You are on page 1of 10

DANH SCH SINH VIN D TUYN LP KINH T HC

GiNG DY: GS PHM


H

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

V Ngc an
Nguyn L Tho
Trn Minh
Hong Th Thanh
L Th M
Phan Nguyn
Nguyn Hong Thc
Hunh Thanh
Nguyn Th Thanh
Nguyn Th Qu
Lm Hong Thanh
o T
Nguyn Th Ngc
Trn Th Tng
Phm Vn
Trng Hong Hi
Nguyn nh
inh Hong Bo
L ng
Ng Tu
L Nga
on Nguyn Thy
Nguyn Kim Hong
Nguyn Th Hong
Phm c
Thi L Uyn
Nguyn Trang
Nguyn Y
Nguyn ng vnh
V Th Hong

TN

Thanh
Vy
c
Tho
Phng
V
Cang
Tn
Tuyt
Anh
Tho
Anh
Anh
Vn
Hiu
Yn
Bo
Trn
Nghi
c
Dng
Dng
Nh
Trang
Anh
Thao
Anh
Bnh
Trung
Vy

MSSV

k104020303
k104010101
K10503
K095021633
k104050889
k104040557
K10504
K08504
K095021619
k104040564
K08502
k104040439
K095031734
K08502
k104050935
K10504
K095031725
K10502
K08501
K085021513
K095021582
k104040630
K09504
K085021501
K085021561
k104040566
K085021502
K10502
K10504

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

V Th Phng
ng Thanh
H Bi
Ng Nguyt
V Lng Khnh
L c
Nguyn Th Cm
nh Thanh
Trng M
H Th Vn
L Thy Hunh
L Th Ngc
Phan Vn
V Nguyn Phng
Phm Thin
u Th Lan
Phan Nht
Nguyn Th i
Nguyn Th Hng
Nguyn Thy
L Phm Hng
L Hong
L H Ho
Ng Th Thanh
Anh
ng Vn
Nguyn Thy
Hunh Th
ng Th Vit
Nguyn Th Cm
Nguyn Trn Ngc
Dip Thoi Bo
inh th
Hong L Thanh

Tho
Huyn
Dung
nh
Nhi
Bnh
Giang (A)
Ngn
Hoa
Khnh
Nh
Loan
Long
Quyn
Th
Hng
Vy
Nhi
Vn
Anh
Oanh
Th
Hip
Hoa
T
Nam
Dng
Loan
H
Giang (B)
Hn
Trn
Tho
Thy

k104040653
K10502
K09407
k104050754
k104020110
k104040578
K085021540
K105041583
K07502
K095021622
K08503
K094021271
K085021553
K085031631
k104050726
K085041753
k104040500
k104010098
k104040565
k104040633
K10504
K10504
K105011298
K09504
K095021613
K09504
K075021600
K105011293
k104040457
K10502
K105031547
K08503
K084020313

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

Nguyn Thn c
Nguyn Th Phc
u Ngc D
Nguyn Th Huyn
Phm Th Thy
Nguyn Tin
L Trn M
on Th Thu
Nguyn Ngc
Hunh Kim

Hnh
Hng
Lan
Oanh
Dung
t
Qu
Tho
Huy
Phc

K09502
K10502
K085021531
K10504
K07503
K10502
K105041636
K065021632
K09504
K09504

TUYN LP KINH T HC PHP LUT


G DY: GS PHM
IN THOI

EMAIL

0973.012.779
0908.663.318
01635 978 162
01227 688 798
01692.656.306
01687.514.417
0977 857 694
01265 193 853
0903 347 234
0935.717.274
0938 013 900
0974.844.149
01674 572 735
01267 895 503

mashimaro19922001@yahoo.com
vynguyen_jdg@yahoo.com
blueheart092@gmail.com
thanhthaohoangthi@gmail.com
Lethimyphuong.le@gmail.com
nguyenvuuel@gmail.com
cangnguyenhoang@gmail.com
tantan2690@gmail.com
thanhtuyet2308@yahoo.com
Granger_hermione2907@yahoo.com
Lamhoangthanhthao@gmail.com
Daoanh3109@gmail.com
ngocanhnguyenthi47@gmail.com
tuongvan591@yahoo.com

0933.372.122
01284 251 927
0909 578 020
0939 476 242
0122 477 0224
0908 238 881
01698 505 299
01287.654.118

truonghoanghaiyen@gmail.com
nguyendinhbao228@gmail.com
smileydinh2809@gmail.com
dancingmoon00@yahoo.com.vn
socolato@yahoo.com
leeeyoung203@yahoo.com
thuyduongk09502@yahoo.com
hoangnhu13@gmail.com
hoangtrang20291@yahoo.com
phamducanh1271@gmail.com
uyenthao4444@yahoo.com
Tranganh0203@gmail.com
white_wave_b@yahoo.com.au
duongngocky@gmail.com
vo.hoang.vivi@gmail.com

01689 917 737


0989 005 509
0986.659.658
01224 646 650

IM

940
930
910
880
870
865
860
855
835
830
830
825
825
820
805
795
790
790
785
770
765
755
750
750
745
745
740
735
735
735

0905.527.363
0932 427 615
0938 280 858
0979.533.892
01664.737.678
01679.597.431
0944 412 022
0913 438 468
01695 182 990
0906 988 669
01696 255 502
01695 829 974
01685 397 878
01228 514 257
01225.920.744
903075556
0932.434.921
01245.017.469
0919.328.247
01272.910.789
0979 897 503
01273 999 765
01697 693 187

01663 041 128


01656.151.636
01668 259 002
0919 020 678
01685 533 916
01674 573 147

thaoptv82@gmail.com
chuonggiobac15@yahoo.com.vn
haboidung@yahoo.com
themoonlight15791@gmail.com
nova452@yahoo.com
binhld.uel@gmail.com
boconganh.sophie@gmail.com
judy_vermouth09@yahoo.com
americanflower229@gmail.com
vankhanh_itl@yahoo.com.vn
lethihuynhnhu@gmail.com
loantqonline@gmail.com
phanvanlongdongnai@gmail.com
msbrokenrice@gmail.com
thienthulqd@gmail.com
Chantinh5214@yahoo.com
ainhi.92@gmail.com
hongvan12@live.com
haromi2009@yahoo.com
hongoanhlepham@gmail.com
lehoangthu91@gmail.com
hiep.le.13@gmail.com
girl_from_hell141@yahoo.com
stboy91@yahoo.com
dangnam10391@gmail.com
tduong35@gmail.com
huynhloan2009@gmail.com
super.pisces@yahoo.com
camgiang381@gmail.com
ngochan32h8@gmail.com
baotran_diep@yahoo.ca
dinhthithaouel@gmail.com
dohoangthanhthuy@gmail.com

730
725
720
715
705
700
700
700
690
690
685
680
675
675
670
665
660
655
655
650
640
635
620
600
600
585
580
580
570
560
560
550
540
540

0909 672 662


01678 335 171
01227 227 555
01267 890 715
0937 834 134
0946 000 096
01664 688 664

nguyenthanduchanh@yahoo.com
phuochang.nguyen@gmail.com
oanhhuyen12@yahoo.com
waterfire2002@yahoo.com
datnguyen3192@gmail.com
myquy309@gmail.com
doanthithuthaovn@yahoo.com
nhathuy.pro@gmail.com
kimhuynhk9504@yahoo.com

535
525
525
515
510
490
480
460
405
385

Danh sch sinh vin tham gia d tuyn lp hc v

STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

H
V Ngc an
Nguyn L Tho
L Th M
Phan Nguyn
Nguyn Th Qu
o T
TNG PHNG
Trng Hong Hi
V H Thc
PHAN MAI
Nguyn Kim Hong
Nguyn Trang
V Th Phng
Phm Nht
PHNG MNG
V Lng Khnh
L c
Nguyn Th Cm
Phm Nguyn Vnh
Phm Cng
Phan Th Phng
Mai Th Thanh
PHAN THI THANH
u Th Lan
Nguyn Th i
Nguyn Th Hng
Nguyn Thy
L Phm Hng
Nguyn Th
Trn Phng

TN
Thanh
Vy
Phng
V
Anh
Anh
MAI
Yn
Khu
ANH
Nh
Anh
Tho
Khnh
LAN
Nhi
Bnh
Giang (A)
Tn
Thnh
Anh
Nga
TUYN
Hng
Nhi
Vn
Anh
Oanh
Mai
Tho

MSSV
k104020303
k104010101
k104050889
k104040557
k104040564
k104040439
K08407B
k104050935
k104010039
K08407B
k104040630
k104040566
k104040653
k104050853
K08407B
k104050754
k104020110
k104040578
k104050773
k104050776
k104020108
k104040487
K08407B
k104050726
k104040500
k104010098
k104040565
k104040633
k104020160
k104020187

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Nguyn Th Cm
Dng Th
NGUYN THI THUY
Nguyn Th
Phan V Hong
Trn Th M
Phm Minh
Duy
Nguyn Th Kiu
L Quc
L Th Kim

Giang (B)
Tho
LINH
Nga
Minh
Nhi
Tr
Lun
Anh
Dng
Ngn

k104040457
k104050900
K08407B
k104020282
k104020226
k104040626
k104050801
k104020156
k104050817
k104020119
k104040491

ham gia d tuyn lp hc vi sinh vin Php

IN THOI
0973.012.779
0908.663.318
01692.656.306
01687.514.417
0935.717.274
0974.844.149
1,689,964,191
0933.372.122
01225.160.601
904,786,209
01287.654.118
0986.659.658
0905.527.363
0906.584.789
909,940,194
0979.533.892
01664.737.678
01679.597.431
01289.783.727
01688.802.626
01667.991.478
01665.682.178
974,725,707
01225.920.744
0932.434.921
01245.017.469
0919.328.247
01272.910.789
01644.948.505
01647.093.441

EMAIL
mashimaro19922001@yahoo.com
vynguyen_jdg@yahoo.com
Lethimyphuong.le@gmail.com
nguyenvuuel@gmail.com
Granger_hermione2907@yahoo.com
Daoanh3109@gmail.com
yolanda.tpm@gmail.com
truonghoanghaiyen@gmail.com
mrredandmrsviolet@gmail.com
funnyghost2608@yahoo.com
hoangnhu13@gmail.com
Tranganh0203@gmail.com
thaoptv82@gmail.com
nhatkhanhqn@gmail.com
pmlan194@gmail.com
nova452@yahoo.com
binhld.uel@gmail.com
boconganh.sophie@gmail.com
e_fred_mit@yahoo.com
congthanhph@yahoo.com
urri_kinomoto@yahoo.com
Thanhngak10404@gmail.com
quyconnhau@gmail.com
Chantinh5214@yahoo.com
ainhi.92@gmail.com
hongvan12@live.com
haromi2009@yahoo.com
hongoanhlepham@gmail.com
luckystar0601@gmail.com
tpt_0692@yahoo.com.vn

im
940
930
870
865
830
825
805
795
785
770
750
740
730
725
715
705
700
700
700
690
680
670
670
665
655
655
650
640
570
565

01656.151.636
01689.928.605
977,578,636
01268.048.600
01222.440.866
0934.888.251
0975.512.817
0988.796.885
01636.534.717
0976.001.841
01222.012.556

camgiang381@gmail.com
duongthao1992@gmail.com
thuylinh200690@yahoo.com
codai.6521@gmail.com
manhghep9x@gmail.com
Cherish_hope_03_07@yahoo.com
Changtraivip_11b6@yahoo.com
duyluan.futureceo@gmail.com
kieuanh@gmail.com
dungst12@gmail.com
lengank10@gmail.com

560
550
515
500
490
490
470
450
335
335
335