A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 2

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

CENTRALIZATORUL FACTURILOR EMISE
Cod Nume Client Client Localitate Client Adresa
Str. A Str. E Str. A Str. B Str. F Str. E Str. B Str. C Str. C Str. D Str. D Str. F Str. E Str. C Str. B Str. F Str. E Str. B Str. G Str. C

Număr factură
456,853 456,854 456,856 456,858 456,859 456,855 456,861 456,852 456,857 456,860 456,862 456,864 456,865 456,866 456,867 456,868 456,869 456,870 456,871 456,863

Data facturii
Wed 24 Nov 10 Sat 6 Feb 10 Sat 23 Jan 10 Tue 18 May 10 Wed 25 Aug 10 Fri 22 Oct 10 Sat, 18 Sep 10 Sat 19 Feb 11 Wed 9 Mar 11 Sat 12 Mar 11 Tue 8 Mar 11 Mon 5 Dec 11 Thu 10 Feb 11 Sat 5 Mar 11 Thu 17 Mar 11 Fri 2 Dec 11 Sat 5 Mar 11 Mon 3 Oct 11 Mon 28 Nov 11 Fri, 14 Oct 11

Nr zile graţie
20 zile 20 zile 10 zile 20 zile 30 zile 15 zile 15 zile 8 zile 3 zile 17 zile 5 zile 7 zile 9 zile 6 zile 30 zile

Data scadenţei
Wed, 22 Dec 10 Sat, 6 Feb 10 Fri, 19 Feb 10 Tue, 1 Jun 10 Wed, 22 Sep 10 Fri, 3 Dec 10 Fri, 8 Oct 10 Fri, 11 Mar 11 Wed, 9 Mar 11 Sat, 12 Mar 11 Fri, 18 Mar 11 Thu, 8 Dec 11 Mon, 7 Mar 11 Fri, 11 Mar 11 Mon, 28 Mar 11 Fri, 2 Dec 11 Thu, 17 Mar 11 Mon, 3 Oct 11 Tue, 6 Dec 11 Fri, 25 Nov 11

Valoare factură Plătit 12,520 lei 15,600 lei 8,360 lei 13,000 lei 38,060 lei 46,766 lei 3,900 lei 14,005 lei 87,056 lei 19,500 lei 12,505 lei 8,706 lei 45,000 lei 2,284 lei 3,600 lei 18,732 lei 12,200 lei 14,780 lei 81,000 lei 56,100 lei DA NU DA NU NU NU NU DA NU DA DA DA DA NU DA NU NU DA NU NU

Majorări 197,652 lei 149,760 lei 395,443 lei 452,227 lei 39,897 lei 758,258 lei 19,848 lei 112,954 lei 105,286 lei 485,190 lei 342,210 lei

Nr. zile întârziere
1345 zile 1230 zile 1117 zile 1045 zile 1101 zile 949 zile 947 zile 681 zile 941 zile 677 zile 688 zile 536 zile

101 Client1 Constanţa 105 Client5 Arad 101 Client1 Constanţa 102 Client2 Bucureşti 106 Client6 Timişoara 105 Client5 Arad 102 Client2 Bucureşti 103 Client3 Braşov 107 Client7 Buzău 104 Client4 Cluj 104 Client4 Cluj 106 Client6 Timişoara 105 Client5 Arad 103 Client3 Braşov 102 Client2 Bucureşti 106 Client6 Timişoara 105 Client5 Arad 102 Client2 Bucureşti 107 Client7 Buzău 103 Client3 Braşov

CERINŢE INFORMAŢIONALE:
1. Să se afişeze lista facturilor emise în ultimele 2 luni , pentru care clientul a beneficiat de un termen de graţie . 2. Să se afişeze lista clienţilor care provin dintr-o localitate care începe cu litera A sau cu litera C . Câmpul de rezultate va conţine numai rubricile Nume client şi Localitate client. 3. Să se afişeze lista clienţilor cărora societatea comercială le-a emis facturi (câmpul de rezultate va conţine numai rubrica Nume client). 4. Să se afişeze lista facturilor neplătite la care nr. de zile de întârziere depăşeşte media acestora (câmpul de rezultate: Număr factură, Majorări, Nr zile întârziere). 5. Să se afişeze lista clienţilor cu care societatea a încheiat contracte în anul în care s-au emis cele mai multe facturi . Câmpul de rezultate va conţine numai rubricile Nume client, Data facturii, Valoare factură. Camp criterii
1 Ultimele 2 luni FALSE Camp rezultate Termen gratie TRUE

Cod Nume Client Client

Localitate Client

Adresa

Număr factură

Data facturii

Nr zile graţie

Data scadenţei

Valoare factură Plătit

Majorări

Nr. zile întârziere

Camp criterii Litera inceput TRUE Camp rezultate

Nume Client
Client1 Client5 Client1 Client5 Client4 Client4 Client5 Client5 3

Localitate Client
Constanţa Arad Constanţa Arad Cluj Cluj Arad Arad Camp criterii Factura emisa TRUE Camp rezultate

Nume Client
Client1 Client5 Client2 Client6 Client3 Client7 Client4 4 Camp criterii

Plătit NU
Camp rezultate

Depaseste media FALSE

Număr factură
456,854 456,858 456,859 456,855 456,861 456,857 456,866 456,869

Majorări 115,908 lei 81,640 lei 196,009 lei 207,173 lei 19,461 lei 302,084 lei 7,880 lei 41,358 lei

Nr. zile întârziere
821 zile 706 zile 593 zile 521 zile 577 zile 425 zile 423 zile 417 zile

5

Camp criterii Anul cu cele mai multe fact FALSE Camp rezultate

Nume Client
Client3 Client7 Client4 Client4 Client6 Client5 Client3 Client2 Client6 Client5 Client2 Client7 Client3

Data facturii
Sat 19 Feb 11 Wed 9 Mar 11 Sat 12 Mar 11 Tue 8 Mar 11 Mon 5 Dec 11 Thu 10 Feb 11 Sat 5 Mar 11 Thu 17 Mar 11 Fri 2 Dec 11 Sat 5 Mar 11 Mon 3 Oct 11 Mon 28 Nov 11 Fri, 14 Oct 11

Valoare factură 14,005 lei 87,056 lei 19,500 lei 12,505 lei 8,706 lei 45,000 lei 2,284 lei 3,600 lei 18,732 lei 12,200 lei 14,780 lei 81,000 lei 56,100 lei

8. E Str.854 456. B Str.293 lei 209. Să se afişeze lista facturilor emise în anul curent şi plătite de către clienţii din Braşov şi Timişoara . 3.500 lei DA 12.869 456.090 lei 456.760 lei 395. 1 Jun 10 Wed. E Str.866 456. B Str. 9 Mar 11 Wed. Să se afiseze lista facturilor neplătite pentru care s-a depăşit scadenţa cu mai mult de un an de zile (câmp de rezultate: Număr factură.Cod.866 Data scadenţei Sat.005 lei DA 87. D Str.858 456.860 456. Localitate client. 6 Feb 10 Tue.056 lei NU 19.860 Data scadenţei Wed. Să se afişeze lista clienţilor (câmp de rezultate . 25 Nov 11 101 Client1 Constanţa 105 Client5 Arad 101 Client1 Constanţa 102 Client2 Bucureşti 106 Client6 Timişoara 105 Client5 Arad 102 Client2 Bucureşti 103 Client3 Braşov 107 Client7 Buzău 104 Client4 Cluj 104 Client4 Cluj 106 Client6 Timişoara 105 Client5 Arad 103 Client3 Braşov 102 Client2 Bucureşti 106 Client6 Timişoara 105 Client5 Arad 102 Client2 Bucureşti 107 Client7 Buzău 103 Client3 Braşov Valoare Plătit factură 12. Cu edate(today(). G Str. 21 Mar 11 Thu.868 456. A Str.865 456. F Str. F Str.695 lei 307. precum şi facturile neplătite de către clienţii din Cluj .141 lei 105. 9 Mar 11 Fri.852 456. Localitate.420 lei 198.200 lei NU 14. 18 Sep 10 Sun 19 Feb 12 Wed 9 Mar 11 Tue 1 May 12 Wed 9 Mar 11 Mon 5 Dec 11 Thu 10 Feb 11 Sat 5 Mar 11 Thu 17 Mar 11 Thu 1 Dec 11 Sat 5 Mar 11 Mon 3 Oct 11 Mon 28 Nov 11 Fri. 1 Jun 10 Fri.860 Tue 1 May 12 1 Camp criterii Anul curent FALSE FALSE FALSE Camp rezultate Plătit DA DA NU Localitate Client Braşov Timişoara Cluj Număr factură 456.862 456. 9 Mar 11 Nume Client Localitate Client Client4 Cluj Număr Data facturii factură 456. 28 Mar 11 Thu.600 lei DA 18. 11 Mar 11 Plătit NU NU NU NU NU NU NU NU Majorări 116.766 lei NU 3. Să se afişeze lista facturilor emise către clienţii din Cluj şi Timişoara în prima zi a lunii curente (câmp rezultate: Nume client.863 Data facturii Wed 24 Nov 10 Sat 6 Feb 10 Sat 23 Jan 10 Tue 18 May 10 Wed 25 Aug 10 Fri 22 Oct 10 Sat. 1 May 12 Mon. D Str.859 ############ 456. C Str.284 lei NU 3.652 lei 149. 7 Mar 11 Fri. Plătit. 22 Dec 10 Sat. C Str. F Str.867 456. G Adresa Plătit NU Camp rezultate TRUE Număr factură 456.505 lei DA 8. B Str.900 lei NU 14.017 lei 42. 8 Dec 11 Mon. 6 Dec 11 Fri. 17 Mar 11 Mon. criteriu) 4 Camp criterii Localitate Client Cluj Timişoara Prima zi a lunii FALSE FALSE Camp rezultate Camp rezultate Număr factură 456.857 456.286 lei 485. Majorări) 4. E Str.853 456.100 lei NU Majorări 197. B Str.000 lei DA 2.861 456.855 456. 11 Mar 11 Mon. 456. Număr factură.844 lei 82.210 lei CERINŢE INFORMAŢIONALE: 1.857 (câmpul de rezultate: Număr factură. C Număr factură 456.897 lei 758. C Str. Observaţie : Un client va fi afişat cu valoare unică. E Str.A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 B C D E F G H I J K L M N O P CENTRALIZATORUL FACTURILOR EMISE Cod Nume Client Client Localitate Client Adresa Str.871 456. A Str. 14 Oct 11 Nr zile graţie 20 zile 20 zile 10 zile 20 zile 30 zile 15 zile 15 zile 8 zile 3 zile 17 zile 5 zile 7 zile 9 zile 6 zile 30 zile Data scadenţei Wed.852 2 Camp criterii an precedent FALSE Camp rezultate Cod Client 107 104 106 105 103 102 107 3 Camp criterii Nume Client Client7 Client4 Client6 Client5 Client3 Client2 Client7 Localitate Client Buzău Cluj Timişoara Arad Braşov Bucureşti Buzău Str. C Str.706 lei DA 45. 22 Sep 10 Fri. F Str. indiferent de nr. 3 Dec 10 Fri. 19 Feb 10 Tue.855 456.732 lei NU 12.869 Thu. facturilor încheiate cu acesta.864 456.360 lei DA 13.861 456.858 456.848 lei 113. 5.443 lei 452. 8 Oct 10 Fri.870 456.258 lei 19.520 lei DA 15.060 lei NU 46. Data scadenţei. B Str.227 lei 39.856 456.600 lei NU 8.-12) 5 Numar factura 456857 Camp criterii Data scadenţei 3/9/2011 sau cu =dget(baza date.190 lei 342. 3 Oct 11 Tue. Să se afişeze lista facturilor care au devenit scadente la aceeaşi dată cu factura nr. D Str. Data scadentei).780 lei DA 81. 6 Feb 10 Fri. C Str.000 lei NU 38. 17 Mar 11 . 9 Mar 11 Tue. E Str. 1 Dec 11 Thu. 8 Oct 10 Wed.854 456.308 lei 8.859 456. Adresa) cu care societatea a încheiat contracte în anul precedent . 3 Dec 10 Fri. 2.979 lei 19.857 456.000 lei NU 56.857 456. Data facturii). Nume. 9 Mar 12 Wed.