You are on page 1of 1

Aydınların Paris zirvesi

Türk ve Fransız aydınları, 31 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında Paris'te yapılacak konferansta
Fransız kamuoyuna, Avrupa Birliği üyeliğine şiddetle karşı çıktıkları Türkiye'yi anlatacak

BELMA AKÇURA İstanbul

Gilles Keppel, Jean Luis Schlegel, Alexandre Adler, Edgar Morin ile Prof. Dr Nilüfer Göle, Prof. Dr Fuat
Keyman, Prof. Dr Ahmet İnsel'in de aralarında bulunduğu Türk ve Fransız aydınlar, "Abant Platformu"
için Paris'te buluşuyor.
Abant Platformu, Uluslararası Sosyal Bilimler Konseyi (ICCI) ve Beşeri Bilimler Merkezi işbirliği ile
düzenlenen toplantılar, 31 Mart-1 Nisan tarihleri arasında konferans merkezi Maison De La
Mutualite'de gerçekleştirilecek. Aydınlar, Fransız kamuoyuna, AB üyeliğine karşı çıktıkları Türkiye'yi
anlatmayı amaçlıyor.

Yeni konular
AB'nin Ankara ile müzakerelere başlanması kararı aldığı 17 Aralık 2004 zirvesi öncesinde Brüksel'de
"Türkiye'nin AB sürecinde Kültür, Kimlik ve Din" başlığını tartışan aydınlar, bu kez "Cumhuriyet ve
Kültürel Çoğulculuk ve Avrupa" konusunu masaya yatıracak. Söyleşiler "Ulusal Kimlik ve Avrupa
Deneyimi", "Küreselleşme ve Liberalizm", "Laiklik, Cumhuriyet ve İslam" "Nasıl bir Avrupa?" başlıkları
altında yapılacak.
Toplantının katılımcıları şunlar:

Katılımcılar
La Maison Des Sciences de l'homme Beşeri Bilimler Merkezi Başkanı Alain d'Iribarne, Yargıtay
Onursal Başkanı Doç. Dr. Sami Selçuk, tarihçi Pierre Nora, sosyolog Dominique Schnapper, Prof. Dr.
Niyazi Öktem, sosyolog gazeteci-yazar Etyen Mahçupyan, sosyolog, Veronique Nahoum Grappe, l'IEP
Paris Siyasal Bilimler Enstitüsü'nden Dominique Reynié, sosyolog ve gazeteci-yazar Ali Bayramoğlu,
felsefeci Pierre Manent, sosyolog Alain Touraine, Prof. Dr. Ahmet İnsel, siyaset bilimci Jean François
Bayart, Doç. Dr. Hasan Bülent Kahraman, Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün, felsefeci Pierre Bouretz,
ICCI Uluslararası Sosyal Bilimler Konseyi Genel Sekreteri Dr. Ali Kazancıgil, sosyolog Gilles Keppel,
sosyolog Prof. Dr. Nilüfer Göle, felsefeci gazeteci-yazar Jean-Louis Schlegel, sosyolog Yrd. Doç. Dr.
Ferhat Kentel, sosyolog Patrick Weil, sosyolog gazeteci-yazar Ali Bulaç, Prof. Dr. Bekir Karlığa, Prof.
Dr. Orhan Güvenen, iktisatçılar; Daniel Cohen, Prof. Dr. Asaf Savaş Akat, Prof. Dr. Mehmet Altan ve
Prof. Dr. Eser Karakaş, felsefeci Monique Canto Sperber, siyaset bilimci Jacques Donzelot, tarihçi
Alexandre Adler, felsefeci Edgar Morin, siyaset bilimci Prof. Dr. Ali Yaşar Sarıbay, l'UE Güvenlik
Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Nicole Gnesotto, felsefeci Prof. Dr. Tülin Bumin, coğrafyacı Frank
Debié, Prof. Dr. Fuat Keyman, Paris Katolik Üniversitesi Hervé Legrand, felsefeci Oliver Abel, felsefeci
Prof. Dr. Kenan Gürsoy.