1 / TASK 08 – DALIJA AĆIN – 2013.

TASK 08 / DALIJA AĆIN

TASK 08

01 Prepoznaj i preispitaj motiv > prepoznaj racionalno porijeklo motiva - profesionalne prakse > prepoznaj iracionalno porijeklo motiva – nesvjesno, emocionalno, intuicija > ispitaj i artikuliraj relaciju racionalnog i iracionalnog motiva > njeguj nadalje relaciju racionalnog i iracionalnog 02 Postavi izazov > artikuliraj temu > izaberi nove elemente unutar formata/medija koji ti je poznat ili izaberi format/medij koji ti je nepoznat > sagledaj i artikuliraj upotrebu elemenata izabranog medija/formata (prostor, izvedbeni prostor, publika…) > ispitaj i artikuliraj relaciju između teme/sadržaja i formata/ medija > riskiraj > izaberi nepoznato i neizvjesno 03 Izaberi i uvedi suradnike > ispitaj i utvrdi motivacije suradnika > preispitaj mogućnost novih postavki u radu sa suradnicima > postavi preciznu konstelaciju u radu sa suradnicima > preispitaj ponovo sve aspekte koncepta zajedno sa suradnicima > pomiči granice 04 Postavi polazne metode rada > analiziraj metode sa suradnicima > sagledaj fiksne i fleksibilne aspekte metoda > ustanovi parametre, jezik, estetiku > artikuliraj i odnose svih elemenata > započni rad na materijalima > ne zaboravi inicijalnu relaciju racionalnog i iracionalnog 05 Sagledaj i analiziraj nastale materijale > preispitaj unakrsne odnose motiva, izazova, teme, formata/medija, suradnje, metodologija rada, parametara, jezika, estetike, svega > dodaj, oduzimaj, mijenjaj, usuglašavaj, senzibiliziraj > nastavi rad 06 Radi > učvršćuj materijale > konstantno revidiraj korespondiraju li materijali sa svim postavljenim parametrima koncepta > otvori probe za osobe čije mišljenje ti može biti od značaja 07 Radi > uživaj u radu > finaliziraj > podijeli rad sa drugima > nastavi rad Ili 1. Budite intuitivni. Znajte zašto. 2. Iznenadite sebe. 3. Odaberite nepoznato. Riskirajte. Uživajte.

2 / TASK 08 – DALIJA AĆIN – 2013.

4. Nemojte uzeti ništa zdravo za gotovo. 5. Preispitajte sve. Ostanite otvoreni. 6. Krenite široko. Sužavajte korak po korak. 7. Pronađite radost. Zabavite se. Podijelite to.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful