Granturile SEE şi cele Norvegiene pentru România 2009-2014 Domeniile de finanţare

În cadrul Granturilor SEE şi Norvegiene 2009-2014, România va fi al doilea cel mai mare beneficiar al asistenţei financiare oferite de ţările SEE / AELS Norvegia, Islanda şi Liechtenstein, cu o alocare în valoare de aproape 306 milioane de euro. Finanţarea oferită are drept scop reducerea discrepanţelor sociale şi economice între ţările SEE şi consolidarea cooperării dintre statele donatoare şi România. Granturile SEE si cele Norvegiene 2009-2014 vor sprijini proiecte în următoarele 23 de domenii de finanţare: Servicii de biodiversitate şi ecosistem - 15 000 000 euro Obiectiv: Stoparea pierderii biodiversităţii Operatorul programului: Ministerul Mediului şi Pădurilor Monitorizarea mediului şi planificare şi control integrate – 8 181 250 euro Obiectiv: Îmbunătăţirea respectării reglementărilor de mediu Operatorul programului: Ministerul Afacerilor Europene (Punctul Naţional de Contact) Reducerea utilizării de substanţe periculoase - 10 000 000 euro Obiectiv: Prevenirea prejudiciului şi a efectelor negative asupra mediului cauzate de substanţe chimice şi deşeuri periculoase Operatorul programului: Ministerul Mediului şi Pădurilor Eficienţă energetică - 8 000 000 euro Obiectiv: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi a poluanţilor Operatorul programului: Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri (MECMA) - Direcţia Generală de Energie Energie regenerabilă - 8 000 000 euro Obiectiv: Creşterea ponderii energiei regenerabile în consumul de energie Operatorul programului: Ministerul Mediului şi Pădurilor Adaptarea la schimbările climatice - 5 000 000 euro Obiectiv: Reducerea vulnerabilităţii umane şi a ecosistemelor la schimbările climatice Operatorul programului: Ministerul Mediului şi Pădurilor Sectorul maritim - 15 000 000 euro Obiectiv: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi a substanțelor poluante din atmosferă din sectorul maritim Operatorul programului: Innovation Norway

1

750 euro Obiectiv: Intensificarea dialogului cultural şi promovarea identităţii europene prin înţelegerea diversităţii culturale Operatorul programului: Ministerul Afacerilor Europene (Punctul Naţional de Contact) Cercetare în cadrul sectoarelor prioritare . Operatorul programului: Ministerul Afacerilor Europene (Punctul Naţional de Contact) Promovarea diversităţii în cultură şi arte în cadrul patrimoniului cultural european – 6.4 000 000 euro Obiectiv: Creşterea mobilităţii pentru studenţi şi pentru personalul academic din învăţământul superior între statul beneficiar şi statele SEE.818.14 000 000 euro Obiectiv: Conservarea patrimoniul cultural şi natural pentru generaţiile viitoare şi promovarea acestuia catre publicul larg.AELS Operatorul programului: Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale Captarea şi stocarea carbonului .40 000 000 euro Obiectiv: Atenuarea schimbărilor climatice Operatorul programului: Ministerul Economiei.20 000 000 euro Obiectiv: Întărirea cooperării în domeniul cercetării între România şi statele donatoare Operatorul programului: Autoritatea Naţională pentru Cercetare Stiinţifică Fondul de burse .24 000 000 euro Obiectiv: Creşterea competitivităţii întreprinderilor ecologice.Societatea civilă . Comerţului şi Mediului de Afaceri. Direcţia Generală pentru Planificare şi Dezvoltare Economică . inclusiv 2 . democraţie şi dezvoltare durabilă Operatorul programului: va fi selectat prin concurs Copii şi tineri în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naționale şi promovarea incluziunii sociale 22 000 000 euro Obiectiv: Întărirea coeziunii economice şi sociale la nivel naţional. Protecţiei Sociale şi Familiei Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural .Serviciul de Protecţia Mediului Inovare în industria verde .30 000 000 euro Obiectiv: Consolidarea dezvoltării societăţii civile şi contribuţia sporită la justiţie socială. regional şi local Operatorul programului: Fondul Român de Dezvoltare Socială Promovarea egalităţii între sexe şi a echilibrului între viața profesională și cea personală – 4 519 478 euro Obiectiv: Egalitatea înter sexe şi promovarea echilibrului între viața profesională și cea privată Operatorul programului: Ministerul Muncii.

autorităţile locale şi regionale din România şi cele din Norvegia . Direcţia de Implementare şi Coordonare Programe Violenţă domestică şi violenţă bazată pe deosebirea de sex .ecologizarea industriilor existente şi inovarea şi dezvoltarea spiritului antreprenorial pe baze ecologice Operatorul programului: Innovation Norway Muncă decentă şi dialog tripartit – 1 152 000 euro Obiectiv: Promovarea muncii decente şi îmbunătăţirea cooperării tripartite între organizaţii patronale. inclusiv a traficului de persoane Operatorul programului: Ministerul Administraţiei şi Internelor Consolidarea capacităţii în cadrul sistemului judiciar şi a cooperării 8 000 000 euro Obiectiv: Sporirea eficienţei instanţelor din România şi consolidarea capacităţili în cadrul sistemului judiciar Operatorul programului: Ministerul Justiţiei Servicii corecţionale.8 000 000 euro Obiectiv: Îmbunătăţirea sistemelor de servicii corecţionale în conformitate cu instrumentele internaţionale relevante în domeniul drepturilor omului 3 . Prevenirea şi tratarea bolilor contagioase vor constitui. inclusiv sancţiuni non-privative de libertate .4 000 000 euro Obiectiv: Reducerea violenţei bazate pe deosebirea de sex şi sprijin oferit victimelor traficului de persoane Operatorul programului: Ministerul Justiţiei Cooperare Schengen şi combaterea criminalităţii transfrontaliere şi a crimei organizate. inclusiv a traficului de persoane şi a grupurilor criminale itinerante .5 000 000 euro Obiectiv: Creşterea securităţii cetăţenilor prin îmbunătăţirea eficienţei cooperării între autorităţile de aplicare a legii din statele membre Schengen în lupta împotriva crimei organizate.6 000 000 euro Obiectiv: Intărirea capacităţii instituţionale şi dezvoltarea resurselor umane din instituţiile publice. sindicate şi autorităţi publice în vederea sprijinirii dezvoltării economice şi sociale în mod echitabil şi durabil Operatorul programului: Innovation Norway Întărirea capacităţii şi cooperarea instituţională între instituţiile publice. autorităţile locale şi regionale din România în cadrul sectoarelor prioritare agreate. prin intermediul cooperării şi transferului de cunoştiinţe cu instituţii şi autorităţi similare din Norvegia Operatorul programului: Ministerul Afacerilor Europene (Punctul Naţional de Contact) Iniţiative privind sănătatea publică – 8 104 000 euro Obiectiv: Îmbunătăţirea accesului la serviciile publice de asistenţă medicală şi reducerea inegalităţilor între grupuri de utilizatori. o prioritate. Operatorul programului: Ministerul Sănătăţii. de asemenea.

fonduri-ue.org.ro. Unele domenii de finanţare vor fi gestionate în comun de către operatorul de program şi un partener de program.asistentasee. Pentru detalii suplimentare cu privire la granturi vă rugăm să consultaţi: www.eeagrants. 4 .ro şi www. www. în cele mai multe cazuri acesta fiind o instituţie publică românească.Operatorul programului: Ministerul Justiţiei Fiecare dintre domeniile mai sus-menţionate vor fi gestionate de un operator de program. respectiv o entitate dintr-una din ţările donatoare.norvegia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful