LUCRAREA PRACTICĂ 1 DIAGNOSTICUL NECROPSIC, ACTIVITATEA DE NECROPSIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

DIAGNOSTICUL NECROPSIC: Face posibilă observarea aspectelor organelor şi ţesuturilor, evidenţiază abaterile de la normal ale morfologiei acestora; Permite înţelegerea raporturilor care se crează între leziuni şi simptome; Stabileşte tabloul anatomopatologic al fiecărei boli, stabileşte sau orientează diagnosticul de boală şi cauza morţii; Este un mijloc eficient de supraveghere epidemiologică a efectivelor de animale; Joacă rolul cel mai important în cercetarea medico-legală, fiind un veritabil instrument juridic; Este o metodă în plus de evaluare a simptomelor şi a eficienţei terapiei aplicate; Este un instrument metodologic folosit în cercetarea ştiinţifică şi în medicina experimentală; NU DEŢINE EXCLUSIVITATEA ÎN CEEA CE PRIVEŞTE DIAGNOSTICUL DE CERTITUDINE AL UNEI BOLI. NECROPSIA ŞI PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR (Legea 60/1974, Legea 75/1991) Medicilor veterinari le revin sarcini deosebite referitoare la protecţia microbiologică şi chimică a mediului (împiedicarea sau limitarea poluării ecosistemelor, apei, solului, aerului); CADAVRELE reprezintă sursa cea mai periculoasă din punct de vedere epidemiologic; Riscul contaminării poate fi direct (diseminarea unor boli transmisibile) sau indirect (cadavrul furnizează substratul nutritiv pentru dezvoltarea şi hrănirea insectelor, rozătoarelor sau carnivorelor necrofage); Prevenirea situaţiilor de acest gen se poate realiza prin efectuarea necropsiei în imediata apropiere a locului în care urmează să se denatureze cadavrele; Se interzice necropsierea unui cadavru pe locul în locul în care a murit animalul (păşune, saivan, grajd, hală, rezervaţie, adăposturi etc.) sau în locuri care nu dispun de un minimum de amenajare; Necropsia va fi realizată numai în locuri special amenajate (dispensare sanitar veterinare, laboratoarele direcţiilor judeţene sanitar-veterinare, în întreprinderile tip PROTAN, în sălile special amenajate din abatoare, în cadrul serviciilor de ecarisaj, în instituţiile de învăţământ superior veterinar); Cadavrele vor fi prelucrate industrial în scopul obţinerii de făinuri proteice de origine animală sau se vor neutraliza prin îngropare în cimitirele de animale, în puţuri seci sau se vor incinera;

pardoseală impermeabilă. instrumentarului. Se impune restricţionarea circulaţiei persoanelor străine în spaţiile destinate necropsierii cadavrelor (afişe de interdicţie). . cu sifoane de pardoseală racordate la reţeaua de scurgere (fosa septică sau la filtru). menghină pentru fixarea craniilor. instalaţie monorail pentru animalele de talie mare.plasă de protecţie la ferestre contra insectelor. să întreţină locurile special amenajate examinării şi distrugerii cadavrelor. a echipamentului de protecţie şi a mijloacelor de transport folosite pe parcursul necropsiei (spălare şi dezinfectare).Organele administrative ale puterii de stat au obligaţia prin lege să construiască. se completează iluminarea cu lumină fluorescentă.dotări care să permită necropsierea oricărei specii.îmbinarea pereţilor cu planşeul să fie realizată prin scafă de pardoseală. . NECROPSIA ÎN SERVICIILE SPECIALIZATE . se igienizează şi se dezinfectează podeaua şi pereţii. Se vor asigura două fluxuri de circulaţie: fluxul septic (sala de necropsie şi anexele sale) şi fluxul aseptic (laboratorul de histopatologie). pericolul la care se expun în momentul accidentării (primul ajutor în caz de accidentare). . ghilotină pentru secţionarea oaselor etc.).număr suficient de ferestre (este de preferat ca examinarea leziunilor să se realizeze la lumină naturală).SALA DE NECROPSIE Sala de necropsie şi anexele sale – locaţie cu amenajări speciale pentru desfăşurarea necropsiei. prevăzute cu margini ridicate cu 2-3 cm şi cu sisteme de scurgere şi dirijare a lichidelor. în pantă. bonetă. Se impune decontaminarea postnecropsică a personalului. Intrarea şi lucrul efectiv în sala de necropsie se va face numai prin folosirea unui echipament de protecţie adecvat (halat.pereţii sălii şi ai anexelor din zona septică placaţi cu faianţă sau vopsiţi cu vopsele rezistente la apă şi la dezinfectanţi. face corp comun cu laboratorul de histopatologie. mănuşi de cauciuc). Personalul va fi instruit periodic cu privire la manipularea cadavrelor.. luminoasă.locaţie spaţioasă. Cerinţe privitoare la utilităţi şi mobilier: . După terminarea lucrului sau ori de câte ori sala devine goală. . Clădirea destinată activităţilor de anatomie patologică macroscopică şi microscopică va fi izolată de restul laboratoarelor (pavilion separat). bine ventilată (ferestre şi exhaustor). uscată. care să împiedice alunecarea (mozaic de ciment sau alte materiale antiderapante). Cerinţe privitoare la amplasare şi construcţie: . ochelari. folosirea instrumentarului şi aparatelor electrice. să amenajeze. şorţ.mese fixe speciale de necropsie din inox. . materialelor. . indiferent de talie (macara.

Va supraveghea dezinfecţia personalului. Va supraveghea distrugerea sau denaturarea materialului biologic rezultat în urma necropsiei prin ardere sau îngropare. de preferinţă dispuse la capătul meselor fixe (chiuvetă sau furtun). soluţiilor dezinfectante. impermeabile şi uşor de igienizat. Mesele de necropsie: mobile (pliante). . nisip sau alte materiale absorbante. medicul veterinar va pregăti un minimum de materiale şi instrumentar. se vor pregăti găleţi sau butoaie cu apă caldă şi rece.dulapuri metalice destinate depozitării instrumentarului. trusei de prim ajutor.mese mobile din inox cu rotile pentru transportul cadavrelor.chiuvete speciale pentru spălarea instrumentarului. paie. .filtru sanitar dotat cu dulapuri duble tip vestiar de depozitare a echipamentului de protecţie şi a echipamentului cu alte destinaţii decât necropsia. mănuşi). Vehiculele destinate special transportul cadavrelor prezintă spaţii cu fundul şi marginile impermeabile la lichide. şorţ.camere frigorifice şi frigidere de mare capacitate. tăvilor... . TRANSPORTUL ŞI DEPOZITAREA CADAVRELOR Atunci când transportul se realizează cu vehicule obişnuite se va asigura etanşeizarea cu folii de polietilenă. . Dotări locale reprezentate de o baracă sau şopron confecţionate din materiale uşoare.. a instrumentarului şi materialelor folosite. examinarea organelor. . În lipsa apei curente. chiuvete pentru spălarea şi dezinfecţia mâinilor. recipiente de colectare a pieselor de echipament de unică folosinţă. instalaţie de apă caldă şi rece. Minimum de instrumentar de necropsie şi material de protecţie (halat. materiale consumabile folosite în timpul necropsiei (recipienţi de recoltare probe. NECROPSIA ÎN CONDIŢII DE TEREN Necesitatea desfăşurării necropsiei în condiţii improvizate: direct pe sol.bazine pentru efectuarea unor probe speciale (deschiderea sub apă a cadavrelor de animale mici pentru diagnosticarea pneumotoraxului). uşor de spălat şi dezinfectat. . duşuri. lamele. . sunt acoperite sau sunt prevăzute cu capac. soluţii de diagnostic rapid etc). aranjarea instrumentarului şi a altor materiale etc. confecţionate din materiale impermeabile. pe capacul puţului sec. cizme de cauciuc. În aceste condiţii. lame.crematoriu propriu. a tăvilor şi organelor. pe platforma de beton a cimitirului de animale. pardoseala va fi construită din beton. Recipienţi cu soluţii dezinfectante. sub cerul liber. rumeguş.

Spaţiile încărcare/descărcare se concep astfel încât manipularea cadavrelor să fie minimă. Cale de acces: unică. ghizdurile depăşesc nivelul solului cu 0. piatră). Se recomandă folosirea unor locaţii care nu crează posibilitatea contactului dintre cadavre şi carnivorele domestice sau sălbatice. mai înalt. păşuni. Construcţie: pereţii şi fundul sunt căptuşiţi cu materiale impermeabile (cărămidă. petrol sau var nestins. practicabilă pe tot timpul anului. lacuri sau ape curgătoare.5/2/1. DISTRUGEREA CADAVRELOR . dublat de gard viu) şi sanţ adânc de 1 metru. împrejur locul este betonat cu pantă de scurgere către interior şi orificii adecvate pentru scurgerea apei şi lichidelor în puţ. Suprafaţa terenului alocat: 100 metri teren pentru 100 animale de talie mare.PUŢUL SEC Amplasare: pe terenuri la care pânza freatică se află la cel puţin 10 metri adâncime. ca şi înhumarea şi denaturarea corectă a cadavrelor. gropile pentru înhumarea cadavrelor de talie mică şi mijlocie se micşorează proporţional. ca şi autovehiculele care au servit la transport.Orificiile naturale ale cadavrului se vor obtura cu tampoane îmbibate cu soluţii dezinfectante Depozitarea cadavrelor până la momentul necropsiei sau transportului către locurile de distrugere se realizează la cel puţin 200 metri faţă de cel mai apropiat adăpost de animale. împiedică scurgerea apei din precipitaţii şi permite efectuarea necropsiei pe timp nefavorabil). Locul de depozitare se spală şi se dezinfectează după fiecare golire. drumuri publice. cu pânza freatică la adâncime (5 metri). ţinând cont că pentru denaturarea completă sunt necesari 7 ani. înainte de îngropare cadavrele se vor denatura cu motorină. . aglomerări de animale. uscat. Înhumarea se face după un plan. la cel puţin 500 de metri de orice aşezare umană. Partea superioară a puţului este acoperită cu un capac confecţionat din materiale impermeabile (plăci de beton). Gropile de înhumare: 2. Delimitarea spaţiului ocupat: gard (sârmă ghimpată sau plasă metalică. depăşeşte placa de beton din jurul ghizdurilor. depozit de furaj sau locuinţă.CIMITIRUL DE ANIMALE Amplasare: pe un teren scos din circuitul agricol. degradat. Personalul responsabil va verifica accesul în cimitir. Puţul sec va fi prevăzut cu acoperiş (pantă dublă.5 m. DISTRUGEREA CADAVRELOR . plăci de beton. poarta închisă (cheie).5 metri (animale de talie mare). bazine de apă. odată cu cadavrul se înhumează şi materialele care au servit la transport. Dimensiuni: diametrul de minimum 2-3 metri. adâncime 8-9 m.

precum şi deshumarea cadavrelor şi colectarea oaselor. după aşezarea cadavrelor în groapă se acoperă cu o foaie de tablă şi se dă foc. Gropile de ardere: fundul căptuşit cu lemne sau paie îmbibate cu combustibil. Cenuşa şi oasele se îngroapă. DISTRUGEREA CADAVRELOR . deservit de personal specializat. cultivarea terenurilor cu plante furajere sau comestibile.INCINERAREA Crematorii: instalaţii care funcţionează cu gaz metan sau combustibil lichid. recoltarea de furaje.Spălarea şi decontaminarea vehiculului cu care s-a efectuat transportul se va face la locul de descărcare a cadavrelor. apă curentă. . În incinta cimitirelor de animale şi în preajma puţurilor se interzice păşunatul.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful