NEWTON'S

PRINCIPIA.

MDCCCLXXI. Published by JAMES MACLEHOSE, GLASGOW, PUBLISHER TO THE UNIVERSITY.

Lc)_VDO,V,

CA3I.BRIDGE 31AC3IIZZAN

A.VD AND

NEIV CO

YORK:

/

SIR

ISAAC

NEWTON'S

PRINCIPIA
REPRINTED FOR

SIR

WILLIAM

THOMSON
AND

LL.D.

LATE FELLOW OF ST. PET_E_S COLLEGE_ CAMBRIDGE

HUGH

BLACKBURN

M.A.

LATE FELLOW OF TRINITY COLLEGE_ CAMBRIDGE PROFESSORS OF NATURAL PHILOSOPHY AND MATHEMATICS IN THE UNIVERSITY OF GLASGOW

GLASGOW

JAMES

MACLEHOSE,
PRINTED

PUBLISHER
BY ROBERT MDCCCLXXI

TO THE
MACLEHOSE

UNIVERSITY

NO

TICE.

Findi, z K tkat all lke Edition_

of the PRINCIPf

A are now oul of wilhoztt

yhri,at, we .have hee_ induced to r_ri,at

NmwTo_'s last Edilio,a

,zofe or comme,zt, otzly introa*uchag t._e " Corrigenda" and correcthz Z tj,_ogra_hical errors.

of lhe old cosb ? W. 7". H. y7.

UNIVERgITY

OF

GLASGOW)

187I.

P HILOSOPHI_/E
NATURALIS

PRINCIPIA
MATHEMATICA.
AU CTO RE

ISAACO

NEWTONO,

E_ A_ra.

Editio tertia au&_ & emendat_t.
L 0 ND
Apud GUIL.
&

IN/:

J OH. I_rNYS, RegimeSocietatis typographos. MDCC XX¥I.

187I--ld,'_rzJtted l'lfbZlrh_',/ /51' _tlter

b 3, A'obert JTfacLehose. [o lhe ?;JtiverszO,.

J[tTcLehose, (;las_m,,° Fltbhshcr

ILLUSTRISSIMA_

SOCIETATI
A

REGALI
REGE

SERENISSIMO

CAROLO
AD PHILOSOPHIAM

II
PROMOVENDAM

FUNDAT1E
ET AUSPICIIS

SERENISSIMI

REGIS

GEORGII
FLORENTI

TRACTATUM

HUNC

D.D.D.

IS.

Nt_ IYTON.

1N VIRI PR_ESTANTISSIM I

ISAACI
OPUS

NEWTONI
HOCCE

MATHEMATICO-PHYSICUM SECULI GE2VTISQUE 2VOSTR./E DECUS EGREGIU.4Z

N tibi norma poli, & diva: libramina molis, Computus en Jovis ; & quas, dum primordia Pangeret, omniparens leges violare creator Noluit, atque-operum qua: fundamenta loc_.rit. Intima panduntur victi penetralia ca:li, Nec latet extremos qu_e vis circumrotat orbes. Sol solio residens ad se jubet omnia prono Tendere descensu, nec recto tramite currus Sidereos patitur vastum per inane moveri ; Sed rapit immotis, se centro, singula gyris. Jam patet horrificis qua: sit via flexa cometis ; Jam non miramur barbati pha:nomena astri. Discimus hinc tandem qua causa argentea Phcebe Passibus haud a:quis graditur ; cur subdita nulli Hactenus astronomo numerorum frama recuset : Cur remeant nodi, curque auges progrediuntur. Discimus 8: quantis refluum vaga Cynthia pontum Viribus impellit, fessis dum fluctibus ulvam Deserit, ac nautis suspectas nudat arenas ; Alternis vicibus suprema ad littora pulsans. Qua: toties animos veterum torsere sophorum.

rerum

_

'_:M clausi reserantem scrinia veri. . Furta & aduheria. rerumque immobilis ordo. EDM. Musis charum. HALLEY. & perjurae crimina fraudis . Vel qui curarum lenimen pressit ab uva. N_wro_cu_. Obvia conspicimus. Queis superum penetrare domos atque ardua c_eli Scandere sublimis genii concessit acumen. Jam vero superis convivae admittimur. A pecudum vita longe lateque remotae. Atque hint caeligenae vires dignoscite mentis. nubem pellente mathesi. Et quae praeteriti latuerunt secula mundi. Vel qui Niliaca monstravit arundine pictos Consociare sonos. terrenas mittite curas . Quaeque scho|as frustra raueo eertamine vexant.xii IN VIRI PRZESTANTISSI'MZ. cui pectore puro Phcebus adest. Cererisve beavit munere genres . totoque incessit numine mentem : Nec fas est propius mortali attingere divos. Talia monstrantem mecum celebrate camrenis. Surgite morta]es. Ouive vagis populis circundare moenibus urbes Auctor erat . oculisque exponere voees . Humanam sortem minus extulit : utpote pauca Respiciens miserae tantum solamina vitae. Qui scriptis jussit tabulis compescere caedes. Jam dubios nulIa caligine praegravat error. ahi Jura poli tractare licet. jamque abdita caecre Claustra patent terrae. Vos 6 caelicolum gaudentes nectare vesci. NEWTOZ.

fit u! geometria ad magnitudinem. dcin.bNones. & virium CUM . sed_oslulat. Qui minus accurale o_eralur. sed artijqcun_. in quibus geometria fundatur. C.A UCTORIS . C._ si quis accuratissz)ne o_berari _bosset. doce[ .¢ praeticam.Micern veteres consNtuerunl : rationalem.. Nam _ k)waru_n rectarum d¢ circulorum descri. Ad )Oraclicam s_bectanl arlcs omnes manuales. quw )Oer demonsh'aliones accurate . Attamen errores non sunt artL_. mechanica ad motum wdKo referatur. quomodo _cr has o_erationes _roMemata solvantur. Ac gloriatur geometria quod tam jbaucis _rinci_iis aliunde _etitis [am multa _brcvsleL Fu_ldalur igilur geometria in )Oraxi mechanica. bn_erfectior es[ mechanicus. reclas _ circulos descriSere problemata sunL sed non geomelrica. quw artem mcnsurandi accuralc _roponit ac denwnstral.hats iIla. ad mechanicam )OerEnent. Mechanicam veto du._ niM[ aliudcs[ quash mechanica_ universalis . quatenus ea ad philosophiam _ectal. quam limen atEngat geometria_. ce quibus ulifuc mechanica nomen nzTllztalct est. Ex mechanica _ostulatur horum solutio. C. quicfuid minus accuratum ad mechanicam. Has lineas descrihere geometria non docc[.hrocedil. d¢ recenEores. fui ex viribus quibuscunqzte resultanl. _hwnomena nalnrce ad leKes mathematicas revocare aKgressi sint : Visum est in hoc lractatu mathesin wccolere. in geometria docetur sohdorum usus. Postulat odin ztl lyro ea_dem accurafc describere )Orius didiceret.4 D PRAffFA L E C TOREAI. Quo sensu mechanica rationalis erit scienlia motunm. hic foret mechanicus omnium _erfecNssbnus. fi! ut mechanica omnis a geometria ila dislh_ffualur. Cure aulem artifces 5barum accurate o_eraJ4 solean[. ut quicquid accuralun_ sil ad "geometriam referatur. TIO veleres mechanicam (uti auc/or es! Pappus) in return naturaliurn invesEgaNone maximi fecerint. missis formis substantialibus & qualitatibus occultis. C_tm autem arles manuales in cor_oribus movendis p'wciikue versentur.

In libro aulem /erlio exern_htm hujus rei _br@osuirnus _er e:c_licalloneJn syslemalis nzunc[ctni. quce ltei_zde hortlztibus C__ beni_nis suis aus_iciis effecit. u[ ct )6ha.XiV ifUC TORIS .bhia" consulenles.rede. quibzts cor_borzon _articula_ _er causas nondurn coffnilas ve[ in se muluo iml_ellunlur C_¢ secundzt_n jqxuras regulates cohcerenL vel ab hzvicem fugantur CJ recedunt : quibus virihus iffnotis. Ulina_n cmlera nalurae . N_Oeroaule_n quod ve[ huic )bhi[oso_. ._ ejusnzocli vires seu at/rac/ivas seu i_:u[sivas s_ec/anl : El e. cometctrum. cleinde ab his viribus clemonstremus _bhamonzena re[ifua._anlli modo../-uiL qui gravilalem (cun_ :olenlict manuaHs _wn si/) viv a:iler quash in ibonderiSus )bet _bo/entias /::as movendis consiclerarunL _ras auton non arliSus secl :hiloso.d TIO.v his virihus )6er :r@ositiones etianz ma/hemalicas. Pars hcec mechanica_ a veteribus in potentiis quinque at/ arles rnanuaIes s:ec/an/ibzts exculla .zlice demonslralas.bhcenomenct ex jbrinci_iis snechanicis eoctem argumentancli genere dcrivare licereL _anz snullct nee movent. In his edenck's.brimo & secundo perlraclavinzus. hcec nosfra tanquanz _bhi[os@. Vtce ad gravitate:n. ect _naxbne trac/asnus. gucv ad lewes CJ mensuras £ravilaNs C_ aliarum viriunz. _ec solum t::olhetarun_ :ha[malct :orre_it C: se/zonatct ineicli curavit. u[ horu_n eclilionem ag_. Mt _boslquam _notuun_ htnarizon iucequalila/es aggressus essem.bet :r@osiNones in libris tSrioribus _na//zenz..PR. _el veriori alicuL _riszci_ia hic lkosila lucern ali_quam _rcehehunt._ia_ )Orinci_ia ma/hemaNca ISroponbnus. quibus co. CP fffuras ct eor_oribus secundun_ . El huc s_eclan[ :ro:osiNones genera[es. ca:jbhcenornenis coelesNbus. levitatem. fucts libro .a: viribus quibusdcon )Oendere )Oosse. fbi enbn.'es: Qui_be cure demonslralarn a me fguram orbiunz cce[esNu_n in_etraveraL rogare non desliliL ut eandem cu_n Societate Regali communicarem. ddnde etianz alia tenlare cw_issem. deltztcunlur _notets _#tnelarzt_. accurate thr@osita ac demonstrata.z 2Or@/er.:E F. derivan/ztr vh'es ffravi/cttis. sea( etian_ auctor fuit. ut de eadem in lucern enffttenda cogilar¢ incii)ere_n. Omnis eninz _hilos@/_im difficullas in eo versari videlur. vir acu/issz)nus _ in omni lilerarurn genere eruclitissimus Edmundus Halleius @eranz navavit.no_nenis snoluurn invesliffemus vires nalurce._orct aN so[enz & p:anelas shzffulos tendunL Dcincle e. ut _zonnihil sus_icer eat onznia e.notus quoscunque re:uiruntu. l_hi[os@hi hac[enus naturarn fruslrct tentarun[. qum acl . [unce C__ snaris. deque )_otenti[s non manual/bus sed naturaliSus scriSenles. vin_ daslican6 resislen/iam fuictolntrn C..

_citaliones mulare.. quam novis leelorunz conalibus investigelttztr. . U/omnia candide [egantetr. Trinilatis. C. ne singula methoclo ibrolz_iore quarn _bro rei d/_nilale . ad motus coriborum plurium inter se./EF._tera rimarer (5¢ unct in _ublicum clarem.P defeclus in malerict tam difqcih" non tanz re_brehendantur.bibleanlur._ 6enz_ne su. ad orbes conzetarnm ___ sbnilia sj_ectant. densitates C.e Collegio S. Nonnulla sero ilzventct locis mbnts idoneis inserere malui./I UCTORIS PR. _686. "dP siffillaNm demolzslrare tenere_. ad vires./I TIO. edilionem in aliud tem)Ous dijferendam esse _butavL ut c. C_Pserie_n reHfuarum pro_os/iionztn_ interrunz_ere. ArEIuTOA r. Dabam Canlabri_ce. Mail 8. C._ nzobts mediorum. enLve roffo. ad motus cor_bornm in mediis resistenNbus. Qu_ acl molus htnares s_ectant (i_erfec/a cure sint) i_z corollariis ibro_bositionis LXVI simu! com_lexzts sum. IS.brogboJzerc. quam numerum _broj_osilionum C. xv daters quctscun_ue leffes atlraclis describendas.

. 'c s:. _zlz'_ co ll Gs ho:': i1_ oJ'_i_z da is lis _'c_:o/ flos _. IJz h'_:'i :Yimi scc/iolze I I iJ_ocutio v::'iul:_. _ 7 _3. _'edcgilzo" a.:c_'/mc_z co_ /: DYma/u_: D_ libra /c:'/: I' /o _coria h¢u:e&-" :_'mccssio _cqi¢k_oclioc _'_o_ :: . _-_ _zoJz:_z¢[[ (u[j: c_ ci_uz/:u'. _mi z . 28. Mar.hrh_c/piis s_lis :o:::_da_o: :s'bl_.:llo:: Dz l/_:'i scc_tuscc d'ili'VII olzc I/Ico: Yc 'l sis/ _ c:z /Z i/ _l _/do_'zm_ acaiYal:ll hz s vcs/@al_C"_ ¢r.:lls co:_:'_:_:mo:.i slld fat[Nor . fAT hoc scczm_'_ Pri_zc_io_-ztlTzcch'/ioJzc_iz_f[/__a:'sh:z cJ1_cnclan/zi:.A UCTOt[S PRFA TIO EDITIONEAI GECUNDAM. IS. ATBWTOiV. Dabam Zoml/m. c_ ::c.

Cumque toti sint in rerum nominibus. ad tres fere classes revocarl possunt. In hoc posita est summa doctrinae scholasticae. quae in corporibus cernitur. lector benevole. philosophiam tradidisse non sunt censendi. diuque desideratam editionem. ut adjiciantur nonnulla de methodo hujus philosophiae. Quae potissimum contineantur in hoc opere celeberrimo. qui singulis rerum speciebus qualitates specificas & occultas tribuerint.EDITORIS I_ PRtZFA _ TIO EDITIONEM SECUND. ex particularum componentium simplicissimis quibusdam & intellectu facillimis affectionibus oriri. Extiterunt enim. Alii ergo melioris diligentiae laudem consequi sperarunt rejecta vocabulorum inutili farragine. Et recte quidem progressio instituitur a simplicioribus ad magis composita. ex quibus deinde corporum singulorum operationes. sermonem quendam philosophicum censendi sunt adinvenisse. pendere voluerunt. at unde sint illae natur_e non docent . nihil itaque docent. ignota quadam ratione.4 M. ab Aristotclc & Peripateticis derivatae : Affirmant utique singulos effectus ex corporum singularibus naturis oriri . EWTONIAN/G philosophi_e novam tibi. plurimum nunc emendatam atque auctiorem exhibemus. N . si particularum primariis illis affectionibus non alios tribuunt modos. non in ipsis rebus. intelligere pores ex indicibus adjectis: quae vel addantur vel immutentur. Statuerunt itaque materiam universam homogeneam esse. omnem vero formarum varietatem. Qui physicam tractandam susceperunt. ipsa te fere docebit auctoris praefatio. Reliquum est.

nitudines. nisi ut qua_stiones de quarum veritate disputetur. huic novo principio aegre assentiri potuisse.EDITORIS . fabulam quidem elegantem forte & venustam. Natur_e vires leg.ari possit. & certis incerta identidem pr_etulisse. Hanc solam utique dig. qu_e corporum poros liberrime permeent. Duplici itaque methodo incedunt.uras & mag. etiamsi deinde secundum leg. cum vix etiam per certissimas observationes investig. Scio equidem nonnullos magni etiam nominis viros. in qua excolenda atque adornanda operam suam collocaret. pr_ejudiciis quibusdam plus _equo occupatos.umenti sumatur exordium a simplicissimis & proximls .ravitatis felicissime deductam.enus. Hujus ig.itur illustrissimum dedit exemplum. dispiciamus paulisper qualis sit in terrestribus natura g. & speculationibus egregiis firmissimum ponere fundamentum.ham judicavit.esque virium simpliciores ex selectis quibusdam ph_enomenis per analysin deducunt._E. Hi quidem ex simplicissimis quibus possunt principiis rerum omnium causas derivandas esse volunt : nihil autem principii loco assumunt. Hypotheses non comminiscuntur. H_ec illa est philosophandi ratio longe optima. ex quibus tute ipse judicium non iniquum feras. benevole lector. neque in physicam recipiunt.PR. mundani nempe systematis explicationem e theoria g. jam ad somnia delabuntur. quam quos ipsa tribuit natura. quod nondum ex ph_enomenis comprobaturn fuerit. ilia paucis exponere lubet. ponendi quascunque libet ig'notas partium fig. long. qui philosophiam scilicet experimentalem profitentur. Gravitatis virtutem universis corporibus inesse suspicati sunt vel finxerunt alii: primus ille & solus ex apparentiis demonstrare potuit. Relinquitur adeo tertium g.issime a se- . ut deinde tutius progrediamur ubi ad corpora c_elesfia. Qui speculationum suarum fundamentum desutaunt ab hypothesibus.. Verum ubi llcentlam sibi assumunt.ravitatis. neglecta rerum constitutione vera : quae sane frustra petenda est ex fallacibus conjecturis. quam pr_e c_eteris merito amplectendum censuit celeberrimus auctor noster. analyfica & synthetica. Horum famam vellicare non est animus: tibi potius.FA Tf O. motibusque occultis agitata. incertosque situs & motus. quin & fingendi fluida qu_edam occulta. Ig.es mechanicas accuratissime procedant.xviii . fabulam tamen concinnare dicendi sunt.itur ut arg. ex quibus deinde per synthesin reliquorum constitutionem tradunt. omnipotente pr_edita subtilitate.

zequaliter a centro terrze distantium. versus plagam in quam tendit pondus majus: omnino contra experientiam. sive corporis vis absoluta. 8: oritur a prmpollente gravitate corporum contiguorum. perventum fuerit. gravitatis enim actionem esse mutuam 8: utrinque eequalem sic ostenditur. gravitatis actionem esse mutuam & utrinque zequalem. Actio itaque telluris ex conjunctis partium actionibus . seu vis qua corpus terrain attrahit. Pondera corporum. Hoc autem pondus erat ut quantitas materi_e in corpore : itaque vis qua corpus unumquodque terrain attrahit. Oritur ergo & componitur vis attractiva corporum integrorum ex viribus attractivis partium: siquidem aucta vel diminuta mole materim ostensum est proportionaliter augeri vel diminui ejus virtutem. Porro. terr_e pondus in unumquodque corpus. sunt ut quantitates materize in corporibus. quod in vacuo Boyliano temporibus a_qualibus _equalia spatia cadendo describunt. Nulla dari corpora vere levia jamdudum confirmavit experientia multiplex. ut corpora universa gravitent in terrain. debent esse proportionales quantitatibus materia_ movend_e. Vires attractivze corporum. ita terra vicissim in corpora _equaliter gravitat . Jam vero corpora universa cadentia a_qualiter accelerari ex eo patet. sunt ut quantitates materiee in corporibus. sed apparens solummodo. Hoc utique colligitur ex zequali acceleratione corporum omnium. _equabitur ponderi corporis ejusdem in terram. Distinguatur terr_e totius moles in binas quascunque partes. Nam cure corpora in terram & terra vicissim in corpora momentis _equalibus gravitent. non est vera levitas. in zequalibus distantiis. erit ut eadem quantitas materi_e. Convenit jam inter omnes philosophos corpora universa circumterrestria gravitate in terrain.EDITORIS PR_FATIO. sublata scilicet a_ris resistentia: accuratius autem comprobatur per experimenta pendulorum. Itaque dicendum erit pondera partium in _equilibrio esse constituta : hoc est. & partes conjunctm pergerent recta moveri ad infinitum. cederet pondus minus majori. e quiete per ponderum vires cadentium : nam vires quibus in_equalia corpora _equaliter accelerantur. vel mquales vel utcunque in_equales: jam si pondera partium non essent in se mutuo eequalia. Qum dicitur levitas relativa. xix dibus nostris remota.

& quiescant orbitarum apsides: vires centripetas revolventium fore reciproce ut quadrata distantiarum. Quin & haec quoque concedenda sunt. & quadrata temporum periodicorum sint ut cubi distantiarum a centro communi._FA TIO. qumque radio ducto ad puncture vel quiescens vel utcunque motum describunt areas circa punctum illud temporibus proportionales. Inde vero sequitur corpora. Haec itaque vis non inepte vocari potest. Corpus omne perseverare in statu suo vel quiescendi vel movendi uniformiter in directum. vires centripetas revolventium fore reciproce ut quadrata distantiarum. respectu autem corporis centralis. qua: in curvis moventur. & lunce. Planetis igitur in orbibus curvis revolventibus necessario aderit vis aliqua. a quacunque demure causa oriri fingatur. Si quis objiciat planetarum. versus corpora dirigatur qua: sita sunt in orbitarum centris. atque adeo corpora omnia terrestria se mutuo trahere oportet viribus absolutis. Cure igitur in confesso sit apud astronomos planetas primarios circum solem.×× EDITORIS PR. respectu quidem corporis revolventis. qua perpetuo detorquentur a tangentibus rectilineis & in orbitis curvilineis revolvi coguntur. areas describere temporibus proportionales. apsides non penitus quiescere. Obtinere casum alterutrum in planetis universis consentiunt astronomi. sed motu quodam . Vel. vi aliqua perpetuo agente retineri in itinere curvilineo. qua_ sint in ratione materim trahentis. urgeri a viribus qu_e ad idem puncture tendunt. conflari censenda erit. quod mathematicis rationibus colligitur & certissime demonstratur. sicorpora revolvantur in orbitis qum sunt circulis finitimm. Jam illud concedi mquum est. nisi quatenus a viribus impressis cogitur statum illum mutare . prcesertim. & mathematice demonstrantur: Si corpora plura motu mquabili revolvantur in circulis concentricis. centripeta. Hmc est natura gravitatis apud terram : videamus jam qualis sit in cmlis. attractiva. Itaque vires centripetm planetarum omnium sunt reciproce ut quadrata distantiarum ab orbium centris. per cujus actiones repetitas indesi_enter a tangentibus deflectantur. secandarios vero circum suos primarios. corpora nempe omnia. qu_e moventur in linea aliqua curva in plano descripta. consequens est ut vis illa. naturze lex est ab omnibus recepta philosophis. atque adeo de lineis rectis orbitas suas tangentibus jugiter abeunt.

EDITORIS PRJEFA TIO. si circulari omni motu privari fingeretur. ad hanc vero sexaginta fere vicibus propius aceedet quam ad triplicatam. Restat ergo ut vires centripet_e. diminui in eadem proportione qua distanti_e quadratum augetur. quippe qui luna_ translationem de tangente. Erit igitur vis centripeta lunge. ad spatium quod eodem tempore quam minimo describit grave corpus in vicinia terr_e. Primo itaque lunge. Ejusdem vero generis erunt. ubi a viribus quibuscunque urgentur. per vim gravitatis sum cadendo. Ipsa enim ratio vis centripeta_ lunaris. comparatione instituta inter planetarum vires centripetas & vim gravitatis. qu_e a corporibus e quiete demissis dato tempore sub ipso motus initio describuntur. quibus planet_e primarii tendunt versus solem & secundarii versus primarios suos. sint accurate ut quadrata distantiarum reciproce. atque adeo eomputari potest ex datis tum lunge / . si deprehendantur hinc & inde leges e_edem. sed ex alia prorsus diversa causa oriri. factam a vi centripeta. Videamus jam. aberrationem illam per computum mathematicum inveniri posse & plane insensibilem esse. vim centripetam expendamus. Horum spatiorum prius _equale est arcus a luna per idem tempus descripti sinui verso. e_edemque affectiones. proportionalia sunt ipsis viribus: hoc utique consequitur ex ratiociniis mathematicis. si dicamus hanc apsidum progressionem. non ex aberratione a duplicata proportione. ut spatium quod tempore quam minimo describeret luna descendendo per vim centripetam versus terram. quemadmodum egregie commonstratur in hac philosophia. Ex iis qu_e hactenus dicta sunt constat planetas in orbitis suis retineri per vim aliquam in ipsos perpetuo agentem: eonstat vim illam dirigi semper versus orbitarum centra : constat hujus efficaciam augeri in aecessu ad centrum. ad vim gravitatis in superficie terr_e. annon ejusdem forte sint generis. qu_e omnium maxime turbari debet. in orbita sua revolventis. qu_e nobis proxima est. Spatia rectilinea. etiamsi concedamus hunc motum tardissimum exinde profectum esse quod vis centripeta_ proportio aberret aliquantum a duplicata. Sed verior erit responsio. x×i lento ferri in consequentia: responderi potest. paululum quidem duplicatam superabit. diminui in recessu ab eodem : & augeri quidem in eadem proportione qua diminuitur quadratum distanti_e.' ^1 . metitur .

& primarii vicissim . ipsam esse vim gravitatis terrestris ad lunam usque pertingentem. Inito itaque calculo. Vis itaque centripeta prope terrae superficiem aequalis est vi gravitatis. Progrediamur jam ad planetas reliquos. Non ergo diversae sunt vires. corpora viribus conjunctis dup|o celerius in terram caderent quam ex vi sola gravitatis. adhaec.dets. erit ut quadratum semidiametri terrm ad orbitm semidiametri quadratum. DITORIS PRAFFA TIO. secundariorum versus centra jovis & saturni. ab actione turn lunae rum solis in terram oriundus. tempore periodico.xxii . sed una atque eadem : si enim diversae essent. observare licet. qua nimirum lege vis gravitatis decrescat in majoribus a tellure distantiis. qua luna perpetuo de tangente vel trahitur vel impellitur & in orbita retinetur. seu vis centripeta luna_ in orbita sua revolventis ad vim gravitatis in superficie terrm. quemadmodum lunae vis centripeta versus terr_e centrum dirigitur . Gravitat itaque luna in terram: quin & actione mutua terra vicissim in lunam aequaliter gravitat: id quod abunde quidem confirmatur in hac philosophia. diminuetur & gravitas in eadem ratione. ubi agitur de maris mstu & mquinoctiorum praecessione. quemadmodum docuit tget_e. gt rationi quidem consentaneum est ut ad ingentes distantias ilia sese virtus extendat.E. quoniam omnes illa: vires sunt reciproce ut quadrata distantiarum a centris. quoniam porto demonstratum est vires centripetas primariorum dirigi versus centrum solis. Spatium posterius invenitur per experimenta pendulorum. per ea qum superius ostenduntur. vis centripeta lunae in orbita sua revolventis ad vim lunge centripetam prope terrze superficiem. cum nullam ejus sensibilem imminutionem. spatium prius ad spatium posterius. vel in altissimis montium cacuminibus. & terra vicissim in lunam . quemadmodum vis lunae est ut quadratum distantiae a terra : concludendum erit eandem esse naturam universis. sic etiam gravitabunt omnes secundarii in primarios suos. Itaque ut luna gravitat in terram. tum distantia ejus a centro terrae. Hinc & illud tandem edocemur. Nam cum gravitas non diversa sit a vi centripeta lunari. Quoniam revolutiones primariorum circa solem & secundariorum circa jovem & saturnum sunt phaenomena generis ejusdem ac revolutio lunae circa terram. hmc vero sit reciproce proportionalis quadrato distantiae . Eandem habet rationem. Constat igitur vim illam centripetam.

revolvuntur interea circum solem una cum primariis. Eo demum pervenimus ut dicendum sit & terram & solem & corpora omnia cmlestia. quin & ex motu illo lentissimo apsidum. & nonnunquam adeo ad ipsum proxime accedunt ut globum ejus. xxiii in secundarios. se mutuo attrahere. ut vires suas edant ad omnes distantias in omnia corpora gravitantia. Nam secundarii dum primarios suos comitantur. & sese diffundere ad singulas. sed etiam ad cometas in diversissimis caclorum regionibus & in diversissimis distantiis positos pertingit. Igitur so] in planetas universos gravitat & universi in solem. quarum accuratissimam theoriam. & in se mutuo graves esse : quod etiam confirmatur ex perturbatione jovis & saturni. Solis virtutem attractivam quoquoversum propagari ad ingentes usque distantias. Secundarios vero planetas in solem gravitare abunde insuper constat ex inaequalitatibus • lunaribus. Ex hisce 9ero phaenomenis manifestum est & mathematice comprobatur vires illas. & ab actionibus horum planetarum in se invicem oriunda . quique a causa consimili proficiscitur. Haec igitur est natura corporum gravitantium. in periheliis suis versantes. & sol vicissim in primarios. ab astronomis antehac frustra quaesitam.EDITORIS PR. qui ab immensis intervallis profecti feruntur in viciniam solis. astronomis non incognita.tantum non contingere videantur. qua solem comitantur. . Inde vero sequitur planetas & cometas universos se mutuo trahere. respicere solem & esse reciproce ut quadrata distantiarum ab ipsius centro. apertissime colligi potest ex motu cometarum. & sol in ipsos. Gravitant itaque cometae in solem: atque adeo solis vis attractiva non tantum ad corpora planetarum in datis distantiis & in eodem fete piano collocata..EFATIO. in tertio hujus operis libro expositam habemus. qui supra memoratus est. Horum theoriam. nostro tandem saeculo feliciter inventam & per observationes certissime demonstratam praestantissimo nostro auctori debemus. Pater igitur cometas in sectionibus conicis umbilicos in centro solis habentibus moveri. . utriusque generis planetae gravitant in solem. admiranda sagacitate patefactam. sic & omnes primarii in solem. circumjecti spatii partes. & radiis ad solem ductis areas temporibus proportionales describere. quibus cometae retinentur in orbitis suis. Eodem itaque argumento.

gravia esse. quis negabit similem esse compositionem in A_zerica ? Si attractio terra_ ad omnium corporum genera & ad omnes distantias propagetur in Europa . easdem esse causas & easdem esse proprietates quae nondum cognoscuntur. qu_e apud terram vel in ca_lis reperiuntur. qu_e non sint gravia. extensa sunt & mobilia & impenetrabilia • & inde concludimus corpora universa. Si quis dicat corpora stellarum inerrantium non esse gravia. In diversis autem distantiis erunt & harum vires in duplicata ratione distantiarum particulis hac lege trahentibus componi debere trahentes mathematice demonstratur. effectuum scilicet ejusdem generis. quin eadem sit causa descensus in America ? Si gravitas mutua fuerit inter lapidem & terram in Europa . eodem argumento dicere li- . Jam cure gravia sint omnia corpora." quis negabit mutuam esse in Mmerica ? Si vis attractiva lapidis & terr_e componatur in Europa ex viribus attractivis partium. de quibus experimenta vel observationes instituere licet . quorum nempe qu_e cognoscuntur proprietates e_edem sunt. ita nulla concipi debere. si gravitas sit causa descensus lapidis in Europa. Corporum extensio.xxlv EDITORIS PRAgFA 7"]0. de quibus observationes habemus: & inde concludimus corpora universa. Ita corpora omnia sunt gravia. etiam illa de quibus observationes non habemus. qua_ non sint extensa. quidni pariter propagari dicamus in Mmerica ? In hac regula fundatur omnis phitosophia: quippe qua sublata nihil affirmare possinms de universis. Et quemadmodum nulla concipi debent corpora. Constitutio rerum singularum innotescit per observationes & experimenta : inde veto non nisi per hanc regulam de rerum universarum natura judicamus. omnino dicendum erit gravitatem corporibus universis competere. etiam illa de quibus observationes non habemus. Corpora omnia de quibus observationes habemus. quandoquidem eorum gravitas nondum est observata. Quis enim dubitat. extensa esse & mobilia & impenetrabilia. quemadmodum supra de terrestribus ostensum est. Singulorum ergo particulae quaeque minimae vires suas attractivas habebunt. mobilia & impenetrabilia. pro quantitate materiae pollentes . quod a nullis non recipitur philosophis . mobilitas & impenetrabilitas non nisi per experimenta innotescunt: eodem plane modo gravitas innotescit. reciproce: nam ex globos eadem lege Conclusiones pr_ecedentes huic innituntur Axiomati.

siquidem ex ph_enomenis ostensum est. Gravitatem scilicet occuhum esse quid.R. quod causa ipsius gravitatis occuha est & nondum inventa ? Qui sic statuunt. Etenim causa_ continuo nexu procedere solent a compositis ad simpliciora : ubi ad causam simplicissimam perveneris. Quid opus est verbis ? inter primarias qualitates corporum universorum vel gravitas habebit locum. motibus iisdem regendis prmficiunt. jam non licebit ulterius progredi.EDITORIS P. Vel enim gravitatem corporibus omnibus inditam esse negabunt. Gravitas ergo non erit occulta causa motuum ca_lestium. Ideone autem gravitas occuha causa dicetur. occuhas esse causas. non itlas quidem quarum existentia per observationes clarissime demonstratur. x×v cebit neque extensa esse.F7" . vel non recte explicabitur per corporum extensionem. usque duma causis omnibus vacua fuerit 8: probe purgata philosophia. qu_e & ipsa philosophiam subruit universam. Has tu proinde causas simplicissimas appellabis occuhas. perpetuo argutari solent. hanc virtutem revera existere. causa nondum esset simplicissima. materia_ cujusdam prorsus fictitia_ & sensibus omnino ignot_e. Hi potius ad occuhas confugiunt causas . Sunt qui gravitatem printer naturam esse dicunt. Et natura rerum vel recte explicabitur per corporum gravitatem. eoque nomine rejicietur e philosophia.410. mobilitatem & impenetrabilitatem. nec mobilia. sed has solum quarum bcculta est & ficta existentia nondum vero comprobata. Huic ineptm prorsus objectioni diluenda_. & miraculum perpetuum vocant. & de occuhis qualitatibus nescio quid mussitare. Itaque rejiciendam esse volunt. & exulare jubebis ? Simul vero exulabunt & ab his proxime pendentes & qu_e ab illis porro pendent. occuhas vero causas procul esse ablegandas a philosophia. Audio nonnullos hanc improbare conclusionem. unde totius tandem philosophi_e fundamenta convellantur. Caus_e igitur simplicissim_e nulla dari potest mechanica explicatio : si daretur enim. vix opera_ pretium est immorari. qui nescio quos vortices. cum in physica prmternaturales causa_ locum non habeant. cum h_e fixarum affectiones nondum sint observat_e. nec impenetrabilia. mobilitas & impenetrabilitas non habebunt. videant nequid statuant absurdi. quod tamen dici non potest: vel ._. His autem facile respondetur. vel extensio.

vel sahem alias non existere demonstraverint. ex qua vere atque actu proficiscitur. hanc autem in vortices indesinentur agi voluerunt. ex mquo autem agant oportet: non ergo denegabunt aliis eandem libertatem quam sibi concedi postulant.xxvi . Idem vel non absimile £eretur judicium de philosophis illis. veram tamen philosophiam tradidisse. quod cure Carlese7 dogmatibus pugnare & vix conciliari posse videatur. In horologiis automatis idem indicis horarii motus vel ab appenso pondere vel ab intus concluso elatere oriri potest. quibus voluit summus opifex hunc mundi pulcherrimum ordinem stabilire./EFA 7"10. potius quam fictas & nondum comprobatas. Ad veram philosophiam pertinet. Igitur si ostensum fuerit.'AM itaque philosophiam. universorum corporum attractionem habere verum locum in return natura. qua ratione motus omnes caelestes abinde solutionem recipiant. & veras causas motuum cmlestium invenisse nondum dicendi sunt. qu_e. si ita visum fuisset. ab invicem nonnihil diversis. ut ira motus propositi principium verum exploratum habere posset. retinere & amplecti licebit. nisi vel has revera existere.EDITORIS PI_. qui materia quadam subtilissima caelos esse repletos. idem possit effectus proficisci: haec autem vera erit causa. ridebitur qui finger elaterem. eoque pariter rejiciendm : viderint vero qualis sit deinde futura philosophia. non eas quibus potuit. qua_ nobis verior habetur. reliquae locum non habent in philosophia vera. rerum naturas ex causis vere existentibus derivare : eas vero leges quaerere. quoniam sunt primari_e. His sua licebit opinione frui . vana fuerit & merito deridenda . Viderint igitur annon & hm omnes sint pariter pr_eter naturam. Quod si oblatum horologium revera sit instructum pondere.. ut a pluribus causis. non pendent ab aliis. & ex hypothesi sic prmpropere conficta motum indicis explicate suscipiet: oportuit enim internam machinae fabricam penitius perscrutari. quod ex aliis corporum affectionibus atque adeo ex causis mechanicis originem non habeat. Nam si phmnomenis vel accuratissime satisfacere possent ex hypothesibus suis. Dantur certe primarice corporum affectiones. eo nomine printer naturam esse affirmabunt. N EWTOSUA:. quinetiam ostensum fuerit. Nonnulli sunt quibus ha_c tota physica ca_lestis vel ideo minus placet. & causas sequi per phmnomena comprobatas. Rationi enim consonum est.

ut fluidi ca:lestis partes illm. vel dicendum erit. ut transire possint planetze. velocitatibus variis variaque cursus determinatione moveri. adinstar telluris nostra:.IS . nunc ad circulorum proxime formam accedentibus. ex na- . qui fieri possit. ut somnis plus _equo indulgeant oporteat. Constat veto planetas & cometas. quam veri illi motus planetarum & cometarum. idemque spatium soli circumjectum pervadant. affirmaverit aliquis planetas omnes & cometas circumcingi atmosphmris. qui ineptissimo figmento resarciendo. universa corpora c_elestia non deferri a materia vorticis. quod ab auctore nostro abunde quidem & clarissimis rationibus evincitur. quoniam hi motus debent esse conformes delatorum corporum motibus. vet fatendum erit.PRAFF . Si corpora planetarum & cometarum circa solem deferantur a vorticibus. Concessa fabularum licentia. & eandem habere densitatem vel eandem vim inertim pro mole materia:. dum versantur in iisdem regionibus ca:lorum. A TIO. & peraguntur in sectionibus conicis nunc valde eccentricis. qua_ quidem hypothesis rationi magis consentanea videbitur quam hypothesis vorticum. ut iidem integri conserventur nec ab actionibus materia: occursantis per tot sa_cula quicquam perturbentur. Si plures vortices in eodem spatio contineri. Sane si motus hi fictitii sunt magis compositi & difficilius explicanmr. eorundem motus repetendos esse non ab uno eodemque vortice. novisque porro commentis ornando infelicem operam addicunt. xxvii objectio. ut transire possint comet_e. Non autem concedimus : nequeunt enim ullo pacto pha:nomena per vortices explicari . sole. alia.EDITOR. oportet corpora delata & vorticum partes proxime ambientes eadem velocitate eademque cursus determinatione moveri. etiamsi id fieri posse vel maxime concesserimus. Necessario itaque sequitur. frustra mihi videntur in philosophiam recipi : omnis enim causa debet esse effectu suo simplicior. revolvantur eodem tempore in plagas diversas cum diversis velocitatibus : etenim alia opus erit directione & velocitate. & sese mutuo penetrare motibusque diversis revolvi ponantur. Affirmaverit deinde has atmosphmras. jure qu_erendum erit. qua: sunt ad easdem distantias a. Ouod cum explicari nequeat. qui sunt summe regulares. si quis dixerit eosdem motus per vortices explicari debere. sed a pluribus qui ab invicem diversi sint.

Feruntur undique in omnes cMorum partes. quam hypothesis atmospha_rarum hypothesi vorticum. Hrec phrenomena certissime confirmantur ex observationibus astronomicis : & per vortices nequeunt explicari. idem & alteram fabulam rejiciet: nam ovum non est ovo similius. ab occulta scilicet qualitate. & easdem leges cum planetarum motibus observant. Docuit Gali[cezts lapidis projecti & in parabola moti deflexionem a cursu rectilineo oriri a gravitate lapidis in terrain. ex causis mechanicis. circa solem moveri & sectiones conicas describere . Finget igitur ille materiam quandam subtilem. qui sane motus multo facilius concipi potest. denuo revocare sustinuerit ? Sed pudet nugis diutius immorari. & smpe contra signorum ordinem incedunt. Imo. hi orbes sunt valde admodum eccentrici. qua_ nec visu nee tactu neque ullo sensu percipitur. tufa sua. inquiet.T. Hanc autem materiam. Co- . e philosophia feliciter exclusas. Moventur in orbibus conicis.[O. Summa rei huc tandem redit : cometarum ingens est numerus. quam consimilis motus vorticum se invicem permeantium. philosophus causam aliam comminiscatur. non potest non eandem una semitam describere. ergo lapidem in parabola moveri necesse est. Fieri tamen potest ut alius aliquis. in fluido illo subtili natat & cursui ejus obsequendo. materia scilicet & motu. versari in regionibus qu_e proxime contingunt telluris superficiem. variis & plerumque contrariis motibus ferri.FA. Denique planetas ipsos & cometas circa solem deferri ab atmosph_eris suis credendum esse statuat.PR/E. & vulgi plausum merebitur. Lapis. Fluidum veto movetur in lineis parabolicis. Quisquis autem hanc £abutam rejiciendam esse putet. in diversas plagas.xxviii EDITORIS . & lineas parabolicas describere contendet. Deinde vero lapidis deflexionem pulchre sic expediet. Quis nunc non mirabitur acutissimum hujusce philosophi ingenium. ne quidem cum vorticibus planetarum consistere possunt. & ob repertas motuum cMestium causas triumphum agat. nasi acutioris. & planetarum regiones liberrime pertranseunt. qui magno molimine mathematico qualitates occultas. phmnomena natura_ ad vulgi etiam captum pr_eclare deducentis ? Quis vero non subsannabit bonum illum Gah'[¢zlm. motus eorum sunt summe regulares.

majore vi gravitatis infimum petat locum : & ratione non absimili omnino dicendum est. & sane vix observari potest in fluidis vulgo notis. Ascendent ergo densiores. qu_e non minor erit quam densitas & vis inertize telluris : inde vero cometis trajectis orietur ingens resistentia. necesse est ut cedant vi majori. qua partes centro propiores ascendere conantur. Inde vero sequitur vires centrifugas harum partium fore reciproce ut quadrata distantiarum. & valde admodum sensibilis. & locorum tier invicem permutatio. Quae igitur majore intervallo distant a centro. cujus aliqua sit vis resistendi. Nam ut constitutio vorticis permanere possit.. vel proinde cujus aliqua sit densitas seu vis inertia_. ejusdem densitatis erunt ac planeta. nisi materia illa fictitia penitus e c_elis amoveatur. Constat autem ex motu cometarum prorsus regulari. Tota igitur illa & multo maxima pars vorticis. densiores vorticis partes majore vi centrifuga petere supremum locum. nisi valde . Cum enim planetarum tempora periodica sint in ratione sesquiplicata distantiarum a sole. vel parem vel majorem habebit. xxix metarum motibus omnino locus non erit. densitatem habebit atque adeo vim inertiae pro mole materi_e. nullam ipsos resistentiam pati quae vel minimum sentiri potest. cujus major est densitas. utique futurum est ut fluidum. nituntur ab eodem recedere minore vi: unde si minus dens_e fuerint. vel a defectu lubricitatis. donec ita fuerit disposita atque ordinata materia fluida totius vorticis. Si bina fluida. oportet partium vorticis periodos eandem rationem servare. admodum exigua est . qu_e motum eorundem penitus sistere atque absorbere posse merito videatur. atque adeo neutiquam in materiam ullam incursare. uti supra dictum est. quae proxime ambiunt unumquemque planetam. descendent minus dens_e. magis dens_e longius a centro abire.EDIZ'ORIS -PRiEFA 2"IO. in eodem vase continentur. qu_e contigua est orbis magni perimetro. Nam resistentia mediorum oritur vel ab inertia materize fluid_e. quorum diversa est densitas. qu_e jacet extra telluris orbem. ne dicam. Si enim planet_e circum solem a vorticibus devehuntur . parem habebit ac tellus densitatem : qu_e veto jacet intra orbem magnum atque orbem saturni. Itaque materia illa omnis. ut conquiescere jam possit in _equilibrio constituta. debent partes minus dens_e centrum occupare. Qu_e oritur a defectu lubricitatis. vorticum partes.

. cum nulla sit vis qua motus communicetur. hi verbis tollunt vacuum. Corpora progrediendo motum suum fluido ambienti paulatim communicant. 8: minui non potest per uheriorem quemcunque gradum subtilitatis. hanc vero non inertem esse statuunt. neque ullo pacto tolli potest. nisi a fluido ad partes corporis posticas recurrente restituatur motus amissus. a_re. disputatio tota fit de rerum nominibus. ineptissimam vocare liceat & philosopho prorsus indignam. nullam esse omnino efficaciam. Quod si aliqui sint adeo usque dediti materiee. aqua. cui semper proportionalis est ha_c resistentia. quemadmodum clarissime demonstratum est ab auctore nostro in peregregia resistentiarum theoria. qum paulo nunc accuratius exponitur. nisi impressio fluidi in corpus ad partes posticas mqualis fuerit impressioni corporis in fluidum ad partes anticas. ergo retardatio seu resistentia erit ut eadem fluidi densitas. mqualis fuerit velocitati qua corpus irruit in fluidum. quod fieri nequit. 8: hujusmodi fluidis non tenacibus fete tota est prioris generis . motus veto communicatus. ubi datur corporis progredientis velocitas. Oui caelos materia fluida repletos esse voIunt. nisi velocitas absoluta fluidi recurrentis duplo major fuerit quam velocitas absoluta fluidi propulsi. hoc est. Nam cum hujusmodi materia fluida ratione nulla secerni possit ab inani spatio. amittendo autem retardantur. hac secunda vice. Ouidni ergo hanc hypothesin. Reslstentia qua_ sentitur in olei 8: mellis. cum nulla sit vis resistendi : nullam esse vim qua motus communicetur. 8: communicando amittunt.xxx tenacia fuerint adinstar EDITO. quce oritur ab eorundem densitate & vi inertia:. manente fluidi densitate vel vi inertim. qum fundamento plane destituitur. cum nulla sit facuhas mutationem quamlibet inducendi. hydrargyro. cum nulla sit vis inertiae : nullam esse vim qua mutatio quadibet vel corporibus singulis vel pluribus inducatur.. nisi velocitas relativa qua fluidum irruit in corpus a tergo. qumque nature rerum explicandae ne minimum quidem inservit.FA TIO._. Nullo igitur modo tolli potest fluidorum resistentia. id est. 8: per experimenta corporum cadentium plenius confirmatur. Itaque concludendum erit. fluidi ca_lestis nullam esse vim inertiae. Est itaque retardatio motui communicato proportionalis. Hoc autem dici non poterit. non de naturis. ut spatium a corporibus vacuum nullo pacto . est ut fluidi densitas. re ponunt.EIS PB.

siquidem jam ostensum est ex cometarum ph_enomenis. Hi sunt qui somniant fato universa regi. erit etiam undiquaque uniformis :nam varietas formarum cure necessitate omnino pugnat. legesque propositas ex eadem necessitate sequi. sed observando atque experiendo addiscere debemus. in plagas autem diversas. Erit etiam immota : nam si necessario moveatur in plagam aliquam determinatam. cum diversis velocitatibus. nulla necessitatis apparent vestigia. sola mentis vi & interno rationis lumine fretum. xxxi admittendum credere velint. Quibus positis. Qui vere physica_ principia legesque rerum. propter finem aliquem ignotum./E. Has proinde non ab incertis conjecturis petere. moveri non potest. Ex hoc igitur fonte promanarunt ill_e omnes qu_e dicuntur natur_e leges : in quibus multa sane sapientissimi consilii. vel si per voluntatem dei constitutus sit ordo natur_e. nisi ex liberrima voluntate cuncta providentis & gubernantis dei. videamus quo tandem oporteat illos pervenire. cum determinata aliqua velocitate. Vel enim dicent hanc.PR . quam confingunt.A 2"[0. quod tamen dici non potest. quod neque dici debet.E D I TO ig IS . in quibus clarissime cernuntur consilium optimum & dominium summum sapientissimi & potentissimi entis . mundi per omnia pleni constitutionem ex voluntate dei profectam esse. homuncionem misellum. se tamen. siquidem diversa mundi constitutio eodem argumento parker stabiliri posset: vel denique non dicent ex voluntate dei profectam esse. Neutiquam profecto potuit oriri mundus. invenire se posse confidit. pari necessitate movebitur in plagam diversam cum diversa velocitate . materiam ex necessitate sua semper & ubique extitisse. pulcherrima formarum & motuum varietate distinctus. hunc oportet vel statuere mundum ex necessitate fuisse. Sana omnis & vera philosophia fundatur in phamomenis rerum : qu_e si nos vel invitos & reluctantes ad hujusmodi principia deducunt. infinitam esse & _eternam.F. nullam esse hujus _etheris efficaciam : vel dicent ex voluntate dei profectam esse. non providentia. propter eum finem. non erunt h_ec ideo non admittenda . Tandem igitur delabi oportet in f_eces sordidas gregis impurissimi. ut operationibus natura_ subsidium pr_esens haberi posset ab _ethere subtilissimo cuncta permeante & implente. sed ex necessitate quadam natur_e. quid optimum factu sit perspectum habere. oportet igitur immotam esse.

ab hoc opere praeclaro illustrissimi nostri auctoris. quod quibusdam forsan hominibus minus grata sint futura. Itaque naturae majestatem propius jam licet intueri. Is enim. Huic vero. difficillima quaeque problemata enodantis. primus egregie demonstravit vir in omni literarum genere praeclarus idemque bonarum artium fautor eximius RICHARDUS BENTLEIUS. ut nec ipse. Horum hominum gratia non erit labefactanda philosophia. Caecum esse oportet. (qua etiam apud posteros censeri non minoris aestimat. rex Al_holzsus vel simplicitatem vel harmoniae gratiam in ea desideraret. seculi sui & academiae nostrae magnum ornamentum. & ad ea porro pertingentis ad quae nec spes erat humanam mentem assurgere potuisse. collegii nostri & Trim'faNs magister dignissimus & integerrimus. quae fundatur in experimentis & observationibus. si nunc revivisceret. quam ex hac pharetra. Extabit igitur eximium NEWTOM opus adversus atheorum impetus munitissimum praesidium : neque enim alicunde felicius. & dulcissima contemplatione frui. merito admirantur & suspiciunt quicunque paulo profundius in hisce rebus versati sunt. qum displicent: verum nomina malitiose indita non sunt ipsis rebus vitio vertenda. & in pereruditis concionibus anglice tatineque editis. qui profiteri nolit. contra impiam catervam tela deprompseris. aditum nobis aperuit ad pulcherrima rerum mysteria. quanta lux accedat. Obtinebit igitur apud probos & aequos judices prmstantissima philosophandi ratio. cum a longo tempore celeberrimi auctoris amicitia intima frueretur. lector benevole. His vel miracula vel qualitates occultae dicantur. dici vix poterit.xxxii EDITORIS PRAFFA TIO. Hoc sensit pridem. principia. Systematis mundani compagem elegantissimam ita tandem patefecit & penitius perspectandam dedit. cujus eximiam ingenii felicitatem. non denegabis. siquidem rerum ordo non vuh immutari. nisi illud fateri tandem velint. Huic ego me pluribus nominibus obstrictum fateri debeo : huic 8: tuas qu_ debentur gratias. utique debere philosophiam in atheismo fundari. qui ex optimis & sapientissimis rerum structuris non statim videat fabricatoris omnipotentis infinitam sapientiam & bonitatem : insanum. quam propriis scriptis quae . quanta dignitas. conditorum veto ac dominum universorum impensius colere & venerari. Claustris ergo reseratis. qui fructus est philosophim muho uberrimus.

per omnia elimatam denuo & egregiis insuper accessionibus ditatam.F_. & tantum non objurgando perpulit denique virum pr_estantissimum.I FA O. suasit ille crebris efflagitationibus.. . i7i 3. suis sumptibus & auspiciis prodire pateretur" mihi vero. pensum non ingratum demandavit. 12. Itaque cum exemplaria prioris editionis rarissima admodum & immani pretio co_menda superessent. ROGERUS COTES collegii S.D TO J RIS P_R. T_-iJzifalis socius. ut novam hanc operis editionem. pro jure suo. Cap¢tabrigice Maii .:ET . astronomi_e & philosophi_e experimentalis professor ])[zmzia_z¢Ls. xxxiii literato orbi in deliciis sunt inclarescere) amici simul fam_ & scientiarum incremento consuluit. ut quam posset emendate id fieri curarem.. nec modestia minus quam eruditione summa insignem.

_ cadztnt h_ aere.A UCTORIS EDITIOiVEM PRFA IN TIO TERTI. I IS. 2bet swvc_n ca'[oJntsn s_na. con_ulante Halleio. .D.q/a. d__ _uarmn ojOe consA't _uana _bro_be orbes _araholici moli3us comclarum res2bondcnL E/ orMla comcta" illius. _aulo accuraNus dc/e_wzkmtur _uana antea. non mbzus accura{e cursum 2}ere_isse. Cs" adduulur e. Izonnu[[a bz k'hro sccundo de resistcnNa mediorum paztlo fitskts exl_licanlur quam anlea. In li_ro letqio aJ_unzenlun_ qua /una_n h_ or_c suo /her grazJitaten_ reNneri _rohalur. _zu_ ne_er ad snanus nos/ras vcnerunt. NE[VTOiV. adjicitur. paulo fitsius ex_onilur : CP nowv addun/ur ohservaNones de proportione diamelroJntnz yovis acl in_icen_ a D.. JV Edilione hacce re. Kirk mense JVovemari in Germania hahilce. Jan. Dabam Zondini.I. a D.t_erinzenla nova de resislenNa _ravium qu. Mddunlur ctiam ohservaNones aliquot come{ca illius qui anno I68o asb_aruit. Poundio fact_.4M. quash Henricus Pemberton 3. Bradleio astronomia: a2bud Oxonienses _rofessore con_ulalus. :7_5-6. _uanz solent _[ancta" in orhzNs e[l/_tz'cz's _er astronomia_n dcflniNs tnoveri OrMs eNana comela" qui anno 1723 ap_arui/. a D. id_ue hi ell/_sL El oslcndilur come b_ /sac orMla d/i_bNca. _e. vir harunz rerunz )Oeritissimus curavil.

De motu . De methodo raNonum I I. X. I X. SIVE LEGES MOTUS. DEFINITIONES. De col¢orum non s_/za:ricorum vk'idus attractivis. I 13 DE MOTU CORPORUM LIBER PRIMUS. V. ccccnh'icis.INDEX TOTIUS CA PITUM OPERIS. De bwentione orhium _brimarum cenlJn'_etarum. . VI. De motu corj_orum in orhi&ts mobilibus. De molu cor_borum mkzimosnm6 quce viri&ts centri2betis ad sinffulas tendentibus magni alicztjus corxOoris 2bartes agilanlu_. I I I. XIV. dJ uILimarum. 222 . De col_orum 142 z60 cor2borum viribus s_hwricosntm vk'i3us attractivis. PAC. defue motu fun_endulorum _betentium. VII. cenlri_etis aoitata rcvo/vuntur. De invenNone De inz. in gui3us corpora De co@orunz ascensu d__descensu recNl?neo. VIII. De invenNone o_4ium ubi umki/icus neuter da{ur. z8 9 e IO XI I I. I. dcque moluum oraium in oraiaus &t/s. De molu cor2Oorum i_z con## hy2kerho/icorum ex umhilico dato. XI I.cnlione quiauscunque a_sidum. De hzvenlione virium IV. De molu XI. seclioni3us e/l_Ncorum. AXIOMATA. centr/_etis se muluo dalis. co1_orum bz s@erficie&ts motu reci_roco. 28 38 54 65 73 lO4 z 12 'vk'/aus z 23 129 2baraho/icorum SECT.

I X. PH/ENOMENA.. De molu raEone de_licala. De moht fluidorum V I I I. De molu ch'czt[arij_uidorum. SECT. 387 390 395 526 . I II. resislitur resisNtur resistilur in in ratione 230 I I. deque hydro- De moht CP resisleJz{ict cor)Oorzonfunependzt[orztm. De nzotu cor_orum quibus raNone ve[oci/a/is.xxxvi INDEX CAPITUA_. .294 318 357 374 in mediis resislenNhus. De densilate sial. .. VI. . De . LIBER TERTIUS. De cor_orum V. DE MUNDI SYSTEMATE RF_G_:L_ PI-IILOSOPHANDI. quihus _artim in d@lica[_ 239 _arlim ilz 265 ejusdem ralione 2 74 282 .ca. De molu . I.zotu cor_borum qui3us vdocitaNs. circu&ri . PROPOSITIONES. DE MOTU CORPORUM LIBER SECUNDUS.berjZuida pr@agato. PAn. . C__rcsistentia _rojecN[ium. V I I. I V. SCHOLIUM GENERAL[.0 _com2_ressione fluidorum .wtu corporura vdocilaEs.

orla ex illius densitatc et conj'unctim.PHILOSOPHIAE NATURALIS PRINCIPIA DEFIWI MATHEMATICA. velocitate quadruplus. TIOArtS. _equali cum velocitate. est summa motuum in partibus singulis . per compressionem vel liquefactionem condensatis. ERin dens itate duplicata . interstitia partium libere pervadentis. qu_e per causas quascunque diversimode condensantur. DEFINITIO Ouanlilas molus I'I. DEFINITIO Quantz'tas materi_ est naensura magnitudine ejusdenz I. uti posthac docebitur. ideoque in Motus totius corpore duplo majore. Et par est ratio corporum omnium. Innotescit ea per corporis cujusque pondus : Nam ponderi proportionalem esse reperi per experimenta pendulorum accuratissime instituta. Hanc autem quantitatem sub nomine corporis vel massm in sequentibus passim intelligo. fit quadruplus triplicato sextuplus. si quod fuerit. A duplus est. & dupla cure . Idem etiam intellige de nive& pulveribus . est _nensura ejusde_z orla ex velocilale el qualztilale malcrice co_zjunclbn. in spatio duplicato . hic nullam rationem habeo. Medii interea.

re! movendi IV. uti vulgo concipiuntur. estque exercitium illud sub diverso respectu & resistentia & impetus : Resistentia. Perseverat enim corpus in statu omni novo per solam vim inerti_e. Exercet vero corpus hanc vim solummodo in mutatione status sui per vim aliam in se impressam facta. vi resistentis obstaculi difficulter cedendo. . fua corihus _numfuo@ue. suo re! quiescendi vel movendi H_ec semper proportionalis est suo corpori. quatenus corpus ad conservandum stature suum reluctatur vi impress_e .e. DEFINITIO Vis in_rcssa cst aclio in cor_us exercit_. neque differt quicquam ab inertia mass. respectu solo distinguuntur ab invicem. Per inertiam materia_ fit. Vulgus resistentiam quiescentibus & impetum moventibus tribuit: sed motus & quies. ad mutandum ejus stature vel qMescendi uniformitar in diredum. nisi in modo concipiendi. _n slatu III.'impetus. ut corpus omne de statu suo vel quiescendi vel movendi difficuher deturbetur. _ersevera[ uniformiter in direclitm. quantum in se est. Conslstit h_ec vis in actione sola. quatenus corpus idem. ex pressione. ut ex ictu. qum vulgo tanquam quiescentia spectantur. neque post actionem permanet in corpore. ex vi centripeta. neque semper vere quiescunt. conatur statum obstaculi i11ius mutare.2 DEFINITIONE& DEFINITIO Materice vis insit_ est potentia resistendi. Unde etiam vis insita nomine significantissimo vis inerti_e dici possit. Est autem vis impressa diversarum originum.

in funda circumactus. ita ut tandem caderet ad distantiam graduum decem vel triginta vel nonaginta. Lapis. i_ellunlm6 ad vd ulcunque lendunL Hujus generis est gravitas. qu_e in gyrum aguntur. Et par est ratio corporum omnium. idque uniformi cum motu. Quo minor fuerit ejus gravitas pro quantitate material. lan_72tanl Vis centri_beta est. eo minus deviabit a cursu rectilineo & longius perget. pergeret in linea curva ad distantiam duorum milliarium. qua planet_e perpetuo retrahuntur a motibus rectilineis. & nisi adsit vis aliqua conatui isti contraria. si modo afiris resistentia tolleretur. qua cor)Oora versus )bunclum cenlrum. sed in linea recta abiret in ccelos. eoque fortius quo celerius revolvitur. . quamprimum dimittitur. Projectile. vel major velocitas quacum projicitur.3 DEFINITIO V. qua cohibeantur & in orbibus retineantur. vis magnetica. ali_uod. qua ferrum petit magnetem. data cum vdocitate secundum lineam horizontalem a montis alicujus vertice vi pulveris tormentarii projectus. a circumagente manu abire conatur. avolat. & conatu suo fundam distendit. & motu abeundi pergeret in infinitum. centripetam appello. quoniam in manure ceu orbis centrum dirigitur. und/que trahunlur. Si globus plumbeus. Et augendo velocitatem augeri posset pro lubitu distantia in quam projiceretur. qua projectile vi gravitatis in orbem flecti posset & . & minui curvatura linem quam describeret. priusquam in terram decideret: hic dupla cum vdocitate quasi duplo longius pergeret. Vim conatui illi contrariam. abibunt in rectis lineis uniformi cure motu. qua corpora tendunt ad centrum terr_e. & vis ilia. quamque ideo centripetam appello.D E FIN I TI O IVE S. quzecunque sit. idque magis vel minus pro gravitate sua & velocitate motus. & in lineis curvis revolvi coguntur. &. Conantur ea omnia a centris orbium recedere. & decupla cum velocitate quasi decuplo longius: si modo a_ris resistentia tol_eretur. non deflecteretur in terrain. Et eadem ratione. si vi gravitatis destitueretur. Per gravitatem suam retrahitur a cursu rectilineo & in terram perpetuo flectitur. qua funda lapidem in manum perpetuo retrahit & in orbe retinet. vel etiam ut terrain totam circuiret vel denique ut in ccelos abiret.

& vicissim invenire viam curvilineam. DEFINITIO VII. vel alia quacunque vi. acceleratrix. ac de orbe terram versus deduceret. gztam dalo te_eiborege_zeraL Uti virtus magnetis ejusdem major in minori distantia. si modo gravis sit. minor in alio. Ha:c vis. atque adhuc minor (ut posthac patebit) in majoribus distantiis a globo terr_e. plus satis flecteret.:o_"re! _niTzor 21"o ej_cac:_ caltscg ea_n _'o_affa_z[l's c_ ceszf_'o_er feffl'o_lcs iJz ch'cza'lm Ut vis magnetica pro mole magnetis vel intensione virtutis major in uno magnete. minor in cacuminibus ahorum montium. in _equalibus autem distantiis eadem undique. retrahi semper a cursu rectilineo terram versus. absoluta. DEFINITIO VI. & motrix. Requiritur quippe. ut sit justze magnitudinis : & Mathematicorum est invenire vim. . qua corpus in dato quovis orbe data cum velocitate accurate retineri possit. Vis ce_zfri:dcc ct_ta_lfif_zsabsohl/c_ est t:ze1_s_mzefTtsc/em _za. non satis flecteret lunam de cursu rectilineo : si justo major. potest & luna vel vi gravitatis.4 DEFINITIONES. propterea quod corpora omnia cadentia (gravia an levia. si justo minor esset. zequaliter accelerat. qua in terram urgeatur. in quam corpus e dato quovis loco data cum velocitate egressum a data vi flectatur. & in orbem suum flecti: & sine tali vi luna in orbe suo retineri non potest. [:/s cclz/rz_c/_ qz_a_zlilas accclcra/rix esl _si2ls _ze_zs_lra vegoci[afi 2br@orl:ona//s. Est autem vis hujus centripet_e quantitas trium generum. terram totam circuire. magna an parva) sublata a_ris resistentia. minor in majori: vel vis gravitans major in vallibus.

Unde juxta superficiem terrae.D E trINI TI ONE S. de centro per loca singula in circuitu diffusam. Est igitur vis acceleratrix ad vim motricem ut celeritas ad motum. minus in minore. pondus parker minuetur. ad movenda corpora quae in ipsis sunt. ubi gravitas acceleratrix seu vis gravitans in corporibus universis eadem est. minus in ccelis. 5 DEFINITIO VIII. Vis cenlripelce quanlilas molrbc est ipsius meszsura 2bro_orlionalis motui. & vis motrix ex vi acceleratrice & ex quantitate ejusdem materiee conjunctim. sine qua vires motrices non propagantur per regiones in circuitu. tanquam causa aliqua praeditum. gravitas motrix seu pondus est ut corpus : at si in regiones ascendatur ubi gravitas acceleratrix fit minor. Haec quantitas est corporis totius centripetentia seu propensio in centrum. & ad centrum virium : nimirum vim motricem ad corpus. & in corpore eodem majus prope terrain. & absolutas. qua descensus corporis impediri potest. vim autem absolutam ad centrum. . & (ut ira dicam) pondus. Nam summa actionum vis acceleratricis in singulas corporis particulas est vis motrix totius. quem dato tern_ore _enerat. & innotescit semper per vim ipsi contrariam & aequalem. tanquam eonatum totius in centrum ex conatibus omnium partium compositum. Hasce virium quantitates brevitatis grakia nominare licet vires motrices. tanquam efficaciam quandam. Uti pondus majus in majore corpore. sire causa illa sit corpus aliquod centrale (quale est magnes in centro vis magneticae. & vim acceleratricem ad locum corporis. vel terra in centro vis gravitantis) sive alia aliqua quae non apparet. Sic in regionibus ubi gravitas acceleratrix duplo minor est. ad corporum loca. Mathematicus duntaxat est hie conceptus : Nam virium causas & sedes physicas jam non expendo. Oritur enim quantitas motus ex celeritate & ex quantitate materiae. pondus corporis duplo vel triplo minoris erit quadruplo vel sextuplo minus. acceleratrices. & distinctionis gratia referre ad corpora centrum petentia. eritque semper ut corpus & gravitas acceleratrix conjunctim.

spatium. . quce a sensibus nostris per situm suum ad corpora definitur. I. & vulgare est sensibilis & externa quzevis durationis per motum mensura (seu accurata seu incequabilis) qua vulgus vice veri temporis utitur. ut hora. I I. vel centris (qu_e sunt puncta mathematica) vires vere & physice tribuere . & a vulgo pro spatio immobili usurpatur : uti dimensio spatii subterranei. indifferenter & pro se mutuo promiscue usurpo . alioque nomine dicitur duratio • Relativum. quo sensu in sequentibus accipienda_ sint. Schoh'um. Idem sunt spatium absolutum & relativum. mathematicas & vulgares distingui. natura sua sine relatione ad externum quodvis. Tempus absolutum. Voces autem attractionis. in se & natura sua sine relatione ad externum quodvis. & mathematicum. sed non permanent idem semper numero. Spatium absolutum. explicare visum est. Hactenus voces minus notas. quod vulgus quantitates hasce non aliter quam ex relatione ad sensibilia concipiat. Nam si terra. nunc erit una pars spatii absoluti in quam aer transit. verbi gratia. ne per hujusmodi voces cogitet me speciem vel modum actionis causamve aut rationem physicam alicubi definire. Tempus. quod relative & respectu terree semper manet idem. mensis. nunc alia pars ejus.6 DE. locus & motus. Notandum tamen. vel propensionis cujuscunque in centrum. verum. has vires non physice sed mathematice tantum considerando. spatium aeris nostri. veras & apparentes. si forte aut centra trahere. moveatur. & sic absolute mutabitur perpetuo. U nde caveat lector. quibus tollendis convenit easdem in absolutas & relativas.FINITIONE& Porro attractiones & impulsus eodem sensu acceleratrices & motrices nomino. aerii vel ccelestis definita per situm suum ad terram. dies. sunt omnibus notissima. impulsus. apparens. specie & magnitudine. annus. semper manet similare & immobile: Relativum est spatii hujus mensura seu dimensio qua:libet mobilis. aut vires centrorum esse dixero. Et inde oriuntur pr_ejudicia qua_dam. aequabiliter fluit.

relativus corporis locus est navigii regio illa in qua corpus versatur. seu cavitatis totius pars illa quam corpus implet. corpus. ideoque locus totius idem est cum summa. in qua navis ipsa una cure cavitate sua 8: contentis universis movetur. IV. qua_que adeo movetur una cure navi : & quies relativa est permansio corporis in eadem illa navis regione vel parte cavitatis. partita ex relativis motibus tum navis in terra turn corporis in navi: & ex his motibus relativis orietur corporis motus relativus in terra. qua naris movetur in terra. partita ex terrm motu vero in spatio immoto. Motus totius idem est cure summa motuum partium . Motus absolutus est translatio corporis de loco absoluto in locum absolutum. hoc est. qui vulgo tanquam _equales pro mensura temporis habentur.locorum partium. U t si terr_e pars illa. neque tam sunt loca quam affectiones locorum. Hanc inmqualitatem corrigunt Astronomi. spatii. orietur verus & absolutus corporis motus. &velis ventoque feratur naris in occidentem cure velocitate partium decem . Tempus absolutum a relativo distinguitur in Astronomia per a_quationem temporis vulgi. Ina:qllales enim sunt dies naturales. Nam solidorum a_qualium a_quales semper sunt loci. Superficies autem ob dissimilitudinem figurarurn ut plurimum in_equales sunt. Sic in navi qum yells passis fertur. Situs vero proprie loquendo quantitatem non habent.. inquam. partim ex navis motu relativo in terra. relativus de relativo in relativum. ubi naris versatur. non situs corporis. partita ex vero motu terr_e in spatio immoto. U nde si terra vere quiescat. Locus est pars spatii quam corpus occupat.I'ONES. Sin terra etiam moveatur . & relative in terra occidentem versus cure velocitatis partibus novem. Et si corpus etiam moveatur relative in navi. translatio totius de suo loco eadem est cure summa translationum partium de locis suis. moveatur vere in orientem cum velocitate partium Ioo i o. nauta autem ambulet in navi orientem versus cure velocitatis parte una: movebitur nauta vere & absolute in spatio immoto cum velocitatis partibus IOOOi in orientem. vel superficies ambiens. 8: propterea internus & in corpore toto. quod relative quiescit in navi. movebitur vere & absolute ea cum velocitate.DEFINIT. At quies vera est permansio corporis in eadem parte spatii illius immoti. Pars. orietur verus ejus motus. estque pro ratione spatii vel absolutus vel relativus. 7 III. ut ex veriore tempore mensurent .

& ab invicem per sensus nostros distingui. sciri autem non possit ex situ corporum ad invicem in regionibus nostris.distantiis return a corpore aliquo. quatenus corpora ab iisdem transferri concipimus. & movebuntur (ut ita dicam) de seipsis. Possibile est. Hujus autem aequationis in determinandis phamomenis necessitas. nee incommode in rebus humanis : in philosophicis autem abstrahendum est a sensibus. in spatio quoad ordinem situs. quo tempus accurate mensuretur. motus. sive motus sint celeres. definimus loca universa: deinde etiam & omnes motus aestimamus cum respectu ad prmdicta loca. sive tardi. Fieri etenim potest. Ut ordo partium temporis est immutabilis. turn per experimentum horologii oscillatorii. Accelerari 8: retardari possunt motus omnes. quod partes. ad quod loca motusque referantur. quies vera ex horum situ inter se definiri nequit. qum datas servant positiones ad tota.FIIVITIOIVES. Ouietis proprietas est. horumne aliquod ad longinquum illud datam positionem servet necne. sive nulli : proinde haec a mensuris suis sensibilibus merito distinguitur. ut corpus aliquod in regionibus fixarum. Motus proprietas est. sic etiam ordo partium spatii. quod spectamus ut immobile. ut nullus sit motus aequabilis.8 DE. Moveantur hae de locis suis. locantur universa. ut nullum revera quiescat corpus. primaria moveri absurdum & solm translationes de est. Ideoque cum possibile sit. quod corpora vere quiescentia quiescunt inter se. Haec sunt igitur his locis sunt absoluti Verum quoniam hae spatii partes videri nequeunt. sed fluxus temporis absoluti mutari nequit. aut longe ultra. Nam gyrantium . quiescat absolute. Nam tempora & spatia sunt sui ipsorum & rerum omnium quasi loca. Distinguuntur autem quies & motus absoluti & relativi ab invicem per proprietates suas & causas & effectus. Eadem est duratio seu perseverantia existentiae rerum. In tempore quoad ordinem successionis. tum etiam per eclipses satellitum Jovis evincitur. Ex positionibus enim &. motus ccelestes. & ex iisdem colligitur per aequationem astronomicam. De illorum essentia est ut sint loca: & loca absoluta loca. participant motus eorundem totorum. Sic vice locorum & motuum absolutorum relativis utimur. earum vice adhibemus mensuras sensibiles.

Moto autem cortice. sunt partes solummodo motuum integrorum & absolutorum: & motus omnis integer componitur ex morn corporis de loco suo primo. sine translatione de vicinia corticis. & sublata illa translatione non vere quiescent. ut iis cedentibus mutetur relatio illa. & motu loci hujus de loco suo. ut . participat etiam loci sui motum. FINITIONES. Sufficit enim ut imprimantur in alia solum corpora ad qu_ fit relatio. Nam si emdem vires in alia etiam corpora.D. ut in exemplo nauta_ supra memorato. sed etiam vere quiescere. usque dum perveniatur ad locum immotum. Motis igitur corporibus ambientibus. quod de loco moto movetur. moventur qua_ in ambientibus relative quiescunt. Debent enim corpora externa non solum tanquam quiescentia spectari. at motus relativus ab his viribus non' mutatur necessario. Rursum motus verus a viribus in corpus motum impressis semper mutatur. & sic deinceps . U nde motus integri & absoluti non nisi per loca immota definiri possunt: & propterea hos ad loca immota. nisi qua_ omnia ab infinito in infinitum datas servant positiones ad invicem. nucleus etiam. ad qua_ fit relatio. nisi per vires in ipsum corpus motum impressas • at motus relativus generari & mutari potest sine viribus impressis in hoc corpus. pra_ter trans]ationem e vicinia ambientium. Causal. Et propterea motus verus & absolutus definiri nequit per translationem e vicinia corporum. qua_ tanquam quiescentia spectantur. Motus verus nec _eneratur nec mutatur. 9 partes omnes conantur recedere ab axe motus. spatiumque constituunt quod immobile appello. relativos ad mobilia supra retuli. quibus motus veri & relativi distinguuntur ab invicem. sed tanquam quiescentia solummodo spectabuntur. quod moto loco movetur una locatum : ideoque corpus. Alioquin inclusa omnia.E. movetur. participabunt etiam ambientium motus veros. Pra_cedenti proprietati affinis est. Motus igitur omnes. & progredientium impetus oritur ex conjuncto impetu partium singularum. vel ut cortex ad nucleum. ut totius pars exterior ad partem interiorem. sunt vires in corpora impressa_ ad motum generandum. in qua hujus quies vel motus relativus consistit. sic imprimantur. qui de locis motis fiunt. Loca autem immota non sunt. ceu pars totius. Sunt enim ambientia ad inclusa. atque adeo semper manent immota.

effecit ut haec quoque sensibiliter revolvi incipiat. & filo se relaxante. Unicus est corporis cujusque revolventis motus vere eircularis. ascensus ejus ad latera vasis indicabat conatum recedendi ab axe. Indicat hie ascensus conatum recedendi ab axe motus. ubi aquae motus relativus decrevit. recedet ipsa paulatim a medio. Nam in motu eireulari nude relativo hae vires nullae sunt. agaturque perpetuo in orbem. & incitatiore semper motu ascendet magis & magis. atque hie conatus monstrabat motum illius circularem verum perpetuo crescentem. ascendetque ad latera vasis. 8: propterea motus verus in ejusmodi relationibus minime consistit. 8: conservari ubi verus mutatur. quibus motus absoluti & relativi distinguuntur ab invicem. turn vi aliqua subitanea agatur motu eontrario in orbem. quemadmodum ante motum vasis : At postquam vas. ac tandem maximum factum ubi aqua quiescebat in vase relative. donee ilium a eontorsione admodum rigescat. conatui unico tanquam proprio & adaequato effectui respondens: motus autem relativi pro variis relationibus ad externa innumeri sunt. motus ille nullum excitabat eonatum reeedendi ab axe: aqua non petebat circumferentiam ascendendo ad latera vasis. quiescat in eodem relative. vi in aquam paulatim impressa. diutius perseveret in hoe motu. in vero autem & absoluto majores vel minores pro quantitate motus. effectibus veris omnino destituuntur. conservabitur re]atio in qua motus re]ativus eonsistit. sunt vires recedendi ab axe motus cireularis.I0 DEFIIVITIONES. Unde & in systemate eorum. ubi maximus erat aquae motus relativus in vase. sed plana manebat. SitUSre]ativus conservetur. Effectus. Quare conatus iste non pendet a translatione aquae respectu corporum ambientium. superficies aquae sub initio plana erit. & una cum aqua quiescat. & propterea motus eircularis verus per tales translationes definiri nequit. nisi quatenus verum ilium & unicum motum participant. Postea vero. donee revolutiones in aequalibus eum vase temporibus peragendo.Mutari igiturpotest motus omnis re]ativusubi . motuique relativo hie omnino contrarius. & per talem conatum innotescit & mensuratur motus aquae circularis verus & absolutus. & propterea illius verus motus circularis nondum inceperat. . verus conservatur. figuram concavam induens (ut ipse expertus sum). & relationum instar. Initio. Si pendeat situla a filo praelongo. dein impleatur aqua.

& inde quantitas motus circularis si vires qua_libet a_quales in alternas circularem augendum vel minuendum globorum computari globorum simul im- posset. in quo corpora vere moventur. ut motus maxime augeretur. spatii. cognosceretur determinatio motus. At si ex usu definienda_ sunt verborum significationes. difficillimum est. Motus quidem veros corporum singulorum cognoscere. facies postica_. Quantitates relativze non sunt igitur e_e ips_e quantitates. sed sunt earum mensur_e illm sensibiles (verm an errantes) quibus vulgus loco quantitatum mensuratarum utitur. & faciebus pppositis qu_e pra_cedunt. Neque minus contaminant mathesin & philosophiam.DEFINITIONES. id est. U t si globi duo. Cognitis autem faciebus qum sequuntur. Mutant enim positiones suas ad invicem (secus quam fit in vere quiescentibus) unaque cum ccelis delati participant eorum motus. qui quantitates veras cum ipsarum relationibus & vulgaribus mensuris confundunt. ad datam ab invicem distantiam filo intercedente connexi. per nomina illa temporis. & planet_e qui relative quidem in ccelis suis proximis quiescunt. si quantitates mensuratze hic intelligantur. & inde tandem inveniri possent facies globorum in quas vires imprimi deberent. ab eorum axibus recedere conantur. revolverentur circa commune gravitatis recedendi centrum. quarum nomina pra_ se ferunt. & ab apparentibus actu discriminare. innotesceret ex aucta vel di_inuta fili tensione augmentum vel decrementum motus. Causa tamen non est prorsus desperata. Deinde facies ad motum primerentur. sive qu_e in motu circulari sequuntur. loci & motus proprie intelligenda_ erunt h_e mensurm sensibiles. qui voces hasce de quantitatibus mensuratis ibi interpretantur. singulm ccelorum partes. Nam argumenta desumi possunt. & sermo erit insolens & pure mathematicus. & ut partes revolventium totorum. propterea quod partes spatii illius immobitis. & planetas secum deferre. iI qui ccelos nostros infra ccelos fixarum in orbem revolvi volunt. partim ex viribus qu_e sunt motuum verorum caus_e & effectus. In hunc modum inveniri posset & quantitas & determinatio motus . Proinde vim inferunt sacris literis. mov_ntur vere. partim ex motibus apparentibus qui sunt motuum verorum differentiae. non incurrunt in sensus. innotesceret ex tensione fili conatus ab axe motus.

Si jam constituerentur in spatio i11o corpora aliqua longinqua datam inter se positionem servantia. determinationem hujus motus colligere.12 29E. hujus circularis in vacuo quovis immenso. utrum his an illis tribuendus esset motus. concludere liceret motum esse globorum. Hunc enim in finem tractatum sequentem composui. & corpora quiescere. At si attenderetur ad filum. & turn demum ex translatione globorum inter corpora. effectibus. docebitur fusius in sequentibus. & deprehenderetur tensionem ejus illam ipsam esse quam motus globorum requireret. & apparentibus differentiis colligere. ubi nihil extaret externum & sensibile quocum globi conferri possent. . qualia sunt stell_e fix_e in regionibus ccelorum: sciri quidem non posset ex relativa globorum translatione inter corpora.FINITIONES. & contra ex motibus seu veris seu apparentibus eorum causas & effectus. Motus autem veros ex eorum causis.

Trochus. sive simul & semel. vel contrario subducitur. . nisi quatenus illud a viribus im. Majora autem planetarum & cometarum corpora motus suos & progressivos & circulares in spatiis minus resistentibus factos conservant diutius. tripla triplum generabit. Et hic motus (quoniam in eandem semper plagam cum vi generatrice determinatur) si corpus antea movebatur. sire gradatim & successive impressa fuerit. Corpus omne 2berseverctre in slatu suo quiescendi vd movendi 2miformiter in directum. LEGES #lOTUS. motui ejus vel conspiranti additur. impelluntur deorsum. ROJECTILIA severant .Oressis cwitur stalum suum mutate. LEX I. d_f:ieJ4 molus _brol_ortionalem esse vi motrici in_Jvss:6 secm_dmn lineam rectam qua vis illa imprimitm: Si vis aliqua motum quemvis generet. & cum eo secundum utriusque determinationem componitur. vel obliquo oblique adjicitur. in s sui nisi quatenu s a resistentia a_risper retardantur & motibu vi gravitati s s. cujus partes cohaerendo perpetuo retrahunt sese a motibus rectilineis. nisi quatenus ab a_re retardatur.A XIOMA SI VE TA. LEX Mutationem II. dupla duplum. non cessat rotari.

_ " -. tantundem ab eo premitur vd trahitur. vi sola d/Z A loco . & vi utraque feretur corpus illud eodem c n tempore in diagonali ab _// ad/9. His actionibus aequales fiunt mutationes.4 C ipsi /?/9 parallelam.Vin A/. premitur & hujus digitus a lapide. Si equus lapidem funi alligatum trahit. tantumque impediet progressum unius quantum promovet progressum alterius. Si corpus aliquod in corpus aliud impingens. idem quoque vicissim in motu proprio eandem mutationem in partem contrariam vi alterius (ob aequalitatem pressionis mutuae) subibit. scilicet in corporibus non aliunde impeditis. sed motuum. Si corpus dato tempore. esse reactionem : sire coJ#ormJa esse wqua]es d__ in )bartes wqualem duorum conlrarias se mutuo senHer Quicquid premit vel trahit alterum.14 AXIOMA TA. motum ejus vi sua quomodocunque mutaverit. sunt corporibus reciproce proportionales. h_ec vis per legem i i nihil . ferretur ab -. Nam quoniam vis 2V agit secundum lineam . parallelwrammi eodem tem_bore describere. S1VE LEX Aclioni contrariam actiones dirigi. ac lapidem versus equum . retrahetur etiam 8: equus (ut ita dicam) aequaliter in lapidem :nam funis utrinque distentus eodem relaxandi se conatu urgebit equum versus lapidem. quo latera s_aralis. Obtinet etiam haec lex in attractionibus.. in contrarias itidem partes factae. ferretur uniformi _"--. &visola_.4 ad C: _'-.. B in eodem loco impressa. ut in scholio proximo probabitur. Mutationes enim velocitatum. COROLLARIUM Corpus viri&ts conjuncNs diagonalem I._ cummotu compleatur abp_trallelogrammum M ad B. non velocitatum. Si quis lapidem digito premit.'/9 C. quia motus aequaliter mutantur. semper in _ III.4 impressa.

& quaerantur vires ponderum ad movendam rotam : Per centrum O agatur recta K O L fills perpendiculariter occurrens in /t" and L. _ __- \ \ \ D directce AD in oMiquas quascun_ue AB B D. sive non. o. rect O0 j_ '_ A exponatur vis tota per lineam /_ e . i_ _ // x. trahendo radium DO perpendiculariter. ac si suspenderentur a punctis K & L vel D & L. WP sustineant pondera A & P. Accedet igitur corpus eodem tempore ad lineam BD. pondera idem valebunt. Ut si de rota_ alicujus centro O exeuntes radii inaequales O M. utrum filorum puncta K. Perget autem motu rectilineo ab A ad D per legem I. & haec resolvetur in vires / . & perpendicularis D C. Quoniam nihil refert. vis autem altera D C.4 D. quarum A C trahendo radium O D directe a centro nihil valet ad movendam rotam. centroque O & interv allorum . Os L occurrens majore O L de scribatur OK circulu filo parallela sit A C. idem . \"_. CD.K / .. de' vicissim resolutio vis c_(usvis _ de' BD. Quce quidem com_ositio & c resolut:o a3unde conflrmatur eacmecham'ca..LEGES MOTUS. D affixa sint an non affixa ad planum rotae . atque ideo in fine illius temporis reperietur alicubi in linea illa /?D. Eodem argumento in fine temporis ejusdem reperietur alicubi in linea CD.4 C. COROLLARIUM Et him dhalet com2Oositio vis direclce AD ex viribus quibusvis obh'quis A B & __ II. L. mutabit velocitatem accedendi ad lineam illam gD 15 a vi altera genitam. sive vis N" imprimatur. Ponderis autem liI. & idcirco in utriusque lineze concursu D reperiri necesse est. O iV filis MA.

HN. idem pollebunt. Unde tensio fili hujus obliqui erit ad tensionem fill alterius perpendicularis P. qum sunt reciproce ut radii in directum positi OK 8: O L. c c_-.16 AXIO_ATA.N'. A M a centro rotae.) ut OK ad O D seu O L. Quod si pondus _ ponderi _P aequale partim suspendatur filo . partim incumbat plano obliquo p G: agantur _/) H. ibperpendiculariter vi _ 2V. ut quilibet experiri potest. ut _ N ad _ H. & ratione directa _ H ad _ 2V. atque ideo se mutuo sustinebunt. si modo pondus illud sit ad pondus A ut vis DC ad vim D. _" K_i D/J j_JJ /// -_-_. Ideoque si pondus_ sit ad pondus A in ratione. Ideoque si tollatur planum p Q. & sic consistent in _equilibrio: qua_ est proprietas notissima librm.HAT.G M_. idem atque pondus _P. HJV. planis itlis duobus obliquis incumbens. id est (ob similia triangula A2!)C.d. Sifilop2Vperpendiculare esset planum aliquod p Q. urgeret & pondus p his planis p Q.N'p. qua idem vel gravitate sua vel ictu mallei impellitur . Pondus autem _. 2VH.2h illud haec plana viribus p _iV. exponatur per lineam 1_ If. erit vis ejus ad movendam rotam tanto major." -- /_ tendetur illud eadem vi _ N-. posterior plano p G perpendicularis . vectis. & axis in peritrochio. solummodo incumberet. prior horizonti. pondera idem valebunt ad rotam movendam. DOK. Pondera igitur A & _P. resolvi potest haec in viresp . hoc est. SIVE valet.2V. & Q planumnimirumj_planum vi G _ quoniam filum sustinendo pondus ( jam vicem pra_stat plani sublati. qua planum antea urgebatur.___2 iv I. quae componitur ex ratione reciproca minimarum distantiarum filorum suorum J_ A/-. secans planum alterump G in linea ad horizontem parallela. & si vis ponderis t' deorsum tendens._. ut pondus tendat filum. Sin pondus alterutrum sit majus quam in hac ratione. ac si perpendiculariter traheret radium O L ipsi O D _equalem . rationem habet cunei inter corporis fissi facies internas : & inde vires cunei & mallei innotescunt: utpote cum vis qua pondus t5 urger planum J_ O sit ad vim.o_ I_ I.

ideoque progrediatur post concursum cum partibus quindecim vel sexdecim vel septendecim vel octodecim. & late patendo veritatem ejus evincit. Usus igitur corollarii hujus latissime patet. ideoque perget corpus M post reflexionem cum partibus novem vel decem vel undecim. cum pendeat ex jam dictis mechanica tota ab auctoribus diversimode demonstrata. qua urget planum alterump G. tympanis. quippe quze cuneus est a vecte impulsus. existente semper summa partium sexdecim ut prius. amittendo tot partes quot M lucratur. corpus/_' amittet partes totidem. Ut si corpus sphzericum M sit triplo majus corpore sphaerico B. COROLLARIUM Quanlilas 11zotus quce coHi_itur ca_iendo III. & B cum partibus septem vel sex vel quinque. ut sex ad decem : ponantur motus illis esse partium sex & partium decem. Si corpus M lucretur partes novem vel decem vel undecim vel duodecim. ideoque motus ipsius M sit ad motum ipsius /5'. si corpus _/ lucretur motus partes tres vel quatuor vel quinque. ut summa maneat eadem qu_e prius. _equalis erit subductio de motu utriusque. directe vel oblique componi solent. ut forum ad eandem ibarlem. In corporum igitur concursu. quicquid additur motui corporis fugientis. Ergo si motus fiunt ad eandem partem . Etenim actio eique contraria reactio _equales sunt per legem I I I. Sed & vis cochleae per similem virium divisionem colligitur . c_eterisque potentiis mechanicis & vires tendinum ad animalium ossa movenda. Ex hisce enim facile derivantur vires machinarum. ad contrarias. ut p N ad 2V //.LEGES AIOTUS. & summa erit partium sexdecim. atque ad vim. Sin corpora obviam eant. ut_ 2V ad_b t/. ideoque per legem I I _equales in motibus efficiunt mutationes versus contrarias partes. vectibus. summam moluum facex rotis. subducetur motui corporis insequentis sic. habeatque duas velocitatis partes . corpus g. 17 secundum lineam p /-/ in plana. ___ differentiam factotum non mulalur ab aclione coriborum inter se. nervis tensis & ponderibus ascendentibus. &/5' sequatur in eadem recta cum velocitatis partibus decem. B . ideoque differentia motuum factorum in contrarias partes manebit eadem. quae trochleis.

I I_ AXIOMA TA. dicendo. ut motus partes sex ante reflexionem ad motus partes octodecim postea. Sed hos casus in sequentibus non considero. SIVE vel cum una parte progredietur amisso motu suo progressivo amissis partium partibus decem. & requirantur eorum motus post reflexionem. . ita velocitatis partes dum ante reflexionem ad velocitatis partes sex postea. Quod si corpora vel non spha_rica vel diversis in rectis moventia incidant in se mutuo oblique.I & 18-. & differentiae contrariorum 17-. ubi corporis A motus erat partium sex ante reflexionem & partium octodecim postea. Cognitis autem motibus quibuscum corpora post reflexionem pergent. vel quieseet vel cum una parte regredietur amisso motu suo & (ut ira dicam) una parte amplius. invenietur cujusque velocitas. ut motus post est ad motum ante. unum huic piano perpendicularem. & velocitas partium duarum ante reflexionem. cognoscendus est situs plani a quo corpora concurrentia tanguntur in puncto concursus : dein corporis utriusque motus (per Corol. novem. ut summa conspirantium & differentia contrariorum maneat eadem qua_ prius. Ex hujusmodi reflexionibus oriri etiam solent motus circulates corporum circa centra propria. alterum eidem parallelum : motus autem paralleli. & motibus perpendicularibus mutationes _equales in partes contrarias tribuend_e sunt sic. ponendo eam esse ad velocitatem ante reflexionem. invenietur ejus velocitas partium sex post reflexionem.) distinguendus est in duos. retinendi sunt iidem post reflexionem atque antea. ut ante concursum & reflexionem. & nimis longum esset omnia huc spectantia demonstrare. vel regredietur cum partibus duabus ob detractum motum progressivum partium duodecim. Atque ita summ_e motuum conspirantium 15 + I vel 16 + o.2 semper erunt partium sexdecim. Ut in casu ultimo. i i. propterea quod corpora agant in se invicem secundum lineam huic plano perpendicularem.

ideoque moventur singula uniformiter in rectis singulis. propterea quod linea. Ergo si corpora quotcunque moventur uniformiter in lineis rectis. requales inter se. commune omnium centrum gravitatis vel quiescit vel movetur uniformiter in directum. & sic in infinitum. Porro in systemate duorum corporum in se invicem agentium. Nam si puncta duo progrediantur uniformi cum motu in lineis rectis. & distantia eorum dividatur in ratione data. si motus illi non fiant in eodem piano. horum corporum centra in rectis uniformiter progredientia jungens. ab actfonfbus coriborum infer se. Eodem modo & commune centrum horum trium & quarti cujusvis vel quiescit vel progreditur uniformiter in linea recta. punctum dividens vel quiescit vel progreditur uniformiter in linea recta. propterea quod ab eo dividitur distantia centri communis corporum duorum & centri corporis tertii in data ratione. erunt motus relativi corporum eorundem.I-. quae actionibus in se invicem aliisque omnibus in se extrinsecus impressis omnino vacant. commune centrum gravitatis duorum quorumvis vel quiescit vel progreditur uniformiter in linea recta. Similiter & commune centrum horum duorum & tertii cujusvis vel quiescit vel progreditur uniformiter in linea recta. d__)Or@lerea corlborum omnium in se mutuo agentium (excIusis actionikus & imibedimentis exlernis) commune centrum ffravitatis vel fuiescit vel movelur unif ormiler in direclum. Hoc postea in lemmate xxIII ejusque corollario demonstratur. dividitur ab hoc centro communi in ratione data. vel accedendi ad centrum illud vel ab eodem recedendi. non mulat statu_ suum re! motus vel fuietis. I9 COROLLARIUM IV. cum distantiae centrorum utriusque a communi gravitatis centro sint reciproce ut corpora. si punctorum motus fiant in eodem piano. & eadem ratione demonstrari potest. Commune gravftaHs centrum cor_orum duorum vd plur[um. Proinde centrum illud a motuum _equalibus mutationibus in . propterea quod ab eo dividitur distantia inter centrum commune trium & centrum quarti in data ratione.EGES MOTUS. Igitur in systemate corporum.

e corporis solitarii. nec promovetur nec retardatur nee mutationem patitur in statu suo quoad motum vel quietem. atque ideo ab actionibus horum corporum inter se. idem uniformiter in direclum Nam differentiae motuum tendentium ad eandem partem. & reliquorum. commune omnium centrum servat etiam statum suum" manifestum est quod commune illud omnium centrum ob actiones binorum corporum inter se nunquam murat stature suum quoad rnotum & quietem. quoniam duorum quorumvis in se mutuo agentium commune gravitatis centrum ob actionem illam nullatenus murat statum suum. quibuscum actio illa non intercedit. In tali autem systemate actiones omnes corporum inter se. e_edem sunt sub initio in utroque casu (ex hypothesi) & ex his summis vel differentiis oriuntur con- . vel quiescit. molus inter se. quoad perseverantiam in statu motus vel quietis. Est igitur systematis corporum plurium lex eadem. vel ab actionibus inter bina composit. SIVE partes contrarias factis. distantia autem horum duorum centrorum dividitur a communi corporum omnium centro in partes summis totalibus corporum quorum sunt centra reciproce proportionales. vel in recta aliqua progreditur uniformiter. qu. Motus enim progressivus seu corporis solitarii seu systematis corporum ex motu centri gravitatis _estimari semper debet. nisi a viribus in systema extrinsecus impressis deturbetur de hoc statu. & summ_e tendentium ad contrarias. Ouare cure centrum illud ubi corpora non agunt in se invicem.20 AXIOMA TA. vel semper progredi uniformiter in directt_m. vel inter bina sunt corpora. ideoque centris illis duobus stature suum movendi vel quiescendi servantibus.hatium illud quiescat. perget idem. & propterea communi omnium centro mutationem in statu motus ejus vel quietis nunquam inducunt. In systemate autem corporum plurium. vel semper quiescere. sire moveatur sine motu circulari. sire s. non obstantibus corporum actionibus inter se. COROLLARIUM Corporum dato spalio inclusorum iidem sunt V.e. commune gravitatis centrum nihil inde patitur.

& motum projectilium fieri in parabola. Idem comprobatur experimento luculento. conspirante experientia. & altitudines ill_e sunt ut velocitates ac tempora conjunctim. ideoque nunquam mutabunt positiones & motus eorum inter se. & propterea manebunt motus inter se in uno casu _equales motibus inter se in altero. . Hactenus principia tradidi a mathematicis recepta & experientia multiplici confirmata. sire moveatur uniformiter in directum. COROLLARIUM Si coribora moveantur quomodocunque VI. ac tempora ascendendi ad altitudines summas sunt ut velocitates auferendze. inter se. Per leges duas primas & corollaria duo prima Galilceus invenit descensum gravium esse in duplicata ratione temporis. seu in duplicata ratione . sunt ut velocitates & tempora conjunctim. Et corpore sursum projecto gravitas uniformis vires imprimit & velocitates aufert temporibus proportionales. Nam vires ill_e _equaliter (pro quantitatibus movendorum corporum) & secundum lineas parallelas agendo. Corpore cadente gravitas uniformis. Et spatia temporibus proportionalibus descripta.ZI_GES ZvIOTUS. 2i gressus & impetus quibus corpora se mutuo feriunt. & velocitates a_quales generat: & tempore toto vim totam imprimit & velocitatem totam generat tempori proportionalem. ac si viribus illis non essent incilata. corpora omnia zequaliter (quoad velocitatem) movebunt per legem I i. Scholium. sive ea quiescat. & a viribus accdera- lricibus wqualibus secundum lineas _arallelas urffeanlur. Motus omnes eodem modo se habent in navi. nisi quatenus motus illi per a_ris resistentiam aliquantulum retardantur. singulis temporis particulis zequalibus _equaliter agendo imprimit vires _equales in corpus illud. id est in duplicata ratione temporum.berffen_ omnia eodem modo moveri inter se. Ergo per legem I I mquales erunt congressuum effectus in utroque casu .

4 ad arcus !_. & Chrisfianus Hugenius. U t si corpus A motu solo projectionis dato solo cadendi eodem tempore describere posset A "-. His centris & intervallis de_. cure resistentia_ aeris. (subducto corpore 29)demittaEst R V retardatio ex resisten- tia a_ris.. ita scilicet ut A' 5` & 7' U _equentur. a centris semicirculi corpus E. quam corpus illud describet. Et ista 5" T exhibebit retardationem in descensu ab 5" ad .8 curva linea tempore rectam d: B & motu "4£'23.429q.-_r_] / I . Ex his iisdem & lege tertia Christ@horus IUrennus eques auratus." . & eodem fere tempore cum 5`ocielate igwz.. 23.4 quam proxime.//_h. tur inde. inter se (quoad has leges) omnino conspirantes& primus quidem _Va/lisz'us.D.4 29 tangit in .. l . habenda est ratio. deinde fI/5"ennus & ffugenz)ts inventum prodiderunt. Hujus R V fiat 5' 7" pars quarta sita in medio. a_tatis superioris geometrarum facile principes.4. :equalibus scribantur Trahatur Pendeant corpora . ]5..& reflexionum durorum corporum seorsim invenerunt.4.4 C. 1 _/ E ._ communicarunt. a c D _" n . Sed & veritas comprobata est a FUrenno coram ReKia 5`ocz'e/ale per experimentum pendulorum: quod etiam Clarissimus 3farioltus libro integro exponere mox dignatus est. redeatque post unam oscillationem ad punctum V. erit parabola quam recta .__--c. __.4F. . & corpus illud motu composito repealtitudinem "4 C: compleatur parallelogrammum rietur in describere fine temporisposset in loco 23. Ab iisdem legibus & corollariis pendent demonstrata de temporibus oscillantium pendulorum._. ___. "4 2923 C. regulas congressuum .. _ v>".r/ . sitque __ 5" ad 5" 7" ut 3 ad 2.4fi " punctum _/f. yohannes I'_//z'sz'us 5`. & G 291q radiis C. 29 fills parallelis & C. ut hoc experimentum cum theoriis ad amussim congruat. SIVE velocitatum. turn etiam vis elastica_ concurrentium t i IfJ JD corporum. T. Verum.quodvis 2329 bisecti. Et corporis secundum rectam quamvis projecti motus a projectione oriundus cum motu a gravitate oriundo componitur. & cujus ordinata 2923 est ut . suffragante horologiorum experientia quotidiana. sph:erica .4. 29 23.22 AXIOMA TA.

idque in corporibus tam in_equalibus quam aequalibus. propositio est geometris notissima. & amissis septem partibus pergebat post reflexionem cum duabus. & velocitas ejus in loco reflexionis A sine errore sensibili tanta erit.4 cum duodecim partibus & 27 cum sex. redibat/5' cum octo.LEGES MOTUS. quem cadendo descripsit. ascendere debuisset. . ut habeatur motus ejus in loco A proxime post reflexionem. deinde in chordam arcus l A. & per chordam arcus t . quam post reflexionem .4.. Hoc modo in pendulis pedum decem rem tentando. Si corpora obviam ibant. concurrerent . Tollatur corpus 27 & inveniatur locus v. & inveniendus locus /. puta pedum octo vel duodecim vel sexdecim. sit s z' pars quarta ipsius r v sita in medio. ad quem corpus illud ascendere debuisset in vacuo. Et simili methodo.4 incidebat in corpus 27 quiescens cum novem partibus motus. qu_e velocitatem ejus exhibet. Cadat corpus A de puncto S. & faciendo ut corpora de intervallis amplissimis. ut habeatur motus ejus in loco .d proxime ante reflexionem . perinde ae si in vacuo constituti essemus. ac si in vacuo cecidisset de loco 7". ubi corpora sibi mutuo directe occurrebant. Ut si corpus . 23 Restituatur corpus 27 in locum suum. Tandem ducendum erit corpus -. ad quem corpus A. atque ideo actionem & reactionem semper esse aequales. reperi semper sine errore trium digitorum in mensuris. Exponatur igitur ha_c velocitas per chordam arcus T. a quo si corpus A demittatur & post unam oscillationem redeat ad locum r. Hoc pacto experiri licet omnia. sublata a_ris resistentia. &tum demum conferendi sunt motus inter se & colligendi effectus reflexionis. Simili methodo corrigendus erit locus k. ira videlicet ut r s & t v _equentur . Post reflexionem perveniat corpus A ad locum s. De motu ipsius A subducantur parses duodecim & resta- . ubi corpora duo simul demittuntur de locis diversis. inveniendi sunt motus utriusque tam ante. mquales esse mutationes motuum corporibus in partes contrarias illatae.// exponatur velocitas. & redibat A cum duabus .4.4 (ut ira dicam) in chordam arcus 7". ut habeatur motus ejus proxime post reflexionem.. ad quem corpus B ascendit. facta detractione partium quatuordecim utrinque. quam corpus A proxime post reflexionem habuit in loco A. Nam velocitatem penduli in puncto infimo esse ut chordam arcus. Nam t erit locus ille verus & correctus. corpus 27 resiliebat cum partibus istis septem. Et sic corpus B ducendum erit in chordam arcus B f. & corpus /5' ad locum k.

Et sic in reliquis. SIVE bit nihil: subducantur alia partes duze. addo quod experimenta jam descripta succedunt in corporibus mollibus aeque ac in duris. vel extensionem aliqualem quasi sub malleo patiuntur.24 AXIOAIA TA. & textura aliis de causis irregularis. propterea quod vis illa. vel saltem perfecte elastica. errores inducebant./_5_ . Id in pilis ex . Porro nequis objiciat regulam. _// in 27. praesupponere corpora vel absolute dura esse. ad quae corpora ascendebant post concursum. ad quam probandam inventum est hoe experimentum. & post reflexionem pergebat A cum quinque partibus . _#. . A & collisione facta corbat congressu 27 cum quatuordecim. k notare. tum loca s. nimirum a conditione duritiei neutiquam pendentia. qum ex porum nunquam mutabatur _ _ summa motuum conspirantium & differentia contrariorum colligebatur. Z quantitas motus. Nam errorem digiti unius & alterius in mensuris tribuerim difficultati peragendi singula satis accurate. cujusmodi nulla reperiuntur in compositionibus naturalibus. _\ . pergeE a e o ¢ rr translatione partium novem de. Difficile erat. debebit solummodo reflexio minui in certa proportione pro quantitate vis elasticae.4 27. fient partes octo in plagam contrariam. (nisi ubi partes corporum ex congressu laeduntur. In theoria l/Uren_zi & ]-]zlgelzii corpora absolute dura redeunt ab invicem cum velocitate congressus. Certius id affirmabitur de perfecte elasticis. In imperfecte elasticis velocitas reditus minuenda est simul eum vi elastica. & fiet motus duarum partium in plagam contrariam: & sic de motu corporis 27 partium sex subducendo partes quatuordecim. Nam si regula illa in corporibus non perfecte duris tentanda est.) terra ac determinata sit (quantum sentio) faciatque ut corpora redeant ab invicem cum velocitate relativa. & 27 tardius cure partibus quinque. Quod si corpora ibant ad eandem plagam. turn pendula simul demittere sic. quae sit ad relativam velocitatem concursus in data ratione. ut corpora in se mutuo impingerent in loco infimo ..d velocius cum partibus quatuordecim. Sed & in ipsis corporibus pendulis inaequalis partium densitas.

Si hmc in vasculis propriis sese contingentibus seorsim posita. deinde per hanc vim determinavi reflexiones in aliis casibus concursuum. In attractionibus rem sic breviter ostendo. Atque hoc pacto lex tertia quoad ictus 8: reflexiones per theoriam comprobata est. Nam per legem primam debebit systema perseverare in statu suo quiescendi vel movendi uniformiter in directum. proindeque corpora a:qualiter urgebunt obstaeulum.4 quam pressione corporis B./ \ . & respondebant experimenta. Sic etiam gravitas inter terrain & ejus partes mutua est. 1 / .LEGES _IOTUS. Secetur terra FZ plano quovis E G in partes duas EGF & EGI: & a:qualia erunt E_-_H harum pondera in se mutuo. & idcirco a:qualiter trahentur in invicem. qua: cum experientia plane congruit. Si corpus alterutrum "4 magis trahitur versus corpus alterum B. quo congressus eorum impediatur. qua: esset ad velocitatem relativam concursus ut 5 ad 9 circiter. Eadem fere cum velocitate redibant pilae ex chalybe: aliae ex subere cum paulo minore: in vitreis autem proportio erat 15 ad 16 circiter. Primum demittendo pendula 8: mensurando reflexionem. Quod est absurdum & legi prima: contrarium. pars major EGI secetur in partes duas . quarum HKI a:qualis sit parti prius abscissa: EFG : manifestum est quod pars media E GIg'H pondere proprio in neutram partium extremarum propendebit.EGKH _[ & HKZ. eoncipe obstaculum quodvis interponi. quam illud alterum B in prius "4.I. Corporibus duobus quibusvis A. 25 lana arcte conglomerata & fortiter constricta sic tentavi. B se mutuo trahentibus. neutrum propellet alterum. Redibant semper pila: ab invicem cum veloeitate relativa. Tentavi hoc in magnete & ferro. sed a_qualitate attractionis utrinque sustinebunt conatus in se mutuos. proindeque non manebit in a:quilibrio. ac tandem in aequilibrio constituta quiescent. motuque in spatiis liberis semper accelerato abeat in infinitum. facietque ut systema corporum duorum 8: obstaculi moveatur in directum in partes versus B. Pra:valebit pressio fortior. obstaculum magis urgebitur pressione corporis . e. inveni quantitatem vis elasticae. Nam si plano z/" / alio HK quod priori EG parallelum sit._. in aqua stagnante juxta fluitent._.I.

K. E GF in se mutuo sunt _equalia uti volui ostendere. quorum velocitates secundum determinationem virium _estimatm. sustinebunt se mutuo. ad velocitatem progressivam cochleae versus corpus pressure. si recta ascendunt & descendunt. Pars autem extrema H. pondera. SIVE & in sed inter utramque in _equilibrio. ut ita dicam. id est ponderi 1_ partis terti_e £'G_ Et propterea pondera partium duarum E GZ. qum oscillante libra sunt reciproce ut eorum velocitates sursum & deorsum : hoc est. In horologiis & similibus instrumentis. ut circularis velocitas manubrii ea in parte ubi a manu urgetur. I abiret U t corpora in concursu & reflexione idem pollent. quatenus facti secundum perpendiculum : idque ob determinationem gravitatis deorsum. Et nisi partium H.F. qum sunt reciproce ut ascensus & descensus. suspendetur. Similiter in trochlea seu polyspasto vis manus funem directe trahentis. Vis cochleae ad premendum corpus est ad vim manus manubrium circumagentis. quiescet. quorum velocitates sunt reciproce ut vires insitm : sic in movendis instrumentis mechanicis agentia idem pollent & conatibus contrariis se mutuo sustinent. ideoque vis qua /_ tendit versus partem tertiam EGF. sunt reciproce ut vires. ut . sin planis obliquis aliisve admotis obstaculis impedita ascendunt vel descendunt oblique. & urgent illam in partem alteram extremam L" G. sustinebit pondus.[ toto suo pondere incumbet partem mediam. Sic pondera _equipollent ad movenda brachia libr_e.K. mquipollent. qu_e ex rotulis commissis constructa sunt. vires contrariae ad motum rotularum promovendum & impediendum. Vires quibus Cuneus urget partes duas ligni fissi sunt ad vim mallei in cuneum. qu_e sunt reciproce ut punctorum a quibus suspenduntur distantia_ ab axe libr_e. _equalis est ponderi partis HK].26 AXIOMATA.Z& EGK HsummaE G_/ /l| pondera illa _equalia essent. si sunt reciproce ut velocitates partium rotularum in quas imprimuntur. aequipollent. terra tota in libero _ethere fluitans ponderi majori cederet. qu_e sit ad pondus vel directe vel oblique ascendens ut velocitas ascensus perpendicularis ad velocitatem manus funem trahentis. & ab eo fugiendo in infinitum.

ad velocitatem qua partes ligni cedunt cuneo. erunt actio & reaetio.ZEGES MOTUS. Et quatenus actio propagatur per instrumentum & ultimo imprimitur in corpus omne resistens. & contra: U nde solvitur in omni aptorum instrumentorum genere problema. ut velocitates agentis & resistentis sint reciproce ut vires . ut diminuendo velocitatem augeamus vim. Harum efficacia & usus in eo solo consistit. & acceleratione oriundis. C_eterum mechanicam tractate non est hujus instituti. . sibi invicem semper _equales. quam ex continuorum & ab invicem separandorum coh_esione & elevandorum ponderibus oriri solet. quze tam e× contiguorum & inter se labentium corporum attritione. & similiter resistentis reactio a_stimetur conjunctim ex ejus partium singularum velocitatibus & viribus resistendi ab earum attritione. Et par est ratio machinarum omnium. coh_esione. partim in corpore resistente producer. pondere. aliamve datam resistentiam vi data superandi. ejus ultima determinatio determinationi reactionis semper erit contraria. 27 progressus cunei secundum determinationem visa malleo in ipsum impress_e. Nam si _estimetur agentis actio ex ejus vi & velocitate conjunctim. ut vincatur etiam resistentia omnis. Certe si tanta sit velocitatum disparitas. agens resistentiam sustinebit : & majori cum velocitatum disparitate eandem vincet. Nam si machinze ira formentur. in omni instrumentorum usu. superata omni ea resistentia. vis redundans accelerationem motus sibi proportionalem. Hisce volui tantum ostendere. partim in partibus machinze. 1)alum _ondus data vi rnovendi. quam late pateat quamque certa sit lex tertia motus. secundum lineas faciebus cunei perpendiculares.

_ raliones quas habent ad se invicem flgura blscrii#ta A-------n _ e. cujus o_beseguenlia primarum d¢ ultimatum. &c. C d. rectis A a. ut d¢ quantilatum rationcs. &c. as. sub basi.fiunl ultimo cvquales. LEMMA Si in figura quavis II.DE MOTU LIBER CORPORUM PRIMUS. Erg oantnequeun pr opiu ses. A E & prehcnsa. B c. Debt horum )Oaral[dogrammorum. ad equal irum tatem ultacc edere quam pro data differentia D : contra hypothesin. C D. . &c. arquali3us. & lateribus B b. curva .r( 3us A B. SECTIO De methodo rationurn I. d¢ humerus auocealur in in fl_zitum: dico quod ullim.5 . I neg fi ultimo t in _equ al & _sit ea ima differenti a D. d¢ com bleantur &e.-----__ . LEMMA I. demonstrantur. D d. (__ ante finem tem_boris illius _rojkius ad invicem accedunt quam _ro data quavis differentia. B C. Quantitates. figurce lateri I A a _aralldis co_ztenta. C c. lalitudo minuatur. inscritantur paralldof. f _ L i c\ l_ a c E cam- A a c E. ramma quotcunque A b. gute ad ¢qualitatem tem_bore quovis finito constanter tendunt.

LEMMA III.rectilinea. cd. singulorum . in duabus . 2. 4. L m. at latitudine sua A F in infinitum diminuta. d__ ubi latiludines in infinitum diminuuntur.DE MO TU CORPOR UM. & eompleatur parallelogrammum FA af. omnes minuunlur in infinitum. Cord. Q. &e. A a b c d E. bc. B C. sitque idem amborum numerus. Et multo magis figura . LEMMA Si IV. circumscri2Ma A a 1b m c n d o E. minus fiet dato quovis rectangulo. Hoc erit majus quam differentia figurze inseript_e & figurze circumscript_e . I. inscribantur (ut sz_ra) duce parallelogrammorum series. eo quod latitudo ejus A B in infinitum minuitur. D. U t & figura rectilinea circumseripta quze tangentibus eorundem arcuum comprehenditur. &c. eoincidit ultimo cure figura curvilinea. hoc est (ob mquales omnium bases) rectangulum sub unius basi K b & altitudinum summa A a. P p r T. qu_e chordis evanescentium arcuum a3. Q. raliones ullirnce jbarallelogrammorum in una flgura ad )Oarallelogramma in altera. Cord. Ergo (per lemma I) figura inscripta & circumscripta & multo magis figura curvilinea intermedia fiunt ultimo a_quales. A K b L c M d D. sunt ratianes wqualitatis. Sit enim A F _equalis latitudini maxim_e. C D. D. fit minus quovis dato. comprehenditur. 29 tin' curvilinea Nam figur_e inscriptm & circumscript_e differentia est summa parallelogrammorum K1. Cord." d_c. id est. £'. Et propterea h_e figurze ultim_e (quoad perimetros acE. Do. sunt incequales. ubi parallelogrammorum laliludines A B. 3. sed rectilinearum limites curvilinei. 2VZn. rectangulum _1 B la.) non sunt rectiline_e. Ecedem raNones ullimce sung eliam rationes cequalilalis. Hine summa ultima parallelogrammorum evanescentium coincidit omni ex parte cure figura curvilinea. _'. Cord.figuris A a e E. Sed hoc rectangulum.

Sirnilium .\ "P Etenim ut sunt parallelogramma singula ad singula. a duw A a c E. in ultima ratione parallelogrammi ad parallelogrammum. tam curvilinea fuam rectilinea . guee si3i rnuluo re_ondent. & figura posteriore ad summam posteriorem in ratione _equalitatis. dico quodfigur¢ ad invicem in eadem illa ratione._ \ \ E P \'. sint eeedem. prima ad primam. Nam si in lemmatis hujus figuris sumantur parallelogramma inter se ut partes. secunda ad secundam. Q. summ_e partium semper erunt ut summ_e parallelogrammorum . c_eter_eque suo ordine ad c_eteras : erunt tom ad invicem in eadem illa data ratione. ubi partium & parallelogrammorum humerus augetur & magnitudo diminuitur in infinitum. atque ideo. datam obtineant rationem ad invicem. P p r T.E. LEMMA V.ffgurarum latera omnia. .30 ikE MOTU CORPORUM ad singula. sunt \ P. sun[ )Oro_orlionalia. existente nimirum figura priore (per lemma I I I) ad summam priorem. id est (per hypothesin) in ultima ratione partis ad partem. & partes illa:. dJ arew sunt in du_licata ratione laterum. ira (componendo) fit summa omnium ad summam omnium.D. CoroL Hinc si du_e cujuscunque generis quantitates in eundem partium numerum utcunque dividantur. & ita figura ad figuram . ubi numerus earum augetur & magnitudo diminuitur in infinitum.

in t anKatur a recta utrinque medio curvatur _ con tinme. & arcus intermedius . Et punctis M."_--. & arcus intermedius A ca coincident.4 29.4 F29/-) rationem semper habet aequalitatls ad A D. eo quod eompleto parallelogrammo .. VII.4 C29 evanescent. contra hypothesin. d if . dein_uncta de A .4 C29 rationem habebit _equalita_//-_-_ --_'a'\ tis. . & propterea aequales erunt. A d. _. U nde si per 29 ducatur tangenti parallela 29 F. A C B suMendatur A 1) 7/7 77"_. PRIMUS. cogan B ad t invic . LEMMA lisdenz )Oosilis. VI. & rationem ultimam habebunt eequalitatis. angulus dA 3. chord¢. per lemma superius. evanescet. eontinebit areus _//CB cure tangente _//D angulum rectilineo mqualem.. haec 29 F . Nam dum punctum B ad punctum `4 accedit.. . sub chorda de lanKenle contentus._ / " " ckorda 31 A B. ad invicem est ratio _v_ualitatis. rectam quamvis . L'.. & propterea curvatura ad punctum . _.i <<% !/ - . 29 coeuntibus. 2broducta AD. CoroL I.l/non erit continua. ideoque rectae semper finit_e A b. U nde & hisce semper proportionales rectae `4 29.__-_7._. ] R_...4 F per A transeuntem A/o ultimo arcum in evanescentem perpetuo adseeans F./ r Nam si angulus tile non evanesdt. minuetur in infinitum de ultimo evanescet. dico em quod accedant auKulus B A D. Sitque arcus z4 c b semper similis arcui A C29.. 29. Q. & secanti 2929 parallela agatur 3 d..LIBER LEMMA Si arcus quilibel )Oositione datus de in _uncto aliquo A.. de tangentis dico quod ultimo ratio arcus. intelligantur semper A 27 & A 23 ad puncta longinqua 3 ac d product.

4 29 fient ultimo sibi invicem similia & aequalia.4G. 29.r . BD.4 D.4 d evanescet. B accedunt ad invicern: dico quod ultima forma triangulorurn evanescentium est simililudi. ipsique _ R 2 9 parallela angulus 3 . intelligantur _ semper d AB. R A D constituunt. mentatione. B G. "4 fi. Q. chordmque & arcus A B ad invicem erit ratio aequalitatis. d & r produci. rag. pro se invicem usurpari possunt. Nam dum punctum B ad punctum f A c_ A accedit. agi & propterea triangula tria semper finita r. secantes tangentem "4D & ipsius parallelam BF. 29. dein puncta A. Et si per 25' & "4 ducantur plures rectm BE. suntque eo nom- z _ _ / ine similia & aequali£ Unde & hisce semper similia & proportionalia _R . "4E. tangente A R. B R cure arcu A C B. Cord. in omni de rationibus pro se invicem usurpari possunt. in omni de rationibus ultimis argumentatione. & arcul A CB similis semper sit arcus Ac3. Et propterea h_e omnes lineae. AR ad puncta longinqua a. Corol. r . _ ultirna ratio wquaEtatis. _ . secent in A B C )Oositione datea se mutuo in aEo dato angulo dato A.4 e [_.4 C29. chorda A B & tria R A B. R A C B. gt coeuntibus punctis A. triangula VIII. B/p. ultimis argu- LEMMA Si recta angulo A E & curva IX. Et hint triangula illa.E.4 d coincident. AD.. 3. R . & ad reclam illam ordinatim . _.ratio ultima abscissarum omnium "4D. ds.32 DE MOTU CORPOR UM CoroL 2. LEMMA Si rectw datw A D.4 29.

c .4E proportionales.4 d. . & his lateribus latera `429. ec ordinaris /9 B. fg.4g.4ce cum rectilineis . coincident areze curviline_e .4 D product ad puncta longinqua d & e. .z_ pufacto . S2balia guw cor2bus urgente quacunque vi flnita describit. ACE eru'nl ultimo ad invicem in dz_licata ratione lalerum. curvw occurrenfes in B. & erigantur ordinatae db. tem_orum. & secet ordinatim applicatas 29B.dein puncta B. hoc est. erunt ut areze .4B . C E.) erunt in duplicata ratione laterum . & angulo c. ME. C. Tum manente longitu- tam ' e I_ n' c dine . Etenim dum puncta 27.E. sunt _so motets initio in dz_licata ratione Exponantur tempora per lineas A29.) in duplicata ratione temporum A29.4E.E. ipDuct intelligatur . & velocitates genitae per ordinatas 298. ut sint . . . EC. . .4829. 33 aibplicentur B D.4g evanescente. db.4 e coeant puncta 8.43d. Age .4 e ipsis . C simul accedant ad _bunctum A : dico quod arew tria_zgulorum ABD.4CE his ordinatis descriptae.4. Ergo & are_e . `4 CE.4 . sire eadcm continuo augeatur vel continuo diminualur. LEMMA X. sire vis illa determinata d¢ immutakilis sit. ec in F. C cum r /. .4 C productis in b & c. turn recta .LIBER PRI_US. Q. ideoque (per lemma v. M CE sunt ultimo in duplicata ratione laterum `4 29.4829. ME. Q. intelligatur semper .4fd. qu_e tangat curvam // _// utramque in . ipso motus initio (per lemma IX.423. C aceedunt ad punetum `4.4 d.D. _/1e: Sed his areis proportionales semper sunt areze `4t729. L" C parallelae quae e g" c occurrant sis .D. G. & sparta his velocitatibus descripta. . EC.4E.

qui viribus quibusvis mqualibus ad corpora . & earum aliqua dicatur esse ut est alia qu_evis directe vel inverse: sensus est. ut vires & quadrata temporum conjunctim. Scholium. Errores autem qui viribus proportionalibus ad similes figurarum similium partes similiter applicafis generantur. ipso motus initio. quod A & --D-. U t si A dicatur esse ut B directe & C directe & D inverse : sensus est. sunt ut quadrata temporum in quibus generantur quam proxime.34 . ad qua_ corpora eadem temporibus iisdem proportionalibus sine viribus istis pervenirent. CoroL 2. descripta directe & quadrata temporum inverse. quod prior augetur vel diminuitur in eadem ratione cum posteriore. Si quantitates indeterminat_e diversorum generum conferantur inter se.sunt ad invicem data. CoroL 3. Et quadrata temporum sunt ut descripta spatia directe & vires inverse.Ideoque vires sunt ut spatia. quod prima augetur vel diminuitur in ratione qu_e componitur ex rationibus in quibus ali_e vel aliarum reciproc_e augentur vel diminuuntur. Et hinc facile colligitur. quod A augetur vel diminuitur in eadem ratione I BC cum B x C x -_ hoc est. CoroL 4. in curvis omnibus esl ultimo in ratione curvaturam in ratione ad puncture conlaclus habenlibus. sunt ut vires & quadrata temporum conjunctim. sublensw arcus conlermini. vel cum ejus reciproca. LEMMA SuMensa flnitam dz¢licata evanescens anguli conlactus. ipso motus initio. & mensumntur per distantias corporum a figumrum similium locis illis. H_ec sunt. . CoroL 5. XI.Idern intelligendum est de spatiis quibusvis qua_ corpora urgentibus diversis viribus describunt. Et si earum aliqua dicatur esse ut sunt ali_e du_e vel plures directe vel inverse : sensus est.DE MOTU CORPOR UM CoroL I.similiter applicatis generantur. quod corporum similes similium figumrum partes temporibus proportionalibus describentium errores.

4 b quad."4 15' & tangenti "4 29 perpendiculares erigantur . per lemma I. Manifestum est a d quod distantia G Z minor esse potest quam c b assignata qu_evis.4 G ad . Est autem (ex natura circulorum per puncta A B G. Eorundem quadrata sunt etiam ultimo ut sunt arcuum sagitt_e. Sed quoniam GI assumi potest minor longitudine quavis assignata. Est ergo.E. minus differat a ratione B29 ad bd quam pro differentia G quavis assignata.4 b quad. ad . subtensa arcus .4li quad. I. vel alia quacunque lege constituatur.4 B' qztad. Cas.D. sitque I intersectio linearum B G.4D.4/. quad. b. li accedunt usque ad "4. . arcus . 3.4 d. d communi lege constituti ad zequalitatem semper vergent & propius accedent ad invicem quam pro differentia quavis assignata. "4 bK transeuntium) t<1 )7 quad. Et quamvis angulus /13 non detur. d qu_e prius. & propterea lineze liD.4 G.4 29 in angulo quovis dato. 35 Cas. ideoque ratio . ideoque ultimo _equales erunt. 29. Q. Cord. & "4 _.4 29. . per lem.4 li. eadem cum ratione ultima 25'D ad b d. tangens ejus _. . & eorum sinus B C. a_quale M G x B 29. fieri potest ut ratio . Nam sagittm ill_e sunt ut subtens_e li 29. b d.E. ideoque eadem ac _.LIBER PRL_IUS. K. Huic subtens_e. ad Ab quad. ideoque ut ratio .. G.D.4g" minus differat a ratione a_qualitatis quam pro differentia quavis assignata. 3dsunt in eadem ratione ad invicem ac prius. ad . Q..4 Z.4li quad. sed recta /?29 ad datum punctum convergat. ad . b d. b c fiant ultimo chordis . . concurrentes in G. Corol. tamen anguli D. aNuales. 2.4 Gad My & lid ad bd. _equale Agx bd. Cas. Unde cum tangentes . B G. componitur ex rationibus . Sit arcus ille "4 B. subtensa anguli contactus ad tangentem perpendicularis liD. Q. ratio ultima . B.4 li quad. quae chordas blsecant & ad datum punctum convergunt. 3. Ideoque sagitta est in duplicata ratione temporis quo corpus data velocitate describit arcum. erunt etiam illorum quadrata ultimo ut subtens_e 15'29. dein accedant puncta 29. I. ad puncta d. "4 G ultimo facta ubi puncta 29.E.4 b guad. Inclinetur jam liD ad . & eadem semper erit ratio ultima 2929 ad Z.4 15'. CofoL i. 3.4 B.

4 29.4 Dk. .36 DE MOTU CORPORU_&Z Carol 4. curvaturam ad punctum .. qu_e nempe ex simplici & subduplicata componitur.4 29_.d D_. utpote in composita ratione laterum . Scholium. .4d: erunt areze ultimae curviline_e M ZgB.4 inter tangentem . Sic & triangula c b .4 dh (ex natura parabolic) du_e tertize partes triangulorum rectilineorum "429/. &e. quorum primus est ejusdem generis cure circularibus.4 93: quo in casu circulus nullus per punctum . . & segmenta M B. nec iisdem infinite minorem.4db. seu intervallum .Et quoniam Z)B. C_eterum in his omnibus supponimus angulum contactus nec infinite majorem esse angulis contactuum. "4 d.4 294. Sed & inter duos quosvis ex his ang'ulis potest series utrinque in infinitum pergens angulorum intermediorum inseri.4 29_. quorum quilibet posterior erit infinite major minorve priore. habebitur series angulorum contactus pergens in infinitum.4 B duci potest. "4 b partes terti_e eorundem triangulorum. Coral 5.429_-. Et inde hze area_ & h_ec segmenta erunt in triplicata ratione turn tangentium M 29. Rationem veto sesquiplicatam voco triplicat_e subduplicatam.4.4d & db existentia. inque sesquiplicata laterum D B. "4 D_ 1. Et si fiat 2915' successive ut .4 29 & curvam . & quilibet posterior infinite major priore. .4/5'. . . .4 b. hoc est. quorum quilibet posterior est infinite minor priore.4 DB. Triangula rectilineh. &c.4 d. .'. proindeque angulus contactus erit infinite minor circularibus. nec infinite parvam esse nec infinite magnam.4 dh sunt ultimo in triplicata ratione laterum A D. Et simiti argumento si fiat 1915' successive ut _/29". Ut si inter terminos "4 D-0 & "4 D _ inseratur series "4 D_ _. .4 297. . h c.. . Capi enim potest 29/i' ut . secundus infinite major. .4 15'C.4 Do. . . turn chordarum & arcuum .' C. db. d_ sunt ultimo parallelze & in duplicata ratione ipsarum .4 h c sunt ultimo in triplicata ratione laterum/. AD}.4D a d & DB. . . A29_.4 1 finit_e esse magnitudinis. habebitur alia series infinita angulorum contactus. quos circuli continent cum tangentibus suis.

Pr_cmisivero h_cc ]emmata. neque antequam attingit locum ultimum & motus cessat. binosquosvisangu]oshujusserieinseri potest series nova angulorum intermediorumab invicem infinitis interval]is differentium.4 D½". malui demonstrationcsrerum sequentium ad ultimas quantitatum evanescentiumsummas & rationes. nullam csse. sed evanescentia divisibilia. primasquc nascentium. 37 Et i'ursus inter _. i]]amipsam ve1ocitatemquacum corpus attingit locum ultimum & quacum motus cessat.ubi motus finiatur. &c. vimque taliumdemonstrationum ad methodum przecedentium ]emmatum semper revocari. PRIMUS.quippe quze. ad absurdum. non postea. vc] sipro rectis usurpaverolineolacurvas. ut effugerem ta_dium deducendi ]ongas demonstrationes.antcquam evanuerunt. neque postea. & proptercamethodus ilia minus geometricacensetur. qua corpus movetur. quod quantitatum evanescentiumnul]a situ]tima proportio. non antequam cvancscunt.ZIBER A D. pervenientisvelocitatemultimata: hanc enim. inte]]igendam esse rationem quantitatum. Objectio est. Extat ._. antequam corpus attingit ]ocum. non essc ultimam. siquando quantitatetanquam s ex particulis constantes consideravero. ubi evanuerunt. _/D§. more veterum geometrarum. non summas & rationes partium determinatarum. Pariter & ratio prima nascentiumcstratio quacum nascuntur. //D_. Sed & eodem argumento zeque'contendi posset nullam csse corporisad certum locum. Sed quoniam durior cst indivisibilium hypothesis.non est ultima.id est. Et summa prima & ultima cstquacum csse (vc]augcriaut minui) incipiunt & cessant. Contractioresenim rcdduntur dcmonstrationes per mcthodum indivisibilium. ad limites summarum & rationum deducere. Et responsiofacilis est: Per vclocitatcmultimam intelligi cam.no s ]im indivisibilia. & principiis demonstratis jam tutiusutemur. His enim idem pr_estatur quod per methodum indivisibilium. Et similitep rer ultimatarationemquantitatumevanescentium. facile applicantur ad solidorum superficiec survas & contenta. sed tunc cum attingit. sed summarum & rationumIimites semper intelligi. id est. Neque novitnatura]imitem. A D_ 7.nu]la est. Proinde in sequentibus. Qum de curvislineis dequesuperficiebus comprehensis demonstratasunt. sed quacum cvanescunt. & propterea]imitum illorum demonstrationes qua potuibrevitate prmmittere. ubi attingit. M D_.

38 DE MOTU CORPOR UM limesquem velocitas in finemotus attingere potest. nunquam vero transgredi. Geometrica vero omnia in aliis geometricis determinandis ac demonstrandis legitime usurpantur. quod si dentur ultima_ quantitatum evanescentium rationes. quas corpora in gyros acla radiis ad immobile cenlr2tm virium ductis describunt. sed cogita semper diminuendas sine limite. dabuntur & ultima_ magnitudines : & sic quantitas omnis eonstabit ex indivisibilibus. SECTIO II. Verum h_ec objectio fals_e innititur hypothesi.vi "n _lanis immobilibus consislere. si nil impediret. Res clarius intelligetur in infinite magnis. Cumque hic limes sit certus & definitus. nec tamen ideo dabuntur quantitates ultima_ seu maxima_ quarum ista est ratio. dabitur harum ultima ratio. In sequentibus igitur. sed limites ad quos quantitatum sine limite decrescentium rationes semper appropinquant. siquando facili rerum conceptui consulens dixero quantitates quam minimas. non autem transgredi. recta pergeret ad c. I. & quas propius assequi possunt quam pro data quavis differentia. vel ultimas. demonstravit. . neque prius attingere quam quantitates diminuuntur in infinitum. Si quantitates dua_ quarum data est differentia augeantur in infinitum. cave intelligas quantitates magnitudine determinatas. vel evanescentes. PROPOSITIO I. Idem secunda temporis parte. Areas. THEOREMA I. Et par est ratio limitis quantitatum & proportionum omnium incipientium & cessantium. De invenEone vb'im_z cenh'i_eta_'um. problema est vere geometricum eundem determinare. in libro decimo elementorum. U ltim_e rationes illa_ quibuscum quantitates evanescunt. nimirum ratio mqualitatis. _" esse ten_orgbus _r@orlio_ta[cs. (per leg.d. H_ec est velocitas ultima. Contendi etiam potest. revera non sunt rationes quantitatum ultimarum. Dividatur tempus in partes zequales. contra quam Euclides de incommensurabilibus. & prima temporis parte describat corpus vi insita rectam AB.) describens lineam /5' c .

.4 $27. ut sunt tempora descriptionum. 27 S... & coml. S.... confectae forent aequales areae .I ." "_ '... adeo ut radiis A 5`....'R temporis parte. (per corollarium quartum lemmatis tertii) erit linea curva: ideoque vis centripeta.. Simili argumento si vis centripeta successive agat in C. & 5`_'Fipsi 5`DEmquale erit.. sunt arearum summae quaevis 5"_/27 5". cum triangulo s:_'--A S`B. SA FS' inter se...... . qua corpus a tangente hujus curvae perpetuo retrahitur. --/ ' _ ... Junge 5` C. & triangulum $27 C.. ./9../I " / .. ' / \ \....... &c... " -" i ii . aget indesinenter .. atque ideo etiam triangulo 5` A 27. . erunt iisdem temporibus in hoc casu proportionales..4FS temporibus descriptionum semper proportionales.-... aequale erit triangulo $27 c. ".. t corpus (per le_ '. 1-'..I....1 ..-" _. J / "--_/ -.. . _ /!// . l I I / I f .--/ ...'. l ..-.._...F.?27 C. & triangulum S C27 triangulo .....:.I .. 0.'.in eodem piano _:." .....e .. 117. "" -_ ... ./ //. _"/ "" __ .......LIBER PRIM'US'.. / .7 /.. ." . Co.." -'" I. . I I I ' ! It _ i I l r.. E... .-" _./.. & eorum ultima perimeter A 27F.D/ .'/ /'..... • / / / # # l / i / . pus de recta 27c declinet & pergat in recta B C. 39 a_qualem ipsi A B . ciatque ut cor .. agat e vis centripeta impulsu unico sed magno." ....-£ >." ...\\'/-" c ." a' ..... ' t / ./x .....I /'/.5' . \ in C... occurrens 27C . effi ..... :-"Ii_ / / //" / y'*II .\ --. ob parallelas SB... 'i I./ . Ipsi agatur 27 5` paralIda cC. i ii i iit# I l.E... jacebunt hae omnes in eodem plano. /" I i i / .. c 5` ad centrum actis. I i 11 Ii ..% .. . reperietur in C. I i i i s -- d ...... .4 275.'I .i -7 // \ .. &c."/ _ / i. it t l/ I/ / I .) I' 1 k. ..... Verum ubi corpus venit ad 27._.._. . // I.." "_ . _f r pleta secunda ...:..... ..._27 5`c. faciens ut corpus singulis temporis particulis singulas describat rectas CD.. / _ N I / . I. area: vero queevis descriptm 5`... _/Equalibus igitur temporibus aequales areae in plano immoto describuntur : & componendo. ' .. & S D E ipsi S C D.f t / ..-. I./i I _ k \ . \ gum corol.. Augeatur jam numerus& minuatur latitudo triangulorum in infinitum../ " .... /. E. DE. _.

:/ // ] ] j i I . \ corpore succes.' .'* I I / // iI / -.<>. ! .' ...' . '....: .. El...'" . .. ipsis Cc & Ff _equales. I. in demonstratione propositionis hujus generabantur ab impulsibus vis centripetae in 27 & E.. N. DEPZ..:':." -.... Si arcuum duorum a_qualibus temporibus in spatiis non resistentibus ab eodem f / /' ! _"-.' .iiy Ill I /I i ... Vires quibus corpora quMibet in spatiis non resistentibus a motibus rectilineis retrahuntur ac detorquentur in orbes curvos / .. _. producatur utrinque .. / ] .. j* _ .." .. E. D... DE. 3.. s_:. i ii' / / /.-.. sive descriptor ... i i /// f / i / I i # I .'I / ./ ___.. ..':...' . Velocitas corporis in centrum immobile attracti est in spatiis non resistentibus reciproce ut perpendiculum a centro illo in orbis tangentem rectilineam demissum.. . X% I/t i/ d m." l. l l e /. Si arcuum aequalibus temporibus in spatiis non resistentibus descriptorum chordae A 27./ . 27.) ex motibus 27c. Carol 4.40 DE MOTU CORPOR UM Coral I.... bases sunt reciproce ut perpendicula in ipsas Carol. Est enim velocitas in locis illis A.." //" " ". E Z : atqui 27 V & El...:. "....'..".(> I / 'I .. . Eft" compleantur in parallelogramma A 27 C 17..1" . ubi arcus isti in infinitum diminuuntur." .. 2._.. ideoque sunt his impulsibus proportionales.. _. ""._ j /. ac DE. BC..../"/\/ "'" I i /[1.. ut sunt bases mqualium triangulorum A B ../.:. i: .re "_. -'--./j/./ .. .: . _ __ _ um chor&e A27. CD. i'. C..."" .c.. "..sS.. demissa. ... 27 C.// / i /..'<. 27/7 & _'£.-". ...5:.. vires in t7 & E sunt ad invicem in ultima ratione diagonalium 27/7....". Nam corporis motus B C & EF componuntur (per legum coral... x /7 C compleantur in parallelogrammum A B C V. __ /." /"// // #1 1 / \ ./ /" .'.... & hujus diagonalis 27 V in ea positione quam ultimo habet ubi arcus illi in infinitum diminuuntur.. I .._.. Carol.. transibit eadem per centrum virium.. .::.....

). agit in loco/9 secundum lineam parallelam ipsi c C (per prop. perinde est. hoc est. secundum lineam S C. detorquetur de cursu rectilineo per vim aliquam in ipsum agentem (per leg. sed inde declinant in consequentia. qua: in ipsis sita sunt. secundum lineam lYS. per legum corollarium quintum. & leg. Nam corpus omne. Cas. figure descripta. I. qua corpus de cursu rectilineo detorquetur. Q. . ut ha: sagitta: ad sagittas horizonti perpendiculares arcuum parabolicorum. elem. si modo arearum descriptio acceleratur: sin retardatur. & puncto suo S uniformiter in directum. _Oroffrediens. Cas. i. 2. sire moveatur eadem una cum corpore. THEOREMA curve II. CoroL I. seu versus plagam in quam fit motus. Corol. & chordas bisecant ubi arcus illi in infinitum diminuuntur. in ibla_zo descrilbta. 5. Et. non quiescunt.LIBER P. Ideoque vires ea:dem sunt ad vim gravitatis. lib. Agit ergo semper secundum lineas tendentes ad punctum illud immobile S. in qua corpus describit figuram curvilineam. de quibus egimus in corollario tertio. Nam h_e sagitta: sunt semisses diagonalium.)hoc est. in quibus corpora moventur. urgelur e vi centri2bela tendc_zte ad idem _bunclum. ubi plana. In spatiis vel mediis non resistentibus. vires non tendunt ad concursum radiorum . xL. quod movetur d__ radio _tniformitgr ducto II. v. sive quiescat superficies. &c.D. Eadem omnia obtinent per legum corol. declinant in antecedentia. & cogitur triangula quam minima SAlg. SCD. II. sed moventur uniformiter in directum. quos projectilia eodem tempore describunt. quod movetur in linea curva. & in loco C secundum lineam ipsi d D parallelam. PROPOSITIO Coribus omne. CoroL 6. 41 sunt inter se ut arcuum mqualibus temporibus descriptorum sagitt_e illa: qua: convergunt ad centrum virium. I. vcl molu recliliueo tempor- i_t li_zea aliqua vd ad ibunclu_z immobile. una cum centris virium. SBC. £'. si area: non sunt temporibus proportionales. Et vis illa. &c.RIMUS. describil areas circa )Ounclum illud ikus ibroibortionales. circa punctum immobile S temporibus a_qualibus a:qualia describere.

) differentia virium ad corpus illud alterum 7" ut centrum. Porro si vis aliqua agat perpetuo secundum lineam superficiei descriptze perpendicularem. atque de vi tota (sive simplici. jam destruetur per vim sibi zequalem & contrariam. vel movebitur uniformiter in directum: & corpus primum /L urgente differentia virium. do" cx vi omni accdaralrice qua co_us illud alterum _trgetu_: Sit corpus primum Z.) corpus illud aherum 7" sibimet ipsi jam relictum vel quiescet. id est. tendit ad punctum S./9. I i. quod radio ad cc_z[rum corj3oris al[erius utcu_zque moli duclo describit areas circa cesztrunz illud [emgbori&ts proportionales. vi. In mediis etiam resistentibus. U rgeri potest corpus a vi centripeta composita ex pluribus viribus. & propterea (per leg. Coribus omne. ha_c faciet ut corpus deflectatur a plano sui motus°: sed quantitatem superficiei descript_e nec augebit nec minuet. si arearum descriptio acceleratur.42 DE MOTU CORPORUM Corol. & propterea in compositione virium negligenda est. qua corpus alterum 7" urgetur. perget corpus primum Z describere circa corpus aherum 7" areas easdem ac prius: vis autem. Tendit igitur (per theor. Q. virium directiones declinant a concursu radiorum versus plagam. urgetur vi con_osita e_ vi centri_cta tendenle ad co_us illud allerztm.£'. urgeatur corpus utrumque secundum lineas parallelas. PROPOSITIO III. qua corpus alterum 7" urgebatur. sive ex viribus pluribus juxta legum corollarium secundum . In hoc casu sensus propositionis est. qua_ _equalis & contraria sit illi. urgente vi reliqua perget areas temporibus proportionales circa corpus alterum 7" describere. 2. Hint si corpus unum L radio ad alterum T ducto describit areas temporibus proportionales . quod vis ilia quze ex omnibus componitur. Scholium. & corpus alterum T: & (per legum corol.) si vi nova. in quam fit motus. CoroL i. I. THEOREMA III.

ad circu- descrit_torum fuadrata hae vires inter ad centra se ut circulorum per prop.Si corpus L radio ad aherum corpus T ducto describit areas. si area_ illa_ sunt temporibus quamproxime proportionales. Idem obtinet. composita ad aliud (sive immobile sire mobile) centrum dirigitur. Carol. qua corpus aherum urgetur: vis omnis reliqua. 2. a_licala vires cenlrilbelas ad ce_zlra eorunde_t ut sun[ arcuum lorum radios. si modo vis centripeta sumatur. Et. & in orbita sua retinetur. vis reliqua tender ad corpus aherum T quamproxime. tendet ad corpus alterum T ut centrum. _ esse i. ubi corpus aherum motu quocunque movetur . subducatur (per idem legum corollarium) vis tota acceleratrix. Quoniam aequabilus arearum descriptio index est centri. quidni usurpemus in sequentibus aequabilem arearum descriptionem ut indicem centri. quae restat post subductionem vis totius in corpus illud alterum T agentis. zler se. quod vis illa respicit. Coral. 2. 43 composita) qua corpus prius L urgetur. si vis reliqua tendit quamproxime ad corpus alterum T. Cord. : i. circulos THEOREMA a. vel movetur uni£ormiter in directum : actio vis centripetm ad corpus illud alterum T tendentis vel nulla est. quaque retrahitur a motu rectilineo. & corol. Scholium.LIBBR PRIMUS. tendcre . 4.quabili circulorum malu IV. qua_ cure temporibus collatm sunt valde ina_quales. quce diversos simul IV. circum quod motus omnis circularis in spatiis liberis peragitur ? PROPOSITIO Cor_orum. & sunt arcuum aequalibus . & corpus illud alterum T ve] quiescit. vel miscetur & componitur cum acfionibus admodum potentibus aliarum virium: visque tota ex omnibus. qua corpus maxime afficitur. temporibus quam I. Tendunt prop. erunt area_ illm temporibus quamproxime proportionales. qua corpus prius urgetur. Et vice versa. si plures sunt vires. 3. describu_zt.

prop. & viribus.Et universaliter. & ratione duplicata temporum periodicorum inverse. & propterea velocitates reciproce in radiorum ratione subduplicata. vires centripeta_ erunt in ratione composita ex duplicata ratione velocitatum directe. partes describunt. Et. ut quadrata arcuum eorundem ad diametros circulorum applicata per lem. & velocitates sint in ratione vires centripetze inter se: & Carol. cum hi arcus sint ut arcus temporibus quibusvis a_qualibus descripti. : & contra. quem corpus in circulo data vi centripeta uniformiter reval- . vii. 5. Coral 9. _O. Si tempora periodica sint ut radii. quod arcus. erunt etiam vires centripet_e ut radii: & contra. Si tempora periodica sint in ratione sesquiplicata radiorum. I. Unde si tempora periodica _equentur. Coral. velocitatibus. si tempus periodicum sit ut radii R potestas qua_libet _R_. & distantias corporum a centris pro radiis usurpando. Ex eadem demonstratione consequitur etiam. 3.E. & diametri sint ut eorum radii. 4. Ca_'al. vires centripet_e erunt reciproce ut radii : & contra. Coral 4. 8. 6. & propterea velocitas reciproce ut radii potestas _R n-x. & propterea velocitates a_quales .44 DE MOTU CORPORUM minimis descriptorum sinus versi per coral. Carol. erit vis centripeta reciproce ut radii potestas R . quibus corpora similes figurarum quarumcunque similium.D. Eadem omnia de temporibus. & propterea velocitates sint ut radii. Cum arcus illi sint ut velocitates corporum. subduplicata radiorum. Si & tempora periodica.. Applicatur autem substituendo _equabilem arearum descriptionem pro zequabili motu. 7. hoc est. Carol. & ratione simplici radiorum inverse. Coral 2. vires centripet_e erunt reciproce ut quadrata radiorum: & contra. vires erunt ut arcuum quorumvis simul descriptorum quadrata applicata ad radios circulorum. & propterea. I. & ratione velocitatum inverse. Coral.. cum tempora periodica slnt in ratione composita ex ratione radiorum directe.. centraque in figuris illis similiter posita habentium. vires centripet_e sunt in ratione composita ex ratione radiorum directe. a_quales erunt contra. consequuntur ex demonstratione pr_ecedentium ad hosce casus applicata.

& arcus dato quovis tempore descriptus. per hujus corol. &numerus reflexionum conjunctim : hoc est (si polygonum detur specie) ut longitudo dato illo tempore descripta. qualis est ea gravitatis. & aucta vel diminuta in ratione longitudinis ejusdem ad circuli przedicti radium . decrevi fusius in sequentibus exponere. & descensum corporis eadem data vi eodemque tempore cadendo confectum. ut quadratum longitudinis illius applicatum ad radium: ideoque.L. Hookius & Hall_us) & propterea quze spectant ad vim centripetam decrescentem in duplicata ratione distantiarum a centris. si polygonum lateribus infinite diminutis coincidat cum circulo. Et si corpus in polygoni lateribus data cum velocitate movendo ad ejus angulos singulos a circulo reflectatur.:BERPRIMUS. ix. qua circulus continuo repellit corpus centrum versus. Casus corollarii sexti obtinet in corporibus ccelestibus_ (ut seorsum collegerunt etiam nostrates _Vrennus. id est. qua singulis reflexionibus impingit in circulum. Et hujusmodi propositionibus Hugenius in eximio suo tractatu de Horolo£io Oscillatorio vim gravitatis cum revolventium viribus centrifugis contulit. qua corpus urget circulum. erit ut ejus velocitas: ideoque summa virium in dato tempore erit ut velocitas ilia. N am si corpus in circulo terra: concentrico vi gravitatis sure revolvatur. Datur autem ex descensu gravium & tempus revolutionis unius. Scholium. Porro i_rmcedentis propositionis & corollariorum ejus beneficlo. ha_c gravitas est ipsius vis centripeta. . In circulo quovis describi intelligatur polygonum laterum quotcunque. colligitur etiam proportio vis centripetze ad vim quamlibet notam. Demonstrari etiam possunt przecedentia in hune modum. inter diametrum circuli. & huic _equalis est vis contraria. vis. 45 vendotemporequovisdescribit mediusestproportionalis . Hzec est vis centrifuga. ut quadratum arcus dato tempore descripti applicatum ad radium.

PROPOSITIO Si eor:us tem_ore Eatur. ali_uod cor_us flguram tendenlibus viribus ad commune ce_atrum illud invenire. a quibus eriguntur. VI. Q. /' _/ cula a puncto D in tangentes demissa.____L_ _". Ad tangentes eri- gantur perpendicula P A. Per perpendiculorum terminos _. & Q 27 ad R Cut velocitas in _R ad velocitatem in Q. C. I prop. D. _R.. C ad angulos rectos ducantur A D. V. VR in puncP. D27E.E. quocunfue arcum quemvis C. THEOREMA circa centrum V. A'. ideoque per constructionem ut 27 Q directe. dalam describit. locis velocitate. _R C velocitatibus corporis in punctis illis P. quam minimo & describal.DE MOTU CORPORUM PROPOSITIO Data quibuscunque in V. I.46 .) sunt reciproce P T. Q. Et simili argumento " a" centrum S puncta S.4 ad Q 27 ut velocitas in Q ad veloeitatem in P. Nam perpendicula a centro S in tangentes corol. concurrentes in T & V. B. PROBLEMA qua I. Q 27.4P. Q T demissa (per • ut velocitates corporis in punctis P & Q. T sunt in una recta._ sagilta nascentem inlelli jber centrum qutv chordam bisecet. & propterea in concursu rectarum TD._. immobile jamjam arcus duci in orbe in si_atio non resislente revolvatur. id est. Q. U nde facile colligitur quod puncta S.. U sunt etiam in una recta. Figuram tis totidem centrum descriptam tangant rectae tres P T. id est ut perpendi- "J / [ o_ _._ producta lranseat . TQ V. E C concurrentes in D & £': Et actae TD. VE concurrent in centro quaesito S.4. ita ut sit P.__ ____ _---"-'7 E__.E versatur. E. reciproce proportionalia.D. perpendicula .

& duplum trianguli SQ20. lem. & ad tangentem ab alio lineam curvam A 20Q. & fiet vis ut sagitta directe & tempus bis inverse. & si 20 V chorda sit circuli hujus a corpore per centrum virium acta: erit vis centripeta QPq reciproce ut solidum SYq x 20 U. Si orbis vel circulus est. Subducatur duplicata ratio temporis utrinque. ob auctum arcum in eadem ratione sagitta augetur in ratione illa duplicata (per corol. xI. tempori. Si corpus 20 revol_Y vendo circa centrum S describat /_--. 2 & 3. _ " _. proportionale est. Q. ut sagiHa directe 47 d__ in medio arcus. Corol./s:_:/ demittatur Q 7' perpendicularis a ad distantiam illam $20: vis centripeta erit reciproce ut solidum S P quad. Eodem argumento vis centripeta est reciproce ut solidum S t r q x Q 2° q si modo SYperpendiculum O27 sit a centro virium in or- bis tangentem 202? demissum. ubi coeunt puncta 20 & Q. quze ultimo fit.E.z recta ZP2? curvam illam in puncto quovis 20. 29.." -. Corol. si modo solidi illius ea semper sumatur quantitas. angulum contactus aut sectionis cure circulo quam minimum continet. eandem habens curvaturam eundemque radium curvatur_e ad punctum 20. 4. ac quovis curv z e puncto Q agatur ?v. 2.ZIBER viriun_ : erit vis cenlr_ela PRIIVl"US.)ideoque est ut vis semel & tempus bis.) & augendo tempus in ratione quavis. in cujus medio est 2°. id est. 4.bus bls inverse. Corol. tangat vero Q R distanti_e $20 parallela. I. x Q T quad. ideoque pro temporis exponente scribi potest. Nam sagitta dato tempore est ut vis (per corol. Nam Q27 zequalis est sagittae dupli arcus Q 20. i. prop. Nam rectangula SYx Q_P & $20 x Q]" _equantur. x. sive SP x Q T. quo arcus iste duplus describitur. Idem facile demonstratur etiam per corol.. 3. vel circulum concentrice tangit. .__ . lem.. Nam 20 Vest --Q---_. tern. Q 2? . aut concentrice secat.

. refuirilur lex vis cenlripel¢ lendentis ad ibunctum quodc2tnque datum. Z TP. quod productum occurrat tangenti P R in Z. & occurrat turn circulo in Z.. lisdem positis estvis .. & acta circuli diametro VA.- Corot 5. in quem movebitur Q. v Esto circuli circumferentia UQP. ad quod vis va centripeta perpetuo dirigitur. & ad SiP demittatur perpendiculum Q T.*/PQ.48 DiE MOTU CORPOR UIP[ Corot 4.27. inveniri potest lex vis centripetae. Nam veloSfper I. corpus in circumfere_ztia circuli.z .4P.. Et ob similia triangula ZQR. /_"//'. hoc est QRL ad . & in ea /. quae ipsi SP parallela sit. prop. S.. turn tangenti P Z in R. qua corpus quodvis P a cursu rectilineo perpetuo retractum in figurae illius perimetro detinebitur. Nimirum computandum est vel solidum S P q x Q T q vel solidum S Y q QR x P U huic vi reciproce proportionale. ad quod vis ceu ad centrum suum tendit. & circuli tangens ad locum priorem P R Z. Ejus rei dabimus exempla in problematis sequentibus. VPM . I. Per punctum S ducatur chorda P V./_"'_ _ " detur etiam punctum S. citas est reciproce ut perpendiculum & chorda corol. ac -_ denique per puncture Q agatur 1_.'/'/"_T"_. centripeta ut velocitas bis directe. illa inverse.q.. jungatur . corpus in circumferentia latum P.. locus proximus. eamque revolvendo describet. PROPOSITIO @relur VII. Hinc si detur figura L/" qua_vis curvilinea .. punctum datum. PROBLEMA II. erit RP quail.

id est (oh datum A Vquad. 3. . QR vis centrlpeta Ergo (per corol.I. VPA . Ducantur heec eequalia in S P quad. id est. x P V cub. Et propterea (per corol.E. x Q T quad. & distantiee corporis b. locetur in circumferentia hujus circuli. ut .secundo virium centro parallela est. hoc est. qua corpus idem P in eodem circulo & eodem tempore periodico circum aliud quodvis virium centrum R revolvi potest.d _P7" V circum virium centrum S revolvitur.S P x P V eequale S Y. ut R_P quad.---. CoroL 2. puta ad V. & punctis QR ' SP quad. qua corpus _P in circulo . x P V.) est reciproce ut S Pq x P V cub. erit A V ad P U ut SP ad S Y: . CoroL I. ob datam A V reciproce ut SPq x P V cuk.Z. Q. Ad_tangentem PR productam demittatur perpendiculum SY: & ob similia triangula S YP. vI. prop. x SP ad cubum rectee SG.E. & 5. A V quad. vI.t<1 V quad. S 1/" quad. Hint si puncture datum S. & S P quad. ad P V quad.) vis centripeta est reciproce ut S P q x P V cu3.)reciproce ut quadratum distantiee seu ahitudinis S P & cubus chordee P V conjunctim. Nam per construetionem hujus propositionis vis prior est ad vim posteriorem ut RPqxPT cub. ad quod vis centripeta semper tendit. Sic fiet A V quad.LIBER PR[MUS. Idem aliter. Q. eequatur Q T guad. 49 Q T guad. Vis. erit vis centripeta reciproce ut quadrato-cubus altitudinis SP. ad S-PqxPV cub. Ideoque Q R L x P V quad. & 5. x P V cu3. eequale S P guad. prop. quee a primo virium centro S ad orbis tangentem P G ducitur.. eequale ideoque A V A U _uad. est ad vim. I. P & Q coeuntibus scribatur P//'pro RL. ut S_PxRPq ad D . M V _uad.

'I parallelas istas perpendiculariter secans in _]//d & iV. 3. ideoque QR aequale C-P ¢uad. est ad vim. Est ergo (per eorol. contentum utique sub a primo que distantia tempore corporis periodico circum virium aliud P o centro S & quadrato distantize ejus \ a secundo virium centro 2?. PZ T & RZQ est CPf ad )<r/f IL/I\ z_ _---_T\ / / PMg ut PRq ad Q TV. Q T quad. ad cubum recta_ SG.50 .-¢[___z M[ tura circuli PRq a_quale est rectanI \e. Nam vires in hoc orbe ad ejus punctum quodvis _P ea_dem sunt ac in circulo ejusdem curvaturze. PiZOBLEMA III. &jungatur CP. slve (ob similia triangula P S G. x SP quad. quad. TP P T cub. S G cub. prop.N UM SP cub. ¢F:ovealur corpus in semicirculo P Q A: ad hunc effeclum requirilur lea:vis cenlripetce tendenNs ad 2bunclum adeo longinguum S. qua corpus idem _P in eodem orbe eodem- II) ad circum virium quodvis virium centrum R revolvi potest. Ob similia triangula cPNr. CP quad. qu_e a primo virium centro Sad orbis tangentem _PG ducitur. & ex na. R Sad id duclG pro dbaralldis ha&ri possinL A semicirculi centro C agatur semidiameter C. .sive coeuns tibus punctis P & Q rectangulo s QR x 2PM. x P V cub. Ergo est CPq ad PMquad. 2 PM cub. i gulo Q 27 x R2V+ Q_N-. ut SP x RPg. \ PROPOSITIO VIII.' & QR _equale 2 PM cub. Cord. x SP quad. ut QR x 2PMad Q T Q T quad. qua corpus P in orbe quocunque centrum S revolvitur. . I. ut lineee omnes P S. & corporis a secundo virium centro distanti_e _RP parallela est. Vis.DE MOTU CORPO. & 5.

Et argumento haud multum dissimili corpus invenietur moveri in ellipsi.. hoc est (ob datam specie figuram illam) ut S_P. hoc Q T_7 × $19g est ut $19 cub. est ut SP. & ob datos omnes an- gulos dabitur specie figura S19RQ 71. Detur angulus indefinite parvus t 9 S Q. in angulo dalo : requiritur lex vis centr_eke tendenlis ad cenlrum s_iralis.) vis centripeta est reciproce ut cubus distanti_e S P. ratione determinata 2 SP quad. Quare QR I. [.) in duplicata ratione ipsius 19R vel Q T. prop. Q. ut Q T. R eadem qua_ prius. QR Mutetur jam utcunque angulus 19S Q. S Q. x SP quad.) reciproce ut P M cub. Gyretur corfius in sibiraH P Q S secanle radios omnes S P. vel etiam in hyperbola vel parabola. estque O T quaY. Ergo datur ratio _T. Q.LIBER PRIMO'S.I. ideoque (per corol. & recta QR angulum contactus Q19. hoc est (neglecta C P quad. .) vis centripeta reciproce ut 2 193fcub. qu_e sit reciproce ut cubus ordinatim applicat_e ad centrum virium maxime longinquum tendentis. Ergo rnanebit Q 7" Qquad. vi centripeta.E. Scholiu_n. w. PROBLEMA IV. _c. CP quad. 5_ vI. PROPOSITIO IX. E.R subtendens mutabitur (per lemma xI. " Idem facile colligitur etiam ex propositione pr_ecedente. & 5.

) reciproce ut vis centripeta.P. D/-_" diametri aliee conjugat_e . _K ad P F guad. rectangulum -P _ G c__ ad Q T quad. & 5. Q 7" perpendicula ad diametros . P F. hoc est (per corol. erit (ex conici ) _rectangulum P v Gad Q v quad. vG ad D B i_ Q _ t" " a . ad C D quad. LEMMA XII. est ut S Y_' x -P V. & conjunetis rationibus. ideoque XP cu3. ut P C quad. G. ut PC guad. PROPOSITIO @rdur X. Constat ex conicis. 3. ad C D quad. & si compleatur parallelogrammum Q v-s P R. id est. est ad QT quad. Paralldogrammct omnia circa datw elli_seos vd hyper3olw diamelros quasvis conjugatas descripta esse inter se wgualia. ad P fi" quad. Q v ordinatim applicata ad diametrum G-P.52 D_ MOTU CORPO_R UIPI Idem aliter. vI. ut _PC quad. PROBLEMA V. Sunto CA. prop. & (ob similia triangula quad. Perpendiculum 5' Y in tangentem demissum. & circuli splralem concentrice secantis chorda _P V sunt ad altitudinem _'P in datis rationibus . & PC fuad. CB semiaxes ellipseos. cor_bus in elli_si: rcfuiritur lex vis centri_betm "tendenlis ad centrum dli_seos.

Pv ut PC quad. qua corpus P ineIlipsi revolvitur.) hoc est(obdatum 2 D Cf inPFf) directe utP C.E. qua_ eadem est cure ratione 23 Cq ad PCq. £. ad P C quad. transibit etiam per punctum U. ad P C . si vis sit ut distantia. and ratio u U ad a G.erit reciproceut 2 DCg P C inP Ft7 (per corol. Et aequalia erunt revolutionum in ellipsibus universis circum centrum idem factarum periodica tempora. Q. 5. vI.) 27 C x C A pro CD x P F. ad P z_ Gut D C quad. & (per lemma xn. Est igitur vis ut distantia corporis a centro ellipseos : & vicissim. erit Q v guad. & corporum . I. Q. Q T quad. qui tangit sectionem conicam in P 8: transit per punctum Q. aut forte in circulo. tier ratio P V ad PG seu P V ad 2 PC. Proinde vis. ad CDqx PFq PCq 53 Scribe QR pro P v. x P C q 2 27 C q x CA QR aequale P C (per corol.prop. IV. 2 DCf ideoque P V mqualis erit_ _ . ideoque circulus. & arearum particulae simul descriptm inverse. ' CoroL 2.& 8./.) in ellipsibus autem communem habentibus axem majorem sunt ad invicem ut ellipseon area_ totae directe. Et quoniam ex conicis est Q v quad. nee non (punctis P & Q coeuntibus) 2 P C pro v G. Coeant puncta P & Q. prop. id est. & ductis extremis & mediis in se mutuo fiet Q T quad. in quem utique ellipsis migrare potest. Nam tempora illa in ellipsibus similibus aequalia sunt (per corol. Vl. I id est (ob datum 2 27Cq x CA q) reciproce ut _ ut distantia P C. Z. 3. ldem aliter. deinde cape u V. 3-prop. quae sit ad ea G ut est 23C quad. directe In recta P G ab altera parte puncti 2/"sumatur puncture u ut T u sit aequalis ipsi Tv. Adde rectangulum u P v utrinque. movebitur corpus in ellipsi centrum habente in centro virium. . aequale P z_ x u U.) vis centripeta Est ergo reciproce ut 2 27Cqx CAq PC . hoe est.LIBER PRIMUS. ut axes minores directe. Cord.quad. & prodibit quadratum chordae arcus P Q mquale rectangulo Izpa.

Esto ellipseos umbilicus S. vel etiam mutando angulum inclinationis ordinatarum ad abscissam. ob _equales CS. & vis ad centrum infinite distans jam tendens evadet _equabilis.4 C. acta ab altero ellipseos umbilico H linea HI ipsi _FC parallela. Patet £'P _equalem esse semiaxi majori . refuiritur Iex vis centr#elw ad um3iEcum ell_seo¢. vires ad centrum quodcunque in abscissa positu_ tendentes in singulis ordinatis augentur vel diminuuntur in ratione distantiarum a centro. PROBLEMA VI. SECTIO De motu cor_orum PROPOSITIO Revolvalur III. Agatur SP secans ellipseos tum dlametrum D K in E. Et si coni sectio parabolica (inclinatione plani ad conum sectum mutata) vertatur in hyperbolam. Hoc est theorema Galilcei. eo quod. tendentis cor_us i_ eZli_sz'. XI. Et quemadmodum in circulo vel ellipsi si vires tendunt ad centrum figur_e in abscissa positum. ut axes illi minores directe. si modo tempora periodica maneant _equalia. manente tempore periodico. & propterea (ob a_qualitatem rafionum directarum & inversarum) in ratione a_qualitatis. in conicis sectioni3us excentricis.54 . turn ordlnatim applicatam Q v in w. vel angulus ordinationis utcunque mutetur. hoc est. E/. Si ellipsis centro in infinitum abeunte vertatur in parabolam. SchoEum. . sic etiam in figuris universis si ordinat_e augeantur vel diminuantur in ratione quacunque data. corpus movebitur in hac parabola. & ordinatim applicata_ ad idem punctum axis communis inverse. semper augentur vel diminuuntur in ratione distantiarum a centro. movebitur corpus in hujus perimetro vi centripeta in centrifugam versa. CH _equentur ES. & compleatur parallelogrammum QxPR. h_e vires augendo vel diminuendo ordinatas in ratione quacunque data.DE MOTU CORPORUM velocitates in verticibus principa]ibus inverse.

erit LxQR ad _/ L x Pv ut QR ad _Pv... utACxL xPCgx CDg. & ellipseos latere recto principali (seu // 4_ D -_/ " // / \ _ . est ad Q 7" quad. ad Qx quad. __.-/_// L. tIPZ)ipsarum PS. seu 2 C_?¢xPC¢ xC/)q ad PCxGvxCDqxC2?q. & (per corol. id est. ut EP quad. ut PCquad. id est. Ducantur h_ec SPq mqualia in Q _R ' & fiet L x SPq _equale SPqXQRQ Tq Ergo (per corol. lem.\ /// // \_ B _../×_'" "_ "P I 1-////" "\_/_":" "". reciproce in ratione duplicata distantize SP.) ut CD quacl. qua corpus _P in elllpsi illa revolvi potest.. Q. ad PF¢uad. P I.E.. Ergo & his proportionalia L x Q R & Q T quad. '_z . ad CJYquad. qure conjunctim axem totum Ad S P demittatur perpendicularis Q T. punctis Q & P coeuntibus est ratio zequalitatis . sive (per lem.) vis centripeta reciproce est ut L x SP¢. VIE) Qv Cuad. 55 adeo ut E P semisumma sit ipsarum P S. ut C#t quad. prop.. 2.. L x QR fit ad QTfuad.LIBER -PRIMUS./ i . ad CD quad. id est. ducatur C E parallela ellipseos tangenti _P2?. &L x Pv ad GyP ut Lad Gv. & vis. s . x.. id est (ob & angulos parallelas Hl. _equale PR.IPR. sit (per corol.Z. :_ : \_\_ i i ". Sed punctis Q & _P coeuntibus _equantur 219 C & G v. prop. qua corpus idem P circurn aliud quodvis ellipseos punctum . vI.) ut CP distantia corporis ab ellipseos centro C.. " / / \. sive ut 2PC ad Gv.]/'. f dem aliter. & Q x ¢uad. Cum vis ad centrum ellipseos tendens. ad PFquad.//. & GyP ad Qv quad... seu Q v ¢uad._PH. ut _P£' seu MCadPC. I. Et conjunctis his omnibus rationibus. mquantur. XlI. I. & 5.

Ptt. x {2 R fit ad Q Tq ut M CxLx20CgxCDq. & hyperbolam. Ergo & his proportionalia . I. £'. 2. PiE C) ut 20E ad 20 C. 3. adeo ut £ _P semidifferentia sit ipsarum 20 S. lem. P/2' & angulos aequales IPR. wE) (2 v fuad. El.56 1)2_ MOTU CORPOR UM P E cub. seu 20x ad 20v. xIL)ut C/9 q ad C B q : & conjunctis his omnibus rationibus Z. & compleatur parallelogrammum Q R_Px. & Q v ordinatim applicata ad diametrum G_P. sive (per lem. qua traduximus problema quintum ad parabolam. ut 20 Cfad CD q . si CE & PS concurrant in E. id est (ob parallelas I/-/.&(exnatura conicorum) rectangulum G v 20 ad Q v quad. 20 f. HPZ) ipsarum PS. Agatur $20 secans cum diametrum D Kin E. eo quod. si punctum S sit umbilicus ellipseos. erit LxQ3? ad Lx20v ut QR ad 2°v.//Cad PC.) hoe est. tendenlis Wlovea/ur corpus in hyberbo/a : requirilur ad umbilicum lex vis cenlripelm flgurce. PROPOSITIO XlI. PROBLEMA VII. est ad Q TtI utEPq ad 20Fq. liceret idem hie facere: verum ob dignitatem problematis. Q. sive ut 2 P C ad G v. Eadem brevitate. S revolvi potest. P F perpendiculum ad diametrum KD. id est (ob similia triangula Pxv. Sedpunctis20&Q coeuntibus _equantur 2 20C & Gv. CH aequentur ]_S. punctis Q & 20 coeuntibus fit ratio aequalitatis . ad Qx quad. Sunto CA. erit ut $20q (per corol. Ad $20 demittatur perpendicularis Q I'. seu Q v quad. CB semiaxes hyperbolae. seu . ideoque P £" detur. & usum ejus in sequentibus non pigebit casus caeteros demonstratione confirmare. acta ab altero hyperbolae umbilico H linea HI ipsi E C parallela. & (per corol. Et hyperbolae latere recto principali (seu 2_)B M____ Cq C dicto L. & Qx quad. ut S 20 q reciproce. quarum differentia axem totum 2 M C adaequat.prop. id est. ut C_/iI ad 20Fq. KD diametri aliae conjugatae. P G. ob aequales CS. Patet E P aequalem esse semiaxi transverso M C. seu 2 CBqx_PCgxCJDq ad 20 C x G v x C D q x C t_ q. vii. Erit etiamZx20vad Gv x 29vutLad Gv. turn ordinatim applicatam Q v in x.

/ / // / / ¢/ •/ /t i i I 1I I-I C S Idem aliler. hoc est. I.) vis centripeta reciproce est ut L x S_Pg. Ducantur SPf h_ec _equalia in QR' & fiet L x SPg _equale S.E. vii. ob datam PE. reciproce in ratione duplicata distanti_e SP. .P q reciproce ut Sl-'q. . Inde vero (per corol.) I:'.LIBER PRIMUS. prop.Pf x (2 Tf (2R Ergo (per corol.E. 57 L x (2R & (2Tg _equantur. Inveniatur vis. Prodibit hmc distantize CP proportionalis. vis ad umbilicum S tendens erit ut -. vI. & 5. S.11 t / / / /t /• / it / J/ J t /¢ z/ . prop. quze tendit ab hyperbolae centro 6". 3.E cub. id est. Q. (2. 1.1.

.58 ./ / A parallelae erunt // _ ] & OP.D. Sit enim A P parabola. incidit in rectam . p3//tangens diametro principali occurrens in ]FI. Coral. & simile triangulis aequalibus 5`2VJFZ. P S q est ad S N q ut PS ad S M.. S _V P : ergo P S est ad s"}g ut S N ad S A. & . quae parabolam tangit in vertice principali. fuod ab umbilicoibarabol_ ad tangenlem ejus demitNtur. age ipsi 5`_P . Juni gatur A 2V & ob aequales MS _// / i &0 SP.DE MOTU CORPORUM Eodem . in quem corpus proxime movetur.8 o 5`AJV rectangulum erit ad A. quod corpus hac vi centripeta centrifugam versa movebitur in hyperbola opposita.E. MN. Per_endiculum. I. qua_ ab umbilico in ipsam perpendicularis est./_ cum recta SAT. . sitque _P corpus in perimetro parabol_e. PO ordinatim applicata ad diametrum principalem. Q. Et ob datam SM est SJVf ut t:'5'. & inde triangulum _ --_. Patet ex conicis. medhtm esl)br@ortianale inter distanlias umbilici a ibuncto conlactus & a verEce _rinci_ali. _P punctum contactus. PROPOSITIO XIII. & a loco Q. 2. MAA_/V & y"-.modo demonstratur. Coral. & v_ SAT linea perpendicularis ab umbilico in tangentem. PROBLEMA VIII.4 N. A vertex principalis.fiffurcv. Coral. LEMMA XIII. 5' umbilicus ejus. Et concursus tangentis cujusvis P. in Latus rectum ibarabolce ad verticem quemvis _erlinens est fuadru_lum dislantie_ verlicis illius ab um3ilico flgur_.'Vrectae P. 3. LEMMA XIV.. Movealur co_us in _erimelro _barabohr: refuirilur lex vis cenlri_eta_ tendentis ad umbilicum hujus j_gur_< Maneat constructio lemmatis.

movebitur hoc corpus in aliqua sectionum conicarum umbilicum habente in centro virium. . qua lineola P R in minima aliqua temporis particula describi possit . Corol. reciproce in duplicata ratione distantiae sP.////_/.) Q Tf & 4 SA x Q. 59 parallelam Q R & perpendicularem Q T.vv. Jam ob similia triangula . aequalia sunt alterius latera Px seu Q R & P v._c_ 4 PSx Q. . eo in casu _equale est rectangulo .) ut _PS ad S_//.R. necnon Q v tangenti parallelam. & occurrentem tum diametro P G in v.L CoroL I. Ix.LIBER PRIMUS. Nam datis umbilico. S Ducantur haec mqualia SPq SPq x Q Tq a_quale S_P_/x 4XA : & propterea (per in _-_-. Q. & vi centripeta. M A & inde (per prop.M. & contra.) rectangulo 4 PS x P v. id est. ea sit. & puncto contactus. vii.PM'. & aequalia unius latera S.E. v. lem. & punctis P & Q coeuntibus. S P. quod si corpus quodvis P secundum lineam quamvis rectam PR quacunque cum velocitate exeat de loco _/9. tum distantiae S_P in ac.R aequantur. Sed ex conicis quadratum ordinatae Q v mquale est rectangulo sub latere recto & segmento diametri _Pv. quacum corpus exit de loco suo /9.. XlV. id est. & positione tangentis. elem. prop. S. seu 4 P S × Q R. quae sit reciproce proportionalis quadrato distantiae locorum a centro. Si velocitas. quze curvaturam datam ad punctum illud habebit. Ergo Q x quad. SPAr) Qxq ad Q Tq utPSqad SN. describi potest sectio conica. Est au/f_/_ tem (ob similia triangula Q:r T.P. & fiet QR corol. xnI. lib. .R.) vis centripeta est reciproce ut S_Pg x 4SA.. 2. 2. ratio Q v ad Qx (per corol. vI.-/ V lem..) fit ratio mqualitatis. ob datam 4SA. & 5. & velocitate corporis : & orbes duo se mutuo tangentes eadem vi centripeta eademque velocitate describi non possunt. simul agitetur. id est (per lem. Ex tribus novissimis propositionibus consequens est. I. Datur autem curvatura ex data vi centripeta. ut 4 -P S x Q_R ad 4 SA x Q.

)latus qu_e ultimo fit. Namque area tota est ut area QTx SP. Si corpora _lura revolvanlur circa cen[rum commune. PROPOSITIO XIV. Q Tq qu_e ultimo fit.. O N in infinitum diminuuntur. i.. ubi corpus recta descendit ad centrum. atque ideo rectangulum sub axibus est in ra- . area_ Q Tx SP. & ratione temporis periodici.. qu_e dato tempore describitur. hoe est (per hypothesin) reciproce ut SPf. XV. fuas cor2hora radiis ad cenlrum ductis eodem tem_bore descri3unt.Sea linea minima OR dato tempore is est ut vis centripeta generans. rem Namque axis minor est medius proportionalis inter axem majo& latus rectum. THEOREMA VI. ubi lineol_e _PR.E... Hinc ellipseos area tota. _ vis centr_e[a sit rec@roce in dz_licata ratione distanNce Iocorum a centro . ubi coeunt puncta P & rectumL_equaleestquantitati0Tf _QN" / O.D. THEOREMA dico fuod tempora periodica sesfui_licala majorum in elli_si3us suet in ratione axium. Q. -. L in duplicata hoe est. Circulum in his corollariis refero ad ellipsin.60 & vis centripeta per spatium OR: DE MOTU CORPOR UM potis sit eodem tempore corpus idem movere movebitur hoc corpus in conica aliqua sectione. latus rectum ratione Cord. eique proportionale rectangulum sub axibus est in ratione composita ex subduplicata ratione lateris recti. " / VII. cujus latus rectum principale est quantitas illa -Q-_-. & casum excipio. Nam (per corolprop x .. PROPOSITIO lisdem posilis. Ergo _ est ut Q Tf x SPf. ducta in tempus periodicum. dico guod orMum latera recta _rinc_alia suet in d_licata ratione arearum..

5'2" sive ut SY reciproce & 5"P x QT directe. d_¢su3duplicata lbrinci_alium directe. in maximis & minimis ab umbilico communi distantiis. ex raNone perikendiculorum Ab umbilico Sad tangentem P R demitte perpendiculum 5' Y. diculari3us rectorum : dico quod velocitates cor2Oorum sunt in ratione com_bosit_ inverse. id est (per prop.D. d¢ adis demissisque XVI. id est. hoc est (per lem.ZIBER PRIMUS. & manebit sesquiplicata ratio majoris axis eadem cure ratione periodici temporis. & duplicata ratione velocita- Coral 2. XlV. Sed hoc rectangulum (per coral. & velocitas corporis 2:' erit reciproce in subduplicata ratione quantitatis 5Z "Y -" q Nam velocitas illa est ut arcus quam minimus P 0 in data temporis particula descriptus.) est in ratione composita ex subduplicata ratione lateris recti & ratione periodici temporis. VIE) ut tangens P R./9. ad car_bora lineis reclis. estque 5' P x Q 7' ut area data tempore descripta.E. Coral I. Velocitates corporum. PROPOSITIO Iisdem 20ositis. Sunt igitur tempora periodica in ellipsibus eadem ac in circulis. ratione perpendiculorum. ob proportionales P R ad Q 7" & 5'P ad 5` Y.) in subduplicata ratione lateris recti. Q. 6I tione composlta ex subduplicata ratione lateris recti & sesquiplicata ratione axis majoris. THEOREMA VIII. £'. gum ibidem tangant ab umMlico communi ad has ta_lgentes perpenratione laterum orbitas. sunt in ratione composita ex ratione distan- . Coral. xIv. Q. quorum diametri aequantur majoribus axibus ellipseon. Dematur utrobique subduplicata ratio lateris recti. Latera recta principalia sunt in ratione composita ex duplicata turn. prop. ut 5`PxQT.

3. In parabola velocitas corporis ad quamvis ab umbilico distantiam est ad velocitatem corporis revolventis in circulo ad eandem a centro distantiam in subduplicata ratione numeri binarii ad unitatem. Nam (per corol. Componatur h_ec ratio inverse cum subduplicata ratione laterum rectorum directe. Coral. in maxima vel minima ab umbilico distantia. Iv.62 . & per corollaria sexta hujus & propositionis quart_e servatur eadem proportio in omnibus distantiis. quarum latera recta principalia sunt _equalia. In hyperbola perpendiculum minus variatur. Patet per corollarium quintum. qu_e corporum gyrantium in circulis ad easdem distantias. . CoroI.Corporum in ellipsibus gyrantium velocitates in mediocribus distantiis ab umbilico communi sunt ea_dem. 8. Nam per hujus corollarium secundum velocitas in vertice parabol_e est in hac ratione. Corol.) perpendiculum demissum ab umbilico ad tangentem parabola_ est in subduplicata ratione distanti_e. 5. Corol. in hyperbola major quam in hac ratione.DE MOTU CORPORUM tiarum inverse. in ellipsi minor est. velocitas corporis est reciproce ut perpendiculum demissum ab umbilico ad tangentem.) reciproce in subduplicata ratione distantiarum. est ad velocitatem in circulo in eadem a centro distantia in subduplicata ratione lateris recti principalis ad duplam illam distantiam. XlV. in ellipsi magis. in ellipsi minor est. in ellipsi magis variatur. In parabola velocitas est reciproce in subduplicata ratione distantia_ corporis ab umbilico figur_e. Cord. in hyperbola minus quam in hac ratione. In eadem figura. 2. ut distantia illa ad perpendiculum ab umbilico in tangentem sectionis demissum. lem. Cord. in hyperbola major. & hi sunt ut mediae proportionales inter distantias & latera recta. prop. 7. Nam perpendicula jam sunt semi-axes minores. & tier ratio subduplicata distantiarum inverse. Nam perpendicula jam sunt ips_e distanti_e. vel etiam in figuris diversis. & subduplicata ratione laterum rectorum principalium directe. Ideoque velocitas in conica sectione. 4. Velocitas gyrantis in sectione quavis conica est ad velocitatem gyrantis in circulo in distantia dimidii lateris recti principalis sectionis. 6. 6. Hinc etiam in parabola velocitas ubique _equalis est velocitati corporis revolventis in circulo ad dimidiam distantiam. hoc est (per corol.

S'. atque ideo datur.ff tam & si ab pq Sad in eas p. cogente vi centripeta. prop. i. xvI. ad perpendiculum ab umbilico communi in tangentem sectionis demissum. deflectat illud in toni sectionem PQ. PROPOSITIO XVII. qua corpus : in orbita quavis data _ q' gyretur. Anguli R_PS complementum ad duos rectos fiat . guam coribus describit de laca data cure data velacitate secundum datam reclam effredz'ens. 9. Hanc igitur recta PR ranger in recta aliquafl r orbi_P.) latus rectum principale coni sectionis ad latus rectum principale orbit_e in ratione composita ex duplicata ratione perpendiculorum & duplicata ratione velocitatum. Sit L coni sectionis latus rectum. & cognoscatur hujus velocitas in loco _.tangen_. & mox inde. prop. erit (per corol. Vis centripeta tendens ad punctum Sea sit. Unde cum (per coral. ut media proportionalis inter distantiam illam communem & semissem principalis lateris recti sectionis.LIBEl? . 63 Coral. De loco P secundum lineam P R exeat corpus P cum data velocitate. Tangat itidem r/_.RIMUS. 6.P. re_uiritur lilwa. d__ quod vis illius quantitas absoluta sit cognita . IV. ____ p t3 "____ //°_ I /: cI _i. tur perpendicula.) velocitas gyrantis in hoe circulo sit ad velocitatem gyrantis in circulo quarts alia reciproce in subduplicata ratione distantiarum. fiet ex _equo velocitas gyrantis in eonica sectione ad velocitatem gyrantis in circulo in eadem distantia. Datur pr_eterea ejusdem coni sectionis umbilicus . Posito quod vis centri:Seta sit rec_roce ibrofiorliana:is _uadrata distantiw locorum a centro. PROBLEMA IX.

& umbilico S. quam corpus tall vi describer. seu SP+PH ad PH ut 2SP+2KP ad L. dabitur. Sin tanta sit corporis velocitas.R P H. Q. & inde dabitur.RUM angulus . in qua umbilicus alter H locatur. & erit SPg--2 KPH+P_&rq=SHq= 4 CHg=4BHq--4BCq=SP+ PH: quad. cum data velocitate. figura erit hyperbola axem habens principalem aequalem differentiae linearum SP & PH. Quod si corpus majori adhuc cum velocitate de loco suo _P exeat. & dabitur positione linea P H. quod vis centripeta erit ut quadratum distantiae corporis a centro virium S reciproce . ideoque linea P Q recte exhibetur. & xm. jacebit P H ad eandem partem tangentis P_R cum linea PS. ut latus rectum Z aequale fuerit 2 SP + 2 KP. ideoque figura erit ellipsis. longitudo P H infinita erit.--LxSP+PH= S P q + 2 S P H + P H g -. xI. _F. NamproportioSP+PHad PHut 2 SP+aKPadL . datur umbilicus aher H capiendo D Had D S ut est latus rectum ad differentiam inter latus rectum & 4DS. ideoque tangente inter umbilicos pergente. xII. Hint in omni coni sectione ex dato vertice principali D. & inde dabitur. demonstratum est in prop. ut latus rectum Z minus fuerit quam 2 S P + 2 KP. & D propterea figura erit parabola axem habens SH parallelum lineae P K.64 DE MOTU CORPO. CoroL i. erigi intelligatur semiaxis conjugatus B C. Addantur utrobique 2KPH--SPg--PH_I+LxSP+PH. secundum rectam positione datam P _R egrediens. Nam si corpus in his casibus revolvatur in conica sectione sic inventa.L x S P + P H. de loco dato P. H. U nde datur P H tam longitudine quam positione. Nimirum si ea sit corporis in P velocitas. Demisso ad P/-Z perpendiculo SK. & fiet ZxSP+PH= 2 SPH+2KPH. latere recto £.F. capienda erit longitudo P Had aheram partem tangentis. & ex datis umbilicis S. & axe principali S P + PII.

& orbis tangenti .. x.in G. /" \\\ dat_e conitendentecujuscunque moveatur secti in onis perimetro ratur lex vis centripetae : ducatur C G radio R_P parallela. xvL .&requi./_.-" . C G cub. & corol. prop. Et si corpus illud vi aliqua extrinsecus impressa continuo perturbetur. & __'// vis illa (per corol. & ex orbe suo impulsu quocunque exturbetur. CoroZ 4. innotescet cursus quam proxime. I. habebitur motus quocum corpus de dato impulsus loco. cognosci potest orbis. c/c' -- E . punctum quodcunque datum R _ R . prop. 8: ex seriei analogia mutationes continuas in locis intermediis _estimando.. quem impulsus solus generaret. cujuscentrumsit C. Nam componendo proprium corporis motum cure motu illo. fit DS+DH ad DH ut 4 DS ad L. in duplicata ratione velocitatis hujus dat_e ad velocitatem corporis in circulo ad distantiam D S gyrantis (per corol. 3. in quo postea cursum suum peraget. 3.. 2. capiendo scilicet latus rectum ejus ad duplam distantiam D S. Unde si datur corporis velocitas in vertice principali D. exibit. . & divisim D S ad O Hut 4 D S-.P G occurrens cm. Cord. invenietur orbita expedite. 3..) dein D]2 rad D S ut latus rectum ad differentiam inter latus rectum & 4 D S.) erit ut R P quad.LIBER PRIMU& 65 in casu hujus corollarii. & schol.L ad L. Scholium. colligendo mutationes quas vis illa in punctis quibusdam inducit. Cord. vii. H inc etiam si corpus moveatur in sectlone quacunque conica. prop. secundum rectam positione datam.

Unde punctum R erit ad sectionem conicam. Sit S communis umbilicus figurarum . axi in quo umbih'ci jacent. si orbita sit ellipsis._ w s Si at. si ea sit hyperbola. d_¢ hyperkolicorum De inventione orbium ellipticorum.. ikaraholicorum ex umbilico dato.. P punctum per quod trajectoria debet trank "p sire. elli2bseos vel hyperbolw _Ounctum quarum quodvis tertium una H V cguaHs cujusvis V duokus S. & jungatur S ig. id est. perpendiculum illud T R sectionem conicam alicuti tan- 1_ "-. Ob mquales TS.4 B+SP. erit H V wgualis axi 2brincipali flgurte.O. /e_ Centro P intervallo MB--SP. ad inflectantur rectw duw H V. si tangit. Q. PROBLEMA descri&re X. d¢ rectas ibositione datas contingent. 7" U. I_ get : d¢ contra. & Zig recta quam debet tangere. Secet enim perpendiculum Tig rectam _H"V productam.E. vel . Uig & anguli TigS. si opus fuerit.66 DE MOTU SECTIO CORPORUIkf IV. trajedorias ellilk- d__ axikus princi2Oalikus quw transibunt ticas d¢ hyper3olicas. describatur circulus H G. altera S V a jkerpoadiculo T R in se demisso &'secetur in T . Ad tangentem Tig demittatur " " axis prinff i" _.//25' longitudo cipalis trajectori_e eujusvis. . _er 2Ouncta data. m dr . sit axi prin- cipali flgurw. S V.. H. um6ilicis v "_. in 2? .v. LEMMA XV. . PROPOSITIO Datis umbilico XVIII. a_quales erunt & rectae Sig. & perpendiculum Tig tanget eandem: & contra. 7"ig U.

ZZBE.R

PRIMUS.

6

perpendiculum S T, & producatur idem ad V, ut sit T V aequalis S T; centroque V & intervallo A/;' deseribatur circulus FH. Hac methodo siva dentur duo puncta P, p, siva dure tangentes TR, t r, siva puncture P & tangens TR, describendi sunt circuli duo. Sit 1-I eorum intersectio communis, & umbilicis S, H, axe illo dato describatur trajectoria. Dico factum. Nam trajectoria descripta (co quod PH+SP in ellipsi, & PH--SP in hyperbola requatur axi) transibit per puncture .P, & (per lamina superius) tanget reetam TR. Et eodem argumento vel transibit eadem per puncta duo P,_, vel tanget reetas duas TR, lr. Q.E._

PROPOSITIO Circa

XIX.

PROBLEMA

XI.

datum um_ilicum trajecloriam 2kara_olicam descridere, lute transi_it )Oar 2kuncta data, d__rectas )Oosilionedatas conti_zget.

Sit S umbilicus, _P puncture & 7"27 tangens trajectorire describendre. Centro _P, intervallo _PS describe circulum F G. Ab umbilico ad tangentem demitte perpendicularem S T, & produc cam ad U, ut sit 27" V a_qualis S 22. Eodem modo describendus est alter circulus fg, si datur alterum puncture _ ; vel inveniendum alterum punctum v, si datur altera tangens tr; dein dueenda recta Z F qure tangat duos circulos F G, [/ fg si dantur duo puncta _P,p, vel transeat per duo V, v,circulum si dantur Fdu_e tangentes t r, puneta vel tangat G & transeat TR, per ./p

Z'R. tumAd V,Fsi Z datur demittepuncture perpendicularem Sir, punc _P & tangens I_;/R,// eamque biseca in K; & axe S_K, vertice win|'_ // eipali _R"describatur parabola. Dico factum. II//_ ""_" Nam parabola, ob _equales SK & ZK, SP & | F_P, transibit per punctum P; & (per lem. XlV. corol. 3.) ob _equales S Z' & 7" V & angulum rectum S TR, tanget rectam Z'R. Q.E.F.

68

I_)E MOTU

CORPOR

U3:

PROPOSITIO Circa datum umbilicum

XX. trajecloriam

PROBLEMA quamvis

XII. descri_ere,

specie datam

quar per data l_u_zcta h'a_zsiMt d_ redas ta_zgel positione datas. Cas. x. Dato umbilico S, describenda puncta duo 29, C. Quoniam trajectoria axis principatis ad distantiam umV"

sit trajectoria .4 B C per datur specie, dabitur ratio

It :/] ad 29SIn , &ea L ratione Cad C S. bilicorum. cape Centris 29, C, intervallis 29K, CL,

K L __/_../ i.............../',_ /

\

describe circulos duos, &ad rectam ' .... i "[",,/ , fL, qua: tangat eosdem in K a A s _ & L, demitte perpendiculum S G, idemque seca in .4 & a, ita sit G.4 ad _/S & Ga ad aS ut est A'29 ad 29S &axe.4a,

\

. a ut

verticibus .4, a, describatur trajectoria. Dico factum. Sit enim /-1 umbilicus alter figurae descripta:, & cum sit G.4 ad .4 S ut Ga ad a& erit divisim Ga--G-,4 seu Ma ad aS--`45"seu 5'H in eadem ratione, ideoque in ratione quam habet axis principalis figura: describenda: ad distantiam umbilicorum ejus; & propterea figura descripta est ejusdem speciei cum describenda. Cumque sint K29 ad _9 5' & L Cad CS in eadem ratione, transibit haec figura per puncta/3 ), C, ut ex conicis manifestum est. Cas. 2. Dato umbilico .9, describenda sit trajectoria quae rectas duas 7'/g, t r alicubi contingat. Ab umbilico in tangentes demitte perpendicula S T, S t & produc ea- _,.,_.. ... dem ad V, v, ut sint 7" U, l v aequa"-.... les TS, lB. Biseca Uv in O, & erige perpendiculum infinitum OH, rectamque /7S infinite productam & Uk ut est ut trajectori_e descriseca inad K kS & k , ita sit UK ad /(-5" benda: axis principalis ad umbilicorum distantiam. Super diametro *Th i/t; "'Zf"-_ ............ ............. ", _"".... ""'_:::;ii" i
o'-----;............ "-., ......... -:-':::... !

\-_i_::_::: ..................... :"::!._!-'-v_ .._.\.-" "_........................ ... /

vi;-',:........ - ..a<_\

describatur circulus secans OH in H," & umbilicis S,/4, axe principali ipsam VII a:quante, describatur trajectoria. Dico factum. Nam biseca Kk in X, & junge HX, HS, HI/', Hr. Quoniam est VK ad KS ut

ZIBEI¢P.RIMUS.

69

Vk ad kS; & composite ut IlK+ Uk ad KS+kS; divisimque ut Uk-- VKad kS--KS, id est, ut 2 UX ad 2KX & 2 KXad 2 SX, ideoque ut UX ad HX & HX ad SX, similia erunt triangula UXH, HXS, & propterea VII erit ad SH ut UX ad XI-Z, ideoque ut VK ad KS. Habet igitur trajectori_e descript_e axis principalis UH cam rationem ad ipsius umbilicorum distantiam SH, quam habet trajectorize describenda_ axis principalis ad ipsius umbilicorum distantiam, & propterea ejusdem est speciei. Insuper cum VII, v H a_quentur axi principali, & VS, v S a rectis 7"R, t r perpendiculariter bisecentur, liquet (ex lem. xv.) rectas illas trajectoriam descriptam tangere. Q. _'. F. Cas. 3. Dato umbilico S describenda sit trajectoria quae rectam TR tanget in puncto dato R. In rectam T.R demitte perpendicularem S T, & produc eandem ad U, ut sit T U _equalis S 7". J unge V B & rectam us infinite productam seca in K & k, ira ut sit VK ad SK & Vk ad Sk ut ellipseos describen&e axis principalis ad distantiarn umbilicorum; circuloque super diametro Kk de_,.;;____ scripto secetur producta recta /.:. ..... ..\ /:R in H, & umbilicis S, I:, ...... .:. .\ axe principali rectam UM _ " ' \ _equante, describatur trajectoria. , """i"i/" .... ", ¢"--:;;;-e-_ ........ _............................................... _ Dico factum. Namque VH esse ad SMut VK ad Sly, atque ideo ut axis principalis trajectori_e describen&e ad distantiam umbilicorum ejus, patet ex demonstratis in casu secundo, & propterea trajectoriam descriptam ejusdem esse speciei cum describenda, rectam veto 7"B qua angulus URN bisecatur, tangere trajectoriam in puncto B, patet ex conicis. Q.E.F. Cas. 4. Circa umbilicum S describenda jam sit trajectoria/I _PB, qu_e tangat rectam Z'R, transeatque per punctum quodvis P extra tangentem datum, qu_eque similis sit figurze ap b, axe principali a b & umbilicis s, h descript_e. In tangentem Z'B demitte perpendiculum S T, & produc idem ad U, ut sit T V _equalis S 7]. Angulis autem VS:', S VP fac angulos hsfT, shg a_quales ; centroque q & intervallo quod sit ad a but ST' ad V S describe circulum secantem figuram apb in h. Junge s_h & age SH qua_ sit ad sh ut est

70

DE

MOTU

CORPORUII

SP ad sp, qu_eque angulum PSH angulo psh & angulum VSH angulo :sq _equales constituat. Denique umbilicis S, //, & axe principali ..4 B distantiam VH _equante, describatur sectio conica. Dico factum. Nam si agatur sv qu_e sit ad s: ut est shad sq, qu_eque constituat angulum z:s_p angulo h s q 8: angulum v s h angulo P s_7 _equales, triangula s v h, s: q erunt similia, & propterea vh erit ad :gut est sh ad s_7, id est (ob similia triangula VSP, hs:) ut est VS" ad SP seu ab ad _P¢. JEquantur ergo vk & ab.

, ,"/'°

/" ........ fill ................
Porto ob similia triangula VSI[, vsh, est VH ad SHut_kad s/_, id est, axis conica_ sectionis jam descript_e ad iIlius umbilicorum intervallum, ut axis a h ad umbilicorum intervallum s h; & propterea figura jam descripta similis est figur_e a P _. Transit autem h_ec figura per punctum P, eo quod triangulum P SH simile sit triangulo )Osh; & quia UH _equatur ipsius axi & VS bisecatur perpendiculariter a recta T_R, tangit eadem rectam TR. Q. £'. fi'. LEMMA _t dalis tri3us )_uncNs ad quarlum fuarum XVI. non datum injCeclere Ires redas

differenNce vel danlur

vel nullce sunt.

Cas. i. Sunto puncta illa data A, /5', C & punctum quartum Z, quod invenire oportet; ob datam differentiam linearum M 2", 15'2,

LIBER PRIMUS.

7_

locabitur punctum Z in hyperbola cujus umbilici sunt .4 & /5', & principalis axis differentia illa data. Sit axis ille M_A r. Cape P M ad MA ut est MdV ad A B, & erecta _PR perpendiculari ad M B, demissaque Z _R perpendiculari ad _P R; erit, ex natura hujus hyperbolae, Z_R ad M Z ut est MdV ad M B. Simili discursu punctum Z locabitur in alia hyperbola, cujus umbilici sunt A, C & principalis axis differentia inter .,4 Z & CZ, ducique potest Q S ipsi M C perpendicularis, ad quam si ab hyperbola_ hujus puncto quovis Z demittatur normalis Z S, ha_c fuerit ad A Z ut est differentia inter ..q Z & CZ ad M C. .d Z, & idcirco datur Dantur ergo rationes earundem ZR \ _-"" _./ ipsarum Z_R & ZS ad

rectm P, S ad Q concurrant in T, & & Z S_Rratio invicem; ideoque si agantur T Z & T.,q, figura T R Z S d_ibitur specie, & recta I'Z in qua puncture Z alicubi locatur, dabitur positione. Dabitur etiam recta 7"A, ut & angulus .,qTZ; & ob datas rationes ipsarum A Z ac 7"Z ad Z 5'

"_/z _'_ _ _

c

dabitur ratio ad invicem; /._ _ ,\.if j/ & inde earundem dabitur triangulum M 7'Z, T d" cujus vertex est punctum 2". Q.E. L Cas. 2. Si dum ex tribus lineis, puta A Z & 272, mquantur, ita age rectam 7"Z, ut bisecet rectam M B; dein qu_ere triangulum M T Z ut supra. Cas. 3- Si omnes tres mquantur, locabitur puncture Z in centro circuli per puncta ,4, 25', C transeuntis. Q. _'. f. Solvitur etiam hoc lemma problematicum per librum tactionum A_ollanii a Vieta restitutum. PROPOSITIO Trajectoriam XXI. PROBLEMA XIII. )Oer

circa datum umbilicum describere, quw transibit puncta data d¢ rectas )Oositione datas continget.

Detur umbilicus 5", punctum P, & tangens TR, & inveniendus sit umbilicus alter H. Ad tangentem demitte perpendiculum S T, & produc idem ad Y, ut sit 7" Y _equalis S T, & erit YH _equalis axi

72

.DE MOTU

COR.POR UM

principali. Junge SP, HP, & erit SP differentia inter HP & axem principalem. Hoc modo si dentur plures tangentes TR, vel plura puncta P, devenietur semper ad lineas totidem YH, vel P H, a dictis punctis Y vel P ad umbilicum H ductas, qua_ vel aequantur axibus, vel x_..., a datis longitudinibus 5"P differunt ab iisinvicem , vel ideo datasqua: habent differentias; dem, atque vel mquantur sibi f\ & inde, per lemma bilicus ille alter tf. superius, Habitis datur umautem um_-/'\' _<'/'x. \ _"" s _" /// .2["\ "_x....._._.. H //\\

bilicis una cum axis longitudine (qua_ vel est I:1-I; vel, si trajectoria ellipsis est,/:' H+ S_P; sin hyperbola, P H-- SP) habetur trajectoria.

Q.B.z.
Scholium. Ubi trajectoria est hyperbola, sub nomlne hujus trajectori_e oppositam hyperbolam non comprehendo. Corpus enimpergendo in motu suo in oppositam hyperbolam transire non potest. Casus ubi dantur tria puncta sic so]vitur expeditius. Dentur puncta /;', C, D. Junctas ]?C, CD produc ad £', F, ut sit _F]? ad KC ut SBad SC, & :;'Cad /;'D ut SCadSD. Ad £'_Fductam & productam demitte normales SG, B t f, inque G S infinite producta cape GM adA S & Ga ad a S ut est H_' ad t?S; & erit M vertex, & _.4ct axis principalis trajectori_e: qu_e, perinde ut GA major, a_qualis, vel minor fuerit quam .4 S, _ ......................................... _...._._........_D erit ellipsis, para,e_"/'e bola vel hyperbola ; puncto a in primo ,-........ casu cadente ad ean-V- -z" .......... --i. dem partem lineae c ,/ in secundo casu abeunte in infinitum ; in tertio cadente ad GN'cum puncto contrariam partem A; linea_ G2 v. Nam si demittantur l. ./......" CI, DN; erit IC ad HB ut E C

ad GF perpendicula

LIBER PRIMUS.

73

ad EB, hoc est, ut SC ad SB; & vicissim [Cad SC ut HB ad SB sive ut G A ad S M. Et simili argumento probabitur esse It'D ad $29 in eadem ratione. Jacent ergo puncta B, C, 29 in coni sectione circa umbilicum S ira descripta, ut rectae omnes, ab umbilico Sad singula sectionis puncta ductae, sint ad perpendicula a punctis iisdem ad rectam G F demissa in data illa ratione. Methodo baud multum dissimili hujus problematis solutionem tradit clarissimus geometra de la Hire, conicorum suorum lib. vln. prop. xxv. SECTIO V.

Inventio ordium u3i um3ilicus neuter datur. LEMMA XVII.

Si a datce conicw sectianis _uncto quovis P ad tm_ezii alicujus A B D C, in conica illa seclione inscripli, lalera quatuor infinite jbroducta A B, C D, A C, D B toEdem recite P Q, P R, P S, P T in datis angulis ducantur, singulw ad singula: rectangulum ductarum ad ojO_osita duo latera P Q x P R, erit ad rectanguhtm ductarum ad alia duo/atera o_b_ositaP S x P T in data ratione. Cas. I. Ponamus primo lineas ad opposita latera ductas parallelas esse alterutri reliquorum laterum, puta P Q & P R lateri A C, & P S ac P T lateri A B. Sintque insuper latera duo ex oppositis, puta A C & B 29, sibi invicem parallela. Et recta, quae bisecat parallela illa latera, erit una ex diametris conicae sectionis, 8: bisecabit etiam R Q. Sit O puncture in o quo _RQ bisecatur, & erit P0 I ordinatim applicata ad diametrum illam. Produc P 0 ad K, ut sit 0 K aequalis P 0, & erit OK ordinatim applicata ad contrarias partes diametri. Cum igitur puncta M, 19, P & sectionem, & dato angulo, I9, 2I & 23 K sint ad conicam P/( secet A ]3 in erit (per prop. I7. lib. iii. conicorum s .................... "_-_-----_-v-/_t g............... T

t / '_

-o

_ 'x

13

74

DE MOTU CORPORUM

Apollonii) rectangulum P Q It" ad rectangulum A Q 25' in data ratlone. Sed Q K & P R aequales sunt, utpote aequalium OK, 0 P, & 0 Q, OR differentiae, & inde etiam rectangula P QK & P Q x PR aequalia sunt; atque ideo rectangulum _PQ x PR est ad rectangulum A QB, hoc est ad rectangulum _PS x P T in data ratione. Q ._F. 29. Cas. 2. Ponamus jam trapezii ]atera opposita ,4 C & B D non esse parallela. Age 25'd parallelam A C & occurrentem turn rectae S T in t, tum conicae sectioni in d. J unge C d secantem _PQ in r, & ipsi _PQ parallelam age 29 M c secantem Cd in A/f & ,4 25' in _/V. "_ Jam ob similia triangula B Tt, /9 15'N; estBt seu PQ ad Tt ut 29 N ad 2VB. Sic & R r est sl----------'_--"_-.. P _T .............t .......... i ...............

ad A Q seu _PS ut D Mad A iV. Ergo, ducendo antecedentes in antecedentes & consequentes in consequentes, ut rectangulum _PQ in _Rr est ad rectangulum P S in 41 Q N B Tt, ita rectangulum iV/)2//est ad rectangulum .//2V/;', & (per cas. I.) ita rectangulum _PQ in _Pr est ad rectangulum 39 S in .P t, ac divisim ita rectangulum fl' Q x P R est ad rectangulum P S x _P 22. Q. £'. 29. Cas. 3. Ponamus denique lineas c

esse parallelas lateribus A C, M B, quatuor P _R, P S, inclinatas. _P T non sed ad _PQ ea , _ utcunque Earum vice age P f, _Pr parallelas ipsi .,'1 C; & P s, P t parallelas ipsi A B; & propter datos angulos triangulorum _PQ f , _PR r, P S s, _P T t, dabuntur rationes P Q ad P g, _PR adPr, atque PSad Ps,& PTad Pt; ideo rationes composit_e _PQ A

.....-..--"i..i',._ .......... ._ii."_'_"_ 'rE ..... .... /f .............. ,,,,.. "'"'""/"]_"-_D \ ..' /: / _ g B

xPR ad PgxPr, & PSxPTad PsxPt. demonstrata, ratio _Pg x _Pr ad P s x _Pt data PQxPR ad PSxP T. Q.E.D.

Sed, per superius est : ergo & ratio

.gIBER PRIMUS. LEMMA XVIII.

75

Iisdem posilis, si rectangulum duclarum ad opposila duo latera trapezii PQx P R sit ad rectangulum ductarum ad reliqua duo latera PS x PT tanget in data ratione; puncture P, a guo descr_tam. linete ducuntur, con#am sectionem circa trapezium

Per puncta .,4, 25, C, D & aliquod infinitorum punetorum P, puta p, eoncipe eonieam seetionem describi : dico puncture -P hane semper tangere. Si negas, junge AP seeantem hanc conieam seetionem alibi quam in _P, si fieri potest, puta in a. Ergo si ab his punctisp & h ducantur in datis angulis ad latera trapezii rect_ep g, pr, ps, pt & bk, bn, bf _d; erit ut bkxbn ad bfxbd ita (per lem. xvn.) p i7 xp r ad p s xp t, & ita (per hypoth.) Z'Q x 19)? ad _PSx P 7". Est & propter similitudinem trapeziorum b h Af _PQAS, ut a kad bfita _PQ ad P S. Quare, applieando terminos prioris proportionis ad terminos correspondentes hujus, erit b nad bd ut PR ad _P22. Ergo trapezia _equiangula Dnbd, D R t9 T similia sunt, & eorum diagonales/9 coincidunt. b, D 2° propterea Incidit itaque b \e _.... ,' '. ", _'i [. _b..,,_:\ ............t d

in intersectionem rectarum AP, D20 ideoque coincidit cum puncto 20. Quare punctum P, ubicunque sumatur, incidit in assignatam conicam sectionem. Q.E.D. Corol. Hinc si rect_e tres

c\--\" \__.

D

A q 7_.q B _PQ, 20R, 20S a puneto communi Pad alias totidempositione datasrectas A 25,CD, A C_singula_ ad singulas, indatis ang_lisducantur, sitque rectangulumsub duabus ductis-/9 Q×20R ad quadraturetertim20S in data ratione : puncturn P, a quibus rect_educuntur,loeabiturin sectioneconica qu_e tangit lineas A25, CD in z4 & C/ & contra. Nam coeat linea B D cure linea A C, manente positione trium .,4 B, C D, A C; dein

76

DE MOTU

CORPOR UM"

coeat etiam linea P T cure linea PS: & rectangulum PSxP T evadet P Squad. rectaeque _,4B, CD, quae curvam in punctis _/ & 17, C & D secabant, jam curvam in punctis illis coeuntibus non amp]ius secare possunt, sed tantum tangent. SchoIizo_z. Nomen conicze sectionis in hoc lemmate late sumitur, ita ut sectio tam rectilinea per verticem coni transiens, quam circularis basi parallela includatur. Nam si punctum p incidit in rectam, qua puncta A & 19 vel C & _? junguntur, conica sectio vertetur in geminas rectas, quarum una est recta illa in quam punctum __ incidit, & ahera est recta qua alia duo ex punctis quatuor junguntur. Si trapezii anguli duo oppositi simul sumpti zequentur duobus rectis, & line_e quatuor P Q, P R, _PS, _P 7" ducantur ad latera ejus vel perpendiculariter vel in angulis quibusvis / _equalibus, sitque rectangulum | sub duabus ductis _PQxPR zequale rectangulo sub duabus /, ....--_--.--'17

aliis /9 circulus. S x P iT, sectio conica evadet Idem fiet, si line_e quatuor ducantur in angulis quibusvis, & rectangulum sit ad rectangulum sub aliis duabus _PS x _P2/" ut rectangulum sub sinubus angulorum S, T, in quibus du_e ultim_e

/
C \_

.. -..>.._ r .." "_ _
,

:_ ......... :-,/o_.i\
_.)-.. ---7., -"_.......

d

\

a

_

A_

PS, t:'T ducuntur, ad rectangulum sub sinubus angulorum Q, !?, in quibus duze primze _PQ, P _R ducuntur. C_eteris in casibus locus puncti P erit aliqua trium figurarum, quze vulgo nominantur sectiones conical. Vice autem trapezii _.4/5'C19 substitui potest quadrilaterum, cujus latera duo opposita se mutuo instar diagonalium decussant. Sed & e punctis quatuor ./I, t?, C, 19 possunt unum vel duo abire ad infinitum, eoque pacto latera figurae, quze ad puncta illa convergunt, evadere parallela: quo in casu sectio conica transibit per c_etera puncta, & in plagas parallelarum abibit in infinitum.

LIBER

PRIMUS.

77

LEMMA

XIX.

rectce euatuor :ositione

P Q, P R,
.... - ..... 2

_ii ............

datas rectas A B,

cD,AC,BD,si,,S
singufas, in datis angufis ducanlur, recla,zgufum sub duaaus ductis, P Q x P R, sit ad rectangufum su3 afiis duabus, P S x PT, in data
_'atio_le.

\;"',"il
........... .-"I_ ".,.."\ ",. ..... .......... 4 I ": --_ _-R_ --.

Lineae A 13, C 29, ad quas rectae duae P Q, P R unum rectangu|orum continentes ducuntur, conveniant cum aliis duabus positione datis lineis in punctis A, 13, C, 29. Ab eorum aliquo A age rectam quamlibet A tt, in qua velis punctum P reperiri. Secet ea lineas oppositas B D, C D, nimirum B D in /q" & C D in I, & ob datos omnes angulos figurae, dabuntur rationes P Q ad P A & /9 A ad P S, ideoque ratio P O ad P S. Auferendo hanc a data ratione/9 Q x P R ad P S x P T, dabitur ratio P R ad P T, & addendo datas rationes t 9 1 ad t 9 R, & P Tad P H dabitur ratio P I ad P/-/, atque ideo punctum/9. Q.E./. CoroL i. Hinc etiam ad loci punctorum infinitorum P punctum quodvis 29 tangens duci potest. Nam chorda P 29, ubi puncta /9 ac 29 conveniunt, hoe est, ubi A/-/ducitur per punctum 29, tangens evadit. Quo in casu, ultima ratio evanescentium IP & P H invenietur ut supra. Ipsi igitur A 29 duc parallelam CF, occurrentem t329 in F, & in ea ultima ratione sectam in E, & 29 E tangens erit, propterea quod C F & evanescens I/-1 parallelae sunt, & in E & _P similiter sectae. Cord. 2. Hinc etiam locus punctorum omnium P definiri potest. Per quodvis punctorum A, 13, C, 19, puta A, duc loci tangentem A E, & per aliud quodvis punctum 13 duc tangenti parallelam 13 F

4 G 15' rectus sit. puncture D tanget sectionem conicam per puncta quatuor A.. & insuper B G quad. _equale rectangulo M G/-t. H_ec .__/ _ '"-. & latus rectum ejus ad diametrum __" . C. C D occurrentes alleris duobus in)_nite ibroduclis ibaralleloKrammi lateribus P S.. Atque ira problematis veterum de quatuor lineis ab Euclide incoepti & ab A_ollonio continuati non calculus. linea A H existente infinita. P Q in T & R : erunt sem_ber abscisste lalerum _arles P R & P Tad invicem in data ratione..4 G pertinens erit/5'AG G________q Sin ea alicubi occurrit. qualem veteres qu_erebant. Et contra.4 Gx G/-t.. . . ''. ". Lt_MMA Si ibarallelogrammum quod_is XX. & ietur autem punctum F per diametri ad quam B G & F G ordinatim applicantur. ad latus recacta indefinita A quod G erit positio tum erit ut B G q ad -.. locus hyperbola erit. _ lateri3us P tangit sectionem quamvis conicam in punctis unius anKulorum illorum infinite _roduclis A Q. sed compositio geometrica. silbartes illee abscissee sunt ad invicem in data ratione.. quo in casu circulus habebitur. P transeuntem. A S P Q angulis duobus o_)Oositis A d.4 G occurrat loco in Z-I._ A & P. ubi G intermedium est._ /B . locus erit parabola. ubi puncta A & H sita sunt ad easdem partes ipsius G: & ellipsis. a _unctis au[em occursuum B d__Cad quinlum quod&s seclionis conicee]kunctum D aKantur rectce duce B D.78 occurrentem loco in F. in hoc corollario exhibetur.4 H diameter sire latus transversum .. Biseca/5' F in G. A S occurril eidem sectioni conicce in B 6'7' C. Si A G nusquam occurrit loco..DE MOTU CORPORUM Inven. xIx. nisi forte angulus . B.__ lem. & erit .

& propterea ratio _P-R ad _PTdatur.r z . 79 Cas. altera D _" parallela sit ipsi A C & occurrat P C. Et contra..'--i_- reetangulum D E x 29 F ad ad rectangulum PS x P T ut .. si fieri potest. /_... \ _ ! ""olX_ _ . -P.. 2. & Z)F vicissim _DC. Sed q dantur _PQ & _PS. Cas.). O. P Q. B. CP & a puncto D agantur rectm dum D G. & ipsam P Q seeet recta C d in f..D. 15'7" tangens evadat. easque secet recta B/9 in punctis D. quarum prior 29 (7 ipsi A B parallela sit & occurrat P B. P S.._ ... Est & PR ..DH.E.. & C/9 ae B 7" coincident cum C_' & B l.d. "--. Q. & in P T capiatur _Pt in ratione ad P r quam habet _P 7' ad P_R: erit 25'.. transeant dum conicm seetiones per quinque puncta A. CD ad conicae sectionis punctum aliquod 29.. Hinc si agatur B C secans _PQ in r. at. rectangulum D G x 23 H. Jungantur BP. Ergo P R est ad conjun rationSt . C.) rectangu|um 19 E x D F ad rectangulum D G x D H in ratione data.l tangens conica_ sectionis ad punctum 15'. & ad quodvis conicae sectionis punctum/9 conveniant t? D. sequetur esse rectangulum DE x D Fad rectangulum/9 G x 19 H in ratione data. E: & erit (per lem. G.. chorda BD evanescente. CD .... Corol..p ad HB.. ideoque punctum D (per lem. CoroL 3. bus fit rectangulumPQxPR _i'-'" " . Et vice versa si /5' t sit tangens.. erit P -R ad P T ut P r ad P t.. Quod si _P -R & _P 7` ponantur in data ratione ad invicem.. B._/ _x_ que ideo in data ratione. Nam. ideoque ut _P T ad ct_'_'""_s! __ '''' i ut DE ad DI-Z. CA in H. d. & vicissim PQ ad PT " _.D.. Conica sectio non secat conicam sectionem in punctis pluribus quam quatuor. Q. turn simili ratiocinio regrediendo.LIBER PRIMUS.. CoroL 2. P -R ad DF que ad ut ut_(l RCG ad vel) P PS Sad ut29 ideo-/ G..... I.r. P.L'.. si sit P-R ad P T ut P rad P t: convenient.. I. ira ut... Nam concipe punctum /9 coire cum puncto 17.. XVlI... D E.. -. XVlII... C. B D. A 2_ in F.) contingere conicam sectionem transeuntem per puncta . Sed est PQ ad DE (seu IQ) ut PB ./.

& ubi punetum mobile M incidit in immotum iV. angulusgue D C M semper w_ualis angulo dato A C B : _unctum _ositione datam. Et vice versa. .. A transeunlem. si rectce B D. C D concursu suo D describent sectionem conicam per puncta B. S. Si rectce due mokiles d__ injqnitw B M. M C D efflcientes ducantur : dz'co ]uad hw duw 13D.. HP..8o DE MOTU CORPOR UM P T ut _Pq ad P T. C D concursu suo E) describant sectionem conicam . & facientes angulum BP T . C D cure _riori6us duabus ad )Ouncta illa data B. C M _er data _uncta B.. d__ sit angulus D B M scrubberw_ualis angulo dato A B C. _. CD in T & R.X x ..T "':.. _ aliw duw infinitw rectw B D. unde PR hypothesin.buncla B.. Biv.'.. Junge CAr. LEMMA & Pq sibi invicem _equantur.:: ... PR occurrentes ipsis HD... C ceu _oIos duclw.4>_".'/ . C. /I "><'X I. :. concursu suo M descrihant lerliarn _bosilione datam rectam M N . & a puncto P age rectas P T. M continget rectam Nam in recta MIV detur punctum _At. CP.. C datos angulos M B D./"<. /. contra XXI. incidat punctum mobile D in immotum p."./'/" ' . .ker data . C transeuntem.

& P R ad N A[ ut PC ad AFC. Tanget ergo punctum D sectionem conicam per puncta quinque t?.. _/V agatur recta n AT. 8 t /equalem angulo dato B_V2I_ & angulum C PR a:qualem angulo dato C2V]/¢. _r: per eadem n. C. & ubi punctum D incidit successive in duo quaevis sectionis puncta immobilia/_. & restabunt aequales NBA/Z& P29 jr" NCM & PCR: ideoque triangula N-B_a//. versetur punctum M in linea aliqua curva. perpetuus rectarum mobilium 29 T & C_R concursus. A.. C. PB T similia sunt. & h_ec erit locus perpetuus puncti illius mobilis 2//]'. proindeque datam rationem inter se. P. ubi punctum 2kf perpetuo tangit tineam eurvam. . P transeuntem. ut & triangula AT CA. contingit sectionem conicam.[. 0. & angulus 29 CA//semper _equalis angulo dato A C29. E. si fieri potest. 2V. Sed & ex jam demonstratis tanget etiampunctum D sectionem Co-F ..4. Quare P Z' est ad 2V JtZ ut P 29 ad N 29. C. P immobilia.) punctum D.. aufer communes N B D & 2VCD. Cum ergo (ex hypothesi) aequales sint anguli M B D. C. Ergo P T & P A' datam habent rationem ad _/V _f. atque ideo (per lem. per puncta 29. si punctum mobile 29 contingat sectionem conicam transeuntem per data puncta 29. ].29. N 29P. & sit angulus 29292///semper aequalis angulo dato A B C. ut & anguli M C D. Sunt autem puncta 29. P transeuntem. AFC P . xx. Nam.LIIgER I'RL)[US. punctum mobile 2/I incidat successive in puncta duo immobilia n. P C R. Et contra.

82 Dt_" 310TU CO. Deinde a polls duobus/3. transeuntem. Tt evanescentibus. Nam punctum illud d (per lem. abscinde quasvis 29t. r & polos/3. PROBLEMA XIV. . C. contra corol 3. 29 transeunte .) versatur in conica sectione per puncta quatuor A. & si per earum terminos/. A C. coit punctum d cum puncto 29. ubl punctum _/_ perpetuo tangit lineam rectam. novissime ductis 1"2:' S. '\ \ 5k\ \ . 29R proportionales . 29. Igitur punctum M versari in linea curva absurdum est. 29_R Q per punctum quartum 29.RPOR CM nicam per eadem quinque puncta /3. p. C r concurrant in d. xx. Q. PROPOSITIO Trajectoriam XXlI." & circum duo eorum angulos magnitudine datos M/3 C. C.D. A. hisque parallelas Z'29 S./3. P. D. B. per data quinque ibuncta describere. C age per punctum quintum 29 infinitas duas/3 29 T. "" \ Idem ah'ter. C. age rectas A/3. . rotando tria quzevis A.4. 29. Ab eorum aliquo Mad alia duo quzevis /3.E. •. 29r ipsis 29 T. & lineis Rr. A C/3. C. _. 29. 29 R Q (priorem priori & posteriorem posteriori) occurrentes in I' & R. C act_e /3 l. C. CR 29. Q sita. locabitur punctum illud d in trajectoria qu_e(7./3. E punctis datis junge /3. ". C. Denique de rectis 29 P/V./3. C. Ergo dum sectiones conica_ transibunt per eadem quinque puncta.lemmat. qum poll nominentur. Transit ergo sectio conica per puncta quinque M. 29. Q. acta recta tr ipsi TR parallela. Dentur puncta quinque . ceu polos. xx.

D. C/9 intersectio.D P. vel _'Zg. & ubi punctum m accedit ad puncta L. & crurum g A. 2V in quibus altera crura /5'L. Constructio prior evadet paulo simplicior jungendo BP.P. C.. xxI. C}I/ intersectio. quae jam sit m. deinde ad punctum P.) continget sectionem conicam J\ per puncta B.. Q. CA. & in ca. qum jam sit d. 83 applicentur crura BA. trajectoriam quzesitam P _/D d_' deiineabit. CL vel B3f. Hinc recta expedite duci potest. 15'. _IV-.. primo ad punctum Z). qu_e trajectoriam qu_esitam in puncto quovis dato/5' continget.4.F. M. Accedat punctum dad punctum B. Agatur recta infinita AI_/V. & recta B d evader tangens qu_esita. C transeuntem. CA. Unde etiam trajectoriarum centra. & rotentur anguli illi mobiles circum polos suos B.LIBER PRIMUS. Corol. C. ut in corollario zecundo lemmatis xIx. Scholium. punctum d (per constructionem) accedet ad puncta M . & . CL casu utroque se decussant. Corol. 2. si opus est. Describetur itaque sectio conica transiens per puncta quinque . producta capiendo Bp ad B Put est PR ad P T.E. diametri & latera recta inveniri possunt. incidat semper in rectam illam infinitam _/flV. ea lege ut crurum/7 L. & notentur puncta A/f. Nam punctum d (per lem. I.

Zdem a/i/eJ: Revolvatur turn angulus magnitudine datus C 2.) incidet semper in trajectoriam describendam. & agendo P 5" parallelam recta_ t5'H.. in quibus anguli crus 85'C secat radium illum....... nisi mavis curvam. $ agendo quamvis t r ipsi T/T parallelam. de PQ... Dentur tangens Z-ZB. P.. & C D secantem P O in ]?.. & actarum C r.. fuw per data fuahwr puncta rectam coJ. I.... P t ipsis P )7. ut in constructione secunda.ztinffeit6ositione datam.. & agendo rectas B e.. Notentur puncta 3/. & alia tria puncta C.....'. iV.. C . xx...p_' ad P B... tum radius quilibet rectilineus & utrinque productus/) C circa polum C. erunt p e & P r semper mquales. P i_ ad P T... comple parallelogrammum L. ubi crus alterum /?/-/concurrit cum eodem radio in punctis _P & 2).. E t concursus d (per lem. PROPOSITIO Trajectoriam XXIII.. P T proportionales respective .. transi6it.']-/circa potum t5'.84 D]_" _IOTU CORPOIi U}II per j6 agendo rectaminfinitmm _6e ipsi S P T parallelam &. C r concurrentes in d.. & P O parallelam rect_e 19 C. punctum contactus /. Deinde ad actam infinitam 3/Z2V concurrant per- . describere mechanice.....'D secantem S P in T. Hac methodo puncta trajectori_e inveniuntur expeditissime...' SP Q.. Cas. D. P S abscinde P _. d_ descri6ere. inea capiendo semper _ e mqualem P r. 2. Denique. PROBLEMA XV.. J unge B C.. Nam cum sint Pr ad P t... p ead P t in eadem ratione . Age L.

vel extra . C. in ratione composita ex ratione rectanguli XHY ad rectangulum 2?HD. Q. _ _ c_ /i . linem CA & CB coincident. ut est rectangulum sub media proportionali inter C G & G P & media proportionali inter 2?H & HD. 0.fi'. ita ut sit HM ad Z.dad puncture B. Invento autem contactus puncto A. tangentique occurrentibus in H & f..ZIBER PRIMUS. Dentur puncta quatuor B. 8: cruris alterius B H concursus cum radio delineabit trajectoriam qumsitam. & rectam BH tangentem in puncto P. F.. Nam si in constructionibus problemarls superioris accedat punctum . Nam si rectm PiT parallela HX trajectoriam secet in punctis quibusvis X & Y: erit (ex conicis) punctum . 85 petuo radius ille CP vel CD & anguli crus BC. seu rectanguli . ad A ] fluad. ad rectangulum sub media proportionali inter D G & G B & media proportionali inter PI &_ZC. __. Cas. D. D. Capi autem potest punctum #/ vel inter puncta H & I. describetur trajectoria ut in casu primo. ut fuerit H A ffuad. tiones ibi positm evadent emdem cum constructionibus hic descriptis. & ex ratione rectanguli 2? HD ad rectangulum PIC. & linea -/4 B in ultimo suo situ / P_\ ___--_.//.// ita locandum. De-' lineabit igitur cruris B H concursus cure radio sectionem conicam per puncta C. atque ideo construcM! . D C G Pad rectangulum D G 2?. Junge bina lineis 27D. 2. & erit // punctum contactus. _P transeuntem. _P extra tangentern HI sita.E. & perinde trajectoria dupliciter describi. fiet tangens2?H. Secetur tangens in _4. E. CP concurrentibus in G.

\ /" "_.4 sunt in una recta R S.. Dentur tangentes HI. L quodvis I. Jacent & A in una recta. C.P recta.. agatur recta Z Y tangenti alteri /2L parallela._.... Deinde etiam per alia duo quzevis C. 29 age infinitam CD tangentibus occurrentem in punctis I. I & L. ideoque IZ ad I. P. __..E.__ "-: / / /. Per punctorum duo qu_evis 29." SL. erit (ex conicis) G_P quad. K.. ut rectangulum CID ad rectangulum CL 29..4 &/9 in autem inventis.... dein age RS secantem tangentes in A & _/9."86 PROPOSITIO Trajectoriam D. i. Seca autem pro lubitu vel inter puncta K & H..5.. describere.F. dJ rectas duas_posiNone galas continget. trajectoria superioris.. Hisce problematis atque ideo I Z ad L _Put S Iad x. 8: IS ad L S ut est media proportionalis inter CI & ID ad mediam proportionalem inter CL & L D. -'"'_X_ seu IZ quad. Z in una recta. ..32 1 Y seu ]Z qetad..& erunt A & P puncta contactuum. ideoque puncta S.-" ../9.. . Porro tangentibus concurrentibus in rectangulum . .-. ad I"4 guad.. Q. .//ut G_P ad G "4.. L. fuae transibit _er data tria ibuncta. Jacent ergo puncta S. Et & .. & per punctorum H. ad G A ergo puncta _P. D age rectam infinitam 29D tangentibus occurrentem in punctis/-/..E MOTU CORPOR UM XXIV... & in _ \ tionalis ca sumatur inter IZ IX media & I Y: proporerit. describetur ut in casu primo . id est (per construetionem) ut SZ quad._c vii. Nam si A & P supponantur esse puncta contactuum alicubi in tangentibus sita.::. PROBLEMA XVI. qu_e / \ occurrat curv_e in X & 2... W.... vel extra eadem. ad SL quad. _P & "4 sunt eodem argumento probabitur quod puncta _R. "_i\ G. ut quad... ad L P quag.. ut sit HR ad KR ut est media proportionalis inter B H & HD ad mediam proportionalem inter 291( & t.. in tangente alterutra HI situm. _A'L & puncta B. Jacent igitur puncta contactuum .. Actas ita seca in R & 5.229... z in una recta..

innotescunt constructiones. ad rectam A B ducatur qua:vis G D. Concipe igitur punctum G motu continuo percurrere puncta omnia figura: prima:. ad punctum D ducatur recta O D. sive non secet.( tanget etiam conicam sectionem. _ --/---'---_G in figura nova /}gi puncto / G respondens. Eadem ra/ tione puncta singula figura: adatque ) O290. Distinctionis gratia nominemus 29 G ordinatam primam. ea:que non pendent ab hac sectione.li. iisque ultra demonstrandis brevitatis gratia non immoror.. LEMMA XXII. Ducantur pro lubitu rectee dua: parallela: A O. & O a (quo paraltelogrammum O A B a completur) radium ordinatum novum..i "t/:_ . O 29 radium abscindentem. Dico jam quod. 87" In hac propositione. sive recta X Y trajectoriam secet in X & /7. ipsi BL occurrens in d. Figuras in alias ejusdon generis flKuras naulare. & punctum g motu itidem continuo percurret puncta omnia figura: nova: & eandem describer. ipsi O A parallela. & casu secundo propositionis superioris constructiones ea:dem sunt. punctum . a d abscissam novam . / '-. ubi non secat. prima: dabunt puncta toti_ J/ J " A B D I dem figura: nova:. & a punc1_. Deinde a puncto aliquo O. A Z) abscissam primam. Conicis sectionibus hic circulum annumero. /. deam &qUamerithabet haben s rati°nem punctum 29gG ad "'"""iiiiiiiiiiiiiii!i ii. si punctum G tangit rectam lineam positione datam.... O polum. B L tertiam quamvis positione datam A B secantes in A & B. Por- . Sed demonstratis constructionibus ubi recta ilia trajectoriam secat. in linea O A dato. O A radium ordinatum primum. Transmutanda sit figuJra qua:vis H G I.. Si punctum G tangit conicam sectionem. to occursus erigatur recta / I dg datum quemvis angulum o cum recta B L continens. & a figura: puncto quovis G. dg ordinatam novam..LIBER PRIMUS. punctum g" tanget etiam lineam rectam positione datam.

t /_ & dgad duas in aequatione /".. ha:c recta eodem modo cum curva in figuram novam translata tanget lineam i11am curvam in figura nova.. sunt ejusdem ordinis analytici. Linea: dua: erunt ejusdem puncta G.88 D. g tangunt. indeterminata: illm A D & D Gad unicam tantum dimensionem ascendunt. simul evadent curvarum tangentes in figura utraque. Sed brevitati consulo.. quas puncta G. Nam si curvae puncta qumvis duo accedunt ad invicem & coeunt in figura prima.. quod si recta aliqua tangat lineam curvam in figura prima. producetur aequatio nova. 2!) G in prima ascendent semper ad eundem dimensionum numerum.. Dico prmterea. puncta eadem translata accedent ad invicem & coibunt in figura nova. _ _ i) i Indeterminata: a d. OA xAB dg" ad D G. in qua abscissa nova a d & ordinata nova dg ad unicam tantum dimensionem ascendent. & A 19 ad A D . vel earum aldimensiones in mquatione prima. & ordinum. ''" .... Jam si puncture G tanglt rectam lineam.. atque ideo qua: designat lineam rectam. qua rdatio inter abscissam A D & ordinatam D G habetur.. g" tangunt. & contra. rig" in a:quatione secunda.E 310TU CORPOR UM ro si punctum G tangit lineam tertii tanget lineam tertii itidem ordinis . punctum # sic de curvis lineis superiorum semper ordinis analytici quas dad 0 A ita sunt Od ad OD.. quibus hmc puncta junguntur. ideoque A D mqualis est ad ' & D G a:qualis est OA adx dg _./: secunda. Et sic de tribus vel pluribus dimensionibus. . & . Etenim ut est a ordinis analytici.//D. & ac[ pro D G. ascendent itidem a d /L o / / . atque ideo in a:quatione quavis... scribendo in hac a:quatione OAxAB OAxdg a d pro A D. Sin terutra ad duas AD . Componi possent harum assertionum demonstrationes more magis geometrico. & propterea lineae. & ascendebant D G.. atque ideo recta:.

M'US. & tangens _ tertia fiet parallela rectae per puncta /_t duo data transeunti. lineae autem parallelae sunt. si per inversas operationes transmutetur haec figura in figuram primam. /_1 \ Per concursum tangentium quarumvis duarum cum se invicem. & concursum tangentis tertim cure recta ilia. sufficit rectarum. transferenda sunt puncta. Inservit autem hoc lemma solutioni difficiliorum probtematum. adhibendo pro radio ordinato primo lineam quamvis rectam. vertuntur in rectam & circulum. per lemma su- d lie \ \ c!_ \ perius. Postquam autem problema solvitur in figura nova. quarum ope curva linea definitur. /51 tangentes . eaque adhibita pro radio ordinato primo. age rectam infinitam. tangentes. Nam quoties duee sectiones conicm obvenerint. PROBLEMA XVII. & aliae rectae. quae per puncta duo data transit. In hac l figura tangentes ilia: dua_ evadent \ sibi invicem parallelae. Utile est etiam hoc lemma in solutione solidorum problematum. transmutare licet earum alterutram. transmutando figuras propositas in simpliciores. in constructione planorum problematum. quae nusquam concurrunt. quarum intersectione problema solvi potest. in figuram novam.5 . PROPOSITIO Tmjccloriam XXV. si hyperbola sit vel parabola. Sin curvilineam transmutare oportet. & per easdem in figura nova lineas rectas ctucere. quae per concursum convergentium transit. Nam rect_e quaevis convergentes transmutantur in parallelas. 89 Igitursi figurarectilinea inaliamtransmutandaest. intersectiones transferre. tmnsi&'l. habebitur solutio quaesita. Sunto /} i. ___ recLas • dcscri3cm. Recta item & sectio conica.z g illm duae parallelw. transmutetur figura. quw per data duo pumta ires coJztz'nget positione datas.ZIBER PRI. in ellipsin: deinde ellipsis facile mutatur in circulum. idque quia concursus ille hoc pacto abit in infinitum. I 1 i. a quibus conflatur.

d. 6 alterutrum cadit inter puncta h. h. d. per qua_ conica sectio in hac figura nova transire debet. Sun- . sunt h c quadrature ad rectangulum a/z6. k. & altera_ du_e sunt latera quadrata rectangulorum ah 6 & a[6 : & erunt c. i. PROBLEMA XVIII. & latus quadratum rectanguli al6. capi. & e I quadratum ad rectangulum a[6 in eadem ratione. Ca_terum perinde ut puncta a. l. Etenim. debent puncta c. & ke ad kd ut est summa rectarum J_i & k lad summam trium linearum. Secentur recta_ hi. l.) in figuram novam. ex conicis. & composite. transmutetur figura & tangentes bina_. fi'.E. e puncta contactuum. PROPOSITIO Trajecloriam XXVI. & parallelogrammum k/k ] complens. & ic quadrature ad id quadrature. & alterum extra. Habentur igitur ex data _ illa ratione puncta contactuum c. 6 jacent vel inter puncta h. radium ordinatum primum concurrebant. & el ad latus quadrature ipsius a l6 sunt in subduplicata illa ratione. in data ratione omnium antecedentium i d Lk h i & k [ad omnes consequentes. vel extra. k[ in c. e. ik. l in figura nova. problema impossible est.bunclu_n datum. d. qu_e sunt latus quadratum rectanguli a h 6. vel extra. adhibita. ic ad id. xxn. quarumlibet tangentium ad duarum agatur recta infinita.90 DiE MOTU CORPOR UM tangens tertia. qu_e ad jam evadent parallela_. ita ut sit h c ad latus quadratum rectanguli a k 6. Si punctorum a. d. & recta ik. i c ad i tt. & propterea h c ad latus quadratum ipsius a h 6. & k e quadratum ad k d quadratum. quarum prima est recta ik. Per inversas operationes lemmatis novissimi transferantur ha_c puncta in figuram primam. e.) describetur trajectoria. e vel inter puncta _. quce transz'6z't per . C__ rectas descre'6ere. a. Q. gualuor jbosilione dalas conlinffet. xIv. Ab intersectione communi duarum intersectionem communem reliquarum & eadem pro radio ordinato primo (per lem. & ibi (per prob. d. ke ad k d. & h I recta huic parallela transiens per puncta illa a.

. & propterea ad GD..... & ob datam FD & datam rationem L K ad FD.E. " . Djunguntur.. in Per J[ operationem inversam transferatur / hoc puncture in figuram primam.._..currant enim recta: A C... . _ d..-"! ..... terminenlur. / / puncto in figura prima dato respondens..L. secdur in ratione data in K: dico quod 2bm_ctum K locakitur in recta 2_osilione data.. "'_. B... Q. Si rectle duce2hositionedata. dr" recta C D. A C... & erit ex constructione E C A Cad 27D. Per figura: centrum O agaque in hac turpp qpunctum ."'" .. & similia erunt triangula CLK. Per eadem vero describi potest trajectoria illa per problema xvn._ _ deque punctum L locabitur in recta EL positione data.. o . ad specie Secetur C F in L ut dabitur EFF ut _7 C. triangulum hoe est. [ i. sit C L // _ / //_!_ L( K .ZIBER PRIMUS.. datamgue ha3eant ralionem ad invicem.. CFD.. & existente Of nova a:qualifigura Op. erit q punctum alterum per quod sectio haclemmatisxxn. figura nova transire conica debet. Sit- _/ y / ] _. ik & h I continentes parallelogrammum h ik 1.. LEMMA XXIII. . Con.. 2 . & ob datam illam ra". A & ibi habebuntur puncta duo per qua: trajectoria describenda est.. J unge L K. & in BE capiatur 27 G ad A E ut est 27D ad A C.. ideoque in ratione data. dabitur etiam specie ad CFin ratione CK ad _ i-a iiiiiiII'" /:"'" triangulum EF. B D in £'... B Dad data fiuncta A.. sitque FD semper _equalis data: £" G.F." _ C D.tionem.I 91 to ill_e h i & k l.... proin.. ... qua 2buncta indelerminata C... .

4--CL .//15'.q_. & ita divisim icarumut.92 DE MOTU CORPORUAir c'..'.. recta tres .. .. C-/lC ita EC--CA ECad ad ._ \_. & erit semper E L A"IJ parallelogrammum. _ _ £'F.' tangentes in A &/.. . jugata_ . ob similitudinem triangulorum _'AF. grammum f ]( C L . " Q." erit ex natura section urn conC A ad C Z. & compleatur paralleloseque mutuo secent in C.2_-_-g-_/u/ -----/M / _. sit media 2hr@ortiona[is inter harum segmenta.. /_. LEMMA Sz" recite ires tanzant quamcunfue XXIV.. _" _ a _ _ HK & IE C._ c_ seuEA adAL. dico fuod sectionis semidiameter hisce dua&ts 2haralle[a.punetis eontaetuum & langenti /er//c: inte_ffecta... D_M tangenti FGoccurrantinE&f/. .. & occurrens prioribus tangentibus in /7 & G. Sunto A F.. id est.__//-" /o'_\ /'_'x_..... Cord. GB parallelm duze coni sectionem A D/. ]3 G sunt ..& compositeE_/ ad EA+A£ seuE'LutEC ad EC+ CA seu EB: ideoque.z/ dabitur L K. GD... datas habent rationes ad invicem._/I P "_ _ \ /_'f_-_'" I / . quarum du_ paral- lels' sint ac denturpositione ..E.. in parallelogrammi illius latere positione dato /-[K.. E F recta tertia coni seetionem tangens in I. Ob datam specie figuram E FL C.. Huic _equalis capiatur E/t. EL & £'C." sitque CD semidiameter figur_e tangentibus parallela : dico quod A fi'.D. C D."7 F" Nam si diametri concontinue proportionales. coni secNonem.

sumantur auten_ laterurn quorumvis duor_trn conterminoru_z abscisscv terminatce ad angulos oppositos 2barallelogrammi : dico _uod akscissa alterutrct sit ad latus illud a fuo est ahscissct.latera quatuor ML. MF: . E B G. E-L. & divisim ut FP ad G Q. D. ut _ctrs lateris alterius contermi_i inter _unctum contactus d_ latus terliurn est ad ahscissar_tm aIteram. 1I<2. Tangant parallelogrammi Mr_. Q. & secet tangens quinta FQ M A L MI ha_c latera in _F.E. d__ ahscinda_zlur ad lanKenlem quamvis quintam . E C H. Est itidem. 2.'G occurrant in F & G./. CorM. P Q tangentibus parallelis _/_/. concurrent ad rectam _/C/.. vel laterum E-Z_. erit ex _equo perturbate A Fad /5' Q ut A Pad/5' G. 93 E L I.ZIBER Pt£I_I U_. duct_e. Cord. E'Q. FQ. per puncta P & (7. atque ideo ut FO ad 0 G. D. atque ideo ex a_quo perturbate _14 Fad CD ut CD ad _' G. Hinc si tangentes dua_ F G. £'.' transeuntem. Si _arallelograrnmi latera fuatuor i_finile 2brod_tcta la_zga_t sectioJte_ quamcun_ue conicam. sumantur autem laterum 3//7. L l ut C H ad B G. C. L Z seu CK ad CD ut CD ad CH. i. Unde etiam rect_e du_e P G. A F ad./. F & Q. ML abscissae E-H. seque mutuo secent in 0. H & .'. [E.' per centrum figur_e & puncta contactuum A. P & Q. sectionem conicam in A. Q. E-Z abscissae ME. ex natura sectionum conicarum. LEMMA XXV.

descri3ere. 12.. CoroL 3. & divisim ut Qg ad Ee.4 B G. M F E. & componendo ME ad MI ut BKadKQ. "4 g FE dia- Dentur positione Figur_e quadrilatera_ tangentes .R" est centrum sectionis.E.. MK (per lem. P M A L / CoroL 2. Q. G CO. 3. & (per corol. circa datam sectionem conicam descriptum. transibit h_ec per centrum sectionis eonicm. Q. lem xxv. & dividendo K H ad K L ut A M ad M F.D. ut & huic a_quale rectangulum/t'Hx MF. & KH adKL ut "4 Mad M_F. sub quatuor quibusvis content_e gonales ._fE _equabitur rectangulo Kg x Me.94 DE MOTU CORPOR UM dico quod sit ME ad MI ut BK ad KQ.transibit eadem recta per medium omnium Eq.D. dabitur rectangulum /t'Q x ME./Equantur enim rectangula iIla ob similitudinem triangulorum K Q H.4 P. Nam per corollarium primum lemmatis superioris est ME ad E I ut AM seu B K ad B Q. e Q jungantur & bisecentur. Et si sexta ducatur tangens eg tangentibus KZ. quw rectas fuinfue lhositione dales conlingeL F D E. BE biseca in iV/ & _/V. PROPOSITIO Trajectoriam XXVII.4. Item KH adHLutBKseuAMad A F. _7//I occurrens in g & e . & recta per puncta bisectionum agatur. CoroL I.E. B CF. Nam cum sit Q q ad E e ut k'Q ad 21/Ze. . Hinc si datur parallelogrammum IKL M. Unde etiam si E q. eritque KQ ad Me ut K¢ ab ME. PROBLEMA XIX. rectangulum A'Q x . e Q. xxm.) recta MA r per puncta bisectionum acta transibit per centrum trajecto- ...) & medium rect_e ltf.

& tum demum per construct. includuntur in pr_ecedentibus. Scholi_m2. KL concursus C & K. G./719 E in L & K. ubi dantur trajectoriarum vel centra vel asymptoti. 95 rim.F biseca in 29 & Q: & recta _PQ per puncta bisectionum acta transibit per centrum trajectori_e. 2. lem. Eadem methodo invenire licet alia contactuum puncta. Nam datis punctis & tangentibus una cum centro. FK cum parallelis C/. Per harum tangentium non parallelarum CL. Problemata.ZIBER PRIMUS. KL in punctis contaetuum. Secet h_ec tangentes alias quasvis duas G C/9. XXlV. trajectoriam describere. Rursus figurze quadrilatera. fi'& L age CK. _ B G Dfi'. fi'L concurrentes in _R. prob. Sit illud O. sub aliis quibusvis quatuor tangentibus content_e. & acta KL tanget trajectoriam describendam. Dabitur ergo centrum in concursu bisecantium. dantur alia totidem puncta alizeque tangentes a centro ex altera ejus parte _equaliter distantes. Tangenti cuivis B C parallelam age KL. XlV. Concipe tangentis cujusvis punt- . Asymptotos autem pro tangente habenda est. £'. Pater hoc per corol.& recta OR ducta & producta secabit tangentes parallelas C_/7. Q. diagonales (ut ita dicam) B Zg. & ejus terminus infinite distans (si ira loqui fas sit) pro puncto contactus.. ad earn distantiam ut centrum 0 in medio inter parallelas locetur.

eumque servantia situm revolvantur circa polos suos 29.. 29 f concurrunt ad punctum illud K quod regulae propius est.96 . Centro O & intervallo O H . crura prima CP. his autem datis describi potest circulus 29 G KC.17 N. Unde si detur trajectoriae centrum. Hisce autem datis. sint sibi invicem parallela. C in figura illa. 29._-<. dum trajectoria describebatur.DE . concursusuo K vel _. Interea vero describant altera angulorum illorum crura C2V. si crura eadem concurrunt ad punctum remotius Z. NI '2!::" \. invenire licet axes & umbilicos ejus hac methodo.. ideoque ipsa O 1t._IOTU CORPORUI_I tum contactus abire in infinitum. & tangens vertetur in Asymptoton. C P. Axium vero quadrata sunt ad invicem ut K Had Z. 29 P parallela erunt axi majori. tertium dabit angulos mobiles. & inde facile est trajectoriam specie datam per data quatuor puncta describere.H. & contrarium eveniet. In constructione & figura lemmatis xxI. Postquam trajectoria descripta est.. P CK. Sit circuli hujus centrum O. { L] Ab hoc centro ad regulam _. ad quam altera illa crura C N. circulum 29GKC. & perpendicularia minori. quorum concursu trajectoria describebatur. umbilici sunt in promptu. Ht o T\ i\ ill H i. _P29K. dabuntur axes. Tum ob datam specie trajectoriam. /)'_AT interea concurrebant. Nam si duo ex punctis datis constituantur poll C.. dabitur ratio O H ad Ot¢'.'FIN'.\ .. Et ubi crura ilia altera C K.. demitte normalem O H circulo occurrentem in K & Z.. atque constructiones problematum pra_cedentium vertentur in constructiones ubi Asymptotos datur.. _g{_ 0_ . P C N. crura 29 P. fae ut angulorum mobilium P. 29N.

4 CA? a_quales respective.. & recta. quw non sunt omnes _arallelw. Sunt & alia lemmata quorum ope trajectori_e specie dat_e. Ejus generis est quod. ut angulus ejus l) lineam . qui secet circulum primum l)G E in a.4 B.. Agatur enim Fc ipsi a l) occurrens in n. Describantur autem h_ec segmenta ad eas partes linearum DE. ubi crura prima CP. 97 describe alium circulum. qu_e datam eoni sectionem in punctis duobus intersecet. & centro G./1 B C de/constituere similem & _equalem figur_e a b c 29 E _F. Sed prol_ero ad magis utilia.4CB. Secent circuli duo priores se mutuo in G. qu_e tangit hunt circulum. punctum bisectionis tanget aliam coni sectionem ejusdem speciei cum priore. Et jam licet figuram . U nde etiam vicissim trapezium specie datum (si casus quidam impossibiles excipiantur) in data quavis sectione conica inscribi potest. J unctis G P. Jungatur tum al) secans circulum secundum I)_FG in b. qua_ capiant angulos angulis 27/1 C. tum a E secans circulum tertium EMil" in c. datis punctis & tangentibus.E. & transit per concursum crurum CK.. l)G fl'.4 C_'A in orbem redeant. & intersectionum intervallum bisecetur. G . erit regula illa 3IN cujus ope trajectoria describetur.4 15' ut est G _Pad P Q. sintque centra eorum P & Q.LIBER PIClMUS.. Quo facto perficitur problema. B C. intervallo G a describe circulum./9 fi' & Eft" describe tria circulorum segmenta I)R. Super l) £'. E_MF. z4 tIC. . E F. & jungantur a G. cape G a ad ..'E eodem cum literis . describi possunt. siugulos ad siugulas Dantur positione tres recta_ infinita_ _. & litera_ L'3/Zt..4 C. & angulus /7 lineam B C tangat. angulus E lineam A C.4B. . DP'. & oportet triangulum/9 E F ita locare. BP concurrunt ad quartum datum punctum. LEMMA XXVI. TrianKuli s_ecie dJ mag_itudiJw dan tres aJzKulos ad reclas totidem ikositione datas. _PO. deinde compleantur ha_c segmenta in circulos integros. atque axes habentem prioris axibus parallelos. liter_e l) G_F1) eodem cum literis zq_'CA. b G. si recta linea per punctum quodvis positione datum dueatur. BK. ut litera_ D REl) eodem ordine cum literis B.

ideoque triangulum a n c triangulo A B C aequiangulum. ideoque angulo FaD aequalis est..% / __. aequalis est angulo ad circumferentiam G a D . P 23.. . DE MOTU CORPORUM Ex construetlone est angu|us L'a D mqua|is angu|o C A 27. qui dimidius est anguli ad centrum GPD..4 27C. & propterea i . punctum .a incidit in l:mnctum _. & angulus a c_F aequalis angulo A C27... _equalis est complemento ad duos rectos anguli ad ...98 Q G.a D angulo . Ergo angulus a 7ac seu F.... & angulus G Q P.--- . Q D.. qui dimidius est anguli ad centrum G Q D.. Porro angulus G P Q......

Concipe triangulum D EF... xxvI) dein circa triangulum describe trajectoriam curvm D EF similem & _equalem.. ..LIBE. a c. quae modo similia esse probavimus...... D F....4 C... Eft'.. .. E.... D F in directum positis. & propterea triangula abe..... ..... 19 C positione datis. sj_ecie CP ma£nitudine dalam describere.. qua_ sit similis & _equalis lineae curv_e DEW./Equantur itaque a 6 & "4 19. Coral.. E.E. _.. sunt etiam mqualia.... Describenda sit trajectoria. suntque idea triangula GPQ.. in . & applicando constructionem pra_cedentem ad hunc casum solvetur problema. Hinc recta duci potest cujus partes longitudine datae rectis tribus positione datis interjacebunt. Q.. A C.E..R P.4 19.... mutari in lineam rectam.. & pars data D F rectis positione datis . & lateribus D E. Q. A/ Ja'_ . F trianguli a 3 c latera a 6... ii . PROPOSITIO Trajectoriam XXVIII.4 19 C...4 19. ideoque _equalis angulo G_a..RIMUS 99 circumferentiam G bD.. compleri potest figura "4 19 C d ef figur_e a 3 c D E F similis 8: _equalis. 8: Ga est ad a6 ut GP ad P Q. cum tangant insuper trianguli D EF anguli D. Gab similia. cujus jkartes datw reclis tri3us ikositione datis iJzteJfface3unt. atque eam complendo solvetur problema. U nde... Z.F.. & trianguli hujus 29 E F pone angulos D. ?__ "/ partes datis hujus partibus D E & E F similes & mquales secabitur. Age rectas D E. puncto Dad latus E fi" accedente.F.. cujus pars data DE rectis positione datis "4 29.c respective.. id est (ex constructione) ut G a ad "4 19.. F ad rectas illas positione datas (per lem. PROBLEMA XX. quaeque a rectis tribus . 19 C interponi debet .

tangant c_eteras lineas . FH. C F . Jungatur FIt & super F G. singuli ad singu[as consisle_zt. tertiam in B. Describi autem debent segmenta ad eas partes linearum FG. Dentur positione rect_e quatuor _/1}? C. F 2" If. ac tertium F VZ capiat angulum _equalem angulo ._ i. & cujus angulus f angulo dato F a_qualis. i. quorum primum F S G capiat angulum _equalem angulo B A D. utque liter_e F T HF eodem ordine cum literis C. F V Z. _zeque ad commu_ze puncture convergunt.q in orbem redeant. c_eterique anguli K..//D B. FI. quod sit trapezio dVGHZ simile. sitque . tangat rectam A B C. qu_ neque om_zes d_arallelce sunt. Compleantur segmenta in circulos integros. I a_quales.d D. h. c2_us a_ou[i ad rectas fuatuor _positione datas.F S G.4 CE. & quartam in C : & describendum sit trapeziumfff. & litera_ F VZF eodem cum literis . fi-_r describantur totidem circulorum segmenta . c_eteris angulis datis G. J_ D. #I D. FH. secundum _F Z'H capiat angulum _equalem angulo CBD.BD C.. Tra2bezium sdbecie datu_z describere.4 CE. H. BY9. quarum prima secet secundam in _//. CF respective.I oo DE MOTU CORPOR UAI LEMMA XXVII. ut literarum FSGF idem sit ordo circularis qui literarum B .

Augeantur anguti FGH. h i. GIt. per constructionem. Dico factum. C: centroque A' & intervallo _RF describatur circulus quartus FNc secans circulum tertium fi" UZ in c. Capiatur autem Q _. #1K ad BK) & . O. & figur_e a _ c F G H Z similis constitui potest figura #1 19 C fgh L Quo facto erit trapezium fg _ i illud ipsum. HZ in directum jaceant. rectis quatuor positione datis dato ordine interject_e. rectis quatuor positione datis #119 & #1 D./tifg _ rectam #1 19 in (2. . ideoque angulorum illorum dimidiis L P A. f C i. Anguli ad circumferentias fi'aA.LIB_R PRIMUS. RaY. F Q _/T. & secundum in b. G t t. F TH se mutuo in A'.FSG. Agantur a G. L Ray _equales. & in ea capiatur Q_R in ea ratione ad P Q quam habet B Cad #1 B. i tanget rectas . Angulis insuper fi'a G. datam habebunt proportionem ad invicem. & angulis suis f g. ut rectm fi'G. eundemque servabunt ordinem inter se. & 19 29 ad L. b H. 19. 2929 & C E interject_e. & agatur #1 P qua_ sit ipsi 19 29 parallela & occurrat i L in P. Jungantur P K. & Q centrum secundi F TZt. R idem sit ordo atque literarum #1. #11!) & 19D. a K. MiadLi.. Ergo figur_e a b c fi'G HZ figura similis #1 19 Cfgh i compleri potest. & 29 Lad 19D ut G Iad/? G . bay. Io! P centrum circuli primi FSG. id est. HI. Secet enim . 1929. Producantur #1 19 ad ay. Est ergo figura P 0 _RK figurm abc K mquiangula & similis. tum gi secans #1 19. CorM. & producatur Q P ad L. gh. Q. C E. ut sit L 2kl ad iL ut G Had HI. Hinc recta duci potest cujus partes. F3ay. 19 29 in f h.q ad eas partes puncti Q ut literarum P. Z O K. & propterea a best ad bc ut P O ad Q R. & erunt g3/Zad Ltz (giad hi. Quo facto trapeziumfg. & #1 29 rectam aY L in S. Jungatur & utrinque producatur PQ./1 29. & in hoc casu construendo problema ducetur recta fg-r_ i. h. GHI usque eo. fi'. Fc ay sunt semisses angulorum fi'PK. ut #1 19 ad 19 C. rect_eque . c aY. c I. ut sit 19/i" ad #1 19 ut HI ad G H. Glad H/. Producatur iL ad M.d 19 C. & agatur tum MQ ipsi L 19 parallela. fi'b H fi'c I a_quantur f #1g. erunt ad invicem ut line_e fi'G.(.E.4 29 occurrens in . Q ay. Secent enim circuli duo primi ._ i constituetur simile trapezio fi" G H_ r. & jungatur ayL occurrens rect_e CE in i. quod constituere oportebat.F_R ay ad centra. f19 h. Idem veto sic fit expeditius. Jungatur fi'c secans circulum primum in a. cujus partes fg.

ut G fad H/._i . ad L i. describatur circulus secans 27 29 in X. id est.i. fi in g & h.. intervallo Ill...................... erit..... M Sad . Et vicissim B R ad 27 D ut B. j q_...._ ad g Q. producere licet i L" ad V.4P.. Secetur DL in Rut sit D L ad R L in eadem illa ratione. ii ....... Cum igitur sit etiam g iad h i ut Mi patet lineas FZ. ............ ([ f....._ ad fg. ut sit E V ad E i ut F/-/ad it//. G & H In constructione corollarii hujus postquam ducitur L It" secans CE in i.. utgS ad Lh itaMS adBL & DS ad RL.. seu f. & ob proporfionales g S ad g M... Ergo 1 ..&DSadDL.1o2 M-P ad B L ....... Sed ex constructione linea 27 L eadem ratione secta fuit in D & _/? atque linea FI in G & H: ideoque est 27 _R ad 27 D ut FH ad FG.DE MOTU CORPORUM in eadem ratione.-:...-" ... 2?L--RL adLh--BL utAS--bS adKS--AS......- .. & producatur iX ad Y... Id est 27R ad27hutADadMg.. _ f/_ est ad fg ut WH ad F G.... -[/" . ut sit i Y mqualis IF... ..F.. & agatur Yf ipsi 27 D parallela. _a.. &mixtim. _o f ... ideoque ut BD ad gQ....F ] / . -........ Problematis hujus solutiones alias IVrenmls & 147allisius olim excogitarunt.. Eodem recidit si centro i. exmquo. similiter sectas esse........ & agere Uf parallelam ipsi 27 2)........... Q....E..

HZ. Concurrant AK.'HI. 10 3 PROPOSITIO XXIX. . & cujus partes.. I G. Construi etiam potest hoe problema ut sequitur. Scholium.4 D. & eujus anguli f. singuli singulas dicto ordine. N ad eas partes linearum . B D & C E positione datis.LIBE2?. rectis M B & A D. Dein circa hoc trapezium describatur trajectoria curwe line_e F G HI consimilis. A L eum recta 11D in/t" & L. Actis rectis F G. J unctis F G. illius partibus F G. VFZt fac angulos CA K. Z. N.'1tl.4 K. ut litera_ . Trajecloriam s_ecie datam describere. . f. Ducantur autem . G H. F I produe G F ad U. ordine. & L N constituat angulum ALN _equalem angulo _/. D A L _equales. quarum _R'M eonstituat angulum A R'M_equalem angulo GHZ. jungeque F H. describatur (per lem. gum a rectis fuatuor _ositione datis in _artes seca3ilur. prima primis.g'. PRIM'US. FI..h.4 L. HZ similes & proportionales. G H. . CE.fg'hi quod sit trapezio FGHZ simile. PROBLEMA XXI. & angulis FGtt. /(_/k[.4 L. secunda secundis. sitque ad A_/_ ut est HI ad G H. s)Oecie df jOr@ortione dalas. qum similis sit linem eurvm FGHI. . 11D. G Z--Z.4 It'.i tangant rectas illas positione datas . tertia tertiis interjaceant.4 D. sitque ad AL ut fff ad FH. A D & B D. HI. & inde agantur _K_. Describenda sit trajectoria. xxvn) trapezium .

Superest ut motus corporum in orbibus inventis determinemus.. & circumscribatur trajectoria specie data... .. rect_eque . DMLArD eodem ordine cum literis FGHIF in orbem redeant ..4 B occurrat in f & jungatur p '. vel ante appulsum ejus . _PE. Co_poris i_ data trajectoria _arabolica moti invenire locum ad tem_us assignatum. SECTIO VI.4LKM. & acta M_tV occurrat rect_e CE in f. solvetur problema..d DE contineat angulum PQE _equalem angulo PIG. vel post excessum corporis de vertice descripta fuit. PROPOSITI0 XXX... .. De inventione motuum in or_idus datis... PROBLEMA XXII.. Hactenus de orbibus inveniendis... Sit S umbilicus & M vertex principalis parabolic. & si super linea fi eodem quoque literarum ordine constituatur trapezium fgh i trapezio F G !-IZ simile..9 fL Agantur autem PE & PQ ad eas partes linearum CE. .. sitque P E ad E i ut P Gad GI.. qu_e radio S_P..4KMC.. sitque 4 MS x M mquale area_ parabolicm abscindend_e MPS.10 4 DE MOTU CORPOR U3'I C.. _" " /_ i " .. & per P agatur P Qf qu_e cum recta . Fac angulum i E P _equalem angulo I G F.. ut literarum _PE i P & P E Q P idem sit ordo circularis qui literarum F G]t]F...

Unde 2GHxPO(=`4Oq+-POq-2 G`40)=`40q+_ POq. Et circulo .. ea cum velocitate quam habuit in vertice . Junge . Q..4 5"..4 S (= k . CoroL 2.40+3 6 ..A G: fuad..dPS..4 S' & applicatis terminis omnibus ad 3 P O ductisque in 2 .. describere posset. fiet _ G H x ... Biseca A 5' in G.4 S x M.D....... + P 0 -. Hinc G H est ad . Nam. i.4P.4 S x/90 .G H: quad) o =A Oq+POq--2 G`40--2 GHxP O+`4 Gq+GHq. A O _ scribe . & circulus centro H.LIBER PRIMUS. S ed GH erat 3 M.4 S x M. CoroL 3... demissa ad axem perpendiculari /I PO & ducta PH. ad verticem describenda est. Hinc etiam vice versa inveniri potest tempus quo corpus descripsit arcum quemvis assignatum .. Cord. velocitas puncti H est ad velocitatem quam corpus habuit in vertice A ut 3 ad 8.. Ergo area abscissa .4 & perpendiculum ad axem ab umbilico 5" erectum..4 S x _PO = 4. ut tempus quo corpus descripsit arcum . io 5 quantitas areae illius abscindendm ex ternpore ipsi proportionali.4P & ad medium ejus punctum erige perpendiculum recta_ G f/occurrens in H.. & inde _-GH x ..40--3 6 SO x _P0 =area_ `4 P O--SP O) !J = area_ .. _ erigeque perpendiculum GH_equale 3 M. est A @ + GHq (= HPq = A O-. ..45'. ideoque in ea etiam ratione est linea G Had lineam rectam quam corpus tempore motus sui ab `4 ad P.. Pro POq..4.4 Pad tempus quo corpus descripsit arcum inter verticem .4 5' P per corpus motum P perpetuo transeunte.4PS _equalis est abscinden&e 4 .. intervallo HS descriptus secabit parabolam in loco qua_sito /i P.E.40 x 4.. Innotescit .4S est 4 ...4 0 x P 0 + } .

ad . redueere liceret problemata omnia solida ad plana. & propterea eadem semper conclusio. quoniam eadem est omnium lex & conditio. & plusquam solida ad solida. Atqui recta omnis infinite producta spiralem secat in punctis numero infinitis. Quoniam duarum sectionum conicarum quatuor esse possunt intersectiones. qu_e huic area_ proportionalis est. & _equatlo. eo quod sex esse possunt. ac dimensionum flnilas Intra ovalem detur punetum quodvis. Quoniam circuli duo se mutuo secant in punctis duobus. lubitu abscissa.DE MOTU CORPOR UM LEMMA XXVIII. qua intersectio ahera etiam inveniatur. intersectio una non invenietur nisi per _equationem duarum dimensionum. pergatque semper ea eum velocitate. & interea in recta illa exeat punctum mobile de polo. Nam siintersectiones illa_ seorsim qu_erantur. Nam si _equatio. non potest aliqua earum generaliter inveniri nisi per _equationem quatuor dimensionum. Id nisi neeessario fieret. uniformi cum motu. Loquor hie de eurvis potestate irredueibilibus. ideoque ascendit ad tot dimensiones quot sunt intersectiones. exhibet earum intersectiones omnes radicibus totidem. qu_e sit ut reet_e illius intra ovalem quadratum. & intersectiones duarum eurvarum terti_e potestatis. _ossit generaliter Nulla exlat figura ovalis eujus area. Unde etiam intersectiones sectionum eonicarum & curvarum terti_e potestatis. idem erit calculus in casu unoquoque. circa quod eeu polum revolvatur perpetuo linea recta. qu_e ighur debet omnes intersectiones simul eomplecti & indifferenter exhibere. reclis pro per wqualiones numero terminorum inveniri. invenietur etiam per eandem _equationem distantia puneti a polo. per quam eurva definitur. simul prodeunt per _equationes sex dimensionum. qua interseetio aliqua duarum linearum invenitur. Jam si areae ovalis a recta illa abscissae portio per finitam _equationem inveniri potest.06 . quia novem esse possunt. qua omnes simul inveniantur. Hoe motu punctum illud describer spiralem gyris infinitis. simul prodeunt per _equationes dimensionum novem. ideoque omnia spiralis puncta per _equationem finitam inveniri possunt: & propterea rect_e eujusvis positione dat_e intersectio cum spirali inveniri etiam potest per zequationem finitam.

sed ex duabus vel pluribus composita. post unam revolutionem secunda erit. CoroZlariztm. Ad eundem modum intersectiones binae rectarum & sectionum conicarum prodeunt semper per aequationes duarum dimensionum. rectis imperatis abscissa. De ovalibus autem hic loquor quae non tanguntur a figuris conjugatis in infinitum pergentibus. Ergo rectae & spiralis intersectiones numero infinitae. intersectiones spiralis transibunt in se mutuo. & propterea per descriptionem curvarum geometrice rationalium determinari nequit. & sic in infinitum. probari potest quod longitudo perimetri nequit per finitam aequationem generaliter exhiberi. Eodem argumento. id est. quae radio ab umbilico ad corpus mobile ducto describitur. & propterea radices habebit numero infinitas. cum curva haec sit simplex & in curvas plures irreducibilis. possit per talem aequationem generaliter exhiberi. quaternae rectarum & curvarum irreducibilium quartm potestatis per aequationes dimensionum quatuor. capiatur Ovalis perimetro abscissae proportionale. quibus omnes exhiberi possunt. ideoque una eademque exhibebit intersectiones omnes. & perpendiculum illud una cum secante revolvatur circa polum. Nam si a polo in rectam illam secantem demittatur perpendiculum. quo spiralis describitur. quaeque prima erat seu proxima. & idcirco nulla extat ovalis cujus area. per e . S. Hint area ellipseos. non prodit ex dato tempore.LIBER PRIMU. I07 inferiorem potestatem reduci possit: curva non erit unica. ternae rectarum & curvarum irreducibilium tertiae potestatis per aequationes trium. aequatio redibit ad formam primam. quibus intersectiones omnes possunt simul exhiberi. Curvas geometrice rationales appello quarum puncta omnia per longitudines aequationibus definitas. requirunt aequationes numero dimensionum & radicum infinitas. per aequationem finitam . post duas tertia. Unde cum quantitates illae post singulas revolutiones redeunt ad magnitudines primas. Est enim eadem omnium lex & idem calculus. & sic deinceps : nec interea mutabitur aequatio nisi pro mutata magnitudine quantitatum per quas positio secantis determinatur. quarum intersectiones per calculos diversos seorsim inveniri possunt. si intervallum poll & puncti. Nequit ergo intersectio rectae & spiralis per mquationem finitam generaliter inveniri.

cape GK in ratione ad rotae perimetrum GEFG. & super regula G H.4 descripsit arcum . occurrens trochoidi in L. Quo facto. Nam longitudines quae sunt vel non sunt ut numerus ad numerum (quemadmodum in decimo elementorum) sunt arithmetice rationales vel irrationales. & arcui . quadratrices.4 L Z. caeterasque (ut spirales. Nam centro O. PROBLEMA XXIII. & interea puncto suo A describendo trochoidem .108 DE MOTU CORPORUM longitudinum rationes complicatas. Erige perpendiculum GH. Aream igitur ellipseos tempori proportionalem abscindo per curvam geometrice irrationalem ut sequitur.4 P.. PSi opus est producta in Q. & acta L P ipsi K G parallela occurret ellipsi in corporis loco qu_esito P. Ellipseos "4 _PB sit "4 vertex principalis. S umbilicus. & 0 centrum. It K 13 quo corpus progrediendo ab . ceu fundo. centroque 0 & intervallo 0 G describe circulum G £'-/P. progrediatur rota GEF revolvendo circa axem suum. trochoides) geometrice irrationales. ut sit OG ad OA ut OA ad OS. sitque P corporis locus inveniendus. ut est tempus.4Q B. junganturque . intervallo 0. Produc O A ad G.4 O occurrat Z. Erigatur perpendiculum _R" Z. Cor_boris in data trajecloria elliplica moll inve_dre locum ad tem2bus assz'f nalltrl¢.4 describatur semicirculus _. ad tempus revolutionis unius in ellipsi. determinari possunt. PROPOSITIO XXXI.

Ca_terum. Sufficit angulum illum rudi calculo in numeris proximis invenire. _o9 SQ. qu_e sinus est anguli A 0 Q existente A 0 radio.LIBER PRIMUS. qua_ sit ad radium in eadem Ce PG. vel utcunque conjecturam faciendo. Area M P S est ut area M QS. turn etiam longitudo qu_edam L. ex proportione diametrorum ellipseos.A & triangulum O QS. Turn capiatur & angulus Dad . pr_estat solutionem vero proximam adhibere. cum difficilis sit hujus curv_e descrlptio. Sit angulus iste N. OA ad OG. qui sit ad quatuor rectos ut est tempus. Cognoscatur etiam angulus tempori proportionalis. - A S i% F 0 ratione inverse.2 . & divisim MQ--SR ad GF--sinu arcus M Q) ut G K differentia inter arcum G F & sinum arcus A Q. ob datam } 0 Q. problema deinceps confit per sequentem analysin. Arcui EFG occurrat 0Q in F. Q. OS ad OM. ut est umbilicorum distantia Sir-/ad ellipseos diametrum M/_'. Per constructionem quamvis. quo corpus descripsit arcum . qui sit ad angulum graduum 57. hoe est. OQ. quem arcus radio _equalis subtendit. dabitur circuli circumscripti M Q B ordinatim applicata R Q.D. Scholium.Ap. ut differentia inter sectorem 0 Q. ideoque (cure e_edem sint dat_e rationes SR ad sinum arcus A Q. qu_eque ellipsin secat in _P. Quibus semel inventis. id est. & ineandem 0Qdemittatur perpendiculum SR. ut differentia inter arcum A Q & rectam S_R. Demissaque ad axem ellipseos ordinatirn applicata _PR. ad tempus revolutionis unius in ellipsi.29578. cognoscatur corporis locus _P proximus vero ejus locop. id est. Inveniatur turn angulus quidam B. sive ut differentia rectangulorum } 0 Q × M Q & } 0 Q × S_R. MQ ad GF.

Denique capiatur angulus . auctam ubi major. Sit ejus centrum O. ubi . ut est sinus an_uli A O Q + E + Gad radium. vertex A. N I_ Z" 13 /-I angulus iste recto minor est.//Q & rectam ab umbilico S in radium O Q perpendiculariter demissam. habebitur corporis locus correctus . turn angulus Gad angulum N--AOQ--E-I-F ut est longitudo L ad longitudinem eandem cosinu anguli A OQ-I-E diminutam ubi angulus iste recto minor est. & angulus I ad angulum N--A OQ-E-G+H. ut est longitudo L ad longitudinem eandem L cosinu anguli A O Q diminutam. ut est longitudo L ad eandem longitudinem cosinu anguli .A 0 q aequalis angulo . debet signum+ipsius E ubique mutari in--. Cognoscatur . quod area _/P S sit ut differentia inter arcum . adeo ut vix unquam opus fuerit ultra progredi quam ad terminum secundum E. auctam ubi major. Idem intelligendum est de signis ipsorum G & I. Postea capiatur turn angulus Fad angulum B.I I0 DE M'OTU COR_POR UM angulum B. Convergit autem series infinita A O Q + E + G + I + &c. ubi angulus iste recto minor est.A O Q + D. Tertia vice capiatur angulus H ad angulum B. ut est sinus anguli A O Q+E ad radium._/0 Q + E + G + I + &c.A. Et fundatur calculus in hoc theoremate. S i quando angulus N--A 0 Q + D negativus est. auctam ubi major. quam celerrime. Et sic pergere licet in infinitum. & N--._. Et ex cosinu ejus Or & ordinata pr. & angnflus E ad angulum N -. ut est sinus iste anguli A OQ ad radium.//OQ-E-G+H negativi prodeunt. & signum --in +. qu_e est ad sinum ejus g r ut ellipseos axis minor ad axem majorem.//OQ + E + G diminutam. ubi anguli N--M OQ--E+F. umbilicus S & asymptotos O K. Non dissimili calculo conficitur problema in hyperbola.

" tum angulum Z. & fiat conjectura de positione recta SP. cujus sinus sit ad radium ut est duplum rectangulum sub umbilicorum distantia St-J & differentia illa Dad triplum quadrature semiaxis majoris . cujus p sinus sit ad radium ut est rectangulum sub differentia illa D. qu_e ab umbilico S in o T _ s tangentem Z'20 perpendicularis est. primam medii motus mquationem. Sit ea A. ad angulum Y.d 20 S-. & angulum V. His angulis semel inventis. _equationem maxi- .4 O. quaere tum angulum Y. Inscribatur autem chorda illa P Q inter -14 & P.ZIB.//0 + 0 29 ad quadratum axis majoris -// B.ER PRIMUS. & ab M & 20 ad asymptoton agantur -. Atque his calculis problema generaliter confit analytice. Verum usibus astronomicis accommodatior est calculus particularis qui sequitur. eique _equalis area O 20 A. Sume angulum T proportionalem tempori quo arcus 2720 descriptus est. qu_e aream M 2° S abscindat vera_ proximam.4 f. & semisumma _t B axium . si area abscissa tiPS major sit area abscindenda A. locus corporis sic deinceps determinabitur. orietur longitudo chord_e 20 Q. Jungatur O 20. ac D differentia inter semiaxem D minorem 0/9 & lateris recti semissem _} L. & per tabulam logarithmorum dabitur area AZ2UP. ! Ii quantitas area abscinden&e tempori proportionalis. 0 27.d 0. seu motui medio (ut loquuntur)mqualem. quae subducta de triangulo 020S relinquet aream abarea_ abscinden&e A & abscissae M 20 S differentiam duplam 2 A--2 2 .2 A vel A 20 S ad lineam / /q S_/V. secus ad puncti 20 contrarias partes : & punctum Q erit locus corporis accuratior. 20 K asymptoto alteri parallelae. Et computatione repetita invenietur idem accuratior in perpetuum.. & L ipsius latere recto. 0 19 semiaxibus ellipseos. Existentibus .

Et primo si figura ellipsis est. _equalem cape angulum BHP. xm) sectionem aliquam conicam cujus umbilicus congruit cum centro virium. acta SP abscindet aream -¢ /5' S_D tempori proportionalem quamproxime. Hactenus de motu corporum in lineis curvis. vel differentiae T+X--V. ut est cubus sinus anguli Tab cubum radii. si is recto major est rectisque duobus minor. si angulus T recto minor est. prop. in minutis secundis. V. Cas. ad angulum Z. X vel summ_e T + X + V. pergo jam exponere.' describatur semicirculus A DB. Sad & satis accurata est ad theoriam planetarum. Posito q_tod vis celztripeta sit recl'_roce jkr@ortionaHs fuadrato distantiee locorurn a centro. cujus _equatio centri maxima est graduum decem. describet id (per corol. super hujus axe majore A/. Sit sectio illa conica A 2?_PB & umbilicus ejus 5". Angulorum T. actisque D 5'. Invento autem angulo motus medii _equati BLIP. I.DE MOTU CORPORUM mam primam. positorum. & si ZIP occurrat ellipsi in P.II2 . aequationem secundam. error vix superabit minutum unum secundum. SECTIO De corporum PROPOSITIO VII. & qum ad istiusmodi motus spectant. Fieri autem potest ut mobile recta descendat vel recta ascendat. atque angulum X. propterea quod angulorum perexiguorum V & X. @alia de_Mre guw cor_us recta cadendo datis tern2koriSus descriSit. & per corpus decidens transeat recta D P C perpendicularis ad axem. figuras duas tresve primas invenire sufficit. I. aequationem maximam secundam. Hmc praxis satis expedita videtur. ut est sinus dupli anguli T ad radium . Si corpus non cadit perpendiculariter. P S erit area . PROBLEMA XXIV. XXXII. Nam in orbe vel Martis ipsius. angulus veri motus _S_P & distantia . asce_su d? descensu rectilineo. si placet. motum P medium _equatum.YP in promptu sunt per methodum notissimam.

erit etiam area 5"D E2? eidem tempori proportionalis. c Dabitur itaque spatium _AtC.ZIBBR PRI31US.' 3. Clg fP.4 2? D. & argumento eodem vertice wincipali B describatur alia parabola 29 E D.E. H tempori Q.E. qum semper maneat data. aDEB. diminuto & in nihilum redacto ejus latere recto. c ad eandem _/ _. .I. CBED. / /D/ ..S>zz/ st_. interea dum parabola prior. & a puncto Dad rectam _//5' demittatur perpendicularis D C. Cas. a -_'N'\\ _ \ I13 . // I / j// 27DE29 proportionale ad centrum 5" vel 29. CD. Q. atque ideo etiam tempori proportionalis.I. Si figura illa R P 19 hyperbola est. parabola est. 2. & area SP f B proportionalis est tempori quo corpus P movebitur per arcum P f2?. A 5"D areae A £P. . Minuatur latitudo illa in infinitum-& orbe _4 P B jam coincidente cum axe A2? & umbilico S" cum axis termino B.l.. Q. fiet segmentum parabolicum illud P vel C descendet t __>7" t /_d-_. describatur diametrum principalem A 15' hyperbola rectangula BED: & quoniam arem C S P./'/ SPf_suntadareas CSD. Proinde area 29DE29 proportionalis erit tempori quo corpus C recto descensu describit lineam C29./ Ac c -I R_y. & coibit arcus /02? cum • recta C27 & umbilicus S cum vertice B & recta SD cum recta 29D. Et simili si figura R PCas i. quod corpus de loco _/ perpendiculariter cadendo tempore dato describit si modo tempori proportionalis capiatur area _.E.\ & area 14 27D evadet tempori proportionalis. in cujus perimetro corpus P movetur. descendet corpus in recta _//C. quo corpus .. singul/e ad singulas. Minuatur latus rectum hyperbolae _R_P2? in infinitum manente latere transverso. conveniat cure linea C27. & semper manebit area A £D tempori proportionalis. Manente axe M 2? minuatur perpetuo latitudo ellipseos.. in data ratione alitudinum CP.

. Cluod corporis in linea RPZ_ circa eentrum S moventis ve]ocitas in ]oco quovis P sit ad ve]ocitatem corporis interva]]o S P circa idem centrum circu]um describentis in .'_oris azdcnlis vdocilas in /oco quovis C est all vdocitalcnz cor_oris ceulro B iutcrvallo B C cb'cuhtm descrikenNs. sitque S Y ad hanc rectam. in subclu_[icala raNone a circuH z. qua_ tangat A' P B in P.4 B DFZ? (si opus diaest Biseeetur meter. prop. d/co quod co.I 14 DL" MOTU COR-POR UJI PROPOSITIO XXXIII.. & agatur P T. " C \'. \ A \ B )'" .4 g.._:.I'HEOREMA IX. Constat per coro].um . & }?Q ad hanc perpendicu]aris. dz'stantz'a cor_oris verNce u/let/ore A._e_Gola7 rectangula" fgurce scmidiamctr. . figuram -. atque etiam communis recta communem utriusque illam in O . figur_e diametrum A'P_'. habet ad ½ A B. PosiNs jam i_ventis. atque figur_e R P 15' ]atus rectum ponatur L. xw. secet _rincifalem quanz A C./ T :: R C 13 O" 0 S productam) diametrum in T.e: . Ix.

. indeque A C29 aequale est 29QqxA CxSP A O x 29 C Minuatur jam in infinitum figurae A'PB latitudo CP. & composite vel divisim ut C29 ad 29 T.vel + C O ad 27 Out C 7" ad CPqxA OxSP 29 Z. B E D 2hara::o[cEest. dico / hz I0co qztovz's C cefztah's es/ re:ocitali qua co. Unde vel dividendo vel componendo fit B O-. ideoque ilia sunt ad invicem 2 CPq ACB x A 0 in subduplicata CP q x A 0 x S P A CA.52' ad S I'q OxB hoc est (neglectis aequalitatis rationibus SP ad 29C & 290q ad S_Vf) in subduplicata ratione A C ad A O sive ½ A 27. fit Z'C ad 2/'S ut A C ad A O. THEOREMA R X. 0. Est au- tem ex conicis A CB ad CP¢ mquale ratione L. A Cad A O ut CP ad 29 O . E. I 15 subduplicata ratione rectanguli } L x SP ad S/7 quadratum. punctumque S cure puncto 29. Ergo velocitates ut 2 A O ad L._us centro B &)nidio c hdervaNz" sztz" B C cz)'culztm _tJtico:_ oris cade JlNs . & linea SP cure linea 29 C. PROPOSITIO Si fgura a centro distantiam verso ascendet ad in circulo quovis duplam suam a XXXIV. Porro ex conicis est CO ad }70 ut 290 ad TO. in subduplicata ratione ipsius 29 QA f x A C xC . wI. Carol. i. & corporis jam recta descendentis in linea C29 velocitas fiet ad velocitatem corporis centro 19 intervallo 29 C circulum describentis.. id est. Coro[. Corpus ad datam revolvens.' ad S.elocitas fquod ormiler describere :olese Nam corporis parabolam R P29 s /'/' circa centrum Sdescribentis volocitas in loco quovis P (per corol. lineaque S/: cum linea 29(2. .V'quaat. motu suo sursum centro distantiam.LIBER PRIMUS. Punctis 27 & S coeuntibus. =. D. sic ut punctum P coeat cum puncto C. z.

Et quoniam est TC ad TD ut Cc ad f)d.116 prop. puta si in coitu punctorum /9. Jungantur 5"29. dico qztod area dqgurce D E S.4 Cad 5" C. Minuatur parabola_ latitudo C_P in infinitum eo.t?. IV) & ex mquo velocitas prima ad ultimata.v D E S . Sad (per corol. I. oh'ca ce_zh'um S unifor_zitcr gyralzdo. & intervallum 5`_P cure intervallo /5' C coincidat. & ad earn demittatur perpendiculum 5" I 7. Cas. eodolz ten. d. xxxm) est 7" Cad TS` ut _d Cad _//O. ut arcus parabolicus _PfB cum recta C. d capiantur linearum rationes ultimae. Quare est CD x Cc a: quale _d C x/V k. D. c d occurrentia figura_ D _'£ in D. & TD ad 7"5' ut CD ad 5"Y. Ergo A C est ad A O seu G_/( ut C/gx Cc ad 5`17xDd. XVI) _ a_qualis est MOTU COkPORUM velocitati / / corporis dimidio £_P circulum circa idem intervalli centrum 5" uniformiter describentis. Nam concipe corpus C quam minima temporis particula lineolam Cc cadendo describere. prop. centrum N cum vertice d?. T. radio ilzdefJzito S D descripla. hoc est lineola C c ad arcum-. £'. & erit 5' O dimidium lateris recti. disdeJn ]_ositis. & interea corpus aliud /(. bisecetur ejus transversa diameter M 5` in O. £d. Erigantur perpendicula C D.vq2taule.¥"(per prop. 5`/2._k in subduplicata ratione _. vI prop.ore descri3ere dbolest. Q. w_ua/is sit arew quam corihz_s . Et haec velocitas ad velocitatem corporis describentis circulum O Kk in subduplicata ratione 5"/( ad 5" C (per corol. Porro corporis descendentis velocitas in C est ad velocitatem corporis eirculum intervallo 5`C circa centrum 5" describentis in subduplicata ratione A C ad A O vel 5`_. 5`k & ducatur Ddaxi _//5' occurrens in T. PROPOSITIO XXXV. sitio. erit ex aequo TCad 7"5` ut CD x Cc ad 5"Yx Dd. id est in ratione zq Cad C/9. & propterea _/C ad £/*2 ut zq C x _R"k ad . xxxm). radio dimidiTmz laleris recN figur_. & constabit proposl B THEOREMA XI. Jam si figura d9 _" 5` circulus est vel hyperbola rectangula. uniformiter in circulo O Kk circa centrum 5' gyrando. arcum/Vk describere.

/ .. ..... Q.. & SDd. lineola Cc ad arcum ](k (per corol. .:-2... "" CDxCczequaleesse½SY / xDd.. t7 ... C ¢. qu_e. ...i.° - o igitur temporis particulis generantur arearum duarum particula_ KSk.... indeque SKxKk _equale SYx/9...4. ideoque l... "" \ -=''_ . tem qua circulus radio SK Et ha_c velocitas ad velocitadescribi possit./9.ii17. & propterea (per corollarium lemmatis IV) area_ tot_e simul genit_e sunt semper _equales...:.. . hoc est ..-/5. 7" q_K ". . /. . id est area ]C S Z"_equalis areze S D d. f .../" tur esse ut supra CD ad S YxDdut 7"Cad hoc est ut2 ad I./ It . D E S parabola sit... 2. "Td / .....0uod si gura x Cc TS." . si magnitudo earum minuatur &numerus augeatur in infinitum..E.. I17 SYxDd. . // ._ / / xN. "_\\ /.-/_Ja" ?/ /.IZ. S ingulis "N • " ... invenie// ./// ca. "- ... Sed corporis caden/ tis velocitas in C mqualis est velocitati qua circulus intervallo ½ S C uniformiter des...2" . _: )_// // // )". XXXlV).. & _ SKxKk a_quale } S}Tx D d.../ -___I ":-...\\ cribi possit (per prop. \ '..LIBER PRIMUS. "rationem obtinent _equalitatis... _....

. ordinatim fi'.E._ S C. area KSk mqualis areae SDd..E. ut supra. distantia corporis a centro sub _C_CCIISI. ut & huic mqualem semicirculum O_K'H circa centrum S. xxxv quod corpus cadendo describet spatium _4 C eodem tempore quo corpus aliud. Quare est _ S K x K k aequale ¼ C D x C c. PROPOSITIO Cor_oris XXXVI. hoc est.. initio.! XXVI. id est. C//._. _. PROBLEMA re/ deorsmn _rojec/i f)6[ deSCgllSllS.. Q.SYxDd.I 18 DE MOTU CORPOR UiII vI.4 S D a_qualem constitue sectorem OSK.I'\_/D o-----. IV) est in subduplicata ratione SK ad . De corporis J unge 5"/). describere potest arcum 0 C A_ . uniformiter circa centrum S gyrando.. In duplicata ratione hujus velocitatis ad uniformem in . PROBLEMA teJJ_ora XXV.4 S. prop. I de /oco dalo A caden/is delerminare Super diametro . Patet per prop.S. / ) i ii / /. loco quovis applicatam CD. ideoque aequale _. erige Q.D. describe semicirculum ADS. PROPOSITIO Corporis XXXVII. & area_ . in ratione SKad_ C D. definite /c_@ora de loco dafo sursmu aS1671SglS Exeat corpus de loco dato G secundum A lineam G o c cum velocitate GI- t '/ (_ quacunque.

P. quibus corpus unum de loco . 1 tium A C... IV) a:quantur.e[oc/la/es _ s_al:a descl'ip/a szt_z[ arcztbus. & cordescribit spa- a 1_ D ell I \\ CD.d secundum rectam A S. quo casu parabola vertice S. 8: ad corporis descendentis vel ascendentis locum G. Pater per prop. CoroL 2. PROPOSITIO Posi/o XXXVIII. fiant segmentis SFIS. I. Cadat corpus de loco quovis . inque loco C acquiret velocitatem ] \ Demonstratur eodem modo ex propositione s Jg x. priore casu circulus. Turn centro S. qua corpus ad intervallum datum S G circa centrum S revolvi posset. Cord. Sin ratio ilia minor vel major est quam 2 ad i.& centro virium S intervallo A S. Si ratio ilia est numeri binarii ad unitatem.4 cadendo pervenit ad centrum S. Pater hoc per prop. ctrcuzzmqzte si_zi3lts receis C_¢siuibus versis e'cs_ec/h:e2br@ortioJzalia. cape G A ad } A S. puncture z/ infinite distat.br@ortioTzalis sit a:/iludi_zi sezt dis/alztice dico quocl cac[e_tliztilz leJT_oq'a. erigantur perpendicula G Z. _ 19 circulo velocitatem. Proinde aequalia sunt tempora omnia quibus corpora de locis quibusvis ad usque centrum cadunt. axe S G. describatur circuli quadrans A E. xxxm. SEDS sectores tISK. sitque C D sinus rectus arcus cujusvis pus/. C D occurrentia conic_e sectioni vel circulo in I ac D. Nam revolventium tempora omnia periodica (per coro]. f_tod vis celzh'/peta . & corpus aliud revolvendo describit arcum quadrantalem A D t7. .LIBER PRIMUS. & per prop. I-ISb _equales. [OCOrltl_Z a ceIzlro. XXXlV. z. & locum alium quemvis C.E.4. S D. cadendo A D . xxxv corpus G describer spatium G C eodem tempore quo corpus K describere potest arcum _R'/_. intervallo _equante dimidium lateris recti. Q. prop. Hinc _equalia sunt tempora. latere quovis recto describenda est. posteriore hyperbola rectangula super diametro SA describi debet. IN. Dein junctis S/. quo propositio xxxH ex propositione xI demonstrata fuit. THEOREMA XII. describatur circulus /-/k/¢'. tempore _//19.

'aturis. "dYconcessis ygguraruna cor_oris recta ascendenlis curvilinearum vc'l descen&'nlis lure velocilas ks Iocis sfngulis. vi centripetae in loco illo ad centrum C tendenti pro. qua A_'. & cujus asymptotos est recta . qua: potest isaream B .G_-_s \ '\ ".c tudinis. gcmv-is guad. id est. ubi corpus versabatur in D._ Q. & eritcurvilineam corporis A veloc potest aream BGEi. E__ _. 4/)producta. sitque DE F locus linem EAIG. deque loco ejus E erigatur semper perpendicularis E G.E. De loco quovis A in recta A/O E C cadat corpus E. quo curva. ut recta.\ / _'_. & si ea sit vis centripeta.A _ l' curva quam p°rti°nalis: tangit. E.L Etenim in recta A E capiatur e-- _ linea quam minima DE data: longi.I. quam punctum 3[ perpetuo corpus cadendo describit lineam dE. ideoque .tas LL/ / / _.&divisim area/)FCEut2 VI+I I. turn fe_J_us guo cor_us ad [ocunz _uernvis 2berveniet : Et conlra. & area _/B G E utVV+2 VI+I I. sit ut descendentis velocitas : erit area ipsa in duplicata ratione velocitatis. vi PROBLEMA contrivers. O. erit area zq 19 FD ut V V.. ut area curvilinea A_..120 DE kIOTU CORPORUM PROPOSITI0 Posits affuscunque XXXIX. qu_e potest aream A B G E. L reciproce proportional .8 TI/AIL v. & A si t GE /T 3I lines tangit. scribantur V & V + I.& erit tempus . In E G capiatur E 3[ rectze.. motus punctum G perpetuo Sitque _'FG linea[ t / \ /-----_--v _ Coincidat _" G ipso initio cum autem perpendiculari in loco quovis E ut recta. Iwuirilur XXVII. si pro velocitatibus in D & E.

inverse. hujus dimidium lineolam ID x_____V. incrementum rationes quo corpus & velocitas & tempus IxV ut D----E' describit estque vis ut velocitatis ideoque si prima_ nascentium hoc est. ut semissis velocitatis totius ad incrementum velocitatis corporis vi in_equabili cadentis . qua_ sit ut recta quze potest aream A B G £'. lem. ob mqualitatem velocitatum. ut urgente aliqua uniformi vi centripeta nota (qualis vulgo supponitur gravitas) velocitatem acquirat in loco D mqualem velocitati. sit ut velocitas inverse. ideoqueut½V ad I. quam corpus aliud vi quacunque cadens acquisivit eodem loco Z).E. Namque completo rectangulo D RS'E. ut lineola illa directe I directe sumantur. Corol. erit _// locus de quo corpus alterum cecidit. Est autem tempus. ut ordinatim applicatce D fi'.E. eique mqualis abscindatur area A B FD. longitudo ut quantitas 2DV I E' ut quantitatis cadendo V inverse. & propterea.D. id est. sitque D L. cure sit area . Q. i. & similiter area P Q _RDad aream D 2_ S E ut semissis velocitatis totius ad incrementum velocitatis corporis uniformi vi cadentis.d/?FD adareamDFGF utVV ad 2 VI. & in perpendiculari D F capiatur D_R. DFGE DE rationes ut 2 VI+II DE . ideoque ut area_ nascentes D F G E.D. D R S E . D_R. Ergo vis ipsi D F vel E G proportionalis facit ut corpus ea cum velocitate descendat. hoc est (per corol. wquantur. D F si prlmae quantitatum 12 1 nascentium ideoque etiam sumantur. erunt ex mquo areze totae A _' FD. id est. & summa omnium temporum ut summa omnium arearum. atque ideo area nascens D L 3IE. ideoque inverse ut linea recta qu_e potest aream A I?FD. Iv)tempus totum quo linea _d L" describitur ut area tots A 7" U_/1/E. ut longitudo D F. sintque incrementa illa (ob mqualitatem temporum nascentium) ut vires generatrices. Q. quo qumlibet longitudinis dat_e lineola DE describatur. Porto cure tempus. P Q ]? Dad invicem ut semisses totarum velocitatum. Si P sit locus. . de quo corpus cadere debet. id est. qum sit ad D F ut vis illa uniformis ad vim alteram in loco D.LIBER PRI_IUS. ut eadem linea recta inverse : erit tempus ut area DL31E. & compleatur rectangulum PD R Q. E DE.

*. . & detur lex vis centripetae.12 ad aream 29L 2/IE. _Jz e. 'r tesceterigendoordinatam reciproce proportionalem emlateri quadra- capiendo tempus qua corpus descripsit lineam 29e ad tempus to ex P O . ideoque ut rectangulum 2 P 29 x 29. & ex axquo tempus primum ad tempus uhimum ut rectangulum 2 PD x 29/. Namque tempus qua corpus vi uniformi descendens descripsit lineam P29 est ad tempus qua corpus idem descripsit lineam PK in subduplicata ratione _P29 ad P E.. Tempus quoqueinno_i____\el Lv i T'! / / \ . 2. invenietur velocitas ejus in alia quovis loco e. estque tempus qua corpus utrumque descripsit lineolam 29E ad tempus qua corpus aherum inaequabili motu descripsit lineam 29< ut area 29L_IL_? ad aream DLmc.R D + vel-D F g e. quae potest rectangulum P O A'/7) area curvilinea 29Fge vel auctum. & divisim._]Q I .qua & corpus aherum vi uniformi cecidit a P & cadendo pervenit ad 29. & capiendo ve]ocitatem illam ad velocitatem in ]oco 29 ut est recta. ut area curvilinea 29 Z **zead rectan- e . ad aream D/_. si locus e est loco D inferior velrectam diminutum . id est (lineola c DEjamjam nascente) in ratione P29 ad P29+½ 29E seu 2 P29 ad 2 P D+29E. ad tempus qua corpus idem descripsit lineolam 29 _" ut 2 P 29 ad D F. Carol. gulum 2 P29 x 29L.E MOTU CORPORI_TM Coral. U nde si corpus quodlibet de loco quocunque D data cum velocitate vel sursum vel deorsum projiciatur. ad quae test rectangulum solum P 0 R D.. posi is superior est. / ' _ '. erigendo ordinatam eg.122 D. 3.

_I.de orbis tan. Descendat corpus aliquod ab _/ per 29._ / \\_'i \_ gente perpetuo deflectere.z'fuak'6us alliludz)zz'6us erztn! ce_uales. corpora viribus quibuscunfue centri 2betis agitata revolvun/¢tr. • & si vis una I2V (per legum corol. ac dato tempore quam minimo accelerationem generabit sibi ipsi proportionalem. C[ mquantur. tota accelerabit illud. erunt vires centripeta_ in 29 & I a_quales.. curvmque VIE in I & I(" occurrenA tes. _F. sed nil mutabit velocitatem retrahet solummodo cor/v // / / J. In hoc effectu producendo vis illa tota '\. Centro C intervallis quibusvis describantur circuli concentrici L)l. vdocilaees eorunz onzn/fus . rectilineo. sinlque eorum vdoc//alcs aliquo a_vuak'um alli/udinunz caszt cevuales . coKenle vi quacunque cent@eta. corporis in cursu illo. inque via curvilinea I ]'A'/e \ progredi./'. cor2bztsal/ud recla asccndat re/descenda[.' consumetur : vis autem altera I _ secundum corporis _c cursum agendo. THEOREMA XIII. Jungatur d C occurrens ipsi A" E in iV. agendo secundum A/-T corporis pus facietque lineam ipsum . PROPOSITIO Si XL. E A" rectze A C in 29 & E. l) iE \ i i /T.ZlBER _'RIMUS. ad centrum C. sitque circumferentiarum circulorum intervallum Z)E vel Z2V quam minimum. Proinde corporum in 29 & [ accelerationes zequalibus temporibus fact_e (si . & habeant corpora in 29 & [ velocitates a_quales. d_" /n z'n co_z_s.. I_r. __3 SECTIO De invenl)'one orbium in quibus VIII. movcatur utcunfue. Exponantur ha_ vires per zequales lineolas 29 E. 2) resolvatur in duas _/V T & cursui I TA" perpendicularem. Quoniam distanti_e C29. a viscursu _/V T. & in Z/g" demittatur perpendiculum _v_ 7"... & moveatur corpus aliud a V in linea curva VIA'k. ---' l'.

ea quam ibi habet velocitate sursum projecmm ascendere possit. DE. generantur. Namque corporis penduli filo vel impedimento vasis absolute lubrici idem praestatur quod vi transversa 2V T. tem/ / / /\ //" -A V 2V T rationes primm) poribus autem inaequalibus ut line_e illae & tempora conjunctim.D. vel impedimento quovis politissimo & perfecte lubrico cogatur in linea curva moveri. sed tantum cogitur de cursu rectilineo discedere. ob aequalitatem velocitatum sunt ut vim descripta_ D E & I K. & corpus aliud recta ascendat vel descendat. Coral. & vis centripeta semper sit ut ipsius A dignitas quaelibet A '*-_. ideoque accelerationes in cursu corporum per lineas D_ _" & ZK. . (2. i. non accderatur. id est ut I_-----_/Equales igitur sunt corporum velocitates in E & K: k & eodem argumento semper reperientur aequales in subsequentibus aequalibus distantiis. Hinc etiam si quantitas P sit maxima a centro distantia. hoc est.a unitate diminutus. DE & I K conjunctim._irOTO COX. & IT x IK rcctaJzgulum.DE . c Sed & eodem argumento corpora aequivelocia & aequaliter a centro distantia. cujus index _z--I est numerus quilibet .I 24 sumantur linearum . E. Sed rcctaJzgztlum Z 2/'x IK eequale est Z2V qua&'a[o. ] T: I T. xxxIx)est in hac ipsa ratione. D. Hinc si corpus vel oscilletur pendens a filo. (2. sitque quantitas A distantia corporis a centro in alio quovis orbitze puncto. in ascensu ad aequales distantias aequaliter retardabuntur. velocitas corporis in omni altitudine A erit ut _/P'*--A". Tempora autem quibus D E & [ K describuntur. atque ideo datur. aequale D F quacg.POX 0_I nascentium sunt ut DE. Coral 2. sintque velocitates eorum in eadem quacunque altitudine aequales: erunt velocitates eorum in aliis quibuscunque aequalibus altitudinibus aequales. E. & propterea accelerationes in transitu corporum a D & I ad E & f mquales ut D F & I T. ad quam corpus vel oscillans vel in trajectoria quacunque revolvens. IK. Namque velocitas recta ascendentis ac descendentis (per prop. Corpus eo non retardatur. deque quovis trajectoriae puncto. sunt DE flztad. linea ]iV'.

dato tempore quam minimo descripta. K£" trajectoriam secantes in I & /t" rectamque C V in 19 & E. ideoque K A/. centroque eodem describantur alii quivis circuli I/9. 125 Posifa cz_uscunque generis vi centr_e/a dS conccssis flguraru_ cu_ilinearum quadraluris.ZIBER PRIhlUS. si detur quantitas aliqua Q. & ponamus earn esse mag- .erit reciproce ut altitudo Z C. A Hanc quantitatem Q nominemus ft Z./ R// <. PROPOSITIO XLI. ut O. Sint autem puncta Z & t( sibi invicem vicinissima. C_ ad k. Et stantibus quze in propositione xxxIx. VR in iV & X. 8: ahitudo -/C nominetur A. id est. & triangulum ZCK tempori proportionale dabitur. & pergat corpus ab U per Z & /¢" . Tendat vis quzelibet ad centrum C & invenienda sit trajectoria VIKk.. erit ut velocitas. atque ideo ut recta qua_ potest aream ABFZ). re_uiruntur [unz /rajeclorke in quibus corj_orct nzovehun/ur. PROBLEMA XXVIII. tunz tern_orct nzoluum in trajec/oriis inventis. ut in loco D velocitatem acquirat zequalem velocitati corporis prioris in 2". lineola fit. Age turn rectam CNIX secantem circulos KE. Detur circulus UR centro C intervallo quovis C U descriptus. sitque puncture A locus ille de quo corpus aliud cadere debet. turn rectam CKK occurrentem circulo UR in F.

ut CXq ad AA. AA_/A BFD--ZZ semper D& D c ipsis Igitur si in perpenQ 2 _'A i_FD--Z diculo D_F capiantur Z Q x cx qztaal. & AI-V B . erit rectangulum X_VxXC mquale Qx/_/VxC_ q_tad.. deque puncto V ad lineam A C erigatur perpendiculum Ua abscindens areas curvilineas V23aa.& propterea A x KAT aequale Q x I Ar A _/A BFD--Z Z Unde cum YX x XC sit ad A x K_N. & divisim A BF23--ZZ ad ZZ ut Z_/V fztaa'. & rectangulum 23cxlA. & describantur curvae 2AA dA BF23--Z Z lineae a/J.126 DE MOTh r CORPOR U_/l: nitudinem ipsius Q ut sit in aliquo casu _' A B FD ad Z ut est IK ad /-CAr. & erigantur etiam ordinatae £'z. _Fx: quoniam rectangulum Z) _ x IN seu 23 _ z E mquale est dimidio rectangull A xKAT seu triangulo 2"CK.. hoc est. quoniam arearum V23aa. & erit in omni casu _/ABFD ad Z utlKadK_/V. VIC aequales semper . quas puncta _. ac. c perpetuo tangunt. C_ < A BF23 ad Z Z ut ZKqad K_/Vf. mquales respective. V23ca. ad ]_'A/" fctad ideoque _/ABFD--ZZ ad Z seu 0 ut IN ad A*_/V." seu 23cxE aequale est dimidio rectanguli YXxX C seu triangulo X C V.

Et contra. angulumque YCP sectori _'CR proportionalem constituat. in quo trajectoria alicubi secat lineam illam IC. i. & area UDca. Si centro C & vertice principali V describatur sectio qua_libet conica /.. ascendet illud perpetuo & abibit in infinitum. ex data corporis altitudine I C expedite invenitur.4 B FD. id est.:A'S. & arearum V D c a. Corol. X C Y. Q.P perpetuo tangit .p/A_/ s. 127 sunt nascentes particulm D b z E. ideoque ubi area -. in quo corpus completo illo tempore reperietur. Coro[. id est. tendat autem ad centrum C vis centripeta cubo distantiae locorum a centro reciproce proporV justa cum velocitate secuntionalis. Coral.LIBER P.4/]FD mqualis est Z Z. ideoque tempori proportionalis. ut Z ad latus quadrature area_ _. & inde dabitur corporis ahitudo CD vel CI.. si corpus quacunque cum velocitate exeat de loco /7. eique _equalis sector UCX una cure ejus angulo VCI. Hinc maxim_e minima:que corporum altitudines. dabitur area ipsi proportionalis UDba. & perinde ut incceperit vel oblique _ _ s 'r v . dum lineam rectae C V perpendicularem: progredietur corpus illud in trajectoria /:-P0 quam punctum . & area genita VDca zequalis sectori genito VCX.&exeat corpus deloco c _. nimirum capiendo sinum ejus ad radium ut /¥'/V" ad IK'. Datis autem angulo UCI & ahitudine CI datur locus I. & a quovis ejus puncto A" agatur tangens R 7" occurrens axi infinita_ producto C U puncto recta _7" •. £'. 2. CP. I: C X zequales semper sunt nascentes particul_e DcxE. I C IC. 3. apsides trajectoriarum expedite inveniri possunt. erit area genita VD b a _equalis area_ genitae VI C. descendet idem ad centrum: sin ea ellipsis sit.RIMUX. I. Sed & angulus KIN. ideoque si conica sectio /TA'S hyperbola sit. dein juncta CA ' in ducatur quze aequalis sit abscissae C 2/. Sunt enim apsides puncta illa in quibus recta I C per centrum ducta incidit perpendiculariter in trajectoriam VIN: id quod fit ubi rect_e IK & Nit" _equantur. Dato igitur tempore quovis ex quo corpus discessit de loco V.

vis cc_zlr_et_.T28 . ea cum velocitate quam . cujus inventionem. figura VR S vel hyperbola sit vel ellipsis. brevitatis gratia missam facio.DE MOTU COR-PORUM descendere ad centrum. PROPOSITIO Data lcge XLII. per curv_e cujusdam quadraturam. refzdritur mollts co@otis de [oco Balo. gala c_mz velocitale. Consequuntur h_ec omnia ex propositione pr_ecedente. qu_e invenitur capiendo angulum V C_P sectori c/_p! vi centripeta in centrifugam versa. vel ab eo oblique ascendere. _ _//s _.______ _ c elliptico U R C proportionalem. PROBLEMA XXIX. q>_/ & longitudinem CP longitudini C T mqualem ut supra. ut saris facilem. do inveniri vel minuendo potest trajectoria angulum augenVCP v __ s/ "'1' v ascendet corpus oblique in trajectoria VPQ. sccunBztm Bata_lzreclan_ egressL Stanfibus qua_ in tribus propositionibus pr_ecedentibus: exeat t \ corpus de loco I secundum lineolam IN.

& inde. vi aliqua uniformi centripeta. e v.E. In orbe VP _ positione dato revolvatur corpus P pergendo a V versus K. & erigantur curvarum B_Fg.BFg. Q. quam quis imaginari potest. datur tum corporis altitudo C e vel C k. per constructionem prob. turn area D c w e. angulusque . Atque hactenus motum corporum in orbibus immobilibus consideravimus. adjiciamus pauca. & locus h in quo corpus tunc versabitur.[Ck. angulumque V C/_ angulo V CP proportionalem constituat. mobilibus. xxvm. per constructionem problematis xxvII. e w. ut velocitas line_e describentis C)O ad velocitatem linage describentis CP . 129 corpus aliud. a c w ordinatim applicat_e eg. Cum I . ut 29 R ad D F. IX. quze sit ipsi CP _equalis'. a cw: ideoque. qua corpus primum urgetur in f. & ejus corol. alfue coriOus aliud in eadem lrajectoria quiescente. una cure curvis lineis abv. centroque C & intervallo Ck describatur circulus he occurrens rect_e i'D in e. "Pergat autem corpus versus h. quam linea C_b describit.. Ex dato rectangulo P DRQ.ZIBER PRIMUS. de loco P cadendo acquirere posset in D: sitque hrec vis uniformis ad vim. deque motu aibsidum. datur curva linea . completo tempore quovis Z? 6 v e. erit ad aream I:CP. & area. it:N. & propterea tempori proportionalis. XXX. SECTIO De molu corporum PROPOSITIO in orbi6us XLIII. Superest ut de motu eorum in orbibus. datur quantitas Q. in requalibus autem a centro distantiis esse undique eandem.b ad angulum UCP. I. qui circa centrum virium revolvuntur. ut angulus VC. eique requalis sector X Cy. dataque lege vis centripetae qua corpus primum agitatur. hoc est. a b v.f. Supponimus autem in his propositionibus vim centrlpetam in recessu quidem a centro varia/-i secundum legato quamcunque. ideoque in data ratione. A centro C agatur semper C:. Deinde ex dato angulo CIK datur proportio nascentium lit. quam linea CP simul describit. PROBLEMA E_ciendum est ut cor_us in trajectoria quacunfue circa centrum virium revolvente iberinde moveri possit.

.... quorum hi versus centrum. & . & corpus in 15 semper existens i P ""'.. revolvi possit una cum puncv to 15 in curva illa linea quam punctum idem 15 ratione jam exposita describit u . A puncto h in rectam 15C demitte perpendiculure h r.:: _P arcum ipsi similem & mqualem V-P in figura quiescente V_P/C describere potest.. P ]C sunto similes & _equales orbis revolventis partes up.. & linea Cu lineae C/7.. cogente just_e quantitatis vi centripeta.... & punctorum P... vis centripeta qua corpus revolvi possit in curva ilia linea quam punctum 15 describit in plano immobili. t5 C determinentur.POR UM area tempori proportionalis sit quam linea C15 in plano immobili describit. K distantia intelligatur esse quam minima. movebitur ventis _t Cp. Q. "PROPOSITIO 1)ijfercnNa virium. _ c j scribet arcum ejus u15 quo corpus aliud _. per corollarium quintum propositionis vI. est i_z triplicala raNon¢ cmumztJzis allilucliJzis i... in plano immobili. motus versus centrum erunt mquales.. Qu_eratur igitur.. Partibus orbis quiescentis UP.... iJz codcJ_z orbe rcvo/veTzte a'qualiler _Jzoveri 15ossunt. ideoque si corporum in locis P & 15 existentium distinguantur motus singuli (per legum corol. in eodemque perimetro figur_e temporerevolde"... quiaus XLIV... manifestum est quod linearum P C & 15 C incrementa vel decrementa semper sint aequalia.. & motus transversus corporis 15 erit ad motum transversum corpods P./Y. ?_¢ corpus aliud corpus ¢)z orae fuicsceule. & solvetur problema. manifestum est quod corpus.. Ouoniam corporum altitudines P C & 15 C. ut motus angularis . 15h. atque figura uC15 figurae VCP aequalis. 15 C perpendiculares directionem habeant. 2) in binos. X" C... & alteri prioribus transversi sint....DE kIOTU COR... ut sit m rad a)rut angulus V C15 ad angulum U C P.. Fiat angulus UCu angulo P C_.fi'.130 .. THEOREMA XIV. & secundum lineas ipsis _P C. zvcrse. "...... sive secundum lineas -P C. idemque produc ad m._ C semper aequantur..

ideoque completo illo tempore reperietur alicubi in linea _zk_.. ut motus transversus corporis _ ad motum transversum corporis P.......... corpus )0 _equali in centrum motu aequaliter movebitur a p versus C.. \\ / UC_P... sitque mr ad kr ut angulus UC_ ad angulum _'<" / \' 2 '.. Quare cum kr aequalis sit distanti_e quam corpus P acquirit a linea PC.. 8: motu transverso acquiret distantiam a linea p C.... ut est motus transversus corporis . Igitur eoderf!.J ""---... tempore quo corpus P motu suo utroque pervenit ad puncture X'.. c.. :" 2.. ideoque aequalibus viribus secundum lineas illas urgentur. H_ec ita se habebunt ubi corpora _ & P aequaliter secundum lineas p C & P C moventur. 13 I lineae p Cad motum angularem lineae P C.. id est. manifestum est quod corpus _ completo illo tempore reperietur in loco m... sitque n C requalis k C. quae per puncture k in lineamfi C perpendicularis est.ZIBER PRIMUS.. hoc est.p ad motum transversum corporis alterius P.... . ideoque vi majore urgetur quam corpus _P.. si modo .. ut angulus U Cp ad angulum U CP. & corpus p completo illo tempore revera reperietur in _t . quae sit ad distantiam quam corpus alterum P acquirit a ]inea P C. .. Capiatur autem angulus p C_ ad angulum p Ck ut est angulus VCp ad angulum VC_P.R ')......--" / ! .

per quod corpus illud _ ipsius actione.. sunt k r & m r. vel movetur in antecedentia majore celeritate quam sit dupla ejus qua linea CP in consequentia fertur..<. O.. earumque differentia _zk & summa ms reciproce ut altitudo p C.DE MOTU CORPORUM angulus n C_ angulo k C_p major est. -. dato illo temporis spatio.. Centro C intervallo C n vel Ck describi intelligatur circulus secans lineas mr. & vi minore si orbis tardius movetur in antecedentia. ideoque rectangulum _rz k x m s est reciproce ut quadratum altitudinis _ C. .//.. ideoque cens m n. id est si orbls up k vel movetur in consequentia. .. _z jy _o.. . id est lineola nasmt virium differentia reciproee ut cubus m k x m s. & erit rectangulum m n x mr _equale rectangulo m _ _equale m k x m s Cure autem triangula p C k mt ]. ut altitudo _ C. H_e sunt prim_e rationes linearum nascentium ... &hinc fit m k x m s... Estque virium differentia ut locorum intervallum ran.I3 2 ... productas in s & t. id est... Est &mt directe ut _ r_t. C_z dato tempore dentur magnitudine. eique proportionalis altitudinisp C... transferri debet.D.E.

k.LIBBR PRZJ[(IS. & angulus U C sit ad angulum /TCP in data ratione Gad F . qua corpus aliquod. sectorem illum eodem tempore. est ad vim qua corpus motu circulari revolvi possit ab R ad K eodem tempore quo corpus _P in orbe immobili describit arcum P K. pro altitudine autem _P C vel/. ut G G --F F ad F F." circulo ad distantiam C/7 ea cum velocitate revolvi posset quam corpus in ellipsi revolvens habet in /7. : estque ha_c vis (per hujus corol. ut lineola nascens m n ad sinum versum arcus nascentis R A. radio ad centrum ducto.k revolvuntur : Unde cure (per bane prop. RGG-. Hinc differentia virium in locis _P & p. qua corpus in elFF RGG--RFF lipsi mobili revolvi potest. eique similis & aequalis ponatur ellipsis u/. vel _K & k. uniformiter describere potuisset. erit ad vim centripetam. Si orbis U_PK ellipsis sit umbilicum habens C & apsidem summam /7. est ad vim qua corpus in ellipsi revolvens urgetur in apside U. & contra. hoc est. id est ut mkxms m[ ad rkq 2kC' vel ut mkxms ad rk quadratum. I. C scribatur A.F F ad F F. quo descripta sit area UP C. describatur sector circularis _equalis areae toti /7_P C. si centro C intervallo quovis C_P vel C/. & corpus/.. ut dimidium lateris recti ellipRFF seos ad circuli semidiametrum C U. C aequalis _PC. G in ea ratione ad invicem quam habet angulus /7 C_P ad angulum /7C/. quibus corpus _P in orbe immobili & corpus/. & pro ellipseos latere recto ponatur 2 R : erit vis. ut _ + A cub.-: & vis. x33 Coral. 0 differentia virium in U quibus corpus P in ellipsi immota /TP K. in ellipsi mobili u/. ideoque valet C U c_lb. Et prop_erea. Ck sunt ad invicem ut tempora quibus describuntur. valet C U cztb. ira ut sit semper/.FF ad FF. Exponatur enim vis qua corpus revolvatur in immota ellipsi per quantiFF & vis in /7 eri_ FF Vis autemqua corpus in tatem AA' C U quad. in orbe mobili revolvuntur.RFF qua sit ad hanc ut GG-. Namque sector ille & area/.) differentia illa in alia quavis altitudine A . CoroL 2. ut G G-. si capiantur datae quantitates F. quam corpus _P tempore quovis in orbe immobili revolvens radio ad centrum ducto descripsit: differentia virium.

& 2 T latus transversum sive axis major.. erunt ut T c_eL. a_qualis & concentrica ponatur ellipsis mobilis _@k. si orbis immobilis V' R / x / "x. sitque 2 R ellipseos hujus latus rectum principale.__ & T cu£ + RGG--RFF A cu3.gPOR UiI_I sit ad seipsam ferentia in ahitudine I C V ut A cu3__ A valebit ad I CVcu3.. AA A cub. respective. addatur AA' RGG--RFF FF RGG--RFF excessus . qua corpus in ellipsi mobili up k iisdem temporibus revolvi possit. & componetur vis tota + A cz_b. //'P K ellipsis sit centrum habens in virium centro C. Ad el_ndem modum colligetur quod.' eadem dif- in omni ahitudine R G G-.R F F A cu3. atque angulus V@ semper sit ad angulum V CP ut Gad F. quibus corpora in ellipsi immobili & mobili FFA FFA temporibus a_qualibus revolvi possunt. eique similis. CoroL 3. vires.I 34 DE i_IOTU CO. Igitur ad vim F F qua corpus revolvi potest in ellipsi immobili V_P/I. .

id est radius circuli _equaliter curvi. in qua ibi diximus corpora hujusmodi viribus attracta oblique ascendere. dicatur _. 5. 6. erit reciproce ut cubus altitudinis Cp. vis qua corpus punctum gyrari po]__. atque aliis in locis 2° indefinite dicatur X. constituens angulum V Cp. cuba altitudinis C20 vel Cp reciproce proportionalis. quam perpetuo tangit. qua corpus idem cosdam motus in eadem trajectoria uflk circulariter mota temporibus VRGG--VRFF iisdem peragere potest ut summa virium X + A cu_. nulla alia vi urgente. 135 Coral 4. Carol. & radius curvaturm quam orbis VPK habet in V. Et universaliter._-"------_v longitudinis indeterminatm. & capiatur G ad F in data ratione anguli V Cfl ad angulum V C_P : erit vis centripeta. 3 prop. & vis centripeta.ZIBER PRIM US. nominetur R. & (per jam demonstrata) detorquebitur motus ille rectilineus in lineam curvam V_h. jungaturque C20 & ipsi mqualis agatur Cp. Est autem hmc curva Vpk eadem cum curva illa /z20Q in coral. Addatur vis in centrum C. uniformiter progredi potest in recta VP. Data igitur motu corporis in orbe quocunque immobili. / . Igitur si ad rectam C//-posiP tione datam erigatur perpendiculum VP _/. XLI inventa. altitudine C20 nominata A. Nam corpus _P per vim h inerti_e. Carol. si corporis altitudo maxima C V nominetur T. augeri vel minui potest ejus motus angularis circa centrum virium in ratione data._ test in curva Vp h. qui sit ad angulum VCP in data ratione illa . & inde inveniri novi orbes immobiles in quibus corpora novis viribus centripetis gyrentur. qua corpus in trajectoria quacunque immobili V20/i _"revolvi potest in VFF loco V.

2 erat ut _---_+ R G G -. qu_eque in corol. Ponamus vim centripetam uniformem esse. idest. seu GG ad TTut FFad 3TT. A pro altitudine quavis alia CP vel C_. regm'runlur modus maxime flnidimi a?sidum. facta homologorum terminorum collatione. in _equalibus altitudinibus reddantur proportionales. coeat.X pro A. inter se collat_e. . & vis.136 PROPOSITIO Or3ium qui sunl DE MOTU CORPORUM XLV. Orbes autem eandem acquirent formam. fled RGG--RFF+TFFad Tcu3.. & collatis numeratorum termlnis correspondentibus. A cub. & scribantur T pro a]titudine maxima C/7. & X pro altitudinum differentia C 17.ven_L I. & numeratores. sive (scribendo T--X pro A in numeratore) ut ----) T cuf.& vicissimGGad FFutTTad3TT. Problema solvitur arithmetice faciendo ut orbis. quem corpus in ellipsi mobili (ut in propositionis superioris cord.E. ut--FFXad_3TTX +3TXX --X cub. rationes ultimae erunt RGG ad T cub. Sit punctum V apsis summa. Reducenda similiter est vis alia qu-:evis centripeta ad fractionem cujus denominator sit A cua. T aequales.3 TT. qua corpus in ellipsi circa umbilicum suum C (ut FF in cord. nimirum datis cum datis & non datis cum non datis. & qu_erendo apsides orbis quem corpus illud in plano immobili describit. erit ut R G G-. cub. Res exemplis patebit. 2 vel 3) revolvens describit in piano immobili. si vires centripet_e quibus describuntur.CP . .F F X A cub. 2) revolvente movetur. ) ) T-. statuendi sunt analogi. accedat ad formam orbis cujus apsides requiruntur. ut--FF ad-. que ut A cub. circulis PROBLEMA XXXI. sive ut--FF ad--3TT+3TX_XX" Jam cum orbis ponatur circulo quam maxime finitimus. orbis cum circulo. ideoA cub.R F F substituendo A cu_.--3TTX+3TXX-X A cu3.R F F id est ut F F A + R G G -. atque X in infinitum diminutam.R F F + T F F-. . & ob factas R.

Ergo cum corpus in ellipsi immobili. id est angulus I/C2k ad angulum VCP. 137 ut I ad 3 . conficietur angulus g C2b. 2. Et collatis R F F + TFF hujus terminis cure terminis numeratoris alterius RGG---FFX. perveniens ab apside summa ad apsidem imam ubi semel confecit hunc angulum. seu G G ad T"-' ut F Fad nT"-'. evadit T"--_ X T"-'+_ 2 X X T"-" &c. & sic deinceps in infinitum. & inde ad apsidem summam rediens ubi iterum confecit eundem angulum .LIB. Quare cure angulus UCP. inter apsidem summam & apsidem imam coni8o ficiet semper angulum -_ graduum. & vicissim GG ad F F ut T "-_ ad n T"-' id est ut I ad n . ideoque Gad F. : ubi _z--3 & _zsignificant dignitatum indices quoscunque integros vel fractos. atque ideo in orbe immobili de quo agimus. seu IO3 gr. non universaliter sed tunc cum ad formam circularem quam maxime appropinquant. ut I ad _/n. Ponamus vim centripetam esse ut altitudinis A digniA" tas qua_libet A"-3 seu _. Per superiorem terminorum collationem similes redduntur hi orbes. fit RGG--RFF+TFF ad T"ut--FF 2 X T "-_ &c. Corpus igitur uniformi cum vi centripeta in orbe propemodum circulari revolvens. ab apside summa ad apsidem imam i8o descendendo conficiet angulum V Cp graduum _/3: id ideo ob similitudinem orbis hujus. Exempl. in descensu corporis ab apside summa ad apsidem imam in ellipsi confectus. 23 sec. ab apside summa ad apsidem imam descendendo conficiat angulum V CP (ut ita dicam) graduum i8o. Et sumendo rationes ultimas ubi orbes ad formam circularem accedunt. Numerator ille A" seu T-XI = in seriem indeterminatam per methodum nostram serierum convergentium reducta. in descensu corporis ab ad--n T"-'+ . ad centrum. corpus aliud in ellipsi mobili. fit R G G ad T" ut--F F ad--_z T"-'.ER PRIMUS. & orbis illius quem corpus in ellipsi revolvente gyros peragens describit in plano quiescente. ideoque Gad F. 55 m. affirmativos vel negativos. quem corpus agente uniformi vi eentripeta describit. hoc est angulus VCp ad angulum UC_P. ut I ad _/3. sit graduum 180. rationales vel irrationales.

perveniet ad apsidem imam ubi complevit revolutionem integram. & completa alia quarta parte ad apsidem summam. ponamus vim centripetam esse in ut _A"+cA" . & h. id est I A2 directe ut _...Exempl. & -_ gr. ideoque I8o }. seu _-5' erit _z aequalis 2. c pro numeris quibusvis datis. & sic deinceps in infinitum. . 16 _pz. Ut si vis centripeta sit ut distantia corporis a centro. & sic deinceps per vices in infinitum. & hoc angulo repetito corpus redibit ab apside ima ad apsidem summam. id est 1 ll I 2_k _ reciproce ut A T. ut A seu _5' erit _z_equalis 4 & _/_z aequalis 2 . redibit ad apsidem summam : & sic per vices in a_ternum. vicibus ahernis ab apside summa ad imam & ab ima ad summam perveniet in _eternum. & propterea corpus tall vi revolvens. aequalis directe ut _i_1 seu ut _ erit _z aequalis summa 360 gr.. id A4 est. Assumentes m & Jz pro quibusvis indicibus dignitatum alfitudinis. Nam corpus urgente hac vi centripeta revolvetur in ellipsi immobili. _equalis angulo graduum _-_.in T-XV+c A c_l:5.45 sec.. id est. Porro si vis centripeta sit reciproce ut latus quadrato-quadratum undecim_e dignitatis ahitudinis . & propterea corpus de apside discedens & subinde perpetuo descendens. ideoque anguI8o lus inter apsidem summam & apsidem imam _equalis --g seu 2r. Completa igitur quarta parte revolutionis unius corpus perveniet ad apsidem imam.138 D_ MOTU CORPORU:f propemodum circulari A "-3 proportionali de- apside summa ad apsidem imam. 3. A clt_. in orbe quem corpus quodvis vi centripeta dignitati 18o scribit. dein perpetuo ascensu complendo aliam revolutionem integram. perpetua anguli hujus repetitione. ideoque inter apsidem sum18o mam & imam angulus erit graduum _ seu 127 gr. T-X]" . Quod si vis centripeta sit reciproce ut distantia. cujus centrum est in centro virium. Id quod etiam ex propositione x manifestum est. 90 gr. ut _ .

+ nn-n cXXT_-_ dr. sit . +cT _-' ad m b Tn-'+n c T . Cord. proportionali describit.. obtinebitur proportio Gad F.. ad--_zbT fiet RGG--R + TFF . cui vis centripeta proportionalis est... fit G Gad F Fut b + c ad _z b + n c. fit G Gad b Tin-'+ c T .. Et sumendo rationes ultimas qu_e prodeunt ubi orbes ad formam circularem accedunt. resolvi semper debet in series convergentes denominatorem habentes A cub.F F X ad ipsius partem alteram non datam in eadem ratione ponendze sunt : Et quantitates superfluas delendo.LTBE.. tur graduum r8o _ b--c _n b--n c Nec secus resolvetur problema in casibus difficilioribus. ideoque ut i ad _z b + n c b+c angulus VCIb ad angulum VC P. in b A. erit angulus V Cp inter easdem apsides. I. quo corpus redit ad apsidem eandem.. orbe quem corpus vi centripeta quantitati A cub.angulus inter apsides invenieA czib. 139 seu (per eandem methodum nostram serierum convergentium)ut bT'_ + cT_-mb XT'_-'-ncX T"" + m------_ T2 mbX X A cub. & pars data numeratoris hujus R G G-..R PRI3.. exponendo altitudinem maximam C V seu T arithmetice per unitatem. ...c._+cA. & contra. _equalis angulo graduum 18o _/. & collatis ad bT"+cT _Z-fZ ... FF 2 numeratorum ". U nde est Gad F. ut--FF terminis.R F F + T F F-. Qu_e proportio.. ut FF ad _zbT"-'+ncT n-_./_Jz b + n c ff_c cum angulus VC_P inter apsidem summam & apsidem imam in ellipsi immobili sit 180 Xr. b+ c r_b+_zc Et eodem argu- mento si vis centripeta sit ut b A'--cA '_. ut Iad. inveniri potest dignitas illa ex motu apsidum. --ncT_-'+--bX + --c2 X T _-2 &c. & vicissim GG ad F F ut bT . . Dein pars data numeratoris qui ex illa operatione provenit ad ipsius partem alteram non datam. id est Et propterea ... scribendoque unitatem pro T. Nimirum si motus totus angularis. Hinc si vis ceutripeta sit ut aliqua altitudinis dignitas. Quantitas.IUS..

vis in recessu a centro aut augebitur.3 vel _-A_-3 vel A_-3 3 vel 4 --. ut in prmceden- . Describet enim curvam illam lineam de qua actum est in eodem corol. si corpus de apside ad apsidem ahernis vicibus deseendens & ascendens nunquam appellat ad centrum .. erit mad n ut I ad i. neque unquam perveniet ad apsidem summam. prop. Sic & ubi vis. ideoque mentum "" A . perinde ut cceperit descendere vel ascendere. vel minimum ascendere. eo longius ratio virium recedet a ratione illa triplicata. corpus de apside discedens. seu graduum 360.. sed ad apsidem imam aliquando perveniet" & contra. seu A A & propterea decre- duplicata altitudinis.3 vel 9 --. ideoque II 1l 1 I I 4 m 11-----7-3 valeat 64-. At si vis. vel crescat in altitudinis ratione quacunque. si cceperit descendere nunquam perveniet ad apsidem imam seu altitudinem minimam. cujus index est n n 3" Id quod per exempla secunda manifestum est. sed descendet usque ad centrum.14 ° DE 3IOTU CORPOR UM ad motum angularem revolutionis unius. id est.hocest._-3 virium aequalis A in ratione -= i . 3. describens curvam illam lineam de qua egimus in corol. & ahitudo nominetur A: _t _t erit vis ut ahitudinis dignitas illa A . ascendet in infinitum. Si corpus singulis revolutionibus redierit ad apsidem eandem immotam. reciproce ut A 3-_ A 3-_ vel A 3-k vel A3-_. xLIv. xLI. vd descendet ad centrum usque vel ascendet in infinitum. de apside discedens. decrescit in majore quam triplicata ratione ahitudinis. 6 prop. Sin cceperit illud. vel decrescat in minore quam triplicata ratione altitudinis. ut numerus aliquis mad numerum alium _z. 3. corpus nunquam descendet ad centrum usque. decrescere non posse: Corpus tali vi revolvens deque apside discedens. in recessu a centro. aut in minore quam triplicata altitudinis ratione decrescet : & quo citius corpus de apside ad apsidem redierit. U t si corpus revolutionibus 8 vd 4 vd 2 vel I_ de apside summa ad apsidem summam aherno descensu & ascensu redierit. Uncle liquet vim illam in majore quam triplicata altitudinis ration< in recessu a centro... in recessu a centro. & in cord.3 : erit vis ut vel vd A k-3 vel A-_-3. sifuerit mad nut8 vel4 vel 2 vel I½ ad i.

7623. . erit (in exemplis tertiis) A ccub lis I. oo_. 44 s.3 vel A _-. aut directe ut A6 vel & propterea vis aut reciproce ut A_ vel AT A _3.ad i. Si corpus partibus revolutionibus unius vel tribus quartis. & pr_eterea gradus tres. Ut si vis qua I corpus revolvitur in ellipsi sit ut A A' & vis extranea ablata ut c A.c . ideoque apsis illa singulis corporis revolutionibus confecerit in consequentia gradus tres. 141 tibus demonstratum est._. ideoque vis reliqua ut A-A* .3 vel Ag-_ vel A . nn 29_3 ideoque A mm 3 erit zequale A. Ponamus vim i--4c illam extraneam esse 357. H inc etiam si corpus. 28 sec.6-3 . Apsis lunm est duplo velocior circiter. 44 s. & 180 J . & n _equalis 4. zequali I. perveniet ad apsidem imam. Denique si corpus pergendo ab apside summa ad apsidem summam confecerit revolutionem integram. _n ideoque A " m 3 _equalis A _. ad apsidem eandem redierit . existente A vel T _. revolvatur in ellipsi umbilicum habente in centro virium. vi centripeta qua sit reciproce ut quadratum altitudinis. erit m ad nut 363 g_: ad 360 gr. I -.__ seu 18o. Igitur corpus de apside summa discedens. sed qua vicibus 59} propius ad duplicatam quam ad triplicatam accedit. & huic vi centripetm addatur vel auferatur vis alia qu_evis extranea. vel una quarta._'6" _ . _. cognosci potest (per exempla tertia) motus apsidum qui ex vi illa extranea orietur: & contra. CoroL 2.ZIBER PRIMUS. motu angulari 18o gr. id est. m _equalis I. id est c esse _. ideoque inter apsides _equalis angulo graduum i8o # 3 _equa- angulus revolutionis I -. vel una tertia.¢ evader 180 _/'_" I--4c 18o yr. 45 m. 31 m. erit mad nut _ vel § vel _ vel I. vel duabus tertiis. 45 m.45 partibus minorem quam vis altera qua corpus revolvitur in ellipsi. sive ut 121 ad 120. Decrescit igitur vis centripeta in ratione paulo majore quam duplicata. & hoc motu duplicato ad apsidem summam redibit: ideoque apsis summa singulis revolutionibus progrediendo conficiet I gr. & propterea vis centripeta reciproce ut A _'°'_ seu reciproce ut A ' _*_ proxime.

secundum Sit S centrum virium. Plana autem supponimus esse politissima & absolute lubrica ne corpora retardent. T/7. Nam scriptores qui motum gravium tractant. quam invenire oportet. def. nipendulorum PROPOSITIO Podia XLVI.142 DE MOTU CORPOR UkI Hactenus de motu corporum in orbibus quorum plana per centrum virium transeunt. in quibus centra corporum moventur & orbitas movendo describunt. tam obliquos in plants quibuscunque datis. in his demonstrationibus. Superest ut motus etiam determinemus in p|anis excentricis. Q corpus idem in trajectoria sua revolvens. X. S C distantia minima centri hujus a plano dato. egressi. Et eadem lege motus corporum in superficiebus curvis peractos subinde determinamus. & agatur /7 7" quae sit parallela C Q & occurrat SC in 7": vis S U resolvetur (per legum corol. nil mutat motum ejus in hoc piano. SECTIO De motu cor_borum in superficieaus 1}lOLli *"£C_0C0. _P corpus de loco P secundum rectam P Z egrediens. agendo secundum positionem plant. trahit corpus directe versus . refuiritur lure 2blauo fuocunque curvilinearum il_ quo cor_us rcvolvitu_5 _ conccssisjfgurarum de loco dato. Quinimo. clans. quarum S 7` trahendo corpus secundum lineam plano perpendicularem._oris illo datam cenlro czdztscunfue generis quadrahtris: vi cenfribela. Q 5". & plants excentricis innitentium hic considerandus venit. vice planorum quibus corpora incumbunt qumque tangunt incumbendo. usurpamus plana his parallela. & PQR trajectoria illa. PROBLEMA dalofue motus XXXtI. & si in Q S capiatur S U proportionalis vi centripetae qua corpus trahitur versus centrum 5'. 2) in vires ST. Vis autem ahera 7"/7..e fi. reclam in _lano data cure velocilate. considerare solent ascensus & descensus ponderum. J ungantur C Q. quam perpendiculares : & part jure motus corporum viribus quibuscunque centra petentium. in piano dato descripta. turn virium co.

Data autem vi centripeta 7" V qua corpus Q in spatio libero circa centrum datum P Q c . ultra citrogue discurrendo. vis S _ qua corpus Q in plano quovis P Q R revolvens trahitur versus centrum S. quceque neovcnhtr in linds rcctis. est ut distantia S Q. est ut distantia CQ. in qua corpus ad datum quodvis tempus versabitur.. Vires igitur.ideoquee_cit. quibus corpora in plano . LIBER PRIMUS. cor2boraomnia in 2_lanis fuibuscu_zquc revolventia describent dl_ses. PROPOSITIO XLVII. T V & C Q.S' I" tolleretur. & corpus vi sola 7` K revolveretur circa centrum C in spatio libero.R. ac si vis . Posito quod vis cen/ri2betaproportionalis sit distanlice co¢_oris a centro . atque idea ob proportionales S U & S Q. turn locus Q. Q. ut corpusiIlud in hoc piano perinde moveatur. datur (per prop. si_zffulas eundi d_ redeundi iberiodos iisdenz ten_oribus absoA. d_ revoluNones ten_oribus cequalibus 2bera_ent . _Jr. vis T _ qua corpus trahitur versus punctum C in orbis plano datum.. & contra. stantibus qu_e in superiore propositione. XLII) tum trajectoria P Q. tum denique velocitas corporis in loco illo Q.E. THEOREMA XV. 14 3 punctum C in pianodatum.\ C revolvitur. quam corpus describit.ent. Nam.

quarum revolutione curvae ill_e superficies genit_e sunt. O. dein circum axes quosvis datos per centrum virium transeuntes revolvi. peragentur eorum motus in planis per axem transeuntibus.CORPORUM PQ R versantia trahuntur versus puncture C. sunt pro ratione distantiarum a_quales viribus quibus corpora undiquaque trahuntur versus centrum S. Si corpora ilia oblique ascendendo & descendendo currant ultro citroque. atque ideo in lineis curvis. x & corol.144 DE MOTU. . & propterea corpora movebuntur iisdem temporibus. Scholium. & ea revolutione superficies curvas describere. 2 prop. atque in P Z spatiis liberis circa centrum 5". 2 prop. Concipe lineas curvas in piano describi. XXXVIII) temporibus semper mqualibus. vel periodos movendi ultro citroque in lineis rectis per centrum C in plano illo ductis complebunt. in iisdem figuris. vel describent ellipses in piano illo circa centrum C. His afflnes sunt ascensus ac descensus corporum in superficiebus curvis. Istis igitur in casibus sufficit motum in his lineis curvis considerare. ideoque (per corol. in piano quovis P O R circa punctum C.D.E. tum corpora ita moveri ut eorum centra in his superficiebus perpetuo reperiantur.

ad rectos quodvis THEOREMA alzgulos ii_Srinsccus XVII. Concipe hanc rotam pergere in circulo maximo A B Z. & in C_P productam demittatur normalis U_P. & inter eundum ira revolvi ut arcus A g. 1°/5' sibi invicem semper aequentur.. & -P puncture datum in perimetro rota_. & viam curvitineam AP K C_P in n.4 _/:'via tota curvilinea descripta ex quo rota globum tetigit in A. junganturque C_P. liceS) eriS at{ atz_h'caSztm sbzu_z versum arcus dimidii eo tem_ore bzter eundum SetigiS.ZIBEI¢ PRIJlUS. 14 5 PROPOSITIO Si XLVIII. roS_ glo_o exSrinsec_ls ad anKulos rectos i_lsisfaf.4 per B versus Z. U_P.4 B f_. & ad U_P demittantur normales G]. confeciS. THEOREMA XVI. & erit viae hujus longitudo . Sit autem . Cenfro item C & intervallo quovis describatur circulus n o_n secans rectam perimetrum B_P in o. louo_riSudo iSineris sinuls¢ versum qztod )buncSu_ qui fflohune i_t rose8 iberi_zctro ilzSer eundu.4 _P ad duplum sinum versum arcus ½ PB. Nam recta CF (si opus est producta) occurrat rota_ in U. uS revolvendo i_z circulo _zaaci_no. dY nzore rotaru_ revolvendo 2brogrdiaSur i_ drculo maximo. /3'P U rota ei insistens. erit to[o hoc ad d@licaSunz Sen_ore diamcSroruna ff[ohi _ rosa: ad senddictmeSrztnz glohL Sit _.. quod _buncSunz quodvis i_z roSce _berimeSro datum..z Seh'd'it. //'If circulum in _P & V concurrentes in Z-Z.leSrorum fflobi PROPOSITIO Si rosa curvilind glo&tm dimldii diffcrenNa _1o_o conc_vo jbrogrediaSur XLIX. Y?_P. l. ut 2 CE ad CB. L" centrum rotae. Tangant _P _//. co_zfeciS. secetque P fd ipsam U__w in G. lon_iSudo iSbzeris ex qua curz_ilinei. &uo@ue cycloide_Jt re! e_icycloidem uomitzare qui glo3u_n ex dian.' puncture contactus. atque puncture illud P in perimetro rotae datum interea describere viam curvilineam A _P. ca: qzto arcus ScSigiS. C centrum ejus. rote in m. centroque . EP. uS sumJna roScg ad semidictmetrztm globL g{obum SdiKiS . _tfK. insisSat dalu_Jz. ab . globus.

14 6 DE MOTU CORPOR UM V & inte_aIIo Vo describatur circulus secans VP in ¢. productam / Quoniam rota eundo semper revolvitur circa punctum contactus t5'.4 P quam rota_ punctum P describit.. atque ideo quod recta V_P tanget hanc curvam in puncto P. Circuli _om radius sensim auctus vel diminutus _equetur tandem distanti_e CP. &. manifestum est quod recta _'_P perpendicularis est ad lineam illam curvam . .

ZIB.E I_.PRIA:I U.K

147

ob slmilitudinem figura_ evanescentis P j_ o _ g & figurm P F G VI, ratio ultima lineolarum evanescentium _P_, _P_z, -P o, -Pg', id est, ratio mutationum momentanearum curva_ A_P, rectm C P, arcus circularis B_P, ac rectm V_P, eadem erit qum linearum P V, _PF, P G, _P/respective. Cum autem VFad CF& Vltad CVperpendiculares sint, angulique H VG, VCZ: propterea a_quales; & angulus VHG (ob angulos quadrilateri H VEP ad V & P rectos) angulo CEP mqualis est, similia erunt triangula VHG, CEP; & inde fiet ut EP ad CE ita HG ad H V seu HP & ita Ix'lad KP, & composite vel divisim ut CB ad CE ira PZ ad PK, & duplicatis consequentibus ut CB ad 2 C E ita P/ad P V, atque ita P f ad Pm. Est igitur decrementum linem VP, id est, incrementum linem )Y V-- I:P ad incrementum linem curvm _.4P in data ratione Cd? ad 2 CE, & propterea (per corol, lem. IV) longitudines B V- VP & .d P, incrementis illis genital, sunt in eadem ratione. Sed, existente B V radio, est I:P co-sinus anguli B VP seu _, BEP, ideoque B V-- VP sinus versus est ejusdem anguli ; & propterea in hac rota, cujus radius est }/5'/:, erit _? V-- VP duplus sinus versus arcus { BP. Ergo _//P est ad duplum sinum versum arcus { B P ut 2 CE ad CB. Q.E.D. Lineam autem A P in propositione priore cycloidem extra globum, alteram in posteriore cycloidem intra globum distinctionis gratia nominabimus. Co_-d. I. Hinc si describatur cyclois integra A SL & bisecetur ea in 5', erit longitudo partis P Sad longitudinem VP (qum duplus est sinus anguli VBP, existente EB radio) ut 2 C_' ad CB, atque ideo in ratione data. Cord. 2. Et longitudo semiperimetri cycloidis A S mquabitur linem rectal, qu_e est ad rota_ diametrum B V ut 2 CE ad CB. PROPOSITIO L. PROBLEMA XXXIII.

::acere ut cor2hus 2hodulunz

oscil[etur in cydoide data.

Intra gtobum Q V S, centro C descriptum, detur cyclois (2 _R S bisecta in _R & punctis suis extremis Q & S superficiei globi hinc inde occurrens. Agatur C_R bisecans arcum Q S in O, & producatur ea ad A, ut sit CA ad C0 ut C0 ad CA'. Centro C

14S

.DE MOTU CORPORUM

intervallo CA describatur gIobus exterior D"4 F, & intra hune globum a rota, cujus diameter sit "4 0, describantur duae semicycloides AQ, AS, quae globum interiorem tangant in Q & S & globo exteriori occurrant in A. A puncto illo M, illo A _P 7" longitudinem A R aequante, pendeat corpus 7", & ira intra semicycloides "4 Q, A S oscilletur, ut quoties pendulum digreditur a perpendiculo "4 t?, ilium parte sui superiore "4 _P applicetur ad semicycloidem illam .4 _PS versus quam peragitur motus, & circum eam ceu obstaculum flectatur, parteque reliqua _P 7`, cui semicyclois nondum objicitur, protendatur in lineam rectam; & pondus T oscillabitur in cycloide data Q_R 5'.

Q.E.F.
A

F_

-g--

I
c

Occurrat enim ilium _P T tum cycloidi Q R S in 7", tum circulo Q O S in U, agaturque C U; & ad illi partem rectam _P 7], e puncfis extr.emis _P ac T, erigantur perpendicula B_P, 7"/47, oecurrentia rectae C V in 27 & lid Patet, ex constructione & genesi similium figurarum ..d S, S lg, perpendicula illa _P27, 7"/47 abscindere de C U longitudines /727, /7/if- rotarum diametris 0 _d, 0 _R mquales. Est igitur 7"P ad U_P (duplum sinum anguli U27_P existente _-27/7 radio) ut 19 I.V ad 27 U, seu .4 0 + 0 _R ad A O, id est (cum sint C A

LIBER PRI_US.

_49

ad CO, CO ad CR 8: divisim A 0 ad OR proportionales) ut CA + CO ad CA, vel, si bisecetur B V in E, ut 2 CE ad CB. Proinde (per corol, i prop. XLIX) longitudo partis rect_e fili P Z' _equatur semper cycloidis arcui P S, 8: filum totum A P T aequatur semper cycloidis arcui dimidio A P S, hoe est (per corol. 2 prop. XLIX) longitudini A/t'. Et propterea vicissim si ilum manet semper _equale longitudini AR movebitur punctum 7" in cycloide data QRS. Q.E.D. Coro[. Filum A R _equatur semicycloidi A S, ideoque ad globi exterioris semidiametrum A C eandem habet rationem quam simills illi semicyclois SR habet ad globi interioris semidiametrum C 0. PROPOSITIO LI. THEOREMA XVIII.

Si vis centrij_eta tendens und@te ad globi centrun_ C sit in locis singulis ut dislanlia loci cuffusque a centro, CP hac sola vi affente cotflus T osciZletur (rnoclo jam descriplo) in fierbnetro cycloidis Q R S : dico guod oscillalionurn ulcun}ue incequalhtm cequalia erunt ten_ora. Nam in cycloidis tangentem T W infinite productam cadat

\
perpendiculum CX &jungatur C 7". Quoniam vis centripeta qua

15o

DE MOTU

CORPOR UM

corpus T impellitur versus C est ut distantia C T, atque h_ec (per legum corol. 2) resolvitur in partes CX, TX, quarum CX impellendo corpus directe a P distendit filum P IF & per ejus resistentiam tota cessat, nullum alium edens effectum; pars autem altera TX, urgendo corpus transversim seu versus X, directe accelerat motum ejus in cycloide; manifestum est quod corporis acceleratio, huic vi acceleratrici proportionalis, sit singulis momentis ut longitudo TX, id est, ob datas C/7, TV V iisque proportionales TX, 7" IV, ut longitudo 7"/47, hoc est (per corol. I prop. XL_X) ut longitudo arcus

/[ 3< '\
P i, //

cycloidis TR. Pendulis igitur duobus zq P T, _4_ l de perpendiculo A R ina_qualiter deductis & simul dimissis, accelerationes eorum semper erunt ut arcus describendi T_R, l_R. Sunt autem partes sub initio descript_e ut accelerationes, hoc est, ut tot_e sub initio describend_e, & propterea partes qu_e manent describend_e & accelerationes subsequentes, his partibus proportionales, sunt etiam ut tot_e; & sic de_nceps. Sunt igitur accelerationes, atque ideo velocitates genit_e & partes his velocitatibus descript_e partesque describenda_, semper ut tota3 ; & propterea partes describend_e datam

LIBER PRI_IUS.

15I

servantes" rationem ad invicem simul evanescent, id est, corpora duo oscillantia simul pervenient ad perpendiculum A R. Cumque vicissim ascensus perpendiculorum de loco infimo _R, per eosdem arcus cycloidales motu retrogrado facti, retardentur in locis singulis a viribus iisdem a quibus descensus accelerabantur, patet velocitates ascensuum ac descensuum per eosdem arcus factorum _equales esse, atque ideo temporibus _equalibus fieri; & propterea, cure cycloidis partes du_e R S & _RQ ad utrumque, perpendiculi latus jacentes sint similes & _equales, pendula duo oscillationes suas tam totas quam dimidias iisdem temporibus semper peragent. Q.E.D. Carol. Vis qua corpus T in loco quovis /7' acceleratur vel retardatur in cycloide, est ad totum corporis ejusdem pondus in loco altissimo S vel Q, ut cycloidis arcus Z'R ad ejusdem arcum SR vel

QR.
PROPOSITIO LII. PROBLEMA XXXIV.

Definite d¢ velocilates _bendulorum in locis singulis, d¢ tempora fui3us turn oscil#t[iones lolde, turn sbtful6e oscillctlionum parles iberaguntur. Centro quovis G, intervallo
.A.

GH

cycloidis arcum _85' _equante,

K

M

o

_

yH

C

describe semicirculum HKM

semidiametro

G K bisectum.

Et si

152

DE MOTU

COBPORUiT¢

vis centripeta, distantiis locorum a centro proportionalis, tendat ad centrum G, sitque ea in perimetro HIK _equalis vi centripet_e in perimetro globi Q O Sad ipsius centrum tendenti; & eodem tempore quo pendulum T dimittitur e loco supremo S, cadat corpus aliquod Z_. ab Had G: quoniam vires quibus corpora urgentur sunt _equales sub initio & spatiis describendis TB, L G semper proportionales, atque ideo, si _equantur TB & L G, _equales in locis T & L; patet corpora illa describere spatia SH HL _equalia sub initio, ideoque subinde pergere _equaliter urgeri, & _equalia spatia describere. Ouare (per prop. xxxvnI) tempus quo corpus describit arcum S 17"est ad tempus oscillationis unius, ut arcus HI, tempus quo corpus H perveniet ad L, ad semiperipheriam
A

I(

C

MKM, tempus quo corpus H perveniet ad 211-. Et velocitas corporis penduli in loco Test ad velocitatem ipsius in loco infimo R, (hoc est, velocitas corporis t2 r in ]oco Z. ad velocitatem ejus in loco G, seu incrementum momentaneum line_e I-ZL ad incrementum momentaneum line_e MG, arcubus HI, HK _equabili fluxu crescentibus) ut ordinatim applicata LZ ad radium GK, sive ut _/SRf.T_,gf,. ad SR. Unde cum, in oscillationibus in_equalibus, describantur _equalibus temporibus arcus totis oscillationum arcubus proportionales; habentur, ex datis terr_oribus, & velocitates & arcus descripti in oscillationibus universis. Qu_e erant primo invenienda.

LIB£R PRIMUS.

153

Oscillentur jam funipendula corpora in cycloidibus diversls intra globos diversos, quorum divers_e sunt etiam vires absoluta_, descriptis: &, si vis absoluta globi cujusvis Q 0 S dicatur V, vis acceleratrix qua pendulum urgetur in circumferentia hujus globi, ubi incipit directe versus centrum ejus moveri, erit ut distantia corporis penduli a centro illo & vis absoluta globi conjunctim, hoc est ut CO x V. Itaque lineola HY, qu_e sit ut ha_c vis acceleratrix C OxV, describetur dato tempore ; &, si erigatur normalis YZ circumferenti_e occurrens in Z, arcus nascens HZ denotabit datum illud tempus. Est autem arcus hic nascens HZ in supdupticata ratione rectanguli G H Y, ideoque ut ,,/GHx CO x V. Unde tempus oscillationis integra_ in cycloide Q RS (cum sit ut semiperipheria HK_, qua_ oscillationem illam integram denotat, directe ; utque arcus HZ, qui datum tempus similiter denotat, inverse) fiet ut G H directe & _/GHxCOxV inverse, hoc est, ob _equales GH & 5`B, ut SR AR _/C 0 x V' sire (per corol, prop. L) ut _/M C x V " Itaque oscillationes in globis & cycloidibus omnibus, quibuscunque cum viribus absolutis facta_, sunt in ratione qua: componitur ex subduplicata ratione longitudinis fill directe, & subduplicata ratione distanti_e inter punctum suspensionis & centrum globi inverse, & subduplicata ratione vis absolut_e globi etiam inverse. _0.E. Z. CoroL I. Hinc etiam oscillantium, cadentium & revolventium eorporum tempora possunt inter se conferri. Nam si rota_, qua cyclois intra globum describitur, diameter constituatur _equalis semidiametro globi cyclois evadet linea recta per centrum globi transiens, & oscillatio jam erit descensus & subsequens ascensus in hac recta. U nde datur tum tempus descensus de loco quovis ad centrum, turn tempus huic _equale quo corpus uniformiter circa centrum globi ad distantiam quamvis revolvendo arcum quadrantalem describit. Est enim hoc tempus (per casum secundum) ad tempus .4 R semiosciltationis in cycloide quavis Q R 5' ut i ad C" CoroL 2. Hinc etiam consectantur qu_e Wre_znus & Hugenius de cycloide vulgari adinvenerunt. Nam si globi diameter augeatur in infinitum: mutabitur ejus superficies spha_rica in planum, visque centripeta aget uniformiter secundum lineas huic plano perpendi-

! 54

DE MOTU CORPOR UM

culares, & cyclois nostra abibit in cycloidem vulgi. Isto autem in casu longitudo arcus cycloidis, inter planum illud & puncture describens, a:qualis evadet quadruplicato sinui verso dimidii arcus rota: inter idem planum & punctum describens ; ut invenit l/Urennus : Et pendulum inter duas ejusmodi cycloides in simili & a:quali cycloide temporibus a:qualibus oscillabitur, ut demonstravit Hugem'us. Sed & descensus gravium, tempore oscillationis unius, is err quem Hugenius indicavit. Aptantur autem propositiones a nobis demonstrat_e ad veram constitutionem terra:, quatenus rot_e eundo in ejus circulis maximis describunt motu clavorum, perimetris suis infixorum, cycloides extra globum; & pendula inferius in fodinis & cavernis terra: suspensa, in cycloidibus intra globos oscillari debent, ut oscillationes omnes evadant isochrona_. Nam gravitas (ut in libro tertio docebitur) decrescit in progressu a superficie terra:, sursum quidem in duplicata ratione distantiarum a centro ejus, deorsum vero in ratione simplici. PROPOSITIO LIII. PROBLEMA XXXV.

Concessis flgurarum curviliJ_earum quadrat_¢ris, invenire vires quibus coJ_ora in datis curvis Ends osciHationes semper isockronas 2keragenL Oscilletur corpus T in curva quavis 1inca S TR Q, cujus axis sit A R transiens per virium centrum C. Agatur TX qu_e curvam illam in corporis loco quovis T contingat, inque hac tangente TX capiatur T Y a:qualis arcui TR. Nam longitudo arcus illius ex figurarum quadraturis, per methodos vulgares, innotescit. De puncto Y educatur recta YZ tangenti perpendicularis. Agatur C T per pendiculari illi occurrens in Z, & erit vis centripeta proportionalis recta: T Z. (2..E.Z. Nam si vis, qua corpus trahitur de T versus C, exponatur per rectam 7"Z captam ipsi proportionalem, resolvetur haec in vires 7"Y, .YZ; quarum YZ trahendo corpus secundum longitudinem fill P T, motum ejus nil mutat, vis autem altera T Y motum ejus in curva •5 TR (2 directe accelerat -eel directe retardat. Proinde cure h_ec

ZIBER .PRIMUS.

155

sit ut via describenda TR, accelerationes corporis vel retardationes in oscillationum duarum (majoris & minoris) partibus proportionalibus describendis, erunt semper ut partes ill,e, & propterea
A

/

facient ut partes ilke simul describantur. Corpora autem qua_ partes totis semper proportionales simul describunt, simul describent totas. Q.E.D. Carol. I. Hinc si corpus T, filo rectilineo A T a centro A pendens, describat arcum circularem S 2`J?Q, & interea urgeatur sejA /

qua , quze lineas sit ad vim uniformem / /q cundum parallelas deorsum gravitatis, a vi all- s -__ ut arcus TR ad ejus sinum T_/V: _equalia erunt oscillationum singularum tempora. Etenim ob parallelas 2`Z, ..4 2_, similia erunt triangula .A 2"37, Z 2"Y; & propterea TZ erit ad A 7"ut TY ad 7'37,. hoe est, si ,z gravitatis vis uniformis exponatur per longitudinem datam .d T, vis

156

DiE MOTU CORPO_RUM

TZ, qua oscillationes evadent isochron_e, erit ad vim gravitatis A T, ut arcus TR ipsi T Y a_qualis ad arcus A: illius sinum T2V. Cord. 2. Et propterea in horologlis, si s J" q

conservandum impress_e ita cum vi gravitatis componi possint, ut vis tota deorsum semper sit ut linea qu_e oritur appticando rectangulum sub arcu TR & radio _-4R ad sinum TAT, oscillationes omnes erunt isovires a machina in pendulum ad motum chron_e. PROPOSITIO LIV. PROBLEMA

_!#_

XXXVI.

Concessis flgurarum curvilincarum quadraturis, invcnire lcn_ora, quibus cos#ore vi qualide[ cenlr#ele in Eneis quibuscunque curvis, in 2hlano lher cenlrum virium transeunle descri_tis_ descendent C_ ascendcnL Descendat corpus de loco quovis 5", per lineam quamvis curvam STtR in plano per vMum centrum C transeunte datam. Jungatur C N & dividatur eadem in par- q partium illarum aliqua. Centro C intervallis C D, C d describantur \ circuli Z) T, dt, lineup curwe S Tt.R _) occurrentes in 7 " & t. , Et ex data _ ._/ .............. tes innumeras a_quales sitque D d p__.\ ............. __):_ turn lege vls centripet_e, tum altitudine C£ de qua corpus cecidit; ' ." dabitur velocitas corporis in alia quaTempus autem, quo corpus describit lineolam T l, est ut lineol_e hujus longitudo, id est, ut secans anguli t T C directe, & velocitas inverse. Tempori huic proportionalis sit orvis altitudine C 7"D2V (per ad prop. XXXlX dinat im applicata recta m C£ ). //

\

l_

cl_|/iil/

LIB_R PRIJ[OLg.

157

per punctum 29 perpendicularis, 8,: ob datam 29d erit rectangulum /9 d x/9 2V, hoc est area /glV" n d, eidem tempori proportionale. Ergo si _P2Vn sit curva illa linea quam punctum 2V perpetuo tangit, ejusque asymptotos sit recta 5` Q rect_e C S perpendiculariter insistens: erit area 5`Q_PXV-D proportionalis tempori quo corpus descendendo descripsit lineam S T; proindeque ex inventa illa area dabitur tempus. Q.E.L PROPOSITIO LV. THEOREMA XIX.

Si corpus movetur in sulberficie quacunque curva, cujus axis per centrum virium transit, d¢ a coribore hz axem dcmittatur perpendicu[aris, dque paralIda d_¢ wqualis ab axis ikuncto quovis data ducatur : dico quod _barallela iIla aream tempori _r@ortioJzalem describer. Sit BK£ superficies curva, T corpus in ea revolvens, STR trajectoria, quam corpus in eadem describit, 5' initium trajectorim, OMK'axis superficiei curv_, TAr recta a corpore in axem _-_ perpendicularis, O _P huic "_ parallela a puncto O, quod & in aequalis axe datur, educta ; A P vestigium trajectori_e a puncto _P in line_e
B

"'::-:_iiiiiiiiiiiiiii; iii ii./!r_.................. .- . ................ ___. 9 -_ s u ----TT _,a /

/I

L

/

descriptum • A vestigii initium puncto 5" respondens; , _( ........... i .................!l 7"C recta a corpore ad centrum ducta; T G pars ejus vi centripetm, qua corpus urgetur in centrum C, provolubilis O;_PT2/ plano _,4 0 ad P " '"'""-. ..... . portionalis I recta superficiem curvam perpendicularis; T_,r pars ejus vi pressionis, qua corpus urger e superficiem vicissimque urgetur versus 21,/a superficie, proportionalis :

... & G'F..." .. radio 0 _P ab initio motus descripta.! 58 DE M'OTU CORPOR UM" 2:' TF recta axi parallela per corpus transiens. vi centripeta ad centrum 0 tendente & summam virium F G & HI aequante. i.". HI agicorpus in plano _.. foret area A 0_P tempori semper proportionalis.PI-//'F perpendiculariter demissae. Eodem argumento si corpus.-. N / IK ! _.4 0 P. 2) resolvitur in vires ITF.. .. sit tempori proportionalis.. a viribus agkatum ad centra duo vel plura in eadem quavis recta C 0 data tendentibus... qua trajectoriae vestigium A P in hoc piano describitur... [_' ] . describeret in spatio libero lineam quamcunque curvam S iT./iX Vires autem ITF." __! _iii!: . D.. !_1/__. E. 7. Sed vi taretur. & corpus solis viribus F G.d ac O'P si . i _ ie (per prop. Nam vis ITG (per legum coral. factus.P perpendicu- B_ \... / / _ L _/:'. _i-".... tali describitur hoe est. motus puncti 7"/-/ tollerentur... Zd-d rectae a punctis G & 2r in parallelam iUam ..___ .. describeret curvam A P... motum corporis quatenus Ideoque motus ejus quatenus secundum positionem plani lineam P F plano A 0 . hoc est..."---.. I) tempori proportionalis. area idem . Dico jam... & vis iTZ in vires 2/'/t...o __. 0. quod area _d 0_P.. 2/'_//agenda secundum larem mutant solummodo huic piano perpenclicularem... Coral. F G.

Et ob datum magnitudine circellum Tt. turn su-#erflcie curva cujus axis -#er cenlrum ilhtd transit. dabitur ejus velocitas in alia quavis altitudine TC. versus -#laffam in su-#er. Jungatur 0-#. dabitur ellipsis illa -# Q specie & magnitudine. cujus vestigium in plano B £ 0 sit A P. atque ideo ex dato tempore detur.LIBER PRIMUS.P O. Ea cum velocitate dato tempore quam B minimo describat corpus trajectori_e sum particulam Tt. Et inde dabitur ellipseos & rect_e 0-# intersectio communis -#. datis]ue gum lwe vis centripetm ad centrum datum tendentis. ConcessisflKurarum curvilinearum quadraturis. 159 PROPOSITIO LVI. dabitur angulus -P 0-#. PROBLEMA XXXVII. exeat corpus T de loco dato S secundum rectam positione datam in trajectoriam inveniendam S 7"_R. data cure velocitate.ficieilla datam e£ressum. Inde vero (conferendo . de loco dato. invenienda est trajedoria quam cor-#us in eadem su-#erflcie describer. una cure angulo O_P# in quo trajectori_e vestigium M-P-# secat lineam O P. & circelli centro 7" intervallo T t in superficie curva descripti vestigium in plano A OP sit ellipsis -# Q. ut & positione ad rectam . sitque -P-# vestigium ejus in plano A 0 P descriptum. CumT! o que area _P0-# sit tempori proportionalis. Stantibus qua_ in superiore propositione constructa sunt. Et ex data corporis vel'ocitate in altitudine S C. datamque ejus ab axe CO distantiam TA r vel PO.

ut gravitatis centrum commune vel quiescat. Q.E. circum gravitatis centrum commune revolvantur : & si plura sint corpora. dabuntur singula trajectoria_ puncta 7". per legem tertiam : adeo ut neque attrahens possit quiescere neque attractum. Attractiones enim fieri solent ad corpora. & propterea._entic_ describunt. vel uniformiter moveatur in directum. & componendo in data ratione ad distantiam totam inter corpora. Turn ex singulis vestigii punctis P. quo possimus a lectoribus mathematicis facilius intelligi. k SECTIO XI. & corporum trahentium & attractorum actiones semper mutuae sunt & aequales. erigendo ad planum _4 0 P perpendicula P T superficiei curva_ occurrentia in T. centrun_ gravitatz's. si physice loquamur. Qua de causa .DE MOTU CORPO_RU31 prop. d_ circum se muluo. sed ambo (per legum corollarium quartum) quasi attractione mutua. Sunt enim distantia_ corporum a communi gravitatis centro reciproce proportionales corporibus. missis disputationibus physicis.a. xLI cum corol. quamvis fortasse. suo 2) ratio determinandi curvam . Feruntur autem h_e distanti_ circum terminum suum . atque ideo in data ratione ad invicem.160 . In mathematicis enim. verius dicantur impulsus. considerando vires centripetas tanquam attractiones. PROPOSITIO Cor2bora duo LVII. quae vel ab unico attrahantur. & idem attrahant. THEOREMA & '_X. familiari utimur sermone. si duo sint corpora. haec ira inter se moveri debeant.jam pergo motum exponere corporum se mutuo trahentium. De motu cori)orurn _iribus cenlri_ctis Hactenus exposui motus corporum attractorum ad centrum immobile. se muluo _elenlium. circum commune se i_zvicern h.//P_ facile apparet. vel omnia se mutuo attrahant. fguras simi[es.jam versamur . quale tamen vix extat in rerum natura.

vel quiescit.. I...... & 5"P vel sp ad invicem dantur. propterea quod in directum semper jacentes non mutant inclinationem ad se mutuo. C_P.. poles[ ]fdura similis _J cv_ualis..... erit similis & _equalis curvis. Ponamus primo.LIB_R PRIMUS.. pergendo de Sad T.. T Q _equales & parallel_e ducantur semper sp. vel motu quovis non angulari moventur.. qua sunt in data ratione ad invicem.... Proinde similes suns figur_e. qua una cum his terminis vel quiescunt... & a_quali motu angulari circum terminos suos feruntur... Revolvantur corpora S.. quibusvis THEOREMA se mutuo lrahunt. P circa commune gravitatis centrum C. deque Pad Q.. A dato puncto s ipsis SP..... vel movetur uniformiter in directum. inque s & p locentur corpora L .... .... XXI... circum corpus a[terulrum immotun6 viribus iisdern describi.... & curva p q v.. iiiii . figuras circum eosdem terminos in ptanis.... / quas eadem corpora describunt circum commune gravltatis centrum C: idque quia proportiones linearum SC... PROPOSITIO Si corpora duo viribus LVIII. P describunt circum se mutuo : proindeque (per theor. D.. Linea_ autem rect_e.... Cos. per legum corollarium quartum. quas corpora S. Commune illud gravitatis centrum C. quas corpora sic mota describunt circum se muluo. qua his distantiis circumactis describuntur. quod id quiescit. quam punctum p revolvendo circum punctum immotum s describit. _ inlerea revolvuntur circa gravilaNs cenlrum commune: dico quod jq_uris... s q . describunt omnino similes.. 16i eommunem _equali motu angulari. xx) similis curvis S 7' & P Q V...

. una cure spatio in quo corpora moventur inter se. ideoque vis posterior efficeret. eo ut temporibus. hm vires aequalibus temporibus attraherent semper corpora de tangentibus P27..... Ponamus jam quod commune gravitatis centrum... spr¢ erit RQ ad re ut CP ad s_..... describantur arcus 20f. £'...... & _equalitatem distantiarum S_P.. r g. qua corpus P versus corpus S.. . quam corpus _P circum corpus mobile S describit... atque ideo versus centrum intermedium C attrahitur. Q.. propterea quod (per lemma decimum) spatia ipso motus initio descripta sunt in duplicata ratione temporum.... sed (ob similitudinem & _equalitatem corporum S & s. Cas. in eadem illa ratione data.... Proinde si vis.. 20q v. quarum posterior 20q v similis est & _equalis figura:.. 2.. _PQ....corporibus S & P similia & _qualia...immobile ins. corpora _equalibus temporibus _equaliter trahentur de tangentibus: & propterea. qua corpus 20 versus centrum s attrahitur. s20) sibi mutuo _equales... idque in subduplicata ratione intervallorum .. esset ad vim.. Et ob similitudinem figurarum CPRQ.. qu_e similis esset curwe _PQ V. At quoniam vires ill_e non sunt ad invicem in ratione C_P ad s20. ::::::::::::::: ........ Ponatur igitur velocitas corporis 20 esse ad velocitatem corporis _P in subduplicata ratione distanti_e s20 ad distantiam C_P. in qua vis prior efficit.s ::::::: . ut corpus P gyretur. ut corpus 20 gyraretur in curva 20g v.mobile in_.p ut corpus posterius 20 trahatur per intervallum majus rf. qu_e sint in eadem subduplicata ratione. ideoquein data ratione... 23...... .. 20q per intervalla ipsis proportionalia 2? Q...... progreditur unifor- ..162 DE MOTU CORPO£UM duo.. requiritur tempus majus... & producantur CQ & s_ ad R & r...... 20 viribus _equalibus semper attraeta describent circum eentra quiescentia C & s figuras similes P Q V.. qui sunt in ratione integra : Et corpora P.. Dein tangantrecta_ PR &20r curvas PQ & _q in P &_... 20rad arcus P Q... & revolutiones iisdem temporibus complerentur. P & 20. .

Hinc corpora duo viribus distantize sure proportionalibus se mutuo trahentia.beriodicum csse ad te_J_zts _eriocticum S ffyranlis. & circum se mutuo. sunt in eadem subduplicata ratione. Corol. sunt in subduplicata ratione distantiarum C_P & S-P vel @. describunt areas temporibus proportionales. Corol. & vice versa. Q. xr. summ_e temporum quibus arcus omnes similes -PQ &2bq describuntur. ex demonstratione superioris propositionis. & circum se mutuo. si tales figur_e describuntur. 2. describunt (per prop. circa allerm_z immature circum S + P. sectiones conicas umbilicum habentes in centro. 3. I. ideoque corporadescribent circum se mutuo figuras easdem ac prius. qua_ d__ ccqualem ratione corlboris alterz'zts S. quibus figur_e torte similes descrlbuntur. _ravilatis d¢ ce_zh-um C cor_boris revolvenlium. vires centripeta_ sunt quadrato distantize reciproce proportionales. XII. in subduplicata ration_e corporis Sad summam corporum S+P. hoc est. PROPOSITIO Cor_borum allerulrius corpora cor_orum descri3enlis. circa THEOREMA commmze XXII. xln) & circum commune gravitatis centrum. hoe est./Z . viribus quadrato distanti_e sum reciproce proportionalibus. quibus arcus quivis similes P Q &_ q describuntur. tempora tota. flgztram similem P. radiis & ad centrum illud & ad se mutuo ductis. Coro]. ellipses concentricas . se mztl_to describunt. acl summam Namque. x) & circum commune gravitatis centrum. sunt vires distanti_e proportionales. Corpora duo qu_evis circum gravitatis centrum commune gyrantia. ten. us . Et vice versa.ZIBER PRIJIUS. tempora. si tales figur_e describuntur. 163 miterindirectum. in subdu)blicata fguris. Q.E. & (per ]eKum corollarium sextum) motus omnes inhoc spatio peragenturutprius. dzlomm S LIX. dY P. & proptereafigur_/_ q v similes & _equales. circum quod figur_e describuntur.D.E. Et componendo. Et corpora duo. describunt (per prop.

Minuatur in hac ratione tempus periodicum in ellipsi posteriore._ coribus illud allerum Nam sl descriptm ellipses essent sibi invicem _equales. E1 virium trahentium eadem erit lea: res_ectu distantice res_ectu distantice totius inter corfiorum a centro illo communi atfue . cor_us alterulrum dli26seos. & tempora periodica evadent a_qualia. sed u. quomodocunque moveantur. cujus ratio S ad S+P est triplicata. axis principalis ellipseos circa corpus mobile descriptze erit ad axem principalem descriptze circa immobile. ut primurn duorum medie proportionalium inter S+_P & S ad S+ P.z). quam corlbus idem P circa allerum describere ibosset. revolvuntur guam axis princi_alis dico guod dl_seos. motus eorum _erinde se habebunt. ut summa duorum medic jbr@ortionalium S. Q. PROPOSITIO Si LXI. THEOREMA XXIV. ideoque erit ad axern principalem ellipseos alterius. ac si non traherent se mutuo. Et inverse.trumgue a corfiore terlio in communi gravitatis centro constituto virikus iisdem traheretur. cujus h_ec est sesquiplicata.I6 4 DE MOTU CORPORUM PROPOSITIO Si coribora duo centrum LX. corpora. ellipseos autem axis principalis (per prop. xv) rninuetur in ratione. viribus _ro2_ortionalibus .r. ut S+f' ad primum duorum rnedie proportionalium inter S+P & S. id est in ratione. corpora duo viribus quibusvis se muluo trahentia. tempora periodica (per theorema superius) forent in subduplicata ratione corporis Sad summam corporum S+P. suce reci_roce circa gravitatis P erit ad axem quiescens S cor_orum inter hanc S C_¢ P. C. THEOREMA quadrato dis[entice XXIII. S describit. neque alias agitata vd im_bedita. se muluo commune: hoc molu circa alterum ibrinci_alem eodem temi_ore iberiodico duorum S + P ad _rimum summam lrakentia.

D. Hoe est vis trahentis eadem erit lex respectu distanti_e utriusque. tendendo ad corpora. vel denique ut q_antitas ex hac distantia & analogis quantitatibus datis similiter derivata. qua corpus unum ab altero trahitur. ideoque eredem sunt.LIBER PRIMUS. 16 5 Nam vires ill. PROPOSITIO Corjkorum duorum. xxv) perinde ac si a viribus ad centrum illud tendentibus urgerentur. ad quantitatem aliam. suw recijbroce quw viri3us quadralo distantiw . ut & ratio quantitatis cujusvis. vel ut eadem distantire hujus potestas. PROBLEMA XXXVIII.e. qure ex ahera distantia. Q. sit directe vel inverse ut distantia corporum ab invicem. Proinde si vis. quibus corpora se mutuo trahunt. Q. qua_ ex una distantia & quantitatibus datis utcunque derivatur. LXII.£'.bro_bortionali3us se muluo trakunt./9. & habebuntur motus corporum se mutuo trahentium. £'.E. L . Et quoniam datur ratio distantire corporis utriusvis a centro illo communi ad distantiam inter corpora. vel ut qurelibet hujus distantim potestas. ac de locis dalis demiltuntur. Determinandi sunt igitur motus corporum (per prob. qua corpus idem ad commune gravitatis centrum trahitur. Q. dabitur ratio cujusvis potestatis distanti_e unius ad eandem potestatem distanti_e aherius . Corpora (per theorema novissimum) perinde movebuntur. vel denique ut quantitas qumvis ex hac distantia & quantitatibus datis quomodocunque derivata: erit eadem vis. & centrum illud ipso motus initio quiescet per hypothesin. ac si a corpore tertio in communi gravitatis centro constituto traherentur . determinate motus. ac si a corpore intermedio manarent. 4) semper quiescet. & propterea (per legum corol. tendunt ad commune gravitatis centrum intermedium. & quantitatibus totidem datis. datamque illam distantiarum rationem ad priores habentibus similiter derivatur. directe itidem vel inverse ut corporis attracti distantia a centro illo communi.

ahunt. secundum datam rectam. secundurn datas _'eclas. quarum magnitudo ex problemate v innotescit. nec non corporum motus initiales respectu hujus spatii. delermi_zare motus. & ab ipsis vicissim trahatur. quod una cum hoe centro movetur uniformiter in directum. Ex datis "corporum motibus sub initio. data cure velocitate exeuntis.E. Vis 5" 7" (per legum . Q. ilz sin¢lici dislaJztiarztnz ilzLer se. Trahat jam corpus tertium 5` priora duo 7"& L viribus acceleratricibus S T. Cum hoc motu componendus est uniformis ille systematis spatii & corporum in eo gyrantium motus progressivus supra inventus. PROBLEMA quadralo dislanli_ XXXIX. 5' L. determinandus est motus per problema nonum & vicesimum sextum: & habebitur simul motus corporis alterius circum idem centrum. sed a corpore tertio sito in centro illo traherentur. PROPOSITIO k'ir/_zts ra/io!ze _orum quibus corpora se LXIV. LXIII. ac si spatium ipsum una cum communi illo gravitatis centro quiesceret. fuce se mutuo viri_us h. Motus autem subsequentes (per ]egum coroltarium quintum. datis cunz vclJcil.:_[O TU CORPOR UM PROPOSITIO Co1_orltrn duorztnz. & theorema novissimum) perinde fiunt in hoe spatio.Z. & habebitur motus absolutus corporum in spatio immobili. a cenlris : refuirunlur nzotus ibluriu_Jz cor- Ponantur primo corpora duo 7" & Z commune habentia gravitatis centrum 2).166 DE . sua_ rec_roce _vlSortiona/i3us defue locis daNs. Describent heec (per corollarium primum theorematis xxI) ellipses centra habentes in Z). Corporis igitur alterutrius in hoc spatio mobili. de loco dato. & vi centripeta ad centrum Jllud _tendente correpti. ut 8: motus spatii. & corpora non traherent se mutuo.zli_us exeztjzt. _llltl_tO PROBLEMA trahetJzt crcscclzt/bus XL. datur uniformis motus centri communis gravitatis.

. 22 & S circa centra 13 & C. Tall motu corpus S.E... actionibus motricibus $13 x 7" & $13 x L. 6I.. IV) effi\ \ ciunt ut corpora illa describant ellipses ut prius.LIBER PRI_fUS. prior priori & posterior posteriori. D T. ut prius. quam ductam concipe per medium corporis S.. describet ellipsin consimilem e regione... gyrentur circa commune gravitatis centrum C. tendit versus centrum C.. _. Corpora autem 7' & 22...L Addatur jam corpus quartum /I." & punctum 13. & corpus S ex altera. distanti_e CS proportionalium. posterius posteriore. atque ideo ut vires acceleratrices quibus corpora 7" & L se mutuo trahunt. L K... nil mutant situs eorum ad invicem.. 16 7 corol. trahendo corpora illa a_qualiter & secundum lineas TI.. prius priore. sed viribus s O c. C13. addit_e his viribus corporum 7" & 22.... sed accelerafis. I prop.. x. I. & simili argumento concludetur hoc & punctum C ellipses circa omnium commune centrum gravitatis B describere.. sed faciunt ut ipsa a_qualiter accedant ad lineam I_R'. componunt vires distantiis D 7" ac 1322 proportionales. & "_ corol.... viribus motricibus S/3 × 7" & S D x L... & visSL in-vires SD..... describit ellipsin circa idem C. 2) resolvltur in vires SD.. Q. ut prius....... 13L. Vires autem 213T..... Q. manentibus motibus priorum corporum 7`..... & line_e 13S perpendicularem. £'... _equaliter & secundum lineas parallelas 7"I & L/(... ut dictum est. motu celeriore. attracta. sed K ... Impedietur autem iste ad lineam ZK accessus faciendo ut systema corporum 7` & L ex una parte. D prioribus majores . eo quod summa virium motricium $13 x 7` & $13 x L.. Et eadem methodo corpora plura adjungere licebit. 13L.. ideoque \\ B (per corol..... ipsi 13S paraltelas.. I & 8 prop. qu_e sunt ut ipsarum summa 7"L. etsi corpora 7" & 22 trahunt se mutuo viribus acceleratricibus majoribus vel miooribus quam quibus trahunt corpora . pergent (per legum corollarium quintum & sextum) circa centrum mobile 29 ellipses suas describere.. _[mc ita se habent. justis cum velocitatibus. ob proportionales CS. qum sunt ut corpora.... Vires reliqua_ acceleratrices S 13 & $13.

tendantque ad singula vires absolut_e pvoportionales iisdem corporibus. usque donee error iste. Quo magis recedit lex virium a lege ibi posita. ut corpora.O. sine errore. nisi quatenus errores inducuntur. vel per actiones minorum corporum in se mutuo. Q. vel per errorem maximi a communi illo gravitatis centro. neque fieri potest. Pone corpora plura minora circa maximum aliquod ad varias ab eo distantias revolvi. Corpora iblura. secundum legem hie positam se mutuo trahentia. In sequentibus autem casibus non multum ab ellipsibus errabitur.E. 1. . nisi servando certam proportionem distantiarum ab invicem. Diminui autem possunt corpora minora. Sunto mutu_e omnium nes acceleratrices ad invicem ut distanti_e ductze in corpora & ex przecedentibus facile deducetur quod corpora omnia temporibus periodicis ellipses varias. & area_ respondeant temporibus.E. Cas. moveantur in ellipsibus accurate. eo magis corpora perturbabunt mutuos motus . I. & radiis ad umMh'cos duclis areas describere tem_oribus _Oroibortionales guam )Oroxime. qui non sit minor quovis dato. quorum vires decrescunt in duplicala ralione distantiarum ab eorundem centris. minora autem revolventur circa hoe maximum in ellipsibus. In propositione superiore demonstratus est easus ubi motus plures peraguntur in ellipsibus accurate. THEOREMA XXV. a_qualibus gravitatis reliqua pro ratione distantiarum. atque radiis ad idem ductis deseribent areas temporibus proportionales. vel movebitur uniformiter in directurn. quartum) vel quiescit vel movetur uniformiter in directum. sine errore sensibili. moveri _bosse inter se in elli_bsibus. atque ideo donee orbes cum ellipsibus quadrent.168 " . PROPOSITIO LXV. circa omnium commune centrum B.RPOR UM attractiotrahentia. in piano immobili describunt.DE MOTU CO. ut corpus maximum nunquam distet sensibiliter ab hoe centro : & maximum illud vel quiescet. Et quoniam omnium commune gravitatis centrum (per legum corol. Q. & actiones mutu_e sint datis quibusvis minores. fingamus corpora minora tam parva esse.

Et quoniam _equales vires acceleratrices. sed ut systema totum. donec rectarum ab hoc ad reliqua ductarum differentim respectu earum longitudinis & inclinationes ad invicem minores sint. valeant efficere. hoc est. & augendo corporis maximi distantiam. CorM. ponendo quod attractiones acceleratrices partium systematis versus corpus omnium maximum non sint ad invicem reciproce ut quadrata distantiarum a corpore illo maximo. propterea quod linearum a corpore maximo ad has ductarum jam major est inclinatio ad invicem. quibus corpora secundum lineas parallelas urgentur. qui non sint quibusvis datis minores. systema totum ad modum corporis unius attrahitur.O. 2. secundum quas attractiones fiunt. non mutant situs corporum ad invicem. nisi quas partium distanti_e. eo magis turbabuntur motus partium systematis inter se. majorque proportionis in_equalitas. Et quoniam.LIBER PRIMUS. Pone ergo attractiones omnes acceleratrices in corpus maximum esse inter se reciproce ut quadrata distantiarum. prmsertim si proportionis hujus inmqualitas major sit . nisi vel ex attractionum acceleratricum inmqualitate. vel ex inclinatione linearum ad invicem. movebitur idem hac attractione ad modum corporis unius. efficiunt: manifestum est. Fingamus jam systema corporum minorum modo jam descripto circa maximum revolventium. quod ex attractionibus in corpus maximum nulla prorsus orietur mutatio motus attractorum inter se. Simili infinitum. simul transferatur. quo propius accedit corpus omnium maximum ad systema duorum vel plurium. In casu secundo. perexiguze sane & pro lubitu minuendm. sine ullis erroribus.f. 2. aliudve quodvis duorum circure se mutuo revolventium corporum systema progredi uniformiter in directum. centro suo gravitatis describet circa corpus maximum sectionem aliquam conicam (viz. servatis partium motibus inter se. Q. 169 Cas. Maxime autem turbabuntur. & interea vi corporis alterius longe maximi & ad magnam distantiam siti urgeri ad latus. perseverabunt motus partium systematis inter se sine erroribus. quam datae qu_evis. argumento pergere licet ad casus magis compositos in CoroL I. ellipsin fortiore) & radio ad maximum ducto describet areas temporibus proportionales. hyperbolam vel parabolam attractione languida. ob exiguam partium illarlim ab invicem distantiam.

bsu#_ cludis. Corol. am elli2bseos umbilicun_ si _zaximum accedenlem. Revolvantur corpora minora P & S in eodem plano circa maximum _ quorum _P describat orbem interiorem _PA/5'. majorem redder perturbationem totam. si corjbzts _z_xknuln i/lucl vel a mi_wribus _dnus vd rnullo rnagis al[raclurn. vel minor pro majore. THEOREMA XXVI. Excessus impulsuum majorum. aut non urgentur nisi levissime. PROPOSiTIO Si LXVI.U nde si systematis hujus partes in ellipsibus. quorum vires decrescunl i_z dTcplicata ratione distantiarurn. vd rnullo au[ _nullo minus au[ mu[[o rnagis Liquet fare ex demonstratione corollarii secundi propositionis pr_ecedentis. 3. ad mayis quam radiorum habentis agilelur. nil perturbat motus inter se. manifestum est. necesse est. _equaliter & secundum lineas parallelas agendo. corpora lria. disdico radiis ad i. ad alia corpora tendentibus. necessario mutabunt situm eorum inter se. sad argumento magis distincto & latius cogente sic evincitur. qua ex linearum inclinatione & in_equalitate oritur. Cas. ut ex actionis in_equalitate perturbatio oriatur. Nam si vis acceleratrix. Et haec perturbatio addita perturbationi. se rnulua tra/zant . r_inora autern circa maximum revolvantur: quod inlerius describe[ areas circa intimum ten@oribus _ maximum. aut urgentur _equaliter & secundum lineas parallelas quamproxime. agendo in aliqua corpora & non agendo in alia. majorque sit. vel minore in_equalitate. rnayis _ro2borlionales .17° DIE MOTU CORPOR UM quam imequa]itas proportionis distantiarum a corporemaximo. C__ _gurarn in concursu his atlraclionibus fore. d: altractiones accderatrices binorurn quorumcungue in [erliunz sint i¢ller se reci_roce ut quadrala tantiarurn. quod e_edem a viribus acceleratricibus. non a/lrachon cuiesca[. vel circulis sine perturbatione insigne moveantur. agilelur. & S ex- . r.

. reciproce proportionalis. & corollaria e & 3 theor. trahendo corpus P secundum lineam ipsi S 7' parallelam. temporibus proportionales. ".. tE p c I.. xxI. vis illa composita. idque eo magis. At quoniam non est quadrato distantize t9/` reciproce proportionalis. faciet ut orbis PA 17 aberret a forma ellipseos umbilicum habentis in 7"... componet cure viribus prioribus vim... Vis altera est attractionis Z. exponatur per eandem.LIBtER PRIM'US. Junge P/'. eique parallelam age L J_¢ occurrentem S/'in 3//. Sit SK medioeris distantia corporum P & S. & ellipsin cui umbilicus est in centro corporis /`. in mediocri illa distantia. tendere debeat ad umbilicum illum.\ superaddita vi priori coincidet cum ipsa. & corporis _P versus S attractio acceleratrix. radio P 7]. c_eteris paribus.. componet ea cum vi priore vim ab hac proportione aberrantem. atque ideo etiam quo major est proportio vis secund_e Z. xI. & oritur a mutua attractione corporum 7" & P.. & attractio SL resolvetur (per legum corol. sire immotum.M. aberrando ab hac proportione. Et sic urgebitur corpus _P vi acceleratrice triplici. idque eo magis. quo major est aberratio ab hac proportione. & per corol. Z. xx 0 vis. Proinde cure (per prop. Vis una tendit ad T. xI.. 3 theor.... describere deberet & areas... qu_eque . c_eteris paribus.. & erit SL attractio acceleratrix corporis P versus S in distantia quavis SP. Pater hoe per prop. & sic lacier ut area_ etiamnum temporibus proportionales describantur per corol. 3// ad vim primam. 2 theor. _ qu_e quoniam tendit a _Pad /`. Hac vi sola corpus/9 circum corpus T. . In duplicata ratione SK ad S-P capiatur SL ad SK. & esse quadrato distanti_e /9 7. quo major est proportio hujus vis ad vim priorem. 2) in attractiones S_. sive hac attractione agitatum.. xxi. Jam vero vis tertia SM. qu_e non amplius dirigitur a P in 7".. qua ellipsis circa umbilicum 7" describitur.. 17I teriorem ESE...

oriretur ex differentia sola . Sic per attracfionem S_/V reducitur semper attractio tertia superior 5"Jkl ad attractionem ./l/IV. vI) ac si ha attracfiones tollerentur. PE c L q _ _"\ Exponatur corporis T attractio acceleratrix versus S per lineam SiV. attractione prima & secunda manentibus prorsus immutatis : & propterea area ac tempora ad proportionalitatem. quod area temporibus turn maxime fiunt proportionales. & maneret pars sola ]//IN. manentibus viribus cateris./YZ. Et pari ratione si attractio S_/V minor esset attractione S 31.//25' tum maxime accedit ad prafatam formam ellipticam. qua temporum & arearum proportionalitas & orbita forma illa elliptica perturbaretur. sed pr_ecipue vis tertia fit minima. Iidem jam forent corporum illorum motus inter se (per legum corol. areas non amplius temporibus proportionales describat. vi prima manente./l/g perturbatio proportionalitatis & orbita. nil mutarent situm eorum ad invicem. Et similiter si attractio SAT major esset attractione 5'. ubi vis tam secunda quam tertia. Quibus intellectis. ubi vis tertia. trahendo corpora T & P aqualiter & secundum lineas parallelas. ha. S_/V aquales essent. radio TP. & si attractiones acceleratrices S/F/. atque ut aberratio ab hac proportionalitate tanto major sit. & quod orbis P. quanto major est proportio vis hujus tertia ad vires cateras._72 . tolleret ipsa attractionis S_/F/ partem S/V. tum quod non dirigatur a Pad T. & orbita P _//7 ad formam pra- . quanto major est proportio hujus tertia vis ad vires priores. cateris paribus: atque ideo qua faciet ut corpus P.DE MOTU CORPORUM ab hac determinafione tanto magls aberrat. fit minima. turn etiam quod non sit reciproce proportionalis quadrato distantia P T. manifestum est. Orbis vero PA B aberrationem a forma elliptica prafata hac vis tertia duplici de causa adaugebit.

Q. id est. aream circa corpus T velocius describer prope conjunctionem . Namque vis omnis qua corpus 20 urgetur & corpus T non urgetur. eundem habebit effectum ac prius. quod. quando corpus S versatur extra lineam nodorum. . in data quovis corporum 20 & 7" ad invicem situ. Coral.E._/ & oppositionem 29. neque multo minor attractione SK. Q. motumque accelerat .non est multo major. ubi attractio M2V vel nulla est. tum in consequentia usque ad 17. erit ut vis illa generans MAr. radio 20 T. corpus 20. S. R. I.ARM. accedunt quantum fieri potest ad _equalitatem. attrahitur & agitatur. sed inter attractionum omnium S. si corpora plura minora 20. D. inducet perturbationem motus in latitudinem. agenda secundum lineam qure ipsi S 7" parallela est (atque idea. qureque non agit secundum lineam 20 T accelerat vel retardat descriptionem arere. Ex his facile colligitur. & motum retardat. & ultimo in antecedentia transeundo a/5' ad C. factre versus corpus S. perinde ut ipsa in consequentia vel in antecedentia dirigitur. ubi corpus maximum Z' pariter a creteris. ideoque minima evadet ubi $/sV est minima. Talis est vis _/V_/kL Hrec in transitu corporis 20 a C ad A tendit in consequentia. trahendo corpus 20 de plano sure orbitre.D. ubi corporum 20 & Z' attractiones acceleratrices. non multo major neque multo minor attractione SI(. hoc est.LIB.D./F/ maximam & minimam quasi mediocris.ER . 20. In systemate vero trium corporum T. hoe est (uti jam exposui) ubi attractio S_N. & vis L M.E. atque cretera a se mutuo. revolvantur circa maximum T. Revolvantur jam corpora minora 2°. 2. ubi attractio SAT non est nulla. inclinatur ad planum orbitre 20 A 25) prreter perturbationem motus in longitudinem • jam ante expositam. hoc est. vel quam fieri possit minima. si attractiones acceleratrices binorum quorumcunque in tertium sint ad invicem reciproce ut quadrata distantiarum.PRIMU& 173 fatam ellipticam tum maxime accedunt. 2. neque minor minima attractionum omnium SM. pro ratione virium acceleratricum. dein usque ad 29 in antecedentia. motus corporis intimi 20 minime perturbabitur attractionibus exteriorum. Cas. agenda secundum lineam 20 Z" in plano orbitre 20 A B sitam. neque corpus 20 de plano orbitre sure deturbabit. 5' circa maximum T in planis diversis. At vis altera . quam prope quadraturas C. Carol. S. Et hrec perturbatio. &c.

. _ """ "_"...... qua corpus 7" trahit corpus . qua corpus _P retinetur in orbe suo.. augeri. si maneat orbis radius TP. 5..... U nde corpus P. corpus autem _P minus deflectet a recto tramite.. c_eteris paribus... x 8q Cord. magis diminuitur quam augetur. curviorest in quadraturis quam inconjunctione & oppositione.. ad apsidem summam appellans. H_ec ira se habent excluso motu excentricitatis. Nam si orbita corporis -P excentrica sit... P .. ideoque tempus periodicum. 9 ostendetur) evadet maxima ubi apsides sunt in syzygiis. c_cteris pafibus. est autem vis illa centripeta (per coral.. longius recedet a corpore 7" in quadraturis.. excentricitas ejus (ut max in hujus coral....z 74 D£ DIOTU CORPORUM Corot 3.. idque in subduplicata ratione.. C L ...P ...... c_cteris paribus... Corot 4. augetur in quadraturis per additionem vis Z 34. qua vis illa centripeta diminuitur: auctoque idea vel diminuto hoe radio. Et eodem argumento patet quod corpus P... vel diminui minus quam in radii hujus ratione . quam in conjunctione & oppositione. absit longius a corpore 7" in syzygiis quam in quadraturis.. Et pr_eterea vis KL. ubi minus urgetur in corpus Coral.. Quoniam vis centripeta corporis centralis T. Iv) in ratione composita ex ratione simplici radii 7"_P directe & ratione duplicata temporis periodici inverse: patet hanc rationem compositam diminui per actionem vis KL. velociusmovetur in conjunctione & oppositione quam in q_uadraturis.. ac diminuitur in syzygiis per ablationem vis KL. ideoque vim illam minuit ... vel _/V3/[. Orbita corporis P. & ob magnitudinem vis KL.... in conjunctione & oppositione contraria est vi. 6. indeque fieri potest ut corpus _P. 2 prop. tempus periodicum augeri magis.Nam corporavelociora minus deflectunt a recto tramite.

qua corpus I" trahit corpus _. transferetque augem in consequentia. 6 prop. augeatur ac diminuatur per vices: augebitur simul ac diminuetur radius T/) per vices. In conjunctione vero & oppositione vis. undique cingi. I prop. & vis posterior decrescit in duplicata ilia ratione. seu apsidum linea. per incrementum vel decrementum actionis corporis longinqui S. Nam vis qua corpus /9 urgetur in corpus T in quadraturis. S. in orbe ESE consistentibus. Namque horum actionibus actio ipsius 7' minuetur undique. quod ellipseos a corpore _.ZIBER PRIJtrus. Coral 7.PT. corpus P minus semper & minus attractum perpetuo recederet longius a centro T. qua vis ilia diminuitur. augetur in eadem fere ratione cum hac distantia. 175 sesquiplicata (per coral. differentia est inter vim. excessus erit penes vim KL. Veritas autem hujus & przecedentis corollarii facilius intelligetur con'cipiendo systema corporum duorum _ P corporibus pluribus S. adeo ut pro hujus vel alterius excessu progrediatur ipsa vel regrediatur. S.P.P descriptze axis. Ergo si actio corporis longinqui S./in quadraturis. qua corpus P urgetur in corpus T. propterea quod vis /f'L augetur quamproxime in ratione distantiae _P T. & differentia ilia. si vis ilia augeretur./7. XLV) efficit ut aux. & per excessum progressionis fertur in consequentia. componitur ex vi L _IV/& vi centripeta. progreditur & regreditur per vices. regrediatur. Iv). xLv) efficit ut aux progrediatur. Vis prior L -J//. Ex praemissis consequitur etiam. &c. accederet propius. Unde cure vis KL in syzygiis sit quasi duplo major quam vis Z. In locis inter syzygias & quadraturas pendet motus augis ex causa utraque conjunctim. sed magis tamen progreditur. . & ratione subduplicata. qua vis illa centripeta corporis centralis T. & tempus periodicum augebitur ac diminuetur in ratione composita ex ratione sesquiplicata radii. decrescit in majore quam duplicata ratione distantiae _. si augeatur distantia P T. ubi vis MAr evanuit. ideoque summa harum virium decrescit in minore quam duplicata ratione distanti_e P T. seu apsis summa. decrescetque in ratione plusquam duplicata distantiae. ideoque (per coral. & contra. I prop. quoad motum angularem.& vim !all . diminuitur vel augetur. Si vis illa corporis centralis paulatim languesceret. qua corpus T trahit corpus P. & propterea (per coral.

progredientur velocius. revolveretur circa hoc centrum in ellipsi. Orbis igitur. quam si urgeretur vi sola crescente in duplicata ratione distanti_e diminut_e. ut & a simili incremento in reditu ad apsidem imam. & in apside ima propius accederet ad centrum quam prius. in transitu corporis ab apside ima ad apsidem summam. atque ideo maximus sit ubi proportio vis in apside summa ad vim in apside ima maxime recedit a duplicata ratione distantiarum inversa : manifestur_ est quod apsides in syzygiis suis. & contra. Corol. in descensu ab apside summa seu auge ad apsidem imam. vis illa per accessum perpetuum vis novm augeretur in ratione plust_ c L quam duplicata distanti_e diminut_e: manifestum est quod corpus. Si corpus aliquod. Quare si ratio incrementi & decrementi vis centripet_e singulis revolutionibus augeatur. perpetuo accessu vis illius norm impulsum semper in centrum. per vim ablatitiam KL seu _/VM--LM. ideoque si vis decrescat in majori ratione. . quo velocltas progressus vel tarditas regressus continuatur. rediret corpus ad distantiam priorem. 9. augebitur semper excentricitas. magis vergeret in hoc centrum. corpus jam minus attractum ascendet ad distantiam majorem & sic orbis excentricitas adhuc magis augebitur.t76 DE MOrU CORPORUM Coro[. inque quadraturis suis tardius recedent per vim addititiam L M. in recessu corporis ab apside ima ad apsidem summam. 8. Ob diuturnitatem vero temporis. dec_esceret iisdem gradibus quibus ante creverat. & mox. accessu hujus vis novm. Cure autem pendeat apsidum progressusve] regressus a dearemento vis centripeta_ factoin majorire] minori quam duplicata ratione distanti_e TP. ideoque orbem describeret orbe elliptico interiorem. Si jam vis. vi reciproce proportionali quadrato distantia_ sum a centro. fit h_ec in_equalitas longe maxima. fiet magis excentricus.

redeatque ad priorem magnitudinem circiter. ratio prope apsides minor est & prope syzygias major quam duplicata distantiarum. quod ex viribus 2V_/FZ. augetque excentrici'catem ellipseos. si ratio illa decrescat. h_ec minor est quam duplicata distantiarum. ubi vero sunt in quadraturis. nunquam perturbat motus in latitudinem. in transitu corporis _P a nodo alterutro ad gradum inde nonagesimum. _P. vis in apside ima est ad vim in apside summa in majore quam duplicata ratione distantiarum.WIL. id est. ubi nodi sunt in syzygiis. qu_e sunt causa illa tota. minima in quadraturis. uti jam dictum est. 29 & 25. ratio illa incrementi ac decrementi minima est. & maxima fit ubi apsides sunt in syzygiis. in transitu inter apsides. 177 diminuetur eadem. Ut rationem ineamus errorum in latitudinem. Jam vero in systemate corporum T. & ex ratione illa majori oritur augis motus directus.//. & excentricitatem diminuit. Nam vires g M in quadraturis addit_e viribus corporis Z" componunt vires in ratione minore. agendo etiam secundum idem orbis planum. intelligetur ex modo expositis.LINER PRIMUS. At si nodi constituantur in octantibus post quadraturas. quodque vis _/V_/W. At si consideretur ratio incrementi vel decrementi totius in progressu inter apsides. ubi apsides orbis _P. corpusque P de plano orbis sui perpetuo trahendo. Vis in apside ima est ad vim in apside summa in minore quam duplicata ratione distantim apsidis summ_e ab umbilico ellipseos ad distantiam apsidis imm ab eodem umbilico: & contra. minuit inclinationem plani in transitu corporis a quadraturis ad syzygias. ubi apsides constituuntur in syzygiis. & vires KL in syzygiis subductm a viribus corporis 7" relinquunt vires in ratione majore. & ex errorum exposita causa manifestum est. Est igitur ratio decrementi & incrementi totius. inclinatio plani perpetuo minuitur. ubi corpus ad nodum proximum accedit. inter C & . U nde fit ut corpore in syzygiis existente inclinatio evadat omnium minima. augetque vicissim eandem in transitu a syzygiis ad quadraturas. quod. fingamus planum orbis L" S/7" immobile manere .4/5' sunt in quadraturis. maxima in syzygiis: & propterea in transitu apsidum a quadraturis ad syzygias perpetuo augetur. S. eos maxime perturbat. vis ML agendo semper secundum planum orbis _PA 25. inque transitu a syzygiis ad quadraturas perpetuo diminuitur. Si apsides constituantur in quadraturis. non perturbat hos motus. deinde in M . CoroL io.

do in nodum proximum. c p ill D contrariam partem in transitu a nodo D per oppositionem 15' ad nodum C: manifestum est.178 DE M'OTU CORPOR UM transitu per proximos 45 gradus. ad magnitudinem primam revertitur. I L Quoniam corpus _P. & in L . quiescunt..& proptereaminor est semper in nodo subsequente quam inpr_ecedente. Et simili argumento pergent nodi recedere in transitu corporis de hoe no. transit per planum orbis E S 7" non in plani illius nodo altero D... quam diminuitur. quibus antea decreverat.. Corol. diminuitur. ubi motus in latitudinem nil perturbatur.. Nodi igitur in quadraturis constituti perpetuo recedunt. nodisque ad syzygias proximas appulsis. ubi nodi sunt in octmntibus a|teris inter A & D. In transitu eorum a syzygiis ad quadraturas. clinatio magis augetur. quodque proinde novus est nodi locus in anteriora vergens....... diminuitur. fitque omnium minima. conditionis utriusque parti- . incIinati augetur.usque md quadraturamproximam.. ubi nodi sunt in quadraturis. in locis intermediis. usque ad nodum proximum. B & C. sed in puncto quod inde vergit ad partes corporis 5"... Inclinatio igitur ubi nodi sunt in syzygiis est omnium maxima. o & postea denuo in transitu per m]ios45 gmdus. in syzygiis. usque dum perventum est ad nodum proximum. ". in singulis corporis ad nodos appulsibus. perpetuo trahitur de piano orbis sui.Et similiratiocinio in ..... Magis itmquediminuitur inc]inatiquam o augetur.. ubi nodi sunt in quadraturis. longissime distans a plano illo primo CD. quod in motu suo a nodo C corpus perpetuo recedit ab orbis sui plano primo CD. ideoque in hoe nodo. & corpus in syzygiis : dein crescit iisdem gradibus. idque in partem versus 5' in transitu suo a nodo C per conjunctionem // ad nodum D.

Mr_. evadent errores illi atones. ML.LIBER PRIMUS. ML caus_e errorum & effectuum omnium. mutetur eorum magnitudo & si corporum S & T vel maneant vel mutentur vires in data quavis ratione. iv) reciproce in duplicata ratione temporis periodici. a qua errores corporis 2O oriuntur. quam in eorum oppositione. Et ex aucto corpore S. sint autem vires ill_e N_.& 6. & vice versa. manentibus orbium ESE & 2OAB forma proportionibus & inclinatione ad invicem. vis corporis T. reciproce . & earum effectus directe ut cubus diametri apparentis longinqui corporis S e corpore 7" spectati. paribus distantiis. ubi corpus S circum systema corporum 2° & 7" revolvitur. qua corpus idem _P de orbita ilia deviare cogitur) agunt semper eodem modo. Coral 12. S. Omnes illi in his corollariis descripti errores sunt paulo majores in conjunctione corporum P. & vis corporis S. Coral 13. prop. quod effectus illi omnes. Cum autem vires ArM. Et inde etiam. & eadem proportione : necesse est ut similes & proportionales sint effectus omnes. auctaque idea ipsius vi centripeta. . obtinent przecedentia omnia. !79 cipes. de quibus actum est in praecedentibus corollariis: manifestum est. U nde si systema corporum Z' & 2° revolvatur circa corpus longinquum S. & ratione triplicata inversa distantiae S T. vires illae _ARM.. 2 . erunt vires ill_e N3¢. Et quoniam si. si detur tum distantia _P T." ad S 2" conjunctim. semper vel retrogradi. tum corporis S vis absoluta. Carol 14. h_e vires (hoc est. ubi corpus S longinquum est. sint quamproxime in ratione composita ex ratione directa vis absolutae corporis S. vel stationarii singulis revolutionibus feruntur in antecedentia. & proportionalia effectuum tempora. si magnitudo corporis S proportionalis sit ipsius vi absolut_e. stante corporum T & -P systemate. hoc est. & earum effectus erunt (per coral. ut circa ipsum revolvatur corporum duorum Z' & _P systema. Cumque rationes horum corollariorum non pendeant a magnitudine corporis S. ut S T cub. atque ratio superior composita. & mutatis tantum distantia S T & vi absoluta corporis S. Namque h_e rationes eaedem sunt. recedunt tardius: ideoque. idque ob majores vires generantes ArM & ML. qua corpus 2Ode recto tramite in orbitam t9 A B deflectere. ubi corporis S tanta statuitur magnitudo. majores in hoc casu quam in altero. Carol I5. MZ. sint quamproxime ut vis SK & ratio _P 2r .

................ Et inde motus medius augis erit in data ratione ad motum medium nodorum.....PORUM hoc est........... angulares veto iidem........... ut quadratum temporis periodici corporis 20 directe & quadratum temporis periodici corporis 7` inverse... i. :_a & in quolibet corporum T. ... colligi possunt errores & errorum tempora in alio quovis. caeteris stantibus.. de centro 7" apparentes. erunt.. quam omnes in longitudinem & latitudinem errores apparentes) sunt... nisi ubi e_edem sunt nimis magn_e. 7i _E D _ ...... i" .. ut quadrature temporis revolutionis quam proxime.. 2 lem.M.... Augendo vel minuendo excentricitatem & inclinationem orbis 20_//B non mutantur motus augis & nodorum sensibiliter... Hi sunt errores lineares corporis 2 °. & quadrature temporis periodici corporis 2° conjunctim. qui prius... Vires N.. & mutentur utcunque corporum magnitudines. c L Sl ... in singulis revolutionibus corporis illius 20... &hinc errores angulares e centro T spectati (id est..1. tam motus augis & nodorum.. 20.. S systemate. vires & distantiae.. & errorum linearium similium vel angularium aequalium tempora ut orbium tempora periodica. in qualibet revolutione corporis 2°. Corol.. & 7" circum S longinquum revolvitur....... Conjungantur hae rafiones cum rationibus corollarii 14. & harum effectus periodici (per coro|... & motus uterque erit ut tempus periodicum corporis 20 directe & quadratum temporis periodici corporis 7` inverse.. _/'ILL...... errores angulares corporis 20. quam proxime: sed brevius hac methodo. 16. U nde........ sunt ut radius T20.... ubi 20 circum T sibi propinquum..... si dentur orbium formae & inclinatio ad invicem. ex datis erroribus & errorum temporibus in uno casu....80 DE MOTU COR. x) ut vires.. ut errores omnes lineares sint ut orbium diametri.......

si tollatur attractio corporis S. in ratione composita ex ratione radii S T ad radium P _ & ratione duplicata temporis periodici corporis P circum Tad tempus periodicum corporis T circum 5". Annuli quoque inclinatio variabitur. qua corpus 7" retin6tur in orbe suo circum S. 18. Aqua. quibus corpus P clrcum corpus T revolvitur. motus suos omnes ad legem corporis 2° peragendo.LZBER PRIMUS. motuque eodem periodico circa axem suum uniformiter revolvi. quiescent in syzygiis. eodem tempore periodico. 18I Cord. complemque revolutione ad pristinum situm redibit. Fingas jam globum corporis T. Et ex _equo. & axis ejus singulis revolutionibus oscillabitur. nisi quatenus per pr_ecessionem nodorum circumfertur. circum punctum quodvis immobile Tad distantiam _P T revolvi posset)est in ratione ilia duplicata periodicorum temporum. Hie liquor per vices acceleratus & retardatus (ut in superiore corollario) in syzygiis velocior erit. seu intersectiones ejus cum plano orbitm corporis S vel T. propius accedent ad corpus T. rotundum ac corpori T concentricum./W ad vim. qua corpus 20 retinetur in orbe suo circum T. & velocissime quidem in quadraturis. 19. & singu12 annuli partes. Iisdem legibus. Datis igitur temporibus periodicis una cum distantia _P T. Corol. 17. quam in quadraturis. tardius aliis in locis. fingamus corpora plura fluida circum idem Tad _equales ab ipso distantias moveri. ex materia non fluida constantem. revolvendo circa globi centrum quiescens. extra syzygias vero movebuntur in antecedentia. & alveo per circuitum excavato continere aquam. vis mediocris L . ad vim. Corol. datur vis mediocris L IV[. ampliari & extendi usque ad hunc annulum. & ea data. exponatur vis mediocris L M per radium ilium P 7". in quadraturis tardior quam superficies globi. Cum autem |inea L_/]IT nunc major sitnunc minor quam radius P T. & erit hmc ad vim mediocrem S_/_ vel SN (quam exponere licet per S 7) ut longitudo _P Tad longitudinem S _ Est autem vis mediocris S_/V vel S T. nullum acquiret . datur etiam vis W[tV quamproxime per analogiam linearum 20 _ 1P[JV. Et nodi annuli hujus. qua corpus P retinetur in orbe suo circum 7" (quave corpus idem 20. & celerius movebuntur in conjunctione & oppositione ipsarum & corporis S. & sic fluet in alveo refluetque ad modum maris. deinde ex his contiguis factis conflari annulum fluidum.

& isto conatu motum imprimit globo toti. & vis KZ trahet eandem sursum in syzygiis. & nodi regredientur. & minuatur globus. eique inh_ereat. Annuli globo orbati maximus inclinationis angulus est. & interea revolventis circa centrum suum (per legum corol. & ab ipsius ina_quabill attractione mox turbabitur aqua. sed oscillatorius ille inclinationis motus & praecessio nodorum manebunt. Et . & per frictionem aliquatenus retardetur. imprimatque motum novum in contrariam partem : _A_.tque hac ratione maximus decrescentis inclinationis motus fit in quadraturis nodorum.DE MOTU CORPO. ut mox dicetur. ubi nodi sunt in syzygiis. gyrosque compleat iisdem temporibus. & faciet ipsam ascendere usque ad quadraturas : nisi quatenus motus fluendi & refluendi ab alveo aqua_ dirigatur. Retinet gtobus motum impressum. gt E __B D M compages utriusque oscillabitur. & superficie sua contingat ipsum interius. Corol. facietque ipsam descendere usque ad syzygias.i82 . & participando motum ejus. minor ea remotioHs. & minimus inclinationis angulus in octantibus post quadraturas. Vis autem L M trahet aquam deorsum in quadraturis. cessabit motus fluendi & refluendi. Etenim major erit attractio aqua_ propioris. Par est ratio globi uniformlter progredientis in directum. Inde in progressu nodorum ad quadraturas conatur is inclinationem suam minuere. 'E C I. v) ut & globi de cursu rectilineo uniformiter tracti (per legum corol. & maximus angulus in octantibus proximis. sistetque descensum ejus. dein maximus reclinationis motus in syzygiis.R UM motum fluxus & refluxus. usque dum annulus conatu contrario motum hunc tollat. 20. ad suscipiendas impressiones omnes indifferens est. Accedat autem corpus S. Habeat globus eundem axem cure annulo. Nam globus. Si annulus jam rigeat. vl).

Et pr_eterea vis L M trahit aquam deorsum maxime in quadraturis. vel rarior quam juxta polos. neque propensio_ est in unum axem. materia juxta cequatorem redundat. Quoniam globus iste ad axes omnes per centrum suum transeuntes indifferenter se habet. orietur motus nodorum in consequentia. Eadem ratione. tamen phmnomena hujus & prmcedentis corollarii vix inde mutabuntur. non per vim suam centrifugram. 183 eadem est ratio globi annulo nudati. atque ideo per hujus incrementum augetur iste regressus. CoroL 22.ejus partes deorsum. Et hm vires conjunctm desinunt trahere aquam deorsum & incipiunt trahere aquam sursum in octantibus ante syzygias. dein impetu quocunque oblique in superficiem suam facto propelll. & motum inde concipere partim circularem. quam in alium quemvis. & vis EL seu NM--L M trahit eandem sursum maxime in syzygiis. hoc est. Suppler enim vicem annuli iste materim in mquatoris regionibus excessus. qui in regionibus _equatoris vel altior est paulo quam juxta polos. quod is axem suum. CoroL 21. axisque inclinationem vi propria nunquam mutabit. Et quanquam. si in consequentia. & per ablationem tollitur. si globus juxta mquatorem vel depressior reddatur. perspicuum est. si materia plusquam redundans tollatur. unumve axis situm. & minima in octantibus post quadraturas circiter. nisi quod loca maximarum & minimarum altitudinum aqum diversa erunt. per diminutionem vero diminuitur. aucta utcunque globi hujus vi centHpeta. Pone globum uniformem & perfecte circinatum in spatiis liberis primo quiescere. nisi quatenus motus ascendendi vel descendendi ab his viribus impressus vel per vim insitam aqu_ paulo diutius perseverer. ad modum gravitantium partium telluris. ac desinunt trahere aquam sursum incipiuntque trahere aquam deorsum in octantibus post syzygias. qua materia globi juxta cequatorem redundans efficit ut nodi regrediantur. & motus fit in antecedentia. sed per alveum in quo fluit. vel constat ex materia paulo densiore. Nimirum si globus polos eosdem constanter servat. ex motu nodorum innotescit constitutio globi. Impellatur jam globus . Aqua enim jam in orbe suo sustinetur & permanet.LIBER PRIMUS. Et inde vicissim. Et inde maxima aqum altitudo evenire potest in octantibus post syzygias. tendere supponantur omnes . partita in directum. deficit. vel per impedimenta alvei paulo citius sistatur.

_ratur semper motu simplici & uniformi circa axem unicum. 20) nodi regredientur. eundem. in eadem illa superficiei parte. qua prius. vel recedent.I84 DiE MOTU CORPORUM oblique. vel denique ex altera axis parte addendo materiam novam. inclinatione semper invariabili datum. manifestum est. Globus igitur homogeneus & perfectus non retinet motus plures distinctos. let par est ratio impulsus secundi facti in locum alium quemvis in cequatore motus primi . & quatenus in se est. Sed nec vis centripeta inclinationem axis. turbabit motum globi. circa axem inclinatione datum. Neque corrigetur ista vagationis enormitas. nullam in pattern inclinabit. quo in casu (per corol. facietque ut poll ejus errent per ipsius superficiem. fuissent impressi. per centrum suum & centrum in quod vis dirigitur transeunte. & h_ec. qua mons inter movendum libretur. urgebit semper vis illa utrumque hemisph_erium _equaliter. 2I) nodi aquatoris progredientur. ac si simul impressi fuissent. nisi locando montem illum vel in polo alterutro. & hoc pacto nodi vel progredientur. sed impressos omnes componit & ad unum reducit. ac si globus vi simplici ex utroque (per legum corol. & propterea globum. atque ideo simplicem. quod hi duo impulsus successive impressi eundem producent motum. dividi intelligatur in duo hemisphmria. hoc est. atque ideo impulsuum amborum factorum in loca qumcunque: generabunt hi eundem motum circularem ac si simul & semel in locum intersectionis _equatorum motuum illorum. perpetuo conatu recedendi a centro sui motus. vel in a_quatore. Addatur vero alicubi inter polum & _equatorem materia nova in formam montis cumulata. impulsu quocunque novo. & circulos circum se punctumque sibi oppositum perpetuo describant. & cure citior vel serior impulsus effectum nil muter. ii) composita impulsus fuisset. quos seorsim generarent. perinde ut mons & haecce nova materia sunt vel polo vel aequatori propiores. Si globus plano quocunque. quoad motum rotationis. . ut & impulsus primi facti in locum quemvis in _equatore motus. qua ratione (per corol. quem impulsus secundus sine primo generaret. aut rotationis velocitatem mutare potest.

..... radiis ad in centro eodem habenlis his altractionikus de maximum PROPOSITIO Posilis iisdem circa interiorum centrum illud ductis. dico guod XXVIII.. T commune ffravilalis cenlrum O. atlradionum THEOREMA legibus. quod ideo pr_etereo.. Sufficeret rem sic _estimare. corjbus exterius cenlrum S. Ex demonstratione propositionis novissim_e liquet centrum... c°mp°nun att rac @ facile LXVIII. THEOREMA XXVII. guam circa cor2bus inNmum duclis.. radiis ad it_sum dentem. circa interiorum P.. tatis centrum O. 185 PROPOSITIO LXVII. in quod . dico guod coribus exterius S. describit areas tem2Ooribus magis 2_roiborlionales de orkem ad formam ell_seos um3ilicum in cen[ro eodem /_ahenlis magis accede maximum T. quam in corpus maximum T...s . qu_eque quadrato dissu s tanti_e S 0 magis est proportionalis reciproce..L1... eel muIlo magis aut mullo minus attractum aut multo magis aut multo minus agitetur. radiis ad cenlrum illud ductis. Positis iisdem atlractionum legibus. describere ibolesL Nam corporis S attractiones ver- tionem absolutam. de orbem ad formam magis accedentem. describi[ areas tem2hori3us magis 2/Sr@ortionales. qu_e magis dirigitur in corporum I" & P commune gravi.......I'IUS. LXVI sed argumento prolixiore.. P de T commune gravi[atis elli_seos umbilicum O.. si cor2bus inNmum 2berinde algue cwtera agitelur. guam si id vel non attraclum guiescat....BER PRI_. quam quadrato distanti_e S T: ut rein perpendenti constabit. Demonstratur eodem fete modo cum prop..

:__c. D. & quiesceret commune centrum gravitatis corporum trium. PROPOSITIO In systemate A trakit cor:orum LXIX. & orbit_e cujusque umbilicus collocetur in communi centro gravitatis corporum omnium interiorum (nimirum umbilicus orbit_e prim_e & intim_e in centro gravitatis corporis maximi & intimi . ubi corpus intimum & maximum 7' lege c_eterorum attrahitur : fitque major semper.. ubi trium commune illud centrum.XlV & Lxv. si corpora omnia viribus acceleratricibus. ellipses accuratas.."" . qu_e sunt ut eorum vires absolutm directe & quadrata distantiarum inverse. :lurium THEOREMA XXIX.. D. Detur pr_eterea motus communi trium centro... Et hinc. & arearum descriptiones fient magis _equabiles. Carol. ubi commune trium centrum quiescit. parte. & augebitur perturbatio. B. describerent corpus Sex una parte.. Proinde minima est perturbatio... si corpora plura mlnora revolvantur circa maximum..... proximum esse communi centro gravitatis duorum illorum. 6" car:us aliud ... ille orbitze secun&e.. viribus dislantiarum acceleralrici8us sunl reci:roce ut quadrala a trahente . hoc est... si car:us cwtera omnia B.POi_UM corpus S conjunctls viribus urgetur. in quod tertium S attrahitur. I.s ... & commune centrum aliorum duorum ex altera trum" quiescens.. Si coincideret hoe centrum cum centro illo communi. moveri incipit. & sic deinceps)quam si corpus intimum quiescat & statuatur communis umbilicus orbitarum omnium. colligere licet quod orbitze descriptm propius accedent ad ellipticas.. &c.. dum propositionls LVlII collatum cum demonstratis in prop. & magis deinceps magisque agitatur. alicuod qute A.. minuendo motum corporis T.R.. Liquet hoc per corollarium secun. circa commune omnium cen_ r_ Perturbatur iste motus ellipticus all quantulum per distantiam centri duorum a centro... in communi centro gravitatis corporum duorum intimorum .I86 DE MOTU CO.. C. iste terti_e. se mutuo trahant agitentque... in communi centro gravitatis trium interiorum.. C.

& ira est attractio acceleratrix corporis /5 versus A. D.E. CoroL t. vel directe in ratione dignitatis cujuscunque distantiarum a trahente. Q. ut massa corporis _/ ad massam corporis/5. Z). Sed attractio acceleratrix corporis/5 versus A est ad attractionem acceleratricem corporis A versus /5. &c./3 versus M. Est autem absoluta vis attractiva corporis A ad vim absolutam attractivam corporis /5. paribus distantiis. Ergo absoluta vis attractiva corporis A est ad absolutam vim attractivam corporis/5. B vires ad invicem. 2.d. constat quod corporum illorum vires absolutee sunt ut corpora. seorsim spectata trahant c_etera omnia viribus acceleratricibus. &e. umbilicum communem in maximi illius centro habentibus. ut massa corporis _/ ad massam corporis /5 . qu_e sunt vel reciproce. ad attractionem acceleratricem corporis . hie sunt (per motus legem tertiam) sibi invicem _equales. & similiter attractiones acceleratrices corporum omnium versus /5. paribus distantiis. qu_e sunt reciproce ut quadrata distantiarum a trahente. virikus qu_ sunt 187 reciproce ut quadrala distantiarum a trahente : erunt absolutae cori_orurn trahentium A. CoroL 3. quorum sunt vires. ut sunt i_sa cor2kora A. & radiis ad maximum illud . si singula systematis corpora . l). septimam & octavam) sunt ut vires aceeleratrices & corpora attracta conjunctim. erunt corporum illorum omnium vires absolut_e ad invicem ut sunt ipsa corpora. /5. quorum vires decrescunt in ratione duplicata distantiarum. Hint si singula systematis corpora A. ut attractio acceleratrix corporum omnium versus _d ad attractionem acceleratricem corporum omnium versus /5. Nam attractiones acceleratrices corporum omnium /5. Eodem argumento. seorsim spectata trahant c_etera omnia viribus acceleratricibus. qu_e (per definitionem secundam. C. B lrahil etiam ca_lera A. sibi invicem _equantur. d__c. C. sibi invicem _equantur ex hypothesi. C. D.LIBER PRIMUS. quam fieri potest accuratissimis revolvantur. quaeve secundum legem quamcunque communem ex distantiis ab unoquoque trahente definiuntur. Corol. B. propterea quod vires mortices.. paribus distantiis. C.<4 versus /5./5.In systemate corporum. si minora circa maximum in ellipsibus.

aut a_ris.I88 DE MOTU CORPORUM ductis describant areas temporibus quam maxime proportionales: erunt corporumiHorumvires abso]utm ad invicem. vel se mutuo petentium. ut in definitionibus explicui. Rationi enim consentaneum est. His propositionibus manuducimur ad analogiam inter vires centrlpetas. debeant in se mutuo agere. ubi in physicam descenditur. causis & rationibus physicis tutius disputare licebit. ad qum vires ill_e dirigi solent. In mathesi investigandm sunt virium quantitates & rationes ill. ut fit in magneticis. Et quoties hujusmodi casus incidunt. qu_e ad corpora diriguntur. & contra. UXVlll co]]atum cure hujus coro]. sed quantitates & proportiones mathematicas in hoc tractatu expendens. pendeant ab eorundem natura & quantitate. . sire is ab actione mtheris. SchoIium. vel per spiritus emissos se invicem agitantium. ut vires. ut innotescat qmenam virium conditiones singulis corporum attractivorum generibus competant. & quales motus inde consequantur.e. qu_e ex conditionibus quibuscunque positis consequentur: deinde. _estimandm erunt corporum attractiones. Patetper corot prop. Et rum demum de virium speciebus. Vocem attractionis hic generaliter usurpo pro corporum conatu quocunque accedendi ad invicem : sire conatus iste fiat ab actione corporum. Eodem sensu generali usurpo vocem impulsus. Videamus igitur quibus viribus corpora sphmrica. assignando singulis eorum particulis vires proprias. mediive cujuscunque seu corporei seu incorporei oriatur corpora innatantia in se invicem utcunque impellentis. I.in ratione corporum. conferend_e sunt hm rationes cum ph_enomenis . & colligendo summas virium. non species virium & qualitates physicas. & corpora centralia. aut accurate aut quamproxime. ex particulis modo jam exposito attractivis constantia.

L P/f (per corol. arcus quam minimos HL/ff£ intercipientes . se mutuo destruunt. PROPOSITIO LXXI. XII. L P proportionales. Attractiones igitur. vi reci2broce 2broibortionaK quadrato dislantiw suw ak eodem cenlro. rectis per punctum _P transeuntibus undique terminat_e. viri3us altractivis.E. Sit HIKL superficies illa sph. attractiones omnes per totam sph_ericam superficiem a contrariis attractionibus destruuntur.erica. arcus illi erunt distantiis HP. erunt in duplicata illa ratione. & t9 eorpuseulum intus eonstitutum. Ergo vires harum particularum in corpus _P exercita_ sunt inter se mquales. &. THEOREMA XXXI. 3 lem.LIBEl:. Iisdem positis. vii) similia. Per _P agantur ad hanc superficiem line_e du_e HK. . Et h_e dum rationes componunt rafionem mqualitatis.D. Sunt enim ut particulm directe. ticul_e qumvis ad HI & KL. dico quod cor)Ousculum extra _hwricam superflciem constitulum attrahitur ad centrum _hwrte. i89 SECTIO De cor_orum s_h_ricorum PROPOSITIO LXX. Proinde corpus _P nullam in partem his attractionibus impellitur. Q. XXX. Et simili argument<). ob triangula HPZ. PRIMUS. in contrarias partes aequaliter factm. I£. & quadrata distantiarum inverse. THEOREMA Si ad s_bkcericw su_berflciei ibuncta singula tendant vires wquales cenlri_elw decrescentes in du3blicala ralione distantiarum a _Ounctis: dico quod cor_usculum intra su_erflciem conslitulum his virikus nullam in _Oartemattrahilur. & superficiei sphmrica_ par_i.

erit _PI ad _PFut R I ad DF. qum (facta per legum corol. P F & p e. ut pfxp s ad 20Fx 20S. ah3. Evanescant anguli D20_'. x20Fx20S. & ex _equo PZxpfad 2°Wxpi ut t71 ad ri. dp e : & ob a_quales D S & ds. s e . ut superficies circularis. & ps adpi ut se vel SE ad if. & pf ad 39i ut df vel 29 Wad r i. xpfxp sad p i quad.19o DE MOTU CORPORUM Sint A HKB. p corpuscula sita extrinsecus in diametris i11is productis. & P. Suntque h_e vires ad ipsarum partes obliquas. s d . S E. diametris M B. auferentes a circulis maximis M HB. & ex a_quo Plxps ad 20Sxpiut [ Q ad if. id est (ob similia triangula 201Q & 20SF. il: et ad eas demittantur perpendicula S D. p s ad centra tendunt. I R. est mqualitatis. linem P E. Et vires. ut P 2" ad P Q. df pro aequalibus habeantur. Agantur a corpusculis linem P HK. sd secent 20L. Rursus 20_/-ad -PS ut [Q ad SE. vii) ut arcus I_G rad arcum i_. hoc est (percorol. h_ & IL. ut ItlxlQ ad ikxig. Demittantur etiam ad diametros perpendicula IQ. centrls S. His itaque constitutis. F_ S & es. Et conjunctis rationibus 20 ] ¢uad. dpe simul K 1_x-I L _ e h l B 3 evanescentibus. quam arcus I//convolutione semicirculi M KB circa diametrum M B describet. p hk. s. hoc est. & quadrata distantiarum superficierum a corporibus inverse. quippe quarum ratio ulfima. hoc est. II resolutione virium) secundum lineas 20 S. quam arcus i]_ convolutione semicirculi a k3 circa diametrum a b describet. p f & lineola D F. quorum SD. pil. angulis illis D PE. it. p l in F & f. a hk b mquales dum superficies sph_eric_. a b descriptm.. quibus h_e superficies secundum lineas ad se tendentes attrahunt corpuseula -P & p. ad superficiem circularem. P IL. if.piq & psf) ut 205" ad PF . sunt (per hypothesin) ut ipsm superficies directe. & p i ad p f . aequales arcus Ht_. 3 lem.

ut /9 S ad quad. erunt ut p squad. & p s ad pf.E. & ratio prior directe una cum ratione posteriore bis inverse est ratio diametri ad diametrum. ad-PS quad. erurit ad attractiones alterius versus analogas totidem particulas sph_era_ alterius. hoe est. THEOREMA XXXII. PROPOSITIO LXXII. per compositionem. capiendo semper sd mqualem SZ? & se mqualem SE. injratione triplicata diametrorum. ac detur turn s_hcerw densitas.D. pro_bortionalis erit semidiametro s_h_vrcv. distingui potest. unum ab una & alterum ab altera. ad _PS quad. circa sphaeras ex materia . qua cor_usculum allrahilur. versus Sad pfxPFxPS Unde. vires totarum superficierum sphmricarum in corpuscula exercit_e erunt in eadem ratione. Si ad s_luerce cujusvis ibuncla singu[a tendant vires wquales cenlriibelcv decrescenles in du_blicata ratione distanliarum a _bunclis . fact_e versus singulas particulas sph_era_ unius. attractionem ex _equo. kl descript_e trahunt corpuscula. Cord. Et attractiones corpusculi unius. fit attractio 191 corpusculi hujus P P Fxpfxp s corpusculi _ versus s. & distantias eorum a sph_erarum centris proportionales esse diametris sph_erarum respective. Et simili argu- :s . Hinc si corpuscula in circulis. Nam concipe corpuscula duo seorsim a sphzeris duabus attrahi. sph_eras autem resolvi in particulas similes & similiter positas ad corpuscula. Et. turn ratio diamelri s_hcerce ad distantiam corgbusculi a cenlro (us : dico quod vis. I. Sed particul_e sunt ut sph_er_. inque eadem ratione erunt vires superficierum omnium circularium in quas utraque superficies sph_erica. uths mento vires.LIBER P. Q.E. quibus superficies convolutione arcuum A'L.D. Q. in ratione composita ex ratione particularum directe & ratione duplicata distantiarum inverse.RIMUS. hoc est. & distanti_e sunt ut dizmetri.

ad solida illa duo similiter sita. vires. 3 prop. hie non sunt pure sed orbes adeo tenues. simi|ium & mqualiter densorum. Restat sola attractio sph_erze interioris PEQF. Superficies. Corol. intervallo SP. erunt ad invicem ut diametri solidorum. Si ad solidorum duorum quorumvis. Iv. Cord. distantim erunt proportionales diametris. Q. e __ In sphzera ABCD. ut eorum crassitudo instar . eentro S deseripta. (per prop. si tempora per_odica sunt mqua|ia./tEBF componitur. Manifestum est. 2. LXX) quod sphmrica_ superficies __! concentricm. & eentro eodem S. puncta singu|a tendant vires a_quaIes centripetal.D. ad s_hwrw alicuffus dalw _uncla singula tendant cquales vires centri_be[w decrescentes i_ du_blicala ralione distanlia_ntm a _unclis : dico quod co_usculum inlra s_hceram conslilulum attrahitur vi )Or@orlionali dislantice suw ab _sius cenlro. \"-. attrehentur ab iisdem. sintque distantim a centris sphmrarum proportionales earundem diametris: tempora periodica erunt mqua]ia. THEOREMA XXXIII. concipe sph_eram interiorem P E Q fl" describi. locetur corpusculum P. ex quibus sphmrarum differentia . 3. B _ _ D / ex quibus solida componuntur. _P5". quibus corpuscula.E. LXXU) hme est ut distantia Scholium. Et (per prop. decrescentes in dupIicata ratione distantiarum a punctis ._ nil agunt in corpus _P. revo|vantur. Et vice versa. Constant hmc duo per coro|.. attractionibus suis per attractiones contrarias destructis.i9 2 DE MOTU CORPORUM mqua|iter attractiva constantes. PROPOSITIO Si LXXIII. mathematical.

Similiter per puncta. ex quibus sphmra Ultimo constat. dico quod corlbusculum extra _hwram conslitulum altrahilur vi reciibroceproiborlionali guadrato distantiae sure ab ipsius centra.E. decrescentes in du_licata ratione distantiarum a punctis . augebitur attractio in duplicata illa ratione. trahitur vi reciproce proportionali quadrato distanti_e sum ab ipsius centro. hoc est. Hine in mqualibus distantiis a centris homogenearum sphmrarum attractiones sunt ut sph_er_e. decrescet vis particulm cujusque in duplicata ratione distantim a particula. THEOREMA XXXIV. & solida componi dicuntur. superficies.D. & attractiones corpusculi a singulis superficiebus oriund_e erunt reciproce proportionales quadrato distantim corpusculi a centro (per prop. PROPOSITIO LXXIV. constet autem sphmra ex parficulis attractivis. In distantiis quibusvis attractiones sunt ut sphzer_e applicat_e ad quadrata distantiarum. LXXI 0 si distanti_e sunt proportionales diametris sphmrarum. 3. Si ad _bluerw dalte _bunclct singula tendant vires wguales centri_bette. Coral I. PROPOSITIO LXXV. extra sphzeram homogeneam positum. i93 nihili sit. Minuatur distantia major in illa ratione. THEOREMA XXXV. &. Coral.LIBER PRIMUS. Et componendo fiet summa attractionuml hoc est attractio corpusculi in sph_eram totam. Coral 2. Nam distinguatur sphmra in superficies sphmricas innumeras concentricas. in ratione sphmrarum. nimirum orbes evanescentes. ex quibus linem. ideoque erit ad attractionem alteram in triplicata illa ratione. LXX 0. intelligendze sunt particula_ _equales magnitudinis contemnendm. Q. dica guod N . ubi orbium illorum numerus augetur & crassitudo minuitur in infinitum. Nam (per prop. Iisclem ibosilis. distantiis jam factis mqualibus. Si corpusculum. vires erunt ut diametri. in eadem ratione.

Idem valet. Si slkheer_ in ikrogressu a cenlro ad circumferentiam (fuoad malerite densilatem d¢ vim attractivam) utcunfue dissimilares.D. Ea vero. qu_e superius de motu corporum circa umbilicum conicarum sectionum demonstrata sunt. ubi sph_era attracta etiam attrahit. qu_e de motu eorporum circa centrum conicarum seetionum demonstrantur.E. ubi sph_era attrahens locatur in umbilico. qua . Cord. & vis attractiva _uncli cujusque decrescit in du_licata ratione distantiw cor_oris attracti : dico quod vis tota. Cord. si modo illud a singulis sph_era_ attract_e partieulis eadem vi traheretur. quas attrahunt. 2. in _rogressu _ero per circuitum cad datam omnem a cenlro distanNam sunt undifue similares . PROPOSITIO LXXVI. CorM. ideoque huic zequalis attractio sph_era_ est in eadem ratione.I<)4 D. Cord. Foret autem illa corpusculi attractio (per prop. ideoque cum in omni attractione urgeatur (per legem m) tam punctum attrahens.E MOTU CO. quanta foret vicissim attractio corpuseuli ejusdem. obtinent. obtinent ubi motus peraguntur intra sph_eram. I. conservatis proportionibus. quam punctum attractum. Namque hujus puneta singula trahent singula alterius eadem vi. ac si vis tota attrahens manaret de corpusculo unico sito in centro hujus sph_er_e. 4. qua ipsas attrahit. & corpora moventur extra sph_eram. qua ab ipsis vicissim trahuntur. Lxxiv) reclproee proportionalis quadrato distanti_e sure a centro sph_era_.RPORUM vi reci_roce s_ht_ra _u_vis alia similaris a6 eadem attrahitur _rodbortionaIi fuadrato distangice centrorum. Eadem omnia. 3. geminabitur vis attractionis mutu_e. Attractiones sph_erarum. & propterea eadem est. Nam partlcul_e cujusvis attractio est reclproce ut quadratum distanti_e sure a centro spha_ra_ trahentis (per prop. Q. LxxIv). H_ec autem attractio tanta est. sunt ut sph_era_ trahentes applicatze ad quadrata distantiarum centrorum suorum a centris earum. versus alias spha_ras-homogeneas. THEOREMA XXXVI.

sibi invicem per omnia similes.. Q.A ttracti°nes vero matrices. £'.. eo ut sphmrm acquirant formam quamvis optatam. ut sphmrm attrahentes appllcatm ad quadrata distantiarum inter centra. L ... ut sphmrm attrahentes. aliam. Sunto sphmrm quotcunque coneentrica_ similares A 25'. Carol. &c. LXXV) trahent sph_eras alias quotcunque concentricas similares G H. &e. vel excessus aliquarum supra alias. compositam G H. per argumentum superius. EF.. compleatur ubivis densitas deficiens. id est. Inque distantiis quibusvis inmqualibus.. I. c_ //_ "_. 195 sit reci)Oroce _ro2_orlionalis cenlrorum. & vis. &. addita materia non attractiva. ut materim densitas una cum vl attractiva. I/t. 2.. ut contenta sub sphmris per multiplicationem producta. trahit totam ex concentricis quibuscunque vel con\ t . qua sph_era tota. erit etiamnum. . viribus reciproce proportionalibus quadrato distanti_e S/9. Carol 3. summa virium illarum omnium. in eadem illa distantize quadrat2e ratione inversa.. hoc est. 29. Augeatur numerus sphmrarum concentricarum in infinitum sic. attractiones acceleratrices singularum in singulas erunt.. in mqualibus centrorum distantiis. singulm singulas.. vel subductm relinquant tenuiorem. in progressu a circumferentia ad centrum. Carol.LIBER hujusmodi fuadrato sikkcera una distanliw atlrakit PRIMUS. quarum interiores additm exterioribus componant materiam densiorem versus centrum. seu pondera sphmrarum in sphmras erunt. in mqualibus quibusvis centrorum distantiis. Et componendo vel dividendo. & hm (per prop../F/. qua harum una attrahet alteram.. secundum legem quamcunque crescat vel decrescat. ex concentricis quibuscunque vel concentricarum difn ferentiis composita A B. Hinc si ejusmodi sphmrze complures. ut sphmrm attrahentes & attractm conjunctim. C29. vis. se mutuo trahant.. erit in eentricarum differentiis eadem ratione.

.. inter centra est ut distanlia a carparibus atlractis Cos. fortune & conditionis cujusvis jam descriptee. quibus sph_era e. etiam sphmrm locatur Carol 9. I. vires centri2betw _r@ortionales : dico quod vis com_osita. _ _-I per tantrum corpusculi transiens . sintque distantiee inter centra revolventium & quiescentium proportionales quiescentium diametris . Carol 7.. ubi attractio oritur a sphmrm utriusque virtute attractiva mutuo exercita in sph_eram alteram. g intersec__ tiones planorum & axis. Carol 8. obtinent. proportione servata. S centrum ejus... in umbilico. si tempora periodica sunt mqualia. huie axi perpendicularia. ubi sphzera attrahens. eequalia erunt tempora periodica. PROPOSITIO LXXVII.4 E B/7 sph_era . Et vicissim. Si hujusmodi spha_ra_ aliquae circa alias quiescentes revolvantur. Puncti lineam _PH exercita. Eadem omnia.. secatur. quze superius de motu corporum circa umbilicos conicarum sectionum demonstrata sunt. 5. E F. sunt attrahentes. G. duw se muluo trahatt....19 6 DE MOTU CORPOR UM Coral 4... efplana duo. Si ad singulct s_bhwrarum ibuncla tendant distantiis jbunclorum gua s_hwrw s_hwrarum... U t & ubi gyrantia conditionis cujusvis jam descript_e. SB axi s sph_erzea I & hinc indePA mqualiter distantia centro sphmrm . & __ puncture quodvis H vis centripeta in corpusculum P. _P corpusculum / ... ut contenta illa directe & quadrata distantiarum inter centra inverse.. Coral 6. Nam viribus ambabus geminatur attractio. Eadem valent. attractum. singulze circa singulas. distantiee erunt proportionales diametris. secundum in plano E_P. Inque distantiis inmqualibus.. THEOREMA XXXVII. Sit . . Carol.

& vis contraria plani Eft" ut solidum contentum sub plano illo & distantia # G. Q. sunt ut summa planorum ducta in distantiam 29 S. & quoniam vis plani ef in corpusculum est ut solidum contentum sub plano illo & distantia _pg./9. !9 7 est ut distantia P//. erit ut distantia P S. hoc est. ac si spha_ra illa traheretur vi prodeunte de corpusculo unico in centro sphzerze primze. sive ut huic _equale planum £'/_" ductum in distantiam illam _Pg . hoc est. est ut distantia _PG multiplicata per numerum punctorum./9.Trahant sph_era_ se mutuo. est ut distantia corpusculi a centro sphzer_e primze & ut sph_era eadem conjunctim. Cas. qua corpusculum unumquodque trahitur. vires omnium planorum in spha_ra tota. ut summa mqualium planorem ducta in semissem differentiae distantiarum. ut longitudo /9 G. eadem erit. & propterea proportionalis est distanti_e inter eentra sphaerarum. qua corpusculum ]9 trahitur versus centrum S. Componatur jam sphmra altera ex eorpusculis innumeris -P. & (per legum corol.E. & summa virium plani utriusque ut planum E F ductum in summam distantiarum _PG + _PK.E. Et simili argumento. hoc est. ut planum illud ductum in duplam centri & corpusculi distantiam _PS. atque ideo eadem est. ut solidum quod continetur sub plano ipso _Ffi" & distantia illa _PG. Q.ZIBER PRIMUS. Et eodem argumento probabitur quod vis. ae si prodiret tota de corpusculo unico in centro sph_era_. Et similiter vis plani ef qua corpusculum P trahitur versus centrum S. qua spha_ra illa trahitur. Cas. vel ut summa _equalium ptanorum £'_F+ ef ducta in distantiam eandem. id est. & quoniam vis. Q. hoc est. ut . & vis geminata proportionem priorem servabit.P S conjunctim. seu versus centrum S. qua eorpuscula omnia in spha_ra secunda trahuntur. erit vis ex utraque composita ut differentia solidorum. vis tota. Cas.D. hinc inde a_qualiter a eentro sph_era_ distantium. Q. ut sph_era tota & ut distantia . £" D. qua sph_era illa tota trahitur. id est. £'. Locetur jam corpusculum _b intra sph_eram t/£'23'fi'. 2. ut duplum planum E F ductum in distantiam _PS. II) secundum lineam _PG. id est. Igitur punctorum omnium in plano £'fi'. 5. 3. est ut planum illud ductum in distantiam suam _Pg. hoc est plani totius vis. Trahat jam corpusculum P sph_eram _/E ]? F. Cas. 4.

erit ut distantia centrorum _ 5". dico guvd vis tota qua hujusmodi sphwrw duw se mutuo trahunt sit 2kr_orlionalis distantite inter centra s_hwrarum. valent ubi attractiones omnes fiunt vi corporum sphmricorum conditionis jam descript_e.4_" B F sita . & attracta corpora sunt sphmrm conditionis ejusdem. e//'f'_-'_ attractio sph_era_ totius. sive simplex sph_erm unius in alteram.E. Et si ex corpusculis innumeris /_ componatur sph_era nova. 29. THEOREMA XXXVIII. ef in sph_era tota. 6.kS distantia corpusculi a centro _ . in . Q. & ut . Q. probabitur ut prius quod attractio. in 24rogressu veto per circuitum ad dalam omnem a cenlro distanliam sint undifue similares : d_¢vis attracliva puncti cujus_ue sit ut distantia cor_boris attracli . £'. Et simili argumento. hoc est. nimirum ubi vires centripet_e deereseunt in duplicata distantiarum rafione. Cas. CoroL Qu_e superius in propositionibus x & LXlVde motu corporum circa centra conicarum sectionum demonstrata sunt.19 8 DE MOTU COR-PORUM summa ilia ducta in . attractio planorum omnium EF. est conjuncfim ut summa planorum omnium. quo propositio LXXVIex propositione LXXVdemonstrata fuit. vel crescunt in distantiarum rafione simplici. Attracfionum casus duos insigniores jam dedi expositos .¢8 distantiam corpusculi a centrosphmrm. Demonstratur ex propositione pr_ecedente eodem modo. & componentes corporum sph_ericorum vires eentripetas eadem lege. 29. sire mutua utriusque in se invicem. Si s_hwrw in progressu a centro ad circumferentiam sint ulcunfue dissimilares d_¢ incefua3iles. seu sph_era tota. efficientes in utroque casu ut corpora gyrentur in conicis sectionibus. _sph_er_e. PROPOSITIO LXXVIII. intra sph_eram priorem _. Scholium.

e f in infinitum minui inlelligatur.... seu F f. seu D _" ad _" S. Casus caeteros. produeta oecurrat reetm _PS in T. ut 23 Tad T. & ob similia.°.ZIBER .. qu_e cure areu evaneseente Ee eoincidit. ut sequitur.° "'°-°°. E S G (per lem.. ut L"Sad S G. ratio ullima linece evanescentis D d ad lineam evanescentem F fea sit. decrescentes veI crescentes cum seipsis : Quod est notatu dignum. de ad P S demittanlur _Oeribendicula E D.E.o°.. linearmlue P S in F. de centro P sirculi duo E F.. quce linece P E ad lineam P S. t9 d ad S G. P G S) Q. el'.. Si descrlkantur centro S circulus fuiliket A E B.° . LEMMA XXIX. qui conclusiones minus elegantes exhibent. Nam si llnea Pe seeet areum _'F in g._... _eg... vii) ad elz.°°... & ab S demittatur in _P£" normalis S G: ob similia triangula D TE. hoc est (ob similia triangula P Z) t_. x99 recessu a eentro. Ff ut utPE triangula erit £" e 23 E ad adPS. f. secantes lkriorem in E. viii & coroI 3 Iem.. d Te... erit D dad £' e.D. &. sigillatim percurrere longum esset.RTM'US. e d: dico guod. 13 E S... B . . Malim cunctos methodo generali simul comprehendere ac determinare.P... ex aequo..°.°°. E o "_""*'°°-... e. & recta Ee.°o°. si distantict arcuum E F. "°o.°°°..E.

hoc est. quod perinde est. ut hmc ilia d: at lineam _PS ad eentrum minor in ratione 5' tendentem P D ad P E. fiet vis solidi _" Ffe ut solidum D Ell x fi'f & vis illa non data conjuncfim. describat solidum s_h. & superficies fi'E dividetur in totidem mquales annulos.Ffe vis exercita in corpusculum Put aDEq x F f: puta si detur vis quam particula aliqua data fi'f in distantia P F exercet in corpusculum _P./9. jamjam wquales illud evanescens tendant trahit solidi convolulione sui circa axem P S. quorum vires 1 1 erunt ut summa omnium -Padxadd. qua solidum concavo-convexum. ut rectangulum sub dato sph:erae radio _PE & lineola ficie ad conica sitasecundum s exercita. .z.E' in altitudinem t f. Q. & a linea de ubivis secatur in r. ideoque ut aDE quad. o3 latitudinem ad infinite THEOREMA diminutam singulas XXXIX.DE MOT(_:CORPOR UM PROPOSITIO Si sz_erflcies EFfe. ut lineola aDd. ut lineola 1!)d.E. hoc est. secundum lineas _PE vel Pr undique in superipsa superficiei pars annularis. erit superficiei pars annularis. vel. At si vis illa non detur. vis qua 2karticule dale in loco F f traheret Nam si primo consideremus vim superficiei sphaericae fi'£'. convolutione arcus rE genita. Et hujus vis. wguales LXXIX. Ducatur jam superficies fi'. cor_uscuhtm situm in P. est in ratione com2kosita ex ralione D E q x F f. d: raNone idem cor2husculum. de S_hwre & Cylindro). ut :_Pfi'q--:_Padq. qu_e convolutione arcus 2wE generatur.200 . & fiet solidi E. qum singu|m nominentur add. Dividi _ J /// jam intelligatur linea aDfi" in particulas innumeras a_quales. manente sphmra_ radio P E (uti demonstravit Archimedes in lib. ricum cujus 2barticulas vires centrij_elw : dico fuod vis. /_ x__ "x s Dd Ff / B / / ideoque ut 2°/9 x D d.

quam _unclum N _er- sflhwrw A B. eriganlur in E. dico quod vis iota. in ilbsis ca_ianlur vis. quw sint ut quanlitas sita in are ad D E Pq E x PS _ distantiam P E lbarticula cor_useulum P trahitur are P. conjuncEm: versus sphwram. guam exercet in in quo cor_usculum 2ber2bendicula D E. d__ linea )Oetuo tangit. & erigatur perpendiculum dn. cenlro S descri_tw. _ s_hwrae aa:em A B. singulas singulis D A B E.4 B dividi in particulas innuE o_ p Y meras _equales l)d.E q x Ff & vis particul_e unius ad distantiam P E vel P F .. Per theorema superius +is. d¢ad aliquod P localur. Etenim stantibus quze in lemmate & theoremate novissimo constructa sunt. )6articulas de _unclis tendan[ wquales vires cenlri2betw. qua lamina £" Ffe trahit corpusculum P. sflhcerw occurrenlia longRudines sphwrw D N. THEOREMA XL. _20i PROPOSITIO Si ad sptuerw wguales alicujus LXXX. & sph_eram totam dividi in totidem laminas sphmricas concavo-convexas E Ffe . est ut D.ZIBER PRIM'US. qua cor2busculum es[ u[ area A N B com_rehensa sub curva A N B. concipe axem sph_era_ .

Cord. Si particularum vis centripeta sit reciproce ut cubus DEgxPS distanti_e corpuseuli a se attracti. qua eorpusculum a tota sph_era attrahitur. ut area A . 2. CorM. Q. eadem semper maneat in omnibus distantiis. Si particularum vis centripeta corpuseuli sit reciproce ut distantia a se attracti.Ar ut P Eq g .ArB. ut area A _N'B. Sunt igitur laminarum omnium vires. 3. I.E.'. Est autem (per/emma novissimum) D d ad PSxDd Ff ut P Ead P S. & 19_" q x Ff mquale D d in D EPE q x P S ' & propterea Ddin DEgxPS PB vis laminm EFfe est ut & vis partieulm ad distantiam P F exercita con- junctim. ut area A g/. hoc est (ex hypothesi)ut D2Vx D d. & fiat D. & fiat D iV" ut 29 E q x P S . ad particulas singulas tendens. erit vis tom. sphmrm vis tota ut area tota A NB. erit vis. Ee CorM. H ine si vis centripeta.DE MOTU CORPORUM exercitc aonjunctim. qua corpusculum a sphmm attrahitur. hoc est. & inde Ff mqualis p _F . & fiat D.Ar ut DEfxPS P E . ut arem omnes D2Vnd.D. in corpus P exercitm. seu area evanescens D2Vn d. qua PEg corpusculum P a sphmra tota attmhitur. . erit vis.2o2 .

4. V ' erit vis.ZIB_R P_I_rUS. PROPOSITIO LXXXI. Stantibus jam ihosilis. id est. 203 Corol. Sill) _equale rectangulo P S/. id est. & erit (per prop. sub PS & 2£S+2S/9. £Sq--S_'q seu LSq--S_4g (per prop. Scribatur itaque 2 S L D--L DEqxPS . Est autem SEq seu SHq (ob similitudinem triangulorum SPH. 2 SLD--LDq--ALB. & ad axem _P-///5' demissa normali HI. mensurandaz est area A N B. Porto D E qua/. Et universaliter siviseentripeta ad singulas sphmr_e particulas tendensponaturessereeiproce ut quantitas V. qua corpusculum trahitur. 2 elem. seu SEg -- B LSq+2SLD--LDg. a sphaem tota at- PROBLEMA XLI. fiat autem DN ut DEfxPS PEx .SDf. utareaA/V-B. sub P S & 2 L D. bisecetur P I in L. resolvet sese in tres partes P E x V -- propositionis .:/£ B pro D Eq.) PE¢ _equale PSq+StFq+2PSD. XlI lib. mquale est SEq -. A puncto P ducatur recta P/-/sphmram tangens in /-/.) D q-eorol- latium quartum pr_ecedentis est ut longitudo ordina2SLDxPS tim applicatm 19 N. hoe est. vI lib. 2 mquatur rectangulo t/L/5.¢ Nam elem. Ergo P E q mquale est contento sub P S & PS+SI+2SD. & quantitas P E x V ' quze secundum .

4 q = id est. describet aream Z B q -..E. B erige perpendicula L/. Et acta chorda b a claudet aream a 3 a areae qua:sita: . aream S L x A B . & pro P E medium proportionale inter P S & 2 L D. qua: S Z. per puncta l L A B a a describatur hyperbola a a. dein ALB 2 PS x LD pro PEg. D ' ducta itidem per motum localem normaliter in eandem longitudinem.4_ relinquit aream Pars autem tertia M. & pars indefinita L D ducta normaliter in eandem longitudinem per motum continuum.4 a ipsi Z '15'. pro V. Ad puncta Z. L B..}LD 2L " Pone D _ATa:qualem ejus duplo ALl? 2 SZ. i_. quorum . Asymptotis L I. quarum area: per methodos vulgatas innotescunt. pro V scribe distantiam P E. x "4 B.' a.4 a. describet aream l hyperbolicam.4/V/.eL ducta in longitudlnem "4 B describer aream rectangulam z SL x A/? . a 2. . vel (quod perinde est) ut cubus ille applicatus ad planum quodvis datum. subducta de area priore a S L x _. B Z.._[. 0. ea lege ut inter movendum crescendo vel decrescendo a:quetur semper longitudini Z. tres illae partes evadent ordinatim applicatm linearum totidem curvarum. Z.L D-L-----D: & ordi- nata: pars data : . Unde talis emergit problematis constructio. scribe -p E cu3. 2. -. & fiet D/V .204 DE MOTU CORPOR UM LDq x PS PExV ALBxPS PExV :ubi si pro V scribatur ratio inversa vis centripetae. Si vis centripeta ad singulas sphmra: particulas tendens sit reciproce ut distantia. D. x AB relinquet aream qua:sitam AN2?. & fiet D2V ut SL--.& B a ipsi L A -q a:quetur.Z. 24.. I. 2ASq SL x ASg "4 Sq ut PSxLD 2PS dein-2 P S x L D pro P E q .' a:qualem.F. Si vis centripeta ad singulas spha:rae particulas tendens sit reciproce ut cubus distantia:. Exemi_l. qua: subducta de area S Z. Exem.

P B/ B ISqxSL J2SI I x JLDc SZq 2daS--I I x JLD SlqxAL27. perque punctum s asymptotis L l. 222SI x x dLDqc . proportionales ducantur generabit tertia 205 P S. B erige perpendicula L l. L B describatur hyperbola a s 3 occurrens perpendiculis Me. pro P E. o. id est (ob continue 2_P gxL29q ut in L SI LD . dein _/2 P S x L D ld _ i s B aream quaesitam _/iV 27. Ad puncta L. & rectangulum 2 M SZ subductum de area hyperbolica M asl527 relinquet ExempL 3. sphaer_e particulas tendistantim a particulis. M S. 2LB secundm & tertiae. ALBxSI 2LA catur summa ALBxSI. quorum S s ipsi S Z aequetur.ZIBER -PRIM US.s dens.-Sl 1 Si L S I LD longitudinem secunda prima hyperboliaream subdu- cam. id est {zqBxSZ. S. aream {A B x Sl. & fiet D Nut =A Seua. Ss. decrescit in quadruplicata ratione PEqq scribe pro V. A. Unde talis emergit problematis constructio.4_/VB. S I) hujus aream ALBxSI 2LDq De a prima partes tres _ M L 3 x M S q.//B. 25'3.I-S I_A LB x SI 2LDf . ad slngula. 27 3 in a & b . Si vis centripeta. & manebit I area quaesita _./1 a. .

dr' sukdu2blicata ratione virium centri_belarum..206 DE _OTU CORPORUM A B. sed expeditius per theorema sequens. Q. . evadunt 4SZcub.. PROPOSITIO LXXXII.. _/2S2. sl cajbiantur S I. P S. fiunt 2 S 2"q x S L LI .'l . E./2 sir m ./L-------A. Cujus tres partes ductm in longitudinem tidem. viz.. in ./L B&SIq×. S A. x P 2".. in ratione com2bositaex su&lulklicata ratione distantiarum a cenlro I S.. attractio est ad attractionem i2bsiusextra sibttaeram. reciproce ut P S cub. 3L2. id est. SIg.... i i S 2"q ./L ./L B. ad centrum tendentium. " Proinde vis S Z cub.. o In s2bJueracottro S intervallo S A descr_ta.B cuL" & SIg+ tf le Et hre post debitam re2 S l cub.¢ I./2 S 2" ductionem m I . H_e vero. est ut p_. qua corpusculum P in sphmrm centrum trahitur. in loco fuovis I.. 3L2. tota. Eadem methodo determlnari potest attractio corpusculi sitl intra sphmram. i _/L . THEOREMA XLI. in loco P.4LB. 2 S I q × S L .4 cub. producunt areas todL.. _" n i s D B subductis posteHoribus de priore. 3 . 2". in lods illis P _.. S P continue jOro_ortionales : dico quod cor2busculi intra s_heeram..

: Si in quadruplicata. ordinatim applicata D N inventa fuit ut P_" x V " Ergo siagaturIE. reciproce ut P Z. attraetiones in Z & P erunt ad invleem ut SP quad. Unde cure attractio in P. ordinata illa pro alio quoviscorpusculi locoI. evadet ut IE x V Pone vires centrlpetas. in ratione composite ex subduplicata ratione distantim S. qua corpusculum situm in I trahitur a sph_era tote.LIBER . colligemr quod attractio in I sit ad attractionem in P. Simili computo.) progressus in infinitum. & ratione subduplicata vis centripet_e in loco I. si vires particularum sph_era_ sunt reciproce in duplicate ratione distantiarum. a particula aliqua in centro oriund_e. id est. vis. attractio x P Z. & existente corpusculo in loco DEfxPS quovis P. e . 2o 7 Ut. si vires centripet_e partieularum sph_era_ sint reciproce ut distantim corpusculi a se attracti.I" ad distantiam SP. SPad invicem reeiproce. Et similis est vero sic demonstratur. in Z erit reciproce ut S. ut distantia SP ad sphrer_e semidiametrum SA : Si vires ill_e sunt reciproce in tripli- cate ratione distantiarum. id est (ob datum . DEcxlS mutatis mutandis.4 cub. H_e du_e rationes subduplicata_ componunt rationem requalitatis.4 cub.. inventa fuit reciproce ut PScub. erit ad vim. ad S"4 cub. ut SPcub. x PZ. Theorema Stantibus jam ante constructis. qua trahitur in P. ad vim centripetam in loco P ab eadem in centro particula oriundam. in hoc ultimo casu.PRIM US.5'. ad S"4 ¢_d. ratione subduplicata distantiarum SI. & propterea attractiones in I & P a sph_era tom factze _equantur.

D. & IE" ad PE'* (ob proportionales _. & RA'SD segmentum ejus plano R D S & superficie sphaMca R 27 S contentum.:208 . similia sunt triangula SPE. & inde fit 1£" ad PE ut E ? IS ad SE vel SA . sunt in ratione composita ex subduplicatis illis rationibus. esse ad invicem in distantiis IE. Sit _P corpus in centro sph_era_. & pi'opterea areae quas ordinatae describunt. hisqfie proportionales attractiones.zl . _PE. Q.ExlE"' quarum ratio ad invicem est ut PSxll_xliF _ ad ZSx_PEx_PE".. PROBLEMA XLII. SZ. SE.E.4 x _PE _. pro ratlone IE ad _P_' scribe rationem ZS ad S. Ergo ordinatae. SEI. vim qua corpusculum in cenlro @hwr¢ localum ad ejus segmenlum guodcungue attrahitur.d subduplicata est ratio distantiarum PS. ut _PE _ ad IE'* (ubi numerus n designet indicem DEvxPS potestatum P L" & I_') & ordinat_e illa_ fient ut P E xPE" & DEqxIS -I. SP.DE MOTU CORPORUM sph_ra_ puncto quovis E manantes. Superficie sphzerica E FG centro P _escripta secetur D B in _ ac distin- . PROPOSITI0 Invenire LXXXIII. 8: ordinatarum ratio evadet _PSx IE _ ad S. Quoniam ob continue proportionales SZ.rE ad P _" ut IS ad SM) subduplicata est ratio virium in distantiis PS. Sed PS ad S. IS.

& summa virium erit vis segmenti totius E 25'K D E. s quam ordinatim applicata W_hr in longitudinem 29/5' per motum continuum ducta describit. extra cenlrum s_hcerw in axe segmenli cujusvis locatum. attrahitur ab eodem seffmento. Invenire vim.E. qua cor_uscuIum.I. erit ut vis tota qu a segmentum totum R B S D trahit corpus P. qua distinguatur segmentum in partes duas _ EBKFE & EFKDE. Sit autem superficies illa non pure mathematica. & vis. 'LXXlX) ut DE qx O 229Fx0 Dfi'qxO p F_ . sed physica.I.FAr ductum in O. Qu_eratur vis partis prioris per prop. Q. PROBLEMA XLIII. Ponamus inprmterea vires attractivas particularum sphzerm esse reciproce ut 0 distantiarum dignitas illa. id est. profunditatem habens quam minimam. qua superficies EFG trahit corpus P. 29 Fx O . erit (per prop. cujus index est P n.LIBER PRIMUS.. 209 FED G. trahatur _ in ejus 2 axe A2925' Centro ° interval- lo 20E describatur superficies sphmrica Eft'X. A segmento EBK corpus P locatum. PROPOSITIO LXXXIV. Lxxxm. & area curvilinea B29_1. Nominetur ista profunditas 0. TxxxI & vis partis posterioris per prop. _F. 0 -_ . ut p_F _-_ p F. Q. & erit hmc superficies (per demonstrata Archimedis) ut P fi'x guatur segmentum partes BREF GS. i___ i Huic proportionale sit perpendlculum .

THEOREMA XLII.PO R . Nam si vires decrescunt in ratione duplicata distantiarum a particulis.UM Scholium. attractio versus corpus sph_ericum. cure sint a loco contactus remorse. in recessu corjkoris attracli. Patet igitur propositio de sph_eris attractivis. Constat igitur propositio de -corporibus figurarum omnium. Q. qui ex contactu oritur. pergerc |iceret ad ]eges attractionum aliorum quorundam cx particulis attractivis simi]ite cr onstantium corporum. . altractio lonffeforLior sil. si attractio in recessu corporis attracti decrescat in ratione minore. atque adhue minus augebitur ex contactu. uki attrakenti contiffuum est. haud sensibiliter augebitur ex contactu . ideoque re1 in ipso contactu nu11_e sunt. fuam cure vel minimo inlervallo se_aranlur ab invicem : vires _arlicularum trahentis. deque motibus inde oriundis ob . LXX_V) sit reciproce ut qudratum distanti_e attracti corporis a centro sph_er_e.D. PROPOSITIO LXXXV. decrescunt in ralione _lusfuam du_licala dislantiarum a _arliculis. Suffecerit propositiones quasdam generaliord ee sviribus hujusmodi corporum. propterea quod (per prop. LXX) tollantur. earum in rebus philosophic aliqual is emusum. De corikorum non sphwricorum viri_us attracLivis. nec tamen partes additre vel subducta:. SECTIO XIII.MOT(Y COR.E. cum attractiones passim per orbium cavitates ab attracfionibus contrariis (per prop. augebunt notabiliter attractionis exeessum. Quod si sph_eris hisce orbibusque sph_ericis partes qu_elibet a loco contactus remot_e auferantur.210 DE . subjungerc. Si cor_oris atlracti. sed ista particulatim tractarc minus ad institutum spectat. Et par est ratio orbium spharicorum concavorum corpora externa trahentium. Et multo magis res constat in orbibus corpora interius constituta trahentibus. ExpIicatis attractionibus corporum spha_ricorum jam . & partes novre ubivis addantur : mutari possunt figura_ horum corporum attractivorum pro lubitu.

per exempla illa & theorema XLI infer se collata. eo ut corpora attracfiva induant figuram quamvis assignatam. Si )Oarticularum. seorsim atlrakant cor)Ousculasihi i)Osis )Oro_orlionalia d. Q.¢ ad se similiter )Oasila: attracliones acceleratrices cor_usculorum i_ corpora [ota erunt ut attractiones acceleratrices cor_busculorum i_t eorum particulas lolis )Oro_artionales. ira attractiones in particulas singulas primi corporis ad attractiones in alterius parficulas singulas correspondentes. de in totis simililer _Oosilas. ex quikus corpus allraclivum com)Oonitur. Idem./9. ira attracfio in totum primum corpus ad attracfionem in totum secundum. & in toffs similiter sitm. Nam si corpora distinguantur in particulas. sire corpora attracta collocentur extra orbes. THEOREMA XLIII.E. & componendo. facile colligitur de attractionibus corporum versus orbes concavo-convexos. erit. constabit propositio de corporibus universis. Sed & addendo vel auferendo his sph_eris & orbibus ubivis extra locum contactus materiam quamlibet attractivam. 21 z PROPOSITIO LXXXVI. ut attractio in particulam quamlibet unius corporis ad attractionem in particulam correspondentem in corpore altero. vires in recessu couboris attracti decrescunt in tri_licata vel _Olusfuam tr#licata ratione distantiarum a lbarliculis : altrctctio longeforlior erit in contactu.LIBER PRIMUS. sire intra in eorum cavitatibus. Q. de e. quam cure attrahens d¢ attractum interval[o vel minimo s_arantur ak invicem. Si coribora duo siM invicem similia. . constat per solutionem problematis XLI in exemplo secundo ac tertio exhibitam. PROPOSITIO LXXXVII. Nam attractionem in accessu attracti corpusculi ad hujusmodi sphmram trahentem augeri in infinitum. qum slnt toffs proportionales. THEOREMA XLIV.v maleria ce_ualiter allracliva conslanlia./9.E.

ideoque tum corporum latera cubica. B cub. Corporis R S T V particul_e _/. Corol. & B cub. Si ibarticularum cefualium cot. colligi potest ratio decrementi virium particu/arum attractivarum in recessu corpusculi attracti. quibus corpora slmilla trahunt corpuseula ad se similiter posita. sin particulm statuantur in_equales. sint ut distanti_e A Z. qu_e. attractiones accelemtrices in . si modo decrementum illud sit directe vel inverse in ratione aliqua distanfiarum. B Z conjunctim. & eadem eril cure vi Klobi ex materia consimili d__wquali conslantis. d¢ centrum habentis in ejus centro gravitatis. attractiones acceleratrices in corpora tota erunt ut corpora directe. Unde vieisslm. B Z.' id est. corpora autem sint ut A cub. sint ut ha_ particul_e & ipsarum distantim _/Z. turn corpusculorum attractorum distantiae a corporibus. PROPOSITIO LXXXVIII. Et sic A qg. & distantiarum dignitates i]l_e inverse. Si vires decrescant in ratione quadrup]icata. reciproce ut latera cubica _/ & B.. & B cub.. ex viribus. Ergo si vires attractiva_ particularum. erunt ut A quad &B quad. .4 cub.4 cub.boris cujuscunfue vires attraclivee sint ul distantiw locorum a ibarticulis : vis coriboris totius tendet ad ilbsius centrum Kravitalis . si particulze _equantur inter se. _equales. B _z}. _ cub. ' in ca_teris. BZ respective duct_e.212 DE MOTU CORPORUM CoroL I. decrescant in ratione dignitatis cujusvis distantiarum. 2.. -& -id est. B trahant corpuseulum aliquod Z viribus. THEOREMA XLV. sive (si ira loquar) ut hm particulze in distantias suas AZ.B cub. augendo distantias corpusculorum attractorum. attractiones in corpora erunt ut .' id est. U t si vires particularum decrescant in ratione duplicata distantiarum a corpusculis attractis. ut corporum latera illa cubica A & _'. Et exponantur . Si vires particularum decrescant in mtione trlplicata distantiarum a corpusculis attractis. corpora tota erunt ut _/cub. ut A'& B: attractiones acceleratrices in corpora A cub.

. 29. Jungatur M 25...Z. erit. servato gravitatis centro.. Corol. aequantur ... ad commune centrum gravitatis trium particularum ... Eodem argumento.....4+BxGZcomponunt.. globum ibi componentes.. & vim .._ ]!_!!!. hoe est.& secetur ea in Gut sit A Gad B Gut particula B ad particulam .4 li ... Q..4 & 25 consisterent in eorum communi gravitatis centro G. Hinc motus corporis attracti Z idem trahens R 5" T/7 esset spheericum : & propterea hens vel quiescat.LIBER PRIMUS. Si corpora sint )O/ura ex _arliculis sila.. & eadem erit.. C... Eadem est igitur vis tota particularum omnium corporis cujuscunque R S 7' V. 2 13 h_ viresper contentailia A x A Z & B x B 2".. constantia.4.4. fuarum viribus vires comfioilla. ac si corpus illud.ii_ii.72_ .4 Z (per legum coroL iI) resolvitur in vires A x G Z & A x A G &vis25'xBZin vires BxGZ&BxB(7.... i --. Tendunt hae ab Z versus centrum G. ac si trahentia . & erit G commune centrum gravitatis particularum M & 25'. XLVI. ac si globus & particula C consisterent in centro illo communi. d_¢ eadem erR.ii:is ideoque CUmsedirigantur in partes contraria destruunt Restant s. figuram •globi indueret.. si adjungatur particula tertia C.... vel progrediatur uniformiter attractum movebitur in dlipsi centrum habente gravitafis.-.. Et sic pergitur in infinitum.vires zq mutuo x GZ & B x G . corpus in attrahentis centro PROPOSITIO LXXXIX. za:7!:.. Vires autemAx*4G & 25' x 25'G.E. 25... qua corjbusculum cenlrum sunt ut distantice locorum a singulis : vis ex omnium fuodcunfue commune gravitalis tendet ad lrahenlium . THEOREMA wfualikus traMlur." vis inde oriunda tendet ad commune centrum gravitatis globi illius in G & particulae C. Vis A x .. ac si corpus atsi corpus illud attrain directum ..... globum majorem ibi componentes.. vim eandem ac si particulae attractivm . & componatur hujus vis cure vi A + 25' x G Z tendente ad centrum G. ob proportionales ad B & 25'Gad -4 G.. hoe est.

Q.E.v _ i tur perpendiculum HI & erit curvm prmdictae occurrens in [. quw t_lano circuli ad cenlrum _us . 3t I" ducta in ahitudinem A P. Jungatur P e.kuneta tendant vires wquales centri_etw.PORUM centro communi. coirent d__ in glokum for- Demonstratur eodem modo. Occurrat eadem circuli piano in L. & eriga. In .j. PROBLEMA XLIV. Corof... Si ad singula circuli eujuscungue . In recta -PM capiatur P F ipsi _PE mqualis.. PROPOSITIO XC.. crescentes vel decrescentes in quacunque distanliarum ratione: invenire vim. coirent & in globum formarentur.. cui recta 24 P perpendicularis est. qua corpusculum quodvis f' in eundem attrahitur.2 14 servato gravilatis _ren[ur.ker_bendiculariter insistit.. atque propositio superior.. Pf ipsi P e _equales. & erigaF: tur normalis FK. P A capiantur P C.. Sitque I_K" L curva linea quam puncturn ]( perpetuo tangit. qua cordbusculum attrahilur ubivis _ositum in recta.P.. ... f_ u capiatur P H _equalis . "a_.. corpusculi _P attractio in circulum ut area A HIL ..4 . Ideoque si corporum trahentium commune gravitatis centrum vel quiescit.z Etenim in M £' capiatur linea quam minima E e. vel progreditur uniformiter in linea recta. ac si corpora trahentia. & invenienda sit vis. & in P E. centrum habente in communi illo trahentium centro gravitatis. in plano. qum sit ut vis qua /_ punctum E trahit corpusculum P. A circuli puncto quovis £" ad corpusculum attractum 0 _Pagatur recta _P_'.DE MOTU COR. Ergo motus corporis attracti idem erit. describi inteliigatur circulus.. Centro _/intervaIlo quovis _4 29. Et quoniam . servato communi gravitatis centro..P 29. corpus attractum movebitur in ellipsi..

P A _/I H ut I------_ p . quibus annuli omnes in circfllo. & inde vis. si sit FK I ! I ut _-Z. qua punctum illud trahit corpus P versus M. est ut area tota AHIKL ductainMP.E. si sit F_K_ ut i atque ideo area 29_F quad. x -PA tio corpusculi 29 in circulum ut PA'-2 PH"-" ideoque area A//ZKL eritattrae- Corol. id est._. Et universaliter. I. qua annulus iste trahit corpus P versus A.attra c ctio corpusculi 29 inplanumtotuminfinitum PA erit rcciprocc ut 29A"-'. & hoe rectangulum (ob proportionales P E & A E. Hinc si vires punctorum decrescunt in duplicata distantiarum ratione. id est. &numcrus n sit unitatmajor. hoc est. ' I I erit attractio corpusculi P in circulum M ttIKL ut _PA P//. E e & C E) _equatur rectangulo PEx CE seu P E x F f. ut 29//" CoroL 2. qua annuli centro A intervallo M E in plano pr_edicto descripti punctum quodvis _' trahit ad se corpus _t9.. erit vis.LIB£R PRligUS. ut PE APxFK annulus & " P E conjunctim . qua annulus totus trahit corpus P versus A. hoe est. ut 29A"-' p//.propterca quod terminusalterphr_. ut PExFf & APx29 FKE conjunctim. si vires punctorum ad distantias D sint reciproce ut distantiarum dignitas quzelibet D ". ut contentum Ffx FK x A P. sire ut area FI(kf ducta ha . est ut APxFK . & vis. Q. 2 15 vis. qui centro M & intervallo _/D describitur. 3.ponitur esse ut F/(. annulus autem iste est ut rectangulum sub radio ME & latitudine Ee. Cord. Et sidiameter circuli augcatur ininfinitum. evanescet. trahunt corpus /9 versus M.D. Et propterea summa virium.z/_p. .

ductaque in ipsarum/:'/5'.. Unde si solidum 9 . ...... PROBLEMA XLV. planis extimorum circulorum .. s ut . Hujus pars I ducta in longitudinem 7/A'. describit aream I in P.. ....... Circulo quolibet .....i.. .... cylindrus sit.. _"/" /o autem punctum K curvam lineam L_ ..... Corol........e ....4 Y_--PE+PD. t A D E B circa axem . & vires centripet. xc) longitudo FK vi..4B describit arearum differentiam I in PE--PD.... -"at.. _PA differentiam ./. LIt'Z.... oil rujus i_uncla sinKul_ tendunt vires arquales cenlriikelee ix quacunque distantiarum ralione decrescenles.... =:: in singula ejus puncta tendentes P a i"_" 1_ sint reciproce ut quadrata distan' . Invenire attraclionem corpuseuli sin in axe solidi rolundi..216 PROPOSITIO DE MOTg r CORPORUM XCI._ FS ad hunc axem perpendiculari secetur hoe solidum. __.' i.. situm in ejus axe 1_ _! _ i i ! _i .E--DA (id quod ex curv_e L f I quadratura facile ostendi potest)....... Tangat Qi"-. .E......... i prop.... qua P corpusculum P in circulum illum P.....-" ... ..415'.... corpusculi P in hunc cyli'ndrum o .... proportionalis.. In solidum DE C G trahatur corpusculum . -...... uto descriptus. I.:. & in ejus semidiametro FS.. describit aream I x_dB: PF & pars altera PR ducta in longitudinem P B..d L & B I occurrentem in L & I. De contento primo I xtt B auferatur con- J .::.... in plano aliquo PALKB per axem transeunte... & erit attractio corpusculi P in solidum ut area L M/7 Z../ _ z B -_ attrahitur... capiatur (per t prop.._ . Q...__v.... & similiter pars eadem ducta in longitudinem _PA describit aream I in P D--A D....d B revol.. tiarum a punctis: erit attractio . xc) erit ut i--p----_. Nam ordiJi" PF natim applicata FK (per corol.. parallelogrammo .

F G sphmroidi hinc inde occur- . Sit NI<IRM sectio conica cujus ordinatim applicata _" R. & propterea sectioni conica_ occurrentia in 1_ & M. A sphmroidis verticibus .. Id quod facilius hoe argumento colligitur. in quo applicata ista sphmroidem secat.4 G 0 F sphmrois attrahens. sire particula in axe sit. Per corpus illud _P agantur tum semidiameter S P.4.4 K. BMipsis .4 P. LfBER PRIM&rS. 2. erit ad vim. a_quetur semper longitudini P 29. qua sph. ipsi P L" perpendicularis. Hinc etiam vis innotescit. Carol. attractio erit ut ipsius distantia a centro._era diametro . huic arem proportionalis. "217 tentum postremum I in P2_--PD. tum rectm duae qumvis D E. qu_e ducitur ad puncture illud D. Ergo vis. CoroL 3. ut P Sv + CSq--. Bad ejus axem .4 B situm. exterius in axe suo.4 Sx CSq--P SxKMRK _//5' descripta trahit idem corpus. sire in alia quavis diametro data. & restabit area g A BZ mqualis I in `4B--PE+PD. B P mqualia respective.4. B M //" /" Sit autem.4 Sg ad A S cu3. Et eodem computandi fundamento invenire licet 3 P S _zuad.4B erigantur perpendicula . Sit . & jungatur 2_'M auferens ab eadem segmentum/(MR ](.sphmroldis centrum S & semldlameter maxima S C: & vis. est ut MB--PE+PD.Quod si corpusculum intra sph_eroldem in axe eolloeetur. & P corpus attractum. qua sphaerois trahit corpus _P." vires segmentorum sph_eroidis. S centrum ejus. qua sphmrbis M GB C attrahit corpus quodvis P.

ut distantia _PS ad distantiam A S. erunt ad invicem ut quadrata distantiarum suarum a corpusculo _P. Q. & secet rectas D E & F G in B & C. G L ZE._L//_ _ Z)PF.L. PROPOSITIO XCII. Et pari ratione. posterior secet easdem rectas in H.B & H_f bisecantur in eodem puncto. L. Dein factis experimentis invenienda est vis attractionis in dlversis distantiis. cuivis decrementi rationi congruens._18 L)i_ MOTU COI_PORUMr rentes in D & E. ob _equalitatem linearum D H. A_quales igitur sunt vires coni DPF & segmenti conici EGCB. qua corpus . Habeant autem sph_eroides omnes axem communem. propterea quod rectae D E. _"G CB in particulas.A trahitur a sphaeroide tota A G O D. in'venire ralionem decrementi virium cenlri_Oetarum in ejus )Ouncta singula tendenlium. & lex . P C & ](. I & K. FP _r mutuo _equales . (per prop. _' P G designare conos oppositos. EP G infinite parvis descriptos. quarum prior transeat per corpus P. sintque P CM. P. ut & rect_e F G. LXXXI & XC 0 inveniri potest. si superficiebus sphaeroidum innumerarum similium concentricarum & axem communem habentium dividantur spatia D-P F. 3 prop.D. LXXX. . cujus lex attractionis. exteriori similium & concentricarum.E_l" infinite parvas esse. HI_. hae omnes utrinque aequaliter trahent corpus P in partes contrarias. LXXII) attractio ejus est ad vim.E [. angulis vertlcalibus k_. F & G. & lineas etiam D H. Concipe jam D P F. E corpore dato formanda est sph_era vel cylindrus aliave figura regularis. Et par est ratio virium materiae omnis extra sph_eroidem intimam PCBAd'. & per contrarietatem se mutuo destruunt. & propterea (per corol. & propterea corpusculum illud _equaliter trahent. & erunt rectarum partes l_inc inde intercepUe D P & B E. PROBLEMA XLVI. & conorum particul_e sph_eroidum superficiebus abscissae D HK F. 2V superficies sph_eroidum duarum interiorum. Dato coribore allraclivo. Trahitur igitur corpus P a sola sph_eroide intima PCBAI._'. .

.. ipsi G L L ] tractum parallelacollocetur primo C resolvatUr. ideoque summa virium ut summa longitudinum... n Z AT. capiantur longitudines G Z. Sit L G1 planum quo solldum terminatur.. ipsis C G"-'. d¢ index ternario fuam Cas. 3 prop. l iV. solidi vis illa in attractiva. o K O. &c. C K"-'. In plano m//. quam invenire oportuit. & vires planorum eorundem erunt ut longitudines capt_e. &c../If. &e. vis solidi totius ut area . cujus index sit humerus n ternario non "-.... PROPOSITIO Si solidum tum... hoc est.. autem _artibus allractivis. t( O.. _ ....m .... n I N.J/Zcapiatur longitudo /-Z.. xc) vis. o K O. vires in XCIII.c ..kartem coustitutum lrahalur: dico quod _blan_. I._ pendicularis.JI ipsi C H"-" reciproee proportionalis. infinifuarum cujus- ex una parle .R PR2"MUS.. est dislanlia index 2kolestatis cor_usculi a _lano. 219 attractioni is n totum inde patefacta dabitrationemdecrcmentivirium partJumsingularum...karticulis tefualibus cefualiter recessu a solido decrescunt vis distantiarum plusfuam fuadraticw.. C Z'-'.. (_¢ vi solidi toNus corikusculum ad ugramvis _lani ...extra corpus solidum.atEt Agatur autem C G]-ZZ planis illis innumeris per..LIBB. inque plana innumera m//.. Jaeeat solidum autem ex parte plani hujus versus Z. distantiarum. &c. reciproce proportionales . & decrescant vires attractlv_e punctorum solidi in ratione potestatis distantiarum. THEOREMA ex rdifuis in XLVII.. 2#otestatis ralione constet ex . qua planum quodvis m/-/J/// trahit punctum C.Manure...... minor..... ratione in recessu cujus minor ak latus ejus su2berficie decrescet . est reciproce ut CZ-/"--'. Ergo (per corol. & erit vis illa ut /--Z_ Similiter in planis singulis I G L. 6 n lq ] '- l m v.kotestalis..

vis attractiva corporis tofius decrescet quamproxime in ratione potestatis.1 pusculum C sola vi solidi ultra planum O K siti trahitur. pusculum C in media situm nullam in c l_I partem trahet. contrariis oppositorum punctorum actionibus se mutuo per aequalitatem tollentibus. & propterea vis solidi totius est reciproce ut C G "-3. Coral. quarum vires attractivae decrescunt in ratione potestatis triplicatae distantiarum. planis parallelis 1 (7 L. 2. De corpore ex particulis constante. Proinde car. assertio non valet. Haec autem vis (per casum primum) est reciproce ut CK _-3. rejiciatur : attractio partis illius citerioris augendo distantiam decrescet quam proxime in ratione potestatis C G "-3. _F. Q. a f 0 terminata. . Collocetur jam corpusculum i. Coral. attractio partis illius ulterioris corporis infiniti in corollario secundo. Hinc si solidum L G IN planis duobus infinitis parallelis L G. constet autem corpus attrahens ex particulis homogeneis.D. cujus latus sit distantia illa perexigua. C K) reciproce ut C G _-3. quarum vires attractivae decrescunt in ratione potestatis cujusvis plusquam quadruplicatae distantiarum . l C ex parte plani l G L intra solldum. Et hinc si corpus quodvis finitum & ex una parte planum trahat corpusculum e regione medii illius plani.K O. & index ternario minor quam index potestatis prioris. & N o capiatur distantia CK _equalis distantiae C G. in infinitum versus _/_ O productae. subducendo de vi attractiva solidi totius infinifi L G KO vim attractivam J partis ulterioris iV If O. semper est infinite major quam attractio partis citerioris. Sed area illa (per notas quadraturarum methodos) est reciproce ut C G "-3. 2. D. in hoc casu. & distantia inter corpusculum & planum collata cure dimensionibus corporis attrahentis perexigua sit. Coral. car. I2V utrinque terminetur. propterea quod. Q. ._ . hoc est (ob aequales C G. Et solidi pars L G l o . I. Cas.E. 3. Si solidi hujus infiniti pars ulterior.220 DE MOTU CORPORUM G L O K in infinitum versus O f producta. innotescit ejus vis attractiva. quando attractio ejus collata cum attractione partis citerioris nullius pene est momenti.

LIBER PRIMUS.secundum ]ineas eidem plano parallelas facto. qu_e sit ut basis dignitas m qu_elibet A " . ideoque dabitur. 22 ! Scholium. & qu_eratur vis qua corpus.. . & n. solvetur problema operando ad exemplum problematis tertii.. & n--I: fiet vis ut data 2 B °. & ex data Iege attractionis qu_ratur motus corporis: so]vetur problema qu_rendo (per prop. _--2 n igitur vis qu_esita ut ram--ran nn B A " . in at- seriem infinitam A " +m. Est 0 0 A _ vim proportionalem esse suppono. veI quod perinde est. Et contra. existente m--o-. secundum positionem ordinatim applicat_e.I. Ut si ordinatim applicata parabolam existente m-=.I .0A que hujus termino termino ram -ran 2#g_ in quo 0 _"+mr#--mnOOA duarum est _ &c.& (per]egum corol. quemadmodum Galilwus demonstravk. Si corpus aliquod perpendicularit ve e rsus r planum datum trahatur. If)componendo motum istum cure uniformi motu. qu_e sit ut cubus ordinatim applicat_e. ea conditione ut corpus attractum in data quacunque curva linea moveatur. Quod si ordinatim applicata hyperbolam attingat. id est. dimensionum. Ut si ad-basem A in angulo quovis dato ordinatim applicetur longitudo B. vel in basem attractum vel a basi fugatum. Operationes autem contrahi solent resolvendo ordlnatim applicatas in series convergentes. & ordinatim applicatam '_-__2 _ A + 0i " resolvo . quam ordinatim applicata termino suo superiore semper attingit: Suppono basem augerl parte quam minima 0. ut attingat. Data igitur vi corpus movebitur in parabola. xxxlx) motum corporis recta descendentis ad hoc p]anum. fiet vis ut _ A -_ seu = B3 : ideoque vi. corpus movebitur in hyperbola.. moveri possit in curva linea. sl qu_eratur lex attractionis in planum secundum lineas perpendiculares factce.

bartes tendentibus agitanlur.4 a.222 L). Centro L intervallo L I describatur circulus._ I. Si media duo similaria. ukigue eadem: dico fuod sinus incidentiw in _Olanum alterutrum erit ad sinum emergenliw ex _lano altero in ratione data. disting*uantur a$ invicem. B b plana duo parallela. neque ulla alia vi agitetur vd im_Oediatur. fuee viribus centri)Oetis ad singulas magni alicujus cor_oris .. "_ productam in N.4 a secundum lineam G/-/. H corpus in transitu _er hoc s_atium attrahatur vel im)Oellatur _Oer_endiculariter versus medium alterutrum. .. occurrens tum line_e incidenAd planum emergenti_e /5'b ti_e G H product_e in _ rum plano incidenti_e . SECTIO pergo ad alias quasdam de XIV. I. & emergat secundum lineam I K.._ scribat lineam curvam HI.. Incidat corpus in planum prius . motu. PROPOSITIO XCIV.. Sunto . eaque actione de... ":i[[[[[ \__[iii! t_ a _ _. De motu cor_orum minimorum. & primo in P & Q. THEOREMA XLVIII. quam MI . ac toto suo per spatium intermedium transitu attrahatur vel impellatur versus medium incidenti_e..g "'"!(" " .EMOTU COR.. Cas. s_atio )Olanis paralklis utringue terminato. in wqualibus ab utrogue _Olanodistantiis ad eandem i_Osius)Oartem captis. sit autem atlractio.POR UM Sed missis hujusmodi propositionibus. secans tam HM x. & linea emergenti_e K I producta occurrat HM in L. erigatur perpendiculum l M. ". . quas nondum attigi.4 a in R .

MR ad sinum anguli emergentire/_.E. in data ratione . & hic sinus ad sinum emergenti_e ex plano quarto D d. ¢. :/a_/5./5' b c C. Proinde cum IR detur. 0 R. differentiae quadratorum M/. P. Q. &ttM¢ datam rationem habet ad sui ipsius quartam partem M£ 9': ergo datur ratio M/_. O/. MI. & ratio dimidiata /_. 2. & agitetur vi qu_e sit in singulls separatim uniformis. &c. Ergo datur ratio sinus anguli incidenti_e/_. ad HM¢. semper data existens.Iad M/_. in data ratione. sinus angulorum sunt proportionales lateribus oppositis. secundum legem quamcunque assignatam. in data ratione. eo ut attractionis vel impulsus actio. 1!?. I¢ ad MZ ¢. O. id est. continua reddatur./3. & D _ .. erit ad sinum emergentiee ex plano tertio Co. sed & linea JIM bisecabitur in/_. hoc est. Q. Minuanturjam planorum intervalla & augeatur numerus in infinitum. & P/_.RIMUS.. 223 sl attractio vel impulsus ponatur uniformis. Transeat jam corpus successive per spatia plura parallelis planis terminata. Sed rectangulum 2VMI eequale est rectangulo P MQ. I¢ ad MZ ¢. Cas. estque rectangulum 2VMIad rectangulum sub latere recto & IM. IR. at in diversis diversa.E. zequales erunt M 0. fient totre _equales M2V. cujus h_ec est proprietas. in data ratione . & convertendo ratio/_. ut rectangulum sub dato latere recto & linea IM _equale sit/-/M quadrato. Unde si ad MI demittatur perpendiculum /_. qui est sinus incidentire in "_ planum secundum /5 b. erit (ex demonstratis Galilci) eurva HI parabola. & additis requalibus O N. datur etiam M_/V.¢ seu/_.LIBEl. . sinus incidentire in planum primum ad sinum emergenti_e ex plano ultimo in data ratione. & sic in infinitum : & ex _equo. & ratio sinus incidenti_e in planum primum ad sinum emergenti_e ex plano ultimo. a _ sinus incidentire in planum primum A a erit ad sinum emergenti_e ex piano G _ _ 8 ¢ secundo /s b. etiamnum dabitur. & per jam demonstrata. Sed in omni triangulo/_. f¢. ¢--/_.d hic sinus.D.

. B 6. _ b. ut G H ad If vel TH. PROPOSITIO XCVI. df occurrentia lineis incidentim & emergentize G H.Id _equales. ut sinus emergentiae ad sinum incidentice. interque punctum I & lineam df. THEOREMA L.. d_ quod motus ante incidentiam velocior sit quam re]tecteanffulo )Oostea: dico guod cor_us. id est. describere arcus parabolicos._ I d tksunt inter lineam . unum planis A a.4 G. Et sit ea linem incidenti_e G H obliquitas ad planum pri- . qu_e i "--.4 G & punctum H. fur tandem.. Q. C c. dico quod velocitas coriboris ante incidentiam ejus velocitatem ibost emergentiam. & ad planum A a demittatur normaliter T v. Nam concipe corpus inter parallela plana M a. zequalibus temporibus _equalia illa I) secundum parallelas intervalla. Capiantur .. est ad Iisdem ibositis . inclinando lineam incidentke. CORPORUM THEOREMA XLIX. Q R.224 PROPOSITIO DE MOTU XCV. _equalibus temporibus describet lineas GH. do _ angulus re]_exionis fief ¢qualis incidentice. G_ &c.. nil mutat motum secundum parallelas. In G H capiatur TH _equalis If. perpendicularem. n) distinguatur motus corporis in duos. Cc. P Q. alterum iisdem parallelum. &c.4 _&r. hoc est (respectu radii TH vel IN) ut sinus emergentim ad sinum incidenti_e. & erigantur perpendicula .._ 6 0 terea corpus hoc motu conficiet c "". ut A H vel Id ad v t-Z. ut supra. &c. Et (per legum corol. If. & prop..E. 29. If. sintque arcus illi H P. Vis attractionis vel impulsus. hoe est. agendo secundum lineas perpendiculares. in G & f. Proinde velocitas ante incidentiam est ad velocitatem post emergentiam. Iisdem i#ositis.

&c._\_ j_ _ E. propterea quod perpetuo attrahitur vel impellitur versus medium incidentiae. JE e. & angulus emergentia_ semper angulo incidentiae a_qualis existens. I-Z. &c. factae secundum datam secantium rationem. zellius. arcubus prioribus O P. eo ut actio attractionis vel impulsus secundum legem quamcunque assignatam continua reddatur. jam constat per phre'nomena satellitum yovis. &c. 22 mum zq a. t] a. &c. describendo arcum parabolae O Rg. & ipse quoque expertus sum) in transitu suo prope corporum vel opacorum vel perspicuorum angulos P . perspicuum est quod corpus non potest ultra pergere versus planum E e. intervalla in infinitum minui & numerum augeri. ideoque linea emergentim coincidet cum plano 29d..4 co. ac prius in _P... Scholie_m. secabit reliqua plana in iisdem angulis in _. observationibus diversorum astronomorum confirmata. E. angulus emergentiae erit rectus. cujus est sinus. invenit. & per consequens secundum datam sinuum rationem. P H similibus & aequalibus._fUS.. in ea ratione quam habet idem sinus incidentiae ad sinum emergentim ex plano /9 //'. Harum attractionum haud multum dissimiles sunt lucis reflexiones & refractiones. Concipe jam planorum . ut sinus incidentiae sit ad radium circuli. luce per foramen in tenebrosum cubiculum admissa. Radii autem in aere existentes (uti dudum Grz'maldzts. in spatium Z)deE: & ob sinum emergentim jam factum mqualem radio. Revertetur itaque inter plana Cc. }9 cg. Perveniat corpus ad hoc planum in puncto _R. Co. Dd.& quoniam linea emergenti_ coincidit cum eodem plano. h. 0. Namque lucern successive propagari & spatio quasi septem vel octo minutorum primorum a sole ad terram venire. ut exposuit Cartesius. cujus vertex principalis (juxta demonstrata Gah'[aaff) est in _R. Sed o_ _.LIBER PRT." dein pergendo in arcubus parabolicis qp. ac prius in O. eidem etiamnum manebit aequalis. "_ /&/_----a _-7 ---_--'-" d I_ e nec potest idem pergere in linea emergentim A' d. Z). secabit planum Cc in eodem angulo in q. _ h.. emergetque tandem eadem obliquitate in h. qua incidit in t2 r. ut invenit S.

.ii.... dclineatum est." ..'_. kiyb.... l s l versus cuhrum ineurvati ......... em tm e..vatis. sunt radii.... . '-.... & ad distantias adhuc majores incurvantur aliquantulum ad partes contrarias. qui in transitu illo propius accedunt ad corpora incurvantur magis. Et qui transeunt ad majores distantias minus incurvantur.....""" e rum a cultro. .i¢_ncultrum... . quasi attracti in eadem... lapidum aut fractorum vitrorum acies) incurvantur circum corpora.._.'. quae est inter propagationcm radiorum //// " ... _zu n._ "" " " . '. qui °"_--o.. t" " '... & ex his radiis. factam partim in aere antequam attingunt vitrum.. aciem cuhri vel cunei cujusvis A sB..-.. q./ ... quasi magis attracti.. vitro. Igitur ob analogiam a... In figura designat s &go w og.-5o.. & inter k & z. f . Et par est ratio incidentium in vitrum.. e....'_. fn u n f. ut ipse etiam diligenter observavi...:... postquam illud ingressi sunt: uti in ... non in puncto incidentim."". argento & rare cusorum termini rectanguli circulares. propositiones sequentes in usus opticos subjungere.. -curvatio radiorum fiat in acre extra . r..m .. Fit igitur refractio. sed paulatim per confinuam incurvationem radiorum.. "-.o lucis & progressum corporum. ..../_..... partim (ni fallor) in c _ a .tm t_/ ... sed trajectorias corporum trajectoriis radiorum persimiles solummodo determinans.-3 . visum est " . ahxa incidentibus ad . m t m... i & y... ["/ ...k--i.. ---: .d magls vel minus pro distantia eo. k & x incur_-"_....."" radiis ckzc. & tres colorum fascias efformant.. prius incurvari in acre quam cultrum attingunt..226 D_ MOTU CORPORUM (quales sunt nummorum cx auro. Cum autem talis in""-. A_ //_ .. dls ld d. debebunt etiam radii. ...... J incidunt in cultrum. interea de natura radiorum _" _ a (utrum sint corpora necne) nihil omnino disputans. & cuhrorum. idque f .. "'.. arcubus o w o.......". ...

Z Cord. lege quavis ductam incidens. 2 2 '7 PROPOSITIO XCVII. CDE curva linea qu_e circa axem A B revoluta describat superficiem quzesitam. ratio ultima er it eadem qu_e sinus incldenti_e ad z/ sinum emergenti_e. Sit A locus a quo corpuscula diverg'unt. Accedat punctum 29 ad puncture E. Si corpus in superficiem quamvis C D. quod Ut ikunctum cousiderari . EG perpendicula in corporis vias _/D. visum fuit hac propositione exponere_ Cord. per quod curva C23E transire debet. Quarum inventionem cum Cartesius celaverit. Z)B demissa. secundum lineam rectam A D.berjlciem. £'. Datur ergo ratio incrementi line_e Y: AD ad crementum line_e _r __ DB. Q. & de propterea si in axe _ _ _" B ' A B sumatur ubivis punctum C. . & intervallis A _9/. qua/9 B diminuitur. eandemque ubivis tangendo determinabit. ad lineam Z) G. qu_e cocbuscula omnia de loco dato successive manantia convergere facial ad allure locum datum. centrisque A.4 C incrementum CM ad ipsius B C decrementum CN in data i11a ratione. & a puncto C duel intelligantur line_e . B locus in quem convergere debent. sit ad sinum Posilo Cuod sinus incidentiw emergentiw in data ratione . & line_e /)F. habebuntur figur_e ilt_e omnes. emergat secundum aliam quamvis rectam D K.B N describantur circuli duo se mutuo secantes in D. PROBLEMA in sz_erficiem ali_uam XLVII. punetum illud D tanget curvam qu_esitam C D t_. Faciendo autem ut punctum A vel /. quod}ue incurvatio vi_e cor_orum juxla superjqciem illam jqat in siOatio $revissimo. & EF. 3. /5. 29. E curv_e illius puncta duo qu_evis .' nunc abeat in infinitum. nunc migret ad alteras partes puncti C.bossit : determiuare su. r.LIBER PRIMUS. & capiatur ipsius _. qua M 23 augetur. quas Cartesius in optica & geometria ad refractiones exposuit.

. positis.N ad N ..A vicem : & contra./_. ipsique 23 L parallelam age Bfi': tanget lineam E F. quw coribora illa ad locum dalum Juncta _/15' secet superficiem primam in C & secundam in E.. reKulari exeuntia transire vel irregulari.E./3 erunt incrementa linearum P D. ut sit DKad OH ut N ad M. turn etiam 23Fad K. Q D._/ c n V XLVIII.--'" ")'_ % . ut sinus _ incidenti_e & emergenti_e ad in. & sinu emergenti_e e superficie secunda ad sinum incidenti_e in eandem.... Q.!--" . '. puncto 23 utcunque assumpto. PROPOSITIO lisdern dalo facial. / ". ut sit 15'G . Q ... \_'TD"--." .. ut sit A H _equalis .d Dad/t. & centro 23 intervallo 23 tit describe circulum occurrentem K B product_e in L... _ : ""A-.-. _" incrementis istis genit_e.. QD.4 D K semper : . j_/ i" -9/// \. C Q ipsis ...4 G . d¢ circa axcm PROBLEMA A B descri_ta per s_erflcie sz_eufciem quacunque secundam allracliva attradivam C D. & punctum fi" describet super- . Et posito sinu incidenti_e in superficiem primam ad sinum emergenti_e ex eadem. atque ideo line_e ips_e PD. A XCVIII. Junge KB. quam cor_bora de loco B convergere debent : i_vem're E F.228 DE MOTU CORPOR UM curv_e C perpendiculares P. turn . ad CE ut M -.. ut quantitas aliqua data Mad aliam datam N : produc turn _d B ad G. qu_e circa axem _/B revoluta ficiem qu_esitam.

ideoque ut DL ad DK vel FB ad IlK. labor omnis in caeteris corrigendis imperite collocabitur. XCVlI) _PD ad QD ut Mad N. non solum quod facilius & accuratius formari possint. XCVlI) superficies E F cogit corpus.B ad FD seu IlQ-QD. DF respective. . 2 prop.B seu PH--PD--F. pergere in linea F_R ad locum 25'.E. id est (ob aequales PH & C G. ideoque divisim FR ad IlS ut Mad N .LIB£R PRIMES. Scholium. QS & CE) CE+BG--FR ad CE--FS. ideoque Q S ipsi CE semper aequalem. quo minus optica per figuras vel sphaericas re! alias quascunque perfici possit.B ad IlQ. sed etiam quod peniciltos radiorum extra axem vitri sitos accuratius refringant. in ipsam secundum lineam D F incidens. Q. _F S ipsis FB. quae fiunt in vitrorum superficiebus extremis. Talia autem vitra objectiva vitris ellipticis & hyperbolicis praeferenda sunt. Veruntamen diversa diversorum radiorum refrangibilitas impedimento est.tYG ad CR ut M ad N . Verum (ob proportionales BG ad CE & M--N ad N) est etiam CE+. 2 prop. & lineas E_R. Eadem methodo pergere liceret ad superficies tres vel plures. FD ubique perpendiculares esse.corrigantur. CQ ipsis A 29. fieri potest ut a refractionibus aquae errores refractionum. Ad usus autem opticos maxime accommodatae sunt figurae sphaericae. & divisim ut DL--F.D. & erit (per corol. Nisi corrigi possint errores illinc oriundi. & propterea (per corol. satis accurate. Si perspicillorum vitra objectiva ex vitris duobus sphaerice figuratis & aquam inter se claudentibus conflentur. 229 Nam concipe lineas C-P. & composite ut PH--F.

I. AM motus .DI_ MOTU LIBER CORPORUM SECUND US. ut itineris confecti particula:amissus erit. Sit A ad A--B tendofietAadBut & Cad .D. ut motus totus sub initio ad motus illius partem amissam. Quare si corpus. eui resislilur in I. PROPOSITIO Corporis. motus I. 29.. ex resistentia amissus est ut s_atium movendo coJzfectum. N LEMMA Quantitates differentiis suis pro_ortionales ut B ad B--C BadC&CadD&c. Corol.E. ac detur turn motus totus sub initio. turn etiam motus reliquus post spatium aliquod confectum: dabitur spatium totum quod corpus infinito tempore describere potest. Erit enim spatium illud ad spatium jam descriptum.E.converQ. sunt continue _broportionales. C--D &c. SECTIO De molu cor)Oorum qui3us resistilur I. motus toto tempore amissus ut iter totum. Q. in ratione velocitatis. in spatiis liberis sola vi insita moveatur. gravitate omni destitutum. &. ratione THEOREMA velocitatis. componendo. singulis particulis _equalibus sit cure ut velocitas hoe e'temporis st.

II) continue proportionales.E. Cas.¢ spatia singulis tem)_oribus descri_ta sunt ut _docitates. qu_e sit ut velocitas : erit decrementum velocitatis singulis temporis particulis ut eadem velocitas.| i tam A C. I lib II) & propterea etiam ut tot_e. Sunt ergo velocitates differentiis suis proportionales. D. / C]-Z describatur hyperbola 25'G. I. hoc est. & propterea e_e quoque rationes eomposit_e inter se ea_dem sunt. Dividatur tempus in partieulas _equales.BGD. omisso passim _equali terminorum intermediorum numero. Nam si area illa per motum . Si cor_ori resistitur in ratione_elocilalis. G 19 G ad asymptoton A C perpendieulares. 2. Et divisim velocitatum differentiae. &'c. Cord. Proinde si ex a_quali particularum numero componantur tempora qu_elibet _equalia. _'. Q. ut termini in progressione continua. & spatium eo tempore descriptum per lineam _4D. sintque .DE MOTU CORPOR UM. qui per sahum capiuntur.A. erunt velocitates ipsis temporum initiis. his terminis proportionales. sunt ut torte: spatia autem singulis temporibus descripta sunt ut velocitatum partes amiss_e (per prop. semper continue proportionales. _ idem sola vi insita )Oer medium similare moveatur. d. sunt in progressione geometrica. I lib. eo ut resistenti_e impulsus reddatur eontinuus. Componuntur autem horum terminorum rationes ex rationibus inter se iisdem terminorum intermediorum cequaliter repetitis. & exponatur turn corporis velocitas turn resistentia _////r medii. ipso motus initio. erunt in hoc etiam-casu continue proportionales. Minuantur jam _equales ill_e temporum particulae.D. Q. Igitur velocitates.M/5'. earum partes singulis temporibus amiss_e. 2 31 PROPOSITIO II. THEOREMA II. & velocitates in principiis _equalium temporum. elapso autem tempore aliquo per lineam a _ c indefirtitam DC: exponi potest tempus per aream . per lineam quamvis da. Hinc si asymptotis rectangulis z4 C. sumantur auter_ tem_ora _ualia : velodtates in jOrincifiiis singulorum tem_orum sunt in jbrogressione geometrica. Cas. & si ipsis particularum initiis agat vis resistentke impulsu unico. & augeatur earum numerus in infinitum. & proptei'ea (per lem.

nulla.// /_/ spatium EGge..r_ m--_'_ r. A Bfi respective. K [._.4 6". erit _"4 C_?t. &e.z. dum III. de in G.4 c. gravitate z'_z medio similari l"esistilztr z)t raEone velocilatis._ K L _t N '¢ . & corpus ascen- quoclque _tJziformi gravitas per datum quodvis medii initio ascensus per rectan"" k. &c.D_ MOTU CORPOR UM puncti D augeatur uniformiter ad modum temporis. 2/1 Jz. (per hypothesin) ut resistentiae medii principio singulorum tempo-/ / / . & velocitates corporis (resistentiae medii proportionales) in horum temporum periodis erunt .4/5' _" D. tempore DGB. atque maxima velocitas.. A facta.' describatur hyperbola secans perpendicula DE... PROBLEMA recta ascendit a3 I. Z . Corpore ascendente.4 B. . A P e d.4 D E sumptum ad contrarias partes rectae .D d _a l _ scensus 19 F_A*. . Resolvatur enim rectangulum "4 CH in rectangula innumera _4 Z-. & partes rectae A C aequalibus temporibus descriptae decrescent in eadem ratione. d [. quze sint ut incrementa velocitatum aequalibus temporibus erunttotidem nihil. "4 & ._. j_ tempore . Asymptotis rectangulis . PROPOSITIO Cor_oris. CII.232 . . t sI 1 J .4 BK/spatium de._edztG de_Izz're molztm. exponatur rectangulum/_' A C/-t. atque ideo . ut ve]ocitates totze. m.. _----! dendo tempore OG£d describet _ e t_J_ i1_.. atque tempore _I-K/_ i spatium descensus/(Ffk . decrescet recta D C in ratione geometrica ad modum velocitatis.? spatium ascensus totius _ " G _ . & resistentia gulum /5' . g.4 B FZ. /// . quam corpus descendendo potest acquirere. per punctum/. "4 k. czti. vd desce_zdi[. _t.

sunt ad areas q k l r. 2. qua corpus illud perpetuo urgetur. &c. &c. s. atque etiam earundem differentia in descensu decrescit in progressione geometrica. ideoque tum temporibus turn viribus g'ravitatis semper _equalibus analogae. ad vim resistentiae. atque ideo descriptis spatiis analogue. Est autem area A B q _. ut rectangula M k. &c. Fiat _/C ad A 1-_ vel M B H C ad A B k/_ ut vis gravitatis ad resistentiam in principio temporis secundi. viii lib. Mst_V. /] [ _. l. necnon area_ M )7 _7K. L ]." Sed & differentiae porum differentiis describuntur. quam corpus cadendo potest acquirere.LIB£R SECUNDUS. resistentiis in mediis singulorum temporum. geometrica. &c. s m n l. & manebunt A BHC. ut vires absolutae quibus corpus in principio singulorum temporum urgetur. & tempore L r t N spatium rlJ_ _'. ut vis gravitatis ad resistentiam in medio temporis primi. i. L' n t. q k [ r. & prop. est ad velocitatem dato quovis tempore acquisitam. Igitur velocitas maxima. JVn. I0 in progressione geometrica. &c. atque ideo (per motus legem n) ut incrementa velocitatum. A 19 r L. rL Ms. Corpus igitur inter descendendum.D. Mn. sMNt. &c. Et similis est demonstratio motus expositi in ascensu. qKL r. hoe est. r l m s. K(rL. B m s. 0 ad aream )7 k q ut Kq ad } k _7seu A Cad } M K. Mm. Corol./9. A BfN. Mm H C. Sumantur analogarum summa_.r. Q. CoroL 3. decrescunt quae in _equalibus temin eadem progressione . ternpore quovis _/_' r L. aequales. sMNt./_. I lib. tertii. erunt are_e )7 k _. ut vis data gravitatis. hoe est (per hypothesin) velocitatibus. L l tt C. deque vi gravitatis subducantur resistenti_e. quarti.E. &c. spatiis totis descriptis analogae . &c. ut vires gravitatis ad resistentias in medio temporis secundi. Q. Quare si rectae Kk. 233 rum aequalium.terea (per lem. erunt areae A _'q_/_. 3 lem. vii & lem. productae occurrant hyperbola_ in _7. temporibus. &c. &c. A )7 s M. Proinde cum area_ aequales )TAKe. qua in fine temporis illius impeditur. CorM. id est. _'/._ (per corol. Et simili argumento area_ _TKL_5 rLMs. describit spatium B l r.E. L rsM. Tempore autem aucto in progressione arithmetica. sint viribus gravitatis analogae. & erunt area_ /7 k _7. m. Kk tt C. r l m s. summa velocitatis iIlius maximae ac velocitatis in ascensu. s m _ l. &c. &c. spatiorum.

& per longitudinem D _P exponatur ejusdem velocitas sub initio motus. quod hyperbolae in T. Asymptotis D C..... in eo cape Vr mqualem .. CP describatur hyperbola qumvis G TBS" secans perpendicula DG.. Capiatur linea N in --K D Q 1_ _t \ _" c ratione ad QB qua DC sit ad C P. & ad rect_e DC punctum quodvis R ereeto perpendiculo /¢ T. resislenliam vdocilati ibrqhortionaIem ihalienlis... & alterum ut velocitas. PROBLEMA II.. A puncto _Pad lineam horizontalem O C demittatur perpendiculum P C. ex motu in altitudinem sub initio orta..... L I gravitatis.234 DE MOTU CORPOR UM Coral 4. & rectis E H.4 B in Q. -jj /s .. PosiIo quod vis gravilalis in media aliquo similarl unifarmis sit. . qum etiam ipso descensus initio mquantur inter se... `4B in G & /_'. definite mature i_rojecfilis in eodem... ac lendat 20eri_endiculariler ad _[anum horizanlis . & secetur DC in A. PROPOSITIO IV.. t & V oceurrat.. vel (quod perinde est) ut sit rectangulum sub DA & DP ad rectangulum sub A C & C P ut resistentia tota sub initio motus ad vim _ /. & z compleatur parallelogrammum D G K C. E loco quovis D egrediatur projectile secundum lineam quamvis rectam D P.... Spatium veto a corporedescriptumdifferentia est duorum spatiorum. G K.. ad vim gravitatis . cujus latus G K secet . ut sitDAadAC ut resistentia medii. quorum a]terum est ut tempus sumptum ab initio descensus.. D P in /'.

unum ascensus.E. & propterea tempori proportionalis.4 B. si compleatur parallelogrammum . ut CP ad D C./. describens curvam lineam D raF.EC UND US.4 C_P _ jungatur 29 Y secans CP in Z. Q. quam punctum r semper tangit. Cum igitur Rr semper sit ut altitudo. alterum ad latus. Est igitur R r zequalis " N -N : ideoque DRxMB si producatur R Tad X ut sit R X zequalis N . ideoque linea ilia R r (seu N tune est ad DR ut//B--A Q seu Q B ad N. & (per legum corol.R S. quod perinde est. & projectile tempore DR TG perveniet ad punctum r. hoc est. atque Rr ad DR sub initio ut altitudo ad longitudinem : neeesse est ut Rr semper sit ad DR ut ahitudo ad longitudinem. ideoque R V D R. altitudo vero (per prop. vel.LIB. Est enim N ad QB ut DC ad CP seu DR ad R U. ac DR semper ut longitudo. a motu ad latus descripta.V r seu ) N DRxA B--RDG T aequalis N Exponatur jam tempus per aream R D G T. atque ideo ut motus in altitudinem ad motum in longitudinem sub inirio. distinguetur etiam h_ec in partes duas partibus motus proportionales & contrarias: ideoque longitudo. & propterea ut corpus moveatur in linea Draft'.E. 2. & producatur R T donec occurrat 29 Y in X . vel.D. Unde si capiantur innumer_e CR.E. Et cure resistentia sit ut motus. DR×AB RDGT CoroL I. N Corol. erit X r _equalis RDGT .x Q B-IG T _equalis D R N x Q B ' & R r (id est R V-. erit (per prop. quam punctum r perpetuo tangit. perveniens autem ad maximam altitudinem a in perpendiculo . quod perinde est. innumerze Z X in progressione geometrica. id est. id est. cape R r _equalem N . n hujus) ut linea 29 R. Ipso autem motus initio area RD G T a_qualis est rectanDR×AB--DRxA Q) gulo DR x A Q. ut linea R r. & postea semper appropinquans ad asymptoton P C. 235 tG T G TIE _.. in hujus) ut area DR x _/B--RDG T. Estque velocitas ejus in puneto quovis rut curvm tangens r L. Q. erunt totidem X r in . n) distinguatur motus corporis in duos.

tiC)2DPgxD_/ A Cx CP ' ideoquead2DP. si duceretur. Dein . parallela Et est ipsi DK. 3. 2DPfx QB & latus rectum D Vfuad. _( rectum parabolic hujusRam . & lap DP. ideoque Tt est CK×DR D C propterea & N erat QBxDC CP Vr est D_/_gx Clt'x CP id est (ob proportionales DR 2 D C Izx Q I9 ' D Vqx CKxCP. Nam ex data velocitate datur latus rectum paraboke. ut resistentia ad gravitatem. ut in mecurvam DraW.D tus initio. T describat parabolam. Unde si corpus de loco quovis D. ut est vis gravitatis ad vim resistentim. 4. Et sumendo 2 D P ad latus illud rectum. quam corpus idem describet. D tl & CPxAC. Vr Q i9 & C K. secundum eandem rectam _ producta.. Et hinc curva D r a F per tabulam logarithmorum facile delineatur. data cum velocitate.E. D V& DP) prodit 2 D Q B 'id est (ob proportlonales CKP x q xCP . hoc est. & Ur est tG7" N hyperbolam G TS ) I -_ seu D_RxTt 2N tangeret _ c Recta in G. ipsolatus mo.D. datur D P. Vr autem qu_e. Cord. est DVquad. Corol. parabola construatur : velocitas quacum corpus exire debet de loco 2!) secundum rectam DP. & resistentia medii ipso motus initio detur : inveniri potest curva Draft'. ut notum est. . Si vertice 21). ea ipsa describat erit quadio uniformi resistente cum exire debet de eodem loco L). & DC. ut in spatio non resistente c. utDPxDMad Q.DE M'OTU CORPOR UM progressione arithmetica. diametro D G deorsum tere recto quod sit ad 2 D P ut resistentia tota ipso motus initio ad vim gravitatis.:236 . secundum rectam quamvis positione datam D P projiciatur.

. assumpta quacunque longitudine pro Z)P vel Z)_.4 . & exponatur ratio illa per longitudinem quamvis S.. Et contra.. j_. dabitur & velocitas corporis & resistentia medii in locis singulis r. turn latus rectum parabolm: & inde datur etiam velocitas sub initio motus..DP. 7. C. Deinde ex longitudine tangentis r L.. at latus rectum parabolae _ _ t3 augeatur in ratione illa duplicata: _ t q patet longhudinem _ D P au\ geri in ratione illa simplici. ut sit CP x . Turn..---/ // _ _ . Cumautemlongitiam in D... 5.. de loco Z). Cord. neque ex angulo CZ) P mutato augeri vel minui.. nisi mutetur quoque velocitas.4.. Cord.4 Cad DP x D .. Projiciantur corpora duo similia & aequalia eadem cum velocitate.j .. datur turn resistentia medii sub initio motus.. D i_ i F c ideoque velocitati semper proportionalem esse. dabitur punctum .in eadem illa ratione gravitatis ad resistentiam..LIBER SECUWD US.. secundum angulos diversos C.. f. & ex aucta velociparabola_ t ate augeatur ut gravitas resistentia ad in resisteneadem "'/_ _-_ / //i // i // -/i s e• i //_.-J portionalis velocitas.... 8: inde cotligendi resistenfiam & velocitatem quacum corpus projicitur..TVZ. Unde tiquet methodus determinandi curvam Draft" ex pha3nomenis quamproxime..4 Cad D-P x/3"4. ubi incidunt in horizontale planum D C. 6.' / / / / / r/' . 237 secando D C in "4.-"1 _ ... si datur eurva D r a F. L ratione. datur & huic proEt inde datur / / t / / . fingatur quod resistentia in Z) sit ad gravitatem in ratione qualibet.. curva D r a F.D2b & cognoscantur loca fi.. Nam ex data ratione C P x .... & velocilo co p quov ir s tionalis r taft ropo resistentia in tudo 2 D_P sit ad ]atus rectum CoroI...

per calculum inventa. Ex hac ratione colligenda est longitudo D . ut longitudo /!)F per experimentum cognita ad longitudinem D . . habetur turn curva linea /!)r aF quam corpus describit. & exponatur differentia per perpendiculum M_A:.23 8 Deinde DE MOTU CORPORUM per computationem. auferatur ratio eadem per experimentum inventa.F per calculum. & longitudo. & colligendo novam differentiam M_N-. & negativ_e ad D N alteram . erit vera longitudo D P. 2V.D P. ex longitudine illa assumpta F/ D P. turn corporis velocitas & resistentia in tocis singulis. & erit S X vera ratio resistentiae ad gravitatem. Ducantur autem differentiae affirmativ_e ad unam partem rect_e S _. Qua inventa.F modo inventam. qu_e sit ad assumptam longitudinem . Dr. ac de ratione D--p. 2V agatur curva regularls N N" N secans rectam S M MM in X. & per puncta N'. Idem fac iterum ac tertio. assumendo semper novam resistenti_e ad gravitatem rationem SM. quam invenire oportuit. in- veniantur longitudines 29 F.

fuw _v" quod @aria sunt lemporibus descrikuntur. hyperbolm B blm G. M m. tempora terminis temporum sumanlur in eadem in proKressione geomelrica velocitates Keomelrica a minoribus singulorum inverse. PROPOSITIO Si corpori resistilur V. resistenti_e corporum sunt in duplicata ratione velocitatum. si tempus in particulas innumeras requales dividatur. in recta C/? sumptze. &c. L l.4 25. & resistentire proporfionale est decrementum velocitafis. ob majorem medii quantitatem perturbatam. 239 Scholium. Nam quoniam quaclrato velocitatis proportionalis est resistentla medii. ad majores perKente : wfualict. ideoque tempore aequali. K h. Etenim actione corporis velocioris communicatur eidem medii quantitati. motus major in ratione majoris velocitatis. In mediis. Cmterum. resistentlam corporum esse in ratlone velocitatis. Sunto temporis particul_e illm A 2¥'. hypothesis est magis mathematica quam naturalis. SECTIO De molu corporum quibus resislitur I I. &e. L J///. & erigantur perpendicula . estque resistentia (per motus leg. in _elocitalis similare inilio THEOREMA ratione du)blicala.LIBER SECUNDUS. Videamus igitur quales oriantur motus ex hac lege resistentim.. tempore minore. III. II & III) ut motus communicatus. quadrata velocitatum singulis temporum initiis erunt velocitatum earundem differentiis proportionalia. communicatur motus in duplicata ratione major. IlL. _ vero sunt idem sola vi insila per dico fuod progressione sinffulis medium movelur . in duplicata ralione velocilalum. qu_e rigore omni vacant. centro C asymptotis .

quod corpus aliquod eodem tempore -4 D. & longitudines descriptae per areas Kl. similis erit ambarum progressio. i. si tempus totum exponatur per summam partium suarum -4 2If. Q. per rectangulum -4 29 x A D. L l. U nde datur spatium in medio resistente descriptum. Patet ergo quod. &e. L M._. occurrentia in B.k. Kl. CH descriptae. & velocitas in principio temporis per ordinatim applicatam A 29. Ll--_m. necnon spatium. in progressione eadem inversa. velocitas in fine temporis exponetur per ordinatam D G. cum quadrata velocitatum fuerint etiam ut ipsarum differentiae. & vicissim A 29--Kk ad A K ut _R'k ad CA. CoroL 2. ut ABq. velocitate prima -4 29. C_/._ -'_ descripta aream -4 /gk29.240 DE MOTU CORPOR UM rectangulis CD.D. cumAK&A29xCA dentur. L l. Concipe jam tempus -4 eI[ ita dividi in partes A K. CK. ideoque ut A B x!gkadA29xCA. Et composite. I. & divisim AB--lt'k ad /t'k ut -dK ad CA. &c. CL. Lm. &c. m. & spatium totum descriptum per aream hyperbolicam adjacentem -4 29 G D. Quo demonstrate. Kk. consequens est etiam ut _ areae his lineis descriptae sint in pro\ gressione consimili cum spatiis quae velocitatibus describuntur. &c. tempore velocitates omnes subsequentes expon. &c. Mm quadrata sunt ut earundem differentiae. &c. Mm.e a entur per lineas subsequentes L l. & ultimo. & per longitude primo J' /". si tempus exponatur per asymptoti partem quamvis . Et simili argumento erunt tgk--L[. in progressione geometrica. longitude tota descripta exponetur per summam partium suarum -4 _7¢/m 29. Ergo si '\ velocitas initio primi temporis A It" _'. m. Linearum igitur A B. &c. aequalia. ut A'k quad. exponatur per lineam A 29. & velocitas initio secundi ]¢'L per lineam //'q _ c4- \ ] t'k. ut sint CA. 2_Na. Kk. CorM. in medio non resistente describere posset. & idcirco./. & velocitates A 29. & erunt partes illae in eadem progressione.E. Unde. Ll qe_ad. Z. capiendo illud ad spatium quod velocitate uniformi A 27 in medio . KL._4 D. &c. &c. & erit AB ad Kk ut CR'ad CA. ubi coeunt A29 & Kk. atque spatia descripta -4 k. eritAB --Kk ut A29 x Kk.

in medio non resistente. A) E. e. si datur proportio resistentiae ad datam quamvis vim eentripetam. _. quo resistentia prima uniformiter continuata tollere posset velocitatem totam . Cord. exponantur velocitates initiales per perpendicula . ten_ori3us.4 C.4 B x . a b. 3. Et inde datur etiam proportio hujus resistenti_e ad vim gravltatis.LZ27ER SEc uArD us. Cord. ita Ca c-a. per & ita (ex . & eomponendo. 4. resistenEis in dz¢licata raEone velocitatum im_edita.'b/_"e secante perpendicula "4 B. 23 £" e d. ut & spatium A 17 G A). PROPOSITIO VI.4 27 G D ad rectangulum . statuendo earn ipso motus initio aequalem esse vi uniformi centripetae. asymptotis CH.4 A). ut est area hyperbollca . A'.4 27. spatia descripta Q . & \ \ \ _ __ ut A a ad Dd ita (per hypothesin) A)A" ad A B._ amillunt _arles vdocilalum 2kr@orlionales tolls. Co_ora sp/_wrica homoKenea dr" wfualia.4 15. Nam si ducatur B T quae tangat hyperbolam in B. Asymptotis rectangulis CA). & occurrat asymptoto in T. Dd.a D d ad Ca" Ergo areae . tempore quovis . CH _ descripta hyperbola quavis 2. tempore . in medio similari resistente describere potest.a. 24 I non resistente simul describi posset. recta `4 2" _equalis erit ipsi A C.4t?.4 2)..hyperbolae) Est ergo "__ I CA ad CD. hoc est. Datur etiam resistentia medii. describi debet. quw sunt reci_roce ut vdocitales sub inilia.4 27 g. Et vice versa. quae in cadente corpore.4 natura tempora lineas a. A) E. aliamve quamvis datam vim centripetam. in _'. d. & ternpus exponet. 5. CA). datur tempus A C. describunt senCer eequalia s2_atia. de. quod corpus incipiendo motum suum cum velocitate illa .' per quod hyperbola. Cord. quo vls centripeta resistentiae _equalis generare possit velocitatem quamvis `4 2_: & inde datur puncture /. CJ soEs virihus insifis incita/a. generate posset velocitatem "4 B. THEOREMA IV.

ut velocitas & cubus diametri. Et ob datam velocitatum rationem. _'. CoroL I. PRoPOsITIO VII. D. 29.hora sphwrica quibus resistitur in duplicala ralione vdocilalum. Q. describendo spatia in sesquiplicata ratione diametrorum. let universaliter. Igitur si aequivelocibus corporibus resistitur in duplicata ratione diametrorum: globi homogenei quibuscunque cure velocitatibus moti. DE--de proportionales.B--a b. describendo spatia diametris suis proportionalia. & velocitates prlm_e A B. Si aequivelocibus corporibus resistitur in ratione sesquiplicata diametrorum : globi homogenei quibuscunque cum velocitatibus moti. 3. Motus enim globi cujusque erit ut ejus velocitas & massa conjunctim. ut diameter directe 8: velocitas inverse. & propterea dividendo partibus etiam suis amissis A . ideoque spatium. si aequivelocibus corporibus reslstitur in ratione dignitatis cujuscunque diametrorum: spatia quibus globi homogenei. resistentia (per hypothesin) erit ut quadrature diametri & quadrature velocitatis conjunctim. Proinde tempus erit ut motus directe & resistentia inverse. est ut diameter. corpora amittent semper particulas motuum proportionales toffs. Namque motuum partes amissae sunt ut resistentiae 8: tempora conjunctim. Corol. debebit resistentia & tempus conjunctim esse ut motus.-_ vdocitalibus _:irnis conjunctim proportionalia. amittent partes motuum proportionales toffs. quae sunt ut velocitates primae & tempora c0njunctim. id est. de. & tempus (per hanc propositionem) est in ratione priore directe & ratione posteriore inverse. tempori & velocitati proportionale. Cor. amittent partes motuum proportionales toffs. D E' sunt ultimls a b. amz'tlent parles mo[uurn pr@orlionales lolls. amittent partes . quw sunt ul molus primi direde _ resislentiee prime inverse. describent semper spatia.E. Q. temporibus. quibuscunque cure velocitatibus moti. THEOREMA V. CoroL 2. Quare temporum particulis in ea ratione sumptis. Igitur ut partes illae sint toffs proportionales.242 DE MOTU CORPORUM mquantur inter se. d¢ spalia descri3ent lem_ori3us istis _. ideoque retinebunt velocitates velocitatibus suis primis semper proportionales. id est.

Coral. sed quantitates ips_e ex momentis genitae. & extractionem radicum . qu_e ex lateribus vel terminis quibuscunque in arithmetica per multiplicationem. •quibuscunque cure velocitatibus moti. Tempus enim (per hanc propositionem) diminuetur in ratione resistenti_e aucta:.u/arum ffeneranti2lm _ cae_cientict cantinzte in eorundem ductis. latera cubica. & spatium in ratione temporis. diminuendum erit in ratione majoris resistenti_e. Has quantitates. LEMMA 3[amenlum genilw w_ualur mamenlis II. Cave tamen intellexeris particulas finitas. 4. spatium in media. Particula_ finitae non sunt momenta. sint ut D" & E _ : spatia quibus globi. erunt ut cubi diametrorum ad dignitatem illam applicati. quadrata. spatium a globo densiore descriptum augeri debet in ratione densitatis. lctterum indices diffnitatum Genitam voco quantitatem omnem. Intelligenda sunt principia jamjam nascentia finitarum . ac decrementa pro subductitiis seu negativis habeantur. divisionem.LIBER SECUNDUS. & similes. Quod si globi non sint homogenei. & tempus (per hanc propositionem) augetur in ratione motus directe. erunt ut D 3-" & E 3-'. latera quadrata. & quasi motu fluxuve perpetuo crescentes vel decrescentes. & si resistenti_e. rectangula. cubi. Motus enim. in geometria per inventionem vel contentorum & laterum. Et propterea globi homogenei describendo spatia ipsis D 3-" & E 3-" proportionalia. major est in ratione densitatis. & earum incrementa vel decrementa momentanea sub nomine momentorum intelligo : ita ut incrementa pro momentis addititiis seu affirmativis. vel extremarum & mediarum proportionalium. quoti. amittent partes motuum proportionales totis. Et si globi moveantur in mediis diversis. sine additione & subductione generatur. 243 motuum proportionales totis. hic considero . Sunto diametri D & E. ac spatium descriptum in ratione temporis. ubi velocitates aequales ponuntur. quod c_eteris paribus magis resistit. radices. Ejusmodi quantitates sunt facti. Coral 5. retinebunt velocitates in eadem ratione ad invicem ac sub initio. la/erum se_o. ut indeterminatas & instabiles. sub pari velocitate.

. ubi de lateribus A & B deerant momentorum dimidia -3 a & . A a B-_ momentum 3aA 2 B-2-2hA 3 B-a: Demonstratur vero lemma in hunc modum.a B 1 b A + I. 4aA 3. quae oritur applicando genitam ad hoc latus. cujuscunque A _ momentum Et generaliter. &e.E. & quam primum latera A & B alteris momentorum dimidiis aucta sunt..1 0. & manebit excessus a B + b A.a _. B._ a in B + _}b seu A B + } a B + _ b A + I. mutationes 8: fluxiones quantita: turn nominare licet)vel finitm qumvis quantitates velocitatibus hisce proportionales.-_ a A--_ respective. I. 2. Eodem recidit si loco momentorum usurpentur vd velocitates incrementorum ac decrementorum (quas etiam motus. seu A B-. De hoe rectangulo subducatur rectangulum prius.RUM magnitudlnum.-aA -".E.A _. 3aA 2 B4 C _+4aAa Ba C _+2cA & genita_ A a B 4 C 2 momentum A3 3 B 4 C. Et par estratio contenti sub lateribus quotcunque. momentum vel mutatio geniti rectanguli A B fuerit a B + _ A. Neque enim spectatur in hoc lemmate magnitudo momentorum. c. & genitae _ sive & sic in caeteris. Q. A-_. . A-'. Lateris autem cujusque generantis coefficiens est quantitas. A _.} Z. evadit A + . &c.Aa..D. Cas. si quantitatum quarumcunque perpetuo motu crescentium vel decrescentium A. vel his proportionales mutationum velocitates dicantur a. & contenti A B C seu GC momentum (per cas. Q. id est (si pro G &g scribanturAB&aB+bA) aBC+bAC+cAB._aA 3 -_. A"_. Igitur laterum incrementis toffs a & b generatur rectanguli incrementum a B+bA. ut. b. Cas. & -. Rectangulum quodvis motu perpetuo auctum A B. momenta. 2 a A." ut dignitatis aA " Item ut genita_ fuerit -m A= B momentum fuerit 2 aAB+bA_. Ponatur A B semper _equale G. C._ b. _ aA _.244 DE MOTU CORPO.2 a A-3. i) eritgC+cG. Igitur sensus lemmatis est.D._aA -. & A-k 1 1 2 I momenta --_._ a in B -. 3 aA _.a b . } aA -_.fuit 1 A -. & geniti contenti A B C momentum fuerit a B C + b A C + c A B : & genitarum 1 3 I 2 dignitatum A _'. AL A _. sed prima nascentium proportio.

C sibi mutuo semper mqualia. sive affirmativi vel negativi. I in A.E.ductum I. Et generaliter si ponatur A _ aequale zequale n3B -' B". 6. 29.z sint integri numeri vel fracti. si terminus unus datur. id est.29. Coral.a A -_-. Unde cum _. per cas. id est contenti A BC.ZIBER SEC&_DUS.in A sit I. ipsius autem A 3. Et cure A _ in A _ sit A. erit 2A _ AM _. Q.seu ipsius est A--S-. ideoquem--_z aA " zequale & m a A -_ azquale 3.a ipsius _. momentum nihiL Et ipsius _. momentum a B+3A erit 2 aA. Q. momentum aBC+3AC . 245 Cas. 5. Igitur genitze cujuscunque A "_ B" momentum est momentum ipsius A _ ductum in B _. 3 : ideoque 1 momentum A "_ erit B. _.E.. ideoque seu n3A m a A "_-_ a3quale n 3 B"-'. O. Et eodem argumento momentum dignitatis cujuscunque A" est n a A _-_. ductum propterea momentum in A" una cure I Xoin I A--. momenta ipsius A _ Q. una cure momenta ipsius B" ducto in A m.F. 29. nihil. momenta terminorum reliquorum erunt ut iidem termini multipli- .seu A -_ erit-- A_+---S.'in _za A _-x erit ipsius _. id est m c_A m-I B n + _'Z 3 B'*-' A '=. momentum 2 A sive in _ erit a. a_quale. una cum_-ducto Proinde cure I in a erit momentum momentum A" sit I A_ _ -. 3.P0nantur latera A. E t par est ratio contenti sub pluribus dignitatibus. idque sive dignitatum indices m & .E. I I Cas. Cas. 4. Hinc in continue proportionalibus. 8: ipsius A'. Et generaliter i. momentum ipsius ipsius -_. B. I. 29.+cA B erit 3 a A2. ipsius A } ductum ipsius m Cas. id est. id est rectanguli A B.

Coral. quw e:t'tendi[ se cilra moleslum ulhtm calcuktm. D. C. neque (qucnzadmodurn Huddenii me#zodus de max-imis & minimis) ad solos reslringilur cwuaNones illas quce quantilalibus surdis sunt immuncs. Coral 3. recta vel descendal. F continue proportionales . 3F. non modo ad ducendum tangcnles ad fuasvis curvas sire geomelricas sire mechanicas vc! quomoclocunfue rec/as lincas aliasve curvas _w_icienlcs. In epistola quadam ad D. PROPOSITIO Si co@us asccndat in mcdio VIII. areis. momenta extremarum erunt ut ea:dem extrema:. cenlris gravilalis curvature d_c. Scholium. i672 data. esbz kzslituo rccluccndo cas ad serics h{finilas. longitudinibus.--B. & si detur terminus C. medii ad dY s_bathtm to/urn vim gravilatis.DE MOTU CORPORUM carl per numerum intervallorum inter ipsos & termlnum datum. B. resislentiam vd subduccndo in¢ue _brinc#iis i_sam quando singularum ibartium coribus descendit) hzvesligenlur . Idem intelligendum est de lateribus rectanguli cujuscunque dati. Sunto A. y. 2E. Hanc me#zodum inlerlexui alteri isli qua aeguaNonum cxw. E. Et si summa vel differentia duorum quadratorum detur. cor_bus distinguatur (addendo ascendiL in ibartes wquales. momenta laterum erunt reciproce ut latera.246 . Collinium nostratem IO Decem. cure descripsissem methodum tangentium quam suspicabar eandem esse cum methodo Slusii turn nondum communicata. momenta reliquorum terminorum erunt inter se ut2 A. Methodi vero hujus generalis fundamentum continetur in lemmate pra:cedente. uniformi. Et si in quatuor proportionalibus duae media: dentur. agenle. 2. THEOREMA gravitate uniformiler dcscr_lum quando VI. Hactenus epistola. subjunxi: ltoc est umtm jbarliculare vd corollarium ibotius melhodi gcneralis. verum eliam ad rcsolvendum alia aastrusiora _roMemalum genera de curvitatibus. D. Et ha:c ultimo verba spectant ad tractatum quem anno 1671 de his rebus scripseram.

29./(iV" ratio ultima. Atqui are_e hyperbolica_ /(iV" 0 L ad rectangulum KL x . 29. i C. & vires absolutae/1 C. & contemporaneum velocitatis incrementum per lineolam P Q.. & centro C asymptotis rectangulis C/1. Componatur ratio ipsius /(L ipsius . Ergo area illa hyperbolica evanescens est ut/1 P. E. SECUNDUS. & propterea spatio velocitate ista descripto proportionalis est. &c. n tum 2 eum /1_P ratione Q : id est . omnes vires absolutae 1 C. sumendo. &c. _/-C. exponi possunt vis gravitatis. i C. Componitur igitur area tota hyperbolica/1 27 0 L ex particulis/CAR 0 L velocitati/1 P semper proportionalibus. Ideoque si spatia omnia in ascensu & descensu capiantur aequalia. ut/1 P. Quoniam/1 A" est ut/1 p q. 1 C. o _ B s . _K'AR. ut /1K PAR in utMPxKCxt(2V.ZIBER vires a3solutw .4 _/(. est a_qualitatis. L C. A/-. L_ ! i rectangulum KZ×KAR c . Corot L Hinc si spatium descriptum exponatur per aream hyperbolicam /1 27 ARK.e A ob datum rectangulum/( C x _K'JV. ubi coeunt puncta /k" & L.. /C C. A C. vis absoluta in descensu corporis per differentiam 2T C. dico quod vires geomelrica. nam velocitatis incrementurn _PQ (per motus leg. erectis perpendiculis/127. in ascensu corporis. Dividatur jam area illa in partes zequales /127311. i m n k. constabit quod vires absoluta_/1 C. incrementum resistentize data temporis particula factum per lineolam KL. erit hujus momentum A" L ut illius momenKC. Q. IMNK. velocitas corporis per lineam . resistentia per lineam indefinitam . &c. ad contrariam partem puncti/1. &c. _/_ C. n) proportionale est vi generanti I( C. KNOL. zequales areas/1 27 m i. k C. L C. Q. Et simili argumento. erunt in progressione geometrica. &c. sunt continue proportionales. velocitas corporis . O. CH describatur hyperbola quaevis BARS. k C. illw a3solutae sunt 24 7 in ibrogressione Exponatur enim vis gravitatis per datam lineam/1 C. L O occurrens in 27. hocest. (_ p j l _ _.E. k n o l. quae sit media proportionalis inter /1 K & /1 C. ideoque in subduplicata ratione resistentiae.4 P. erunt continue proportionales. I C.

e. PROPOSITIO Posilis jam circularis demonstralis. THEOREMA VII.4ib quad. Cum particul_e ill. Ergo sectoris particula t D vest ut -/' 17.4 t E. quam habet vis gravitatis ad medii resistentiam illam cognitam. + id est. I. seu particulas quam minimas simul descriptas tO v & q D_b. us atone descendendi a laco summa ut sector h)'i_er3olw. erit particula [ D vut q D_ x t D quad. & erit sector circularis .4 D guad. Cas. si tangen[es maKniludinis d_¢secloris hyi_er3olici sumanlur vdocilatibus ikr@orlion - ales. + . momenta. est . Igitur si in data aliqua velocitate cognoscatur resistentia medii. sumendo ipsam ad velocitatem illam datam in subduplicata ratione. IX.4 t D ut tempus omne ascendendi ad locum summum . .4 D/. angulorum sectoris dico fuod.4 D.4 Dx Ck." .248 & reslstenfia versa. ik D quad. d_ ten.4. ob datam tD.4 UZ axem habens . qua vis gravitatis exponitur. id est. id est. A P & `4 K respective . invenietur velocitas maxima. existente radzb justw ad locum summum : erit ten. Carol 3. turn hyperbola rectangula .4 TD ut tempus omne descendendi a loco summa: Si modo sectorum tangentes . sunt in duplicata ratione laterum. Ducantur /)/_. perpendicularis & _equalis ducatur . us atone ascendendi ut seclar circuli. ut D fuad. Rect_e A C.4 k. Agatur enim D v q abscindens sectoris `4 O t & trianguli . .4/_. ' q D/_ Sed ib D quad.4 D describatur tum circuli quadrans .4 Dx. & qDik est _ .4 D guad. quam corpus in infinitum descendendo potest unquam acquirere. ob angulum communem D. exponens est linea A C. & sector hyperbolicus . A P sint ut velocitates. medii DE MOTU CORPORUM per lineas `4 C. verticem principalem . seu .4 D x 26q.4 X. D P. Centro D semidiametro . Et velocitatis maximm. & vice Coral 2. & asymptoton D C.

ut incrementum velocitatis direete... ut id est.4 D q--`4 D x ... 3... id est (si TX & `4 P parallel_e sint) ut DX_z ad 19A_z vel TXq ad `4 P_z.. Ergo particulae sunt ad invicem ut `4 D_....4 K... i _T il ..... Agatur D Q V abscindens turn sectoris D M V...E. id est... Et componendo fit summa particularum omnium z'19 v in sectore `4 19 L ut summa particularum temporis singulis velocitatis decrescentis `4p particulis amissis p q respondentium. . S ed ex natura hyperbola_ D X_z t.. i . _'-. rum trianguli D A Q particulas quam minimas 2"]9 U & 1 _D Q . . ad -...LIBER SECUNDUS.... atque ideo ut particula temporis decremento velocitatis respondens... vis generans . hoc est.. & divisim ut D X q-.T X _zad 19 `4 _7--A _Pq. " atque ideo ob datas `4C utque & MD. l': _" p --TXqest`419q. Q.... & erunt h_e particul_e ad invicem ut /9 Tq ad D Pq. zt . Cas.19.. ut `4 Dad `4 D--M _ seu `4 Cad CK: ideoque sectoris particula TDV P CKQ ' est P DQ×`4C CK .... sector totus A D t est ut tempus totum ascendendi ad locum summum.&per hypothesinAPqestM19×`4K. 249 ut velocitatis decrementum quam minimum p q directe. usque dum velocitas illa in nihilum dirninuta evanuerit. i i X" .. & vis illa Ch quze velocitatem diminuit inverse.

.250 ..RUM incrementum inverse. Hinc si A 25' _equetur quart_e parti ipsius M C... id est. i _ "'' ''' ' " 0i"" T i i X .. & inde LKad .. Carol.E. quod corpus velocitate maxima . est &K2V ad .429ad -}.4 29 ad .4 C. qua spatium cadendo descriptum exponitur. Ergo rursus ex _equo ZK2VO est ad D 2" Vut . ]./1 IS'NK.. ad aream M TD.. Et componendo fit summa particu!arum temporis. quibus omnes velocitatis A/9 particul_e 29 Q generantur. itaque ex _equo LK_/VO ad £)29Q ut M 29 ad C K. I.429 ad . II hujus) L K ad P Q ut 2 A K ad .4B ad C-_. eodem tempore uniformiter progrediendo describere potest. spatium quod corpus tempore quovis cadendo describit.RPO.. I I i "... hoc est. tempus totum ut sector totus.. atque idea ut partlcula tempoHs {neremento respondens.4 C.7t lem. ut area ../1 C.D P Q ad D Z" V ut C K ad .2_/V0 & /9 T V sunt ut velocitates.. erit ad spatium. Q. Nam cure sit A Cad M 29 ut --4Pad -. Cum igitur arearum . Sed erat .4 B2VK & M_TD momenta Z. ut velocitas corporis cadentis ad velocitatem maximam quam corpus cadendo potest acquirere.../i 29. ideoque .4 Cvel . hoc est. ut 2 . ut summa particularum sectoris M TD.4 C.D.DE MOTU CO. Z_ "-. erunt arearum illarum partes omnes simul genit_e ut spatia simul descripta._PQ ut . qua tempus exponitur. erit (per coral.4B.4 K.....4 C vel "4/I) ut .

Idem consequitur etiam de spatio quod in ascensu describitur.4 D T. Nimirum quod spatium illud omne sit ad spatiurfi. .4 D C in ratione temporis dati ad tempus modo inventum. Q. perinde ut area_ ilhe A T D. quo velocitatem A-p in medio resistente ascendendo possit amittere.4 D t vel . turn area A 271Vf vel A 27nk. ex dato ascensus re] deseensus spatio A B _ k vel A 27 2V K. Corot 7. Et sumendo sectorem M D T vel M D lad triangulum -. Nam velocitas in medio non resistente foret ut tempus _/ TO. ut est area _/B n k ad sectorem M D t. cum velocitate ilia maxima jam ante inventa. 4. quod tempore dato. id est. Corol. vI lib. ut triangulum A PD ad sectorem hyperbolicum A TO. ad tempus. Corot 5. Nam eorporis in infinitum descendentis datur velocitas maxima (per eorol. quam eodem tempore in spatio non resistente acquireret. qua corpus eodem tempore in spatio non resistente omnem suum ascendendi motum amittere posset.Eodem argumento velocitas in ascensu est ad velocitatern. sive ut recta M_P ad arcum _//t. _5 ! area_ tot_ ab initio genit_e A/5' _ArK & A TO ut spatia tota ab initio descensus descripta.D. Et velocitates ill_e initio descensus zequantur inter se. uniformi cum velocitate M C eodem tempore descriptum. ut sector A D _7"ad triangulum M D C: & tempus. Corot 3. Velocitas corporis tempore M T/) cadentis est ad velocitatem. ut triangulum A P 19. uniformiter deseribi potest. Hine ex dato tempore datur spatium aseensu re] descensu descriptum. ut arcus M t ad ejus tangentem A-p. dabitur turn velocitas A P vel A p. ut triangulum A2O Dad sectorem circularem A[D. dabitur tempus . quo velocitatem maximam M C in spatio non resistente eadendo acquirere posset.Est igitur tempus. Et regrediendo. Corot e.d P acquirit. quo corpus in medio resistente eadendo velocitatem . 2 & 3 theor.E. ad tempus quo velocitatern eandem in spatio non resistente ascendendo posset amittere. qu_e est ad sectorem M D T vel _/D t ut spatium qu_esitum ad spatium. Corot 6.LIBER SECUIVDUS. & in medio resistente est ut A P. A P D. n) indeque datur tempus quo corpus veloeitatem illam in spatio non resistente cadendo posset acquirere.

Z. Z/I.252 DE MOTU CORPORUM PROPOSITIO X. ut Galila_us demonstravit._'_7___c_ _ "I_ • tangentes in G & H. si/¢ue resislenlia ut medii dcnsilas _ quadralurn zJdocilalis co_(unclirn : refuirHur lure medii densilas in locis shzffuh's. PFHQ linea curva plano huic occurrens in punctis P & Q. HI directe & tempora inverse. HC. qua duplum illud spatium eodem tempore describi potuisset. KE ordinat_e quatuor parallelae ab his punctis ad horizontem demissae. a tangentibus cadendo. in corpore cadente & spatium HI cadendo describente. Et tempora.s. quibus cor-_ _ d i_ _ q pus describit arcus G H. DE distantiae ordinatarum inter se aequales. & gravitate corpus accelerante. Exponantur tempora per T anturre ! velocitates G H HI & decrementum velocitatis per_-& _ . A punctis G & Hdu1 'r [ ___. W[. qute facial ul co_us in data quavis linea curva moveatur. G. & sint iRC. E insistentes. D [ sursum productis occurrentes in L & 2V. C. PROBLV. Sit P Q planum illud plano schematis perpendiculare. Tenclal uniforrnis vis gravilaNs ck'recte ad :lanurn horizont. erunt in subduplicata ratione altitudinum L H. CO. & compleatur parallelogrammum H C D3//. ID. generat velocitatem.& oritur a resistentia corpus retardante. & velocitates erunt ut longitudines descriptae GH. id est. quas corpus temporibus illis describere posset. auget arcum illum . & G 25'. & ordinatis CH. velocita2HI tern ----y--: at in corpore arcum HI describente. i). MA Ill. Gravitas. & line_e horizontali P Q ad puncta B. f loca quatuor corporis in hac curva ab fi" ad Q pergentis. H. lure cor2horisvelocilas & medii rcsz'slenlz_ z'n ]ods sbzoculis. G H HI tempore t factum exponetur per T l Hoc decrementum &t.

E K. Pro ordinata C H scribatur P.Q Q) & QRoo o .]. respective. P-2Qo-4Roo-SSo 3&c. 2o. ideoque in duplicata ratione temporum infinite parvorum T & t: & inde ratio t Test _/ R+3So R seu R+-_So. Pr_eterea si ab ordinata C H subducatur semisumma ordinatarum 27 G ac D Z. t T HI Jam pro abscissis C27.. sive ut HI-) ad 2 NI. nempe T gravitas eodem tempore MIxNI seu HI Addatur 2 53 .. HI.. HI quadrata oo+QQoo-2QRo 3+&c. o. CD. & habebitur GH sola orlundum. Et seriei termini omnes post primum. C D. Q Q . & t1]G erunt P-Qo--Roo-So 3-&c. resistentia erit ad gravitatem ut T t txHl 2 NI tx GH 2MIxNI ad --. Et cure 2 NI . CE scribantur--o. habebuntur arcuum GH. ideoque generat tan- h_ec velocitas ad decremen- decrementum velocitatis ex resistentia HI 2MIxNI t + t x HI ' Proindeque cum cadente generet velocitatem in corpore GH HI 4 2MlxNI __2NI.R o o + S o _. Et quadrando differentias ordinatarum .. & txGH R ' T G H. manebunt arcuum GI & HK sagitt_e Roo & Roo+3So _. I_Q Q sunt arcus GH& H)'. evadit 3 2 SR o o _/i + OQ..LIBER SECUNDUS. resi+ 2 Q R 0 3 + &c./I + Q Q + -. & pro MI scribatur series qu_elibet Qo+Roo+So 3+&c. HI valores jam insit 2 Roo./I . substituendo t ipsorum 7f. sola longitudine HI--H2V 2 Mix NI turn velocitatem txHI tum praedictum.B G -..C H & C H--D I. Et h_e sunt lineolis L H & NZ proportionales.t . &oo+ QQoo ORoo Quorum radices o 41 A¢. & P + Q o . erunt N I. MI HI+ & NI 2MIxNI.&c. & ad quadrata prodeuntia addendo quactrata ipsarum 27 C. nempe R o o + S o3+ &e. ventos. & ab ordinata D Z subducatur semisumma ordinatarum C H & L'K. & ordinata_ D I.

I.DE MOTU CORPORUM ut 3 2R S o o _/I stentia jam erit ad gravitatem +QQad2 Roo. R CoroL ordinatae i. moveri potest. quacum corpus de loco quovis H.habente. ut velocitatis directe & directe & 3 S _/I 4RR Q. ut 3 S _'I +Q Q ad 4RR.254 .4C ut 2d C_/R' & medii densitas erit ut R x H T" CorM. velocitas erit HT Sx. Qua ratione resistentia erit ad gravitatem ut . C_I-Z. M C. 1. Et hinc.. & requiratur medii densitas qu_e faciat ut projectile in hac linea moveatur. ut S R_/I+QQ" Si tangens "4 F HN in T: cuilibet producatur utrinque HI" erit _-_ a_qualis _/I donec occurrat + Q Q. dic .4 C & ordinatim applicatam C H. hoc est. & propterea medii densitas est ut resistentia quadratum velocitatis inverse. a . n . ideoque in superloribus pro _/I + Q Q scribi potest. Et resistentia est ut medii densitas & quadrature conjunctim.4 .3SxHZ" ad 4RRx. & seu . Sit linea P FH(2 semicirculus super diametro P Q descriptus. + Q Q I + Q Q inverse. Bisecetur diameter CD.4 (2. ut in exemplis sequentibus. __.4Qq--MDq=nn-aa-2ao--oo. i. ut moris est. in parabola diametrum HC I+QO & latus rectum HN gI seu deinceps in vacuo 2V R . Velocitas autem ea est. _'xem_l.4C.e. id est. gentem : Problema per primos seriei terminos expedite solvetur. idest. 2. si curva linea PFHQ definiatur per relationem inter basem seu abscissam . seu . secundum tangentem H_Ar egrediens. & valor ordinatim applicatze resolvatur in seriem conver- _.E. o: & erit Dlq P Q in .

M'N. seu a ad e. ' & perinde pro P. secundum. qui hic est -.. qui hic est e. cum Eerie 3 --&c.o o.--_a Hic scribatur n n pro s e e + a a. +QQscribatur d_ . 255 ee-. in quo quantitas infinite parva o non extat . e denotabit differentiam inter CH & D AT. ut tangentis longitudo illa H T. denotabit semper longitudinem ordinat_e CH insistentis ad initium indefinit_e quantitatis a. quze pendent a tangentibus & curvatura curvarum. _0 2 g5 e-. qui hic est --.& 2 g5 & pro _/I _/ x + __ SeUe. At si lineola illa minuatur in infinitum. Et primus terminus. quartum. in quo extat duarum . atque ideo positionem tangentis HN semper determinat. quintus variationem variationis. R & S scribatur e. Si lineola ilia IN finit_e est magnitudinis. quae jacet inter tangentem & curvam. Hujusmodi series distinguo in terminos successivos in hunc modum. Terminus quartus determinat variationem curvaturze. id est. qu_e ad semidiametrum . Terminum primum appello. lineolam . ao Secundus terminus. & radice per methodum aO OO 2 o a a_OO 2 es _ 07 2 g3 _0 g d_s 03 2 g5 _/n00 2 g3 nostram extracta.LTBER SECUNDUS. & evadet D I = e &c. ideoque determinat angulum contactus IHN seu curvaturam quam curva linea habet in H. aa g _Z prodibit medii densitas ut hoc est (ob datam n) ut e' seu AC CH' id est. Unde obiter pater usus non contemnendus harum serierum in solutione problematum. in quo trium est. fiet 19 I= &c. _0 _nO0 2 e3 _g]lO 2 es 3 Conferatur jam series e -P--Qo--Roo--So g e &c. Terminus tertius. qu_e abscinditur complendo parallelogrammum H CDM.2 _a3 ' designa- bit lineolam IN. & sic in infinitum. Q. in quo quantitas illa est unius dimensionis . designabitur per terminum tertium una cum sequentibus in infinitum.2 cto -. ideoque negligi possunt. ut in hoc casu capiendo MN ad HM ut est O0 e _Zn00 ad o. tertium. 2 g3 . & _. termini subsequentes evadent infinite minores tertio. & sic deinceps.

scribendus Q o.a -. o .E. tertius secundus pro Roo..b Era2 gl.._ recta aliqua data : hoc est. rectangulum a + o in c-. PC. Negativam autem densitatem. ut 3 A Cad circuli diametrum P Q: velocitas autem erit ut _/Ctt. qu_e faciat ut projectile in ipsa moveatur. qu_e motus corporum accelerat. ] .4 F ipsi _P Q normaliter insistentem terminatur : & resistentia erit ad gravitatem ut 3 a ad 2 n. 2. e hoc est. Ad hunt effectum deberet corpus a medio impellente accelerari. CH. & requiratur medii densitas.a pro + a. rectangulum _PDQ a_quale est rectangulo sub ordinata D I & /_-. id est.256 DE MOTU CORPORUM . Ouare si corpus justa cum velocitate secundum lineam ipsi _PQ parallelam exeat de loco _ locis H sit ut longitudo tangentis H T. Quo a pacto prodiret medii densitas ut -. C--201. Ex natura parabolas.i ] ! ! c _ _ _--_. & medii densitas in singulis /" tem FHQ. & CD. sumenda esset _/C seu a ad contrarias partes centri . c. & resistentia etiam in loco aliquo H sit ad vim gravitatis ut 3 _/C ad _PQ. natura non admittit: & propterea naturaliter fieri non potest. ut corpus ascendendo a _P describat circuli quadrantem P F. Q. ideoque'D O0 I mquale Jam 3 + esset item hujus terminus seriei O0 b terminus o---. axem habens M F horizonti _PQ perpendicularem.o seu a ca a--2 a o+c o--o o _equale est rectangulo a c--a_ a y A e D Q b in D/. non a resistente impediri. corpus illud describet circuli quadranF. Exempl.Z.-. a. & propterea signum ejus mutandum esset & scribendum -._nl_ I -_ _ Q At si corpus idem de loco _P.4. Sit linea _P_FQ parabola. secundum lineam ipsi _P Q perpendicularem egrederetur. b -o pro T . PQ. si dicantur recta illa b. e. & in arcu semicirculi P FQ moveri inciperet. p I-.

Ob m mqualis c--n VZ aequalis m -a -. ordinatim applicatae D G productae occurrens in V. & ratio data m VZ ad ZX re1 DN ponatur esse -. 4 aa m aa aa aa a a a3 & tier Hujus G D aequalis seriei ter- c---alZ ----+-o---a o----o . E..d G_t( hyperbola.8" projectile moveatur in hac linea. Et erit Z)_/V aequalis a--o.Z secundus =--o a4 3 &c. . a.4. nihil erit.in seriem convergentem aa minus aa aa aa aa.E..D 2V X Z . dicatur J? 2V. . -a + --a a o + -a 3 o o + -El.o. & quartus R est pro Q o. asymptoton habens perpendicularem . Sit _/F/X asymptotos altera.. m a a usurpandus o ]Z o----a tg R o=. "_ z _× / v / m a+ .z o aa _-o-. K grammo . Sit linea .¢. quae faciat ut 2VX plano horizontali _.B D. _/VX. & ex natura hyperbolae. & propterea quantitas R_/I +Q Q' cui medii densitas proportionalis est. V G mqualis a--a.ZIBER SEC UND US. & quaeratur medii densitas. o. o. Datur propterea datur etiam rectangulum /)AT in VG... Sit illud au_ tem ratio D2V ad paralleloVX. uti olim demonstravit Gab'locus.cen_Z 3. O.. tertius cum signo etiam cum signo mutato--o aa as = pro mutato--o aa a4 _ . Nulla igitur medii densitate movebitur projectile in parabola.&c._l_N:. debebit S quarti coefficiens S evanescere... & G D seu 2VX-_l aa a-o" Resolvatur terminus UZ-UG v)-. 257 Cum vero plures non sint termini. rectangulum X V in UG dabitur. c . & _ | : & completo A " ' s r.

25'/)... Ponatur UG itaque quod medii densitates in locis singulis G sint reciproce ut distantiae X IT. Pro/. 0.DE MOTU CORFOR UM coefficientes _ n Ii_ b b g_ 3 8: g _-b scribendae a3 a4 prodit I a a ' sunt in reguta superiore pro Q.cujus index est numerus . ut constructo rectangulo .Z. & velocitas ea est.. fuerit /TG reciproce ut ipsius ZX vel 29.258 pro S 03. sitque IzZ 33 ad X Z vel 29 2V ut d ad e.. C respective..Ponatur indefinite.. & latus rectum X 17 quad. asymptotis 3IX. si in VZ m m --aa stentia sumatur V Y aequalis I U G. centro X.. quodque gravitatem resi_ / / _/ _-_ x _1 ut 3 X 17 ad 2 17G .. /" 51i l /v invenitur 3X tT ad 2 I7G. 4. & U G mqualis 29 Ar " . & corpus de loco A tentia in loco aliquo Gsit cum ad velocitate emissum .habet metrum 29 G. quod linea A G It* hyperbola sit. A/-X scribantur A.ve_. _/VX ea lege descripta. & erit 29_/V _equa- ./V dignitas aliqua 29 A/-'*. habente. / M A _ ___[_ _. '"-. justa describet hyperbolam illam A G A: Q. eorumque . ut _. qua projectile progrediatur in hac curva.z : & qumratur medii densitas.-_._l. Namque aa & Resi- 2 m b3 autem 34 + -. _3 a4 Ouo facto medii densitas ut seu id est. l "_.E. _F.sunt ipsarum in ra- X Z & Z Y quadrata.'AT. quacum corpus in parabola verticem diatione pergeret ad gravitatem quamG. .XZ292V cujus latus ZD secet hyperbolam in G & asymptoton ejus in U. R & S.

A -. 3A"+3 _ n + 2 .eA--A---. ac tier GD -dO e _/ d. diametrum I nt.21l id est. ut Yfad n + 2 UG. verticem G. mqualis lz x /7 G. Z R . si resistentia ponatur ut velocitatis in coro!quaeli- V dignitas . _-+_b b O2 pro est pro Q a.z b b 0 3 pro R o_.V G _equalls C---dA + -0 VG-& GD seu NX--VZ terminus 25 9 e e A -Ol"" _. XY tia autem in eodem loco G fit ad gravitatem ut 3 S in _ 21l'1l.0 I I"' e d 3b -. nnL.QQ 2 x f ¢uad.E.4 + _ ipsarum A7 Z & Z Y quadrata.+ _l n + _z O" 2A"+ 2 b b + _13+ 3 n n + 2 n 6An+ 3 bbO 3&c. O usurpandus terfius _zn + tz A.zn + n in VG SchoHum. Et velocitas ibidem ea ipsa est. "4. G 29 & latus rectum -seu -habente.ZIBER SBC UND US. e A _+_ _zbb 6A '_ jus seriei terminus secundus d g O --_v$-. SxAC Eadem ratione qua prodiit densitas medii ut R x/-/T lario primo. Q.tb b _-_O+ Resolvatur ille bb A--OI" in seriem infinitam bb _-. densitas illa est reciproce ut X f. Et inde medii densitas R W' I "1_H-2 dd A_ 3_/A_ + e e dd 2dn3_A & ---A_ee _ G. lisA--O. fit _zn b4' ideoque si in VZ capiatur V Y 2dn/_6 A -eA" + A_" Sunt enim A_ Resistenad 4 R R.30 A'_+_ d b _equalis C -._+ Hu- +_a_t+_zl) bO_--+_z3+3n_t+2*ZDDO3&c. quartus n3+ 6 in loco quovis Q Q' S So _. 66 VZ=-dA--O. quacum corpus projectum in parabola pergeret.

Compleatur parallelogrammum XYGT". " ] _ _ C bet V". perspicuum est quod linea. sed qu_e circa verticem magis distat ab asymptotis. & velocitas ibidem ut _ G Tq ' Gl/ resistentia autem ad vim gravitatis ut GT" ad 2nJz+2.. corpus movebitur in hac curva in uniformi medio cure resistentia qu_e sit ut velocitatis dignitas Vt Sed redeamus adcurvas simpliciores. quam projectile in medio uniformiter resistente describit.. Jl+ 2 in / // IYI /" a B D -J l_--_ N jT GU. .. ideoque densitas medii in G est reciproce ut tangens G T.260 DE MOTU CORPOR U3I _'_. Et utiliores forsan futur_e sunt v ha_. Tanta vero non est inter has & illam differentia. in hyperbolis vero hic descriptis fit per resistentiam perpetuam .. prodibit densitas medii ut R_ zL- s x _c2r _- .. quin i]lius loco possint hae in rebus practicis non incommode adhiberi. quam hyperbola magis ac/ "_ curata & simul magis compoz--_. propius accedit ad hyperbolas hasce quam ad parabolam. ad / • P s / /\ Q A HT" C.. & recta GT" tanget hyperbolam in G.. vel R _-'_ad I + Q Q] ._. Et A c . . propterea / \ ! l_I_ l\ D E si curva inveniri potest ea lege. / ut data fuerit ratio _-.... Est utique linea illa hyperbolici generis. Quoniam motus non fit in parabola nisi in medio non resistente.. Ips_e vero in usum sic deducentur. in partibus a vertice remotioribus propius ad ipsas accedit quam pro ratione hyperbolarum quas hie desoripsi...c sita....

augebitur proportio A/-/ad ./ M a .. 2. /..4 G K. _Z+2 sequentes Reg.3.-%--<. Reg. manebunt longitudines *4 !-Z. & mutetur velocitas quacum corpus projicitur... & proportio resistentiae in _. ::--.q I in eadem ratione. turn velocitas quacum corpus projicitur. hyperbola deinceps ex dato quovis angulo _/V. I. Si servetur turn angulus AT_. Ideoque si longitudines illze in aliquo casu inveniantur. ' feK N C.. gravitasque acceleratrix servetur. & mutabitur . turn medii densitas in .4/-/g At I : & propterea .. manente parabolae przedictae latere recto... A i'"..... -'-\ . . . \(: ]...ZIBBR SECUNDUS... quam corporis velocitas in A.4 11 expedite determinari potest.4 H... Si tam angulus AT>//-/...4 I in duplicata ratione velocitatis reciproce.... 26i Proinde si corpus de loco M secundum rectam M H projectum describat hyperbolam . "\. & mutetur angulus _/V*4I].4 I-Z. & ..... / ..1i: .. *4 f..4.4 ad gravitatem motricem atageatur in ratione quacunque.4 H producta occurrat asymptoto iVY in H.. !-ZX.# . servabitur longitudo ..j . eique proportionali longitudine . Reog. ac resistentia U nde prodeunt ibidem ad gravitatem reguke. Si servetur turn medii densitas in *4... & corporis velocitas ut _/*4Hq A-----77 .. .. ut ... actaque A l eidem parallela occurrat alteri asymptoto itl'X in I: erit medii densitas in A reciproce ut "A H...4/7 r ad 2 n n + 2 _ in M Z.

Hyperbola conica mediocrem rationem tenet./V ad X. Ouo major est humerus . ut habeatur densitas mediocris.4 2//Zaequalis. 6. ex magnitudine diminuta. ea lege. 4.4. 2VX per punctum .262 minuetur A H . ubi corpus projectum incidet in rectam quamvis . 2VX in 31f & 2V. 5. Reg.4 describatur hyperbola. Ouoniam densitas medii prope verticem hyperbolae major est quam in loco "4 . . estque caeteris simplicior. & contra. & describenda sit figura . & puncture K. centroque X & asymptotis 3IX. a G" _ _ K N R W. ubi vel gravitas specifica sub aequali magnitudine fit minor.4 Z.4 GK: produc ]-Z. ut sit A d ad quamvis U Gut 22 U" ad _32d". expedita determinandi hanc . debet ratio minimae tangentium G 7' ad tangentem "4/l inveniri. & densitas in "4 augeri in ratione paulo majore quam semisummae harum tangentium ad minimam tangentium G 22. & minus accuratae in ejus descensu ad K.DE MOTU CORPOR U_II in eadem ratione.4 t-Z. Si dantur longitudines . Igitur si hyperbola'sit hujus generis.z. Reg. Augetur vero proportio resistentiae ad pondus. -RW. ut sit HX ad .z+ Iad I. diminuitur in minore ratione quam pondus. & A [ minuetur in ratione ilia duplicata. vel medii densitas major. Et hint liquet methodu:.4 A/per puncture At transeuntem. eo" magis accuratm sunt hae hyperbolae in ascensu corporis ab . vel resistentia. & sumatur 2VK ipsi . quaeratur: occurrat producta "4 2V asymptotis M'X.4 [ut . 7.

_'..N-_/VXI¢-. Sit ea dad e. __ _t _'"_ _\.4 1¢" & _/_..4I. si jam desideretur positio rectae a/H. _. ob datam longitudinem _/It. quarum A/C deorsum tendat. Si ratio A _/_ ad . Sin minus cape in recta infinita 5"_3I longitudinem S_3I aequalem assumptae a//t.4 . Projiciantur corpora duo similia & _equalia. si in eadem ratione augeatur.4 h sit eadem cum ratione d ad'e. quippe qua: sit ad vim gravitatis ut A Had 2 a/f.//IN aequale rationum differentiae ex assumptis a//( a/h d ductae in rectam quamvis e longitudinibus __ datam. quae sint ad assumptam longitudinem a/I & hanc ultimata A/tt. Hisce vero datis dabitur & resistentia medii in loco A/." 8: notetur proportio _._. tier accuratior. & erige perpendiculum . Agatur CI-Z occurrens ipsis _. Asymptotis A A'. & per omnia agenda curva linea regularis ._ \. _/IX. & ob parallelas CIt.4iV" ad A/_.. Nam punctum /t. per reg. locamr alicubi in circulo descripto.4 & A" erigantur rect_ A/C.4/-2" emissum incidet in puncture I(.4 f. Turn erecto cujusvis longitudinis perpendiculo . secundum quam projectile. _R'F horizonti perpendiculares. in angulis diversis f!>/A. incidantque in planum horizontis in _/( & h . 4 & resistentia modo inventa.. & aequetur ipsi At Z seu } Ii)2.Z. . hal Z'. & inde denuo inveniatur longitudo a/t(. KF describatur hyperbola. & longitudines. incidit in puncture quodvis A': ad puncta _. secans rectam S_31"_313I in X.4. Q. erit A £ aequalis A _a/. 6. 3IX & aequales A C. eadem velocitate.. assume utcunque longitudinem . data illa cure velocitate emissum. _RW. Assumatur demum A _&/-aequalis abscissae S X. longitudo A/_H recte assumpta £uit.5. Inventis longitudinibus a/ft. cujus conjugata transeat per punctum (7. erunt verae illae longitudines A f & #/_. Augenda est autem densitas medii per reg.ZIB_R SEC UND US. c entroque A & intervallo A/Itdescribatur circulus secans hyperbolam illam in puncto _/t. "_ \ Simili methodo pluribus a/I-Z invenienda sunt plura puncta 2V. 8. lx \\ . & projectile secundum rectam _. 263 hyperbolam ex phaenomenis. quas invenire oportuit.4 K. & inde collige graphice longitudines _. ut longitudo AK per experimentum cognita ad ultimo inventam longitudinem A/I_. huic in F.E.4//vel ._ illi in .

describet hanc parabolam." agantur XT. G T. quarum X T parallela rectam A H productam. A H parabolam tangant A H. & positio rectze XI. Unde si IVA K lineam horizontalem designer. . sive ad horizontem in angulo quovls inclinata : quodque ex duabus intersectionibus _&r. Incidit ergo punctum H in hyperbolam asymptotis A. & sumendo UG ad IA ut X/7. X U" . Et resistentia in G erit ad Iz _ -. justa in G & A : sit V G. A L HX. Nam si XA G_A" parabolam designet quam recta X V tangat in vertice X. Notandum est autem quod haec operatlo perlnde se habet. & lcum veloci- & corpus de loco quovis A. atque ideo reperitur in communi intersectione hyperbola: hujus & circuli descripti. secundum )__/___ modo densitas medii. dantur omnia parabolze puncta G. __lfi. Qua de hyperbolis dicta sunt facile applicantur ad parabolas. & propterea CE & FH a:quantur.. circulo & rectze FK interjecta. Sed CE est ad A _F ut FH ad KN-. & inde datur parabolae vertex X. 2 GT ¢ & latus rectum habente. aequalis sit ejus parti C E inter punctum C & rectam A K sitae.. manebunt longitudines A I-I. per quae projectile transibit.R _. sintque ordinatim applicatze IA.. U G ut quadibet abscissarum X I. deinde regulam interminatam CI-I ita applicare ad puncture C. Q. s/re recta ttXI2V horlzontl parallela sit. in spatio non resistente.E. _/VAh...// //_v. ad X I". tum velocitate quacum corpus projicitur. . & manente turn densitate medii in A.D.264* IDB MOTU CORPOR UM & propterea etiam aequalis KN. si _!# pergeret. h duo prodeunt anguli 2VAH. in locis singulis G. descriptam. diametrum 17G deorsum productam.Jt x V G 2 11 iI1l -2 2 ]l vim gravkatis ut G T ad UG. G T. in parabola conica verticem G. X V / dignitates X]". Velocitas ' autem in G ea erit quacum projectile tare projectum. cujus conjugata transit per punctum C. sit reciproce ut tangens G T. & quod in praxi mechanica sufficit circulum semel describere. ut ejus pars FM. mutetur utcunque angulus NA ]q.

.bartim XI. In asymptoto C/9 dentur puncta t/. asymptotis rectangulis CA/9d & CH.brGoressione ffeomelrica. autem ut/9 £'. lem. hoc cum velocitate. decrescit GT) in eadem ratione velocita.D US. CG+GD G 19 £ ciuod (per hujus I II) est CD /gd erit ut--seu G/9-_-_' G Z) g tempore A d?EZ) . DE. G: Et H si tempus exponatur per aream hyperbo_B dico quod velocitas exponi potest per licam . fztanlilales vdocilaN&ts rec_roce pr@or//ona/cs data fuadam fuanlitate auclw..Eed incrementum directe ut C/9. decrementum . PROPOSITIO Si co_ori resistitur .bartim in veloci- in ratione talis raNone du_blicala. describatur hyperbola gee. de. 26 5 SECTIO 1)e moht cor)6orum III. una cum data CG componat longitudinem C/9 in progressione geometrica crescentem. id est. erun[ in .a) D minimum. ut _ + Igitur de uniformiter Nam per additionem datarum particuI crescente.ZIt?ER SBCUN. CG G/9f" larum E/9 quam datum temporis & erit /9 d reciproce I _._ c _ ] . g idena sola vi iJzsila in medio similari movclur: sumalzlur aulena tempora in )bro_ressione arilhmelica .tis est ut resistentia. quibus resislitur :arlz)n e)z ej'usdem ralz'one du_bh'ca/a. uniformiter longitudinem cujus recicrescentem proca G/9 . ideoque Ipsius G-_l) decrementum.d BE/9 /9F. THEOREMA vdoci/aNs. VIII. )harllm in ratione vdocilalis. Centro C. Sit enim areola/9. & asymptoto CH parallehe sint A 2?.

& erecto perpendiculo A'S. tempore A/BED uniformiter crescente. interea dum spatium .DE MOTU ut summa ut quadratum quantitatum C_' COBPOR U:f duarum quantitatum. 2. est ut velocitas.-ior est. dico guod. quod occurrat hyperbolae in S. exponi potest velocitas I "_ "_:-e_____ & a-i>1:2 per c ipsius G D reciprocam G D" Carol.\ obanalogum I decrementum. quantitate data C6: H augeatur . THEOREMA IX. quae cure _" c _ a _R S ED augetur "_--_!l_ _d in arithmetica. PROPOSITIO XII. Coro[. i. Sumendo autem G A/ ad G D ut velocitatis reciproca sub initio ad velocitatis reciprocam in fine temporis cujusvis Ai_IED. ipsa & po t .266 est (per hypothesin) ut velocitas. CG _-_ I & ipsius _ quarum I est ut summa &GI)--_' . exponatur tempus per aream hyperbolicam A ]3ED. \_ l".t G p. . invenietur punctum G. s/_atia dcscrii_ta su:nantur in :rwressione arit/znzclica.D. velocitaA's da[a guadanz guan[i[a/e aucta: cemnl he prog:-css/ane _eomct:'ica. J \ \ _B I\ perbolicam t? S EYg.'o.nd GO. quarum I una est decreprior est altera velocitatis. _. crescet in progressione geometrica. mentum I . summa CD. exponatur descriptum spatium per aream hyerit ut longitudo G D. longitudinem & velocitas data C G componit CD in progressione geometrica decrescentem. Igitur si. velocitas ex dato quovis alio tempore inveniri potest. datis punctis _/4. G. E. Et si quantitas ipsi (_ reci- proce proportionalis. In asymptoto CD detur punctum A'. lisdcm :osit/s. Eo autem invento.

PROPOSITIO XIII. & quod eidenz res/slRur )Oartim in ratione vc[ocilalis. Q. lineola D cl. I. I. ideoque directe ut CD. x 0 detur velocitas ex dato ternpore. Si velocitas exponatur per longitudinem G)S).Uncle cum (per prop. quarum una est ut velocitas. CoroL e. & contra. & . ut summa ejusdem GD & longitudinis datze CG. hoc eat.ZIB_R SECUNDUS.harallelce recite .onamus semidiametro quovis ten. altera est ut velocitas. Cord. & per hanc propositionem detur spatium ex data velocitate. Et si utcunque assumatur punctum R. dabitur spatium ex dato tempore : & contra. altera ut velocitatis quadrature. 267 Etenim ob datum spatii incrementum E Dde. invenietur puncturn G capiendo GR ad GD. est ut resistentia & tempus conjunctim. _bartinz in ejusdem & rum ternzkzos ducantur.bet conj'uffatarune t_aral/elarum a dato )_uncto ducts . erit reciproce ut ED.D. Invento autem puncto G. quarum una datur. seclores. si circuli ck'amelroqu_danz segments hy_crbolce d/anzctris . & inverse ut velocitas . THEOREMA X. centroque D & D/? describatur circuli quadrans B E 7"F. _ raEone du_lica/a: vdocilates sin[ ut d/co _uod. quo data spatii particula D ct'eE describitur. CoroL 3. directe ut summa-duarum quanfitatum. spatium descriptum erit ut area hyperbolica DESR. ideoque directe ut summa duarum quantitatum. ors crunl u/ arearunz A'r_nhzos duclis absc/ssi : dJ primo quod corpus ascendit. est ut quantitas data & quantitas decrescens conjunctim. _-eclis a centro ad sc_mcn/orum con/ra. Cas. qu_e decrementum est ipsius G D. datur spatium ex data velocitate. t. & propter analogs decrementa. Sed velocitatis decrementum. nimirum velocitas & linea G D. Decrementum igitur tam velocitatis quam line_e 6:D. tempore sibi reciproce proportionali. analogze semper erunt quantitates decrescentes. id est. ut est velocitas sub initio ad velocitatem post spatium quodvis RSED descriptum.E. PosRo quod co_us ab unifor_ni grazJitale cleorsunz allraclunz rector ascendit vel desccndit .

quze est ad aream Z)P_0 ut Z)2Ft/ ad Z)Pt7. id est (per prop. per subductionem datarum particularum D T//. tt -" //__ i/ F eJ .'A_P. ut sit A fdg--J_Z)q gravitati proportionale. & sectoris 29F T '\ momentum Z) T V dato temporis momento respondens. & exponatur gravitas per D A q_tad. & resistentia ponatur esse ut A Pt7+ 2 2...E. sit resistentia tota ut AP fuad.& DP. A Pt7+ 2 BA P & gravitatis A P}--_D}. 2. " ..qua:que totius secet & eritDI/ tempus ascensus ut hyperbolm sector }'D _F.. 2 elem.. ut D Tt7 ad }?P}. id est. est ut summa resistentim I.' perpendicularis & a:qualis.. Nam velocitatis decrementum P0. Jungantur DA.. & velocitatis decrementum illud PO erit ut summa virium gravitatis DA _ & I) _" resistentiae APq+219AP. est ut DP tlztad & area DZ'V. ideoque.. 8: capiatur segmenturn _._JE Fdescribatur hyperbola fi'TITE. \ Cas.D. _ A/./ v. capiatur }. and si vis gravitatis minor sit quam qua: per DA q exponi possit. est ut datum D Tq. semidiametro D fi'parallela.._'/_ factum. Q p cujus semidiametri conjugata: . & per verticem .) ut DP gua_ Proinde area Z)P0. ipsi P0 proportionalis. Si velocitas in ascensu corporis exponatur per longitudinem . ut 2?Pc/--i?Dg.'D ejus longitudinis.268 DE _IOTU CORPOR UM per semidiametri D D terminum 27 agatur infinita BA P. DP circulum secantes in £ ac T.t tis AP momentum P0.// DA in E. ita ut sit gravitas ad resistentiam ut E}.+ 2}?AP. s int & Dfi './. O. _ 0 p totius erit ut circuli sector ED Agatur 9/70 ... & propterea tempori ascensus totius proportionalis est.. 12 lib. si ad DF demittatur perpendiculum G T. sitque D _F ipsi Z)}.4 P ut prius. Et cum resistentiae pars altera sit ut velocitas & pars altera ut velocitatis quadratum . ut G }'q seu G D q--Dfi'tl ... Decrescit igitur area ED T uniformiter ad modum temporis futuri. In ea detur puncture A. Est autem area D 2F//ad aream Z)P0._-.. abscindens DAy ad Aenim _Pq+ 22B _IP: & tempus& velocitaascensus . in data temporis particula ./ < • .4P velocitati proportionale. DO_ in T& V.... -.

Q. Sit -. tempori.LIBER SEC UND US. D P & 23Q in E. ut area trianguli DAt_P ad aream sectoris DAt _'. Decrescit igitur area _'D 7" uniformiter singulis temporis particulis aequalibus. utque GD_ ad /TDq'.4 t similis arcui E T.E. Nam velocitatis incrementum P Q. & in media utroque. est ad aream ut D Tg ad D Pf¢. in media non resistente. & divisim ut BDq ad 27D_l--/3P_. erit area D 7'/7 ut datum B D_/. erit area D 7" U ut datum D F_/. id est. v proportionalis D PQ. I" & /7. & propterea tempori proportionalis est. erit hyperbolae hujus sector DET ut tempus totum descensus. & propterea tempori deseensus proportionalis est. per additionem totidem datarum particularum D 7"/7. Quare cure area DPQ sit ut PQ.. ideoque ut G Tg seu \_\ \\ GD_I--t_Dq ad B_Pq. existente angulo 19 B At recto. 0uare cum area DPQ sit ut t_D_I--17P(I..D. ut 13Pq--BDq. -ABe-. Et si centro D. describatur hyperbola rectangula 25'E 2"/7 secans productas D A. gravitatis supra area resistentiam. eique . Coral Si centro D semidiametro D At per verticem At ducatur arcus -. & .& divisim ut DFV ad BPq-27D_/. & ZIDg--At 27_ vis gravitatis. _k'. per subductionem particularem totidem datarum 29 7` /7. Q. & similiter subtendens angulum At D 7": velocitas At-P erit ad velocitatem. atque idea sectori huic proportionalis est. in spatio non resistente.4Pg + 2 Z?At/:' resistentia. vertice principali /7. D.BAtP-APe Et area D7`U sen BDe-- /_'-P_7. L Sc!zolilula. ascendendo amittere vel descendendo acquirere posset. 3. utque GDq ad BPq. ubi quam minima est. ubi vis gravitatis minor est quam quae exponi possit per D At q seu At Z?_/+ . Nam velocitas. pro more sectoris & trianguli. ideoque ex data tempore datur. accedit ad rationem mqualitatis. 269 ad BDq. ut excessus id est 15'29 q DPQ _"'_Tw'-"--.4 P velocitas in descensu corporis. Crescit igitur area £" D 7" uniformiter singulis temporis particulis aequalibus. est ut. Cos. in media resistente est ut triangulum . quam corpus tempore _'D T. Demonstrari etiam posset casus in ascensu eorporis.

Capiantur autem ad easdem partes puncti tit si cor- .-. Sed propero ad alia. 3: exponi debet per//]7 f. PROPOSITIO XIV. C¢ areae cujusdarn alterius gzt_ au_elur vd dirnbzuilur in ibroffressione arithmeUca . s@ .. dico quod s_aNTmzascensu vd descensu descrijSlum. _ . i ' / i/// D'" /. A_ \ '.'_ D' proportionalis. \._//z / c B__A L i :K q' e _-->_ 6 I / . tribus ultimis) gravitati.3: major quam qua_ exponi possit per -._. THEOREMA XI. us exS_onitur.4 17g--/7 Dg.. est ut di_erenU_ arece 2_er quan_ ten.2 70 DIY. con_ositav sumanlur in 2_rogressione Capiatur A C (in fig. Iisdem _osiUs.. // // _-/ / . il Q'i_ . IF c I. MOTU CORPORUM /7 D !7.. si vires ex resislenNa & gravitatc geolnetrica. & M _K resistentia_ H ..-/ ' 'I \ \ '\0 Fi C.ia _/f-" 'IN '\\ //_. ! X'. x sl / ..'.

& linea A C (in figura tertia) aequetur B23V--AB'q Z erit area 23 7"U ad aream 23PQ ut /_)27 V ad CK x Z : ut supra. Z seu 0 2ZIPQ Z } & area: AhArA" momentum BPQxBI-)cuL seu 2 ZxCKxAZ?" Cas. 3.8 V ad CKx Z.DUS 27 r pus descendit. Cas.. scribatur determinatum quodvis rectangulum. si corpus descendit.' D V. . ut At Pg'+-" _'At P. & gravitas sit ut At P g--2?D & 23 7" q erit linea A C (in figura secunda) erit A _' V---B 23 q Z 23 P q ut D f'_ seu D 2? f ad B P v--B 23 g seu At P V + 2 }?. Erigatur A Z_.qua_ sit ad /9/5' ut d9 B fad 4 )3'z4 C: & descripta ad asymptotos rectangulas C A.LIBER SECUN. Et eodem argumento. erit At Bq+fJDq Z " +A/i'q+L?Z)_/erit At tCxZ+A CxZ seu CA'xZ.L aequale KL zAPQ+2BAxPQ Z ON aequale 2 BPQxf_. & propterea gravitas sit ut 25'23 _. ad est. & (per hujus lemma zI) erit ipsius AK momentum Z }g. qua momentum temporis sibimet ipsi semper aequale exponitur. quae gravitati & 2)Pg seu . id est. Cum igitur areae ill_e semper sint in hac ratione. puta/5' D x m. dum vires CA* in progressione geometrica sumuntur. Sin corpus ascendit. z. Jam si corpus existente B £" 7" circulo proportionalis ascendit. & ponatur A_/f" mqualis APv+e BAP . erectaque ]_'A rad c_. 2. ideoque D T U erit ad aream D P Q ut 23 7"g vel 23 i5' q ad CA" x Z. Ctt hyperbola bAr. id est. area A bArK augebimr vel diminuetur in progressione arithmetica. ad At It* x Z + .4/C sit ut resistentia. Cas. Nam cum . si pro area 23 7"/7. assumatur data quaevis quantitas Z. aliter ad contrarias.r_ " perpendiculari. sitque gravitas ut A/?V+/5'D V (in figura prima) linea At C.2 supra aream/9 E 7". Dico igitur quod distantia corporis ab ejus altitudine maxima sit ut excessus areze A b N 1.--A 15'V.4 C x Z seu C tt" x Z. Ideoque area 23 7" U erit ad aream 23P Q ut 19.4 Pq+ 2 2?At P area V.ziP+ At 19 q--/.

.. ut momentum spatii quod corpus ascendendo vel descendendo describit. D F propterea ob datum _DxNz . id est. id est. & restabit "415.. ½ BDxPQ ad 15'Dx_utC_R'xZ ad B D q.2 72 DE MOTE T CORPOR U3I erit area DPQ.. K \o M/- . . proportionalibus momentis crescen- . Ideoque differentia arearum & spatium illud._ /]. J/ t Z-_ ---- v./H/7 / _N ./V superius inventum fit P_xBDxr_ Auferatur area_ DE T momentum D T V seu BD AB "4PxBDxm x m. id est./. momentum differentiae arearum. Atque inde fit P Q x 2Y29 cuL aequale 2 15'D x m × C K x Z.42? & n 1\) " / B c / .. & area_Ab2Vlt" momentum KLO./" / .- _. _equalis "4 p x B D x m. >5 _. Est igitur differentia momentorum.41] ut velocitas "4 P._..

sint ad invicem ut area S . E.N/V. quae oritur appticando aream DET ad lineam t?D. dicatur M. quod corpus in media non resistente e quiete cadendo eodem tempore describere potest. Area BDx V2 igitur A B ' & differentia arearum D E T & A 3 _AT/(. ideoque. a_qualia habent momenta. ad APxBDxm _} B . & propterea etiam spatia in media utroque in principio descensus vel fine ascensus simul descripta accedant ad mqualitatem. sive ut V_. ut arearum pr_edictarum Nam differentia in ad B D x V _ A B • ideoque media non resistente ex data est & . sive ut _in DE Tad DAP. quando omnes h_e area_ quam minimm sunt. (2.LIBER SECUNDUS.4/? in tempore datur. erit ad spatium. DA: ad ½BD × A P. quam habet linea DA ad lineam DE: spatium. ideoque tunc sint ad invicem 2_Dx V _ ut area A 2_ ' & arearum D E T & A Z./9.quibuscunque temporibus descripta. Carol Si longitudo.Adifferentia . ut DAfxi?DxM DEg rum DE T & A 3 N/t. sunt proportiona]ia. quod corpus ascensu vel descensu rata in media resistente describit. U nde cum velocitates. ut spatia in media utroque. in mqualibus . ubi arem DE T & D A P quam minim_e sunt. spatium temporis. & longitudo alia V sumatur in ea ratione ad iongitudinem 2_. & pr_eBDx V_ terea cum spatium in media non resistente sit perpetuo ut A B ' & spatium in media resistente sit perpetuo ut arearum /gf T & A32VK differentia : necesse est.d_ est ad momentum differentiae arearum pr_edictaviz. in ratione _equalitatis. & ob datas BD duplicata ratione BDx V_ ut AB H_ec est m. area _equalis est area_ D_//V x B'D x 3/P & ipsius zIfmomentum DEfxAB & propterea autem hujus area_ momentum momentum est DA f x BD x 2_3[ x m H oc DEfx. 273 tla vel decrescentia & simu] incipientia vel simul evanescentia. ideoque sunt _equales.

sive ut momentum temporis: ideoque jam pergere liceret ad motum eorporum. LEMMA Sit P Q R si_iralis wqua/ibus angulis. qua: pra:cedunt. quando corpus recta descendit. ut prius. quibus resistitur partim uniformiter. in eandem in 2bunclo erectis _erjbenad . & corpore recta aseendente addere licet hanc uniformem resistentiam vi gravitatis . _. SECTIO De cor_orum circu/ari IV. pars altera. gum secet radios Agatur III. quibus resistitur partim vi uniformi seu in ratione momentorum temporis._olium. Sed propero ad alia. substitui potest resistentia uniformis. f)E T & A _ N K differentia. E. Et resistentia: partem illam. qua oritur ex tenacitate medii pro vi gravitatis substitui potest. vel cum eadem. Pergere etiam liceret ad motum corporum. partim ex frictione. & eorum corollariis. componi._iralem recta P T gum tangat S Q in T . Et viam aperui in propositionibus pra:cedentibus xIII & XIV. & partim in ratione duplicata velocitatis. S R.274 illa DR MOT&" CORPOIq 6'J: l]Dx _'_ . qua: oritur ex tenacitate fluidi. _ quovis P. qua: ex ejus gravitate oritur. omncs S P. in quibus etiam resistentia uniformis. 5"c. & arearum A1._!). motu in mcdh's resistenfiaus. quando corpus sola vi insita movetur. qua: oritur ex densitate fluidi diximus esse in duplicata ratione velocitatis . partim in ratione velocitatis. & partim in ratione duplicata velocitatis. Cfc. Resistentia corporum sphaericorum in fluidis oritur partim ex tenacitate. eandemque subducere. est uniformis. secetque radium . S Q. & partim ex densitate medii. Sed sufficit aditum patefecisse ad hanc speeulationem in propositionibus viii & IX. In iisdem utique pro corporis ascendentis resistentia uniformi. qum oritur ex tenacitate medii.

Etenim de angulis rectis OPQ.Z. SQR. qui in medio non resistente iisdem temporibus describerentur. //" Ad OP demittantur perpendicula Q/9.. & manebunt anguli aequales OPS. 2 3 . & hie circulus in loco coitus P O tanget spiralem.P Q../ ./ rectus. seu _ PO ad 2 PS.IL'FB SEC UND _I% diculis P O. ideoque perpendiculariter seca\ \ /'-jj_)s . SE._j_t-f-/ /_. ut sit S/7 aequalis S P."" t. & tempore duplo arcum quam minimum P R . S. guce radios atones a tenIv illo duelos in/erseca/ i_z angulo dalo. Q . /ocorum a Si medii denszTas in locis sinKuk's sil reo'_roce ul distanNa centro immoaili. Tempore quovis.___. 275 Dico quod P S 0 P Q si 2tSunc/a P _ Q accedant ad invz'cem d_ coeanf. erit raNo cefuali/a/is.. in medio resistent< describat corpus arcum quam minimum . erunt ad invicem ut quadrata temporum in quibus . Q 0 concurren/ikus in O. & decrementa horum arcuum ex resistentia oriunda. & ex mquoperturbate T o ad PQ utP ad 2 P S. Fiet igitur _. j / bit rectam O P. Ponantur quae in superiore lemmate. Coeant puncta /_'Y_ P & Q. & producatur S Q ad U. 0 QR subducantur anguli a_quales NPQ. Ergo circulus qui transit per puncta O. P transibit etiam per //_f--_-_"_ punctum Q. E . Q. J/ / 0 P diameter circuli hujus. s@ue vis cen/r/_be/a in d@licata ra/ione densitalis : dico quod co_¢us ffyrari ibotest in s_k'ali. THEOREMA XII. & _ " / angulus O SP in semicirculo . _5<. item PDad -PO utPQ ad 2 PO. & linearum rationes ultimae erunt hujusmodi : TQ adPD ut To e velPS ad PE._. sive defectus ab arcubus..D.E. "_ u/h)na ra/io rectansuli T Q x 2 P Sad quad. OQS". PROPOSITIO XV. jungatur S O. angu/us evade/ rec/us. UndefitPQg aequale T Q x _ P S.

N ampunctisP & 0 coeuntibus. ideoque tempus est ut P Q x _SP.276 DE _irOTUCORPORUM pars quarta deaequalis capiatur generantur: Est itaque decrementum arcus P Q crementi arcus P__. x lib. QS"r. ex resistentia oriundum. qua arcus P Q illo PQ tempore describitur. Rr erit resistentia ut Erat autem P Q ad _R r. in ratione duplicata temporis.¢'SP seu _/S_' hoc est. Sumantur proportionalium consequentium differentia. & corporis velocitas._/S_P x S 0 ad ½ /70 est aqualitatis. I) lineola T Q. PSO. qua corpus urgetur in P. seu½ UQ. SQ r & aquales areas PSQ. est ut resistentia & quadratum temporis conjunctim. SP & $0 coincidunt. O. ratio ultima SP-... si area PSQ area Q Sr. in subduplicata ratione ipsius SP reciproce. fit P 0 . Quoniam vis centripeta. id est (per 1emma novissimum) ½PQqxSP. & ob aequales angulos SPQ. Et simili argumento. velocitas qua arcus Q A' describitur. estarcusPQ ad arcum Qrut S o ad SP. id est. est in ratione composita ex ratione hujus vis & ratione duplicata temporis quo arcus PQ describitur (nam resistentiam in hoc casu.' ideoque vis resistentim & vis centripeta sunt ad invicem ut lineola } R r & T Q quas simul generant. & indePQgxS" A'rP fit ut p QxSP {f sive ut OPx . est reciproce ut SP q. Unde etiam. sive ut SQ ad _/5"Px SQ .} 0 g S" ad_/7 x_ S_ SP Namque punctis P & Q coeuntibus. ut infinite minorem quam vis centripeta. in subduplicata ratione SQ ad SP. & (per lem. & ob similia triangula P/70. negligo) erit 7"QxSPq. ut p Q x . ut S Q PQqxSP" . sive •hujus duplum _r. quae vi illa R_-< _/ generatur. erit decrementum arcus PO _equale dimidio lineola: Rr. & angulus P /70 fit rectus . est in subduplicata ratione ipsius SQ reciproce. Sunt autem arcus illi PQ & QR ut velocitates descriptrices ad invicem. Quoniam decrementum arcus P 0. & fiet arcus P Q ad arcumRrutS"Qad S P-_/SPxSQ.

ut I/TQ & PO. ut O f'x Sf" Et inde spiralis ad quamlibet medii densitatem aptari potest.E. Carol. I) descensum in media non resistente fieri. 0S Carol. quacum corpus in media non resistente eadem vi centripeta gyrari potest in circulo./7 Q ut 0 P ad _105". & spiralis conveniet cum linea recta _PS. Nam vires illze sunt ad invicem ut _Rr & TQ sive ut¼UQxf'Q & _PQq hocest.BER Sf C U2_I)US. 5. in subduplicata ratione unitatis ad numerum binarium. nempe in ratione O_P ad .Corpus itaque gyrari nequit in hac spirali. conl _--_. atque idea dantur. Coral. sin diOS stantia illa non datur. ad eandem a centro distantiam S_P. duplicata nempe Detur velocitatis ratio 2 77 id est.ZI. Coral. Et tempora descensus hic erunt reciproce ut velocitates. Fiat resistentia aequalis dimidio vis centripetm. corpus gyrari potest in hac spirali. qum sit ad velocitatem. Medii densitas. 2. Velocitas in loco quovis f" ea semper est. I medii in f" erit ut SP" dia igitur cujus densitas est reciproce ut distantia a centro SP. in ratione junctim. qua probavimus in superioribus in casu parabolae (theor. Data igitur spirali datur proportio resistentiae ad vim centripetam. & vice versa ex data ilia proportione datur spiralis. Coral. manebit tam densitatis Auferatur medii Est igitur 0 p x S P q ut resistentia. & ob daIn me- rationem ad OP. densitas OS O S in f" ut O f" x S f" densitas spiralis.Vis resistentim in loco quovis _P. 05" ad :. & medii in P & ratione dt_plicata ratio velocitatis. est ad vim centripetam in eodem loco ut ½0 Sad O f'. & longitudo spiralis ad longitudinem recta: P S est in data ratione. Q. 2). inque hac recta corpus descender ad centrum ea cum velocitate. x lib. si datur distantia SP. 3. nisi ubi vis resistentiae minor est quam dimidium vis centripetae. i. est ut _-_. " so sP ' _ seu } O S & O _P. 4. Et quoniam in mqualibus a centro distantiis velocitas eadem est in spirali _PQ R atque in recta S_P.

PORUM 05". Carol 7.4. complere potest. id est. Revolutionum . Si corpus in medio.. & intersectionibus tes M S.4 S in parproportionales. revolutionem in curva quacunque A EZ? circa centrum illud fecerit. Coral 6. ut . facere..t o t \ ." \ '\ '_ _ -_ l i i //]_ .4 S i / . &c."---'/. tempus descensus in spirali erit ad tempus descensus in recta S_P in eadem illa data ratione. &c. t \ ' .\\ ". / . . ' / .278 . idque cure velocitate qua fuerit ad velocitatem suam primam in _/ reciproce in subduplicata ratione distantiarum a centro (id est.//S ad mediana proportionalem inter . cujus densitas est reciproce ut distantia locorum a centro./. ut secans anguli ejusdem.H ' . D S. continue consimiles revolutiones B F C. mutetur utcunque angulus quem spiralis continet cum radio P S: numerus revolutionum quas corpus intra circulorum circumferentias. C S..DE M'OTU COR. B S. / / / .. pergendo in spirali a circumferentia ad circumferentiam./ _ / _/ • ----_______I \\ j & _ S) corpus illud perget innumeras C G D. vel etiam reciproce ut medii densitas. Si centro S intervallis duobus quibuscunque datis describantur duo circuli. tempus vero revolutionum earundem ut _-_. & manentibus hisce circulis. . proindeque datur./ . est ut PS 0 S' sive ut tangens anguli illius quem spiralis continet cure radio OP PS. / _\.' \\. & radium primum //S in eodem angulo secuerit in 25' quo prius in . distinguet radium _.J \ i ' .

esse ad tempus revolutionum inter eosdem in media proposito. qua corpus perveniet ad centrum. B_. ut summa omnium continue pro8 . de qua egimus. 9. ad secantem anguli qua spiralis nova seeat radium eundem in media proposito: Atque etiam ut sunt eorundem angulorum tangentes ita esse numeros revolutionum omnium inter circulos eosdem duos quam proxime. quorum densitas aut uniformis est. Si haec fiant passim inter circulos binos. SC.4 S'a-.4 E27. intervallis continue proportionalibus SA.3 S£C __VDUS.LIBEI¢ vero tempora directe. Ex his etiam prater propter colligere licet motus corporum in mediis. Carol 8. id est. ut medii propositi densitas mediocris inter has circulos ad medii.4 ad terminum A S_. secat radium M S. CS '_. SB. & statue tempus revolutionum inter perimetros duorum quorumvis ex his circulis. C. in media de qua egimus. orbitarum . densitatem mediocrem inter eosdem quam proxime: Sed & in eadem quoque ratione esse secantem anguli qua spiralis praefinita. Atque hoc pacto haud difficulter imaginari possimus quibus modis ac temporibus corpora in media quocunque regulari gyrari debebunt. ut . continuabitur motus per circulos omnes. Carol. CGZ). ut terminus ille primus ad differentiam duorum primorum A Se--t? S '_. 3 .3 3 portionalium primum _4 S _. in media de qua egimus.3 in infinitum.3 erunt ut perimetri in principiis & velocitates A. iisdemque gradibus ad centrum accedere cum spirali superius descripta._A S .Et quamvis motus excentrici in spiralibus ad formam ovalium accedentibus peragantur. U nde tempus illud totum expedite invenitur. 15'S _. Centro S.' quam proxime.3 CS _.ad M/. id est. tamen concipiendo spiralium illarum singulas revolutiones iisdem ab invicem intervallis distare. &c. aut aliam quamcunque legem assignatam observat. . 2 79 &c. Atque tempus totum. describe circulos quotcunque. pergentium . t?FC. . inverse . . sive ut . . erit ad tempus revolutionis prima. intelligemus etiam quomodo motus corporum in hujusmodi spiralibus peragantur. B.

a_ nitas qua_libet 5"/:_+* cujus est . erit i --_.} _z x U Q sive ut PQxSP"xSQ' 1 OPxSP ½ ¢l X 0 "+'' S i --_- 0 P Ii x O S . qu_e ad media in_equaliter sunt de motu corporum adeo parvorum.Si vis centripeta sit reciproce ut dignitas aliqua radii 5"_P cujus index est major numero 3.2-_1 × O Sad Carol 2. reciproce 1 ut St :''+'. ut £-P.a=o: ideoque resistentia & densitas medii nulla erit. Resistentia est ad vim eentripetam ut i--. resistentia affirmativa in negativam mutabitur.P ideoque Lit I -- I -. quo corpus describit arcum quemvis _PQ. .280 PROPOSITIO Si medii de_sitas . sitque vis centri_bela recij_race ut di_nitas ejusdem distantiw : dico quod corpus gyrari 2_otest ks _iraE radios atones a ceJztro illo dltclos inlerseca/ in angulo data. sit reciproce ut 5"_P _. intelligend_e & superiores. erit ut P Q x ps {" . quod tempus. 3. ob datum _-- in . & resistentia R r ut PQqxSP"' hoc est. Ca_terum h_ee propositio densa spectant. cum velocitas Carol Of._ + I: colligetur ut supra. ut in propositione nona libri primi. THEOREMA XIII. Carol. ]awrum a quwli3et quw in lacis sinzulis sit rec[_roce ut distanlia centra imma3ili.. Nam si vis centripeta in _P sit reciproce ut distantiae £_P index dig.DE MOTU CORPOR UM XVI. Demonstratur eadem methodo cum propositione superiore. Et propterea. Si vis centripeta sit reciproce ut £P cu3. densitas in P erit reciproce 1 i. Schoh'_tm.

quorum vis resistendi non est ut densitas. XVII. _ PROBLEMA IV. quze est ut vis centripeta & quadratum temporis. in locis singulis. & ex altitudine Z'Q. Unde in mediis. ex retardatione V. revolvi poles/. dabitur tempus.ZIBER S_C UND US. & invenietur resistentia ac densitas medii. ut resistentize ve] tollatur excessus vel defectus suppleatur. qua corpus dalam s_iralenz describer. qua corpus percurrit arcum quam minimum -P Q. PROPOSITIO Data XVIII. _zedii resiste_ttiam. dabitur corporis retardatio. PROBLEMA P SQ & Q S R. debet densitas eo usque augeri re] diminui. qua cor_us ipt data lege. 28 I ut medii ex uno corporis latere major densitas quam ex altero non consideranda veniat. dabitur vis. PROPOSITIO f nvenire _ _J. Ex velocitate._zce_ttripeta_ spirali. data velocitatis Sit spiralis illa _PQ R. Deinde ex arearum. zequalibus temporum particulis confectarum differentia R S r. Resistentiam quoque c:eteris paribus densitati proportionalem esse suppono. lege vis ce_ztripetce. iJzve_zb'e medii de_zsitate_z i_z locis singulis. deinde Ex vi centripeta invenienda est velocitas .

ut inpropositione superiore.. _ / c_ \')t j//' supponitur.. & lemmate secundo... est cor_us am.28"- D£ AIOTU CORPORUM .. virium omniu_n centYi_ela¢'unz consfderatione) omnf a _'¢ssione 2hremunlur undiqu¢ & 2bermanen! in Iocis suis.dr" con@ressione iquidorum.. Addenda jam sunt aliqua de viribus corporum ad progrediendum. Cos. Methodum vero tractandi haec problemata aperui in hujus propositione decima.. wfualfler ilia orlo 7zomoKenei & hnmoti.. / A . simili motu simul moveantur. . ex velocitatis retardatione qumrenda mediidensitas.. <@ue lo.. & motus omnis exclusus _--J . in quibus motus hactenus expositi & his affines peraguntur. d__ ccalendofiacile movwztur inlet sc PROPOSITIO Fluidi XIX. _artes sine omnes motu (se_osila g d_' undfgue gravitalis.. quod in z'asc fuocunfue com_J@zituJ. Definitio Fluidum Fluidi. 8: lectorem in hujusmodi perplexis disquisitionibus diutius detinere nolo. . 13_'/ E(.. _ movebitur.. I...-'i_' atque hoc ideo quia similis & aequalis est omnium pressio. De dens/lade .drosla_ica... deque densitate & resistentia mediorum.. nisi fluidum ad centrum con- . Atqui non possunt omnes ad centrum propius accedere. In vase sphaerico A J)C ctaudatur & uniformiter comprimatur fluidum undique : dico quod ejusdem pars nulla ex illa pressione necesse est ut omnes hujusmodi partes. nisi qui a pressione illa oriatur. Nam si pars aliqua D moveatur. THEOREMA XIV. imnw/o clauditur condensatio_zis.w.. cujus 2barA's ccdunt vi cuicunquc illatw.. \ ad eandem a centro distantiam undique 1)() . SECTIO V.consistentes.

quia pars sph_erica intermedia tangere potest utramque. per definitionem fluidi. Quze duo repugnant. quod fluidi hujus partes omnes sph_erica_ _equaliter premuntur undique. Non possunt servata sua a centro distantia moveri in plagain quamcunque. & si hzec undique non premitur _equaliter. per motus legem m. per casum secundum. 7. 3.D. Q. Cure igitur fluidi pars quzelibit G . Sit enim EF pars sphzerica fluidi. 5. D. & ibi partes illas sphzericas zequaliter premunt. prementur eadem vi. Nam partes duze quzevis tangi possunt a partibus sph_ericis in punctis quibuscunque. & additione pressionis nova_ movebuntur de locis suis. £'. Q. Ergo falso dicebatur quod sphzera FF non undique premebatur zequaliter. per motus legem tertiam. & partes ejus. etiam contra hypothesin.HI in fluido reliquo tanquam in vase claudatur. D. quia pari ratione movebuntur in plagam contrariam. Dico jam. Non possunt longius ab eo reeedere. £'. Nam partes sph_erica_ contiguze se mutuo pretaunt _equaliter in puncto contactus. Q. & undique prematur zequaliter.D. Cas. partes omnes se mutuo premunt _equaliter. usque dum ipsa undique prematur _equaliter. Cas. Sed ante auctam pressionem permanebunt in locis suis. Partes igitur du_e qu_evis sph_ericze non contiguze.E. Ideoque in vase rigido fiuidum non sustinebit pressionem . augeatur pressio minor. Cas. permanebunt in locis suis. Sed &. Dico jam quod fluidi partes omnes ubique premuntur zequaliter. per casum primum. 4. undique premuntur eadem vi. & undique non prematur _equa]iter. & quiescunt inter se. in plagas autem contrarias non potest pars eadem. eodem tempore. Igitur si fluidum illud in vase non rigido claudatur. Cas. moveri. per casum 3. Dico przeterea quod diversarum partium sphzericarum zequalis sit pressio. 2. & vicissim ab iltis zequaliter premuntur. nisi fluidum ad circumferentiam condensetur. Ergo fluidi pars nulla de loeo suo movebitur. per casum eundem primum. contra hypothesin. partes autem ejus se mutuo zequaliter premant & quiescant inter se. 2 83 densetur. Q. manifestum est quod fluidi cujuscunque G HL quod undique premitur zequaliter. Q. Cas.LIBER SE C UND US. Cas. £'. 6.E. D. per definitionem fluiditatis. cedet idem pressioni fortiori.

.D. aut omnes fluidi partes intensius vel remissius sese premendo difficilius vel facilius labuntur inter se. K/. C G L . Si . iiiii.... idque in momento temporis." E... in momento temporis..... ".. . & -. PROPOS1TIO XX... suslincl fundunz 2bondus O.. ... qua & omnes orbis supremi partes & superficies secunda : '/"/ "'_ 'y _f__ i D` s / i " ' . Sit DH3lsuperficies _. sed eidem cedet._ Prequa_ BF/C (per prop..... _ b_ aTualibus a centro didanliis homogenei......... mitur pr_eterea superficies secunda-27 fi'A" vi propri_e gravitatis.... superficies superior fluidi............. THEOREMA XV..I¢.. tricos mqualiter crassos.. fundi.. / _i-iii_iiiii_....r yquidi incumbenNs. & quiescent inter se...."".... mutari possunt.. nisi quatenus aut figura superficiei alicubi mutatur... XlX) pro mensura sua _equaliter premuntur..... quam primum a parte magis pressa recedere conatur..fluidi s2bh<erici.... Et quoniam fluidum..284 DE MOTU CORPORUM fortiorem ex uno latere quam ex alio.. inhibetur per resistentiam vasis ad latus oppositum . se mutuo prement _equaliter.. reducetur pressio undique ad a_qualitatem. fundo sflhcvrico conccntrico incumbcnNs 2_artes singulce versus cenlrum totius ffravilen¢.Hndri...... ... .. _ ... & sic pressio undique ad a_qualitatem verget.. sine motu locali : & subinde partes fluidi. & concenconcipe distinguatur fluidum in orbes vim gravitatis agere solummodo in superficiem superiorem orbis cujusque.... bus sph_ericis innumeris B F_R. ( d. Superficie . & _equales esse actiones in _equales partes superficierum omnium... c&s basis a'¢uak's est sz_erficiei fitndi.. _. ..... Q.... -. Corol. Cedendo autem urgebit latus oppositum..E.. quia latus vasis rigidum non persequitur liquorem cedentem....4EI IA.. per casum quintum.. Unde nec motus partium fluidi inter se. .. altitudo eadem qu...ii...... Premitur ergo superficies suprema A E vi simplici gravitatis propri_e. per pressionem fluido ubivis in externa superficie illatam..... " .

O.E. non ascendet. submergatur in hoc fluido. sed ut numerus orbium ad usque summitatem fluidi. Hac pressione. non est ut quantitas solida fluidi incumbentis.D. si quadratum est manebit quadratum : idque sive molle sit. sive fluidum. Coral 2. Carol. non cogetur figuram suam mutare. deorsum densius. vel serpit oblique per tortas cavitates & canales. non obstante pressione. applicando demonstrationem theorematis hujus ad casus singulos fluidorum. gravitati solidi cujus ultima ratio ad cylindrum pr_efinitum (si modo orbium augeatur numerus& minuatur crassitudo in infinitum. E. 0. surgat perpendiculariter secundum lineam rectam.D. . I. ut & ubi fluidum sursum rarius est. & _equatur gravitati orbis infimi multiplicatae per numerum orbium : hoc est. amplas vel angustissimas. sic ut actio gravitatis a superficie infima ad supremam continua reddatur) tier ratio aequalitatis. ex pressione ponderis incumbentis. Hisce circumstantiis pressionem nil mutari colligitur. 285 addita vi priori facit pressionem duplam. Et similiter pressione quadrupla urgetur superficies quarta. si modo excludatur motus qui ex condensatione oriatur. id ex pressione ponderis incumbentis nullum acquiret motum : non descendet. sed earn solummodo ponderis partem sustinet quae in propositione describitur. sive fluidissimum . pressione tripla. Et propterea si aliud ejusdem gravitatis specificae corpus. quod sit condensationis expers. Si sphmricum est manebit sph_ericum. ubi gravitas decrescit in ratione quavis assignata distanti_e a centro. CoroL 4. In aequalibus autem a centro distantiis eadem semper est pressionis quantitas. a superficie pressa sursum continuatum. Sustinet ergo superficies infima pondus cylindri praefiniti. easque regulares vel maxime irregulares. Et simili argumentatione patet propositio. Coral 3. & sic deinceps.LIBER SEC UND US. id est. acquirunt motum inter se. Pressio igitur qua superficies unaqu_eque urgetur. quintupla quinta. & insuper vi propri_e gravitatis. Igitur fundum non urgetur a taro fluidi incumbentis pondere. pondere reliquo a fluidi figura fornicata sustentato.Eadem demonstratione colligitur etiam (per prop. sive superficies pressa sit horizonti parallela vel perpendicularis vel obliqua. XlX) quod fluidi gravis partes nullum. urgetur superfcies tertia C GZ. pro mensura sua.

Pondera vulgi nihil aliud sunt quam excessus verorum ponderum supra pondus aeris. XlX)jam quiesceret 8: figuram retineret. si prius ascenderet vel descenderet vel ex pressione figuram novam indueret. Gravitas absoluta est vis tota qua corpus deorsum tendit : relativa & vulgaris est excessus gravitatis quo corpus magis tendit deorsum quam fluidum ambiens. id est. sunt comparative & . quia descendunt in vacuo. Unde & vulgo dicuntur levia. qua: ob majorem vel minorem gravitatem descendunt vel ascendunt. urgetur. Prioris generis gravitate partes fluidorum & corporum omnium gravitant in locis suis : ideoque conjunctis ponderibus componunt pondus totius. non vere. vulgus gravia non judicat. & pondus totius a:quale est ponderibus omnium partium. Corporum igitur in fluidis constitutorum duplex est gravitas: altera vera & absoluta. CoroI. 6. submersorum corporum. Nam totum omne grave est. Si corpus submersum servato pondere liquesceret & indueret formam fluidi. etiam nunc ascenderet vel descenderet vel figuram novam induere cogeretur : id adeo quia gravitas ejus caetera:que motuumc ausa_ permanent.2_6 DE kIOTU CO]_POR U31 sivefluidollbere innatet. Atqui (per cas. Namque excessus ille vel defectus rationem habet impulsus. hoc. alias in aequilibrio cum fluidi partibus constitutum. Alterius generis gravitate corpora non gravitant in locis suis. quantum excessus ille vel defectus gravitatis efficere possit. motumque & figura: mutationem consequetur. 5. a_rique pra:gravanti cedendo superiora petunt. inter se collata non praegravant. altera apparens. 8: par est ratio omnium ejusdem magnitudinis. Qua: in a_re sunt & non praegravant. ut in vasis liquorum plenis experiri licet . Quae praegravant vulgus gravia judicat. Comparative levia sunt. CoJ'ol. Sic & in aqua corpora. ideoque ex iisdem componitur. figura: & gravitatis specifica:. perinde ac si gravia non essent. & comparari potest cum excessu vel defectu ponderis in lance alterutra libra. sed mutuos ad descendendum conatus impedientia permanent in locis suis. qua: sunt minus gravia. & quod specifice levius est ascendet. Habet enim fluidi pars quaelibet interna rationem corporis submersi. Proinde corpus quod specifice gravius est quam fluidum sibi contiguum subsidebit. sive fundo incumbat. quo corpus. quatenus ab aeris pondere non sustinentur. vulgaris & comparativa. 5 prop. Ergo & prius.

vel ab alia quacunque vi centripeta. PROPOSITIO XXI. differentia virium est vis ilia motrix. distantias continue 5` cenpropor- . quam in praecedentibus propositionibus ut vim centripetam consideravimus. Sit fluidi c_(usc&m densitas com_ressioni _broibortiona/is. nec sensationem utlam excitabunt. trum. 5"29. Qu_e de gravitate demonstrantur. comparative tamen & in sensu vulgi non gravitant in aqua.n clistantiis erunt etiam continue _ro_ortiona[es. in quo corpus aliquod movetur. patet insuper (per corollarium prop. Systematis partes omnes iisdem agitabuntur motibus. 5`/q. & corpus ab eadem vi urgeatur fortius. Et par est ratio cujuscunque corporum systematis fluido comprimente circundati. nee lmdent corpora immersa. 9. Nam similis est horum casuum demonstratio. differentia virium pro vi centrifuga haberi debet. Sin corpus a vi illa urgeatur levius. SE. nisi quatenus fluidum vel motibus earum nonnihil resistat. si animalia immergantur. ac solam retinerent gravitatem suam comparativam. clensitates yqnidi i. & eorum gravitas vel levitas comparativa & apparens est excessus vel defectus quo vera eorum gravitas vel superat gravitatem aqum vel ab ea superatur. Oum vero nec pr_egravando descendunt. 28 7 apparenter gravia vel levia. &c. ac si in vacuo constituerentur. nisi quatenus haec corpora a compressione condensari possunt. 5`C. obtinent in aliis quibuscunque viribus centripetis. 7. Corot. 3/g. Cord. Corol. & sensatio omnis a motu partium oriatur .z iisde. vel ad easdem compressione conglutinandas requiratur. Proinde si medium. si distantice ill_ sumantur continue _roibortiona[es . Designet A 7" U fundum sphaericum cui fluidum incumbit. 8. CJ _ar/cs ejus a vi centri_eta distantiis suis a centro rec_roee _roySortionali deorsunz trahantur: dico quod. xIx) quod non mutabunt situm partium internarum inter se: proindeque. 5`M.LIBER SE C UIVD(7_. urgeatur vel a gravitate propria. THEOREMA XVI.Cum autem fluida premendo corpora inclusa non mutent eorum figuras externas. etiamsi veris suis ponderibus adaugeant pondus totius. nec pr_egravanti cedendo ascendunt.

CK.4. erunt etiam hae continue proportionales. SD.4 II. SE continue proportionalibus.. quod All 291 CK peHnde est. pergendo in infinitum. D. S G. Pergatur per saltum. & sic deinceps: ideoque particulae primae A densitas _. &c. S D. quae sint ut densitates medii in locis . CK. DL.. & particula 29 _ _I pressiones omnes praeter primam _4 Z-Z. SG.4 ad summitatem fluidi continua reddatur. &c.4. conficient pressiones A H. CA". densitates . & ex aequo in distantiis S.4. factis per G--_0 _ i) c . &c. FN. CK. &c. 131. D L. puta . semper existentes continue proportionales. in infinitum. ut summa omnium 15'I+ CK+DL. 13.4. 13Z. sunt etiam continue proportionales.288 .H.4 II. sint ut A . a Cad gradus decrementis in punctis 29. Q.r. Hinc si detur densitas fluidi in duobus locis. manebunt etiamnum continue proportionales. summis proportionales. C. G 0 erunt continue proportionales. E.4. &c..D. C.DE _tfOTU CORPOR. yE. &c. B_. t?I. SC. Et hm gravitates ductae in altitudines . C K. densitates .M continue proportionales.. in distantiis quibusvis continue proportionalibus S. GO. E.. &c. 29. 29./---x_'u cula C omnes praeter duas primas A Z-Z.Kq &c. 291. Erigantur perpendicula All.4. quibus fundum -4 2/"/7 (juxta theorema xv) urgetur. & in distantiis quibusvis continue proportionalibus S.29 I. & specificae AHBI CK gravitates in iisdem locis erunt ut _// S' 29 S' C S' &c. fi'. C D.4 & . T_v_ / Et/5'I densitas secundae 29 est ad CK densitatem tertiae C.4 _/1. • D.I_ .E.4 29. U3f tionales. C. eo ut progressio gravitatum specificarum a fundo . vel. ut AB' 29C' C D' &c. Coeant jam puncta.4II est ad particulae secundae 29 densitatem 29Z ut summa omnium A H+29 Z+ CK +DL. Finge primum hasgravitates uniformiter continuari ab -4 ad 29. C. & parti._ . proportionales. 29 C.4/t. D. D L. Ouare cum densitates in locis . CK. erunt densitates . &c. Sunt igitur summae illae differentiis suis -4 II. &c.I(. D L. C. &c. &c. ad summam omnium 29Z+ CK+DL. &c. Sustinet ergo particula A pressiones omnes -4/l. ad summam omnium CK+DL.. 131. Et eodem argumento. a 29 ad C. E M. i) proindeque differentiae . atque ideo continue proportionales (per hujus lem.. CorM. D.

Finge gravitates specifica_ in iisdem locis erunt SA q' SB_' S Cq' has gravitates uniformiter continuari. BZ. q. in distantias SA.IBER SECUNDUS. ad asymptoton SX demissa. SZ. SQ sunt continu_ proportionales. ut oportet. Et hze duct_e in altitudines . S. S Q obtinent alium quemvis ordinem in serie continue proportionalium. ut & perpendicula HX. B. & line_e SX. line_e . colligi potest ejus densitas in alio quovis loco Q. obtinebunt eundem ordinem in alia ferie quantitatum continue proportionalium. . tertiam a Cad D. & I _ t.E. SC. si distantice sumantur in lbrogressione musica. SB.oona m i PROPOSITIO XXII. SX describatur hyperbola secans perpendicula _//-I. secundam a 25' ad C. id est. Q T. ob proportionales areas hyperbolicas.EM-. D. M]t. altitudinibus illis proportionales. Centro S. X/_ m Y etiam _equales. E M. m & inde area_ his proportionales YmtZ.4tt. &c.. SY. MY. CK. SB. continue proportionales. SD.. densitates fluidi in his dislantiis erunt in ibrogressio#e geomelrica. QT' .. vel. THEOREMA XVII. Q T in a.4 B. conficient exponentes pressionum T . asymptotis rectangulis S Q. SC. in h../t/. &c... & SA.. B C. E e a A _equales. & linea Z t producta abscindet lineam Q 7" densitati proSE. primam ab A ad B. erunt area_ E e g Q.. e. &c. SE distantias in progressione geometrica. qu_e sint ut fluidi densitates in locis A. &c. D E. & ipsius M11 19Z CK &c. CD. . £'. Fiat area Ym tZ ad aream datam Ym k Y ut area data £' e_zQ ad aream 9' datam E e a A . &c. quod perinde est. Designet S centrum. m. L'. C. 289 E. Sit fluidi cz(usdam densilas com_bressioni 2broiborlionalis. TZ. s z v x Et si lineze SA. d_:ibarles ejus a ffravilale quadralis dislanliaruna suarum a cozlro rec_roce _ro_borlionali deorsum trahanlur : dico quod. Erigantur perpendicula A 1t.Z.

differentia.290 DE MOTU CORPOR UM .4a. continue proportiohales. puta A a--fi'_ erit summm omnium rectangulorum.ula tuxt]l. asymp- totis 5"_. &c. Est enim. ut-. Kw in h.4H /71 uw. ut & summis differentiarum M a--Co vel _/a-. puta zt/zn. /7. seut_b.4H BI CK S A' S/7' S C' &c. S/7' &c. AHxlh /Tf xui &c. Et simili argumento est 5"/7 &c. &c.. k. uwxgi._ g a__qualeB t_.. in a. ut t. &c._ ad AHxth /Tlxui M a. ideoque 5"_.4 _equale M a. CK. ex natura hyperbolae. Quare cum densitates sint ut harum presslonum summa_. id est._ densitatum __/H--BI. erunt ut summarum differentia. proportionales. Bh.t7 _.5"x describatur hyperbola qu_evis. c. utT. &e. i. quae seeet perpendicula _/H. b. C. ideoque differentiis hisce proportionalia sunt rectangula tp./7_--Cc. &c. Et rectang. &c. ./7 [_. Augeatur numerus terminorum & minuantur distantia-_ punctorum A. Centro 5`. & densitatum differentiae tu. 5"A ad M H vel 5't. proportionalis. &c. erunt ut 5"_.&c. K B A __ \ \_ ! I ' 1 I n -]" _ Z y 5"/ . & propterea differentiis suis A a--/T b. _ A H s's /7' /7I C/t" sc' &c.4.-Dcl summa_ rectangulorum t p + u q vel t P + u t7+ w _: Sunto ejusmodi termini quam plurimi. 15'/. uq. Sunt autem A a. /7I--CK.Co.&c. &c. ut & perpendicula ad asymptoton 5"x demissa Hi. ut SM ' S17 . & summa omnium differentiarum. I_t. _.

' S SB Mcub Cq S C M cub q¢ . densitates erunt in progressione geometrica. & differentiae A a--Dd. ) sumantur in progressione arithmetica .'/. vel.' &c. A H. C t(. Q. FAr. Rursus si gravitas particularum fluidi in omnibus distantiis eadem sit. seu triplicata ratio vis eadem cum quadruplicata ratione densitatis. & propterea differentiis hisce proportionales area_ thlx. CA". Scholium. Quo in casu. Fingi possunt ali_e condensationis leges. /. & inde invenietur densitas FA r in altitudine quacunque SF. & densitates St. & distanti_e sint in progressione arithmetica./. CorM. S/. S C.'Z.E. erunt in prog'ressione geometrica. Et si gravitas diminuatur in quadruplicata ratione distantiarum. xlnz _equales erunt inter se. densitates _/H. S A cub.' S . &c. puta SA. erunt in progressione geometrica. 29 I &e. & quadrata distantiarum sint in progressione arithmetica. Hint si dentur fluidi densitates dua_ qu_evis. &c.D. H_ec ita se habent ubi fluidi compressione condensati densitas est ut vis compressionis. DL. id est. si gravitas est reciproce ut quadratum . SF in progressione musica.LIBER SEC UArDUS. Dd--Ff erunt _equales . Sx. dabitur area thiu. spatium a fluido occupatum reciproce ut haec vis. puta _/H & 13I. densitates erunt in progressione geometrica. Simili argumentatione probari potest. Et sic in infinitum. ideoque huic area_ proportionalis est differentia A a--Ff. & cuborum distantiarum reciproca (puta SA S A cub q ¢. uti Vir CI.' b. Sz. continue proportionales. Et sic in infinitum. in infinitum. &c. . S M cub. Sumantur jam distanti_e qu_elibet. SM fl SB_ S Cq densitates M/f. & quadratorum distantiarum S A. ut quod cubus vis comprimentis sit ut quadratoquadratum densitatis. quod si gravitas particularum fluidi diminuatur in triplicata ratione distantiarum a centro. sumendo aream t_nz ad aream illam datam /hiu ut est differentia A a--Ff ad differentiam M a--/. & reetangula illa evadent a_qualia area_ hyperbolic_e zthn.) sumantur in progressione arithmetica . SD. Edmundus Halleius invenit. reciproca (nempe S yl cub. --.'. quod perinde est. Si gravitas sit ut distantia. harum differentiae tu respondens.

distanti_e erunt ut cuborum latera A 15'.. ad at.a e . ut ahitudo mercurii in barometro.. urger fluidum d inclusum. densitas erit reciproce ut cubus distantla_.. & particularum. cquadratum 19 _P urger fluidum _/--7---/1 e inclusum. & si gravitas est reciproce ut quaclratum distantim. & densitas erit reciproce ut distantia.292 DE MOTU CORPORUM distantim a centro.... Si... Includi intelligatur fluidum in spatio cubico _//CE. pressio. cut. .. erit ad pressionem. similem situm inter se in utroque spatio obtinentium. In cubi majoris latere plano A t? CD capiatur quadratum D-P _equale lateri plano cubi minoris a _ "J_ dt.. id est.. _arNculw viri3us qUW Sztnl rec#roce _brojborNonales dislanliis centrorum suorum se mutuo fugientes compomoet jfuidum elaslicmtz. est ad pressionem. qua quadratum Z)_P urget idem fluidum. ) . qua quadratum D/5' urget fluidum inclusum.. ut AB quad.. Sed pressio. ut a t.. THEOREMA XVIII. a b.fluidi e.. & mediorum densitates reciproce ut spatia continentia A B cub.D_P. Fingatur quocl cubus vis comprimentis sit ut quaclrato-cubus densitatis. cujus densigas est com2bressioni lbr@orEonaEs.. & ex hypothesi.4 t? cut. ut quadratum O/5' ad quadratum . & a b cu3. dein eompressione redigi in spatium cubicum minus ace.. Fingatur quocl vis comprimens sit in duplicata ratione densitatis. & gravitas reciproce in ratione duplicata distanti_e. El vice versa.v particulis se muluo fugienlibus com_bositi densifas sit ut comgbressio. qua .. PROPOSITIO XXIII. ut medii densitates ad c D G invicem. ad ... Casus omnes percurrere longum esset. C_eterum per experimenta constat quod densitas aeris sit ut vis comprimens vel accurate vel sahem quam proxime: & propterea densitas aEris in atmosphaera terrm est ut pondus a_ris totius incumbentis.. qu. _l_l | illud quadratum at. hoe est... Ergo.. vires cenlrif ugw 2barNcularum sunt rec_roce 2br@orlionales dislanliis centrorum suorum.. hoc est. densitas erit reciproce in sesquiplicata ratione distantiae. quad.

ad #1 29 cub. Exemplum habemus in corporibus magneticis. ex zequo. Ob eundem particularum numerum similemque situm in utroque cubo. sunt ad vires. Et. vires comprimentes erunt ut latera cubica dignitatis E "+2. & h_e se mutuo prement iisdem viribus. Q. quas singuke exercent in singulas secundum planum fKh in cubo minore.pressio qua quadrature DB urger fluidum. vis compressionis ad vim compressionis ut densitas ad densitatem. & E pro densitate fluidi compressi. quibus premuntur a planis . 293 ex _quo. id est. id est.LIBER S_ C UIVID US. Et universaliter. Simili argumento. fgk. & pressio quadrati 29_P ad pressionem lateris 2925' ut a b quad. & vires centrifugze sint reciproce ut distanti_e dignitas qu_elibet D". quibus h_e pressiones sustinentur. Q. Horum virtus attractiva terminatur fere in sui generis corporibus sibi proximis. aut non longe ultra diffunduntur. Scholill_. est ad pressionem qua quadratum d6 urget fluidum. sunt ut vires quas singul_e exercent in singulas. Et vice versa. in proportione ab ad AB: ideoque vires centrifug_e. Planis fi'GH. cujus index est numerus n. reciproce ut distantiae particularum ad invicem. Si vires centrifugze sint reciproce in triplicata vel quadruplicata ratione distantiarum. si D ponatur pro distantia. pressio quadrati 13t 9 ad pressionem lateris d3 ut ct3 cub. ut a b ad #1 B. 29. ut ab ad #lB. per media cuborum ductis. vires quas particulze omnes secundum plana F Gtt. d b ut summ_e virium.4 C. 29. hoc est. & pressiones laterum 29B. Intelligenda vero sunt h_ec omnia de particularum viribus centrifugis quze terminantur in particulis proximis. hoc est. distinguatur fluidum in duas partes.cujus index est numerus n+2: & contra. ad #t B quad. si particularum vires centrifug_e sint reciproce in duplicata ratione distantiarum inter centra. cubi virium comprementium erunt ut quadrato-cubi vel cubo-cubi densitatum. quas singul_e exercent in singulas secundum planum F G H in cubo majore. £'. Ergo vires. ac. ab.E. Magnetis virtus per interpositam . cubi virium comprimentium exunt ut quadrato-quadrata densitatum. sunt in eadem ratione. summze virium erunt in eadem ratione. fKh exercent in omnes. si vires particularum singularum sunt reciproce ut distanti_e. reciproce ut cuborum latera MB.

quam data vis in data materia dato tempore generare potest. eo major generabitur velocitas. atque . d_ ratione XIX. Nos proprietatem fluidorum ex ejusmodi particulis constantium mathematice demonstravimus. Nam corpora ulteriora non tam a magnete quam a |aminatrahuntur. & materia inverse. XXIV. vires motrices in locis a perpendiculo a_qualiter distantibua sunt ut pondera : ideoque si corpora duo oscillando describant arcus _equales. Id quod per motus legem secundam manifestum est. ceguaZiler distant. & arcus illi dividantur in partes a_quales . SECTIO De moZu _ PROPOSITIO Quaulitatcs VI. erunt velocitates ad invicem in correspondentibus oscillationum partibus. cum tempora quibus corpora describant singulas arcuum partes correspondentes sint ut tempora oscillationum totarum. opus erit vi majori ad _equalem condensationem majoris quantitatis fluidi. An vero fluida elastica ex particulis se mutuo fugantibus constent. in laminafereterminatur. est ut vis & tempus directe. Ouod si particul_e cujusque virtus in infinitum propagetur. sunt in raNone te_orum d_licata " Nam velocitas. qu_estio physica est. ut philosophis ansam pr_ebeamus qua_stionem illam tractandi. Ad eundem modum si particul_e fugant alias sui generis particulas sibi proximas. Jam vero si pendula ejusdem sint longitudinis. THEOREMA fu_z@e_zduHs. ut vires motrices & tota oscillationum tempora directe & quantitates materia_ reciproce : ideoque quantitates materia_ ut vires & oscillationum tempora directe & velocitates reciproce. resistenfia corporu_7¢fune_o_duIorum. Sed velocitates reciproce sunt ut tempora. fztor¢tm centre _tzaterite i_z co1_ori8us osciZlaNonum a celzlro sus_ensionis co_¢osita ex ralione )Oonderum oscillatioJtu_Jz iTt vaczto.294 . ex hujusmodi particulis componentur fluida de quibus actum est in hac propositione. Quo major est vis vel majus tempus vel minor materia. in particulas autem remotiores virtutem nullam exerceant.DE MOT[_)"CORPOR UM laminam ferri contrahitui &-.

Bisecetur idem quovis in medio in C. Corol. quem corpus D tempore non resistente oscillando describit. 5. Factis autem experimentis quam accuratissimis inveni semper quantitatem materi_e in corporibus singulis eorum ponderi proportionalem esse.4 Z/cycloidis arcus. Corot 4. turn comparandi pondera ejusdem corporis in diversis locis. Corot 6. Cord. 7. Corot 2. Unde cum quadrata temporum. ita ut C sit . & cat. Et universaliter. Sed & in medio non resistente quantitas materi_e pendulze est ut pondus comparativum & quadratum temporis directe & longitudo penduli inverse. 295 & velocitates reciproce sunt ut quadrata temquantitates materi_e sunt ut vires motrices & id est. pondera erunt reciproce ut quadrata temporum. ad cognoscendam variationem gravitatis. Cord. oscillaliones in cycloide eodem ternjbore iberagunt. resistilur in ralione mome_ztorztm ternjboris.bore fune_e_zdula fuee in ejusclem gravitalis sjbecijqccemedio non resislente movenlur. & propterea quadrata temporum. Ideoque si tempora sunt _equalia. quoad quantitatem materi_e in singulis. si & tempora & quantitates materi_e _equalia sunt. Corjbora Funeibendula quibus..E. & longitudo penduli inverse. c_eteris paribus. Et hinc liquet ratio tum comparandi corpora inter se. quantitates materize erunt ut quadrata temporum. Q. SJECUND US. sint ut longitudines pendulorum. PROPOSITIO XXV. ut supra explicui. pondera erunt ut longitudines pendulorum. 3. THEOREMA XX.D. ut pondera & quadrata temporum.tIBER ideo tempora directe porum. d__ arcuum _barles _ro_orlionales simul describunL Sit . quantitas materi_e pendul_e est ut pondus & quadratum temporis directe. I. Nam pondus comparativum est vis motrix corporis in medio quovis gravi. in medio quovis. ideoque idem pr_estat in tali medio non resistente atque pondus absolutum in vacuo. quantitates materi_e in singulis corporibus erunt ut pondera. Si quantitates materi_e aequantur. Si pondera sunt _equalia. Cord.

in eadem ratione. Sunto illi C E & O e. Proinde si corpora duo. qua corpus D urgetur in medio non resistente in loco D. Cum autem velocitates in C & 0 sint ut arcus CB. ut arcus O d ad arcum CO. Od proportionales manebunt Z e c 0 in eadem ratione ac sub initio. & arcus reliqui CO. Od erunt in eadem ratione. ideoque detur. & alterum in medio resistente ad locum O. exponetur per arcum Od. Vis qua corpus d in medio non resistente retardatur in E est ut CE. Quare corpora duo D. aherum quidem in medio non resistente ad locum C. & cum resistentia sit ut momeiatum temporis. d simul pervenient ad |oca C & O. OB. D.. Sunto arcus illi . exponatur eadem per datam arcus cycloidis partem C O. cum sit excessus vis Cd supra resistentiam C O. & sumatur arcus 0 d in ratione ad arcum CD quam habet arcus 0 Bad arcum CB : & vis qua corpus in d urgetur in medio resistente. & propterea corpora pergent arcus in eadem-ratione simul describere. erunt velocitates prima_ & arcus primo descripti in eadem ratione. & vis qua corpus d in medio . Proinde vires ipsis CD. 0 B. ideoque erit ad vim. Exponatur vis illa per eundem arcum. 0 d semper erunt ut arcus toti CB. & erit vis acceleratrix qua corpus urgetur in loco quovis D vel d vel E ut longitudo arcus CD vel Cd vel C_'. quos corpora ulterius pergendo simul describunt. & his viribus urgeantur: cum vires sub initio sint ut arcus Ct9 & O B. erunt arcus.296 Di_ MOTU CORPOR UM infimum ejus punctum. & propterea etiam in loco But arcus OB ad arcum CB. & propterea arcus illi reliqui simul describentur.BD & Ba r. d exeant de loco B. Igitur vires & velocitates & arcus reliqui CO.

manent in eadem illa data ratione. auferantur vel addantur ha_ resistenti_e. & in locis _/ & a motum omnem simul amittent. & velocitates in arcuum partibus correspondentibus sint ad invicem ut arcus toti . 297 resistente retardatur in e est ut summa vis Ce & resistentim C O. generabunt velocitates arcubus proportionales. Q.ZIBER SECUNDUS.d. a B in eadem ratione. Q. Ba proportionales sunt arcuum partes quaelibet B D. Isochronae sunt igitur oscillationes torte. Sed in principio motus. corpora D. Ergo velocitates semper erunt ut arcus toti describendi. a centris suspensionum _equaliter distantia. in data illa ratione retardatm. manebunt semper in eadem rafione. vires. arcus. quibus corpora retardantur.D. cum sint arcubus proportionales. Et corpus subinde pergendo ad a. si sint in aliquo easu ut arcus toti. & propterea si sumantur arcus toti M B. resistentiae velocitatibus proportionales. veloeitates semper erunt ut arcus toti: Igitur velocitates. sed reperitur in puncto illo O. B e qu_e simul describuntur. ubi corpora incipiunt descendere & arcus illos deseribere. in cycloide sunt Isochronce. oscillando describant arcus in_equales. oscillaliones XXVI. & arcubus toffs B. erunt differentiae vel Proinde si viribus motricibus a gravitate oriundis. Velocitates igitur & arcus iisdem descripti semper sunt ad invicem in data illa ratione arcuum CB & OB.D. t . guibus resislilur in ralio_ze velocilalum. proindeque velocitates. id est ut O e. Nam si corpora duo.E. Oe proportionales arcus CB. sunt ut arcubus CE. Igitur motus velocissimus in medio resistente non incidit in punctum infimum C. ideoque vires. d simul describent hos arcus. Cord. quo arcus totus descriptus a25' bisecatur.E. THEOREMA XXI. erunt etiam ad invicem ut iidem arcus. 25'd vel 25' E. PROPOSITIO Corporum I I fitne_enclulorum. '& propterea arcus illi simul describentur. OB. qu_e sint ut iidem summ_e ad invicem in eadem arcuum ratione : cumque velocitatum incrementa vel deerementa sint ut h_e differentiae vel summae. iisdem gradibus retardatur quibus antea accelerabatur in descensu suo a 25' ad O.

D. velocilalum. Cord. id est. ut differentia arcuum ad arcum minorem. B. Ideoque resistentia AA in arcu A. in arcubus inzequalibus factarum. & resistentia BB efficit excessum temporis in arcu B supra tempus in medio non resistente. 2. proxime. ut arcus A & B. & brevissimm iisdem temporibus peraguntur ac in medio non resistente. & resistentia corporis in arcu A. Q. CoroL I. pro ratione velocitatis. Si resistentia in arcu B esset ad resistentiam in arcu A ut A B ad A A . ut A A ad B B. id est. Nam corporibus tardescentibus paulo minus resistitur. & corporibus acceteratis paulo magis quam iis qu_e uniformiter progrediuntur: idque quia medium. Nam differentia temporum erit ad excessum temporis in arcu minore stfpra tempus in medio non resistente. quam proxime. Hinc ex oscillationum temporibus. Sed & tempus oscillationum tam brevium quam longarum nonnihil produci videtur per motum medii. in duplicata ratione velocitatum. tempora in arcubus A & B forent a_qualia. quam resistentia in ascensu subsequente qua tempus contrahitur. in medio resistente. erit ad resistentiam corporis in parte correspondente arcus B. vel AB in arcu B. resislilur THEOREMA in du_licala ralione XXII. quze in majoribus arcubus fiunt. propterea quod resistentia in descensu corporis qua tempus producitur major sit pro ratione longitudinis in descensu descript_e. eo quem a corporibus .298 PROPOSITIO Si cor_oribus fun_endulis di_erentiw pora sislenle. Sunt autem excessus illi ut vires efficientes AB & BB quam proxime. inlet erunt oscillalionum DE MOTU CORPORUM XXVII. re- [em2_ora oscillalionum in ejusdem gravitalis arcubus oscillando in medio resis[enle ac tems_eciflcw medio non 2_ro_bartionales quam descri_lis Nam pendulis zequalibus in medio resistente describantur arcus inaequales A. Oscillationes breviores sunt magis isochron_e. tempora sunt paulo majora. quam proxime. per propositionem superiorem. cognosci possunt tempora oscillationum in ejusdem gravitatis specifica_ medio non resistente. Earum vero. efficit excessum temporis in arcu A supra tempus in medio non resistente.E.

C a arcum ascensu descriptum.4 a differentiam arcuum : & stantibus quze in propositione xxv constructa & demonstrata sunt. & . Si cor_borifune_endulo in cycloide oscillanli resislitur i_ ratione rnomentorum lern_boris. qua corpus oscillans urgetur in loco quovis /).E.LIBER SECUN.D US. in posteriore minus. / \_. id est. cycloidis principio seu puncto altisad resistentiam ut arcus cycloidis & punctum infimum Cad arcum ut cycloidis totius arcus. ad arcum . vis gravitatis. in ascensu minus quam pro ratione velocitatis.. in eandem plagam pergendo. id est (si arcus duplicentur) penduli longitudo. ac proinde magis vel minus cum corporibus motis conspirat. qui semissis est differentiae illius M a. seu dupla O. Designet B C arcum descensu descriptum. ad vim resistenti_e ut arcus CD ad arcum CO. erit vis. THEOREMA XXIII. 299 accepit motu. e c o z qua corpus oscillans urgetur in simo.d a. Ideoque vis." PROPOSITIO XXVIII. & ex utraque causa tempus producitur. ad _enduli longitudinern du_blicatarn.eril ejus resistenlia ad vim gravitatis ut excessus arcus descensu [oto descri_li supra arcurn ascensu subsequenle descri_turn.D. . Pendulis igitur in descensu magis resistit. in priore casu magis agitatur. erit inter punctum illud supremum C 0.

& C Z semissis arcus cycloidis totius. sint ut arcus CZ.. ut (si erigantur perpendicula 0/('. qua_sitad aream PIE Q ut arcus quilibet CD ad arcum B C descensu toto descriptum. PROBLEMA VI. B. P. Sit B a arcus oscillatione integra descriptus. ea lege. Secetur recta infinita 0 Q in punctis 0. CB. P L Q E. & areaIEFad aream IL Tut OQ ad OS. ratione Posilo quod cor_bori in cycloide oscillanti resistitur in duplicata velocitatis : invenire resistenliam in locis sinffulis. D.300 PROPOSITI0 DE MOTU CORPO. Et si perpendicu]o _RG abscindatur area hyperbolica P I G R. S T. CD. & per puncture f agatur K F parallela asymptoto 0 Q occurrens asymptoto 0 A" in A". & perpendiculis S T & Q E in L & F) fuerit area hyperbolica P !E Q ad aream hyperbolicam P ITS ut arcus B C descensu corporis deseriptus ad arcum i c s P rR q M Ca ascensudescriptum. S. longitudini penduli _equalis. & arcusilli sintut area_ . PL QE in T. ar ut ea_ IEfi'--IGH ad aream PZ_ArM. & quzeratur resistentia corporis in loco quovis D.eritresistentia in ]oco D OR ad vim gravitatis. Z & E. Q. Nam curevires a gravitate oriunda_ quibuscorpusinlocis Z. Dein perpendiculo _/_r_abscindatur Narea hyperbolica P f_ArM qu_c sitad aream hyperbo]icam_PZL" Q ut arcusCZ ad arcum B C descensu descriptum. sitque C infimum cycloidis punctum. a urgetur. 0 Q describatur hyperbola TfGE secans perpendicula ST. Ca. centroque 0 & asymptotis 0 A.RUM XXIX.

Rr Et are_e _-_ IEF--IGllincremenRr tum G H k g-. decrementum ideoque RGgr. 3o_ PIIVM.. & R pro resistentia ponatur. ut HG OR _ IEF ad ORx GR 0Q seu OPx ad ut ORxHG--o-- P I. & producatur r g ad h. cum resistentia per hypothesin sit ut quadratum velocitatis. Est itaque incrementum velocitatis ut V--R & particula illa temporis in qua factum est conjunctim: Sed & velocitas ipsa est ut incrementum contemporaneum spatii descripti directe & particula eadem temporis inverse.R . hm per additionem _equalium momentorum pergent esse a_quales. PIGR. PIEQ. incrementum resistenti_e (per lem. & _equalibus itidem momentis . Sit insuper D d spatium quam minimum a corpore descendente descriptum. PfGR decrementa. & area Z in ratione P!GR--Z. r g comprehensam . ut momentum spatii & V--R conjunctim. si pro vi V scribatur ejus exponens P I G R. decrementum Ouod si V designet vim a gravitate oriundam. R Igitur si area _ R Ggr IEF--IGH detur. ut PIGR my. seu R r x H G-. PITS. U nde. erit Y.o--_ I E F. hoc est (ob _equalia 0 R x H G. si momentum spatii detur. atque ideo. ut V-. Et propterea si area_ Y & Z simul incipiant & sub initio mquales sint. erit ad arem IEF PIGR RG. id est. exponantur turn arcus turn vires per has areas respective.LIBER S_CUIVDUS. PIHR & PIGR+ IGH) ut OR O ___R IEF OQ atque are_ OR x GR. crescunt area Y in ratione PIG R mY. ut sint G tth g. ORHK PIGR+IGH-dicatur incrementum ad O P IK. id est. n) erit ut velocitas & incrementum velocitatis conjunctim. Igitur area P IGR per datorum momentorum subductionem uniformiter decrescente. area_ PIG Y ut PIGR--Y. arcui describendo C D proportionalem. & exponatur idem per aream quam minimam R G g r parallelis R G. 0 R x HR---OPIK. & R GK r contemporanea arearum OR IGtt. seu RrxR(. qua corpus urgetur in D.O Q I E F. erit V-R vis tota qua corpus urgetur in D. & resistentia R exponatur per aliam aliquam aream Z.

diminuetur. ut resistentia ad gravitatem. Et contrarium eveniet ubi resistentia diminuitur. Est igitur resistentia in loco infimo Cad vim gravitatis... OP ut area _ ZEfl' ad aream PI_/V_71/I. F __. qui in ascensu corporis describitur. Et area Y seu oQ OR IEF--IGH incipit desinitque ubi nulla est. resistentia citius evanescet quam area Y.E. Fit autem maxima. c _jj_-_ D . i. Eo enim in casu momentum ejus (nimirum P I G R --Y) evadit nullum. Q. Proindeque area_ ill_e simul incipiunt & simul evanescunt.D. & puncto in quo motus omnis una cure rcsistentia cessat propius accedente ad puncture C. . per quam resistentia exponitur. CoroL 2. & propterea est ad aream P I2VM per quam gravitas exponitur. 0 S P . velocitas una cure arcu iI]o Ca. Cord.. Et vicissim. & in fine motus ubi arcus CD arcui OR Ca _equatur & R G incidit in rectam S Z'. in principio motus ubi arcfis C/9 arcui C_' sequatur & recta R G incidit in rectam QE. & propterea semper sunt OR _equales. si simul incipiunt & simuI evanescunt. J"R Q Mc !EF & ZGZ-Z _equalia sunt: hoc est (per constructionem) ubi recta R G incidit successive in rectas Q _" & S T.302 DE MOT:-) CORPORUM subinde decrescentes simul evanescent. ideoque ubi o0 j J/ L . hoc est. Jam vero area Z incipit desinitque ubi resistentia nuIIa est. a_quaIia habebunt momenta & semper erunt acquaIes : id adeo quia si resistentia Z augeatur. ubi area PIHR est ad aream IEF ut 0 R ad 0 Q. . Igitur area _ ZEF--IGt-Z _equalis est areae Z.

secundum tangentern ad longitudinem penExponatur igitur vis . visum est propositionem sequentern subjungere.' tum C reprzesentabit infimum cycloidis punctum. oscillatione tus. _n"ad singula ejus jOuncla D erigantur ad longiludinem _enduli ut resislenlia peri)endicula D K. ivl1_1 a (2 O d D B vis a gravitate oriunda. per rectam illam sibi _equalem a B.///.///3'.LIBER SEC UND US. 3o 3 CorM. Si recta a B tequalis sit cycloidis arcui quem corjbus oscillando describit. K _A. 3. integra descripqui describerein C. eamque habebit rationem dull quam habet vis in /9 ad vim gravitatis.Hinc etiam innotescit velocitas in locls singulis : quippe qua: est in subduplicata ratione resistenti_e. quce sing cor_boris in arcus ibunclis cor- re_ondentibus ad vim gravilatis : dico quod differenlia inter arcum descensu tolo clescrijMum _ arcum ascensu iota subsequenle descriiblum. & punc& erit CZ) ut tequalis eril arece B K a a Exponatur enim turn cycloidis arcus. qua corpus in D eycloidis urgetur. PROPOSITIO XXX. & ipso motus initio _equatur velocitati corporis in eadem cycloide sine omni resistentia oscillantis. ducla in arcuum eorundem semisummam. tum arcus tur in vacuo per longitudinem . THEOREMA XXIV. jber_endiculis omnibus D K occu_balce. C_eterum ob difficilem calculum quo resistentia & velocitas per hanc propositionem inveniendre sunt. Bisecetur .

erit M locus ad quem deinceps sine ulteriore resistentia ascenderet..304 . Sed & ob similia triangula fi'mf fi'hg.) Exponantur itaque hae velocitates per perpendicula ilia DE. 8: vis gravitatis per longitudinem D_K in ea ratione ad longitudinem penpen- habet resistentia ad gravitatem. _ V i K A. Et si centro C & intervallo CF describatur circulus fi'fM occurrens rectis de & A 29 inf& _. F/_ seu M. a resistentia O/t" genitum. de circumferenti_e occurrentibus in _" & e. descendendo a puncto B. (Patet hoc per prop._M_N ¢* C 0 dD B tium quam minimum 29d. Describat autem corpus tempore quam minimo spatium 29 d. & velocitatis D fi" decrementum fig. sitque 29fi" velocitas quam acquirit in 29 cadendo de 29 in medio resistente. dull. ItemFh ad F g ut DEad CF. qua_ . & ex _equo perturbate.'. ex resistentia medii amittit.. erit 29K exponens Centro C & intervallo CA vel C29 construatur semicir- culus B_'eA. & si in D E capiatur duli quam resistenti_e./V ad Ddut Dli" ad CFseu CM. FD C. acquireret in locis 29 & d. Lit lib. erit ad velocitatis ejusdem incrementum fm a vi CA)genitum. & erectis perpendiculis/9 E. & M_/V erit decrementum ascensus ex velocitatis illius amissione oriundum. erunt h_ec ut velocitates quas corpus in vacuo. ut vis generans 29K ad vim generantem C29. ideoque summa omnium M_/Vx CM _equalis erit summae omnium D d x D !l'. & sumatur car _equalis Cg: erit N locus ad quem corpus deinceps sine ulteriore resistentia ascenderet.PORUM ilia per longitudinem' CD. de. I. Ad punctum mobile M erigi semper intelligatur ordinata rectangula _equalis indeterminat_e C M. & dfvelocitas quam acquireret in d. estfm ad fi'm seu D d ut CA) ad D F . describendo spa- " __.DE MOTU COR. Ad df demittatur perpendiculum Fro. Unde etiam si figdesignet velocitatis momentum quod corpus 29.. & ex _equo F g ad D d ut D K adD/.

0uod si resistentia 219K sit in duplicata ratione velocitatis. sit 0 U exponens resistentiae in puncto medio 0. Proinde cum 29 a in medio resistente.ZIBtSR SEC UA_D:?. figura 29_&? V Z'a fere parabola erit verticem habens V & axem 0 /7. Q. Est igitur A a x 29 0 ad 0 V x 290 ut area ellipseos hujus ad 0 Vx 29 O: id est. 305 motu contlnuo ducatur in totam longitudiner_ A a . xxvrH demonstratum est. Quare cum D/t'sit exponens resistentiae. Cum resistentia velocitati propor_ tionalis supponatur. 0 U descripta. areze 29 A" 17 Ta. ut est Ba ad Bzq . ideoque zequalis erit rectangulo sub _ 29 a & 0 V quam proxime.A a ad longitudinem penduli. eique aequale rectangulum _.E. erit resistentia ad gravitatem ut ½_4 a ad longitudinem penduli .4 a ad longitudinem penduli ut corporis oscillantis resistentia in 0 ad ejusdem gravitatem. figura/3' A" Ta rectangulum erit sub B a & D K. omnino ut in prop. Nam si corpus. Nam si uniformis sit resistentia D A'. & D A* aequalis erit ½A a.. sive ut : : ad 7 circiter : Et propterea __. Carol.. oscillatione integra describeret longitudinem 29A.4a x 29 O.1. ideoque 0 V zequalis _ A a : & propterea corporis oscillantis resistentia in 0 ad ipsius gravitatem ut _.} 29 a & A a zequale rectangulo sub _-29 a & 0 V. ideoque velocitates in singulis ipsius B a punctis.' & ellipsis 29R VSa. aequabit quamproxime. ideoque figura 29K V Ta ellipsis erit quam proxime.4 a erit aequale rectangulo sub 29 a & D_R". & inde rectangulum sub . ideoque summze omnium D d x D _/t". & P zq in medio non resistente aequalibus circiter temporibus describantur. & trapezium ex illo motu descriptum sive huic mquale rectangulum s/ a x _ a/5' a_quabitur summ_e omnium /I[/V-x C/k/. id est. centro O. Si resistentia sit tit velocitas. Hinc ex lege resistenti_e & arcuum Ca. figura 29K Ta ellipsis erit quam proxime. C27 differentia .4 a colligi potest proportio resistentize ad gravitatem quam proxime. Est igitur rectangulum sub . sint quam proxime ad velocitates in punctis correspondentibus longitudinis B A. U . in medio non resistente. & longitudo penduli exponens gravitatis. A a ad 0 V ut area semicirculi ad quadratum radii. 29 a & _. figuram 29K V Z'a. semiaxibus 029.D.. erit velocitas in puncto D in medio resistente ut circuli vel ellipseos super diametro 29a descripti ordinatim applicata . velocitas in loco quovis D foret ut circuli diametro A/] descripti ordinatim applicata DE.

in rebus practicis abunde satis aceumtas esse censeo. Q. & propterea A a ut resistentia. )Oartibus 2#ro_bortionalikus augeatur vel minuatur in data differentia inter arcum desco_su descri)Otum dS arcum suksequente ascensu descri_tum. . CorM. Ca differentia .306 . Si resistentia sit in duplicata ratione velocitatis. 2t. 29. hoc est. Cord. si maneat longitudo a 29. ideoque est ut retardatio tota eique proportionalis resistentia retardans. Nam cure ellipsis vel parabola t7 R VSa congruat cure figura 29 K V Ta in puncto medio /1. auKebilur vel diminuetur _n eadem ratione. hzec si ad partem alterutram 29R V vel USa excedit figuram illam. Oritur enim differentia illa ex retardatione penduli per resistentiam medii. In superiore propositione recta:ngulum sub recta { a 29 & arcuum illorum C29. PROPOSITIO Si corjhoris oscillantis XXXI.4 a & { a 29 est ut a 29 & resistentia conjunctim.DE M02 U COR. i. descri_torum raNone . in ratione resistentim. resistentia in THEOREMA sinKulis arcuum XXV. differentia illa erit in duplicata ratione arcus totius : & contra. Proindeque rectangulum sub -. augetur vel diminuetur in ratione ordinatim applicatarum 29 K. & sic eidem mquabitur quam proxi/ne.POR UM Atque has eonclusi6ne'.//a _equalis erat area_ Big 7"a.E. deficiet ab eadem ad pattern alterarn. differentia arcuum in eodem medio erit ut arcus totus descriptus : & contra.MN _ C 0 d D B Et area illa. Unde si resistentia sit ut velocitas. ideoque est ut longitudo a 29 & resistentia conjunctim. 2.

si resistentia sit in triplicata vel alia quavis ratione velocitatis. quorum ope notarem longitudines arcuum a pendulo descriptas. arcum digitorum fere quatuor: idem oscillationibus 164 amisit octavam motus sui partem. inveniri potest ratio incrementi ac decrementi differentiae hujus pro longitudine arcus descripti. totaque oscillatione prima. sic ut ultimo suo ascensu describeret arcum digiti unius cum tribus partibus quartis digiti. Igitur differentia inter arcus descensu primo & ascensu ultimo descriptos. Eadem erit lex & ratio resistenti_e pro velocitate. Si primo descensu descripsit arcum digitorum quatuor. diametro digitorum Londinensium 6_. sexdecim. triginta duorum vel sexaginta quatuor. habebitur etiam ratio incrementi ac decrementi resistentia_ pro velocitate majore vel minore. Ex his propositionibus. Et si resistentia sit partim in ratione simplici velocitatis. & e regione puncti illius collocavi regulam in digitos distinctam. Si pendulum deducebatur a perpendiculo ad distantiam duorum digitorum. ita ut inter uncum & centrum oscillationis globi distantia esset pedum IOL In filo punctum notavi pedibus decem & uncia una a centro suspensionis distans. ita ut ascensu ultimo describeret arcum digitorum 3{. per oscillationes pendulorum in mediis quibuscunque. 35{.LIBER SECUNDUS.fabricatum. Corol. ex descensu & ascensu subsequente composita. Scholiura Generale. respective. qu_e est differentiae illius pro longitudine arcus. invenire licet resistentiam mediorum. 18½. pendulo in_equales arcus successive describente. & inde demittebatur. CoroL 5. Si primo descensu descripsit arcum digitorum octo. amisit octavam motus partem oscillationibus 12I. . amisit octavam motus partem oscillationibus 69. 3. Globum ligneum pondere unciarum Romanarum _ "7_. 9_. partim in ejusdem ratione duplicata. Ideoque si. 4. erat in casu primo. Deinde numeravi oscillationes quibus globus octavam motus sui partem amitteret. 307 Corol. Et universaliter. differentia erit partim in ratione arcus totius & partim in ejus ratione duplicata: & contra. filo tenui ab unco satis firmo suspendi. ita ut toto suo descensu describeret arcum duorum digitorum. differentia erit in eadem ratione arcus totius : & contra. Aeris vero resistentiam investigavi per experimenta sequentia.

Cum velocitates maxim_e sint in cycloide ut semisses arcuum oscillando descriptorum. digitorum }. ubi tardius. & diminui. B. 2. 2 prop. & prodibit arcuum 1 differentia "_ =A+B+C in casu secundo.308 .oooo 916 V + o. & fingamus quod differentia arcuum 8 sit AV+ BV_-+CV . Est igitur V2: ut o. e_edem sumenda_ sunt arcuum differentiae qu_e fuerunt in circulo observatm. in circulo veto ut semissium arcuum illorum chordal. I6 analogae. velocitates vero maxima_ ponend_e sunt arcubus vel dimidiatis vel integris. differentia arcuum 2 A+8B+I6C 35} =4 in casu sexto. in ratione semissium arcnum ad eorundem chordas. 8 respective. tertio. hoc est. 7}. _ partes digiti respective. erit _-_. in duplicata circiter ratione arcus ad chordam. & propterea (per corol. 8.0029558 .oo29558. ubi celerius movetur. quinto.DE MOTU CORPOR UM seeundo. in utraque curva : deberent enim differentiae illa_ in cycloide augeri. quamproxime. ob velocitatem in ratione illa simplici auctam. I. i2i 8 in casu quarto. 4. Itaque ut reductio fiat ad cycloidem. analyticam. numeris 1 . & -_=_6A+64B+256C 95 his a_quationibus. 60. _. differentia arcuum descensu & subsequente ascensu descriptorum. C quantitates dat_e. sexto. H_e autem in majoribus oscillationibus sunt in duplicata ratione arcuum descriptorum quam proxime. quarto & sexto numeros i. in minoribus veto paulo majores quam in ea ratione. 3o. Et ex per debitam collationem & reductionem B=o. i.ooIo847. ideoque paribus arcubus majores sint in cycloide quam in circulo. fit A=o. xxxI libri hujus) resistentia globi. i2o descriptus fuit. 4 & I6 pro V. paulo major quam in ea ratione. 2. est in duplicata ratione velocitatis quam proxime. _. & C=o.oooo916. sintque A. Designet jam V velocitatem maximam in oscillatione quavis. una cum quadrato temporis. pater arcuum differentias (qu_e sunt ut resistentia & quadrature temporis conjunctim) easdem fore. quarto. }..oo Io847 V _+ 0. una cum resistentia. qua arcus digitorum 3}. in eadem duplicata ratione. & in oscillatione una mediocri. tempora autem in circulo sint majora quam in cyctoide in velocitatis ratione reciproca._. Scribamus ergo in casu secundo. Dividantur e_e differentiae per numerum oscillafionum in casu unoquoque. 4. I5.

B & C scribantur BV_+_ . ad quam motum penduli supra reduximus: & propterea velocitas illa aequalis erit velocitati quam globus. vel (si resistentiae pars ilia sola spectetur qua est in velocitatis ratione duplicata) ut o.56752 ad 213. ut i ad 376_. & propterea aequalis digitis I5.4. 309 ad ubi cum (per coroUarium propositionis xxx applicatum resistentia globi in medio arcus oscillando descripti. qua_ sit ad ejus pondus ut o.56752 ad 12 I.oo3o345 ad raI. perpendiculariter cadendo & casu suo describendo altitudinem arcus illius sinui verso aequalem. ut o. idque in cycloide. sit ad ipsius pondus ut _T A V+_ ad longitudinem penduli . id est. non incidit in punctum infimum arcus descripti.o41748 ad t2I. Unde cum pon- . in sexto 16 : erit resistentia ad pondus globi in casu secundo ut o.617o 5 ad I2i. in casu secundo designer i. ob resistentiam aeris. in sexto ut o. erat 8 I2o--9-_ seu iI9_ digitorum. Quare velocitas ea ipsa est quam corpus cadendo & casu suo spatium 15. Et propterea cum radius esset t2I digitorum. si pro A. id est. Est autem sinus ille versus in cycloide ad arcum istum 62_ ut arcus idem ad penduli longitudinem duplam 252. Experimento autem hydrostatico inveni quod pondus globi hujus lignei esset ad pondus globi aquei magnitudinis ejusdem ut 55 ad 97: & propterea cum i2I sit ad 213. Tall igitur cure velocitate globus resistentiam patitur. in quarto 4. & longitudo penduli inter punctum suspensionis & centrum globi esset i26 digitorum. sed in medio fere loco arcus totius versatur : h_ec eadem erit circiter ac si gl0bus descensu suo toto in medio non resistente describeret arcus illius partem dimidiam digitorum 62_.oo22169 V '_ ad longitudinem penduli inter centrum suspensionis & regulam.6I 705 ad I2I.LIBER & propterea hunc casum) S. Quoniam corporis oscillantis velocitas maxima. erit resistentia globi aquei praefata cum velocitate progredientis ad ipsius pondus ut o.ECUND US. 3 tier resistentia globi ad ejus pondus. 3 velocitas est V. Arcus quem punctum in filo notatum in casu sexto descripsit. ad I21 digitos.CV _ numeri inventi._. arcus quem centrum globi descripsit erat I24_ digitorum. U nde cum V. 4 in eadem ratione.278 digitorum describendo acquirere posset. oooo583 V+o.278.ooo7593 V "_ +o. acquirere posset. in quarto ut o.

manifestum est quod vis resistentize eodem tempore uniformiter eontinuata tollere posset vdocitatem minorem in ratione i ad 376_. . & loeo infimo stant numeri oseillationum. veloeitatis I totius partem • Et propterea quo tempore globus.310 . In sequente tabula numeri supremi denotant longitudinem arcus deseensu primo descripti. Calculum tenter qui volet. Oescensus jbrhmts fl S£eIlSUSfglll'_lZlS zVumerous Osci/{a/. Desccnszts)Orimzts Ascensus ultimzts NztmerztsOsciHa/. ea cum 376-_ velocitate uniformiter continuata. secunda numerum oscillationum quibus ejusdem pars quarta amissa fuit. Descensus )Orimzts Asce_zsus ztlNmzls ATumc'rus Osci]#tt.oma. Tabularum subsequentium prior exhibet numerum oscillationum quibus pars octava motus totius cessavit. I 7 u 226 l _ 2 " _ 228 2 1 4 8 t 3_ 7 i93 ]4o 4 3 420 8 6 318 16 14 90} 16 ]2 204 32 28 53 32 24 ]2I 64 56 3° 64 48 70 quintam & ]_ 5]0 518 In tabula priore seligendo ex observationibus tertiam. seu digitorum 3_7 . in digitis & partibus digiti expressam: numeri medii significant longitudinem arcus ascensu ultimo deseripti. longitudinem semidiametri suae.zarzma 263 suspendi filo eodem. quo tempore globus eum velocitate uniformlter continuata describat longitudinem digitorum 3o. veloeitatem illam omnem in globo cadente generare posset. hoe est.D. Experimentum descripsi tanquam magis aceuratum quam cum motus pars tantum octava amitteretur. 2 4 1½ 3 374 272 8 6 I62{ 16 12 83½ 32 24 4I_ 64 48 22_- Postea globum plumbeum diametro digitorum 2. describere posset. & numerabam oscillationes quibus data motus pars amitteretur.556. eodem amitteret motus sui partem 1 Numerabam etiam oscillationes quibus pendulum quartam motus sui partem amisit. sic ut inter eentrum globi & punctum suspensionis intervallum esset pedum I0_-.E MOTU CORPOR UM dus globi aquei. & pondere unciarum ]¢.

Arcus ascensu ultimo post oscillationes quinque ab eodem nodo descriptus 28 dig.in o. Ha_ vero _equationes reductm dant A = o.oo2217 ad 26_. ut 7'_ ad t. 4.ooo9 V + o. quam habet o.. B =o. & inde didici quod resistentire globorum. seu 1i_ & _ quamproxime. 3 11 septimam.seu Io{ ad I non longe abest a diametrorum ratione dupli13 cata __ ad _. Arcus primo penduli descensu a nodo descriptus 32 dig. . in septima 3_ = 16 A + 64 B +256 C. sed majorem tamen inveni quam partem tertiam resistentim totius minoris penduli. in quinta _-_ = 4 A + 8 B + 16 C.ooo659 V _ ad i2I digitos. Diametri globorum duorum erant 63 & 2 digitorum. Hanc accurate definire non potui. Differentia arcuum 4 dig'.ut o. C=o. h_ec erit ad pondus globi ut o. Nam ratio 7_--_ ad I--{.ooo297. & exponendo velocitates maximas in his observationibus particulatim per numeros I. & generaliter per 1 quantitatem V ut supra : emerget in observatione tertia _ = A + B 193 2 8 + C. sunt quam proxime in duplicata ratione diametrorum. ooo879. Et inde prodit resistentia globi cum velocitate V moti in ea ratione ad 3pondus suum unciarum 26¼. Summa arcuum seu arcus totus oscillatione mediocri descriptus 6o dig.ooo659 . I6 respective.LJBER SECUND US.ooo659 V_ ad penduli longitudinem 12I digitorum.& 4. inter punctum suspensionis & nodum in filo IO9{ dig. dempta fili resistentia. Erat autem hmc pars resistenti_e in experimento primo ad pondus globi lignei unciarum 57#.oo22i 7 V" ad i2i : & inde fit resistentia globi lignei ad resistentiam globi plumbei (paribus eorum velocitatibus) ut 57_ in o. Longitudo penduli inter punctum susponsionis & centrum oscillationis erat digitorum I221. qum certe permagna erat. Cure resistentia fill in globis majoribus minoris sit momenti. Et si spectemus cam solummodo resistentim partem qu_e est in duplicata ratione velocitatis.oo_414.ooo2o8 V_r+ o. & harum quadrata sunt ad invicem ut 471. Ergo resistentire globorum _equivelocium erant in minore ratione quam duplicata diametrorum. id est. At nondum consideravimus resistentiam fill. tentavi etiam experimentum in globo cujus diameter erat I8_ digitorum. ac de pendulorum inventa resistentia subduci debet. Ejus pars decima seu differentia inter descensum & ascensum in oscillatione .

Deinde si arcus descriptus augeretur in ratione I24:_ .dig. maneret vero arcuum descensu & subsequente ascensu descriptorum differentia o. oscillatione mediocri a centro globi descriptum" 8: ita differentia y ad differentiam novam o.396. Et haec differentia ducta in pondus globi penduli. . paribus velocitatibus. ideoque evaderet _._[ sunt ut 7.E AIOTU COR_DORU_II mediocrl _ dig. quod erat unciarum 2o8. sunt etiam.. quod a puncto suspensionis digitos I26 distabat.d 3r2 D. differentia ista o. Rursus ubi pendulum superius ex globo ligneo constructum centro oscillationis.4475. id est. I36 & 45.o9 6". id est. & harum quadrata 35I_5 & 47. suntque ut resistentke directe & pondera inverse. ut globorum resistenti_ 7 & _ quamproxime. ut 7 & I. producit 318. qua_ est in duplicata ratione velocitatis. Si longitudo penduli.4_-_:_ digitorum. Haec ita se haberent. ut 45. describebat arcum totum I_. quam quze ex fili resistentia oriri pomit. Differentia rationum haud major est. oscillatione mediocri a nodo descriptus ad arcum totum 67_. Nam differentiae oriuntur ex resistentiis. & longitudo ejus inter punctum suspensionis & centrum oscillationis esset i26 digitorum. Duxi autem differentias haste in pondera globorum.438 & t.453 quamproxime.producit 49. Igitur resistentiarum partes illa_ qua: sunt. manente longitudine arcus descripti. Pars autem resistentim globi minoris. tempus oscillationis augeretur & velocitas penduli diminueretur in ratione illa subduplicata. differentia arcuum deseensu & subsequente ascensu descriptorum foret 1. Sunt igitur resistentize ut numeri 318. ideoque partes illa_ sunt ut 318.5295 digitorum.396. Ergo si pendulum describeret arcum totum I24g_ digitorum. ut quadrata velocitatum. augeretur in ratione 126 ad 122½. & pars resistenti_ globi majoris propemodum a_quatur ipsius resistentia_ toti. Ut radius Io9_ ad radium i22½ ita arcus totus 60 dig.ratione.61675.4475. ut quadrata diametrorum globorum._36 & 49. ad 67_. I26 8 differentia arcuum descensu & ascensu descriptum fuit inI2I 9_ qua_ ducta in pondus globi. id est. ex hypothesi quod resistentia penduli esset in duplicata ratione velocitatis.56752 ad o. ut invenirem eorum resistentias.i36. Sunt autem globorum diametri I8-_& 6_.5295. paribus globis.4475 augeretur in duplicata illa . erat ad resistentiam totam ut o.453 ad 49. quod erat unciarum 57J_.

Optarim itaque. ideoque resistentia penduli in aqua est ad ejus resistentiam in aere ut 535 . 8. maximus non erat perfecte spheericus. A rcus dcsccnsu _primo a punclo in ) filo notato dcscri. existente videlicet longitudine penduli a puncto supensionis ad puncturn quoddam in filo notatum 126 digitorum.& i_ in aqua amissi sunt. motus _equales oscillationibus 535 in aere._ _ _ ¼ . dig#orum j Numcrus Oscillationum in aqua _v"9 I_ 3 Numcrus Oscillationcm in acre 85½ 287 535 Ix¼ 12. Arcam ligneam paravi longitudine pedum quatuor. quibus motus idem ac prius amitteretur . quibus usus sum in his experimentis. cum demonstratio vacui ex his dependeat._ digitormn j 48 24 I2 6 3 Arcuum diffcrcntia motui amisso [ 16 8 4 2 I profiortionalis.LIBsER SECUNDUS.unciarum. ex progressione experimentorum colligetur quid in globis adhuc majoribus evenire debeat. Paribus igitur pendulorum velocitatibus motus zequales in aere oscillationibus 535 & in aqua oscillationibus i_ amissi sunt. Hanc operculo nudatam implevi aqua fontana.dz_itorum _ 64 32 I6 8 4 2 I__7 I 3 a ¼ ½ . latitudine & altitudine pedis unius. de calculo accurato in experimento non saris accurato minime sotlicitus. 32 . & propterea in calculo hic allato minutias quasdam brevitatis gratia neglexi . At si oscillationes in aqua in ea ratione accelerarentur ut motus pendulorum in medio utroque fierent _equiveloces. ad oscillationis autem centrum 1343 digitorum.] I3_ In experimento column_e quartze.ptus. diametro 34 digitorum movebatur ut in tabula sequente descripsimus. Si globi sumantur in proportione geometrica. Jam vero conferendo resistentias diversorum fluidorum inter se tentavi sequentia. Globus autem plumbeus pondere 166_. puta quorum diametri sint digitorum 4. maneret numerus idem oscillationum i_ in aqua. 313 Czeterum globorum. Erant quidem oscillationes in aere paulo celeriores quam in aqua. ut experimenta cum globis & pluribus • & majoribus & magis accuratis tentarentur. fecique ut immersa pendula in medio aquae oscillando moverentur. ob resistentiam auctam & simul quadrature temporis diminutum in eadem ratione ilia duplicata. 16._ x_ A rcus asccnsu ultimo dcscriptus.

} & 8 A+64 C=428o seu A+8 C =535. qu_eque sola in corporibus velocioribus consideranda venit. ut 6 Ii_r 1. Quare in casu columnae quarta_. sit ad resistentiam ejusdem penduli totius. superior & major proxime supra aquam filo affixus esset. resistentia augebatur in duplicata ratione velocitatis quam proxime. ut I3@+48_ seu 611-} ad 48_. adeo ut penduli in aqua oscillantis resistentia illa. scribamus in his casibus i & 8 pro velocitatibus. ad densitatem aeris quamproxime. cum sit ut_ AV+ CV "°. & idcirco resistentia penduli in aqua est ad resistentia_ partem illam in aere. qua_que sola in motibus velocioribus consideranda venit. quae velocitatis quadrato proportionalis est. cujus diameter erat digiti unius. hoc est. eadem cure velocitare in aere oscillantis. & differentia ilia arcuum in casu columna_ quartm ad differentiam in 2 ad 1--6-6 535 85. immergeretur . seu ut 85_. & in aere oscillando. in hanc incidi. resistentia tota est ad partem suam quadrato velocitatis proportionalem. & cure velocitas maxima in casu columnm quartm sit ad velocitatem maximam in casu co|umna_ primm. ut 850 ad 1 circiter.ad 4280. Nam si g|obus pendulus. adjuvaret motum penduli .314 DE MOTU CORPORUM ad I_. qua_ esset ut quadratum velocitatis. ubi velocitas erat 1.}.0 ad 48& & 535 ad 1-_ conjunctim. & fiet A+C=85. & motum aqum cedentis prm angustia sua nimis impediebat. Id tentabarn construendo pendulum ex globis duobus. sed (quod mirum forte videatur) resistentia in aqua augebatur in ratione velocitatis plusquam duplicata. ut i ad 8. atque 85} & 428o pro differentiis arcuum. indeque per reductionem eequationum proveniet 7 C=449. quod arca nimis angusta esset pro magnitudine globi penduli. Si penduli in aqua oscillantis ilium totum fuisset immersum. erit ut I3@ V+48_ V S. Ha_c est proportio resistentiarum totarum in casu columnm quartm.maxima V moto . quorum inferior & minor oscillaretur in aqua. id est. ut densitas aquae casu columna_ primze ut In hoc calculo sumi quoque deberet pars illa resistenti_e penduli in aqua. ut 571 ad I. resistentia ejus fuisset adhuc major. Designet jam A V + C V _ differentiam arcuum in descensu & subsequente ascensu descriptorum a globo in aere cum velocitate . Ejus rei causam investigando.} & C=647_ & A=2I_ : atque ideo resistentia. quze quadrato velocitatis proportionalis est.

ut densitas argenti vivi ad densitatem aqum. pari densitate. & diameter globi penduli quasi tertia pars digiti. 315 hoc modo in- eumque diuturniorem redderet. Verum in liquoribus. Ad filum autem proxime supra mercurium affixus erat globus alius plumbeus satis magnus ad motum penduli diutius continuandum. in aqua seu dulci seu salsa. aqua quam spiritus vini. Nam fluida tenaciora. ut in aere. ac metallis liquefactis. puta cujus diameter esset quasi { vel _ partes digiti.LIBER SECUNDUS. deberet etiam vas ampliari. mogul amisso 2broibort. calidum quam aqua pluvialis. in oleo a fmcibus per destillationem liberato & calefacto. Turn vasculum. qui tam fluidi sunt ut in vasis agitati motum impressum diutius conservent. & siqui sint alii. in spiritibus vini. nullus . Ampliato globo. quam habet humerus 12 vel io ad I circiter. effeci etiam ut pendula ferrea oscillarentur in argento vivo. Experimenta autem stituta se habebant ut in tabula sequente describitur. effusique liberrime in guttas decurrendo resolvantur. terebinthi & salium. & ex jam descriptis satis liquet resistentiam corporum celeriter motorum densitati fluidorum in quibus moventur proportionalem esse quam proxime. invenirem proportionem resistentiarum : & prodiit resistentia argenti vivi ad resistentiam aquae ut 13 vel I4 ad I circiter: id est. Numerus Oscillationum 12 6 3 1½ _ 4 2 I ½ _ or°8 6½ I 2_1 211 34 _ _ 53 62{ Conferendo resistentias mediorum inter se. prodibat resistentia argenti vivi in ea ratione ad resistentiam aquae. oleoque vitrioli & mercurio. implebam vicibus alternis argento vivo & aqua communi. Ubi globum pendulum paulo majorem adhibebam. ut pendulo in fluido utroque successive oscillante. ut oleum frigidum quam calidum. Constitueram quidem hujusmodi experimenta in vasis majoribus & in liquoribus turn metallorum fusorum. M rcus descensu ibrimo descri_tus 16 8 4 2 I ½ Arcus ascensu ultimo descriibtus A rcuum diff. propterea quod in his ultimis vas nimis angustum fuit pro magnitudine globi immersi. Non dico accurate. qui ad sensum satis fluidi sunt. Sed experimento priori magis fidendum est. turn aliis quibusdam tam calidis quam frigidis repetere : sed omnia experiri non vacat. Longitudo fill ferrei erat pedum quasi trium. quod capiebat quasi libras tres argenti vivi. proculdubio magis resistunt quam liquidiora.

augebat longitudinem penduli. una cum parte fili qu_e circum pyxidem volvebatur ac dimidio partis reliquae qu_e inter uncum & pyxidem pendulam tendebatur. Pendulum ita constitutum deducebam a perpendiculo ad distantiam quasi pedum sex. ad quem deduxeram pendulum. ad constituendum pendulum longitudinis pra_dictze. secun&e ac terti_e. Nam punctum suspensionis. mediante annulo chalybeo. in quo annulus uncum tangit. immomm manere debet. contrahebam filum ut penduli jam oscillantis eadem esset longitudo ac prius. tota sit in eorum externa superficie. excogitavi experimentum tale.I saris accurate obtineat: pra_sertim si pendulis & majoribus & velocius motis dubito quin regula allata experimenta in corporibus instituantur. Sed prius ponderabam pyxidem vacuam. ut loca illa quam potui accuratissime invenirem.R UA. Huic ponderi addebam pondus aeris quem pyxis capiebat. oscillante pendulo. Dein pendulo ad locum primo notatum retracto ac dimisso. Uncus sursum pr_eacutus erat acie concava. a tall autem medio per corporum poros fluente resistentia oriri debeat : ut tentarem an resistentia. idque secundum planum aciei unci perpendiculare. medium quoddam _ethereum & longe subtilissimum extare. pondere suo tendendo ilium. donec pyxis ad locum secundo notatum rediret. qu_e ad manus erant. ut annulus arcu suo superiore aciei innixus liberrime moveretur. Et pondus totum erat quasi pars septuagesima octava pyxidis metallorum plenae. Tum quoniam pyxis metallorum plena. ne annulus.DE MOTU CORPO. supra aciem unci ultro citroque laberetur. Filo pedum undecim longitudinis ab unco chalybeo saris firmo. totidemque subinde donec pyxis ad .3_6 . Hoc repetebam s_epius. Arcui autem inferiori annectebatur ilium. numerabam oscillationes quasi septuaginta & septem. suspendebam pyxidem abiegnam rotundam. quod omnes omnium corporum poros & meatus liberrime permeet. dein pendulo demisso notabam alia tria loca ad qua_ redibat in fine oscillationis prim_e. metallis implebam. an vero partes etiam internee in superilciebus propriis resistentiam notabilem sentiant. Tum pyxidem plumbo & gravioribus. Nam ilium tensum dimidio ponderis sui pendulum a perpendiculo digressum semper urget. Denique cum nonnullorum opinio sit. Locum igitur accurate notabam. quam in motis corporibus experimur.

qu_e memoria exciderunt.BER SECUN. Sic vero disputamus ex hypothesi quod major illa resistentia pyxidis plenze. atque ideo completis semper oscillationibus 78 ad loca. Causam qu_erendo. 31 7 locum tertio notatum rediret. Rediit autem ad eadem completis oscillationibus 77. Unde fractas quasdam numerorum partes. atque rursus totidem donec pyxis reditu suo attingeret locum quartum. non ab alia aliqua causa latente oriatur. sed ab actione sola fluidi alicujus subfilis in metallum inclusum. & tunc omnia ita evenerunt uti supra descripsimus. omittere compulsus sum. Nam charta. ut puncture suspensionis immotum maneret. & amplius. intercidit. Est igitur resistentia pyxidis vacu_e in partibus internis quinquies millies minor quam ejusdem resistentia in externa superficie. pyxis plena citius retardabatur. Nam si _equales essent ambarum resistenfi_e. ob vim suam insitam septuagies & octies majorem vi insita pyxidis vacu_e. reperi quod uncus infirmus cedebat ponderi pyxidis. Prima vice. Hoc experimentum recitavi memoriter. indeque A+B ad B ut 77 x 77 ad I. & ejus oscillationibus obsequendo in partes omnes flectebatur. U nde concludo quod resistentia tota pyxidis plen_e non majorem habebat proportionem ad resistentiam pyxidis vacu_e quam 78 ad 77. & divisim A ad But 5928 ad I. . cum unco infirmo usus essem. seu numerus particularum quibus resistitur : erit 78 B resistentia pyxidis pleme in ipsius partibus internis : ideoque pyxidis vacua_ resistentia tota A+ B erit ad pyxidis plena_ resistentiam totam A+ 78 B ut 77 ad 78.illa notata redire. & si resistenti_e corporum zequivelocium in partibus internis sint ut materia. Parabam igitur uncum firmum.DUS.ZI. pyxis plena. in qua illud aliquando descripseram. motum suum oscillatorium tanto diutius conservare deberet. Designet igitur A resistentiam pyxidis in ipsius superficie externa. ut 77 ad I. & B resistentiam pyxidis vacuze in partibus internis . Nam omnia denuo tentare non vacat. & divisim A+B ad 77 B.

3: 8.

DE MOTU CORPOR UM

SECTIO De motu fluidorum

Vii. d_¢ resistentia :rojectilium.

PROPOSITIO Si cariborum systemata

XXXII. duo similia

THEOREMA

XXVI. numero

ex wquali ;barticularum

constent, d¢ ;barticulce corres_ondentes similes sint

d¢ jbro2borlionales,

singulw in uno systemate singzdis in altero, _ similiter sit<e inter se, ac datam habeant rationem densitatis ad invicem, _ inter se tem_oribus _brojbortionalibus quw in uno sunt non tangant aeceleratricitus inverse d¢ systemate _ altrakant, similiter moveri incijbiant (ew inter _ se si ew inter se quw sunt vel fuffent in altero) m'si

se mutuo quw in eodem sunt systemate, nisi in momentis se muluo, viribus diamdri similiter quw sint ut _articularum quadrata velocitatum corres_ondentium

rgqexionum , nefue

directe : dico quod

systematum

_barticulw illw 2bergent inter se temsboribus )Oro_ortionalibus moveri.

Corpora similia & similiter sita temporibus proportionalibus inter se similiter moveri dico, quorum situs ad invicem in fine temporum illorum semper sunt similes: puta si particula_ unius systematis cure alterius partlculis correspondentibus conferantur. Unde tempora erunt proportionalia, in quibus similes & proportionales figurarum similium partes a particulis correspondentibus describuntur. Igitur si duo sint ejusmodi systemata, particulae correspondentes, ob similitudinem incoeptorum motuum, pergent similiter moveri, usque donec sibi mutuo occurrant. Nam si nullis agitantur viribus, progredientur uniformiter in lineis rectis per motus leg. I. Si viribus aliquibus se mutuo agitant, & vires illae sint ut particularum correspondentium diametri inverse & quadrata velocitatum directe; quoniam particularum situs sunt similes & vires proportionales, vires tot_e quibus particuhe correspondentes agitantur, ex viribus singulis

ZIBER

SECUNDUS.

319

agitantibus (per legum corollarium secundum) compositze, similes habebunt determinationes, perinde ac si centra inter particulas similiter sita respicerent ; & erunt vires illze totm ad invicem ut vires singulm componentes, hoc est, ut correspondentium particularum diametri inverse, & quadrata velocitatum directe : & propterea efficient ut correspondentes parficulze figuras similes describere pergant. Hmc ita se habebunt (per corol, i & 8 prop. IV lib. i) si modo centra illa quiescant. Sin moveantur, quoniam ob translationum similitudinem, similes manent eorum situs inter systematum particulas; similes inducentur mutationes in figuris quas parficulm describunt. Similes igitur erunt correspondentium & similium particularum motus usque ad occursus suos prlmos, & propterea similes occursus, & similes reflexiones, & subinde (per jam ostensa) similes motus inter se donec iterum in se mutuo inciderint, & sic deinceps in infinitum.

Q.E.D.
Co_'oL I. Hine si corpora duo qua_vis, qure similia sint & ad systematum particulas correspondentes similiter sita, inter ipsas temporibus proportionalibus similiter moveri incipiant, sintque eorum magnitudines ac densitates ad invicem ut magnitudines ac densitates correspondentium parficularum: hmc pergent temporibus proportionalibus similiter moveri. Est enim eadem ratio partium majorum systematls utriusque atque particularum. CorM. 2. Et si similes & similiter positm systematum partes omnes quiescant inter se: & earum dure, qure cmteris majores sint, & sibi mutuo in utroque systemate correspondeant, secundum lineas similiter sims simili cure motu utcunque moveri inc!piant : hre similes in reliquis systematum partibus excitabunt motus, & pergent inter ipsas temporibus proportionalibus similiter moveri; atque ideo spatia diametris suis proportionalia describere. PROPOSITIO XXXIII. THEOREMA XXVII.

Iisdem _bosiNs, dico quod systemalum ykarles mafores resisluntur in ratione com;kosita ex du_blicata ratione velocitatum suarum d_ d_licata ratione diamdrorum d_¢ ralione densitaNs fiarlium systemature. Nam resistenfia oritur partita ex viribus centripetis vel centri-

320

.DE MOTU CORPOR UM

fugis quibus particul_e systematum se mutuo agitant, partim ex occursibus & reflexionibus particularum & partium majorum. Prioris autem generis resistenti_e sunt ad invicem ut vires torte matrices a quibus oriuntur, id est, ut vires tot_e acceleratrices & quantitates materi_e in partibus correspondentibus ; hoe est (per hypothesin) ut quadrata velocitatum directe & distanti_e particularum correspondentium inverse & quantitates materi_e in partibus correspondentibus directe : ideoque cum distantia. _ particularum systematis unius sint ad distantlas correspondentes particularum alterius, ut diameter particul_e vel partis in systemate priore ad diametrum particul_e vel partis correspondentis in altero, & quantitates materia_ sint ut densitates partium & cubi diametrorum ; resistenti_e sunt ad invicem ut quadrata velocitatum & quadrata diametrorum & densitates partium systematum. Q.E.D. Posterioris generis resistentia_ sunt ut reflexionum correspondentium numeri & vires conjunctim. Numeri autem reflexionum sunt ad invicem ut velocitates partium correspondentium directe, & spatia inter earum reflexiones inverse. Et vires reflexionum sunt ut velocitates & magnitudines & densitates partium correspondentium conjunctim : id est, ut velocitates & diametrorum cubi & densitates partium. Et conjunctis his omnibus rationibus, resistenti_e partium correspondentium sunt ad invicem ut quadrata velocitatum & quadrata diametrorum & densitates partium conjunctim. Q. £'. D. Coral I. Igitur si systemata illa sint fluida duo elastica ad modum aeris, & partes eorum quiescant inter se : corpora autem duo similia & partibus fluidorum quoad magnitudinem & densitatem proportionalia, & inter partes illas similiter posita, secundum lineas similiter positas utcunque projiciantur ; vires autem acceleratrices, quibus particul_e fluidorum se mutuo agitant, sint ut corporum projectorum diametri inverse, & quadrata ve]ocitatum directe : corpora ilia temporibus proportionalibus similes excitabunt motus in fluidis, & spatia similia ac diametris suis proportionalia describent. Carol. 2. Proinde in eodem fluido projectile relax resistentiam patitur, qu_e est in duplicata ratione velocitatis quam proxime. Nam si vires, quibus particula_ distantes se mutuo agitant, augerentur in duplicata ratione velocitatis, resistentia foret in eadem ratione duplicata accurate; ideoque in media, cujus partes ab invicem distan-

ZIBER

SEC UzVD l "A'.

32 1

tes sese viribus nullis agitant, resistentia est in duplicata ratione velocitatis accurate. Sunto igitur media tria A, B, C, ex partibus similibus & _equalibus & secundum distantias _equales regulariter dispositis constantia. Partes mediorum A & 27 fugiant se mutuo viribus qu_e sint ad invicem ut T & V, illa_ medii C ejusmodi viribus omnino destituantur. Et si corpora quatuor _equalia D, E, F, G in his mediis moveantur, priora duo D & _" in prioribus duobus .4 & B, & altera duo /7 & G in tertio C; sitque velocitas corporis D ad velocitatem corporis E, & velocitas corporis Fad velocitatem corporis G in subduplicata ratione virium Tad vires I": resistentia corporis D erit ad resistentiam corporis E, & resistentia corporis fi" ad resistentiam corporis (7, in velocitatum ratione duplicata; & propterea resistentia corporis /I? erit ad resistentiam corporis fi' ut resistentia corporis E ad resistentiam corporis G. Sunto corpora D & fi" _equivelocia ut & corpora E & G; & augendo velocitates corporum /1) & /7 in ratione quacunque, ac diminuendo vires particularum medii B in eadem ratione duplicata, accedet medium B ad formam & conditionem medii C pro libitu, & idcirco resistentiae corporum _equalium & mquivelocium _" & G in his mediis, perpetuo accedent ad _equalitatem, ira ut earum differentia evadat tandem minor quam data qu_evis. Proinde cum resistenti_e corporum D & F sint ad invicem ut resistentize corporum _" & G, accedent etiam h_e similiter ad rationem mqualitatis. Corporum igitur D & F, ubi velocissime moventur, resistentize sunt _equales quam proxime : & propterea cum resistentia corporis fi" sit in duplicata ratione velocitatis, erit resistentia corporis D in eadem ratione quam proxime. Coro[. 3. Corporis in fluido quovis elastico velocissime moti eadem fere est resistentia ac si partes fluidi viribus suis centrifugis destituerentur, seque mutuo non fugerent: si modo fluidi vis elastica ex particularum viribus centrifugis oriatur, & velocitas adeo magna sit ut vires non habeant satis temporis ad agendum. CoroL 4- Proinde cure resistenti_e similium & _equivelocium corporum, in medio cujus partes distantes se mutuo non fugiunt, sint ut quadrata diametrorum; sunt etiam a_quivelocium & celerrime motorum corporum resistenti_e in fluido elastico ut quadrata diametrorum quam proxime.
• X

,.,

.DE MOTU CORt_ORU3I"

Cord. 5. Et cum corpora similia, a_qualia & a_quivelocia, in mediis ejusdem densitatis, quorum particulm se mutuo non £ugiunt, sire particulm ill_ sint plures & minores, sive pauciores & majores, in mqualem materim quantitatem temporibus a_qualibus impingant, eique a_qualem motus quantitatem imprimant, & vicissim (per motus legem tertiam) mqualem ab eadem reactionem patiantur, hoc est, a_qualitcr resistantur : manifestum est etiam quod in ejusdem densitatis fluidis elasticis, ubi velocissime moventur, a_quales sint eorum resistentia_ quam proxime; sive fluida ilia ex particulis crassioribus constent, sive ex omnium subtilissimis constituantur. Ex medii subtilitate resi_tentia projectilium ce|errime motorum non multum diminuitur. Corol. 6. Ha_c omnia ita se habent in fluidis, quorum vis elastica ex particularum viribus centrifugis originem ducit. Ouod si vis illa aliunde oriatur, veluti ex particularum expansione ad instar lana_ re| ramorum arborum, aut ex alia quavis causa, qua motus particularum inter se redduntur minus liberi : resistentia, ob minorem medii fluiditatem, erit major quam in superioribus corol]ariis. PROPOSITIO XXXIV. THEOREMA XXVIII.

Si _lo_us C__cylind,,'us ce_uah'_us diamelris descri_ti, in _neclio taro ex ;particuh's aT_mdiSus _ act cefuales ab kzvicem dislan/ias lidere dis_osilis cons/an/c, sccundum _[a(a_n axis cylindri, cequaIi rum vclocitalc moveanluT- : enit rcsis/cJzlia g]obi du_[o lnhzor quam resistenlia o, lindrL Nam quoniam actio medii in corpus eadem est (per legum corol. 5) sive corpus in medio quiescente moveatur, sire medii particul_e eadem cum velocitate impingant in corpus quiescens : consideremus corpus tanquam quiescens, & videamus quo impetu urgebitur a medio movente. Designer igitur _//;' A"/- corpus sph_ericum centro C semidiametro CA descriptum, & incidant particul_e medii data cum velocitate in corpus illud sph_ericum, secundum rectas ipsi A C parallelas: sitque fi'_' ejusmodi recta. In ea capiatur L _' semidiametro C/;' _equalis, & ducatur /5'D qu_e sph_eram tangat in P. In It" C &/5' D demittantur perpendiculares/7 E, L D, & vis qua par-

.

LIBER

SEC u]_rDUS.

0-0

, _,

ticula medii, secundum rectam FB oblique incidendo, globmn ferit in B, erit ad vim qua particula eadem cylindrum OAT G Q axe A C] circa globum descriptum perpendiculariter feriret in b, ut L Dad L/? vel BE ad BC. Rursus efficacia hujus vis ad movendum globum secundum incidentiae sum plagam fi'B vel ,4 C, est ad ejusdem efficaciam ad movendum globum secundum determinationis c_! suae , idest, plagam secundumplagamrec/n t_e B C qua globum directe urget i/ ut a e ad a C. Et conjunctis _[ rationibus, efficacia particulae in I---_'', globum secundum rectam F_B' \ oblique incidentis, ad movendum t\. eundem' secundum plagam inci- i __ dentiae sum, est ad efficaciam par- (¢ E_ _ ' > '/_._i _ I, _/. jr ,\_! . i// 1'_.,:_ ]]:"\ \ I'1 _ / I 5"_-...j o I_

ticulm ejusdem secundum eandem rectam in cylindrum perpendiculariter incidentis, ad ipsum movendum in plagam eandem, ut BE quadratum ad 15'C quadratum. Quare si in g;E, quae perpendicularis est ad cylindri basem circularem -ArM O & aequalis radio A C, sumatur _ 25r _equalis BE CB guad. : erit a Z-Z ad a E' ut effectus particulm

in globum ad effectum particulae in cylindrum. Et propterea solidum quod a rectis omnibus a Z-Z occupatur erit ad solidum quod a rectis omnibus L;E occupatur, ut effectus particularum omnium in globum ad effectum particularum omnium in cylindrum. Sed solidum prius est parabolois vertice C, axe CA & latere recto CA descriptum, & solidum posterius est cylindrus paraboloidi circumscriptus& notum est quod parabolois sit semissis cylindri circumscripti. Ergo vis tota medii in globum est duplo minor quam ejusdem vis tota in cylindrum. Et propterea si particulm medii quiescerent, & cylindrus ac globus mquali cum velocitate moverentur, foret resistentia globi duplo minor quam resistentia cylindri. O.E.D. Schoh'um. Eadem methodo figur_e ali_e inter se quoad resistentiam comparari possunt, e_eque inveniri qum ad motus suos in mediis resistentibus continuandos aptiores sunt. U t si base circulari ¢'£"/7/-/, qua: centro

324

DE

M'OTU

CORPOR

UM

O, radio 0 C describitur, & altitudine O D, construendum sit frustum toni C.B G F, quod omnium eadem basi & altitudine constructorum & secundum plagam axis sui versus D progredientium frustorum minime resistatur : biseca altitudinem OD in Q & produc OQ ad _' ut sit QS a:qualis Q C, & erit _' vertex coni eujus frustum qu_eritur.

c

'

S

B

Unde obiter, cure angulus CSD semper sit acutus, consequens est, quod si solidum A 11)B E convolutione figur_e elliptica_ vel ovalis .I/D B _" circa axem .4/5' facta generetur, & tangatur figura generans a rectis tribus F G, G H, H J- in punctis fi', B & Z, ea lege ut G H sit perpendicularis ad axem in puncto contactus B, & F G, H J cum eadem G H contineant angulos fi'GB, BZ--ZI graduum 135, solidum, quod convolutione figur_e .4DFGHZE circa axem eundem .4/5' generatur, minus resistitur quam solidum prius; si modo utrumque secundum plagam axis sui .4 27 progrediatur, & utriusque terminus B praecedat. Quam quidem propositionem in construendis navibus non inutilem futuram esse censeo.
D N

Quod si figura D2VFG ejusmodi sit curva, ut, si ab ejus puncto quovis ./V ad axem .4 B demittatur perpendiculum 2V 2FZ, & a puncto dato G ducatur recta G _R qua parallela sit recta figuram tangenti in 2V, & axem productum secet in _R, fuerit 21/iV ad G _R ut G_R cub. ad 4/5' R x G/5' tz; solidum quod figurae hujus revolutione circa axem .4 B facta describitur, in medio taro prmdicto ab .4 ver-

LIBiER St_CU2VD US. sus B movendo, minus resistetur quam aliud quodvis dine & latitudine descriptum solidum circulare. eadem

325 longitu-

PROPOSITIO Si medium rarum

XXXV. ex ibarliculis

PROBLEMA

VII. _equalibus

guam mz)timis quiescenlibus libere di_ositis proffredienlis.

d__ ad tequales ab invicem distanNas

consle! : invenire

resislenliam fflabi i_z hoc media uniformiler

Cas. I. Cylindrus eadem diametro & altitudine descriptus progredi intelligatur eadem velocitate secundum longitudinem axis sui in eodem media. Et ponamus quod particulae medii, in quas globus vel cylindrus incidit, vi reflexionis quam maxima resiliant. Et cum resistentia globi (per propositionem novissimam) sit duplo minor quam resistentia cylindri, & globus sit ad cylindrum ut duo ad tria, & cylindrus incidendo perpendiculariter in particulas, ipsasque quam maxime reflectendo, duplam sui ipsius velocitatem ipsis communicet: cylindrus, qua tempore dimidiam longitudinem axis sui uniformiter progrediendo describit, eommunicabit motum particulls, qui sit ad totum cylindri motum ut densitas medii ad densitatem cylindri; & globus, qua tempore totam longitudinem diametri sure uniformiter progrediendo describit, communicabit motum eundem particulis; & qua tempore duas tertias partes diametri sure describit, communicant motum particulis, qui sit ad totum globi motum ut densitas medii ad densitatem globi. Et propterea globus resistentiam patitur, qu_e sit ad vim qua totus ejus motus vel auferri possit vel generari qua tempore duas tertias partes diametri sure uniformiter progrediendo describit, ut densitas medii ad densitatem globi. Cas. 2. Ponamus quod particuke medii in globum vel cylindrum incidentes non reflectantur; & cylindrus incidendo perpendiculariter in particulas simplicem suam velocitatem ipsis communicabit, ideoque resistentiam patitur duplo minorem quam in priore casu, & resistentia globi erit etiam duplo minor quam prius. Cas. 3. Ponamus quod particulze medii vi reflexionis neque maxima neque nulla, sed mediocri aliqua resiliant a globo ; & resistentia globi

326

DE MOTU CORPORUM

erit in eadem ratione mediocri inter resistentiam in primo casu & resistentiam in secundo. Q.E.I. Coral. I. Hin_ si globus 8: particul_ sint infinite dura, & vi omni elastica & propterea etiam vi omni reflexionis destituta : resistentia globi erit ad vim qua totus ejus motus vel auferri possit vel generari, quo tempore globus quatuor tertias partes diametri sum describit, ut densitas medii ad densitatem globi. Cal"al. 2. Resistentia globi, ca_teris paribus, est in duplicata ratione velocitatis. Coro/. 3. Resistentia diametri. Coro/. CoroI. duplicata densitatis globi, cceteris paribus, est in duplicata ratione

4. Resistentia globi, caeteris paribus, est ut densitas medii. 5. Resistentia globi est in ratione qum componitur ex ratione velocitatis & duplicata ratione diametri & ratione medii.

Coro/. 6. Et motus globi cum ejus resistentia sic exponi potest. Sit A B' tempus quo globus per resistentiam suam uniformiter continuatam totum suum motum amittere potest. Ad .rib erigantur perpendicula AD, 27C. Sitque L'C motus ille totus, & per puncture C asymptotis A D, A _' describatur hyperbola CF. Producatur A Z? ad punctum quodvis E. Erigatur perpendiculum _'Fhyperbola: occurrens in fi'. I_ \ Compleatur parallelogrammum CJTa_G,

\

& agatur AF ipsi BC occurrens in H. _ Et si globus tempore quovis _, motu I_ I_ suo primo _'C uniformiter continuato, in ------_-:-=-7--medio non resistente describat spatium _ B E C_t?£G per aream parallelogrammi expositum, idem in medio resistente describet spatium CflE/p per aream hyperbola: expositum, & motus ejus in fine temporis illius exponetur per hyperbolae ordinatam _'F, amisaa motus ejus parte FG. Et resistentia ejus in fine temporis ejusdem exponetur per longitudinem BH, amissa resistentiae parte CH. Patent ha:c omnia per corol, i & 3 prop. v lib. II. CorM. 7. Hint si globus tempore T per resistentiam R uniformiter continuatam amittat motum suum totum M: idem globus tempore ! in medio resistente, per resistentiam R in duplicata velocitatis tM ratione decrescentem, amittet motus sui M partem T+l' ma-

ZII¢ER SEC UND US. TM T + l; & describet tempore

3 27

nente

parte

spatium

quod ut

sit ad spatium logarithmus

motu numeri

uniformi T+ t T

M eodem

t descriptum,

multiplicatus quod

per numerum area

2,302585092994 B CF}F.

est ad numerum est ad rectangulum

t r_, propterea BCGE

hyperbolica

in hac proportione. Sc,+oliztm.

In hac propositione exposui resistentiam & tilium spha_ricorum in mediis non continuis, resistentia sit ad vim qua totus globi motus vel rari quo tempore globus duas tertias diametri uniformiter continuata describat, ut densitas

retardationem projec& ostendi quod ha:c tolli possit vel genesum partes velocitate medii ad densitatem

globi, si modo globus & particula_ medii sint summe elastica & vi maxima reflectendi polleant: quodque h_ec vis sit duplo minor ubi globus & particul_e medii sunt infinite dura & vi reflectendi prorsus destituta. In mediis autem continuis qualia sunt aqua, oleum calidum, & argentum vivum, in quibus globus non incidit immediate in omnes fluidi particulas resistentiam generantes, sed premit tantum proximas particulas & h_e premunt alias & hae alias, resistentia est adhuc duplo minor. Globus utique in hujusmodi mediis fluidissimis resistentiam patitur qua_ est ad vim qua totus ejus motus vel tolli possit vel generari quo tempore, motu illo uniformiter continuato, partes octo tertias diametri suze describat, ut densitas medii ad densitatem globi. Id quod in sequentibus conabimur ostendere. PROPOSITIO Aquce de vase cylindrico XXXVI. PROBLEMA VIII. cfg/lztej_lis

2ber foramen i,z fitJzdo faclztm definite molum.

Sit A C2PB vas cylir/dricum, A _' ejus orificium superius, C23 fundum horizonti parallelum, E F foramen cireulare in medio £undi, G centrum foraminis, & G !-I axis cylindri horizonti perpendicularis. Et tinge cylindrum glaciei .4 P Qt] ejusdem esse latitudinis cum

328

.DE MOTU

CORPORCS_I-

cavitate vasis, & axem eundem habere, & uniformi cum motu perpetuo descendere, & partes ejus quam primum attingunt superficiem .,4 29 liquescere, & in aquam conversas gravitate sua defluere in vas, & cataractam vel columnam aquae .d 29_/Vfi" E 31 cadendo formare, & per foramen F F transire, idemque adaequate implere. Ea vero sit uniformis velocitas glaciei descendentis ut & aquae contiguae in circulo A 29, quam aqua cadendo & casu suo describendo altitudinem 2rH acquirere potest; & jaceant ZH &/2 rG in directum, & per punctum Z ducatur recta A_'L horizonti parallela & lateribus glaciei occurrens in A7 & L. Et velocitas aquae effluentis per foramen E2 v ea erit quam aqua cadendo ab ,r & casu suo describendo altitudinem 2r G acquirere poPI IQ

i i i i Ki...................................... _1, a_. \ _i\, \ \ _i / / _

/

I Gad Ideoque test. ZH in duplicata per theoremata ratione Ga/il velocitatis _ei erit j ......... ¢ aquae per foramen effluentis ad velocitatem c 1_ _ aquae in circulo .//29, hoc est, in duplicata ratione circuli A 29 ad circulum Eft'; nam hi circuli sunt reciproce ut velocitates aquarum quae per ipsos, eodem tempore & aequali quantitate, adaequate transeunt. De velocitate aquae horizontem versus hic agitur. Et motus horizonti parallelus quo partes aquae cadentis ad invicem accedunt, cum non oriatur a gravitate, nec motum horizonti perpendicularem a gravitate oriundum muter, hic non consideratur. Supponimus quidem quod partes aquae aliquantulum cohaerent, & per cohaesionem suam inter cadendum accedant ad invicem per motus horizonti parallelos, ut unicam tantum efforment cataractam & non in plures cataractas dividantur: sed motum horizonti parallehun, a cohaesione i11a oriundum, hic non consideramus. Cas. I. Concipe jam cavitatem totam in vase, in circuitu aquae cadentis .//29ArFE3/-, glacie plenam esse, ut aqua per glaciem tanquam per infundibulum transeat. Et si aqua glaciem tantum non tangat, vel, quod perinde est, si tangat & per glaciem propter summam ejus polituram quam liberrime & sine omni resistentia labatur ; haec defluet per foramen E F eadem velocitate ac prius, & pondus totum columnae aquae A29_rFF37 impendetur in defluxum ejus

so foramine. existente circularis foraminis diametro partiurn quinque octavarurn digiti. quoad velocitatem. prodiit partium viginti & unius quadragesimarurn digiti. vel 5-} ad 6_ quam pro×ime. dato ternpore effluit. Aqua igitur transuendo per foramen. ad distantiam quasi dirnidii digiti a forarnine quam accuratissime mensurata._ in aquam resoluta conabitur descendere : non major. & cursum suum deorsum flectentes in venam aquze exilientis conspirant. Ideoque aqua . & per attenuationem acceleratur donec ad distantiam semissis digiti a foramine pervenerit. quia glacies in aquam resoluta non potest descendere nisi impediendo descensum aquae alterius descensui suo zequalem. sed per foramen circulare. id est in subduplicata ratione binarii ad unitatem circiter. Nam particul_e aquze jam non transeunt omnes per foramen perpendiculariter .DUS. 8: effluxus aquze. Eadem vis eandem aquae effluentis velocitatem generare debet. Non minor erit. Sed forarnen in fundo vasis. eodem ternpore efftuere debet. Dein ubi vas aqua plenum esset. qua: per forarnen circulare in fundo vasis factum. convergit undique. Parabarn utique larninarn planam pertenuem in medio perforatam.N. & venze diameter. non per foramen illud. paulo majus esse debet quam prius. 8: fundum vasis Liquescat jam glacies in vase . & ad distantiam illarn tenuior & celerior fit quam in ipso foramine in ratione 25 × 25 acl 2I × 2i seu 17 ad I2 quamproxirne.LIBER SECU. Erat igitur diameter foraminis hujus circularis ad diametrum venze ut 25 ad 21 quamproxime. hanc larninam non fundo sed lateri vasis affixi sic. & postquam effluxit e× vase. idem manebit ac prius. tenuior redditur convergendo. quze exilior est paulo infra foramen quam in ip. ea sit quze cum velocitate przedicta. obliquis transeunt motibus. si modo diametros recte dimensus sum. Et ne vena aquze exilientis cadendo acceleraretur & acceleratione redderetur angustior. propter obliquos motus particularum aquae effluentis. sed a lateribus vasis unclique confluentes & in foramen convergentes. cujus diameter est acl diametrum foraminis illius ut 2I ad 25. 329 sustinebit pondus glaciei generandum uti prius. columnam ambientis. existente ejus diarnetro ad diarnetrum foraminis ut 5 ad 6. Per experirnenta vero constat quod quantitas aquze. ut vena illa egrederetur secundum lineam horizonti parallelam. aperui foramen ut aqua efftueret. quia glacie.

.{i....I ' ubi aqua tota in vase fluida est. & quantitas aquae effluentis...... & fingere quod aqua quae per glaciem ceu per infimdibu__. Et plano foraminis Eft' parallelum duci intelligatur planum aliud superius V W ad distantiam diametro foraminis aequalem circiter & foramine majore S T pertusum. ea erit quam solutio problematis postulat quamproxime. Sic enim vena per foramen inferius perpendiculariter transibit.. Sed postquam exivit ex vase. _ \ n' _ o!! _': ... Et sit '-.. & glacies S T diameter centro Z _ b "_.. quietem suam. sive aqua exeat ex vase per foramen illud superius S T. praestat adhibere planum solum inferius pro fundo vasis. pro magnitudine foraminis hujus. & casu suo describendo totam ahitudinem aquae in vase stagnantis. quae adaequate impleat foramen inferius Eft'... & e vase per foramen . sive cadat per medium glaciei in vase tanquam per infundibulum. per quod utique vena cadat._'fi' in plano inferiore factum egrediebatur.POR UM illa effluens velocitatem habet deorsum in ipso foramine quam grave cadendo & casu suo describendo dimidiam altitudinem aquae in vase stagnantis acquirere potest quamproxime. ! descripti per quod cataracta effluit ex vase I z. quod planis duobus & vena cadente clauditur.... & velocitatem acquisiverit majorem in ratione subduplicata binarii ad unitatem circiter.. Et sit diameter foraminis superioris S 2/" ad diametrum inferioris _'fi" ut 25 ad 21 circiter.... __.._.. acquirere potest quamproxime.33° DE MOTU COR. In sequentibus igitur sit motum suum foraminis perpetuo circularis servet. Spatium veto.... !n E fi" diameter foraminis per quod cataracta c _ _ cadendo adaequate transit.. acceleratur convergendo donec ad distantiam a foramine diametro foraminis prope tequalem pervenerit.. I ..B .. & distantia perpendicularis inter plana foraminum mqualis sit diametro foraminis minoris E/..... pro fundo vasis haberi potest... atque ideo cujus diameter sit ad diametrum foraminis inferioris ut 25 ad 2I circiter. Sed ut solutio problematis simplicior sit & magis mathematica.... quam utique grave cadendo. Et velocitas aquae e vase per foramen S 7' exeuntis ca erit in ipso . In sequentibus igitur diameter ven_: designetur per foramen illud minus quod vocavimus Eft'..... lum defluebat.

si sursum feratur. vena aquae prosilientis incideret in planum illud ad distantiam digitorum 37 circiter a perpendiculo quod in planum illud a foramine demittebatur captam. sive horizontaliter effluat per foramen in ejus latere. nisi quatenus ascensus ejus ab aeris resistentia aliquantulum impediatur. xIx lib. Ouinetiam aqua effluens. Cas. sive egrediatur in canalem 8: inde ascendat per foramen parvum in superiore canalis parte factum. ut intervallum inter superficies A19 & _A'L quoad sensum evanescat. Ascendit enim aquae exilientis vena parva motu perpendiculari ad aquae in vase stagnantis altitudinem G H vel G I. Aquae stagnantis particula unaqua> que undique premitur aequaliter (per prop. quod velocitas aquae effluentis ea sit quam corpus ab aquae in vase stagnantis altitudine HG vel IG cadendo acquirere potuisset. existente venae parabolicae latere recto digitorum 8o. si altitudo aquae stagnantis supra foramen esset vig{nti digitorum & attitudo foraminis supra planum horizonti parallelum esset quoque viginti digitorum. 3. Nam grave majori quidem tempore descendit ad eandem profunditatem per lineam obliquam quam per lineam perpendicularem. 4. sed descendendo eandem velocitatem acquirit in utroque casu. sive descendat per foramen in fundo vasis. ut Galilceus demonstravit. eadem egreditur cum velocitate. 2) 8: pressioni cedendo aequali impetu in omnes partes fertur. si modo eadem sit foraminis magnitudo. sed fundum alibi perforetur: aqua effluet eadem cure velocitate ac prius. Cas. 33 / foramine deorsum quam corpus cadendo a dimidio altitudinis IZ acquirere potest: velocitas autem cataractae utriusque cadentis ea erit in foramine EF. Cas. & vena aquae horizontaliter exilientis figuram parabolicam efformet : ex latere recto hujus parabolae colligetur.ZIBER S.EC UND US. 2. Si foramen E F non sit in medio fundi vasis. non solum . quam corpus cadendo ab altitudine tota IG acquiret. Nam sine resistentia. ac proinde ea effluit cum velocitate quam ab altitudine illa cadendo acquirere potuisset. Et vdocitatem qua aqua effluit earn esse. Eadem est aquae velocitas effluentis per foramen in latere vasis. Facto utique experimento inveni quod. quam in hac propositione assignavimus. Nam si foramen parvum sit. vena incidere debuisset in planum illud ad distantiam digitorum 40.

. Sit enim I O media proportionalis inter z: ... Nam aqua exiliens. effluet per foramen EF in aquam stagnantem. 5. aequalis erit cylindro cujus basis est circulus E F & altitudo est 2 IG...I.__.Pondus aquae totius in vase A27DC est ad ponderis partem.4 27 & altitudo est 2 Z O... mensurando scilicet tempora quibus aqua effluit...A4_/ _ c.... quae in defluxum aquae impenditur....... & altitudo aquae stagnantis supra fundum vasis sit GR : velocitas quacum aqua quae in vase est. Co1"o[..332 DE MO TU CORPOR UAf ratione colligitur... Cas.. quo tempore hanc columnam aequat... Hinc si aquae altitudo CA producatur ad It. manifestum est.... ideoque motum aquae descendentis in vase minime accelerabit. Eadem est aquae effluentis velocitas sive figura foraminis sit circularis sive quadrata vel triangularis aut alia quaecunque circulari aequalis.. hi\°] -__I _W [T... l . 3.. . Et vis.. 6. & aqua per foramen Eft" egredescribere posset altitudinem IG... ut summa circulorum A 29 & E_F ad duplum circulum _'F. ut sit AK ad CK in duplicata ratione areae foraminis in quavis fundi parte facti...... diens quo tempore cadendo zq abI nam.. Nam pondus aquae omnis in vase quze inferior est superficie aquae stagnantis... ad aream circuli A 27 : velocitas aquae effluentis aequalis erit velocitati quam aqua cadendo & casu suo describendo altitudinem _A_'Cacquirere potest. aequalis est ponderi cylindricae columnae aquae. Si vasis _7127DC pars inferior in aquam stagnantem immergatur.. __ . acquirere potest. & altitudo 2 GI vel 2 CK.. CoroL 2.. circulus E F est gutta ad circulum _' in subduplicata ratione altitudinis 2rH ad alc A _ tl /// B Y . Patebit etiam & hic casus per experimenta.... qua totus aquae exilientis motus generari potest. sed etiam per experimenta notissima jam descripta Cas. qua exilit.. Nam velocitas aquae effluentis non pendet a figura foraminis sed oritur ab ejus altitudine infra planum KL.. sustinebitur in aequilibrio per pondus aquae stagnantis. cujus basis est foramen Eft'... id est.. Coro[. pondere suo ab altitudine GI cad_ndo velocitatem suam. ea erit quam aqua cadendo & casu suo describendo altitudinem Z_R acquirere potest... cylindro cujus basis est circulus _. ZH & ZG.. T.

atque idea ut summa eirculorum E F & A Bad duplum circulum L'F. aqua tota in solido A 27 2VFE_I aequalis erit differentiae cylindrorum. Et hinc pondus aquae totius in vase A 27/)C est ad ponderis partem alteram quam fundum vasis sustinet. Carol. seuZH+2rO ad2I]2 r. majus est pondere tertiae partis cylindri aquae cujus basis . quae in defluxum aquae impenditur. Coral. ut eirculus A 25' ad summam eirculorum _d 27 & E F. 4: & pondus aquae totius in vase est ad pondus aquae totius quae fundo perpendiculariter incumbit.4 27 & Eft'. qua sola fundum urgetur.4 _' supra fundum.L1BER SECU]_rDUS. quae fundo perpendiculariter inculnbit.4 27ATFE#Z ut HG ad 2 HO. Ponderis autem pars. sive ut area fundi ad duplum foramen. Itaque ex aequo perturbate. hoc est. Et ponderis pars. est ad pondus aquae totius in vase. 0o3 titudinem I G. Et propterea aqua tota in vase A 27D C est ad aquam totam cadentem in solido-. est ad ponderis pattern alteram. in simplici ratione mediae proportionalis l 0 ad altitudinem 2r G: & qua tempore gutta cadendo ab 2r deseribere potest altitudinem fH. est ad pondus aquae totius. sive ut circulus A 27 ad excessum dupli circuli . 7. ut ]2rO+OGad2I-IO. per cor. quam fundum vasis sustinet. Si in medio foraminis F F locetur circellus PQ centro G descriptus & horizonti parallelus: pondus aquae quam circellus ille sustinet. id est. ponderis pars.4 27 & FF ad duplum circulum minorem £" F. Carol. 5. Sed pondus aquae totius in solido A272VFEM in aquae defluxum impenditur : ac proinde pondus aquae totius in vase est ad ponderis partem quae in defluxum aquae impenditur. id est. est ad pondus aquae totius. Carol. 6. Nam ponderis pars.4 27 & altitudo est 2 fH: & qua tempore gutta cadendo ab I per Had G describit altitudinum differentiam HG. qua sola fundum urgetur. ut differentia circulorum . id est. ut circulus M 27 ad differentiam circulorum _. ut differentia circulorum -//27 & _'F ad summam eorundem circulorum. eylindro cujus basis est AB & altitudo 2 H O. quae fundo perpendiculariter incumbit. ut ZH+IO ad 2 f]2 r. qua sola fundum urgetur. ut circulus M 27 ad summam circulorum A 27 & EF vel excessum dupli eirculi A 27 supra fundum. ut summa circulorum M 27 & £'F ad differentiam eorundem circulorum. 4. aqua egrediens. aqua egrediens aequalis erit cylindro cujus basis est eirculus _.

. describi intelligatur dimidium sphaeroidis cujus basis est circellus ille & semiaxis sive altitudo est H G. propterea quod aqua cadendo perpetuo acceleratur & propter accelerationem fit tenuior........... pondus quod pondere coni seu tertiae partis cylindri illius majus est... nisi : : '. 8. tam in circuitu cataractae quam supra circellum.. Nam stantibus jam positis.. Z. cujus fluiditas ad promptissimum & s . Nam ut motus aquae sit maxime directus.. '..-" tur. id est. & non : . Et haec tigura a_qualis erit duabus tertiis partibus cylindri illius & comprehendet columnam aquae congelatae PHO cujus pondus circellus ille sustinet. _ _ G q_ t... & congelari intelligamr aqua omnis in vase. & cum angulus ille sit recto minor haee columna ad inferiores ejus partes jacebit intra dimidium sphaeroidis.. Sit enim . I(. Pondus aquae quam circellus valde parvus P 0 sustinet. Et quemadmodum aqua in circuitu cataractae congelata ...334 est circellus DE MOTU CORPOR&LI/ ille & altitudo est G tt. ne horizontalis motus aquae ad verticem sphaeroidis sit infinite velocior quam ejus motus horizontem versus.. .'2VF versus cataractam cadentem.. _ _ celerrimum aquae descensum non requiri. ipso cadendi initio incipiat esse cava._... id est. i ! sed libere & sine frictione praeterlabi.... Et sit P H_O columna aquae supra circellum congelata.. minor esse videtur pondere duarum tertiarum partium cylindri aquae cujus basis est circellus ille & altitudo est art G. major tertia parte cylindri eadem base & altitudine descripti.....PHO nec eandem premere.../t _/lie C. Co¢'o/. sic etiam haec columna P_/I 0 convexa erit versus cataractem. Et quo minor est circellus P 0 eo ..JIdArFE/J/cataracta vel columna aquae cadentis axem habens GH ut supra..... Eadem veto sursum acuta erit seu cuspidata. BNFD convexa est in superficie interna A 1/IE.. columnae illius superficies externa concurret cum basi P 0 in angulo nonnihil acuto. & propterea major cono cujus basis est circellus ille P 0 & altitudo G H. Sustinet autem circellus ille pondus hujus column_.. 1 . verticem habens H " & altitudinem GfZ Et tinge cataractam hancce pondere suo toto cadere... L_A_" forte in ipso glaciei vertice quo cataracta c...' incumbere in .

id est. . latera cylindri motui ejus minime opponuntur: & longitudine ejus in infinitum diminuta.vffrediclztis. Nam cylindrus. & "o _. ° angulus PHQ in infinitumdiminuetur. qzti secundztm loJzgitzldi_zem suam 2miformiler progrcdiiu_5 resistc_zNa ex aucla vd dDJdnuta ejus IoJzffiludhw non mutatztr .{-P Q q. Corol io. Pondus aquae quam circellus valde parvus PQ sustinet._. LEM M-A IV. Et (quantum sentio) pondus quod circellus sustinet.. vertitur. sed augeatur donec mquet foramen E F. est semper ad pondus cylindri aquae. CoroL 9. ut _" fl'_7 ad L" P-'q-.ZIBER SECUNDUS.Est igitur columna illa minor dimidio sphmroidis. acutior eritvertex co]umnze." ad excessum circuli hujus supra semissem circelii P Q quamproxime. Cylindri. cujus basis est circellus ille & altitudo est ½ G H.3 . J circe]lo in infinitumdiminuto. seu duabus tertiis partibus cylindri cujus basis est circellus ille & altitudo GH. idco]ue eadcm csl cure rcsistcnlia . At si circellus ille non sit valde parvus. Nam pondus hocce est medium arithmeticum inter pondera coni & hemisph_eroidis pr_edictae.clocitate scc_mdz_m li_zea_7_ rcc/am _bla_zoi_shcs l_eJ_e_zdicularcm . cum pondus aquae ambientis in defluxum ejus impendatur. aequale est ponderi cylindri aquze cujus basis est circellus ille & altitudo est ½G/] quamproxime. in circulum circuli eadcm diamclro dcscri_ti C_< eadem z. sive ut circulus £" 1. pondus cylindri aquae cujus basis est circellus ille & altitudo est G H.. Sustinet autem circellus vim aquae ponderi hujus columnze _equalem.and proptereacolumna jacebitintradimidium sph_eroidis. hic sustinebit pondus aquae totius sibi perpendiculariter imminentis.

x prop..csso i.. locetur autem circellus P Q horizonti parallelus ubivis .lilzdri qeta.ut sit zq/_*ad C/C in duplicata ratione 1I... uniformi motu defluentis per totum canalem.i i. J transeuntis per spatium annulare inter circellum & latera vasis. _. iJztcrca &lna qua&'z_hlJ.c_] _ [e__. [l perficiem aquae stagnantis tangat.....}IG....._i quam habet excessus orificii canalis E F i | supra circellum P Q'ad circulum z/I3: s' . & velocitas circelli aseendentis ad summam velocitatum. z. _R'. 5" T. 6 & cot... ad ....e[ lolli _bossil z... eadem erit in circellum I ) Q. 7...el y. /il.. ut lineola ]-/f evanescat & altitudines I G. ex hoc vase per canalem cylindricum L'FT. XXXVI) quod velocitas aquae... cyii. ea erit quam aqua cadendo & casu suo describendo altitudinem _R'C vel .....J_roxime.. Nam si vas ABDC fundo suo CD su_... & producatur CA ad J i.336 PROPOSITIO DE MOTU CORPOR_J_ll XXXVII.....v horizonti perpendicularem in aquam stagnantem effluat. rcsislcnNa... in quacunque canaljs parte locatum......r G acquirere potest. Claudantur jam canalis orifieia E F.ido co... t prop... qua_ vi**z _zla [alus U'us molars. .. 5 cas.#....d... xxxxq) si vasis latitudo sit infinita.. a majtzz?etde'eze secNonis [ranz. quam proxime. in medio canalis. & ascendat eircellus in fluido undique compresso & ascensu suo cogat aquam superiorem descendere per spatium annulare inter circellum & latera canalis& velocitas circelli ascendentis erit ad velocitatem aquae deseendentis ut differentia circulorum E F & P Q ad circulum _PQ.........i.crsce. cs[ ad else#o sec...... THEOREMA XXIX.Aj . I ...z ZoTzg//etdhzis szlce dcscribig.eJzcrarL ztl densilas mcdii ad de_zsilalem c5... Nam vis aquae.. hoc est.. fd G aequentur : vis aquae defluentis in circellum erit ad pondus cylindri cujus basis est circellus ille & altitudo est .....ieo & do_zgilu&'ncm orilur selam ¢oz_orm/ler ]Srooredi/ztr. f I "----q I' Et (per corol.¢.. & aqua .. ut £'Fy ad Etv_--}PQy. manifestum est (per cas..

tempore cadendi. Et propterea velocitas circelli ea nunc erit quam aqua cadendo & casu suo describendo altitudinem ZG acquirere potest. Si densitas eylindri augeatur vel minuatur : motus ejus ut & vis qua motus eodem tempore generari vel tolti potest. resistentia circelli ascendentis erit ad pondus cylindri aquae cujus basis est circellus ille & altitudo est ½ I G._ P Q g quamproxime. ut E Fg -. & hac velocitate cylindrus. Sit illa velocitas relativa _equalis velocitati. interea dum quadruplum longitudinis sum describit. tempore pariter aucto vel diminuto. eadem est cum resistentia cireelli (per lemma Iv) ideoque _equalis est vi qua motus ejus. in eadem ratione augebitur vel minuetur. ideoque vis illa. interea dum quadruplum Y .L[BER SECUNDUS. qua supra ostensum est aquam transire per idem spatium annulare dum circellus interea immotus manet. v) id est. qua motus auctus vel diminutus. Velocitas autem circelli erit ad velocitatem. Si longitudo cylindri augeatur vel minuatur : motus ejus ut & tempus. ut E F q ad E F q -. nam& h_ec quoque immutata manet per lemma Iv. velocitati quam aqua cadendo & casu suo describendo altitudinem I G acquirere potest : & vis aquae in circellum ascendentem eadem erit ac prius (per legum corol. augebitur vel minuetur in eadem ratione. quadruplum longitudinis sua_ describet. quo quadruplum longitudinis sum describit. non mutabitur. generari vel tolti possit. 337 velocitatem relativam aquae descendentis qua pr_eterfluit circellum ascendentem. Resistentia autem eylindri. generari potest quamproxime. interque EFq & EFf -_-PQf accedent ultimo ad rationes _equalitatis. a qua cylindrus eadere debet ut velocitatem circelli ascendentis acquirat. Augeatur amplitudo canalis in infinitum: & rationes ill_e inter EFq--PQq & EFv. ut differentia circulorum E F & P Q ad circulum E_ sive ut EFq-PQg ad EFg. Resistentia itaque cylindri cujuscunque erit ad vim qua totus ejus motus. quam aqua cadendo & casu suo describendo altitudinem ZG acquirit.P Q q ad E Fg. id est. hac velocitate secundum longitudinem suam progredientis. resistentia vero ejus a_qualis evadet ponderi cylindri cujus basis est circellus ille & altitudo dimidium est altitudinis 1 G. ac proinde etiamnum a_qualis est resistenti_e cylindri.

L medio quiescente incluso secundum _ ... Si amplitudo canalis non K. propagetur in instanti. ratione quae componitur ratione dinis in sua:: describit.338 DE MOTU COR_PORUM tongitudinis sure describit. Infinite autem velocior erit & propagabitur in instanti.. quo tempore quadruptum longitu-_ tolli... ideoque resistentiam in hac propositione descriptam minuere non potest: & fortior non erit in partes anticas quam in posticas.. Pressio autem qure oritur a compressione fluidi.. qure ab ejus compressione oritur. nullum generat motum in partibus fluidi continui. Fluidum autem comprimi debet ut sit continuum.. Certe actio fluidi... Q.. ideoque resistentiam nee auget nee minuit.... CoroL I..... Pressio utique........ fortior esse non potest in partes posticas corporis moti quam in ejus partes anticas. utcunque fortis sit......... si modo fluldum sit continuum & non elasticum.. nullam omnino inducit motus mutationem..... resistentire sunt in ratione qu_e componitur ex duplicata ratione velocitatum & duplicata ratione diametrorum & ratione densitatis mediorum. 3.. Cord... & in omnes moti corporis partes requaliter agendo resistentiam non muter. [ motus... impenditur in motum partium fluidi generandum & resistentiam creat.E.. Cord. si modo propagatio ejus infinite velocior sit quam motus corporis pressi....... vel generafi possit vel tolli. si propagetur in instanti.....D... vel generari ex possit vel tp __q_ EFv ad EFq--}PQq semel.. I .. 8: interea axis ejus in eum axe ' canalis coincidat: augeatur infinitum sed cylindrus in-_l Hi V resistentia ejus erit ad vim qua totus ejus .... qu_e a motu corporis oritur... continuum vero esse debet & non elasticum ut pressio omnis... & ratione densitatis medii ad densitatem cylindri..... Cylindrorum. 2........ ut densitas me'dii ad densitatem cylindri quamproxime. Iisdem positis. & ratione s'.. qure ab ejus compressione oritur.. longitudinem suam progrediatur... qui secundum longitudines suas in mediis continuis infinitis uniformiter progrediuntur... & quod longitudo L sit ad quadruplum longitudinis cylindri in ratione quae componitur ex ratione EFq- . EFq ad EFf--PQq bis...

: descripti. 339 ½P Q g ad E Fq semel. & sola maneat resistentia. latere autem recto quod _::::ill )'_ sit ad spatium H G. Et quemadmodum. vel tolli possit vel generari. id est. neglecta resistenti_e parte qu_e ab obliquitate motuum oriri possit. interea dum longitudinem L describit. concipiendum est quod partes fluidi.}A 25'. Sint etiam CF & DF arcus alii duo parabolici. quibus partes aquae in vase undique convergebant in foramen £'F.LIBER SECUNDUS. in propositionis illius casu primo. & partes aquae motu maxime directo & brevissimo cedentes facillimum pr_ebeant transitum cylindro. in ratione duplicata 25 ad 2I circiter. quarum motus sunt ob]iqui & inutiles & resistentiam creant. axe CD & latere . c :: :iiiii121111i iii. cedunt pressioni & undique divergunt. In hac propositione resistentiam investigavlmus qu_e oritur a sola magnitudine transversze sectionis cylindri. ponendo quod aqua omnis in vase qu_e in circuitu cataract_e congelata fuerat. & ratione E Fq-PQq ad EFq his: resistentia cylindri erit ad vim qua totus ejus motus. ut obliquitas motuum tollatur. obliquitas motuum. quze oritur a magnitudine sectionis transversae. Nam quemadmodum in casu primo propositionis xxxvI obliquitas motuum. effecimus ut partes aquae perpendiculariter & maxima copia transirent per foramen EF. Sit -I//? CD H1 '._ rectangulum. idque in ea fere ratione qua effluxum aquze e vase diminuit. ut H Gad . retardat eorum transitum per ]oca in circuitu termini illius antecedentis versus posteriores partes cyli'ndri. r axo o. maneret sine motu: sic in hac propositione. impedivit effluxum aqua_ illius per foramen : sic in hac propositione. ut densitas medii ad densitatem cylindri. & cujus motus obliquus erat & inutilis. describendum D j_ a cylindro cadente dum velocitatem suam acquirit. efficitque ut fluidum ad majorem distantiam commoveatur & resistentiam auger. Scholium. quibus partes aquae ab anteriore cylindri termino press_e. & sint//E & BE ar us duo. quiescant inter se ad utrumque cylindri terminum. quzeque diminui non potest nisi diminuendo diametrum cylindri. & coh_ereant & cylindrojungantur.

. id est...340 DE MOTU CORPORUM recto quod sitpriorislater_s rectiquadruplum dcscriptl. eujus fluiditas ad celerrimum aquae transitum non requiritur. LEMMA Si V......... xxxvI explicui.quam in hac propositione D B descripsimus.. interea dum longitudo 4A C motu illo uniformiter eontinuato deseribatur.. fuorum latitudines sunt aefuales.. quae rationem illam habet ad vim qua totus eylindri motus.... & convolutionefigur_ circum axem E F generetursolidum cujus media pars A B D C sit cylindrus de quo agimus. ... Et solidi EA CFDB. ut in corol. ientis.. quae eylindro utrinque tanquam caput & cauda adhaereant.. & partes extremm _/B E & CDF contineant partes fluidi inter se quiescentes & in corpora duo rigida coneretas. 7 prop... Haec ira se habent ex hypothesi. 7 prop...._ secundum longitudinem axis sui C A F E in partes versus E progred! !... s_haera ___ _haerois.. t [ cylindrus.. quam densitas fluidi habet ad densitatem cylindri quamproxime.... xxxvI. vel tolli possit vel generari. _ _.. .. sphaeram & sphaeroidem per quae aqua transit... ime ...... Et hae vi resistentia minor esse non potest quam in ratione 2 ad 3. resistentia ea erit quamprox_':::_ .. quod aqua omnls supra eylindrum sphaeram vel sphaeroidem eongelatur..... per eorol.o"" . sunt aequalia: & aqua per aequalia spatia _equaliter transit.. in medio canalis cylindrici ita locenlur successive ut eorum axes cure ace canalis ae(ualiler coincidant : haec coribora j_uxum aquae jher canalem imlbedienL Nam spatia inter canalem & eylindrum..

& medii tenacitatem & frictionem esse nullam. impedire & retardare possunt. LEMMA Iisdem lbosilis. Agitur enim in sequentibus de resistentia omnium minima quam corpora rotunda. corpora ibrcedicla VI. Sed nos in his lemmatis & propositionibus non agimus . przesertim si figura sint obtusa. 6" hcec cor_bora in _arles velocitate )Oer canalem feranlur: inler se. legem tertiam. eefualiter urgentur a6 aqua 34 per canalem j_uente. qu_e motibus suis obliquis & superfluis fluxum aquae per canalem perturbare. & inde resistentiam paulo majorem sentiunt quam si capite & cauda sint acutis. Corpora fluidis innatantia. & quod partes fluidi. quiescant inter se tanquam gelu constrict_e. conlrarias eorum eequali Si a_ua quiescat in canali. habere possunt. Et corpora in fluidis elasticis mota. Pater per lemn_a v & motus corpora se mutuo _equaliter agunt. ex lemmate superiore. ad posticam subsidat. sed in his lemmatis corpora esse politissima supponimus. Differentia aliqua ex majore vel minore frictione oriri potest. & inde resistentiam paulo majorem sentiunt quam si capite & cauda sint acutis. perinde ut in scholio propositionis pr_ecedentis exposui. Constat manent. & corporibus ad ipsorum partes anticas & posticas adh_ereant. Aqua utique & LEMMA VII. datis maximis sectionibus transversis descripta. Eadem est ratio corporum omnium convexorum & rotundorum. ubi moventur in directum.LIIIER SEC UND US. ceguales erunt resislenNce nam motus relativi iidem inter se Scholium. efficiunt ut fluidum ad partem anticam ascendat. fluidum paulo magis condensant ad anticam partem & paulo magis relaxant ad posticam . si ante & post obtusa sint. quorum axes cure axe canalis coincidunt.

ea est quam acquirere potest globus idem. quam in superficiebus fluidorum stagnantium. vii. eodem pondere. describet spatium quod erit ad octo tertias diametri sua_. ut densitas globi ad densitatem fluidi: & vis ponderis motum hunc generans erit ad vim qua_ motum eundem generare possit. i_t jquido XXXVIII. qualis est aer. Corol. otto terNas 2hartes diametri ut densitas Jguidi ad densilatem glohi gztam_roxime. vel tolli 2_ossit vel generari. otto tertias partes diametri propria_. sed de non elasticis. Globorum.342 DE MOTU COR. & propterea vis illa. qualia sunt maria & paludes. i. Et ubi resistentia corporum in fluidis non elasticis innotescit. Q. CoroL 2. com2bresso i_fiMto THEOREMA d_ no_ elaslico XXX. non de insidentibus fluido. vi ponderis sui comparativi. sine resistentia cadendo & casu suo describendo spatium quod sit ad quatuor tertias partes diametri sum ut densitas globi ad densitatem fluidi. Resistentia autem cylindri est ad hanc vim quamproxime ut densitas fluidi ad densitatem cylindri vel globi per prop.POR UM de fluidis elasticis. quo lem)Oore suce descrikit. PROPOSITIO G:o_i. Nam globus tempore casus sui. id est. Velocitas maxima quacum globus. sed de ahe immersis. resistenti_e sunt in ratione quae componitur ex duplicata ratione velocitatis & duplicata ratione diametri & ratione densitatis mediorum. in mediis compressis infinitis. quo tempore globus octo tertias diametri sure eadem velocitate describit. globi motum omnem tollet interea dum globus describat duas tertias partes hujus longltudinis.E. vI. _niformiler :rogredienNs. ut densitas . Nam globus est ad eylindrum circumscriptum ut duo ad tria. xxxvII & resistentia globi mqualis est resistentia: cylindri per lem. v. augenda erit h_ec resistentia aliquantulum tam in fluidis elasticis. qua_ tollere possit motum omnem cylindri interea dum cylindrus describat longitudinem quatuor diametrorum. resisleJttZa est ad vim qua lotus effetsmolus.D. in fluido resistente potest descendere. cure velocitate cadendo acquisita.

LIBER SEC UND US. PROPOSITIO Glohi. C_¢com_bressum canali cylindrico uniformiter _rogredientis. CorM. & cujus fluiditas auget resistentiam globi. In propositionibus duabus novissimis (perinde ut in lem. per corol. Sed augmentum illud in his propositionibus parvum erit & negligi potest. Corol. qua lotus ejus motus. datur ad omne tempus & velocitas globi & ejus resistentia & spatium ab eo descriptum. vero demonstratio . Globus in fluido compresso quiescente ejusdem secum densitatis movendo dimidiam motus sui partem prius amittet quam longitudinem duarum ipsius diametrorum descripserit. in ralione quw com_onitur ex ratione oriflcii canalis ad excessum hujus ori_ficii s2#ra dimidium circuIi maximi gIobL Cn" ralione du2_licata ori_ficii canalis ad excessum huffus oriflcii sui_ra circulum maximum £1obi. & propterea globum accelerare non potest. ideoque per hanc propositionem. 2 prop. resistentia est ad vim. vis ponderis mqualis erit vi resistentim. d¢ ratione densilaNs fluidi ad densitalem globi quamprozime. Scholium. Data & densitate globi & velocitate ejus sub initio motus. Pater per corol. 34 3 fluidi ad densitatem globi. per idem corol. v) suppono quod aqua omnis congelatur qum globum pr_ecedit. Si aqua illa omnis liquescat. ut & densitate fluidi compressi quiescentis in qua globus movetur . iber fluidum in XXXIX. 7. xxxv. 7 prop. 3. propterea quod convexa superficies globi totum fere officium glaciei facial. 4. xxxvu: procedit quemadmodum in propositione prmcedente. augebitur resistentia aliquantulum. vel generari _ossit vd toHi. THEOREMA clausum XXXI. interea dum octo terlias ibarles diametri sum describit.

6osx7oI86LF. ex hypothesi quod globus nullam aliam patiatur resistentiam nisi quae oritur ab inertia materi_e. id est. i1_veltil'e resiste_tiam w _er 2b_wczometza. Si veto aliam insuper resistentiam patiatur.344 D_ AIOTU CORPORU_)I PROPOSITIO XL. Ea vero qu_e oritur ab elasticitate. xxxv. Inveniatur numerus absolutus N qui con2P gruitlogarithmo o.4342944819 -G--' sitque L logarithmus numeri : & velocitas 2PF descripta erit G satis N N + I cadendo acquisita erit N--I H.38629436i i f altitudo descripta quamproxime. i_ medio jqzddissz)no coJ_resso proKredientis . tenacitate. Patent ha_c per libri secundi propositionem nonam & ejus corollaria. PROBLEMA IX. G tempus quo globus pondere B sine resistentia cadendo describit spatium F. ut A ad A--B. & sit P tempus cadendi. & frictione partium ejus. idque in minutis secundis si tempus G in minutis secundis habeatur. per corol. sic investigabitur. . B pondus ejus in medio resistente. Demittatur globus ut pondere suo B in fluido descendat. quam globus ea cure velocitate descendens patitur. in medio resistente potest descendere.. 2 prop. pondere suo B. Et erit H velocitas maxima quacum globus. _equalis erit ejus ponderi B : resistentia vero.6o517oi86 Sifluidum profundum sit. Sit A pondus globi in vacuo. negligi potest terminus 4. F spatium quod sit ad 5 D ut densitas globi ad densitatem medii. 2PF & erit G 1. xxxvlII. Hmc est resistentia qu_e oritur ab inertia materim fluidi. descensus erit tardior. I prop. autem 1. quam patitur in alia quacunque velocitate. Gio3i.38629436ii F+4. erit ad pondus B in duplicata ratione velocitatis hujus ad velocitatem illam maximam H. ahitudo N + I LF. D diameter globi. iIi: & resistentia. & H velocitas quam globus hocce casu suo acquirit. & ex retardatione innotescet quantitas hujus resistentia. per corol.

6t37o57 F 18.16 F 0. Ut resistentias fluidorum investigarem per experimenta.oI G o. 99999§8 999967 9966799 19737532 2913126I 37994896 462_I716 53704957 6o436778 66403677 71629787 76159416 964o2758 99505475 9993293 ° 99990920 99998771 99999834 9999998o 99999997 999999993 in jCuiclo.6137o59 F I6.0397361 F o.4545405 F o.6186570 F 6. oool F 0.6143765 F 8.2 G 0.B.ooooox F o.4 F x.o 9 F o.2 F 1.c ¢adelttis S_atia cadendodescrzpta zJz flutdo.6o 5I 7o2 L.8 F 1.9 G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 G 7 G 8 G 9 G lO G Velocilate.LI. Quinta his insuper adjecta est columna.8i F I F 4 F 9 F I6 F 25 F 36 F 49 F 64 F 81 F IOO F Scholz'_l_z. composui tabulam sequentem.1 G 0. cujus columna prima denotat tempora descensus.6 F 0.4 G 0. clescrz_ga z_z vacuo.71966o 9 F 0. Numeri 2P in quarta columna sunt _-.6137o73 F t4.3402706 F 0.64 F o.5 G 0.65ooo55 F 4. inveniuntur numeri in tertia columna.oox G o. paravi .6 G 0. 7 G 0. I559o7o F 0.49 F 0. & quarta exhibet spatia iisdem temporibus cum velocitate maxima descripta. & multiplicandi sunt hi numeri per spatium F ut habeantur spatia cadendo descripta. o." 345 U t corporis in fluido cadentis velocitas & descensus facilius innotescant. vi ponderis sui comparativi B.4 F o.5815o71 F o.8 F 2 F 4 F 6 F 8 F to F I2 F J4 F i6 F I8 F 20 F o. secunda exhibet velocitates cadendo acquisitas existente velocitate maxima IOOOOOOOO.8675617 F 2. tertia exhibet spatia temporibus illis cadendo descripta. Tonpora P o. existente 2 F spatio quod corpus tempore G cum velocitate maxima describit.25 F 0.36 F o. o8868I 5 F o.ooz F o.o2 F 0.2 F 0.8 G o.6r37964 F ro. in vacuo cadente.6137179 F 12.6137o56 F S?atia motif S?alXacadendo maxtmo descr_ta.3 G o.0099834 F 0.oool F o.oI F o.o F 1.38629444.ER SEC UND US.ooo0o) F o.2402290 F 0. & subducendo numerum 1.6 F 1. quze continet spatia descripta iisdem temporibus a corpore.o 4 F o. o.

84224 partium digiti. describet 2. & ita partes octo terti_ diametri globi (viz.o569 digitorum quod globus cadendo in aqua. idemque implevi aqua pluviali. & tempore G. & pondere granorum 77. Pondus globi in vacuo est 156_. globus describer spatium 2 F digitorum 4.346 DE MOT[_)C " ORPOR UM vas ligneum quadratum. quod proinde erit 4. & exeessus hujus ponderis supra pondus globi in aqua est 79_ gran.2128 (Zig'. toto suo pondere granorum _56½Lcadendo in vacuo describet digitos _93_. 2.645 in medio aeris. quod sit ad minutum unum secundum in subduplieata ratione spatii F seu 2. notavi tempora descensus globorum. Et experimento repetito. _.3862944 F seu 3. & globus aqueus diametro digiti unius descriptus continet grana 132.0676 d@ & manebit spatium 113. Pes solidus cubicus Londinensis continet 7. ob angustiam vasis lignei praedicti. Globus. tempore minutorum quatuor secundorum describet. Et hoc tempore G. Est igitur tempus G o". Unde prodit globi diameter o.2128 dig'. longimdine & latitudine interna digitorum novem pedis Londinensis.I245.gran. ad 95. 8: globus quilibet alius est ut excessus ponderis ejus in vacuo supra pondus ejus in aqua.219 dz_. 8: pedis hujus digitus solidus eontinet _ uncias librm hujus seu grana 253_}. vel grana 132. in vase amplissimo.granorum in aere & 77 granorum in aqua. Hoc spatium. ExjSer. eodem tempore.8 in vacuo .6 libras Romanas aquee pluvialis. 8_ velocitatem maximam H acquiret quacum potest in aqua descendere. Subducatur spatium 1. Est autem ut excessus ille ad pondus globi in vacuo.219. ita densitas aqu_ ad densitatem globi. profunditate pedum novem cum semisse. & globis ex cera & plumbo incluso formatis. ideoque tempore minutorum quatuor secundorum describet spatium digitorum II6. cum vdocitate illa maxima H.4256. minui debet in ratione quae componitur ex .I5244. sine resistentia eadendo in aqua describit digitos 95. cujus pondus erat I56_.24597 d@) ad spatium 2 F. existente descensus alfitudine 112 digitorum pedis. globus iterum cecidit eodem tempore minutorum quatuor secundorum. ahitudinem totam digitorum I I2 tempore minutorum quatuor secundorum descripsit.4256 d@ Globus tempore minufi unius secundi.

quod globus cadendo in hoc vase. vel rarefactioni cerze ad calorem vel tempestatis vel manus globum demittentis. diameter globi o. quod globus cadendo in aqua in hoc vase ligneo tempore minutorum quatuor secundorum per theoriam describere debuit quamproxime. descendere.678 dz_-. excessus hujus ponderis supra pondus in aqua 7I_ gran. Ex_ber. & manebit spatium I I4.9914Quo facto. Descripsit vero digitos I I2 per experimentum. vel etiam erroribus insensibilibus in . Descripsit vero digitos I 12 per experimentum. & 5o''. circiter. describentes altitudinem digitorum r 12. tempore I" sine resistentia cadendo describat I2. quod proinde globus eodem tempore in vase latissimo cadendo describere debet.8o8 dig. successive demittebantur. Subducatur spatium 1. tempore 15" describere debuit per theoriam quamproxime. habebitur spatium I 12. & tempus G o". Propter angustiam vasis nostri detrahi debet spatium o. Tres globi zequales.i74 dz_.3862944 F seu 1. casu suo describens altitudinem digitorum I 12.o8 digitorum. 347 subduplicata ratione orificii vasis ad excessum orificii hujus supra semicirculum maximum globi & ex simplici ratione orificii ejusdem ad excessum ejus supra circulum maximum globi.3217 dig. spatium 2 F 2. id est. Globus igitur.I6789 dig. quorum pondera seorsim erant 76_ granorum in aere & 5_ granorum in aqua.Globi tres azquales. Differentia est insensibilis. in aere& I gran. quorum pondera seorsim erant 121 gran. velocitate maxima quacum potest in aqua vi ponderis 5_ gran. in aqua. ad resistentiam quze oritur ab aliis causis tribuendum sit. in ratione I ad o. 47". Quod tardius ceciderunt. 2.3217 d_.LIBER SECUNDUS. Ex_ber. successive demittebantur. spatium quod globus pondere 5_ gran.81296 dz}'. utrum minori proportioni resistenti_e. Et sic manebit spatium ii3.6o 9 dig. Computum ineundo prodeunt pondus globi in vacuo 76_ gran. & tempore 15" spatium 1I5. 3.895 dig. octo terti_e partes hujus diametri 2.3OlO56.O69 dig. quze a vi inertize in tardis motibus oritur. an potius bullulis nonnullis globo adhzerentibus. Per theoriam hi globi cadere debuerunt tempore 4o" circiter.3OlO56 describet spatium 2. tempore o". & cadebant in aqua temporibus 46". unusquisque cecidit in aqua tempore minutorum secundorum quindecim.

velocitate maxima. 50. tempore 0". & per rarefactionem diminuit pondus globi in aqua. Experimenta hactenus descripta coepi.Et experimento szepius capto. & cera rarefacta non statim ad densitatem pristinam per frigus reducitur. secunda oscillans. Jam computum per theoriam ineundo. demittebantur quam cautissime. Ideoque pondus globi in aqua debet esse plurium granorum. & 53. Globus igitur. ut investigarem resistentias fluidorum.15o . ac tertio temporibus oscillationum 49}. Ubi tardius cecidere.376843 de- .88r64 di_. & globi ceciderunt temporibus oscillationum 49. sine resistentia cadendo describit 9. Et hos demisi ut tempora cadendi in aqua per pendulum. Ceciderunt autem successive temporibus oscillationum 47}. tempore minuti unius secundi. ideoque iteravi experimentum alio die. quia calor ceram rarefacit. Deinde ex cera & plumbo incluso globos quatuor formavi. Globi.99868 dig. ut theoriam inventam examinarem. Diameter globi o. Antequam caderent. Excessus hujus ponderis supra pondus globi in aqua I32}_-gra_t. globi ceciderunt maxima ex parte temporibus oscillationum 49} & 5o. antequam theoria in propositionibus proxime przecedentibus exposita mihi innotesceret. quacum potest in aqua vi ponderis 7-} granorum descendere. Sed tempestas jam paulo frigidior erat quam cum globi ponderabantur. 5o & 5_. immergebantur penitus in aquam.348 I)£ MOTU CORPOR UM ponderandis globis in aqua. Et tempus G o". prodeunt pondus globi in vacuo I39§ granorum. ut experimentum certum & fide dignum reddatur. 4. Spatium 2 F 2. ne impulsum aliquem a manu demittente acciperent. Postea.8o66 dig. ne pondere partis alicujus ex aqua extantis descensus eorum sub initio acceleraretur. Et ubi penitus immersi quiescebant.376843 . mensurarem. ad semi-minuta. singulos pondere I39 } granorum in aere & 7} granorum in aqua. £xper. describentes ahitudinem pedum quindeeim & digitorum duorum.663I 5 dig. paravi vas ligneum latitudine interna digitorum 8L profunditate pedum quindecim cum triente. ubi ponderabantur & postea cadebant. Otto tertiae partes diametri 2. 49o.. 51 & 53. incertum esse puto. 48}. suspicor eosdem retardatos fuisse impingendo in latera vasis. Spatium quod globus pondere 7-} granorum. frigidi erant & aliquamdiu frigidi manserant.

latere illo quod forte gravius esset primum descendente. Nam per oscillationes suas globus majorem motum communicat aquae. & tempore 25" seu oscillationum 5o spatium 186.1915 dzK. & motum oscillatorium generante. Eacper.8o66 digitorum. 5. in hanc incidi.246I dig. & nonnunquam 31. in aere & 35_gran. describentes altitudinem pedum quindecim & digitorum duorum. & tempore I" spatium 7. 7. Subducatur spatium 1. Causam investigando cur globorum. & manebit spatium I84. quod globus in hoc vase tempore oscillationum 5° describere debuit per theoriam quamproxime. Per theoriam cadere debuerunt tempore oscillationum 29 quamproxime. Per theoriam cadere debuerunt tempore oscillationum 15 quamproxime. Globi quinque pondere 212_ ffran. in aere & 79} in aqua saepe demissi cadebant tempore oscillationum 15. 3o{. Ob angrdstiam vasis nostri. ejusdem ponderis & magnitudinis. Globi quatuor pondere 154_. 29. describentes altitudinem pedum quindecim & digitorum duorum. 30. aliqui citius alii tardius caderent. Eacper. 29{ & 3o.l. 17 & 18. & communicando amittit partem motus . Descripsit vero spatium I82 digitorum tempore oscillationum 49} vel 5o per experimentum.386294 F. Ex_er. describentes altitudinem pedum quindecim & digiti unius cum semisse. 6. in aqua saepe demissi cadebant tempore oscillationum 28½. minuatur hoc spatium in ratione qum componitur ex subduplicata ratione orificii vasis ad excessum hujus orificii supra semicirculum maximum globi. in aere & 2 I½ gran. Globi quatuor pondere 293_gra. quod globus eodem tempore in vase latissimo describet. 16. & simplici ratione ejusdem orificii ad excessum ejus supra circulum maximum globi . & habebitur spatium I81. 32 & 33. 349 scribit spatium 2. ubi primum demittebantur & cadere incipiebant. 32 & 33. 15½. quod globi. Per theoriam cadere debuerunt tempore oscillationum 28 quamproxime.86 digitorum. quam si sine oscillationibus descenderet. oscillarent circum centra. 31.LIBER SECUNDUS.44766 digitorum. seu 1. in aqua sa_pe demissi cadebant tempore oscillationum 29½.gran.9454 dig.

infigendo plumbum in latus aliquod globi prope superficiem ejus. & globi temporibus minus inmqualibus ceciderunt. 18.350 DE MOTU CORPORUM proprii quo descendere deberet: & pro majore vel minore oscillatione. sa_pe demissi. 44½. 18. Et ubi ceciderunt tempore oscillationum 19. Quapropter. theoriam cadere debuerunt tempore oscillationum 52 circi- Exi#er.} & 19. s_epe demissi. cadebant temporibus oscillationum I7}. s_epius demissi. ut in experimentis sequentibus. 45 & 46. ceciderunt temporibus oscillationum 43}. pondere granorum 139 in aere & 6{ in aqua. describentes altitudinem digitorum I82. I I. Globi quatuor. Globi quatuor. 44.ranorum 48 in aere& 3_ in aqua. non pauciorum quam 50. 9. 8. nonnunquam audivi impulsum eorum in latera vasis antequam ad fundum pervenerunt. ceciderunt temporibus oscillationum non plurium quam 52. & maxima ex parte ternpore oscillationum 5I circiter. Per theoriam vero hi globi cadere debuerunt tempore oscillationum I I½ quamproxime. describentes altitudinem digitorum 182} quamproxime. esset infimum ab initio descensus. . Per ter. pondere granorum 384 in aere & 1I9½ in aqua. Globi quatuor. & recedendo appropinquat lateribus vasis & in latera nonnunquam impingitur. Per theoriam vero cadere debuerunt tempore oscillationum i5_ quamproxime. ut oscillatio globorum minor redderetur.v_e_: IO. ut latus _ravius. quoad fieri potuit. E. pondere granorum 273 } in aere & I4O} in aqua. sa_pe demissi. Sic oscillationes factm sunt multo minores quam prius. Et ha_c oscillafio in globis gravioribus fortior est. magis vel minus retardatur. pondere g. globos novos ex cera & plumbo construxi. describentes altitudinem digitorum 182. ceciderunt temporibus oscillationum non pauciorum quam 12. & globum ita demisi. Quinetiam globus recedit semper a latere suo quod per oscillationem descendit. & in majoribus aquam magis agitat. Exact. & maxima ex parte 44 & 45. describentes altitudinem digitorum I81{. non plurium quam 13. Globi tres mquales. Fxiber.

mense J unio 17 Io. 12. Exier. & non nisi post plures oscillationes ab aqua ambienti cohiberi potest. Globi tres _equales. Nam globi inter cadendum oscillant aliquantulum. ob motus fortitudinem diutius durat. eo minus premuntur a fluido ad posticas suas partes . in gravioribus autem & majoribus. ceciderunt temporibus oscillationum 61. per filum . resistentia paulo major extitit quam in duplicata ratione velocitatis. reliquum est ut examinemus ph_enomena cadentium in aere. 13. A culmine ecclesi_e Sancti Pauli. Quinetiam globi. tempora cadendi recte exhibentur per theoriam : at ubi globi velocius ceciderunt. undecimis ac duodecimis. quo velociores sunt. Tabula lignea ad unum ejus terminum polls ferreis suspendebatur.LItlER SECUNDUS. & globi duo huic tabulm impositi simul demittebantur. nonis ac decimis. & eodem temporis momento pendulum ad minuta secunda oscillans. Quoniam hoe non fit. subtrahendo pessulum ope fill ferrei ad terrain usque demissi ut tabula polis ferreis solummodo innixa super iisdem devolveretur. resistentia eorum fit paulo major quam in duplicata ratione velocitatis. 63. describentes altitudinem dig'itorum 182. ob motus languorem cito cessat. pondere granorum 141 in aere& 4_ in aqua. globi velociores paulo minus premuntur a tergo. quintis. globi duo vitrei simul demittebantur. & 65. ubi globi tarde ceciderunt. nisi compressio fluidi simul augeatur. ut resistentia sit in eadem duplicata ratione. in urbe Londini. & h_ec oscillatio in globis levioribus & tardius cadentibus. Et per theoriam cadere debuerunt tempore oscillationum 64{quamproxime. 64. Debet autem compressio fluidi (per prop. & cadendo describebant altitudinem pedum Londinenshtm 22o. ut in experimentis sextis. 35 I Per theoriam eadere debuerunt tempore oscillationum 46_ circiter. spatium vacuum tandem a tergo relinquent. aliquoties demissi. Congruit igitur theoria eum ph_enomenis eorporum cadentium in aqua. XXXlI & XXXlii) augeri in duplicata ratione velocitatis. ad alterum pessulo ligneo incumbebat. Per hzec experimenta manifestum est quod. 62. unus argenti vivi plenus. ut in experimentis secundis. octavis. & defectu pressionis hujus. quartis. alter aeris. & si velocitas perpetuo augeatur. Eviler.

9o8gran. & eodem pondere 483 gran.8 °.i ch'git.1 5. ideoque pondus globi in vacuo est 5o2_ gran.° 5. Diametri. JOtametri Tew_jOora cadendi. & pondere 483 gran.° 5. & pondus aeris eidem _equalis est _.8 0._0o ffran. Tabula lignea utique.75 0. ut 5o2_ ad I9_. GLOBORUM MERCURIO PLENORUM. 7" 42'''. II d@ Globus cadendo in vacuo. GLOBORUM AERE PLENORUM. etiam . Quo facto tempora. Et hinc tempora cadendi prorogata fuerunt minutis tertiis octodecim circiter. 983 866 747 808 784 0.'t 4 2'''. id est. quibus globi sex majores cecidere. 7" 57"'. tardius devolvebatur quam par erat. describit digitos 185. Diametri & pondera globorum ac tempora cadendi exhibentur in tabula sequente.75 4" 4 -4 4-t" 4 4+ 5io gran. Pondus aquae huic globo _equalis est i66oo granorum. 8I' I2 I/I.3 52 . Pondera. Pondera. & ita sunt 2 Fad octo tertias partes diametri globi._ ut supra.9o 5.8 di_t. detracto pessulo. & tarda sua devolutione impediebat descensum globorum sub initio. ad i3_ digitos. diametro digitorum quinque pondere granorum 483 constructus. toto suo pondere 5o2a:_ granorum. & 7/'4 2''. Nam globi incumbebant tabul_e prope medium ejus. & hoe pondus est ad pondus aeris globo _equalis.DE 3/[OTU CORPOR UM illud ferreum tractum demitteretur & oscillare inciperet. & pedes 22o minutis tantum 3" 42'".2 8"_ 8• 8 818_ 8 C_eterum tempora observata eorrigi debent.75 0. 642 599 5_5 483 641 5. 0. Nam globi mercuriales (per theoriam Galilei) minutis quatuor secundis describent pedes Londinenses 257. Globorum igitur aere plenorum quintus. cecidit tempore 8" I2". & paulo quidem propiores erant axi ejus quam pessulo. tempore minuti unius secundi describit digitos I93. 7. describendo altitudinem pedum 220.2 5. 5. pr_esertim in globis majoribus qui tabul_e devolventi paulo diutius incumbebant propter magnitudinem diametrorum. Unde 2 F prodeunt 2820ed. & jam corrigi debent detrahendo illa minuta. evadent 8" I2 H'. seu I9_: _ _ra_z. Tem_ora cadendi.

Et eorum qui in terra stabant unus habebat horologium cure elatere ad singula minuta secunda quater vibrante. nempe ab altitudine pedum 272. Et h_ec instrumenta ita formabantur. on a@. & alii stantes in terra notabant differentiam temporum inter casum globi plumbei & casum vesicre. 230 237 224 225 23o ii d@ 9 lo 5 5 7 . Temporacadendi ab all_/udine fiedum 2zo 8" 7 7 7 8 7 I2"' 42 42 57 I2 42 @alia describcnda _er theoriaoz. 5*ograu. Desaguliers hujusmodi experimenta iterum cepit. z .I d@ 5. 6pat. Differentia insensibilis est. 1 Globorum _ondera. IO 7 4 5 Io II /'_/_g'. Tempora autem mensurabantur pendulis ad dimidia minuta secunda oscillantibus. 9 Io 5 5 7 Exi_er. Anno i7I 9. Et interea aliqui stantes in suprema parte templi. Similibus computis ad reliquos etiam globos aere plenos applicatis. I 5 5 5'2 2z6. Hoc spatium igitur globus. & velocitatem maximam acquirit quacum possit in aere descendere. quam madefactm implere cogebantur inflando aerem. cadendo describere debuit per theoriam. alius habebat machinam aliam affabre constructam cure pendulo etiam ad singula minuta secunda quater vibrante.ZIBER SEC UND US. & eodem temporis momento demittendo etiam globum plumbeum cujus pondus erat duarum librarum Romanarum circiter. ubi globi demittebantur. 353 in vacuo deseribit spatium F seu 14 ped. 2 5. & manebunt 225 ped. Et similem machinam habebat unus eorum qui stabant in summitate templi. confeci tabulam sequentem. Aufer 1. tempore 8" I2'". Descripsit vero spatium 22o pedum per experimentum. I4. Hac velocitate globus. notabant tempora tota cadendi._cd. 642 599 515 483 64I ] i Dk_nzelrz. F [ [ I I f t 5. 5 d/g. Excessus. mense Julio D. 5} d@ tempore 57'" 58''''. tempore 8" i2"'.3863 F seu 20 pea'. &hasce arefactas 8: exemptas demittendo ab altiore loco in templi ejusdem turri rotunda fornicata. formando vesicas porcorum in orbem sph_ericum ope sphger_e ligne_e concawe ambientis. describet spatium pedum 245 & digitorum 5}.

nonnunquam minuto secundo toto. I7_"" . & I6_". 1 8__" . & secunda vice I4}". . & computando spatia quae globi per theoriam describere debuerunt cadendo. 17¼". I8{". Tempora. I4_. colligebatur tempus totum quo vesica cecidit. quibus vesicae quinque post casum globi plumbei prima vice ceciderunt. I2_".354 DE MOTU CORPOR UM ut motus eorum pro lubitu vel inciperent vel sisterentur. @alia dsdem lempolq&ts dcscribcnda _er #_cormm. Globus autem plumbeus cadebat tempore minutorum secundorum quatuor eum quadrante circiter. & prima ac tertia secunda vice. Tempora autem in summitate templi notata erant prima vice I9'a". I4}". Et his motibus tempora cadendi prorogata sunt & aucta nonnunquam dimidio minuti unius secundi. & secunda vice. ac densitati fluidorum. It t ift. & 2I_-". Cadebant autem rectius vesica secunda & quarta prima vice. quibus vesicae quinque ceciderunt. Addantur 4}". & 21_". i8_-". 24".28d@ 5.tdera. erant prima vice 19" . l}'a'l'gtll"ltlJg _o. o½ 7 4 o --0 +o +o -t-5 +I0 fled. Z)zbmegri. & hinc inde oscillabantur inter cadendum. Vesica quinta rugosa erat & per rugas suas nonnihil retardabatur.vesicarum deducebam ex earum circumferentiis filo tenuissimo his circundato mensuratis.h" a_. I8}". I8_-". Et addendo hoc tempus ad prmdictam temporis differentiam. I8 a''. & 2 i" . Tem _ora caden. & secunda vice 19". & 16_". erant i4}" . I4".. 22". 22}". paribus globorum velocitatibus ac magnitudinibus.3 5.19 5. & 211"-. proportionalis est. & tempora tota. 26 5 I9" 17 18{ 22 2I_ 27i _ 272 272 277 282 ildig. I7" . 1288ran. tempus utique quo globus plumbeus cecidit. 19". I 8}". 237 1. Et theoriam contuli cum experimentis in tabula sequente. Ca> terum vesicm non semper recta cadebant.a lglgudme pedetm 272. o½ 7 4 o Globorum igitur tam in acre quam in aqua motorum resistentia prope omnis per theoriam nostram recte exhibetur. sed nonnunquam volitabant. Differentia inter theor..at/ . Diametros . assumendo densitatem aeris esse ad densitatem aqum pluvialis ut Iad 86o. d_"ex_ber. 156 137{ 97{ 99½ 5.

aqua & argento vivo oscillantium resistentire a causis similibus similiter augeantur. At per theoriam in hac septima sectione expositam & experimentis cadentium confirmatam globus idem describendo longitudinem eandem amittere deberet motus sui partem tantum _. creteris paribus. Nam pendula singulis oscillationibus motum cient in fluido motui penduli redeuntis semper contrarium. Attamen cum pendulorum in afre. dicere jam licet quamnam motus sui partem globus quilibet. & argento vivo motorum resistentire sunt ut fluidorum densitates. quod sit ad spatium . quo globus velocitate V in vacuo describet spatium. amittere deberet motus sui partem r}r_. descriptum sure quod partem T + X' manente uniformi parte T + t ' & describet sit ad spatium velocitate V eodem tempore T+t numeri--vF--multiplicatus per in vacuo. Idem hic ostendimus magis accurate per experimenta corporum cadentium in afre & aqua. idque in ratione 4 ad 3 circiter. ut logarithmus . & V velocitas ejus sub initio motus. Etenim per experimenta pendulorum in scholio illo exposita. tam per experimenta pendulorum. & resistentia ab hoc motu oriunda. Resistentim igitur per experimenta pendulorum majores prodiere (ob causas jam descriptas) quam per experimenta globorum cadentium. proportio resistentiarum in his mediis. totam penduli resistentiam majorem reddiderunt quam resistentia qu_e per experimenta corporum cadentium prodiit. Et inde concludi potest quod corporum in fluidis quibuscunque fluidissimis motorum resistentia_. His ita stabilitis. quam per experimenta corporum cadentium. describendo longitudinem semidiametri sum in afire. satis recte exhibebitur. & T tempus. dato tempore amittet quamproxime. globus ejusdem densitatis cure aqua. amittet lV TV velocitatis spatium. ut & resistentia fill quo pendulum suspendebatur.. sunt ut densitates fluidorum._ D ut densitas globi ad densitatem fluidi : & globus in fluido illo projectus. in fluido quocunque projectus. Sit D diameter globi.ZIBER SECUNDUS. posito quod densitas aqure sit ad densitatem afris ut 860 ad I. ostendimus per experimenta pendulorum quod globorum requalium & requivelocium in afire. aqua. quod sectioni sextre subjuni:tum est. tempore quovis alio t. 355 In scholio.

Hic autem pressionis excessus. xxxv. 7 prop. Ut haec resistentia diminuatur. de qua agitur in propositionibus pr_ecedentibus. & hic motus oritur ab excessu pressionis fluidi ad projectilis partes anticas supra pressionem ad ejus partes posticas. semper proportionalis est. fluido omni corporeo destituuntur. aqua. oritur ab inertia materiae & inertim materiae corporibus essentialis est & quantitati materiae semper proportionalis.302585093 est ad numerum T. pro quantitate sua. de qua hic agitur. Per divisionem partium fluidi. nec minor esse potest in aethere subtilissimo pro densitate _etheris. aqua & argento vivo pro densitatibus horum fluidorum. resistentia qum oritur a tenacitate & frictione partium diminui quidem potest : sed quantitas materiae per divisionem partium ejus non diminuitur. & manente quantitate materiae. manet ejus vis inertiae. & non minor esse potest in mediis infinite fluidis quam in aere. per quae globi planetarum & cometarum in omnes partes liberrime & sine omni motus diminutione sensibili perpetuo moventur. Et quamvis a6r. argentum vivum & similia fluida. sed etiam agit in projectile ad motum ejus retardandum : & propterea resistentia in omni fiuido est ut motus in fluido a projectili excitatus. propterea quod elasticitas & compressio fluidi non augeantur in duplicata ratione velocitatis. subtiliarentur & fierent media infinite fluida. Et propterea spatia ccelestia. non tantum motum ciet in fluido. diminui debet quantitas materiae in spatiis per quae corpora moventur. In motibus velocibus resistentia potest esse paulo major. Sed hujusmodi minutias hie non expendo. Projectilia utique motum cient in fluidis progrediendo. . tamen globis projectis haud minus resisterent. per corol. Nam resistentia. In motibus tardis resistentia potest esse paulo minor propterea quod figura globi paulo aptior sit ad motum quam figura cylindri eadem diametro descripti. si forte vapores longe tenuissimos & trajectos lucis radios excipias. quam in aere. cui resistentia.356 DE MOTU CORPORU_4t" t numerum 2. aqua & argento vivo pro densitate materim in singulis. per divisionem partium in infinitum.

iterum divaricabit.4 t] C. & interea dum conus . si inciderit in particulas ulteriores. Planis transversis de. at particula e urgebit particulas oblique positas f & g oblique. nisi fulciantur a particulis ulterioribus h & k. d. divaricabit in spatia pone obstaculum. PROPOSITIO Pressio non 2br@agatur _articulw XLI. e in linea recta. pressionem propagando. rectas. & postquam incipit oblique propagatur ad particulas qu_e non in directum _ propagari. c. Corol. & sic deinceps in infinitum. a dato puncto per fluidum propagat_e. Id quod sic etiam demonstrari potest. qu:e non intercipitur. premunt particulas fulcientes . quae per foramen circulate t? C transit.LI. Si pressionis. idque si fieri potest secundum lineas rectas. & hoc frustum urget frustum proximum fg ih in superficiefg.D. divaricare incipiet & oblique propagabitur in infinitum. A puncto _// propagetur pressio quaquaversum. qu:e non in directum jacent. pars aliqua obstaculo intercipiatur. manifestum est (per motus legem tertiam) quod fru- . in infinitum. pr_eter partem coniformem . b. urget frustum conicum ulterius degf in superficie de. pars reliqua. 357 De motu iber fluicla pro_agafo. & frustum illud urget frustum tertium. potest quidem pressio directe propagari ab a ad e. fg. h i distinguatur conus . quatenus autem fulciuntur.E. & sic deinceps quum primum _ )=__ (-_.BER SECUJVDUS. jacent. THEOREMA secundum lineas XXXII. idque toties. SECTIO VIII. quoties in particulas non accurate in directum jacentes inciderit. nisi ubi per fluidum jluidi i_z direclum jacenL Si jaceant particulze a. & obstaculo _/V_' CK perforato in B C intercipiatur ea omnis. Pressio igitur. & particulze illze f & ¢5 non sustinebunt pressionem illatam.4 _PQ in frusta . Q.4 _PQ. & h_e non sustinebunt pressionem nisi fulciantur ab ulterioribus I & m easque premant.

eg._ z'£" comprimitur utrinque. fg.E. premet tam fl. Eodem igitur impetu quo premitur in superficiebus de. Proinde conatu excurrendi. sed onmimodo fluidum) excurret ac dilatabitur. quantum urget & premit frustum illud secundum. reactione frusti secundi fgh L tantum urgebitur & premetur in superficie fg. Frustum igitur defffinter conum A de & frustum f.uidum ambiens ad latera dr.13 q bitur cedere ad latera dr. eg in spatia NO. a a . quam propagatur superficie fg. cona- P --. eg quam frustumfghi eodem impetu.358 DE MOTU CORt'ORUM stum primum defg. 8: propterea pressio non minus propagabitur lateribus dr. 29. & propterea (per eorol. A:L hinc inde. ibique (cum rigidum non sit. O. nisi fluidum ambiens adsit quo conatus iste cohibeatur. 6 prop.versus P O. xIx) figuram suam servare nequit. nisi vi eadem comprimatur undique.

h l. Propagetur motus a puncto .conico 15'C Q P secundum lineas rectas divergentes a puneto . f. g. pergatque. posteriore valles hinc inde dilatantur & propagantur versus _A'Z & . & AT 0 : & quoniam in undarum vallibus depressior est quam in fluidi partibus immotis A_'Z. 359 PROPOSITIO XLII.. fK.. vallibus totidem inter- mediis ab invicem distinctm. Defluxu pnore undarum juga.4. h. i. defluet eadem de partibus illis immotis in undarum valles.-4 per foramen B C. i. in spatio . A r 0 . hi. THEOREMA XXXIII. Cas. Et ponamus primo quod motus iste sit undarum in superficie stagnantis aquae. hinc inde versus/t" d. _. Sintque de. defluet eadem de jugorum terminis e. &c. d. l. 2V-O. Igitur quoniam aqua in undarum jugis altior est quam in fluidi partibus immotis Z K. undarum singularum partes altissim_e.LIBER SECUNDUS. si fieri potest. &c. &c. in 3/[otus omnis _er /tuidum _br@adatus diverKit a recto tramite s_alia immola.

D. per foramen Z_ C propagatas.36o . dilatabit sese tam versus spatia illa K 22. N O utrinque . sic ut pulsus cujusque pars densissima sphmricam occupet superficiem circa centrum _.DE MOTU CORPORUM iV O. vmu_. Et quoniam medium ibi densius est quam in spatiis hinc inde versus ]( L & A _ O. H_ec ita se habere quilibet in aqua stagnante experiri potest. propagabitur dilatatio undarum hinc inde versus I(L & W O eadem velocitate qua undue ips_e ab M versus P Q recta progrediunt. occupabitur. &c.ur. N /. m n designent pulsus a puncto A per medium elasticum successive propagatos. & descensus aquae hinc inde versus KL & _/VO eadem velocitate peragi debet.4. hi. Designent autem line_e de. & inter pulsus successivos _equalia intercedant intervalla. shis. Proindeque spatium totum hinc inde versus/_'L &/VO ab undis dilatatis rfg r. . ideoque celerior non est quam pro celeritate descensus. _.>. 2. Pulsus propagari concipe per successivas condensationes & rarefactiones medii. /z L/_ l. Et quoniam motus undarum ab M versus P Q fit per continuum defluxum jugorum in valles proximos. /klt.4 descriptam.L'._3-_ P : £_J Cas. h l. fg. densissimas pulsuum partes. Ponamus jam quod de. &c. fg.

dein reditu suo sinent partes compressas recedere & sese expandere. quam a fenestra directe propagati. Q.4 propiores urgent commoventque partes ulteriores. 2VO hinc inde relaxare debent.E. quumprimum per foramen _' C transiit. dilatari inc'ipiet & inde tanquam a principio & centro in partes omnes directe propagari. & partes qu_e urgentur fluid_e sunt. e_eque similiter agitatae . nisi quatenus partes medii centro . ideoque recedunt quaquaversum in regiones ubi minus premuntur : recedent e_edem versus medii. qui vel monte interposito audiuntur. 2V O. h_e similibus tremoribus agitata_ agitabunt partes sibi proximas. Cors_us atone lrcmztlum in medio daslico _r@agahit motum )Oztls_tum undique in dircctum . eoque pacto rarius semper evadens e regione intervallorum ac densius e regione pulsuum. qua propagantur directe a centro . Cas.D. & pulsus eadem fere celeritate sese in medii partes quiescentes _R'L. participabit eorundem motum. 36 I sita.E. eoque pacto motus omnis. PROPOSITIO XLIII. quantum ex sensu judicare licet.LIBNR SECUNDUS.partes omnes quiescentes. I. non tam reflexi a parietibus oppositis. Nam partes corporis tremuli vicibus alternis eundo & re- deundo itu suo urgebunt & propellent partes medii sibi proximas. tam laterales ]t'g & 2V (9. quam versus pulsuum rariora intervalla. quam anteriores _P Q. THEOREMA XXXIV. Q. Hoc experimur in sonis. vel in cubiculum per fenestram admissi sese in omnes cubiculi partes dilatant. Ponamus denique quod motus cujuscunque generis propagetur ab . ideoque spatium totum 32L O 2V occupabunt. 3. in medio veto non daslico molum circuZarem excilahN. inque angulis omnibus audiuntur.D. Igitur partes medii corpori tremulo proxim_e ibunt & redibunt per vices.4 . Et quoniam pulsuum progressivus motus oritur a perpetua relaxatione partium densiorum versus antecedentia intervalla rariora . pulsus illi eadem fete celeritate sese dilatabunt undique in spatia immota KL. Cas. & urgendo eompriment easdem & condensabunt.4 per foramen B C: & quoniam propagatio ista non fit. ad instar partium corporis illius tremuli: & qua ratione partes corporis hujus agitabant hasce medii partes.

362

.DE MOTU CORPOR U_]_I

agitabunt ulteriores, & sic deinceps in infinitum. Et quemadmodum medii partes prima: eundo condensantur & redeundo relaxantur, sic partes reliqua: quoties eunt condensabuntur, & quoties redeunt sese expandent. Et propterea non omnes ibunt & simul redibunt (sic enim determinatas ab invicem distantias servando, non rarefierent & condensarentur per vices)sed accedendo ad invicem ubi condensantur, & recedendo ubi rarefiunt, aliqua: earum ibunt dum alia: redeunt; idque vicibus alternis in infinitum. Partes autem euntes & eundo condensata:, ob motum suum progressivum, quo feriunt obstacula, sunt pulsus ; & propterea pulsus successivi a corpore omni tremulo in directum propagabuntur; idque a:qualibus circiter ab invicem distantiis, ob a:qualia temporis intervalla, quibus corpus tremoribus suis singulis singulos pulsus excitat. Et quanquam corporis tremuli partes eant & redeant secundum plagam aliquam certam & determinatam, tamen pulsus inde per medium propagati sese dilatabunt ad latera, per propositionem pra:cedentem; & a corpore illo tremulo tanquam centro communi, secundum superficies propemodum spheericas & concentricas, undique propagabuntur. Cujus rei exemplum aliquod habemus in undis, qua: si digito tremulo excitentur, non solum pergent hinc inde secundum plagam motus digiti, sed, in modum circulorum concentricorum, digitum statim cingent & undique propagabuntur. Nam gravitas undarum supplet locum vis elasticze. Cas. 2. Ouod si medium non sit elasticum : quoniam ejus partes a corporis tremuli partibus vibratis pressa: condensari nequeunt, propagabitur motus in instanti ad partes ubi medium facillime cedit, hoe est, ad partes quas corpus tremulum alioqui vacuas a tergo rdinqueret. Idem est casus cum casu corporis in medio quocunque projecti. Medium cedendo projectilibus non recedit in infinitum; sed in drculum eundo pergit ad spatia qua: corpus relinquit a tergo. Igitur quoties corpus tremulum pergit in partem quamcunque, medium cedendo perget per circulum ad partes quas corpus relinquit; & quoties corpus regreditur ad locum priorem, medium inde repelletur & ad locum suum priorem redibit. Et quamvis corpus tremulum non sit firmum, sed modis omnibus flexile, si tamen magnitudine datum maneat, qnoniam tremoribus ubivis urgere, quin alibi eidem simul cedat, suis nequit medium efficiet ut medium,

LZBER

SECUNDUS.

363

recedendo a partibus ubi premitur, pergat semper in orbem ad partes qua: eidem cedunt. Q.E.D. CoroL Hallucinantur igitur qui credunt agitationem partium flamma: ad pressionem, per medium ambiens, secundum lineas rectas propagandum conducere. Debebit ejusmodi pressio non ab agitatione sola partium flamma:, sed a totius dilatatione derivari.

PROPOSITIO

XLIV.

THEOREMA

XXXV.

Si aqua in canalis cruribus erectis K L, M N vicibus alternis ascendat d¢ descendat ; construalur autem )Oendulum cujus longitudo inter _unctum su_ensionis C._ centrum oscillation# wfuetur semissi lonffitudinis aguw in canali : dico quod afua ascendet & descendet iisdem tem_oribus quibus _bendulum oscillatur. Longitudinem eandem summa: oritur ab attritu CD mediocrem aqua: mensuro secundum axes canalis & crurum, horum axium a:quando; & resistentiam aqua:, qua: eanalis, hic non considero. Designent igitur A/L altitudinem aqua: in crure utroque; & ubi aqua

_

C _-- O G 7I

in crure KL ascendit ad altitudinem EF, descenderit aqua in crure 2/12V ad altitudinem G]-Z. Sit autem P corpus pendulum, U P filum, V punctum suspensionis, R P Q S cyclois quam pendulum describat, P ejus punctum infimum, P Q arcus altitudini _.4L" mqualis.

364

D£ MOTU CORPORUM

Vis, qua motus aquae alternis vicibus acceleratur 8: retardatur, est excessus ponderis aqum in alterutro crure supra pondus in altero, ideoque, ubi aqua in crure KL ascendit ad EF, 8: in crure altero descendit ad GH, vis illa est pondus duplicatum aquae E./IBF, 8: propterea est ad pondus aqua_ totius ut .d E seu _P Q ad VP seu
_r_ K M_

-_

C ..... D G

P A'. Vis etiam, qua pondus P in loco quovis Q acceleratur & retardatur in cycloide (per corol, prop. M) est ad ejus pondus totum, ut ejus distantia P_0 a loco infimo _P ad cycloidis longitudinem P A'. Quare aquae & penduli, zequalia spatia _.4 _', P Q describentium, vires motrices sunt ut pondera movenda; ideoque, si aqua 8: pendulum in principio quiescunt, vires illae movebunt eadem aequaliter temporibus aequalibus, efficientque ut motu reciproco simul eant & redeant. _0.E.D. Cord. I. Igitur aquae ascendentis & descendentis, sive motus intensior sit sive remissior, vices omnes sunt isochronae. CorM. 2. Si longitudo aquae totius in canali sit pedum Parisiensi_lm 6_: aqua tempore minuti unius secundi descendet, & tempore minuti alterius secundi ascendet; & sic deinceps vicibus alternis in infinitum. Nam pendulum pedum o __ L 1_ longitudinis tempore minuti unius secundi oscillatur. Corol. 3- Aucta autem vel diminuta longitudine aqum, augetur vel diminuitur tempus reciprocationis in ]ongitudinis ratione subduplicata.

LIBER PROPOSITIO XLV.

SECUN.DUS. THEOREMA XXXVI.

365

U, zdarum velocilas es[ in subde_licala Consequitur ex constructione propositionis

ralione laliludinunz. sequentis. X.

PROPOSITIO

XLVI.

PROBLEMA

I, zvenire z_elocita/cm uudarum. Constituatur pendulum cujus longitudo, inter punctum suspensionis & centrum oscillationis, zequetur latitudini undarum : & quo tempore pendulum illud oscillationes singulas peragit, eodem undze progrediendo latitudinem suam propemodum conficient. U ndarum latitudinem voco mensuram transversam, quze vel vallibus imis, vel summis culminibus interjacet. Designet ABCDEF superficiem aquae stagnantis, undis successivis ascendentem ac descendentem; sintque A, C, 12, &c. undarum culmina, & )7, D, tq, &c. vales intermedii. Et quoniam motus undarum fit per aquae successivum ascensum & descensum, sic ut ejus parte_ A, C, E, &c.
A B C Ii F

qu_e nunc altissimae sunt, mox fiant infim_e ; & vis motrix, qua partes altissim_e descendunt & infima_ ascendunt, est pondus aquae elevat_e ; alternus ille ascensus & descensus analogus erit motui reciproco aqua_ in canali, easdemque temporis leges observabit : & propterea (per prop. XLIV) si distanti_e inter undarum loca altissima M, C, E & infima 27, D, F a_quentur dupla_ penduli longitudini; partes altissim_e .,4, C, E, tempore oscillationis unius evadent infimm, & tempore oscillationis alterius denuo ascendent. Igitur inter transitum undarum singularum tempus erit oscillationum duarum; hoc est, unda describet latitudinem suam, quo tempore pendulum illud bis oscillatur ; sed eodem tempore pendulum, cujus longitudo quadrupla est, ideoque a_quat undarum latitudinem, oscillabitur semel. Q.E.I. Corol. I. Igitur undze, quze pedes ParisieTzses 3x_ lathe sunt, ternpore minuti unius secundi progrediendo latitudinem suam conficient ;

366

DE MOTU

CORPORUM

ideoque minuti unius i lOOO primi quamproxime. percurrent pedes I83½, & tempore horae spatio pedes CoroI. 2. Et undarum majorum vel minorum velocitas augebitur v'el diminuetur in subduplicata ratione latitudinis. H aec ita se habent ex hypothesi quod partes aquae recta ascendunt vel recta descendunt; sed ascensus 8,: descensus ille verius fit per circulum, ideoque tempus hac propositione non nisi quamproxime definitum esse affirmo.

11

it

]ltllll

..o.xLv,i T..o....vii !II1J
Pulsi3us per yquiduna pr@agatis, s f:_'_",, sin_:,,Za flzddi 7 :articuZa_, N, otu d: retaJ.dalztur: lege ro osdlla_z"_

P
Designent AJ3, 23C, CD, &c. pulsuum successivorum aequales distantias; A/_C plagam motus pulsuum ab A versus _ propagati; E, F, G puncta tria physica medii quiescentis in recta .// C ad aequales ab invicem distantias sita; Ee, Ff, @ spatia aequalia perbrevia per quae puncta illa motu reciproco singulis vibrationibus eunt 8: redeunt; e, q_, % loca quaevis intermedia eorundem punctorum ; & E F, F G lineolas physicas seu medii partes lineares punctis illis interjectas, & successive translatas in loca e _b, _ _, & el, f_. Rectae E e aequalis ducatur recta P S. I! ill

2:
lIIe I !_L !_i .'l I

describatur circulus SIPi. Per hujus circumferentiam Bisecetur eadem in 0' suis centr°que O & intervall° OP I ' i/ii _ totam cum partibus exponatur tempus totum vibrationis unius cum ipsius partibus proportionalibus; sic ut completo tempore quovis _PH" vel PItS/z, si demittatur ad PS perpendiculum

LIBER

SEC UArD us.

367

//L vel k l, & capiatur Ec _equalis P L vel P l, puncture physicum E reperiatur in e. Hae lege puncture quodvis E, eundo ab _A" per e ad e, & inde redeundo per ead E, iisdem accelerationis ac retardationis gradibus vibrationes singulas peraget cum oscillante pendulo. Probandum est quod singula medii puncta physica tali motu agitari debeant. Fingamus igitur medium tall motu a causa quacunque cieri, & videamus quid inde sequatur. In circumferentia PZ-tS,Zz capiantur mquales arcus H_/-, ZZC vel ki, ik, earn habentes rationem ad circumferentiam totam quam habent _equales rect_e EF, FG ad pulsuum intervallum totum t'6". Et demissis perpendiculis f3/f, I('2V vel ira, ku; quoniam puncta E, F, G motibus similibus successive agitantur, 8: vibrationes suas integras ex itu & reditu compositas interea peragunt dum pulsus transfertur a B ad C; si PHvel PHSk si.t tempus ab initio motus puncti _', erit P I vel P HSi tempus ab initio motus puncti _ & PK vel PttSk tempus ab initio motus puncti G; & propterea Ee, Fq), G7 erunt ipsis P L, P 3/Z, P 2V in itu punctorum, vel ipsis P l, P m, P _zin punctorum reditu, a_quales respective. Unde e7 seu E G+ G_;--Ee in itu punctorum _equalis erit E G--Z N, in reditu autem _equalis EG+ln. Sed e7 latitudo est seu expansio partis medii E G in loco eT; & propterea expansio partis illius in itu est ad ejus expansionem mediocrem, ut E G--L AT ad f G; in reditu autemutEG+InseuEG+LAT adEG. QuarecumsitLATad KH ut I34 ad radium OP, & .KH ad EG ut circumferentia PHS/zP ad B C, id est, si ponatur V pro radio circuli circumferentiam habentis _equalem intervallo pulsuum 15'C, ut 0 Pad V ; & ex _equo L iV ad E G ut ZA/Z ad V : erit expansio partis E G punctive physici F in loco e7 ad expansionem mediocrem, quam pars illa habet in loco suo primo E G, ut V--_flFI ad V in itu, utque V+im ad V in reditu. Unde vis elastica puncti F in loco e7 est ad vim ejus elasticam
I I

mediocrem V+i-----m physicorum ad

in loco E G, ut V--I _ V' E Et & G eodem in

3/1 ad _r in itu, in reditu vires \r_H I elastica_ L &

vero

ut

argumento itu, sunt ut

punctorum I V--.K_N ad

368 I; V & virium

D.E MOTU differentia HL --KN ad

CORPOR UAI vim elasticam ad I -. V mediocrem, Hoc ut

medii

VV--VxHL--VxKN+HLxKN HL--KN V V ad ;, sive ut HL--KN

est, ut

ad V, si modo

(ob angustos

limites vibrationum) supponamus HL & KN indefinite minores esse quantitate V. Quare cum quantitas v detur, differentia virium est ut HL--K2V, hoe est (ob proportionales HL--A'N ad HK, & 034 ad O/vel OP, datasque HK & OP) ut 031; id est, si F/bisecetur in f2, ut f2q_. Et eodem argumento differentia virium elasticarum punctorum physicorum e & 7, in reditu lineolm physicae e_, est ut f2_. Sed differentia illa (id est, excessus vis elasticae puncti e supra vim elasticam puncti 7) est vis qua interjecta medii lineola physica e-/acceleratur in itu & retardatur in reditu; & propterea vis acceleratrix lineolae physicae e % est ut ipsius distantia a medio vibrationis loco _. Proinde tempus (per prop. xxxvm lib. I) recte exponitur per arcum _PI; & medii pars linearis e_, lege praescripta movetur, id est, lege oscillantis penduli: estque par ratio partium omnium linearium ex quibus medium totum componitur. Q. £'.D. CoroL Hinc patet quod numerus pulsuum propagatorum idem sit cum numero vibrationum corporis tremuli, neque multiplicatur in eorum progressu. Nam lineola physica e_,, quumprimum ad locum suum primum redierit, quiescet; neque deinceps movebitur, nisi vel ab impetu corporis tremuli, vel ab impetu pulsuum qui a corpore tremulo propagantur, motu novo cieatur. Ouiescet igitur quum primum pulsus a corpore tremulo propagari desinunt.

PROPOSITIO

XLVIII.

THEOREMA

XXXVIII.

Pulsuum in jguido daslico _rosbagatorm_z vdocitatcs smzt in ratioJw con_osita eacsubd@licala rat vis clasticw directe O_ su3dz_licata ratione densitatis inverse; si modo jquidi vis elasNca ejusdem condensaNoni _r@ortionaEs esse sz_i)onatur. Cas. I. Si media sint homogenea, & pulsuum distantiae in his mediis aequentur inter se, sed motus in uno medio intensior sit : con-

I.IBER SEC UND US.

369

tractiones & dilatationes parfium analogarum erunt ut iidem motus. Accurata quidem non est hzee proporfio. Veruntamen nisi contractiones & dilatationes sint valde intensm, non errabit sensibiliter, ideoque pro physice accurata haberi potest. Sunt autem vires elastic_ motrices ut contractiones & dilatationes; & velocitates partium a_qualium simul genit_e sunt ut vires. Ideoque mquales & correspondentes pulsuum correspondentium partes itus & reditus suos per spatia contractionibus & dilatationibus proportionalia, cum velocitatibus qu_e sunt ut spatia, simul peragent : & propterea pulsus, qui tempore itus & reditus unius lafitudinem suam progrediendo conficiunt, & in loca pulsuum proxime prmcedentium semper succedunt, ob zequalitatem distantiarum, zequaIi cum velocitate in medio utroque progredientur. Cas. 2. Sin pulsuum distantize seu longitudines sint majores in uno medio quam in altero; ponamus quod partes correspondentes spatia latitudinibus pulsuum proportionalia singulis vicibus eundo & redeundo describant: & mquales erunt earum contractiones & dilatationes. Ideoque si media sint homogenea, _equales erunt efiam vires illze elastic_e motrices quibus reciproco motu agitantur. Materia autem his viribus movenda est ut pulsuum latltudo; & in eadem ratione est spatium per quod singulis vicibus eundo & redeundo moveri debent. Estque tempus itus & reditus unius in ratione composita ex ratione subduplicata materize & ratione subduplicata spatii, atque ideo ut spatium. Pulsus autem temporibus itus & reditus unius eundo latitudines suas conficiunt, hoc est, spatia temporibus proportionalia percurrunt; & propterea sunt mquiveloces. Cas. 3. In mediis igitur densitate & vi elastica paribus, pulsus omnes sunt _equiveloces. Quod si medii vel densitas vel vis elastica intendatur, quoniam vis motri× in ratione vis elastica_, & materia movenda in ratione densitatis augetur; tempus, quo motus iidem peragantur ac prius, augebitur in subduplicata ratione densitatis, ac diminuetur in subduplicata ratione vis elastic_e. Et propterea velocitas pulsuum erit in ratione composita ex ratione subduplicata densitatis medii inverse & ratione subduplicata vis elastic_ directe.

Q.E.D.
Hzec propositio ulterius patebit ex constructione sequentis.
2A

37° PROPOSITIO

DE MOTU COR_PORUM XLIX. PROBLEMA XI.

Fingamus medium ab incumbente pondere pro more a_ris nostri comprimi; sitque A altitudo medii homogenei, cujus pondus ad_equet pondus incumbens, & cujus densitas eadem sit cum densitate medii compressi, in quo pulsus propagantur. Constitui autem intelligatur pendulum, cujus longitudo inter puncturn suspensionis & centrum oscillationis sit A: & quo tempore pendulum illud oscillationem integram eundo conficiet spatium circumferentiae circuli radio ex itu & reditu compositam peragit, eodem pulsus A de scripti a_quale. Nam stantibus quae in proposiquaevis physica Eft', slngulis vibrationibus describendo spatium _PS, tionexLvIiconstructasunt si linea cujusque locis _P & S,, a vi elastica qu_e ipsiusinponderi ; peraurgeatur extremis aequetur itus & reditus

I

ililt] / l[ll II

[ /t_._--_lh _/_ @ , _,,-

tempore eadem in cycloide, cujus perimeter tota longitudini P S a_qualis est, oscillari posset : id adeo quia vires _equales _equalia corpuscula per aequalia spatia slmul impellent. Quare cum oscillationum tempora sint in subduplicata ratione longitudinis pendulorum, & longitudo penduli _equetur dimidio arcui cycloidis totius ; foret tempus vibrationis unius ad tempus oscillationis penduli, cujus longitudo est A, in subduplicata ratione longitudinis } P S seu _PO ad longitudinem A. Sed vis elastica, qua lineola physica _ G, in locis suis extremis _P, S existens, urgetur, erat (in deetasticam ut t-/ L -- ]C _/Vad V, hoc est (cure puncture monstratione propositionis XL¥II)ad ejus vim totam

ll]l][ ]_ llill/iI II

LIBER

SECUND

US.

37t

K jam incidat in P)ut HK ad V: & vis illa tota, hoe est pondus incumbens quo lineola E G comprimitur, est ad pondus lineolre ut ponderis incumbentis altitudo A ad lineolre longitudinem L_G; ideoque ex _equo, vis qua lineola E G in locis suis P & S urgetur est ad lineol_e illius pondus ut HK x A ad V x E G, sive ut P O x A ad VV, nam HK erat ad £' G ut P O ad V. Quare cum tempora, quibus _equalia corpora per _equalia spatia impelluntur, sint reciproce in subduplicata ratione virium, erit tempus vibrationis unius, urgente vi ilia elastica, ad tempus vibrationis, urgente vi ponderis, in subduplicata ratione VV ad P OxA, atque ideo ad tempus oscillationis penduli cujus longitudo est A in subduplicata ratione VV ad P O x A, & subduplicata ratione P O ad A conjunctim ; id est, in ratione integra V ad A. Sed tempore vibrationis unius ex itu & reditu composit_e, pulsus progrediendo conficit latitudinem suam /)' C. Ergo tempus, quo pulsus percurrit spatium 25'C, est ad tempus oscillationis unius ex itu & reditu compositre, ut V ad A, id est, ut/5' Cad circumferentiam circuli cujus radius est A. Tempus autem, quo pulsus percurret spatium _'C, est ad tempus quo percurret longitudinem huic circumferentire eequalem, in eadem ratione ; ideoque tempore talis oscillationis pulsus percurret longitudinem huic circumferenti_e requalem. Q. £'. D. Coral. i. Velocitas pulsuum ea est, quam acquirunt gravia _equaliter accelerato motu cadendo, & casu suo describendo dimidium altitudinis A. Nam tempore casus hujus, cum velocitate cadendo acquisita, pulsus percurret spatium quod erit a_quale toti altitudini A; ideoque tempore oscillationis unius ex itu & reditu compositm percurret spatium _equale circumferenti_e circuli radio A descripti: est enim tempus casus ad tempus oscillationis ut radius circuli ad ejusdem circumferentiam. CorM. 2. Unde cum altitudo illa A sit ut fluidi vis elastica directe & densitas ejusdem inverse; velocitas pulsuum erit in ratione composita ex subduplicata ratione densitatis inverse & subduplicata ratione vis elastica_ directe.

372 PROPOSITIO

DE MOTU CORt'OR UJf L. PROBLEMA XII.

7uveuh'e 2bulsun_z distantias. Corporis, cujus tremore pulsus excitantur, inveniatur numerus vibrationum dato tempore. Per numerum illum dividatur spatium quod pulsus eodem tempore percurrere possit, & pars inventa erit pulsus unius latitudo. Q.E.2 r. Sc,_oliztm. Spectant propositiones novissim_e ad motum lucis & sonorum. Lux enim cure propagetur secundum lineas rectas, in actione sola (per prop. XLI & xLn) consistere nequit. Soni vero propterea quod a corporibus tremulis oriantur, nihil aliud sunt quam aEris pulsus propagati, per prop. xLm. Confirmatur id ex tremoribus quos excitant in corporibus objectis, si modo vehementes sint & graves, quales sunt soni tympanorum. Nam tremores celeriores & breviores difficilius excitantur. Sed & sonos quosvis, in chordas corporibus sonoris unisonas impactos, excitare tremores notissimum est. Confirmatur etiam ex velocitate sonorum. Nam cum pondera specifica aquze pluvialis & argenti vivi sint ad invicem ut Iad i3-g- circiter, & ubi mercurius in t]arometro altitudinem attingit digitorum AngIicoru_Jz 3o, pondus specificum aEris & aquae pluvialis sint ad invicem ut i ad 870 circiter : erunt pondera specifica aEris & argenti vivi ut iad i I89O. Proinde cure altitudo argenti vivi sit 30 digitoram, altitudo aEris uniformis, cujus pondus aErem nostrum subjectum comprimere posset, erit 356700 digitorum, seu pedum Anx/icor_z 29725 . Estque hzec altitudo illa ipsa quam in constructione superioris problematis nominavimus A. Circuli radio 29725 pedum descripti circumferentia eat pedum i86768. Et cure pendulum digitos 39_ longum oscillationem ex itu & reditu compositam tempore minutorum duorum secundorum, uti notum est, absolvat; pendulum pedes 29725 seu digitos 356700 longum oscillationem consimilem tempore minutorum secundorum I9O_ absolvere debebit. Eo igitur tempore sonus progrediendo conficiet pedes i86768 , ideoque tempore minuti unius secundi pedes 979.

quos sonus tempore minuti unius secundi juxta calculum superiorem conficiet. motus ille celerius propagabitur per solum a_rem verum. Sazlve¢lr. vix aut ne vix quidem participant motum a_ris veri quo soni propagantur. sonum edit ejusdem toni cure sono chord_e qu_e tempore minuti unius secundi centies recurrit. quos sonus tempore . & sales sint fete duplo densiores quam aqua. Proinde ad pedes 979. Ha_c ita se habere debent tempore verno & autumnali. At hyberno tempore. quod fistula aperta. cum sint alterius elateris & alterius toni. Quo pacto sonus. conficiet pedes 1142. ob crassitudinem particularum a_ris: & sic sonus tempore minuti unius secundi conficiet pedes lO88 circiter. ubi a_r per frigus condensatur. addere licet pedes "_ seu lO9 circiter. & ejus vis e|astica remittitur. Cum pondus a_ris sit ad pondus aqua_ ut Iad 87o. motus sonorum celerior erit in subduplicata ratione Ii ad io. motus sonorum tardior esse debet in subduplicata ratione densitatis ._risiensizmz plus minus quinque. Cognita sonorum velocitate innotescunt etiam intervalla pulsuum. & vicissim a_stivo tempore debet esse velocior. Parisicmes vero I o7 o. His autem quiescentibus. tempore minuti unius secundi. per quam sonus utique propagatur in instanti. & ad intervallum inter particulas ut I ad 8 vel 9. His adde quod vapores in a_re latentes. & raritas afiris oriatur ab intervallis particularum : diameter particul_e a_ris erit ad intervallum inter centra particularum. Invenit utique Z). idque in subduplicata ratione minoris materi_e. augendus erit in hac ratione. cujus longitudo est pedum P. factis a se experimentis. vel in integra circiter ratione 21 ad 2o. Ut si atmosph_era constet ex decem partibus a_ris veri & una parte vaporum. ubi a_r per calorem temperatum rarescit & ejus vis elastica nonnihil intenditur. si particul_e a_ris ponantur esse ejusdem circiter densitatis cum particulis vel aqua_ vel salium. quam si propagaretur per undecim partes a_ris veri: ideoque motus sonorum supra inventus.LIBER SEC U2VZ) US. Constat autem per experimenta quod soni tempore minuti unius secundi eundo conficiunt pedes Lo_zdinc_zses plus minus 1142 . Sunt igitur pulsus plus minus centum in spatio pedum Pa¢'isiensicmz IO7O. 373 Cmterum in hoc computo nulla habetur ratio crassitudinis solidarum particularum aaris. ut I ad 9 vel IO circiter.

id est.DE MOT(. suo. Motus enim omnis reciprocus singulis recursibus a causa generante augeri solet. SECTIO IX. dico distanliw so:o agalurjquidum uniformilcr jTuidi partium in or3em. patet ex corollario propositionis XLVlI libri hujus. &c. :uw oritur ex defeclu lu3ricilaNs parlium fluidi. infinile datum THEOREMA lon_us in fluido cure in s2mt ut XXXIX. Sit M FL eylindrus uniformiter circa axem 5" in orbem actus. Porro cur soni cessante motu corporis sonori statim cessant. Elf P. mquentur duplis longitudinibus fistularum.:CORPOR UM minuti unius secundi percurrit . & circulis concentricis B GM. distinguatur fluidum in orbes cylindricos innumeros concentricos solidos ejusdem . cwleris pari3us. uniformi molu dJ inflnito d_¢ quod ab autem circa axem posilione pars una(uw_ue uniformi revolvatur. HYPOTHESIS. PROPOSITIO Si cylindrus a3 hujus fluidi tenzpom solidus impulsu periodica esse vdocilali. Sed & cur soni in tubis stentorophonicis valde augentur ex allafis principiis manifestum est. De molu circulari fluidorum. Motus autem in tubis dilatafionem sonorum impedientibus. neque diutius audiuntur ubi longissime distamus a corporibus sonoris. & propterea a motu novo singulis recursibus impresso magis augetur. tardius amittitur & fortius recurrit.374 . D fO. proporlionalem a3 invicem. Rcsislenliam. in omnium apertarum fistularum sonis. ideoque pulsus unus occupat spatium pedum Parisiensium quasi io_. duplam circiter longltudinem fistulae. CHA r. pcrseveret molu ipsarum axe cylindri. quam cure proxime absumus. Et h_ec sunt pra_cipua phamomena sonorum. qua parlcs jTuidi separantur LI. Unde versimile est quod latitudines pulsuum.

.psarum S A... Est igitur tempus periodicum particulze cujusvis 19 reciproce ut area D dQ. hoe est (per notas curvarum quadraturas) directe ut distantia SZ).... C c Q. ... hoc est. SB.. id ... Si impressio in orbem aliquem major est re! minor ex parte concava quam ex parte convexa." m_e differentiarum...E e.. orbium numerus augeatur & latitudo minuatur in infinitum....LI... & motum orbis vel accelerabit vel retardabit. Et tempora motibus angularibus reciproce proportionalia.. erunt translationes inverse ut superficies... hoc est. '.. B D. .. ut area hyperbolicze his summis analogue A ctQ."_f-"_" _: _' : "_"'...... S E. & velocitates absolut_e sunt zequales..DEQ partes .._J" /" /' ..per hypothesin) ut eorum translationes ab invicem. . C c. De. a conjunctis rationibus. erunt sum... / ga /" ..... ' .. Et quoniam homogeneum est fluidum... impressiones contiguorum orbium in se mutuo facta_ erunt (... inverse ut superficierum distantia_ ab axe.... ut quadrata distantiarum inverse.[ a.. D d.. S C.. & superficies contigu_e in quibus impressiones fiunt. si ad constituendum medium uniformiter fluidum... '_... motus toti "....-_ .-. 375 crassitudinis......'.RSEC UNDUS....'....... prout in eandem regionem cum ipsius motu vel in contrariam dirigitur.D...... & pertermi-_ i ii / : _ \ "__ i )i . \x _/[_ . CoroL I. Quare si ad \4 infinit_e rect_e SABC.......iiii_ii_ .... .. pr_evalebit impressio fortior.... sive ut translationes directe & distantize inverse . B b Q. " . ' .... Co... _---._ e ..E. Hinc motus angulares particularum fluidl sunt reciproce ut ipsarum distanti_e ab axe cylindri.:. Unde cum impressiones sunt ut contigu_e superficies & harum translationes ab invicem. debent impressiones ex parte utraque sibi invicem _equari & fieri in regiones contrarias.._L . ! _z _ _ !B'c!J q_ '_ nos perpendmularmm ducl mtelhgatur.... ''. Sunt autem differentiae motuum angularium circa axem ut h_e translationes applicat_e ad distantias. &c...B._ singulas erigantur perpendicula A a ...".. linearum A a.. erunt etiam his areis reciproce proportionalia.E.... i i '_ \ / _/ : ' } " linea curva hyperbolica .. D d Q.. quadratis /:///_. B b. E e. &c.. hoc est. ""i.. Q.. est.. t_ e Q.. ut respondentes summae p...... $19.../ / / " \..... &c.i"'.!7 <_ ."_ reciproce proportionalia ........-.. "./: angulares. . Proinde ut orbis unusquisque in motu suo uniformiter perseverer... ..

qui. quoniam hoc novo motu non mutatur attritus mutuus partium fluidi. habebitur motus fluidi in cylindro quiescente. Cord. Si fluidum in vase cylindrico longitudinis infinit2 contineatur. & nisi cylindrus interior vi aliqua extrinsecus impressa motum illum conservet. 5. Pars qu_elibet in eo perseverabit motu. revolvatur autem eylindrus uterque circa axem communem. communicabitur motus circularis fluido. & paulatim per totum fluidum propagabitur. & perseveret fluidi pars unaqu_eque in motu suo : erunt partium singularum tempora periodica ut ipsarum distanti_e ab axe cylindrorum. non mutabuntur motus partium inter se. 2.376 DE MOTU CORPORUM CorM. revolvatur cylindrus interior uniformiter. 6. & cylindrum alium interiorem contineat. CorM. CorM. . attrltu utrinque in contrarias partes facto. hujus impetu circumagetur etiam cylindrus exterior nisi violenter detentus. & accelerabitur ejus motus quoad usque tempora periodica cylindri utriusque _equentur inter se. non magis acceleratur quam retardatur. Nam translationes partium. ab invicem pendent ab attritu. Et quoniam fluidum conatur motum suum adhuc latius propagare. Quze omnia in aqua profunda stagnante experiri licet. efficiet ut idem paulatim cesset. nec prius desinet augeri quam fluidi partes sing-ul_e motum corollario quarto definitum acquirant. Si cylindro & fluido ad hunc modum motis addatur vel auferatur communis quilibet motus angularis. conabitur is motum fluidi retardare. Ouod si cylindrus exterior violenter detineatur. U nde si toti cylindrorum & fluidi systemati auferatur motus omnis angularis cylindri exterioris. CoroL 4. 3. sintque revolutionum tempora ut ipsorum semidiametri. Igitur si fluido & cylindro exteriore quiescentibus.

.'_L. ...... erunt translationes inverse ut superficies....... in molu suo : dico quod erunt ut quadrala Cas....... 3 77 PROPOSITIO Si sdbhwra solida. &c. impressiones ex parte utraque sibi /_.. ¢_ f: / ...... ut cubi distantiarum inverse..... ..... hoc est...... .... ...... al fortior.... prout in ' ....4 a.. " _ " 0/_ parte (per hypothesin) convexa.d 29 C D E Q partes singulas erigantur perpendicula ..... D d. distinguatur fluidum in orbes innumeros concentricos ejusdem crassitudinis..... circa aa:em posilione im_bulsu solo cure motu revolvatur.N . XL. &c. in fluido datum uMformi affatur fluidum uniformiter fluidi LII.. invicem _equari. & velocitatem orbis vel / / /c_...... S D.-" ... " .. .. /.... S C... .... CHJV. ipsarum S. .... ' \_ accelerabit vel retardabit.... i t _ t l I eandem regionem cum ipsius motu ....... & fieri in regiones contrarias..o . '-... Sit A FL sph_era uniformiter circa axem S in orbem acta.... impressiones contiguorum orbium in se mutuo facta_ erunt nes ab invicem & superficies contigu_e in quibus impressiones fiunt. Proinde .. & circulis concentricis 29GM..... conjunctis rationibus. uniformi THEOREMA dY inflMto.. Finge autem orbes illos esse solidos. hoc est..... .. Si impressio in orbem aliquem major est vel minor ex parte eoncava quam ex E/ / f. Sunt autem differentiae motuum angularium circa axem ut ha_ translationes applicat_e ad distantias.... : . Cc..... EK_P............. . pr_evalebit ut eorum translatioimpressio / . ... '\ \\".__ ... '.. sive ut translationes directe & distanti_e inverse... perseveret uniformiter. &c. S 29.... .". S E.. 8: quoniam homogeneum est fluidum.. Unde cum impressiones sint ut contingu_e superficies & harum translationes ab invicem . ".. 29 b."_ .: ' // . vel in contrariam dirigitur. I. / / ut orbis unusquisque in motu suo ".. cubis reciproce i2-221:.......... debebunt ...//......../I.. £ e.LIBER SEC UND US. i : t _ _ _ _ . DIO.L_--J... dY ab hujus lem_ora in orbem .. Quare si ad rect_e infinitm S..... _erseveret dislanliarum aulem fluidi ikars unaquwque 2beriodica 2hartium a centro _hwrw.. inverse ut quadrata distantiarum superficierum a centro.. .

qu_e cure axe datos contineant angulos... neque ideo motum. I....... C_Q. /9 d. & velociores retardarentur ab attritu mutuo.... unum interiorem........... iii_.. erunt summze differentiarum.........._ . \.. Est "'. _ ...4 a.. C c..B b..... c K . Cas..... At in motu hac lege facto attritus annulorum ad latera nullus est..... annulorum singulorum tempora periodica erunt ut quadrata distantiarum ipsorum a centro globi.. directe ut quadratum distanti_e SD...._ . Quod volui secundo demonstrare.. numerus orbium ./_0..... P _......... _.. "_. _equaliter & in partes contrarias urgeri.'........ vel citius revolverentur vel tardius juxta polos quam juxta eclipticam.. augeatur infinitum) summis & latitudo minuatur ut areze hyperbolicze analo_ A _Q...... ..." vis/9 f O reciproce ut area /9 d Q.. a_qualibus differentiis se mutuo superantes.._i_iiiii_i--.. Attritu interioris & exterioris non potest annulus unusquisque. & propterea lex illa obtinebit : hoc est.Y/'/' igiturtempus periodicum orbis cujus... nisi in motu juxta legem casus primi facto.. "-...... qui a centro zequaliter distant. Patet hoc ex demonstratione casus primi.. " ".. per notas curvarum quadraturas... ... hoc est.. " ... d . . movebitur pro lege casus primi.. & sic vergerent semper tempora periodica ad _equalitatem. .. \. ...."i/ '" / areis reciproce proportionalia.3 78 DE MOTU CORPOR UM toti proportionalia. alterum exteriorem & duos laterales. " ....... ut respondentes summae IgL linearum ..-. in his i ...k.. ..."' "" _'_I" ' " ''] proce proportionalia erunt etiam his '-. motus angulares. impediet.....L_//. quo minus hac lege fiat... Et propterea annulorum series qu_elibet a globo in infinitum recta pergens. Si annuli. nisi quatenus impeditur ab attritu annulorum ad latera.. & annulus unusquisque habebit annulos quatuor sibi contiguos. & his rectis circa axem revolutis concipe orbes in annulos innumeros secari. hoe est. x'... ..-. -..... ¢ ....... o.. pro lege casus primi.. 2. .. E e : id _(est (si ad consituendum medium uniformiter fluidum._... Id quod volui primo demonstrare... Non impedit igitur hic attritus quo minus motus fiat secundum legem casus primi..... tardiores accelerarentur..". A centro sph_erze ducantur infinit_e rect_e quam plurim_e..

Hinc motus angulares partium fluidi circa axem globi. quam tempora periodica singularum partium sint ut quadrata distantiarum a centro globi. Si globus in fluido quiescente similari & infinito circa axem positione datum uniformi cure motu revolvatur.E. patet quod motus perpetuo transfertur a centro ad circumferentiam vorticis. 379 Cas. I. CoroL 2. perseverabit motus circularis ut prius. CoroL 3. aut mutabunt _equaliter. eo quod motum omnem a materia interiore acceptum transfert semper in exteriorem. & per infinitatem circumferenti_e absorbetur.D. requiritur principium aliquod activum. indeque per axem ad eclipticam circulatione perpetua revertatur. neque prius cessabit in singulis fluidi partibus accelerari. Ca_terum cure motus circularis. Et manente causarum proportione manebit effectuum proportio. communicabitur motus fluido in morem vorticis. & inde orta vis centrifuga. motumque ipsis ea actione perpetuo communicant. sed ad constitutionem fluidi solummodo conducunt. Proinde ad conservationem vorticis constanter in eodem movendi eandem statu. ne materia. proportio motuum & periodicorum temporum. a quo globus semper quantitatem motus accipiat. recedat semper a centro & per exteriora vorticis migret ad polos. eaque actione servant quantitatem motus sui plane invariatam . 3. hoe est. & motus iste paulatim propagabitur in infinitum.ZZBER SECUNDUS. His sectionibus annuli omnes quam minimi asperitatem & vim attritus mutui aut non mutabunt. CorM. & quoniam h_e sectiones non spectant ad legem motus circularis. & exteriores illi eandem motus quantitatem in alios adhuc exteriores simul transferunt. Quoniam vorticis partes interiores ob majorem suam velocitatem atterunt & urgent exteriores. Q. Materia inter sphmricas duas quasvis superficies vortici concentricas nunquam accelerabitur. quam imprimit in . debebit causa aliqua adesse qua particul_e singul_e in circulis suis retineantur . & velocitates absolut_e reciproce ut eadem quadrata applicata ad distantias ab axe. major sit ad eclipticam quam ad polos. 4. CorM. sunt reciproce ut quadrata distantiarum a centro globi. qu_e ad eclipticam est. Dividatur jam annulus unusquisque sectlonibus transversis in particulas innumeras constituentes substantiam absolute & uniformiter fluidam.

qua hujus globus raperetur motu vorticis aherius. Cessantibus autem viribus illis quae in globos constanter impressae conservant hosce motus. sintque eorum tempora periodica ut quadrata semidiametrorum: partes fluidi non prius perseverabunt in motibus suis sine accelera- . quibus globi in motibus suis perseverant. languesceret paulatim motus globorum (ob rationem in corol. Cord. fierent vortices totidem in infinitum pergentes. nisi per vim aliquam retenti. & paulatim propagaretur in infinitum. seque mutuo ob motum ilium circularem fugerent. qua unus aliquis motum suum propagat in infinitum. propagabunt etiam motus suos in infinitum. & interea latius serperet ipsius motus. Postea si vires constanter impressae. tardescant paulatim & in orbem ag_ desinant. globique per actiones vorticum in se mutuo perpetuo movebuntur de locis suis. Si fluidum similare claudatur in vase sphaerico ac globi in centro consistentis uniformi rotatione agatur in vorticem. paulatim requiescet & in vortices agi desinet. CoroL 5. hujus motu raperetur fluidum in vorticem: & primo revolveretur hic vortex novus & exiguus una cum globo circa centrum aherius. sed in se mutuo paulatim excurrent. 7. & interea circa axem inclinatione datum vi aliqua constanter revolveretur. adeo ut fluidi infiniti pars unaquaeque eo agitetur motu qui ex omnium globorum actionibus resultat. raperetur etiam globus aherius motu hujus. Corol. uti in corollario superiore exposirum est. neque novum aliquern motum recipientes. Sine tall principio necesse est u_ globus & vorticis partes interiores.380 D_ MOTU COR_PORUM materiam vorticis. Nam globi singuli eadem ratione. globus autem & vas in eandem pattern circa axem eundem revolvantur. Si globus alter huic vortici ad certam ab ipsius centro distantiam innataret. ad modum vorticis primi. Et eadem ratione. 6. propagantes semper motum suum in exteriores. 3 & 4 assignatam) & vortices tandem conquiescerent. U nde vortices non definientur certis limitibus. materia ob rationem in corollario tertio & quarto assignatam. & omnia legibus mechanicis permitterentur. cessarent. sic ut globi duo circa intermedium aliquod punctum revolverentur. Si globi plures datis in locis circum axes positione datos certis cum velocitatibus constanter revolverentur. nisi per vim aliquam cohibiti. neque certam quamvis inter se positionem servabunt.

quam sint eorum tempora periodica _equalia temporibus periodicis globi. Si vas & fluidum quiescant & globus uniformi cum motu revolvatur. Proinde si vas vel circa axem eundem cure globo. & systema totum ad instar corporis unius solidi simul revolvatur. ut quadratum semidiametri vasis ad quadratum semidiametri globi: & tempora periodica partium fluidi respectu plani hujus erunt ut quadrata distantiarum suarum a centro globi. Pars qu_elibet in eo perseverant motu. manebunt motus omnes iidem inter se qui prius. permittatur systema totum legibus mechanicis. Quod si vas vi aliqua detineatur vel revolvatur motu quovis constanti & uniformi. viribus illis cessantibus quibus vas & globus certis motibus revolvebantur. Carol IO.LIBER SEC UND US. Carol 9. 9 & IO definiti. & globus servent hunc motum. deveniet medium paulatim ad statum motus in corolariis 8. quam eorum tempora periodica _equentur inter se. neque prius desinent fluidum & vas accelerari. Nam concipe planum transire per axem globi & motu contrario revolvi. Et motus isti per coral. propagabitur motus paulatim per fluidum totum in vas. quam sint eorum tempora periodica ut quadrata distantiarum a centro vorticis. 381 tione & retardatione. Si vas. vel circa diversum aliquem data cum velocitate quacunque moveatur. Deinde vero si. vas & globus in se invicem agent mediante fluido. Nam translationes partium inter se pendent ab attritu. 8. quoniam hoc motu nova non mutatur attritus partium fluidi in se invicem. dabitur motus fluidi. Nam si systemati toti auferatur vasis motus angularis. per coral. Unde si vas quiescat ac detur motus globi. Coral. qua fit ut attritu ex uno latere non magis tardetur quam acceleretur attritu ex altero. & circumagetur vas nisi violenter detentum. dabitur motus fluidi. 9 dabuntur. & motu przeterea communi angulari circa axem quemvis datum revolvantur. nec in alio unquam statu quocunque perseverabit. non mutabuntur motus partium inter se. Carol I I. . & pone summam temporis revolutionis hujus & revolutionis globi esse ad tempus revolutionis globi. fluidum inclusum. Alia nulla vorticis constitutio potest esse permanens. 8. neque motus suos in se mutuo per fluidum propagare prius cessabunt.

_olium. In partlbus inter centrum & circumferentiam. ubi angustiora velociores. propagare possit. Tale est in quo globus idem eodem cure motu. Nam in fluido infinito constitutio vorticum innotescit per propositionis hujus corollarium sextum.DE MOTU CORPOR UM Sc. ubi latiora sunt spafia. & per consequens diminuitur materi_e fluiditas. ideoque motum tardius recipiet & longius propagabit quam pro ratione superius assignata. & eadem regula obtinet in planetis qui circa solem revolvuntur. tardiores erunt motus. Obtinent autem h_e regul_e in plane- . motus similes & _equales. sed isto recessu tardescent . Arcus enim describent minus curvos. movebuntur particul_e in lineis non circularibus sed conformibus eidem vasis figur_e. fluiditas ibi minor erit. Si figura vasis non sit spha_flea.382 . quod planetarum circa jovem revolventium tempora periodica sunt in ratione sesquiplicata distantiarum a centro jovis. Nam ph_enomenon est. neque tamen particul_e velociores petent circumferentiam. & tempora periodica erunt ut quadrata mediocrium distantiarum a centro quamproxime. ubivis in fluido constitutus. Ex hac pressione fit attritus partium fortior & separatio ab invicem difficilior . Conatur quidem materia per motum suum circularem recedere ab axe vorticis. ad _equales semper a se distantias. ob pauciores superficies in quibus partes separentur ab invicem. Hoc nisi fiat. materia ubi minus fluida est magis coha_rebit & segnior erit. & conatus recedendi a centro non minus diminuetur per decrementum hujus curvatur_e. In hujusmodi casibus deficientem fluiditatem vel lubricitate partium vel lentore aliave aliqua conditione restitui suppono. Proprietates autem vorticum hac propositione investigate conatus sum. In his omnibus suppono fluidum ex materia quoad densltatem & fluiditatem uniformi constare. & propterea premit materiam omnem ulteriorem. & accedendo postea de latioribus ad angustiora accelerabuntur. quam augebitur per incrementum velocitatis. Ha_c ira se habebunt in vase rigido. ut pertentarem siqua ratione pha_nomena ccelestia per vortices explicari possint. in eodem temporis intervallo. & sic per vices tardescent & accelerabuntur particul_e singul_e in perpetuum. Pergendo a spatiis angustioribus in latiora recedent paulo longius a centro. Rursus si partes fiuidi sunt alicubi crassiores seu majores.

vel resistentia. si vorticis pars congelata & solida ejusdem sit densitatis cure reliquo vortice. PROPOSITIO LIII. etiamsi demonstrationum gratia hypothesin talem initio sectionis hujus proposuerim. Quo concesso. certe nec ratio sesquiplicata neque alia qu_evis certa ac determinata obtinere potest. & resolvatur in fluidum. ejusdcm sunt densilalis cure vortice. nisi graves sint in centrum. nisi vel materia vorticis eo fluidior sit quo longius distat a centro. turn denuo celerius juxta circumferentiam. quce in _ortice delala i_z orbem redeunt. movebitur eadem lege ac prius : & contra. qu_e oritur ex defectu lubricitatis partium fluidi. quoniam neque quoad densitatem suam. dein tardius usque ad certum limitem. THEOREMA XLI. cujus particul_e seu puncta physica datum servant situm inter se. ex aucta velocitate qua partes fluidi separantur ab invicem. Quod si vortices (uti aliquorum est opinio) celerius moveantur prope centrum. d_¢ eadem /eKe c_tm i_bsius _Oarlihus quoad velocitatem d_¢ cursus delermbzatlonem moventu_: Nam si vorticis pars aliqua exigua. Partes crassiores & minus fluida_. congelari supponatur. neque quoad vim insitam aut figuram suam mutatur. Condom. tamen resistentia in minori sit ratione quam ea velocitatis est. & verisimile est quod. 383 tis utrisque quam accuratissime. quatenus observationes astronomica_ hactenus prodidere. Ideoque si planeta_ iIIi a vorticibus circa jovem & solem revolventibus deferantur. augeatur in majori ratione quam ea est in qua velocitas augetur.LIBER SEC UIVD US. nisi quatenus ipsius particul_e jam fluid_e facta_ moveantur . ut resistentia velocitati proportionalis esset. Viderint itaque philosophi quo pacto ph_enomenon illud rationis sesquiplicat_e per vortices explicari possit. Quorum tamen neutrum rationi consentaneum videtur. movebitur h_ec eadem lege ac prius. circumferentiam petent. debebunt etiam hi vortices eadem lege revolvi. h_ec. tempora periodica partium vorticis erunt in majori quam duplicata ratione distantiarum ab ipsius centro. Verum tempora periodica partium vorticis prodierunt in ratione duplicata distantiarum a centro motus: neque potest ratio ilia diminui & ad rationem sesquiplicatam reduci.

_F. jam magis conabitur recedere a centro vorticis quam prius. in materia proxime ambiente relative quiescens.384 DE MOTU CORPO. Ergo corpus quod revolvitur in orbe C F. propterea quod solidum in fluidum resolutum fit pars vorticis cmteris partibus consimilis. 15' & perihelia D. Igitur non redibit in eundem orbem nisi sit ejusdem densitatis cum fluido.E./ poribus proportionales. Ergo solidum. eodem motu cure ipsius partibus movebitur. 23. " lem ductis areas describunt tem. tanquam ad totius motum progressivum nil spectans. Motus autem idem erit cum motu aliarum vorticis partium a centro aequaliter distantium. I. Eo autem in casu ostensum est. jam superans. non amplius in eundem orbem rediens. ideoque vorticis vim illam. accedet ad centrum. relative quiescit in fluido cui innatat. qua prius in orbita sua tanquam in mquilibrio constitutum retinebatur. Designent A D. Coral. Ergo solidum quod in vortice revolvitur & in eundem orbem semper redit.RUM inter se. At partes habentibus in sole. & radiis ad so. Carol. quod revolveretur eadem lege cum partibus fluidi a centro vorticls aequaliter distantibus. corpus idem ad quamlibet a centro vorticis distantiam Scho/izma.& motus totius idem erit ac prius. radio ad salem _ c ducto areas temporibus pro . Sin densius sit. quorum extimus CF circulus sit soli concentricus. recedet a centro & revolvendo describer spiralem. Hine liquet planetas a vorticibus planet_e secundum hypothesin Co)O erm'cwam in circa salem umbilicum delati revolvuntur ellipsibus corporeis non ___ deferri. E. Et eodem argumento si rarius sit._ unt. orbes tres circa salem S descriptos. _ --_'_. Cfi'. Et si vortex sit quoad densitatem uniformis. si sit ejusdem densitatis cure materia vorticis./ / vorticis tall motu revolvi neque. Negligatur igitur motus particularum inter se. Nam revolvi potest. & interiorum duorum aphelia sint zq. Q. 2.

Qua_ duo repugnant inter se. tardius movebitur in aphelio B & velocius in perihelio E. Unde solis motus diurnus apparens in principio virginis major esset quam minutorum primorum septuaginta. movebitur uniformi cum motu. & propterea terra velocior in principio virginis quam in principio piscium. Quomodo veto motus isti in spatiis liberis sine vorticibus peraguntur intelligi potest ex libro primo. id est. distantia inter orbes martis & veneris est ad distantiam eorundem orbium in principio signi piscium ut ternarius ad binarium circiter. Igitur si terra in hac materia cceresti relative quiescens ab ea deferretur. foret hujus velocitas in principio piscium ad ejusdem velocitatem in principio virginis in ratione sesquialtera. in aphelio velocius quam in perihelio.LIBER SECUNDUS. & propterea materia vorticis inter orbes illos in principio piscium debet esse velocior quam in principio virginis in ratione ternarii ad binarium. & in mundi systemate jam plenius docebitur. & una circa solem revolveretur. 385 portionales describendo. secundum leges astronomicas. Corpus autem. . ubi aphelium martis jam versatur. Sic in principio signi virginis. Itaque hypothesis vorticum cum phzenomenis astronomicis omnino pugnat. & non tam ad explicandos quam ad perturbandos motus ccelestes conducit. cum tamen secundum leges mechanicas materia vorticis in spatio angustiore inter A & C velocius moveri debeat quam in spatio latiore inter 19 & F. Nam quo angustius est spatium per quod eadem materi_e quantitas eodem revolutionis unius tempore transit. eo majori cum velocitate transire debet. quod revolvitur in orbe BE. 7--- 2 P. & in principio piscium minor quam minutorum quadraginta & octo : cum tamen (experientia teste) apparens iste solis motus major sit in principio piscium quam in principio virginis.

motumque lucis & sonorum.DE M UJVDI LIBER S YS TEMA TERTIUS. qua ad philosophiam maxime spectant. spatia corporibus vacua. quibus a multis retro annis insueverunt : & propterea ne res in disputationes trahatur. summam libri illius transtuli in propositiones. illustravi scholiis quibusdam philosophicis. leges motuum & sectiones tres priores libri primi sedulo legat. Veruntamen quoniam propositiones ibi quam plurirn_e occurrant. TE. N philosophica libris pr_ecedentibus principia tantum philosophiae tradidi. & in quibus philosophia maxime fundari videtur. more mathematico. videlicet non tamen sed mathematica . ne sterilia videantur. . neque prmjudicia deponent. Superest ut ex iisdem principiis doceamus constitutionem systematis mun_dani. dein transeat ad hunc librum de mundi systemate. De hoc argumento composueram librum tertium methodo populari. Haec sunt motuum & virium leges & conditiones. ea tractans qua generalia sunt. ii vim consequentiarum minime percipient. uti corporum densitatem & resistentiam. ex quibus in rebus philosophicis disputari possit. & reliquas librorum priorum propositiones hic citatas pro lubitu consulat. ut a pluribus legeretur. suffecerit siquis definitiones. Eadem tamen. auctor esse nolo ut quisquam eas omnes evolvat. Sed quibus principia posita satis intellecta non fuerint. ut ab iis solis legantur qui principia prius evolverint. qua lectoribus etiam mathematice doctis moram nimiam injicere possint.

Qztalitates corj_orum fua: inte. quaTue cor_oribus omnibus corn2betunlin quibus ex_erimozla i_zstihtere licel. Uti respirationis in homine & in bestia. & frustra fit per plura quod fieri potest per pauciora. REGULA III. Natura enim simplex est & rerum causis superfluis non luxuriat. reflexionis lucis in terra & in planetis. 387 REGUL. descensus lapidum in Eur@a and in America . non possunt auferri .guam qua: d__vcra: sint _ earum 2hha:nomenis ex_licandis suf-ficiant. lucis in igne culinari & in sole. guatozus fleri 2botest. _c. ideoque generales statuen&e sunt quotquot cure experimentis generaliter quadrant. Nam qualitates corporum non nisi per experimenta innotescunt. REGULA Causas rerum _aluralium I. _lon_lures adrnitli debere.zdi _ rernitti nequeunt.o gualilatibus cor_orum universorunz ha&_zda_ sunt. Ideoque ejfectuu_n _aluraliu_n ejztsdem gencris ecedem assignanda: su_zt causa:.d_ PHILOSOPHANDI. i)1. & qu_e minui non possunt.DE MUNDI SYSTEMATE. REGULA II. Dicunt utique philosophi : Natura nihil agit frustra.

nec a natura: analogia recedendum est. Et hoc est flmdamentum philosophia: totius.ui posse ex mathematics certum est. divisionem pateretur: concluderemus vi hujus regula:. & inde eoncludimus impenetrabilitatem esse proprietatem corporum universorum. Extensio corporum non nisi per sensus innotescit nec in omnibus sentitur : sed quia sensibilibus omnibus competit de universis affirmatur. U trum vero partes illae distinctm & nondum divisa: per vires natura: dividi & ab invicem separari possint. impenetrabilitas. & lunam gravem esse in terram pro quantitate materia: sua:. Extensio. & partes indivisas in partes minores ratione disting. ex hisce corporum visorum proprietatibus colligimus. Corpora plura dura esse experimur. At si vel unico constaret experimento quod particula aliqua indivisa. Corpora omnia impenetrabilia ease non ratione sed sensu colligimus. & cometarum similem esse gravitatem in solem. durities. Qua: tractamus impenetrabilia inveniuntur. idque pro quantitate materia: in singulis. sed etiam quod indivisa: in infinitum dividi possent. frangendo corpus durum & solidum. per experiments & observationes astronomicas universaliter constet: dicendum erit per hanc regulam quod corpora omnia in se mutuo gravitant. & inde non horum tantum corporum qua: sentiuntur sed aliorum etiam omnium parficulas indivisas esse duras merito concludimus. Nam & forflus erit argumentum ex phaenomenis de gravitate universali. Corpora omnia mobilia ease. Denique si corpora omnia in circuitu terrae gravia esse in terram.388 DE MUNDI SYSTEMATE Certe contra experimentorum tenorem somnia temere confingenda non sunt. quam ". impenetrabilitate. incertum est. & viribus quibusdam (quas vires inertia: vocamus) perseverare in motu vel quiete. quod non solum partes divisa: separabiles essent. duritie. . Porro corporum partes divisas & sibi mutuo contiguas ab invicem separari posse ex phaenomenis novimus. & planetas omnes graves esse in se mutuo. mobiliras & via inertia: totius oritur ab extensione. cum ea simplex esse soleat 8: sibi semper consona. & vicissim mare nostrum grave esse in lunam. Oritur autem durities totius a duritie partium. mobilitate & viribus inertiae partium : & inde concludimus omnes omnium corporum partes minimas extendi & duras esse& impenetrabiles & mobiles & viribus inertia: pra:ditas.

389 -" de corporum impenetrabilitate : de qua utique in corporibus ccclestibus nullum experimentum. donec alia occurrerinl _bhwnomena.per quw au[ accuraliores reddanlur aut ewcqblionibus obnoxiw. iaro_bosiliones ex phwnomenis per induclionem collectce. Hoc fieri debar ne argumentum inductionis tollatur per hypotheses. . pro yetis aut accurale au[ quanCroxime haberi debent. nullam prorsus observationem habemus.LIBER TJERTIUS. Gravitas recedenclo a terra diminuitur. In philoso:/zia _berimentali. REGULA IV. Attamen gravitatem corporibus essentia]em esse minime affirmo. H_cc immutabilis est. Per vim insitam inteIligo so]am vim inertia. non obstantibus conlrariis h:_o!hesibus.

. Tempora vero periodica esse in sesquiplicata ratione semidiametrorum orbium consentiunt astronomi . eorumque tem2_ora2_eriodica.Ol 7 14. Pound micrometris optimis determinavit ut sequitur.'s I 5. Xatdlilum jovialium temibora_eriodica.390 DE 3/[UNDI S YSTE3fA TE PHENOMENA. radiis ad cenlrum fovis duclis. Cassini Ex lem2Oori3usAOeriodicz . Dz'stantiw satdlilum Ex o3servationi3us rownleifier micmm. & motus eorum in his circulis uniformes deprehenduntur. PHJENOMENON I. Constat ex observationibus astronomicis.667 i9. Ea satellitis tertii micrometro in telescopio .52 5 5§ 5 _ a cenlro jovis. 2 8.299 t Elongationes satellitum jovis & diametrum ejus D.... & prodiit in mediocri jovis a terra distantia 8' I6" circiter.384 25. Cassini per telesco_b. 7d' 3h"42' 36". Orbes horum planetarum non differunt sensibiliter a circulis jovi concentricis..47 13 14 14_o 4 24. ecli_s. areas descri3ere tcn_oribus _rolOorlionales. esse in ralione sesqui_blicala dislanliarum ab i_sius cenlro._ f) 5.78 8 83 9 [ i 3 13. P/anetas circumjoviales.72 23 243 25_ diam _ evi_. Borelli per . I6d' I6h"32' 9". Elongatio maxima heliocentrica satellitis quarti a centro jovis micrometro in tubo quindecim pedes longo capta fuit.. Id ISh 27' 34". & idem ex tabula sequente manifestum est. sate//. sldlis flxis quiescenlibus. 3d"I3 h"13' 42".

Elongationes ma×imm reliquorumsatellitum in eadem jovis a terra distantia ex temporibus periodicis prodeunt 2' 56" 47" & It 5Tie 6tit. PHzGNOMENON Planetas circumsaturnios. 79d" 7h"48' oo". ab initio ingressus ad initium exitus. secundi. semper minor prodiit quam 4o". Cassinus utique ex observationibus saturni 8: periodica tempora hujusmodi SateIlitum 27t'. prodiit in eaclemjovisa terra distantia 4' 42''. & elongationes maximee satellitis primi. & quarti a_quales erunt semidiametris jovis 5. & ab ingressu completo ad exitum completum. In telescopiis brevioribus haec diameter est 4o" vel 41". duclis. Et diameter jovis in mediocri ejus a terra distantia pro81¢ diit per transitum primi satellitis air"1". & ad mediocrem jovis a sole vel terra distantiam reducta. eorum a centro saturniorum 22't. szepius 39". quiescenNbus. & inde diameter ]ovis in mediocri ejus a terra distantia prodiit 37" circiter. cenlro. I d" 2I h' Ig t suis distantias esse statuit. Nam lux jovis per inzequalem refrangibilitatem nonnihil dilatatur.965] 9. nunquam minor quam 38''. 6" eormn teJ@ora _eriodica. & haec dilatatio minorem habet rationem ad diametrum jovis in longioribus & perfectioribus telescopiis quam in brevioribus & minus perfectis. 391 pedes 123 longo captafuit& .63 respective. & per transitum tertii 37_ • Tempus etiam quo umbra primi satellitis transit per corpus jovis observatum fuit. temj_ora iberiodica. I5 d" 22 h" 4 I/ 14" .LIBER T_R 7'US ! . I 5. 4 d" I2 h" 25.141 & 26. tertii.494. . observata sunt ope telescopii ejusdem longioris. Tempora quibus satellites duo. transibant per corpus jovis. Diameter jovis micrometro in telescopio pedes I23 longo smpius capta fuit. esse in radiis ratione ad saturnum sesfui_blicala II. primus ae tertius. Assumamus diametrum ejus esse 37¼" quamproxime. areas describere stellis fixis ab iibsius dislantiarum tem_bori3us _r@orlionales. 2d I7 h" 41' I2".

Ex martis quoque plena facie prope solis conjunctionem.35. Quarti satellitis elongatio maxima a centro saturni ex observationibus colligi solet esse semidiametrorum octo quamproxime. jovem o_G[_zts suis so[era chzgere. 2. distanti_e satellitum a centro saturni in semidiametris annuli sunt 2.93 2_. & gibbosa in quadraturis. quod is solem ambit.75. III. z. 8. Mercurium & venerem circa solem revolvi ex eorum phasibus lunaribus demonstratur. prodiit semidiametrorum octo cure septem decimis partibus semidiametri. falcata cis solem. manebit diameter saturni baud major quam 16". dimidiata e regione softs . 24 23. PH. martem.35 _. & diameter annuli diebus Mail 28 & 29 anni i7i 9 prodiit 43". Saturni diameter in eodem telescopio erat ad diametrum annuli ut 3 ad 7. certum est.45 8 8 annuli.47 3_ 3. Et ex hac observatione & temporibus periodicis.392 Distanliw DE J_UNDI SYSTEIlfATE satellitum a cenlro salurszi in semidiamelris i _1 _ 1. 3./ENOMENON P/a_zelas quiJzfuc . Si rejiciatur lux omnis erratica. . Hzec ita sunt in telescopiis longissimis & optimis. Plena facie lucentes ultra solem siti sunt.7 & 25.brimarios CP salztrnu_z mercurium.i. micrometro optimo in telescopio Hugeniano pedes I23 longo capta.69. At elongatio maxima satellitis hujus a centro saturni. propterea quod magnitudines apparentes corporum cce|estium in longioribus telescopiis majorem habeant proportionem ad dilatationem lucis in terminis illorum corporum quam in brevioribus. De jove etiam & saturno idem ex eorum phasibus semper plenis demonstratur : hos enim luce a sole mutuata splendere ex umbris satellitum in ipsos projectis manifestum est.x"observalianibus _x lem_oribus periodicis. Et inde diameter annuli in mediocri saturni a terra distantia est 42" & diameter saturni I8". vctzerem. per discum ejus ad modum macularum nonnunquam transetantes.

365. 38585 . 72398. Secundumli'e_Terum Secundum_uHiaIdum Secundumtemporaperioctica 9510o0. & eo nomine habetur jovis longitudo heliocentrica. suntque inter ipsas ut plurimum intermedi_e . Magnitudines autem orbium Ke_lerus & Bullialdus omnium diligentissime ex observationibus determinaverunt : & distanti_e mediocres. d¢ vel soils circa terrain vd terree circa solem temlbora _berioclica.ZIBER TERTIUS. 393 PHz_ENOMENON IV. Planetarum ae telluris temiboraperiodica circa solem res_beclu fixarum. 387io. 87.9785. H_ec a Kefi/ero inventa ratio in confesso est apud omnes. 388o6.9692.514 • 686. esse in ratione sesqui_blicatamediocrium distantiarum a sole. I5235o. 954198. uti in tabula sequente videre licet. i_z diekus & partihus decimali_us diei. 9540o6. quee temporibus periodicis respondent. . stellis fixis quiescenlikus. Planetarum ac lelluris distantite mediocres a sole.2565 • 224. 4332. non differunt sensibiliter a distantiis quas illi invenerunt. 522520. Eadem utique sunt tempora periodica. sive sol circa terrain sire terra circa solem revolvatur. iooooo. cure ha_ per eorum elongationes a sole determinentur. 152369. lOOOOO. 51965 o. Etenim per eclipses illas determinatur positio umbrae quam jupiter projicit. Ex longitudinibus autem heliocentrica & geocentrica inter se collatis determinatur distantia jovis. 72333 . De distantiis etiam superiorum planetarum a sole tollitur omnis disputatio per eclipses satellitum jovis. Io759. Pla_zetarum fuinque primariorum. Ac de mensura quidem tempomm periodicorum convenit inter astronomos universos. 152350.6276.275. De distantiis mercurii & veneris a sole disputandi non est locus. xooooo. 724o0. 52oo96. e_edemque orbium dimensiones.

nunc etiam regrediuntur: At solis respeetu semper progrediuntur.E MUNDI SYSTEMA TE V. quibus eclipsibus heliocentricas planetae hujus longitudines & distantias a sole determinari diximus. . Nam respectu terrae nune progrediuntur.394 D. Pater ex lunae motu apparente cure ipsius diametro apparente collato. PHAf. sed errorum insensibiles minutias in hisce phaenomenis negligo. sed paulo celerius tamen in periheliis ac tardius in apheliis. _bro)borliol_alcm Lztnanz radio ad cenlrum lerrw datcto aream te_ori descriaere. at radiis ad solem ductis areas temlhoribus ibr@orNanales _bercurrere. sic ut arearum aequabilis sit descriptio. idque propemodum uniformi cum motu. nunc stationarii sunt. PHJENOMENON Planetas )Orimarios radiis ad lerram ductis areas descriaere tem_oriaus minimejkro_portio*cales. Propositio est astronomis notissima. Perturbatur autem motus lunaris aliquantulum a vi solis. & in jove apprime demonstratur per eclipses satellitum.NOMENON VI.

PROPOSITIO II. I prop.bsius centro. Idem intellige de planetis qui saturnum comitantur. I) motum apsidum in singulis revolutionibus notabilem. XLVlib. . THEOREMA II. THEOREMA I. res_icere centrum jovis _5" esse reci_roce ut quadrata dislantiarum locorum ab eodem ¢ettlro. efficere deberet. respicere solem d__esse reci_roce ut quadrata dislantiarum ab i. qui_us ]klanetw circurnjoviales perjbeluo relrahuntur a moti_us rectilinds _ in oraiSus suis relinentur. Patet pars prior propositionis per ph_enomenon primum & proposifionem secundam vel tertiam libri primi: & pars posterior per ph_enomenon primum & corollarium sextum propositionis quartze ejusdem libri. Patet pars prior propositionis per ph_enomenon quintum & propositionem seeundam libri primi: & pars posterior per ph_enomenon quartum & propositionem quartam ejusdem libri. Vires. in pluribus enormem. Nam aberratio quam minima a ratione duplicata (per corol. 395 PROPOSITIONES. PROPOSITIO I. qui$us p:anetw primarii perpeluo relrakunlur a molibus rectilineis & in orbi_us suis relinenlur.LIBER TE_RTIUS. Uires. per ph_enomenon secundum. Aceuratissime autem demonstratur h_ec pars propositionis per quietem apheliorum.

Pater enim (per corol. seu i ad x78_. qua luna DE MUWDI SYSTEMAT_ III. _ z. Actio solis.i gravilalis relraki rectHineo d__in or_e suo retineri. Corol. XLV lib.396 PROPOSITIO Vim. 2 prop. I) est ad lume vim eentripetam ut 2 ad 357. Et neglecta solis vi tantilla vis reliqua qua luna retinetur in orbe erit reciproce ut D 2. Luna_ distantia medioeris a terra in syzygiis est semidiametromm terrestrium secundum Plolem¢um & plerosque astronomorum 59. XLV lib. est ut distantia luna_ a terra quamproxime. Id quod etiam plenius constabit conferendo hanc vim cum vi gravitatis._ esse reci_roce reliuetur in or6e suo. I prop. Nam motus ille. THEOREMA IV. sed qua_ partibus 592 propius ad duplicatam quam ad triplicatam accedit. sender a molu i_z terrain. posito quod vis illa deseendendo ad superficiem terr_e perpetuo aug'eatur in reeiproca ahitudinis ratione duplicata.45 circiter. (. in ratione distanti_e paulo majore quam duplicata inverse. ut fit in propositione sequente. vis a qua motus talis oriatur sit reciproce ut D 2z_. THEOREMA III. reciproce utea ipsius D dignitas cujus index est 2_. id est. hoc est. Oritur vero ab actione solis (uti posthac dicetur) & propterea hie negligendus est. qui singulis revolutionibus est graduum tantum trium & minutorum trium in eonsequentia. res_bicere terrain ut quadrature disla_zlice locorunz ab ipsius ce_zlro. quatenus ]unam distrahit a terra. ideoque (per ea qu_e dicuntur in eorol. contemni potest. Pater assertionis pars prior per ph_enomenon sextum & propositionem secundam vel tertiam libri primi: & pars posterior per motum tardissimum lunaris apog_ei. . PROPOSITIO Lunam ffravilare IV. Si vis eentripeta rnedioeris qua luna retinetur in orbe augeatur primo in ratione I77_ ad i78_ .-_-. deinde etiam in ratione duplieata semidiametri terra_ ad medioerem distantiam eentri lume a eentro terr_e : habebitur vis centripeta lunaris ad superficiem terr_e. I) quod si distantia lunae a centro terr_e sit ad semidiametrum terr_e ut D ad i.

_. I_.LIBER TERTIUS. I . sinus versus est pedum Parisiensium i5x_ circiter. hoc est. ut ab astronomis statuitur . auxerunt parallaxin luna_ scrupulis totidem. confecto. i & lin. cure vis ilia accedendo ad terrain augeatur in duplicata distantiae ratione inversa ideoque ad superficiem terrze major sit partibus 60 x 60 quam ad lunam. Colligitur hoc ex calculo vel per propositionem xxxvI libri primi. & quotquot ejus tabulas refractionum sequuntur. vel magis accurate pedum 15 dig. 397 secundum Venddinum & ]fuffenium 60. mqualis evadit vi gravitatis apud nos. & secundum Tychonem 56}. ut observavit Hztgenhls. medio suo motu. minutis primis 43. idque scrupulis quasi quatuor vel quinque. I & lin. i_. Nam arcus illius quem luna tempore minuti unius primi. fete ut ab aliis assignatum est. vel (quod eodem recidit) per corollarium nonum propositionis quart_e ejusdem libri. horis 7. Nam penduli. si descendatur in superficiem terra_. est ad dimidiam longitudinem penduli hujus in duplicata ratione circumferentia_ circuli ad diametrum ejus (ut indicavit etiam Hugenius) ideoque est pedum Parisiensium 15 dig. in latitudine Lutetia_ Parisiorum ad singula minuta secunda oscillantis. Et eadem vi gravia revera descendunt in terram. ad distantiam sexaginta semidiametrorum terrestrium describat. vel magis accurate pedes 15 dig. ut urgente vi ilia omni. corpus vi illa in regionibus nostris cadendo describere deberet spatio minuti unius primi pedes Parisienses 60 "1 x 6ox I5T_.. prop. h_ec spatio minuti unius primi cadendo describet pedes Parisienses I5_. uti a Gallis mensurantibus definitum est: & si luna motu omni privari fingatur ac dimitti. ideoque (per reg. & spatio minuti unius secundi pedes I5x_ . Unde. & distantia evadet quasi 60{ semidiametrorum terrestrium. Corrigatur iste error.. quasi duodecima vel decima quinta parte totius parallaxeos. constituendo refractiones solis & lunm (omnino contra naturam lucis) majores quam fixarum. Et propterea vis qua luna in orbe suo retinetur. longitudo est pedum trium Parisiensium & linearum 8_-. Et altitudo quam grave tempore minuti unius secundi cadendo describit. & lunarem periodum respectu fixarum compleri diebus 27. Assumamus distantiam mediocrem sexaginta semidiametrorum in syzygiis . qua (per corol. III) in orbe suo retinetur. secundum Co_ernicum 6o}. descendat in terrain. Ast Tycho. secundum Slreemm 6o. atquo ambitum terra: esse pedum Parisiensium 1232496oo . I_. i lin.

Calculus hic fundatur in hypothesi quod terra quiescit. Et si vis illa. descenderet in terram. Demonstratio propositionis sic fusius explicari potest. Nam si terra & luna moveantur circum solem. qua retineretur in orbe. Si lunae plures circum terram revolverentur. Com- .9cho/htm. & sint inter se similes & _equales. per prop. si motu omni quo pergit in orbe suo privaretur. & illae lunarum. & h_e corporum gravium. defectu vis centrifug_e. centrum terr_e respiciant. patebit. qua in orbe permanserat. ea ipsa erit quam nos gravitatem dicere solemus: idque maxime ne lunula in vertice montis vel gravitate careat. qua luna retinetur in orbe suo. putatio autem iniri potest uti computationem ineunti per prop. LX lib. ezedem (per reg. & interea quoque circum commune gravitatis centrum revolvantur : manente lege gravitatis distantia centrorum lunge ac terr_e ab invicem erit 6o_ semidiametrorum terrestrium circiter. idque eadem cum velocitate qua gravia cadunt in illorum montium verticibus. & lunula illa etiam gravis esset in terram more corporum in verticibus montium : eadem lunula vi utraque conjuncta duplo velocius descenderet. Et si earum infima esset parva. Nam si gravitas ab ea diversa esset. & spatio mlnuti unius secundi cadendo describerent pedes Parisienses 3ok : omnino contra experientiam. I hujus. diversa esset a gravitate. corpora viribus utrisque conjunctis terram petendo duplo velocius descenderent. qua lunula illa infima descendit. . perinde ut fit in systemate saturni vel jovis: harum tempora periodica (per argumentum inductionis) observarent legem planetarum a K_lero detectam. I. & propterea harum vires centripet_e forent reciproce ut quadrata distantiarum a centro terr_e. & vertices ahissimorum montium prope tangeret: hujus vis centripeta. Quare cum vires utraeque.398 DE MUNDI SYSTEMATE & I I) est illa ipsa vis quam nos gravitatem dicere solemus. gravitates corporum in verticibus illorum montium (per computationem praecedentem) a_quaret quamproxime. efficeretque ut eadem lunula. vel duplo velocius cadat quam corpora gravia solent cadere. Et propterea vis illa. propter mqualitatem virium quibus descendunt. I & II) eandem habebunt causam.

circumjoviales gravitare in V.LIBER TERTIUS. . Nam venerem. 3. qua vis gravitatis decrescit in recessu a terra. I. qu_e planetam unumquemque respicit. V. terraque in lunam. circumsaturnios vi gravitaNs d¢ circumsoIares solem. & mercurii ac veneris reliquorumque circumsolarium circa solem sunt ph_enomena ejusdem generis cure revolutione lunge circa terram. & sol in planetas omnes primarios gravitabit. saturnus in suos. saturno & sole decrescant eadem ratione ac lege. qua luna retinetur in orbe. ut in sequentibus explicabitur. CoroL I. mercurium. in salursuee retrahi retineri. a quibus revolutiones ill_e dependent. CorM. extendi debet ad omnes planetas per reg. caeterosque esse corpora ejusdem generis cum jove & saturno nemo dubitat. respiciant centra jovis. Scholium. I & 2. saturni ac solis. I I) a causis ejusdem generis dependent : praesertim cum demonstratum sit quod vires. II. Hactenus vim illam qua corpora cmlestia in orbibus suis retinentur centripetam appellavimus. 399 PROPOSITIO Planetas hum. Gravitas igitur datur in planetas universos. sol & luna perturbant mare nostrum. Et hinc jupiter & saturnus prope conjunctionem se invicem attrahendo sensibiliter perturbant motus mutuos. esse reciproce ut quadratum distantiae locorum ab ipsius centro. Gravitatem. Et cum attractio omnis per motus legem tertiam mutua sit. THEOREMA in jo_em. Eandem jam gravitatem esse constat. circumsaturniorum circa saturnum. & IV. & semi#er a molibus rectilineis. & propterea (per reg. & in or3i6us curvilineis Nam revolutiones planetarum circumjovialium circa jovem. CoroL 2. sol perturbat motus lunares. & propterea gravitatem in posterum vocabimus. & recedendo a jove. Nam causa vis illius centripet_e. Graves sunt planetae omnes in se mutuo per corol. jupiter in satellites suos omnes.

ut in terram simul cadant. juxta positae. singulos zravilare. Proinde copia materia: in auro (per corol. ibant una & redibant diutissime. plumbo. Unam implebam ligno. ideoque quod sunt ad quantitatem materia: in luna. quoad pondus. tritico. sale communi. THEOREMA VI. & idem auri pondus suspendebam (quam potui exacte)in aherius centro oscillationis. In corporibus ejusdem ponderis differentia materiae. figuram. Rem tentavi in auro. vitro. _aribus esse quantitati Descensus gravium omnium in terram (dempta sahem ina:quali retardatione quae ex aeris perexigua resistentia oritur)aequalibus temporibus fieri. I & 6 prop. Comparabam pyxides duas ligneas rotundas & mquales. ligno. Elevari enim fingantur corpora heec terrestria ad usque orbem luna: & una cum luna motu omni privata demitti. argento. Proinde temporibus a:qualibus ab a:qualibus altitudinibus cadendo. describerent mqualia spatia. jamdudum observarunt alii. Pyxides ab aequalibus pedum undecim filis pendentes eonstituebant pendula. hoc est. aqua. xxIv lib. tlt pondus ad pondus. his experimentis manifesto deprehendi potuit. Jam vero naturam gravitatis in planetas eandem esse atque in terram non est dubium.llesima materim totius. & accuratissime quidem notate licet mqualitatem temporum in pendulis. & per jam ante ostensa certum est quod temporibus a:qualibus describent a:qualia spatia cum luna. dislanliis materitv in sinzulis.) erat ad copiam materiae in ligno. erunt eorum gravitates aceeleratrices in jovem reciproce ut quadrata distantiarum a centro jovis . perinde . & propterea in aequalibus a jove distantiis. arena. & aeris resistentiam omnino paria: & paribus oscillationibus. I I. qua: vel minor esset quam pars mi. ut vis motricis actio in totum aurum ad ejusdem actionem in totum lignum. & _Oondera eorum i_z a centro _lanette. Et sic in ca:teris.400 DE M UNDI S YSTt_MA TE PROPOSITIO Corpora omnia in _lanelas VI. Porro quoniam satellites jovis temporibus revolvuntur qua: sunt in ratione sesquiplicata distantiarum a centro jovis. ut pondera sua ad ipsius pondus. _ro- eundern guemvis _ortionalia jblanelarn. eorum gravitates acceleratrices evaderent a:quales.

pro quantitate materiae sum. Si. I. 3 prop. Nam si horum aliqui magis traherentur in solem. gravitaret magis vel minus quam pro quantitate materi_e totius.LIBER T_RTIUS. v. quam pro quantitate materiae : planeta totus. LXV lib. quam caeteri: motus satellitum (per corol. in aequalibus a sole distantiis. quibus corpora inaequalia mqualiter accelerantur. hoe est. Sed orbes satellitum sunt jovi concentrici. pro genere partium quibus maxime abundet. paribus a sole distantiis. ali_e minus. 4oi Ut fit in gravibus in hac terra nostra. LXV lib. & propterea gravitates acceleratrices jovis & satellitum in solem aequantur inter se. vel earum massis accurate proportionalia. Et si satelles minus gravis esset in solem in ratk)ne illa dad e. Ideoque si. Quinetiam pondera partium singularum planetae cujusque in atium quemcunque sunt inter se ut materia in partibus singulis. id est. Sed 2C . Nam si partes aliquae plus gravitarent. sunt ut corpora. per corol. Aliqua autem sunt per corol. puta d ad e: distantia inter centrum solis & centrum orbis satellitis major semper foret quam distantia inter centrum solis & centrum jovis in ratione subduplicata quam proxime. parte tantum millesima gravitatis totius . sunt ut quantitates materim in ipsis : & pondera lunae ac terrm in solem vel nulla sunt. Porro jovis & ejus satellitum pondera in solem proportionalia esse quantitatibus materim eorum patet ex motu satellitum quam maxime regulari. foret distantia centri orbis satellitis a sole majo r vel minor quam distantia jovis a sole parte _o'oo distantiae totius. satelles aliquis gravior esset in solem pro quantitate materi_e suae. Et eodem argumento pondera saturni & comitum ejus in solem. in aequalibus a sole distantiis. ab aequalibus a sole distantiis demissi. quam jupiter pro quantitate materi_e sum. in ratione quacunque data. distantia centri orbis satellitis a sole minor foret quam distantia centri jovis a sole in ratione ilia subduplicata. parte quinta distantim satellitis extimi a centro jovis : quae quidem orbis eccentricitas foret valde sensibilis. pondera ut quantitates materi_e in planetis. descensu suo in solem _equalibus temporibus aequalia spatia describerent. i & 3 prop. I) ex ineequalitate attractionis perturbarentur. uti calculo quodam inito inveni. 2 prop. Vires autem. Et eodem argumento tilanetm circumsolares. gravitas acceleratrix satellitis cujusvis in solem major esset vel minor quam gravitas acceleratrix jovis in solem.

Nam si verbl gratia corpora terrestria. & conferantur cum corpore lunge : si horum pondera essent ad pondera partium externarum lunge ut quantitates materi_e in iisdem. ad pondera vero partium internarum in majori vel minori ratione. qua_ pro quantitate materi_e quam maxime gravitant.4rz'stoteh's. Corpora universa. & propterea per reg. neque sine poris rarefieri possint. gravia sunt in terram. possent gravitatem suam gradatim amittere. in _equali materia : omnino contra experientiam.402 DE MUNDI S YSTEMA TE nee refert utrum partes ill_e externa_ sint vel internee. quidni diminui possit in infinitum ? Corot 4. quze apud nos sunt. Si omnes omnium corporum particulze soli&e sint ejusdem densitatis. Corot I. nisi specifice graviora sint. & pondera omnium. contra quam probatum est in corollario superiore. Si _ether aut corpus aliud quodcunque vel gravitate omnino destitueretur. vel corporis alterius cujuscunque densissimi. vel pro quantitate materi_e sure minus gravitaret: quoniam id (ex mente . & propterea nec aurum neque aliud quodcunque corpus in afire descendere posset. sunt ut quantitates materi_e in iisdem. Ac proinde pondera penderent a formis corporum. Carlcsii & aliorum) non differt ab aliis corporibus nisi in forma material. & vicissim corpora maxime gravia. posset idem per mutationem forma_ gradatim transmutari in corpus ejusdem conditionis cum iis. CoroL 3. qu_e _equaliter a centro terr_e distant. ob summam densitatem materi_e. Nam corpora in fluidis. nil cederet gravitati specifica_ argenti vivi. pro varietate formarum. "vel auri. H_ec est qualitas omnium in quibus experimenta instituere licet. Corot 2. vacuum datur. possentque cure formis variari. II_ de universis affirmanda est. Hinc pondera corporum non pendent ab eorum formis & texturis. formare illius gradatim induendo. in orbem lunge elevari fingantur. Nam si spatia omnia _equaliter plena essent. . Spatla omnla non sunt _equaliter plena. forent eadem ad pondus luna_ totius in majori vel minori ratione : contra quam supra ostensum est. gravitas specifica fluidi quo regio afris impleretur. qu_e circa terram sunt. forent majora vel minora. Quod si quantitas materi_e in spatio dato per rarefactionem quamcunque diminui possit. minime descendunt. Nam si cum formis variari possent.

i & ejus corollaria) gravitatem in omnes proportionalem esse materiae in iisdem. Ejusdem tudines. quarum vires inertia: sunt ut magni- Cord. Res inteltigetur in gravitate. 5.D. planeta/5' in partes omnes planeta: A vicissim gravitabit. sed fere triplicata. quantum ex crassis quibusdam observationibus animadvertere potui.E. in corlbore universa fleri. Oritur enim attractio omnis in totum ex attractionibus in partes singulas. Cujus rei exempla habemus in attractionibus magneticis & electricis. CoroL I. 403 densitatis esse dico. omnes in se mutuo graves esse jam ante probavimus. ut materia partis ad materiam totius. Porro cum planeta_ cujusvis A partes omnes graves sint in planetam quemvis _15& '. O. & actioni omni reactio (per motus legem tertiam) a:qualis sit. & in recessu a magnete decrescit in ratione distantiae non duplicata. Planetas.Vis gravitatis diversi est generis a vi magnetica. eoncipiendo planetas plures minores in unum globum coire & planetam majorem componere. Et inde consequens est (per prop. hac lege gravitate deberent in se mutuo. ut materia partis ad materiam totius. Lxix lib. THEOREMA VII. ut & gravitatem in unumquemque seorsim spectatum esse reciproce ut quadrature distantiae locorum a centro planetae. cum tamen ejusmodi gravitas neutiquam sentiatur : respondeo quod . Et vis magnetica in uno & eodem corpore intendi potest & remitti. & erit gravitas sua in partem unamquamque ad gravitatem suam in totum. Nam attractio magnetica non est ut materia attracta. eemque _ro_bortiona/em esse guanlitali malerice in singulis. qua: apud nos sunt. plurima non trahuntur. estque nonnunquam longe major pro quantitate materiae quam vis gravitatis. Siquis objiciat quod corpora omnia. Corpora aliqua magis trahuntur. PROPOSITIO Gmvilamn VII. Oritur igitur & eomponitur gravitas in planetam totum ex gravitate in partes singulas. gravitas partis cujusque sit ad gravitatem totius. alia minus. Nam vis totius ex viribus partium componentium oriri debebit.ZIBER TERTIUS.

quae in majoribus distantiis saris accurate obtineret. Postquam invenissem gravitatem in planetam totum oriri & componi ex gravitatibus in partes. majora sunt vel minora (per hanc propositionem) in duplicata ratione distantiarum inversa. 43. per prop. longe minor est quam qum sentiri possit.satellitis Hugeniani circum saturnum dierum 15 & horarum e=_. Tandem veto.terram totam.xxIv lib. Lxxv & Lxxw libri primi & ipsarum corollaria. 7 min. prope superficiem planetae ob inaequales particularum distantias & situs dissimiles. CoroL 2. Nam pondera corporum aequalium circum planetas in circulis revolventium sunt (per cord. _. collatis cum distantia mediocri veneris a sole & cum elongationibus maximis heliocentricis satellitis extimi circumjovialis a centro jovis 8' I6". 3 prop. & esse in partes singulas reciproce proportionalem quadratis distantiarum a partibus: dubitabam an reciproca illa proportio duplicata obtineret accurate in vi tota ex viribus pluribus composita. Si o/o3orum dzwrum in se . i)ut diametri circulorum directe & quadrata temporum periodicorum inverse. Sic ex temporibus periodicis veneris circum solem dierum 224 & horarum x6_. quce a cenh'is _ualiler disfenL homwcne_ sit : er:t :ondus gloai al_crutrius in allerum reci_roce ut quadratzm_ distanlice inter cenh'a. Hinc inveniri & inter se comparari possunt pondera corporum in diversos planetas. Nam fieri posset ut proportio. satellitis . Cord. I. aliasve quasvis a centro distantias.404 DE MUNDI S YSTEMA TE gravitas in haec corpora. intdlexi veritatem propositionis de qua hie agitur.nuluo gravitantiuna mater:_ undique in _'egioni&ts. x. satellitis extimi circumjovialis circum jovem dictum i6 & horarum i6_. THEOREMA VIII. & pondera ad superficies planetarum. cum sit ad gravitatem in. an veto quam proxime. & lunae circum terram dierum 27 hor. notabiliter erraret.. PROPOSITIO VIII. Gravltatio in singulas corporis particulas aequales est reciproce ut quadratum distantim locorum a particulis. terram totam ut sunt haec corpora ad . 2 prop. Patet per cord. Iv lib.

_r . caeteris paribus. Si parallaxis solis statuatur major vel minor quam IO" 3o'''. & terra jove. 529 & 435 respective. 79I. Nam quantitates materia_ in planetis sunt ut eorum vires in aequalibus distantiis ab eorum centris. & luna_ a centro terrm IO' 33". CoroZ 4. si in orbe . Corol. 943. Quanta sint pondera corporum in superficie luna_ dicetur in sequentibus. & jupiter quam saturnus. in sole. atque ideo in eorum superficiebus. erunt ut IOOOO. Densitas terr_e qu_e prodit ex hoc computo non pendet a parallaxi solis. & IO9 ab eorum centris. Sic enim vis gravitatis in eorum superficiebus ad aequalitatem magis aceedit. & propterea densitates sunt ut IOO. T0_r. jovem. g_rr. Est igitur sol paulo densior quam jupiter. Innotescunt etiam densitates planetarum. & pondera in eosdem ut Ioooo. per prop. & terra quadruplo densior quam sol. Sed & densiores sunt planetm. Innotescit etiam quantitas materia_ in planetis singulis.-l respective. saturni ac terrze diametri ad invicem ut 1oooo. qui sunt soli propiores . 943. pondera diminuuntur vel augentur in duplicata ratione: pondera _equalium corporum in solem. & auctis vel diminutis distantiis.. id est. 997. & 435 respective. Densiores igitur sunt planetae qui sunt minores. Erant autem vera_ solis. jovem. si terra locaretur in orbe saturni. 1. 79 I. & m_8_ respective. 67 & 4oo. caeteris paribus. ideoque spha_rarum heterogenearum densitates sunt ut pondera illa applicata ad spha_rarum diametros. 94k. Luna vero densior est quam terra. & lO9. rigesceret. saturni ac terrae _equaliter distantium pondera sint in solem.LIBER TERTIUS. Nam pondera corporum _equalium & homogeneorum in sphmras homogeneas sunt in superficiebus spha_rarum ut sphmrarum diametri. _-w_-v . ut jupiter saturno. Nam per ingentem suum calorem sol rarescit. 3. 2. sed determinatur per parallaxin lunar. saturnum ac terram ut I. jovis. computum ineundo inveni quod corporum mqualium 8: a centro solis. & propterea hic recte definitur. 405 Hugeniani a centro saturni 3' 4". debebit quantitas materi_e in terra augeri vel diminui in triplicata ratione. In diversis utique distantiis a sole collocandi erant planetae ut quilibet pro gradu densitatis calore solis majore vel minore frueretur. jovis. ut in sequentibus patebit. Aqua nostra.1& l_'_zs. CoroZ. saturnum ac terram in distantiis Ioooo. jove. . saturno ac terra 1 1 sunt ut i. 529. 997. LXXlI lib.

septuplo densior est in orbe mercurii quam apud nos : & thermometro expertus sum quod septuplo solis mstivi calore aqua ebullit. Eodem argumento macula_ solares leviores sunt quam materia lucida solaris cui supernatant. _otus lblanelarmn in coelis &'zttissime conservari lbosse. quantus ab inmquabili densitate oriri possit. emergeret alicubi. quam si totus ex aqua constaret. Dubium vero non est quin materia mercurii ad calorem accommodetur. I I ostensum est quod globus aquae congelatae. Jam vero globum terrm •nostrm densiorem esse. & aqua omnis inde defluens congregaretur in regione opposita. THEOREMA IX. cum materia omnis densior ad operationes naturales obeundas majorem calorem requirat. Si globus hicce totus esset aqueus. In scholio propositionis xL lib. in acre nostro libere movendo & longitudinem semidiametri sum describendo. & parte sui pro gradu levitatis extaret ex aqua. si rarior esset quam aqua. obtineret hzec propositio accurate : per prop.DR 3IUJVDI S YST_MA Tt_ mercurii in vapores statlm abiret. cui calor proportionalis est. Si materia planetze quoad densitatem uniformis esset. emergeret ex maribus. LXXlIIlib. . PROPOSITIO IX. qumcunque rariora essent quam aqua. Error igitur tantus est. PROPOSITIO X. Et par est ratio terrae nostr_e maribus magna ex parte circumdatm.* Obtinet autem eadem proportio quam proxime in globis utcunque magnis & velocibus. Eaque de causa globus terreus aquis undique coopertus. ex resistentia aeris amitteret motus sui partem a-_-. sic colligo.4o6 . Gravitatem ibcrffcndo a su_erficiebus iblanelarum deorsum decrescere i_ ralione dislanliarum a cenlro fuam lbroxime. maribus omnibus in regionem oppositam confluentibus. ex aqua materia omnis gravior. Nam lux so|is. THEOREMA X. Et in formatione qualicunque planetarum. I. quo tempore massa fluida erat. ob minorem specificam gravitatem emergerent & supernatarent. & propterea densior sit hac nostra. Hmc si densior non esset.

ut experientia compertum est. In spatiis utique terra proximis. in quo planeta moventur. & a_r. sic ut aqua.0000000000003998 . nihil invenitur quod resistentiam creet prater a_rem exhalationes & vapores. a_r ibi rarior foret quam ad superficiem terra in ratione 3° ad 0. qua partibus 13_ levior est quam argentum vivum. hic spatio dierum triginta. U nde cum terra communis suprema quasi duplo gravior sit quam aqua. & paulo inferius in fodinis quasi triplo vel quadruplo aut etiam quintuplo gravior reperiatur : verisimile est quod copia materia totius in terra quasi quintuplo vel sextuplo major sit quam si tota ex aqua constaret. His ex vitro cavo cylindrico diligentissime exhaustis gravia intra vitrum liberrime & sine omni resistentia sensibili cadunt . quibus longitudinem 459 semidiametrorum suarum describit. Verum cum resistentia mediorum minuatur in ratione ponderls ac densitatis. prasertim cum terrain quasi quadruplo densiorem esse quam jovem jam ante ostensum sit. minus resistat in eadem ratione. ex resistentia medii non amitteret motus sui partem decimam centesimam millesimam. Et hinc stella jovis in medio ejusdem densitafis cum a_re illo superiore revolvendo. minus resistat in eadem ratione : si ascendatur in coelos ubi pondus medii. ipsum aurum & pluma tenuissima simul demissa aquali cure velocitate cadunt. tempore annorum IOOOOOO. 407 centrum petebat. i i quod si ascenderetur ad altitudinem milliarium ducentorum supra terram. resistentia prope cessabit. Ostendimus utique in scholio ad prop. qui partibus 860 levior est quam aqua. Ouare si jupiter paulo densior sit quam aqua. XXlI lib. & casu suo describendo altitudinem pedum quatuor sex vel octo simul incidunt in fundum.LIBER TERTIUS. seu 75000000000000 ad I circiter. planeta & cometa sine omni resistentia sensibili per spafia ilia diutlssime movebuntur. Et propterea si in coelos ascendatur a_re & exhalationibus vacuos. . diminuitur in immensum. amitteret in medio ejusdem densitafis cum a_re nostro motus sui partem fete decimam.

XII. solis & planeest. commune omnium centrum gravitatis vix integra solis diametro a centro solis distaret. Et propterea. & distantia saturni a sole sit ad semidiametrum solis in ratione paulo minore : incidet commune centrum gravitatis saturni & solis in puncture paulo infra superficiem solis. seal a centro illo nunquam longe recedet. Hinc commune tarum omnium pro centro gravitatis centrum mundi habendum terr_e. sol pro ratio planetarum situ in omnes partes movebitur. . viii) materia in sole sit ad materiam in jove ut Io6 7 ad i. qniescere. 2 prop. incidet commune centrum gravitatis jovis & solis in puncture paulo supra superficiem solis. THEOREMA XII. alii solem quid inde systeweatis mundani Hoc ab omnibus in centro systematis sequatur. so[is & . Videamus XI.408 . & distantia jovis a sole sit ad semidiametrum solis in ratione paulo majore. Et ejusdem calculi vestigiis insistendo si terra & planetee omnes ex una solis parte consisterent. Nam cure (per corol. Sed centro illo semper progrediente centrum mundi quoque movebitur contra hypothesin.DE MUNDI HYPOTHESIS Centrum S YSTEMATE I. PROPOSITIO concessum quiescere est. sod _zmquam lonKe reccdere a comrmtni gravilaNs ceJzlro _blanclarztm omnium. Nam centrum illud (per legum corol. omnium Commune cenlrmn gravitalis lerrw. contendant. Eodem argumento cure materia in sole sit ad materiam in saturno ut 3o2I ad i. Cord.klanelarum quiescere. Aliis in casibus distantia centrorum semper minor est. cure centrum illud gravitatis perpetuo quiescit. Nam cum terra. dum aliqui terrain. THEOREMA XI. IV) vel quiescet vel progredietur uniformiter in directum. PROPOSITIO Solem molu :er_etuo agifari.

forent orbes eorum elliptici. xIn lib. solem in umbilico communi habentes. PROPOSIT10 XIII. Jam cognitis motuum principiis. ut minus moveretur. eligendum erit punctum quiescens.secundumleges motus perpetuo agitentur per . a quo centrum solis quam minime discedit.& propterea pro . Quoniam pondera planetarum in solem sunt reciproce ut quadrata distantiarum a centro solis. dY radiis ad cenlrum illud duclis areas describunt ten_ori3us _r@orlionales. Disputavimus supra de his motibus ex pheenomenis. si modo sol densior esset & major. Si corpus i11ud incentro locandumesset in quod corpora omnia maxime gravitant (uti vulgi est opinio) privilegium istud concedendum esset soli. si sol quiesceret & planet_e reliqui non agerent in se mutuo. ideoque in conjunctione jovis & saturni. aphelium nunc promovetur nunc forte retrahitur. & areae describerentur temporibus proportionales (per prop.spicuum estquod horum centra mobilia pro mundi centro quiescente haberi nequeunt. 409 sol & planet_omnes g_vitentin se mutuo. THEOREMA XIII. I & xi & corol. & a quo idem adhuc minus discederet. LXVIlib. Nam gravitas in jovem est ad gravitatem in solem (paribus distantiis) ut I ad Io67. erit gravitas saturni in jovem ad gravitatem saturni in solem ut 81 ad 16 x lO67 seu I ad 2iI circiter. i prop. Pro vario situ planet_e in his conjunctionibus. Et hinc oritur perturbatio orbis saturni in singulis planet_e hujus cum jove conjunctionibus adeo sensibilis ut ad eandem astronomi h_ereant.LIBER TERTIUS. Planelcv movenlur in dliiksibus umbilicum habenlibus in centro solis. vi gravitatis su_. quoniam distantia saturni a jove est ad distantiam saturni a sole fete ut 4 ad 9. & medius motus . Actio quidem jovis in saturnum non est omnino contemnenda. Cum autem sol moveatur. I) quam si motus isti circa solem quiescentem peragerentur. I) actiones autem planetarum in se mutuo perexigu_e sunt (ut possint contemni) & motus planetarum in ellipsibus circa solem mobilem minus perturbant (per prop. ex his colligimus motus ccelestes a priori. eccentricitas ejus nunc augetur nunc diminuitur.

4I O .DI S YST£M. Lxx lib. Et error maximus in motu medio vix superat minuta duo prima annuatim. & radio ad solem ducto areas in eadem temporibus proportionales describit. Quinimo fixae in omnes coeli partes aequaliter dispersae contrariis attractionibus vires mutuas destruunt. 81 & i6 x 8i x 3o2I seu 1566o9. ideoque differentia gravitatum solis in 25 saturnum & jovis in saturnum est ad gravitatem jovis in solem tit 65 ad I566o 9 seu i ad 2409. per ejusdem libri prop. I & quiescentibus planis quiescunt nodi. Carol 2. Ideoque cure nulla sit earum parallaxis sensibilis ex terrae motu annuo oriunda. I. I) & propterea ubi maximus est vix superat minuta duo prima. Quiescunt etiam stella_ fixm. I. przeterquam quod orbis terr_e sensibiliter perturbatur a luna. ut & orbium plana. per prop. Coral. vires earum ob immensam corporum distantiam nullos edent sensibiles effectus in regione systematis nostri. I.4T£ per vices accderatur & retardatur. jovis in saturnum &jovis in solem sunt £ere ut 16. In conjunctlone autem jovis & saturni gravitates acceleratrices solis in saturnum. Orbium a2bhdia dY nadi quiescum'. xI lib. propterea quod datas ad aphelia nodosque positiones servant. Error tamen omnis in motu ejus circum solem a tanta vi oriundus (przeterquam in motu medio) evitari fere potest constituendo umbilicum inferiorem orbis ejus in communi centro gravitatis jovis & solis (per prop.. Reliquorum orbium perturbationes sunt adhuc longe minores. THEOREMA XIV. . terra vero circum hoc centrum commune motu menstruo revolvitur. sed quae ob parvitatem hic contemni possunt. Attamen a planetarum revolventium & cometarum actionibus in se invicem orientur inzequalitates aliquae. Lxvii lib. & propterea perturbatio orbis jovialis longe minor est quam ea saturnii. PROPOSITIO XIV. per prop. Aphelia quiescunt.DE MU2V. Huic autem differentim proportionalis est maxima saturni effieacia ad perturbandum motum jovis. Commune centrum gravitatis terra_ & lunm ellipsin circum solem in umbilico positum percurrit.

per prop. llzvelzire orbhtm eccentrici/alcs Cv"@hclia. & mercurii in annis centum conficient 17' 4o". Capien&e sunt hze in ratione subsesquiplicata temporum periodicorum. 43'. Jupiter utique respectu fixarum revolvitur horis 9 5 C. THEOREMA XV. & corol. terra horis 23 56'. Lx lib. 7. PROPOSITIO Planctarunz XVII. ob parvitatem. terra. d__ librationclJz lu_zm ex i_sius moht diurlzo orirL Patet per motus legem i. veneris. xv lib. xvIIt lib. e2 prop. ideoque respectu fixarum sol revolvitur diebus 25_ circiter. Et hi motus. & 4 / 16 tt respective. U t si aphelium martis in annis centum conficiat 33' 20" in consequentia respectu fixarum. negliguntur in hac propositione. ZnveMre orbium prhzc_ales diamclros. idque in proportione sesquiplicata distantiarum horum planetarum a sole.LIB£R T_RTIUS. Lxvr lib. aphelia terra:. mars horis 24 39'. saturni & corporum superiorum turbentur. respectu terrze. quod horum aphelia moventur aliquantulum in consequentia respectu fixarum. 4t Scholium. per prop. Problema confit per prop. Quoniam vero lunze circa . PROBLEMA II. Ha_c ita se habere ex ph_enomenis manifesturn est. motsts diztrszos _t_ziformes esse. IO I 53 H. deinde sigillatim augend_e in ratione summm massarum solis & planet_e cujusque revolventis ad primam duarum medic proportionalium inter summam illam & solem. Cum planet_e soli propiores (nempe mercurius. & mars) ob corporum parvitatem parum agant in se invicem : horum aphelia & nodi quiescent.o7_ circiter. PROPOSITIO XVI. sol diebus e5½ & luna diebus 27 hor. I. Maculze in corpore solis ad eundem situm in disco solis redeunt diebus . venus horis 23 circiter. PROPOSITIO XV. nisi quatenus a viribus jovis. PROBLEMA I. venus. I. Et inde colligi potest per theoriam gravitatis. I. i.

Simili etiam motu satelles extimus jovialis circa axem suum revolvi videtur. initio anni I676 edita. iV. 2ifercator in astronomia sua. & propterea pro situ umbilici illius deviabit hint inde a terra. Inve_ire i6roiborlionem axis i6laneta_ ad diamegros eidem iberibe_ldicMares.rcsiblaJzelarztm diamclris XVIII. Simili motu extimus saturni satelles circa axem suum revolvi videtur.zor_.412 DE III UNDI S YS TI_MA Ti_ axem suum uniformiter revolventis dies menstruus est : hujus facies eadem ulteriorem umbilicum orbis ejus semper respiciet quamproxime. dllClOllltr qzta_ ad cosdc_Ja a. a_gerrime videtur & plerumque videri cessat : id quod evenire potest per maculas quasdam in ea corporis parte qu_e terr_e tunc obvertitur. PROPOSITIO _-l. Planetee sublato omni motu circulari diurno figuram sph_ericam. PROBLEMA III. nisi terra nostra paulo alt{or esset sub a:quatore quam ad polos. quoties ad orbis sui partem orientalem accedit.'cs . ob mqualem undique partium gravitatem. Nam circum saturnum revolvendo.mliter llli]lO]'gS esge. 2Vorwoodus noster circa annum 1635 mensurando distantiam pedum . axem vero descensu suo ad polos diminuet. Eodem argumento. Hanc librationis lunaris theoriam D. maria ad polos subsiderent. H_ec est libratio lunae in longitudinem. PROPOSITIO XIX. THEOREMA XVI. Sic jovis diameter (consentientibus astronomorum observationibus) brevior deprehenditur inter polos quam ab oriente in occidentem. affectare deberent.. propterea quod in parte corporis jovi aversa maculam habeat qu_e tanquam in corpore jovis cernitur ubicunque satelles inter jovem & oculos nostros transit. Ideoque materia si fluida sit ascensu suo ad zequatorem diametros adaugebit. eadem sui facie saturnum perpetuo respiciens. Per motum illum circularem fit ut partes ab axe recedentesjuxta mquatorem ascendere conentur. Nam libratio in latitudinem orta est ex latitudine lunge & inclinatione axis ejus ad planum ecliptica_. ut Cassi_nts notavit. & juxta _equatorem ascendendo ibi omnia inundarent. ex literis meis plenius exposuit.

& observando differentiam latitudinum2 gr. Cassinus senior mensuravit distantiam in meridiano a villa Collioure in Roussilion ad observatorium Parisiense . Corpus in circulo ad distantiam pedum 19615800 a centro.idest. In latitudine LzLtetiw Parisiorum corpus grave tempore minuti unius secundi cadendo describit pedes Parisienses 15 dig.o523656 .54064 ad 3. Vis centrifuga corporum in mquatore terra_ est ad vim centrifugam.267. Pondus corporis diminuitur per pondus a6ris ambientis. Distantia tota erat hexapedarum 48615 3. & differentia latitudinum vill_e CoHiaure & urbis Dunk/rk erat graduum octo & 31' 118". invenit arcum gradus unius esse hexapedarum Parisiensium 57060. slngulis diebus sidereis horarum 23.267. 5.54064. Unde arcus gradus unius prodit hexapedarum Parisiensium 57 o6IEt ex his mensuris colligitur ambitus terra: pedum Parisiensium 123249600. hexapedarum Parisiensium 57300. tempore minuti unius secundi describet arcum pedum 1433. 56' 4" uniformiter revolvens. & corpus in latitudine illa. Picartus mensurando arcum gradus unius & 22' 55" in meridiano inter Am3ianum & WIalvoisinam. ex hypothesi quod terra sit spha_rica. & corpus illud grave cadendo in vacuo describet altitudinem linearum 2174 tempore minuti unius secundi. qua gravia descendunt in latitudine Z2detiw. seu linearum 7. id est. Ideoque vis. ut 2174 ad 7. Ponamus pondus amissum esse partem undecimam millesimam ponderis totius.46 . 28' collegit mensuram gradus unius essepedum Londinensium 367196. Addatur h_ec vis ad vim qua gravia descendunt in latitudine illa ZuLeEw. 413 Londinensium 9o5751 inter Zondfnum & E6oracum. & semidiameter ejus pedum 196158oo . 50' IO". qua corpora directe tendunt a terra in latitudine Lufetiw graduum 48. id est. ut 7. tempore minuti unius secundi describet lineas 2177.267 seu pedes Parisienses 15 dig. in duplicata ratione radii ad sinum complementi latitudinis illius. & filius ejus addidit distantiam ab observatorio ad turrem 6 * urbis Dmzkirk.LIBER TERTIUS. vi tota gravitatis cadendo. Et vis tota gravitatis in latitudine illa erit ad vim . cujus sinus versus est pedum o. I & lin. lineas 2173_. est ad vim centrifugam corporum in mquatore a terrze motu diurno oriundam. I{ ut supra.54064. I lin.

<4. Et eodem argumento gravitas in loco M in sphaeroidem. id est. eonvolutione ellipseos A P I. est ad gravitatem in eodem loco _d in sphaeram centro C radio A C descriptam. & haec figura diminuendo in eadem ratione diametrum tertiam. & ioo ad ioI : & fiet gravitas in loco Q in terrain ad gravitatem in loco A in terram. Est igitur gravitas in A in sphaeram centro C radio A C descriptam ad gravitatem in . eo quod vis centrifllga ex circulari motu orta partem unam e ponderis partibus 289 sustinebit ac detrahet. ut IOO ad IoI. Porro (ex propoAa sitionis xcI corol. diminuitur in eadem ratione quam proxime. I). LXXII lib.414 DE ::UNDI SYSTEMATE centrifugam corporum in aequatore terra ut 2177.4 _' ]q ut Ioo ad loi. gravitas in loco Q in terram foret ad gravitatem in eodem loco Q in sphaeram centro C radio P C vel (2 C de __/ scriptam. ut i26 ad I25. ut i26 x I26 x Ioo ad i25 x I25} x ioI.'_0 circa axem A 2? descriptam. Est autem gravitas in loco _// in terram media proportionalis inter gravitates in dictam sphaeroidem & sphaeram : propterea quod sphaera.54064 seu 289 ad I.d in terram ut 126 ad I25}. vertitur in dictam sphaeroidem. & gravitas in . sitque A C (2 t7c a canalis aquae plena. P O. ( c / . i26 ad I25. & gravitas in loco Q in sphaeram centro C radio Q C descriptam est ad gravitatem in loco A in sphaeram centro C radio _.267 ad 7. vertitur in figuram terrae . a polo Q t7 ad centrum Cc & inde ad aequatorem A a pergens : debebit pondus aquae in canalis crure A Cca esse ad pondus aquae in crure altero (_ Cog ut 289 ad 288. perpendicularis est. in casu utroque. ut I25 ad I26. qua: diametris duabus A B. Unde si M PBQ figuram terra designet jam non amplius sphaericam sed revolutione ellipseos circum axem minorem P _ genitam.4 C descriptam in ratione diametrorum (per prop. 126 ad I25½. si terra constaret ex uniformi materia motuque omni privaretur 8: esset ejus axis P Q ad diametrum _. seu ut 5oI ad 5oo. diminuendo diametrum P Q in ratione Iox ad Ioo. I) computationem _ ineundo invenio quod. 2 lib. Conjungantur jam hae tres rationes. & pondus 288 in altero crure sustinebit reliquas.

si crura illa superficiebus transversis & aNuidistantibus distinguantur in partes totis proportionales. in partes 5o5 diviso. secundum regulam auream. & propterea manebit etiam proportio diametri inter polos ad diametrum secundum mquatorem. Est igitur diameter terra_ secundum a_quatorem ad ipsius diametrum per polos ut 230 ad 229. Ideoque cum terr_e semidiameter mediocris.-_. partes quatuor detraheret. At si motus diurnus in ratione quacunque acceleretur vel retardetur. augebitur vel minuetur vis centrifuga in duplicata illa ratione. Verum vis centrifuga partis cujusque est ad pondus ejusdem ut i ad 289. Et si densitas planetze augeatur vel minuatur in ratione quavis.1 Et propterea dico.. id est. Et ahitudo ejus ad _equatorem erit 196586oo pedum circiter. & ad polos 19573ooo pedum. ut magnitudines & gravitates acceleratrices conjunctim. Si planeta major sit vel minor quam terra manente ejus densitate ac tempore periodico revolutionis diurn_e. seu milllarum I7_. & propterea differentia diametrorum augebitur vel minuetur ill eadem duplicata ratione quamproxime. seu milliarium 3923.. quod si vis centrifuga _ faciat ut altitudo aqum in crure . ut 505 ad 5oi. Ac proinde si vis centrifuga partis cujusque in crure #/Cca ex motu diurno oriunda fuisset ad pondus partis ejusdem ut 4 ad 5o5. 3 prop. manebit proportio vis centrifug_e ad gravitatem. sit pedum Parisiensium 196158oo. I) gravitas in canalis crure utrovis A Cca vel Q Cog sit ut distantia locorum a centro terrce. 41 5 Jam cure (per corol.LIBER TERTIUS. & differentia diametrorum vicissim minuetur in ratione gravitatis auct_e vel augebitur in ratione .16 (posito quod milliare sit mensura pedum 5ooo)terra altior erit ad a_quatorem quam ad polos excessu pedum 85472. & propterea fluidum consisteret in _equilibrio. vis centrifuga quce deberet esse ponderis pars _ est tantum pars _.//Cca sit altitudinis in crure ahero 1-I Q Ccq pars tantum .. gravitas etiam in ipsum tendens augebitur vel minuetur in eadem ratione. hoc est. manerent pondera in utroque crure mqualia. xcI lib.4 Cca superet ahitudinem aquae in crure Q Cc¢ parte centesima totius aititudinis : vis centrifuga __ faciet ut exeessus altitudinis in crure . erunt pondera partium singularum in crure _/Cca ad pondera partium totidem in crure ahero. eo ut de pondere partis cujusque. juxta mensuram _P/carlz. ut IOi ad IOO & 5oo ad 5Ol. hoc est.

56'. vel 13 ad 12. dte_ hot.ad Io} quamproxime. Et Cassiuus quidem anno i69i observavit. Quinetiam gravitatem per rotationem diurnam terra_ nostra_ minui sub _equatore atque ideo terram ibi ahius surgere quam ad polos (si materia ejus uniformiter densa sit) patebit per experimenta pendulorum quae recensentur in propositione sequente._ jovis ab x -- 229 ad I. & hujus planeta_ diametri apparentes evadent 4o" & 36'. Tellz_ora..4o 13. quod jovis diameter ab oriente in occidentem porrecta diametrum alteram superaret parte sui circiter decima quinta.41.-] ad 9_ quamproxime.28 12. seu Iad 9} quamproxime. 9 9 f)iam.32 fgiam. Jan. Pro luce erratica addantur 3" circiter. max.12 12. lit -_2 I3_ T2_ I4} ad 1I 12_ii. jupiter autem horis 9. Poztlu&ls autem noster telescopio pedum I23 longitudinis & optimo micrometro diametros jovis anno i7i 9 mensuravit ut sequitur. dbart.2o 12. & propterea paulo magis ibi decoquuntur quam versus polos.6 DE _&rUNDI S YSTEMA TE gravitafis diminut_e. sintque temporum quadrata ut 29 ad 5.48 Diametri ad iTtvicem.I2 13. 12. 25"' : quze sunt ad invicem ut I I_. 6 7 Mar. i3.o8 II. mitt.bart. Est igitur diameter oriente in occidentem ducta ad ejus diametrum inter polos ut Io. Unde cum ejus diameter major sit 37" ejus diameter minor qu_e polls interjacet erit 33" 25"'. 9 7 Apr. vel forte 14 ad 13. 28 6 Mar. . 56'. At si corpus ejus sit densius versus planum zequatoris quam versus polos diametri ejus possunt esse ad invicem ut 12 ad i i. Nam planetze magis incalescunt ad lucern solis versus _equatores suos._ I3¼ Congruit igitur theoria cum ph_enomenis. & revolventium densitates ut 4o0 ad 94}: differentia diametrorum I jovis erit ad ipsius diametrum minorem ut 2--9-9 x 400 5 94. Unde cum terra respectu fixarum revolvatur horis 23. Hoc ira se habet ex hypothesi quod corpus jovis sit uniformiter densum. _.

ut quadraturn sinus recti latitudinis. cruribus totis proportionalium & similiter in totis sitarum. & pondera partium. & duplorum sinus versi sint I_334. ut I x u-_0.RTIU& 41 7 PROPOSITIO InveMre XX. existente radio i oooo.LI. quod incrementum ponderis pergendo ab _equatore ad polos sit quam proxime ut sinus versus latitudinis duplicatze vel. Ouoniam pondera inaequalium crurum canalis aque_e A CQqca _equalia sunt. d¢ iJzter se corn_arare )Omtdera cor)Oorum i_t terrw hujus reg'ionihus diversis. ooooo & 2o0o0.ad 229. ideoque etiam _equantur inter se. Ideoque cum latitudo Lztlelia_ Parisiorum sit 48 _'' 5o'. PROBLEMA IV. Horum pondera sunt reciproce ut crura. Et eodem argumento pondera. ex hypothesi quod terra sph_erois sit. & ea locorum ad polos 9o gr. sunt ad invicem ut pondera totorum. id est. sunt reciproce ut distantize locorum a centro . id est. & gravitas ad polum sit ad gravitatem sub zequatore ut 230 ad 229. ea locorum sub aequatore oo gr OO'. Unde tale confit theorema. & in latitudine LuLeNce ParL siorum longitudo penduli singulis minutis secundis oscillantis sit pedum trium Parisiensium & linearum 8½. Et par est ratio homogeneorum & mqualium quorumvis & in canalis cruribus similiter sitorum corporum. reciproce ut 230 ad 229. & excessus gravitatis ad polum ad gravitatem sub aequatore ut Iad 229 : erit excessus gravitatis in latitudine LuLcNa: ad gravitatem sub zequatore. quod perinde est. in aliis quibuscunque per totam terr_e superficiem regionibus. erunt pondera a_qualium & in cruribus similiter sitarum partium reciproce ut crura. Quare cum longitudines pendulorum aequalibus temporibus oscillantium sint ut gravitates. Proinde si corpora in supremis canalium partibus.BER TE. vel potius ob pondus aeris 8_}: longitudo penduli sub aequatore superabitur a longitudine syn2 D . seu 5667 ad _o29oooo. erunt pondera eorum ad invicem reciproce ut distantia3 eorum a centro. sive in superficie terr_e consistant. Et propterea gravitates totae in his locis erunt ad invicem ut 2295667 ad 229oooo. reciproce ut distanti_e corporum" a centro terrze. & propterea. Et in eadem circiter ratione augentur arcus graduum latimdinis in meridiano. dantur proportione.

Nam dum observaret transitum fixarum per meridianum . Et primo quidem D. mille- Latitudo loci.528 8. gon@tudo2Oenduli. lln. Et simili computo confit tabula sequens.36I 8. gra& _ed.4I 8 DE sIIUNDI S YSTEMA TB chroni penduli Parisiensls exeessu line_e unius & 87 partium simarum lineze.387 56637 56642 56659 56687 56724 56769 56823 5688z 56945 56958 5697 I 56984 56997 57 olo 57 °22 57035 57048 57o6I 57o74 57_37 57196 57250 57z95 57332 57360 57377 57382 Constat autem per hanc tabulam quod graduum in_equalitas tam parva sit. Richer hoc observavit anno 1672 in insula Cayemuv.56I 8. 812 7.907 9. o 5 2o I5 20 25 3° 35 4° x 2 3 4 45 6 7 8 9 5° 55 60 65 70 75 80 85 9° 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 7. ilZensuragradus unius in mertdiano .044 9.468 7.596 7.948 8.594 8.756 8.428 8.692 7.162 9.294 8.261 8. _xa_edw.462 8.394 8.526 7. ut in rebus geographicis figura terr_e pro sph_erica haberi possit : prmsertim si terra paulo densior sit versus planum zequatoris quam versus polos. Jam veto astronomi aliqui in longinquas regiones ad observationes astronomicas faciendas missi observarunt quod horologia oscillatoria tardius moverentur prope _equatorem quam in regionibus nostris.329 9.327 8.258 9.494 8.372 9.099 8.482 7.

Deinde Ulyss_sbouem navigans invenit quod mense JVovem&-i proximo horologium tardius iret quam prius. UariJz & D. 3 lin. Nam hae differentiae differentiis temporum 2' 13". 419 mense Atlffuslo. 3 lin. sed differentiam non notavit. existente differentia _.ZIBER TERTIUS. Postea /-[alleius noster circa annum 1677 ad insulam Sa_zctw Z-le/enw navigans reperit horologium suum oscillatorium ibi tardius moveri quam LmzdiM. Et eodem anno ad insulas Guada[o@am & 3Iarli_dcam navigantes. Et affirmat pendulum ad minuta secunda oscillans brevius fuisse UO. invenerunt longitudinem penduli synchroni in his insulis esse ped. Tum in GalEam redux contulit longitudinem hujus penduli cure longitudine penduli Parisiensis (quae erat trium pedum ParMensium & octo linearum cure tribus quintis partibus linea_) & reperit breviorem esse. Deinde anno 1682 D. Pendulum vero brevius reddidit plusquam octava parte digiti. existente differentia lineae unius cum quadrante. Et mense Ma. reperit horologium suum tardiusmoveri quam pro medio motu solis.ssi_oni lineis 2} & Parai3w lineis 3_ quam Parish's. seu linea una cum semisse. cum longitudo cochleae in ima parte penduli non sufficeret. 8_-. Et in insula Gorca eadem methodo longitudinem penduli synchroni invenerunt esse ped. Crassioribus hujus observationibus minus fidendum est. 6_. 2. Rectius posuisset differentias esse I½ & 2+. & 4' 12" respondent. Et ad hoc efficiendum. Des Hayes invenerunt longitudinem penduli singulis minutis secundis oscillantis in observatorio regio Parisiensi esse ped. existente differentia 2' 28" singulis diebus. Deinde faciendo ut pendulum simplex ad minuta singula secunda per horologium optimum mensurata oscillaret. & hoc fecit saepius singulis septimanis per menses decem. Cou_lel filius anno I697 mense y2t/io horologium suum oscillatorium ad motum softs medium in observatorio regio Parisiensi sic aptavit. 3 lin. annulum ligneum thecm cochleae & ponderi pendulo interposuit. .rtio sequente Parai8am navigans invenit ibi horologium suum tardius ire quam Parisiis. _. ut tempore satis longo horologium cum motu solis congrueret. 6:_. existente longitudinum differentia lin.' 13" in horis 24. notavit longitudinem penduli simplicis. existente differentia 4' 1_-" in boris 24. Posthac D.

Nam deinde ad insulam JgZarli. 3 lin. ad ignem calefacta evasit pedis unius cum quarta parte lineae. GraJzadcc. Observavit utique D. quodque in insula S.4-'0 _DE MUN_DI S YSTEMATE Annis proximis (1699 & 17oo) D. 3 lin.uLetiw Parisiorum. I4 gr" 44'. & ea Porto-3elli 9_' 33' ad boream. de let Hire observavit quod virga ferrea quae tempore consimili hyberno sex erat pedum longitudinis. Nam metalla ad solem _estivum valde incalescunt. & latitudines insularum Caye.1 o Latitudo autem Parai3a_ est 6gr"3 8t ad austrum. in hoe veto major fuit quam calor externarum partium corporis humani.zna'. & densior ad centrum quam in fodinis prope superficiem. & Sancti Donai1_ici sunt respective 4-_r"55'. At virga penduli in horologio oscillatorio nunquam exponi solet calori solis aestivi. Deinde D. sed excessu . Gorew. Sa. 3[arlkzic_. Picartus quod virga ferrea. tribus fere lineis breviorem quam Z. invenit !ongitudinem penduli isochroni esse pedum tantum trium Parisiensium & linearum 5_. Guadaloupce. I2gr 6'. quae tempore hyberno ubi gelabant frigora erat pedis unius longitudine. Et propterea terra aliquanto altior est sub aequatore quam pro superiore calculo. 6_-. & quod in insula S._. sed errante observatione. & I9 _" 48' acL boream. nunquam calorem concipit calori externae superficiei eorporis humani a_qualem. nisi forte calores in zona torrida longitudinem pendulorum aliquantulum auxerint._cLi Chrislo_hori. 63. Fcuilleus invenit in Porto-hello in America longitudinem penduli ad minuta secunda oscillantis esse pedum trium Parisiensium & linearum tantum 5_. id est. Des Hayes ad Amkricam denuo navigans determinavit quod in insulis Caye_znce & Granadw longitudo penduli ad minuta secunda oscillantis esset paulo minor quam ped. Et excessus longitudinis penduli Parisiensis supra longitudines pendulorum isochronorum in his latitudinibus observatas sunt paulo majores quam pro tabula longitudinum penduli superius computata. I4gr" OO'. ITgr" 19'. ChrislophoJ4 longitudo illa esset ped. 14g_"4o'. P. 3 lin.zicam navigans. 7Annoque 17o4. In priore casu calor major fuit quam in posteriore. Dominici eadem esset ped. ubi soli aestivo exponebatur evasit sex pedum longitudinis cure duabus tertiis partibus ]ineae. Et propterea virga penduli in horologio tres pedes longa paulo quidem longior erit tempore aestivo quam hyberno.

Virga ferrea pedes tres longa tempore hyberno in Ajz_lia brevior est quam tempore _estivo. sexta parte line_e unius. & partim a diversis a_ris caloribus oriri potuit. Et ha_c discrepantia partim ab erroribus observationum. Sed neque erroribus astronomorum e GaIEa missorum tribuenda est h_cc differentia. Per eas aliorum minus accuratas prodiit eadem quasi duarum linearum. Des Hayes differentia illa correcta prodiit line_e unius cum semisse vel unius cum tribus quartis partibus line_e. Si hujus observationibus fidendum est. 421 quartam partem line_c uniusvix superante.ZIBER TERTIUS. partim a dissimilitudine partium internarum terra_ & altitudine montium. Qu_e diligentia & cautela in aliis observatoribus defuisse videtur. t_icheri in Caye_na factas differentia fuit line_e unius cure quadrante. existente differentia non minore quam ]ine_e unius cum quadrante. Ric/zerus autem observationes in Cayenne factas singulis septimanis per menses decem iteravit. Prolnde differentia tota longitudinis pendulorum qu_ in diversis regionibusisochronasunt diverso ca]ori attribui non potest. Ob calores sub _equatore auferatur h_ec quantitas de differentia linea_ unius cum quadrante a Riozero observata. Per observationes D. Et in hoc concordant omnes. quantum sentio. & manebit linea Ii!"_ : qu_e cure linea I_a_0 per theoriam jam ante collecta probe congruit. Nam quamvis eorum observationes non perfecte congruant inter se. terra altior erit ad _equatorem quam ad polos excessu milliarium septendecim circiter. tamen errores sunt adeo parvi ut contemni possint. non majore quam linearum 2_-. quod isochrona pendula sunt breviora sub _equatore quam in observatorio regio Parisiensi. Per eas D. & longitudines penduli in virga ferrea ibi notatas cum longitudinibus ejus in GalIia similiter notatis contulit. . ut supra per theoriam prodiit.

Actione autem solis perturbabuntur eorum motus multimode. Motus tamen iste nutandi perexiguus esset debet. Eccentricitas enim maxima est (per corol. I. Lxv lib. alz_f__ axeJ_z [errce sz'_zgztk'srevoht[io_ti_us aiznuis nutando his ilzcliJzari i_z ecliiblica_sz f__ 4is redir¢ ad )@siNotzcm priorcm. Sed & major est lunze latitudo maxima in ipsitis quadraturis (per corol. LXW) quiescunt in syzygiis suis & velocissime regrediuntur in quadraturis. Progreditur insuper apog_eum. interea dum circa solem feruntur. 9 prop. & excessu progressus supra regressum annuatim fertur in consequentia. 2 prop. in apogaeo autem tardior & remotior in syzygiis quam in quadraturis. 6 prop. 4. 7 & 8 prop. Hzec utique (per cord. & minima ubi idem in quadraturis consistit. 3. & 5 prop. 2. & inde luna in perigaeo velocior est & nobis propior. LXVI) quam in ipsius aphelio. . Pater per corol. cx allalis _[olus oBzlzes htlzarcs. onzlzesqzte_nolztzt#z i_u_ztali/ales priJzci_iis co_zsqztL Planetas majores. & vix aut ne vix quidem sensibills. LXVI)ubi apogaeum luna_ in syzygiis versatur.422 PROPOSITIO . revolvi debere patet per prop. THEOREMA XVIII. PROPOSITIO XXII. sed motu in_equabili.DE IIfUNDI S YSTEIIIATE XXI. Nodi autem (per corol. PztJtcla ceqztiJzocIia[ictrc_rc. Io prop. & regrediuntur nodi. posse alios minores circum se revolventes planetas deferre. orbemque habet minus curvum atque ideo propius accedit ad terrain in syzygiis quam in quadraturis. I. LXW) quam in syzygiis: & motus medius tardior in perihelio terr_e (per corol. Et apogzeum quidem (per corol. iisque adficientur ina_qualitatibus qu_e in luna nostra notantur. LxvI)velocius progreditur in syzygiis suis. tardius regreditur in quadraturis. & minores illos in ellipsibus. 20 prop. THEOREMA XVII. umbilicos in centris majorum habentibus. ac radio ad terrain ducto describit aream pro tempore majorem. Lxv0 velocius movetur. LXVI lib. nisi quatenus impedit motus eccentricitatis. Atque ha: sunt inzequalitates insigniores ab astronomis notata:.

LIBER TERTIUS. 14 prop.) & inde datur. ut & differentia inter eccentricitatem maximam in syzygiis & minimam in quadraturis. Et variatio przeterea augetur vel diminuitur in duplicata ratione temporis inter quadraturas quam proxime (per coro|. LXVI lib. LXVIlib. & inmqualitas qu_e variatio dicitur augentur ac diminuuntur annuatim (per-corol. I)ideoque annis centum conficit nodus iste 8_" 24' in antecedentia. & cum ea confundi. i & 2 lem. LXVI) in triplicata ratione diametri apparentis so|aris. 16 prop. Motus medii nodorum satellitum interiorum sunt ad motum hujus ut illorum tempora periodica ad tempus periodicum hujus (per idem corollarium) & inde dantur. lunari3us jovis & salurni dcrivare. I) sed h_ec in_equalitas in calculo astronomico ad prosthaph_eresin lunze referri solet. ut nulla hactenus'lege ad regulam aliquam certam reduci potuerint. PROBLEMA a moli3us V. Velocitates enim seu motus horarii apogmi & nodorum lunm & eorundem _equationes. quibus motus lunares adeo perturbantur. _quationes maxim_e nodorum & augis satellitis eujusque fere sunt ad _equationes maximas nodorum & augis lunze respective ut motus nodorum & augis satellitum tempore unius revolutionis zequationum priorum ad motus nodorum & apog_ei lume tempore unius revolutionis _equationum . i6 prop. Motus autem augis satellitis cujusque in consequentia est ad motum nodorum ipsius in antecedentia ut motus apogeei lume nostr_e ad hujus motum nodorum (per idem corol. Ex motibus lunze nostrze motus analogi lunarum seu satellitum jovis sic derivantur. Motus medius nodorum satellitis extimi jovialis. Diminui tamen debet motus augis sic inventus in ratione 5 ad 9 vel i ad 2 circiter ob causam quam hic exponere non vacat. 4 23 Sunt etlam alize qu_edam a prioribus astronomis non observatm imequalitates. PROPOSITIO 3lotus inw_ua[es salellilum XXlII. x & corol. est ad motum medium nodorum lunge nostrze in ratione composita ex ratione duplicata temporis periodici terrze circa solem ad tempus periodicum jovis circa solem & ratione simplici temporis periodici satellitis circa jovem ad tempus periodicum lunze circa terram (per corol.

Sed vis eo tempore in mare impressa manet aliquamdiu & per vim novam subinde impressam augetur. Motus autem bini. & componetur fluxus & refluxus maximus. major est effectus lunae quam solis. THEOREMA XIX. non cernentur distincte. uti fit in maris . experientia teste. incidet aquae maxima altitudo in horam tertiam lunarem circiter. tam infra horizontem quam supra. nisi ubi motus ab oceano profundo per loca vadosa propagatus usque ad horam quintam sextam septimam aut ultra retardatur. & ex effectuum differentia aestus omnium minimus orietur. In luminarium conjunctione vel oppositione conjungentur eorum effectus. I ut & aquae maximam altitudinem. marls a3 aclioni3zts soils ac lmzw oriYi. ideoque in satellite extimo non superat 5II 12'/I.424 DE MUN. sed motum quendam mixture efficient. mstus maximus qui sola vi lunari incidere semper deberet in horam tertiam lunarem. Horas numero ab appulsu luminaris utriusque ad meridianum loci. Et quoniam. id quod tier spatio hora: unius duarumve sed saepius ad littora spatio horarum trium circiter vel etiam plurium si mare sit vadosum. Vis solis vel lunze ad mare elevandum maxima est in ipso appulsu luminaris ad meridianum loci. PROPOSITIO Ylmcum d¢ reflztxum XXIV. quos luminaria duo excitant. LXVI lib. & per horas diei lunaris intelligo vigesimas quartas partes temporis quo luna motu apparente diurno ad meridianum loci revertitur. Variatio satellitis e jove spectatl est ad variationem lunae ut sunt ad invicem toti motus nodorum temporibus quibus satelles & luna ad solem revolvuntur. deprimetque ubi luna attollit. per idem corollarium . in maribus profundis & liberis. 19 & 20 prop. Extra syzygias & quadraturas. appulsum luminarium ad meridianum loci minori quam sex horarum spatio sequi. Mare singulis diebus tam lunaribus quam solaribus bis intumescere debere ac bis defluere patet per corol. & sola solari in tertiam solarem.}i/e_si & PeruviaTzo: in quibus omnibus littoribus aestus in horam circiter secundam tertiam vel quatrain incidit.DI SYSTEMATE posteriorum. donec mare ad altitudinem maximam ascenderit./tllantici & _tIzio]Sici tractu toto orientali inter Ga[[i(tm & promontorium Bo:zce @)d ut & in marls Parifici littore C. In quadraturis sol attollet aquam ubi luna deprimit. .

C centrum ejus. ideoque in transitu hmae a syzygiis ad quadraturas. in majoribus minores. Designet . in perigaeo existens. Et aestum maximum in syzygiis comitatur semper minimus in quadraturis. 19 d parallelum ei respondentem ex . & luna in perigaeo singulis mensibus majores ciet aestus quam ante vel post dies quindecim.//p E_P tellurem aquis profundis undique coopertam . F locum quemvis extra a_quatorem . maxima aquze altitudo przecedet etiam tertiam lunarem. P. In quadaturis autem solstitialibus majores ciebunt aestus quam in quadraturis aequinoctialibus. In minoribus enim distantiis majores sunt eorum effectus. idque in triplicata ratione diametrorum apparentium. traheret iIlud singulas aquae partes constanter sine actionis intensione 8: remissione. & propterea minores ciebunt aestus in syzygiis solstitialibus quam in aequinoctialibus. ubi hora tertia solaris praecedit tertiam lunarem. & in quadraturis paulo minores (caeteris paribus) quam tempore aestivo. & paribus intervallis aestus maximus sequetur horam tertiam lunarem in transitu lunm a quadraturis ad syzygias. eo quod lunae jam in aequatore constitutae effectus maxime superat effectum solis. Pendent autem effectus luminarium ex eorum distantiis a terra.ERTIUS. Pendent etiam effectus luminarium ex locorum latitudine. 4 25 compositis viribus incidet in tempus aliquod intermedium quod terti_e lunari propinquius est. Nam in ostiis fluviorum fluxus majores c_eteris paribus tardius ad _(_ venient. Igitur luminaria recedendo ab aequatore polum versus effectus suos gradatim amittent. Ha_c ita sunt in marl aperto. Nam si luminare in polo constitueretur. Ff parallelum loci . Igitur sol tempore hyberno. & saepius sequantur autumnale quam praecedant.p polos. idque maximo intervallo paulo post octantes lunge. ideoque nullam motus reciprocationem cieret.ZIBER T. ut experientia compertum est. ubi in apogaeo versatur. Per minorem autem distantiam solis a terra tempore hyberno quam tempore aestivo fit ut mstus maximi & minimi sa_pius praecedant aequinoctium vernum quam sequantur. _//E mquatorem. Unde fit ut _estus duo omnino maximi in syzygiis continuis se mutuo non sequantur. majores edit effectus. Pendet etiam effectus utriusque luminaris ex ipsius declinatione seu distantia ab aequatore. efficitque ut aestus in syzygiis paulo majores sint. Incidunt igitur aestus maximi in syzygias & minimi in quadraturas luminarium. circa tempora aequinoctii utriusque.

. & aequatorem A E in S. . postea defluxus maximus in Q hora tertia post occasum lunae . si ""-. 1[.. d. S. Hinc _in revolutione diurna loci cujusvis/P affluxus erit maximus in F hora tertia post appulsum lunae ad meridianum supra horizontem . Ck altitudines minimas : & si axibus Hh. deinde ellipseos hujus revolutione circa axem majorem Hk describatur spha> rois HP A_h_ k . It. dein affluxus maximus in f hora tertia post appulsum lunze ad meridianum infra horizontem.E altera parte zequatoris. interposito intervallo horarum lunarium duodecim. T. D. secantem pa-"%/ rallelos /_f. h locum huic oppositum .DE MUNDI S YST. inde oriuntur aestus alternis vicibus majores & minores in locis singulis extra aequatorem. 7"._ k . & australes magis australem.altitudo marls in locis omnibus. Et fluxuum differentia maxima incidet in tempora solstitiorum . Cumque regiones boreales magis participant fluctum borealem. incidet in horam circiter tertiam post appulsum lunae ad meridianum supra horizontem. Kk describatur ellipsis. & hma declinationem mutante vertetur in rninorem. H locum telluris ei perpendiculariter subjectum. pracsertim si lunae nodus ascendens versatur in principio arietis.. C H. Cf. & erunt C iv'. _" . Cd altitudines maris in locis F. tEstus autem major. ultimo defluxus maximus in Q hora tertia post ormm lunm . Distinguitur enim mare totum in duos omnino fluctus hemisphzericos.EMA T. & CK. circulum _AT Af. R. quos igitur fluctum borealem & fluctum australem nominare licet. Ch maris altitudines maximas mensuratas a centro telluris . luna in verticem loci declinante. mmm in hemisphaerio A'Hk ad boream vergentem. . designabit K r_ haec figuram marls quam proxime. erit C A/. D d in locis quip__ _ busvis R. in quibus luminaria oriuntur & occidunt. k loca inde gradibus 9o distantia . C D. Quinetiam si in a praefata ellipseos revolutione punctum quodvis iV describat L '".. f. Hi fluctus semper sibi mutuo oppositi veniunt per vices ad meridianos locorum singulorum. locum quem luna tribus ante horis occupabat. & affluxus posterior in ferit minor quam affluxus prior in F. sitis in hoc circulo.426 . alterum in hemisphaerio opposito A'.

Si luna tunc declinabat ab a_quatore.Jzio. utque a_stus omnium maximi in iisdem portubus. affluxus major & minor faciet ut aqua ascendat ad mediocrem altitudinem in medio ipsorum. Conservatio ha3cce motus impressi minuit differentiam _estum alternorum. Unde fit ut _estus alterni ad Ply_zztl/zum & Bristoliztsz non multo magis differant ab invicem quam altitudine pedis unius vel digitorum quindecim. ad i?ristoZiam vero altitudine quindecim digitorum: observantibus Col_ress[o & S/ztr. etiam cessantibus luminarium actionibus. si luna declinat in polum supra horizontem . in duos vel plures successive advenientes divisus. & inde propagabuntur in hunc portum affluxus bini majores & bini minores. & _estus proxime post syzygias majores reddit. Affluxus autem bini majores component aquam altissimam in medio inter utrumque. fient a_stus in oceano vicibus alternis majores & minores. & inter affluxus binos minores aqua ascendet ad altitudinem minimam. posset aliquamdiu perseverare. incidatque in horam tertiam ab appulsu luna_ ad meridianum portus. Porro fieri potest ut _estus propagetur ab oceano per freta diversa ad eundem portum. qui in mutuos refluxus incidendo eosdem affluxibus _equabunt. vicibus alternis. quorum prior pra_cedat alterum spatio horarum sex. qua maris _estus. venient singulis horis senis mquales affluxus. & citius transeat per aliqua freta quam per alia : quo in casu _estus idem. Fingamus _estus duos _equales a diversis locis in eundem portum venire. & altitudo maxima. & sic spatio diei illius efficient ut aqua tranquille stagnet. Motus autem hactenus descripti mutantur aliquantulum per vim illam reciprocationis aquarum. componere possit motus novos diversorum generum. eosque proxime post quadraturas minuit. sed tertii. Si luna in hocce suo ad meridianum appulsu versabatur in _equatore. adeo ut zestus omnium maximi in fretis quibusdam & fluviorum ostiis sint quarti vel etiam quinti a syzygiis. Retardantur etiam motus omnes in transitu per vada. 427 Sic experientia compertum est. uti dictum est.LIBER TER TIUS. non sint primi a syzygiis. Sic spatio viginti quatuor horarum aqua non bis ut fieri solet sed semel tantum perveniet ad maximam altitudinem & semel ad minimam. quod _estus matutini tempore hyberno superent vespertinos & verspertini tempore zestivo matutinos. ad Plym¢tthztJJe quidem altitudine quasi pedis unius.

Designer S solem. alter ab oceano Sz)zeJzsi inter continentem & insulam L_tconiam. CAD/. & luna declinationem mutante cessat. ut in aliis portubus. Hactenus causas motuum lunze & marium reddidi.428 DE 3fUNDI S YSTEMATE loci. atque luna declinationem mutante mutabitur in defluxum. Halleizts ex nautarum observationibus patefecit. sitque SZ ad S/t_" in duplicata ratione . componant hujusmodi motus.'or_zeo. observationibus vicinorum littorum determinandum relinquo. PROPOSITIO XXV. donec luna iterum mutet declinationem. sed semel singulis diebus. De quantitate mnotuum jam convenit aliqua subjungere. alter a marl f_zdico inter continentem & insulam /. incidet in horam vel sextam vel tricesimam ab appulsu lunae ad meHdianum. Cure lunge declinatione augetur hie zestus usque ad diem septimum vel octavum. non bis.' orbem lunze. & a_stus incidit in occasum lunge. Quorum omnium exemplum in portu regni Tu_quhd ad Batsham sub latitudine boreali 2o gr' 5o'. I_zvcnire v'ires solis ad _berlztrbandos molus lu_ta'. PROBLEMA VI. defluxus maximus in ortum. dein per alios septem dies iisdem gradibus decrescit. In / \ \ D SP capiatur SK _equalis S 7". Ibi aqua die transitum lunge per _equatorem sequente stagnat. dein luna ad boream declinante incipit fluere & refluere. quibus antea creverat. sitne alia marium illorum conditio. ac mox mutatur in defluxum. An zestus spatio horarum duodecim a marl I_zclico & spatio horarum sex a marl Si_zeusi per freta illa venientes. Aditus ad hunc portum fretaque vicina duplex patet. 7" terram. & sic in horam tertiam & nonam lunarem incidentes. Incidit enim subinde defluxus in occasum lunge & affluxus in ortum. P lunam.

nisi quatenus motus lunaris ab actione solis turbatur. in duplicata ratione temporum periodicorum lunm circa terram & terrm circa solem (per corol. in orhe circulari descrihiL Diximus aream. & ipsi P/" agatur parallela L M.E. PROBLEMA VII. ut in libri primi prop. quam luna radio ad terram ducto describit. ea . Q. fingamus orbem lunae circularem esse. quarum L 31 & ipsius SM pars 7"3I perturbat motum lunm. qua eodem tempore ad distantiam semidiametrorum 60 revolvi posset. Ideoque vis mediocris 3IL est ad vim 29 gravitatis in superficie terrae ut I x 6o_ ad 60 x 60 x 60 x i l 8_-_-. I) hoc est. LXVI & ejus corollariis expositum est. esse tempori proportionalem. _/t/L. radio ad lerram duclo. seu i ad I78_. 6rain. sed summas tam virium quam motuum referre licet ad lunam & summas virium per lineas ipsis analogas Ti_l & 3[L designare. ut Iooo ad i78725. 7 min. Ea componitur ex partibus S_/_.6. & sl gravitas acceleratrix terrm in solem exponatur per distantiam S T vel S/k. datur etiam vis 7"3I: &hae sunt vires solis quibus lunm motus perturbantur. qua luna in orbe suo circa terrain quiescentem ad distantiam -P T revolvi posset. Invenimus autem in propositione quarta quod. Inde vero & ex proportione linearum T3_. Quatenus terra & luna circum commune gravitatis centrum revolvuntur. 17 prop. LXVI lib. Inmqualitatem momenti vel incrementi horarii hic investigandam proponimus. L/'/. earum distantia mediocris ab invicem erit 60} semidiametrorum mediocrium terra_ quamproxime. si terra & luna circa commune gravitatis centrum revolvantur. erit S L gravitas acceleratrix lunge in solem.'/. Ut computatio facilior reddatur. ut 6o} ad 6o . in duplicata ratione dierum 2 7 hor. 9. 43 ad dies 365 hor. est ad vim. incrernenluna /zorarlum area quanz luna. & inaequalitates omnes negligamus. & hmc vis ad vim gravitatis apud nos ut i ad 6ox 6o quamproxime. PROPOSITIO Invenire XXVI.LIBER TERTIUS.seu Iad 638092. Vis ML in mediocri sua quantitate est ad vim centripetam.I. qua ]una in orbe circa terram quiescentem ad distantiam _P Z" semidiametrorum terrestrium 6o_ revolvi posset. 429 S/( ad SP. idest. perturbabitur etiam motus terrm circa centrum illud a viribus consimi]ibus. Et vis.

per quas mquales totidem particulae temporis exponi possint. vel etiam per arcum C_P. resolvltur in vires 2F_?. Acceleratio illa lunge. & EL agendo secundum perpendiculum accelerat vel retardat ipsam. k]5 productis occurrens in F & f. & erit Farc aequalis Z'K. Ad C T erigatur normalis C G ipsi C 2/" mqualis. &e. ut 3PKx TK Z'P Exponatur tempus per motum medium lunarem. & hmc vis. si in radium 7"P demittatur perpendiculum Z E. hoc est in data ratxone.MA TE sola excepta. quantum accelerat vel retardat lunam. de qua hic agitur. vel (quod eodem fere recidit) per angulum C TP.4.MUNDI S YST./ D temporis momentis facta. Hae vires (per legum corol. quarum TF agendo semper secundum radium TP nec accelerat nec retardat descriptionem are_e 7"/) C radio illo 7'P factam . S 7" sibi invicem parallelas esse. hoc est. ideoque _/PKx Kk seu area FKkferit . Hoc pacto vis L 2// reducetur semper ad mediocrem suam quantitatem I'P. EL. singulis \ \ \'\ // . Ob ingentem vero solis distantiam ponamus etiam lineas S P.E.430 DE . 2) componunt vim TZ . & Kk erit ad _PK ut Pj_ ad Tp. ductaque j_ k perpendiculari ad C T jungatur TG ipsis KP. . in transitu ipsius a quadratura Cad conjunctionem _. Et diviso arcu quadrantali zq C in particulas innumeras aequales Pt 5. est ut ipsa vis accelerans EL. ut & vis 7"_[ ad mediocrem suam quantitatem 3 P L-_.

& tempore CT n . id est. Ad momentum minimum 11865 addatur momentum. efficeret ut corpus tempore C T cadendo describeret longitudinem } C 2/" & velocitatem simul acquireret mqualem velocitati. v elem. . Ideoque (per prop. 9 prop. quam vis maxima tempore quovis C_t:' generare posset. vis E L in octantibus. ubi luna est in loco quovis intermedio P. atque ideo etiam ut velocitas hac summa genita. quae areae erit pars _I °° momento mediocri analoga est. . iv lib.4 velocitates genitae erunt ad invicem ut rectangulum ½ Z'P x C _14& triangulum TCG. Vis.) velocitas posterior. ut EL .ZIBER TERTIUS.. Igitur area: temporibus aequalibus in syzgiis & quadraturis descriptae sunt ad invicem ut 11965 ad 11865. addatur & auferatur dimidium velocitatis aherius. area tota G CKF ut ut TP summa omnium virium EL tempore toto CP impressarum in lunam. ut acceleratio descriptionis areae C T_l:'. Patet hoe per corol.o. sire ut arcus quadrantalis CA/& radius T_P. superabit vim 3IZ in ratione 3 ad 2. toto tempore genita. 431 3 PKx TK . qua luna in orbe suo movetur. erit ad velodtatem quam vis omnis minor F Z. tempore autem CPA/ velocitatem majorem generaret in ratione CA ad C T seu TP. qua luna circa terram quiescentem ad distantiam T_t:' tempore suo periodico CA/Dt?dierum 27 hor. velocitatem generare deberet quae esset pars . Et velocitas.. eodem tempore generat. 43 revolvi posset. Cum autem perpendiculum Kd in ]'_P demissum sit ipsius EL pars tertia & ipsius TP seu 3//L in octantibus pars dimidia. summa I I9I 5 q. Huic lunm velocitati. Exponatur vis maxima EL in octantibus per aream F K x Kk rectangulo } 2/'P x Pp axqualem. & si momentum mediocre exponatur per numerum I I915. _ velocitatis lunaris. qua luna tempore suo periodico circa terram quiescentem revolvi posset. & composite. quod sit ad momentorum differentiam lOO ut trapezium FKCG ad triangulum T C G (vel quod perinde est. ideoque erit ad vim illam. ut _Pd ad Z'_P) & summa exhibebit momentum areae. ut Ioo ad -}x I7872½ seu II9I 5. ubi maxima est. ut quadratum sinus P_/( ad quadrantum radii ]'iv'. IX lib. ac differentia 11915--5o seu II865 ejusdem momentum minimum in quadraturis. I. ut rectangulum 1 Z'Px CP ad aream KCGF: tempore autem toto CP:. seu incrementum momenti. 7 min.50 seu I I965 exhibebit momentum maximum arem in syzgTia A/.rw velocitatis lunae. id est. id est.

ut 10973 ad 10973 +P d. CoroL 2. quod erat pars al°% momenti mediocris. seu 1o973 ad I to73. . PROBLEMA VIII. Hinc datur lunae diameter apparens: quippe quae sit reciproce ut ipsius distantia a terra. & ad ejus momentum.ulis temporis particulis a:qualibus describit. Ha:e ita se habent ubi variatio in octantibus est magnitudinis medioeris. 7 rain. PROPOSITIO l:'a" motu horatio XXVII. Hinc etiam orbis lunaris accuratius ex phaenomenis quam antehac definiri potest. Z Corol. in ratione 1o8o853 ad IOOOOOO. quam luna radio ad terrain ducto sing. & propterea distantia lunae a terra est in ratione composita ex subduplicata ratione area: directe & subdupIicata ratione motus horarii inverse. quam tuna radio ad terram ducto singulis temporis momentis describit. augeri debet vel minui sinus i11eversus in eadem ratione. Hoc pacto incrementum totum.432 D. hmw hzvcJdre i_sius disfaJzfiam a Av'ra. ex hypothesi quod sol & terra quiescunt. Q. est quam proxime ut summa numeri 219. i. 43 revolvitur. Cure autem periodus synodiea lunaris vere sit dierum 29 hor.46 & sinus versi duplicat_ distantim lun_ a quadratura proxima. augeri debent momentorum incrementa in ratione temporis.E MU_D1 S YSTEMAT£ Hrec omnia ita se habent. 12 & rain. Ideoque momentum arere in quadratura lunre erit ad ejus momentum in syzygla ut Iio23--5o ad iio23+5o. existente videlicet TP _quati ioo. 8: luna tempore synodico dierum 27 hor. est ut motus horarius lunae 8: quadratum distantiae lunae a terra conjunctim . 44. Area.E. Area igitur. Tentent astronomi quam probe haec regula cum phaenomenis congruat. Sin variatio ibi major sit vel minor. in circulo cujus radius est unitas. id est. ubi luna in alio quovis loco intermedio P versatur. jam fiet ejusdem lo0 pars -Ui-5'_2g.

ubi radii illi in infinitum diminuuntur. In quadraturis autem attractio ilIa est summa gravitatis lunge in terram & vis solaris _i T+ CT K T. quam mobile. & vis mediocris irA/Z in syzygiis erit 3ooo . hujus vice assumamus ellipsin Z)/5' C. Curvatura trajectori_e.rl.33 PROPOSITIO XXVIII. Quoniam figura orbis lunaris ignoratur. sine eccen/ridta& deDerd. sunt I78725 2000 & I78725 + quam x N -. describit. ut 2151969_z/ T X CT dicatur N. manebit vis 2ooo qua luna in syzygiis distrahitur a terra. Curvaturas linearum pono esse inter se in ultima proportione sinuum vel tangentium angulorum contactuum ad radios _equales pertinentium. erit lOOO. ut C IT' ad _/ iN & momentum area_ quam luna radio ad terram ducto describit in syzygiis ad momentum ejusdem arem in quadraturis conjunctim.ZIBER TBR TIUS. si 2 1000 ATg CTxN C'Tg _/Tx N proxime. moveri dnveMre diametros or3l? in geo luna.d Tcu_. 428) qua gravitas acceleratrix lunge in solem superat gravitatem acceleratricem terra_ in solem vel ab ea superatur. & tier curvatura orbis lunaris in syzygiis ad ejusdem curvaturam in quadraturis ut 120406729 x 178725 M Tg x C Tg x NI2o4o6729 x 2ooo-// Tgg x CTad 122611329 x I78725A T _ x CTf x N -k I22611329 X IOOO C_T'f_7 X . seu ut 178725 N x C T`g _ 2o0o #1 Z'g x C2:" & 178725 N x _.A. PROBLEMA IX..e. qu_e in quadraturis est P iNvel TIC & lunam trahit in terram. e. si secundum trajectorim illius perpendiculum trahatur. vis mediocris 2/ZL. de qua. pa_.z/ T. i. ad 2191371 . qua luna in terram trahitur.:t iT' x CIT' x N + I226I CTtlt_.4 i. quamque jam ante nominavi 2 PA< Velocitas autem lunge in syzygiis A & Best ad ipsius velocitatem in quadraturis C & D. in cujus centro 7" terra collocetur. Et hm attractiones. Attractio autem lunge in terram in syzygiis est excessus gravitatis ipsius in terram supra vim solarem 2 _PK (videjfg.4 irg + lOOO C 7"g x . i. Nam si gravitas acceleratrix lunm in terrain exponatur per numerum 178725. si vis mediocris ML subducatur.24o8I . & cujus axis 2E . est ut attractio directe & quadrature velockatis inverse. ut iio73 C Z'ad Io973 _d Z'. 4.. Sumatur h_ec ratio bis inverse & ratio prior semel directe.

& quod curvatura ellipseos in M circuli illius in duplicata ratione 7"A ad TC. hujus autem curvatura ad curvaturam ellipseos in C in dup!icata ratione 7"_. & trajectoria cujus curvaturam consideramus describi debet in plano quod omni motu angulari omnino destituis. Ubi ....". major D C quadraturis..4 ad 2F C. + _A Tf x CT.... & erit a apsis ima & C apsis summa orbis hujus C_ a. Capiatur igitur angulus C 7"a in eadem ratione ad angulum rectum C 7"_d. --p ut angulus P T. //"".. & sit longitudo Ta mqualis longitudini TA ..434 DE MUNDI S YSTEMA T_.!.. Cure autem planum ellipseos hujus motu angulari circa terram revolvatur. ea lege .. Quae quidem rationes ex sinubus angulorum contactus ac differentiarum angulorum facile colliguntur.. Rationes autem ineundo invenio quod differentia inter curvaturam orbis C_a in vertice a & curvaturam circuli centro 7" intervallo 7"A seos in vertice A anguli C TP ad sit ad curvaturam curvatura circuli descripti sit ad differentiam inter curvaturam ellip& curvaturam ejusdem circuli in duplicata ratione angulum C 7"/). minor A/7 syzyglls interjaceat.. vel (quod eodem fere recidit) ut angulus C Tp sit ad angu. His autem inter se collatis.D e lum C T P ut tempus revolutionis synodicm lunaris ad tempus revolutionis periodic_e seu 29 d" i2 h 44' ad 27 d 7 h' 43'.... & differentia inter curvaturam ellipseos in vertice C & curvaturam circuli novissimi ad differentiam inter curvaturam figurm 7"j_ a in vertice C & curvaturam ejusdem circuli in duplicata ratione anguli C 7"/_ ad angulum C 7"P.. apparenti solis a tempore quadraturae C confecto. & illius ad curvaturam circuli centro 7" intervallo 2/'C descripti ut T C ad T_//... + i_..:!i' tur: consideranda erit figura.".. prodit curvatura figurae C_a in a ad ipsius curvaturam in Cut A 2/" 1_ _a '-' 4 li1824 cub. quam luna in ellipsi illa revolvendo describit in hoc plano. & ducendo T_ aequalem Z'P._ mqualis sit motui _. cujus puncta singula p inveniuntur capiendo puncture quodvis P in ellipsi. hoc est figura C_ a.._ CTq x A Tad CTcu_. quod locum lunae repraesentet.

seu (quod perinde est)differentiam quadratorum temporum 27d' 7h"431 & 29d' 12h' 441 applicatam ad quadrature temporis 27d 7h"43 I. esset autem ellipseos semidiameter maxima C T ad semidiametrum minimam TAut 7o ad 69: foret tangens anguli C TP ad tangentem anguli motus medii a quadratura C computati. Proinde ut inveniatur proportio C Tad i/ T. [nven_'e variadionem lunce. fit C T= i +./1TfxCT+219137I NxA 7" cub. Oritur h_ec inzequalitas partim ex forma elliptica orbis lunaris. quam supra invenimus.oo719. obtinetur x _equalis 0. & radio TP ad terram ducto describeret aream C TP tempori proportionalem . & pro eorundem semidifferentia ponendo x.9928I. partita ex invequalitate momentorum areze. vel numeris rotundis ut 69 ad 7o. in progressu lunze a quadratura ad syzygiam..7"semisumma N scribo i. ut ellipseos semidiameter T A ad ejusdem semidiametrum 7'C seu 69 ad 70. ut ejus momentum in syzygia lunge sit ad ejus momentum in quadratura ut r Io73 ad Io973.+4o5i. 435 humerus :o%_oVo deslgnat differentiam quadratorum angulorum C TP & C T_ applicatam ad quadratum anguli minoris C T_P. +368676 NxA TxCTq+36342 A TqxCTq--362o47 Nx . Et termini prodeuntes ad A Tx C T applicati fiunt 2062.00719. 4 A Tqg=o. PROBLEMA X. utque excessus momenti in loco quovis intermedio P supra momentum in quadratura sit ut quadra- . ea ratione accelerari. qui numeri sunt ut 7o_ & 69_ quam proxime. Debet autem descriptio are_ C TP.v: quibus in _equatione scriptis. & inde semidiameter C T fit I. $i luna P in ellipsi D_ CM circa terram in centro ellipseos quiescentem moveretur. Hic pro terminorum A 7" & C .79 CTqq--2ISI969 N x C T cub.4 T= I --. & _equatione prodeunte resoluta. Est igitur distantia lunze a terra in syzygiis ad ipsius distantiam in quadraturis (seposita scilicet eccentricitatis consideratione) ut 69_ ad 7o_. duco extrema & media in se invicem. quam ]una radio ad terrain ducto describit..LIBEB TERTI US. Igitur cum e designet syzygiam lunze & C ipsius quadraturam. proportio jam inventa eadem esse debet cure proportione curvatur_e orbis tun_e in syzygiis ad ejusdem curvaturam in quadraturis. & semidiameter -// 7' o. PROPOSITIO XXIX.% & .

.E saris accurate fiet. jam aucta in eadem ratione fit 35' io". in ratione numeri 68. si modo eccentricitas solis sit ad orbis magni semidiametrum transversam ut I6_ ad Iooo.. id est. & angulus C T_P in octantibus.. variatio paulo major esse potest vel paulo minor quam pro regula hic allata : sed .. Hactenus variationem investigavimus in orbe non eccentrico.. Verum ob motum terr_e..... in quo utique luna in octantibus suis semper est in mediocri sua distantia a terra.6877 ad 7o... ". qum secus esset 32' 32''.. Et hoc pacto anguli omnes circa centrum 27" _... SYSTEMAT.... describit angulum CTa angulo recto majorem in ratione temporis revolu../1 graduum tantum nonaginta. quo sol in conse-.. pergendo a quadratura ad syzyglare. Si luna propter eccentricitatem suam magis vel minus distat a terra quam si locaretur in hoc orbe.43 6 turn sinus . Haec est ejus magnitudo in mediocri distantia solis a terra. Ideoque in apoga:o solis variatio maxima est 33' I4". id est.. ....'.. describeret angulum C 2".. in ratione 29a I2h' 44' ad 27 d" 7h" 43'.:?. neglectis differentiis quae a curvatura orbis magni majorique solis actione in lunam falcatam & novam quam in gibbosam & plenam oriri possint. & in ejus perigaeo 37' I I". si tangens Id quod anguli C Z'P diminuatur in subduplicata ratione numeri 10973 ad numerum I IO73..P quentia motu apparente transfertur ..6877 ad numerum 69.. I-I_ec ita se haberent si i luna. subductus de angulo motus medii ] 45 g_' relinquit variationem maximam 32' 32''. In aliis distantiis solis a terra variatio maxima est in ratione quae componitur ex duplicata ratione temporis revolutionis synodicae lunaris (dato anni tempore) directe & triplicata ratione distantia_ solis a terra inverse. & variatio maxima.D c tionis lunaris synodicae ad tempus revolutionis periodicae. Quo pacto tangens anguli C 7"/° jam erit ad tangentem motus medii ut 68. dilatantur in eadem ratione.. priusquam solem assequitur . ubi motus medius est 45 g_" invenietur 44 _" 27' 28" qui s.... luna .DE MUNDI ang-uli C 7"_P.

Et luna vi priore in terram. per phamomena 437 determinandum ab astronomis PROPOSITIO Invenire XXX. Z' terram. N_ n vestigium orbis in plano eclipticae . P lunam. altera lineae 2/7 T proportionalis. Designet S solem. Q. Q q. NP _ orbem lunae. posteriore in solem secundum lineam .ZIBER excessum relinquo. &p]t* perpendiculum in lineam Q¢ quadraturis interjacentem. Vis solis ad perturbandum motum lunae (per prop. _z nodos. P I. PROBLEMA XI. A/5' syzygias lunae in plano ecliptica_. _ T2Vm llneam nodorum infinite productam. A Z perpendiculum in lineam t $ nodorum N. motum /zorarium nodorum lunce in orbe circulari. altera lineae L if/in schemate propoaitionis illius.z . q quadraturas lunae in plano eclipticae. Pib perpendiculum demissum in planum eclipticae. vel defectum Tt_RTIUS. xxv) duplex est. N. P I-t*perpendicula demissa in lineas S T.

sire ut Z Tad radium multiplicatum per 59. Vis posterior 3/[ 7" qua planum orbis lunaris perturbatur eadem est cure vi 3 P K vel 3 1 T. & _/FZL lineolam cujus dimidlum luna. lineas omnes a luna ad solem ductas a terra ad solem ducitur. quem luna dato tempore quam minimo describit.575C_eterum in hoc calculo. 2P/_P. Jungantur . H_ec igitur negligenda est. Vis prior L _[ agit secundum planum orbis lunaris. derent. . & neglectis istiusmodi minutiis.38 . considero tanquam parallelas linea_ qua_ inclinatio tantum fere minuit quantum auget in aliis. & propterea situm plani nil mutat. ut 3 Z 7"ad radium circuli multiplicatum per numerum I78.PL. eodem tempore deseribere posset. propterea quod effectus omnes in aliquibus casibus.4.725. qu_e calculum nimis impeditum red- Designet jam _P2FZ arcum.DE M UNDI S ITS TEMA TE rect_e S 7" a terra ad solem duct_e parallelam trahitur. nodorum motus mediocres qu_erimus. xxv) est ad vim qua luna in circulo circa terrain quiescentem tempore suo periodico uniformiter revolvi posset. & eo / ff omni qui sequitur. impellente vi pra> rata 3 1 T. Et h_ec vis (per prop.

Si anguli illi.r T x P H x A Z. ut rectang-ulum [ Tx m P. seu A Z ad A T. lm P. si tum cessaret lunae gravitas.. ideoque ob datam TP. parallel_e erunt ha_ recta:. angulo deflexionis lunae a recto tramite. ideoque. motus horarius nodi in hoc casu erit 33" io'" 33 'v' i2". dato illo tempore generare posset. & angulus P TM aequalis est angulo deflexionis lunae a recto tramite. Hoc autem in casu angulus m P / est ad angulum P T_7_. generaret lineam illam totam. ut supra diximus. TP & P H) ut TP . in quo luna in loco P movebatur. _z ductam. est ut T-_m' & propterea ut T-r_ . & angulus m iTl evader angulo m P l aequalis.. cujus chorda esset L P.& propterea similia erunt triangula L MP. Aliis . si rum cessaret vis solaris 3 1 T.575. si tota simul & semel in loco P impressa esset.575. ubi secent planum ecliptica_ . & efficeret ut luna moveretur in arcu. Nam angulus mPl aequalis est angulo L P 3f. eodem tempore generaret. 439 & producantur e_e ad m & l. 2_RTJ'US. quem sola vis praefata solaris 3 I T. Est autem m Iad m Put ME ad MP. recti sint.LIBER.motus angularis nodorum a vi ilia genitus a_qualis erit angulo m iT1. Et angulus m T1. Et quoniam vis qua dimidium lineolm L M generatur. quem vis ilia. atque ideo transferret lunam de plano BIP m T in planum L P 1 T. inque Tm demittatur perpendiculum PH. Jam cure _lPm sit in piano orbis. erit angulus m T1 adhuc minor in ratione sinus anguli 5. ideoque cum recta m I qu_e in plano illo jacet concurrere non potest. quem luna eodem tempore motu suo apparente circa terram describit. Ergo cum motus medius horarius lunge respectu fixarum sit 32' 56'' 27'" I2½iv'. lineola m l abibit in infinitum. sunt ad invicem ut Iad 59."TJV ad radium. id est. ut I ad 59. Et hae vires. id est. id est (ob proITxPH portionales Tm& m P. Est igitur velocitas nodorum ut . qua luna in orbe suo retinetur. si modo angulus m 1 I T x P m Tm I rectus sit. Quod si angulus Tm/seu 5" TN obliquus sit. est m [ut rectangulum 3IL x raP. nodis in quadraturis & luna in syzygia existentibus. Et quoniam recta ME parallela est plano ecliptica_. sire ut contentum sub sinubus trium angulorum TP I. P T_A7 & S TAr. ut Z TxPH. incidet puncture _)z in lineam 2Vn per orbis illius nodos _iV. cum MP ob datum tempus data sit. & tamen jacent h_e rectm in plano communi L MP m l.

Unde fit ut nodi progrediantur quoties luna inter quadraturam alterutram & nodum quadratur_e proximum versatur. Aliis in casibus regrediuntur. Et quoties signum anguli alicujus de affirmativo in negativum deque negativo in affirmativum mutatur. debebit motus regressivus in progressivum & progressivus in regressivum mutari. Est & A Tad 29 D ut A Z ad 29 H.dZ fu. eademque producantur donec secent lineam nodorum 2V_z in D & d. Est autem 29 Tad 29/C ut P3[ ad Kh... Q. /)//sinus distanti_e luna_ a nodo. nempe P K sinus distanti_e lunge a quadratura. .E. & 29K x P H x A Z ut I{ k. & per excessum regressus supra progressum singulis mensibus feruntur in antecedentia. ilk.L) x M Z. erit motus horarius nodorum ut area JI_P D d & quadratum lineze . conjunctim. . Hinc si a dati arcus quam minimi 29 M terminis 29 & 2// ad lineam quadraturas jungentem Q _7demittantur perpendicula _P K. ideoque ob datas 29 T&PMest Kh ipsi PK proportionalis.D.440 DE MU2VDI S YSTEJlATE autem in casibus motus iste horarius erit ad 33" 1OI// 33 i" 12" ut contentum sub sinubus angulorum trium T29Z. Et conjunctis rationibus P K x P H est ut contentum K k x 29 . & _d Z sinus distantize nodi a sole: & erit velocitas nodi ut contentum 29Kx29HxA Z._o1"oli. id est ut area P D dM & ./ sinus.4 Z qu. 29 ft & A Z przedicti tres Q "" 1 B e . 29 T2V & S 7'2V (seu distantiarum lunze a quadratura. (. luna_ a nodo & nodi a sole) ad cubum radii.x P D x . Sunto enim P K.//Z conjunctim. & propterea P/-Z rectangulo P D x A Z proportionalis.

& area P D d. & cum aequalis sit areae Q £'_h r. At area PZ)d-j[. Nam si luna uniformi cure motu perambulet semicirculum Q zq q summa omnium arearum P D dM. 2. adA 7"qu. & aream n_7 e ad circuli tangentem q e terminatam describer. & quo tempore luna attingit punctum n. si nodi in quadraturis versantur. est rectangulum sub arcu P A/ & radio P T. ubi luna versatur in syzygiis. dein luna pergente ab nad _7.J[ conjunctim. summa ilia erit area tota £'Q . & propterea motus horarius nodorum in syzygiis luna_ ut . sive ut -/4Z qu.u.LIBER TERTIUS.//n. & area PDd2V[ conjunctim. cure sit _equale duobus circulis. subduci debet de area priore. ideoque est ad 16 't 35 "_ 16iv"36v ut quadratum sinus distanti_e nodorum a syzygiis ad quadratum radii.linea P D cadet extra circulum. Et cum motus horarius nodorum semper sit ut _14Z q ¢l. & summa omnium huic _equalium arearum.//n quam linea/9 D describit. ubi nodi extra quadraturas versantur. erit area Q A/dE qu_e ad circuli tangentem Q £" terminatur . quo tempore luna eirculum describit. id est (ob datam aream PDd_/t'Z in syzygiis descriptam) ut . U nde cure motus horarius maximus.t4 Z _. si uniformiter continuaretur. adATfu. .4 Z q u. qu_e. jam vero progrediuntur. atque ideo hic motus.E. Igitur summa omnium arearum 19 D dM quo tempore luna semicirculum describit est area semicirculi. est semissis motus quem habent in syzygiis lunge.4 Z _ u.D. Q. relinquet semicirculum _/VQ. erit etiam motus mediocris ut . motus mediocris horarius in hoc casu erit 16_ 35 "_ 16i'" 36_'. quoniam nodi prius regrediebantur. & hoc rectangulum. erit ad I6" 35H'I61_'36_'utAZfu. sit 33" IO'" 33iv 12v-. duplo majus est quam rectangulum prius. Proinde nodi ea cum velocitate uniformlter continuata quam habent in syzygiis lunaribus spatium dup]o majus describerent quam revera describunt. est rectangu]um sub circumferentia tota& radio circuli . & propterea motus mediocris quocum. spatium a se inzequabili cum motu revera confectum describere possent. motus horarius mediocris est semissis motus horarii in syzygiis lunge. 44 l CorM. quo tempore luna pergit a Q ad _. & summa omnium quo tempore luna cireulum describit est area circuli totius. In data quavis nodorum positione.

. "_ IB N_z junctos. p]C& _izk perpendicula in axem Qq demissa & hinc inde producta. & line_e nodorum in D & d. . horarius nodi in ellipsi ut area .// J/ ":d _ I.442 PROPOSITIO DE MUNDI S YST_..4 _ B circulum circumscriptum.. Designer Q/_ m a q ellipsin.. PROBLEMA XII. radio ad terram ducto. donec occurrant circulo in P & M. AT & n nodos linea oe c -_ /'/ .MATE XXXI.._ orbe elli_blico. Et si luna. f _zvenire mol_tm horarhtm _zodorztm lunce iJ. erit motus p D d m & _. & _b m areum quem data temporis particula quam minima describit.. _b lunam in ellipsi motam. aream describat tempori proportionalem. minore a3 descriptam. S solem. 7" terram in utriusque centro communi. axe majore Q_7. Q ..4 Z q conjunctim. ! J Y ..

ZIBER TNRTIUS.id est.id est. _equarentur inter se. quem fi'G subtendit. & si _ML designet spatium quod luna in circulo revolvens. ut _P1¢"ad 35_R. id est (oh similia triangula35/m. Sed anguli illi (per ea qure in pra_cedente propositione exposuimus) sunt motus nodorum. id est. deseribere posset.P 3[. atque ideo anguli. ira est fi'G ad c e. urgente & impellente vi pra_dicta 3 ] 7" seu 3 _PK. seu M Tad a T. in ellipsi arcum 35m percurrit: & propterea motus nodorum in circulo & ellipsi requarentur inter se. utfr ad fi'R & fi'R ad cR conjunctim. motu transverso describere posset. utfTad fi'T & fi'G ad ce conjunctim) quoniam ratio fi'G ad ce utrinque ablata relinquit rationes fg ad fi'G & fT ad fi' T. ut hrec fg oremfg seu seu c e x f35 ad pri- c35 ce× fY. ad c35. & propterea c35 revera subtendit. G R) ut 351 ad 35e. ut fi'R ad cR. H_ec ira se haberent. & jungantur FG &fg. quo tempore luna in circulo arcum . _PG fi') ut 29Lad P G. ob similes figuras _P YK35 & FYRc. Est autem . P K._ esset ad ce ut fY adc U. ut _PK ad 35t(. & m I designet spatium quod luna in ellipsi revolvens eodem tempore. erit spatium 2//ZL vi priore genitum ad spatium m I vi posteriore genitum. Et propterea sifg esset ad c e ut fYad c Y. estfg a_qualis esset ce cU xfU ad ce utf35 angulus. &35f tangat ellipsin in35 & producta occurrat eidem TAr inf conveniant autem hae tangentes in axe 7`Q ad Y. urgente etiam vi 3 1 7" seu 3 2°/t'. ut/p cY x cYadfYx c35. quos fi'G &fg subtenderent ad terrain T./l/L ad fi" G (ob similia triangula P L _M. ideoquefg est c e x f35 . 443 Nam si _Pfi" tangat circulum in _P & producta occurrat TAr in fi'. interea dum describit arcum _P_M. motus nodorum in ellipsi ad motum nodorum in circulo. si fg ce35. &fg producta secet TQ in r. est ad angulum priorem. & producantur L_P & @ donee oecurrant plano eclipticae in G & g. utfr ad c_/? (hoe est. seu fi'R ad c_R. quem fg Verum ob similia _equalis triangula fgp. hoc est. Quoniam vis 3 f 7' seu 3 P K in circulo est ad vim 3 Z 7` seu 335K in ellipsi. @c) ut lm ad c e. hoe est (oh parallelas L k. quarum fi'G produeta secet35f35g & 7`Q in c. & inverse ut L _Mest ad lm. foret fg" ad fi'G ut fT` ad fi' 7". e & R respective. seu f35 adfY& . id est. si modof. id est.

ut ellipsis ad circulum. hoe est. i prop. qu_e ad ellipseos tangentem Q _" terminatur. Q. hoe est. . eum (per coral. in revolutione integra. £'. xxx) area posterior & M Z q conjunctim proportionalia sint motui horario nodorum in circulo. J Coral Quare cum. erunt area prior & . summa omnium arearum )OD din. Et propterea. si: h ipsi T_/V parallela oecurrat FP in h. ut F/_ ad F_P seu Dh ad DP. in data nodorum positione. ideoque ut area Dp m d ad aream D P Md. sit area m)O Q £'d. ut F/_ ad FY & FY ad F_P.444 Dn MUNDI SYSTEMATE c _V adc:.4 Zq conjunetim proportionalia motui horario nodorum in ellipsi. & summa omnium arearum illarum.. qua tempore luna pergit a quadratura ad locum quemvis m. D. sit area ellipseos totius: motus mediocris nodorum in ellipsi erit ad mature mediocrem nodorum in circulo.

ut zq Z qu. 2 prop. ut I IO23 ad 5o quam proxime. ut 69 ad 70. ut quadrature sinus distanti_e nodi a sole ad quadratum radii. erit motus mediocris horarius nodorum in ellipsi ad I6" 21 "/3 i" 3o*" ut A Zq ad A Z'g. Unde cure tempus lunge in singulis orbis particulis _equalibus sit reciproce ut ipsius velocitas. & decrementum ejus inter octantes & syzygias. erit tempus mediocre in octantibus ad excessum temporis in quadraturis.4. est quam . Motus autem nodorum. seu semissem quadrati radii. eo tempore confectus quo luna datas orbis particulas percurrit. Erat autem momentum arere in quadraturis luna_ ad ejus momentum in syzygiis ut IO973 ad i Io73. & M. & propterea differentia inter momentum in loco quocunque & momentum mediocre in octantibus est ut differentia inter quadratum sinus distanti_e lunge a quadraturis & quadratum sinus graduum 45. ad angulum 16" 35tl/ 16'v' 36". diminuitur in duplicata ratione numeri 1lO73 ad numerum 1lO23 . ac defectum in syzygiis. Quare motus nodorum in syzygiis. ut Ta ad 7"_. quo tempore luna percurrit singulas orbis particulas zequales. est in eadem ratione. dum luna percurrit _P_M (czeteris paribus) ut i//-Z. supra momentum minimum in quadraturis. invenio quod excessus momentorum areze in locis singulis. 445 id est. Pergendo autem a quadraturis ad syzygiis. cum (per corol. Decrementum autem in locis inter octantes & syzygias. in quadraturis producitur. ut numerorum semisumma iio23 ad eorundem semidifferentiam 5o. radio ad terram ducto. acceleratur vel retardatur in duplicata ratione temporis. defectumque in quadraturis. ad A T qzt. Ca_terum luna.L est in duplicata ratione temporis. aream velocius describit in syzygiis quam in quadraturis. si capiatur angulus i6 'I 21 "/3 i" 3°". Et propterea.LIBER TERTIUS. & eo nomine tempus in syzygiis contrahitur. sit ut quadratum sinus distantia_ lunge a quadraturis quam proxime . hoc est. & incrementum in locis inter octantes & quadraturas. ad motum veto totum ut IOO ad 1IO73 quam proxime. & incrementum temporis in locis singulis inter octantes & quadraturas. Est enim motus iste. xxx) motus mediocris horarius nodorum in circulo sit ad 16" 35':' I6i'' 36". seu 69 ad 70. & una cum tempore motus nodorum augetur ac diminuitur. & propterea momentum mediocre in octantibus est ad excessum in syzygiis. ab hac causa oriundum. estque decrementum ad motum reliquum ut IOO ad 1o973.

ad i6" I6'"37 _v42''ut AZ q2t. quod de nodorum motu mediocri subduci debet. Si nodi versantur extra quadraturas. ut motus totus in locis illis ad motum totum in syzygiis & differentia inter quadratum sinus distantiae lunae a quadratura & semissem quadrati radii ad semissem quadrati radii conjunctim. est pars quarta decrementi in syzygia. ad A 7" q _. . erit ad summam motuum. ideoque motus reliqui erunt ad invicem ut _//Z t/u. decrementum reliquum aequale erit decremento in syzygia: uti rationem ineunti facile constabit.DE MUNDI SYSTEMAT. Motus totus horarius nodorum in syzygiis. ut _//Z q at. Et decrementurn motus nodorum. & capiantur loca duo mqualiter ab octante hinc inde distantia.445 . Proindeque decrementum mediocre. Unde si nodi in quadraturis versentur. ubi luna radio ad terram ducto aream tempori proportionalem describere supponebatur. qu_e sunt inter octantem & quadraturam. quo tempore luna jam velocior describit idem spatium. & motus mediocres ut motus reliqui. summa motuum nodorum. diximus esse ad hunc motum ut Ioo ad 1Io73. a causis jam expositis oriunda. deque decrementis motuum in locis duobus inter syzygiam & octantem subducantur incrementa motuum in loc{s reliquis duobus. ubi luna versatur in his locis. & spectentur loca bina a syzygiis hinc inde aequaliter distantia. cujus pars quarta 4'" 25 iv"48_ motui horatio mediocri superius invento I6" 2i'" 3_'' 3°`` subducta relinquit 16" 16'" 37 _' 42' motum mediocrem horariam correctum. ad A 2F far. id est. erat 3 2'' 4 2'' 7 iv. ideoque decrementum illud est I7"' 43 i" I V. ad A T qu. erunt ad invicem ut ipsi motus.. in dato quocunque nodorum situ. & alia duo a syzygia & quadratura iisdem intervallis distantia. ut quadratum sinus distantiae nodorum a syzygiis ad quadratum radii.E proxime ad hoc decrementum. Et decrementa motuum. Est itaque motus mediocris horatius correctus. ubi luna in iisdem locis & nodi in quadraturis versantur.

ut area circuli totius ad rectangulum sub circumferentia tota & radio. Motus autem horatius rectangulo maximo respondens erat 16'f 16"1 37iv 42v'. anno toto sidereo dierum 365 hor.4_z. ut summa omnium arearum a YZ A. 9 fit 39g'' 38' 7'/ 5o'". 6 min.. & propterea summa omnium rectangulorum in circulo toto ad summam totidem maximorum.z lu. id est. Et summa omnium horariorum motuum mediocrium ab initio. Motus medius annuus est summa motuum omnium horariorum mediocrium in anno. Sit autem A a arcus datus quam minimus./I Z & Z I7. Concipe nodum versari in A/-. Ideoque hujus dimidium I9_ 49' 3" 55"' est . ut Iad 2. PROBLEMA XlII. hoc est. PROPOSITIO XXXII.ZIBE_R Tn__r_z (TS. per motum terrae. Interea vero solem S. intersectione sui & circuli 2V. dato tempore quam minimo describit : & motus horarius mediocris (per jam ostensa) erit ut _/Zq. ut N A_ i--< z / n area A Z Ya.z_. id est. Z I7) ut rectangulum sub . ut area A/-_/Z. Est autem maxima A Z Ya aequalis rectangu]o sub arcu A a & radio circuli. 447 IJ_ve_ziremotzon medizo_ _odorz_. quem recta 2/'S ad solem semper ducta. & singulis horis completis retrahi in locum suum priorem ut non obstante motu suo pr@rio datum semper servet situm ad stellas fixas. id est (ob proportionales A Z. Et hic motus. progredi a nodo & cursum annuum apparentem uniformiter complere.

4 Tq ad 39.o827667 A 2/'q ad 9. & nodus motu maximo eodem tempore conficeret 39g_"38' 7" b "o'U . reciproce ut 9. Verum per motum nodi fit ut sol citius ad nodum revertatur. Igitur si tempus.6355 gradus ./_- \ \\ ! I / rentia 2VA .z dividatur in particulas aequales .4 Z capiatur dZ. Et motus nodorum..Y in .. si circulus quiesceret. sic ut sol anno toto completo ad nodum eundem redeat a quo sub initio digressus fuerat. & haec velocitas est summa velocitatum solis & nodi. quo sol sine motu nodi percurreret arcum 2VA. exponatur per sectoris particulam .EMAT_ motus medius nodorum circulo toti respondens. exponatur per sectorem AT Z'. ut . si circulus una cum nodis circa centrum 2/" revolvatur. & motus mediocris nodi in loco quovis _/Vsit ad ipsius motum mediocrem in quadraturis suis. erit ad tempus quo percurrit eandem particulam. & (perpendiculo a .4 Tq ad A Zq.4 Z'a .Nn demisso) si in .ut 360 .6355 A Z_/. Cum sol anno toto conficiat 360 gradus.. Nam tempus est reciproce ut velocitas qua particula percurritur. id est. quo tempore sol pergit ab AT ad A. est ad i9 _ 49' 3" 55" ut area N--4 Z ad circulum totum. & particula temporis quo percurreret arcum quam minimum . ejus Ion- .0827667 . quod nodus horis singulis in locum priorem retrahitur. Hmc ita se habent ex hypothesi.448 DE MUNDI SYST..4 Zq ad `4 Tq: erit motus solis ad motum nodi in _/V. ut 9.0827667 A g'q +A Zq. tempus quo sol percurrat particulam M a.4 a. Unde si circuli totius circumfe- /_-_-.4 a. & computanda jam est abbreviatio temporis. seu 39.4.

0827646 . & area reliqua AT. & per ejus inclinationem justam velocitatem reducitur. debebit etiam area .4 T supra aream 2VdZ erit tempus illud totum. & hic motus de solis motu annuo graduum 36o subductus.4 Z Ya ut decrementum temporis. tempore toto quo arcus . respondebit decremento toti quo tempore arcus . relinquit 34 Igr" 4o' 54" 7m motum solis inter easdem conjunctiones.4Z ut .4 Z longitudo eZ. ut sit dZ ad } .4 Zq ad 9.0827646 . 50 tit. quo tempore arcus totus _V.4 Tg + . si nodus . Idem per tabulas astronomicas est I9 gr 2 It 2 I t.4 percurritur. Iste autem motus est ad motum annuum 36o _" ut nodi motus jam inventus 18g_"19' 5" 53'" ad ipsius motum annuum. Et si punctum d tangit curvam IV d G n. Motus autem qui respondet circulo toti erat 19g_"49' 3" 55"' & propterea motus. Differentia minor est parte trecentesima motus totius. Jam vero area semicirculi est ad aream figura_ _/VeFn.//e respondebit motui reliquo. 449 gitudinis ut sit rectangulum dZ in Z Y ad sectoris particulam M Ta ut M Zq ad 9. & propterea excessus sectoris 2V-. ut 793 ad 6o quamproxime.0827646 _/1 Tq + `4 Zq. area tota _/VeZ. Et si punctum e tangat curvam 2VeFn. Et quoniam motus nodi tempore minore minor est in ratione temporis. qui verus est nodi motus quo tempore arcus totus _/VA per solis & nodi eonjunctos motus percurritur. quo arcus . rectangulum dZ in Z Ydesignabit decrementum temporis ex motu nodi oriundum. area curvilinea 2VdZ erit decrementum totum.4 2V percurritur.4 Zg. per methodum serierum infinitarum qua_sitam. qui propterea erit I9 gr" 18t I t.4 7"g ad 9. & ab orbis lunaris eccentricitate & inclinatione ad planum ecliptica_ oriri videtur.4 _ percurritur. ad tempus totum quo percurreretur. idest. Hic est motus medius nodorum in anno sidereo. qui figur_e 2VeFn duplicat_e respondet.quiesceret: & propterea rectangulum illud respondebit decremento motus nodi.4 a YZ diminui in eadem ratione.4 Tg + .4 Zq. Sic enim rectangulum e Z in Z Y erit ad aream . Per eceentricitatem orbis motus nodorum nimis acceleratur.4 Z ut . qum sit ad longitudinem . est i _' 29' 58" 2"q Qui de motu priore subductus relinquit 18g_' 19' 5" 53"' motum totum nodi respectu fixarum inter sui ipsius conjunctiones cum sole .4 a percurritur. qu_e summa est omnium decrementorum. 23t". vicissim retardatur aliquantulum & ad 2 F . Id quod fiet si capiatur in .LIBER TERTIUS.

habebitur eorum motus verus.450 ._ . Producatur D Cad A. ut Iad 3 8 _*. describatur circulus B EFD. atque angulus iste (pro quo angulus D//G usurpari potest) ad motum medium nodorum addatur ubi nodi transeunt a quadraturis ad syzygias. D ducatur infinita Gg. & inde datur. ubi nodi sunt in quadraturis. ad motum posteriorem 19gr 491 3" . Centro C. XIV. & si capiatur angulus 25'CE vel B C F _equalis dupl_e distantia_ solis a loco nodi. proceed. Hrec est _equatio semestris motus . per motum medium invento . & capiatur angulus qui sit ad motum totum nodi inter ipsius syzygias (id est. ad 9gr"II' 3") ut tangens D Gad circuli BED circumferentiam totam. ut 19v I8' Itt 23 'I' ad i9 gr"49' 3'I 55 m. PROBLEMA nodorum htnee. & ab eodem motu medio subducatur ubi transeunt a syzygiis ad quadraturas . & agatur//E vel A F secans perpendiculum D G in G . ut sit A _' ad M Cut motus medius ad semissem motus veri mediocris. Ver_m ob nimiam calculi difficultatem pra_stat sequentem problematis constructionem adhibere. ut rem perpendenti & computationes instituenti constabit. Nam motus verus sic inventus congruet quam proxime cum motu vero qui prodit exponendo tempus per aream 2V TA---NdZ & motum nodi per aream 2¢'A c. dein per punctum 55 'I' hoc est. qu_e tangat circulum in D.) motus iste est ut area _/VA e.DE MUNDI SYSTEMATE PROPOSITIO XXXIII. atque ideo /? Cad --4 C ut motuum differentia ogr"3 Ir 2'/32". intervallo quovis C D. Znvenire motum verum In tempore quod est ut area N TA--NdZ (in fig. id est.

'i. DE MOTU NODORVM I. seorsum invenerunt. Hujus methodi rnentio quaedam alibi facta est.-./lstron. hujus menstrua inaequalitas & a:quatio menstrua nodorum ita se mutuo contemperant & corrigunt. quas vidi. Et quod a:quatio motus nodorum in octantibus sit Igr 3o'. & ponatur recta T. ira ut angulus inter rectam quiescentem IV ea & revolventem T_// semper fiat a:qualis distantia: locorum solis & nodi. dinis 1unto minime necessaria est. Et utriusque charta:. Gresham. Chartam vero D. Pemberton M. alteri semestri. . alteri autem menstrua: . ut ambae in determinanda latitudine lunae negligi possint. in quadraturis autem regrediuntur motu horario i6" i9 'n 26iv. Alia ratione motum nodorum . "Sit T locus ubi terra. 3[ac/dn . LtrNm. 45 I nodorum. PROPOSITIO " Molus soils medius a nodo dcfinilur iber medium firolbortiona[e " geomc/ricmn in mo/um i_sius soils mcdimn & molunz ilium mcdio"crem guo sol cdc. 3[acTahz. & 25ten. CoroL Ex hae & pra:cedente propositione liquet quod nodi in syzygiis suis quiescunt. T_d recta circum centrum revolvens ea cum velocitate angulari qua sol & nodus a se invicem recedunt.9". K T31 huic ad rectos angulos ducta. Est & mquatlo menstrua. _Area linea nodorum luna: ad tempus quodvis datum. duas propositiones continebant & inter se in utrisque congruebant. Qum omnia cum ph_enomenis ccelestibus probe quadrant. hic adjungam. cure prior in manus meas venerit.G r media proportionalis inter "partem Z'S & totam T_/g'. Prof. sed qum ad inventlonem latituNam cure variatio inclinationis orbis lunaris ad plarmm ecliptica_ duplici ina:qualitati obnoxia sit. Jam si recta qua:vis TA" dividatur in partes Z'S & SA" qua: sint ut motus solis horarius medius ad motum horarium mediocrem " " " " " " " nodi in quadraturis. haec recta inter rdiquas proportionalis erit " motui medio solis a nodo.LIBER TERTIUS.na reccdi[ a nodo in gua&'a/uris.D. Scho[ium.

" eodemque centro & semiaxibus TH & T_AT describatur ellipsis "NHn L.4 quam minimus " quem recta T3_ pr_efata lege revolvens in data temporis particula "uniformiter describit. & in tempore quo sol a nodo recedit per arcum Na. Solis "autem velocitas fer_ uniformis est. & sector quam minimus TA _ erit ut summa "velocitatum qua sol & nodus turn temporis seorsim £eruntur.4 Ta summ_e harum duarum velocitatum exponentem in "duas partes . " Producatur enim 23 Tad circulum in fi. nempe velocitas nodi in mediocri sua quan" titate. & a puncto 23 . Altera "pars hujus summ_e. Prop. & " cum maxima est in quadraturis ad solem in K. Sed ellipsis _/VB H dividit secto"rem . augetur in recessu a syzygiis in duplicata ratione sinus "distanti_e ejus a sole per Corol. Sit igkur arcus a . eandem rationem " obtinet ad solis velocitatem ac ea quam habet s2ri " ad 7"S hoc " est ut (differentia quadratorum ex I'I( & TH vel) rectangulum "KHM ad TI-2 r quadrature.demitta- . 3tii Princip.452 DE MUNDI SYSTEMATE "Describatur enim circulus NKnM centro T & radio TK. area sectoris _IVIT_ exponet summam motuum "nodi & solis in eodem tempore.-4 233_ & B/'3 ipsis velocitatibus proportionales. utpote cujus parva in_equalitas N "vix ullam inducit in medio nodorum motu varietatem. 3 1 Lib. si " ducatur recta T3a.

453 "tur ad axem majorem perpendicularis/5' G. _//B/3 ad BG quadr.4 B_a maximum est in 22 eadem " erit ac ratio rectanguli 22_[-IM ad H 7' quadratum. Et quoniam rectang.JI est ad/-/7" quadr. Tum si capiatur angulus 15' cujus tangens " sit ad tangentem anguli eq ut Tttad 2222.4 " & 22_ ob rectam A/3 _equaliter & in_equaliter sectam in 7" & B).ERTIUS. Sed maxima " nodi mediocris velocitas erat ad solis velocitatem in hac ratione. Et proinde summa omnium areolarum ".ER T.4.//B/3 rectang. ut rectang. & quoniam spatium _. ut recta 22_/¥"ad rectam 22_bI mediam scilicet " proportionalem inter 2222 & 22S. vel quod eodem redit ut media " proportionalis THad rectam TS. "Data motu media nodarum lunce inve. "Sit angulus _4 distantia solis a loco nodi media. ut area circuli ad aream " ellipseos. ad B T quadratum.4 minor est simili areola in quadraturis in " duplicata ratione 15'G ad t5' T.a est "ad sectorem 7'15' b ut rectangulum _. & propterea "areola . "h_ec igitur ratio ubi spatium _.//B/3 _equatur rectangulo FBf "erit igitur areola A B b a ubi maxima est ad reliquum sectorem " 222_'b. sive motus " medius solis a nodo.ffre molum verum.//B b a in loco _. PROPOSITIO II. & rectangulum . hoc est. Sed ratio harum areolarum "semper erat ut .L_:B.4 22a dividitur in partes velocitatibus " proportionales. Nam jungatur F 2" & ex demon- . hoc est. erit idem angulus 13' "distantia solis a loco nodi vero.Bba nempe spatium AB_/V erit ut motus nodi in tempore quo sol " digreditur a nodo per arcum _ARM. ut "fi'Bfad BG quad. " Et propterea quoniam annuus motus nodi medius is est qui fit in "tempore quo sol periodum suam absolverit. in duplicata ratione sinus " distanti_e solis a nodo. quze utrinque produeta "occurrat circulo in punctis fi" & f. Et spatium reliquum nempe " sector ellipticus _/V22B erit ut motus solis medius in eodem tempore.4 B/3 ad B 7" quadratum " (rectangulum enim illud _equatur differentiae quadratorum ex 22_. 22t/.4/_' L. " Igitur in quadraturis sector _. hoe est. in subduplicata "ratione motus mediocris horarii solis ad mature mediocrem hora" rium solis a nodo in quadraturis versante. motus nodi medius a " sole erit ad motum ipsius solis medium.

ubi luna versatur in P. & jungatur etiam Pg: erit angulus P Gp inclinatio orbis lunaris ad planum ecliptica_. "Si motus nodorum mediocris horarius in quadraturis sit 16" " i6" 37 _" 4_0" hoc est in anno toto sidereo 39 ° 38' 7'f 5o m erit " _7'M ad TK in subduplicata ratione humeri %o827646 ad numerum " io. 501 x5" sicut ex observationibus in theoria ]una_ adhibitis " deducimr : motus medius nodorum in anno sidereo erit i9 ° 20' 3 I" " 58"'. rATE "stratione propositionis superioris erit angulus F TN distantia so|is " a loco nodi medio. angulus autem . Sinus autem hujus zequationis in loco quovis alio "A est ad sinum maximum. Et si ad lineam Z'_n demittatur perpendiculum P G. hoc est ut i8.o827646. Q & q quadraturas . SchaIiu_n. p vestigium loci illius in plano eclipticze . ad 2bla_zu_n indina[ionis ec@ticce.652476I ad I9. Et 7"M erit ad MI_5 ut 36o g'' ad I9 ° 20' 3I" 58" hoc est " ut 18.4 TAr distantia a loco vero. P locum lunze in orbe suo . ut sinus summ_e angulorum FTN+ . Et propterea " TfI ad HA" ut I8. & .61-014 ad x.652476r.4 TA r " ad radium : hoc est fere ut sinus dupl_e distantize solis a loco nodi " medio (nempe 2 F TN) ad radium. horarian_ PROBLEMA orris lunaris XV. U nde motus mediocris horarius nodorum in quad" raturis evadet I6" i8" 48_"." PROPOSITIO [. " Coral Hinc angulus FTA est _equatio nodorum lunze. Et zequatio nodorum maxima in " octantibus i ° 291 57//.652476r ad x. sinusque " hujus anguli ubi maximus est in octantibus est ad radium ut /('7-/ " ad TA'+ TH. Designent A & a syzygias . & _n Z'l motum momentaneum nodorum ut supra. hoc est. ut motus solis in anno " sidereo ad motum nodi medium I9 ° 18' i" 23"'L "At si motus medius nodorum Lunze in --o annis Julianis sit " 386 ..454 DE MUNDI SYSTEm.nvcnire variationem XXXIV. & producatur ea donec occurrat Tl in g. N & _z nodos . jungatur _ G.-" tangentes horum angulorum sunt inter se ut irA" ad 7"H. & angulus /_gp inclinatio ejusdem post momentum temporis com- .

Est autem hic angadus G Pg ad angulum G Tg ut TG ad P G & _P__ ad _PG conjunctim. 455 pletum. motus mediocris nodorum minuetur in ratione axis minoris ad axem majorem. Et in eadem ratione minuetur etiam inclinationis variatio. xxx) sit ad angulum 1 z / / / / / 33" IOlt' 33 iv ut l r Tx P G x A Z ad .E. ideoque angulus G Pg variafio momentanea incllnafionis. _/.4 T cu[_.. Q. .LIBER TERTIUS. uti supra expositum est. Ouod si orbis ille ellipticus sit. Ha_c ita se habent ex hypothesi quod luna in orbe circulari uniformiter gyratur. Et propterea si pro momento temporis substituatur hora. erit angulus GPg (seu inclinationis horaria variatio) ad angulum 33" io'" 33 i" ut Z Tx M Z Pp x T G x fi-_ ad _// 21" cub. cum angulus G Tg (per prop.

ideoque I Tx T G _equale Kk x Hp x TZ Mp hoe est. P: hoc est ut circumferentia Q A g a ducta in M X x TZ x _ ad 2 Mi# x A T fua_ Corol.4 T ut Kk ad MI#.4 T adPGx4AT. 3. & sub signis propriis+ &--conjunc- Pp tarum. tota inclinationis variatio tempore mensis illius foret ad 33" Io'" 33% ut aggregatum omnium arearum Hih Mh.4 56 DE MUNDI S YSTEMA TE Corol. sitque I#M motus horarius lunge in plano eclipticze. I. ut situs eorum. CorM. est (per hane propositionem) ad angulum 33" . 2. Ideoque si terra & nodi singulis boris completis retraherentur a locis suis novis.4 Z'n ad radium quadruplicatum) ut inclinationis ejusdem sinus ductus in sinum duplicatae distantiae nodorum a sole ad quadruplum quadratum radii.ad 2 A Tf. est ad 33" io"' 33 _vut AZ x TZx _-_. & { *4 . idest(cum Pi#sit adPG *4Zx TZ ut sinus inclinationis praedictae ad radium. per mensem integrum periodicum. 4. ex qua per mensem uniformiter continuata variafio illa menstrua Pi# generari posset.£ : & propterea rz p: Io'" oo_ivut H: Mh ducta in AZx_-_x_-_ ad A T cu& Corol. ubi nodi in quadraturis versantur. Quoniam inclinationis horaria variatio. ductum in M 2" x TZ x _-_ ad _8[i#x *4 T cu& id est. Si ad 2Vg erigatur perpendiculum TF. & in loea priora in instanti semper reducerenter. datus maneret. Mk in Q T demissa & utrinque producta occurrant TF in H & h : erit I Tad -. & /'Gad HI# ut TZ ad M T. ut Pp circulus totus Q A f a ductus in A Z x TZ x _-_ ad Mp x A T cub. AZx TZ siveutPi#x {_. & perpendicula I#K. in revolutione puncti i# genitarum. Proinde in dato nodorum situ variatio medioeris horaria._7' sit ad 4 M T ut sinus duplicati anguli . _equale are_e Hp iI[h duct_e inclinationis variatio horaria ad 33" TX in rationem-_-_ .

idest. 457 Io'" 33iv ut I Tx"4 x Zx TGx PP ad A T cub. ut sinus duplicat_e distantim lunm 5. ut summa omnium sinuum duplicat_e distantim lunm 5. si inclinatio sit 5_r"I'.' quam E B habet ad 2 B. seu 278 ad IOOOO. ore invenire inclinationem ecli_ ticw. quadraturis ducta PP ad in _P G summam totidem diametrorum . quadraturls.4 E G _equalis duplieat_e distantiae nodorum 5. quo tempore luna in hoc situ nodorum transit a quadratura ad syzygiam (id est spatio horarum 177_) erit ad summam totidem angulorum 33'/ IOta 33% seu 5878". PROPOSITIO XXXV.LIBER TERTIUS. ut 7 × 10 000ad 22. est 163". ut diameter ducta in -p-_ ad PG st. utI T × T G .4 11) demittatur perpendiculum G t t: erit--4 H sinus inclinationis qu_esitm. seu 2' 43".4 C capiatur CE in ea ratione ad £'2. hoc est. Bisecetur 25'29 in C. & centro C intervallo 15'C describatur circulus BG/). . & ad . id est.4 : et sl dato tempore constituatur angulus . In . Proindeque variatio tota. ad filanum Data ten. hoc est. circumferentiam . PROBLEMA or3is hmaris XVI. ex summa omnium horariarum variationum tempore pr_edicto conflata.pG _ "4 T P-P ad 2 A T. & "4 B sinus inclinationis minim_e. qua# G P: draturis ductus in _p-Gad radium duplicatum : summa omnium variationum horariarum. Sit M D sinus inclinationis maximal.

Igitur si .+I2 ECx BH----2 ECx_427 + 2 ECxBH--2 ECxAtf. A TE Nam G. Designer jam M L'g duplicatam distantiam nodorum _t quadraturis post datum aliquod momentum temporis completum. uniformiter augeri. id est. qui est duplicata distantia nodorum a sole. id est. qui est duplicata distantia nodorum k quadraturis. ut medioeris inclinationis sinus A H ad radium quadruplicatum. In hac demonstratione supposui augulum B _" G.1</_Tarin casu aliquo sit-sinus inclinationis. Q. sive ut 224 ad 10000.8'_) ut ejus sinus 896 ad radium quadruplicatum 40000. & propterea eidem semper _equalis manet. sinuum dif- . & inclinationis variatio horaria in eodem casu (per Corot. augebitur ea iisdem incrementis cum sinu inclinationis per Corol.B H D + HEq= ti. & propterea Hh est ut eontentum G H x G£. novissim_e)erit ad 33" IO'" 33 ivut contentum sub inclinationis sinu A H & sinuanguli recti 15'E G. Sed A ft.. 3 Propositionis superioris.' £" G rectum esse & in hoc casu G K esse augmentum horarium dupl_e distanti_e nodorum & solis ab invicem. huie sinui _equalis est. 3 Prop. ubi punetum G incidit in puncture alterutrum B vel D. hoe est (cum inclinatio illa mediocris sit quasi 5gr. ad quadruplum quadratum radii . Concipe jam angulum t. ut G H x G E q seu G H x _/H.458 29E M'ErNDI S ITS IF_M . 8z arcus Gg ob datum angulum G E_ erit ut distantla GE.BD + HEq--BHq=H_gD+BE_--2 BH×B£'-----BEq. seu G H x G E.E q _equale est GH_z + HEq=. D. Est autem Hh ad Gg ut GH ad G C. Nam omnes inzequalitatum minutias expendere non vacat. £'. GE G£' id est. & propterea sinui illi zequatis semper manebit. Ideoquecum 2 L" C detur est GE_7 ut zq ]/. Est autem variatio tota. ut A H & sinus anguli _/E G conjunctim.

sit 5gr" 171 20". & capiatur angulus . 2o79_¥ ad i. excessu 2' 43". ut diameter _D ad semicircumferentiam B G D & tempus horarum 2o79_. id est. fiat _4 _' ad A 19 ut sinus graduum 4 591 35 '1 ad sinum graduum 5 17' 2o". quod motus lunares per theoriam gravitatis a causis suis computari possint. ubi nodi in syzygiis versantur. nbi luna in syzygiis & nodi ubivis versantur. Ouare si rationes omnes conjungantur. hoc est. Si luna igitur in syzygiis constituatur. Huic orbis inclinationi _equalis est ejusdem inclinatio. inclinatio minor est ubi luna versatur in syzygiis. nil mutatur ex vario situ lunge. Per eandem theoriam inveni pr_eterea quod _equatio annua .4 E G _equalis duplicat_e distantia_ nodorum _i quadraturis . ubi nodi sunt in quadraturis & luna in syzgyiis erit 4 _" 591 35". si nodi in syzygiis versantur. At si nodi in quadraturis consistunt. & inde variatio illa /_29 prodibit 16' 23 'q_-. Nam inclinatio. ad variationem illam horariam ut diameter B D ad arcum Gg . Atque hmc ita se habere confirmatur ex observationibus. Hisce motuum lunarium computationibus ostendere volui. ut 29645 ad IOOO. in calculo latitudinis lunge compensatur. eadem. uti in propositionis superioris Corollario quarto indicavimus. ad horam unam conjunctim. ubi luna distat 9o gr"k nodis. quam inclinationis variatio admittit. In aliis luna_ locis ina_qualitas menstrua. 8: quodammodo tollitur per in_equalitatem menstruam motus nodorum (ut supra diximus)ideoque in calculo latitudinis illius negligi potest. quam ubi ea versatur in quadraturis. 459 retentive B D respondens. ut 7 ad I i 8/. & erit -//H sinus inclinationis qua_sit_e. variatio tota in transitu nodorum a quadraturis ad syzygias erit i71 45": ideoque si inclinatio. SchoEum. Et hujus excessus dimidio i' 2I "_3-variatio tota mediocris B D in quadraturis lunaribus diminuta fit 15' 2'f. Si jam desideretur orbis inclinatio illa. in ipsius autem syzygiis aucta fit 171 45". H_ec est inclinationis variatio maxima quatenus locus lunge in orbe suo non consideratur. fiet variatio tota _'29 ad 33" IO'" 33 iv ut 224 x 7 x 2o79x_ ad IIOOOO. id est.LIrBER TERTIUS. quo nodus pergit k quadraturis ad syzygias.

& aquatio maxima erit I it 5 It'. & aquatio maxima medii motus nodorum 9' 24". hac inaqualitas generaret a_quationem maximam 2gr 54' 3o''. quam hac inaqualitas generat. ubi maxima est.S YSTEMA T. Sit eccentricitas 16}½. Hac vis in perig_eo solis major est. Et propterea aequation_s maxima. & aucta eccentricitate hac aquatio augeri debet in eadem ratione. per quam h_ec in_equalitas compensatur. Assumendo radium orbis magni IOOO 8: eccentricitatem terr_e I6_ hac aquatio. in aliis locis aquationi centri solis proportionalis est. Motus autem solis est in duplicata ratione distantiae terra a sole inverse. Et inde oriuntur aquationes annu_e horum motuum aequationi centri solis proportionales. in apogao & perigao solis nulla est. sunt ad 2g_' 54' 3o" ut motus medius diurnus apogai & motus medius diurnus nodorum luna sunt ad motum medium diurnum solis. & additur medio motui lunge ubi terra pergit ab aphelio suo ad perihelium. Inveni etiam quod in perihelio terra. & in opposita orbis parte subducitur. Sed eccentricitas terr_e paulo major esse videtur. U nde prodit aquatio maxima medii motus apogai I9 t 43". ubi terra pergit a perihelio suo ad aphelium : & contrarium fit in opposita orbis parte. & maxima centri aequatio. in apog_eo ejus minor est. in contracto citius. Et hint oritur alia aequatio motus medii .460 DE MUNDI. ubi transversa diameter orbis lunaris transit per solem. per theoriam gravitatis prodiit II' 49".E medii motus lunge oriatur a varia dilatatione orbis lunge per vim solis juxta Corol. & orbem illum contrahi permittit. in mediocri solis a terra distantia ad i I' 5o" circiter ascendit. est I gr" 56. & _equatio annua. apogaeum & nodi lunae velocius moventur quam in aphelio ejus. quas inaequalitates motuum apogai & nodorum luna generant. idque in triplicata ratione distantia terra a sole inverse. In orbe dilatato luna tardius revolvitur. Ouod si motus solis esset in triplicata ratione distanti_e inverse. Per theoriam gravitatis eonstitit etiam quod actio solis in lunam paulo major sit. LXVI Lib. 2o" pradict_e solis eccentricitati I6}} congruens. quam ubi eadem ad rectos est angulos cum linea terram & solem jungente : & propterea orbis lunaris paulo major est in priore casu quam in posteriore. Additur vero a_quatio prior & subducitur posterior. propter majorem vim solis. 6 Prop. & orbem lunge dilatat. I.

quantum ex phrenomenis colligere potui. ideoque in periggeo solis ad 49" in apoggeo ejus ad 45" circiter ascendit. qum quidem maxima est cum apogmum lunre versatur in octante cum sole. LxvI Lib I. & evanescit ubi sunt in syzygiis vel quadraturis. Hrec requatio. subducitur si in consequentia. & in octantibus. 8 & 9 Prop. 7. uti ex theoria gravitatis colligo. Et h_e ingequalitates per eadem Corollaria permagnge sunt. ut sinus duplre distantige apogafi lunge a proxima syzygia vel quadratura ad radium. ascendit ad 31 45" circiter. ubi maxima est. Per eandem gravitatis theoriam apoggeum lunge progreditur quam maxime ubi vel cure sole conjm_gitur vel eidem opponitur. pendens a situ apogmi lunge ad solem. si sol distat a nodo sibi proximo in antecedentia. Et inde oritur alia medii motus lunaris requatio. ideoque in maxima solis distantia est 3' 34". & regreditur ubi cum sole quadraturam facit. quantum ex observafionibus colligere potui. 461 - lunarls. & in minima 3' 56'' quamproxime: ubi vero apoggeum lunge situm est extra octantes. Horroxius noster lunam . qureque maxima est ubi nodi in solis octantibus versantur. Et requatio maxima semestris est 12 g_ 18' circiter. evadit minor.LIBER TERTIUS. quam semestrem vocabo. & in aliis nodorum positionibus proportionalis est sinui dupl_e distanti_e nodi alterutrius a proxima syzygia aut quadratura: additur vero medio motui lunm. In aliis solis distantiis h_ec _equatio maxima in octanfibus nodorum est reciproce ut cubus distantire solis a terra. estque ad requationem maximam. quam ubi linea illa ad rectos est angulos cum recta solem ac terrain jungente. quam semestrem vocabo. quam semestrem secundam vocabo. Augetur veto ac diminuitur in triplicata ratione distantire solis inverse. in octantibus apog_ei. quando maxima est. & nulla cum illud ad quadraturas vel syzygias pervenit : & motui medio additur in transitu apoggei lunge a solis quadratura ad syzygiam. ascendit ad 47" in mediocri solis distantia a terra. & gequationem principalem apoggei generant. Et eccentricitas fit maxima in priore casu & minima in posteriore per Corol. Per eandem gravitatis theoriam actio solis in lunam paulo major est ubi linea recta per nodos lunre ducta transit per solem. Hrec est ejus quantitas in mediocri solis distantia a terra. & subducitur in transitu apoggei a syzygia ad quadraturam.

Dividi intelligatur distantia mediocris lunze a terra in partes Ioooo% & referat 7" terram & TC eccentricitatem mediocrem luna_ partium 55o5. Capiatur angulus 29 C D a_qualis duplo argumento annuo. seu rect_e 7" C parallela. propter majorem vim solis. vel quod perinde est capiatur . centrum orbis lunge vetocius movetur in epicyclo _' D _d in duplicata ratione distanti_e terr_e a sole inverse. seu duplre distantire veri loci solis ab apogmo lunge semel _equato. Et ex motu in epicyclo oriuntur inzequalitates jam dictze in progressu & regressu apoga_i & quantitate eccentricitatis. In perihelio terra_.462 D£ 3IUND1 SYSTEMATE in ellipsi eircum terrain. ex his eruetur verus lunae locus in orbe & distantia ejus a terra. revolvi primus statuit. Ut idem adhuc velocius moveatur in ratione simplici distanti_e inverse. & capiatur angulus 22"29fi' mqualis excessui argumenti annul pr_edicti supra distantiam apoga_i lunge a periga_o solis in consequentia. Habitis autem luna_ motu medio & apogmo & eccentricitate. Producatur T Cad B. ut & orbis axe majore partium 20oooo. ab orbis centro D agatur recta 29 E versus apog_eum lunae. Ob a:quationem centri solis in argumento annuo comprehensam. HaHdus centrum ellipseos in epicyclo locavit. ut sit CB sinus requationis maximre semestris I2g" I8' ad radium Y"C. & circulus 29 D A centro C intervallo C 29 descriptus erit epicyclus ille in quo centrum orbis lunaris locatur & secundum ordinem literarum 29 D zq revolvitur. idque per methodos notissimas. cujus centrum uniformiter revolvitur circum terram. centrum orbis luna_ velocius movetur circum centrum C quam in aphelio. idque in triplicata ratione distantize terr_e a sole inverse. in ejus umbilico inferiore constitutam. & erit C T D _equatio semestris apogrei lunae T B & Z'D eccentricitas orbis ejus in apog_eum secundo _equatum tendens.

vel addendo distantiam lunge a sole ad distanfiam apog_ei lunae ab apoga_o solis. addo minutum unum primum in eclipsibus lunge. 463 angulus C D F _equalis complemento anomali_ vera_ solis ad gradus 36o. addendam si summa illa sit minor semicirculo. quique propterea a_quatio centri secunda dici potest. Computatio motus hujus difficilis est. subducendam si major.LirBER TERTIUS. vel minutum unum cure triente. interea revolvi dum punctum D progreditur in circumferentia circuli DA _'D. . & refringendo spargat eandem in umbram terr_e. Et concipe centrum orbis luna_ locari in puncto F. & ad distantiam luna_ a terra subtendit angulum quem eadem translatio generat in motu lunar. Sic habebitur ejus longitudo in ipsis luminarium syzygiis. & ubi maxima est evadit 2' 25". Et ut radius est ad sinum anguli sic inventi. & spargendo lucern in confinio umbra_ dilatet umbram: ad diametrum umbra_. & in epicyclo. Et h_ec recta ad distantiam TC subtendit angulum ad terram quem translatio centri orbis a loco Dad locum Fgenerat in motu centri hujus : & eadem recta duplicata in situ parallelo ad distantiam superioris umbilici orbis luna_ a terra subtendit eundem angulum. Si distantia mediocris luna_ a terra sit parfium Iooooo. in mediocri lunge distantia a terra. Cum atmospha_ra terr_e ad usque altitudinem milliarium 35 vel 40 refringat lucern solis. Et sit D Fad D Cut dupla eccentricitas orbis magni ad distantiam mediocrem solis a terra & motus medius diurnus solis ab apoga_o luna_ ad motum medium diurnum solis ab apoga_o proprio conjunctim. & recta DF parfium 35}. est ut sinus anguli. Angulus autem quem recta D fi" & recta a puncto fi" ad lunam ducta comprehendunt invenitur vel subducendo angulum ED iv ab anomalia media lunge. qua centrum orbis luna_ in linea quadam curva circum centrum C descripta movebitur. id est. Hac enim ratione velocitas. ut 33_ ad iooo & 52' 27" I6"' ad 59' 8" io" conjunctim. Et h_ec _equatio. ut oportet. quem utique translatio illa generat in motu umbilici. ita 2' 25" sunt ad _equationem centri secundam. quem recta illa D F cum recta a puncto fi" ad lunam ducta continet quamproxime. cujus centrum est D & radius DF. & eccentricitas TC sit partium 55o5 ut supra : recta CB vel CD invenietur parfium II72_ . sed £acilior reddetur per approximationem sequentem. qua_ per parallaxim prodit. slve ut 3 ad ioo. erit reciproce ut cubus distantia_ solis a terra quamproxime.

& motum medium lun_ _ 15_" 2I' 00 I1. non incommode sequentes adhibebit:nempe motum medium solis _@2ogr" 4314o('. & nodi ascendentis g6 27 _' 241 2o'. & apog_ei ejus_ 7w'4413o". Solis vis eg. & apogaei ejus 3< 8_" -. sive ea deprimat aquam in regionibus qua_ . Hae autem vires.464 D_ MUIVDI S YSTEMA TJE Theoria vero luna_primo in syzygiis. PROBLEMA XVII. id est. ut Iad 638o92. ad perturbandos motus lunares erat (per Prop. quae 9o gradibus distant a sole. Et vis T_/tf--Z 21I seu 2 P f in syzygiis lunaribus est duplo major. fZ seu P T. Vi altera. I_zvenire aim soEs ad mc_re moveJzdum. Et opus hocceaggressurus motus medios solis & luna_ ad tempus meridianum inobservatorio regioGrenovicensi. mare elevatur & sub sole 8: in regione soli opposita. diminuuntur in ratione distantiarum a centro terrae. xxv hujus) ad vim gravitatis apud nos. ideoque vis prior in superficie terree est ad vim gravitatis ut iad 386o46oo. si descendatur ad superficiem terrae. Motus autem medii lunge & apogaei ejus nondum satis accurate habentur. & ultimoinoctantibus per pha_nomena examinari& stabiliri debet.6. deinde in quadraturis. vet. Et quoniam vis eadem eundem ciet motum.01 0o". in quadraturis lunaribus. in ratione 6o_ ad I. & differentiam meridianorum observatorii hujus & observatorii regii Parisiensis oh°r" 9rain 2o_'. dieultimomensis Decem6rfs anni 17oo st. qu_e duplo major est. PROPOSITIO XXXVI. Hac vi mare deprimitur in locis. Summa vMum est ad vim gravitatis ut i ad I28682oo.

ac si tota in regionibus sub sole & soli oppositis mare elevaret. & eundem habebit effectum.ZIBER TERTIUS.dvon_ ad lapidem tertium infra Bris/o/iam tempore verno & autumnali totus aquze ascensus in conjunctione & oppositione luminarium. ha_c summa erit tota solis vis ad mare agitandum . cum sit ad vim gravitatis ut I ad I28682oo. vis solaris de qua egimus. ubi sol tam in vertice loci versatur quam in mediocri sua distantia a terra. e]evet eandem in regionlbus sub so]e 8: soli oppositis. Vis lunge ad mare movendum colligenda est ex ejus proportione ad vim solis. seu 9 ad 5. qui ab his viribus oriuntur. efficiet ut altitudo aquae in regionibus sub sole & soli oppositis superet altitudinem ejus in locis. in regionibus autem qu_e 9o gradibus distant a sole nil ageret. risiensium 85472. In aliis solis positionibus vis ad mare attollendum est ut sinus versus dupl_e altitudinis solis supra horizontem loci directe & cubus distanti_e solis a terra inverse. qu_e est ad vim gravitatis ut I ad 289. & erit L+S ad L--S ut 45 ad 25. vis centrifuga partium terr_e a diurno terr_e motu oriunda. PROBLEMA XVIII. in quadraturis autem est pedum tantum 35. observante Samude St¢_rmio. est pedum plus minus 45. PROPOSITIO XXXVII. ut supra in prop. efficiat ut altitudo aquae sub a_quatore superet ejus altitudinem sub polls mensura pedum P. Znvenire vim lun. 2G . XlX. Corol. Est enim ha_c mensura ad mensuram pedum 85472 ut Iad 44527 ._ eel mare movendum. mensura tantum pedis unius ParisieJzsis & digitorum undecim cum tricesima parte digiti. atque ideo ad vim illam centrifugam ut 289 ad i28682oo seu Iad 44527. posterior ex earundem differentia oritur. H_ec est vis solis ad mare ciendum in loco quovis dato. & ha_c proportio colligenda est ex proportione motuum maris. qua: 9o gradibus distant a sole. Solis igitur & lunge in a_quatore versantium & mediocriter a terra distantium sunto vires S & L. 465 9o gradlbus distant a solesive . Ante ostium fluvii . Cum. Altitudo prior ex summa virium.

hoc est.466 DE MUNDI S YSTEMA TE In portu Plymzdhi mstus marls ex observatione Samuelis Co@ressi ad pedes plus minus sexdecim altitudine mediocri attollitur. ideoque proxime sequuntur appulsum lunae ad meridianum. ac ternpore verno & autumnali altitudo a_stus in syzygiis superare potest altitudinem ejus in quadraturis pedibus plus septem vel octo. Si maxima harum altitudinum differentia sit pedum novem. Incidunt vero in hoc portu in horam septimam circiter ab appulsu lunge ad meridianum loci. in ratione Iooooooo ad 7986355. vel potius (ut a . Ideoque in analogia superiore pro S scribi debet 0. quam in ipsis syzygiis & quadraturis. let vis solis in hac distantia luria_ a syzygiis & quadraturis minor erit ad augendum & ad minuendum motum marls a vi lunge oriundum.glurnzio notatur) sunt tertii post diem novilunii vel plenilunii. ubi luna distat a sole decima circiter parte motus totius ab aestu ad a2stum. sed ubi sol distat a solstitiis decima circiter parte totius circuitus.Et similiter maximus aestus maris oritur ab appulsu luna_ ad meridianum loci. Cceterum ob aquarum reciprocos motus cestus maximi non incidunt in ipsas luminarium syzygias. seu post horam a novilunio vel plenilunio plus minus duodecimam. vel potius in gradu I8} post quadraturas. ubi luna distat a sole vel ab oppositione solis gradibus plus minus octodecim vel novemdecim in consequentia. in declinatione graduum plus minus 22 13' versatur. non in ipsis solstitiis. erit L+S ad L--S ut 2o_ ad ii½ seu 41 ad 23. Et luminaris ab _equatore declinantis vis ad mare too- . AEstas & hyems maxime vigent. in ratione radii ad sinum complementi distanti_e hujus duplicata_ seu anguli graduum 37. Qu_e proportio saris congruit cure priore. Sit distantia illa graduum plus minus 18. ob deelinationem lunae ab _equatore. diminui debet. sed sunt tertii a syzygiis ut dictum fuit. Ob magnitudinem _estus in portu Jgrislolfw observationibus SlurmN magis fidendum esse videtur. Nam luna in quadraturis. seu gradibus plus minus 36 vel 37. seu proxime sequuntur tertium luna_ post syzygias appulsum ad meridianum loci.7986355 S. ideoque incidunt in horam a novilunio vel plenihmio plus minus quadragesimam tertiam. Sed & vis lunge in quadraturis..}. ideoque donec aliquid certius constiterit proportionem 9 ad 5 usurpabimus.

ideoque distantia lunae a terra in syzygiis est ad distantiam ejus in quadraturis ut 69 ad 7o.OI7522 ad I.4815. & vi utraque ad altitudinem pedum decem cum semisse. In marl _t/d@ico ascensus aquae intra tropicos minor est quam in zonis temperatis propter angustiam maris inter Africam & australem partem _lmericae.7986355Sut9ad5. ubi eestus minimus generatur./tllantici & _t_io2_ici partibus extra tropicos.7986355S ad o.7986355S ut 9 ad 5. eadem vi lunae ascendet ad altitudinem octo pedum & digitorum 7_-. In medio marl aqua nequit ascendere. caeteris paribus. quod profundius est & latius patet. Cure aqua vi solis agitata ascendat ad altitudinem pedis unius & undecim digitorum cure tricesima parte digiti. novem. ideoque vires in maxima & minima harum distantiarum sunt ad vim in mediocri distantia ut o. 467 vendum diminuitur in duplicata ratione sinus complementi declinationis quamproxime. In marl autem Pacifica. & ubi luna est in perigaeo ad ahitudinem pedum duodecim cum semisse & ultra.897345 ad 69L Vires autem lunae ad mare movendum sunt in triplicata ratione distantiarum inverse. nisi ad littus utrumque & orientale & occidentale simul descendat : .983o427 & I. & quantitati motuum probe respondet.857o327 L. Tanta autem vis ad omnes marls motus excitandos abunde sufficit. Et distantiae ejus in gradu I8_ a syzygiis.098747 & 69. Praeterea diametri orbis.LIBER TERTIUS. Etenim ut plenus sit aestus latitudo maris ab oriente in occidentem non minor esse debet quam graduum nonaginta. Itaque cum vis solis sit ad vim gravkatis ut Iad 12868200. duodecim vel quindecim. EtSadLut Iad 4. Est igitur L+o. in quo luna sine eccentricitate moveri deberet. Unde fit I. praesertim ubi aestus ventis spirantibus adjuvatur. Et propterea vis lunge in his quadraturis est tanturn 0. ubi aestus maximus generatur. sunt ad mediocrem ejus distantiam ut 69.OI7522L +0.857o327L-o. _estus dicuntur esse majores quam in Mllantico & Agl_iopico.983o427xo.857o327L--o. Nam in maribus quaz ab oriente in occidentem late patent. aqua attolli solet ad altitudinem pedum sex. vis lunae erit ad vim gravitatis ut Iad 2871400. & in gradu 18½ a quadraturis.7986355 S ado. Coro[. uti in marl Pacifico & marls . sunt ad invicem ut 69 ad 70. I.

i) sunt ut densitates corporum lunze & solis & cubi diametrorum apparentium conjunctim.4815 ad I directe & cubus diametri lunge ad cubum diametri solis inverse: id est (cum diametri mediocres apparentes luna_ & solis sint 3I t 16ItJ & 32' I2") ut 4891 ad _ooo. . fluxus & refluxus debent esse solito majores. uti ad t:'[ymufhum & pontem Chepslow_e in M_zglia . Lxvi lib. Ad littora veto qu_e descensu pra_cipiti ad mare profundum & aperture spectant. Co_vL 3. His in locis mare. ad montes 5'.468 DE MU2VDI S YSTEMAT)_ eum tamen vicibus alternis ad littora illa in maribus nostris angustls descendere debeat. Ea de causa fluxus & refluxus in insulis. Cure vis luna_ ad mare movendum sit ad vim gravitatls ut Iad 28714oo. CorJ. perspicuum est quod vis illa sit longe minor quam qu_e vel in experimentis pendulorum vel in staticis aut hydrostaticis quibuscunque sentiri possit. Et par est ratio fretorum oblongorum & vadosorum. Densitas autem solis erat ad densitatem terrm ut Iooo ad 4ooo. littora nune inundat nunc arida relinquit ad multa millaria. densitas lunae erit ad densitatem solis ut 4. 2tlz'chwlis & urbem Akri_zcatztorum (vulgo Mvranches) in 2VormanMa . ubi aqua sine impetu effluendi & remeandi attolli & subsidere potest. ubi aqua cure impetu magno per loca vadosa ad sinus alternis vicibus implendos & evacuandos influere & effluere cogitur. magna cure velocitate accedendo & recedendo. 2. perexiguus esset solet. quam aqua attollitur vel deprimitur ad pedes 30. uti 3lagdlanici & ejus quo Mnglia circundatur. qum a littoribus longissime absunt. magnitudo a_stus respondet viribus solis & lunge. 14 prop. In portubus quibusdam. _Estus in hujusmodi portubus & fretis per impetum cursus & recursus supra modum augetur. In a_stu solo marino h_ec vis sensibilem edit effectum.4815 ad I. ad Camkaiam & Peru in Z_dia orientali. & vires ilke (per corol. Est igitur corpus lunae densius & magis terrestre quam terra nostra. Neque impetus influendi & remeandi prius frangi potest. & propterea densitas luna_ est ad densitatem terr_e ut 4891 ad 4ooo seu i i ad 9. vel 5° & amplius. Quoniam vis luna_ ad mare movendum est ad solis vim consimilem ut 4. 40.

qui sunt terra_ semidiameter mediocris.oooooo. Et cum luna revolvatur.oooooo. respectu fixarum. CoroL 7. 6. CoroI. corpus grave tempore minuti unius secundi cadendo describer etiam pedes i4.788. est I275234 I. & mediocris distantia centrorum terrm & lunar.788 ad 39. Ideoque ad distantiam pedum 19615800. sinus versus anguli. ita sunt pede's Ii58268534 ad pedes i4. diebus 27 horis 7 & minutis primis 43_-. Gravia igitur per hoc computum in latitudine Lz_fctiw cadendo in vacuo describent tempore unius secundi pedes Parisicuses 15 dig. 4_ circiter. I & lin. ex hujusmodi semidiametris 6o-_ constans. erit massa luna_ ad massam terr_e ut Iad 39. Et hac vi luna cadendo tempore minuti unius primi describet pedes I4. Et gravitas acceleratrix in superficle lume erit quasi triplo minor quam gravitas acceleratrix in superficie terra_. Hic erit descensus corporum in latitudine graduum 45.788 : ideoque distantia posterior est pedum II58268534. Et distantia centri fume a centro terra3 erit ad distantiam centri lunge a communi gravitatis centro terrae & lunge. Coral 5. Et cum vera diameter luna3 ex observationibus astronomicis sit ad veram diametrum terr_e ut Ioo ad 365 . 47_. id est ad distantiam pedum i97896573 a centro terrae. quem luna tempore minuti unius primi describit. m. Et augendo hanc vim in ratione I78_ ad I77_o habebitur vis tota gravitatis in orbe lunge per Corol. Et ut radius est ad hunc sinum versum. cadendo in terrain tempore minuti unius primi describet pedes I4.77o6353. grave cadendo describer pedes I5. Et mediocris distantia centri lunm a centro terr_e in octantibus lunge erit semidiametrorum maximarum terr_e 6o-} quamproxime.LIBJER TBRTIUS.8538o67. a_qualis est pedibus II8737944o. seu pedes 15 dig. ut 40.788.77o6353. Prop. existente radio Iooo._ partium linea_. 469 CoroL 4.II I75. xx descriptam descensus erit paulo major in latitudine Zuteli_ Par/s/orm1_ existente excessu quasi . Et per tabulam praeeedentem in prop.788 ad 39. Et ad sexagesimam partem distanti_e lunge a centro terr_e. qua retinetur in orbe. Luna igitur vi illa.8538o67. Et ha3c distantia (per corollarium superius) est ad distantiam centri luna_ a communi gravitatis centro terr_e & luna_ ut 40. Nam terra3 semidiameter maxima fuit pedum Parisiensium 19658600. Et si gravi- . i & lin.

. 57' IO". 45. per prop. Col'ok IO. IV & x_x. est 57' 2o". Nam ha: dua: distantia: sunt ad distantiam mediocrem lunm in octantibus ut 69 & 7° ad 69}. qua mare nostrum in partibus & sub luna & lunae oppositis attollitur. & parallaxis luna: cum diametris apparentibus solis & luna: ex pha:nomenis accuratius determinata: fuerint : licebit calculum hunc omnem accuratius repetere. 57' I4". Distantia mediocris centrorum terrae & lunae in syzygiis luna: est sexaginta semidiametrorum mediocrium terrae cum decima parte semidiametri. Et hac velocitate gravia cadere in latitudine Luleliw supra ostensum est ad prop. Siquando vero ha:c attractio investigari poterit. dempta tricesima parte semidiametri circiter. xxvm. cujus utique quantitas perparva est & ignoratur. 57' I2". Si corpus lunare fluidum esset ad instar marls nostri. legesque motuum maris. Distantia mediocris centrorum terr_e & luna: in syzygiis luna: est sexaginta semidiametrorum maximarum terra:. 57' 8". 57' I6". ut gravitas acceleratrix luna: in terram ad gravitatem acceleratricem terra: in lunam & diameter luna: ad diametrum terra: . ZnveJdre jfgura_. CoroL 8. In syzygiis lunae parallaxis ejus horizontalis mediocris in latitudinibus graduum o. gravia ibi cadendo describent tempore minuti unius secundi pedes 15 dig. Et in quadraturis luna: distantia mediocris eorundem centrorum est 6o_. 3° . 52 . ae longitudines pendulorum isochronorum in diversis parallelis.semidiametrorum terra:. I & fin. I}.a cor_oris lunee. Coral 9. qum oritur a motu diurno terrm in ilia latitudine. Et in quadraturis luna: distantia mediocris eorundem centrorum est sexaginta & unius semidiametrorum mediocrium terra:. PROBLEMA XIX. PROPOSITIO XXXVIII. 38 . 57' 4" respective. 90.4 7° DE MUIVDI S YSTEMA TE tas mlnuatur auferendo vim centrifugam. & mensurae graduum in meridiano. vis terra: ad fluidum illud in partibus & citimis & uhimis elevandum esset ad vim luna:. 6o. In his computationibu_ attractionem magneticam terra: non consideravi. dempta tricesima parte semidiametr_.

In alio enim situ corpus lunare quiescere non potest. dY si ceJelro C radio dcscribi iJztc'lhgamr s_. neque statim abinde retrahi & in terram converti.lz. ha commmzi [olidcm z)z _fua/oris ]Szmc/o A. vis & sO ad /otam _ariu morcm amudi omm'mea e'lz wfualorz's cz)'cema cctztrm. peragdm'. eamque sub initio induere debuit. eel ummz Sg£[l'O]lC E! d_ modus e's/c _[alll" Q R jacenlem. cujus maxima diameter producta transiret per centrum terrae & superaret diametros perpendiculares excessu pedum 186. 471 conjunctim.zea/am .a cites _v/andam aim & c_caciam axcm. qme sjShccm modo dcsc1@m allor csL ]Sarliczdw sz'_egulw careen/m" reccdcrc he?co irate a _Iano Q R. quae terram semper respicere deberet. se'/fuc coteatus ]Sarlz'cuIe. Talem igitur figuram luna affectat.z/ium cirodaris circum lolm_z circuitum dz'stmzlia a 2hZauo: de'co . set azdcm Q R _#lauum. quod circ_do A E. Eaque de causa figura lunae sphaerois esset. LEMMA I. ce_drofuc C (_¢ C P 2_ok's P. Unde curemare nostrum vi ]un_ attoIIatur ad pedes 8}. essent longe tardissimae : adeo ut facies illa. consis/c. xvII allatam) respicere. Si A P E p terrain a'fualore designet mziformiler dc_asam. Attamen oscillationes. ut 39.id est. _E'.788 ad I & ioo ad 365 conjunctlm. czzjusfuc ett q'usdcm to/a 2_arlicuIarum uniformiter_cr ticularum efficacie ad tcrram dz'sla[.vimc ad [crram couse'miti molu cD'cztad duo. sed ad hunc situm oscillando semper redibit..r/ra globm_e. dis_osOarmu. (i?qlt(I/OFI'S [ari circetm ceJzlrum cj'us movelzdam. fluidum lunare vi terrae attolli deberet ad pedes 93. O. &= /errcc [o/z'ets exlerioris P a p A P e p E.d. possit alterum orbis lunaris umbilicum (ob rationem in prop. qzzod a 2_Ia_zo Q R ma. c. ob parvitatem virium agitantium. czd ¢'cc/a a cenlro soa's ad ceTz/rum [errce &lcla _zomJzah/cr e'zzsisl:'/ ._ra P a p e . CoroL Inde vero fit ut eadem semper luna_ facies in terram obvertatur. .LIBER TBR TIUS. seu io81 ad IOO. p & A E dck'._rhTzo.

hoe est (per jam demonstrata) ut unum ad duo. Et summa quadratorum ex sinibus omnibus N. qua particula F recedit a plano Q R.DI S YSTEMA T.E Nam eentro K diametro IL describatur semicireulus INL K./V/ _equalis erit summ_e quadratorum ex sinibus K/kr. hoc est. & h_ec vis ducta in distantiam C G erit efficacia particul_e F ad terrain circum centrum ejus convertendam. ideoque summa quadratorum ex omnibus _A r/kr erit dup|o minor quam summa quadratorum ex totidem semidiametris K Ar.472 JOE .E. Dividi intelligatur semicircumferentia I NL in partes innumeras _equales. erit ut perpendiculum illud F G per hypothesin. & propterea efficacia tota particu|arum omnium in locis suis F erit ad efficaciam particularum totidem in Ioco A ut summa omnium FC_7 ad summam totidem i Cf.D. & summa utraque a_qualis erit summ_e quadratorum ex totidem semidiametrls far. ut FCf ad A Cq. Q. Et vis. Ideoque efficacia particul_e in loco F erit ad efficaciam particul_e in loco M ut FGx G Cad M HxHC.//perpendiculum M H. Et quoniam particula_ agunt recedendo perpendiculariter a plano Q 1_. & ab earum unaquaque Fad planum Q R demittatur perpendiculum F G. Q 1 K R M I_ J am dividatur perimeter circuli M E in particulas totidem _equales.MUN. idque _equaliter ab utraque parte hujus plani : eadem eonver- . ut & a puncto . & a partibus singulis _AT ad diametrum I£ demittantur sinus N M.

hoc est. proportionales erunt perpendiculis illis £M.A \ / lJ N .13 ) R & bisecetur eadem in X. Sit autem recta £1 piano Pa_e parallela Q P . inhzerentem terram. quibus particulze ill_e fugiunt planum Q I d.& in planum Q 2_ demittatur perpendiculum XY. demittantur perpendicula £ 3L lm: vires totae. ut L 2Vx 3IC+ NMx . LEMMA II./2_. Et particularum Z & ! vires contrari_e ad terram in contrarias partes rotandam sunt ut Z. in piano zequatoris Iisdem positis : dlco secundo quad vfs d¢ e_cac/a iota _ar/:cularum om_zium extra globum etndique silarzm_ acl terrain circum axe_z ezt_zdc_Jz ro[andam sit ad vi_tz tola_z _arlicuZarum tol:dem.ePIC & l_ . ad terrain consimili molu circz_lari move/zdam. lm. /_:z occurrat in 2V ac _e. quod radio in solem ducto perpendiculare est. 473 tent circumferentiam circuli _equatoris. & per punctum X agatur _Arlzqum .I_IBER TERTIUS. Sit enim IK circulus quilibet minor aequatori A E parallelus. i_t w_ualoris circuZo A E uniformiler _er lotztm circuit_tm in morem annuli dis_osilarum. parallela sit piano Q __ & perpendiculis . eique circum axem tam in piano illo Q2_ quam jacentem. Mx _UC & Im x m C. sintque L. ! particulze duae quaevis aequales in hoe circulo extra globum P albe sitae. Et si in planum Q_R. _t[ duo ad qui_z_ue.

Ac proinde partium differentia. ut ZXfl-2 CXq' ad 2 A Cq: & propterea (per lem. NxMm seu 2 LNxNX est ad particularum duarum ejusdem magnitudinis in A consistentium vim 2 . ut L Xf ad M Cq. id est. Hujus differentiae pars affirmativa f. Quare vires conjunctae particularum omnium in circuitu circuli _/K sunt ad vires conjunctas particularum totidem in loco A. quibus insistant circuli totidem ].DE MUNDI S YSTEMA TE x m C--n m x m C. E t pars negativa _/VZdx MC+ mC seu 2 X Ux C U ad particularum earundem in M consistentium vim Q R 2 A HxHC. ut IXq ad 2 A Cf. materia in perimetro eirculi cujusque I_R" erit ut ZXf: ideoque Vis materiae illius ad terrain .. Jam vero si sphaerae diameter P_b dividatur in partes innumeras aequales. Sed si cireuli IK circumferentia lI( dividatur in particulas innumeras aequales L. seu L Nx MC+_/VMx MC & LNx mC--NM x m C : & harum differentia L 2V x Mm--N Mx M C+ m C est vis particularum ambarum simul sumptarum ad terrain rotandam. ut LXq--CXfl ad AC}. ut CXq ad A Cf. ut ZX}--2 CXq ad . I) atque ad totidem A Cq.4 H x H C.474 .t(. I) ad vires conjunctas partieularum totidem in circuitu circuli A E. & I simul sumptarum vis ad terram rotandam est ad vim particularum duarum iisdem aequalium 8: in loco M consistentium ad terrain itidem rotandam. particutarum duarum Z.4 C}. & totidem CXfl ad totidem A Cq ut 2 CX_I ad 2 A Cq.. erunt omnes L X q ad totidem f A7_7ut Iad 2 (per lem.

L_rBER TERTIUS. ]isdem _osilis : dico tertio guod molus lerrae tolius circum azem a_zle descrigbtum.3 C X q ad totidem . ut omnia. Et propterea vis particularum omnium materke totius. Q. & annuli motus iste circum axem cylindri uniformiter continuatus ad ejusdem motum uniformem circum diametrum propriam. quae con_o_dtur ez ratione malericv bt terrct ad rnaleria_z in annulo d_ ralione triurn quadratorurn ea:arcu quadran[ali circuli cujuscungue act duo }uadrala ex diametro .E. 19.q E perimetro consisteret.//E consistentis. si pro CX scribatur tota C_ vel A C. ut duplum materi_e in cylindro ad triplum materi_e in annulo . cujus fluxio est A Cqg --4 M C g x C X q + 3 C X f/ q. hoc est. .. Et vls materi_e ejusdem. si in circuli _. ut duo ad quinque. id est.C Xg in A C f. ut quzelibet quatuor zequalia quadrata ad tres ex circulis sibi inscriptis : & motus cylindri ad motum annuli tenuissimi. ut circumferentia circuli ad duplum diametri. ut omnia Z N q in _fXq--2 CXq ad totidem ZXq in ./1 C !z x C X q + 3 C X q q ad totidem A C f q-A C¢ x CXq.zl C!7. id esL in ratioue maleria: ad materiam d__ humeri 925275 ad numerurn Ioooooo. ut _ A C} cad § _/Cq c. Est enim motus cylindri circum axem suum immotum revolventis ad motum sph_erm inscriptze & simul revolventis. hoc est. cujus fluxio est _/Cgf--A Cqx CXq. id est. sphzeram & cylindrum ad communem eorum contactum ambientis. ex molibus 2barlicularu_z jam om'Jzhtnz corn2bosilus. hoc est.4 . ut A C_Tgx CX--_ A Cqx CX cub+_ CX}c ad . eodem tempore periodico factum.4 Cqqx CX--½ A Cqx CX cub..4 C f q. ac proinde per methodum fluxionum. ad totam quantitatem fluentem. ut omnia A Cq --CX q in M C f-.. 475 rotandam erit ut IXg in IXq--2 CXq. extra globum in perimetris circulorum omnium consistentis. est ad vim particularum totidem in perimetro circuli maximi . esset ut I X g in A C q. LEMMA III. ut tota quantitas fluens. erit ad motum a_znuli 2brcedicli circum axem eu_zdern i_z ralione.4 C q-.

ut 4590 ad 485223 . motus annul/esset ad motum globi interioris (per hujus lem. I) forent ut tempora period/ca. sire denique annulus ille rigescat & inflexibilis reddatur. Si annulus )Orwdiclus. id est (cum terr_e semidiameter minor P C vel a C sit ad semidiametrum majorem . terra om_zi re//qua sub/a/a. III) ut 459 ad 52441 & ioooooo ad 925275 conjunct/m.ogr" i i' 46'' in antecedentia . ut 1436 ad 39343. id est. ibag. Quoniam igitur nod/lunge in tali orbe conficerent annuatim ". sire is ex materia ri_. erat 16" 35'" I61V 36v. si annulus iste terram secundum aequatorem cingeret & uterque simul circa diametrum annuli revolveretur. fitque anno toto sidereo 2og" I I' 46".o'idad_C flrma XXXIX. I6 prop. sire liqueseant & in annulum continuum formentur. sive lunge ill_e se mutuo non contingant. si luna spatio diei siderei juxta superficiem terra_ revolveretur. ut 4590 ad 489813. d¢ inlerea circa axeJl_ suum. nzo/u diurJzo tcqui_zoclia/iu_n. ideoque motus annuli esset ad summam motuum annul/ ac globi. 7 43'. XX. Et par est ratio nodorum annul/ lunarum terrain ambient/s. & motum suum. motus annuus nodorum foret ad 2ogr' I I' 46" ut dies sidereus horarum 23 56. ubi nod/ sunt in quadraturis. Fingamus igitur quod annulus iste quoad quantitatem materiae aequalis sit terra_ omni _Pa# . 474) & quoniam globus iste est ad terram illam superiorem ut a Cqu. ad tempus period/cure lunge dierum 27 hor. & si plures essent luna_ motus nodorum cujusque (per corol. ad A Cqu. so/us i_t orbe terrw moht annuo cD'ca so/e_tz ferrelur. sire annulus conslarel. essd..476 2)27 2I'2rUNDIS YSTBMA TE HYPOTHESIS II. (Uid.4 Cut 229 ad 230 ) ut 52441 ad 459. PROPOSITIO PROBLEMA I_zvc_zirejbra'cessionem a'_ui2zocNoruJn. Motus mediocris horatius nodorum Iuna_ in orbe circular/. LXVI lib. Unde si annulus globo adhzereat.--a Cqu. & hujus d/mid/urn 8" 17"' 38iv I8 v (ob rat/ones supra explicatas) est motus reed/us horarius nodorum in tall orbe. fg. hoc est. . ad jO/anztnz cc/i_lica_ in a_zgulo graduu_Iz revolvcrdur: islejguidus ide_z ford _Jeolusfiundorunz 23_ iJzcliimlu_lz.t _Pe_p_" qu_e globo _Pa2be superior est .

Indeque prodit annua _equinoctiorum przecessio a vi lunge oriunda 40" 52''' 52% ac tota pr_ecessio annua a vi utraque oriunda 5°" oo'" 12_v. . & propterea (per lem. ut Ioo ad 292369.//_Pep E ad superiorem illam terr_e partem constituendam spargeretur. ut 459o ad 489813. materia ejus rarior erit ad circumferentiam quam ad centrum : & pr2ecessio a_quinoctiorum ob altitudinem illam augeri. id est. ob raritatem diminui debet. & propterea motus punctorum zequinoctialium diminuetur in eadem ratione. Et vis lunge ad zequinoctia movenda est ad vim solis in eadem proportione. atque ideo ad movenda puncta _equinoctialia. 4"77 quo ipsius nodi seu puncta zequinoctialia regrediuntur. ut I436 ad 39343 & 4590 ad 489813 conjunctim. ut Io ad 73092 : ac proinde fieret 9" 56"' 5o% C_eterum hic motus ob inclinationem plani _equatoris ad planum ecliptica_ minuendus est. idque in ratione sinus 917o6 (qui sinus est complementi graduum 23} ) ad radium Iooooo. Erit igitur motus annuus punctorum zequinoctialium corporis ex annulo & globo compositi ad motum 2o g" II' 46". & planetarum: superest ut de cometis nonnulla adjiciantur. 437 & 438) sunt in singulis particulis ut distanti_e particularum a plano O _R. Nam pr_ecessio a_quinoctiorum ex observationibus astronimicis est annuatim minutorum secundorum plus minus quinquaginta. Vis autem lunge ad mare movendum erat ad vim solis ut 4. luna3. & his viribus particuke illae planum fugiunt. Qua ratione motus iste jam fiet 9" 7'" 2oiV" Hmc est annua pr_ecessio mquinoctiorum a vi solis oriunda. vis & efficacia tota particularum omnium ad terram circa quamvis _equatoris diametrum rotandam. Ii)si materia annuli per totam globi superficiem in morem figur_e P a]_ . terrze.4815 ad I circiter.ER TZUS. evaderet minor quam prius in ratione 2 ad 5" Ideoque annuus _equinoctiorum regressus jam esset ad 2o_'I I' 46''. Vires autem quibus nodi lunarum (ut supra explicui)atque ideo quibus puncta a_quinoctialia annuli regrediuntur (id est vires 3 IT i_tfig. Descripsimus jam systema solis.LZBER T. Si alfitudo terra3 ad _equatorem superet altitudinem ejus ad polos milliaribus pluribus quam I7_ . 2hag. cum globo communicet: motus qui restabit in annulo erit ad ipsius motum priorem. Et hic motus cum ph_enomenis congruit.

'e Q B. G F C B A q motus comet_e (detracto motu terrm) fit saltem tardior. At si terra pergit in contrarias partes. Ex acceleratione autem vel retardatione vel motu retrogrado distantia comet_e in hunc modum colligitur. cometa e terra spectatus ob motum suum tardiorem apparet esse retrogradus. qui progrediuntur secundum ordinem signorum. nunc tardius progredi videntur. qui pergunt contra ordinem signorum sunt justo celeriores in fine apparitionis si terra versatur inter ipsos & solem . Nam cometm. versari. sitque q' Q F . _oQ C observatm tres longitudines cometm sub initio motus. & justo tardiores vel retrogradi si terra sita est ad contrarias partes. sic ex parallaxi annua convincitur eorum descensus in regiones planetarum. Contingit hoc maxlme ex motu terra_ in vario ipsius situ. perinde ut fit in planetis. Sunto _oQ .478 DE IIIUND1 SYSTF_MATE LEMMA Cometas esse [una sz#eriores IV. Et contra.. cometa exinde velocior apparet. sin terra tardius fertur. Si terra pergit ad eandem partem cum cometa. f_¢ in regione p[anelarum Ut defectus parallaxeos diurnze extulit cometas supra regiones sublunares.4. qui pro motu terrze vel conspirante vel contrario nunc retrogradi sunt. at justo celeriores si terra vergit ad oppositionem. & motu angulari circa solem tanto celerius fertur. nunc vero celerius. ut recta per terrain & cometam perpetuo ducta convergat ad partes ultra cometam. sunt omnes sub exitu apparitionis aut solito tardiores aut retrogradi si terra est inter ipsos & solem.

neg]ecto a comet_ comet_ vero . uti terr_c. ]ongitudo jectm sint Producatur tionem ]inea cum num Hic secundam. & sic motum reddit : sin cometa pergit in easdem citur. Et si cometa angulus Angulus in_equalitate & cometa primam vel quiesceret. eidem subdureddit. hic merito possit. Agatur 479 recta . moventur.. foret u|tim_c. vel forte retrogradum ex motu est./5' ubi cometa videri desinit. oritur si terra Q G. ab vel etiam longitudo G. _ B & Q C intertres primas. qui cometic partes tempore autem differentia in contrarias additur angulo _P _ G. a locum terr_e in observatione prima. angulus nonnullo. cujus partes C rectis Q z4 & Q B. & in ad invicem tit tempora inter observationes A Cad G.ZIBiER Ti_RTIUS. a c T orbem magnum. recta.4 B C. videlicet motu motumque modo & idcirco ejus in_quabili cometic vel tardiorem igitur exposui. est. c locum terr_e in observa- . inter observaprimam uniformiter recta uniformi cometic ]ongitudiac terrm. x4 B. motu ultimo observata. ut sit A G ad A/5' ut tempus & ultimata terra ad tempus inter observationem moveretur in linea F_ w _ G igitur motuum & jungatur atque progrederetur observationis angulus. Designet S solem. Oritur vel proprio apparentem cometm velociorem partes cure terra. . Distantia prmcipue habendus quod pro paraHaxi incremento in orbe comet_e decremento oriri q9 T c J ex hac parallaxi sic colligitur.

qum a parallaxi oritur.. erit hic angulus _og V a_qualis longitudini cometm e loco g spectati . majorem habet proportionem ad motum totum apparentem. Hic autem locus U orbe yovis inferior esse solet. Pergunt h_ec corpora propemodum in circulis maximis quamdiu moventur celerius. & angulus 7" Ug parallaxis erit. Oritur hmc deflexio maxime ex parallaxi. / Ideoque si ducaturg . Jungatur ac. abire in partem contrariam. ubi motus apparentis pars illa. T locum . qu_e oritur a translatione terrae de loco g in locum T: ac proinde /z locus erit cometa_ in plano ecliptica:. Idem colligitur ex curvatura vim cometarum. & quoties terra movetur in unam partem. longitudini comet_e ubi terra versatur in 22.g V angulo _0Q G _equalis. meo computo. & insignis ejus quantitas. motu in recta a c uniformiter continuato. Sumatur angulus q' 7" V _equalis angulo q' Q _ hoc est. deflectere solent ab his circulis. at in fine cursus. & erit g locus quem terra tempore observationis ultimze. & producatur ea ad g.DE MUNDI SYSTEMATE ultima. propterea quod respondet motui terr_e. zequalis._ ipsi T . & capiatur angulus q. ut sit ag ad a cut -l/G ad M C. collocavit disparentes cometas satis longe . & 7" '0 llneam terrze in observatione rectam versus principium arietis ductam.c' parallela. attingeret.480 tione tertia.

qui in fine anni pra_cedentis apparuerat. diameter vero nuclei seu stella_ centralis sit quasi decima vel forte decima quinta . quinetiam ipsum saturnum. Sic minima eapillitii cometa_ anni 1682 diameter. Latitudo capillitii erat quasi 6'. descendunt s_epius infra orbes martis & inferiorum planetarum. Confirmatur etiam propinqultas cometarum ex lute capitum. _equabat 2' o". claritate sua pene fixas omnes superabat. ideoque lata erat tantum 11" vel 12". dicendo quod distantia sit ad distantiam planeta_ in ratione diametri ad diametrum directe & ratione subduplicata lucis ad lucern inverse. Unde eonsequens est quod in perig_eis & periheliis. erit distantia cometic ad distantiam saturni ut I ad _/4 inverse & 12" ad 3°'' directe. 481 infrajovem. ratione coloris videlicet longe vividioris. Unde si detur & lucis quantitas & apparens diameter cometic dabitur distantia. pater stellas haste ut plurimum ejusdem esse apparentis magnitudinis cum planetis. nunc ipsi _equalis judicabatur. & cum stellis primae magnitudinis conferebatur. Luce veto & claritate cal_itis superabat caput cometa_ anni 168o.Rursus cometa anni 1665 mense aprili. ubi propius adsunt.pars diametri capillitii. Unde cure lux earum cum luce saturni non taro conferri possit eamque aliquando superet. & nunc minor corpore intermedio saturni. Ponamus saturnum cure annulo suo quasi quadruplo lucidiorem fuisse : & quoniam lux annuli propemodum a_quabat lucern globi intermedii. & diameter apparens globi sit quasi 2I" ideoque lux globi & annuli conjunctim a_quaret lucern globi cujus diameter esset 3o'. at nucleus cure planetis ope tubi optici collatus plane minor erat jove.LIBER TERTIUS. manifestum 2 it . stellasque prima_ vel secun&e magnitudinis a_mulabatur. ut auctor est I-fevdius. id est. nucleus autem seu stella in medio capitis vix decimam partem latitudinis hujus occupabat. & in alia duplicata ratione ob diminutam diametrum apparentem. Ouippe lucidior erat hic cometa altero illo. Porro cure diameter capillitii cometarum raro superet 8' vel i2'. ut 24 ad 30 seu 4 ad 5. Nam corporis coelestis a sole illustrati & in regiones longinquas abeuntis diminuitur splendor in quadruplicata ratione distantim : in duplicata ratione videlicet ob auctam corporis distantiam a sole. per tubum opticum sexdecim pedum a fi'lctmsfedio observata & micrometro mensurata.

eodem argumento infra orbem veneris collocari debent. quasi per nubem obtuse semper lucens. uti ex parallaxi probavimus. nucleus ille jam certe. illustrantur a stellis fixis. Quinetiam capita sub sole delitescentia. Nam lux illa omnis si in stellam congregari supponatur. ideoque erit soli multo propior. In posteriore referenda est lux omnis tam cauda: quam capillitii ad nucleum capitis. ipsam venerem ne dicam veneres plures conjunctas quandoque superaret. Ha vel ex reftexione fumi sparsi per _ethera vel ex luce capitis oriuntur. ubi primum conspectus est. Sic enim cometa posterior anni i665 (observante Hevelio) ex quo conspici ccepit remittebat semper de motu suo apparente. multo magis illustrabitur a sole. & caudas cure maximas turn fulgentissimas instar trabium ignitarum nonnunquam emittentia. ut copia lucis a se reflexae planetas aemuletur. usque dmn cometa radiis solaribus obtectus desiit apparere. Nam quanto obscurius redditur corpus per hunc fumum. quo caput circundatur. H_ec disputavimus non considerando obscurationem cometarum per fumum illum maxime copiosum & crassum. qui cometas in regionem fixarum prope ablegant : qua certe ratione non magis illustrari deberent a sole nostro. Inde verisimile fit cometas longe infra sphmram saturni descendere. tardissime movebatur. Igitur si concipiamus lucem hanc omnem congregari & intra discum nuclei coarctari. qui hic sunt. Idem denique colligitur ex luce capltum crescente in recessu cometarum a terra solem versus. splendor vero capitis nihilominus indies crescebat. ac decrescente in eorum recessu a sole versus terram. ideoque prmterierat periga_um. Minore igitur cum diametro apparente plus lucis emittens.482 23E M UNDI S YS TEMA TE est quod cometze omnes in periheliis vel infra saturnum collocandi sint vel non longe supra. jovem ipsum splendore suo multum superabit. minuta prima 40 vel 45 circiter singulis diebus in orbe . Priore casu minuenda est distantia cometarum. tanto propius ad solem accedat necesse est. Errant igitur toto ccelo. quam planet_e. Idem vero quam maxime confirmatur ex caudis. ne fumus a capite semper ortus per spatia nimis ampla incredibili cum velocitate & expansione propagetur. Cometa anni i683 (observante eodem Hcr_dio) in fine mensis julii. quoties caudam maximam & fulgentissimam emittit.

Igitur toto hoc tempore cometa ad terram appropinquabat. capita quae temporibus illis in longinquis regionibus posita.'[anzstedio observatum est caput comet_ posterioris in distantia novem graduum a sole. 2 esse 9' 7". at initio tamen in vicinia solis longe lucidius extitit quam circa finem. 26 velocissime motus. nisi quatenus ea major est in vicinia solis. Caput igitur initio longe minus apparuit quam in fine motus. non obstante accessu ad terram. juxta observationes Cysali. at S_t. Decemh. cedebat ori pegasi. ubi capita velocissime moventur atque ideo sunt in perigaeis . 16 (jam in perigmo existens) magnitudine parum. Caput cometae prioris. 6 esse tantum 6' 5" inclusa coma. quoad lumen decrevit. ideoque tunc erant in perigveis. ex altera perigaei parte evanuere. quando evasit graduum quasi quinque. I majus videbatur stellis primae magnitudinis. 483 suo conficiens. 4. yaJz. Cometa anni I618 circa medium mensis Decemaris & iste anni 168o circa finem ejusdem mensis celerrime movebantur. 9 ut stella quintae. 7 A'e_fer¢ts de capite incertus finem fecit observandi. ob recessum ipsius a sole. stellm terti_e magnitudinis. Igitur ex magna lucis in utroque situ differentia concluditur magna solis & cometae vicinitas in situ priore. & splendor maximus caudarum paulo ante in majore vicinitate solis. Nam lux cometarum regularis esse solet & maxima apparere. Die i2 mensis DecaJzb. . & Decemb. DcceJtzh. aequaliter lucere debuissent. Id quod etiam ex diametro capitis micrometro mensurata colligitur : quippe quam tfeveli2ts reperit Aug. ubi modo exierant de radiis solaribus. id quod stellae tertim magnitudinis vix concessum fuisset. Si sumantur aequalia a perigaeo hinc inde tempora. inque perig_eo propemodum existens. conspectum 8: a f. yalz. ob a_quales a terra distantias. Verum splendor maximus capitum contigit ante duas fere septimanas. splendore seu claritate luminis plurimum defecerat. Dccem8. _aJz.ZIBEIV TERTIUS. I3 ob splendorem lunae crescentis disparuit. 25 vix mquabat stellas magnitudinis septimae. 3 apparebat ut stella quartae. 15 8:17 apparuit idem ut stella tertim magnitudinis. ut refert idem tIevdius. in plaga solis maxime splenduere. diminutum utique splendore nubium juxta solem occidentem. yaJz. Ex eo tempore motus ejus diurnus perpetuo augebatur usque ad S@t. ya_. Proinde toto hoc tempore.

deberent s_epius apparere in partibus soti oppositis. argumentum a capitum perpetuis mutationibus ducentes. Nam quod scriptores aliqui meteora esse volunt. Nimirum in descensu ad regiones nostras neque caudas emittunt. prater alias proculdubio non paucos quos lux solaris obtexit. & motus suos. U nde nubes sunt. . Forent enim terra viciniores. etiam contra cursum planetarum. soli ut plurimum viciniores. & sol interpositus obscuraret c_eteros. Et multo magis corpora cometarum sub atmosph_eris & profundioribus & crassioribus abscondi debent. Sic terra si e planetis spectaretur luce nubium suarum proculdubio splenderet. & corpus firmum sub nubibus prope delitesceret. Ex dictis etiam intelligitur cur cometae tantopere frequentant regionem solis. qum situm mutant inter se. Verum percurrendo historias cometarum reperi quod quadruplo vel quintuplo plums detecti sunt in hemispha_rio salem versus quam in hemisphaerio opposito. inque parte illa majore cometic. magis illuminari solent. & firmum jovis corpus per nubes illas difficilius cernitur. fundamento carere videtur.484 DE zkZUNDI S YSTEMA TE Coral i. in quibus mutationes ill_e visuntur. Fallor ni genus planetarum sint & motu perpetuo in orbem redeant. neque adeo illustrantur a sole. non ipsa cometarum corpora. Si cernerentur in regionibus longe ultra saturnum. & atmosphcer_e inferne densiores esse debent. ut nudis oculis se prius detegendos exhibeant. Nam cometm vias obliquas & nonnunquam cursui planetarum contrarias secuti moventur omnifariam liberrime. quod salem respicit. Splendent igltur cometic luce solis a se reflexa. Coral 2. diutissime conservant. Sic cingula jovis in nubibus planeta_ illius formata sunt. Capita cometarum atmosph_eris ingentibus cinguntur. Spatii autem tantillo intervallo circa salem descripti pars longe major sita est a latere terrae. quam sint ipso jove propiores. Hinc etiam manifestum est. CoJvL 3. quod cceli resistentia destituuntur. qui in his partibus versarentur.

/4 (seu 8) ad I.Et propterea (per coral. Ideoque cometa in eadem telluris a sole distantia mediocri ea cum velocitate quae sit ad velocitatem telluris ut . Ponamus radium orbis magni. seu ellipseos in qua terra revolvitur. i prop. ideoque erit annorum 240. I. ut eorum vice parabolm sine erroribus sensibilibus adhiberi possint. tempus revolutionis cometa_ erit ad tempus revolutionis saturni. cog. coltatum cum prop. solis habenEbus profiortionales conicis umbilicos areas salem ductis Pater per coral. Hinc si cometm in orbem redeunt. & motu horario partes ioi364½. THEOREMA in ccntro ten_oribus XX. radiis ad XL. orbes erunt ellipses & tempora periodica erunt ad tempora periodica planetarum in axium principalium ratione sesquiplicata. In majoribus autem vel minoribus distantiis motus turn diurnus turn horarius erit ad hunc mature diurnum & horarium in subduplicata ratione distantiarum reciproce. 485 PROPOSITIO Cameras i_ sectionibus moveri. viii. XlII libri primi XlI & XlII libri tertii. Orbes autem erunt parabolis adeo finitimi. Carol.motu horario partes 71675}. ideoque datur. CoraL 4. xvI lib. d_ describere. Ideoque comet_e maxima ex parte supra planetas versantes & eo nomine orbes axibus majoribus describentes tardius revolventur.LIBER TBRTIUS. Carol 2. semidiametrum maximam esse partium 10000000o: & terra motu suo diurno mediocri describet partes 1720212./2 ad i describet motu suo diurno partes 2432747.Unde si latus rectum parabolae quadruplo majus sit radio orbis magni & quadratum radii illius ponatur esse partium 1o00o00oo area quam cometa radio ad salem ducto singulis diebus describit erit . id est ad annos 30. Carol 3. ut 4. I) velocitas cometm omnis erit semper ad velocitatem planetae cujusvis circa salem in circulo revolventis in subduplicata ratione duplae distantke planetae a centro solis ad distantiam cometae a centro solis'quamproximo. 7 prop. U t si axis orbis cometa_ sit quadruplo major axe orbis saturni.

quze fuerit ordinatim applicata ad curvam qumsitam : ut inveniatur hujus longitudo./9. 2c. L._que punctct lransibiL Sunto puncta illa A. _s in + S_¢= t. qui . differentias primas b./_. Inve_Urc lineam curvam generis parabolici. }r in+SL=s. I. &c. Si punctorum H. quce per data quolcu. E3L FN. &c. & die A tt=a. secundas c. 3c. 3D. unitates esse. collige perpendiculorum /1 H. tertias d. _L CA. 3d. &c. & ab iisdem ad rectam quamvis positione datam HA/. IK. L'. &c. _ATmqualia sunt intervalla HL I A_ KL. DL.demitte perpendicula quotcunque A H. zd. &c. &c. B f. id est./9. KL. &c. --HS=p. 26. 4 D. pergendo videlicet ad usque penuhimum perpendiculum M E. 4 c. ill. partium 1216373_.486 DE MUNDI S YSTEMA TIY. IS. pone intervalla HI. F. Sin latus rectum majus sit vel minus in ratione quavis. _q in+SK=r. Cas. 5D. dein b-- b c 2b 2c d e 3b 3c 2d 2e 4b 4c 3d 5b aS_---_ _ II I s K _ M 1_ f 2 b=c. & przeponendo signa negativa terminis H S. erit area diurna & horaria major vel minor in eadem ratione subduplicata. quze hie est f Deinde erecta quacunque perpendiculari R S. C. Z. &c. LEMMA V. & singulis horis area ilia erit partium 50682}.M. ita ut sit A H--_'I=L BI--CIC=2A CA'--DL=3A DZ+EJS=4&--E3I+F2V=s& &c. & sic pergatur ad differentiam ultimam. C K. ½p in--IS=q. &c. f.

iP in--IS=q. IA_ KL. _" duci intelligatur curva regularis _I_ C DF. inaequalia sint intervalla HI. IK. q in + SK= r. &c. 3_-KL . Carol Hinc areae curvarum omnium inveniri possunt quamproxime. Inventis differentiis. L 3I tempora inter observationes (i_z #ff. Eadem methodo ex observatis quinque latitudinibus invenitur latitudo ad tempus datum. &c. L D. &c. &c. differentias primas per intervalla perpendiculorum divisas _. CIC. . dein cHA" ' 2c-25--3g_ I------L-'3c= 35--4 _ /__/tl '&c'p°stea d H 2 LC c-. 1_. & erit ordinatim applicata/_ S= a+bp+cq+dr+es+f t. collige perpendiculorum /4 If.pra'ced. Potest autem parabola per methodos notissimas semper quadrari Geometrice. L. 19. &c. 3[E observatas quinque longitudines comet_e. r in + SL =s. Quod si punctorum H. &c. s in + S_ll= l. I. &c. 3 d. Et si per puncta A.b HI . quartas per intervalla quaterna divisas e. 4 g}. &c. & signa affirmativa terminis SIC. 19 I. 2. qui jacent ad alteras partes puncti S.2g_-It( .--HS=fi. D. Designent HI. ita ut sit _= AH--BI BI--CK CK--DL d -.4 M=a. erit _RS longitudo quaesita. Cas. 4 c. 1 t?. tertias per intervalla terna divisas a'. 2 d2ci3[-.3c.d. 8: sic deinceps. &c. 3 c. 3 h. HS tempus datum inter observationem primam & longitudinem qu_esitam. &c. Et signis probe observatis. SL. LEMMA VI. 2 e. & parabola per eadem duci intelligatur: erit area parabolae hujus eadem quamproxime cum area curvae illius quadrandae. dic -. Nam si curvae cujusvis quadrandae inveniantur puncta aliquot. K C. pergendo scilicet ad usque perpendiculum penultimum AlE. C. Ex okservalis aliquot locis comela: bzvenirc /ocum ejus ad temfius quodvis inlermedium datum. 5 _ .) H. 2 d.LIBER TERTIUS. 2 c. 487 jacent ad partes puncti S versus A. id est. secundas per intervalla bina divisas c. erit R S=a + b/k + c q + d r + e s + f t. &c. 2 _. & per lemma superius inveniatur ejus ordinatim applicata R S._.

". LEMMA Per datum i)unctum VII.. Q.PE ad PD.. ". A C abscissw.. rectis dua3us positione date's A B. .. puta graduum tantum 4 vel 5 suffecerint observationes tres vel quatuor ad inveniendam longitudinem & latitudinem novam.C . dalam haaeant ralionem ad invicem.I. P ducere rectam [ineam B C. :B "_ LEMMA VIII... P C. cujus diameter sit I _ & vertex u. & si agatur CPI_. debebunt observationes quinque adhiberi. cujus partes P B.F.E.PB ut . puta graduum IO vel 2o.PC ad . Ipsi A D parallela sit EC. erit .488 DiE MUNDI S YSTEMII TE Si longitudinum observatarum parvae sint differentiae. A puncto illo Pad rectarum alterutram A/7 ducatur recta quaevis P D. & I a_sciudatur segmengum A B C I.. .. ut sit P_" ad PD in data illa ratione.. "'. Sin majores sint differentiae. Chorda A C 3isecta in Se't A B C parabola umbilicum habens S. & producatur eadem versus rectam alteram A Cusque ad E.

ut tempus descripti arcus M B ad tempus descripti arcus totius _/C. Ubi punctum B incidit in parabolze verticem/_. d_: ctg:atur _ B secans A C i_z E : dico qztod ikunctum E ahsci_del de chorda A C segment_t_ A E ten_ori :rolkortionctle quamlbroxime. Coral.4E ad _/C. El si camelot t3 moveatur ht arcu C 13A. 0 aequatis dimidio i:si_ts I t_. D. qu_e tangat eundem arcum in vertice u & actze E 0 occurrat in X.ERTIUS . & citra. 489 In I _ :roducla ca:iat_tr .quze sit ad t_/5' ut 27 MI ad r6 M/z : acta/5' n secabit chordam . atque idea ad aream .R T. Q. Ideoque cum triangulum . Ideoque M L" est ad _/C in ratione temporum quamproxime.A addatur triangulum E X B. erit area rata _/S. & h_ec area A S/¢ Yu A est ad aream _/SC J:uM. Jungatur enim £'0 secans arcum parabolicum A/5' C in Y. Sed area_ M S D X/z A zequalis est area A S B Y/z _:/ quamproxime. Cum autem _"0 sit ad S0 ut 3 ad _ & E 0 ad X 0 in eadem ratione.EX_z .//C in ratione temporum magis accurate quam prius./t ad aream curvilineam _/C Y/z M ut _. Jaceat autem punctum _ ultra punctum _. . & in ea caplatur _ _z. & :roducatur ectad _. & erit area curvilinea A EYtz.//S C Y/_ A ut M _' ad A C. L'. Unde si ad aream M SEX. . y_tngatur 0 S. Si jungatur u _" seeans A C in d.4 S C Y/_ -:/ut A E ad M C.LIBE./1 ad aream totam -. si minus distat ab eodem vertice.:/E ad A C in ratione temporum accurate. si punctum/_' magis distat a vertice principali parabolic quam punctum u .4 S E sit ad triangulum A S C in eadem ratione. Scholium. erit SX ipsi £'B parallela: & propterea si jungatur B X erit triangulum SEB triangulo XEB _equale. & de summa auferatur triangulum S E/)'. & agatur /_ X. est . manebit area A S i1 Y _ A area_ A S E X u M _equalis. ut sil S _ tequalis 2 S O.

quo tot_ore describif arcztm A _ C. xvI lib.490 "o Di_ MUIVDI S YSTEMA TE LEMMA Rect. CF S P sir ad S N _tt S N ad S _. Nam si cometa velocitate.dcscriherct loTz_iludinem w_ualcm chordw A C. Ideoque contentum sub longitudine in tangente descripta & longitudine S u esset ad contentum sub longitudinibus A C & SAf. a_qualis esset area_ parabolica_ A 5. Cum autem velocitas cometa_ in altitudine 5"P sit (per corol. C_. I) ad ejus velocitatem in altitudine St_ in subduplicata ratione 5"P ad 5"tx inverse. Quare A C est ad longitudinem in tangente descriptam. LEMMA X. _ est latus rectum paraboke pertinens ad verticem _. quam habet in t_. quam radio ad punctum 5' ducto describeret. w_2tanl2_r inter se. comet_. eodem tempore progrederetur uniformiter in recta. silbroKrcdcrelur ca se_@cr cetm vclocilate qztam ha3et hz altL tudi_ze i2_si S P ceqzta/i. _ M dJ lonKilztdo A/C 4S_ Nam 4 5. 6 prop._ I _ _ IX. ut area _/1SCtz ad triangulum A SC. ut SJV C S ] / ad 5"./F/. area. qua: parabolam tangit in u. id est. in ratione 5"_ ad 5"2V: longitudo hac velocitate eodem tempore descripta erit ad lonI . ut 5"_ ad 5"N-. Si _rodztccttur S _ ad N & P. id est. 2t! t_N sit ibars lertia i2bsiust_ I.

cum sint ad longitudinem in tangente descriptam in eadem ratione. quam habet in altitudine S P (per lemma novissimum) describet chordam M C. quo tempore describat arcum parabolicum A C. cujus semidiameter esset SP. Si come[a molu omni _rivalzts de allitudi_ze S N sezt S _ + _ I demil[crelur. Q. Q. 7 prop. LEMMA XI.D. describit spatium spatium longitudini Iu vel _Mu a_quale. Nam cometa. _ ea sender vi _tniformiler co_ztiszuala u_erehtr i_z solenz. quod habet in solem in altitudine SP. xw lib. qua urffetur sub iniNo .LIBER T. in solem cadendo. 4S_' . zv lib. 9 prop. cadendo de altitudine illa in solem. I) eodem tempore in circulo. eodem tempore describeret chordam A C quamproxime. ut S ff' ad S u: cometa pondere quod habet in altitudine SN eodem tempore. ut St_ ad SAT. Et propterea eo cum pondere. vi gravitatis sum revolvendo describeret arcum. I) spatium a_quale quadrato semissis chordze illius applicato ad quadruplum altitudinis SP. ideoque (per corol. Cord.E. ut caderet i_ solern. Igitur A C & longitudo hac nova velocitate descripta. idcm scmisse tc_:_o:'/s. quam habet in altitudine 5' u + _ I u. describeret semisse temporis illius (per corol. fzlo hz or_c suo describa[ arcu_z A C. 49 z gitudinem in tangente descriptam.E. id est. eodem tempore ea cum velocitate. descensu suo dcscriberel s_a/z)t::z /o:zg#ml//zi I u arfuale. £'. cujus longitudo esset ad arcus parabolici chordam A C in subduplicata ratione unitatis ad binarium. Cometa igitur ea cum velocitate. M I q id est. _equantur inter se.D.R TIUS. spatium A/___qq Unde cum pondus cometze in 4SP" solem in altitudine SN sit ad ipsius pondus in solem in altitudine S_P.

492 DE _VUNDI S YSTEMA T£ PROPOSITIO Cometce i_zparabola moti XLI. i_.... ............. inveniendus est novus cometm locus per lemma sextum... Seligantur tres observationes _equalibus temporum intervallis ab invicem quamproxime distantes... viii) i lg .1 . vel ut puncture E (in fig..../ itt-_.. --.......... {x "-k.... ... ....... /.. S ..... ".. ut summa temporum ad dies plus minus sexcentos...... qu_e ad ejus solutionem spectant..... . . -c c z...a ¢ .../ ......... Postea solutionem sequentem paulo simpliciorem excogitavi...7......//... ... observafiouibm trajectoriam ex datis tribus determinate....... _4 [_t'o... lem....... composui problemata qumdam in libro primo.. -¢..._............ :.. Sit autem temporis intervallum illud. ._ .... PROBLEMA XXI... ........"'--.......... ubi cometa tardius movetur. Problema hocce longe difficillimum multlmode aggressus..... & inde aberret versus Z potius quam versus . ita videlicet ut temporum differentia sit ad summam temporum...... y\ _ ..I y.. . Si tales observationes non prmsto sint.../ ........// incldat in punctum M quamproxime.. paulo majus altero._.-le I \ 0/" u Io'..... ...... _-%_ / \ .. /_ //......

quae sit ad longitudinem supra inventam X in subduplicata ratione mediocris distantiae telluris a sole (seu semidiametri orbis magni)ad distantiam OD.LIBER " TE. id est. XL lib.tria loca terr_e in orbe magno. & per solem S age occultam o-_ aequalem 3 So-+3/X. Jungatur MAr secans dO in O. sint ad invicem ut tempora U & [U: & erunt _// & C loca cometic in plano ecliptica_ in observatione prima ac tertia quamproxime. In observata longitudine media t B sumatur utcunque punctum B pro loco cometa_ in plano eclipticze. t_'.//Cparallelam. ad cubum hypotenusm trianguli rectanguli. & inde versus solem £ ducatur linea _' E. C. quae sit ad priorem 15'E in duplicata ratione distantia_ B Sad quantitatem St. qumque (per corol._equalem 3IX. ad rectas /7". & comple parallelogrammum ilXv. quam habet in mediocri telluris a sole distantia. _. Deinde in d/[ Ar versus iV capiatur d_P. qum sit ad sagittam t U. C tria loca cometae. ut prius. cujus partes _//E. U tempus inter observationem primam & secundam. a puncto _5' versus punctum _ duc occultam novam 5' E. Z.// & _-C terminata_. si modo _ sit locus ejus recte assumptus in observatione secunda. B. ita ut ejus partes A K & E C sint ad invicem ut tempora inter observationes /7 & /4:. vii) recta A f C. Ad A C bisectam in d erigantur perpendicula A ]l[. /4: tempus inter secundam ac tertiam. Junge occultam Si secantem A Cin x. cujus latera sunt £8 & tangens latitudinis cometa_ in observatione secunda ad radium _'B. Ad M C bisectam in I erige perpendiculum fi. quorum A_4: & CAr sint tangentes latitudinum in observatione prima ac tertia ad radios Tzq & r C. Et deletis jam literis A. III) invenienda est. & t V perpendiculum in chordam T_'. erunt A. Et per punctum E iterum duc rectam _//E C eadem lege ac prius. Si punctum P incidat in puncture Ar. per quae orbis ejus in . X longitudinern. E C. Et erunt _:4 & C loca cometae magis accurate. describere posset. T. 3 prop. _-C observatas tres longitudines cometa_. CA7". ut contentum sub £. +_ iX._ & £ t quad. quam cometa toto illo tempore ea cum velocitate.RTIU& 493 Designent 5" solem. _'. Et per puncture f agatur (per hujus lem. In ZA producta capiatur d 19 aequalis S t* + { i x. I O. Constituatur rectangulum ilXt. Cape Io. t. Per puncture B age occultam Bi ipsi . TA.

I) umbilico 5' per loca ilia duo describatur parabola.. fi . a K capiantur A F. E. % Deinde si per G.Z. Eadem methodo. ut oportet per lem. xIx lib. Ad puncta X & Z erigantur tangentes latitudinum cometae ad radios 7"X & _-Z. vm: & /TE per lem.. ira ut puncta G & P ad easdem partes recta AT Cjaceant.' C & chordm A E C interjecta. in recta A C capiatur C G ipsi _/VP aequalis. cg. qua puncta E. a. Constructionis hujus demonstratio ex lemmatibus consequitur: quippe cum recta z/ C secetur in £" in ratione temporum per lemma vii. erit puncture X alius comet_e locus in plano eclipticm. aft a _ ipsis C G. . C. KT respective mquales. c. secans rectam r C in Z: erit Z locus cometae in plano ecliptica_. x) longitudo sit chordae arcus. ex assumpto puncto B inventa sunt. & habebuntur loca duo cometze in orbe proprio. lem. A. x. xI sit pars recta B 5" vel B _ in piano edipticm arcui A 2. Y cp ducatur circumferentia circuli Ffcp. _. secans rectam A T in X . Q. & e. 7 ducatur circumferentia circuli Ggy._-I) . G.. inveniantur ex assumptis utcunque punctis aliis 3 &/3 puncta nova e. quem .494 DE MUNDI SYSTEMATB plano eclipticae describi debet. Sin punctum P non incidat in puncture JV..-P_ . & _alp (per corol. & haec erit trajectoria cometm. a c.° S . & per puncta t 7./ :c c z. a.E.. Et si in M C. Denique (per prop..

pra_terpropter innotescat ./_2V _equalis fuerit.in subduplicata ratione SQ ad St. in ratione composita ex ratione SIP ad MAT & ratione subduplicata S_' ad $3. Sed hac methodo operationes du_e ut plurimum suffecerint.// & "r C in punctis qu_esitis X & Z. postquam inventa sunt puncta F. I-Iujus vatum & ex observationibus computatum. F_xe_#htm. ideoque ipsi . sed vero proxima eligere convenit. 495 cometa in orbe proprio inter observationem primam ac tertiam describere debet. Turn recta _. motum . si modo/5' sit verus cometa_ locus in piano ecliptic_e. in quo vestigium orbis in plano ecliptica _.LIBER TERTIUS. tabula sequens a Flamslcdio obseratque ab ]]alIeio ex iisdem exhibet. observationibus correctum. ut si 7"_//. cujus pars L'B mquetur longitudini U f. -r C se mutuo secuerint in I7. Nam si distantia B3 perexigua obvenerit./3 non qu_elibet.4 C deleta & secundum pr_cedentem constructionem iterum ducta. in t _ capiatur punctum 3. sit distantia Y3 ad distantiam I/'B. descriptum secat rectam tB. & inventa insuper longitudine 3[. Proponatur cometa anni 168o. Et eadem methodo inveniendum erit punctum tertium/3 si modo operationem tertio repetere lubet. determinabitur puncture B quod prima vice usurpare licet. quze sit ad _ T_. ea lege. 3. Si angulus A Q t. g.f& G. in angulo illo ducenda erit recta occulta s/C. Et agendo rectam ocEB.r' . C_eterum puncta B. actae recta_ Ff& Gg secabunt T.

. H. 5 8 5 2 51 8 6 9 IO 13 25 3° Feb. 46 32½ h. h.496 DE M'UNDI S YSTEMrA TE a::ar. 7". Tern. sunt: quibus ad comet_e tertim & micrometro instrumentis calcaneo in sinistro n) filisque 8: posiPersei pede fixas determinavimus. Comela'. 168o Dec. Tom. magnitudinis magnitudinis in sinistro magnitudinis (Bayero o) g stellam _3 & C stellam in talo ejus- pedis. G. % _ stellas minores in eodem pede. o i . S. P. Solis. o 59 l@ ° r II 6 2. Q. X. Sintque p. Z.erum. F. bor.}'. L. a_2ear. 3 44 I 5 " 3' z 3° 8 I2 °8 2s o 2I 42 13 24 26 29 6 5 7 I2 14 55 6 5 8 17 20 3 52 44 2 14 16 19 9 9 19 26 22 43 X °l'_ 18 28 13 49 24 Io 23 13 41 Z5 27 28 23 o 9 5 52 58 3° I681j r(tn. ac D. 3. 25 8 3o _ 26 18 35 12 46 46 27 _lr I It 8 8 II 9 8 15 0 27 27 4 52 3° 42 12 12 36 23 I2 40 2 5 7 9 I o 3° 3° 3° 28 29 13 0 o t2 I8 4 43 48 0 0 4 i2 12 IT I1 T9 3 57 45 38 16 o 52 Hze in foco tiones Designer (_aycro (gayero dem alias observationes telescopii fixarum A locatis inter stellam telescopio peractze se & positiones quartze sequentem sextze septupedali. 2 5 6 5 6 7 8 6 6 49 54 56 44 7 20 5° 7 6 7 7 8 6 7 IO 26 x 38 o 53 _ 6 IO 8 55 58 42 21 53 34 51 4 41 2o 26 o I 4 16 UI 2427 2I 22 9 18 17 8 38 48 20 53 28 26 II 15 53 7 29 27 33 45 49 46 49 2 43 2o 36 58 59 51 I8 2o 25 b 9 13 I5 16 44 4o 59 35 19 I3 59 4 24 5° 23 48 22 0 17 51 16 53i t6 6!I5 II 43 17 56 42 4 27 56 52 28 3° r8 l 3 His adde observationes quasdam e nostris. Tern. _. / Come/w LonEitudo. fi'. Long. o / II I681 J._. Z K.'/ Comet. Lat._r. R. O. [7. 4 6 36 . I Lonffitudo. 12 2I . _. _. . c LaL bor.

./V 46_. CE 57}. DI 53&. erat -4 C partium 5-_. CI 36_. _4// 36 _ I8_.v w _)p _.. M E. AK 3 8. FC w. & producta transibat per stellam/-/. boreal 12 0 II 1 2 12 12 II I2 It II 36 /1 54 25 7 58 22 I _ 26 Fixarum _ LM Longitudines 29 o 2 9 2 28 9 ]3[ 29 O o I 33 18 4 8 44 Lat. BK 43. cometa_ in _p existentis distantia a stella E erat minor quam _. His determinabantur positiones fixarum inter se..7' y- . CD 23_r.1_ dI 27_fBI 52_.-: S i" ::"R O_ _'. & earum longitudines & latitudines in tabulam sequentem retulit.._ z. B D 82_. 497 loca cometm in observationibus supra descriptis : & existente distantia -4 25' partium 8o_. . DE 49_.n • . Die veneris Feb. 25 st. Tandem _PoltltaZius noster iterum observavit positiones harum fixarum inter se. major quam _ _4 E.t _c L M r_ p.m. 8½ p. __ B C 58_-.. sic ut distantia stell_e Dab hac recta esset _ C29... vet. BL 45_. F]:_ 23. D/-/ 5o_-. C/(3I_. 2I .. CW 3I_.)g . L M erat ad LAr ut 2 ad 9.LIBER T_:RTIUS. 2VL 3t-_ I-t0 erat ad//I ut 7 ad 6 & producta transibat inter stellas 29 & E.. s F/( 29. B. AE 29_.. hor. _.-. -4 D 57:_-. b_'eaL 12 o I2 1 II2 II II II I_t 7 7 31 57 48 55 55 3° 48 a 2 0 9 I3 56 48 18 42 / 17 34 11 54 2 9 48 23 3 IO 2o 40 52 54 2 2 53 53 N Z _ 7 8 52 8 40 3 Positiones vero cometze ad has fixas observabam ut sequitur. Fixarum A B C E F G H I K _ Longztudznes 26 208 27 26 26 8 27 27 27 41 4/ o 58 27 56 2 8 IX 25 4z 5° // 2 3 3 1° 7 37 8 45 2 7 Zat.

recta 7 Y aqualis erat major quam . Die lunae _M-art. cometm existentis in . A perpendiculo autem a stella . 81. ideoque mqualis---: 4} 5_ 4{A E.} C. 2 7 hor. Die solis Fe/. auferens a _' F quintam vel sextam ejus pattern versus F.p. quintuplo vel sextuplo propior existens stella H quam stella 1. Eadem nocte hora 9}. cometa existente in 5. comet:e in Q existentis distantia a stella 0 mquabat distantiam stellarum 0 & ]ar.-q ad rectam P _F demisso distantia cometa erat _ P E.m.Marl 5 hor. distantia cometa a perpendiculo illo erat }/_ _F. 9} p. : I p.qp E nonnihil obtusus erat. & paulo minor quam . & perpendiculum demissum a stella a ad rectam 7Xerat_ 3'aEadem nocte hora i2. Et distantia cometae a recta a/_ erat Die mercurii 2/Ia_q.m. recta 7 X aqualis erat I 7 a.. cometae in P existentis distantia a stella E i__ A _. 9 hora 8} p.m. cometa existente in X. Positionem hujus rectae ob nubes intervenientes magis accurate definire non potui. _.5 YSTEMA I'E ideoque aqualis _ A E proxime . ideoque _equalis Die mercurii 1/Ial"e'.498 DfZ _IUNDI . I hor. sed fere rectus. _-hor. & recta C I¢ JC pars C/7 paulo major erat quam . & angulus . N empe si demitteretur ad/.m.. & erat ad rectam /7fi ut 5 ad 4. cometa existente in U. auferens a 19 F versus /P g_ 15'F. seu _ .. quadruplo vel quintuplo propior F quam /5'." & distantia stella t5' ab eadem recta erat quintuplo major quam distantia stellae _ Item recta _o c producta transibat inter stellas ]t & ].4 E quamproxime.m. Die saturni .5" producta erat :I_ F C. quadruplo propior existens stellae t5' quam stella: F. cometa existente in 7". Die martis d[ar.} CA. cometa in P existens stellis A" & C accurate interjacebat. Et 3I T producta transibat extra spatium _ Fad partes stelke _. Distantia stellae Fa recta C. Erat ]/f stella perexigua qua per telescoplum videri vix potuit & 22 stella major quasi magnitudinis octava.r 7" aqualis erat . & recta L 2/" producta transibat inter _' & A. recta A.IC+_ Ct?. minor quam I A E.5"distantia a stella C erat _ F C quamproxime. & recta Q 0 producta transibat inter stellas A" & B. 8 p. recta U a producta transibat inter _ & F.E perpendiculum ab A.m. 7 hot. I :_ p.} _I'L.

& loca correcta habentur supra. & ejus latus rectum esse 236.z' 27 gr' 43' cum latitudine australi 7gr"04" '". inclinationem plani ejus ad planum eclipticae 6Ig'. verticem ejus (seu perihelium cometa:) distare a nodo 8gr 3 8' . cometam vero in hoc orbe secundum seriem signorum processisse.m. quales IOOOOsunt semidiameter orbis magni. Cometa autem (juxta observationes nostras) in fine motus sui notabiliter deflectere ccepit boream versus a parallelo quem in fine. 8d"oh' 4' p. inveni $19 9747. ptita & 7 a. nee locus ejus tam distincte ae in pr_ecedentibus definiri.8. sed longitudinum tamen & latitudinum errores (quatenus ex observationibus nostris oriantur) minutum unum primum vix superant. & esse in . areamque radio ad solem ducto singulis diebus descriptam 93585. S/* 9503.4sz2h'calzi Tandem.RTIUS. Ex hujusmodi observationibus per eonstructiones figurarum & computationes derivabam longitudines & latitudines cometze. 5.LIBER TE. in vertice orbis seu perihelio fuisse. in quo videlicet semidiameter orbis magni (partium IOOOO) aequalis esset digitis i6½ pedis _. construendo schema saris amplum. [mensis Fe3ruarii tenuerat. I'X 413 : BE secunda vice 421. 499 erat } y a. Jam ad orbem cometm determinandum . quas Flamstcdius habuit Dcc. aut paulo minor. 023 10186. 25 . Haec omnia per scalam partium zequalium & chordas angulorum ex tabula sinuum naturalium collectas determinavi graphice. ]_E prima vice 412. . & Oecemb. quadrato semidiametri orbis magni posito IOOOOOOOO.20'{. Ex quibus orbem definiendo. ya3z.1 & UI partium 455. X 8528. 4 -#[P 8450. selegi ex observationibus hactenus descriptis tres. Micrometro parum affabre eonstructo usus sum. & perpendiculum demissum a stella 3 ad rectam 7 Y aequalis erat k 7 3 vel _ 7 3 circiter. & Poundi2ts noster ex correctis fixarum locis loca cometic correxit. Ex his inveni SI partium 9842. Et per hanc operationem inveni tandem distantias TX 4775 & r Z 11322. collegi per operationes partim arithmeticas partim graphicas loca cometae in hoc orbe ad observationum quarundam tempora : uti in tabula sequente videre licet. inveni nodos ejus descendentem in _ & ascendentem in 16 I gr"53'. ArP 25. 2 I. & yah. Turn ad operationem primam assumendo [B partium 5657. 3IN 8475. ut constaret an cometa in orbe sic invento vere moveretur. Unde ad operationem secundam collegi distantiam 13 5640. Sed cometa ob viciniam horizontis cerni vix potuit.

. £'rrores faltff . 28 26 I0 15 12 4-1 +2 27_-I + o 3½ l--i / --7½ --lOa_ + 2} + } Postea vero Hal&ius noster orbitam per calculum arithmeticum accuratius determinavit. in f_aL d.500 .I O o o o --- 4_ 3 28 -+ 20 I --° +o 7 25 44 33 5 18 2 25 II 14 IO 14 24 17 q' 8 18 20 26 t5 9 13 15 16 26 I 29 15 54 1o 3° 55 7 15 13 o 4° 45 -. & ex positionibus . stylo veteri.3 --I --I q. long.. Colled.. ut sequitur. Zat. Et ex his datis.. Mar. ¢oJn_.'_ 6 X gr '3. 25 fan.D]A _fU. 12 h. I Differ Zotzg_.. co_b. 5 dli_r. Distantia Tcmj6us z. i2 29 2Web. '3 b 17 29 32 z I3_ o i9_8 gr 28 15 12 . I Dec.zat. sexto & undecimo.erum Cometw a Q) LolG_. Lat. . 61076 70008 75576 86661 1o144o 110959 113162 120000 14537 ° 155303 160951 166686 202570 216205 _ 6 5 18 28 6 48 22 40 49 44 41 o 33 t7 lI 58 15 I8 25 3 ° zo 45 5 49 36 o 21 4° 41 ii 25 46 35 282 1 6 43 25 22 27 I 28 26 24 23 22 17 16 16 15 12 I2 II 15 12 44 17 57 42 4 29 48 5 oB°r20 40 36 20 -. I Differ.sole Cornel a Lo_tg. Collect .. gr 21 24 26 3° 5 • 9 ' IO ' 13 25 ' 3° _Veb. & retinuit quidem locum nodorum in _ & _ _ 53'. Obs. .ND} S YST. calculo itidem arithmetico accurate instituto. quam per descriptiones linearum fieri licuit. & latus rectum parabola_ esse 243 ° partium existente mediocri solis a terra distantia partium _ooooo.. Lag... 5 2792 84°3 16669 21737 1"_ 6 )_ gr.8_o 293 4 l.Dec. loca cometic ad observationum tempora computavit.EA[A TL" Distant. 4': distantiam vero perihelii a nodo ascendente in orbita cometa_ mensuratam invenit esse 9 ¢_ 2o'.. Obs. ut & tempus perihelii cometa_ DecemL 8d oh.O 56 o 32 o IO +o 33 +° + I IO --O 42 o 41 2 49 +I 35 "Jl-2 5 I1 39 /+ ° Apparuit etiam hic cometa mense JVovem3ri przecedente & Co&trg'i in Saxonia a D _ Gottfried Kirch observatus est 6iebus mensis hujus quarto. & inclinationem plani orbit_e ad eclipticam 6I gr" 2o' ½. 2 5 . t5 16 29 31½ t 1i-_59_209 8 gr. 4 6 6 5 8 6 7 6 7 7 8 6 7 8 46 37 18 2I _o I{o 6 9 59 22 35 4½ 41 28028 il'_gr" 29 ..

t 22_. Et ponendo nodum ascendentem in _ 2g_" 2'. I gr" 17' 45"NOf2£BZ. 44" 25". Secunda etiam satis accurata fuit. cometa erat in 29g_"5 It cum lat.vero n_ ITgr" 3_.. cum lat. distantiam perih61ii a nodo ascendente in . austr. perihelium comet_e in hoc plano . ac differentia longitudinum Co3urgi & Londini graduum undecim & locis fixarum a Poundio nostro observatis. Longitudo veto cometm in observatione prima. nondum vero attigit rectam easdem jungentem. In stellarum catalogo FIamslediano ¢ tunc habuit i4 gr" 15' cum lat. inclinationem plani orbis ad planum ecliptica_ 6W 6' 48". sed parum abfuit ab ea. & differentia longitudinum cometm & puncti illius medii erit 7'. 26' circiter. bor. iVovem. idque cum cauda longa & insigni (prmterquam quod sub mortem Cwsaris cauda ob incommodam telluris positionem minus apparuisset) qu_esivit orbem ellipticum cujus axis major esset partium 1382957. 7_ 23 h"9'. t-Zalla'us noster loca cometm determinavit ut sequitur. 2Vovem. latitudo borealis I gr' 25+" 7 't & distantia ejus a sole 115546. Et inde cometa erat in n_ i5w. circiter. & sub finem anni I68O. Sit distantia cometm a recta illa to' vel i2' circiter. 501 ejus ad proximas stelIas fixasope telescopii nunc bipedalis nunc decempedalis saris accurate observatis. scilicet mense Seplembri post c_edem yulii Cwsaris. anno Christi i IO6 mense Febrztario. bor. i g_'6'. 23' cum lat. & vix major. Observatio prima ex situ comet_e ad parvas quasdam fixas abunde saris accurata fuit. io d" i6 h 31' cometa mqualiter distabat a stellis leonis ¢ ac 2_ayero .5 d" I5 h" 58/ cometa erat in n_ 3_. & differentia latitudinum 7'½. cum lat. _. 32I cum lat. anno C/zrisli 531 Lampadio & Oresfe Coss. qu_e minus accurata fuit. I g" 4 I' fere. bor. bor. tempus a_quatum perihelii Decem. in orbe praedicto parabolico computata erat 90 29gr' 3°' 22 '/. bor. tempore apparente Londini. existente mediocri distantia telluris a sole partium IOOOO: in quo orbe utique cometa annis 575 revolvi possit. ogr' 34" Et medium punctum inter has stellas fuit n_ 15gr"39'3.LIBER TERTIUS. 3d 17 h" 2'. In tertia. Porro tlalleius observando quod cometa insignis intervallo annorum 575 quater apparuisset. qu_e c_eteris accuratior fuit. error minutorum sex vel septem subesse potuit. ogr 33½.

ejusque orbem hic recte definitum fuisse. I2 2 1 24 26 29 . ii l • 5 Io I6 IS I5 I6 17 2I 37 _']l]_3 I8 IS o 34 o 5 46 23 32 o o I o 6 27 o 1T_ 3 o I5 _ 8 I8 24 33 16 52 32 2.o'.2 i+o !--o IO 5S 53 31 33 2 _3 27 20 49 23 I1 6 29 30 37 iS _ l_l 2I .8g* 3 C cum latitudine australi o_ 4o' Extant eorum observationes in tractatu. gr. co1_._. & congruendo probant unum & eundem fuisse cometam. hora sexta matutina Rotate. In tabula przecedente omisimus observationes diebus Novem_ris 16. fills ad fixas applicatis. gr. Nam cometa his etiam temporibus observatus fuit. 2o & 23 ut minus accuratas. & a×em conjugatum 18481. 2Vovem.'_.DE MUNDI S YSTEMA TE plano eclipticae 9 =_'17" 35".. ebs La[.+I 7A 54 3" 2 +o 9 53 20 23 D. o/. F'olzt. B. . i _rl'o 1"£s In Tw_us verum LoJzg._n.zzceztsutique & socii. com_. hora 5 io' Londini. 17 st.s.502 .53126 L5 7 rl'_ S 48 51 26 18 43 io I3 25 30 5 37!+o o 57 25 32 6 --o +o !--o 7 Io 21 567 24 I3 6 9 59 22 _ 20 25 9 13 16 5o123 48'22 o I7 5I ill6 4 3 17 56 42 27 b 2o 26 9 13 16 40 o 34 I8 50 23 S II 28 I7 715 :_I o 6 I 15 25 FC3.:r • Loiz. qui toto hoc tempore apparuit. :. 9 17 1 7 4 6 5 8 7 6 7 7 8 7 1'_ 6 32 S 49 24 io 44 4° 59 35 19 59 3° 8 28 42 23 0 9 II F[[I28 3 o 1"_ 6 IO 22 31 36 42 2o 14 3° 42 14 51 I 2 S 21 25 27 28 24 23 22 17 I6 15 53 2 9 29 44 23 2 io 14 I2 43 16 56 40 27 35 o 6B 42 35 I 38 17 --I __I I I --. cometam observarunt in -'-. Loca autem ejus tam ex observationibus deJucta quam in hoc orbe computata exhibentur in tabula sequente. id est.XI3 I 18 I2 2I 2 3125 I3 : 27 41128 4124 13 5 47 6 5 _ "N'_'IS 52 2S 21 58 )(13 ii 56 3 22 8 3° I8 30 lO ' 17382o 1 153 i7 3827 5 6 I_]rl "_ 8 48 .]16 I2 42 0 46 234 4!' i 26 I3 27 16 11 51 20 59 _9 47 43 II 12 16 12 12 45 222 22 28 50 -_i '+2 36 _4 5 5 II 24 54 1 2 --o 9 8 38 o 43 18 4 I2 II 45 3 I6 i 52 I[1 o 29 42 1I 45 2 35 --o 2T --o 26 17 Observationes comet_e hujus a principio ad finem non minus congruunt cum motu cometa_ in orbe jam descripto. 45 15 I o o I 6 25 53 26 9 -q-I 7 ._. quem _Port- . . 2b 3 . gq'." Afar 2 I 5 8 II 6 II 41 345 I0 39 26 1_ 27 29 I8 I3 52 35 i 12 _3. l. .l_ozl. 18.2: computavit motum comette in hoc orbe elliptico. vet. Lal. ZaL I H d h. quam motus planetarum congruere solent cum eorum theoriis.

. Eodem die in insula _amaica. Erat autem Spica in _ 19g_ 23' 47" curn lat.I4g_. 2Vov." hora 5 9' Lo_lc/z)zi) cometam vidit in medio inter stellas duas parvas. 19 hora mat.zdini) cometarn vidit supra Spicarn nL & curn Spica propernodum conjuncture. Arl.Zz_trzts Storer ad fluvium Pafel:c'c2zt prope Hu_zling-greek in zl_raryhz.o in academia F/c. Ce[/ius. hora quinta matutina (id est. P. cornetam eadern hora vidit in -". Cellists in -.8gr sine latitudine. qui aderat 8: observationes suas in epistola ad D. Unde cometa tunc fllit in _ I2 g_'46' curn latitudine australi 50'.viensi apud Ga//os hora quinta matutina (id est. Cassimo_z misit. 2gr" i t 59'" Eodem die hor. fJa//eio accepi. hora 5 IO' Londini) cometarn vidit in -. Nov. hora matutina 5 42' Londz'm') cometarn vidit in -. uti a cl. hora 5 4°' Londim) _Pon#_wus cometam vidit in _ 13g_ 3o' cure latitudine australi i gr 2o'. hora IO_ Lo.ffegz'_zia _ in lat.ZIBER 2_RTIUS.8_r i6' 45" cum latitudine australi o_r 53' 7". hora quinta matutina. 4-'} Ca_zfa3r/g'i_ cometa (observante juvene quodarn) distabat a Spica m2 quasi 2gr' boreazephyrum versus. 503 t/ueus de hoc cometa in lucern edidit. Eodem die 2?ostonice distabat . (id est LoJzdz)ti hora matutina 9 44 t) corneta visus est prope -'. Eodem die 29osto_zfa" in 2Vova-_tn_/ia in latitudine 42½ graduum. cure latitudine australi I gr ooq Et R. cometa distabat a Spica intervallo quasi gradus unius. quarurn una media est triurn in recta linea in Virginis australi manu. cure latitudine australi W" 3Ot .13 g_ 3°' cum latitudine australi I_r ooq Ga//c//us autem hora matutina 5 3°' AvcTzio_zi cornetam vidit in _ t3 gr oo'. austr.tim M_em'oni (id est. Nov. differentia latitudinurn existente 4o'. existente distantia inter eosdem quasi _gr. I8 hora matutina 6 3°' _/Coma=(id est. o-'"_-'_'.23gr' CUre latitudine australi i g_-30'.zd in confinio /. Eodem die D. Et ex his observationibus inter se collatis colligo quod hora 9 44' Loudini cometa erat in _ 18g_ 50' cum latitudine australi i gr"25' circiter. Cometa autem per theoriam jam fuit in -". Eadem hora Ga//c. 5 mat. $/[olzlenarus astronomi_e professor gaduelzsis hora sexta matutina Ue_zeliis (id est. Cometa autem per theoriam jam erat in _ I8 g_ 52' 15" cum latitudine australi Ig_ 26' 54". JYoslom_ in Nova-A_zy/z'a corneta distabat a Spica N gradu uno. A_zg.8g" 30' curn latitudine australi og"3o'. 20 D. £?aycro 5I. & altera est extrema aloe J_ayero O.

Cauda cometae. in nt 3gr" circiter eadem fere eum latitudine ac prius. Sed cum cometa consentientibus Hookio & 3Ionte. Eodem die ad horam quintam matutinam Ballasozw in India Orientall. 2VoIA 21 Polll/_gglis & socii hor. eandemque circiter latitudinem habuit cum Spica Virginis.28% Ango hora quinta matutina in -.27 gr"45'. ideoque ad horam quintam matutinam Lozdi. interposito perparvo intervallo inter Cot Leonis & hanc lineam.33'. consentientibus Hookio & Mo. In linea recta erat inter Spicam & Lancem. Die 2o ex observatione 3fo2zfcJzaJ'e"latitudo ejus propemodum aequabat latitudinem Spica_ _. zi cometa erit in 111_ 3g_ 5' circiter. australi W II' circiter: & post horas 5 & 4o' (ad horam scilicet quintam matutinam Lot_ditzi) erat in -'.27 _" 5I. 6½ Hookz'_ls noster cometam vidit in nk circiter. non exacte quidem. eratque Ig_ 3°' circiter. in angulo 2_ 5 I'. Linea recta per Cor Leonis & Spicam Virginis transiens eclipticam secuit in _ 3g_ 46'. (id est ad horam noctis praecedentis i I 2o' Lo. Eodem die ad horam quintam matutinam Ballasorw cometa observebatur in nl i g_-5o'.28 v' 12' cum lat. idque in linea recta quae transit per Spicam Virginis & Cor Leonis. _/Vo72. sed a linea illa paululum deflectentem ad boream. Inter limites autem jam constitutos 2g_"26' & I g_ 3°' magnitudine mediocri latitudo erit Igr 58' circiter. ideoque jam sensibiliter major erat quam i g_-3o'.z[enaro. Monte.zaro in _ 2_.zaro nonnihil distaret ab hac linea 3 gr' 3 °' boream versus. Ig* 3o'. Eodem die Londbai hora mat.adini)capta est distantia cometze a Spica _ 7°. austr. Et si cometa locatus fuisset in hac linea in nl_ 3_' ejus latitudo fuisset 2_" 26'.27 _r 50' cum latitudine australi W I6'. id est. & consentientibus Hookio. ideoque versabatur in -". declinans all- . latitudo ejus fuit paulo minor. ideoqueeratin --23_. Cdliz_s in -'.58' cum lat.IO' 36". mat.zazlls itidem notavit quod linea a cometa per Spicam ducta hoc die & sequentibus transibat per australe latus Cordis Leonis. Bostonke autem in 2Vova-Anglia apparuit.zaro & A.504 IDE MUNZ)I S YSTBMA TiE cometa a Spica r_4_"longitudinis in orientem. dirigebatur ad Spicam nl?. cum latitudine australi W 53' 35". Per theoriam vero cometa jam erat in _ 28 gr. Ma. Eodem die in insula yama}ca cometa visus est prope principium Scorpii. 2gr"2'.22 Cometa visus est a 310nle. _o. 71-cometam observarunt in _-. 35' in orientem. 24' circiter.zlaaarus in -.26 _. i _ i6'.zle. id est.zgone perpetuo augebatur.

hora quinta matutina 2VoriburKi (id est hora 4_ Londini) D.36'. Eclipticam secuit non in oppositis cceli partibus. 25 ante ortum solis 2kfoJzte_zarus cometam observavit in nl 17_ *"circiter. Congruunt igitur h_e observationes cum theoria quatenus congruunt inter se. & hmc recta secat viam comet_e in nk 18g_. juxta Hoohium in austrum. sed in fine Virginis & principio Capricorni. & Ce[[ius & observator in _Vova Ang. & cauda _equatori fere parallela existens aliquantulum deflectebatur ab oppositione solis boream versus. ut & e_e Galletii: meliores sunt e_e qua_ per positiones comet_e ad fixas a Yfonlenaro. & magnitudine mediocri. Eodem die ad horam quintam matutinam Ba[[asorw cometa observabatur in nl_ I i g_-45'. Zimmerman cometam vidit in nk 8g_' 8'.LIBER TERTIUS. em pra_sertim qum per azimuthos & altitudines capiebantur. Nov. sine notabili errore. intervallo graduum 98 circiter . Z-Zoohz_o.22' 42_'. ex observationibus Montenari. vet. Anffolze & observatore in 2Vova A_g.[ia eandem fere magnitudinem retinuisse. Per theoriam veto cometajam erat in _ 18}_' circiter. Latitudinem Ponlhwus & Gal[etius jam decrevisse volunt. captis scilicet ejus distantiis a stellis fixis. Crassiores sunt observationes Ponthwi & Cellii. cum latitudine australi 2g_' 3I'. ideoque jam paulo major erat quam w' 58'. Trajectoria comet_e hujus bis secuit planum eclipticm. ideoque ad horam quintam matutinam Londilzi erat in nk 13g_'circiter. H_ec latitudo. ideoque declinatio illa vix fuit sensibilis. 2Vov. AnKonis & Hoohii perpetuo augebatur. ideoque cursus comet_e plurimum de- . qui toto tempore a quarto die 2Vovem_ris ad usque nonum Marlii apparuit. Per theoriam vero cometa jam erat in n/13 _. 505 quantulum a stella ista. ideoque latitudinem habuit paulo minorem quam 2g_"38'. 24 ante ortum solis cometa visus est a Monlenaro in 12_" 52'. statui potest 2gr" 18'. & congruendo probant unum & eundem fuisse cometam. ad boreale latus rect_e qu_e per Cor Leonis & Spicam Virginis ducebatur. scilicet gradus unius vel unius cum semisse. juxta Montenarum in boream. Et Ce[[izts observavit eodem tempore quod cometa erat in linea recta inter stellam lucidam in dextro remote Virginis & ]ancem australem Libr_e. & propterea non fuit rectilinea. & nonnunquam a Ponthwo & Ce[[io sunt fact_e. 23 st. Nov. uti diximus.[ia.

. per quod pergebat antequam videri cmpit. partibus duabus orbital. qu_e motui tam inaequabili per maximam coeli partem probe respondet. ut observavit )Vfontenarus. Nam circa diem vigesimum Novem&'is descripsit gradus circiter quinque singulis diebus. antequam motus iterum retardari ccepit. Et theoria. angulo apparente graduum plus triginta ab invicem declinantibus. dein motu retardato inter IVovema. non potest non esse vera. Motus ejus fuit maxime inzequabilis. Nam & mense 2Vovem$ri eursus ejus tribus saltem gradibus ab ecliptica in austrum declinabat. & postea mense Decem&'i gradibus 29 vergebat ab ecliptica in septentrionem. qua cometa tantam cmli partem motu regulari percurrat. 12. visum est annexo schemate in plano trajectori:e delineatas exhibere : ubi A/5' C denotat trajectoriam comet_e. 26 & Decema. a Leonis scilicet ultimo gradu ad principium Geminorum. spatio scilicet dierum quindecim cum semisse. DE trajectori_e axem. descripsit gradus tantum 4o . Pergebat hic cometa per signa novem. in quibus cometa tendebat in solem & redibat a sole. quaeque easdem observat leges cum theoria planetarum. . C:eterum trajectoriam quam cometa descripsit. & caudam veram G\ \ A /Ja quam singulis in locis projecit.506 D E 3IU2V23IS YSTEMA TE flectebatur a circulo maximo. postea vero motu iterum accelerato descripsit gradus fere quinque singulis diebus. & nulla alia extat theoria. pra_ter signum Leonis.D solem.F lineam nodorum. D. & cum accuratis observationibus astronomicis accurate congruit.

cum latitudine boreali 38_r' 34'. P locum . juxta terminum superiorem. 5 cauda tetigit stellam rr in pectore Andromed_ ad latus ejus dextrum.z. cauda Dec. Et hinc longa erat cauda 70 g_" circiter. solique directe opposita in Nova-Anglia cernebatur. co. 19. aqualiter distans a fi & Sc/zedir. Dec. IVov.m&e accurate complebat. Nam luce obscuriore. & desinebat prope stellas A.LIBER TI_RTIUS. nec longe ultra protendebatur. & stellam . 45 destitit.b in tabulis Bayeri. iV locum Dec. & distantiam ab utraque distantia earum ab invicem aequalem habens. & longa erat 54gr'. 29. Nov. O locum Dec. _a. Intelligenda sunt hmc de longitudine caudze clarioris. L locum Nov. II cauda surgebat ad usque caput Sagitta (2?ayero a. 5 sequcTzt.zn. Dec. cum latitudine boreali 6I gr'. 9. M locum Dec. 25. in ccelo forsan magis sereno. 12 hora 5 40' Roma_ (observante Pmztha'o) supra Cygni uropygium ad gradus IO sese extulit . I locum comets Nov. 5. Dec. ideoque desinens in q' 24_'. in ejus cingulo ad latus sinistrum : & (juxta observationes . 17 cauda gradus amplius quindecim longa Po. 19 in _[ary-land cauda visa fuit gradus 15 vel 2o longa. Nov.7"al. 25. S locum Feb. cum latitudine 47½gr'.. Observationes vero sequentes in cauda definienda adhibui. & intervallum stellarum duarum in pede boreali Andro. & terminus superior erat in K 22gr. ideoque medium ejus distabat a stella ills 2g_' 15' austrum versus. 21 eadem surgebat feread cathedram Cassi@eia. 507 G H intersectionem sphara orbis magni cum plano trajectoria. R locum Feb.z#zcea apparuit. Lata autem erat cauda his diebus gradus 3. 2 I. fl.: 5. I68o. 4 A. & protendebatur usque ad stellam 6'. I I. Q locum yah. qua_ tunc erat in _ 9gr"54'Nov. I I cauda jam ccepta non nisi semissem gradus unius longa tubo decempedali visa fuit. IO cauda (observante F/amstcdio) transibat per medium distantia inter caudam serpentis Ophiuchi & stellam 3 in Aquila australi ala.) desinens in 1_ 26 gr"43'. & /7 locum Mar. desinens in _ 4g_-. Dec.z. K locum ejusdem Nov. 12.cum latitudine boreali 42_gr"circiter. 29 cauda tangebat Scheat sitam ad sinistram.. i2 cauda transibat per medium Sagitta. atque ab hac stella ejus latus ad occasum & boream rain. Terminus igitur erat in 1_ I9-_ r'. cure latitudine 35g''. cure latitudine boreali 341_r"circiter. ideoque desinebat in b i9 g_'. 2Vov.. 4 & 6 cauda nondum apparuit. T locum AIa. Dec. 18 cauda 3og_ longa.

IO caudam oculis armatis aspexi gradus duos longam. I3 cauda lute satis sensibili terminabatur inter Mlamec!z & A_o/. Tanto autem calore . Ideoque cum distantia cometm a centro solis Decemb. calor solis apud cometam eo tempore erat ad calorem solis _estivi apud nos ut IOOOOOO ad 36. solis & planetarum. quod corpora cometarum sunt solida. Nam si nihil aliud essent quam vapores vel exhalationes terr_e. ideoque declinabat ab oppositione solis boream versus in angulo graduum decem. quem terra arida apud cometam in perihelio versantem ex radiis solaribus concipere posset. Dirigebatur autem ejus axis ad lucidam in humero orientali Aurigm accurate. . fixa ac durabilia ad instar corporum planetarum. compacta. & lute tenuissima desinebat e regione stellae .9"an. Ponthceus autem Feb. ut expertus sum: & calor ferrl candentis (si recte conjector) quasi triplo vel quadruplo major quam calor aquae ebullientis . Cum circulo per solem 8: caput cometm transeunte angulum confecit graduum 4 juxta caput cometae .c in latere PerseL Distantia termini caudae a circulo solem & cometam jungente erat 3g_ 5o'. hoc est.508 DR MUNDI S YSTEMA I'E nostms) longa erat 4ogr . ideoque calor. 25 & 26 cauda luce tenui micabat ad longitudinem graduum 6 vel 7. curva autem erat 8: convexo latere spectabat ad austrum. reciproce ut quadratum distanti_e locorum a sole. seu 28ooo ad I. cometa hicce in transitu suo per viciniam solis statim dissipari debuisset. at juxta terminum alterum inclinabatur ad circulum illum in angulo IO vel I I graduum & chorda caudae cum circulo illo continebat angulum graduum otto. & inclinatio chorda_ caudm ad circulum illum 8} g_. lute tenuissima & aegerrime sensibili attingebat longitudinem graduum duodecim & paulo ultra. Denique Feb. Feb. quasi 2oo0 vicibus major quam calor ferri candentis. Sed calor aquae ebullientis est quasi triplo major quam calor quem terra arida concipit ad mstivum solem. Est enim calor solis ut radiorum densitas. & nocte una & altera sequente ubi ccelum valde serenum erat. 8 ubi in perihelio versabatur esset ad distantiam terra_ a centro solis ut 6 ad Iooo circiter. Nam lux praedicta tenuior per vitra non apparuit. aWan. Orbem jam descriptum spectanti & reliqua comet_e hujus ph_enomena in animo revolventi haud difficulter constabit. 2 5 & deinceps cometa sine cauda apparuit. 7 se caudam ad longitudinem graduum 12 vidisse scribit.

vel denique nubem esse seu vaporem a capite cometm jugiter surgentem & abeuntem in partes a sole aversas. in a_re clariore tenuius est & aegrius sentitur : in ccelis autem sine materia reflectente nullum esse potest. Opinio prima eorum est qui nondttm imbuti sunt scientia rerum opticarum. Ideoque globus ferri candentis huic terr_e _equalis. caudam emittebat longe majorem & splendidiorem quam antea mense Arovembri. diebus totidem & idcirco annis 50000. Nam globus ferri candentis digitum unum latus calorem suum omnem spatio hor_e unius in a_re consistens vix amitteret. eas vel jubar esse solis per translucida cometarum capita propagatum. Globus autem major calorem diutius conservaret in ratione diametri. ubi perihelium nondum attigerat. pedes plus minus 46000000 latus. vix refrigesceret. Conducit igitur calefactio cometze ad magnitudinem cau&e. Porro notandum est quod cometa mense Decembri. Nam visio non fit nisi per radios qui in oculos impingunt. propterea quod superficies (ad cujus mensuram per contactum a_ris ambientis refrigeratur) in illa ratione minor est pro quantitate materi_e sua_ calidm inclus_e. Caeterum de cometarum caudis triplex est opinio. id est. 509 vapores & exhalationes omnisque materia volatilis statlm consumi ac dissipari debuissent. nisi quatenus lux reflectitur e pulverum & fumorum particulis per aerem semper volitantibus: ideoque in aere fumis crassioribus infecto splendidius est & sensum fortius ferit. Et inde colligere videor quod cauda nihil aliud sit quam vapor longe tenuissimus.LIBER T£RTIUS. Nam jubar solis in cubiculo tenebroso non cernitur. Suspicor tamen quod duratio caloris. ubi ad solem modo incaluerat. Lux non cernitur quatenus in jubare est. ne " . ob causas latentes. Et universaliter caud_e omnes maximae & fulgentissimae e cometis oriuntur statim post transitum eorum per regionem solis. augeatur in minore ratione quam ea diametri: & optarim rationem veram per experimenta investigari. Cometa igitur in perihelio suo calorem immensum ad solem concepit. quem caput seu nucleus cometae per calorem suum emittit. vel oriri ex refractione lucis in progressu ipsius a capite cometm in terram. Requiritur igitur materia aliqua reflectens in regione cau&e. & calorem ilium diutissime conservare potest. sed quatenus inde reflectitur ad oculos nostros.

A_ris & ascendentium vaporum tremore fit. Opinio secunda multis premitur diffieultatibus. Nam quod dicitur fixas ab -/_'ooy_pz'z'zc 3omatas nonnunquam visas fuisse. quo tempore caput luce sua vix a_quabat stellas secundze magnitudinis. & pro figura ccelorum deflecteretur de solis oppositione. Fixarum quoque radiatio & scintillatio ad refractiones turn oculorum tum afiris tremuli referend_e sunt: quippe qu_e admotis oculo telescopiis evanescunt.%18_r 26'.m. quoniam rarissime contingit. in posteriore autem cesset: & cessatio in posteriore casu demonstrat regularem transmissionem lucis per ccelos sine omni refractione sensibili. ubi capitum lux tenuis est & valde obtusa. 50. Et co- . 60 vel 70 longitudinis & ultra: postea . Sic enim cometa anni i68o. de latiore autem vitri objectivi apertura neutiquam. Porro si cauda oriretur ex refractione materize ccelestis. Atqui cometa anni i68o Decemb. Lo_zctz)zi versabatur in _< 8_" 4_'. 27 & 28 caput apparebat ut stella septim_e tantum magnitudinis. 28 hora 8} p. id. 6'.Talz. nec tamen caudze cernuntur. Inde est quod scintillatio in priori casu generetur. & propterea caudas fixarum non cerni: sciendum est quod lux fixarum plus centum vicibus augeri potest mediantibus telescopiis. deberet deflexio illa in iisdem cceli regionibus in eandem semper partem fieri. caudam emittebat splendore notabili usque ad gradus 40. quia tunc radii secundarii non habent saris virium ad oculos movendos. caudam gradus duos longam per telescopium contemplatus sum. porrigebatur ad gradum usque duodecimum vel paulo ultra : ut supra dictum est. caudze vero null_e: cometze autem s_epe caudatissimi sunt. quze cerni vix posset. sole existente in 1. Nequis contendat quod caud_e non soleant videri in cometis. ascribendum est nubium refractioni fortuita_. cure latitudine boreali 28_. cum eorum lux non est saris fortis. 9 & Io ubi caput nudis oculis videri desierat. mense Dccc_zbri. Caud_e nunquam variegantur coloribus : qui tamen refractionum solent esse comites inseparabiles. Sed& Feb. cauda veto luce quidem pertenui sed saris sensibiJi longa erat 6 vel 7 gradus. & luce obscurissima.51o z)E M UNDI S YS TE_A TE ccelum totum luce solis illustratum uniformiter splendeat. Planetarum quoque lux copiosior est. ut radii facile de angusto pupill_e spatio per vices detorqueantur. Lux fixarum & planetarum distincte ad nos transmissa demonstrat medium cceleste nulla vi refractiva pollere.

digrediente autem spectatore de his planis. sed a capite suppeditante materiam oriuntur. Utroque in casu terra versabatur in eodem loco. 51 1 meta anni i577 Dec. Quod spectatori in his planis constituto apparent in partibus a sole directe aversis . Caudas autem a eapitibus oriri & in regiones a sole aversas aseendere confirmatur ex legibus quas observant. quas capita in orbibus illis progredientia relinquunt. & luce vegetiore micant. Quod curvatura major est ubi major est deviatio. deviantes autem incurvantur. non autem a regione cceli in qua caput conspicitur . Pra_terea quod cauda_ non deviantes apparent rect_e. Ut quod in planis orbium cometarum per solem transeuntibus jacentes deviant ab oppositione solis in eas semper partes. ut & ubi caput comet_e ad solem propius aceedit. sint ad latera convexa paulo splendidiores & limite minus indistincto terminatze quam ad concava. vel oblique si corpus moveatur in latus : ita in cceIis. in posteriore vero (ex observationibus Tychonis) declinatio erat graduum 2i in austrum. & cometa apparebat in eadem cceli parte: in priori tamen casu cauda cometze (ex meis & aliorum observationibus) declinabat angulo graduum 4½ ab oppositione solis aquilonem versus. fumi & vapores ascendere debent a sole (uti jam dictum est) & superiora . & indies apparet major. quzeque in recta sunt linea a sole per caput cometze in infinitum ducta. 29 versabatur in )_ 8_ 4I' cum latitudine boreali 28_" 40' sole etiam existente in v_ I8 gr"26' circiter. atque ideo quod cauda convexo sui latere partes respicit a quibus fit deviatio. Et quod caud_e quze prolixiores sunt & latiores. ubi corpora gravitant in solem. Quod deviationis angulus minor est juxta caput cometze. deviatio paulatim sentitur. & magis sensibilis ubi cauda czeteris paribus longior est :nam in brevioribus curvatura _egre animadvertitur. & propterea non fiunt per refractionem ccelorum. Igitur repudiata ccelorum refractione superest ut phzenomena caudarum ex materia aliqua lucem reflectente deriventur. idque vel perpendiculariter si corpus quiescat. major juxta caud_e extremitatem alteram. Quod deviatio c_eteris paribus minor est ubi cauda obliquior est ad orbem comet_e. Pendent igitur ph_enomena caudze a motu capitis. pra_sertim si spectetur deviationis angulus juxta caput cometae. Etenim ut in a_re nostro fumus corporis ctijusvis igniti petit superiora.LIBER TERT1US.

xxII lib. vel forte a partibus vi_e lacte_e.N.D2_M U. quodque gravitas sit reciproce ut quadratum distanti_e locorum a centro terr_e) computationem per corol. qui spatiis tam immensis implendis sufficiant. vel oblique. si ascendatur a superficie terr_e ad altitudinem semidiametri unius terrestris. & limite minus indistincto terminabitur. & propterea si columnze totius a_re_e pars inferior pedum 85o altitudinis dematur. inveni quod a_r. quas nonnulli quandoque describunt. si corpus progrediendo loca semper deserit a quibus superiores vaporis partes ascenderant. Vapores autem. impleret omnes planetarum regiones usque ad sphzera_n saturni & longe ultra. intelligetur ex raritate a_ris nostri. hic nihil adjicio.: MA T£ vel recta petere. Proinde cure a_r adhuc altior in immensum rarescat. ideoque a_ris columna cylindrica pedes 85o alta ejusdem est ponderis cum aquae columna pedali latitudinis ejusdem. ex cometarum atmosphzeris oriri posse. II ineundo. ea cure raritate quam haberet in altitudine semidiametri unius terrestris. Et obliquitas ista minor erit ubi ascensus vaporis velocior est: nimirum in vicinia solis & juxta corpus fumans. Inde vero (per regulam multis experimentis confirmatam. Ideoque globus a_ris nostri digitum unum latus. ascendendo ab illius centro. quod compressio a6ris sit ut pondus atmosphcerze incumbentis. Ex obliquitatis autem diversitate incurvabitur vaporis columna : & quia vapor in column_e latere pr_ecedente paulo recentior est. lucemque propterea copiosius reflectet. pars reliqua superior _equabit pondere suo columnam aquae altam pedes 32. quam spatii omnis infra orbem saturni ad globum diametro digiti unius descriptum. Nam a_r juxta superficiem terr_e spatium occupat-quasi 85o partibus majus quam aqua ejusdem ponderis. ideo etiam is ibidem aliquanto densior erit. De caudarum agitationibus subitaneis & incertis. ac tanquam earum partes spectari. Columna autem a_ris ad summitatem atmosph_erze assurgens _equat pondere suo columnam aquae pedes 33 altam circiter. & coma seu atmosph_era comet_e.DI S YS TI. prop. propterea quod vel a mutationibus a_ris nostri & motibus nubium caudas aliqua ex parte obscurantium oriantur. si corpus fumans quiescit.5I 2 . quasi decuplo altior sit . rarior sit quam apud nos in ratione longe majori. qu_e cure caudis pr_etereuntibus confundi possint. deque earum figuris irregularibus.

quam a_ris nostri in tenebroso cubiculo latitudine digifi unius duorumve lucern solis in jubare reflectentis. 25. ideoque ascensu suo toto dies plus 45 consumpserat. qui primus ascendit . At cauda ilia omnis quze Dec. & postea cum motu per gravitatem suam semper retardato ascendere pergebat. ut recta illa. quo tempore caput erat in loco intersectionis. debebit cauda esse quam rarissima.LIBER TERTIUS. & vapor. Unde verior erit problematis solutio. 1I. qui a tempore perihelii eomet_e elapsi fuerant. & notando locum ubi recta illa trajectoriam secat. luce pariter solari illustratam. IO apparuit ascenderat spatio dierum illorum duorum. 5 13 quam superficies nuclei. non prius evanuit quam ob nimiam suam tam a sole illustrante quam ab ocu!is nostris distantiam videri desiit.Tan. quem ante ascensum suum habebat. Nam vapor in termino caudze. perexiguam tamen quantitatem a_ris & vaporum ad omnia illa caudarum phmnomena abunde sufficere. Vapor igitur sub initio in vicinia solis celerrime ascendebar. 2 K . Atmosph_era terrestris luce solis splendens crassitudine sua paueorum milliarium & astra omnia & ipsam lunam obscurat & extinguit penitus : per immensam vero caudarum crassitudinem. Neque major esse solet caudarum plurimarum splendor. astra minima sine claritatis detrimento translucere noscuntur. Hoc pacto inveni quod vapor. qui a tempore perihelii ascenderat. magnamque corporum gravitationem solem versus. parallela sit longitudini caud_e. fieri possit ut a_r in spatiis ccelestibus inque cometarum caudis non adeo rarescat. si recta ascendat a sole. ascendere c_pit a capite. quamdiu apparuit. deinde cauda adhuc altius ascendat.& terminum caud_e composuit. vel potius (ob motum curvilineum cometze) ut eadem a linea caud_e divergat. Quo temporis spatio vapor a capite ad terminum caudze ascendit. qui erat in termino caud_e . ex hac computatione perspicuum est. quze orbem seeat. cognosci fete potest ducendo rectam a termino caudze ad solem. Et quamvis ob longe crassiorem cometarum atmosphmram. ascendere coeperat a capite ante Dec. ex vapore fere omni constabat. At vapor non recta ascendit a sole. sed motum cometze. & gmvitationem particularum a_ris & vaporum in se mutuo. & ascendendo augebat longitudinem caudal: cauda autem. retinendo & cure motu ascensus sui eundem componendo ascendit oblique. Nam & caudarum insignis raritas colligitur ex astris per eas trans|ucentibus.

qum tunc nascuntur. quae permeant. suspicor ascensum ilium ex rarefactione materiae caudarum potius oriri. & caudas quam longissimas mox emittunt. sed etiam rarissimi caudarum vapores motus suos velocissimos liberrime peragunt ac diutissime conservant. ubi orbes curviores sunt. ascendet & secure rapiet particulas reflectentes ex quibus cauda componitur : Ad ascensum vaporum conducit etiam. & ob diminutam ea raritate gravitatem suam specificam. non obstante quod substantia_ crassae impeditissimis in regionibus nostris a radiis solis sensibiliter propelli nequeant. Ilia calore sibi communicato rarefiet. . Ascensum caudarum ex atmosphmris capitum & progressum in partes a sole aversas Ke_lerus ascribit actioni radiorum lucis materiam caud_e secure rapientium. Nam caudal. & fumum implicatum rapit secure. & cometae intra densiorem & ea ratione graviorem soils atmosphaeram consistunt. Ascendit fumus in camino impulsu a_ris cui innatat. per coelos una cum capitibus moveri pergunt. & materiam caudarum levitare. Cum autem gravitas corporum terrestrium sit ut materia in corporibus. qu_e. qu_e breves sunt. perque levitatem suam a sole ascendere. quod hi gyrantur circa solem & ea actione conantur a sole recedere.514 1)E I_UiVDI £YSTEI_A TE Unde efiam cauda_ cometarum aliorum. parficipando motum illum capitum quem habuere sub initio. sed sunt permanentes vaporum & exhalationum columme. nisi in reflexione & refractione. Et hinc rursus colligitur spatia cc_lestia vi resistendi destitui. utpote in quibus non solum solida planetarum & cometarum corpora./k_r ille per calorem rarefactus ascendit ob diminutam suam gravitatem specificam. a capitibus lentissimo multorum dierum motu propagat_e. too- . qua prius tendebat in solem. Ha_ sunt causae ascensus caudarum in vicinia solis. conservando motum suum & interea versus solem gravitando. Quidni cauda cometae ad eundem modum ascenderit a sole ? Nam radii solares non agitant media. ideoque servata quantitate materi_e intendi & remitti nequeat. at solis atmosphaera & materia ccelorum vel plane quiescit. Et auram longe tenuissimam in spafiis liberrimis actioni radiorum cedere non est a ratione prorsus alienum. non aseendunt motu celeri & perpetuo a capitibus & mox evanescunt. vel motu solo quem a solis rotatione acceperit