MACHETA

de calcul a salariului personalului didactic cuprins în anexele nr. 1.1, 1.2 şi 2 la OrdonanŃa Guvernului nr. 11 / 2007

A Salariul de bază al funcŃiei didactice conform grilei B. IndemnizaŃie de conducere (art.51(1),(2),(3) /
91 (1), (2) din L128/97)

SALARIUL DE BAZĂ B = procentul aferent * A/ procentul aferent* sal grilă profesor universitar tranşă vechime peste 40 ani

C IndemnizaŃie pentru învăŃământ special (art. 49(3)
L 128/97)

C = 15% * ( A )

D1 GradaŃie de merit art. 50 (3) L 128/97; L 108/2007 D2 GradaŃie de merit art. 90(6) L 128/1997** E Salariul de merit (art. 50(7) ; 90(10) L 128/97)

D1 = 20%( A );respectiv 25%(A), potrivit L 108/2007 D2 = 20% (A)

E= până la 15% * (A+B+C)

F. IndemnizaŃie dirigenŃie, învăŃători, educatoare,
institutori (art. 51(4) L 128/97)

F = 10% * [A+B+C+(D1 sau E) ]

Spor de vechime în muncă

= 5 - 25% * SALARIUL DE BAZĂ

IndemnizaŃie mediu rural sau localităŃi izolate (art. 49 (2) L 128/97, modificată) Spor titlu ştiinŃific (art. 50 (10), 90(5) L 128/97)

= 5-80% * (A)

= 15% * SALARIUL DE BAZĂ = 10-25% * A (proporŃional cu nr. elevi/studenŃi)

Spor practică pedagogică (art. 51(5) L 128/97)

Spor condiŃii periculoase şi vătămătoare (art. 8a HG 281/93)

= % * SALARIUL DE BAZĂ (proporŃional cu
timpul lucrat)

Spor predare simultană (art. 8b HG 281/93)

= 7,10,15 % SALARIUL DE BAZĂ

** Pentru personalul didactic de conducere din învăŃământul universitar calculul se face cu respectarea prevederilor art. 90 (6) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare.

9

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful