Sempati Bir Bir Bir Bir yaprak, ağaca takma. damla, buluta takma. bulut, maviye takma.

yağmur, havaya takma.

Ben sana bakıyorum, Bir rüzgâr esiyor. Sözü uzatıyorum, Ben, sana takma. Özdemir Asaf