Template Soalan Untuk Kegunaan Sekolah

Panduan Intall dan menggunakan Template SoalanSek
1.0 1.1. 1.2. 1.3. 2.0 2.1. 2.2. Instalasi Template Buka folder SoalanSek. Sekirangan folder SoalanSek dalam bentuk zip, anda perlu unzip terlebih dahulu sehingga terbentuk folder SoalanSek double click file install. Tetingkap kelihatan seperti di bawah Tetingkap Instalasi Selesai akan terbentuk. Membina soalan menggunakan Template SoalanSek pada MS Word 972003 Buka MSWord Klik menu file ---> New seperti gambar rajah di bawah.

abila

Tetingkap New Document kelihatan seperti di bawah. Pada tetingkap Templates pilih SoalanSek Document baru berasaskan template SoalanSek terbentuk.4. Terdapat 7 menu tambahan seperti di bawah abila .Template Soalan Untuk Kegunaan Sekolah 2.5.3. 2. Word 2003 2. Klik General Templates (Word XP) atau On My Computer (Word 2003).

4. Membina soalan menggunakan Template SoalanSek pada MS Word 2007 Buka MS Office word 2007 Klik Office Button 3. Paparan akan kelihatan seperti di bawah 3.2. 3.0 3. Klik menu My templates Tetingkap akan kelihatan seperti di bawah abila . Klik menu New.1.3.Template Soalan Untuk Kegunaan Sekolah 3.

Template Soalan Untuk Kegunaan Sekolah 3.6. abila . Klik menu Add-Ins untuk mengeluarkan menu yang digunakan untuk membuat soalan seperti di bawah.5 Pilih template SoalanSek. Dokumen baru terbentuk. Klik OK 3.

Template Soalan Untuk Kegunaan Sekolah Mula Membina Soalan 4.2. section 2 untuk soalan jenis objektif. Section 3 untuk soalan jenis struktur mengandungi kod kertas di kiri header dan Angka Giliran di kanan header. Untuk section ini header mengandungi kod kertas di sebelah kiri. Juga di masukkan nombor 1 seperti gambar rajah di bawah abila . Bahagian B dan Bahagian C. Jika anda ingin membina item soalan yang terdiri dari 3 jenis soalan objektif. Section 1 adalah muka depan soalan. Setiap section masing-masingnya dilabelkan dengan Bahagian A. Klik OK. masukkan kesemua markah seperti gambar rajah di atas. Masukkan No Kod Kertas. Anda akan dapati bahawa terdapat 4 section terbentuk. bahasa pengantar digunakan dan markah untuk setiap jenis soalan.1 Klik menu Peperiksaan--->Bina Soalan. Jangan masukkan markah jika jika anda tidak ingin membina soalan jenis tersebut. Tetingkap terbentuk seperti di bawah 4. Section 4 untuk soalan jenis esei mempunyai header seperti section 2.0 Menetapkan Jenis dan Kod Kertas Soalan 4. struktur dan essei.

Template Soalan Untuk Kegunaan Sekolah abila .

Tekan Tab sekali lagi untuk mendapatkan Respon jenis A..2... Menu Biasa digunakan untuk memilih jenis paragraf yang tidak mengandungi auto numbering. Nombor soalan berubah menjadi 2... 5. 1. Klik sebelah kanan nombor soalan. -> Respon A..0 Membina Soalan Objektif 5.(Tugasan) (A) (B) .5 Jika pokok soalan anda mengandungi rangsangan dan tugasan seperti gambar rajah di bawah. II.. B. style Biasa 2 style Respon A B C style pokok soalan abila . B. C. D dan E Klik menu Objektif ---->Pokok Soalan. Nombor berubah menjadi 2. C. II. 5. Anda juga boleh menggunakan menu Objektif ----> Respon I..1. Setelah selesai... 5. III .. Klik Menu Biasa -----> Biasa2 dan taipkan tugasan.. C . B.. Tekan kekunci enter. Tekan Enter setelah selesai. Anda juga boleh menggunakan menu Objektif ----> Respon A..Template Soalan Untuk Kegunaan Sekolah 5. Klik muka surat 2 berlabel Bahagian A yang dikhaskan untuk memasukkan soalan objektif. 5. klik Pokok soalan dan taipkan rangsangan. label berubah menjadi B.4. Mulalah menaip respon jawapan.. Setelah selesai tekan kekunci Enter. Manusia memerlukan makanan untuk hidup (Rangsangan) Manakah antara berikut.. Jika anda inginkan respon I. C Mulalah menaip respon jenis tersebut... Mulalah menaip pokok soalan.. tekan Enter. III tekan tab sekali. Ulang langkah-langkah di atas untuk soalan-soalan lain..3..

0 Membina soalan struktur. Klik menu Garisan dan pilih garisan yang sesuai.5.2. Masukkan markah. Mulalah taip soalan. 6. Klik sebelah kanan nombor soalan. 6. Klik menu Struktur-----> (a) Soalan. 6. Jika anda inginkan nombor soalan yang mempunyai pecahan (a).Template Soalan Untuk Kegunaan Sekolah 6. (a) Soalan . tekan Enter. Ulang langkah 3-4 untuk memasukkan garisan dan markah. 6. Klik menu Struktur----->1. Tekan Enter. 6.1.3. abila . (a) Soalan untuk memulakan nombor soalan baru. Mulalah menaip soalan.4. Klik muka surat 3 berlabel Bahagian B yang dikhaskan untuk memasukkan soalan struktur.6. Tekan kekunci ↓ untuk bergerak ke soalan berikutnya. 6. Tekan tab dan taipkan (a) dan kemudian tekan tab sekali lagi untuk memasukkan soalan. Taipkan (b) dan tekan tab. Setelah selesai. klik menu Struktur --->1. Klik menu Garisan ----> [ Markah]. Soalan atau Struktur----->1. Tekan Enter.

tekan Enter. Membina soalan Esei. Klik muka surat 4 berlabel Bahagian C yang dikhaskan untuk memasukkan soalan struktur. Klik menu insert ---> picture ----> from file.2. Tekan kekunci ↓ untuk bergerak ke soalan berikutnya Klik menu Esei----->1.4. Mulalah menaip soalan.3. Tekan tab dan taipkan (a) dan kemudian tekan tab sekali lagi untuk memasukkan soalan.6.3. Klik menu Esei ---->(a) Soalan . klik butang kanan pada graf.Template Soalan Untuk Kegunaan Sekolah 7. 7. Pilih file graf Jika anda ingin kecilkan graf ini. Klik sebelah kanan nombor soalan. (a) Soalan . Untuk memasukkan markah. 7. Mulalah menaip soalan.2 8. Taip (b) dan tekan Tab untuk memasukkan soalan bahagian (b) . Jika anda inginkan nombor soalan yang mempunyai pecahan (a).0 Membina Graf 8. Soalan atau Esei----->1. Copy file tersebut dan letakkan ke dalam folder misalnya folder peperiksaan.1 8. PERHATIAN Guna menu Struktur untuk membina soalan struktur dan menu Esei untuk soalan esei 8. klik menu Garisan ----[ Markah ].jpg untuk anda membina graf. 7. 7. Masukkan markah. 7.1. Ulang langkah 2 di atas. klik menu Esei ----->1.3 Bersama-sama template ini disediakan file graf. (a) Soalan untuk memulakan nombor soalan baru. 7. Tekan Enter setelah selesai. Setelah selesai. pilih format picture dan ubah saiz kepada 50% abila .

Template Soalan Untuk Kegunaan Sekolah 8.4 Copy graf yang terbentuk dan paste di sebelahnya beberapa kali sehingga terbentuk graf yang anda kehendaki abila .

1 Klik menu Label.0 Memasukan label 9.Template Soalan Untuk Kegunaan Sekolah 9. Pilih jenis label dikehendaki seperti di bawah abila .

Template Soalan Untuk Kegunaan Sekolah 11. Klik menu Table --->Insert --->Row Above 11. pilih text box yang mengandungi table seperti di bawah. dan tekan kekunci delete. Jika anda tidak inginkan table markah di atas. Letakkan kursur pada soalan 6. abila . Anda ingin tambah menjadi 7 soalan 11. Pilih baris yang hendak diubah suai. 11.3.0 Mengubah suai jadual untuk memasukkan markah di muka surat pertama. 11.4. Sebagai contoh bahagian B mempunyai 6 soalan.1.2.

Tetingkap Kertas Saranan Jawapan Objektif terbentuk seperti di bawah 12. Pilih menu Peperiksaan --->Bina Saranan Jawapan 12.Template Soalan Untuk Kegunaan Sekolah 12. 12. abila . Klik menu File---> New 12. Buka MS Word.4. Kertas saranan terbentuk seperti di bawah.0 Menyedia Kertas Saranan Jawapan Objektif 12.2. Pinda nama peperiksan dan nama sekolah PERHATIAN: Jangan bina saranan jawapan di atas file soalan dan jangan bina soalan di atas file saranan jawapan.1. Pilih Template SoalanSek .5 Masukkan Jenis sekolah bahasa pengantar dan bilangan soalan seperti gambar rajah diatas.3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful