You are on page 1of 8

.A .

)Pilih jawapan yang betul (1-30

.1

)(A
)(B

) (C
)(D

.2
)(A
)(B

.3
)(A
)(B

) (C
) (D

) (C
)(D

.4
......
)5 (C
)2 (A
)6 (D
)4 (B

)(A

) (C

)(B

) (D

.6 .............
) (C , , , , ,
) (A ,
) (D , , ,,, ,
) (B .
1

1021

. ________ .7
11 (C)
9 (A)
11 (D)
.8 (B)

.8
________________________________

(C)

(A)

(D)
(B)

______________________ .9

(C)
(A)

(D)

(B)

.11
_____________

(C)

(D)

(A)

(B)

_____________ .11
.
(C)
(A)
(D)
(B)
.12
(C)
( A)
(D)
(B)
1021

.33 ,
)(C
) (A
)(D
)(B
.34 _____
_____.
) (A , ) (C ,
) (D ,
) (B ,
.15 _____ 99
) (C
) (A
) (D
) (B
.16

__________
)(C
) (A
)(D
)(B
.17
) (C
) (A
) (D
) (B
.18 .
)(C
)(A
)(D
)(B
3

1021

.19 ,
)(C
)(A
)(D
)(B
.21
)(C
)(A
) (D
)(B
.21 __________ .
) (C
) (A
) (D
) (B
.22 .
)(C
)(A
)(D
)(B
.23
) (C
)(A
)(D
) (B
.24 _______
)(C
)(A
)(D
)(B
.25 _________
.
)(C
)(A ,
4

1021

)(B

)(D

.26

) (C
)(A
) (D
) (B
.27
______.
)(C
)(A
)(D
)(B
.28 ___________ .
) (C
)(A
) (D
)(B
.29
)(A ) (C
)(B ) (D
.31
) (C
)(A
) (D
) (B
( 61)

1021


. .B

)3(____________________

)2(____________________________

)3(___________________

)4(____________________________________

)5(__________________________

) 31(
1021

.C .
Pilih jawapan yang betul di tempat kosong.

.3 _____________ .
.2 ____________ .
.3 :
)a _____________ .
)b _________________.
)c ____________________.
( 01)
.D .
Padankan kalimah dengan maksudnya.

3
2
3
4
5

.a
.b
.c
.d
.e

1021

) 31(

. .E
Suaikan ayat dengan maksudnya.


.


.


.

.


) 31(

1021