CAI ŞI MODALITA MODALITAŢI DE ATRAGERE A FONDURILOR STRUCTURALE PENTRU FINANŢAREA PROIECTELOR DE INVESTITII DIN DOMENIU AGRICULTURII

Bucuresti 2010 2010

INTRODUCERE
Fondurile structurale reprezinta o forma de finantare nerambursabila care este disponibila in Romania din 2007. Aceste fonduri sunt si vor fi alocate spre diverse proiecte prin intermediul programelor de dezvoltare care contin anumite directii de dezvoltare si masuri eligibile pentru a primi astfel de finantari. FONDURILE STRUCTURALE sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeana actioneaza pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale intre regiuni, in scopul realizarii coeziunii economice si sociale: Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) - este fondul structural care sprijina regiunile mai putin dezvoltate, prin finantarea de investitii in sectorul productiv, infrastructura, educatie, sanatate, dezvoltare locala si intreprinderi mici si mijlocii, precum si la conversia economica si sociala pentru zone care se confrunta cu dificultati structurale. Fondul Social European (FSE) - este fondul structural destinat politicii sociale a Uniunii Europene, care sprijina masuri de ocupare a fortei de munca si dezvoltare a resurselor umane. Fondul European pentru Orientare si Garantare in Agricultura (FEOGA) - sectiunea "Orientare" - este fondul structural destinat politicii agricole comune a Uniunii Europene, care sprijina masuri pentru modernizarea agriculturii si dezvoltare rurala. Instrumentul Financiar pentru Orientare Piscicola (IFOP) - este fondul structural destinat politicii comunitare din domeniul pescuitului, care sprijina masuri pentru cresterea competitivitatii sectorului piscicol, in conditiile

asigurarii unui echilibru durabil intre resurse si capacitatea de exploatare. Pe langa acestea, functioneaza de asemenea si Fondul de Coeziune, tot ca instrument structural; acesta suplimenteaza unele finantari, mai ales pentru noile state membre care au nevoie de proiecte de dezvoltarea a infrastructurii (mari artere si retele de transport, retele de alimentare cu apa si canalizare, electricitate, etc), dar trebuie in acelasi timp sa respecte cu strictete o cifra impusa pentru deficitul bugetar admisibil. Astfel, Fondul de Coeziune este mai degraba o asistenta financiara cu efect scontat la nivel macroeconomic. In principiu, fiecare dintre cele patru fonduri structurale finanteaza anumite proiecte care se relationeaza cu acestea: - FEDR finanteaza in principal investitiile in unitati de productie, infrastructura si dezvoltarea IMM-urilor - FEADR finanteaza masurile care urmaresc ajustarea agriculuturii la PAC (Politica Agricola Comuna a UE) si dezvoltarea rurala - FSE finanteaza masurile referitoare la piata muncii si angajarea fortei de munca (sisteme educationale, pregatire profesionala si asistenta de recrutare personal). Finantarea se face, in cea mai mare parte, sub forma unui ajutor nerambursabil (si mai putin ca ajutor rambursabil, ex: subventionarea ratelor dobanzilor, garantii etc.) si respectand anumite plafoane.

Fondurile structurale si de coeziune ale UE vor finanta 14 domenii: Cercetare si dezvoltare tehnologica Informatizarea societatii Transport

refrigerata sau congelata. inclusiv cea de sanatate si educatie Promovarea dezvoltarii parteneriatului. . mentionam: . Dintre produsele care pot beneficia de sprijin comunitar in vederea promovarii acestora pe piata interna a UE sau in tarile din afara UE. Comisia europeana intocmeste la fiecare 2 ani o lista cu produsele care pot beneficia de programe de promovare pentru fiecare stat.carne proaspata.produse ecologice.Energie Protectia mediului si prevenirea riscului Turism Cultura Regenerare urbana si rurala Suport pentru companii si antreprenori Acces la locuri de munca stabile Incluziune sociala pentru persoane defavorizate Dezvoltarea capitalului uman Investitii in infrastructura sociala. . . produsa in concordanta cu o schema de calitate nationala sau comunitara sau preparate din carne.plante vii si produse din horticultura ornamentala. .fructe si legume proaspete si procesate.produse cu denumiri de origine protejate. .lapte si produse lactate. . indicatii geografice protejate si caracteristici traditionale garantate.miere si produse apicole. . .vinuri de calitate. vinuri de masa cu indicatie geografica.

care vor primi cofinantare.peste 11 miliarde Euro . Legislatia comunitara poate fi accesata pe website-ul www. statul membru publica anuntul privind primirea de propuneri de programe. Padurilor si Dezvoltarii Rurale.eu. Total buget Romania peste 28 (30) miliarde de Euro: .europa.In vederea accesarii programelor de promovare.Instrumente Structurale. care in cazul Romaniei va fi Ministerul Agriculturii. Romania va beneficia de fonduri structurale de circa 28-30 miliarde de euro din partea UE in perioada 2007-2013. 2702/1999 si Regulamentul Comisiei (CE) nr 1346/2005 (pentru programele de promovare in tarile din afara Uniunii Europene.Agricultura si dezvoltare rurala .peste 17 miliarde Euro (Cofinantare minima 85% pentru ERDF pentru cheltuieli eligibile si 80% pentru CF cofinantare cheltuieli neeligibile) .Regulamentul Consiliului (CE) nr. inclusiv sambata si duminica. Organizatiile profesionale/interprofesionale interesate completeaza o cerere si de asemenea elaboreaza propunerile de programe pe care le transmit Autoritatii Competente a statului membru. Autoritatea Competenta transmite Comisiei Europene programele selectate.Regulamentul Consiliului (CE) nr. si include: . dupa 1 ianuarie 2007. Comisia Europeana examineaza propunerile si decide programele.5 milioane de euro vor trebui cheltuiti zilnic. 2826/2000 si Regulamentul Comisiei (CE) nr 1071/2005 (pentru programele de promovare pe piata interna a Uniunii Europene. .int. 8.

Promovarea unor noi modalitati de folosire si marketing al produselor forestiere .2.Initierea activitatii tinerilor fermieri .Imbunatatirea/pastrarea stabilitatii ecologice a padurilor cu rol de protectie . Sectorul Productiv 1. Silvicultura .1. necesara pentru definirea strategiilor.Refacerea potentialului de productie forestiera pierdut in urma dezastrelor naturale si focului si introducerea unor instrumente preventive adecvate .Impadurirea terenurilor neagricole . Agricultura .Investitii in paduri .Imbunatatirea recoltarii/taierii.Formare profesionala . consider ca e important sa prezint domeniile de interventie pe categorii si subcategorii: 1. procesarii si marketingului produselor forestiere .Investitii in loturile agricole .Formare profesionala .Infiintarea de asociatii ale proprietarilor de paduri .Imbunatatirea procesarii si marketing-ului produselor agricole 1.Pentru a ne putea crea o viziune asupra afacerilor.

Inginerie financiara 1.Imbunatatiri funciare .Incurajarea activitatilor turistice .Incurajarea activitatilor mestesugaresti . pentru asigurarea de activitati multiple sau de venituri alternative . precum si cu imbunatatirea conditiilor de viata ale animalelor .Diversificarea activitatilor agricole si a celor apropiate de agricultura.Reparcelare .3.Dezvoltarea si imbunatatirea infrastructurii asociate dezvoltarii agriculturii .Conservarea mediului inconjurator asociata cu conservarea terenurilor. Promovarea adaptarii si dezvoltarii zonelor rurale .Servicii de baza pentru economia si populatia rurala .1.Marketing al produselor agricole de calitate .Infiintarea serviciilor de ajutor si management al fermelor .Refacerea potentialului de productie agricola pierdut in urma dezastrelor naturale si introducerea unor instrumente preventive adecvate .4.Gospodarirea resurselor de apa pentru agricultura . Pescuitul . padurilor si peisajului.Renovarea si dezvoltarea satelor si protectia si conservarea mostenirii rurale .

6. pescuit pe coasta la scara redusa) 1.Masuri socio-economice (inclusiv ajutoare pentru oprire temporara si compensatii pentru restrictii tehnice) . achizitie de tehnologii) .Acvacultura . asigurarea ingrijirii persoanelor dependente) .Actiuni ale pescarilor de profesie (inclusiv formare profesionala.Restructurarea activitatii de pescuit . export si gestionarea problemelor mediului.5. marketingul si promovarea produselor piscicole ..Procesarea. Sprijinirea marilor afaceri .Servicii pentru factorii interesati/implicati (de sanatate si de siguranta. co-finantare a ajutoarelor de stat) .Investitii in capital fizic (utilaje si echipamente.Innoirea si modernizarea flotei de pescuit .Tehnologii nepoluante si neagresive. tehnologii curate si economice din domeniul energiei .Servicii de consultanta in afaceri (inclusiv internationalizare.Inginerie financiara 1.Echiparea porturilor pescaresti si protejarea zonelor marine de coasta . Sprijinirea sectorului IMM si mestesugaresc .

activitati sportive.Servicii in sprijinul economiei sociale (asigurarea ingrijirii persoanelor dependente.Servicii de participare pentru sectorul turistic (inclusiv activitati promotionale. problemelor achizitionare tehnologii) . de export.Servicii pentru participare in afaceri (spatii pentru desfasurarea afacerilor. crearea de retele de comunicare/de contacte.Formare profesionala 1.8..Formare profesionala 1. culturale si de ocupare a timpului liber. management marketing. cazare. internationalizare. crearea de retele de comunicare. traditie) . dezvoltare tehnologica si inovare . promovare. al management. târguri) . planificarea afacerilor. Cercetare. de mediu. facilitati) . târguri) . incubatoare de afaceri. servicii de sanatate si siguranta.Inginerie financiara . servicii de consultanta. conferinte. activitati culturale) .Investitii de alta natura decât cele fizice (dezvoltarea si oferirea de servicii turistice.Servicii de consultanta in afaceri (informatii. Turism Investitii fizice (centre de informare. conferinte. servire.Tehnologii nepoluante si neagresive. design.Investitii in capital fizic (utilaje si echipamente. co-finantare a ajutoarelor de stat) .7. tehnologii curate si economice din domeniul energiei . servicii de stimulare.

1. Dezvoltarea formarii educationale si profesionale (persoane si firme) 2. activitati antreprenoriale. informare si comunicare (persoane si firme) 2. Resurse Umane 2.Autostrazi .5. si/sau institute tehnologica de si cercetare inovare Infrastructura dezvoltare . Infrastructura de transport .Porturi .Drumuri .Cale ferata . infiintarea de retele de comunicare/de contacte si parteneriate intre companii pentru cercetare. Infrastructura de Baza 3.Aeroporturi . Integrarea sociala 2. Actiuni pe piata muncii in avantajul femeilor 3.Pregatire pentru cercetatori 2..Transferuri de inovare si tehnologie.1.Proiecte de cercetare efectuate in universitati si institute de cercetare .2. Flexibilitatea fortei de munca.3.4. tehnologii de inovare. Politica pietei muncii 2.

3. co-generare.Transport multi-modal . hidroelectricitatea.4. educatie si formare. biomasa) . petrol.Aer .Electricitate.Sisteme inteligente de transport 3.Servicii si aplicatii pentru cetateni (sanatate. Infrastructura de mediu (inclusiv apa) .Tehnologia Informatiei si Comunicarii (inclusiv masuri de securitate si transmisie sigura) ..Infrastructura de baza . gaze naturale. control energetic 3. distributie) .2.Surse regenerabile de energie (energia solara. crearea de retele de comunicare/de contacte) 3. carburant solid .Canale navigabile .Transport urban . energia eoliana. administratie. educatie) .Servicii si aplicatii pentru IMM-uri (comert si tranzactii electronice.Eficienta energetica. Infrastructura pentru telecomunicatii si societatea informationala . Infrastructura in sectorul energetic (productie.

Protejarea.Zgomot .. Asistenta tehnica si actiuni inovative (FEDR.Studii . imbunatatirea si regenerarea mediului natural .5. implementare. IFOP) . tratare si distributie) .Apa potabila (colectare. monitorizare. FEOGA.Pregatire.Informarea publicului Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala-FEADR si Fondul European pentru Pescuit-FEP. Diverse 4.1. depozitare.Deseuri urbane si industriale (inclusiv deseuri sanitare si periculoase) . publicitate .Modernizarea si reabilitarea siturilor industriale si militare . desi functioneaza într-un sistem similar fondurilor .6. Infrastructura sociala si sanatatea publica 4.Evaluare .Canalizare si purificare 3. Planificare si reabilitare .Actiuni inovative .Mentinerea si restaurarea patrimoniului cultural 3. FSE.Reabilitarea zonelor urbane .

Management descentralizat (national) al fondurilor Fondurile Structurale si de Coeziune sunt principalele instrumente ale . Fondurile Structurale si de Coeziune (FSC) nu finanteaza proiecte individuale ci programe de dezvoltare multianuale trasate împreuna de regiuni. Toate cele 5 instrumente sus-mentionate finanteaza proiecte de dezvoltare. formularea unei strategii multianuale integrate si coerente si definirea de obiective concrete care sa fie atinse. ISPA si SAPARD. UE va acorda sprijin si prin intermediul platilor directe si al masurilor de piata. Viitoarea perioada de programare este 2007-2013. ISPA. SAPARD Comisia Europeana avea un rol preponderent. pe baza orientarii propuse de Comisie pentru întreaga Uniune Europeana. Aceste fonduri vor fi gestionate în Romania de Ministerul Agriculturii.structurale. similare celor finantate în perioada de pre-aderare de Phare. acestea avand însa scopuri si mecanisme de derulare diferite de FEADR si FEP. Fondurile structurale sunt diferite fata de cele pre-aderare. Printre principalele diferente fata de fondurile de pre-aderare se numara: Alocare pe programe multianuale (7 ani) Spre deosebire de fondurile de pre-aderare. Alocarea lor se face pe baza principiului programarii ce implica diagnosticarea situatiei existente. Separat. pentru sectorul agricol. State Membre si Comisie. în timp ce la Phare. nu fac parte din aceasta categorie. În primul rand. dar avand evident o anvergura financiara mult mai mare. responsabilitatea pentru managementul lor revine 100% autoritatilor romane.

selectia si managementul proiectelor sunt în responsabilitatea autoritatilor nationale si regionale. Responsabilitatea elaborarii si gestionarii Programelor Operationale apartine institutiilor desemnate ca Autoritati de Management. inclusiv cofinantarea publica aferenta acestor masuri. pe parcursul perioadei de programare. Uniunea ajutandu-le sa atinga rezultate mai bune decat daca ar actiona pe cont propriu. ca si SAPARD. Comisia asigurand doar controlul ex-post. Aceasta implica faptul ca .Uniunii Europene destinate promovarii coeziunii economice si sociale si a solidaritatii. Mai mult. Principiul aditionalitatii Aditionalitatea reprezinta nivelul cheltuielilor publice pe care statul membru al Uniunii Europene îl realizeaza din surse proprii. pentru aceleasi tipuri de masuri finantate din fondurile structurale. Statele Membre poarta principala responsabilitate pentru dezvoltarea zonelor lor aflate în dificultate. Fondurile Structurale si de Coeziune de care beneficiaza statele membre ale Uniunii Europene sunt menite sa completeze si nu sa înlocuiasca efortul national. chiar daca o parte din atributiile lor pot fi delegate Organismelor Intermediare. Opereaza pe principiul rambursarii Spre deosebire de PHARE si ISPA. în timp ce prioritatile principale ale unui program de dezvoltare sunt definite în cooperare cu Comisia. Responsabilitatea managementului Fondurilor Structurale si de Coeziune apartine statelor membre. Fondurile Structurale si de Coeziune opereaza pe principiul rambursarii.

regional. Responsabilitatea pentru implementarea acestui proiect in domeniul agriculturii revine Directiei Generale pentru Dezvoltare Rurala: DIRECŢIA GENERALA DEZVOLTARE RURALA . Acestea trebuie sa includa parteneri economici. sectoriali. iar în timpul tuturor fazelor (programare. monitorizare. si trebuie sa ia în considerare principiul promovarii sanselor egale între barbati si femei si dezvoltarea durabila prin integrarea protectiei mediului. inclusiv ONG-uri. Principiul parteneriatului Principiul parteneriatului joaca un rol fundamental în implementarea Fondurilor Structurale. teritoriali. Statele Membre si Comisia trebuie sa traseze actiunile comunitare în stransa consultare. Regula n+3/n+2 N este anul angajamentului. FSE si FC. local.Beneficiarii Finali efectueaza plata furnizorilor de lucrari sau servicii din fonduri proprii. n+3 este anul pana la sfarsitul caruia fondurile angajate în anul “n” trebuie cheltuite. sociali. Sumele necheltuite în intervalul mentionat se pierd. pe baza facturilor platite si a ordinelor de plata în baza carora s-a facut plata. In perioada 2007-2010 se aplica regula n+3 iar în perioada 2011-2013 regula n+2. evaluare) trebuie sa implice cele mai reprezentative organisme la nivel national. iar ulterior. Conform Regulamentului General privind FEDR. se solicita rambursarea cheltuielilor efectuate.

realizarea prevederilor legilor.Principalele atribuţii ale Direcţiei generale dezvoltare rurala sunt: a) coordoneaza şi urmareşte în domeniul sau de activitate. (2). b) Autoritate de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurala. aplicarea programului Guvernului. Art. 117. 118 . promovare Direcţia de control pentru implementarea Programului Naţional de Dezvoltare Rurala Direcţia asistenţa tehnica şi pregatire profesionala (b) Activitatea direcţiei generale este coordonata de catre directorul general.Direcţia generala dezvoltare rurala îndeplineşte funcţiile de: a) Autoritate de Management pentru Programul SAPARD.Autoritate de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurala PNDR Art. Art. politici şi programe de dezvoltare rurala Direcţia coordonare. politici şi programe de dezvoltare rurala şi Direcţia asistenţa tehnica şi pregatire profesionala. 119 . Direcţia Generala Dezvoltare Rurala – Autoritate de Management pentru PNDR coordoneaza tehnic activitatea structurii de dezvoltare rurala din cadrul Direcţiilor pentru Agricultura şi Dezvoltare Rurala judeţene. ordonanţelor şi . monitorizare. în subordinea caruia se afla un director general adjunct.Direcţia generala dezvoltare rurala – Autoritate de Management pentru PNDR are în structura sa urmatoarele direcţii: Direcţia de strategii. (1) (a) . Directorul general adjunct coordoneaza Direcţia strategii.

hotarâri de Guvern) în domeniul dezvoltarii rurale pe care le supune conducerii ministerului şi Guvernului spre aprobare. împreuna cu direcţiile tehnice din structura ministerului şi instituţiile din coordonarea şi subordinea ministerului. i) propune amendarea periodica. împreuna cu instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale. b) elaboreaza propuneri pentru amendarea periodica. ordinelor ministrului şi a altor reglementari care privesc dezvoltarea rurala. a Programului Naţional pentru Agricultura şi Dezvoltare Rurala şi susţine propunerile de amendare la Comisia Europeana. g) asigura managementul asistenţei financiare acordate din fondurile comunitare pentru dezvoltare rurala.hotarârilor Guvernului. f) coordoneaza activitatea Agenţiei de Plaţi pentru Dezvoltare Rurala şi Pescuit privind implementarea masurilor din Programul Naţional de Dezvoltare Rurala. în funcţie de rezultate. h) raspunde de coordonarea acţiunilor de implementare tehnica şi financiara a Instrumentului special de preaderare pentru agricultura şi dezvoltare rurala . c) elaboreaza strategii şi politici specifice în domeniul dezvoltarii rurale. d) elaboreaza acte normative (legi. Planul Naţional Strategic şi Programul Naţional de Dezvoltare Rurala. . e) elaboreaza. împreuna cu ministerele şi organismele neguvernamentale nominalizate în Comitetul de Monitorizare pentru Programul SAPARD. ordonanţe.SAPARD. conform funcţiilor delegate acestei structuri prin Acordul cadru de delegare. a Programului Guvernului pentru dezvoltare rurala. respectiv din bugetul Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR).

r) îndeplineşte atribuţiile de control privind implementarea Programului Naţional de Dezvoltare Rurala. BIRD. regional şi local. m) asigura implementarea axei Leader şi a reţelei de dezvoltare rurala. Banca Mondiala. monitorizarea.) programe de dezvoltare rurala la nivel local. interministeriale în vederea permanentei îmbunataţiri a cadrului legislativ şi organizatoric general de dezvoltare rurala şi pentru elaborarea Planului Naţional Strategic şi a Programului Naţional de Dezvoltare Rurala. precum şi activitatea de relaţii publice pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurala. FIDA. FAO. etc. FIDA. de sistem şi IT.j) elaboreaza şi susţine la organismele finanţatoare (Uniunea Europeana. Banca Mondiala. p) asigura informarea publica a potenţialilor beneficiari cu privire la fişele tehnice ale Programului Naţional de Dezvoltare Rurala şi la sprijinul acordat de Comunitatea Europeana prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala. SAPARD. tehnic. raportarea şi evaluarea Programului Naţional de Dezvoltare Rurala. în baza procedurilor specifice de control elaborate de catre direcţia de specialitate. FAO. PNUD. s) asigura implementarea tehnica a masurilor referitoare la asistenţa tehnica şi pregatire profesionala. o) asigura coordonarea. k) asigura implementarea tehnica a programelor pentru dezvoltare rurala finanţate prin Phare. profesionale. regional şi naţional. etc. q) raspunde de managementul şi implementarea Programului Naţional de Dezvoltare Rurala conform Regulamentul Consiliului nr. n) colaboreaza cu toate structurile administrative. 1698/2005. . inclusiv parteneriatul public-privat în domeniul dezvoltarii rurale. efectuând controlul procedural. t) coordoneaza tehnic activitatea de dezvoltare rurala de la nivel judeţean. BERD. l) dezvolta şi promoveaza parteneriate la nivel naţional.

politici şi programe de dezvoltare rurala are în componenţa sa urmatoarele structuri: a. Art. b. 121 – Direcţia de strategii. c. c) elaboreaza Programul Naţional de Dezvoltare Rurala pentru perioada 2007-2013. în concordanţa cu strategia sectorului agroalimentar şi nivelul resurselor de finanţare destinate şi alocate acestei activitaţi. inclusiv amendarea acestora) şi de a le susţine în vederea aprobarii de catre Comisia Europeana. b) asigura elaborarea şi susţinerea strategiilor şi a programelor de dezvoltare echilibrata a spaţiului rural la nivel naţional. Art.Direcţia de strategii. . d) asigura secretariatul Comitetului Naţional Strategic pentru elaborarea Planului Naţional Strategic şi a Programului Naţional de Dezvoltare Rurala 2007-2013. 120 . politici şi programe de dezvoltare rurala are rolul de a elabora strategii şi programe de dezvoltare rurala (Planul Naţional Strategic. Serviciul program Leader şi reţeaua de dezvoltare rurala. în conformitate cu cerinţele legislaţiei comunitare şi naţionale în domeniu. în funcţie de potenţialul resurselor de dezvoltare. Programul Naţional pentru Agricultura şi Dezvoltare Rurala.Serviciul programe cu Uniunea Europeana are urmatoarele atribuţii specifice: a) asigura armonizarea cadrului instituţional şi dezvoltarea capacitaţii administrative a structurilor responsabile pentru elaborarea şi implementarea programelor de dezvoltare rurala. Serviciul programe cu Uniunea Europeana. regional şi local. Programul Naţional de Dezvoltare Rurala.Art. 122 . Biroul Agenţia Naţionala a Zonei Montane.

Programul Naţional de Dezvoltare Rurala). g) elaboreaza propunerile pentru alocarile financiare pe masuri şi axe prioritare ale Programului Naţional de Dezvoltare Rurala şi propunerile de modificare şi redistribuire a alocarilor financiare ale Programului Naţional pentru Agricultura şi Dezvoltare Rurala. promovare. i) asigura coordonarea Planului Naţional Strategic şi a Programului Naţional de Dezvoltare Rurala cu programele finanţate din fondurile structurale. cu autoritaţile administraţiei publice locale. . l) organizeaza şi coordoneaza instruirea experţilor din teritoriu cu privire la masurile din Programul Naţional de Dezvoltare Rurala. j) organizeaza şi coordoneaza activitatea grupurilor de lucru pe masuri şi domenii (SAPARD. k) elaboreaza actele legislative pentru implementarea programelor de dezvoltare rurala cu finanţare comunitara şi naţionala. h) colaboreaza cu structurile de specialitate din cadrul ministerelor. cu organizaţii neguvernamentale şi agenţi economici. în vederea informarii publice a potenţialilor beneficiari cu privire la fişele tehnice ale Programului Naţional de Dezvoltare Rurala şi la sprijinul acordat de Comunitatea Europeana prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala. cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale. cu academii. f) asigura informaţiile necesare Serviciului informare. universitaţi. comunicare. Planul Naţional Strategic.e) elaboreaza propunerile de modificare a fişelor tehnice ale masurilor din Programul Naţional pentru Agricultura şi Dezvoltare Rurala. precum şi cu alte persoane de drept public şi privat din România pentru elaborarea Planului Naţional Strategic şi Programului Naţional de Dezvoltare Rurala.

Art. j) organizeaza procesul de selecţie pentru organismul care va administra reţeaua de dezvoltare rurala. cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale. în scopul crearii unui cadru favorabil implementarii axei Leader şi a reţelei de dezvoltare rurala. g) organizeaza şi participa la seminarii dedicate abordarii Leader şi reţelei de dezvoltare rurala. precum şi cu alte persoane de drept public şi privat din România şi strainatate. i) elaboreaza şi gestioneaza documentele referitoare la axa Leader şi reţeaua de dezvoltare rurala în vederea publicari pe site-ul ministerului. c) elaboreaza elementele necesare implementarii reţelei de dezvoltare rurala. e) organizeaza şi coordoneaza instruirea experţilor din teritoriu responsabili cu implementarea axei Leader şi a reţelei de dezvoltare rurala. universitaţi. b) elaborareaza cadrul de implementare a axei Leader din Planul Naţional Strategic şi Programul Naţional de Dezvoltare Rurala. cu organizaţii neguvernamentale şi agenţi economici. .Serviciul program Leader şi reţeaua de dezvoltare rurala are urmatoarele atribuţii specifice: a) asigura cadrul instituţional şi legislativ pentru implementarea axei Leader şi a reţelei de dezvoltare rurala. cu academii. h) elaboreaza materiale informative cu privire la axa Leader şi reţeaua de dezvoltare rurala. 123 . cu autoritaţile administraţiei publice locale. d) asigura implementarea axei Leader şi a reţelei de dezvoltare rurala împreuna cu instituţiile desemnate. f) colaboreaza cu structurile de specialitate din cadrul ministerelor.

b) asigura suportul tehnic şi monitorizarea programelor specifice de dezvoltare rurala pentru zona montana şi alte zone cu handicap natural (FIDA). cu finanţare de la bugetul naţional.k) asigura întâlnirile Comitetului de Coordonare a reţelei de dezvoltare rurala. m) asigura implementarea masurii “Organizarea şi dezvoltarea parteneriatelor public-private” din Programul Naţional de Dezvoltare Rurala. d) stabileşte criteriile de identificare şi delimitare a zonelor montane. aţionala a Zonei Montane are urmatoarele . f) propune criteriile şi modul de acordare. în cazurile şi condiţiile prevazute de lege. c) elaboreaza şi propune spre aprobare masuri tehnico-operative privind aplicarea în teritoriu a strategiei şi politicilor Guvernului în domeniul dezvoltarii şi protecţiei mediului montan şi a altor zone cu handicap. g) organizeaza banca de date a zonelor defavorizate şi ţine evidenţa efectelor aplicarii masurilor prevazute de lege pentru sprijinirea agricultorilor şi agenţilor economici din zonele rurale montane şi cu handicap natural. a facilitaţilor şi avantajelor pentru locuitorii şi comunitaţile zonei montane şi urmareşte modul de aplicare a acestora. în concordanţa cu obiectivele şi prioritaţile stabilite prin Planul Naţional Strategic şi Programul Naţional de Dezvoltare Rurala. e) întocmeşte şi actualizeaza lista localitaţilor din zona montana conform criteriilor de delimitare stabilite. l) sprijina activitatea consultanţilor pentru implementarea axei Leader şi a reţelei de dezvoltare rurala. 124 – Biroul Agenţia atribuţii specifice: a) elaboreaza legislaţia şi programele de dezvoltare rurala specifice zonei montane şi altor zone cu handicap natural. Art.

raportare. 126 . Art. conform prevederilor Acordului cadru de delegare. informare şi promovare pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurala. verificarea şi analiza informaţiilor statistice primite de la Agenţia de Plaţi pentru Dezvoltare Rurala şi Pescuit. comunicare are urmatoarele atribuţii specifice: a) elaboreaza planul de comunicare. . promovare are în componenţa sa urmatoarele structuri: a) Serviciul informare. Art. i) asigura baza de date pentru fermele de semisubzistenţa. 125 – Direcţia coordonare. coordoneaza activitaţile de promovare a Programului Naţional de Dezvoltare Rurala. monitorizare. promovare. de a întocmi rapoarte şi analize cu privire la progresul implementarii programului. j) asigura activitatea de secretariat pentru Comitetul Interministerial pentru Zona Montana.h) întocmeşte avizele de recunoaştere a grupurilor de producatori şi ţine evidenţa acestora. de a asigura evaluarile Programului Naţional de Dezvoltare Rurala. b) Serviciul monitorizare. Art. promovare.Direcţia coordonare. comunicare. De asemenea. 127 Serviciul informare. promovare are rolul de a asigura evidenţa. c) Serviciul evaluare. împreuna cu Agenţia de Plaţi pentru Dezvoltare Rurala şi Pescuit. precum şi activitaţile privind cooperarea interinstituţionala şi intrainstituţionala. monitorizare. k) monitorizeaza programele de sprijin pentru zona montana.

precum şi resursele financiare care trebuie alocate pentru informare şi publicitate din componenta de asistenţa tehnica a Programului Naţional de Dezvoltare Rurala şi.b) stabileşte necesarul şi calendarul de acţiuni. d) asigura activitatea de relaţii publice pentru problematica PNDR. h) întocmeşte comunicate de presa referitoare la Programul Naţional de Dezvoltare Rurala. 128 .Serviciul monitorizare are urmatoarele atribuţii specifice: . e) raspunde de elaborarea şi diseminarea materialelor informative referitoare la Programul Naţional de Dezvoltare Rurala. atât în etapa de programare. f) disemineaza informaţii clare şi cuprinzatoare cu referire la oportunitaţile financiare şi promoveaza schemele de finanţare din Programul Naţional de Dezvoltare Rurala. din alte surse. acţiunile de informare de la nivel teritorial. Art. dupa caz. împreuna cu personalul de specialitate din cadrul structurilor de dezvoltare rurala de la nivel judeţean. cât şi în perioada de implementare. i) asigura monitorizarea zilnica a informaţiilor din mass-media referitoare la Programul Naţional de Dezvoltare Rurala şi întocmeşte rapoarte de monitorizare pentru conducerea direcţiei generale. j) colaboreaza cu personalul de specialitate din cadrul structurilor de dezvoltare rurala de la nivelul Direcţiilor pentru Agricultura şi Dezvoltare Rurala judeţene k) pentru promovarea programului şi transmite informaţii specifice activitaţii de promovare personalului din teritoriu. c) informeaza periodic despre conţinutul Programului Naţional de Dezvoltare Rurala. l) implementeaza prin mijloacele de informare în masa. g) asigura promovarea programului prin participarea la diverse manifestari.

h) elaboreaza şi prezinta periodic conducerii Autoritaţii de Management. împreuna cu Direcţia de strategii. în sistem integrat. f) asigura analiza datelor statistice de monitorizare cu privire la Programul Naţional de Dezvoltare Rurala şi Planul Naţional Strategic în vederea întocmirii rapoartelor anuale de progrese şi informarii membrilor Comitetului de Monitorizare. în conformitate cu prevederile Cadrului Comun de Monitorizare şi Evaluare. înregistrare. raportari şi analize privind progresul înregistrat în implementarea Planului . împreuna cu Agenţia de Plaţi pentru Dezvoltare Rurala şi Pescuit. d) asigura o evidenţa a informaţiilor statistice primite de la Agenţia de Plaţi pentru Dezvoltare Rurala şi Pescuit. în conformitate cu Cadrul comun de monitorizare şi evaluare şi cu cerinţele conducerii ministerului.a) participa la elaborarea indicatorilor de monitorizare ai masurilor din Planul Naţional Strategic şi Programul Naţional de Dezvoltare Rurala. b) elaboreaza. în conformitate cu atribuţiile delegate acestei structuri prin Acordul cadru de delegare. g) asigura întocmirea rapoartelor de monitorizare necesare pentru urmarirea stadiului implementarii şi a progresului Programului Naţional de Dezvoltare Rurala şi Planului Naţional Strategic. politici şi programe de dezvoltare rurala. manualul de monitorizare privind implementarea Programului Naţional de Dezvoltare Rurala şi a Planului Naţional Strategic. împreuna cu Agenţia de Plaţi pentru Dezvoltare Rurala şi Pescuit. sistemul informatic de colectare. stocare şi pastrare a informaţiilor statistice referitoare la implementarea Programului Naţional de Dezvoltare Rurala şi a Planului Naţional Strategic. e) verifica corectitudinea informaţiilor statistice primite de la Agenţia de Plaţi pentru Dezvoltare Rurala şi Pescuit în vederea prelucrarii acestora. c) elaboreaza.

d) întocmeşte minutele reuniunilor Comitetului de Monitorizare pentru Programul SAPARD şi pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurala în limbile româna şi engleza. Art.Serviciul evaluare. b) asigura transmiterea informaţiilor catre membrii Comitetului de Monitorizare pentru Programul SAPARD şi pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurala la termenele stabilite prin procedura. g) asigura cooperarea cu instituţiile publice şi alte organisme implicate în implementarea Programului SAPARD şi a Programului Naţional de Dezvoltare Rurala. cu privire la progresul implementarii Planului Naţional Strategic. îndeplinind sarcinile privind coordonarea amendarii interinstituţionala şi intrainstitionala. e) elaboreaza cadrul legislativ pentru semnarea Acordurilor Anuale de Finanţare pentru Programul SAPARD şi ratificarea lor prin lege. raportare îndeplineşte funcţia de secretariat al Comitetului de Monitorizare pentru Programul SAPARD şi al Programului Naţional de Dezvoltare Rurala având urmatoarele atribuţii specifice: a) pregateşte reuniunile Comitetului de Monitorizare pentru Programul SAPARD şi pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurala. 129 . acestora. f) elaboreaza Rapoartele anuale şi Raportul final privind implementarea Programului SAPARD şi a Programului Naţional de Dezvoltare Rurala şi asigura. raportarea. totodata. dupa caz. în termenele stabilite în legislaţia comunitara. . c) asigura secretariatul reuniunilor Comitetului de Monitorizare pentru Programul SAPARD şi pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurala şi a întâlnirilor tehnice de pregatire a acestora.Naţional Strategic şi Programului Naţional de Dezvoltare Rurala în vederea stabilirii îndeplinirii obiectivelor şi.

precum şi comunicarea şi schimbul de informaţii şi documente cu privire la Planul Naţional Strategic şi Programul Naţional de Dezvoltare Rurala. Art. . organizeaza şi actualizeaza baza de date a acestora. selectându-i pe cei mai reprezentativi şi asigura comunicarea cu aceştia. Art.Direcţia de control pentru implementarea Programului Naţional de Dezvoltare Rurala are în componenţa sa urmatoarele structuri: a) Serviciul control procedural şi tehnic. k) asigura realizarea unitara a acţiunilor concertate de la nivelul direcţiei generale.h) elaboreaza corespondenţa oficiala cu Comisia Europeana pe problematica SAPARD şi cea privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurala. colaborând. m) identifica partenerii sociali care activeaza în domeniul dezvoltarii rurale. j) asigura evaluarea Programului Naţional de Dezvoltare Rurala în timpul procesului de implementare a acestuia. 131 .Direcţia de control pentru implementarea Programului aţional de Dezvoltare Rurala are rolul de a asigura respectarea cerinţelor procedurale şi de sistem în implementarea Programului Naţional de Dezvoltare Rurala. cu toate serviciile din cadrul Direcţiei Generale Dezvoltare Rurala – Autoritate de Management pentru PNDR. 130 . l) asigura coordonarea colaborarii dintre Direcţia Generala Dezvoltare Rurala – Autoritate de Management pentru PNDR şi compartimentele de dezvoltare rurala de la nivel judeţean. în acest sens. i) pregateşte şi coordoneaza activitaţile legate de elaborarea evaluarilor Programului SAPARD şi ale Programului Naţional de Dezvoltare Rurala şi asigura ca acestea sunt facute în limitele perioadei stipulate în legislaţia comunitara şi se conformeaza cadrului comun de monitorizare şi evaluare şi prezinta evaluarile facute autoritaţilor naţionale şi Comisiei.

1698/2005.Serviciul control procedural şi tehnic are urmatoarele atribuţii specifice: a) elaboreaza procedurile specifice pentru controlul procedural şi tehnic. . c) elaboreaza planul de control procedural şi tehnic şi îl prezinta pentru avizare conducerii direcţiei generale. e) întocmeşte un raport anual care este comunicat Comitetului de Monitorizare al Programului Naţional de Dezvoltare Rurala şi care este integrat în Raportul anual pentru implementarea PNDR transmis Comisiei Europene. conform Acordului cadru de delegare şi Regulamentului (CE) nr. În acest sens. c) controleaza respectarea procedurilor aprobate. Art. Art. b) face propuneri pentru organizarea şi funcţionarea sistemului de control de sistem şi IT. b) face propuneri pentru organizarea şi funcţionarea sistemului de control procedural şi tehnic.b) Compartimentul control de sistem şi IT. 133 .Compartimentul control de sistem şi IT are urmatoarele atribuţii specifice: a) elaboreaza procedurile specifice pentru controlul de sistem şi IT. Autoritatea de Management utilizeaza sistemul informatic şi o metoda de control pe un eşantion prestabilit şi comunicat Agenţiei de Plaţi pentru Dezvoltare Rurala şi Pescuit. d) verifica respectarea funcţiilor delegate Agenţiei de Plaţi pentru Dezvoltare Rurala şi Pescuit. 132 . aferente atribuţiilor corespunzatoare funcţiilor delegate Agenţiei de Plaţi pentru Dezvoltare Rurala şi Pescuit prin Acordul cadru de delegare. pe baza documentelor justificative.

Art. b) participa la elaborarea şi.Direcţia asistenţa tehnica şi pregatire profesionala are în componenţa sa urmatoarele structuri: a) Serviciul asistenţa tehnica. va monitoriza respectarea acestora pe baza trasarii cronologice a diferitelor faze de instrumentare a dosarelor de analiza. respectiv existenţa acestuia într-o forma adecvata. 135 . Art. f) în vederea respectarii termenelor. împreuna cu Agenţia de Plaţi pentru Dezvoltare Rurala şi Pescuit. Art. a procedurilor pentru implementarea masurii “Asistenţa tehnica” din Programul SAPARD şi a . e) verifica sistemul informatizat de înregistrare şi pastrare a informaţiilor statistice privind implementarea. precum şi a masurilor corespunzatoare acestora din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurala.Serviciul asistenţa tehnica are urmatoarele atribuţii specifice: a) participa la elaborarea şi. precum şi existenţa unui dispozitiv de alerta în gestionarea dosarelor. b) Serviciul pregatire profesionala.Direcţia asistenţa tehnica şi pregatire profesionala are rolul de a asigura implementarea tehnica a masurii „Asistenţa Tehnica” şi a masurii „Îmbunataţirea pregatirii profesionale” din cadrul Programului SAPARD.d) elaboreaza planul de control de sistem şi IT şi îl prezinta pentru avizare conducerii direcţiei generale. 136 . puse la dispoziţie de Agenţia de Plaţi pentru Dezvoltare Rurala şi Pescuit. la amendarea fişei tehnice a masurii “Asistenţa tehnica” din Programul SAPARD şi a masurii referitoare la asistenţa tehnica din Programul Naţional de Dezvoltare Rurala. 134 . la amendarea. dupa caz. dupa caz.

. secretariatul comisiilor de evaluare. d) organizeaza procedura de licitaţie şi participa. e) asigura întocmirea şi verificarea documentaţiilor tehnice în acord cu procedurile elaborate pentru masurile referitoare la asistenţa tehnica. d) organizeaza procedura de licitaţie şi de atribuire a contractelor şi asigura. în procesul de adjudecare a contractelor. dupa caz. precum şi documentaţiile aferente proiectelor care urmeaza sa se realizeze în cadrul masurilor referitoare la asistenţa tehnica. Art.masurii referitoare la asistenţa tehnica din Programul Naţional de Dezvoltare Rurala. c) elaboreaza propunerile de proiecte. a procedurilor pentru implementarea masurii “Îmbunataţirea pregatirii profesionale” din Programul SAPARD. dupa caz. la amendarea fişei tehnice a masurii „Îmbunataţirea pregatirii profesionale” din Programul SAPARD. 137 – (1). Serviciul pregatire profesionala are urmatoarele atribuţii specificepentru Programul SAPARD: a) participa la elaborarea şi. dupa caz. b) participa la elaborarea şi. la amendarea. împreuna cu Agenţia de Plaţi pentru Dezvoltare Rurala şi Pescuit. dupa caz. g) asigura monitorizarea proiectelor din cadrul masurii referitoare la asistenţa tehnica din Programul Naţional de Dezvoltare Rurala. c) elaboreaza propunerile de teme / proiecte şi documentaţiile aferente pentru pregatire profesionala care se finanţeaza prin masurile referitoare la îmbunataţirea pregatirii profesionale în funcţie de necesar. f) asigura monitorizarea proiectelor din cadrul masurii “Asistenţa tehnica” din Programul SAPARD pâna la finalizarea şi decontarea lor de catre Agenţia de Plaţi pentru Dezvoltare Rurala şi Pescuit.

b) elaboreaza procedurile pentru implementarea masurilor referitoare la îmbunataţirea pregatirii profesionale şi consiliere în agricultura din Programul Naţional de Dezvoltare Rurala.e) participa. elaboreaza propunerile de teme / proiecte şi documentaţiile aferente pentru pregatire profesionala şi consiliere în agricultura care se finanţeaza prin masurile referitoare la îmbunataţirea pregatirii profesionale şi consiliere în agricultura în funcţie de necesar. (2). la amendarea fişelor tehnice ale masurilor referitoare la îmbunataţirea pregatirii profesionale şi consiliere în agricultura din Programul Naţional de Dezvoltare Rurala. c) lanseaza anual solicitarea de înaintare a propunerilor de teme la nivel judeţean şi naţional în consultare cu organisme publice şi private. f) asigura întocmirea şi verificarea documentaţiilor tehnice în acord cu procedura elaborata pentru masura „Îmbunataţirea pregatirii profesionale”. dupa caz. Serviciul pregatire profesionala are urmatoarele atribuţii specificepentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurala: a) participa la elaborarea şi. la evaluarea ofertelor în vederea adjudecarii. f) asigura monitorizarea proiectelor naţionale din cadrul masurilor privind îmbunataţirea pregatirii profesionale şi consiliere în agricultura din Programul Naţional de Dezvoltare Rurala pâna la finalizarea şi decontarea lor de catre Agenţia de Plaţi pentru Dezvoltare Rurala şi Pescuit. . g) asigura monitorizarea proiectelor din cadrul masurii „Îmbunataţirea pregatirii profesionale” din Programul SAPARD pâna la finalizarea şi decontarea lor de catre Agenţia de Plaţi pentru Dezvoltare Rurala şi Pescuit. d) în urma consultarii. e) organizeaza procedura de selecţie naţionala a autoritaţilor şi organismelor de formare profesionala şi consiliere în agricultura pentru proiectele care se implementeaza la nivel naţional. dupa caz.

Aceasta munca de cercetare este foarte importanta deoarece te impiedica de la conceperea unui proiect insutenabil. In cazul in care solutia aleasa de tine poate primi sustinere financiara din fonduri structurale poti incepe scrierea proiectului. h) personalul serviciului participa.g) coordoneaza şi monitorizeaza procesul de implementare la nivel regional şi sau local a proiectelor finanţate din masurile referitoare la îmbunataţirea pregatirii profesionale şi consiliere în agricultura. Cai si modalitati de atragere a fondurilor structurale pentru finantarea de investitii din domeniul agriculturii: Primul pas pentru a obtine finantare pentru un proiect din agricultura este identificarea problemei cu care se confrunta agricultura si gasirea unei solutii posibile care sa conduca la nevoia de proiect. dupa caz. la evaluarea ofertelor în vederea selectarii autoritaţilor şi organismelor de formare profesionala şi consiliere în agricultura. i) asigura pregatirea personalului din cadrul structurilor de dezvoltare rurala teritoriale cu privire la implementarea masurilor privind pregatirea profesionala şi consilierea în agricultura din Programul Naţional de Dezvoltare Rurala. Altfel spus este foarte important sa cautam bani pentru proiecte si nu proiecte pentru bani!! In continuare trebuie sa verifici daca se poate obtine finantare din fonduri structurale pentru agricultura pentru solutia gasita de tine la problema identificata anterior. sau european proiecte de acest gen pentru a se putea face o comparatie in ceea ce priveste . In aceasta etapa este foarte important sa se urmareasca daca mai exista la nivel national.

avand o importanta mult mai mare decat conceperea proiectului.sustinerea primita de proiect. In cazul in care proiectul primeste finantare se trece la implementarea lui. In plus este foarte important sa fie asigurata o transparenta deplina pentru fiecare din activitatile din proiect. Ca regula de baza pentru un proiect de investitii de succes trebuie sa te informezi cand ai incertitudini si sa respecti in permanenta toate regulile prevazute de acest proiect. In cazul in care in urma acestor studii se constata oportunitatea acestui proiect se incepe elaborarea documentatiei necesare. Acesta etapa este una foarte importanta. nu numai a nevoii de proiect. In acest moment este foarte importanta realizarea de studii de fezabilitate si de impact pentru a se vedea daca intr-adevar acest proiect isi va atinge scopul. Pentru a putea obtine finantare pentru proiecte trebuiesc urmarite urmatoarele informatii: Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) este un instrument de finanţare creat de Uniunea Europeana pentru a sprijini ţarile . In acesta etapa este foarte important sa se puna accent pe justificarea proiectului. metoda de implementare si o vizare a problemelor cu care s-a confruntat acel proiect. In cazul in care proiectul nu primeste finantare trebuie aflat motivul acestui refuz si gasirea unei alte solutii pentru rezolvarea problemei existente. a scrierii proiectului. trebuiesc pastrate documentele justificative pentru fiecare actiune in parte. In continuare proiectul este depus si analizat de comisia care se ocupa cu acordarea de finantare din fonduri structurale.

membre în implementarea Politicii Agricole Comune1. Nu doar România va beneficia de acest Fond ci şi celelalte state membre.

FEADR reprezinta o oportunitate de finanţare pentru spaţiul rural românesc, în valoare de aproximativ 7,5 miliarde de euro, începând cu 2007 şi pâna în 2013. Similar cu Programul SAPARD, şi FEADR se va baza pe principiul cofinanţarii proiectelor de investiţii private.

Fondurile europene vor putea fi accesate în baza a doua documente-cheie: Planul Naţional Strategic pentru Dezvoltare Rurala si Programul Naţional de Dezvoltare Rurala 2007-2013.

Principalele instituţii implicate în implementarea Programului Naţional de Dezvoltare Rurala 2007-2013 sunt: MAPDR - Direcţia Generala Dezvoltare Rurala care îndeplineşte funcţia de Autoritate de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurala 2007-2013 (PNDR) şi asigura gestionarea corespunzatoare a fondurilor comunitare, stabilind prioritaţile şi masurile concrete de acţiune; Agenţia de Plaţi pentru Dezvoltare Rurala şi Pescuit (APDRP), ca organism de plata, pentru toate masurile din PNDR, cu excepţia celor destinate zonelor defavorizate; Agenţia de Plaţi şi Intervenţie în Agricultura, de asemenea ca organism de plata, pentru zonele defavorizate.

Prioritaţile programului, concretizate în 4 domenii (axe) sunt:
1

Politica Agricolă Comună este un set de reguli şi mecanisme care reglementează producerea, procesarea şi comercializarea produselor agricole în Uniunea Europeană şi care acordă o atenţie crescândă dezvoltării rurale. Are la bază preţuri comune şi organizaţii comune de piaţă.

Axa I “Creşterea competitivitaţii sectorului agricol şi silvic”- 45% din totalul fondurilor UE, reprezentând suma de 3.246.064.583 euro; Axa II “Îmbunataţirea mediului şi a zonelor rurale” 25% din fondurile UE, în suma de 1.805.375.185 euro; Axa III “Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale” – 30% din fondurile europene, totalizând suma de 2.046.598.320 euro; Axa IV „LEADER” va primi 2,5% din sumele alocate celorlalte domenii, adica 123.462.653 euro.

Fondurile nerambursabile europene vor fi acordate pentru urmatoarele tipuri de investiţii private: o Modernizarea exploataţiilor agricole (Axa I); o Creşterea valorii economice a padurilor (Axa I); o Creşterea valorii adaugate a produselor agricole şi silvice (Axa I); o Îmbunataţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii (Axa I); o Diversificarea activitaţilor nonagricole (Axa III); o Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea microîntreprinderilor cu scopul de a promova spiritul întreprinzator (Axa III); o Încurajarea activitaţilor turistice (Axa III); o Servicii de baza pentru economia şi populaţia rurala (Axa III).

Pasul 2 – Cum devin beneficiar al FEADR

Pentru a putea beneficia de fondurile nerambursabile prin FEADR în vederea finanţarii propriei afaceri trebuie sa va încadraţi într-o categorie de beneficiar eligibil sau, dupa caz, sa deveniţi unul eligibil. Beneficiarii eligibili pentru proiectele de investiţii se vor încadra, în general, în una din urmatoarele categorii:

a.

Persoana Fizica Autorizata/Asociaţie Familiala (PFA/AF)

Este cea mai simpla forma de beneficiar eligibil, în linii mari acest statut obţinându-se prin autorizare la primaria locala. AVA TAJE: procedura simpla, contabilitate simplificata, impozitare mica. DEZAVA TAJE: pentru persoana fizica autorizata nu se pot face angajari, iar in cadrul asociaţiei familiale pot lucra doar membrii acesteia, persoana trebuie sa aiba studii în domeniul în care se face autorizarea activitaţii, limitarea eventualelor extinderi, etc.

b.

Asociaţii în domeniu cu statut juridic, Grupuri de producatori şi

Cooperative Este forma cea mai agreata de catre mecanismele comunitare, deoarece sprijinul financiar nerambursabil se adreseaza direct mai multor persoane, iar investiţia va avea un impact mult mai mare. AVA TAJE: investiţii cu acoperire mare, întarirea comunitaţii, posibilitatea accesarii şi altor subvenţii pentru dezvoltarea asocierii şi gruparii fermierilor, împarţirea riscului. DEZAVA TAJE: procedura de înfiinţare mai complexa.

c.

Microîntreprinderi şi întreprinderi mici şi mijlocii

sau . înregistrata la Administraţia Financiara. pe lânga certificatul de înmatriculare. pentru modificarea şi completarea Legii nr.întreprinderi mijlocii: între 50 şi 249 de angajaţi şi mai puţin de 50 de milioane de euro cifra de afaceri.Clasificarea în acesta categorie se face potrivit OG nr. de la înfiinţare şi pâna la data depunerii proiectului. S C.Ultimul bilanţ precedent anului depunerii proiectului. In situaţia în care firma nu este o persoana juridica nou înfiinţata. proiectul va fi însoţit de urmatoarele documente: .întreprinderi mici: între 10 şi 49 de salariaţi şi mai puţin de 10 milioane de euro cifra de afaceri.a. . conform legislaţiei comerciale naţionale. ş. Chiar înainte sa demaraţi alcatuirea documentaţiei de finanţare rezolvaţi şi clarificaţi statutul juridic şi situaţia financiara a entitaţii comerciale pe care o aveţi.microîntreprinderile: pâna la 9 angajaţi şi mai puţin de 2 milioane de euro cifra de afaceri. IMM-urile şi microîntreprinderile pot fi Societate cu Raspundere Limitata (SRL). Societate pe Acţiuni (SA). 27/2006. însoţit de contul de profit şi pierdere care trebuie sa reflecte ca rezultatul net este pozitiv. SRL. . pentru situaţia în care solicitantul s-a constituit ca persoana juridica anterior depunerii proiectului şi nu a avut activitate. Acest lucru va va scuti de surprize şi de eventuala respingere a cererii de finanţare. 346/2004 privind stimularea înfiinţarii şi dezvoltarii întreprinderilor mici şi mijlocii: .).Declaraţie pe proprie raspundere a solicitantului ca nu a desfaşurat nici o activitate anterioara depunerii proiectului. avizate de administraţia financiara. . Societate în ume Colectiv (S C). iar statutul juridic va încadreaza în una din categoriile pentru care sunt prevazute raportari financiare (PFA. SA etc.

iar în cazul existenţei unor astfel de obligaţii va ataşa: . artizanale şi de mica industrie se pot amplasa doar în spaţiul rural. cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare.Certificate care sa ateste lipsa datoriilor fiscale şi sociale şi Cazierul fiscal eliberat de Direcţia Generala a Finanţelor Publice. aceasta trebuie sa fie amplasata pe teritoriul României (atât în spatiul rural.Graficul de rambursare a datoriilor . cât şi în oraşe sau municipii) în care se pot desfaşura.Cetaţenii straini pot accesa o finanţare nerambursabila . conform legislaţiei în vigoare Ce trebuie sa ştiu pentru alcatuirea cererii de finanţare ? a. .Documentul emis de societatea creditoare pentru certificarea respectarii graficului de rambursare . eliberat în conformitate cu legislaţia naţionala în vigoare . prin care solicitantul confirma daca are sau nu obligaţii catre banci sau alte instituţii financiare. silvice pentru prima şi a doua procesare (mai puţin sectorul silvic pentru a doua procesare). .Graficul de reeşalonare a datoriilor catre bugetul consolidat (daca este cazul). activitaţi încadrate în urmatoarele domenii economice: a) producţie agricola vegetala şi/sau zootehnica şi silvica.Declaraţie pe proprie raspundere. b) procesarea industriala a produselor agricole. c) servicii de turism şi de agrement rural. NOTA: Investiţii pentru activitaţi meştesugareşti.Dintre documentele obligatorii mai fac parte: . Amplasamentul proiectului – terenul Pentru a fi eligibila o investiţie realizata cu ajutorul FEADR.

care îl vor reprezenta în relaţiile cu APDRP şi parţi terţe (constructor. Certificatul de Urbanism este actul emis de autoritaţile administraţiei publice locale prin care se fac cunoscute solicitantului elementele care caracterizeaza regimul juridic. Amplasarea unui proiect trebuie sa aiba în vedere respectarea cerinţelor propuse prin Planul de Urbanism General (PUG) şi Planurile de Urbanism Zonal (PUZ). va desemna un responsabil legal şi un responsabil tehnic. semnat de persoanele autorizate conform legii conţinând sumarul contractelor de arendare cu suprafeţele luate în arenda pe categorii de folosinţa şi perioada de arendare (minim 5 ani de la semnarea contractului). însoţit de adresa emisa de concedent. Astfel. etc). şi/sau tabelul centralizator emis de Primarie. fie un act doveditor al dreptului de folosinta. beneficiarul va prezenta fie o copie dupa Titlul de proprietate asupra terenului. EXCEPTIE: . b. pentru executarea contractului şi derularea proiectului în bune condiţii. furnizor utilaje. Resursele umane implicate în alcatuirea documentaţiei şi în proiect Acest aspect este de cele mai multe ori neglijat ducând la blocaje nedorite în demararea documentaţiei necesare obţinerii finanţarii nerambursabile. economic si tehnic al unui imobil. Fiecare beneficiar.Atenţie! Potenţialul beneficiar trebuie sa prezinte o situaţie juridica clara a terenului pe care se va amplasa investiţia. stabilite prin evidenţele existente şi documentaţiile de urbanism aprobate. Pentru proiectele care prevad construcţii trebuie prezentat şi Certificatul de Urbanism. cum ar fi contractul de concesiune.

Proiectul. în conditiile legii. în baza unui contract de prestari servicii. Proiectul trebuie sa conţina cererea de finanţare (un document tip care se completeaza pe baza modelului oferit gratuit de APDRP). poate fi alcatuit de catre dumneavoastra sau puteţi opta pentru: . Asociaţiile Familiale şi Microintreprinderile pot desemna în vederea derularii proiectului o singura persoana care sa fie în acelaşi timp şi responsabil legal şi responsabil tehnic. în speţa Agenţia Naţionala de Consultanţa Agricola prin cele 42 de Oficii Judeţene de Consultanţa Agricola. Responsabilul tehnic poate fi şi un salariat cu contract de munca parţial. în funcţie de valoarea financiara a acestuia.Persoanele Fizice Autorizate. şi/sau reprezentantul unei firme specializate. Elaborarea proiectului Pentru a putea primi fonduri nerambursabile prin FEADR trebuie sa întocmiţi un proiect. precum şi o serie de documente justificative. de exemplu. coordonând şi raspunzând de executarea contractului din punctul de vedere al aspectelor tehnico-financiare ale proiectului. Responsabilul tehnic va asigura relaţia cu APDRP şi/sau terţe parţi. care va semna contractul de finanţare cu APDRP (în cazul în care cererea va fi selectata). c. care difera în funcţie de tipul investiţiei alese. .Instituţii ale statului abilitate în acest sens. administratorul societaţii sau un director angajat cu contract de munca pe perioada nedeterminata. care sa acorde asistenţa şi sa asigure colaborarea în vederea derularii contractului sub aspectul tehnico-financiar. Responsabilul legal poate fi. Responsabilul legal este persoana ce deţine dreptul de reprezentare şi de angajare de fapte comerciale.

Cofinantarea publica reprezinta sprijinul financiar acordat beneficiarilor Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala de catre Uniunea Europeana şi Guvernul României. Deci. ca şi Programul SAPARD. ci implementarea financiara şi derularea acestuia. De asemenea.Instituţii private de consultanţa care ofera contra unui comision asistenţa completa pentru întocmirea proiectului (studiul de fezabilitate. planul de afaceri. este aceea de a contribui financiar şi de a dovedi aceasta contribuţie. ş. Ce reprezinta cofinanţarea ? Prin FEADR se pot acorda fonduri nerambursabile intre 50 % si 70% din valoarea totala eligibila a proiectului.. De cele mai multe ori. Citiţi cu atenţie contractul de consultanţa inclusiv textele scrise cu caracter cu caractere foarte mici. bugetul proiectului. Astfel.). cofinanţarea publica (fonduri acordate prin FEADR) poate fi . pentru investitiile amplasate în zona montana sau alte zone cu handicap natural. Contribuţia financiara în proiect FEADR. d. partea cea mai dificila nu este alcatuirea proiectului. la care trebuie sa se adauge cofinanţarea privata. diferite studii. Cereţi firmei sa va asigure şi asistenţa post-contractare pentru licitaţii şi cereri de plata. amplasarea unei investiţii poate oferi un grad de cofinanţare diferit.a. fondurile acordate reprezetând cofinanţarea publica. una din condiţiile generale de eligibilitate pe care trebuie sa o îndeplineasca un potenţial beneficiar dornic sa realizeze un proiect prin FEADR. stabiliţi dupa caz clauze speciale şi precise. se bazeaza pe principiul cofinanţarii proiectelor de investiţii private. acea contribuţie financiara a celui care solicita fondurile europene.

prin FEADR. modernizarea şi extinderea cladirilor şi a construcţiilor conexe unitaţii de producţie. dar îndeplinesc condiţiile contractarii unui credit bancar. Un alt mod este prin credit bancar. etc. în funcţie de specificul investiţiei şi doar dupa ce aţi efectuat cheltuielile respective. iar în arii protejate „ atura 2000”. donaţii şi legate. dovedite în condiţiile legii. valabil în cazul în care potenţialii beneficiari nu deţin fondurile necesare pentru contribuţia financiara proprie. cofinanţarea publica poate ajunge la 70%. valabil in cazul potenţialilor beneficiari care deţin deja fondurile necesare pentru contribuţia financiara.de 65%. . Cum poate fi asigurata cofinanţarea privata ? Cofinantarea privata poate fi asigurata fie din surse proprii. fie din venituri provenite din sponsorizari. Ce fel de cheltuieli se finanţeaza din FEADR? Astfel. PRI FEADR SE RAMBURSEAZA O A UMITA PARTE A CHELTUIELILOR EFECTUATE! Fondurile nerambursabile se pot obţine doar pentru anumite tipuri de cheltuieli. Construirea. pot fi efectuate urmatoarele tipuri de cheltuieli pentru: 1.

cu o capacitate de transport bine fundamentata. Costuri operaţionale. specializate. ca rezultat al identificarii lor în studiul de fezabilitate/memoriu justificativ/plan de afaceri. 2. Mijlocul de transport trebuie sa deserveasca activitatea. 4. taxe vamale. Cheltuieli reprezentând plata arhitecţilor. 3. alte venituri de la bugetul de stat. Cheltuielile pentru întocmirea documentaţiei necesare proiectului sunt singurele care pot fi efectuate înainte de semnarea contractului de finanţare cu APDRP. . 6. taxe de import . inclusiv acelea pentru protecţia împotriva incendiilor şi cele pentru protecţia muncii. Achiziţionarea de utilaje şi echipamente noi. iar achiziţionarea acestuia în scopul amintit trebuie sa fie bine documentat în anexele cererii de finanţare. inginerilor şi consultanţilor. hardware. a studiilor de fezabilitate. numai în cazul stramutarii exploataţiei pentru a respecta standardele de mediu. inclusiv costuri de întreţinere şi chirie. închirierea sau luarea în leasing a cladirilor. acestea trebuie sa fie justificate şi sa serveasca modernizarii propriu-zise. software. Acest activ nu va deservi personalul sau proprietarul investiţiei în interes personal. Impozite. 5. Accentuam importanţa pe care trebuie sa o acordaţi acestui tip de cheltuiala. inclusiv IT. la nivelul a maxim 10% din valoarea totala a proiectului. Care sunt cheltuielile pentru care nu se acorda fonduri din FEADR? 1.Pentru modernizare. achiziţionarea de patente şi licenţe în procentele prevazute în fişele tehnice ale masurilor. daca investiţia are în vedere extinderea cladirilor existente şi/sau construirea unor anexe noi. 2. Cumpararea. Achiziţionarea de teren. Unelte şi instrumente specifice. 3. Achiziţionarea de mijloace de transport noi.

5. potenţialul beneficiar va demara alcatuirea documentaţiei necesare obţinerii finanţarii nerambursabile. Orice alte cheltuieli stipulate în fişele tehnice ale masurilor ca fiind neeligibile. costurile garanţiilor. Pregatirea proiectului • dupa ce se familiarizeaza cu cerinţele şi criteriile de eligibilitate ce trebuie respectate. • la aceste instituţii potenţialul beneficiar va primi materiale informative. potenţialul beneficiar se adreseaza la Direcţiile judeţene pentru Agricultura şi Dezvoltare Rurala. Comisioane bancare. date despre eligibilitatea investiţiei preconizate. • cel mai important aspect de care potenţialul beneficiar trebuie sa ţina seama în acest moment este viabilitatea proiectului. având o idee de investiţie sau dorinţa de a realiza un proiect în spaţiul rural. precum şi documentaţia detaliata despre modul în care trebuie întocmit proiectul. care sunt primii paşi? Identificarea investiţiei • pentru a putea obţine fonduri nerambursabile trebuie mai întâi sa identificaţi domeniul in care doriţi sa investiţi. Concret. Oficiile Judeţene de Plaţi pentru Dezvoltare Rurala şi Pescuit sau la Centrele Regionale de Plaţi pentru Dezvoltare Rurala şi Pescuit. cheltuieli juridice şi alte cheltuieli similare. • potenţialul beneficiar sa fie conştient ca trebuie sa asigure cofinanţarea privata .4. • dupa identificarea acestuia.

Aici va fi verificat. Beneficiarul nu are voie sa modifice proiectul pe o perioada de cinci ani de la ultima plata efectuata de Agenţie. beneficiarul nu este scutit de . ► În cazul în care se vor încalca de catre beneficiar clauzele contractului de finanţare.Depunerea proiectului • odata finalizata întocmirea proiectului. • în urma acestei evaluari beneficiarul va fi informat daca proiectul este sau nu eligibil. daca este conform din punct de vedere al documentelor. ► Orice prejudiciu adus unui terţ este în întregime în responsabilitatea beneficiarului. acesta se va depune la sediul Oficiului Judeţean de Plaţi pentru Dezvoltare Rurala şi Pescuit unde se afla amplasata investiţia. în orice moment din perioada de monitorizare a investiţiei toate criteriile care au dus la acceptarea proiectului ramân obligatorii. În acest caz. APDRP fiind degrevata de aceasta în cazul în care culpa este a beneficiarului. Pe scurt. ► Ca beneficiar veţi face totul pentru a evita conflictul de interese şi veţi informa imediat APDRP despre orice situaţie care da naştere sau este posibil sa dea naştere unui astfel de conflict. • ultimul pas îl constituie evaluarea viabilitaţii economico-financiare a proiectului. Care sunt drepturile şi obligaţiile ce trebuie îndeplinite pentru accesarea fondurilor europene? Ca în orice relaţie contractuala. beneficiarii de fonduri europene trebuie sa respecte o serie de condiţii: ► Pe toata durata contractului toate criteriile de eligibilitate şi selecţie asumate în cererea de finanţare vor trebui respectate. în faţa solicitantului. APDRP îl poate rezilia. fiecare parte are drepturi şi obligaţii. Conform contractului de finanţare.

verificare tehnica de proiect. . angajaţi ca prestatori de servicii in cadrul proiectului (ex. dirigenţie de şantier. pentru a evita oprirea finanţarii şi. consultanta si proiectare. Atenţie! Pentru evitarea situaţiilor conflictuale. lucrari sau servicii în cadrul proiectelor au acţionari comuni cu cei ai societaţii comerciale beneficiare. asistenta tehnica). Trebuie sa fiţi foarte atenţi la conţinutul Contractului de Finanţare şi a anexelor sale. În acest caz. angajaţi in administraţiile centrale sau locale. Din experienţa acumulata prin implementarea Programului SAPARD. ► funcţionari publici. verificare tehnica de proiect. dirigenţie de santier. asistenta tehnica). ► persoane fizice care au legaturi de rudenie cu acţionarii sau administratorii societaţii comerciale beneficiare şi care sunt angajate ca prestatori de servicii in cadrul proiectului (ex. returnarea sumelor deja virate de catre Agenţie. Agenţia va aplica beneficiarului dobânzi şi penalitaţi în procentul stabilit conform dispoziţiilor legale în vigoare. va exemplificam câteva din cazurile identificate şi calificate ca fiind situaţii de conflict de interese şi care pot interveni şi în cazul FEADR: ► furnizorii de bunuri. consultanta si proiectare. beneficiarul se va asigura ca interesele proiectului primeaza tuturor celorlalte interese. mai grav.plata integrala a sumelor primite ca finanţare nerambursabila pâna la data rezilierii.

Noua structura. majoritatea legate de dezvoltarea rurala. va asigura implementarea tehnica şi financiara a Fondului European pentru Agricultura şi Dezvoltare Rurala (FEADR) şi a Fondului European pentru Pescuit (FEP). pe lânga derularea Programului SAPARD. in acest moment exista propuneri pentru stabilirea acelor investitii eligibile (detalii puteti obtine accesand Investitii prin FEADR). Prin Ordonanţa de Urgenţa a Guvernului nr.PREZENTAREA ŞI REPARTIZAREA FONDURILOR Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala va putea fi accesat dupa aprobarea Programului National pentru Dezvoltare Rurala (PNDR). 13/27 februarie 2006 a fost înfiinţata Agenţia de Plaţi pentru Dezvoltare Rurala şi Pescuit. 1290/2005 privind finanţarea politicii agricole comune s-au creat doua fonduri europene pentru agricultura. . Comisia Europeana a propus pentru perioada 2007 – 2013 crearea Fondului European pentru Pescuit. pe care şi ţara noastra o va urma odata cu integrarea în Uniunea Europeana consta într-o serie de masuri. Acest fond va înlocui Instrumentul Financiar pentru Orientare în Pescuit care acopera anii 2000 – 2006. Politica Agricola Comuna. Investitiile care vor putea primi fonduri nerambursabile prin FEADR nu sunt stabilite cu exactitate. numite FEGA (Fondul European de Garantare Agricola) pentru finanţarea masurilor de marketing şi FEADR (Fondul European pentru Agricultura şi Dezvoltare Rurala) pentru finanţarea programelor de dezvoltare rurala. Potrivit Reglementarii Consiliului Europei nr. În anul 2004. şi Dezvoltarii Rurale. Modul în care aceste fonduri vor finanţa concret investiţiile este dat de catre Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurala 2007 – 2013. document aflat în stadiul de elaborare la Ministerul Agriculturii.

la dimensionarea flotelor de pescuit. Agenţiei de Plaţi pentru Dezvoltare Rurala şi Pescuit i-a fost atribuita funcţia de plata şi. În ceea ce priveşte Fondul European pentru Pescuit. Astfel. dar şi a industriilor prelucratoare aferente. asigurarea unei ocupari echilibrate a teritoriului şi dezvoltarea practicilor de managemnt durabil al terenurilor agricole şi forestiere. o mai mare importanţa acordata multifuncţionalitaţii economice a zonelor rurale. dintre care menţionam reabilitarea flotei de pescuit. O componenta asupra careia Uniunea Europeana pune accent este cea de biodiversitate şi conservare a naturii. în condiţiile delegarii în baza unui acord interinstituţional. a lacurilor şi zonelor de coasta afectate de activitaţile intensive de pescuit şi acvacultura. de un management durabil şi de respectarea exigenţelor de mediu. dar şi dezvoltarea sustenabila a zonelor de pescuit costalier. care se va materializa prin sprijinirea conservarii şi dezvoltarii padurii. Acvacultura. Nu vor fi uitate mult aşteptatele investiţii în dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor rurale. Fondul European pentru Pescuit va implementa Politica Comuna de Pescuit care se refera la asigurarea pe termen lung a activitaţilor de pescuit printr-o exploatare eficienta a resurselor acvatice. Toate acestea vor ţine cont de îmbunataţirea competenţelor profesionale. O a patra direcţie se va ocupa de implementarea unor strategii locale de dezvoltare pentru îmbunataţirea guvernarii administrative la nivel rural. . se va urmari restructurarea şi dezvoltarea producţiei agricole şi silvice. dar şi conservarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi arhitectural. precum şi dezvoltarea şi îmbunataţirea vieţii marine. şi funcţia de implementare aferenta acestui fond. Sprijinul acordat prin FEP poate fi direcţionat pe cinci prioritaţi.In acest moment. în urma definitivarii Planului National Strategic 2007 – 2013 s-au conturat patru direcţii prioritare pentru finanţare prin FEADR.

Prima directie.Cresterea valorii adaugate a produselor agricole şi forestiere - MASURA 123 .Modernizarea exploataţiilor agricole . Toate acestea vor ţine cont de îmbunataţirea competenţelor profesionale. de un management durabil şi de respectarea exigenţelor de mediu. dar şi conservarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi arhitectural prin: .Masura 125 . va urmari restructurarea şi dezvoltarea producţiei agricole şi silvice.Diversificarea catre activitaţile non-agricole .Creşterea competitivitaţii sectorului agricol şi silvic.Sprijinirea infiintarii grupurilor de producatori .Renovarea si dezvoltarea satelor . Concret.Masura 313 .Masura 312 .Formarea profesionala şi acţiuni de informare .Incurajarea activitaţilor turistice .Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii şi silviculturii .In urma definitivarii Planului National Strategic 2007 – 2013 s-au conturat patru direcţii prioritare pentru finanţare prin FEADR. dar şi a industriilor prelucratoare aferente.MASURA 121 .Masura 111 . .Masura 311 .Sprijin pentru micro-intreprinderi .Masura 322 .Utilizarea serviciilor de consiliere agricola de catre producatorii agricoli si proprietarii de padure – Masura114.Masura 142 O alta directie este AXA 3 . AXA 1 . se vor acorda fonduri nerambursabile pentru: . va acorda o importanta marita multifuncţionalitaţii economice a zonelor rurale.Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale.

MASURA 112: INSTALAREA TINERILOR FERMIERI 2.221. Îmbunataţirea managementului exploataţiilor agricole prin reînnoirea generaţiei şefilor acestora. Sprijinul financiar pentru aceasta masura este nerambursabil şi este de 337.1. siguranţa la locul de munca. Contribuţia publica aferenta Masurii 112 este de: 337. Obiectivele operaţionale se refera la creşterea numarului de tineri agricultori care încep pentru prima oara o activitate agricola ca şefi de exploataţii şi încurajarea tinerilor fermieri de a realiza investiţii. fara creşterea populaţiei active ocupate în agricultura.484 Euro din care: 20% . 80% . DESCRIEREA MASURII Masura 112 „Instalarea tinerilor fermieri" se încadreaza în Axa I „Creşterea competitivitaţii sectoarelor agricol şi forestier" şi are ca obiective generale: Îmbunataţirea şi creşterea competitivitaţii sectorului agricol prin promovarea instalarii tinerilor fermieri şi sprijinirea procesului de modernizare şi conformitate cu cerinţele pentru protecţia mediului.221. Obiectivele specifice al masurii se refera la creşterea veniturilor exploataţiilor conduse de tinerii fermieri.contribuţia Guvernului României. . igiena şi bunastarea animalelor.484 Euro.contribuţia Uniunii Europene.

Valoarea unei unitaţi de dimensiune economica este de 1. 44/2008: individual şi independent.200 Euro). Finantarea in cadrul masurii 112 derulata prin PNDR este restrictionata pentru: beneficiarii inregistrati in lista APDRP a debitorilor pana la achitarea integrala a datoriei fata de APDRP. ca persoane fizice autorizate. este înregistrata în Registrul fermelor/Registrul agricol. este situata pe teritoriul ţarii. inclusiv a majorarilor de intarziere. Categoriile de beneficiari eligibili care primesc sprijin nerambursabil prin Masura 112. .SRL. ca întreprizatori titulari ai unei întreprinderi individuale. persoane fizice sau juridice care practica în principal activitaţi agricole şi a caror exploataţie agricola: are o dimensiune economica cuprinsa între 6 şi 40 UDE(Unitatea de Dimensiune Economica (UDE) reprezinta unitatea prin care se exprima dimensiunea economica a unei exploataţii agricole determinata pe baza marjei brute standard a exploataţiei (Decizia Comisiei nr. 85/377/CEE). cu modificarile şi completarile ulterioare. Persoanele fizice neautorizate la data depunerii Cererii de finanţare. înfiinţata în baza Legii 31/1990. au obligaţia sa se înregistreze şi autorizeze pâna la data încheierii Contractului de finanţare cu APDRP.2. ca membri ai unei întreprinderi familiale.2. BENEFICIARII MASURII 112 Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Masura 112 sunt fermierii în vîrsta de pâna la 40 de ani (neîmpliniţi la data depunerii Cererii de finanţare). republicata. pot fi: persoana fizica Persoana fizica înregistrata şi autorizata în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. Societate cu raspundere limitata .

Este membru al unei familii de fermier şi a lucrat mai mult de 50% din timpul sau de lucru în cadrul fermei (nu neaparat în ferma familiei) cel puţin 12 luni înaintea instalarii sale pe cont propriu. CRITERII DE ELIGIBILITATE Pentru a putea primi sprijin în cadrul Masurii 112. 2. informare şi difuzare de cunoştinţe" în cel puţin unul din domeniile: managementul exploataţiei agricole. în primii trei ani de la primirea sprijinului. solicitantul sprijinului trebuie sa îndeplineasca urmatoarele condiţii: Sa se instaleze pentru prima data în exploataţia agricola ca şi conducator (şef) al acesteia. Prezinta un Plan de afaceri pentru pentru dezvoltarea activitaţilor agricole din cadrul exploataţiei agricole. Este membru al unei familii de fermier şi a lucrat mai mult de 50% din timpul sau de lucru în cadrul fermei (nu neaparat în ferma familiei) cel puţin 12 luni înaintea instalarii sale pe cont propriu. beneficiarii care se afla in situatii litigioase cu APDRP. modernizarea şi dezvoltarea exploataţiei . pana la finalizarea litigiului. contabilitatea fermei. protecţia mediului.beneficiarii care au contracte de finantare reziliate pentru FEADR din cauza nerespectarii clauzelor contractuale si rezilierea are o vechime mai mica de un an. agricultura ecologica etc. cursuri de formare profesionala prin Masura 111 „Formare profesionala. Planul de afaceri trebuie sa includa detalii privind investiţiile care se realizeaza demonstrând ca cel puţin 30% din sprijinul acordat va fi investit pentru realizarea conformitaţii cu standardele comunitare. Deţine sau se angajeaza sa dobândeasca competenţe şi calificari profesionale în raport cu activitatea pe care urmeaza sa o desfaşoare. Sa se angajeze sa urmeze.3.

solicitantul sprijinului trebuie sa demonstreze. Solicitantul deţine o ferma de semi-subzistenţa . 2. din care va trebui sa rezulte ca exploataţia agricola deţinuta are 20 Punctaj . În acest ultim caz. chiar daca ambii soţi îndeplinesc condiţiile prevazute în masura. conform urmatoarelor criterii de selecţie: Criterii de selecţie nr. Tinerii fermieri trebuie sa restituie întreaga suma primita daca îşi înceteaza activitatea agricola mai devreme de trei ani de la data depunerii solicitarii de plata pentru cea de a doua tranşa. solicitantul completeaza secţiunea specifica "Stabilirea dimensiunii economice a fermei" a Cererii de finanţare. atunci proiectele prin care se solicita sprijin financiar pentru instalarea tinerilor fermieri sunt supuse unui sistem de selecţie. Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie. în baza caruia fiecare proiect este punctat. O exploataţie agricola nu poate primi sprijin prin Masura 112 decât o singura data. un singur membru al familiei poate primi sprijin. ca dimensiunea fermei este de peste 10 UDE şi a crescut cu minim 4 UDE de la data aprobarii deciziei individuale de acordare a acestuia. CRITERII DE ELIGIBILITATE ALE PROIECTULUI Proiectele se depun în cadrul mai multor sesiuni de depunere anuale.4. cu excepţia soţului sau soţiei. Nu se acorda sprijin persoanelor care nu au acte de proprietate sau contracte de arenda/concesionare încheiate în nume propriu. crt. se situeaza peste valoarea totala alocata acesteia. În situaţia în care valoarea totala a proiectelor eligibile depuse în cadrul unei sesiuni.La verificarea conformitaţii Planului de afaceri.

cu modificarile şi completarile ulterioare. solicitantul ataşeaza la Cererea de finanţare documente prin care sa demonstreze ca acesta a accesat Masura 214 „Plaţi de Agro . solicitantul ataşeaza la Cererea de finanţare documente prin care sa demonstreze ca. prin care solicitantul şi-a asumat. Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie. judeţean şi naţional. Solicitantul are în proprietate exploataţia agricola .Formele asociative pot fi constituite şi recunoscute la nivel local. 26/2000. legislaţiei în vigoare Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie. 138/2004. prezentata în anexa la Ghidul Solicitantului. în 15 . cu modificarile şi completarile ulterioare. Solicitantul acceseaza masura de agromediu . 20 30 338/2005. Solicitantul face parte dintr-o forma asociativa. cu modificarile şi completarile ulterioare. organizaţii de îmbunataţiri funciare constituite conform Legii nr. solicitantul ataşeaza la Cererea de finanţare documente prin care sa demonstreze ca acesta este membru al uneia din urmatoarele forme asociative: grupuri de producatori recunoscute în conformitate cu Legea nr. Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie. alte zone cu handicap natural decât zona montana conform Listei Unitaţilor Administrativ Teritoriale din România incluse în Zonele Semnificativ Defavorizate/ Listei localitaţilor din Zonele Defavorizate de Condiţii Naturale Specifice prezentate în anexa la Ghidul Solicitantului. cu modificarile şi completarile ulterioare. Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie.o dimensiune economica cuprinsa între 6 şi 8 UDE. recunoscuta conform . 566/2004. Solicitantul deţine o exploataţie agricola într-o zona defavorizata .mediu" din cadrul PNDR. asociaţii profesionale cu profil agricol constituite conform Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. se verifica daca exploataţia agricola este situata în: zona montana cu handicap natural conform Listei Unitaţilor 15 Administrativ Teritoriale din zona montana defavorizata. deţine în proprietate exploataţia agricola. cooperative agricole constituite conform Legii nr.

angajamente de agro .5 VALOAREA SPRIJI ULUI ERAMBURSABIL Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri este de 10. la adresa Cererea de finanţare trebuie însoţita de anexele prevazute în modelul standard. DEPU EREA ŞI VERIFICAREA DOSARULUI CERERII DE FI A ŢARE Dosarul cererii de finanţare conţine Cererea de finanţare însoţita de Planul de afaceri şi documentele justificative anexate. sprijinul pentru instalare poate creşte cu 2. legate într-un singur dosar. iar peste aceasta dimensiune.mod voluntar. se va face conform modelului standard. Cererea de finanţare trebuie redactata . anexarea documentelor suport în alta ordine decât cea specificata etc. Modificarea modelului standard (eliminarea. TOTAL 100 2.000 Euro / exploataţie. Anexele Cererii de finanţare fac parte integranta din aceasta. Formularul standard al Cererii de finanţare este disponibil.6.) poate conduce la respingerea Dosarului cererii de finanţare pe motiv de neconformitate administrativa. renumerotarea secţiunilor. inclusiv a anexelor acesteia. astfel încât sa nu permita detaşarea şi/sau înlocuirea acestora.000 Euro/1 UDE. COMPLETAREA. Completarea Cererii de finanţare. Valoarea sprijinului acordat se calculeaza in lei in functie de cursul EUR stabilit la Banca Centrala Europeana din data intocmirii Planului de afaceri.mediu pentru o perioada de cinci ani de la data semnarii angajamentului. în format electronic. 2.000 Euro pentru o exploataţie agricola cu dimensiunea minima de 6 UDE. dar nu va putea depaşi 25.

etc.şi se depune la Oficiul Judeţean de Plaţi pentru Dezvoltare Rurala şi Pescuit (OJPDRP) al judeţului unde are loc implementarea proiectului. în afara celor 2 exemplare pe care le depune. împreuna cu toate documentele justificative anexate. documentele justificative solicitate sunt prezente în doua exemplare: un original şi o copie şi. Solicitantul trebuie sa se asigure ca ramâne în posesia unui exemplar complet al Dosarului cererii de finanţare. În cazul în care proiectul este amplasat pe teritoriul mai multor judeţe. . Pentru acele documente justificative originale care ramân în posesia solicitantului (ex: act de proprietate. Dosarul cererii de finanţare se completeaza în doua exemplare .original şi Copie .pe calculator. act de identitate. este prezentata atât în format tiparit. Nu sunt acceptate Cereri de finanţare completate de mâna. Dosarul cererii de finanţare se depune personal de catre solicitant. cât şi în format electronic. Efectuarea conformitaţii consta în verificarea Cererii de finanţare daca: este corect completata. se verifica valabilitatea acestora la data depunerii de catre solicitant. acesta va fi depus la Oficiul Judeţean de Plaţi pentru Dezvoltare Rurala şi Pescuit pe raza caruia este înregistrat solicitantul. în partea superioara dreapta. Exemplarele vor fi marcate clar. la OJPDRP. copiile depuse în Dosarul cererii de finanţare trebuie sa conţina menţiunea „Conform cu originalul' şi sa fie semnate de catre solicitant. dupa caz. pe coperta. cu „ORIGINAL". în 2 exemplare (1 original şi 1 copie). respectiv „COPIE". Solicitantul trebuie sa depuna Cererea de finanţare corect completata. împreuna cu formatul electronic (CD) al Cererii de finanţare. înaintea datei limita care figureaza în licitaţia de proiecte.). în limba româna.

Erorile de forma sunt erorile facute de catre solicitant în completarea Cererii de finanţare care sunt descoperite de experţii verificatori ai SVCFOJPDRP.7. cu ocazia verificarii conformitaţii şi carepot fi corectate şi semnate de catre aceştia din urma în prezenţa solicitantului. Solicitantul are obligaţia de a lua la cunoştinţa prin semnatura data pe fişa de verificare a conformitaţii. În urma acestor verificari pot exista doua situaţii: .). Daca Cererea de finanţare este declarata conforma. etc. Scopul efectuarii verificarii pe teren este de a controla datele şi informaţiile cuprinse în Planul de afaceri şi documentele justificative cu situaţia existenta pe amplasamentul propus pentru ca expertul verificator sa se asigure de corectitudinea informaţiilor declarate în Cererea de finanţare. 2. VERIFICAREA PE TERE A CERERILOR DE FI A ŢARE Verificarea pe teren se realizeaza de catre OJPDRP . Aceeaşi Cerere de finanţare poate fi declarata neconforma de maximum doua ori pentru aceeaşi licitaţie de proiecte.pentru toate Cererile de finanţare conforme. pe baza unor dovezi/informaţii prezentate explicit în documentele justificative anexate Cererii de finanţare (exemplu:date de identificare ale solicitantului scrise incorect. Cererea de finanţare este declarata conforma. se trece la urmatoarea etapa de verificare. Dupa evaluarea conformitaţii Dosarului cererii de finanţare (în aceeaşi zi) solicitantul este înştiinţat de catre expertul verificator daca acesta este conform sau daca nu i se vor explica cauzele neconformitaţii.pot exista doua situaţii: Cererea de finanţare este declarata neconforma. Dupa verificarea conformitaţii Cererii de finanţare.

. prezidat de catre Autoritatea de Management pentru PNDR şi are în componenţa reprezentanţi ai Autoritaţii de Management şi ai APDRP. 2. - proiectul este eligibil şi va avea un punctaj.3). punctajul aferent criteriilor de selecţie (vezi subcapitolul 2. pe care o transmit Comitetului de Selecţie. punctate dupa cum urmeaza: Când valoarea totala a proiectelor eligibile se situeaza sub valoarea totala alocata Masurii 112 în cadrul unei sesiuni.8. SELECŢIA PROIECTELOR Alocarile financiare anuale şi numarul maxim al sesiunilor anuale de depunere şi evaluare a proiectelor vor fi facute publice dupa consultarea cu membrii Comitetului de Selecţie pentru PNDR. Când valoarea totala a proiectelor eligibile se situeaza peste valoarea totala alocata Masurii 112 în cadrul unei sesiuni. Rolul Comitetului de Selecţie este de a supune aprobarii conducerii Autoritaţii de Management pentru PNDR finanţarea proiectelor eligibile. Autoritatea de Management în consultare cu Comitetul de Monitorizare stabilleşte înaintea lansarii depunerii de proiecte. se întocmeşte un Raport cu proiectele propuse pentru finanţare care se supune aprobarii directorului general al Autoritaţii de Management pentru PNDR. Experţii APDRP puncteaza fiecare proiect eligibil în funcţie de sistemul de punctaj aprobat pentru fişa tehnica a masurii şi întocmesc lista proiectelor eligibile.proiectul este neeligibil. Comitetul de Selecţie este un organism tehnic. în ordinea descrescatoare a punctajului obţinut. Comitetul de Selecţie propune aprobarea pentru finanţare a tuturor proiectelor. precum şi criteriile de departajare a proiectelor cu punctaj egal. În acest sens. Comitetul de Selecţie analizeaza lista proiectelor eligibile cu punctajul acordat iar selecţia se face în .

se va suplimenta alocarea financiara a anului urmator.ordinea descrescatoare a punctajului de selecţie. Solicitantul deţine o ferma de semi-subzistenţa. Raportul va cuprinde şi lista proiectelor selectate ramase fara finanţare. se face în funcţie de urmatoarele prioritaţi: Solicitantul este membru al unei forme asociative. cu încadrarea în suma alocata pe sesiune. acestea vor fi restituite potenţialilor beneficiari în vederea revizuirii şi reluarii etapei de depunere în anul urmator. PLATA Dosarul Cererii de Plata se depune de beneficiar la Oficiul Judeţean de Plaţi pentru Dezvoltare Rurala şi Pescuit. 2. Prima transa de plata se va depune in maxim 10 zile de la . Dupa parcurgerea procedurii de selecţie şi dupa caz. în cazul în care mai ramân proiecte care îndeplinesc condiţiile minime pentru finanţare. În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj. reprezinta decizia finala asupra selecţiei proiectelor care îndeplinesc condiţiile minime pentru finanţare. a celei de departajare. departajarea acestora. În cazul în care valoarea anuala alocata pentru masura nu se angajeaza în totalitate. Solicitantul are în proprietate exploataţia agricola. se întocmeşte un Raport cu proiectele propuse pentru finanţare care se supune aprobarii directorului general al Autoritaţii de Management pentru PNDR. dar fara finanţare. pe suport de hârtie şi pe suport magnetic. Dupa parcurgerea sesiunilor de depunere şi de evaluare-selectare a proiectelor propuse pentru anul de alocare. cu diferenţa ramasa. în doua exemplare. care se propun sa fie incluse automat în urmatoarea sesiune şi care vor urma procedura normala de selecţie.9. Aprobarea directorului general al Autoritaţii de Management pentru PNDR.

CO CLUZII Aceasta masura (ca de altfel toate masurile din cadrul FEADR) este o oportunitate deosebita pentru agricultura ţarii noastre.semnarea Contractului de finanțare. 2. De la data înregistrarii dosarului cererii de plata si pana la data efectuarii plații nu se vor depași 90 zile calendaristice. Transa a doua de plata se va depune in maxim 30 de luni de la data semnarii contractului de finanțare. Aceasta masura va a asigura prin implementarea ei atât creşterea dimensiunilor exploataţiilor agricole. creşterea competitivitaţii agriculturii româneşti. dar mai ales creşterea nivelului de calificare a personalului implicat în aceste activitaţi.10. .

in zone cu handicap natural si in arii naturale protejate incadrate in reteaua Natura 2000 • cu 25%. dar nu mai mult de 800. • la 1. pentru investitiile avand drept scop protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole b) Valoarea maxima a finantarii nerambursabile poate fi majorata.000 euro. dar numai intr-unul din cazurile de mai jos: • la 1.000 euro.000 euro si valoarea maxima eligibila a proiectului la 3. Valoarea maxima eligibila a proiectului nu poate depasi 2.200.000. pentru proiectele care apartin unei forme asociative si care deservesc membrii acesteia .000. pentru investitiile realizate de agricultorii din zonele montane cu handicap natural.000 euro.000 euro.Masura 121 . Finantarea nerambursabila: Finantarea nerambursabila este de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului.Modernizarea exploataţiilor agricole 1.600. pentru proiectele care includ si investitii pentru producerea si utilizarea energiei regenerabile. in cazul investitiilor realizate de tinerii agricultori sub 40 de ani cu 10%.000 euro si valoarea maxima eligibila a proiectului la 4. a) Procentul finantarii nerambursabile poate fi majorat.000. dar numai intr-unul din cazurile de mai jos: • • cu 10%.

combine de recoltat. iar beneficiarul suporta diferenta pana la 100%) • Construirea si / sau modernizarea cladirilor utilizate pentru productia agricola la nivel de ferma. arbusti fructiferi si capsuni . incluzandu-le si pe cele pentru protectia mediului • Construirea si / sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol. echipamente si software specializate • Achizitionarea. inclusiv in leasing. inclusiv utilitati si racorduri identificate ca necesare • Construirea si / sau modernizarea fermelor de taurine pentru productia de lapte care se incadreaza in sistemul european al cotei de lapte. instalatii. Cheltuieli eligibile: a) Se acorda finantare nerambursabila pentru urmatoarele categorii de cheltuieli: (Procentul de finantare nerambursabila este conform pct. de tractoare noi. utilaje. de noi mijloace de transport specializate.2. inclusiv a centralelor termice si instalatiilorde irigat. asigurarea utilitatilor in vederea respectarii conditiilor de mediu • Achizitionarea. inclusiv in leasing. numai pentru capacitatea care este la nivelul cotei de productie detinute de beneficiar • Construirea si/sau modernizarea serelor. necesare activitatii de productie • Inlocuirea plantatiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfarsitul ciclului biologic de productie (minim 25 ani) si care nu sunt incluse in sistemul de restructurare / reconversie al plantatiilor de vita-de-vie sprijinit prin FEGA in cadrul OCP vin si infiintarea plantatiilor pentru struguri de masa • Infiintarea plantatiilor de pomi. masini. echipamente si accesorii. 1 de mai sus.

• Investitii necesare adaptarii exploatatiilor pentru agricultura ecologica • • Investitii necesare realizarii conformitatii cu standardele comunitare Costurile generale ale proiectului: taxe pentru arhitecti. avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor. racire etc. in scopul producerii de energie regenerabila • Investitii in apicultura. studii de fezabilitate. achizitionarea de patente si licente b) U sunt eligibile urmatoarele categorii de cheltuieli: (Aceste cheltuieli sunt suportate integral de beneficiar) » Constructia sau modernizarea locuintei » Achizitionarea de bunuri second-hand » Achizitia de drepturi de productie agricola. altii decat persoanele neimpozabile . taxe pentru eliberararea certificatelor. alti arbori • Investitii pentru producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile in cadrul fermei • Investitii pentru infiintarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de productie scurt si regenerare pe cale vegetativa. pomi fructiferi si arbusti. cuprinzand echipamente pentru vanzarea acestora. ingineri si consultanti. cu exceptia celor realizate prin Programul National Apicol • Investitii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei.• Infiintarea pepinierelor de vita de vie. inclusiv depozitare. cu exceptia TVA nerecuperabil. de animale. in cazul in care este in mod real si definitiv suportat de catre beneficiari. plante anuale si plantarea lor » Achizitionarea de teren » TVA.

dobanzi. a planurilor de afaceri si a studiilor de fezabilitate » Costuri privind inchirierea de masini. taxe si pierderi ocazionate de schimburile valutare » Costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management. un solicitant trebuie sa aiba ca obiect principal de activitate domeniul agricol. prima de asigurare » Costuri realizate inainte de aprobarea proiectului. inclusiv costuri de intretinere si chirie » Comisioane bancare. are o dimensiune egala sau mai mare de 2 UDE si care este inregistrata in Registrul fermelor / Registrul agricol. cu exceptia studiilor tehnice. daca se angajeaza sa se autorizeze (sa devina persoane fizice autorizate / intreprinderi individuale) in termen de 30 zile lucratoare de la data primirii notificarii privind selectarea cererii de finantare . care practica in principal activitati agricole – activitate principala conform Certificatului de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului – a caror exploatatie este situata pe teritoriul Romaniei. utilaje. conform Certificatului de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului. Beneficiari: Fermierii definiti ca fiind persoane fizice sau juridice. respectiv codul CAE 01XX.» Costuri operationale. Fermierii definiti conform celor de mai sus pot fi organizati intr-una dintre urmatoarele forme juridice: • Persoanele fizice. costurile garantiilor si cheltuieli similare » Contributia in natura » Costuri de schimb valutar. Pentru a beneficia de sprijin. instalatii si echipamente » Achizitia de mijloace de transport pentru uz personal si transport persoane » Investitii privind operatiunile de simpla inlocuire » Investitii in exploatatii de crestere a animalelor de blana » Investitii pentru producerea pomilor de Craciun 3.

1/2005) Grupurile de producatori (recunoscute in baza Legii nr. 15/1990. doar cu conditia ca investitiile realizate sa deserveasca interesele propriilor membri • Cooperativele agricole (infiintate in baza Legii nr.) Societatile cu raspundere limitata (S. 338/2005).A.) Societatile in comandita pe actiuni (S.N. pentru investitiile sprijinite prin Pilonul I al Politicii Agricole Comune .) Societatile in comandita simpla (S.C. doar cu conditia ca investitiile realizate sa deserveasca interesele propriilor membri U sunt acceptati ca beneficiari: » Exploatatiile agricole de subzistenta (exploatatii care produc exclusiv pentru consumul propriu) cu dimensiune de sub 2 UDE » Organizatiile de producatori din sectorul legume si fructe.A.S. cu modificarile si completarile ulterioare) • • • Societatile agricole (infiintate in baza Legii nr.L.) Societatile comerciale cu capital integral privat (infiintate in baza Legii nr. 566/2004).• • • • • • • • • • Persoanele fizice autorizate Intreprinderile individuale Intreprinderile familiale Asociatiile familiale Societatile in nume colectiv (S.) Societatile pe actiuni (S.C.C.R. 36/1991) Societatile cooperative agricole (infiintate in baza Legii nr.

Dimensiunea economică a fermelor de semi-subzistenţă poate varia între 28 UDE. pentru consumul propriu.476 milioane Euro Cheltuială publică (UE + buget naţional) . Obiective specifice • Creşterea volumului producţiei destinate comercializării pentru ca fermele de semi-subzistenţă să devină viabile economic. care deţin terenuri agricole în proprietate. Unitatea de dimensiune economică (UDE) reprezintă unitatea prin care se .500 de euro/an/fermă de semi-subzistenţă. dar care comercializează şi o parte din producţia realizată.Masura 141 "Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta" Cost total . Pentru a deveni viabilă. în principal. Beneficiarii sprijinului • Persoane fizice şi persoane fizice autorizate în vârstă de până la 62 de ani.476 milioane Euro Cheltuială privată . Ferma de semi-subzistenţă este ferma care produce. • Diversificarea producţiei în funcţie de cerinţele pieţei şi introducerea de noi produse. desfăşoară activităţi agricole.0 Euro ivelul sprijinului • Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri este de 1. ferma de semi-subzistenţă poate desfăşura şi activităţi non-agricole generatoare de venituri. prezintă un Plan de afaceri pentru restructurarea exploataţiei agricole şi sunt înscrise în Registrul fermelor şi/sau Registrul agricol.

033 UDE/cap.28 UDE/ha. Orice fel de asemenea tipuri de exploataţii pot fi fundamentate ţinând cont de abilităţile fermierilor de a dezvolta afaceri pe nivelul posibilităţilor existente.80 UDE. Cei mai mulţi solicitanţi aleg să devina Persoana Fizică Autorizată (PFA). leguminoasele pentru boabe reprezintă 0. prin care se angajează să se autorizeze.915 UDE.0. Unde cultura cerealelor se situează între 0.008 – 0. 15 vaci de lapte . • • • • • O altă situaţie poate fi: • • • 2 ha cereale . 85/377/EEC).200 Euro. Nu este necesar să te autorizezi doar după ce ştii sigur că ai primit sprijinul. oile şi caprele între 0. porcii între 0.028 UDE/cap.878 UDE/cap.1. bovinele la îngrăşat 0. 50 porci la îngrăşat .085 – 0.213 – 0. 1 ha leguminoase . Declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului. E necesară autorizarea fiindcă e singura modalitate ca banii să poată fi viraţi într-un cont. Un model de fermă de semisubzistenţă care ar putea fi finanţată prin această măsură.40 UDE.exprimă dimensiunea economică a unei exploataţii agricole determinată pe baza marjei brute standard a exploataţiei (Decizia Comisiei nr.56 UDE.261 UDE/cap.0.287 UDE.195 – 0. Documente necesare pentru a accesa Masura 141 (in cazul unui crescator de albine) 1. ar putea cuprinde : • • • • • 10 ha cereale .14 – 0. Valoarea unei unităţi de dimensiune economică este de 1.287 UDE/ha. Modelul acestei declarţii e ataşat ca anexă la ghidul solicitantului pe Măsura 141.7 UDE. vacile de lapte 0.243 UDE/cap. 10 porci la îngrăşat .2. păsările între 0. .3.

Copie după Contractul de arendare al terenului sau Tabel centralizator de la primăria unde e înregistrat contractul de arendare. Extras din registrul agricol + Copie după prima pagina a Registrului Agricol cu ştampila primăriei şi menţiunea "Conform cu originalul" Sunt necesare pentru a demonstra care sunt membri gospodăriei din care solicitantul face parte (doar un singur membru poate depune Cerere de finanţare). 5. Costă 10 RON. animalele deţinute şi culturile de pe aceste terenuri. Din el rezultă că nu apari în program. Print screen-ul e chiar un print screen din programul pe care îl folosesc acolo. Extras din Registrul Exploataţiei emis de DSVSA Pentru adeverinţă de la Direcţia Sanitar Veterinară (DSV) ai nevoie de: • Adeverinţă de la primărie din care să rezulte că ai stupi în Registrul lor agricol • Carnet stupina. Se cumpără de la Asociaţia Crescătorilor de Albine din Romania. 6. Contractul trebuie să fie pe 5 ani şi să fi început din 2010. Aceste acte trebuie luate pentru fiecare membru al gospodăriei. . Extrasul e o adeverinţă din care rezultă că persoana căreia i-a fost eliberată nu a mai beneficiat de Măsura 141. Planul de afaceri 3. pentru ca să poată fi verificat faptul că eşti unicul membru al familiei care accesează Măsura 141. Copii după titlurile de proprietate ale pământurilor deţinute de alţi membri ai gospodăriei.2. Extras din Registrul Fermelor (APIA) + Print screen cu ştampila instituţiei. 4. mai precis de la magazinul Apicola. terenul deţinut sau luat în arendă.

Va trebuie să faci un curs de formare prin Masura 111. Declaraţie pe proprie Răspundere a solicitantului privind formarea profesională. Copia actului de identitate 11. Adeverinţă de la Asociaţia Crescătorilor de Albine din Romania care să ateste că solicitantul e înscris in asociaţie. Copie dupa BI/CI Buletin de analiză . tarlaua. dar câştigi ceva puncte în plus la dosar. 7. 10. în afară celor declarate în Planul de afaceri. Adeverinţă de la primăria unde sunt înregistrate albinele. Nu e necesar. animale. Certificat de producator ştampilat pe 2010 şi 2011 9. familii de albine. parcela şi denumirea locului pe care e vatra stupinei. Calculul numărului de UDE pentru anul trei . cândva în primii 3 ani dupa aprobarea proiectului.nosemoză şi varroză. Trebuie să apară numărul de stupi. 8. etc. Doctorul veterinat trebuie să trimită probă de albine vii şi fagure cu puiet. Analiza costă în jur de 20 RON. Declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului privind realizarea activităţilor din Planul de afaceri 12. si nu a mai depus altă solicitare pentru obţinerea sprijinului în cadrul măsurii 141 14.• • • Carnet de sănătate de la doctorul veterinar. 13. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului că nu deţine în proprietate/folosinţă alte terenuri.

.Ce este şi cum se calculează UDE? Se foloseşte adesea noţiunea de UDE (unitatea de dimensiune economică) în contextul obținerii de fonduri europene. fermierii pot obține fonduri nerambursabile pe Măsura 121 – Modernizarea exploataţiilor agricole. Însă condiția este ca ferma să aibă o dimensiune egală sau mai mare de 2 UDE. din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2007-2013. De exemplu.

să presupunem că un mic fermier vrea să-și cumpere cinci vaci sub 2 ani. Rezultă: 0. Cum coeficientul este de 0.125 x 3 = 6.200 de euro. care se înmulțește cu suprafața cultivată sau cu numărul de animale (Decizia Comisiei nr.280 x 3 = 0.095 x 5 = 0.247 UDE Sau legume proaspete: 2. mai rentabilă.pentru a primi 1. Coeficientul acestei culturi este de 0.280.84 UDE Cum plantația de grâu nu întrunește condiția minimă de primire a fondurilor nerambursabile. omul poate căuta o altă cultură.749 x 3 = 5.500 euro/an.095.771 UDE Calcul pentru ferme zootehnice În acest caz. de exemplu de pomi fructiferi.257 x 3 = 6. care are un coeficient de 2. 85/377/CEE). Dar ce este și cum se calculează UDE? Conform informațiilor oferite de Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (APDRP). timp de 5 ani. Calcul pentru culturi vegetale Să presupunem că un mic fermier are un teren de numai 3 ha. UDE exprimă dimensiunea economică a unei ferme și se calculează pe baza unui coeficient european. Valoarea unei unități de dimensiune economică este de 1.475 UDE – prea puțin! .373 UDE Sau viță-de-vie (vin de caliate): 1.125. pe care intenționează să însămânțeze grâu. Rezultă: 2. rezultă: 0.

0532 Plantatii de pomi si arbusti fructiferi 2.002 UDE STRUCTURA PRODUCŢIEI VEGETALE SI CALCULUL UDE Coeficientul de calcul (UDE/ha).0.0.36 = 2.0.0.1.54712 Radacini furajere si napi .282 Secara .114 x 18 = 2.596 x 3.0.2.0.1959 Alte culturi proteice recoltate uscate .17411 Sfecla de zahar .095 x 22 = 2. în funcţie de structura culturilor: (pentru a afla UDE total se înmulţeşte nr. de ha cu coeficientul corespunzător culturii şi se însumează pt.09 UDE – corespunde cerinței.14427 In . pepeni.083 x 25 = 2.8531 Fanete permanente si pasuni .0.12533 . fiecare cultură în parte.capsuni-camp .0.12822 Rapita .0855 Porumb boabe .1.075 UDE Sau o fermă cu minimum 336 de găini ouătoare.35728 Canepa .0843 Orz .0.2878 Linte.0.0.0.596 pentru o sută de capete: 0.41715 Legume proaspete.0.0.0.052 UDE Sau 25 de stupi (familii) cu albine: 0.0.14426 Alte culturi oleaginoase . al cărei coeficient este de 0. fasole de camp si lupini dulci .22814 Hamei .19510 Cartofi .0.2136 Alte cereale .0.25716 21 Plante furajere-alte furajere verzi 0.17324 Soia .0. Sau 18 junici de doi sau mai mulți ani: 0.3130 Zarzavat de gradina .48613 Tutun .37529 Alte culturi textile .21325 In pentru ulei . naut si mazariche . daca se cultivă mai multe culturi) 1 Grau comun si spelt .0.17523 Floarea soarelui .0.2464 Ovaz .Dacă și-ar lua 22 de junici sub 2 ani: 0.0857 Mazare.0.

pajisti temporare .struguri de masa .17.4817 C Ciuperci . – in spatii protejate .0.13338 Alte culturi permanente .8134 Vita de vie .16819 Plante furajere-alte furajere verzi-total . de animale şi se însumează pt.capsuni-spatii protejate 17.74935 Vita de vie .33 STRUCTURA PRODUCTIEI ZOOTEH ICE SI CALCUL UDE Coeficientul de calcul (UDE/cap animal).nuci 0.soiuri nobile pentru vin 1.30639 Flori si plante ornamentale – in camp .518 Plante furajere . fiecare efectiv în parte.1. în funcţie de structura efectivelor de animale: (pentru a afla UDE total se înmulţeşte coeficientul corespunzător speciei cu nr. dacă există mai multe categorii de efective) .17820 Plante furajere-alte furajere verzi-porumb verde 0.33740 Flori.94.37436 Vita de vie . plante ornam.86737 Pepiniere .64.Legume proaspete.1. pepeni.1.0.325 Plantatii de pomi fructiferi.alte soiuri pentru vin 1.

0.100 capete .0.033 Capre .0.0.Purcelusi sub 20 kg 0.0896 Juninci.0.4517 Gaini outoare . maagari.0.femele pentru reproducere .100 capete 0.59618 Curcani .0.masculi .100 capete .0.0.0.05714 Scroafe pt reproducere peste 50 kg – 0.0289 Oi .100 capete .0.alte categorii .Ecvidee (cai.femele pentru reproducere .masculi .femele . etc) .00810 Oi . 2 ani si mai mari .100 capete 0.00811 Capre .0954 Bovine sub 2 ani .0712 Bovine sub 1 an .total .100 capete .01113 Porci .alte categorii .00123 Stupi .1147 Vaci de lapte .0.57619 Rate .0.0613 Bovine sub 2 ani .0. catari.083 .0.alte categorii .0.24315 Porci . broiler .0695 Bovine de 2 ani si mai mari .0.32820 Gaste .21322 Iepuri (femele pentru reproducere) – 0.1416 Pasari.2618 Bovine 2 ani si mai mari-alte categorii de bovine 0.87821 Alte pasari .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful