RPH

Tajuk: Isi Padu Cecair Standard Kandungan: 14.2 Penyelesaian masalah melibatkan isi padu cecair Standard Pembelajaran: 14.2 (i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan operasi bergabung berkaitan isi padu cecair. Objektif: Pada akhir sesi PdP, 1. Murid-murid dapat menyelesaikan masalah harian yang rutin berkaitan isipadu cecair dengan pelbagai strategi. 2. Murid-murid dapat menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin berkaitan isipadu cecair dengan cara yang kreatif dan inovatif. Aktiviti: Fasa Persediaan:  Guru memberikan satu situasi yang berkaitan dengan isipadu cecair. Murid-murid mula berfikir tentang isipadu cecair yang berlaku dalam kehidupan seharian. Fasa Imaginasi:  Murid menceritakan situasi yang menggunakan isipadu cecair. Fasa Perkembangan:  Murid-murid diberi satu soalan dan berbincang dalam kumpulan. Fasa Tindakan:  Murid-murid membentangkan hasil perbincangan di dalam kelas.

35 l A B C Soalan Pertama Gambar rajah di atas menunjukkan 3 bekas air.0. Isipadu bekas C = 1.1.80 l = 2. Isipadu bekas C ialah jumlah isipadu A dan B.20 l x = 0.80 l Air yang tertinggal = 3. berapakah isipadu air yang tinggal dalam bekas C? Berikan jawapan anda dalam unit mililiter.20 l Air yang tertumpah = 3. Kamil tidak sengaja telah menumpahkan daripada air dalam bekas C.35l = 3.85 l 1.85l + 1.4 l Jawapan = 2400ml .20 l .

50 l 2 = 1.65 l = 3. Berapakah mililiter susu yang tinggal dalam bekas tersebut? 1 liter .85 l + 0. Ahmad telah minum setengah daripada susu tersebut manakala adiknya telah minum setengah daripada baki.1l .85 l 0.65 l A B Daniel mempunyai 2 bekas A dan B yang mempunyai isipadu yang ditunjukkan di atas.75 l 1.50 l 3.75l – 0.65l = 1.liter = liter x = x 1000 ml = 250 ml Soalan Ketiga 1.Soalan Kedua Sebuah bekas mempunyai 1liter susu. Berapakah isipadu air dalam bekas B yang perlu ditambah supaya kedua-dua bekas mempunyai isipadu yang sama? 1.

Jawapan: Bekas B perlu menambah 1. Berapakah isipadu air yang optimum dapat diisi dalam akuarium? Cara penyelesaian: Kemungkinan sisi pada 81cm 2 = 9cm x 9cm (A) = 27cm x 3cm (B) Luas A sebenar = (9-2)cm x (9-2)cm =7x7 = 49 cm2 Luas B sebenar = (27-2) x (3-2) = 25 x 1 = 25 cm2 Isipadu A = 49cm x 10cm = 490 cm3 Isipadu B = 25 cm x 10cm = 250 cm3 1 cm3 = 1ml Isipadu optimum akuarium ialah kurang daripada 490 ml (< 490ml) kerana ketebalan akuarium telah diambil kira dan ketinggian aras air mesti kurang daripada 10cm. .1 l air lagi Soalan Bukan Rutin Diberi luas permukaan sebuah akuarium ialah 81cm2 dan tingginya 10cm. Ketebalan cermin akuarium tersebut ialah 2cm setiap sisi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful