Rudenia poate sa fie fireasca sau civila.

Rudenia fireasca reprezinta legatura de sange, legatura dintre doua sau mai multe persoane care coboara unele din altele, sau care fara a descinde unele din altele au un autor comun. Linia de rudenie, ce poate fi dreapta sau colaterala, reprezinta sirul persoanelor intre care exista rudenia. Rudenia in linie dreapta presupune deci fie legatura de rudenie intre persoane care coboara unele din altele , fie legatura de rudenie intre persoane care nu sunt nascute unele prin altele dar intre ele exista un sir neintrerupt de nasteri. Sunt rude in linie directa de exemplu: mama, fiica, nepoata de fiica... Rudenia in linie dreapta poate fi ascendenta sau descenta dupa cum leaga o persoana cu cei din care coboara sau invers.

Rudenia in linie colaterala presupune legatura de rudenie dintre doua persoane care au un autor comun, dar nu descind unele din altele. De exemplu: surorile intre ele, verisorii primari intre ei... Rudenia din casatorie presupune conceptia sau nasterea unei persoane in cadrul casatoriei parintilor sai, in timp ce rudenia din afara casatoriei presupune ca, conceptiaatat conceptia cat si nasterea persoanei intervin fara ca parintii sai sa fie casatoriti. Rudenia civila nu se bazeaza pe legatura de sange ci pe adoptie Afinitatea Afinitatea nu este definita de lege. In doctrina, ea a fost definita ca fiind legatura dintre sot si rudele celuilalt sot. De exemplu sunt afini: nora si socrii, ginerele si socrii sai, cumnatii intre ei. Afinitatea nu exista insa intre cuscrii precum si intre cei doi soti. Afinitatea este un efect al casatoriei, existand numai atat timp cat casatoria nu inceteaza sau nu se desface prin divort.

bazata pe faptul ca mai multe persoane au un ascendent comun (ex.: rudenia dintre frati. defineste rudenia fireasca ca fiind legatura care se bazeaza pe descendenta persoanelor una din alta sau pe faptul ca mai multe persoane au un ascendent comun. în sensul ca între persoanele respective exista un sir neîntrerupt de nasteri (ex. -rudenie în linie colaterala. existasi rudenia civila fundamentata pe actul juridic al adoptiei si constând în legatura izvorâta din adoptie între adoptat si descendentii sai pe de o parte. bazata pe legatura de sânge dintre doua persoane. în functie de sensul sau urcator sau . si adoptator si rudele sale. etc. pe de alta parte.RUDENIA Articolul 45 C. veri primari.:bunic-nepot). Alaturi de aceasta forma a rudeniei.fam. fie în mod direct. Rudenia în linie dreapta. în sensul ca persoana este copilul celeilalte. O alta clasificare a rudeniei se face dupa linia de rudenie în: -rudenia în linie dreapta. care se bazeaza pe descendenta unei persoane din alta.). fie în mod indirect.

aceea dintre parinti si copiii conceputi în afara casatoriei. Gradele. .coborâtor. În acelasi sens Constitutia României prevede în art. 1. poate fi: -rudenie în linie ascendenta. care leaga o persoana cu cei care coboara din ea (de ex. 44 pct.: parinti – copil – nepot).fam.rudenie în linie descendenta.: copil – parinti – bunici). .. 63 C. Dreptul nostru acorda aceeasi ocrotire rudeniei din casatorie si aceleia din afara casatoriei. 3 norma potrivit careia copiii din afara casatoriei sunt egali în fata legii cu cei din casatorie. întinderea si efectele rudeniei. copilul din afara casatoriei a carui filiatie a fost stabilita are. potrivit art. care leaga o persoana cu cei care coboara (de ex. aceeasi situatie legala ca a copilului din casatorie. -rudenie din afara casatoriei. Rudenia fireasca (de sânge) se mai poate clasifica în: -rudenie din casatorie. fata de parintele sau si rudele acestuia. Astfel. aceea dintre parinti si copii rezultati din casatorie.

astfel ca fratii sunt rude de gradul doi. . verii primari sunt rude de gradul patru. dupa numarul nasterilor. fiul fiind asadar ruda de gradul întâi.m. Potrivit art.fam. gradul de rudenie se stabileste. 86 C. pâna la ascendentul comun si apoi coborând pâna la persoana fata de care gradul de rudenie se stabileste. • obligatia de întretinere exista între anumite rude apropiate. Stabilirea gradelor de rudenie si deci a întinderii rudeniei este importanta întrucât adesea. în linie dreapta dupa numarul nasterilor. prevazute de lege (art.fam. dar si masura apropierii rudeniei între doua persoane.). pâna la gradul patru inclusiv (art. 46 C. 4 C.d.).fam. care stabilesc întinderea. nepotul si bunicul de gradul doi s. Exemple: • casatoria este oprita între rudele în linie colaterala.Legatura de rudenie este exprimata prin gradele de rudenie.. legiuitorul conditioneaza producerea unor efecte juridice de existenta acestor raporturi. urcând de la persoana al carei grad de rudenie se stabileste.. iar în linie colaterala. cât si în alte ramuri de drept. etc. Asemenea reglementari se gasesc atât în dreptul familiei.a.

. 221 C.fam.• curatela poate fi instituita la cererea rudelor (art. 262 C. 27.). • obtinerea si recuzarea judecatorilor sau a expertilor se poate face pe motiv ca sunt rude cu partile (art.. • cauza de nepedepsire (de ex. în cazul infractiunii prevazute de art. 22 din Decretul nr.). vocatia succesorala exista pentru descendenti. .civ. C. 639 si urm. 154 C. ascendenti si rudele în linie colaterala pâna la gradul patru inclusiv (art. 2.pen. cu acte4le de stare civila (art.proc. 31/1954).pen. Dovada si durata rudeniei Mijloacele de proba ale rudeniei firesti difera în raport cu interesul urmarit prin dovedirea rudeniei164 a)Când se urmaresc efecte de stare civila dovada rudeniei se face. în principiu.). • în materie succesorala.civ. nedenuntarea unor infractiuni sau a tainuirii prevazuta de art. 28 si 204 din C.).

de regula. În principiu.proc.civ.) etc.fam. 27.fam. -în cazul stabilirii obligatiei de întretinere între rudele prevazute de art. 6 si 7 C. . Durata rudeniei de sânge este permanenta. care au în principiu natura patrimoniala. -la recuzarea judecatorilor sau a expertilor pentru ca sunt rude cu partile (art. dovada statutului civil al unei persoane se face în primul rând prin actele de stare civila. în timp ce rudenia bazata pe adoptie.b) Când se urmaresc astfel de efecte. Exemple: -în caz de opozitii la casatorie pe motiv de rudenie între cei ce vor sa se casatoreasca (art. 28 si 204 C. rudenia produce efecte numai daca este dovedita..)165. dureaza atâta timp cât fiinteaza actul juridic al adoptiei. Chiar si în aceste cazuri. . 86 C.în cazul actelor juridice prohibite între anumite rude. dovada rudeniei se poate face prin orice mijloc de proba. patrimoniale.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful