You are on page 1of 3

Filipino III Talaan ng mga Kasanayan Ikalawang Termino-Sesyon IV TP 2011-2012 Tema: Pagpapahalaga; Mga Nilalaman: A. Pagbasa 1.

Sanaysay Hiram na salita Pagpili ng temang detalye na bubuo sa pahayag Mga sumusuportang detalye Paghihinuha Pagkilala sa sanhi at bunga

2. Pagsulat ng Talaarawan 3. Pagsunod sa Panuto 4. Pagpapakahulugan sa saknong ng tula 5. Sawikain at idyoma B. Wika 1. Pandiwa a. Aspekto Magaganap Nagaganap Naganap

Konsepto:

Isa sa pinakamabisang paraan upang makakuha ng impormasyon ay ang pagbasa ng sanaysay, sapagkat mula sa mga babasahing ito malalaman natin ang ibat ibang gamit ng mga salita tulad ng sawikain o idyoma at salita lalung lalo na ang mga hiram na salita. Maibibigay natin ang tamang detalye at hinuha ukol sa isang paksa at gayundin ang tunay na sanhi at bunga ng bawat pangyayari. Ang pandiwa ay galaw o kilos na nagaganap, magaganap at naganap na. Mabilis lumipas ang panahon. Hindi natin napapansin na habang umuusad ito ay nagkakaroon ng pagbabago sa ating paligid dulot ng makabagong teknolohiya. Ang pagbabagong ito ay nakakaapekto sa ating simpleng pamumuhay. Anuman ang bunga nito ay pananagutan natin ito sa Diyos na nagbigay sa atin ng lahat. Mga kasanayan : * * * * * * * * Naibibigay aang kahulugan at kahalagahan ng sanaysay Nakapagbibigay ng mga halimbawa ng hiram na salita Nabibigkas ng wasto ang mga hiram na salita sa Filipino Napipili ang tamang detalye upang makabuo ng pahayag Natutukoy ang mga sumusuportang detalye sa pangunahing paksa Naibibigay ang sariling hinuha tungkol sa binasa Nakasusunod ng wasto sa panuto Nakasusulat ng isang talaarawan gamit ang pandiwa Naipaliliwanag ang kahulugan ng sawikain at idyoma Nasisipi ang mga idyoma o sawikaing ginagamit sa pangungusap Natutukoy ang aspekto ng pandiwang ginamit sa pangungusap Nababanghay ang pandiwa sa ibat ibang aspekto nito Naisasabuhay ang muling pagbabalik loob sa Diyos sa pamamagitan ng paggawa ng tama sa kapwa

Paalaala: lahat ng mga kasanayan na may asterisk(*) ay kasama sa pagsusulit.

Gawaing Pagkatuto:

Think-pair-share Pagpapalaro Role playing Pagkukwento Larawang Guhit - pagsunod sa panuto Role play

Mga Seleksyong Babasahin Patnubay ng Magulang ang Kailangan pp. 221 222 (Pluma 3) Pagsulat ng Talaarawan pp. 226-227 (Pluma 3) Naiingit si Biboy pp.232-234 (Pluma 3) Pagsunod sa Panuto pp. 237 (Pluma 3) Nang Minsang Makipag-away ako pp. 243 244 Sawikain at Idyoma pp. 248

Mga Sanggunian: Dayang, Alma M. (2007) Pluma 3 Wika at Pagbasa Para sa Batang Pilipino Phoenix Publishing House, Inc. Quezon City Acas, Candelaria C. (2009) Ang Wikang Filipino 3. Diwa Learning System Inc., Makati City