Kínai orvoslásról

A Hagyományos Kínai Orvoslás elmélete hipotetikus gondolkodási keret. Fekete doboz, amelynek szabályrendszerét a bemenő változók és a kijövő változók évezredes megfigyelése alapján állították össze. • Tanulás olyan, mint Pókhálót szőni.

Kínaiak gondolkodása jobb féltekei- Ornstein
• • • • • • • • • • Oka valószínűleg kulturális: 1.Képírás (példák) 2.Hangzás Jobb féltekei gondolkodás (1) analogikus, (2) szintézisre törekvő, (3) holisztikus, (4) cirkularitás jellemzi. Továbbá misztikus, meditatív, helyet ad az intuiciónak. Bal féltekei (1) digitális, (2) analitikus, (3) logikus, (4) szekvenciális.

Analogikus
• pl.1) Nedves ruha nehéz, ólomnehéz végtagok Lép Yang energiahiány esetén = Belső Nedvesség. • pl.2) Szél hirtelen jön, rombol, agyvérzés hirtelen jön, jelentős változást okoz = Belső Szél • (magyar nyelv-szélütés) • Digitális: A Szél levegőmozgás, a Stroke pedig vagy vérzés vagy ischaemia.

Szintézisre törekvő
• A páciens nem beteg szervek egymással lazán összefüggő rendszere. • A diagnózis alkotás lényege a háttérben lévő energetikai zavar megtalálása, a diagnózis koherens egésszé szervezése, mely összefügg a páciens életmódjával, lelki állapotával, karakterével, és a külső környezettel is. • Analitikus: Mit számít, hogy ki vagy, mit eszel, mit hiszel.. Az számít, hogy mely sejtcsoport működése zavart stb.

Holisztikus
• Az ember Anyag és Energia, test és Szellem, egyén és emberi kapcsolati rendszerek találkozási pontja, az univerzum része. Minden összefügg mindennel. • Holisztikus-Analogikus: Meridiánok olyanok, mint rizsföldek öntözőcsatornái. • Logikus: ha A=B, B=C, A=C. • (Kínaiak gondolkodása nem vagy-vagy, hanem ésés, is-is. Lehet, hogy A=B, B=C, C mégsem= A.

• Betegség is. . mintegy spirálok útján halad.Cirkuláris • Cirkuláris: • Máj energia pangása depressziót okoz. Depresszió lelassítja az energiaáramlást. energiapangást okoz. gyógyulás is visszacsatolások.

újra egyesíthesse a bal féltekei gondolkodásával…. hogy orvos. ha felépült a jobb féltekei gondolkodás. (Egy időre. Hogy aztán. hogy… • Fentiek miatt mindenki felejtse el.Egy időre felejtsd el. .) Keresse meg önmagában a mágikus világban élő kisgyereket.

mindenek kerete.Yin és Yang mindenek kerete • • Huang Di Nei Jing Shu Wen (Sárga Császár Belgyógyászati Könyve. az élet és halál gyökere. a Mester így tanítja a fiatal császárt: „Yin és Yang az Ég és Föld törvényei. Egyszerű Kérdések) című műben Qi Bo. változások szülője.” • .

• Míg az Arisztotelészi logika az ellentétek szemben állásán alapul. és természetesen ez fordítva is igaz. szemben áll azzal a kijelentéssel. az a kijelentés. Yin-Yang elmélete. Pl. Ezt jól reprezentálja a Yin és Yang elmélete. Minden jelenség lehet Yin. hogy az asztal nem szögletes. azaz Yang. mely szerint az ellentétek kiegészítik egymást. .Nem Arisztotelészi logika • Yin-Yang valószínűleg a legfontosabb elméleti eleme a HKO-nak. A kínai gondolkodás szemben áll ezzel a logikával. mely nagyon radikálisan különbözik a Nyugati filozófiától. és ugyanakkor lehet az ellentéte is. hogy az asztal szögletes. • Továbbá a Yin mindig tartalmazza a Yang magját. mélyen átitatja a Kínai gondolkodást.

megszakítás nélküli vonal jelzi a Yangot. megkapjuk a Jóslás során használt trigrammokat. összesen 8 trigrammot. • Yi Jing jóslásra használt könyv.Yi Jing • Az i. melyekből a Yin-Yin vonal jelzi a végső Yint. • Ezeket párba rendezve 4 diagrammot kapunk.ie.e. míg a másik pár Yin a Yangban. • Megszakított vonal jelzi a Yint. • Ha ezeket tovább kombináljuk. a Yang-Yang vonal a végső Yangot. .1600. • A Yin és Yang „vegyes” párok közül az egyik a Yang a Yinben. 221 között a Yin és Zhou dinasztiák idején a • Yi Jing-ben (Változások Könyvében) jelenik meg először a fogalom. Ezek páros kombinációi 64 hexagrammot képeznek. melyekkel leírható a teljes univerzum.

aki időszámításunk előtt 350-270 között élt.Naturalista iskola • Yin Yang elméletét a legmagasabb szinten az ún. a természettel való harmóniában élést tanította. • Az iskola. . melyet Naturalista iskolának is hívtak. Legnevesebb képviselője Zou Yan volt. mely a Yin-Yang elmélete mellett az 5 Elemet vagy más néven az 5 Fázist tanulmányozta.Yin Yang iskola emelte.

meleget.Yin-Yang. • Yin és Yang jele egy hegy árnyékos. felhős illetve napos oldalát reprezentálja. a sötétséget. világosságot. míg a Yin az éjszakát. mint a ciklikus mozgás 2 fázisa. fényt. az aktivitást jelenti. Yin és Yang egy ciklus két végpontja. hideget. de valójában a Yin és Yang folyamatosan az egymásba alakulás folyamatában vannak. . nyugalmat jelenti. • Yang nappalt .

. a Földet a régi kínaiak szintén laposnak képzelték.) Kelet. de a jobb kéz és láb. Yin.Ég. A Föld. Az Eget kerek szimbólum jelzi. Nyugat. (Ég temploma. ezért a Bal oldal Yang!!!! • Shu Wen: A bal fül és a bal szem jobban lát. • A császár a ceremóniákon mindig Dél felé nézett. Nyugat. Kelet. Dél. hogy az Égi Yang befolyásnak nyitva legyen. Bal és Föld. Yin. ahonnan a nap kel Yang. • A kínai kozmológiában az ember nem Észak. ezért a föld négyszögletes. Föld oltára. ahol a Nap lenyugszik. ügyesebb. ahol a Nap van Yang. Jobb • Az Ég. hanem Dél felé tekint. Észak.

Yang és Yin • • • • • • • • • • Fény Nap Világosság Mozgás Ég Kerek Idő (!!!) Dél Kelet Bal oldal • • • • • • • • • • Sötétség Hold Árnyék Nyugalom Föld Lapos. Négyszögletes Tér Észak Nyugat Jobb oldal .

és mind a Yangot. pára lesz belőle. • Hajnal. hanyatlani kezd. Hideg hatására a párából ismét víz lesz. De a víz Yang a jéghez képest.Ciklikusság • Az Univerzum minden létezője ciklikus módon változik. Még erősebb hideg hatására a víz jéggé fagy. (Ez egyben példázza azt is. hogy egy dolog egyszerre lehet Yin és Yang is. a Yang a kevésbé formalt. • Valójában minden létező magába foglalja mind a Yint. • Víz a Nap hatására elpárolog. • Délután. és az ellentétje erősödni kezd.) . Miután a csúcsra ért. tavasz Yang a Yinben. ősz Yin a Yangban. A pára Yang a Vízhez képest. A formák világa a Yinhez tartozik. kevésbé szilárd természetű dolgokat szimbolizálja. csak eltérő mértékben.

az aktivitás. • A Yinhez tartozik a kondenzáció. Yang életet ad. Míg a Yin az anyagi világot jelenti. A Yang Qivé alakul. . • Shu Wen: „A Yin csendes. a Yang aktív. a kitágulás és az emelkedés.” • Keresztény terminológia szerint a végső Yang a teremtő Ige. a Yin az élet anyagi megnyilvánulása. az összehúzódás és a leszállás. • • A Yanghoz tartozik a létrehozás. anyagi forma öltése. a Yin segíti a növekedést.Anyagtalan és Anyagi • Legtisztább és legkevésbé anyagi formájában a Yang halhatatlan és a tiszta energia kategóriájába tartozik.

Yang és Yin • • • • • • • • Anyagtalan Energiát hoz létre Létrehoz Energia Expanzió Emelkedés Fenn Tűz • • • • • • • • Anyagi Formát hoz létre Növekszik Anyag Kontrakció Süllyedés Lenn Víz .

Tai Ji • Tai Ji = Legfelső Legvégső Tökéletesség (Supreme Ultimate) • A szimbólum üzenete: • Annak ellenére. hogy ellentétesek. • Semmi sem totálisan Yin vagy totálisan Yang. és fordítva. egymást kiegészítő módon egységet alkotnak. • Yang egy kicsiny Yin magocskát tartalmaz. . • Yang Yinbe fordul és Yin Yangba fordul.

Végtelen oszthatóság .Interdependencia 3.Oppozició 2.Kölcsönös egymásba alakulás 5.Kölcsönös egymás fogyasztása 4.Yin és Yang kapcsolata 5 pontban: • • • • 1.

• Egyrészt mert semmi sem abszolút Yin vagy Yang. mindenben ott van az ellentétjének is a csírája • Másrészt a Yin-Yang jellemző nem intrinsic tulajdonság. hanem dinamikusan változó egyensúly.)Egymás ellentétei: A szemben állás relatív. hanem csak relatív. mindig egy másik szereplőhöz képest határozható csak meg. • Végül nem statikus.1. • .

Nincs kontrakció kitágulás nélkül. • Ugyanilyen az öröm és szomorúság viszonya.2. habár ellentétesek. • Az ecetkóstolók című festmény .)Kölcsönös függőség: • Yin és Yang. • A kancsó használhatósága az ürességében rejlik. A VAN csak a NINCS viszonylatában értelmezhető. egymás nélkül nem tudnának létezni. Nincs mozgás. A fény értelmét veszti sötétség nélkül. nincs energia anyagi háttér nélkül.

• c. növekszik a Yin.)Yin hiány.)Yang túlsúly.)Yin túlsúly. • d. • Pl.3. ugyanis a Yin Többlet felemészti a Yangot. szükségszerűen érinti a másikat. Ha az egyik szintje megváltozik. Ha a Yang megfogyatkozik. • • • Ha a Yin túlsúlyba kerül.) Egymás kölcsönös fogyasztása • Yin és Yang folyamatosan a dinamikus egyensúly állapotában van. estefelé fogy a Yang.)Yang hiány. Relatív és abszolút hiány illetve többlet elkülönítése a klinikai gyakorlatban nagyon fontos. . a Yin túlsúlyba kerül. • A normál egyensúlyi állapot mellett • 4 lehetséges formája van az egyensúlyvesztésnek. az szükségképpen Yang csökkenést indukál. De ez csak relatív Yin túlsúly. • a. • b.

Pl.a kiscsibének érettnek kell lennie ahhoz.) Belső feltétel. hogy áttörje a tojást.)Egymásba alakulás: • Yin és Yang egymásba átalakul. • b. • a. • Ehhez két feltételnek kell teljesülnie.) Idő faktor. mely nélkül a külső hatás nem elegendő.4. • . tojásból nem lesz kiscsibe pusztán külső meleg hatására. Pl.

De a délután Yin a délhez képest.) Végtelen oszthatóság • „Habár végtelenül oszthatók Yin és Yang mégiscsak egy elven alapszik. .5.” (Shu Wen) • A nappal Yang az éjszakához képest.

Yin-Yang elmélet alkalmazása a Medicinában: • Minden betegség visszavezethető Yin vagy Yang abszolút vagy relatív hiányára és minden kezelés lényege a Yin-Yang egyensúlyának helyreállítása. .

izom) • Felső (felső testfél.Yin-Yang és a test struktúrája • Külső(bőr./ fej) • Hátsó-Laterális része a törzsnek és végtagoknak • Hát • Funkció • Yang szervek=Fu szervek • Qi • Wei Qi • Belső (belső szervek) • Alsó (alsó testfél/ test) • Elülső-Mediális része a törzsnek és végtagoknak • Frontális • Struktúra • Yin szervek=Zang szervek • Vér=Xüe • Ying Qi .

Ezek a csatornák használhatók a Yang erősítésére és a Yang patogén (pl.Hát és frontális rész Háton illetve a végtagok külső hátsó részén futnak a Yang meridiánok. melyek feladata a táplálás. (B12. B13 köpöly) A test frontális részén futnak a Yin meridiánok. 6 nagy csatorna • • • • . 12+2 meridián. hogy megvédik a testet a külső patogén támadásokkal szemben. melyek feladata.Szél) kiűzésére.

• (Yang felszállás. az a hely. Ez mind a patologiás. • (12 csatorna 3 ciklust ír le.Szél ártás. • Ezzel szemben a test többi része inkább Yin ártások elszenvedésére hajlamos: Hideg. mind a természetes helyzetekre igaz.) • A fejen lévő pontokkal a Yang felhúzható a fejre. Nyári Forróság.) • A fejet könnyen érik Külső Yang támadások. ahol az összes Yang csatorna ered vagy végződik. mint Yang terület. aranyér. hogy a fejre felemelkedjen. Pl.Gv20: depresszió.Fej és test • Fej. . (Pl.) • A Yang energia hajlamos arra. Yang szimptómák a fejen. Nedvesség.

kiválasztanak.Vitális szubsztancia: Qi. tisztátalan anyaggal dolgoznak. Jing=Eszencia és a Jin-Ye (testfolyadék). emésztenek. Kapcsolatban állnak a külsővel. (Yin-Yang kölcsönös egymástól függése!) • Tiszta eszencia= ún. átalakítanak. Vér.Zang-Fu • Yang szervek = Fu Szervek: ún. (y ejts:j // j ejtsd:ty!!!) . • Yin szervek = Zang szervek: a Yang szervek átalakító munkája kapcsán létrejött tiszta eszenciát tárolják.

Zang-Fu (Yin-Yang) szervpárok(WHO jelölés is) • • • • • • Tüdő = Lu Lép=Sp Szív=H Vese=K Szívburok =P Máj=Liv • • • • • • Vastagbél=LI Gyomor=St Vékonybél=SI Húgyhólyag=B Három Melegítő =TE Epehólyag=G .

Nem szerv. de bizonyos szempontból kevesebbek is. . melyek többek is. a Hagyományos Kínai Orvoslás rendszerében a Szervek nem Anatómia szerveket jelölnek. hanem funkció köröket. mint amit az akadémiai medicina élettana egy adott anatómiai szervnek tulajdonít. inkább funkció kör • Ne feledjük.

Yin-Yang 5 Alapelvének alkalmazása a medicina gyakorlatában: .

De kialakulhat Yang túlsúly úgy is. például Nedvesség vagy Hideg ártás hatására a szervezetben. például csökken a Máj Yin és ennek következtében a Máj Yang felszállás kórképe alakul ki. De kialakulhat Yin túlsúly úgy is. Ez esetben a Yin nem érintett. Kialakulhat tiszta túlsúly. És kialakulhat relatív túlsúly a másik erő hiánya folytán. . utalva ezzel arra. Ezt hamis Yangnak hívják. • • • • Például tisztán Yang túlsúly a Máj esetén a Máj Tűz kórkép.1.) Egymás ellentétei: • Ha a két erő egyensúlyban van. legalább is kezdetben nem. betegség lesz a következménye. Természetesen ugyan ezen egyensúly zavarok kialakulhatnak Yin irányban is. az egyén egészséges. • Az egyensúlyvesztés kétféle képen alakulhat ki. hogy a Yang szintje csökken le. Ha az egyensúly felborul. hogy a Yin erők megfogyatkoznak. hogy ez nem igazi többlet. azaz megnövekedhetnek a Yin erők a Yang érintettsége nélkül.

vagy ahogy hideg enyhíti a meleget.Ellentétes erők kontrollálják egymást • • A két ellentétes erő kontrollálja egymást. ahogy a víz fékezi a tűzet. például amikor Yang hiány esetén a tű végére izzó moxát helyezünk. • Ezt a kontroll funkciót használjuk fel a gyógyítás során. • .

megtartás . raktározás. változás • • • • • • • • • Víz Hideg Csendesség Nedvesség Lágyság Gátoltság Lassúság Szilárd Konzerválás.Az oppozició megnyilvánul Yin és Yang ellentétes szimptomatológiájában • • • • • • • • • Tűz Forróság Nyugtalanság Szárazság Keménység Izgatottság Gyorsaság Nem szilárd Átalakítás.

