Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
5Activity
P. 1
Vài mẩu chuyện Đạo

Vài mẩu chuyện Đạo

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 734|Likes:
Đây là những bài viết ngắn tác giả ghi lại khi đọc trong các sách báo Hoa ngữ, để tìm tòi những tài liệu liên quan đến những vấn đề phổ thông trong Phật giáo. Nói như người Trung Hoa thì tác giả chỉ là người cưỡi ngựa xem hoa. Mỗi đóa hoa đều có những vẻ đẹp riêng của nó, nhưng chúng ta phải có đủ thời giờ để nhìn ngắm dưới mọi khía cạnh thì mới khám phá ra những nét đẹp ấy.
Đây là những bài viết ngắn tác giả ghi lại khi đọc trong các sách báo Hoa ngữ, để tìm tòi những tài liệu liên quan đến những vấn đề phổ thông trong Phật giáo. Nói như người Trung Hoa thì tác giả chỉ là người cưỡi ngựa xem hoa. Mỗi đóa hoa đều có những vẻ đẹp riêng của nó, nhưng chúng ta phải có đủ thời giờ để nhìn ngắm dưới mọi khía cạnh thì mới khám phá ra những nét đẹp ấy.

More info:

Published by: Phước Quế Thư Quán on Jul 23, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
D
ươ 
ng
Đ
ình H
Vài M
u Chuy
n
Đạ
o
.
 
I.Nh
ng Nghi Án Thi
n.
Thi
n tông có m
t s
nghi án do s
thi
ế
u sót hay mâu thu
n c
a các ngu
ntài li
u. Kh
o sát nh
ng nghi án này giúp chúng ta hi
u rõ h
ơ 
n v
Thi
n s
.
Nghi Án V
T
S
ư 
 
Đạ
t Ma .
1.
Đạ
t Ma là m
t nhân v
t l 
 ị 
ch s
ử 
hay th
n tho
i ?
Hai cu
n c
th
ư
L
c D
ươ 
ng Già Lam K 
ý
c
a D
ươ 
ng Huy
n và T
c CaoT
ă
ng Truy
n c
a
Đạ
o Tuyên là 2 tác ph
m
đầ
u tiên ghi s
 tích B
 
Đề
 
Đạ
t Ma. D
ươ 
ng Huy
n g
 p B
 
Đề
 
Đạ
t Ma
ở 
 V
 ĩ 
nh Ninh T
,
Đạ
t Ma cho bi
ế
t mình
đ
ã 150 tu
i. H
c gi
 H
Thích tin D
ươ 
ng Huy
n nói th
t vì hai l
ý
do : Th
nh
tD
ươ 
ng Huy
n là ng
ườ 
i cùng th
ờ 
i v
ớ 
i
Đạ
t Ma, th
hai lúc
đ
ó Thi
n tông ch
ư
a thành l
 p. C
ă
n c
vào câu c
a D
ươ 
ngHuy
n : “Kh
ở 
i t
hoang du
, lai du trung th
” (t
n
ơ 
i biênthu
hoang dã mà t
ớ 
i Trung Hoa) Sang
đế
n
Đạ
o Tuyên
đ
ã bi
ế
n thành “t
nam Thiên Trúc t
ớ 
i” và
đế
n Truy
n
Đă
ngL
c sau này tr 
ở 
thành “hoàng t
th
ba c
a vua H
ươ 
ng Chí, nam Thiên Trúc”.
 2.
Đạ
t Ma t 
ớ 
i Trung Qu
ố 
c n
ă
m nào và
ở 
i bao lâu ?
C
ă
n c
vào câu “s
ơ 
 
đạ
t T
ng c
nh Nam Vi
t (lúc
đầ
u
đế
n
đấ
t Nam Vi
tthu
c T
ng) c
a
Đạ
o Nguyên, H
Thích l
ý
lu
n r 
ng nhà T
ng m
t n
ă
m 479,v
y
đ
ã bác b
thuy
ế
t
Đạ
t ma t
ớ 
i Trung Hoa niên hi
u Ph
Thông nguyên niên(520) hay Ph
Thông bát niên (527). N
ă
m 520
Đạ
t Ma còn
ở 
V
 ĩ 
nh Ninh T
,L
c d
ươ 
ng, v
y
Đạ
t Ma
đ
ã
ở 
Trung Qu
c kho
ng 50 n
ă
m.
3.
Đạ
t Ma có g 
 p L
ươ 
ng Võ
 Đế 
không ?
T
c Cao T
ă
ng Truy
n c
a
Đạ
o Tuyên (th
ế
th
7), L
ă
ng Già S
ư
T
ý
 (th
ế
th
8) không chép chuy
n này.
Đế
n Truy
n
Đă
ng L
c (th
ế
11) chépngày 1 tháng 10,
Đạ
t Ma g
 p vua L
ươ 
ng
ở 
Nam Kinh. Th
t là k 
quái, th
ế
 
2
 
7 không bi
ế
t, th
ế
8 không hay v
y mà th
ế
11 ng
ườ 
i ta l
i bi
ế
t rõ
Đạ
t Ma
đế
n g
 p vua L
ươ 
ng ngày nào tháng nào ! Rõ ràng
đ
ây là m
t s
ngu
t
o.
4.
Đạ
t Ma có ph
i là t 
ổ 
th
ứ 
nh
ấ 
t c
a Thi 
ề 
n tông Trung Hoa không ?
Thi
n tông lúc
đ
ó g
i là L
ă
ng Già tông vì c
ă
n c
vào kinh L
ă
ng Già, chonên trong L
ă
ng Già s
ư
t
ý
tác gi
T
nh Giác
đ
ã cho Câu Na B
t
Đ
a Lang
ườ 
i d
ch kinh L
ă
ng Già là v
t
th
nh
t,
Đạ
t Ma là t
th
2. Cùng th
ờ 
i
đ
óc
ũ
ng có nhi
u v
thi
n s
ư
t n
i danh nh
ư
Phó
Đạ
i S
 ĩ 
 
ở 
mi
n Nam, Ph
t
Đ
à
ở 
 mi
n B
c, t
i sao Thi
n tông l
i tôn
Đạ
t Ma là v
t
th
nh
t ? Theo m
t s
 các nhà nghiên c
u thi
n h
c thì
đ
ó là vì
Đạ
t Ma
đ
ã
đề
cao s
th
c ti
n chonên
Đạ
o Tuy
n
đ
ã ghi nh
n : “
Đạ
i th
a bích quán công nghi
 p t
i cao “ (pháp bích quán là công nghi
 p t
i cao c
a
Đạ
t Ma).
5.
Đạ
t Ma có b
 ị 
 
đầ
u
độ
c không ?
Các cu
n L
c D
ươ 
ng già lam k 
ý
(th
ế
6), T
c cao t
ă
ng truy
n c
a
Đạ
oTuyên (th
ế
7), L
ă
ng Già s
ư
t
ý
(th
ế
8)
đề
u không chép chuy
n này.
Đế
n cu
i th
ế
8 trong tác ph
m L
ch
đạ
i pháp b
o
ý
c
a phái Vô Trú cóchép chuy
n này. Vì v
y H
Thích cho là huy
n tho
i. Nh
ư
ng Khang Hoa tácgi
cu
n Trung Qu
c Thi
n l
i ch
 p nh
n chuy
n này. Ông cho r 
ng ng
ườ 
i
đươ 
ng th
ờ 
i ghét
Đạ
t Ma vì nh
ng giáo hu
n c
a
Đạ
t Ma
đ
i ng
ượ 
c l
i v
ớ 
itruy
n th
ng
đươ 
ng th
ờ 
i, nên
đ
ã b
 
đầ
u
độ
c 6 l
n mà ch
ế
t. Chuy
n T
ng Vân
đ
i s
v
ngang qua ng
n Thông Lãnh g
 p
Đạ
t Ma tay c
m m
t chi
ế
c dép
đ
i v
 Tây Ph
ươ 
ng c
ũ
ng không h
 
đượ 
c L
c D
ươ 
ng già lam k 
ý
chép, m
c d
u cu
nnày chép chuy
n T
ng Vân r 
t t
ườ 
ng t
n.
6.B
 
 Đề 
 
 Đạ
t Ma và
 Đạ
t Ma
 Đ
a La là m
t hay là hai ng 
ườ 
i ?
B
 
Đề
 
Đạ
t Ma (Bodhidarma) và
Đạ
t Ma
Đ
a La (Dharma Trala) là haing
ườ 
i.
Đờ 
i
Đườ 
ng, Tông M
t nh
m l
n cho là m
t ng
ườ 
i và
đặ
t tên là B
 
Đề
 
Đạ
t Ma
Đ
a La,
đế
n
đờ 
i T
ng, Kh
ế
Tung m
ớ 
i s
a l
i là B
 
Đề
 
Đạ
t ma.
Nh
ng Nghi Án V
Nh
T
Hu
Kh
.
1.Nh
 ị 
ổ 
có ch
t tay c
u pháp không ?
T
 
Đườ 
ng t
 p, C
nh
Đứ
c truy
n
đă
ng l
c, Ng
ũ
 
Đă
ng h
i nguyên
đề
u chép chuy
n này, nh
ư
ng T
c Cao T
ă
ng truy
n c
a
Đạ
o Tuyên l
i chép là Hu
 
3

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Phước Quế Thư Quán liked this
Phước Quế Thư Quán liked this
hamdzui35a liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->