You are on page 1of 9

Chin lc a dng ha Hin ti Danaher hot ng trong 5 lnh vc l: Mi trng Kim tra v o lng Nha khoa Khoa hc i sng

i sng Cng ngh cng nghip Tuy nhin, khng phi mi bt u n kinh doanh trong nm lnh vc ny m Danaher ra i t nm 1969, hot ng n ngnh trong lnh vc kinh doanh bt ng sn v bt u a dng ha sang cc lnh vc khc. Vy cng ty thc hin chnh sch a dng ha nh th no? a. a dng ha giai on 1 a.1 Tnh th chin lc a dng ha giai on 1 Cc quy nh v an ton mi trng v cht lng sn phm ngy cng nghim ngt ti M a.2 Hnh ng chin lc Nm 1996 cng bc vo lnh vc mi trng thng qua vic mua li ca American Sigma v tip tc tng cng phm vi a l vo sn phm v dch v thng qua mua li sau ny nh Cng ty Hach trong nm 1999, Viridor Instrumentation trong nm 2002 v Trojan Technologies Inc trong nm 2004. Hin ti cng ty l mt nh lnh o trn ton th gii trong th trng thit b o c cht lng nc. Danaher cung cp mt lot cc cng c phn tch, hng tiu dng v cc dch v lin quan pht hin v o lng cht ha hc, vt l, v cc

thng s vi sinh vt trong nc ung, nc thi, nc ngm v nc tinh khit. Cng ty cng thit k, sn xut, v cc h thng kh trng tia cc tm ca th trng. Ngi s dng in hnh ca cc sn phm ny l chnh ph, nh my x l nc thi, x l nc cng nghip v cc c s x l nc thi, v cc phng th nghim ca bn th ba. Khch hng trong ngnh cng nghip ny la chn cc nh cung cp da trn mt s yu t bao gm c mi quan h ca khch hng hin ti nh cung cp, sn phm hiu sut v d s dng, v tnh ton din ca cc nh cung cp cung cp sn phm. Kinh doanh cht lng nc ca chng ti cung cp sn phm di nhiu thng hiu ni ting, bao gm c HACH, DR. Lange, HACH ULTRA ANALYTICS, v TECHNOLOGIES Trojan. C s sn xut c t ti Hoa K, Canada, Chu u, v Chu . Bn hng thng c thc hin thng qua nhn vin ca chng ti trc tip bn hng, i din, nh phn phi c lp v thng mi in t. Cng ty tham gia bn l / thng mi th trng xng du k t gia nhng nm 1980 v tng cng phm vi a l ca sn phm v dch v thng qua mua li khc nhau bao gm Red Jacket nm 2001 v Gilbarco (trc y gi l Marconi Thng mi H thng ) trong nm 2002. V vy cng ty tr thnh mt nh cung cp hng u th gii cc sn phm v dch v cho bn l / thng mi th trng xng du. cc sn phm v dch v du kh, bao gm: Gim st v h thng pht hin r r; Thit b phc hi hi; my rt nhin liu; im bn hng v h thng bn hng;

My bm chm tuabin Cc dch v gim st t xa v thu ngoi qun l nhin liu, bao gm cc dch v ph hp, bo tr h thng nhin liu, v lp k hoch hng tn kho v h tr chui cung ng. Ngi s dng in hnh ca cc sn phm ny bao gm cc knh c lp v cng ty nc bn l xng du, cc nh bn l khi lng cao, ca hng tin li, v i tu xe thng mi. Khch hng trong ngnh cng nghip ny la chn cc nh cung cp da trn mt s yu t bao gm c tnh nng sn phm, hiu sut v chc nng v phm vi a l ca nh cung cp. Danaher tip th sn phm bn l / thng mi du kh di nhiu thng hiu, bao gm c Gilbarco, Veeder-ROOT, v o khoc mu . C s sn xut c t ti Hoa K, Chu u, Chu v Nam M. Bn hng thng c thc hin thng qua cc nh phn phi c lp v nhn vin bn hng trc tip. b. a dng ha giai on 2 b.1 Tnh th chin lc Tng hp R & D cng ca cc nc OECD, 1997

N lc cng ngh l mt yu t quyt nh quan trng ca tng trng nng sut v kh nng cnh tranh quc t. Nhng thnh tu to ln ca cuc cch mng khoa hc v cng ngh hin i v ang y nhanh s pht trin ca lc lng sn xut, nng cao nng sut lao ng lm chuyn bin mnh m c cu kinh t ca cc quc gia v lm thay i su sc mi mt ca i sng x hi loi ngi b.2 Hnh ng chin lc Cng ty bc vo ngnh cng ngh cng nghip thng qua vic mua li cc cng ty khoa hc Thi Bnh Dng vo nm 1997, v sau m rng sn phm ca chng ti v chiu rng a l vi mua thm, bao gm c American Precision Industries, Tng cng ty Kollmorge, Warner electronic vo nm 2000, v Thomson Industries trong nm 2002. Hin ti cng ty l mt trong nhng nh cung cp hng u th gii ca cc thit b iu khin chuyn ng chnh xc. Cc doanh nghip ca chng ti cung cp mt lot cc sn phm bao gm: Tiu chun v ng c ty chnh; a; iu khin Thnh phn c kh (nh c vt, vng bi tuyn tnh, b ly hp / phanh, v thit b truyn ng tuyn tnh (m chuyn i chuyn ng quay chuyn ng tuyn tnh)) Nhng sn phm ny c bn ti cc th trng chuyn ng chnh xc khc nhau nh thit b ng gi, thit b y t, robot, thit b lp rp bng mch, thang my, v xe in (v d nh xe nng). Khch hng thng tch hp h thng, ngi s

dng sn phm trong dy chuyn sn xut v ng gi v nh sn xut OEM tch hp cc sn phm ca chng ti vo my v h thng ca h. Sn phm bn trn th trng mt lot cc thng hiu, bao gm KOLLMORGEN, THOMSON, Dover, PORTESCAP v Thi Bnh Dng KHOA HC. C s sn xut c t ti Hoa K, Chu u, Chu M La tinh v chu . Bn hng thng c thc hin thng qua nhn vin bn hng trc tip ca chng ti v thng qua nh phn phi c lp. c. a dng ha giai on 3 c.1 Tnh th chin lc Do nhu cu ngy cng cao v chnh xc cao v o lng nt cao ca sn phm, nhu cu v vic s dng cc sn phm in t ngy cng tng : nh laptop, in thoi, IPAD v s thay i nhanh chng v cng ngh i hi cc cng c lin quan n ngnh cng nghip ny khng ngng pht trin ph hp tin b k thut v th y l mt th trng y ha hn trong tng lai. c.2 Hnh ng chin lc Nm 1998 cng ty m rng thm lnh vc kim tra v o lng in t thng qua vic mua li Cng ty Fluke, v t c b sung bng cc v mua li ca mt s doanh nghip th nghim in t nh mua Tectronick vo nm 2007, Fluke Networks Cng ty cung cp mt lot cc cng c th nghim chuyn nghip nh gn, cng nh cc thit b hiu chun, cho cc ng dng in, cng nghip, in t, v hiu chun. Nhng sn phm th nghim o in p, dng in, in tr, in cht lng, tn s, p sut, nhit v cht lng khng kh.

Ngi s dng in hnh ca cc sn phm ny bao gm cc k s in, th in, k thut in t, k thut vin y t, v cc chuyn gia bo dng cng nghip. Ngoi ra, Fluke Networks cn cung cp phn mm v phn cng sn phm s dng cho vic kim tra, gim st v phn tch cc b v rng ("doanh nghip") mng li v cc cht x v c s h tng ng ca cc mng. Trong nm 2006, Fluke Networks m rng dch v ca mnh trong lnh vc gim st mng v cc gii php qun l hiu sut ng dng thng qua vic mua li ca Visual Networks, Inc ngi s dng in hnh ca cc sn phm ny bao gm cc k s mng my tnh v k thut. Th nghim sn phm in t c bn trn th trng mt lot cc thng hiu, bao gm FLUKE, Fluke Networks, MNG VISUAL, Raytek, v Y SINH FLUKE. C s sn xut c t ti Hoa K, Chu u, v Chu . Bn hng thng c thc hin thng qua nhn vin bn hng trc tip ca chng ti v nh phn phi c lp. C hai Fluke v Fluke Networks l nh lnh o trong phn khc th trng phc v ny. d. a dng ha giai on 4 d.1 Tnh th chin lc Nhu cu v lm p v chm sc rng ming ngy cng tng, theo mt nghin cu ti M th t l khm rng ang ngy cng tng ln .Khong 60 n 70% dn s M trng thnh tm kim thi quen chm sc rng ming v Da trn d liu iu tra dn s, s ngi cc tui 60 n 79 d kin s tng t 36,4 triu USD nm 2000 ln hn 68 triu USD trong nm 2025.

d.2 Hnh ng chin lc Nm bt c c hi ny. Nm 2004 Cng ty bc vo dng cng ngh y t ca kinh doanh trong thng qua cc v mua li ca Kaltenbach & Voigt GmbH & Co KG (KaVo), cc doanh nghip Gendex ca Dentsply International Inc, v bc x k A / S. Chng ti sau c b sung vo kinh doanh cng ngh y t thng qua mua li khc nhau, c bit l cc v mua li ca Leica Microsystems vo nm 2005 v Sybron c sn Nha khoa v h thng Vision Limited vo nm 2006. Cc cng ngh cc doanh nghip y t phc v ba th trng chnh: sn phm nha khoa, chn on chm sc quan trng, v khoa hc i sng c cung cp cc nha s, bc s v bnh vin, nghin cu khoa hc v cc chuyn gia sn phm khc nhau v cc dch v c s dng trong kt ni vi vic thc hin cng vic ca h. Cc sn phm nha khoa bao gm:

Khng kh v handpieces in; Cc n v iu tr; Hnh nh k thut s v h thng phng i hnh cc ti liu phc hi; H thng chnh hnh rng H thng ni nha v hng tiu dng c lin quan Cc sn phm chng nhim khun. Sn phm nha khoa c bn trn th trng ch yu di KAVO, Gendex, Pelton & Crane, DEXIS, ORMCO, Kerr. C s sn xut c t ti Chu u, Hoa K, v Nam M. Bn hng thng c thc hin thng qua cc nh phn phi c lp, ngoi tr cc sn phm chnh hnh rng thng c bn trc tip. e. Chin lc a dng ha giai on 5 e.2 Hnh ng chin lc Tip tc m rng lnh vc kinh doanh ca mnh nm 2005, cng ty bc chn vo lnh vc Khoa hc i sng thng qua vic mua li bn quyn ca Leica Microsystems v c m rng vo nm 2006 vi vic mua li ca Vision Systems Limited. Leica l nh cung cp hng u th gii ca knh hin vi chuyn nghip c thit k thao tc, bo qun v chp hnh nh v nng cao hnh tng ca ngi dng, cc cu trc bng knh hin vi. Sn phm bao gm: Quang hc v knh hin vi qut laser. Phu thut v knh hin vi m thanh ni khc; Cc cng c t ng chun b mu v thuc th c lin quan; v

Xt nghim chn on bnh l, bao gm chn on ung th. Ngi s dng in hnh ca cc sn phm bao gm nghin cu, cc chuyn gia y t v phu thut hot ng trong nghin cu bnh l hc v cc phng th nghim, mi trng hc thut v nh ht phu thut. Khch hng trong ngnh cng nghip ny la chn sn phm da trn mt s yu t, bao gm hiu sut sn phm v thi, kh nng ca sn phm nng cao nng sut v tnh ton din ca cc danh mc u t lin quan n thuc th. C s sn xut c t ti Chu u, c, Chu v Hoa K.