You are on page 1of 1

Norton chroni to, co najwaniejsze.

RAPORT NORTON 2013


OFIARY CYBERPRZESTPCZOCI
Doroli internauci, ktrzy kiedykolwiek padli ofiar cyberprzestpczoci Doroli, ktrzy padli ofiar cyberprzestpczoci w cigu ostatnich 12 miesicy Doroli, ktrzy padli ofiar cyberprzestpczoci lub napotkali negatywne sytuacje w sieci

POLSKA
60% 40% 49% 6 mln 66% 70% 6 mld PLN (2 mld USD) 983 PLN (298 USD) 36% 28% 50% 22% 59% 43% 46% 23% 28% 45% 21% 10% 14%

(24 kraje)

WIAT

Liczba ofiar w cigu ostatnich 12 miesicy Mczyni, ktrzy kiedykolwiek padli ofiar cyberprzestpczoci Przedstawiciele pokolenia Y, ktrzy kiedykolwiek padli ofiar cyberprzestpczoci

61% 41% 50% 378 mln 64% 66% 113 mld USD 298 USD 38% 33% 42% 27% 57% 49% 49% 27% 34% 36% 30% 18% 21%

KOSZTY CYBERPRZESTPCZOCI
czny koszt w cigu ostatnich 12 miesicy redni koszt ponoszony przez ofiar cyberprzestpczoci w cigu ostatnich 12 miesicy

ZABEZPIECZANIE URZDZEO MOBILNYCH

Uytkownicy smartfonw, ktrzy padli ofiar cyberprzestpczoci w cigu ostatnich 12 miesicy Uytkownicy smartfonw, ktrzy maj podstawowy, bezpatny program antywirusowy Uytkownicy tabletw, ktrzy maj podstawowy, bezpatny program antywirusowy Doroli, ktrzy zgubili swoje urzdzenie mobilne lub dowiadczyli jego kradziey Uytkownicy urzdzeo mobilnych, ktrzy nie s wiadomi istnienia oprogramowania zabezpieczajcego dla tych urzdzeo

ZACIERANIE SI GRANIC MIDZY PRAC A ZABAW


Pracujcy, ktrzy wykorzystuj swoje prywatne urzdzenia do pracy i zabawy Pracujcy, ktrzy wysyaj lub odbieraj prywatne maile na swoich urzdzeniach subowych** Pracujcy przechowujcy prywatne informacje na urzdzeniach subowych**
Pracujcy uywajcy mediw spoecznociowych na urzdzeniach subowych**

Pracujcy, ktrzy twierdz, e ich firma nie wprowadzia polityki wykorzystywania urzdzeo prywatnych do celw subowych* Rodzice pozwalajcy swoim dzieciom bawid si, pobierad pliki i robid zakupy za pomoc swoich firmowych urzdzeo** Doroli dzielcy si informacjami subowymi ze znajomymi za pomoc stron do przechowywania plikw online Doroli dzielcy si informacjami subowymi z rodzin za pomoc stron do przechowywania plikw online Uytkownicy stron do przechowywania plikw online korzystajcy z tego samego konta dla prywatnych i subowych celw

17%
50% 50% 36% 31% 36% 36% 59% 34% 44% 28% 27%

24%
56% 48% 39% 25% 31% 50% 59% 54% 56% 29% 29%

NISKI STAN WIEDZY O BEZPIECZEOSTWIE MOBILNYM


Uytkownicy smartfonw, ktrzy kasuj maile od nieznanych nadawcw Uytkownicy smartfonw unikajcy przechowywania poufnych plikw online Uytkownicy mediw spoecznociowych nie wylogowujcy si po kadej sesji Uytkownicy mediw spoecznociowych dzielcy si swoimi hasami z innymi Uytkownicy mediw spoecznociowych nawizujcy kontakty z nieznajomymi

RYZYKOWNE ZACHOWANIA W MEDIACH SPOECZNOCIOWYCH

RYZYKOWNE ZACHOWANIA ZWIZANE Z WYMIAN INFORMACJI


Uytkownicy stron do przechowywania plikw uwaajcy takie usugi za bezpieczne Doroli korzystajcy z publicznych lub niezabezpieczonych sieci Wi-Fi

Internauci uywajcy prywatnej poczty przez publiczne lub niezabezpieczone sieci Wi -Fi Internauci logujcy si do sieci spoecznociowych za pomoc niezabezpieczonych lub publicznych sieci Wi-Fi
Internauci uywajcy publicznych lub niezabezpieczonych sieci Wi-Fi do zakupw online Internauci logujcy si do konta bankowego za pomoc publicznych lub *Wrd osb korzystajcych z tego samego urzdzenia do pracy i zabawy niezabezpieczonych sieci Wi-Fi
**Wrd osb posiadajcych urzdzenia subowe