. • Támogatja a Húgyhólyagot és az Alsó Melegítőt a folyadék átalakító és kiválasztó funkciójában. infertilitást eredményez. (Ming Men=Vitalitás Kapuja) • Ming Men tüze a Veséből származik. • Meleget ad a Lépnek a transzformálás és transzportálás funkciójához. • Segíti a Méhet annak Vért mozgató funkciójában. gyengeséget. • • A fiziológiás Tűz = Ming Men Tüze.Tűz-Víz • Fiziológiás Tűz támogatja a Szívet a Shen= Tudat számára való otthonteremtés funkciójában. • • Ha a fiziológiás Tűz hiánya depressziót. • Stimulálja a Vékonybél szétválasztó funkcióját. ödémát. hasmenés.

Tűz-Víz • A Víz nedvesít és hűt.) • Ha a Víz túlsúlyba kerül lefelé áramlik. vörös szem etc. bőséges vizelést. ödémát. • • Ha a Tűz kicsúszik a kontroll alól felfelé áramlik. vörös arc. . • A Víz szintén a Veséből ered. inkontinenciát okozva. (Fejfájás.

nyugtalanság. izgés-mozgás. . aluszékonyság Yin többletére utal. feküdni vágyás. remegés Yang többletére utalnak. (Lehet abszolút.) • Csendesség. szorongás.Nyugtalanság-Csendesség • Alvászavar. izgatottság. vagy relatív.

) . • (Ba Gang. Szél Hideg Többlet: Yang-YinYang állapot.Gyorsaság-Lassúság • Egyrészt vonatkozik az egyén mozgására. de egy állapot kialakulására is. összességében Yang állapot. • Akut. hirtelen jövő betegségek Yang állapotra utalnak.

Nem szilárd-Szilárd • Ha a Yang elegendő. a Qi áramlik. a Yin hatására a dolgok szilárd formát öltenek. • (Terhesség is pangás! Tilos erős Qi ésVér mozgató pontok (LI4. a Vér pangani kezd. Sp6) alkalmazása.) . a folyadékok átalakulnak vagy kiválasztódnak. Ha Yang nem elégséges. a dolgok megfelelően mozognak. tumor alakul ki.

a Vért az erekben tartja. • (Példája a Kölcsönös Egymásba alakulásnak(4. Lép funkciója az átalakítás és a szállítás. Yin szervek is rendelkeznek Yang jellegű funkcióval.Struktúra és funkció • Yin=Struktúra és tárolt vitális szubsztancia. • Pl. a Qit felfelé transzportálja. • A Lép esetében a Lép Yang funkciója által termelt Vér a Lép Yin struktúráját erősíti. Természetesen a Yang szervek is tartalmaznak Vitális szubsztanciát és a Yang szerveknek is van struktúrája. • Yang=Funkció. A Lép(Zang) a Gyomor(Fu) által kiválasztott táplálék eszenciából Qit és Vért termel. mozgatja a folyadékokat.) . a szerveket a helyükön tartja.).

emelkedik.) . csak sokkal sűrűbb. véd és melegít: Yang Qi. mely a test felszínen kering. • Ying Qi (Tápláló Qi). (Példa a végtelen oszthatóságra (5.). véd.Qi és Vér • Qi Yang a vérhez képest. • HKO szemlélete szerint a Vér is Qi. mely a belső szervekben kering és táplál: Yin Qi. Yin jellemzők. anyagiasabb megnyilvánulása a Qi-nek!!! • Qi melegít. transzformál. Mind Yang jellemzők. • Vér táplál és nedvesít. • • De a Qi-n belül is van Yin és Yang aspektus: • Wei Qi (Védelmi Qi).

• Yin-Yang és Hiány-Többlet állapotok együttes alkalmazását jelenti az ún. Tovább kell lépni. amikor az egyensúly elvész: • Pl. hogy a diagnózist felállítsuk. • Yin-Yang szerinti elkülönítés természetesen túl általános. . elsősorban megállapítani. • Akkor vesszük észre. hogy Többlet vagy Hiány állapotról van-e szó.arc színe vörös lesz Yang túlsúly esetén és sápadt Yin túlsúly esetén. önmagában nem alkalmas arra.Elkülönítés túl általános • Yin és Yang dinamikus egyensúlya esetén szinte elkülöníthetetlen a két folyamat. 8 Változó (Ba Gang) szerinti differenciál diagnózis alkotás.

Ba Gang = 8 változó • • • • Yang Külső Forróság Többlet • • • • Yin Belső Hideg Hiány .

egy Többlet Forróság esetén el kell dönteni.Zang-Fu szerinti differenciálás • Ba gang szerinti diagnózis a diagnózisalkotásnak csak az első lépése. hogy az. azaz pl. melyik szervhez tartozik. ezt követi a Zang-Fu szervek szerinti differenciálás. .

• „A Qi a Vér ura. a Vér a Qi anyja” Azaz a Yin természetű Vér megtartja a Qit. • Ha hosszú időn keresztül hiányzik a Vese Yinje. a Yang az. ami táplál.” A Yin az. szolgálja a Yint. őrzi a Yangot. • Ahhoz. nélküle a Vér megdermed. amit a Gyomor a táplálékból választ ki és alakít át. a Lépnek szüksége van arra a Qire. ami mozgat. azaz mozgatja Vért. • . • példa: üres edény melegítése • A Shu Wen azt írja: „A Yin belül marad. nélküle a Qi elillan. mindig kell Yang is.)Kölcsönös Függőség: • Yin szervek működéséhez elengedhetetlen a Yang szervek átalakító munkája. A Qi uralja. a Yang kívül marad. hogy legyen Yin. akkor elfogy a Vese Yang is.2. amint a Lép-Gyomor kapcsolatnál láttuk. Hosszú időn keresztül nem lehet fenntartani egyoldalú állapotot. és ez természetesen fordítva is igaz. A Yang szervek is függnek a Yin szervektől a táplálás tekintetében.

• (Yang növekszik Yin csökken) • Amikor étkezem és az étkezés során felvett táplálékot átalakítom és elraktározom.) .) Kölcsönösen fogyasztják egymást: • Ha egyik növekszik. • (Yin növekszik.3/a. növeljük a Yangot. Yang csökken. ugyanakkor ehhez a Lép Yang energiáját használom fel. azaz Yint használunk fel. de anyagot. Yin energiákat hozok létre a szervezetemben. az fogyasztja a másikat. • Aktivitás során energiát termelünk.

ennek következtében ödéma jelenik meg a bokatájékon. ha egyik csökken.3/a.) Kölcsönös egymás fogyasztása • • • • • • • • • • • Hasonló jelenségek figyelhetők meg betegségek során is: Pl.Vese Yang lemerül. Pl. Yang csökkenése Yin túlsúlyt okoz. Yang csökkenése Yin túlsúlyt okoz. Túl sok hideg tejtermék(Yin túlsúly) gyengíti a Lép Yangot. Pl. Lép Yang lemerül Nedvesség halmozódik fel. Pl. Illetve. . Yin Túlsúly Yangot csökkenti. Yang Túlsúly Yint csökkenti.Szív Yin csökkenése állandó izgatottságot. alvászavart okoz. Yin csökkenése Yang túlsúlyt okoz.magas lázzal járó fokozott verejtékezés során megfogyatkozik a testfolyadék. az a másik növekedését okozza. Pl.

de egyik esetben Többlet állapottal. • Yang növekedés esetén a Yang túlsúlya az elsődleges. Míg Yin csökkenés esetén a Yin hiánya az elsődleges. míg többlet állapot esetén a levezető kezelést kell alkalmazni. másik esetben Hiány állapottal állunk szemben. A végeredmény mindkét esetben a Yang túlsúlya.Ok vagy következmény • Fontos elkülöníteni. • Hiány állapot esetén tölteni kell. mi az elsődleges faktor és mi az. . ami a következmény.

Ennek következtében kevesebb táplálékot vesz fel. illetve Vér hiányhoz vezet. azt is rosszabbul emészti meg. Az ilyen hölgyek menstruáció során például több vért veszítenek. ami Vér hiányhoz. mert a Yin tárolja a Yangot. • Ha valakinek gyenge a Lép Qije. vérzésekre lesz hajlamos. (Szülés.) • Yin vesztés Yang vesztést eredményez. soványsághoz. • • A vérzések során. az. vérveszteség után nem szabad valakit úgy kezelni. amikor valaki Vért veszít.3/b. ami hamarosan Yin hiányhoz. az mindig a Lép Yang energia hiányát jelenti.) Ugyanakkor egymás kölcsönös támogatása is megfigyelhető: • Ha valaki étvágytalan. inkább a Yin-t kell erősíteni. ezzel egy időben a Yang energiái is csökkennek. • Yang hiány Yin hiányt eredményez. . Yin hiányhoz vezet. azaz Yang jellegű energia hiánya van. Yint veszít. hogy a Yang energiáit csökkentjük.

4.Forróság sérti a testfolyadékokat.) • Az egymásba alakulás szabályának a megértése fontos a betegségek megelőzéséhez. • Pl. Yin állapot). • Hiány Többletbe alakul: Pl.Lép Yang Qi hiány (hiány eredetű Yin túlsúly) Nedvesség felhalmozódásához vezet.Túlzásba vitt munka(Yang) a test energiáinak lemerüléséhez vezet.Külső Hideg (Yin) megtámadja a Szervezetet. . • Többlet Hiány állapotba alakul: Pl. (hiány állapot.)Yin-Yang egymásba alakulása • Ez az átalakulás mindig a belső minőség és belső állapot által determinált. • Másrészt ez a szabály jól megfigyelhető bizonyos betegségek alakulása során: • Hideg Forróságba alakul: Pl. az Lázas állapotot (Yang) eredményez. (Tojásból kikelő kiscsibe hasonlat.

• Amikor valaki nagyon erősen megfázik. • Extrém Yin szükségszerűen Yangot hoz létre. gyenge pulzussal jellemezhető Yang hiányos végállapotba csap át. és egy kifáradásos. belázasodik. • Azaz a Yin túlsúlyra a szervezet Yang energia eltolódással reagál. • Ha sokáig áll fenn nagyon magas láz. . sápadtsággal. akkor annyi energiát veszít a szervezet. azaz nagyon erős Yin hatás érte. hogy kimerül. hűvös végtagokkal. majd a Yang állapot egy végletes Yin állapotot hoz létre.) Egymásba átalakulás A végletek mindig megteremtik a másik oldalt.4. • Tehát a többlet Yin állapotból átmegy a többlet Yang állapotába. megszűnik a lázas állapot.

Az akupunktúra beavatkozási szintje a meridiánokban keringő Energia szintje. mint működő egység. A leginkább Yin szint a Test.5. De a Ying Qi. Ennél egy szinttel kevésbé Yang az energia áramlás szintje. a tudat működése. . a test felszínén keringő védelmi energiához képest. A Qi leginkább Yang megnyilvánulása a psziché. három szintre bontható. a Vér Qije Yin a Wei Qi-hez. az anyag. • Az ember. melyet a mindennapi orvosi gyakorlatban Qi-nek mondunk.) Végtelen oszthatóság • A Qi Yang a Vérhez képest. a matéria szintje.

megőrizni Yangot.Kezelés • Kezelés alapja: Stabilizálni Yint.Kiegyensúlyozott pontkombináció: pl.Shu (Yang) pontok krónikus (Yin) esetben Zang szerveknél (Yin). • Yin meridián-Yang meridián kombináció . Mu(Yin) pontok akut (Yang) esetben Fu (Yang) szerveknél. helyre állítani köztük a harmóniát. • Felső végtag Alsó végtag kombináció. • Pontszelekció során is fontos a harmóniára törekvés.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful