhasson. rtenie kell afiatal hallgatk s afelnttek tantshoz egyarnt (Teachers Matter, 2005). Az j kznevelsi trvnyben is krvonalazd pedaggus letplyamodell aplyakezd pedaggusok plyra llst egy flig hallgati, flig alkalmazotti feladatkrt, felelssget s jogokat jelent tmeneti, gyakornoki peridussal kvnja segteni. Ennek sorn afiatal pedaggus szmthat akijellt s felkszlt vezet tanr (mentor) szakmai segtsgre, s nem szakad meg kapcsolata akezdeti kpzst nyjt felsoktatsi intzmnnyel sem. Amentortanrok kpzse mr vek ta zajlik afelsoktatsi intzmnyekben. Agyakornokokkal kapcsolatos kzs feladatok elltsra afelsoktatsi intzmnyek s agyakornokokat fogad iskolk kztt akapcsolat nemcsak trvny ltal meghatrozott, hanem aszakmai s szervezeti rszletek kidolgozsban apedagguskpz intzmnyeket eurpai unis fejlesztsi tmogatsok is segtettk.11 Plyra lls s szelekci A plyakezd (gyakornoki) idszak lehetsget ad afelsoktatsi intzmnyeknek s aplyakezdket fogad gyakorl iskolknak arra is, hogy acsak gyakorlatban megmutatkoz kszsgek s kompetencik alapjn vgs szelekcit vgezzenek atanrjelltek

11 Errl rszletesebben lsd Huszr Zsuzsanna s Dernyi Andrs elemzst ktetnkben.

17

krben.12 Ugyanakkor a plyakezds idszaka az ellenirny szelekci szempontjbl is kiemelkeden fontos. Ahogyan korbban mr emltettk, a nemzetkzi tapasztalatok szerint az esetek tbbsgben aplyra lls elsharmadik vben dl el, hogy afiatal egsz letre elktelezdik-e akatedra mellett, vagy inkbb ms terleten keresi aboldogulst (Smethem, 2007; Ulvick et al., 2009). A negatv nszelekcis hats Magyarorszgon aplyra llst tekintve is megfigyelhet. Akutatsok arra mutatnak r, hogy adiplomt szerzettek kzl nagyobb valsznsggel helyezkednek el tanri plyn azok, akik akpzs sorn gyengbb teljestmnyt nyjtottak; vgl avgzst kvet 5. s 6. vben is arosszabbul teljestket talljuk nagyobb valsznsggel atanri plyn, mivel ajobb kpessgek hagyjk el inkbb akzoktats vilgt (Varga, 2007). Foglalkoztatsi bizonytalansg aplyakezdk krben Az angolszsz orszgokban nagymrtk pedaggushinnyal kszkdnek. Azt, hogy a fiatalok kevss vlasztjk a pedaggus hivatst, nagy mrtkben befolysolja az is, hogy afelsoktatsbl kilpk arvid idtartam hatrozott idej kezd munkaszerzdsek miatt bizonytalannak rzik afiatal pedaggusok munkaer-piaci helyzett (Fenwick, 2011). Magyarorszgon nhny vvel ezeltt apedaggusplya alegstabilabb, az elbocstsoktl leginkbb vdett munkaer-piaci pozcit jelentette. Az utbbi nhny vben az intzmnyi stabilits gyenglt, az iskolabezrsok, iskola-sszevonsok hatsra megjelent, majd egyre erteljesebb vlt apedaggusok krben abizonytalansg rzse (Varga, 2008; SgiVarga, 2011). Afiatal pedaggusok egyre nagyobb hnyada kezdi munkaviszonyt instabil, rvid idre szl, hatrozott idej munkaszerzdssel (LannertSinka, 2009; Pedaggus 2010, 2010). Mindezek ellenre, alegfrissebb hazai vizsglatok eredmnyei szerint mind atanri mesterkpzs irnt rdekld nappali alapkpzsben, mind pedig atanri mesterkpzsben rszt vev hallgatk esetben viszonylag magas azok arnya, akik akpzs befejeztvel tanri plyra akarnak llni (Ercsei, 2011; Jancsk, 2011).

2.4. Plyn marads


Annak aclnak az elrsben, hogy alegjobb pedaggusok tantsanak az iskolkban, nem elg a plyra vonzani a leginkbb rtermett fiatalokat, nem elg a pedagguskpzs s aplyra lls sorn alegjobb kpzst, szakmai tmogatst nyjtani szmukra, de azt is el kell rni, hogy aleginkbb rtermett pedaggusok aplyn maradjanak. Apedaggusply-

12 64. (8) Ha agyakornok akln jogszablyban foglaltak szerint amegismtelt minst vizsgn vagy aPedaggus I. fokozatba besorolt pedaggus amegismtelt minstsi eljrs eredmnyeknt nem felelt meg minstst kapott, kzalkalmazotti jogviszonya, munkaviszonya e trvny erejnl fogva megsznik (2011. vi CXC. trvny anemzeti kznevelsrl).

18

nak teht nemcsak akezdeti peridusban, de aplyav teljessgben, hossz tvon vonz alternatvt kell nyjtania amunkaerpiac egyb lehetsgeivel, kihvsaival szemben. Apedaggusplya hossz tv vonzerejt a fizets versenykpessgn tl tbb tovbbi, nem anyagi jelleg tnyez is befolysolja. Ilyen az lls biztonsga, arugalmas munkaid, aplyav s aplyval jr lehetsgek, akedvez nyugdjkonstrukci, aviszonylag hosszabb szabadsg, az rdekldsnek megfelel, nkiteljest munka, valamint az iskolai-munkahelyi lgkr s krnyezet (Teachers Matter, 2005). Kutatsi eredmnyek szerint ezen szempontok egyttese teljes komplexitsban jelenik amagyar pedaggusoknak aplya vonzerejrl alkotott vlemnyben is (TALIS, 2009; Varga, 2011). A nemzetkzi sszehasonlt elemzsek e felttelek teljeslse egyik mdjt olyan pedaggus letplyamodell megvalsulsban ltjk, ahol szakaszonknt nvekszik aszakmai kvetelmnyrendszer, s amagasabb minsget jelz szakaszokban nemcsak abrek nvekednek megfelel mrtkben, hanem amagasabb szakmai teljestmnyt nyjt pedaggusok szmra vonzbb, rdekesebb, az rdekldsknek s szakmai ambciiknak jobban megfelel feladatok is megjelennek. Arugalmas munkafelttelek biztostsa esetn alehetsges eszkzk kztt szerepel atbbfle rszmunkaids konstrukci, hosszabb szabadsg, munkaid-cskkents az lls vagy anyugdjjogosultsg veszlyeztetse nlkl, vagy e mellett akr akorengedmnyes nyugdjazs is. Egyes orszgok kifejezetten idsebb tanrok szmra fejlesztettek ki programokat, melyekkel akigs-szindrmt prbljk cskkenteni, ezltal megtartani ket, s kszsgeikbl/tapasztalatukbl minl tovbb profitlni (Teachers Matter, 2005; BarberMourshed, 2010; OECD, 2011).

2.5. rtkels s minsgbiztosts


A nemzetkzi szakrti elemzsek szemlyre szabott, gyakorlatorientlt szaktancsadsi rendszer bevezetst, illetve fenntartst is javasoljk aplyn lev pedaggusok rtermettsgnek javtsa rdekben. Ez egyni szinten aminsgrtkels, avisszacsatols s az ehhez kapcsold szakmai tovbbfejldsi javaslat megvalstst jelenti. Ajl mkd (sikeres) oktatsi rendszerekben apedaggusok szakmai tovbbfejldsi/tovbbfejlesztsi szisztmja intenzv kapcsolatban van apedaggusok munkjnak minsgrtkelsvel, annak visszajelzsvel, akorriglsi s jutalmazsi rendszer egszvel. Ennek sorn elszr feltrjk apedaggiai munka erssgeit s gyengesgeit, majd megfelel szakmai tovbbfejlesztsi javaslatokat tesznek annak rdekben, hogy akvnt rszterleteken megfelel javuls lljon el. E rendszerekben teht apedaggiai munka rtkelsnek eredmnyekppen az adott oktatsi helyzethez s az adott pedaggushoz adaptlt, szemlyre szl fejlesztsi tervek szletnek. E fejlesztsek nem felttlenl korrekcis jellegek apedaggusok jutalmazsnak is bevlt eszkze az, hogy kiemelked szakmai tevkenysgk djazsaknt egyni ignyeiknek, ambciiknak megfelel szakmai tovbbfejldsi lehetsgeket biztostanak szmukra (TALIS, 2009).

19

Nemzetkzi kutatsi eredmnyek szerint Magyarorszgon alig nhny pedaggus maradt ki aszakmai rtkels valamilyen formjbl. Amagyar pedaggusok sszessgben pozitvan viszonyulnak pedaggiai munkjuk rtkelshez. Meghatroz tbbsgk gy ltja, hogy amunkjuk rtkelse nemcsak tisztessges, korrekt s igazsgos volt, de jelentsen segtette atovbbi munkjukat is, s az rtkels hatsra k maguk is elgedettebbekk vltak amunkakrlmnyeikkel. Ugyanakkor az rtkels nlunk jellemzen megmarad az iskola keretei kztt, tipikus formja pedig az igazgati raltogats. Ritka akls rtkels, s ez is leginkbb atanuli kompetenciamrsek (PISA-vizsglatok s orszgos kompetenciamrsek) eredmnyeinek rtkelst jelenti. Ez azt aveszlyt hordozza magban, hogy agyengbben teljest iskolk, pedagguskollektvk nem kapnak kls segtsget munkjuk minsgnek javtshoz (TALIS, 2009; Sgi, 2011b; Cegldi, 2011). Jelenleg apedaggusok munkjnak minsgellenrzse szinte kizrlag az iskolavezets kezben van. Mg alegjobb menedzsment esetben is ahol tltjk aminsgbiztosts s aszakmai tovbbfejlds kztti kapcsolat jelentsgt, s ahol nagy erfesztseket tesznek atanul kzssg megvalstsa rdekben jelents szervezsi s finanszrozsi akadlyokba tkznek az iskolaigazgatk. Csak korltozottan tudjk tervezni s finanszrozni intzmnyk s kollgik egyni szakmai tovbbfejldst, arendszert kiszmthatatlannak s hosszabb tvon tervezhetetlennek tartjk. Ahol gyengbb aszakmai vezets, ott kls rtkelsre s kls szakmai tmogatsra lenne szksg ahhoz, hogy vilgoss vljanak aszakmai munka ers s gyenge pontjai. Ez adhatn az alapjt egy olyan tgondolt fejlesztsi koncepcinak, amellyel javtani tudnk munkjuk sznvonalt. Ajelenlegi mkdsi rendszerben esetleges, hogy milyen kls szakmai segtsget kaphatnak megjulni kptelen iskolk. Szakmai tmogatst most leginkbb aterletkn mkd tovbbkpz cgektl, intzmnyektl remlhetnek, de ezek irnya, sznvonala s mrtke jelenleg tbb, az iskolk szakmai szksgleteitl tvol ll tnyeztl is fgg (Cegldi, 2011; Gnczl, 2011; Sgi, 2011b). A tanrok s az iskolk kls szakmai rtkelsnek hinybl add problmkat az oktatsirnyts is felismerte. Ennek eredmnyekppen emeltk trvnyre apedaggiai munka kzponti szakmai szempontok alapjn val rtkelst s aszakmai tovbbfejlds tmogatst egyttes formban elltni hivatott pedaggiai szakmai szolgltatsok bevezetst.13 Fel kvnjuk ugyanakkor hvni afigyelmet arra, hogy atrvnyi szablyozs nmagban nem elg. Lehetv teszi, de nem garantlja atanri munka rtkelsnek, az rtkelsrl val visszacsatolsoknak, az ezekhez kapcsold jutalmazsi s/vagy

13 2011. vi CXC. trvny anemzeti kznevelsrl: 19. (1) Anevelsi-oktatsi intzmnyek, pedaggiai szakszolglati intzmnyek s fenntartik, valamint apedaggusok munkjt, tovbb atanuli rdekvdelemmel sszefgg tevkenysget pedaggiai-szakmai szolgltatsok segtik. (2) Pedaggiai-szakmai szolgltats: a) apedaggiai rtkels, b) aszaktancsads, tantrgygondozs, c)ape da ggiai tjkoztats, d) atangy-igazgatsi szolgltats, e) apedaggusok kpzsnek, tovbbkpzsnek s nkpzsnek segtse, szervezse, f) atanulmnyi, sport- s tehetsggondoz versenyek szervezse, sszehangolsa, g) tanultjkoztat, -tancsad szolglat. [] (4) Apedaggiai-szakmai szolgltatsok az oktatsrt felels miniszter szakmai irnytsa mellett lthatk el. (Kiemels aszerzktl)

20

fejlesztsi outputoknak azt arendszert, amely egyttesen vezethet apedaggiai munka javulshoz, illetve aminsg biztostshoz. Arendszer mkdsnek sikere aszablyozs s amegvalsts rszleteiben rejlik. Az eredmnyekrl ksbbi hatsvizsglatok alapjn lehet majd szmot adni.

2.6. Tovbbkpzs, szakmai tovbbfejlds


Clok s mdszerek A szakmai fejlds az egyn szakmai szerepvllalsval kapcsolatos kszsgek, kompetencik fejldst, fejlesztst jelenti. Apedaggusok szakmai tovbbfejldse ms tuds alap hivatsokhoz hasonlan sok szinten s sokfle formban zajlik. Arendszer mkdsi mechanizmusai vizsglata sorn figyelembe kell venni, hogy azok milyen tartalomra irnyulnak, milyen szervezeti s szervezsi formban valsulnak meg, s nem szabad megfeledkezni afejleszts strukturlis kontextusrl sem. Ms tpus tovbbfejleszts szksges akkor, amikor acl egy szakpolitikai reform megvalstsnak elsegtse vagy egy j tpus kompetencia kifejlesztse; ms, ha acl az, hogy egy iskola jobban megfeleljen az adott helyi trsadalmi, krnyezeti s kulturlis kihvsoknak, ms, ha acl agyengn teljest pedaggus tmogatsa abban, hogy eredmnyesebb tanrr fejldjn, s megint ms, ha atovbbkpzs apedaggus egyni ambciinak, szakmai rdekldsnek megvalsulst clozza. Mindezeken tl a legjabb szakmai elemzsek explicit mdon, kln fejlesztsi feladatcsoportknt emltik pedaggusok egyms kztti, valamint apedaggusok s egyb oktatsi szakemberek kztti horizontlis kapcsolatokra, informcik s j gyakorlatok cserjre alapoz szakmai tovbbfejldsi rendszer kiptst, teht a tanul kzssgek hlzatnak ltrehozst s mkdtetst (OECD, 2011). Mindezeknek megfelelen apedaggusok szakmai tovbbfejldsnek nagyon klnbz, gyakran egymstl gykeresen eltr formi, mdszerei lehetnek hatkonyak s eredmnyesek. Nem lehet teht egyetlen kpzsi formt, modellt, mdszert kiemelni, amely sokkal jobb lenne, mint atbbi, s amelyet mindegyik intzmnyre, tanul kzssgre s minden cl elrsre egyarnt, egysgesen lehetne alkalmazni. Ami egy adott trsadalmi kzegben mkd iskolban eredmnyes tovbbfejldsi mdszer lehet, az esetleg teljes kudarcra van tlve egy msik trsadalmi kzegben mkd esetben. Hasonlkppen, ami egy adott cl elrshez megfelel tovbbfejlesztsi mdszernek tnik, az egy msik cl esetben esetleg egyltaln nem hatkony. Aszakmai tovbbfejlds formjnak meghatrozsakor atrsadalmi, gazdasgi s oktatspolitikai tnyek s trendek keretrendszerben, az oktatsi rendszer s az iskolai kultra ismeretben, az aktulis, egyedi intzmnyi s egyni figyelembevtelvel ssze kell gyjteni e kontextus minden egyes dimenzijnak megfelel, adekvt vlaszokat, s alehetsges kombincikbl kell kivlasztani az adott clkitzsnek, az adott helyzetnek leginkbb megfelel optimumot (GueskyHuberman, 1995).

21

A megvalsuls mdja14 Legfrissebb kutatsi eredmnyeink szerint Magyarorszgon apedaggus-tovbbkpzsek szervezeti-strukturlis kereteire a soksznsg, a vegyes megoldsok alkalmazsa volt jellemz. Afinanszrozsnak ketts rendszere alakult ki. Atematikus, plyzati finanszrozs tovbbkpzsek elvileg az oktatsirnyts stratgiai cljainak megvalsulst clozzk, mg anormatv tmogatsbl finanszrozott szakmai tovbbfejlesztsek az intzmnyi s egyni fejlesztsi clok szolglatban llnak. Agyakorlati megvalsuls sorn azonban homokszemek alkalmanknt ksziklk kerlnek amkds fogaskerekei kz. Mr Magyarorszg eurpai unis csatlakozst megelzen is lteztek az orszgos szakpolitika stratgiai fejlesztsi clkitzseit jl tkrz, clirnyos, plyzati alap tovbbfejlesztsi programok.15 Az EU-csatlakozst kveten pedig megjelentek anagy fejlesztsi plyzatok s az ezekhez kapcsold, apedaggusok szakmai tovbbfejlesztst tmogat, clzott programok.16 Aplyzati finanszrozs tovbbkpzsek atematikai clzottsg, valamint afinanszrozsi forrsok landolsi helye szerint tovbbi kt nagy csoportba sorolhatk: apedaggusok szakmai tovbbfejldst megclz tematikus plyzatok kr szervezd kpzsek, valamint azok akpzsek, tanfolyamok, amelyek valamilyen ms cl fejlesztsi plyzat ktelezen elrt pedaggus-tovbbfejlesztsi elemeknt jelennek meg. Aclzott tovbbkpzsi programok sem tekinthetk szigor kzponti irnytsaknak, apedaggusok s az iskolk az orszgos oktatsirnyts preferenciit tkrz, kzpontilag finanszrozott kpzsi tematikbl sajt dntsk alapjn vlaszthattk s vlaszthatjk ki azokat, amelyek leginkbb megfelelnek adottsgaiknak, ignyeinek, preferenciiknak. Mg kevsb tekinthetk hatrozott szakpolitikai elkpzelsek megvalsulst clz tovbbkpzseknek azok, amelyek eredetileg nem apedaggusok szakmai tovbbfejlesztsre irnyulnak, de csatolt elemknt megjelenik bennk apedaggusok szakmai tovbbfejlesztse is. Ezek megvalstsa sorn gyakran tbbfle cl, szempont, rdek jelenik meg, s sokszor olyan sszestett hatst eredmnyeznek, amelyet egyik fl sem kvnt vagy tervezett. Ezen tlmenen olyan tovbbkpzsi torldsok s rk jelennek meg arendszerben, amelyek bizonyos iskolkat s az iskolkon bell apedaggusok bizonyos csoportjait rintik. Ha egy iskola tbb, hasonl tematikj plyzatot is megnyert, akkor feltorldott az iskolban apedaggusok azonos tematikj tovbbkpzsi ktelezettsge. Ugyanakkor, ha egy iskola elmulasztott plyzni valamilyen tematikus szakmai fejlesztsre, s az adott tematikj szakmai tovbbkpzs ms plyzatukban sem jelent meg, akkor atovbbfejlesztsek normatv finanszrozsa hjn mgoly get igny esetn sem volt lehetsge arra, hogy az rintett kollgk az adott szakmai tovbbkpzsen rszt vegyen (Sgi, 2011b).

14 Ez afejezet jelentsen tmaszkodik ajelen kiemelt fejlesztsi tmogats sorn feltrt s korbban publiklt kutatsi eredmnyekre (Sgi, 2011a; 2011b; Cegldi, 2011; 2012; Gnczl, 2011). 15 A Comenius 2000 kzoktatsi minsgfejlesztsi program keretei kztt. 16 A teljessg ignye nlkl: NFT HEFOP 3.1 s 2.1. programok, MFT TMOP 3.1.4, 3.1.5 programok, az j Szchenyi Terv TMOP 3.1.7. programjai. Jelen ktetben kln fejezetben, lsd Dernyi Andrs rsa, rszletesen foglalkozunk aTMOP-3.1.5-09/A/1-2 (Pedagguskpzsek apedaggiai kultra korszerstse, pedaggusok j szerepben) programokkal.

22

A normatv finanszrozs tovbbkpzsek rendszere ms jelleg problmkat hozott felsznre. Anormatv finanszrozs nagysgrendje az adott v kltsgvetsi dntseitl fgg, gy bizonytalan, hossz tvon nehezen tervezhet. Apedaggus-tovbbkpzs normatv tmogatsnak sszege abevezetstl folyamatosan, idnknt drasztikusan cskkent, 2010ben pedig teljesen kifelejtdtt akltsgvetsbl. Ez akltsgvetstl val fggs krdsess, gyakran lehetetlenn teszi az iskolai fejlesztsi tervek megvalstst, ami nyilvnvalan jelents mrtkben befolysolja azt, hogy az iskolavezets mennyire veszi komolyan ezeket akkor, amikor aszablyozsnak megfelelen elkszti azokat (Gnczl, 2011; Cegldi, 2012; Sgi, 2011b). A kutatsi eredmnyek arra is felhvjk afigyelmet, hogy atovbbfejlds rendszerbe az eredeti tervekkel ellenttben elmulasztottk bepteni akpzsek minsgbiztostst, minsgellenrzst s transzparencijt. Aszakmai tovbbfejlds rendszere, valamint atanri munka rtkelsnek szerves sszekapcsoldsa, egymst segt rendszerr val sszellsa pedig mg atervek szintjn sem jelent meg e rendszerben (Sgi, 2011b). Szakmai tanul kzssgek Nemzetkzi kutatsi eredmnyek szerint a szakmai tovbbfejlds rendszere akkor aleginkbb hatkony, ha ez nem merl ki hosszabb-rvidebb tovbbkpz kurzusokon val rszvtelben, hanem olyan, egyttmkdsre pl folyamat, ahol apedaggusok aktv rsztvevi s alakti sajt szakmai fejldsknek. A szakmai tanul kzssgek (professional learning community) koncepci kpviseli a hangslyt a kisebb szakmai kzssgek tantestletek vagy iskolkon is tnyl tematikus szakmai csoportok szerepre helyezik. E megkzeltsmd szerint a szakmai tovbbfejlds folyamata mindig egy adott kontextusban megy vgbe, szoros kapcsolatban a tanrok napi aktivitsval, a tantssal s a kollgk, oktat kzssgek egyttes iskolai tevkenysgvel. Ez aszemlletmd az iskolkra gy tekint, mint tanul, illetve kutat kzssgekre. Kutatsi eredmnyek szerint az ily mdon megszerzett tuds nemcsak mlyebben pl be apedaggusok tudskszletbe, de nagyobb valsznsggel is alkalmazzk azt a gyakorlatban (Darling-Hammond, 1999; PutnamBorko, 2000; SleegersBolhuisGeijsel, 2005; DamBlom, 2006, Stoll et al., 2006). Nemzetkzi sszehasonlt kutatsok eredmnyei szerint alegtbb orszgban gy Magyarorszgon is apedaggusok krben vltozatlanul ahagyomnyos szakmai tovbbkpzsi mdszerek kollgkkal folytatott szakmai megbeszlsek, tanfolyamokon, szakmai kpzsi mhelyek munkjban val rszvtel s aszakirodalom olvassa aleginkbb elterjedt fejlesztsi formk (TALIS, 2009; OECD, 2010, 2011; Sgi, 2011b; Cegldi, 2011). Ugyanakkor az erre vonatkoz hazai elemzsek arra is rvilgtottak, hogy ott, ahol atanul hlzatok agyakorlatban mkdnek, az sszes rsztvev hatrozott meggyzdse s tapasztalata, hogy ezek eredmnyes s hatkony formi aszakmai tovbbfejldsnek, tovbbfejlesztsnek (Szab et al., 2011).

23

Tbbek kztt atanul hlzatok kialakulst, illetve kialaktsnak szakmai tmogatst clozta az az eurpai unis finanszrozs fejleszts, amelyrl a2.2. fejezetben apedagguskpz intzmnyek regionlis szakmai szereprl szlva mr emltst tettnk.17 Aplyzati kirs szerint ennek tbbek kztt hatrozott clkitzse volt olyan rugalmas regionlis hlzat megteremtse apedagguskpzs fejlesztsre, amely sszekapcsolja apedagguskpzsben rdekelt felsoktatsi intzmnyeket, oktatkat, valamint argi kzoktatsi s szakkpzsi intzmnyeit, pedaggusait, illetve az intzmnyfenntarti, aszakmai szolgltati s kzponti igazgatsi szervezeteit.18 Tovbbi kutatsokat ignyel annak feltrsa, hogy e clkitzsek mennyire valsultak meg aht rgiban, illetve hogy az elindtott, tanul kzssg kialaktsra (is) irnyul kezdemnyezsek aplyzat lezrulsval is fennmaradnak-e, illetve tovbbfejldnek-e.

2.7. Az iskolavezets jelentsge


A pedaggusok nem egymstl, elklnlt entitsknt dolgoznak, hanem az iskolban mint szervezetben, amely a pedaggiai munka kzvetlen krnyezett adja, s gy befolysolja annak minsgt. Apedaggiai munka aszakmai tuds folyamatos fejldst ignyli mind az egyn, mind az iskolai kollektva szintjn, s nemklnben az iskolarendszer egsznek vonatkozsban. Ez intenzv tudsmenedzsmentet kvn, amely az iskolra gy tekint, mint egymssal egyttmkd, nll szakmai dntseket meghoz, az egyedi helyzeteket kreatvan rtkel s az alkalmazott mdszereket folyamatosan az egyedi helyzetekhez adaptl szakemberek kzssgre. Atanri munka olyan nreflexv magatartsi formt ignyel, amelynek kpviseli tgondoljk elmleti ismereteiket s gyakorlati tapasztalataikat, majd a szaktrgy tapasztalt mvelinek segtsgvel, tmogatsval mindezek fnyben eldntik, milyen vltoztatsokkal javtsanak sajt eddigi tantsi gyakorlatukon (Teachers Matter, 2005). Az OECD iskolavezetssel kapcsolatos clzott nemzetkzi elemzse s a rszben ehhez kapcsold hazai, illetve kzp-eurpai vizsglatok egyarnt az iskolavezets minsgi oktatsban betlttt kiemelked jelentsgre hvtk fel afigyelmet (Pont et al., 2008; RvszSzab, 2008; BarthSzab, 2011; Schratz et al., 2010). Meg kvnjuk jegyezni, hogy aplya nreflexv jellege magban hordja az j koncepcikkal szembeni rezisztencia lehetsgt: ha az nreflexv pedaggus gy tli meg, hogy az elmleti koncepci alkalmazsa nem fogja sajt pedaggiai munkjt javtani, akkor rtelemszeren elll az jts bevezetstl, hacsak valahogy meg nem gyzik arrl, hogy rdemes az elmleti megkzeltsmddal kapcsolatos ltalnos belltottsgn vltoztatni (OECD, 2011).

17 TMOP 4.1.2-08/1/B, Pedagguskpzst segt szolgltat- s kutathlzatok kialaktsa c. plyzat. Az ezzel kapcsolatos relevns eredmnyeket jelen ktetben Huszr Zsuzsanna mutatja be. 18 TMOP 4.1.2-08/1/B, Plyzati felhvs, Tmogathat tevkenysgek kre, 4. pont.

24

Nemzetkzi sszehasonlt elemzsek eredmnyei szerint az iskolai szint dntshozatal legfontosabb kezdeti lpse anvekv mrtk decentralizci mellett az intzmnyi szint minsgbiztostsi rendszer megalapozsa, az iskolai szint nrtkels bevezetse s az iskolai teljestmnymutatk nyilvnoss ttele. Az intzmnyi alkotkzssg s atrsadalmi krnyezet kztti egyttmkds javtsa rdekben pedig ajavaslat szerint az iskolk szmra lehetv kellene tenni, hogy amennyiben elrik amegfelel szakmai s szervezeti fejlettsget egyre erteljesebben rvnyesthessk szakmai autonmijukat az oktats s apedaggiai munka sszes terletn (MourshedChijiokeBarber, 2010).

3. sszegz gondolatok
Elemzsnk sorn megksreltk szintetizlni apedagguskpzssel, apedaggus-tovbbkpzssel, atanri munka rtkelsvel kapcsolatos hazai s nemzetkzi kutatsi eredmnyeket. Ennek sorn az oktatst s specilisan apedaggusmunka minsgt lnyegesen befolysol tnyezk szerint vettk rviden szmba az elmleti alapvetseket, s vetettk ssze ket akutatsi eredmnyekkel. Klns figyelmet fordtottunk aTMOP 3.1.1. kiemelt fejlesztsi projekt sorn keletkezett kutatsi eredmnyek19 egymst erst vagy egymssal vitz outputjaira, tapasztalataira. rdekldsnket nem szktettk le e kiemelt fejleszts keretei kztt foly munklatokra, hangslyozottan figyeltnk olyan egyb kutatsok, fejlesztsek relevns eredmnyeire is, amelyek kapcsolatban vannak, vagy elmletileg kapcsolatban lehetnek f kutatsi krdsnkkel: hogyan, mi mdon lehet javtani az oktats sznvonalt, s milyen erre vonatkoz eredmnyei vannak amagyar oktatsi rendszernek. Ezek alapjn az lthat, hogy apedaggus hivats megersdst, atanri munka minsgnek javtst clz tnyek s tervek tekintetben amagyar oktatsgy anemzetkzi fsodorral egytt halad, ami magban foglalja a kiemelkeden j s a jelentsebb problmkat rejt elmozdulsokat is.

19 A TMOP 3.1.1. kiemelt projekt keretei kztt elemi projekt szinten megvalsult kutatsok kzl akvetkezk eredmnyeit vettk figyelembe hangslyozottan: 6.1.2: Az iskolbl amunkba val tmenet tmogatsa (Szemerszki Marianna); 6.5.2: Tanul hlzatok, hlzati modellek, mint az iskolafejleszts eszkzei (Szab Mria); 7.1.9: Az rettsgitl amesterkpzsig plyakvets s szelekci (Szemerszki Marianna); 7.1.10: Afelsoktatsi reform, kitntetetten atanrkpzs vizsglata (Ercsei Klmn); 7.1.11: Atanrok alkalmazsval, brezsvel, szakmai fejlesztskkel kapcsolatos politikk kvetse (Sgi Matild); 7.3.5: Ahelyi szint oktatsirnytsi folyamatok elemzse (Imre Anna)

25

Irodalom
Achinstein, B. (2006): New teacher and mentor political literacy: reading, navigating andtransforming induction contexts. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 12(2), 123138. Barth Tibor Szab Mria (szerk.) (2011): Does Leadership Matter? Implications for leadership development and the school as alearning organisation. HUNSEM, University of Szeged. Barber, M.Mourshed, M. (2007): How the worlds best-performing schools come out on top. (Barber, M.Mourshed, M.) McKinsey & Company. http://mckinseyonsociety.com/downloads/reports/Education/Worlds_School_ Systems_Final.pdf Magyar nyelven: McKinsey & Company (2007): Mi ll avilg iskolai rendszerei legsikeresebb teljestmnynek htterben? (Barber, M.Mourshed, M.) McKinsey & Company. http://mek.oszk.hu/09500/09575/09575.pdf Calderhead, J.Shorrock, S. B. (1997): Understanding teacher education: Case studies inthe professional development of beginning teachers. London, Pergamon Press. Cegldi Tmea (2011): Itt senki nem kvncsi r, hogy mi trtnik. Pedaggustovbbkpzsek akpzk szemszgbl (Esettanulmny) In Sgi Matild (szerk.): Erks eredk. Apedaggusok munkaer-piaci helyzete s szakmai tovbbfejldse nemzetkzi kitekints s hazai gyakorlat. Oktatskutat s Fejleszt Intzet, Budapest. 133209. Cegldi Tmea (2012): Apedagguskpzs rszvtele apedaggus-tovbbkpzsben s apedaggus-tovbbkpzsekhez val viszonya. Oktatskutat s Fejleszt Intzet, Budapest. Kzirat. Common European principles for teacher competences and qualifications. European Commission Directorate-General for Education and Culture. (2004): http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/principles_en.pdf Dam, G. ten Blom, S. (2006): Learning through participation. The potential of schoolbased teacher education for developing aprofessional identity. Teaching and Teacher Education, 22, 647660. Danielson, C. (1996): Enhancing Professional Practice: AFramework for Teaching. Association for Supervision and Curriculum Development (ASCD). Alexandria, Virginia. Darling-Hammond, L. (1999): Teacher quality and student achievement: Areview of state policy evidence. Center for the Study of Teaching and Policy. University ofWashington. Darling-Hammond L. et al. (2005): Does teacher preparation matter? Evidence about teacher certification, Teach for America, and teacher effectiveness, Education Policy Analysis Archives, 13 (42) 16-17, 20.

26

Dvid Mria (szerk.) (2011): Atanri plyaalkalmassg megtlsnek mdszerei. Eszterhzy Kroly Fiskola, Eger. Ercsei Klmn (2011): Akzismereti szakokon tanul nappali tagozatos, alapkpzs hallgatk tanri mesterkpzs s tanri plya irnti rdekldse. In Ercsei Klmn Jancsk Csaba (szerk.): Tanrkpzs hallgatk abolognai folyamatban 20102011. Oktatskutat s Fejleszt Intzet, Budapest. Ezer, H.Gilat, I.Sagee, R. (2010): Perception of teacher education and professional identity among novice teachers. European Journal of Teacher Education, 33(4), 391404. Falus Ivn (szerk.) 2011: Tanri plyaalkalmassg kompetencik sztenderdek. Nemzetkzi ttekints. Eszterhzy Kroly Fiskola, Eger. Fenwick, A. (2011): The first three years: experiences of early career teachers. Teachers and Teaching, 17(3), 325343. Gnczl Enik (2011): Trendek s fordulpontok amagyarorszgi pedaggusok tovbb kpzsi rendszernek mkdsben. In Sgi Matild (szerk.): Erk s eredk. Apedaggusok munkaer-piaci helyzete s szakmai tovbbfejldse nemzetkzi kitekints s hazai gyakorlat. Oktatskutat s Fejleszt Intzet, Budapest. 87132. Gusky, T. R.Huberman, M. (1995): Professional development in education: new paradigms and practices. New York, Teachers College Press. Hanushek, E. A.Rivkin, S. G.Kain, J. F. (2005): Teachers, Schools, and Academic Achievement, Econometrica (73) 2, pp. 417458. http://edpro.stanford.edu/Hanushek/admin/ Isor, Marlne (2009): Teacher evaluation. Current practices in OECD countries and literature review. OECD Education Working Paper No. 23. Paris, OECD. http://www.oecd-ilibrary.org/education/teacher-evaluation-current-practices-inoecd-countries-and-a-literature-review_223283631428 Jancsk Csaba (2011): Atanrkpzsben rszt vev hallgatk formld vilga. In Ercsei Klmn Jancsk Csaba (szerk.): Tanrkpzs hallgatk abolognai folyamatban 20102011. Budapest, Oktatskutat s Fejleszt Intzet. Krpti Andrea (2008): Tanrkpzs, tovbbkpzs. In: Fazekas Kroly Kll Jnos Varga Jlia (szerk.): Zld knyv amagyar kzoktats megjtsrt 2008. Budapest, Ecostat, 193216. Kotschy Beta (szerk.) (2011): Apedagguss vls s aszakmai fejlds sztenderdjei. Eszterhzy Kroly Fiskola, Eger. Kovcs Istvn Vilmos (2011): Az oktats tudstrkpe. Tanulmny az OFI TMOP 3.1.1. 8.1. szm projekt keretben. http://tamop311.ofi.hu/szakmai-program/8-piller/8-1 Lannert Judit Sinka Edit (szerk.) (2009): Apedaggusok munka- s munkaid-terhelse. Kutatsi beszmol. TRKI-Tudok Zrt. http://www.tarki-tudok.hu/file/tanulmanyok/kutbesz_pedteher.pdf

27

Mourshed, M.Chijioke, C.Barber, M. (2010): How the worlds most improved school systems keep getting better. McKinsey & Company. http://ssomckinsey.darbyfilms.com/reports/schools/How-the-Worlds-MostImproved-School-Systems-Keep-Getting-Better_Download-version_Final.pdf http://mckinseyonsociety.com/downloads/reports/Education/Worlds_School_ Systems_Final.pdf Nagy Mria (2004): Plyakezds mint apedagguskpzs kzps fzisa. Educatio, 3. sz. 375390. http://epa.oszk.hu/01500/01551/00029/pdf/962.pdf Oktats s kpzs 2010 (2004): Alisszaboni stratgia sikere asrgs reformokon mlik. ATancs s aBizottsg kzs idkzi jelentse az eurpai oktatsi s kpzsi rendszerek clkitzseihez kapcsold rszletes munkaprogram megvalstsrl. Brsszel, Eurpai Uni Tancsa. http://www.nefmi.gov.hu/letolt/eu/interim_report_vegleges_magyarul.pdf Oktats s kpzs 2020 (2009): Az Eurpa Tancs kvetkeztetsei (2009. mjus 12.) az oktats s kpzs tern folytatott eurpai egyttmkds stratgiai keretrendszerrl. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:119:0002:0010:H U:PDF OECD (2010): PISA 2009 Results. Paris, OECD. http://www.oecd.org/document/61/0,3746, en_32252351_32235731_46567613_1_1_1_1,00.html OECD (2011): Building ahigh-quality teaching profession. Paris, OECD. http://asiasociety.org/files/lwtw-teachersummit.pdf Pedaggus 2010 (2010): Pedaggusok idmrleg-vizsglata. Kutatsi zrjelents. TRKI-Tudok Zrt. http://www.nefmi.gov.hu/letolt/kozokt/pedagogus_2010_ kutzarojel_100507.pdf Pont, B.Nusche, D.Moorman, H. (2008): Improving School Leadership. Paris, OECD. Putnam, R.T. and Borko, H. (2000): What do new views of knowledge and thinking have to say about research on teacher learning. Educational Researcher, 29, 415. Rvsz, va Szab, Mria (2008): CECE project, country report. Hungary. Kzirat. Tempus Kzalaptvny, Budapest. Rizza, Caroline (2011): New teachers working experience: Asecondary analysis of TALIS. Centre for Research on Education and Lifelong Learning, Econometrics and Applied Statistic Unit, Joint Research Centre, European Commission, Italy. http://crell.jrc.ec.europa.eu/download/rizzaVF.pdf Rockoff, J. E. (2004): The Impact of Individual Teachers on Student Achievement: Evidence from Panel Data, American Economic Review 94 (2), pp. 247252. Sanders, W. L.Rivers, J. C. (1996): Cumulative and residual effects of teachers on future student academic achievement. University of Tennessee Value Added Researrch and Asessment Center. http://www.mkd12.org/practices/ensure/tva/tva_html

28

Sgi Matild (2006): Atanri munka rtkelse s az iskolai eredmnyessg. In Lannert Judit Nagy Mria (szerk.): Eredmnyes iskola. Orszgos Kzoktatsi Intzet. Budapest, 111128. Sgi Matild (2011a) (szerk.): Erk s eredk. Apedaggusok munkaer-piaci helyzete s szakmai tovbbfejldse nemzetkzi kitekints s hazai gyakorlat. Oktatskutat sFejleszt Intzet, Budapest. Sgi Matild (2011b): Apedaggusok szakmai tovbbfejldsnek hazai gyakorlata nem zetkzi tkrben In Sgi Matild (szerk.) Erk s eredk. Apedaggusok munkaerpiaci helyzete s szakmai tovbbfejldse nemzetkzi kitekints s hazai gyakorlat. Budapest, Oktatskutat s Fejleszt Intzet. 4786 Sgi Matild Varga Jlia (2011): Pedaggusok. In Balzs va Kocsis Mihly Vg Irn (szerk.): Jelents amagyar kzoktatsrl 2010. Budapest, Oktatskutat s Fejleszt Intzet. 295324. Schratz et al. (2010): Improving school leadership in central Europe. Final report of the project School Leadership for Effective Learning involving the countries of Austria, the Czech Republic, Hungary, Slovakia and Slovenia. Tempus Kzalaptvny. http://www.tpf.hu/document.php?doc_name=konyvtar/egyeb/Publication_school_ leadership_2010_borito.pdf Sleegers, P.Bolhuis, S.Geijsel, F. (2005): School improvement within aknowledge eco nomy: Fostering professional learning from amultidimensional perspective. In Bascia, N. Cumming, A.Datnow, A.Leithwood, K.Livingstone, D. (eds.): International Handbook of Educational Policy, 527543. Dordrecht, Kluwer Academic Publishers. Smethem, L. (2007): Retention and intention in teaching careers: will the new generation stay? Teachers and Teaching: Theory and Practice, 13(5), 465480. Stger Csilla (2010): Aplyakezd tanrok bevezet tmogatsi rendszervel kapcsolatos unis trekvsekrl. Pedagguskpzs 8 (37), 3758. Stoll et al. (2006): Professional learning communities: Areview of the literature. Journal of Educational Change, 7, 221258. Szab Mria Singer Pter Varga Attila (szerk.) (2011): Tanuls hlzatban. Elmleti ssze foglal s gyakorlati tancsok az eredmnyes hlzati tanuls meg va lstshoz. Oktatskutat s Fejleszt Intzet, Budapest. TALIS (2009): Creating Effective Teaching and Learning Environments: First results from TALIS. OECD, Paris. http://www.oecd.org/dataoecd/17/51/43023606.pdf Teachers Matter (2005): Teachers matter. Attracting, developing and retaining effective teachers. Paris. OECD-Education Committee. http://www.oecd.org/ dataoecd/39/47/34990905.pdf Magyarul: Atanrok szmtanak. Ahatkony pedaggusok plyra vonzsa, fejlesztse s aplyn val megtartsa. http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/teachersmatter-attracting-developing-and-retaining-effective-teachers_9789638739940-hu

29

Ulvik, M.Smith K.Helleve, I. (2009): Novice in secondary school the coin has two sides. Teaching and Teacher Education, 25, 835842. Varga Jlia (2007): Kibl lesz ma tanr? Atanri plya vlasztsnak empirikus elemzse. Kzgazdasgi Szemle, LIV. vf., 2007. jliusaugusztus, 609627. Varga Jlia (2008): Az iskolagy intzmnyrendszere, finanszrozsa. In Fazekas Kroly Kll Jnos Varga Jlia (szerk.): Zld knyv amagyar kzoktats megjtsrt 2008. Ecostat. Varga Jlia (2011): Atanrok foglalkoztatsa s brezse hazai s nemzetkzi kitekints. In Sgi Matild (szerk): Erk s eredk. Apedaggusok munkaerpiaci helyzete s szakmai tovbbfejldse nemzetkzi kitekints s hazai gyakorlat. Oktatskutat s Fejleszt Intzet, Budapest. 1146. Vignoles, A. et al. (2000): The relationship between resource allocation and pupil attainment. AReview. Centre for the Economics of Education, Discussion Paper, DP 02. London School of Economics and Political Science, London. Veroszta Zsuzsanna (2012): Afelsoktats klnbz szintjeire felvettek jellemzi. InSzemerszki Marianna (szerk.) Az rettsgitl amesterkpzsig. Tovbbtanuls s szelekci. Oktatskutat s Fejleszt Intzet, Budapest. Wsmann, L. M.West, R. (2002): Class-size effects in school systems around the world: Evidence from betweeng Grade variation in TIMSS. Program on Education Policy and Governance Research Paper PEPG/02-02. Harvard University, Cambridge, Mass. http://www.hks.harvard.edu/pepg/PDF/Papers/PEPG02-02.pdf Zsolnai Jzsef (1996): Bevezets apedaggiai gondolkodsba. Nemzeti Tanknyvkiad, Budapest. Zsolnai Jzsef Kocsis Mihly (1997): Kritika s koncepci. Janus Pannonius Tudomny egyetem Tanrkpz Intzet, Pcs. 2011. vi CXC. trvny anemzeti kznevelsrl 2011. vi CCIV. trvny anemzeti felsoktatsrl

31

Dernyi Andrs

A pedaggusok felsoktatsban foly szakmai tovbbkpzse


Egy plyzati program els tapasztalatai
A 21. szzadi kzoktats fejleszts, koordinci cm kiemelt projektben (TMOP 3.1.1) apedaggusok munkaer-piaci helyzetvel s szakmai tovbbfejldsvel kapcsolatos kutatsok eddigi eredmnyei ktetbe szerkesztve kerltek nyilvnossgra (Sgi, 2011a). Aktet lezrst, 2011 oktbert kveten figyelmnket arra koncentrltuk, hogy apedaggus hivatssal kapcsolatos ms kiemelt projektek, kutatsok eredmnyeit sszegyjtsk, ttekintsk s sszevessk, akzttk lv kapcsoldsok feltrsa, aszintzis rdekben. Ez akitekint munka aTMOP-3.1.5-09/A kdjel, aPedagguskpzsek (a pedaggiai kultra korszerstse, pedaggusok j szerepben) tmogatsa cm plyzat keretben apedaggus-tovbbkpzssel kapcsolatos tevkenysgek eredmnyeit gyjttte ssze. Afeldolgozs sorn elssorban amr emltett ktet (Sgi, 2011a) tanulmnyaira, ajelen ktetben Sgi Matild s Ercsei Klmn kzs rsra, az Oktatskutat s Fejleszt Intzet ltal megjelentetett Jelents amagyar kzoktatsrl 2010 cm ktetben olvashat (SgiVarga, 2011) tanulmnyra, valamint amagyar kzoktats Zld knyvben atanrkpzsrl s -tovbbkpzsrl megjelent problmafelvets (Krpti, 2008) ltal sszegyjttt friss kutatsi eredmnyekre tmaszkodott. Ezek akutatsok, tanulmnyok rszletes s bsgesen adatolt krkpet adnak apedaggus hivats szakmai tovbbfejldst segteni hivatott tovbbkpzsi rendszer mkdsrl s megvltozsrl. S br apedaggusok szakmai fejldsnek sszetett tnyezi kzl idehaza taln ppen atovbbkpzsekkel foglalkoztak alegtbbet, az iskola vilgval, akzoktats krdseivel kapcsolatos hazai kutatsokban, kzlemnyekben sszessgben alulreprezentlt e terlet. E tanulmny aTMOP 3.1.5 pedagguskpzsekkel foglalkoz program legfontosabb elemeinek bemutatsra vllalkozik, illetve aprogram plyzinak s atervezett kpzsek struktrjnak elemzsre.

32

1. Afelsoktats szerepnek vltozsa apedaggusok szakmai fejldsnek tmogatsban


A pedaggusok szakmai fejldst szolgl tovbbkpzsek rendszere Magyarorszgon, tbb szakaszban, a2000-es vek elejre alakult ki (Gnczl, 2011). Arendszer fejldsnek els idszakban atovbbkpzs teljestsnek mdja hrom csoportra tagoldott: tanstvnnyal zrul kpzsek (15, 30, 60, 120 rs tanfolyamok), szakvizsgval vagy azzal egyenrtk oklevllel zrul szakirny tovbbkpzsek, valamint atovbbi vgzettsg megszerzsre irnyul kpzsek (pl. tanri diploma, OKJ-s emelt szint vagy felsfok szakkpzs). Az vtized elejn afelsoktats knlatban az els csoportba tartoz programok dominltak, majd az vtized kzepre amsodik csoportba tartoz kpzsek terjedtek el. A2000-es vek msodik felre az vodk s az iskolk egyre kevsb kerestk aszakvizsgra felkszt kpzseket, afelsoktats pedig szktette e kpzsek knlatt: a2011 nyarn rvnyes tovbbkpzsi jegyzkben ellenttben a2003-ban vlaszthat 214 programmal mr csupn 65-fle szakvizsgra felkszt kpzs szerepelt. Aszakvizsgs kpzsek dnt hnyada ekkor mr nem az alapkpzsben szerzett ismeretek megjtst, hanem specilis elemekkel val kiegsztst szolglta. Tartalmi szempontbl pedig olyan sokszn volt aknlat, hogy szinte nem is lehet kategrikba rendezni ket (Gnczl, 2011). A szakmai fejlds egy jabb, sok pedaggus szmra akorbbiaknl vonzbb tjt nyitotta meg afelsoktats kpzsi szerkezetnek 2004-ben megkezddtt reformja, amelynek kvetkeztben atanrkpzs talaktsra is sor kerlt. Br amr plyn lv diploms pedaggusok felsoktatsba val visszatrse nem j lehetsg, aszerkezetvlts sorn akorbbiaknl bartsgosabb, kedvezbb tanulsi lehetsgek jttek ltre. Atanrkpzs slypontja thelyezdtt amsodik ciklusra, s egy elhzd vitk, egyeztetsek utn kialakult kompromisszumnak ksznheten (Hunyadi, 2010) olyan modell alakult ki, amely akorbbiaknl rvidebb id alatt, akorbban megszerzett kpestseket inkbb figyelembe vve s szlesebb programvlasztkkal knlt magasabb vgzettsg elrsre, illetve jabb pedaggiai szakkpzettsg megszerzsre lehetsgeket. Amodell bevezetsnek els veiben tmegesen jelentkeztek apedaggusok mesterfokozatra irnyul vagy jabb szakkpzettsget biztost levelez kpzsekre, klnsen azokba afelsoktatsi intzmnyekbe, amelyek, idejekorn felismerve ezt alehetsget, sok programot akkreditltattak s hirdettek meg agyakorl pedaggusok szmra. Ahogy egyre tbb felsoktatsi intzmny kapcsoldott be akpzsbe, s anappali tagozatos, els tanri fokozathoz vezet kpzseket is elindtottk, akezdeti arnyok megvltoztak, m mg gy is jelents mrtk aszakmai tovbbfejlds cljbl afelsoktatsi rendszerben lv pedaggusok arnya. A felsoktats teht tbbfle mdon s terepen vesz rszt apedaggusok szakmai tovbbfejldsnek tmogatsban, mg ha e tevkenysgk intenzitsa s rszesedse atbbi szolgltat szervezet tevkenysghez kpest termszetszerleg vltoz: apedaggus-tovbbkpzs kialakulsnak kezdeti szakaszban afelsoktatsi intzmnyek ltal ind-

33

tott tovbbkpzsek dominltk aknlatot, mostanra rszesedsk e tren nagymrtkben cskkent. Ezzel prhuzamosan a(sokszor szakvizsghoz vezet) szakirny tovbbkpzsek felfutsa volt megfigyelhet, majd afokozatot ad kpzsek dominnss vlsa (Gnczl, 2011). E folyamatokat nemcsak afelsoktatsi intzmnyek kls ignyekre val reaglsa alaktotta, hanem bels, szervezeti, emberierforrs-gazdlkodsi fejlemnyek is befolysoltk, ahogyan ezt Cegldi Tmea kutatsa feltrta (Cegldi, 2011). A 2000-es vek msodik felben atovbbkpzs kialakult rendszere jelents vltozson ment keresztl, amit afinanszrozs s avonatkoz jogszablyok megvltoztatsa, valamint az EU Strukturlis Alapok tmogatsainak az iskolkban val megjelense egyttesen idzett el. Egyfell cskkentek, majd teljesen meg is szntek atovbbkpzsek kltsgeire ignybe vehet kzponti (normatv) forrsok. Ezzel prhuzamosan aTMOP-on keresztl j forrsok vltak elrhetv az iskolk, apedaggusok szmra, amelyek felhasznlsra azonban mr nem akialakult pedaggus-tovbbkpzsi rendszer keretei kztt kerlt sor (SgiVarga, 2011; Sgi, 2011b; Gnczl, 2011). Egy 2009-es jogszably-mdosts1 amely az elbb vzolt vltozsokkal fggtt ssze tovbbi lehetsgeket teremtett atovbbkpzsi ktelezettsg teljestsre: nkpzs, szakmai segti feladatok elltsa, TMOPplyzatokhoz kapcsold tevkenysgek stb. (SgiVarga, 2011). Ezen fejlemnyek hatsra akorbbi rendszer kinylt, felpuhult afejldsi utak formlis s nem formlis mdon val teljestsnek korbbi gyakorlata, s jval tbbfle mdon vlt lehetv apedaggusok szmra aformlis elrsok (7 vente 120 rnyi szakmai fejlesztsi tevkenysgben val rszvtel) teljestse. Msfell azonban aclfinanszrozs programokhoz s projektekhez kapcsold fejlesztsi, tovbbkpzsi ktelezettsgek korltoztk is arszvteli lehetsgeket apedaggusok szmra: afejlesztsi projekthez ktden kerlhetett sor szakmai fejldsre, tovbbkpzsre, sok esetben aplyzatok megrsban, majd megvalstsban kzremkd tancsadk ltal knlt keretben. Aplyzati forrsok sok esetben kpzsi torldst is elidztek, mikzben akzoktatsi intzmnyek kzptv fejlesztsi terveinek megvalstsa gyakorlatilag ellehetetlenlt (Sgi, 2011b). Afenti fejlemnyek nyomn termszetes lpsnek tnt egy, apedaggusok szakmai fejldsnek tmogatsra kialaktott j program megjelense.

2. Apedagguskpzseket tmogat konstrukci cljai, eszkzei


2009 kzepn jelent meg aTMOP 3.1.5 plyzati kirsa arra afelismersre ptve, hogy az oktats hatkonysgnak, eredmnyessgnek javtsa, az oktatsi szektorban dolgozk szakmai kompetenciinak fejlesztse, korszerstse, mdszeres befektetseket ignyel az

1 93/2009. (IV. 24.) Korm. rendelet apedaggus-tovbbkpzsrl, apedaggus-szakvizsgrl, valamint atovbbkpzsben rszt vevk juttatsairl s kedvezmnyeirl szl 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet mdostsrl, ami 2009. jlius 31-n lpett letbe.

34

oktatsi gazat humn erforrsaiba s a szakma kivlsgainak hzerejbe.2 Az intzkeds keretben tbb mint hat millird forintot klntettek el arra, hogy akzoktatsi intzmnyek apedaggusokat afelsoktatsi intzmnyek olyan oklevllel vagy oklevl bettlappal zrul, szakmai, szakrti terletekre felkszt kpzseire iskolzhassk be, amelyek afejlesztsek implementcis folyamatait tmogatjk, illetve amr mdostott pedaggiai programok hatkony, minsgi megvalstst garantljk. Br ez akeretsszeg messze nem alegmagasabb aklnbz kzoktatsi fejlesztsi programok kztt, amelyek, mint fentebb mr sz volt rla, szintn tartalmaztak tovbbkpzsi, szakmai fejlesztsi elemeket, de ktsgkvl egyedi jelleg abban, hogy atovbbkpzs lehetsgt s tmjt nem egyetlen intzkedshez, programhoz kti, hanem szles krben teszi megvlaszthatv. Br akirs arra sztnzi az intzmnyeket, hogy ezek akpzsek atbbi kzoktatsi projekthez kapcsoldjanak,3 kell rugalmassgot is biztost ahhoz, hogy afelsoktats knlatbl szles krben vlaszthassanak. A kir 450900 intzmny (OM-azonostval rendelkez nevelsi-oktatsi intzmny, tbbcl intzmny, nevelsi, oktatsi cl tevkenysget folytat intzmnyegysg, illetve kzoktatsi pedaggiai szakszolglat) plyzatnak tmogatst tervezte. Aplyzatbl egyedl aforprofit gazdlkod szervezetek s az egyni vllalkozk fenntartsban mkd nevelsi-oktatsi intzmnyeket zrta ki. A nevelsi-oktatsi intzmnyek olyan, teljes munkaidben alkalmazott pedaggusaik beiskolzst tervezhettk, akik apedaggus-munkakr elltsra feljogost els szakkpzettsgket legalbb tz ve szereztk meg, s pedaggus-munkakrben dolgoznak, illetve gyermek- s ifjsgvdelmi felels vagy szabadid-szervezi munkakrt tltenek be. Aplyzati kirs tbb helyen is hangslyozta (ez az indiktorok kztt is szerepelt), hogy afelsoktatsban elrhet, oklevllel vagy oklevl bettlappal zrul kpzseket lehet ignybe venni atmogatsbl. A plyzk aneveltestlet ltszmtl fggen egy vagy tbb, de legfeljebb t pedaggus kpzst tervezhettk, s akpezni tervezett pedaggusok szmhoz igazodan nyerhettek tmogatst: egy pedaggus esetn 3-5 M Ft-ot, t pedaggus esetn maximum 20 M Ft-ot. Atmogatsbl aTMOP-konstrukciban szoksos menedzsment s tjkoztatsi kltsgeken tl akpzs elvgzsvel jr kltsgek (a kpzs kltsgtrtsi dja, ajelentkezsi dj, atanknyv- s jegyzetvsrls kltsge, valamint ti- s szllskltsg), tovbb akpzsben rszt vev pedaggus helyettestsnek4 kltsgei (a munkabr 50%-ig) szmolhatk el akpzs idejre, de legfeljebb ngy flvre. Ezek afelttelek

2 A plyzati kirs 1. oldala 3 A plyzati tmutat fel is sorolja akapcsold projekteket: TMOP 3.1.4. Kompetencia alap oktats, egyenl hozzfrs Innovatv intzmnyekben; TMOP 3.1.6 Egysges gygypedaggiai mdszertani intzmny (EGYMI); TMOP 3.2.2 Terleti egyttmkdsek, hlzati tanuls; TMOP 3.3.1 Oktatsi eslyegyenlsg s integrci; TMOP 3.3.2 Kzoktatsi eslyegyenlsgi programok vgrehajtsnak tmogatsa; TMOP 3.4.2 Sajtos nevelsi igny tanulk integrcija. 4 Ez alatt akpzsen rszt vev pedaggus rinak, iskolai feladatainak kollgi ltal trtn elltsa rtend.

35

megszabtk atmogats futamidejt is: a2009. november 30. s 2010. februr 19. kztt benyjthat plyzatok megvalstsra maximum 30 hnap ll rendelkezsre, de avghatrid 2012. oktber 31. A plyzati tmutat rszletesen felsorolja mindazokat afelsoktatsi kpzsi formkat, amelyekben apedaggusok rszvtele tmogathat. Ilyenek atanri mesterkpzsek, aszakirny tovbbkpzsek, tovbb az jabb mveltsgterlet megszerzst lehetv tv rszismereti kpzsek. Amesterkpzsek kzl rtelemszeren amsodik vagy tovbbi szakkpzettsghez vezet programok vlaszthatk (hiszen csak olyan pedaggusok iskolzhatk be, akik mr rendelkeznek pedaggus-munkakr elltsra feljogost szakkpzettsggel). Viszont megengedi akirs, hogy amennyiben amesterkpzsre val beiskolzshoz mg eltanulmnyokat szksges vgezni, az is megtehet, amennyiben ateljes tmogatott kpzsi idszak nem haladja meg angy flvet. Az jabb tanri szakkpzettsg mellett olyan kpzsek is elvgezhetk, amelyek apedaggiai kultra korszerstst s apedaggus szakmai kompetenciinak fejlesztst szolgljk, illetve elkpzettsg nlkl felvehet tanri szakkpzettsghez vezetnek. A szakirny tovbbkpzsek keretben akzigazgatsi vezetkpzsek, apedaggiai elmleti, szakmai, mdszertani felkszltsget fejleszt kpzsek vlaszthatk (a pedaggus szakvizsgra felksztsen tl tizenegy ilyen terletet sorol fel az tmutat, kzte az idegen nyelvet, aminsgbiztostst, adrmapedaggit, azene- s elad-mvszetet is). Az intzmny mindennapi szakmai munkjt segt, tmogat s kiegszt tevkenysggel kapcsolatos kpzsek (pldul csaldpedaggia, gyermek- s ifjsgvdelem, diktancsads, mentor, mzeumpedaggia, medici), valamint az eltr oktatsi igny s asajtos nevelsi igny tanulk nevelsvel s oktatsval kapcsolatos kpzsek (eslyegyenlsg, trsadalmi integrci, romolgia, sajtos nevelsi igny gyermekek nevelse-oktatsa, integrci, inklzi, fejleszt pedaggia, terpia, tehetsgfejleszts) vlaszthat. A rszismereti kpzsek kzl azokban az 50 kredites mveltsgterleti modulokban val ismeretszerzs vlaszthat, amelyekbl az 50 diszciplinris kredit megszerzse atanri mesterszak szakkpzettsgtl fgg elfelttele. Aplyzati kirs felttelezi, hogy abeiskolzand pedaggusoknak csak amodul egyes rszismeretei hinyoznak. Tekintettel arra, hogy aplyzat azoknak apedaggusoknak abeiskolzst tmogatja, akik tbb mint tz ve szereztk meg szakkpzettsgket, felttelezhet, hogy eddigi szakmai munkjuknak ksznheten szmos olyan ismerettel rendelkeznek, amely megfelel eljrs keretben elismerhet akpzs egyes kvetelmnyeinek teljestseknt. Arszismereti kpzsek kz sorolja az tmutat tovbb atantk mveltsgterleti s az vodapedaggusok rszismereti kpzst is. Az tmutat fent ismertetett felsorolsa gyakorlatilag felleli afelsoktatsi intzmnyekben megtallhat sszes olyan programot s kpzsi lehetsget, amely hozzjrulhat apedaggusok szakmai fejldshez. Ezrt e formk meghatrozsra vlheten aplyz intzmnyek beiskolzsi terve elksztsnek segtse rdekben kerlt sor.

36

Az tmutat elrta, hogy abeiskolzand pedaggusok kpzsben val rszvtelt az intzmny neveltestlete szakmai szempontbl vlemnyezze, ahhoz jruljon hozz. Tovbb elrta, hogy az intzmny abeiskolzand pedaggussal tanulmnyi szerzdst kssn, amelyben tbbek kztt vllalni kell egy 50%-os munkaid-kedvezmny biztostst, illetve rgzteni apedaggus szmra biztostott tmogats rszleteit. Apedaggusnak vllalni kell, hogy legalbb akpzs idtartamnak mrtkig (legfeljebb t vig) az intzmnyben munkaviszonyban marad, illetve visszafizeti akpzsi kltsgeket, amennyiben neki felrhat okbl nem vgzi el akpzst (nem szerez oklevelet vagy oklevl bettlapot). Fontos kittele aplyzati feltteleknek, hogy akpzsek megvalsulst kveten atmogatott intzmnynek beszmolt kell ksztenie s benyjtania atmogat fel, amelyben amegvalsuls adatain tl be kell szmolnia ahasznosulsrl (a kpzs rvn megszerzett ismereteknek, kszsgeknek apedaggus rai munkjba, oktatsi tevkenysgbe, az intzmny szakmai innovcis tevkenysgbe, mkdsbe beplse, illetve hosszabb tv fenntarthatsga). Az intzmnyeknek ugyanis vllalniuk kell, hogy avgzettsget szerzett pedaggusok ltal elsajttott tuds bepl szakmai tevkenysgk kz. Aplyzat kirja ezen amdon igyekezett biztostani az eredmnyek hasznosulst. A konstrukci fenti bemutatsbl jl kirajzoldik, hogy az apedaggus-tovbbkpzsi rendszer talakulsbl, aTMOP-forrsok megjelensbl fakad, korbban jelzett folyamatok mellett j lehetsgeket teremt, rszben azzal, hogy tgra nyitja avlaszthat kpzsek formjt s tmjt, rszben pedig azzal, hogy biztostja afelsoktatsi intzmnyek vltozatos programjainak, kpzsi moduljainak ignybevtelt. Feltrand, hogy atervezsi folyamat sorn tudatos megfontols eredmnyeknt alakult-e gy. Ktsgtelen azonban, hogy apedagguskpzst folytat felsoktatsi intzmnyek apedaggusokkal, azok kpzsvel, szakmai fejlesztsvel kapcsolatos tudskszlet koncentrldsnak termszetes helyl szolglnak, szakmailag mrvad intzmnyekknt funkcionlnak (lsd jelen ktet els fejezett), vagyis indokolt, hogy szerepet vllaljanak atovbbkpzsekben is. ATMOP 4.1.2 tmogatsval atanrkpz intzmnyek regionlis szinten jelents szervez-koordinl feladatokat vllalhatnak s vllalnak, ami hozzjrul apedaggusok szakmai fejldsvel, atovbbkpzsekkel sszefgg tevkenysgek tudatosabb, koordinltabb vgzshez. gy afelsoktatsi intzmnyek kpzsi kapacitsainak ignybevtele nemcsak atovbbkpzs rendszerben az utbbi vekben teret vesztett felsoktatsi intzmnyek szmra nyjtott jvttelnek, kompenzcis gesztusnak tnik, hanem szakmailag megalapozott, tvlatos dntsnek. Amegvalsts mdja fogja megmutatni, mely felsoktatsi intzmnyek voltak kpesek lni alehetsggel. E konstrukci ugyanakkor nem rokonthat ahatrozott szakpolitikai elkpzelsek megvalsulst clz programokkal, sem az azokhoz ktd tovbbkpzsi ktelezettsgekkel. Br tematikailag krlrja atovbbkpzs, szakmai fejleszts cljt, ezt mgiscsak ltalnossgban teszi, s afelsoktatsban knlt mindenfle, apedaggusok szakmai fejldst szolgl program ignybevtelt tmogatja: atanri mesterkpzseket, aszakirny

37

tovbbkpzsek keretben foly tovbbkpzseket, aszakvizsgra felkszt programokat, st avaljban programknt nem definilhat, gynevezett rszismereti kpzsek elvgzst is. Teht alapveten akznevelsi intzmnyek vezetire bzza atovbbkpzsben rszestend pedaggusok s aszmukra szksgesnek ltsz programok kivlasztst is, illetve neveltestleti egyetrtshez kti azt. Ugyanakkor akirsnak atbbi fejlesztsi projekttel val idbeli prhuzamossga s amegvalstsra engedett meglehetsen szkre szabott idkeret kvetkeztben akonstrukci valsznleg tovbb nveli aszakmai fejlesztsi, tovbbkpzsi programok tern megjelent torldst apedaggusok krben, s fenntartja azt az llapot is, hogy az intzmnyvezetk csak korltozottan tudjk tervezni az intzmnyi s kollgik egyni szakmai tovbbfejldsi folyamatt (lsd jelen ktet els tanulmnyt). A konstrukci tervezsben s aplyzati kirs elksztsben kzremkdk krben felvett interjk alapjn ltszik, hogy arszletek kialaktsa sorn az egyik problmt az jelentette, hogyan kezeljk az intzmnyfenntartk igen gyorsan artikulldott ellenrdekeltsgt apedaggusok vgzettsgnek nvelsvel szemben: amagasabb szint vgzettsg avonatkoz jogszablyok szerint magasabb fizetsi besorolst von maga utn, amely abrkltsgek nvekedsvel jr. Ugyanez afelismers megjelent afelsoktatsban akpzseket szervezk s vgzk kztt is, ahogy erre akrkben kszlt interjk rmutatnak (Cegldi, 2011). Nyilvnval, hogy amg avgzettsgek emelkedse egyni tovbbkpzsi vgyak s kezdemnyezsek nyomn, de sszessgben alacsony mrtkben, idben elhzdva jelentkezik, addig afenntart jval kevsb rzkeny akltsgvetsi kvetkezmnyekre, hiszen apnzgyi hatsok nagyobb idtvban, kisimulva jelentkeznek. Ha ugyanez egy clzott, orszgos hatkr program keretben nagyobb tmegben s rvid idn bell (szk msfl v leforgsa alatt) jelentkezik, akkor nincs md akvetkezmnyek kezelsnek idbeli tertsre. Az is nyilvnval ugyanakkor, hogy aprogram koncentrltsga s felttelrendszere nagyobb mdot ad afenntartnak ahozz tartoz intzmnyek fejlesztsi programja s az emberi erforrs (kapacits) fejleszts szempontjainak sszehangolsra, s gy aprogram knlta lehetsgek tudatosabb hasznostsra.

3. Atovbbkpzsi program megvalstsnak elzetes mutati


Ahogy a plyzati kirs bemutatott idpontjaibl is kitnik, a program megvalstsa jelen ktet megjelensekor mg javban zajlik. Amegvalsts felgyelett ellt ESZA Trsadalmi Szolgltat Nonprofit Kft. ltal kzlt s atmogatsok adatait rgzt Egysges Monitoring Informcis Rendszer (EMIR) szerint 561 intzmny nyert el szerzdsben rgztett tmogatst, sszesen 1598 pedaggus kpzsre, egyttesen mintegy 5,5 Mrd Ft tmogatst lektve. Az ESZA Unis Programigazgatsga kzoktatsi programvezetjnek tjkoztatsa alapjn gy tnik, hogy akpzsek megvalstsnak f hullma ppen ebben atanvben tetzik. Aprogramot 14 kzoktatsi intzmny fejezte be eddig, tovbbi 30 intzmny esetben

38

abeiskolzott pedaggusok vrhatan a2011/12-es tanv szi szemeszternek vgre (azaz 2012. janur vgre) fejezik be tanulmnyaikat. E kt intzmnycsoport azonban az sszes tmogatott plyz mindssze 8%-t teszi ki. Aprogram eredmnyeirl mg nem lehet beszmolni. Elemzsnk kzppontjban aplyzati szakasz, anyertes plyzk kre ll. A plyzkra vonatkoz adatokat aprogram megvalsulst koordinl s felgyel ESZA Kft. bocstotta rendelkezsnkre, egy rszket sajt adatbzisukbl, egy msik rszt az EMIR lekrdezsvel.5 Az adatkr aprogramban rszt vev intzmnyekre, aplyzatukban megjelentett kpzsi-beiskolzsi szndkokra terjed ki, amelyet az intzmnyek azonostsval kiegsztettnk aKzoktatsi Informcis Rendszer (KIR) trolta intzmnyi adatokkal. Az gy ltrejv adatbzis megmutatta, hogy sszessgben 797 plyzat rkezett be, sszesen 2167 pedaggus beiskolzst clozva, amelybl 561 plyzat nyert tmogatst 1598 pedaggus kpzsi kltsgeire. Akzponti rgiban abenyjtott plyzatok 62,6%-a, mg akonvergencia rgikbl rkezett plyzatok 71,9%-a kapott tmogatst. Ezzel akzponti rgiban amegplyzott beiskolzand pedaggus ltszm 65,5%-a, mg akonvergencia rgikban atervbe vett pedaggusok 75,4%-a rszeslhetett kpzsi tmogatsban. Ugyanakkor akonvergencia rgik kztt nincs kiugran nagy eltrs atmogatott intzmnyek, illetve pedaggusok szmban, kivve az szak-Alfld rgit, amely atbbieknl jval tbb tmogatst nyert el (1. bra).

1. bra. Atmogatsok rgis bontsban

Tmogatott inzzmnyek

Tmogatott pedaggusok

Nyugat-Dunntl Kzp-Magyarorszg Kzp-Dunntl szak-Magyarorszg szak-Alfld Dl-Dunntl Dl-Alfld


53

67 82 81 77 113

173 239 206 189 339 168 88 284

db

350

5 Ezton mondunk ksznetet Vg Istvnnak, az ESZA Trsadalmi Szolgltat Nonprofit Kft. Unis Programigazgatsga kzoktatsi programvezetjnek aprogram megismershez s az adatgyjtshez nyjtott nzetlen s szakszer segtsgrt.

39

Egy intzmnyre vettve tlagosan 2,85 f kapott tmogatst, m a2. brn lthatan nagy szrds mutatkozik abban, hogy egy-egy intzmny hny pedaggus tovbbkpzsre krt tmogatst. Alegtbb plyz hrom pedaggus tovbbkpzst tervezte, k azok teht, akik aplyzati tmutat alapjn 30 fnl nagyobb neveltestlettel rendelkeznek.

2. bra. Az intzmnyenknt beiskolzni tervezett ltszm eloszlsa

Tmogatott inzzmnyek

Nem tmogatott inzzmnyek

6 5 4 3 2 1

3 65 79 14 30 194 138 81 76 45 71

A plyz intzmnyek szma

300

Figyelemre mlt, hogy atmogatott intzmnyek 30%-a (175 intzmny) htrnyos helyzet kistrsgben tallhat. Igaz, kzlk csak 37 tartozik n. komplex programmal segtend leghtrnyosabb kistrsghez, tovbbi 35 pedig leghtrnyosabb helyzet kistrsghez (3. bra).

3. bra. Tmogatsok ahtrnyos helyzet kistrsgekben

Htrnyos helyzet kistrsgek (a 311/2007. Korm. rendelet szerint)

Htrnyos helyzet
103

Leghtrnyosabb helyzet
35

Komplex programmal segtend leghtrnyosabb


37

Tmogatott intzmnyek szma

120

40

A tmogatsok orszgos eloszlsi mintzata nem tartalmaz kirv egyenltlensgeket, aprogramnak gy tnik sikerlt szles krben megszltania s megmozgatnia az oktatsi-nevelsi intzmnyeket. Egyes trsgeken bell ugyanakkor mr felfedezhetk egyenltlen eloszlsok. Vannak ugyanis olyan kzp- s nagymret vrosok, ahonnan alig rkeztek plyzatok, s akadnak olyanok is, amelyekbl jelents szm intzmny nyert tmogatst. A4. bra amegyei s megyeszkhelyi megoszlsokban mutatja be az arnytalansgokat (a megyei adatokat amegyeszkhely adatai nlkl szmolva).

4. bra. Tmogatott pedaggusok arnya az sszlakossgban

Megye (szkhely nlkl)

Megyeszkhely

Zala Veszprm Vas Tolna Szabolcs-Szatmr-Bereg Somogy Ngrd Komrom-Esztergom Jsz-Nagykun-Szolnok Heves Hajd-Bihar Gyr-Moson-Sopron Fejr Csongrd Pest* Borsod-Abaj-Zempln Bks Baranya Bcs-Kiskun * Pest megye mellett Budapest adata
0,010 0,008 0,008 0,015 0,017 0,015 0,018 0,002 0,011 0,015 0,016 0,019 0,021 0,019 0,018

0,026 0,026

0,030 0,038 0,036 0,047

0,025

0,022 0,018 0,025 0,021 0,029 0,042 0,023 0,028

0,057 0,061

0,023 0,026 0,029

0,022 0,022

0,043

0,000

0,070

41

A 4. bra szemlletesen mutatja, hogy amegyk tbbsgben amegyeszkhely alakossg arnyhoz kpest jval tbb pedaggus kpzsnek tmogatst nyerte el, mint amegyeszkhelyen kvli teleplsei. Ez jelents arnytalansgokat jelez, kiugran Baranyban, ahol 8,5-szr, Komrom-Esztergom megyben, ahol tszr, Hevesben, ahol ngyszer, valamint Somogy s Jsz-Nagykun-Szolnok megykben, ahol hromszor annyi pedaggus nyert tmogatst akzpontban, mint akzponton kvl. Ekkora klnbsgek nem addhatnak nmagban abbl, hogy amegyeszkhelyeken mindenhol jelents az intzmnyek koncentrcija, valsznleg avidki intzmnyek plyzsi hajlandsgban, kapacitsaiban is komoly eltrsek addnak avidk krra. A tovbbiakban aplyzatokat atervezett kpzsek szempontjbl tekintjk t. Az 5. bra apedaggusok szmra tervezett kpzsek bels megoszlst mutatja akpzsek tpusa szerint. Apedaggusok ktharmada szakirny tovbbkpzsre kvnta fordtani atmogatst, kzel egyharmaduk pedig mesterkpzsre. Elenysz azok arnya, akik rszismereti kpzst terveztek (kzlk is ktszer annyian voltak azok, akik egy mesterkpzs elfeltteleinek teljestse rdekben vllaltk akpzst, mint akik csak akpzsrt magrt). Ennek az lehet amagyarzata, hogy arszismereti kpzsek szakkpzettsget nem eredmnyeznek, eredmnyes elvgzskrl diplomabettlap ad tjkoztatst, amelynek rtke alkalmazsi, javadalmazsi szempontbl jval alacsonyabb. Mind a38 rszismereti kpzst tervez pedaggus tant, illetve vpedaggus, akik szmra aplyzati kirs ezt alehetsget knlta mveltsgterleti kpzsre, illetve egyb tovbbkpzsre.

5. bra. Atmogatott plyzatokban tervezett kpzstpusok megoszlsa a pedaggusok szma szerint

Mesterkpzs 26% 4% 68% 2% Mesterkpzs + rszismereti kpzs (eltanulmny) Rszismereti kpzs

Szakirny tovbbkpzs

42

A legnagyobb arnyt kitev szakirny tovbbkpzseket aplyzati tmutat ngy nagyobb tematikai csoportra bontva hatrozta meg. Ajelentkezsekben itt is jelents eltrsek mutatkoznak (6. bra). Aszakirny tovbbkpzsekre jelentkez 541 pedaggus valamivel tbb mint fele valamilyen elmleti, szakmai, mdszertani felkszltsget fejleszt kpzst vlasztott. Olyan kpzsek tartoznak ebbe acsoportba, mint apedaggus szakvizsgra felkszts (250 f), aminsgbiztosts, minsgfejleszts, mrs-rtkels (55 f), agyakorlatvezet mentor (55 f), adrmapedaggia, tnc, mozgs, zene, hagyomnyrzs, kzmvessg, vizulis kultra (42 f), az egszsgfejleszts, mentlhigin, sport (30). Tovbbi hat tma tallhat mg ebben az alcsoportban (pl. idegen nyelv, kompetencia alap oktats, e-learning, informatika, termszettudomny, krnyezeti nevels), m irntuk alig mutatkozott rdeklds. A msik nagyobb alcsoportot az eltr oktatsi igny s asajtos nevelsi igny tanulk nevelsvel s oktatsval kapcsolatos kpzsek alkotjk, ezekre 262 f (25%) jelentkezett. Kzel ugyanennyien terveztk aharmadik alcsoportba tartoz kzoktatsivezetkpzseken arszvtelt (216 f), mg mindssze 41 f jelezte rdekldst anegyedik alcsoport irnt (az intzmny mindennapi szakmai munkjt segt, tmogat s kiegszt tevkenysggel kapcsolatos kpzsek).

6. bra. Atervezett szakirny tovbbkpzsek tematikai megoszlsa

Kzoktatsi vezetkpzsek 20% 25% Az eltr oktatsi igny s asajtos nevelsi igny tanulk nevelsvel s oktatsval kapcsolatos kpzsek

51%

4%

Az intzmny mindennapi szakmai munkjt segt, tmogat s kiegszt tevkenysggel kapcsolatos kpzsek Pedaggusok elmleti, szakmai, mdszertani felkszltsgt fejleszt kpzsek

A szakirny tovbbkpzsek mellett amesterkpzsek irnt mutatkozik mg nagyobb rdeklds (5. bra), amegelz rszismereti kpzsekkel egytt az sszes jelentkez 30%-a (420 pedaggus) tervezte azt, hogy rszt vesz benne. Az rdeklds bels megoszlst mutatja a7. bra.

43

7. bra. Mesterkpzsre jelentkezk megoszlsa akpzsek felttelei szerint

Brmely tanri szakkpzettsg birtokban, elkpzettsg nlkl felvehet kpzsek 32%

68% Elkpzettsggel felvehet kpzsek

A mesterkpzsre jelentkezni szndkozk ktharmada (276 f) elkpzettsghez kttt, tanri szakkpzettsghez vezet mesterkpzsen val rszvtelt tervezett, ami teht szmukra msodik vagy tovbbi tanri szakkpzettsget jelentett. Ajelentkezk tovbbi egyharmada (131 f) elkpzettsg nlkl felvehet, tanri szakkpzettsget eredmnyez programon venne rszt.6 Ha aklnbz csoportokba sorolt kpzsek irnti rdekldst nem formk, hanem tma szerinti bontsban sszegezzk (8. bra), akkor megmutatkozik, hogy apedaggusok kevsb amveltsgterleti vagy kzismereti szakkpzettsgekhez vezet vagy szakmai fejleszt kpzseket preferljk. Atblzat sorait tematikai csoportokba rendeztk. Nhny, egybknt sokfle elnevezssel fut, de tematikailag egybetartoz kpzs kiugran npszer. Kzjk tartoznak az eltr oktatsi igny vagy sajtos nevelsi igny tanulk nevelsvel, oktatsval kapcsolatos kpzsek, az idegen nyelvi kpzsek, apedaggus szakvizsgra felkszt kpzsek, valamint az elfelttelhez kttt, nem kzismereti tanri szakkpzettsghez vezet mesterkpzsek, illetve akzoktatsi vezetkpzsek. Az nll szakkpzettsghez vezet egyedi programok kzl az ember s trsadalom, az informatika, amatematika, az ember atermszetben, amvszetek s aminsgbiztosts, minsgfejleszts, mrs-rtkels kpzsek kzeltettk meg vagy haladtk meg aszz fs jelentkezst. Az sszes tbbi tmban jval alacsonyabb rdeklds mutatkozik meg.

6 Ezek aszakkpzettsgek (zrjelben az erre jelentkezk szmval, cskken sorrendben): aminsgfejleszts-tanr (26), atehetsg fejleszt tanr (24), az inkluzv nevels tanra (20), apedaggiai rtkels s mrs tanra (13), aknyvtrpedaggia-tanr (9f), amultikulturlis nevels tanra (9 f), acsald- s gyermekvd tanr (9 f), atanulsi- s plyatancsadsi-tanr (8 f), ajtk- s szabadid-szervez tanr (4 f), akollgiumi neveltanr (4 f), valamint atantervfejleszt-tanr (2 f).

44

8. bra. Alegnpszerbb tmk

Eltr oktatsi igny s asajtos nevelsi igny tanulk nevelsvel s oktatsval kapcsolatos kpzsek
262

Ember atermszetben
93

Ember s trsadalom
118

Idegen nyelv
275

Informatika
99

Kzoktatsi vezetkpzsek
216

Matematika
105

Minsgbiztosts, minsgfejleszts, mrs-rtkels


94

Mvszetek
90

Nem kzismereti, de aplyzat keretben vlaszthat tanri szakkpzettsg


299

Pedaggus szakvizsga
250

A tmt vlasztk szma (f)

350

4. Atovbbkpzst tmogat program elzetes tanulsgai, vrhat hatsai


A program 2012 vgn zrul, gy az eredmnyek teljes, vgleges feltrsra, atanulsgok feldolgozsra azt kveten kerlhet sor. Ennek megfelelen elemzsnk csupn aplyzati kirst s aplyzkat vizsglta. Mindenekeltt lthat, hogy akonstrukci irnti rdeklds az elzetesen elgondoltaknak megfelelen magas, az e clra rendelkezsre ll forrst kzel teljes mrtkben (92%-ban) lektttk aplyzk. Mindez azt mutatja, hogy apedaggusok szakmai tovbbfejldsnek tmogatsa fontos feladat, s akorbbi, rvid idej tovbbkpzseken tl afelsoktats ltal knlt programok, kpzsi lehetsgek elrsnek megnyitsa, kltsgeinek finanszrozsa tallkozik az ignyekkel. Annak ellenre magas az igny aszakmai

45

kpzseken val rszvtelre, hogy akutatsok atovbbkpzsek sszetorldst jelzik (Sgi, 2011b). gy tnik, acltmogatott programok kttt tematikval fut tovbbkpzsei mellett fennmaradt az igny nagyobb vlasztsi lehetsget biztost szakmai fejlesztsek irnt. St, az adatok azt mutatjk, hogy e szabadabb keretek kztt is igen nagy arny akorbbi TMOP-projektek ltal tmogatott kzoktatsi fejlesztsekben, terleteken s tmkban trtn szakmai programok vlasztsa. Ez rtelmezhet gy, hogy apedaggusok megrtettk e fejlesztsek jelentsgt, belttk fontossgt, s maguk is igyekeznek sajt szakmai felkszltsgket e terleteken javtani. De rtelmezhet annak jeleknt is, hogy apedaggustrsadalom klnbz okokbl kveti az oktatspolitika ltal napirendre tztt vagy ott tartott irnyokat, tmkat. A rendelkezsre ll nagyszm szakrti elemzs s anemzetkzi szakirodalmat ttekint sszegzsek ltalban megklnbztetik az ltalnos pedaggiai tudst, aszaktrgyi tudst, aszakmdszertani tudst, az iskola s atanulk trsadalmi krnyezetvel kapcsolatos tartalmi s mdszertani ismeretekkel, kezelsi mdokkal kapcsolatos tudst s aklnbz problmamegoldsi mdokkal kapcsolatos tudst. Ahogy azt abevezet fejezetben mr korbban ismertettk, az Eurpai Tancs ltal 2004-ben elfogadott Tanri kompetencik s kpestsek kzs eurpai alapelvei cm dokumentum szerint apedaggusok felksztsnek ngy terleten kell kifejleszteni kompetencikat: szaktrgyi ismeretek, pedaggiai ismeretek, atanulk irnytshoz s tmogatshoz szksges kszsgek s kompetencik, valamint az oktats trsadalmi s kulturlis dimenziinak rtsvel kapcsolatos kompetencik. Alegfrissebb hazai kutatsi eredmnyek szerint amagyar pedaggusok s oktatsi szakemberek az oktats eredmnyessgnek s hatkonysgnak minden terlett fontosnak tartjk (Sgi, 2012b). ATMOP 3.1.5 program elzetes adatai visszaigazoljk ezeket akutatsi eredmnyeket, s azt mutatjk, hogy afent sorolt tudstpusok mindegyike irnt van rdeklds ahazai oktatsi-nevelsi intzmnyek vilgban, noha aplyzatokban jelzett tanulsi szndkok egyrtelmen jelzik aklnbz problmamegoldsi mdokkal kapcsolatos tuds irnti rdeklds dominancijt. A tovbbkpzsekkel kapcsolatban korbban mr felvetett clfinanszrozshoz ktttsg azt okozta, hogy szmos lehetsg nem nylt meg apedaggusok szmra (SgiVarga, 2011). ATMOP 3.1.5 program egyik jelentsgt ppen az adhatja, hogy tematikailag nem kttte meg alehetsgeket, az intzmnyek apedaggusokat szinte brmilyen szakmai fejlesztsre beiskolzhattk. Akirs mindazokat ateljestsi csoportokat felsorolta, amelyek apedaggus-tovbbkpzs kezdeti idszakban kialakultak, illetve azta elssorban akorbban hivatkozott 2009-es kormnyrendelet-mdosts kvetkeztben jttek ltre. Ily mdon akonstrukci biztostotta atovbbkpzs 2000-es vek kzepig tart idszakban megszokott keresleti ignyek kiszolglst. Akorltot aknlati oldal jelenthette, de hogy ilyen tnylegesen volt-e, az tovbbi vizsglatok sorn trhat fel. A konstrukci msik jelentsge, hogy elsegtette afelsoktats bevlt, hagyomnyos szerepvllalsainak folytatst, amelyek tbb okbl tbbek kztt apedaggus-to-

46

vbbkpzsek normatv finanszrozsnak hinyossgai miatt veszlybe kerltek. Aciklusos kpzsi szerkezet bevezetsvel j cselekvsi tr nylt afelsoktatsi intzmnyek szmra: amesterkpzsben, levelez tagozaton tmegesen jelennek meg pedaggusok, akik akorbbiaknl kedvezbb krlmnyek kztt kvnjk megemelni vgzettsgi szintjket. ATMOP 3.1.5 az szmukat emelte tovbbi 1598 fvel. sszessgben akonstrukci az rintettek szmra ismerheten egyszeri jellegnl s szk idkeretnl fogva valsznleg maga is hozzjrult atovbbkpzsek mr tbbszr emltett torldsi jelensgnek fennmaradshoz, aminek jelenltt arendszerben afejlesztsi s tovbbkpzsi programok szndkolatlan hatsaknt azonostanak. Ugyanakkor atematikai hinyok oldst bizonyra jtkonyan segtette.

Irodalom
Balzs va Kocsis Mihly Vg Irn (szerk.) (2011): Jelents amagyar kzoktatsrl 2010. Oktatskutat s Fejleszt Intzet, Budapest Cegldi Tmea (2011): Itt senki nem kvncsi r, hogy mi trtnik. Pedaggustovbbkpzsek akpzk szemszgbl (Esettanulmny) In Sgi Matild (szerk.): Erk s eredk. Apedaggusok munkaer-piaci helyzete s szakmai tovbbfejldse nemzetkzi kitekints s hazai gyakorlat. Oktatskutat s Fejleszt Intzet, Budapest. 133209. Fazekas Kroly Kll Jnos Varga Jlia (szerk.) (2008): Zld knyv amagyar kzoktats megjtsrt 2008. Ecostat, Budapest. Gnczl Enik (2011): Trendek s fordulpontok amagyarorszgi pedaggusok tovbbkpzsi rendszernek mkdsben. In Sgi Matild (szerk.): Erk s eredk. Apedaggusok munkaer-piaci helyzete s szakmai tovbbfejldse nemzetkzi kitekints s hazai gyakorlat. Oktatskutat s Fejleszt Intzet, Budapest. Hunyadi Gyrgy (2010): Pedagguskpzs a magyar bolognai rendszerben. Etvs Kiad, Budapest. Krpti Andrea (2008): Tanrkpzs, tovbbkpzs. In Fazekas Kroly Kll Jnos Varga Jlia (szerk.): Zld knyv amagyar kzoktats megjtsrt 2008. Ecosstat, Budapest. OECD (2009): Creating Effective Teaching and Learning Environments: First results from TALIS. OECD, Paris. Sgi Matild Varga Jlia (2011): Pedaggusok. In Balzs va Kocsis Mihly Vg Irn (szerk.): Jelents amagyar kzoktatsrl 2010. Oktatskutat s Fejleszt Intzet, Budapest.

47

Sgi Matild (szerk.) (2011a): Erk s eredk. Apedaggusok munkaer-piaci helyzete s szakmai tovbbfejldse nemzetkzi kitekints s hazai gyakorlat. Oktatskutat s Fejleszt Intzet, Budapest. Sgi Matild (2011b): Apedaggusok szakmai tovbbfejldsnek hazai gyakorlata nemzetkzi tkrben. In Sgi Matild (szerk.) (2011a): Erk s eredk. Apedaggusok munkaer-piaci helyzete s szakmai tovbbfejldse nemzetkzi kitekints s hazai gyakorlat. Oktatskutat s Fejleszt Intzet, Budapest.

49

Huszr Zsuzsanna

Pedagguskpzst segt hlzatok s szerepk apeda ggiai munka fejlesztsben


E tanulmny aTrsadalmi Megjuls Operatv Program kt projektjnek, a21. szzadi kzoktats, fejleszts, koordinci, TMOP 3.1.1. projekt1, valamint apedagguskpzst tmogat regionlis szolgltat- s kutathlzatok kialaktst clz, TMOP 4.1.2 plyzatok 2 clkitzseit s megvalsult projektjeit vizsglja. Az elemzs a teljessg ignye nlkl apedaggusok munkjt tmogat, szakmaisgt ersteni hivatott fejlesztsi eredmnyekre koncentrl, alegjellemzbb fejlemnyek rtelmezsre, rendszerezsre trekedve. A tanulmnyhoz anyersanyagot, akiindulpontot aprojektek aktulisan elrhet, nem lezrt, azaz atovbbiakban bvl produktumai, elektronikus s nyomtatott termkei, kapcsold publikcii jelentik. Atbbves futamid alatt ltrehozott plyzati produktumok nagy szma s amunka ksztsekor teljes kren fel sem mrhet terjedelme, valamint mfaji soksznsge ebben az sszegzsben azzal akvetkezmnnyel jrt, hogy mdszertani szempontbl nem beszlhetnk szigor, szisztematikus feldolgozsrl. Aprojektek eredmnyeknt adatbzisok, tanulmnyktetetek, httrelemzsek, felsoktats-mdszertani s tantrgy-pedaggiai segdanyagok, modultervek, ralrsok, raelemzsi szempontsorok, rtkelsi eszkzk, tananyagok, kpi s mozgkpi tartalmak, akkreditcis anyagok, sztenderdek, kpzsi programok egyarnt keletkeztek, s nem utolssorban intzmnyek is ltrejttek, mindezek akompetenciaalap fejleszts s az inklzi jegyben. Aprojektek eredmnyeinek szintetizlsra trekedve, egy egyidejleg mindegyik fenti mfajhoz illeszked komplex elemzsi metdus kialaktsa helyett, e feldolgozs csupn nhny elzetes szempont rvnyestsre trekedhet.

1 Lsd: Tervezsi tmutat aTrsadalmi Megjuls Operatv Program 21. szzadi kzoktats fejleszts, koordinci I. szakasz cm kiemelt projekt tervezsi felhvshoz Kdszm: TMOP-3.1.1/08/1 Elrhet: http://www.nfu.hu/megjelent_a_tamop_3_1_1_kiemelt_projekt 2 A plyzati felhvs elrhet: http://www.nfu.hu/doc/5

50

A pedaggusokra fkuszl elemzs egyik tartalmi csompontja ahlzati tanuls szervezeti megjelense, amely mindkt plyzati programban kiemelt cltzsknt fogalmazdott meg. Amsik hangslyosabb tartalmi szempont, az informcis s kommunikcis technolgik ugyancsak mindkt plyzat ltal preferlt s tmogatott hasznlathoz ktd digitlis pedaggia, illetve ennek aprojekt ltal tmogatott megjelense apedagguskpzsben.

1. Rgis egyttmkdsek apedagguskpzs tmogatsa tern ahlzati egyttmkds nhny terlete s formja
A pedagguskpzs tmogatsnak s fejlesztsnek fkuszban apedagguskpz intzmnyek regionlis szolgltat- s kutatkzpontjainak kialaktsa, hlzati egyttmkdse, tovbb az egyttmkds rvn orszgos szolgltat- s kutathlzat ltrehozsa llt. Aplyzat apedagguskpzsben rintett felsoktatsi intzmnyeket s oktatkat, argi kzoktatsi, szakkpzsi intzmnyeit s pedaggusait, az intzmnyek fenntartit, argik szakmai szolgltatit kvnta megnyerni a szakmai egyttmkdsnek, a kzponti igazgatsi szervezeteivel is folyamatos kapcsolatot s egyttmkdst biztostva. Argis pedagguskpzsi, pontosabban tanrkpzsi koncepcik s gyakorlat sszehangolsa mellett, illetve annak keretben, apedagguskpzsben foglalkoztatott oktatk kompetencia alap pedaggiai munkra val felksztse jelentett j feladatot, amelyhez apedaggusfoglalkozsokra felkszt mesterszakokhoz ktd tananyagfejleszts s mdszertani megjts teendi is kapcsoldtak.3 A szakmai kapcsolatok fellnklst szmos, aprojektek ltal tmogatott frum segtette el: aregionlis projektek nyit s zr rendezvnyei,4 aszakmai megvalstst tmogat konferencik,5 az orszgos konzultci alkalmai,6 altrejv projekthonlapok7 interaktv felletei s frumai, s nem utolssorban azok afejlesztsi folyamatok, amelyek egy vagy tbb regionlis kzpont egyttmkdsben zajlottak, s az egyttmkds lehetsgeit ateljes futamid alatt biztostani tudtk. A regionlis szint feladatok mellett tbb fejleszts eleve olyan orszgos szint tennivalt jelentett, amely egy-egy rgi gondozsban vagy klnbz rgis kzpontok tagjaibl

3 Ld aTMOP 4.1.2-08/1 As B plyzati felhvsokban: http://www.nfu.hu/doc/5 4 Nyit s zr rendezvnyek programjai: http://pedtamop412b.pte.hu/menu/59; http://pedtamop412b.pte.hu/menu/68 5 Iker Jnos (2010): Konferencia apedaggus-tovbbkpzs megjtsrt. Pedagguskpzs, 8 (37),163168. Chrappn Magdolna (2010): RE-PE-T-HA Atanrkpzsrl flidben. Pedagguskpzs, 8 (37), 169173. Baumstark Bea Gombocz Zoltn Hunyady Gyrgy (szerk.) (2011): Atanrkpzs 20102011 forduljn. Apiliscsabai regionlis tancskozs. ELTE Etvs Kiad, Budapest. http://www.jgypk.u-szeged.hu/tamopb/events.php 6 Az orszgos konzultcik anyagainak elrhetsge: http://pedtamop412b.pte.hu/hirek/4; http://pedtamop412b.pte.hu/hirek/21; http://pedtamop412b.pte.hu/hirek/23 7 A regionlis kzpontok hlzatt bemutat trkp s elrhetsgek forrsa: http://pedtamop412b.pte.hu/menu/24

51

ll munkacsoportok egyttmkdsnek keretben valsulhatott meg. Kzs, konzultatv gy volt pldul amentorok kivlasztsnak krdse s kpzsk programjainak kidolgozsa, az sszefgg egyni gyakorlat intzmnyi htternek kialaktsa, majd apartnerintzmnyek s amentorok adatbzisnak feltltse. Akzs nyilvntartrendszer ltrehozst az egri szkhely, szak-magyarorszgi kzpont vgezte. Argikzi munkacsoportok mkdtetse aproblmk tbboldal megkzeltsre s afejlesztsek sszehangolsra teremtett lehetsget, elsegtve az erforrsokkal val hatkony gazdlkodst is. Voltak prhuzamosan fut szlak is; pldul atanri, illetve pedaggusi kompetencik rszletes kidolgozsra tbb csoport is szervezdtt. Aszegedi s az egri kzpontokkal mkd rgikban eltr metdussal kzeltettek akrdshez, eredmnyeik akompetens pedaggusokat ms-ms mdon rjk le. Apedagguss vls s aszakmai fejlds sztenderdjeinek az szak-magyarorszgi kzpont ltal kidolgozott vltozata szles nemzetkzi szakirodalmi bzison nyugszik (Kotschy, 2011; Falus, 2011). Adl-alfldi kzpontban dl-dunntli kzremkdssel ltrehozott kompetenciaprofilok lersai pszicholgiai alapozottsg modellel s metodikval, az autentikus (fenntarti, munkltati, intzmnyvezeti) vlemnyek tbblpcss feldolgozsn alapulnak8 (lsd bvebben e ktetben KocsisMrzikImre tanulmnyt). A projekt keretben nllan vgzett kutatsok is tbb terleten folytak. Akompetencikhoz, kompetenciaelvrsokhoz pldul egy, aPannon Egyetemen vgzett krdves vizsglat kapcsoldik. Tth-Mrhoffer Mrta s Paksi Lszl felmrse akompetencia alap pedaggiai munkra felksztsben rszt vev leend mentorok vlemnynek megismersre irnyult. Avizsglat aleend mentorok pedaggusjelltekkel szemben tmasztott elvrsainak tisztzst s sajt kompetenciik nrtkelst segtette el areflektv szemllet megerstsnek ignyvel, amentorok felksztsnek valsgos ignyeken nyugv tartalmi megvalstsra trekedve (Tth-MrhofferPaksi, 2011). Aregionlis kzpontoknak vlheten egyik fontos feladata marad akzremkds amentorkpzsi programok rtkelsben, tovbbfejlesztsben s arszvtel amentorkpzsben. A kzs fejlesztsek egyik eredmnyekppen adl-dunntli kzpont gondozsban elkszlt argis kzpontok s hlzatuk aktulis trkpe is (1. bra). Ahlzat nyitott jellege ugyanakkor megengedi, st valsznsti aksbbi bvlst.

8 Barth Tibor 2011. szeptember 16-ai szegedi prezentcija. Apedaggus kompetenciaprofilok fejlesztsnek eljrsa s els eredmnyei. http://www.jgypk.u-szeged.hu/tamopb/events.php

52

1. bra. Altrehozott regionlis kzpontokbl ll hlzat trkpe

Forrs: http://pedtamop412b.pte.hu/menu/24

2. Aregionlis kzpontok hlzatnak fejlesztsi javaslatai, kzs trekvsei


A futamid vgre aregionlis kzpontok mindegyike sszefoglalta eredmnyeit, felvzolta fenntartsi, fejlesztsei elkpzelseit, valamint az orszgos hlzat tovbbfejlesztsre vonatkoz javaslatok is szlettek (Szendin, 2011). Aprojekthez kapcsold publikcis tevkenysg is elindult, aszlesebb nyilvnossg szmra is betekintst nyjtva afejlesztsekbe s eredmnyeikbe (Benedek-Szabn, 2010; Bognrn, 2011).9 A megfogalmazott javaslatok alapjn amegkezdett munka folytatst, az elindtott folyamatok gondozst s minsgnek biztostst mindegyik kzpont szksgesnek ltja. Atartalmi s mdszertani fejlesztsek folytatsnak ignye mellett egyms produktumainak alaposabb megismerse, akifejlesztett produktumok bevlsnak vizsglata, kpzsben val hasznostsa,

9 A Kzp-Dunntl rgijban megvalstott fejlesztsekrl lsd: Bognrn Kocsis Judit beszmoljt: Apedagguskpzst segt szolgltat s kutathlzatok kialaktsa cm projektrl. Iskolakultra, 2011/12.sz. pp. 39.

53

valamint aszakmai egyttmkds elmlytsnek s kiterjesztsnek szndka fogalmazdik meg. Aregionlis s orszgos fejlesztsi elkpzelsek szmos ponton sszhangban llnak egymssal. Az elindtott folyamatok egysgesl alapelvek s gyakorlat irnyba mutatnak. Afejlesztk ltal is kvnatosnak tartott tovbbi szinergikus hatsok ltrejttben akoordinci s atudsmenedzsment, illetve ezek professzionlis megoldsa lehet kulcsfontossg. A pedagguskpzst tmogat orszgos hlzat tovbbi mkdsvel s lehetsges feladataival kapcsolatos fejleszti javaslatok (Szendin, 2011) fbb tartalmi csompontjai az albbi pontokban foglalhatk ssze: a projekt eredmnyeinek szmbavtele, rtkelse; a bevlt fejlesztsi produktumok s j gyakorlatok elterjesztse; a mentori munka tmogat rendszernek kiptse; a ltrehozott adatbzisok tovbbfejlesztse, oktatsszervezsi s kutatsi cl hasznostsa; a pedagguskpzk kpzse az elindtott fejlesztsek ignyelte terleteken; a nemzetkzi tapasztalatszerzs tmogatsa; a pedagguskpz s akzoktatsi intzmnyek kapcsolatrendszernek s egytt mkdsi terleteinek kiszlestse; a kutatsra alapozott fejlesztsek tmogatsa, ennek sorn akzoktatsi s felsoktatsi intzmnyek, valamint aszakmai szolgltatk egyttmkdse; j partnerek bevonsa, aszakmai egyttmkds s aprojektek eredmnyeinek kiterjesztse; a tanri kompetencik sztenderdjeinek tovbbfejlesztse, atanri letplyamodell hez igazod kialaktsa; az alapkpzsi s tovbbkpzsi programok sszehangolsa; akialaktott elektronikus tanulsi krnyezetek tovbbfejlesztse, mkdsi feltteleinek biztostsa, az e-tanuls lehetsgeinek kiszlestse apedagguskpzsben; a regionlis kzpontok egyttmkdsnek tovbbfejlesztse, mkdsi feltte leik biztostsa.

3. Apedagguskpzst tmogat regionlis szolgltat- s kutathlzatok lehetsges szerepei atanri munka minsgnek javtsban
A pedagguskpzs szempontjbl aTMOP 4.1.2. fejlesztsekben atanrkpzsben kzremkdk kapcsolatrendszere akzs tevkenysgek keretben dinamizldott. Eltrbe kerlt atanrkpzs kar- s intzmnykzi jellege, aktuliss s megfogalmazandv vltak apartnerek egyttmkdssel kapcsolatos elkpzelsei, elvrsai, s az intzmnyi szereplk klcsns rdekeltsgi krben tudott megjelenni az egyttmkds tovbbi lehets-

54

geinek keresse (kli, 2011). A projekt j szereplknt azonostotta s szablyozott mdon vonta be atanrjelltek gyakorlati kpzsbe apartneriskolkat, kialaktva agyakorlatvezet mentorok kivlasztsnak regionlis eljrsait s kpzsk programjait. Afutamid vgig biztostotta atanrkpzs mentorignyt kell szmban kielgt kpzett mentortanrt, s ltrehozta aregionlis majd orszgos hlzatukat is. A regionlis kzpontok kzremkdsvel orszgos adatbzis jtt ltre, amely tmogatja atanri mesterkpzs flves gyakorlatnak koordincijt.10 Az orszgos adatbzis segtsgvel elvileg argin tl knlt gyakorlati helyek is klcsnsen elrhetv vlhatnak avalamilyen okbl oda kvnkoz jelltek szmra, s noha ritka elfordulsra lehet szmtani, arugalmasabb mkds feltteleinek irnyba tett lps tovbbi hasonl, letszer megoldsok kidolgozsra inspirlhat. A flves sszefgg egyni gyakorlat megjelense mind szervezeti, mind tartalmi, mind finanszrozsi szempontbl rinti apedagguskpzst, fokozott ignyt tmasztva akzoktatsi s afelsoktatsi szfra tanrkpzsben rintett szereplinek szakmai kommunikcijra s egyttmkdsre.

3.1. Aplyakezds folyamatnak szakmai segtse, az tmenetek tmogatsa


A kzp- s afelsfok kpzs expanzija, amunkaerpiac vltozsai minden trsadalmi csoport szmra trendeztk az oktatsbl amunka vilgba val tmenet feltteleit. Az elhelyezkeds rzkeny tma adiplomsok plyakvetses vizsglataiban is, akpzk felfogsa klnbz, vlemnye megosztott amunkaerpiac direkt megrendel szerepvel kapcsolatban. Szakmakp(ek), plyakp(ek), szemlyes letterv(ek) s jvkp(ek) kialaktsa, s ezek intzmnyi s trsadalmi kontextusba gyazsa fontos szerepet tlthet be atanulmnyi sikeressg, az iskolai eredmnyessg szempontjbl is. Ez ahelyzetrtkelsi, tervezsi s dntsi kpessgek csiszolsa mellett az nszablyoz tanuls s az lethosszig tart tanuls elemeinek kialaktst is ignyli. Az iskolbl amunkba val tmenet egyik hazai vizsglata (Tomasz, 2010) annak feltrsra irnyult, hogy aklnbz kpzsi formk adikok milyen kszsgeit fejlesztik ki, illetve milyen kompetencikkal vrtezik fel aklnbz trsadalmi rteghelyzet tanulkat atovbbtanulsra, majd amunkapiacon val boldogulsra.

10 Az adatbzis agyakorlhelyknt vlaszthat partnerintzmnyek adatait tartalmazza. AHlzat aTanr Gyakorlati Kpzsrt nevet visel portl ahttp://htgyk.hu oldalon rhet el. Az adatbzisban megyk s szakterletek szerint lehet tjkozdni.

55

A hatkony oktati s neveli munkhoz szksges kszsgekrl s kpessgekrl szlva, Zsolnai Anik (2011) tanulmnya atudsalap trsadalom s akompetencia alap oktats elvrsainak tkrben rendszerezi apedaggusi kpessgeket, kiemelt figyelmet fordtva agyakorlati kpzs j elemre, aflves iskolai gyakorlatra, s ezzel sszefggsben amentortanri szerepkrre s kompetencikra. Amellett foglal llst, hogy amentortanri feladatok elltsra csak aszakmai fejldsi folyamat magasabb szintjein ll, jrtas, illetve szakrti szintre eljut pedaggusok alkalmasak. Azonban mr akpzs s aplyakezds szakaszban clszer aplyakp elemeiknt (Falus, 2011) aszakmai fejlds lehetsgeit elrevetteni, lehetsges plyavt megrajzolni.11 Aflves egyni sszefgg gyakorlat apedaggusjelltek s aplyakezdk szakmrl alkotott kpt is rintheti, amennyiben agyakorlat keretben ajelltek akorbbiaknl tbb tapasztalatra tehetnek szert az iskola bels vilgval, kls kapcsolataival s mkdsmdjval kapcsolatban.

3.2. Kzremkds aplyaalkalmassg megtlsben


A plyra lps szempontjbl atbbhnapos intzmnyi gyakorlatnak olyan hatsai is megmutatkozhatnak, amelyek akorbbiaknl differenciltabb tmpontokat nyjthatnak aplyaalkalmassg megtlshez. Az rtkels s annak minsgre gyakorolt hatsa kapcsn a pedaggusok szempontjbl az tnik fontosnak, hogy tbb helytt olyan rtkelsi eszkzket dolgoztak ki a fejlesztk, amelyekben az rtkelk kztt megosztott s reflektv mdon zajlik az rtkels. A tanri plyaalkalmassg megtlsre javasolt koncepci s mdszertani eszkztr a plyaalkalmassg megtlst egy, a kpzs teljes folyamatt lefed, tbbfzis folyamat kitntetett llomsaihoz kapcsolja, s az rtkels, az nrtkels komplementer rendszereknt rtelmezi aplyaalkalmassgi dnts ltrejttt, hangslyozva, hogy aplyaalkalmassg megtlse interaktv folyamat, amelyben akpzk mellett apedaggusjelltek, s az rintettek is illetkesek (Dvid, 2011). Aformld javaslattal kapcsolatos elektronikus frumon ugyanakkor apszicholgiai tesztek hasznlatnak ignye is felvetdtt. Az sszefgg egyni gyakorlat s az azt ksr szeminriumok rtkelse estben is ltezik olyan megolds, amely minden kzremkd, illetve rintett szerepl bevonsval, jelesl, amentor, aksr szeminrium vezetje s az rintett tanrjellt egyms rtkelseire reflektl viszonytsi rendszerbe helyezve alkot kpet atanrjellt gyakorlatrl.12

11 V. 2011. vi CCIV. trvny anemzeti felsoktatsrl. 12 Ilyen, az sszefgg gyakorlat tbbszerepls rtkelsre szolgl szempontsor kszlt pldul aPcsi Tudomnyegyetemen.

56

A tanulmny rsakor rvnyben lv kpestsi kvetelmnyek kimeneti szablyozsi logikjhoz jl illeszthet, szerves kapcsoldst jelenthetne afolyamatrtkels elemeinek aportflin tlmutat trhdtsa. Ezt aprojektpedaggia tanrkpzsben val fokozatos, s e plyzatban is tmogatott trnyerse szintn ersten.

3.3. Aplyavlaszts motvumainak megismerse, amotivci megerstse


A pedaggusok rtkelsi, elmeneteli rendszervel, amegfelel pedaggusok plyn tartsval sszefggsben rdemes lehet aplyavlaszts motvumairl szletett TMOP 3.1.1. projekt eredmnyeit (ErcseiJancsk, 2011) az sztnz rendszer rnyalt kialaktshoz felhasznlni, a plya vonzerejnek sokfle megmutatkoz aspektust (pldul a szaktudomnyi rdekldst, a pedaggusmunka kihvs s vltozatossg rtkt, az elhivatottsg megjelenst) aplyn val megtartshoz felhasznlni. A szakmakp elemei s aplyavlaszts szempontjai kztt nem elhanyagolhat akpzettsg trsadalmi megbecsltsge, presztzse. Akereseti lehetsgek s ajvedelmi viszonyok szerepe kiemelt fontossg aplya vonzerejnek s presztzsnek megtlsben, s rgta fennll akontraszelekcis folyamatokkal val sszefggse. Nem kzmbs tnyez aplya elniesedsi folyamatban s apedaggusszakmk jvedelmi viszonyokkal sszefgg hierarchijnak kialakulsban sem. Atranszformlhat tudst rtkel munkaerpiac ms-ms mdon razza be az egyes szakok rtkt is, amint arra fluktucis adatok utalnak. Munkahelyi brfeszltsg viszonylag kis jvedelmi eltrsek mellett is meg tud jelenni, aminsgi vagy teljestmnyalap brezs kialaktst idrl idre visszavetve vagy ahhoz rvet szolgltatva, abrpolitikn keresztl avezets s amunkahelyi klma minsget befolysol tnyezihez is kapcsoldva (Varga, 2011; Sgi, 2011).

3.4. Atartalomfejlesztsi eredmnyek akpzsi tartalmakban atanulmnyok tmogatsa elektronikusan elrhet s digitlis tananyagokkal
A tartalomfejleszts minden projekt meghatroz eleme volt. Akifejlesztett tartalmak meghatroz csoportjt atanrkpzshez kapcsold j tananyagok s oktatsi segdanyagok kpeztk. Ltrehozsuk kzs alapjt akpestsi kvetelmnyek s az abban megfogalmazott tanri kompetencik jelentettk.13 Nhny fejlesztmhely nyomtatott tananyagokat is

13 A tanri szakkpzettsgek kpzsi s kimeneti kvetelmnyei az alap- s mesterkpzsi szakok kpzsi s kimeneti kvetelmnyrl szl 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet 2010. mjus 14-i mdostsai utn.

57

kiadott (Estefnn, 2011), ms mhelyek aprojekt keretben kizrlag elektronikus, illetve digitlis tananyagok14 fejlesztst tztk ki clul. Amdszertani segdletek (ratervezsi smk, modultervek, osztlytermi fotk s tanrai vidofelvtelek) egyre gazdagod gyjtemnyei jttek ltre.15 A21. szzadi kzoktats fejleszts, koordinci projekt keretben egy olyan pilot portl 16 is ltrejtt, amelynek clja szakmai konferencik s mhelyek alkalmval ltrejv tuds terjesztse, clkznsghez juttatsa, valamint osztlytermi j gyakorlatok gyjtse, bemutatsa, atudsmenedzsment elemeinek beptse gyakorlati alkalmazsokba. Akzoktats ignyeinek s afelsoktats pedagguskpzsi szemlletnek s gyakorlatnak kzeltsre szmos kreatv megolds szletett.17 A tanri mesterkpzs jabb tananyagainak ltrehozsa mindentt akompetencik rtelmezsnek ignyvel kapcsoldott ssze. Akpestsi kvetelmnyek rtelmezseivel ahelyi szint fejlesztsek orientlsra horizontlis tmutatk is kszltek.18 Afejlesztmhelyek szakmai frumokk vlva biztostottak keretet az egyttmkdsre. Argikon bell s kztt is kialakultak aszakmai egyttmkds intzmnyestett formi.

3.5. Az e-tanuls felttelrendszernek s gyakorlatnak javtsa


Az IKT-eszkzk megjelense s elterjedse akz- s afelsoktatsban szmottev mdszertani vltozsokat is indukl. Ezrt a TMOP 4.1.2 projekt keretben ltrehozott, pedagguskpzst tmogat, regionlis szolgltat- s kutatkzpontok egyik vllalt funkcija, tevkenysgi terlete a rgiszint mdszertani megjuls volt. Pldzzk ezt azok a plyzati eredmnyek s produktumok is, amelyek egy, akzoktats vilgban jelen lv s a pedagguskpzsbe is beraml infokommunikcis technolgik alkalmazsra alapozott mdszertani fordulat irnyba mutatnak. A szmtgpek tanrai alkalmazsa tern az utbbi vtizedben az eszkzelltottsgrl s ahozzfrsrl ahasznlat, atartalom s afejleszts krdsei kerltek eltrbe. Hiba ll azonban rendelkezsre atechnika s afelhasznlhat tartalom, ha hinyoznak alehetsget kihasznlni tud, megfelelen kpzett pedaggusok (Buda, 2010). Br apedaggusjelltekben van rdeklds az j eszkzk s iskolai alkalmazsi lehetsgeik irnt, Buda Andrs (2010) vizsglata szerint apedagguskpzs kevss alapozza meg akor technikai szintjnek megfelel osztlytermi munkt.

14 janus.ttk.pte./tamop 15 A mdszertani segdanyagok nhny lelhelye: Mestertanr videoportl: http://mestertanarvp.ektf.hu/; http://modszerver.babits.pte.hu/ 16 video.ofi.hu 17 Az elmlet s gyakorlat kzvettsnek egyik Pethn Nagy Csilla s Milbacher Rbert ltal jegyzett, jszer kezdemnyezsrl bvebben: http://arkadia.pte.hu/ 18 A horizontlis tmutatk egy pldja: Brdossy Ildik: ltalnos kiindulpontok apedagguskpzsi programok (curriculumok) fejlesztshez http://nevtud.btk.pte.hu/menu/87

58

Tth Krisztina s Molnr Gyngyvr (2009) egy pilot kutats keretben gyjttt informcikat az IKT tanrkpzsben betlttt sttuszrl, atanrkpzsben rszt vev hallgatk IKT-vel kapcsolatos attitdjrl, IKT-hasznlati szoksairl, preferenciirl s kpzssel kapcsolatos elvrsairl. Akutats meggyzen vilgt r, hogy br amai egyetemi hallgatk az gynevezett netgenerci tagjaiknt jelennek meg, nem felttlenl helytll az avlekeds, amely atanrjelltek eleve meglv, magasabb szint felhasznli tudst felttelezi. Az IKT-alkalmazsok elemi feltteleknt apedagguskpzst fejleszt projektek keretben olyan kpzsi programok kidolgozsra s megvalstsra is sor kerlt, amelyekkel nemcsak akzoktatsban dolgoz tanrok, hanem apedagguskpzsben kzremkd oktatk kompetencii is javthatk. Ezek akpzsek digitlis tananyagok ksztsre, atanri zrvizsgkhoz jelenleg elrt portflik elektronikus forminak kialaktsra (Hank, 2010) s aTMOP 4.1.2. projekt keretben jonnan beszerzett IKT-eszkzk, pldul digitlis tblk hasznlatnak elsajttsra irnyultak. A programok egy rsze arra agenercis klnbsgre prblt reaglni, amely pp az IKT-alkalmazsok tern bizonyos rtelemben fellrja agenercik tradicionlis kapcsolatt, mivel ebben atekintetben afiatalabbak tudstbblettel, az idsebbek tudsdeficittel rendelkeznek. Agenercik viszonynak adott szempont talakulsa atudskzvetts hagyomnyos szereposztst is trendezi, apraxisban dolgoz tanrok s oktatk szereplehetsgeit is rintve. Apedaggusok kre, ha gy tetszik, kitgul, abban akompetens dik is megjelenik. Plda erre az agyakorlat, amelyben adl-dunntli tanrkpzsben oktat munkatrsakat rszben sajt dikjaik ksztettk fel adigitlis tananyagok hasznlatra, fejlesztsre, az interaktv tbla alkalmazsra. Ahallgati tuds bevonsra nem csak akpzk kpzsben, hanem az oktatskutats fbb nemzetkzi trendjeinek Lnrd Sndor (2010) ltal koordinlt sszegzsben is tallunk pldt. Tmnk szempontjbl fontos az amegllapts, hogy az IKT hasznlatval sszefgg kompetenciik fejlesztsre azok ahallgatk motivltabbak, akik esetben az oktatk modern oktatsi alkalmazsokat s szoftvereket is hasznltak (R. TthMolnr, 2009). Akpzsben szerzett szemlyes tapasztalat az infokommunikcis technolgikkal kapcsolatos attitdkben is rvnyesl. Az IKT-alkalmazsok talakulsa kvetkeztben megjelen vltozsok egy-egy intzmnyre jellemz konkrt pldit mutatja be Hunya Mrta ktete (2011), amelyik az iskolaportrk megrajzolsnak szempontjai kztt atanrok letben megmutatkoz vltozsokra is kitr. Aktet atanulk, atanuls, aszervezet s amsokkal val egyttmkds szempontjait rvnyesti, az adott intzmny specifikumait megragadva, s az intzmnyi gyakorlat hasznosthat, ms intzmnyek szmra ajnlhat elemeire is rirnytva afigyelmet.

59

sszegzs
A 21. szzadi kzoktats fejleszts, koordinci projekt, valamint apedagguskpzst segt regionlis szolgltat- s kutathlzatok ltrehozsa 2009 s 2012 kztt idben nagyjbl prhuzamosan haladt. Akezdeti clmeghatrozs eleve kapcsolatot teremtett s felttelezett akt projekt kztt. Az eredeti tervek szerint kzs tartalmi metszetk meghatroz elemei az inklzi s az e-tanuls voltak, amelyek egyttesen az e-inklzi irnyba mutatnak, s argis fejlesztsi folyamtokban lnyegben hasonl kpzsi elvekknt ersdtek meg. A pedagguskpzs fejlesztsnek prioritsait az egyes rgik plyzati programjai hasonl mdon interpretltk, ezltal ltre tudott jnni az orszgos fejlesztsek egy kvzikoncepcionlis alapja, amely kedvezett amdszertani megjuls pusztn technikai felfogst meghalad mdszertan megjelensnek is.

Irodalom
kli Istvnn (2011): Adl-dunntli rgiban mkd pedaggiai szakmai szolgltatk s afelsoktats kapcsoldsi pontjainak ignyfelmrse. In Szendin Farag Adrienne (szerk.): Akompetencia alap pedagguskpzs regionlis szervezeti, tartalmi s mdszertani fejlesztse aPcsi Tudomnyegyetem s aKaposvri Egyetem rszvtelvel. Pcsi Tudomnyegyetem, Pcs. Benedek Andrs Szabn Berki va (2010): Hlzatfejleszts s innovci a szakmai pedagguskpzsben. In Kozma Tams Perjs Istvn (szerk.): j kutatsok anevelstudomnyokban. Trekvsek s lehetsgek a 21. szzad elejn. ELTEEtvs Kiad, Budapest, 3743. Bognrn Kocsis Judit (2011): A pedagguskpzst segt szolgltat s kutathlzatok kialaktsa cm projektrl. Iskolakultra, 12. sz. 39. Buda Andrs (2010): Apedaggusok vlemnye az IKT-eszkzk hasznlatrl. Pedagguskpzs, 23. sz. Dvid Mria (szerk.) (2011): Atanri plyaalkalmassg megtlsnek mdszerei. Eszterhzy Kroly Fiskola, Eger. Ercsei Klmn Jancsk Csaba (szerk.) (2011): Tanrkpzs hallgatk a bolognai folyamatban (20102011). Oktatskutat s Fejleszt Intzet, Budapest. Estefnn Varga Magdolna (szerk.) (2011): Megjul tananyagtartalmak akompetenciaalap tanrkpzsben. Eszterhzy Kroly Fiskola, Eger. Falus Ivn (szerk.) (2011): Tanri plyaalkalmassg kompetencik sztenderdek. Nemzetkzi ttekints. Eszterhzy Kroly Fiskola, Eger. Hank Zsuzsa (2010): Aportfli tanrkpzsben s kzoktatsban trtn alkalmazsnak lehetsge egy vizsglat tkrben. Pedagguskpzs, 23. sz.

60

Hunya Mrta (szerk.) (2011): Iskolaportrk. Iskolk az IKT-hasznlat tkrben. Oktatskutat s Fejleszt Intzet, Budapest. Kotschy Beta (szerk.) (2011): Apedagguss vls s aszakmai fejlds sztenderdjei. Eszterhzy Kroly Fiskola, Eger. Lnrd Sndor (2010): sszefoglal jelents az oktatskutats fbb nemzetkzi trendjeirl. [online:] {http://tamop311.ofi.hu/download.php?docID=2250} Sgi Matild (2011): Apedaggusok szakmai tovbbfejldsnek hazai gyakorlata nemzetkzi tkrben. In Sgi Matild (szerk.) Erk s eredk. Apedaggusok munkaer-piaci helyzete s szakmai tovbbfejldse nemzetkzi kitekints s hazai gyakorlat. Oktatskutat s Fejleszt Intzet, Budapest. R. Tth Krisztina Molnr Gyngyvr (2009): Ajv tanrainak IKT ismeretei s elvrsai. Pedagguskpzs, 1. sz. Tth-Mrhoffer Mrta Paksi Lszl (2011): Mentori feladatokra jelentkez pedaggusok elvrsai s kompetenciinak nrtkelse. Iskolakultra, 12. sz. Szendin Farag Adrienne (szerk.) (2011): Akompetencia alap pedagguskpzs regionlis szervezeti, tartalmi s mdszertani fejlesztse aPcsi Tudomnyegyetem s aKaposvri Egyetem rszvtelvel. Pcsi Tudomnyegyetem, Pcs, 123152. Tomasz Gbor (2010): tmenetek fiatalok aglobalizlt vilgban. Educatio, 2. sz. Varga Jlia (2011): Atanrok foglalkoztatsa s brezse hazai s nemzetkzi kitekints. In Sgi Matild (szerk.): Erk s eredk. Apedaggusok munkaer-piaci helyzete s szakmai tovbbfejldse nemzetkzi kitekints s hazai gyakorlat. Oktatskutat s Fejleszt Intzet, Budapest Zsolnai Anik (2011): Ahatkony oktati s neveli munkhoz szksges kszsgek s kpessgek. [online:] {http://www.jgypk.u-szeged.hu/tamopb/about.php}

61

Kocsis Mihly Mrzik Julianna Imre Anna

Megkzeltsi mdok atanri kompetencik lershoz


Bevezets
A tanri plya sok orszgban utnptlsi nehzsgekkel kzd. Ajelensg htterben ltalban trsadalmi, gazdasgi, oktatspolitikai s oktatstechnolgiai vltozsok llnak. Mindezek egyttes hatsra a tanri plyval szembeni elvrsok is talakulnak, fokozatosan gyarapszanak. A nvekv elvrsok j kihvsok el lltjk a leend pedaggusok plyaorientcijban, felksztsben s tovbbkpzsben rintett szakembereket. Atanri felkszltsg javtsra irnyul trekvsek tbbnyire j tuds- s szerepfelfogsra plnek. Aplya egyre inkbb az egsz leten t tart tanuls kpessg- s attitdrendszereit ignyli, amelyeknek atanri alapkpzs csak az alapjait fektetheti le. Emiatt az egyes orszgok ltalban arra trekszenek, hogy magas szint szakmai tmogatst nyjtsanak aplyakezd tanrok szmra, karrierjk ksbbi szakaszban pedig folyamatos lehetsget s sztnzst kapjanak szakmai fejldskhz (Teachers Matter, 2005). Mindez alapveten j oktatspolitikai clok s eszkzk kialaktst kvnja meg, melyek kz apedaggusi kompetenciarendszerek s sztenderdek kialaktsa is tartozik. A 21. szzadi kzoktats fejleszts, koordinci sszefoglal cmmel indtott kiemelt fejlesztsi projekt (TMOP 3.1.1.) megvalsthatsgi tanulmnyban jelents helyet foglaltak el apedaggussal, apedagguskpzssel s -tovbbkpzssel, aplyra kerls s aplyn marads krdseivel, apedaggus szemlyisgvel, aplya mvelshez szksges kompetencikkal foglalkoz feladatok. Mindezek idszersgt nem csupn aprojekten bell megtallhat fejlesztsi logika s kontextus tmasztja al, jelentsgket hangslyozzk az oktatsgy talakulsnak adekvt folyamatai, illetve aTMOP-programok keretben indtott ms projektek hasonl vagy kapcsold kutatsi-fejlesztsi terletei is. Ilyen kzvetlenl vagy kzvetve kapcsold problmafelvetsekkel rendelkez, aszinergikus hatsok rvnyeslse szempontjbl kiemelked projektek voltak aPedagguskpzsek apedaggiai kultra korszerstse, pedaggusok j szerepben tmogatsa (TMOP-3.1.5-09/A/1) s aPedagguskpzst segt szolgltat- s kutathlzatok kialaktsa (TMOP 4.1.2-08/1/B) cm plyzatok. Az itt emltett projektek gynevezett els kutatsi-fejlesztsi szakasza gyakorlatilag

62

lezrult, gy lehetsg nylik atapasztalatok sszegzsre. Tanulmnyunkban arra vllalkozunk, hogy akompetens pedaggus vagy eltr pedaggiai paradigmk ms fogalomhasznlatval lve apedaggus professzi, atanri professzi, apedaggus kompetencik lersval kapcsolatos eredmnyek sszefoglalsnak vzlatt adjuk. Ezt aviszonylag szernynek tn vllalst egyrszt az emltett projektekben az elmlt kt v kutatsi-fejlesztsi folyamatainak eredmnyekn szletett produktumok rendkvl nagy szma (lsd pldul ektetben: Huszr Zsuzsanna tanulmnyt), msrszt afejlesztsi irnyok tbbnyire trtnetileg is meghatrozott vagy befolysolt divergencija indokolja. Ugyanakkor az eredmnyek szinergijnak rvnyeslse rdekben avizsglt problmakrn bell ksrletet tesznk afejlesztsi folyamatok msodik temnek tartalmi sszehangolsra. A vizsglt problmakr apedaggus professzi tudomny-rendszertani elemzse s besorolsa1 rendkvl sszetett feladat. Anevels- s sporttudomnyok rintettsge mellett apszicholgia s aszociolgia szerepe termszetesnek tnik, ha apedaggusszakma sszetevit elemezzk. Ugyanakkor nem hagyhatak figyelmen kvl akzgazdasg-tudomnyok, ajog- s afilozfiai tudomnyok adekvt hatsrendszerei sem. Az 1980-as vek kzeptl figyelhet meg anprajz s kulturlis antropolgiai tudomnyok alapveten antropolgiai szempontjainak s szemlletmdjnak beszivrgsa apedaggiai alapviszonyok s apedaggus szerepnek rtelmezsbe.2 Apedaggusok meghatroz hnyada valamely szaktudomny eredmnyeinek transzformlsra kpestett, ezrt arendszertani besorols lehetsgei tovbb rnyaldnak. Mindezek alapjn lthat, hogy avizsglt problmakr nem sorolhat csupn egyetlen vagy kt-hrom rendszertani egysg al sem, ezrt multidiszciplinris megkzeltsi mdot ignyel. Ennek alehetsge aszemlyi llomny szks ltszmkeretei s meghatrozott kpestsi elrsai okn ltalban nem adott, vagy csak korltozottan ll akutat-fejleszt munkacsoportok rendelkezsre. gy aszletett produktumokat esetenknt avizsglati dimenzik s aspektusok leszktse jellemezheti. Tanulmnyunkban ezzel az adottsggal nem foglalkozunk, csupn megemltjk, hogy atovbbiakban apedaggus professzi kt lersi mdjval foglalkozunk, mindkettt trtneti kontextusukba helyezve. A pedaggusplyrl, atanri hivatsrl ksztett klnfle lersok pldul apedaggus professzi lersa, az gynevezett kpestsi s kimeneti kompetencik megfogalmazsa s apedaggusi sztenderdek kialaktsa vltozatos mdon jelentik meg apedaggiai valsgot, ezen bell pedig apedaggus tevkenysgt. Ezek ltalban alegalaposabb lerst kvnjk adni azoknak atulajdonsgoknak, kpessgeknek s kszsgeknek, amelyek asikeres s hatkony professzimvelshez, illetve tanri szemlyisghez elengedhetetlenek. Ilyen lersok atanri professzigramok.3

1 169/2000. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyes tudomnyterletekhez tartoz tudomnygak, valamint amvszeti gak felsorolsrl. 2 Lsd pldul: Kamars Istvn: me, az ember, illetve Bevezets az embertanba cm mveit. 3 Az els hazai tanri professzigramok aJanus Pannonius Tudomnyegyetem Tanrkpz Intzetben 1996-ban Zsolnai Jzsef vezetsvel s szakmai irnytsval szlettek.

63

1. Aprofesszigram kidolgozsnak koncepcionlis keretei


A professzigramok atanri tevkenysgek eredmnyes elvgzshez feltteli komponensknt kapcsolhat ismereteket, kpessgeket s attitdket gyjtik egybe, s a klnfle tantrgyak tantshoz kapcsold szereprepertor-lersokat tartalmazzk. Kifejlesztsk egyrszt a mindennapi tanri gyakorlat rszletes analzisre, msrszt a trstudomnyok adekvt konzekvenciinak pldul amunkahely-szervezsi, foglalkoztatstani eredmnyek szmbavtelre pl (Gyre, 2010; ZsolnaiKocsis, 1997). Aprofesszigramok ltrejttt az aszndk vezette, hogy aszakmai szocializcit segtsk, professzionalizljk (professziv tegyk) apedaggusfoglalkozst, ahol az szakszerv lesz, ahol apedaggiai kpzs egyenrangv vlik aszaktudomnyos kpzssel; hivatss lesz, ahol elrt kpests(eke)t kell megszerezni; rtelmisgi plyv formldik. (Kozma, 2006, 157. o.) A tanri professzigram amely afejlesztk megfogalmazsa szerint valamely tantrgy tanrtl elvrand s elvrhat kompetencik sszefoglalsa , apedaggustevkenysgek egyes dimenziinak (pldul kultrakzvetts, szocializci, perszonalizci) s aspektusainak (pldul tudomnytani, studiolgiai, pedolgiai nzpontok) olyan rszletes lersa, amely alapjn apedagguskpzs s -tovbbkpzs, illetve amindennapi iskolai gyakorlat asajt szakmai nreflexijt eredmnyesen elvgezheti, ugyanakkor jabb adalkokkal szolglhat az adott professzigram pontosabb megfogalmazshoz.

1.1. A pedagguskompetencik, -szerepek s atevkenysgek szintjei az elemzett professzigramokban


Az 1990-es vek msodik felben ahazai pedagguskpzsi rendszer tovbbfejlesztsi koncepcijnak megalapozsa rdekben a Janus Pannonius Tudomnyegyetem Tanrkpz Intzetben minden, a kzoktats tantrgyi struktrjhoz igazod, valamint a specilis tanri tevkenysgekre irnyul szakterleteken kzel harminc professzigram kszlt el. Ezek a lers szerkezett illeten kzel azonos struktrt mutatnak (lsd: Fggelk). Ennek magyarzata, hogy az ilyen tpus lersokat nagymrtkben determinlta az a pedaggiai mhely, amelyben aprototpusok szlettek: ez aZsolnai Jzsef ltal vezetett kutatcsoport. Atovbbiakban elemzsnk elssorban afggelkben pldaknt is olvashat professzigram publiklt vltozataira (ZsolnaiKocsis, 1997) pl. Apedagguskompetencik lersnak alapvet szerkezeti kereteit alehetsges tanri szerepek, ms megkzeltsben atanri tevkenysgek dimenzii adjk, ezek az albbiak:

64

a valamely tantrgy ltali kultrakzvettsbl add kompetencik kre; a szocializcis tevkenysgek, illetve szerepek kezelshez szksges kompetencik; a perszonalizcis teendk elltshoz szksges kompetencik; az iskolai szervezet letbl kvetkez kapcsolattartsi kompetencik; az adatszolgltatsi/adminisztrcis teendkkel sszefgg kompetencik; a pedaggus rdek-kpviseleti tevkenysghez kapcsold jogi s adminisztratv kompetencik; az nmegvalsts kompetencii.

1.1.1. Aprofesszigramban krvonalazd pedaggusszerepek lersi dimenzik


A pedaggusszerepek rszletes lerst aprofesszigramok adimenzionalits mint az ontolgiai megkzelts (Zsolnai, 1996a) lehetsgei alapjn strukturljk. (A szmba vett dimenzik mellett termszetesen elkpzelhet jabbak felvtele is.) Avalamely tantrgy ltali kultrakzvettsbl add kompetencik kre A professzigram els fejezete akultrakzvetts dimenzijt rja le. Az itt szksgszeren megjelen tanri kompetencik mennyisge s sokrtsge azonban azt ignyli, hogy valamilyen szempontrendszer szerint csoportostva szerepeljenek az egy-egy tantrgyhoz tartoz tananyag kzvettsi feladataibl ide soroland ismeretek, tevkenysgek, kpessgek s attitdk. Ezrt e fejezet tartalmt aklnbz tudomnytani, studiolgiai, pedolgiai stb. aspektusok szerint aksbbiekben fejtjk ki. Aszocializcis tevkenysgek, illetve szerepek kezelshez szksges kompetencik A professzigram msodik fejezete a pedaggus szocializcis teendi kr szervezdik, amelynek elemei atanulcsoportok, osztlyok iskolai letvitelnek megtervezse, megszervezse; afelkszltsg aszaktanterem, szakszertr tervezsre, szervezsre, mkdtetsre, az iskoln kvli kzmvelds (mzeum, sznhz, mozi) tervezse, szervezse, kivitelezse; atanulmnyi versenyek, kirndulsok tervezse, szervezse, kivitelezse. Itt jelenik meg pldul akooperci s teammunka az iskolai szervezetben kzremkd, ms-ms munkaszerepet ellt pedaggusokkal s adiknkormnyzattal, az iskolajsg, iskolardi szerkesztse, az iskolamzeum tervezse, szervezse, mkdtetse, aknyv-, knyvtr- s sajthasznlat, szakkr, az iskolai felgyelet megtervezse, megszervezse s mkdtetse, valamint egyttmkds s szaktancsads csaldpedaggiai krdsekben.

65

Apedaggus perszonalizcis teendi elltshoz szksges kompetencik A harmadik fejezet apedaggus perszonalizcis teendihez, szerepeihez kapcsold kompetencii megfogalmazst tartalmazza, amelyek olyan tevkenysgekhez, ismeretekhez fzdnek, mint atanul lettrtnetnek ismerete, az anamnziskszts, az egyn fejldsi szksgleteihez igazod bnsmd technikinak birtoklsa, a fejldssel s fejlesztssel egytt jr problma-, konfliktus- s frusztrcis helyzetek felismerse, szakszer lersa s kezelse, valamint a tanulsi nehzsgek egynre szabott tipizcija s diagnosztikja. Ezek mellett aprofesszigram e ponton tr ki aszemlyes, egyedi alkotslehetsgek felismersre, az alkotsi stratgik felknlsra, az alkots segtsvel kapcsolatos teendkre, aprkapcsolatok (bartsg, szerelem) empatikus tudomsulvtelre. Kitr akonfliktus esetn tapintatos segtsgnyjts szksgessgre, aplda-, illetve eszmnykplltsra, aneurzisban, pszichzisban vagy egyb szomatolgiai jelleg megbetegedsekben szenved tanulk felvilgostsra s asegtsgnyjts adsra, aklnfle (szl-tanul) konfliktus esetn trgyilagossgra trekv elemzs s konzultci biztostsra. Emlti mg asegtsgadst arossz szoksok, hamis elfeltevsek (eltletek) lekzdshez, egynileg jelentkez szenvedlyek, deviancia s abzus (drog, dohnyzs) prevencijhoz; vgl pedig aplyavlasztsi felkszltsg elsegtst. Az iskolai szervezeti ltbl fakad kapcsolattartsi kompetencik A negyedik fejezet az iskolai szervezet ltbl kvetkez kapcsolattartsi kompetencik krvel foglalkozik. Ide sorolja aszakmai konferencikon val kzremkdst, eladstartst, szakmai levelezst. Emlti a szlkkel, munkltatval, iskolafenntartval, kutat-fejleszt intzetekkel val kapcsolattartst, az rtekezletvezetst, a fogad rk tartst, a sajt s kzvlemny tjkoztatst, a nyilvnos kzszereplst, a kapcsolattartst pszicholgusokkal, orvosokkal, szerkesztsgekkel, knyvkiadkkal, marketingszervezetekkel, kzp- s felsfok oktatsi intzmnyekkel. Az adatszolgltatsi/adminisztrcis teendkkel sszefgg kompetencik Az tdik fejezet astatisztikai adatfelvtel, adatszolgltats, naplvezets, trzsknyv-vezets, rtest-, tjkoztatfzet-, ellenrzknyv-vezets, bizonytvnyrs, beiskolzsi nyomtatvnyok kitltse tevkenysgkrket emlti. Ide sorolja az rtkelssel, osztlyozssal, vizsgztatssal sszefgg jegyzknyvek vezetst, emlkeztetk sszelltst, baleseti, krokozsi jegyzknyvek vezetst, iskolai fegyelmi gyek, szablysrtsek bejelentseinek felvtelt, eljrsok jegyzknyvnek elksztst. Itt szerepelnek a munkahelyszervezssel kapcsolatos teendk, pldul az rarendkszts, munkarend, helyettests sszelltsa, tanmenet s ravzlat rsa, vizsgaszervezs, kzremkds a knyvtrak, szakszertrak llomnynak gyaraptsban, vagyonnyilvntartsban, leltrozsban, tanknyvrendelsben, a tanknyvknlat bemutatsnak megszervezsben.

66

Apedaggus rdek-kpviseleti tevkenysghez kapcsold jogi, adminisztratv kompetencik A hatodik fejezet amunkavllalssal sszefgg, jogi felkszltsgre vonatkoz kompetenciakrt tartalmazza. Megemlti ajogismeret, ajogrtelmezs, amunkltats, amunkavllals s asztrjkjog tekintetben val tjkozottsgot, amunkanlklisggel, amunkavltst lehetv tev munkaer-piaci knlattal kapcsolatos aktulis informcik rtelmezst. Fontosnak tartja aszakmai elmenetellel sszefgg szablyozsok ismerett, aszakmai etikai kdexek rtelmezst, apedaggiai vllalkozsok lehetsgeinek ismerett. Az nmegvalsts kompetencii Az nmegvalsts kompetencii kz sorol aprofesszigram olyan komponenseket, mint a felkszltsg az nmvelsi, nkpzsi tervek sszelltsban, a pedaggiai kutatsok rtelmezsben legalbb kt szinten: kpes legyen aklnbz kutatsi terleteken trtn, msok ltal vgzett klnbz kutatsok folyamatnak s eredmnyeinek az adaptlsra; legyen felkszlt legalbb egy kutatsi terleten kutats vgzsre szakmai mhelyek irnytsa mellet vagy nllan. Ezek elfelttelei lehetnek az inter- vagy multidiszciplinris szakmai diskurzusok vllalsnak, az egszsges szakmai nreflexinak s az alkotsra val belltdsnak, illetve apedaggiai kreatolgia hiteles kpviseletnek.

1.1.2. Atantrgyi kultrakzvettsbl add kompetencik kre alers aspektusai


A kultrakzvettsbl add kompetencik kre kapcsn mr emltettk, hogy az itt lerand ismereteket, tevkenysgeket, kpessgeket s attitdket clszer valamilyen szempontbl csoportostani. Erre szolglnak az albbi aspektusok: tudomnytani nzpont; tanulstani (studiolgiai) nzpont; tanul-ismerettani (pedolgiai) nzpont; tantrgyi tantshoz szksges egyni kompetencik (pedeutolgiai) nzpontja; atantrgy tantshoz kapcsold oktatspolitikai rdekek kezelshez tartoz kompetencik kre; atantrgy tantshoz szksges tantrgy-pedaggiai, didaktikai, nevels-mdszer tani kompetencik kre.

67

Atudomnytani nzpont A kultrakzvetts kompetenciinak krben a tudomnytani nzpont azt az elvrt tudst jelenti meg, amellyel atanrnak sajt szakterletn atudomnyterleti kutatsok diszciplinris tagoltsgban rendelkeznie kellene. (Ismtelten megemltjk, hogy apro fesszi gramok az optimlis elvrsokat fogalmazzk meg, amelyekhez az egyes tanrok felkszltsge vagy a felkszlsi folyamat aktulis szintje viszonythat.) Ezek a kompetencik tantrgy-specifikusak, gy felsorolsuk itt nem adekvt (lersi jellemziket pldaknt lsd a Fggelk ben). Atanulstani (studiolgiai) nzpont A tanulstani nzpont azt rja le, hogy az adott tantrgy tanulmnyozshoz, tanulshoz s tanulsirnytshoz, megrtshez s megmagyarzshoz milyen tanri kompetencikra van szksg. Itt olyan szempontok fogalmazdnak meg, mint az adott trgyra vonatkoz tanulsi eljrsok s az esetleges nehzsgek szakszer ismerete s rtkelse; avonatkoz tudomnyterleten honos gondolkodsmd tanulsi eljrsainak, nehzsgeinek az ismerete s felismerse; aklnbz tanulsi belltdsok s motivcik tipizlsa, atanulsi nehzsgek felismerse. Atanul-ismerettani nzpont A tanul-ismerettani (a pedolgiai) nzpont az adott tantrgy tanulst az letkori s egyni jellegzetessgek kezelshez szksges kompetencik fell kzelti meg. Ez olyan tovbbi elemekre bomlik, mint az adott tantrgyat tanulk letkor-specifikumainak ismerete, a lemaradk s a lemarads okainak diagnosztizlsa, a rehabilitci technikinak ismerete, akiemelked teljestmny tanulk tehetsggondozsa. Atantrgyi tantshoz szksges egyni kompetencik nzpontja A professzigram kultrakzvettssel kapcsolatos fejezete kiegszl apedeutolgiainak nevezett nzponttal, amely az adott tantrgy tantshoz szksges szemlyes (egyedi) kompetencik hiteles-reflektv ismerett, mkdkpessgt s kezelst hivatott a fkuszba helyezni. Ennek elemei pldul az adott tantrgynak mint tudomnynak vagy mvszetnek atanulshoz, tantshoz, tanulsirnytshoz szksges sajt kpessgrepertor s az estleges tudshiny pontos ismerete, felismerse s korrekcija. Atantrgy tantshoz kapcsold oktatspolitikai rdekek kezelshez tartoz kompetencik kre A professzigramok megfogalmazi szerint aszksges tanri kompetencik krbe sorolhatk az oktatspolitikai rdekek kezelshez szksges kompetencik is. Ide tartoznak a tantrgy kzoktats-politikai s munkavltsi jelentsgnek s szerepnek felismerse, akzoktats rendszerben letidegen elkpzelsek vagy intzkedsek kritikja,

68

amindennapi tuds s aszakmai ignyessg konfliktusainak felismerse s kezelni tudsa. Mindez rtend avlasztott szak vagy szakpr hatrain tl is, azaz az oktatspolitika egszre adaptltan is. Atantrgy tantshoz szksges tantrgy-pedaggiai, didaktikai, nevels-mdszertani kompetencik kre A tanroktl elvrt tantrgy-pedaggiai, didaktikai, nevels-mdszertani kompetencik kre egyrszt tantrgy-specifikus, msrszt atantrgyaktl fggetlen. Kzlk emlthet pldul az algoritmizcis, amotivcis, adifferencilt tanulsirnytsi, teljestmnyelemzsi kpessgrendszer, atantrgyra reflektlt kreatolgiai felkszltsg, illetve atartalmi integrcit elsegt kompetencik. Ezek megltnek nreflektv elemzst mint a pedaggustevkenysg nmegvalstsi dimenzijnak egy lehetsges tjt korbban implicit mdon mr emltettk.

1.2. Aprofesszigramok korrekcis irnyai


A professzigramokban felsorakoztatott kompetencik s szerepek lersa nem tekinthet lezrt rendszernek, ezt mr az els megfogalmazi is gy lttk (ZsolnaiKocsis, 1997). A pedaggustevkenysgek bvlsvel mindegyik jabb s jabb elemekkel gazdagthat. gy az infokommunikcis technolgik alkalmazsval (pldul elektronikus tanul/ tanri portfli vezetse, e-napl; interaktvtbla-hasznlat s erre tananyagok kidolgozsa, blogrs s aszocilismdia-felleteken val jelenlt, Twitter, Facebook stb.) mris szmolhatnak az jrafogalmazk vagy tdolgozk. Tovbbi adaptcis trekvs lehet, hogy aklnfle, ez ideig mg nem kimunklt kompetenciaprofilok is a professzigramok rszv vljanak. Erre vonatkoz trekvsek, akcikutatsok jelenleg is folynak atanrtovbbkpzseken (gy pldul a PTE mentortanri vagy tehetsgfejleszt-pedaggus kpzsben). Aprofesszigram tovbbfejlesztsnek egy lehetsges irnya atanri teljestmnyrtkels aprofesszigramban lert kompetenciakomponensek segtsgvel. E terleten gretes elvizsglatnak tnik a tanri teljestmnysztenderdek rtkelsvel kapcsolatos lers (lsd etanulmny 2.4. alfejezett).

2. A pedaggusok szakmai fejldsnek sztenderdjei


A pedagguskompetencik, illetve -sztenderdek kidolgozsra az els ksrletek az angolszsz orszgokban szlettek, majd az 1980-as, 1990-es vektl kezdden Eurpa s a vilg tbb orszgban is kvetkre talltak. Az gy szerzett tapasztalatok azt mutattk,

69

hogy apedaggusprofilok segtsgvel eredmnyesen tisztzhatk atanrkpzsi s szakmai fejldsi rendszerek cljaival kapcsolatos elvrsok. Amegszletett pedaggusprofilok egyre pontosabban tkrzik azokat akompetencikat, amelyek birtokban s segtsgvel atanrok napjaink iskoliban helyt tudnak llni. Ezek aszilrd szaktrgyi tuds, apedaggiai kszsg- s kpessgrendszerek, attitdk, az eredmnyes egyttmkds kpessgrendszere, az iskola s atg rtelemben vett szakma tekintlynek nvelsvel kapcsolatos kpessgek, valamint a folytonos fejlds kpessge. Az gy megfogalmazott profilok klnbz teljestmnyszinteket is meghatrozhatnak akezd tanrok, atapasztalt tanrok s amagasabb beoszts tanrok vonatkozsban (Teachers Matter, 2005). A koncepcionlis keretek bemutatsa megkvnja ahasznlt kulcsfogalmak tisztzst. Apedaggiai kompetencik atuds, anzetek s agyakorlati kszsgek tvzetei, amelyek lehetv teszik, hogy apedaggus egy adott terleten sikeresen ellthassa afeladatt. Gyakran belertik adiszpozcit is, azaz nem elg atuds, anzetek s akpessgek meglte, hanem elktelezettnek is kell lennie az eredmnyes munkhoz (Falus, 2009). A sztenderdek akompetencik mrhet formi, segtsgkkel tnyleges, autentikus tantsi helyzetekben kvnjk megragadni atanrjelltek, atanrok gyakorlatra hat tudst, dntseit, gondolkodst (Darling-Hammond, 2001; Falus, 2001). Aszakmai fejldst segt sztenderdek azt mutatjk meg, hogy atanroknak mit kell tudniuk, milyen tevkenysgeket kell elvgeznik ahhoz, hogy sikeresek legyenek. Nemzetkzi tapasztalatok tansga alapjn atanri kompetenciarendszerek kidolgozsa gyakran ketts clt szolgl: a sztenderdek egyfell a folyamatos szakmai fejlds/fejleszts sorn elrend clokat fogalmazzk meg, ezzel segtik atanrok egyni szakmai fejldsi irnynak meghatrozst, azaz lehetv teszik, hogy mind atanr, mind amunkltatja, mentora eredmnyesen tervezhesse meg aszakmai fejldshez szksges stratgiai lpseket; a msik fontos funkcijuk az, hogy a kompetencik szintjeit a rjuk alapozott megfelel indiktorok s rtkelsi mdszerek segtsgvel megllapthatv tegyk, s ezzel hozzjruljanak apedaggusplya modelljnek kidolgozshoz is. Magyarorszgon Falus Ivn s munkatrsai afentiekhez hasonl cllal s megkzeltssel kezdemnyeztk egy tfog hazai kompetenciarendszer kialaktst. Aszakmai fejlesztmunka aRegionlis Pedaggiai Kutat s Szolgltat Kzpont keretben, az Etvs Lornd Tudomnyegyetem Pedaggiai s Pszicholgiai Karval egyttmkdsben, aTMOP 4.1.2-08/1/B program rszeknt valsult meg. Asztenderdek tartalmi kidolgozsa jelents rszben nemzetkzi tapasztalatokra alapozott. Az elzmnyek kztt szerepet jtszottak azok apedagguskutatsok is, amelyek atanri munka s akompetencik fejldsre vonatkoz eredmnyeket rtk le (Kotschy, 2011; Falus, 2011).

70

2.1. A pedagguskompetencik dimenzii


A fent emltett fejleszts eredmnyeknt szletett meg az az sszetett rendszer, amely az elemzsi aspektusok (az aspektualitsrl lsd Zsolnai, 1996a) fggvnyben rszletesen lerja apedaggusi illetve atanri kompetencikat. Ezek birtokban azt mutatja be, hogy aplyra kszl egyetemi hallgattl amestertanrig amegclzott szintekhez milyen elvrhat felkszltsgi sztenderdek, azaz kompetencik trsthatak. A fejleszts sorn figyelembe vett f kompetenciadimenzik akvetkezk (Kotschy, 2011): a tanul szemlyisgfejlesztse; a tanulcsoportok, kzssgek alakulsnak segtse, fejlesztse; a szaktudomnyi, aszaktrgyi s atantervi tuds; a pedaggiai folyamat tervezse; a tanuls tmogatsa; a pedaggiai folyamatok s atanulk szemlyisgfejldsnek folyamatos rtkelse; a kommunikci s aszakmai egyttmkds; elktelezettsg s felelssgvllals aszakmai fejldsrt.

2.2. A pedaggus szakmai fejlds szintjei


A munkacsoport afenti nyolc tanri kompetencit hat szintre bontotta le. Akutatsi-fejlesztsi folyamatok jelenlegi llapotban e szintek kzl az els hrom kszlt el, atovbbi hrom jelenleg zajlik. Aszintek kialaktst annak figyelembevtelvel vgezte el, hogy atanri plya adott szintjn milyen felkszltsg vrhat el egy pedaggustl. Ezek az albbiak: 0. szint: gyakorlatra bocsts eltti hallgat, 1. szint: diploms tanr, 2. szint: avglegestett tanr, 3. szint: tapasztalt tanr, 4. szint: kivl tanr, 5. szint: mestertanr (Kotschy, 2011). A tanri szerepek krdse amunkacsoport ltal kialaktott pedaggussztenderdek kapcsn egyrszt akompetencik, msrszt aszintek oldalrl kzelthet meg. Akompetencik nyolc aspektusban krvonalazd pedaggusszerepek ahagyomnyos, elssorban atuds tadst elr pedaggus-szerepfelfogshoz kpest tgabb rtelmezst mutatnak.4 Apedaggusszerepek az egyes fejldsi szintekben is vltoztak. Aszakmai fejldssel prhuzamosan rzkelheten n apedaggusok szerepbiztonsga. Akezdeti (0. s 1.) szinteken

4 Lsd rszletesen: Kotschy, 2011, 1934.

71

mg jelents mrtk tmogatsra pl feladatvgzs ajellemz, amagasabb szinteken aszakmai tmogats fokozatosan visszaszorul. Apedaggusszerepeket illeten az egyes szintek jellemzi ebben arendszerben az albbiak szerint alakulnak: 0. szint: Ahallgat. Atanrjellt elfogadja apedaggusszerepet, nvekv szerepbiztonsggal vgzi iskolai feladatt, amelynek kzppontjban aszaktrgyi rk vezetse ll (Kotschy, 2011, 10. o.). 1. szint: A diploms tanr. Szerepbiztonsga nvekszik, de mg szksge van mentori segtsgre (Kotschy, 2011, 10. o.). 2. szint: Avglegestett pedaggus. Nincs szksge mentori segtsgre, kpes nllan dolgozni s nllan reflektlni munkjra, levonni amegfelel tanulsgokat (Kotschy, 2011, 11. o.). 3. szint: Atapasztalt pedaggus. Szakmai fejldshez elfogadja afolyamatos nfejleszts, atovbbkpzseken val rszvtel szksgessgt s meg is valstja azt (Kotschy, 2011, 12. o.). 4. szint: Akivl pedaggus. Jellemz r msok szakmai tmogatsa (mentori tevkenysg, tovbbkpzsek tartsa stb.) tapasztalatainak s tudsnak megosztsa atgabb (megyei, regionlis, orszgos) szakmai kzssg tagjaival (Kotschy, 2011, 12. o.). 5. szint: Amesterpedaggus. Jellemzje a szakmai nmegvalsts magas szintje, amelyet valamilyen (egy-egy preferlt) tanri kompetencia vagy tevkenysg alkot jelleg mvelsvel s az adott eredmnyek orszgos, esetleg nemzetkzi szakmai terjesztsvel lehet elrni (orszgos tantervi fejleszts, tanknyvrs, taneszkz-fejleszts, rtkelsi rendszer kidolgozsa, pedagguskpzs, innovatv iskolai program ksztse s megvalstsa). Amestertanr szintbe sorolhat a tuds tanr, aki szaktudomnya vagy a nevelstudomny s trstudomnyai tern kiemelked tudomnyos eredmnyeket r el (pldul tudomnyos fokozattal rendelkezik) (Kotschy, 2011, 13. o.). Amint lthat, amagasabb fejldsi szinteken apedaggusi szerepelvrsok szlesednek. A4. s 5. szinten lv tanrok esetben mr sajt tapasztalatainak tadsa s msok tmogatsa jelenik meg elvrsknt. Esetkben anem kizrlag pedaggusi feladatok is megjelennek alehetsgek kztt, pldul vezeti feladatok, projektek megvalstsban, fejleszt-, illetve kutatmunkban val rszvtel. Erteljes prhuzam rzkelhet akutatcsoport ltal meghatrozott fejldsi szintek, valamint anemzeti kznevelsi program pedaggus-elmeneteli rendszernek fbb mrfldkvei kztt,5 de eltrsek is mutatkoznak. Nem clunk ahasonlsgok s aklnbsgek elemzse, de megemltjk, hogy aszakrtk nem egyetlen aspektus mentn hatroztk meg

5 2011. vi CXC. trvnyt anemzeti kznevelsrl, 64. (4)

72

atanri kompetencik szintjeit, hanem akt szempont kombincijbl add 48 fcsoportot klntettek el, amelyek klnbz esetenknt akt ftengely mentn lnyeges szrdst mutat kombincii jelenhetnek meg atanri munka gyakorlata sorn. A kutatsi-fejlesztsi folyamatok jelenlegi llapotban e szintek kzl az els hrom rszletes kifejtse (a szintek s akompetenciaaspektusok 38=24 tipikus csoportjnak lersa) kszlt el (Kotschy, 2011).

2.3. A tanri teljestmnysztenderdek lehetsges indiktorai


A sztenderdek, illetve kompetenciaszintek rtkelsnek clja lehet aszakmai kompetencik fejlettsgnek megtlse, vagy aszakmai kompetencik fejldsnek rtkelse is. Annak rdekben, hogy a sztenderdek megltt vagy fejlettsgi szintjt is meg lehessen tlni, a fejlesztk clszernek lttk kidolgozni a tudsnak, az attitdknek s a kpessgeknek atevkenysg sorn megragadhat elemeit is. Asztenderdek megltt, illetve annak szintjt jelz kompetenciaelemeket rendszerkben indiktoroknak neveztk (Kotschy, 2011). Asztenderdek aktulis szintjt ngyfok skln (1 nem jellemz, 2 esetleges, ltalban nem jellemz, 3 tbbnyire jellemz, 4 jellemz, tudatosan tgondolt) rtkeltk. Vlemnyk szerint az rtkels konkrt indiktorok megltnek megfigyelsre plhet, amelyek klnbz forrsokra tmaszkodhatnak (lsd 1. tblzat). Ez az rtkelsi rendszer egyelre gyakorlati kiprblsra vr. 1. tblzat. Egy lehetsges plda az indiktorok rtkelsre
Indiktorok (pldk) Informci forrsai (pldk) Szintek 1 2 ramegfigyels 3 4 A konfliktusokat hatkonyan kezeli. 1 2 Kls rtkel megfigyelsei 3 4 1 2 Elmozdtja atanulk egyttmkdst Tanrn kvli tevkenysgek tervei 3 4

73

3. Afejlesztsi utak lehetsges konvergencija


A bevezetben mr emltettk, hogy apedaggusprofesszi, illetve apedagguskompetencik lersval kapcsolatos problmafelvetsek, megoldskeressek s vizsglatok trtneti elzmnyeiket tekintve is eltr utakat jrtak. Aszocializmus idszaknak monolit oktatspolitikjban csak elvtve, aksrletek kategrijba sorolva indulhattak el olyan kezdemnyezsek, amelyek apedaggus szerept s feladatait ahagyomnyostl eltren rtelmeztk.6 Ilyen kezdemnyezsnek tekinthet pldul Gspr Lszl 1969-ben elindult szentlrinci iskolaksrlete (Gspr, 1984), illetve Zsolnai Jzsef 1971-ben megkezdett nyelvi irodalmi kommunikcis programfejlesztse (Zsolnai, 1976), majd az ebbl kinv rtkkzvett s kpessgfejleszt pedaggija (Zsolnai, 1986). Mindkt kutat korn felismerte, hogy programjaik kiprblshoz, illetve gyakorlataik mkdkpessgnek fenntartshoz felkszlt pedaggusokra van szksgk. Kezdetben ezt afelttelt tovbbkpzseken igyekeztek biztostani, majd figyelmk egyre inkbb apedagguskpzs (Zsolnai, 1987), illetve aszakemberkpzs irnyba fordult (Gspr, 1995). Az rtkkzvett s kpessgfejleszt pedaggiai program 1981-ben elindult ksrleti szakaszban mr kzponti krdss vlt atantk felkszltsgnek, illetve atantkpzs eredmnyessgnek rendszerszer vizsglata. Az Oktatskutat Intzetben aZsolnai Jzsef ltal vezetett kutatcsoport elemz-feltr munkjnak eredmnyeknt ekkor jelent meg Atantkpzs kritikus pontjai (Csk, 1985) cm ktet, amelynek megllaptsait atantkpzs kpessgfejleszt modelljnek ksrleti terve, majd kpzsi gyakorlata (Kocsis, 1993) jelents mrtkben vette figyelembe. Ahogyan az rtkkzvett s kpessgfejleszt program akzoktats rendszerben haladt felfel, akutatcsoport figyelme egyre inkbb atanrkpzs gyakorlatra fkuszlt. Ennek eredmnyeknt szlettek meg azok aprofesszigramok, amelyek atanrkpzs tartalmi s strukturlis korrekcijt ksztettk el (ZsolnaiKocsis, 1997), s amelyek fellvizsglata apedaggus letplyamodell szintezett kvetelmnyeinek funkciba lltsval vlt idszerv. A professzigramok inkubcis idszakban meghatroz volt az apedaggiai paradigma, amelynek szemlletmdja amegszletett lersokban is megfigyelhet volt sajtos emberkpvel (Kamars, 1998), kifejtett gyermekkpvel (Nyri, 1984; Zsolnai, 1986), kzztett pedagguskpvel (KocsisZsolnai, 1997) s rott pedaggijval (Zsolnai, 1986; 1996b). Ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy aprofesszigramok ltalban egy adott pedaggiai paradigmn bell rvnyesek, egy msikban pldul

6 A hagyomnyos felfogsmdrl lsd: Kicsoda apedaggus s mirt jelenthet ez problmt? cm tanulmnyt: Az llamszocialista peridusban klnsen 1985 eltt egyrtelmen meghatrozott volt apedaggusszerep. [] Az llam kpviselje volt mind atanulk, mind aszlk szmra. Ugyanakkor apedaggus maga is tudhatta nemcsak azt, hogy ez aszerep mit enged meg neki, hanem azt is, hogy mire ktelezi. Atrvny egyebek kztt elrta anevels szellemt, ideolgiai tartalmt. [] Akzkelet felfogs apedaggus szerep ideolgiailag kttt voltt kt kulcspontban rzkelte: afennllott trsadalmi berendezkeds legitimlsnak krdsben s az llamvallsknt szolgl ateizmusban. (Surnyi, 1997)

74

aWaldorf-pedaggiban (Steiner, 1993) csak korltozottan vehetek figyelembe, azaz ltjogosultsguk krdsess vlhat apedagguskompetencik s aszakmai fejlds sztenderdjeinek jelenlegi kontextusban. Az elz bekezdsekben vzolthoz hasonlan, tbb vtizedre kiterjed kutat-fejleszt munka eredmnyeknt szlettek meg azok atanri kompetencialersok, amelyek ma elssorban Falus Ivn (2011) s Kotschy Beta (2011) nevhez fzdnek. Az Etvs Lornd Tudomnyegyetem Nevelstudomnyi Tanszkn mkd kutatcsoportban 1981-ben kezddtek azok akutatsok, amelyek pedaggusok krben vgzett krdves s interjs vizsglatokkal trtk fel amindennapi pedaggia gyakorlatot hatkonyabb tev vagy segt s megnevezhet pedaggiai, pszicholgiai s szociolgiai httrtudst (FalusGolnhoferKotschy, 1989). Az 1990-es vek vgn ezen eredmnyekre pltek azok atovbbi kutatsok, amelyek apedaggusok teljes pedaggiai tudskszlett igyekeztek megismerni. Az elemzsek kitrtek amegkrdezettek tanulkkal (gyermekkppel), tantssal, nevelssel, motivlssal, differencilssal, rtkelssel kapcsolatos nzeteire, mdszertani felkszltsgre, az iskolai munka tervezsvel kapcsolatos attitdjeire, pedaggiai tudsrendszerk koherencijra s az etudsrendszerekbl derivlhat filozfiai nzetrendszerekre (GolnhoferNahalka, 2001) is. Az itt emltett kutatsok azzal acllal elemeztk apedaggusok szakmai felkszltsgt, hogy atanrkpzs s tovbbkpzs szmra irnymutatsokat adhassanak. E kt kutatsi-fejlesztsi irny amelyekben egyarnt fontos apedagguskpzs, illetve atanrkpzs folyamatos korrekcijra, modernizcijra trekvs eltr utakon jutott el aszakma rszletes lershoz, aprofesszigramok s atanri kompetencik kifejtshez. Az azonos trekvsek ugyanakkor lehetsget teremtenek aszinergikus hatsok rvnyeslshez, atovbbi fejlesztsi programok klcsns elnyk mentn szervezett konvergencijhoz. A pedaggusszakma rszletes lersval kapcsolatos tovbbi kutat-fejleszt feladatok megfogalmazsban tmutatsul szolglhat az vodai nevels orszgos alapprogramjnak7 struktrja, amely aprogram bemutatsa eltt kifejti adokumentum gyermek- s vodakpt, illetve nhny szval utal az vodapedaggus-kpre is. Apedaggusprofesszi szintezett kvetelmnyeinek megfogalmazsa sorn az emltett tmutatats atrsadalom aktulis emberkpnek, gyermekkpnek (vagy tanulkpnek), pedagguskpnek, iskolakpnek, illetve adekvt pedaggiai paradigminak (elfogadhat pedaggiai programjainak) elzetes rtelmezst jelenti.

7 137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet az vodai nevels orszgos alapprogramjnak kiadsrl. (A jogszably mai napon 2012. II. 01. hatlyos llapota.)

75

Irodalom
Csk Endre (szerk.) (1985): Atantkpzs kritikus pontjai. Oktatskutat Intzet, Budapest. Darling-Hammond, L. (2001): Standard Setting on Teaching: Changes in Licensing, Certification and Assessment. In Richardson, V. (ed.): Handbook of Teaching and Learning. Falus Ivn (2009): Tanri kpestsi kvetelmnyek kompetencik sztenderdek. jPedaggiai Szemle, 6. sz. Falus Ivn (szerk.) (2011): Tanri plyaalkalmassg kompetencik sztenderdek. Nemzetkzi ttekints. Eszterhzy Kroly Fiskola, Eger. Falus Ivn Golnhofer Erzsbet Kotschy Beta (1989): A pedaggia s a pedaggusok. Egy empirikus vizsglat eredmnyei. Akadmiai Kiad, Budapest. Gspr Lszl (1984): Szentlrinci iskolaksrlet I. Tanknyvkiad, Budapest. Gspr Lszl (1995): Az innovtorkpzs felsfokon. Embernevels. 7. 1995. 2. Golnhofer Erzsbet Nahalka Istvn (szerk.) (2001): A pedaggusok pedaggija. Tanknyvkiad, Budapest. Gyre Gza (2010): Knyvtrostanr-kpzs Magyarorszgon. Doktori rtekezs. Pannon Egyetem, Veszprm. Kamars Istvn (1990): me, az ember! Oktatskutat Intzet, Edukci Knyvkiad, Budapest. Kamars Istvn (1998): Bevezets az embertanba. JPTE PSZM Programiroda, Pcs. Kocsis Mihly (1993): Akpessgfejleszt tantkpzs modellje. Kandidtusi rtekezs. Kzirat. Orszgos Kzoktatsi Intzet, Budapest. Kocsis Mihly Zsolnai Jzsef (1997): Egy pedaggiai akcikutats-sorozat megolds ksrletei az ezredfordul vlsgszindrmira. 2. rsz. Akcikutatssal megalapozott koncepci amagyarorszgi pedagguskpzs radiklis megjtshoz. Modern Nyelvoktats, 3. sz. Kotschy Beta (szerk.) (2011): Apedagguss vls s aszakmai fejlds sztenderdjei. Eszterhzy Kroly Fiskola, Eger. Kozma Tams (2006): Az sszehasonlt nevelstudomny alapjai. j Mandtum Kiad, Budapest. Levels of Autonomy and Responsiblities of Teachers in Europe (2008): Eurydice, European Unit. Nyri Tams (1984): Agyermek az antropolgia szemszgbl. Vigilia, 1984. 9. sz. Steiner, Rudolf (1993): Agyermek nevelse szellemtudomnyi szempontbl. Ttfalusi Tannyomda, Budapest. Surnyi Blint (1997): Kicsoda apedaggus s mirt jelenthet ez problmt? III. Iskolakultra, 2. sz. Teachers Matter: Attracting, developing and Retaining Effective Teachers (2005): OECD CERI. Zsolnai Jzsef (1976): Anyanyelv-tantsi ksrlet akommunikcikutats eredmnyei alapjn (19711975). Kaposvri Tantkpz Fiskola, Kaposvr.

76

Zsolnai Jzsef (1986): Egy gyakorlatkzeli pedaggia. Oktatskutat Intzet, Budapest. Zsolnai Jzsef Zsolnai Lszl (1987): Mi abaj apedaggival? Tanknyvkiad, Budapest. Zsolnai Jzsef (1995): Koncepci atanrkpzs problminak szmbavtelhez s szervezeti rendjnek jragondolshoz. Iskolakultra, 151617. sz. Zsolnai Jzsef (1996a): Apedaggia j rendszere cmszavakban. Nemzeti Tanknyvkiad, Budapest. Zsolnai Jzsef (1996b): Bevezets apedaggiai gondolkodsba. Nemzeti Tanknyvkiad, Budapest. Zsolnai Jzsef Kocsis Mihly (1997): Kritika s koncepci. JPTE Tanrkpz Intzet, Pcs.

77

Fggelk A MAGYARTANRTL ELVRAND S ELVRHAT KOMPETENCIK Professzigram


I. Az anyanyelvi s irodalmi kultra kzvettsbl add kompetencik kre 1. Irodalmi, irodalomtudomnyi, nyelvszeti s transzformcis pedaggiai kompetencik (tudomnytani nzpont). 1.1. Anyanyelv- s irodalomtudomnyi kutatsok eredmnyeinek ismerete diszciplinris tagoltsgban. 1.2. Aklnbz nyelvi, nyelvhasznlati szinteken trtn modellezs s elemzs eljrsainak biztonsgos ismerete. 1.3. Anyelvszet s irodalomtudomny, valamint apedaggia szaknyelvnek legalbb egy idegen nyelven trtn hasznlata. 1.4. Aregionlis kznyelvi produktumok fonetikai lejegyzse. 1.5. Archaikus, mai hazai s vilgirodalmi alkotsok rendszeres olvassa. 1.6. Ignyes vers- s przamonds. 1.7. Asznoklshoz szksges beszdtechnikai s retorikai kpessgek birtoklsa. 1.8. Felkszltsg recenzik s kritikk rsra. 1.9. Poetikai s mfajtechnikai tudnivalk alkalmazsa egy-egy irodalmi mfajban, szubjektv alkotsok ltrehozsra. 1.10. Tjkozottsg az irodalmi muzeolgia krdseiben. 1.11. Afilolgiai munka alapvet mveleteinek ismerete. 1.12. Nyelvfilozfiai s irodalomeszttikai munkk rendszeres olvassa s rtelmezse. 1.13. Anyanyelvi s irodalmi tanterv rsa, tantervkritika ksztse. 1.14. Az anyanyelv-pedaggiai kutatsok ismerete, rtkelse. 1.15. Anyanyelv s irodalom tanulst segt taneszkzk ksztse s azok kritikja. 1.16. Az anyanyelv- s irodalompedaggia trtnetnek ismerete. 1.17. A z alternatv anyanyelv- s irodalompedaggiai trekvseket ismerete s trgyilagos rtkelse. 2. A z anyanyelv- s irodalomtanuls rtse s rtelmezse tern ignyelt kompetencik (tanulstani, n. studiolgiai nzpont). 2.1. A z irodalom mint mvszet tanulsi eljrsainak, nehzsgeinek szakszer ismerete s rtkelse. 2.2. A z irodalomtudomnyi gondolkodsmd tanulsi eljrsainak, nehzsgeinek ismerete s felismerse.

78

2.3. A z irodalom klnbz korszakaihoz s alkoti mdszereihez ktd tanulsi belltdsok s motivcik tipizlsa, atanulsi nehzsgek felismerse. 2.4. Apoetika- s averstantanuls motivcis krdseinek ismerete; averstantanuls alkalmazsval sszefgg problmk felismerse s diagnosztizlsa. 2.5. Az zlsalakuls tpusainak ismerete, szmbavtele, az zlst befolysol tnyezk felismerse. 2.6. Akommunikcis tnyezk s modellek tanulsi jellemzinek ismerete. 2.7. A z olvasstanulsi mdok (pl. gyorsolvass, felolvass) eljrsainak, nehzsgeinek (diszlexia) ismerete. 2.8. Olvassi szoksok, olvasi zlstpusok kialakulsnak nyomon kvetse. 2.9. Az rs s helyesrs tanulsi eljrsainak, nehzsgeinek (diszgrfia) ismerete. 2.10. Abeszdtechnika mint alkalmazott fonetika s fonolgia tanulsi eljrsainak, tanulsi nehzsgeinek ismerete; alogopdiai korrekci szksgessgnek felismerse. 2.11. Aszbeli s rsbeli szvegalkots tanuls-mdszertani jellegzetessgeinek felismerse, tipizlsa, nyelvi-irodalmi alkotslehetsgek szmbavtele. 2.12. Agrammatikatanuls tpusos nehzsgeinek ismerete; asikeres grammatikatanuls felttelrendszernek szmbavtele, agrammatikatanuls nyelvhasznlatot tudatost szerepnek mint tanulsra ksztet motvumnak afelismerse. 2.13. Aszemantikatanuls tanulsi kpessgeket tkletest s fejleszt szerepnek felismerse s beltsa. 2.14. Astilisztikatanuls jellegzetes mdjainak, nehzsgeinek, irodalmi zlst befolysol szerepnek felismerse. 2.15. Anyelvrokonsg, anyelvtrtnet, adialektolgia tanuls-mdszertani jellegzetessgei nek, nehzsgeinek felismerse s tipizlsa. 2.16. Atrtneti nyelvtudomny irnti rdeklds felismerse, szmbavtele s kielgtse. 3. A z anyanyelv- s irodalomtanuls letkori s egyni jellegzetessgeinek kezelshez szksges kompetencik (tanul-ismerettani, n. pedolgiai nzpont). 3.1. Az irodalomtanuls, az irodalomtrtnet-tanuls letkor-specifikumainak ismerete. 3.2. Aszvegtani tuds jelentsgnek felismertetse a) lemarad, rosszul fogalmaz tanulk krben, b) kiemelked teljestmny tanulk krben. 3.3. Olvasstechnikai nehzsgekkel kzd (diszlexis) tanulk szakszer segtse s rehabilitlsa. 3.4. Absztrakt, formlis, modellszer nyelvszeti gondolkods tern lemarad tanulk teljestmnyelgtelensgnek diagnosztizlsa. 3.5. Ahelyesrs-tanulst nehzsgknt, kudarcknt megl tanulk motivciinak rendezse. 3.6. A z irodalomtudomnyi gondolkodstl idegenked tanulkkal szembeni tolerns motivci eljrsainak birtoklsa.

79

4. A z anyanyelv s irodalom tanulshoz, valamint tantshoz szksges szemlyes (egyedi) kompetencik hiteles-reflektv ismerete s kezelse (pedeutolgiai nzpont). 4.1. A z irodalomnak mint mvszetnek atanulshoz, tantshoz szksges sajt kpessgrepertor pontos ismerete (pl. melemzs, vers- s przamonds, stilisztikai elemzs, alkotstechnikk birtoklsa, fejlett zls stb.). 4.2. Anyelvszet, valamint az irodalomtudomny tanulshoz, tantshoz szksges kpessg- s tudshinyok leltrszer, pontos ismerete, szmbavtele; ptlsukhoz, rendezskhz szksges httr-kompetencik birtoklsa (pl. bibliogrfiakszts, idegen nyelven trtn szakirodalom-olvass, atudomnyos informciszerzs lehetsgeinek ismerete stb.). 4.3. Ahinyz, illetve hinyos kommunikcis kpessgek ptlshoz, tkletestshez szksges technikk birtoklsa. 4.4. Atanulismeret szintjnek pontos szmbavtele, atanulkhoz val viszony s atantsi attitdk megvallsa s kezelni tudsa. 5. A z anyanyelv s irodalom tantshoz kapcsold oktatspolitikai rdekek kezelshez szksges kompetencik (oktatspolitikai nzpont). 5.1. Anyelvhasznlati (szveg-alkotstani s pragmatikai) tuds- s kpessgrepertor kzoktats-politikai s munkavltssal sszefgg jelentsgnek s szerepnek felismerse. 5.2. A z anyanyelvpols fontossgnak felismerse, az irrelevns vadhajtsok kritikja. 5.3. A z irodalmi mindennapi tudat s az irodalomeszttikai ignyessg konfliktusainak felismerse s kezelni tudsa. 6. A z anyanyelv s irodalom tantshoz szksges kompetencik kre (tantrgypedaggiai, didaktikai, nevels-mdszertani nzpont). 6.1. Anyelvtani elemzs modellszer lehetsgeinek kzvettsre val felkszltsg. 6.2. Ahelyesrs jelentsgnek felismertetse s agyakoroltats technikinak biztonsgos tudsa. 6.3. Beszdtechnikai trningek tervezse s irnytsa. 6.4. Szbeli s rsbeli szvegalkots klnbz mfajainak tantshoz szksges szvegtani, stilisztikai eljrsok, szvegkorriglsi technikk biztonsgos ismerete. 6.5. Atanuli hibaelemzs (pl. szvegszerkesztsi, mfaji hibk) kpessgeinek kialaktshoz szksges metodikk ismerete. 6.6. Felkszltsg aknyv-, aknyvtr- s sajthasznlat tantsra, klnbz tmj s mfaj bibliogrfik kszttetsre. 6.7. Szemiotikai s kommunikcitani ismeretek, amodellek bemutatsa s alkalmaztatsa 6.8. Nyelv- s irodalomeszttikai szemlletmd kialaktsra val felkszltsg.

80

6.9. Kompetencia anyelv- s irodalomtudomnyi szjrsok s kutatsi mdszerek bemutatsra. 6.10. Felkszltsg az irodalmi mvek elemzshez szksges klnbz melemzsi iskolkhoz kapcsold elemzsi metodikk alkalmaztatsra, alegklnbzbb korokban keletkezett mfajokra tekintettel. 6.11. Aklnbz szellemisget, alkotsmetodikai nzpontot kpvisel irodalomtrtneti szvegek elemzshez szksges eljrsok megismertetsre, kzvettsre val felkszltsg. 6.12. Verstani, versszerkesztsi, verspotikai ismeretek aktualizlsra val felkszltsg birtoklsa. 6.13. Drmai mfajok elemeztetshez szksges dramaturgiai ltsmd kzvettsre val felkszltsg, tekintettel asznpadra llts lehetsgeire is. 6.14. Aszpirodalmi mvek fordtstechnikai problminak szrevtetsre val felkszltsg; alefordtott mvek hatstani s befogadseszttikai elemzsre val kpessg. 6.15. A z anyanyelv- s irodalomtanuls rvid s hosszabb tv elemzsi teendinek ismerete az eltr tempban halad tanulkra: alemaradkra s akiemelked teljestmnyt nyjtkra is tekintettel. 6.16. Irodalmi msorok, gyermek- s diksznjtsz produkcik rendezsre s betantsra val felkszltsg. 6.17. Irodalmi kirndulsok tervezsre, forgatknyveinek elksztsre, megszervezsre, lebonyoltsra s elemzsre val felkszltsg. 6.18. A z anyanyelv- s irodalomtanuls differencilt (egynekhez igazod) megszervezsre, lefolytatsra val felkszltsg, tantsi rk, szakkri s nkpz kri foglalkozsok keretei kztt. 6.19. Jrtassg atanulsirnyts klnbz fzisainak (motivls, j ismeretek kzvettse, gyakoroltats stb.) szakszer lersban s elemzsben. 6.20. Felkszltsg az anyanyelvi, irodalmi, irodalomtrtneti tuds mrsre. 6.21. Felkszltsg aszubjektivitstl mentes, az objektivitst s atrgyilagossgot messzemenen mltnyol formatv s szummatv rtkelsre, osztlyozsra, vizsgztatsra (alapvizsgztatsra, rettsgiztetsre, felvteliztetsre) mind az anyanyelv, mind az irodalom trgykreire tekintettel.

81

II. Szocializcis tevkenysgek, illetve szerepek kezelshez szksges kompetencik 1. Gyermek- (tanul-) csoportok, osztlyok iskolai letvitelnek megtervezse, megszervezse. 2. Aszaktanterem, szakszertr tervezse, szervezse, mkdtetse. 3. Iskoln kvli kzmvelds (mzeum, sznhz, mozi) tervezse, szervezse, kivitelezse. 4. Tanulmnyi versenyek tervezse, szervezse, kivitelezse. 5. Kirndulsok tervezse, szervezse, kivitelezse. 6. Kooperci s teammunka az iskolai szervezetben kzremkd, ms-ms munkaszerepet ellt pedaggusokkal. 7. Diknkormnyzattal mint rdekkpviseleti szervvel trtn egyttmkdsi formk ismerete s kimunklsa. 8. Iskolajsg, iskolardi szerkesztse. 9. Iskolamzeum tervezse, szervezse, mkdtetse. 10. Knyv-, knyvtr- s sajthasznlat megtervezse, megszervezse s mkdtetse. 11. Irodalmi sznpad tervezse, szervezse, mkdtetse. 12. Szakkr, nkpzkr tervezse, szervezse, mkdtetse. 13. Iskolai felgyeleti munka elltsa, felgyeletszervezs. 14. Kooperci s szaktancsads csaldpedaggiai krdsekben.

III. Perszonalizcis teendk elltshoz szksges kompetencik 1. Atanul lettrtnetnek ismerete, anamnziskszts. 2. Az egyn fejldsi szksgleteihez igazod bnsmd technikinak birtoklsa. 3. Afejldssel s fejlesztssel egytt jr problma-, konfliktus- s frusztrcis helyzetek felismerse, szakszer lersa s kezelse. 4. Atanulsi nehzsgek egynre szabott tipizcija s diagnosztikja. 5. Aszemlyes, egyedi alkotslehetsgek felismerse, alkotsi stratgik felknlsa, az alkots segtse. 6. Prkapcsolatok (bartsg, szerelem) empatikus tudomsulvtele, konfliktus esetn tapintatos segtsgnyjts. 7. Plda-, illetve eszmnykpllts. 8. Neurzisban, pszichzisban vagy egyb szomatolgiai jelleg megbetegedsekben szenved tanulknak felvilgosts s segtsgnyjts. 9. Szl-tanul konfliktus esetn trgyilagossgra trekv elemzs s konzultci. 10. Segtsgads rossz szoksok, hamis elfeltevsek (eltletek) lekzdshez. 11. Egynileg jelentkez szenvedlyek (drog, dohnyzs stb.) prevencija. 12. Plyavlasztsi felkszltsgre trtn alkalmass ttel.

82

IV. Az iskolai szervezet letbl kvetkez kapcsolattartsi kompetencik 1. Szakmai konferencikon val kzremkds: eladstarts. 2. Szakmai levelezs: szlkkel, munkltatval, iskolafenntartval, kutat-fejleszt intzetekkel. 3. rtekezletvezets: szlk szmra, munkacsoport keretei kztt, szakmai szekcikban. 4. Fogad rk tartsa. 5. Sajt s kzvlemny tjkoztatsa. 6. Nyilvnos kzszerepls szakmapolitikai frumokon, helyi, illetve regionlis rendezvnyeken. 7. Az iskolai rendezvnyekkel sszefgg kznsgkapcsolat ptse. 8. Irodalmi jelleg killts rendezse. 9. nnepls, nneply tervezse, forgatknyvnek elksztse, szervezse, kivitelezse. 10. Kapcsolatpts, kapcsolattarts pszicholgusokkal, orvosokkal. 11. Kapcsolatfelvtel, kapcsolattarts szerkesztsgekkel, knyvkiadkkal, marketingszervezetekkel. 12. Kapcsolatpts, kapcsolattarts kzp- s felsfok oktatsi intzmnyekkel.

V. Az gykezels, informciszolgltats kompetencii 1. Statisztikk sszelltsa s rtelmezse; statisztikai adatfelvtel, adatszolgltats. 2. Szmtgpes szvegszerkeszt program hasznlata. 3. Tangyi nyomtatvnyok szerkesztse, kitltse: naplvezets, trzsknyv-vezets, rtest-, tjkoztatfzet-, ellenrzknyv-vezets, bizonytvnyrs, beiskolzsi nyomtatvnyok kitltse. 4. rtkelssel, osztlyozssal, vizsgztatssal sszefgg jegyzknyvek vezetse. 5. Emlkeztetk sszelltsa. 6. Balesettel, krral sszefgg jegyzknyvek vezetse. 7. Iskolai fegyelmi gyekkel, szablysrtsekkel sszefgg bejelentsek felvtele, eljrsok jegyzknyvnek elksztse. 8. Szervezetek mkdsi rendjnek lersa, szerkesztse. 9. Munkahelyszervezssel kapcsolatos teendk vgzse: rarendkszts, munkarend, helyettests sszelltsa. 10. Tanmenet rsa. 11. ravzlat rsa. 12. Vizsgaszervezs. 13. K zremkds aknyvtrak, szakszertrak llomnynak gyaraptsban, vagyonnyilvntartsban, leltrozsban. 14. Tanknyvrendels, tanknyvknlat bemutatsnak megszervezse.

83

VI. rdekkpviseleti kompetencik 1. M unkavllalssal sszefgg jogi felkszltsg: jogismeret, jogrtelmezs amunkltats, munkavllals s asztrjkjog tekintetben. 2. Tjkozottsg amunkanlklisggel, amunkavltst lehetv tev munkaer-piaci knlattal kapcsolatos aktulis informcik tekintetben. 3. Aszakmai elmenetellel sszefgg habilitcis trekvsek s szablyozsok ismerete 4. Jrtassg aszakmai etikai kdexek szerkesztsben, rtelmezsben. 5. Tjkozottsg apedaggiai menedzsment s apedaggiai marketing szervezeteinek vilgban; apedaggiai vllalkozsok lehetsgeinek ismerete. 6. Kzoktats-politikai rdekek kpviselete helyi, regionlis s orszgos szinten. 7. Felvilgost munka vllalsa agyermeki jogok rvnyeslsnek megismertetse vgett; agyermeki jogok rvnyestsre val trekvs; felkszltsg acsaldjog s agymhatsgi eljrs terletn. 8. Oktatspolitikai publicisztika mvelse.

VII. Az nmegvalsts kompetencii 1. Felkszltsg nmvelsi, nkpzsi tervek sszelltsban anyelvszet, az irodalomtudomny, apedaggia, afilozfia, aszociolgia terletn. 2. Anyelvszeti, az irodalomtudomnyi s pedaggiai kutatsok kutatsi ganknt val olyan mrtk ismerete, hogy kpes legyen aklnbz kutatsi terleteken trtn, msok ltal vgzett klnbz kutatsok folyamatnak s eredmnyeinek az adaptlsra; legyen felkszlt legalbb egy kutatsi terleten (pl. etimolgia, dialektolgia, filolgia, szemantika, nevelstrtnet stb.) kutats vgzsre szakmai mhelyek irnytsa mellet vagy nllan. 3. Kutatsi tervek ksztsben, kutatsi kltsgek szmtsban, kutatsi beszmolk ksztsben val felkszltsg. 4. Szakcikk-, tanulmny-, esszrshoz szksges kpessgekkel val rendelkezs 5. Szakmai kommunikci folytatsra val alkalmassg az inter- s multidiszciplinarits kvetelmnyei jegyben. 6. A z nmegvalsts sorn egszsges nreflexira val trekvs.