You are on page 1of 7

Guia aplicaci ITC-18-Reglament de Pirotcnia i cartutxeria PREGUNTES MS FREQENTS

P1.- Quines festivitats estan afectades per la nova normativa (ITC-18)? R1. Les manifestacions festives amb participaci ciutadana reconegudes per l'article 5 de l'annex I del Decret 19/2011 del Consell de la Generalitat Valenciana: CORD, CORREFOC, PASSEJ I DESPERT.

P2.- Quin requisit s imprescindible per a acollir-se a la nova normativa ITC-18? R2. Per a poder aplicar la ITC-18 del RD 563/2010 s imprescindible utilitzar artificis pirotcnics sense marcat CE per a celebrar la manifestaci festiva. Estos artificis fabricats expressament sense marcat CE (trons de bac, trons de metxa, coets borratxos, carretilles, fonts,...) no estan a la venda al pblic als establiments de venda autoritzats i caldr encomanar-los a un fabricant amb autoritzaci especfica mitjanant el Responsable de Grup de la falla, associaci, colla, clavaria, penya o agrupaci.

P3.- Quina documentaci necessite presentar per a que m'autoritzen la meua festivitat? R3. Per a sollicitar autoritzaci de celebraci de la manifestaci festiva cal presentar amb la suficient antellaci a l'Ajuntament els 9 documents indicats al punt 2 de la ITC-18, entre els quals es troba la justificaci de la formaci CRE de tots els membres del grup o grups participants. A ms, s'haur d'aportar la cpia de la Resoluci de la DGPEM del Ministeri per la qual s'autoritza al taller de fabricaci al que s'ha fet la comanda d'artificis a fabricar eixos coets sense marcat CE.

P4.-Podem celebrar una despert utilitzant trons de metxa amb marcat CE comprats a un establiment de venda autoritzat? R4. Tericament seria possible, ja que es consideraria un s collectiu de pirotcnia recreativa amb marcat CE i no hi ha establit procediment administratiu d'autoritzaci. En la prctica, ser molt complicat complir les instruccions d's del fabricant (no subjectar amb les mans, dipositar al terra, encendre i allunyar-se una distncia mnima de 15 metres). L'incompliment d'estes instruccions vulnera l'article 141 del RAPC i pot suposar una sanci de 300 euros per a cada infractor, segons l'article 195.9 del Reglament de Pirotcnia i Cartutxeria, a ms de les reclamacions derivades per celebracions no autoritzades i sense organitzador definit. P5.- En la Falla fem una despert infantil, on participen tots els xiquets de la comissi infantil. Qu s necessari per a fer el curs de CRE per als fallers majors i infantils de la Falla?

R5. s necessari que la Falla tinga almenys una persona associada amb l'acreditaci de Responsable de Grup CRE. Per a formar als components d'una Falla existixen dos possibilitats: - Que eixa Falla establisca Conveni a la Generalitat i la formaci als que volen ser CRE la impartisquen els Responsables de Grup de la Falla - Que li demanen a qualsevol entitat formadora amb Conveni (CRE-VALENCIA, FVAAC, FDDPV, AIDICO, Ajuntament de Paterna, Ajuntament d'Alaqus, etc.) que li forme als que volen ser CRE. Amb els menuts ( a partir de 8 anys), seria el mateix procediment per en una sessi especfica i amb una metodologia de formaci adequada a l'edat. Als cursos que organitzem nosaltres, demanem que estiguen presents els pares.

P6.- Tots els membres d'una Falla X deuen ser CRE en la modalitat de despert? R6. No necessriament. Sols deuen superar la formaci aquells membres que vagen a participar de forma activa en una despert, s a dir, utilitzant artificis pirotcnics sense marcat CE. Els membres que superen la formaci CRE junt als seus Responsables de Grup vinculats formaran el Grup CRE de la Falla X, que es registrar a la base de dades creada a l'efecte per la Generalitat a la plataforma tecnolgica de la Conselleria de Governaci www.gov.gva.es P7.- Quina caducitat t l'acreditaci de CRE? R7. Cal distingir dos casos. Per als majors d'edat l'acreditaci s indefinida, s a dir no caduca. Els menors d'edat deuran adaptar l'acreditaci quan superen la majoria d'edat. En qualsevol cas, l'acreditaci es por perdre per actuacions negligents o incompliments especificats a l'Orde 1/2012.

P8.- Els CRE formats en una associaci determinada, poden participar en les manifestacions festives organitzades per altres agrupacions o altres poblacions? R8. S, sempre que l'organitzador permeta la participaci de membres d'altres associacions i que indique en la sollicitud d'autoritzaci els Grups de CRE participants.

P9.- Quina s la funci principal del Responsable de Grup en una manifestaci festiva? R9.- La ITC-18 asigna al Responsable de Grup la funci de fer la comanda d'artificis sense marcat CE al fabricant. Com que els artificis sense marcat CE no estaran a la venda al pblic als establiments habituals, sols un Responsable de Grup CRE vinculat a l'Associaci podr fer la comanda d'artificis per a eixa associaci o grup de CRE. P10.- L'acreditaci de CRE o de Responsable de Grup CRE ens permet realitzar una crem de Falla o fer un castell menut? R10. No, en cap cas. Estes acreditacions sols ens permeten utilitzar artificis sense marcat CE durant la celebraci de les manifestacions festives indicades a R1 (cord, passej,

correfoc i despert). Els artificis utilitzats seran "equivalents" a les Categories 1, 2 i 3, per mai a la Categoria 4, reservada exclusivament als professionals pirotcnics. En cas que en una crem de Falla o un castell menut s'utilitzaren menys de 10 kg de matria reglamentada d'artificis de les Categories 1, 2 o 3 amb marcat CE, qualsevol ciutad podria realitzar-ho, per sempre complint les instruccions d's i les distncies de seguretat exigides pel fabricant a l'etiquetatge dels productes, segons s'indica a l'article 141 del Reglament d'articles pirotcnics i cartutxeria.

P11.- Un responsable de grup CRE pot participar en una manifestaci festiva o cal que torne a realitzar la formaci de CRE? R11.- Segons s'indica a la Disposici Addicional segona de l'Orde 1/2012, els responsables de grup de consumidors reconeguts com a experts degudament acreditats per l'Administraci (en este cas, la Delegaci del Govern de la Comunitat Valenciana) que s'incorporen al registre de Grups creat per la Generalitat, tindran la consideraci de CRE en les modalitats que abaste el seu certificat. Per tant, per a poder participar com a CRE en una modalitat cal que tinguen l'acreditaci RGCRE en eixa modalitat i que consten al Registre de la Generalitat. Cal recordar que la validesa de les acreditacions de RGCRE s de 5 anys a partir de la data d'expedici.

P12.- Un pare (o mare) que no estiga acreditat com a CRE pot acompanyar els seu fill amb acreditaci CRE com a menor en una despert? R12. S, sempre que l'organitzador de l'acte permeta la participaci passiva, s a dir que poden haver acompanyants per no poden utilitzar artificis, ja que sn sense marcat CE i sols poden utilitzar-los els CRE, siguen majors o menors, cadasc acorde a la categoria equivalent establida. En qualsevol cas, es requerir presentar a l'Ajuntament en la sollicitud d'autoritzaci, el perms per escrit dels pares o tutors legals per a que puga participar de forma activa a la manifestaci festiva.

P13.- A qui podem dirigir-nos per a que forme com a CRE als membres de la nostra falla, penya, associaci, clavaria o colla en alguna de les 4 modalidats de manifestaci festiva? R13. A alguna de les 11 entitats amb conveni de formaci amb la Generalitat Valenciana que hi ha actualment, que sn: - Ajuntament de Paterna - Ajuntament de Montesa - Ajuntament d'Alaquas - Ajuntament d'Alfafar - Ajuntament de la Pobla de Vallbona - AIDICO

- FVAAC - FDDPV - D&R Consejeros-Formadores S.L. - Junta Central Fallera de Valencia - Colla de Recuperacions Extraordinries de Valncia - Ajuntament d'Aldaia - Ajuntament de Turis - ARMIDAM - Amics de la Passej de Quart - Associaci Cultural de Dimonis Rafolins

P14.- Com podem inscriure a la nostra associaci, agrupaci, falla, penya, colla o clavaria al Registre de Grups CRE de la Generalitat Valenciana? R14. En primer lloc, algun membre de l'associaci deu participar i superar el curs de Formaci de Responsable de Grup CRE i obtenir l'acreditaci que li expedir la Delegaci del Govern de la Comunitat Valenciana en les modalitats superades i vinculat a l'associaci a la que pertany. En segon lloc, cal que algun dels Responsables de Grup de l'associaci obtinga un Certificat Digital de l'ACCV i l'installe a un ordinador. Els Certificats Digitals es generen a partir d'un codi d'activaci que ha de demanar i recollir la persona interessada en qualsevol Punt de Registre d'Usuari de la Comunitat Valenciana (Podeu consultar el ms proper a la vostra poblaci i la seua ubicaci i horari en http://www.accv.es/ciudadanos/puntos-de-registro-de-usuario/ ) El Codi d'activaci s'ha d'utilitzar abans de 15 dies per a que no caduque. Vos recomanem generar el Certificat Digital en fitxer i no directament sobre el navegador. ( https://genera.accv.es/apsc/frontal/enroll.html?action=irPaginaJNLP ) Executar el programa enroll i assignar un PIN de 6 caracters que heu de recordar.Aix podreu utilitzar-lo facilment en altres equips o guardar-lo per si algun dia teniu problemes amb l'ordinador. Comprovar que el Certificat est correctament installat en l'Explorer en Herramientas-Opciones de Internet-Contenido- Certificados-Personal. En tercer lloc cal installar els Certificats de l'ACCV de la Generalitat Valenciana com a Entitat de Confiana ( vore manual de registre de certificats de l'ACCV ) A continuaci, procedirem a configurar el nostre equip per a la correcta instal.laci del programa CAPICOM en funci de la versi de l'Internet Explorer (vore Manual CAPICOM Explorer 6 i 7) (vore Manual CAPICOM Explorer 8 i 9). s important no utilitzar altres navegadors i utilitzar la versi de 32 bits amb permisos d'Administrador) Per acabar, accedirem a la web de la Conselleria de Governaci per a Consumidors Reconeguts com a Experts http://www.gov.gva.es/lrportal/ca/web/orgconselleria-de-

gobernacion/formacioncre i anirem a CRE http://formacioncre.gov.gva.es/formacioncre/ .

la

Plataforma

Formaci

Si hem seguit correctament les indicacions ens apareixer un missatge en Angls per a confirmar la identitat i al polsar "Yes" ja podem accedir a Grupos CRE i crear el registre de la nostra Associaci indicant totes les dades que ens demanen (Nom de l'Associaci, CIF, direcci i poblaci). Si ens apareix una finestra indicant que no tenim installat el CAPICOM s que no hem fet alguna cosa b i caldr repetir el procs a partir del pas tercer.

P15.- Quins artificis poden fabricar-se sense marcat CE per a la seua utilitzaci pels CRE? R15. L'acreditaci CRE habilita per a utilitzar els artificis sense marcat CE per a poder mantindre l'essncia i la tradici en les manifestacions festives reconegudes, de forma legal. Estos artificis es fabricaran amb una autoritzaci especial, b siga perqu la seua fabricaci estiga prohibida (cas del tro de bac, per contindre clorats), b siga perqu no complix amb els requisits essencials de seguretat de la Directiva Europea 2007/23/CE (coets borratxos, carretilles i femelletes, amb moviment errtic i trajectria indefinida) o b siga perqu el seu s tradicional a la manifestaci festiva es faria incomplint les prescripcions de seguretat de la Directiva Europea 2007/23/CE en all relatiu a distncies i manera d'utilitzaci (trons de metxa subjectats amb les mans, fonts o carretilles amb tenalla prop del cos o bestiari amb pirotcnia carregat a l'esquena).

P16.- Des de quan s d'aplicaci la ITC-18 i quin termini d'adaptaci t? R16. La ITC-18 del RD 563/2010, de 7 de maig, entr en vigor el 11 de novembre de 2011 (18 mesos desprs de l'entrada en vigor del Reial Decret) i estava establit un termini d'adaptaci que expir el 30-09-12, al publicar-se el RD 1335/2012 que modifica el Reglament d'articles pirotcnics i cartutxeria.

P17.- Quins fabricants han sollicitat ja al Ministeri d'Indstria, Energia i Turisme autoritzaci per a fabricaci d'artificis sense marcat CE per a ser utilitzats en les manifestacions festives acollides a la ITC-18? R17. Fins ara estos sn els dipsits de productes acabats de fabricants autoritzats que sabem que han obtingut autoritzaci: - Trons de bac (fabricats expresssament sense marcat CE): Pirotecnia de Altura S.L. Tel. 964147026 (Arantxa) - Trons de Metxa (fabricats expressament sense marcat CE): Pirotecnia M Angustias Prez. Tel. 606 437 506 (Manolo) Pirotecnia Hermanos Borred S.L. Tel. 96 280 03 05

Coets Borratxos, Carretilles o Fonts (fabricats expressament sense marcat CE): Pirotecnia M Angustias Prez. Focs d'artifici Europl S.L. Pirotcnia Rausell S.L. Tel. 606 437 506 (Manolo) Tel. 96 213 51 10 Tel. 96 169 82 19

La tramitaci amb el Ministeri i amb l'ajuntament es pot allargar fins a 6 mesos, per la qual cosa es recomana iniciar els trmits amb el fabricant i amb l'ajuntament amb la suficient antel.laci per a obtindre a temps l'autoritzaci administrativa per a la realitzaci de la manifestaci festiva.

P18.- Quina documentaci i quins impresos ha d'enviar l'Ajuntament a la Delegaci del Govern? R18. L'Ajuntament on es realitze una manifestaci festiva acollida a la ITC-18 ha de presentar a la Delegaci del Govern un tipus de documentaci o altre en funci de la matria reglamentada que estiga previst utilitzar a la manifestaci festiva. Esta documentaci queda indicada en la Circular de la Delegaci del Govern sobre l'aplicaci de la ITC-18 redactada en febrer de 2013.

En juliol de 2013 i degut a la confusi generalitzada en el procediment administratiu i en la documentaci a presentar, la Delegaci del Govern de la CV envia una altra Circular sobre l'mbit d'aplicaci de la ITC-18 Com a novetats, cal destacar que les autoritzacions administratives per a s de ms de 50 kg de Matria Reglamentadaen Manifestacions Festives ITC-18 requerixen el pagament d'una taxa per emisi d'autoritzaci expressa que deu abonar prviament l'organitzador de l'acte i que pot confeccionar mitjanant l'enlla: https://sede.mpt.gob.es/tasasPDF/prepareTasa?idModelo=790&idTasa=054&idProvincia= 46 Seleccionar Base W i indicar nmero d'envasos o dotzenes de coets.

P19.- Quin s el procediment que cal seguir per a aconseguir amb antelaci l'autoritzaci per a la celebraci d'una manifestaci festiva acollida a la ITC-18? R19.- El procediment s el segent: 1r PAS: El Responsable de Grup de l'agrupaci interessada demanar al fabricant els artificis sense marcat CE que necessitaran els grups CRE participants en la manifestaci festiva. El fabricant sollicitar al Ministeri d'Indstria, Energia i Turisme una autoritzaci especial de fabricaci sense marcat CE indicant el dia i la localitat en la que se celebrar l'acte. - Perode legal del Ministeri per a resoldre: 3 mesos.

2n PAS: Una vegada obtinguda l'autoritzaci de fabricaci del Ministeri, l'organitzador presentar a l'Ajuntament una sollicitud d'autoritzaci per a l'acte, aportant els 9 documents que s'indiquen a la ITC-18 del R.D. 563/2010, modificat per R.D. 1335/2012. Si l'organitzador s l'Ajuntament de la localitat, caldr que el grup CRE participant li aporte la documentaci acreditativa de la formaci de CRE i RGCRE, aix com les quantitats i caracterstiques dels artificis a utilitzar. - Perode legal de l'Ajuntament per a resoldre: 3 mesos 3r PAS: L'Ajuntament presentar a la Delegaci del Govern (Autoritzacions Administratives) una sollicitud d'autoritzaci d's dels artificis sense marcat CE (si s'utilitzen ms de 50 kg de Matria Reglamentada) o una Comunicaci d's dels artificis sense marcat CE (si s'utilitzen menys de 50 kg de Matria Reglamentada) per a cada manifestaci festiva que se celebre, utilitzant els impresos normalitzats enviats per la Circular de la Delegaci del Govern als Ajuntaments i enviant-los com a mnim amb 10 dies d'antelaci. - Perode legal de la Delegaci del Govern per a resoldre: 3 mesos 4t PAS: L'Ajuntament autoritzar l'acte en que s'utilitzen els artificis sense marcat CE i li ho comunicar a l'organitzador. En cas d'utilitzaci de ms de 50 kg de Matria Reglamentada, l'Ajuntament no podr autoritzar l'acte fins que no dispose de l'autoritzaci expressa de la Delegaci del Govern tramitada al pas 3.

s a dir, que el procediment pot allargar-se fins a 9 mesos en el pitjor dels casos