PD

H F-XC A N GE

PD

H F-XC A N GE

O W !

N

Lampiran : Nomor : Un.3.2/PP.00/273/2009 w .c .d o Hal : Permohonan CPNS/CAKIM ck c u-tr a
y bu to k lic C
m
o

C

lic

k

to

bu

y

N
w
.d o

O W !
c u-tr a c k
.c

PERMOHONAN CPNS/CAKIM DATA ALUMNI FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG BERDASARKAN PERINGKAT 1 SAMPAI 20 SESUAI SK YUDISIUM DEKAN YUDISIUM 2004/2005 NO NAMA TAHUN MASUK LULUS 1999 2004 1999 2004 IPK 3,62 3,51 PILIHAN CAKIM CPNS

1 Ahmad Dimyati Rohmatullah, S.H.I 2 Heru Santoso, S.H.I.

SEMESTER GENAP TAHUN KADEMIK 2005/2006 NO NAMA TAHUN MASUK LULUS 2002 2006 2002 2006 IPK 3,83 3,74 PILIHAN CAKIM CAKIM

1 Abdul Kadir, S.H.I. 2 Tutik Zuliatin, S.H.I.

SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2006/2007 NO NAMA TAHUN MASUK LULUS 2002 2007 IPK 3,89 PILIHAN CAKIM

1 Risma Nur Arifah, S.H.I.

SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2006/2007 NO NAMA TAHUN MASUK LULUS 2003 2007 2003 2007 IPK 3,71 3,67 PILIHAN CPNS CAKIM

1 M. Agus Rahmatullah, S.H.I. 2 Iis Inayatul Afiyah, S.H.I.

SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2007/2008 NO NAMA TAHUN MASUK LULUS 2003 2008 2003 2008 2003 2008 IPK 3,77 3,48 3,22 PILIHAN CPNS CPNS CPNS

1 Dwi Agus Ficaksono, S.H.I. 2 Arif Hidayatullah, S.H.I. 3 Siti Mukaromah, S.H.I.

SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2008/2009 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 NAMA Juwartin, S.H.I. Humaidi, S.H.I. Umi Chamidah, S.H.I. A. Harris Alphaniar, S.H.I. Siti Aisyah, S.H.I. Indah Purwantini, S.H.I. Sari Pusvita, S.H.I. Nurul Laila, S.H.I. TAHUN MASUK LULUS 2004 2008 2004 2008 2004 2008 2004 2008 2004 2008 2004 2008 2004 2008 2004 2008 IPK 3,74 3,72 3,66 3,57 3,68 3,55 3,51 3,47 PILIHAN CPNS CAKIM CPNS CAKIM CPNS CPNS CPNS CPNS

o

m

w

w

w

w

PD

H F-XC A N GE

PD

H F-XC A N GE

O W !

N

y

bu

to

k

lic

C

m

C

lic

k

to

bu

y

N
.c

O W !
w
.d o

w

o

.d o

c u-tr a c k

c u-tr a c k

.c

SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2008/2009 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 NAMA Nur Hidayat, S.H.I. Ali Kadarisman, S.H.I. Mufidatul Kamilia, S.H.I. Azizah, S.H.I. Siti Rohmah. S.H.I. Ahmad Farroh Hasan, S.H.I. Uswatun Ni'ami, S.H.I. Ilul Kurniawati, S.H.I. Masruroh, S.H.I. Ali Akbarul Falah, S.H.I. Siti Zulaicha, S.H.I. Fitrotus Sa'diyah, S.H.I. Irma Nur Hayati, S.H.I. Rofiatul Hasanah, S.H.I. Muh. Idil Ghufron, S.H.I. Ali Imran, S.H.I. TAHUN MASUK LULUS 2004 2009 2005 2009 2004 2009 2005 2009 2005 2009 2005 2009 2005 2009 2005 2009 2005 2009 2004 2009 2005 2009 2004 2009 2005 2009 2005 2009 2004 2009 2004 2009 IPK 3,79 3,77 3,76 3,76 3,76 3,59 3,68 3,63 3,61 3,59 3,58 3,48 3,47 3,46 3,46 3,44 PILIHAN CAKIM CAKIM CAKIM CPNS CPNS CPNS CPNS CPNS CPNS CAKIM CPNS CPNS CPNS CPNS CPNS CPNS

An. Dekan Pebantu Dekan Bidang Akademik

Dr. Umi Sumbulah, M. Ag NIP. 150289266

o

m

w
w

w
w

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful