SCENARIO NASTAVNOG ČASA

PREDMET Nastavnik Razred: Nastavna tema Nastavne jedinice Tip nastavnog časa Računarstvo i informatika Ferenc Kasa Treći Odeljenje: III-7 Broj Naziv Broj Naziv Upravljanje procesima Obrada novog gradiva Obrazovni  Definisanje procesa, u kojim stanjima može da bude porces, dijagram stanja, algoritmi za upravljanje / raspoređivanje procesa Vaspitni Formiranje urednosti,preciznosti i pedantnosti u učenju i radu Funkcionalni  Uočavanje,razumevanje i primena prikazanih algoritama na sličnim i novim problemima u praksi. Animirani prikaz vremenskih dijagrama Korelacija unutar predmeta I godina Računarstvoi informatika: Operativni sistemai – Multiporgramski mono porgramski OS, virtuelna memorija • Korelacija unutar predmeta III godina Računarstvoi informatika: Funkcijski i proceduralni potprogrami - lokalne i globalne promenjive Verbalno-tekstualne: Ilustrativno-demonstrativne: -Usmeno uvodno izlaganje –Predavanje - Skica na tabli (obrazlaganje, objašnjavanje, opisivanje, - Prikaz pomoću projektora heuristički razgovor,diskusija). - Računarska prezentacija Frontalni ,individualni i grupni Računar, laptop računar, projekror,školska tabla Udžbenik, Prezentacija, Internet SADRŽAJ RADA Priprema učenika - uvod u temu ili nastavnu jedinicu Aktivnosti nastavnika Aktivnosti učenika
   Definisanje i isticanje ciljeva časa Stvaranje saznajne i motivacione spremnosti učenika za učenje novih sadržaja Ponavljanje Operativni sistemi, multi programski mono programski DOS/ WINDOWS Da li su se učenici već sreli sa procesima u Windows okruženju Windows menadžer za upravljanje zadacima Kakva prethodna znanja i iskustva imaju Pojam Multi –Tasking – Rad na više zadataka.   Učestvuju u razgovoru razmenjuju iskustva. Postavljaju pitanja

Ciljevi

Primenjena inovacija: Korelacija

Nastavne metode

Oblici rada Nastavna sredstva Izvori znanja

Uvodni deo časa 5-10 min

   

Aktivnosti nastavnika
 

Realizacija zadatka časa Aktivnosti učenika
   Komentarišu windows Task Menageur Resursi: Deljivog i nedeljivog tipa Procesor je resurs nedeljivog tipa

Definisanje problema: Programi, Resursi Upravljanje Definiše šta je to proces