You are on page 1of 0

ALT EKSTREMTE

MUAYENES
Prof Dr Halil KOYUNCU
ALT EKSTREMTE BLGELER
PELVS
DZ
AYAK
PELVS BLGES KEMK
YAPILARI
SAKRUM
KOKSKS
FEMUR
KOKSA
PUBS
PELVS BLGES EKLEMLER
Sakroiliak
eklem
Kala
eklemi
Simfizis pubis
Lumbosakral
eklem
Sakrokoksigeal
eklem
PELVS BLGES KAS VE
TENDONLARI
iliacus
Quadratus
lumborum
Psoas major
sartorius
Tensor fasia
lata
adduktrler
PELVS BLGESNN DER
YAPILARI
BURSA
DER
DER ALTI YA
DOKUSU
LENF BEZLER
BA DOKUSU
PELVS BLGES
EKLEMLER
1. Simfis Pubis:
Sakroiliak Eklemler
a. Kompresyon ve Distraksiyon Testleri
Srtst yatan hastann spina iliaka ant sup
lar birbirlerine yaklatrlrsa sakroiliak
eklemler alr, uzaklatrlrsa skrlar
Sakroiliak Eklemler
b. Mennel Testi
Yan yatan hasta, altta kalan bacan kala ve dizden
fleksiyona getirir, iki eli ile dizden pelvisini stabilize eder
Bu esneda muayene eden kii, hastann arkasnda kendi dizini
hasta kalasna koyar, stteki bacak ve omuz arkaya
hareket ettirilir
Sakroiliak Eklemler
c. Gaenslen Testi
Srtst yatan hastann muayene edilecek tarafndaki
baca masa kenarndan aaya sarktlr. Dier kala ve
dizini hasta fleksiyonda stabilize eder. Masadan sarktlm
bacak aa doru itilebilir. Bu hareketle, bu tarafta ar
olursa test pozitiftir
KOKSOFEMORAL EKLEM
skium, ilium ve pubik kemiklerin
birleim yeri olan asetebulum ile femur
ba arasndaki eklemdir.
nspeksiyon
Yry bozukluu
Deformite ve duru bozukluu
Ksalk
Kas atrofisi
liopektineal bursa ilii
Renk deiiklikleri ve yara izleri
Pelvik tilt
OLGU 1
Kimlik: 20 y, E,
Yaknma: Sa kaskta ar
yk: Sa kala hareketlerinde zorluk, yrme
zorluu olan hastann 1 yldr sebepsiz, aralkl,
iddetli, zonklayc, gece uyandran, kaskta lokalize,
yaylmayan, soukla azalan ars mevcut. Genel ve
sistemik yaknma yok.
z/soy gemi: zellik yok.
Genel Muayene: Antaljik yrme, durma
(eks rot)
Sistem Muayenesi: Normal
Lokal muayene: Sa kala hafif
fleksiyonda, kask basmakla arl, Eks/rot.,
eks/abd. arl, hafif kstl. NM normal.
Fabere (+), Fadir (+) Mennel (+), Gaenslen
(+), SE komp (+)
OLGU 1
OLGU 1
TANI
SE inflamatuar hastal
Kala artriti
Palpasyon
Kemik ve Eklemler: Spina iliaka anterior
superior, krista iliaka, trokanter major, ve
spina iliaka posterior superior
Yumuak Dokular: (tonus, ar, duyarllk,
kvam, hacim)
Femoral gen
Femoral arter
Siyatik sinirin k yeri
Kala eklemi kaslar ve tendonlar
Trokanterik bursa
OLGU 2
Kimlik: 45 y, E, ofr
Yaknma: Karn alt blmnde ar
yk: 6 aydr mevcut olan ars kask iltihab sonras
gelimi. Bu yaknmas gemi. Gittike artan, genital
blge, uyluk i yanna yaylan, iddetli, hareket ve
istirahatle deimeyen, batc, ar kesicilere cevap
vermeyen, soukla azalan, gece devam eden, tutukluk
yapmayan, uyluk yana alma hareketini engelleyen ar.
Ek yaknma yok.
Genel; halsizlik, itahszlk, arasra ate
Sist. Yaknma: yok
OLGU 2
z/ soy gemi: zellik yok.
Genel Muayene: N
Sist Muayene: N
Lokal Muayene: Pubik hassasiyet, add.
Hass. Uyluk abd. arl, kstl
NM: N
OLGU 2
TANI
Pubik kemik patolojisi
Adduktor Tendiniti
Osseitis pubis
Hareket Aklklar Eklem
Fleksiyon: 120, pasif :135
Ekstansiyon: 30
Abduksiyon: 45
Adduksiyon: 20-30
rotasyon 35
D rotasyon 45
OLGU 3
Kimlik: 70 y, E, Emekli,
Yaknma: Sol kala ars
yk: Sabah ani dme sonras uyluk d yannda
ve kaskta yaylmayan, keskin, batc, iddetli,
hareketle artan ars mevcut. Gece (-), Hareketini
kstlyor. Ayakta duramyor, yryemiyor. Ek,
genel, sistemik yaknma yok.
z/soy: HT, Kalp hast.
OLGU 3
Genel Muayene: Ayakta duramyor,
yryemiyor.
Sist. Mua: N
Lokal Muayene: Sol kala abdksiyonda,
sol kala EHA kstlanm, Thomas (+),
Fabere (+), Fadr (+), yrme bozukluu,
sol bacakta ksalk
OLGU 3
TANI
Coxartroz
Nrolojik Muayene
Refleks: Kreamaster refleksi
Duyu: T12, L1, L2, L5 ve S1 sinirleri
Kas Kuvveti: Kala kaslar
zel Testler
Bacak Ksalk Testi
FABERE Testi: (fleksiyon, abdksiyon,
eksternal rotasyon ve ekstansiyon)
FADIR Testi: (fleksiyon, addksiyon
ve i rotasyon)
Thomas Testi
Trendelenburg Testi
Ober testi
Anvil testi
Bacak Ksalk lmleri
Gerek ya da grnrde ksalk olabilir
Gerek ksalk iin spina iliaka ant. sup. ile
i malleol aras llr
Grnrde ksalk iin gbek ile i
malleoller aras llr
FABERE Testi
Kalaya fleksiyon, abduksiyon, eksternal
rotasyon ve ekstansiyon yaptrlr
Bu hareketlerde ayak kar diz stne konur
Eer ar olursa veya diz ile yer arasnda 15
cm den fazla mesafe kalrsa test pozitiftir
FADIR Testi
Kala fleksiyon, adduksiyon ve i rotasyon
yapar
Ayn tarafta ar varsa test pozitiftir
Thomas Testi
Kalann fleksiyon deformitesini gsterebilir. Normal
kalay tam olarak fleksiyona getirince dier elle bel
lordozunun dzlemi olduu hissedilebilir
Etkilenen tarafta dizin fleksiyonu ile birlikte salam
taraftaki uyluun yukar kalkmas testin pozitif olduunu
gsterir
Bacak ile masa arasndaki a kontraktr derecesini verir
Trendelenburg Testi
Gluteus medius kas zayfln gsterir
Hastadan etkilenen kala tarafnda ayakta durmas istenir
Bu esnada arlk merkezi arlk binen ayak zerinden
geer
Gluteus medius pelvisi stabilize eder, tutar ve arlk
verilmeyen tarafn pelvisi yukar ykselir
Eer bu ykselm eolmazsa ve aa inerse test pozitiftir
Tek ayak stnde dururken basan taraf gluteus medius
kasnda zayflk varsa kaldrlan taraftaki gluteal pililer
veya krista iliakalar aa eilim yaparlar
Ober Testi
liotibial bandn kontraksiyonunu gsterir
Hasta yan yatar, alttaki bacan fleksiyona
getirir, bylece bel bel lordozu kaybolur
stteki diz 90 derece fleksiyona getirilir,
uyluk abduksiyon ve ekstansiyonda tutulur,
hastadan bacan byle tutmas istenir
Bacak aa dmek yerine, abduksiyonda
kalrsa test pozitiftir
Anvil Testi
Hasta srtst yatarken kalalar ntral
pozisyonda ve dizler ekstansiyonda iken,
topuklara perksyon yaplr
Kalalarda ar olursa kala patolojisi
varl dnlebilir
OLGU 4
Kimlik: 9 yanda, erkek, renci
Yaknma: sol kala ars
yk: Okulda futbol oynarken sol kalasndan
balayan ar dolaysyla sol bacann zerine
basamama hikayesi mevcut.Ars batc
karakterde, yrme zorluu oluyor. Ar kasa ve
uyluun d yzne yaylyor. stirahatla ve gece
ars yok. Ar kesicilere cevap (+)
z/soy gemi: zellik yok
OLGU 4
Genel muayene: Sol bacann zerine
basamyor
Sist mua: N
Lokal mua: Sol kala EHA kstl. Anvil
belirtisi (+), Fabere (+), Fadr (+), Obes
Trochanter majorde hassasiyet +
OLGU 4
NTANI
Femur ba aseptik nekrozu
DZ BLGES
Femur, tibia ve patella arasnda bulunan,
geni, mentee tipinde, d travmalara kolay
maruz kalan bir ara eklemdir.
Kkrdak ve Meniskuslar
Kapsl-sinovyum
Ligamanlar: medial ve lateral kollateral
ligamanlar ile n ve arka apraz balar
Kaslar: kuadriseps femoris, hamstringler
Popliteal arter-ven, tibial ve fibular sinir
nspeksiyon
Duru ve yry bozukluu
Deformite: Genu varus ve valgus,
rekurvatum ya da fleksum deformiteleri
Patella anomalileri
ilik: Sv art, selllit, doku
enflamasyonu
Atrofi: Ekstansr ve fleksr kaslarda atrofi
Dier bulgular: Ciltte renk deiiklikleri,
dkntler ve nodller
OLGU 5
Klinik: 81y, kadn, ev hanm
Yaknma: Her iki dizde ar
yk: 15 yldr dizlerinde ars olan hastann
son 3 haftadr ars artm. Ar scakla ve
istirahatle azalyor hareketle ve soukla
artyormu. Yoku inip kmada zorlanyor. Sabah
ve uzun sreli istirahattan sonra tutukluu oluyor.
z/soy gemi: 20 yldr HT
OLGU 5
Genel mua: N
Sist. Mua: N
Lokal mua: Antaljik yrme, O bacak
deformitesi var, her iki dizde krepitasyon
mevcut, Hipertrofik grnmde. Is art yok,
EHA da ekstansiyon ve fleksiyon kayb
mevcut. Ekstansr kaslarda atrofi +,
OLGU 5
TANI:
Gonartroz
Palpasyon
Kemik ve Eklem Palpasyonu:Tibial
medial ve lateral platolar, femoral lateral ve
medial epikondiller, tibial tberkl, fibula
ba, patella palpasyonu yaplr.
Yumuak Dokular: Kuadriseps kas,
patellar tendon, bursalar, medial-lateral
kollateral balar, medial ve lateral menisks,
biseps femoris, iliotibial band, popliteal ven-
arter, tibial- fibular sinir
OLGU 6
Klinik: 45y, e, inaat iisi
Yaknma: Sol diz ars
yk: Daha nce herhangi bir diz ars olmayan hastann 2
gn nce dizinin arkasnda yrtlma eklinde tarif ettii
bir ikayetin ardndan baldrnda ar ikayetiyle
polikliniimize bavurdu. Dizinin arkasnda ilik
olduunu syleyen hastann ars iddetli ve yrmede
zorluk ekiyor. Baldrnda kzarklk ve ilik olduunu
belirtiyor. Genel ve sistemik yaknma yok.
z/soygemi: zellik yok.
OLGU 6
Genel mua: N
Sist. Mua: N
Lokal mua: Bilateral dizlerinde krepitasyon +,
Sol dizini arka kesiminde hassasiyet, sol
Baldrn skmakla hassas Homans (-)
OLGU 6
TANI
Rptre Popliteal Kist
Eklem Hareket Akl
Fleksiyon: 130-140
Ekstansiyon: 0-10
Tibial;
nternal rotasyon: 0-10
Eksternal rotasyon: 0-10
Nrolojik Muayene
Refleks: Patella refleksi.
(femoral sinir, L2, L3, L4
sinir kk)
Duyu: L3, L4, L5, S2
Kas kuvveti: ekstansr, fleksr kas
OLGU 7
Kimlik: 39y, erkek, marangoz
Yaknma: Sol dizinin nnde ilik ve ar
yk: 10 gndr dizinin nnde ilik,
kzarklk ve ar olduunu belirten hasta
bundan dolay rahat hareket edemiyormu.
Ars istirahatle azalyormu.
z/soy gemi: zellik yok.
OLGU 7
Genel mua: N
Sist Mua: N
Lokal Mua: Patella palpasyonu arl,
Patellann alt ucucnda fluktuasyon veren
dem. Dizde eritem ve krepitasyon, Arya
Sekonder olarak diz fleksiyonunda azalma.
OLGU 7
TANI
Prepatellar bursit.
zel Testler
Ligaman Stabilite Testleri:
Valgus ve varus stres testi
n ve arka ekmece testi
Lachman Testi
Pivot Shift Testi
Eklem Sv Testleri: Patella oku testi
(flktasyon testi-patella vurma testi)
McMurray Testi
Apley Kompresyon-Distraksiyon Testi
Rende Testi (Patellar endie Testi)
Valgus stres testi, medial kollateral, varus sters
testi lateral kollateral ligaman kontrol iin yaplr
Valgus sters testinde, hasta yatarken diz 20 derece
fleksiyonda iken femur stabilize edilir, diz valgusa
zorlanr, medialde ar veya alm atespit edilir
Varus stres testinde de diz varusa zorlanr,
lateralde ar ve alma tespit edilir
Varus, valgus stres testi
n ve arka ekmece testleri
n ekmece testi, n apraz ba kontrol iin
yaplr
Hasta yatarken diz 90 derece fleksiyona getirilir,
ayaklar stabilize edilir, kruris st blmden ne
ekilir, kruris yarm cm den fazla ne gelmesi
yrt gsterir
Arka ekmece testi arka apraz ba yrtn
gsterir
Tibia arkaya itilir
Lachman testi
Diz 20-30 derece fleksiyona getirilir, sol
elle, femur alt ucundan kavranr ve tibia
femur zerinden ne doru ekilir
Eer n apraz ba yrt yrt varsa tibia
femur zerinden 0.5 cm den fazla ne gelir
Pivot shift testi
Etkilenen bacak, ayakla beraber internal
rotasyonda iken diz tam ekstansiyondan
fleksiyona getirildiinde valgus stresi uygulanr
n apraz ba yrt varsa, tibia femur zerinde
ne sublukse olur
Diz tekrar fleksiyondan ekstansiyona getirilirken,
takriben 30 derece fleksiyonda bir atlama olur ve
tibia femur zerinde geriye doru normal
pozisyona gelmek zere kayar
McMurray testi
Lateral menisks arka boynuz yrtn
gsterir
Hasta srtst yatar, doktorun bir eli
muayene edilecek tarafn ayak topuunu,
dier eli dizi kavrar, dizi tam fleksiyona
getirir, sonra ekstansiyona getirirken dizi
valgusa ve ie rotasyona zorlar, bu esnada
bir klik sesi duyulur
Apley kompresyon ve
distraksiyon testleri
Kompresyon testi menisks yrtklarn, dieri ise
kollateral yrtklar kontrol iin yaplr
Hasta yzst yatar, diz 90 derece fleksiyona
getirilir, ayak tabanndan aaya bastrlrken ie
ve da rotasyon yaptrlr
e rotasyonda i menisks, da rotasyonda d
menisks kontrol edilir
Ayak yukar ekilirken, i rotasyonda d
ligamanlar, d rotasyonda i ligamanlar kontrol
edilir
Rende Testi
Patellofemoral eklem patolojilerini gsterir
Hasta srtst yatarken ve diz
ekstansiyonda iken, patella vertikal ve
horizontal ynlerde aaya bastrlarak
hareket ettirilir, bu esnada patella altnda
ar duyulur
OLGU 8
Kimlik: 26y, erkek, voleybolcu
Yaknma: Sol dizde akut balayan ar
yk: 1 hafta nce voleybol oynarken
armaya balayan dizinde kilitlenme hissi
oluyormu. Yrrken dizinde klik sesi ve
kilitlenme olun hastann son zamanlarda
dizinde imesi de olmu.
z/soygemi: zellik yok.
OLGU 8
Genel mua: N
Sist. Mua: N
Lokal Mua: Sol dizi hafif i, Kzarklk yok,
s art yok. EHA ardan dolay kstl,
120 derece fleksiyonda bloklu. McMurray +,
Apley komp ve distrak +, n ekmece -,
arka ekmece -
OLGU 8
TANI
Menisks yrt
AYAK BLE ve AYAK
Ayak bilei mentee tipi bir eklemdir.
Kemik ve Eklemler
1-Distal tibiofibular eklem
2-Ayak bilei eklemi: Tibiotalar, Subtalar, Orta tarsal
(mid tarsal) eklemler
3-Metatarsofalengeal ve interfalengeal eklemler
Kapsl
Kaslar:dorsifleksrler,plantar fleksrler, invertrler,
evertrler
Ligamanlar
Arter: Tibialis posterior ve dorsalis pedis arterleri.
Sinir: Fibular sinir, tibial sinir
nspeksiyon
Ayakkab : Baz nemli ipular verebilir.
Yry bozukluu: Antaljik, stepaj yry
Deformite: Pes planus, Pes kavus, Kalkanovalgus,
Kalkanovarus, halluks valgus, eki parmak, Mallet (tokmak)
aya, Cock-up veya Claw (pene) ayak
ilikler: kapsl, tenosinovit (sosis parmak), bursit
Konjenital anomali: parmak eksiklii, fazlal
Ciltte renk deiiklii: kzarklk, solukluluk
Dier: trnak batmalar, mantar enf., nasrlar
OLGU 9
Kimlik: 49y, erkek, ayakkabc
Yaknma: Sa ayan yukar doru
kaldramama
yk: Daha ncede ayanda uyuma, karncalanma,
yanma ikayeti olan hasta bunlar nemsememi, son
1 gndr yrrken sa ayan kaldramadn
ayakkabsnn burnunun takldn sylyor.
z/soygemi: zellik yok.
OLGU 9
Genel Mua: N
Sist Mua: N
Lokal Mua: Sa ayanda stepaj yry
mevcut. Sa ayak dorsumunda hipoestezi, sa
ayanda dorsifleksr kas kuvveti 0/5, sol
taraf normal.
OLGU 9
TANI
Fibular paralizi
Palpasyon
Kemik ve Eklemler: Medial-lateral malleol,
kalkaneus, talus, navikular kemik, metatarslar,
falankslar ve eklemler
Yumuak Dokular: deltoid ligaman, evertr
ba, dorsifleksr kas tendon, plantar fleksr ve
invertr kas tendonlar, a. tibialis posterior,
a.dorsalis pedis, plantar sinir, Achilles tendonu,
plantar fasya, Achilles bursas, Tarsal tnel
Morton nromas, Nodller (RA, ksantoma ve
tofus), Ail tendon rptr
OLGU 10
Kimlik: 43y, kadn, hemire
Yaknma: Ayak i ksmnda ar
yk: Son 2 haftadr ayak i ksmnda
balayan ardan dolay ayann zerine
basamaz hale gelen hastann ayak ars souk
uygulamakla artyor, scakla azalyormu.
Ayakta ekil bozukluu gelitiini sylyor.
z/soy gemi: 12 yldr romatoid artrit hastas
OLGU 10
Genel mua: Sol ayak arsndan dolay
antaljik yry
Sist mua: N
Lokal mua: Ayak 1. MTF de presyonla
hassasiyet, ilik, kzarklk mevcut. Ayakta
eki parmak olumu. 1. MTF yan ksm
deride bunyon geliimi var.
OLGU 10
TANI
Ayak 1. MTF de romatoid artrit deformitesi
Eklem Hareket Akl
1. Ayak bilei:
Dorsifleksiyon: 20-30
Plantar fleksiyonu: 30-50
2. Ayak ve parmaklar:
nversiyon: 30, Addksiyon + supinasyon
Eversiyon: 20 , Abdksiyon + pronasyon
Adduksiyon: 20
Abduksiyon: 10
3.Parmak fleksiyon ve ekstansiyonu:
Fleksiyon 45 ve ekstansiyon 70-90
OLGU 11
Kimlik: 20y, k, renci
Yaknma: Sol ayakta ar
yk: Daha nceden de ayakta, ayak
bileinde dizde ve belinde arlar olan
Hastann son zamanlarda ayanda zellikle de
bileindeki ardan rahatsz olduu arn zellikle
istirahatle azald, hareketle arttn sylyor. Ayak
tabannda ve baldrda rahatszlk hissi var. Hzl yrmekte
zorlanyor. Ayakkab taban i blm anyor.
Z/soy gemi: zellik yok.
OLGU 11
Genel mua: N
Sist mua: N
Lokal mua: Ayak bilei EHA N, presyonla
hassas, ayakta medial longitdinal arkta
dklk, pes kalkaneovalgus deformitesi
mevcut.
OLGU 11
TANI
Pes Planus ve
Kalkaneovalgos
Nrolojik Muayene
Refleks: Ail refleksi (S1 sinir kk veya tibial
sinir), taban derisi refleksi , Babinski refleksi.
Duyu:Ayak srt duyusu L5, taban duyusu S1
Kas Kuvveti:
1-Plantar fleksrler
2-Dorsifleksr ve invertr
3-Evertr
4-nvertr
5-Parmaklarn fleksr ve ekstansrleri
zel Testler
Tinel Testi
Ayak Taban Testleri
Homans Testi
Metatars Kompresyon Testi
Stabilite Testleri
TNEL TEST
Tarsal tnel sendromunda tibial sinirin
medial malleol altnda skmasn gsterir
Refleks ekici ile buraya vurulursa tabanda
karncalanma ve uyuma olur
AYAK TABANI TESTLER
Planus durumunun
flask m rijid mi
olduunu anlamak iin
yaplr
Ayak yere
bastrlmadan planus
varsa rijid, yere
bastrlnca ortaya
kyorsa planus
flasktr
Homans testi
Baldr kaslarnda derin ven trombozunu
tanmak iin yaplr
Hasta otururken ya da yatarken ayak bilei
kuvvetli olarak dorsifleksiyona getirilir, bu
esnede ar olur
Metatars Kompresyon Testi
Ayan n blm
MT balar hizasndan
iten ve dtan, elin
baparmak ve dier
parmaklar ile
sktrlr, eklemlerde
sinovit varsa, bu
hareketle hasta ar
duyacaktr
Stabilite Testleri
n ekmece testi, n talofibular ligaman
salamln gsterir
Muayenede bir el tibiann alt blmn
kavrayp arkaya doru iterken, dier el
kalkaneus ve talusu ne doru eker
Normalde olmayan hareket, ligamann
yrtn gsterir
Stabilite Testleri
Lateral instabilite iin
kalkaneusu inversiyona
getirmek gerekir
Lateral instabilitede n
talofibular ve
kalkaneofibular ligaman
hasar vardr
Talus ve kalkaneus
arasnda lateral bir boluk
oluur
OLGU 12
Kimlik: 35y, erkek, ii
Yaknma: Sol ayak i yan ve taban ksmnda ar,
uyuma
yk: Son 2 aydr yeni ald ayakkabyla ayanda
balayan sol ayann i yan ve taban ksmnda ar
ve hissizlii olan hastann ikayetleri geceleri
artyormu. Keskin bir ars varm. GYA lerinde
zorlanyormu.
z/soy gemi: Hipotroidi
OLGU 12
Genel mua: N
Sist mua: N
Lokal mua: Ayakta tm EHA lar N ama ayak
bilei dorsifleksiyonu ve eversiyonu ile ar
art mevcut. Medial melleusun posterioruna
vurmakla ar artyor ve ayak tabannda parestezi.
(Tinel +) Ayak medialinde hipoestezi +,
OLGU 12
TANI
Tarsal Tnel Sendromu
Posterior
tibial sinir
SONULAR
Pelvis blgesi anatomik yaplar fizik
muyenesi
Diz eklemi anatomik yaplar ve muayenesi
Ayak blgesi anatomik yaplar ve
muayenesi verildi