SULIT

012

SULIT
012
Bahasa
Melayu
OGOS

NO. KAD PENGENALAN/NO. SURAT BERANAK

ANGKA GILIRAN

2013

( UJIAN PECUTAN UPSR SET 2 )
TAHUN ENAM
_____________________________________________________________________
012- BAHASA MELAYU
SATU JAM LIMA BELAS MINIT
____________________________________________________________________
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. Kertas soalan ini mengandungi tiga bahagian
iaitu BAHAGIAN A, BAHAGIAN B, dan Kod
Pemeriksa:
BAHAGIAN C.
2. Kamu dikehendaki
bahagian.

menjawab

ketiga-tiga

Bahagian

3. BAHAGIAN B, kamu boleh memilih sama ada
menjawab Soalan 1, Soalan 2 atau Soalan 3.

A

4. Jawapan hendaklah ditulis pada ruangan yang
disediakan. Sekiranya helaian kertas jawapan
tidak mencukupi, sila dapatkan kertas jawapan
tambahan daripada pengawas peperiksaan.
Kertas jawapan tambahan (jika ada) hendaklah
diikat dan dihantar bersama-sama buku soalan.

B

No. Soalan

Markah

C
JUMLAH MARKAH

SULIT

SULIT 012 Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman bercetak Bahagian A [10 markah ] [ Masa dicadangkan: 15 minit ] Gambar di bawah menunjukkan suasana di perpustakaan sekolah Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah. SULIT .

SULIT 012 Bahagian A _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _________________ SULIT .

kamu dikehendaki menyampaikan ucapan dalam majlis perpisahan murid tahun enam.SULIT 012 10 BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan: 40 minit) (30 markah) Pilih satu daripada tajuk-tajuk di bawah dan tulis sebuah karangan yang panjangnya tidak kurang daripada 80 patah perkataan. salah seorang daripada rakan kamu telah terjatuh lalu pengsan. ATAU 3. Tulis ucapan kamu itu selengkapnya. SULIT . 1 Rakyat Malaysia terkenal dengan amalan bergotong-royong. Tiba-tiba. Kamu sedang belajar di kelas. ATAU 2 Sebagai wakil murid. Tulis sebuah karangan tentang kebaikan amalan bergotong-royong.

Soalan _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ SULIT .SULIT 012 Ceritakan tindakan yang kamu lakukan untuk membantu rakan kamu itu. Bahagian B No.

SULIT 012 _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____________________ _____________________________________________________________________________ _ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ SULIT .

Kereta ayah Azmi meluncur di lebuh raya menuju ke utara. Helaian kecil bendera Jalur Gemilang yang terpacak di bumbung keretanya sempena bulan kemerdekaan sedang berkibar megah. Berikan contoh yang sesuai berdasarkan petikan tersebut. Sebaik-baik tiba di halaman rumah nenek. Ayah dan ibu Azmi tersenyum melihat gelagat anak-anak mereka tatkala menjinjing beberapa bungkusan bahan makanan mentah. nenek hanya makan ikan yang dipancing di sungai berhampiran dan sayur-sayuran yang ditanamnya sendiri. Apatah lagi selepas datuk Azmi meninggal dunia. Azmi dan adik-adiknya berlari untuk mendapatkan nenek mereka. Panjang jawapan kamu hendaklah tidak lebih daripada 50 patah perkataan.SULIT 012 _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____________________ _____________________________________________________________________________ _ Bahagian C 30 [20 markah] [Masa yang dicadangkan: 20 minit] Tulis lima nilai murni yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah. Mereka mengambil masa selama dua jam untuk pulang ke kampung. Azmi bersalaman sambil mencium tangan neneknya lalu diikuti oleh adik-adiknya yang lain. Daging dan ikanikan yang jarang dijual di kampung memang sering menjadi buah tangan ayah Azmi untuk ibu tuanya. Ayah Azmi memandu kereta dengan berwaspada kerana jalan raya agak sibuk. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan. SULIT .

Ayah Azmi pula mencangkul rumput dan membaja sayur-sayuran yang ditanam oleh nenek. Semua yang dilakukan oleh keluarga Azmi memberi peluang kepada nenek untuk berehat daripada melakukan kegiatan hariannya Bahagian C _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ SULIT 20 . Azmi dan adik-adiknya bersama-sama menyapu dedaun kering di sekeliling rumah nenek mereka. Ibu Azmi sibuk di dapur menyediakan juadah.SULIT 012 Pada esoknya.

SULIT 012 _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ___________________ KERTAS SOALAN TAMAT SULIT .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful