Schita lectiei

Data: 14.11.2011 Disciplina: Matematică Profesor: Indrea Anamaria Clasa: a VI-a A Unitatea de învăţare: Operaţii cu numere raţionale pozitive Titlul lecţiei: Adunarea fractiilor zecimale. Introducerea intregilor in fractie Tipul lecţiei: Lecţie mixtă Obiectivele operaţionale ale lecţiei: 1. Obiective cognitive: OC1. Să efectuzeze adunarea numerelor rationale OC2. Să efectueze intoducerea intregilor in fractie OC3. Să rezolve probleme practice făcând apel la cunoştinţele teoretice 2. Obiective afective: OA1: Să participe activ la lecţie. OA2: Să-şi dezvolte interesul pentru studiul matematicii. OA3: Să-şi dezvolte spiritul de observaţie Mijloace şi strategii didactice 1. Materiale suport: tabla, marker, caiete, fişe de lucru 2. Metode: conversaţia, expunerea, explicatia, învăţarea prin descoperire, exerciţiul 3. Forme de evaluare: chestionarea orală 4. Forme de organizare a activităţii: frontal 5. Bibliografie: www.didactic.ro . Etapele lecţiei 1. Moment organizatoric 2. Captarea atenţiei si verificarea temei 3. Anunţarea temei şi a obiectivelor 4. Transmiterea cunoştinţelor 5. Intensificarea retenţiei şi asigurarea transferului 6. Evaluarea însuşirii cunoştinţelor 7. Tema pentru acasă

care arata astfel: Conversaţia Expunerea Explicaţia si se mai poate scrie ca Pentru o fractie ordinara se obtine astfel: Exemplu: .efectuarea prezenţei elevilor. Intoducerea intregilor in fractie a obiectivelor 4. II.are loc verificarea temei şi rezolvarea eventualelor si verificarea temei neclarităţi / nelămuriri întâlnite: verificarea temei elevilor prin sondaj folosind dialogul profesor – elev. prin confruntarea rezultatelor . .verificarea şi reactualizarea cunoştinţelor predate anterior 3. cretă. I. Anunţarea temei şi Adunarea numerelor rationale.asigurarea condiţiilor optime pentru desfăşurarea lecţiei (lumină. Moment organizatoric Conţinutul lecţiei Strategii didactice Conversaţia . II. verificarea existenţei resurselor materiale necesare .Desfăşurarea lecţiei Etapele lecţiei 1. II de continuat de pe fisa .Transmiterea cunoştinţelor Conversaţia Conversaţia -se cere reprezentarea grafica a fractiei . Evaluarea însuşirii Elevii vor rezolva pe caiet exerciţiul cunoştinţelor Conversaţia Exercitiul Explicaţia Munca independentă Conversaţia Explicaţia Conversaţia 7. . elev-elev. Tema pentru acasă Ex.3 de pe fisa retenţiei şi asigurarea transferului 6. Captarea atenţiei . …) 2. notarea în catalog a absenţilor.1. I3.Intensificarea Elevii vor rezolva la tablă exerciţiile I. . introducerea intregilor in fractie 5.2.

6 15 3 4 18 30 3 480 4. Introduceţi întregii în fracţie: 3 4. . . 35 70 140 d) 9 1 2 . Efectuaţi: a) 1 2 3 + + = 8 8 8 1 2 + = 5 20 b) 3 1 + = 5 5 2 = 5 c) f) 1 3 + = 6 8 d) 8 5 + = 13 39 d) 2+ e)3+ 1 7 5 13 + + + = 3 18 9 27 g) 7 5 + = 20 18 3.(12)= h) 1.75 + 8. Din sirul de fracţii . 1200 480 b) Calculaţi (480. .1(6)= f) 1 1 + 0.875= 4 g) 0.12 . .3 + 19 = 2 d) 8. 2n +1 2 5 4 2 6 10 1 3. 5 2 8 5 3 5 2. .5(12)= . 1. Ce observaţi? 1200 II. 12 8 48 c) 2 1 3 . 13 104 52 e) 1 1 . încercuiţile pe cele echivalente cu fracţia .15 . Efectuaţi operaţiile: 3 1 +2 = 4 2 5 e) 2+ + 0.5= 3 2 1 3 5 8 15 . Determinaţi numărul natural n asfel încât fracţia să fie echiunitară. .5+ 9 +4. 1.ADUNAREA NUMERELOR RAŢIONALE POZITIVE I. 4 7 3 b) 5 11 7 . . 2 ⋅ 3 2 ⋅ 32 ⋅ 5 2 2. . .15 + = 3 10 c) 11.13 .(61)+14.1200) şi simplificaţi fracţia la numărul obţinut.1(3)+22. 5 3 4 4 10 5 a) 7 b) 14.17 . .5 . Aduceţi la cel mai mic numitor comun fracţiile: a) 3 5 8 . a) Simplificaţi fracţia până obţineţi o fracţie ireductibilă. .un desen fracţiile 2 5 7 5 7 . . Reprezentaţi printr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful