VINURI MAI IEFTINE CU TALONUL VINUL.

RO
GASTRONOMIE
Tagliatelle cu ragout de cãprioarã – o specialitate care sunã bine, aratã bine ºi „gustã bine“.
pagina 31

PAGINA 18

TOP MUSCAT OTTONEL
Editorii revistei au degustat ºi analizat 11 vinuri Muscat Ottonel produse în România, cumpãrate direct de la raft.
paginile 10-11

FRANÞA ªI GERMANIA, SUB LUPÃ
Vinul.Ro face o analizã a ofertelor celor douã þãri de pe rafturile magazinelor din România.
paginile 12-16
Nr. 5 2008 Preþ: 10 RON

Cum sã devii colecþionar de vinuri WINE. LIFE. STYLE

Sfaturi pentru pasionaþii de vin care doresc sã aibã o colecþie personalã.
paginile 8-9

Vin eveniment sau doar lichid fermentat „bun de bãut“?

O analizã pertinentã a tendinþelor de pe piaþa vinului facutã de oenologului Liviu Grigoricã
pagina 20-21

Atenþie, se gãteºte! În aer liber, la Cluj

Ultima etapã a Campionatului de Gãtit în Aer Liber va stabili câºtigãtorii în septembrie, la Cluj.
pagina 23

Noua modã

Eticheta – imaginea vinului

femininã
EVENIMENT

pagina 19

INTRÃ ÎN CLUBUL VINUL.RO

CUPOLA SANCTIS, LANSARE ÎN CLUJ-NAPOCA
Învaþã cum sã „citeºti“ eticheta unui vin fãrã sã te laºi impresionat de tehnicile de marketing ale producãtorilor. Eleganþa etichetei nu este întotdeauna un garant al calitãþii.
pagina 24-25 Cea mai nouã gamã din portofoliul Carl Reh Winery, alcãtuitã din vinurile „Sfânta Ana“, „Sfântul Gheorghe“ ºi „Sfântul Dumitru“ a fost lansatã la sfârºitul lunii iulie la Cluj-Napoca. pagina 6

CADOU PREMIUM LA ABONARE
Aboneazã-te pe un an la Vinul.Ro ºi primeºti CADOU o sticlã de Cabernet Sauvignon La Cetate, în valoare de aproximativ 35 RON. Fãrã tragere la sorþi! Oferta este valabilã pentru primii 1.000 de abonaþi. Aboneazã-te ºi poþi beneficia ºi de alte oferte speciale! Talonul de abonament în pagina 23

START
REPERE ISTORICE
Paharele de vinuri au fost folosite încã din antichitate. Plinius cel Batrân (23-70 d.Hr.) vorbeºte pentru prima datã despre tranziþia de la vasele de bãut din aur ºi argint la cele din sticlã, mult mai preþuite în acele vremuri. În Evul mediu european, rolul paharului de vin capãtã dimensiuni mitice, fiind folosit în executarea ceremonialelor religioase. La sfârºitul secolului al XVI-lea, meºteºugarii germani încep sã decoreze paharele de vin cu diferite metale ºi pietre preþioase, însã francezii au fost cei care au produs primele pahare de vin din cristal de calitate, la sfârºitul secolului al XVIII-lea. De atunci, paharele au apãrut în cele mai diversificate forme ºi mãrimi.
ABC-UL DEGUSTÃRII

PAHARUL
intermediarul dintre degustãtor ºi vin
Alegerea paharului potrivit poate scoate în evidenþã caracteristicile unui vin si în acelaºi timp faciliteazã relaþia vin-degustãtor. Forma, mãrimea sau culoarea paharului reprezintã factori ce pot afecta în mod dramatic percepþia degustãtorului. Degustarea unui vin nu înseamnã numai mirosirea ºi examinarea gustativã, ci ºi aspectul acestuia, felul cum reflexiile luminii se joacã cu vinul, „picioarele“ pe care acesta le lasã pe pereþii paharului, precum si modul de captare a aromelor în interiorul cupei. Potrivit uzanþelor, paharele de vin care au cupe mari sunt folosite pentru degustarea vinurilor roºii, corpolente, cu un buchet puternic, iar paharele înguste sunt folosite pentru vinurile albe uºoare, cu arome delicate. Forma cupei paharului este foarte importantã deoarece aici se concentreazã aromele vinului ºi se accentueazã caracteristicile de soi. Potrivit mai multor specialiºti, în funcþie de forma paharului, vinul este direcþionat cãtre zone diferite ale cavitãþii bucale, astfel caracteristicile vinului putând fi înþelese mult mai uºor. Cea mai des neglijatã parte a paharului este piciorul, foarte multe persoane þinând paharul direct de cupã. În timpul unei degustãri, este important sã se mânuiascã paharul de picior, pentru a împiedica transferul de temperaturã de la mânã la vin. De asemenea, prin prindere paharului de picior se evitã lãsarea amprentelor pe cupã, lucru ce poate distorsiona examenul vizual al unui vin.

Tipuri de pahare
Cu toate cã existã în mii de forme ºi mãrimi, paharele de vinuri se împart în trei mari clase: paharele pentru vinuri roºii, paharele pentru vinuri albe ºi paharele pentru vinuri efervescente. Paharele pentru vinuri roºii au cupa rotundã ºi mai largã, formã ce dã posibilitatea vinului sã respire. Din aceastã clasã amintim paharul Bordeaux (cupã înaltã ºi aproape emisfericã, folosit în special pentru vinuri Cabernet Sauvignon sau Merlot, pentru cã direcþioneazã vinul cãtre partea din spate a limbii) ºi paharul Burgundia (cu o cupã mult mai mare decât a paharului Bordeaux, pentru acumularea aromelor, folosit la degustarea de Pinot Noir). Paharele pentru vinuri albe sunt în general mai suple, mai înalte (nu la fel de înalte ca cele pentru vinuri efervescente), cu o formã ce se apropie de cea a lalelei. Fiind mai suple, paharele pentru vinuri albe favorizeazã detectarea compuºilor volatili, mirosul unui vin devenind astfel mult mai intens. Paharele pentru vinuri efervescente sau paharele „Flute“ (flaut)

PAHARELE DE DEGUSTARE TREBUIE SÃ FIE:
perfect incolore sã nu aibã încrustaþii, gravuri sau desene sã aibã picior sã fie perfect uscate sã fie curate sã nu aibã mirosuri sã aibã forma specificã tipului de bãuturã degustat
sunt mai înalte, conice ºi au o cupã foarte suplã, formã ce permite o perlaþie constantã, finã ºi consistentã. Unii producãtori realizeazã pe fundul acestor pahare mici striaþii sau pete mate pentru a stimula emiterea bulelor de dioxid de carbon. În 1972 Institutul Naþional al Denumirilor de Origine din Franþa (INAO) a propus un tip de pahar care sã satisfacã toate exigentele pentru toate tipurile de vin. Mai târziu, Organizaþia Internaþionalã a Viei ºi Vinului (OIV) ºi Organizaþia Internaþionalã de Standardizare (ISO) au adoptat acest tip, el fiind folosit astãzi la toate concursurile internaþionale de profil.

2

EDITORIAL

VINUL ROMÂNESC LA TRAVEL CHANNEL
Travel Channel va filma noua serie a emisiunii „Þinutul vinului“ în România, în lunile septembrie-octombrie. potrivit unui comunicat dat de Discovery Channel. Cea de-a patra serie a emisiunii va putea fi vãzutã în premierã pe postul TV, la începutul lui 2009. Sub numele „Þinutul vinului: de la Budapesta la Marea Neagrã“, emisiunea va prezenta potenþialul viticol al României. „Emisiunea exploreazã istoria, peisajele unice, cultura, locuitorii ºi tradiþiile viticole din România. Ne prezintã recenta renaºtere viticolã a þãrii, care face ca aceasta sã fie una dintre cele mai interesante þãri producãtoare de vinuri din regiune“, declarã directorul general Travel Channel, Richard Wolfe. „Þinutul vinului“ este prezentatã de oenologul Isabelle Legeron (foto). Aceasta se aflã într-o continuã cãlãtorie în cãutarea vinului natural, vizitând cele mai bune podgorii din lume, pentru a-i cunoaºte pe viticultorii pasionaþi, care pãstreazã în sticle o întreagã tradiþie ºi un strop din ei înºiºi.

Despre prejudecãþi ºi beneficiul curiozitãþii
CEZAR IOAN „Carnea nu trebuie sã fie dulce!“, mi-a reproºat abrupt, vizibil dezamãgitã, o prietenã cãreia îi recomandasem cotlete de porc la tigaie, stinse într-un sos din bere neagrã cu puþin zahãr. Am întrebat-o „de ce?“ ºi mi-a rãspuns repede, oarecum uimitã cã nu ºtiam: „Carnea trebuie sã aibã gust de carne“. Mãrturisesc, am fost cel puþin la fel de dezamãgit ca ºi prietena mea. Doar cã din alte motive. Mi-am amintit de niºte memorabile fripturi de vânat cu sos de fructe de pãdure, de câteva mâncãruri chinezeºti în care mãiestria bucãtarului stã în armonizarea combinaþiilor de acrudulce-sãrat-picant ºi de alte bunãtãþi pe care am avut curiozitatea ºi privilegiul sã le încerc de-a lungul vremii. Nu m-am putut opri sã nu mã gândesc ce bogãþie de gusturi ºi arome îºi refuzã singur cineva care e convins cã „ºtie exact“ cum trebuie sã stea lucrurile ºi uitã sã mai fie curios ºi sãºi punã întrebarea obsesivã pe care o pun copiii de trei ani: „De ce?“. Mi-am amintit, cu ocazia respectivã, o vorbã de duh inginereascã, al cãrei adevãr ajung sã-l constat din ce în ce mai des: „Uneori, toatã lumea ºtie cã un lucru nu se poate face, aºa încât se cautã alte soluþii. Pânã când vine cineva care nu ºtie asta, ºi îl face“. Prietena despre care povestesc are în jurul a 30 de ani, este un om de succes în profesia pe care ºi-a ales-o, face miºcare, cãlãtoreºte în strãinãtate, câºtigã decent, are un apartament ºi o maºinã ºi pot spune cu mâna pe inimã cã face parte din categoria atât de aºteptatã „sã construiascã România de mâine“. Acea Românie deschisã, competitivã, privind spre viitor, ruptã de trecut ºi de prejudecãþile îndesate pe gâtul „generaþiei vechi“ cu polonicul. Recunosc, schimbul de replici cu prietena mea mi-a dat de gândit ºi din alte puncte de vedere. În primul rând, m-a obligat la o reevaluare rapidã a propriilor mele prejudecãþi (evident, am descoperit o mulþime). Apoi, cum scopul întâlnirii noastre era ca eu s-o ajut sã-ºi aleagã vinurile pentru nuntã, nu m-am putut opri sã nu mã-ntreb ce caut eu acolo, cu ce argumente ºi cu ce ºanse de a o ajuta în mod real. Un gigant al poeziei, Rudyard Kipling, spunea cã a învãþat tot ce ºtie de la „ºase servitori“. Numele lor? „Ce, De ce, Când, Cum, Unde, Cine”.

FINANCIAL TIMES SINTETIZEAZÃ PIAÞA VINULUI ROMÂNESC
În numãrul din 16 august, prestigiosul cotidian economic Financial Times a publicat o radiografie a pieþei vinului din România. Chiar dacã „80% din vin se vinde neîmbuteliat ºi aproape jumãtate dintre viþele de vie plantate sunt hibrizi“, ziarul remarcã foarte bine cã „investitorii strãini, anterprenorii locali ºi aristocraþii care sau întors în România formeazã un trident al avangardei“. Cele trei categorii sunt reprezentate, din punctul de vedere al autorului, de Prince Stirbey Drãgãºani, DAVINO, Halewood, Carl Reh ºi Domeniul Coroanei. Cât despre fostele perle ale României, Grasa ºi Tãmâioasa de Cotnari, sunt considerate de cãtre Financial Times ca fiind „produse la standarde dezamãgitoare“, însã situaþia devine mai promiþãtoare dupã ce Vinarte a cumpãrat 60 de hectare la Cotnari.

TIRBUªONUL – MAI MULT DECÂT UN INSTRUMENT
De fiecare datã când ne aflãm lângã o sticlã de vin, ne încearcã un sentiment de neputinþã daca nu avem la îndemânã ºi instrumentul care ne ajutã sã debuºonãm acea butelie: tirbuºonul. Nimeni nu ºtie cu exactitate cine a inventat acest obiect a cãrui denumire provine din limba francezã ºi înseamnã „a trage dopul“. Tirbuºonul a fost considerat dintotdeauna un acesoriu nelipsit din locul unde era servitã masa. În 1795, în Anglia, reverendul Samuel Henshall patenteazã pentru prima datã un tirbuºon. La capitolul invenþii, apare tirbuºonul cu levier, inventat de germanul Carl Winenke în 1882, iar peste câþiva ani, în Anglia, este creat tirbuºonul cu pârghie dublã. La puþin timp, americanul Edwin Walker vine cu un nou model pe care se puteau inscriptiona mesaje publicitare, „Clopoþelul lui Walker“ (numit aºa pentru forma sa care acoperea partea superioarã a sticlei). Astfel, la începutul sec. al XX-lea erau înregistrate peste trei sute de modele. Un tirbuºon este alcãtuit dintr-o spiralã de oþel, de regulã formatã din cinci spire, ºi un mâner care poate fi simplu sau foarte complex (cu pârghii, leviere, opritoare etc). Lungimea spiralei de oþel are o dimensiune bine stabilitã ºi trebuie utilizatã cu îndemanare pentru diferitele dimensiuni de dopuri, având grijã ca la debuºonare dopul sã nu fie strãpuns în totalitate. Pentru profesioniºtii de azi, fie ei chelneri sau somelieri, tirbuºonul reprezintã mai mult decât o unealtã care ajutã la debuºonarea unei sticle. Aceºtia îºi aleg cu grijã ustensila de lucru. De multe ori, mai ales in cazul somelierilor, tirbuºonul este un semn al distincþiei. Una din marcile preferate de somelieri este vestita marcã Chateau Laguiole, o mare parte dintre acestea purtând semnãtura unor somelieri celebri. Un alt brand de renume este Screwpull, care oferã o gamã variatã de tirbuºoane, foarte practice, modele care prin forma lor se îndepãrteazã de cele clasice.
3

SERGIU NEDELEA, somelier
www.winetaste.ro

în proporþii diferite. din 1996. iubitorii de vinuri au posibilitatea sã se bucure de „ploaia de lacrimi ale Sfântului Lorenzo“. nãscut din iniþiativa organizaþiei de turism vitivinicol „Movimento Turismo del Vino“. pentru a oferi o alternativã cumpãrãtorilor cu pretenþii. deorece în retail nu ajung decât vinuri relativ ieftine ºi de calitate entry-level“. pe 25 august. 21% Pinot Blanc ºi 20% Pinot Noir. GAMELE DE VÂRF CRAMELE RECAª RÃMÂN ªI ÎN RETAIL Cramele Recaº a luat decizia sã pãstreze gamele de vârf ºi în comerþul de retail. precizeazã Rareº Marinescu. sã fie listate în continuare în magazinele din comerþul modern. iar Satén-ul din 70% Chardonnay ºi 30% Pinot Blanc. Grupul Alexandrion a sprijinit pregãtirea ºi participarea sportivilor români încã de la Jocurile Olimpice din 2004 de la Atena ºi a fost alãturi de sportivii români ºi la Beijing. facem o mare greºealã. În onoarea lui Bachus. vinurile fiind disponibile pentru preþuri începând de la 20 de euro. în noaptea de 10 august. o mare parte dintre oraºele Italiei au gãzduit tradiþionalul eveniment „Calici di Stelle“ (Pahare de stele). Rosé-ul Franciacorta este fabricat din 60% Pinot Noir ºi 40% Chardonnay. însã numai în reþeaua HoReCa. în cadrul unui eveniment special.ACTUALITATE HOVER DE LA ALEXANDRION PENTRU OLIMPICI Cu ocazia Jocurilor Olimpice de la Beijing. cu un conþinut de 59% Chardonnay. în momentul în care rupem în douã oferta. Producãtorul italian va fi prezent cu toate produsele sale. ITALIA) . Sub numele de Franciacorta. precum Shiraz Recaº. director comercial Cramele Recaº. variantele Brut. consolidarea fuziunii dintre vin ºi artã fiind realizatã de concertele de muzicã clasicã ºi jazz. Propunerea de top este Cuveé Decenale. Pinot Blanc ºi Pinot Noir. Medaliaþii au avut ocazia sã-ºi aleagã maºina în cadrul unei vizite oficiale la fabrica Great Wall Motors (producãtor Hover) din Baoding. CA’ DEL BOSCO AJUNGE ÎN ROMÂNIA Spumantele Ca’ del Bosco au fost lansate la sfârºitul lunii iunie pe piaþa româneascã. gãzduit de cãtre Clubul Bamboo din Bucureºti. Am ajuns la concluzia cã. Fiind vorba despre spumante cu o putere mare de îmbãtrânire. producãtorii propun pentru acest an producþii din 1999 ºi 2001. mai multe castele ºi grãdini au fost deschise publicului. 4 PAHARE DE STELE 2008 La 10 august. Alexandrion Group a dãruit tuturor sportivilor români medaliaþi cu Aur câte o maºinã Hover. (EMILIAN PASCU. Franciacorta Dosage Zero ºi Cuvee Annamaria Clementi au în comun reþeta – Chardonnay. una dintre cele mai importante sãrbãtori din Italia. degustând un vin de calitate. „Ne-am hotãrât ca vinurile noastre de vârf. Vinurile sunt însoþite de specialitãþile gastronomice tipice zonei. Cu aceastã ocazie.

Pentru a þine pasul cu piaþa. are gustul complex de pere busuioace ºi fragi de pãdure“. punctele de atracþie maximã ale excursiei fiind reprezentate de vizitele la gheþari ºi ºedinþele de scufundare în zona Marii Bariere de Corali. Tãmâioasa Româneascã este descris ca având „o aromã inegalabilã ce îngemãneazã parfumul de busuioc cu mirosul de fân cosit. Noul site este mai dinamic ºi mai atractiv. Tãmâioasã româneascã 2005 ºi Grasã de Cotnari 2005. iar în 2006 – Statele Unite (San Francisco. Cotnari a evoluat ºi pe partea virtualã. partenrii au vizitat China. Hollywood ºi Las Vegas) Pentru 2009. toþi distribuitorii care au reuºit sã-ºi îndeplineascã obligaþiile contractuale aferente anului 2007. inviorãtor. în 2007. cu un bun echilibru între componente. Singapore ºi Australia. vitalizant. Generos. În perioada 1 – 17 august. alãturi de echipa de vânzãri ºi conducerea companiei Cotnari. oferind informaþii interesante pasionaþilor de vinuri. 5 . Au fost invitaþi sã participe la aventurã. împletit cu nuanþe de stafide ºi de sâmburi de migdale“. destinaþia va fi Hawaii. Aventura din acest an vine dupã ce. cele douã noi apariþii se adreseazã mai ales celor care preferã vinurile dulci. compania Cotnari a condus un grup de 90 de colaboratori în þinuturile exotice din Noua Zeelandã. Potrivit producãtorului moldovean. Vinul Grasã de Cotnari 2005 este caracterizat de producãtor ca fiind un vin „cu un gust apropiat celui de miez de nucã. plin de sevã ºi corp.ACTUALITATE NOI PRODUSE COTNARI Cotnari a lansat de curând pe piaþã douã vinuri premiate la Concursul Mondial de la Bruxelles. schimbânduºi interfaþa graficã a site-ului de Internet. a anunþat deja Constantin Deleanu. preºedintele consiliului director al companiei. COTNARI LA GHEÞARI ªI CORALI Tradiþia inauguratã de cãtre producãtorii de vin de la Cotnari în 2006 – aceea de a-ºi rãsplãti cei mai buni parteneri cu vacanþe exotice – s-a continuat ºi în acest an.

mineral. Lindemans. cu o impresionantã paletã aromaticã. „Sfântul Gheorghe“ (un cupaj de Chardonnay ºi Sauvignon Blanc. Vinurile Cupola Sanctis sunt comercializate numai în sistemul HoReCa ºi în magazinele specializate. Penfolds. Rosemount. cel mai mare producãtor de vinuri spumoase din Europa. în cadrul unui eveniment organizat la restaurantul Maestro. aceastã gamã este una de referinþã pentru producãtorul de vinuri. deoarece „fiecare vin este dedicat câte unei persoane din companie care a avut o contribuþie hotãrâtoare în dezvoltarea acesteia“. Experienþa internaþionalã a specialiºtilor de la Carl Reh Winery. Rosemount. în cadrul aceluiaºi eveniment. „Sfântul Gheorghe“ ºi „Sfântul Dumitru“. mentã ºi migdale ºi cu un echilibru perfect între componente. La degustare au participat peste 100 de împãtimiþi ai vinului.EVENIMENT Carl Reh Winery este importatorul în România al vinurilor Reh Kendermanns. delicateþe ºi echilibru) nu s-au lãsat mai prejos. cu arome de fructe roºii. gust de coacãze. Cupola Sanctis. 6 Cele trei vinuri Cupola Sanctis au avut mare succes la publicul prezent. Potrivit reprezentanþilor Carl Reh Winery. Proprietarul Carl Reh este acþionar majoritar în concernul Schloss Wacheheim Trier. exportatorul numãrul unu de vinuri germane. a mai fost prezentat ºi vinul La Cetate Shiraz 2006. Bingen am Rhein. un vin seducãtor. stând mãrturie potenþialului podgoriei de la Opriºor ºi talentului oamenilor care lucreazã aici. catifelat. ce a fost degustat în premierã naþionalã la Cluj. Penfolds. lansare în Cluj-Napoca Cea mai nouã gamã din portofoliul Carl Reh Winery a fost lansatã la sfârºitul lunii iulie ºi la Cluj Napoca. un vin nobil. Mehedinþi. cu un corp bine structurat) ºi „Sfântul Dumitru“ (cupaj de Shiraz ºi Cabernet Sauvignon caracterizat de complexitate. De asemenea. Carl Reh Winery a fost înfiinþatã în 1994. cel mai apreciat fiind „Sfânta Ana“. cu o mare valoare sentimentalã. Lindemans. Carl Reh Winery este importatorul unic pentru piaþa din România al vinurilor Reh Kendermann. jurnaliºti ºi oameni de afaceri din localitate. un vin dulce. unul din cei mai mari producãtori de vinuri din Germania. Beringer ºi Wolf Blass. de compania Reh Kendermann-GmbH. Gama Cupola Sanctis este formatã din trei vinuri „Sfânta Ana“. Beringer ºi Wolf Blass.Opriºor. Carl Reh Winery deþine vii într-una dintre cele mai bune regiuni viticole din România . . vinificate dintr-o atentã selecþie de struguri de pe plantaþia de la Opriºor. relaþia acestora cu vinurile fiind intermediatã de somelierul Sergiu Nedelea. Celelate vinuri din gamã. îmbinatã cu caracteristicile extrem de generoase ale podgoriei ºi cu invesþitii în plantatii ºi în tehnologii de ultima orã au ca rezultat vinuri destinate consumatorului modern ºi pretenþios ºi care se bucurã deja de câþiva ani de recunoaºtere internaþionalã.

.

dar ambientul obþinut este perfect. fãrã sã fie nevoie de aprobarea sau admiraþia altora.“ Principiile colecþiei Sticla pe care vã pregãtiþi sã o cumpãraþi pentru colecþie are întotdeauna o semnificaþie. douã sau trei zone de temperaturã.SPECIAL i i v e d ã s Cum colecþionar de vinuri RADU RIZEA Pentru cei care au descoperit ce înseamnã sã te îndrãgosteºti de un pahar de vin ºi sã-þi doreºti sã te poþi întoarce oricând la el. Personal. o licitaþie încrâncenatã sau orice altã experienþã memorabilã sunt plusul afectiv pe care îl veþi retrãi de fiecare datã când admiraþi sau deschideþi o sticlã din colecþie. trebuie sã aveþi grijã cât de mare este frigiderul pe care îl alegeþi. Altã variantã. frigiderul de alimente nu e bun. este sã investiþi sume mari în „blue chips“urile vinului – mari Chateau-uri. pentru fiecare categorie de vin în parte. Însã. ºi nu doar sã transferi idei din alte «zone» Cãtãlin Pãduraru. fiind vorba de o diferenþã de câteva mii de euro între un frigider cu un volum de 30 de sticle ºi unul de 250 de sticle. În faþa unei colecþii frumoase. De aceea. 8 . sã aveþi o colecþie cu diverse producþii din podgoriile preferate. pe care sã o setaþi la 9-10°C. linii de vârf ale marilor producãtori. Multe priveau ºi colecþiile. Boxele din blocurile vechi sunt ºi ele o opþiune bunã. colecþia de vin este o nevoie fundamentalã. Dacã vã schimbaþi des conþinutul sau vreþi sã le aveþi întotdeauna la temperatura optimã pentru consum. Prima este. evident. Frigiderele de vin pot avea una. iar el sã-l aprecieze la aceeaºi valoare pe care i-ai acordat-o tu. Dacã luaþi un frigider în care sã nu umblaþi mult (sã nu rulaþi des stocul de vinuri). cu garnituri anti-vibraþii sau circulaþie inteligentã a aerului. E un început. specimene din licitaþii. pânã ºi cel care a creat-o se simte copleºit. ra un frigider special pentru pãstrarea vinului. De asemenea. Sã prezinþi unui om educat o asemenea descoperire. explicã: „Nu existã o instanþã care sã fixeze o normã care sã-þi permitã folosirea cuvântului «colecþie». dacã vreþi doar sã aveþi vinul pregãtit pentru consum. Cã vinurile pe care au mizat aceºtia nu s-au dovedit «câºtigãtoare» – e drept. sã aveþi o colecþie valoroasã? Existã mai multe „scheme“ pentru compunerea unei colecþii. puteþi apela fãrã nici o grijã la un frigider cu o singurã temperaturã. Cel mai simplu este pentru cei care au casã sau o boxã ºi posibilitatea sã o climatizeze: investiþia costã între o mie ºi 15 mii de euro. În funcþie de disponibilitãþile financiare. subiectiv. Cãtãlin Pãduraru. O colecþie se apropie de perfecþiune când îmbinã mari valori ale lumii vinurilor cu propriile gusturi ºi apetenþe. proprietarul „Vinexpert“ „ Vânãtorul capturat Aºa cum cea mai frumoasã parte a vânãtorii este „luatul urmei“. se poate organiza pe verticalã. o excursie teribilã. Aºa s-a nãscut Vinexpert. descoperite accidental sau în urma unor îndelungi cãutãri. am adãugat ºi componenta «pedagogicã». un om minunat. Problemele apar imediat: nu existã spaþiu. aºa ºi piesele de rezistenþã ale unei colecþii sunt vinurile mai puþin cunoscute. câtã vreme pot fi climatizate. Colecþia poate cuprinde vinurile reprezentative ale lumii sau ale unei þãri. hedonist capturat. un moment plãcut din viaþã poate fi cu uºurinþã distrus când constataþi cã sticla pe care o deschideþi nu mai conþine decât o poºircã expiratã. ºi nu doar sã transferi idei din alte «zone»– fie ele cât de elevate. Cum faceþi. înseamnã de fiecare datã o victorie. proprietarul „Vinexpert“. O noapte de neuitat. dupã pura lor plãcere sau intuiþie. mai costisitoare. colecþia a crescut ºi nu mai încape nicãieri etc. Acestea sunt aparate destinate exclusiv îmbãtrânirii vinului. cât. cum? Singura opþiune viabilã pentru apartamente este aceea de a cumpã- Pentru a deveni cu adevãrat colecþionar de vinuri trebuie sã-þi însuºeºti cunoºtinþe specifice. Entuziasmul nu este suficient ºi nici mãcar bun-gustul comun nu garanteazã reuºita. cãutarea. frigiderul cu douãtrei zone de temperaturã este perfect. am fãcut pasul de la amator la profesionist al vinurilor în timp ce cãutam rãspunsuri. Existã ºi la noi colecþionari care au strâns câteva titluri doar Unde. o dupã-amiazã perfectã. deci. Un frigider de vin sau o cramã devin obligatorii. analiza este post-factum – nu e o tragedie. Am realizat cã o colecþie autenticã nu poate fi decat «enciclopedicã» – în spiritul ºcolii de la Montpellier. nu are rost sã investiþi într-un frigider super-tehnologizat. Pentru a deveni cu adevãrat colecþionar de vinuri trebuie sã-þi însuºeºti cunoºtinþe specifice.

mai mare decât amenajarea cramei. în formã de carte.“. în Vinexpert. are o pasiune deosebitã pentru vinurile româneºti. din ani de referinþã. dacã se poate. cu câte trei sticle de vin roºu). care a costat doar 15. 7.000 de sticle.SPECIAL cu diverºi ani de producþie. am construit un aparat complex. Viitoarea sa casã adãposteºte o cramã pentru cutii de vin ce va putea adãposti pânã la 20. din Austria sau din Chile.000 de sticle existente va fi restructurat. De la AOC-urile franceze la seriile scurte ale Lumii Noi. din Austria sau din Chile. ºi-a împãrþit colecþia în douã: 7. sau pe orizontalã – anul 2000 în lume. de la spectacolul georgian la exploziile de parfum tasmaniene. la rândul sãu. Acelaºi frigider poate adãposti raftul cu vinuri de consumat pestre trei ani ºi raftul care poate fi lãsat moºtenire copiilor. cu reproduceri ale unor gravuri de Sorin Ilfoveanu (59 de casete din lemn de stejar . Dacã nu gãsesc un an de referinþã. În 2006. cu o singurã condiþie: cel care organizeazã colecþia sã ºtie. „Bacante ºi Saturnalii“. Sâncrãian nu a urmãrit numai potenþialul lor de a câºtiga valoare (financiarã) în timp. riºti. clar. Adrian Sâncrãian nu a urmãrit atât potenþialul vinurilor de a câºtiga valoare în timp ci mai ales felul în care a comunicat cu acestea. pentru cã existã „marea colecþie“. Colecþionarii Adrian Sâncrãian. Dar ºi asta se capãtã – tot dupã ani de muncã. merge ºi puþin fler.000 de sticle româneºti. pentru cã încã se lucreazã.000 de euro. dacã alegi dupã Decanter – e deja prea tarziu: dupã publicare. Colecþionar ºi producãtor de sticle de colecþie. un mare „vânãtor“ de vinuri. Pasiunea sa pen- Conteazã ºi flerul Despre colecþia lui Cãtãlin Pãduraru este greu de vorbit. Din Languedoc sau din Argentina. proprietarul DAVINO.a câte ºase sticle) ºi „Erotika Biblion“ gravuri originale. Din Languedoc sau din Argentina. colecþia sa conþinând vinuri din 1923 încoace. cu o valoare medie de 40 de euro pe sticlã. care este locul acelui vin. Motiv pentru care. disponibilã în magazin. Un vin ales pentru colecþie are calitãþi organoleptice evidente. Lotul celor 14.. Peste toate. are istoric. iau doar 12 sticle ºi mai aºtept pânã gãsesc exact ceea ce vreau“. orice vin îºi gãseºte locul.000 strãine. Colecþia proprie încã nu poate fi aºezatã în crama de tuf vulcanic. ceramicã ºi metal. tru Beltiug l-a fãcut sã cumpere câteva tiraje complete. Pe de o parte. explicã Sâncrãian..Sorin Ilfoveanu împlinea 59 de ani . Dan Balaban. DAVINO a scos la vânzare cele mai preþioase vinuri „noi“ româneºti. stocurile se volatilizeazã sau preþul urcã ameþitor. o sumã incomparabil . „Vreau sã am maximum 24 de sticle din fiecare sortiment pe care îl aleg ºi. are recomandãri. Însã principiul lui Pãduraru este de reþinut: „Dacã mergi numai pe mâna ta. alcãtuit din mai mulþi profesioniºti. semnate ºi datate (33 de casete de lemn. ci mai ales felul în care a comunicat cu vinurile.

achiziþionate direct de pe rafturile supermarketurilor. uºor dezechilibru al componentelor). chimic. Punctaje foarte apropiate de acest prag au primit vinurile Muscat Ottonel Urlaþi. a reprezentat o adevãratã încercare pentru editorii Vinul. Bucium. fãrã personalitate sau caractere tipice de soi. Un vin dezechilibrat cu postgust astringent. degustare în care au intrat 11 probe ale producãtorilor români.TOP VINURI Deziluzia Muscat Ottonel este unul dintre soiurile cu mare succes la publicul consumator din România. În ultima vreme. Gustul este atipic... prost vinificate. Soiul aromat Muscat Ottonel este cultivat pe suprafeþe mici în aproape toate podgoriile din România. Dacã este vinificat sec el poate fi asociat cu mâncãruri uºoare. dar senzaþia finalã de acru-amãrui este uºor dezagreabilã. Gustul scurt. nu foarte intense. alc. Postgust lung. Criteriul preþului nu s-a justificat în cadrul acestei degustãri. Restul vinurilor degustate (notate de la 56 la 66 de puncte) au reprezentat o mare deziluzie. Doar un singur vin (Val Duna 2006) din cele 11 a reuºit sã treacã pragul de 70 de puncte. dar plãcute. mult mai evidentã pe final. cu 69 ºi respectiv 68 de puncte. flori de salcâm ºi miere. Cel puþin aºa susþin studiile ºi statisticile realizate pe piaþa autohtonã. cel al vinurilor de calitate peste medie. care pot fi bãute. Aciditatea acestui soi este mult mai scãzutã. mai ales dacã soiul este vinificat demidulce. miere. nu foarte intense. fiind dezechilibrat de senzaþia de lipsã de aciditate. pe piaþa româneascã s-a simþit o tranziþie a modului de vinificare a acestui soi aromat de la demidulce cãtre sec. alc. acesta excelând mai ales prin delicateþe ºi aromele puternice. Postgust scurt ºi amãrui.Ro nu sunt responsabili (ºi nici consumatorii) pentru condiþiile de pãstrare ºi depozitare a acestor vinuri în magazine.5% vol. Degustarea vinurilor notate sub 60 de puncte. poate fi consumat alãturi de deserturi de casã. Arome florale uºor murdare. Preþ: 25 RON Punctaj: 68 de puncte Producãtor: Jidvei Note de degustare: Arome florale. vinuri corecte. Casa Vrancea. uºor amãrui pe final. sec Producãtor: Vincon Vrancea Note de degustare: Culoare galben pai ºi arome de flori de salcâm. condimentat. dar cu uºoare defecte de vinificaþie (particule în suspensie. existând vinuri cu preþuri de peste 10 lei care nu au trecut nici pragul celor 60 de puncte. Preþ: 17 RON Punctaj: 64 de puncte 10 . citrice ºi condimente exotice.. 2006 ºi Casa Vrancea . fiind dezechilibrat de alcool.5 RON Punctaj: 69 de puncte 1949. cu arome de miez de pâine. Preþ: 10 RON Punctaj: 72 de puncte Producãtor: Domeniile Dealu Mare Urlaþi Note de degustare: Prezintã particule în suspensie ºi scame de filtru. demisec Urlaþi. sec Domeniul Coroanei Segarcea VS Dealurile Olteniei 13% vol. fãrã personalitate. alc.5 ºi 25 de lei. sec Producãtor: Carl Reh Winery Note de degustare: Arome florale cu note de miez de pâine. sec Dry Muscat Jidvei 2007 DOC-CMD Jidvei 12% vol. fãrã personalitate.1949. Preþ: 15 RON Punctaj: 66 de puncte Cramele Pâncota DOC-CMD Miniº Mãderat 12. 2006 DOC-CMD Dealu Mare 12% vol... fructe de mare sau grãtar de carne albã. cu pre- Muscat Ottonel þuri cuprinse între 8. din cauza caracterelor ºi aromelor dezagreabile. 2004. cu defecte evidente de murdãrie. Gust echilibrat. rezultatele fiind de cele mai multe ori dezamãgitoare. Zestrea Murfatlar 2007. Preþ: 22. Nasul este foarte frumos. Gustul scurt este uºor vulgar.5% vol. Gustul este destul de plãcut în primã instanþã. alc.Ro. alc. acesta diferenþiindu-se de celelalte probe prin prospeþimea aromelor ºi prin echilibrul componentelor. Preþ: 13 RON Punctaj: 65 de puncte Producãtor: Domeniul Coroanei Segarcea Note de degustare: Culoare galben pai cu inflexiuni aurii. A evoluat destul de bine în sticlã. Reamintim cã editorii Vinul. Val Duna. Dezamãgitoare a fost ºi analiza soiului Muscat Ottonel fãcutã de editorii Vinul.Ro. Dry Muscat Jidvei 2005. Postgust mediu. 2004 DOC-CMD Coteºti 12.. corcoduºe ºi caise verzi. fãrã asperitãþi. dar gustul este plat. salate mai puþin acide. foarte astringent ºi înþepãtor. prezintã o senzaþie de acrealã de mere verzi sau corcoduºe necoapte. note acru-amãrui pe final. Vinuri slabe. Atunci când este vinificat demidulce. cu caracter floral. demisec Producãtor: SC Fabber SRL Note de degustare: Arome tipice de Muscat cu tonuri proeminente de mãr verde ºi flori. cu toate cã aºteptãrile noastre nu au fost prea ridicate. 2007 ºi Vitã Româneascã. alc. 2006 IG Colinele Dobrogei 13% vol. iar notele de degustare se referã doar la eºantioanelor degustate. prãjituri cu ciocolatã sau salate de fructe cu friºcã.

2006 DOC-CMD Gura Vadului 11% vol. Preþ: 8. Gustul este chimic.. 2007 DOC-CMD Iaºi Bucium 12% vol. sulfitice. alc. alc.9 de puncte Între 70 ºi 79. de bomboane ieftine.. Preþ: 13 RON Punctaj: 62 de puncte Producãtor: Murfatlar România Note de degustare: Arome florale. sec Zestrea Murfatlar 2007 DOC-CT Murfatlar 11% vol. Existã un dezechilibru între zahãr ºi aciditate. dar fãrã prea mare succes. alc. Domeniile Tohani. cu o senzaþie predominantã de acrealã care zgârie. demidulce Producãtor: Domeniile Tohani Note de degustare: Nas vulgar cu arome de bomboane ºi drojdii. ce poartã ascuþimi chimice ºi de murdãrie de vas nespãlat. demidulce LEGENDÃ Sub 50 de puncte Între 50 ºi 59. care vireazã spre brun ºi particule în suspensie.5 RON Punctaj: 56 de puncte Bucium. murdare. cu tonuri murdare foarte dezagreabile.. Postgust astringent. neplãcut. cu note neplãcute. Este un vin dezechilibrat. care-l dezechilibreazã. Gustul este plat. neplãcut.9 de puncte – vin pe care poþi sã-l recomanzi ºi altora Între 90 ºi 94.9 de puncte – vin remarcabil Între 95 ºi 100 de puncte – vin excepþional.TOP VINURI Dry Muscat. cu care te întâlneºti rareori în viaþã 11 Producãtor: Bucium Iaºi Note de degustare: Culoare galben. Zahãrul îi ascunde din defecte. demidulce Producãtor: Jidvei Note de degustare: Un vin cu o culoare galben pai cu reflexii aurii. Preþ: 10 RON Punctaj: 59 de puncte Dry Muscat Jidvei 2005 DOC-CMD Jidvei 12% vol.9 de puncte – nu îl recomandãm în niciun caz – pãrerea noastrã este sã nu îl bei – de bãut doar dacã eºti nevoit – vin de calitate peste medie. iar alcoolul iese din corp. Gustul dulce încearcã sã estompeze fãrã succes defectele.9 de puncte Între 60 ºi 69. Aciditate foarte ridicatã. Gustul este neplãcut.. demisec Viþa Româneascã Dealurile Vrancei 11% vol. Arome pale. alc. neplãcut. atipice. fãrã personalitate.. dar mare atenþie la preþ Între 80 ºi 89. Arome pale. de fructe verzi. Preþ: 15 RON Punctaj: 57 de puncte Producãtor: Vincon Vrancea Note de degustare: Culoare aurie si arome murdare. acru. fãrã intensitate. alc. Gust murdar. Preþ: 9 RON Punctaj: 56 de puncte .

473. Cheval Blanc.9 procente ºi cea mai înaltã treaptã de calitate „Appellation d'Origine Contrôlée“ cu 53. Sistemul „AOC“ împarte vinul franþuzesc. „Vin Délimité de Qualité Superieure“ (vin de calitate superioarã) cu 0. 12 . a fost instaurat sistemul Apelaþiunilor de Origine Controlatã (Appellation d’Origine Contrôlée). precum ºi particularitatea condiþiilor pedo-climatice REPUBLICA FRANCEZÃ Capitala: Paris Oraº principal: Paris Limba oficialã: franceza Sistem politic: republicã semi-prezidenþialã Suprafaþã: 674.000 ha Regiuni vitivinicole: Alsacia. Loire. Revoluþia francezã ºi noua ordine socialã instauratã au dus la confiscarea podgoriilor deþinute de Bisericã ºi privatizarea multora dintre acestea. metodele de producþie ºi sistemele de clasificare diferite de la o regiune la alta. Jura. mai important.140 locuitori Densitate: 114/km² Monedã: euro (EUR) Suprafaþã viticolã aprox. în ultimii ani. doar producãtorii din Bordeaux mai exportaserã vin. Sud-Ouest. care reprezintã 11% din cantita- tea totalã.000 de hectare. „Vin de Pays“ (vin de þarã) cu 33. din cauza evoluþiei gusturilor. Astãzi. Franþa ocupã locul doi în lume. Pânã în 1850. În 2005.gastronomie franþuzeascã (un alt factor semnificativ prin unicitate ºi complexitate) a reprezentat dintotdeauna un motiv de mândrie naþionalã. indiferent cã este o simplã baghetã sau un preparat gastronomic complicat.9%. mãnãstirile dispuneau de resursele.843 km2 Populaþie: 64. Petrus. Corsica. Din Notã: Vinurile degustate de editorii Vinul.: 800. Bordeaux. „Vin de Pays“ (vin de þarã) cu 33. în Franþa erau înregistrate 472 de apelaþiuni de origine controlatã. Le Pin sau Chateau d’Yquem.9 procente ºi cea mai înaltã treaptã de calitate „Appellation d’Origine Contrôlée“ cu 53. proiect de lege menit sã protejeze cele mai vechi denumiri de origine din lume ºi sã controleze producþia de vin din Franþa. Savoy. reprezentând 7-8 miliarde de sticle. În 1935.Hr. securitatea ºi motivaþia necesarã pentru a produce vin în cantitãþi considerabile. Chateau Haut Brion. Cele mai cunoscute vinuri franþuzeºti sunt produse de case precum Chateau Lafite. Istoria vinului franþuzesc se întinde în timp pânã în secolul al VI-lea î. în funcþie de calitate. În acele vremuri tulburi. Franþa a capitulat în faþa producãtorilor din Lumea Nouã. Sistemul „AOC“ împarte vinul franþuzesc. privind suprafaþa viticolã cultivatã. cea mai mare parte a cantitãþii de vin produse mergând pe piaþa internã. vinul franþuzesc posedã mai mult o identitate regionalã. Champagne. în mai multe categorii: „Vin de Table“ (vin de masã). decât una naþionalã. concurând cu Italia pentru ocuparea primului loc. iar sistemul „AOC“ se referã la soiurile ºi practicile vitivinicole acceptate în fiecare podgorie în parte. Vinul franþuzesc de calitate este definit prin douã noþiuni distincte: „terroir“ ºi sistemul „Apelaþinilor de Origine Controlatã“ (AOC). Provence. Chateau Mouton. în funcþie de calitate. cãlugãrii au îngrijit suprafeþele viticole ºi. nu de puþine ori. cu preþuri cuprinse între 10 ºi 35 de lei. dupã Spania. dar ºi în faþa unor producãtori tradiþionali.Ro au fost achiziþionate direct din supermarketuri. din acea zonã. în privinþa cantitãþii de vin produse. anual producându-se în medie între 50 ºi 60 de milioane de hectolitri de vin. în mai multe categorii: „Vin de Table" (vin de masã). Chateau Margaux. a dus la o creºtere impresionantã a exporturilor.4% din cantitatea totalã.4% din cantitatea totalã. Languedoc-Roussillon. vinurile franþuzeºti au ºi un lucru comun: în proporþie de 90% sunt vinuri produse pentru a fi asociate cu mâncarea. Însã dezvoltarea economicã ce a avut sã vinã.9%. Rhône. precum ºi din cauza scãderii consumului intern. multe dintre podgoriile de aici fiind cunoscute încã din vremea romanilor.. multe puncte de vedere. Cu toate acestea. Viþa de vie a fost adusã de cãtre coloniºtii greci care s-au stabilit Galia de Sud. Burgundia. Chateau Latour. Cu toate acestea. suprafaþa viticolã din Hexagon se întinde pe 800. În timpul Evului Mediu.FRANÞA FRANÞA ia vinului definiþ Vinul a jucat un rol foarte important în construirea ºi dezvoltarea identitãþii naþionale a francezilor. Astfel. „Terroir-ul“ reprezintã locul de origine al vinurilor. lucru evidenþiat ºi de soiurile de struguri. au pãstrat ºi dezvoltat tehnicile de vinificaþie. „Vin Délimité de Qualité Superieure“ (vin de calitate superioarã) cu 0. care reprezintã 11% din cantitatea totalã. Combinaþia vin franþuzesc .

alc. Chenet. Note de degustare: Nas neplãcut de varzã muratã ºi gust scurt. dar nici personalitate.P. 2004 11. Blanc de Blancs. cu asperitãþi de hârtie umedã. Preþ: 18 RON Punctaj: 63 de puncte Blanc de Blancs. Note de degustare: Nas intens.Importator: Future Brands SRL Note de degustare: Nas de mere galbene. Chenet Importator: Lerida Intl.FRANÞA Chardonnay. Louis Eschenauer. dar apoi gustul devine neplãcut. Cotes du Rhone. Blanc de Blancs. Chenet Importator: Lerida Intl. cu un plus de miere. 2005 12% vol. Baron D’Arignac. AOC Cellier des Dauphines. Ribeaupierre Pays d’OC.5% vol. Cuvee Bouchard Aîne 12% vol. ºtearsã. intens. cu note ascuþite de drojdii. alc. destul de proaspãt ce aminteºte de miezul de pâine ºi de citrice. Nu are nici un fel de intensitãþi aromatice Preþ: 18 RON Punctaj: 57 de puncte Producãtor: J. Un vin agreabil. Gustul fãrã personalitate ºi fãrã corp este salvat de sinceritatea aromelor ºi componentelor. alc. Note de degustare: Arome slabe.P. florale ºi citrice. cu arome de flori de salcâm ºi miere. Preþ: 11 RON Punctaj: 69 de puncte Pernac. alc. AOC Producãtor: Chemin des Papes Importator: Lerida Intl. AOC Bordeaux. alc. este foarte echilibrat..5% vol. Gustul este onctuos ºi echilibrat. Producãtor: C. Este un vin fãrã pretenþii. Preþ: 15 RON Punctaj: 73 de puncte Sauvignon Blanc. Gustul este uºor neplãcut. Nu are corp. vin de France 10. Nu are asperitãþi agresive. scurt ºi gust apos.. Chenin Blanc. dar care poate fi bãut la orice ocazie. scurt. proaspãt ºi floral. Preþ: 9 RON Punctaj: 70 de puncte Producãtor: Baron D’Arignac Importator: Lerida Intl. Prima senzaþie gustativã este destul de plãcutã. Este dezechilibrat de aciditatea ridicatã.P. cu o aciditate foarte ridicatã ºi tonuri de bomboane ieftine. Sauvignon Blanc. 2006 12.. Sauvignon Blanc. cu note florale. Gustul citric este scurt..D. alc. din cauza aciditãþii ridicate. alc.5% vol. scurt. subþire ºi amãrui în postgust. Vin de Pays Cinsaut. cu note amãrui în postgust. Preþ: 13 RON Punctaj: 67 de puncte Producãtor: . subþire ºi fãrã corp. uºor oxidative. Nas citric. Este un vin corect. uºor amãrui. Gustul este dezagreabil. Note de degustare: Culoare intensã ºi nas plãcut de cãpºune. Dezechilibru supãrãtor între aciditate ºi zahãr. 2006 12. dar fãrã vioiciune ºi cu o uºoarã amãrealã pe final. Sauvignon Blanc. Gustul este apos. Cotes de Gascogne 11. Preþ: 18 RON Punctaj: 69 de puncte 13 . de hârtie de filtru. intens.5% vol. Gustul este mineral. alc.5% vol. citric cu aciditate ridicatã. Preþ: 15 RON Punctaj: 67 de puncte Chemin des Papes.P. Chamarré Selection. Chardonnay. Note de degustare: Arome florale cu tuºe de miere.5% vol.5% vol. Chotes du Rhone. IGT Languedoc-Roussillon Producãtor: J. alc. uºor amãrui pe final. Chamarré Reserve Speciale 12% vol. Chenet Rose 12. Preþ: 13 RON Punctaj: 69 de puncte Producãtor: Louis Eschenauer Importator: Lerida Intl.. florale. Importator: Lerida Intl. alc. Preþ: 23 RON Punctaj: 69 de puncte Pernac. Producãtor: Phillipe Pernac Importator: Karom Dinks Note de degustare: Nas floral. cu arome de flori de viþã de vie. ce aminteºte de fânul uscat. amintind de cireºele galbene. alc. Finalul este uºor deranjant. J. iar aciditatea este scãzutã. strãlucitoare ºi arome proaspete. Producãtor: Chamarré Importator: Cramele Recaº Note de degustare: Culoare galben pai. Preþ: 19 RON Punctaj: 67 de puncte Producãtor: Tullete . Gustul onctuos.L. 2006 13% vol. Note de degustare: Culoare galben-pai. plãcut. AOC Bordeaux Producãtor: Phillipe Pernac Importator: Karom Drinks Note de degustare: Arome nu prea intense. Grenache. J. Gustul nu are fineþe ºi este uºor amãrui. subþire.Drome Importator: Vina Vera Note de degustare: Nas intens. alc. nu prea intens. Preþ: 12 RON Punctaj: 75 de puncte Producãtor: Chamarré Importator: Cramele Recaº Note de degustare: Nas plãcut. vin alb 11% vol. 2006 12.

Note de degustare: Arome interesante de coacãze. Rouge de France 12% vol. Importator: Lerida Inlt.. dar care nu are personalitate. Aromele de cãpºune sunt acoperite de aciditatea volatilã. alc. alc. prune ºi viºine. netaninos.FRANÞA Cabernet Sauvignon. Este un vin roºu corect.5% vol. Grand vin de Bordeaux Producãtor: Louis Eschenauer Importator: Lerida Inlt. cu un rest de zahãr ºi aciditate volatilã care-l dezechilibreazã. Preþ: 12 RON Punctaj: 77 de puncte Cabernet Sauvignon.. Gustul este neplãcut. dar nu foarte intese. alc. Gustativ este subþire. alc. Arome de fructe roºii uscate. Rouge Producãtor: Baron D’Arignac Importator: Lerida Intl. Pays d’OC Producãtor: . Vin de Table Armand Dartois. alc. alc. Preþ: 15 RON Punctaj: 69 de puncte Producãtor: Chemin des Papes Importator: Lerida Intl.L. în care se simt taninii verzi. cu arome de fructe roºii ºi condimente. netaninos ºi inexpresiv. nu foarte intense. Este subþire. Gustul este dezechilibrat de taninii încã verzi ºi astringenþa neplãcutã din postgust. Preþ: 7 RON Punctaj: 71 de puncte Producãtor: GFG Importator: Lerida Intl. cinstit. alc. complex. Preþ: 12 RON Punctaj: 71 de puncte Chemin des Papes. Vin de pays d’OC Producãtor: C. bine integrate. Arome de fructe roºii ºi o uºoarã astringenþã pe final. Beaujolais. nota de carton umed. acid ºi subþire. cu tonuri plãcute de lemn.. Syrah. alc.. Gustul este dezechilibrat de aciditatea discrepantã. Chamarré. cu arome plãcute de fructe roºii coapte. Este neplãcut mai ales din cauza aciditãþii scãpate de sub control ºi a caracterului vulgar. Grenache. Cotes du Rhone 2006 13. alc. Producãtor: Phillipe Pernac Importator: Zarea SA Note de degustare: Aromele. fiind deranjantã. 2006 12% vol. dafin. fãrã corp. alc. Grand Sud 13% vol.5% vol. 2006 13% vol.5% vol. Preþ: 19 RON Punctaj: 70 de puncte Pernac Rouge 12% vol. Preþ: 20 RON Punctaj: 67 de puncte Cuvee Bouchard Aînee. AOC Producãtor: Chamarré Importator: Cramele Recaº Note de degustare: Nasul are o notã oxidativã. Reserve de Monsieur Louis. mentã ºi stafide. Chenet.. Preþ: 11 RON Punctaj: 67 de puncte Cabernet Sauvignon. Note de degustare: Un vin cu un nas evoluat ºi cu o aciditate susþinutã. Merlot. Beaujolais Primeur. cu o acrealã neplãcutã pe final. Preþ: 15 RON Punctaj: 67 de puncte Producãtor: Phillipe Pernac Importator: Zarea SA Note de degustare: Un vin descompus. Syrah. piper ºi piele. Cabernet Sauvignon.P.D. J. Note de degustare: Arome interesante ºi catifelate. cu un postgust scurt ºi astringent. dar nu este neplãcut. Baron D’Arignac. Postgust plãcut. astringent pe final. Note de degustare: Un vin curat. Preþ: 15 RON Punctaj: 66 de puncte Producãtor: J. Preþ: 18 RON Punctaj: 61 de puncte 14 . alc.. Preþ: 11 RON Punctaj: 67 de puncte Producãtor: GFC Importator: Lerida Intl. Reserve Special 12. Gust amãrui ºi astringent. lung de stafide ºi fructe confiate. Chenet Importator: Lerida Intl. Aciditatea foarte ridicatã acoperã tonurile de viºine. Note de degustare: Arome nu foarte intense de fructe roºii. Chamarré Selection 2005 13% vol. Ribeaupierre 13% vol. Aciditate foarte ridicatã. 2007 12% vol. Se simte o notã vulgarã pe final din cauza aciditãþii ridicate. Este un vin modest. Pernac. de cãpºune ºi fragi sunt estompate de caracterul vulgar al acestui vin. ce are o astringenþã supãrãtoare în postgust. 2006 12. Gustul este agresiv. Gustul este echilibrat. Vin de Pays d’OC Merlot. mai ales.P. Note de degustare: Note florale de violete ºi stânjenei. Preþ: 25 RON Punctaj: 72 de puncte Producãtor: Chamarré Importator: Cramele Recaº Note de degustare: Un vin corpolent. Note de degustare: Arome vulgare cu tonuri de cãpºune. Corp mediu ºi tonuri de prune ºi mentã.Importator: Future Brands SRL Note de degustare: Nas uºor trufat învelit în tonuri de fructe roºii confiate.

Unii consumatori o asociazã cu vinurile albe cele mai elegante ºi aromate din lume. corpolente ºi foarte aromate.GERMANIA GERMANIA Capitala: Berlin Oraº principal: Berlin Limba oficialã: germana Sistem politic: republicã federalã Suprafaþã: 357. ajung la nivelul de producþie asemãnãtor marilor chateau-uri din Franþa. pe când alþii vãd în aceastã þarã doar o sursã de vinuri demidulci.021 km² Populaþie: 82. Mosel. Dintre soiurile roºii. Pe plan internaþional. de la cele seci. Baden.Hr.217. Cu toate acestea. Aproximativ 60% din cantitatea totalã de vin este produsã în statul federal Rhineland-Palatinate. pe valea Rinului ºi a afluenþilor sãi. Germania ca þarã vitivinicolã are o reputaþie bivalentã. exporturile de vinuri din Germania au înregistrat creºteri semnificative. Franken. soi ce a devenit tot mai popular în ultima vreme datoritã vinurilor puternic colorate. iar în anii mai slabi producþia scade simþitor. piaþa vinului roºu s-a dezvoltat. Saxony. la cele dulci ºi cu o concentraþie aromaticã impresionantã. Nahe.5 ha de proprietar – douã treimi dintre ei fiind clasificaþi drept producãtori casnici. Franþei sau a Italiei. IIV d. Potrivit aceluiaºi studiu. unde se aflã 6 din cele 13 regiuni vitivinicole nemþeºti. numãrul producãtorilor cu peste 5 ha de viþã de vie se ridica la 5892. Germania este cunoscutã pentru vinurile sale din soiul Riesling. din acest punct de vedere Germania ocupând locul 8 în lume. Germania are aproximativ 102. 15 .800 locuitori Densitate: 230/km² Monedã: euro (EUR) Suprafaþã viticolã aprox. Sectorul vitivinicol nemþesc este format în mare parte din producãtori mici. Notã: Vinurile degustate de editorii Vinul. ieftine ºi de calitate medie. Saale-Unstrut. Pfalz. La sfãrºitul anilor ’90. Germania ca þarã vitivinicolã are o reputaþie bivalentã. datoritã creºterii cererii interne. Soiul Riesling reprezintã punctul de referinþã pentru întreaga industrie a vinului din Germania. Producþia de vin alb reprezintã aproape douã treimi din producþia totalã din Germania. Singurul dezavantaj al acestui soi. pe când alþii vãd în aceastã þarã doar o sursã de vinuri demidulci. acesta fiind plantat pe suprafeþe considerabile în toate regiunile vitivinicole Este un soi aromatic cu o aciditate ridicatã. aproape o zecime din suprafaþa viticolã a Spaniei.598 de producãtori mici – cu o medie de 1. Rheinhessen. astãzi soiurile roºii ocupând o treime din suprafaþa viticolã totalã. în Germania activau 68. ieftine ºi de calitate medie.000 ha Regiuni vitivinicole: Ahr. însã puþini Pe plan internaþional.2 miliarde de sticle de vin).000 hectare de viþã de vie.Ro au fost achiziþionate direct din supermarketuri.). aceºtie deþinând aproape 72% din suprafaþa viticolã totalã. în ultimii ani. ce poate fi vinificat sec. Marii producãtori de vinuri din Germania sunt de mãrimea producãtorilor consacraþi din Lumea Nouã. Hessische Bergstrasse. Potrivit unei statistici din 1999. cu preþuri cuprinse între 10 ºi 35 de lei. Mittelrhein. proaspete ºi echilibrate. Producþia totalã de vin se ridicã în medie la 9 milioane de hectolitri anual (1. Württemberg Germania înseamnã Riesling Vinul german este produs în special în sud-vestul þãrii. demi-sec sau dulce. În rândul entuziaºtilor. Cea mai distinctivã caracteristicã a vinurilor germane este nivelul ridicat al aciditãþii. soi care de foarte multe ori produce vinuri care pot concura cu Rieslingul ca popularitate ºi Dornfelder. Rheingau.: 120. principala piaþã de desfacere a vinurilor germane fiind Marea Britanie. cele mai populare sunt Spatburgunder (Pinot Noir). fiind folosit cu succes ºi în prepararea spumantelor. este cã are nevoie de 130 de zile de coacere. cele mai vechi plantaþii datând încã de pe vremea Imperiului Roman (sec. Unii consumatori o asociazã cu vinurile albe cele mai elegante ºi aromate din lume. Aceasta este urmatã în topul pieþelor de desfacere de Statele Unite (locul doi ca valoare ºi trei din punct de vedere al cantitãþii) ºi Olanda (locul doi în volume ºi trei ca valoare).

Uºor dezechilibru între aciditate ºi structurã. 2004 9. Nasul este inexpresiv. flori de câmp. Gustul dulce. Producãtor: Reh Kendermanns Importator: Carl Reh Winery Note de degustare: Uºoare note oxidative de mere bãtute ºi miere. Preþ: 19 RON Punctaj: . de pere coapte. intens. Preþ: 26 RON Punctaj: 73 de puncte Riesling Trocken 2006 12% vol. Este un vin învechit corect.5% vol. Producãtor: Reh Kendermanns Importator: Carl Reh Winery Note de degustare: Un vin cu o perlare bunã. fãrã pretenþii. Note de fagure de miere. este scurt. dar cu un pic de volatilã care zgârie. Gustul este catifelat. Gustul este contradictoriu din cauza dezechilibrului aciditate ºi zahãr. 2006 12. petale de trandafir ºi mãr bãtut. Preþ: 19 RON Punctaj: 70 puncte Producãtor: Reh Kendermanns Importator: Carl Reh Winery Note de degustare: Culoare galben-auriu. proaspete. Preþ: 12 RON Punctaj: 70 de puncte 16 . Bend in the River. fãrã personalitate ºi prospeþime. Kendermanns. Preþ: 31 RON Punctaj: 75 de puncte Producãtor:Reh Kendemanns Importator: Carl Reh Winery Note de degustare: Nas plãcut. Producãtor: Reh Kendermanns Importator: Carl Reh Winery Note de degustare: Un vin care a evoluat în sticlã. catifelat ºi intens. 2004 Producãtor: Reh Kendermanns Importator: Carl Reh Winery Note de degustare: Arome plãcute. dulceag. Gustul este uºor dezechilibrat. alc.5% vol. acid. 2006 11% vol. Kendermanns. Bend in The River. Preþ: 19 RON Punctaj: 70 de puncte Producãtor: Reh Kendermanns Importator: Carl Reh Winery Note de degustare: Nas de cireºe sãlbatice. alc. cu tente cãrãmizii. Este subþire. nuanþate de tonurile minerale. Black Tower Rose. 2005 10. alc. un vin care a ajuns la apogeul de vârstã. Preþ: 21 RON Punctaj: 67 de puncte Portugieser. alc. cu note gustative de fragi ºi petale de trandafir. Black Tower 2004 12. Reisling. condimente ºi piele. condimente ºi note lactate. scurt. Un vin ce poartã amprenta prizonieratului de sticlã cu note de miere. fãrã o personalitate deosebitã. Un vin corect. Black Tower.GERMANIA Riesling. Producãtor: Reh Kendermanns Importator: Carl Reh Winery Note de degustare: Nas uºor oxidat. alc. Dornfelder. iarbã verde ºi pâine. Postgust lung de viºine negre coapte. dar are o notã rustic-vulgarã. 2003 12% vol. Este un vin destul de proaspãt pentru vârsta lui. caise. salcâm. 2003 Producãtor: Reh Kendermanns Importator: Carl Reh Winery Note de degustare: Nas uºor alcoolic. cu tonuri de cãpºune. Postgust plãcut de mere verzi ºi coajã de lãmâie. învelit în tonuri florale ºi de lactate. Dornfelder Rose. Pink. alc. intensã ºi continuã. Gustul de citrice ºi fructe verzi este subþire.5% vol. piele. cu tonuri animale. Preþ: 19 RON Punctaj: 71 de puncte Riesling. Black Tower. Un echilibru bun între aciditate ºi zahãr. Nasul este uºor oxidat ºi inexpresiv.5% vol. Preþ: 19 RON Punctaj: 68 de puncte Spumant Tradition Sekt. cu arome de mere coapte. cu note gustative de caise verzi ºi miere. alc.5% vol. complex.de puncte Producãtor: Reh Kendermanns Importator: Carl Reh Winery Note de degustare: Culoare roze somon. 2004 10. Pinot Noir. rustic cu note de fructe roºii. 2006 Producãtor: Reh Kendermanns Importator: Carl Reh Winery Note de degustare: Proba degustatã se afla într-o stare avansatã de oxidare. Carl Reh Limited Edition. Dornfelder. Carl Reh Classic. alc. ajutat mult de aciditatea ridicatã ºi de zahãr. cu arome uºor oxidate de mere bãtute ºi pere coapte. Gustul este îmbãtrânit. subþire. Preþ: 19 RON Punctaj: 69 de puncte Dornfelder. Postgust plãcut. alc. floral. Preþ: 19 RON Punctaj: 69 de puncte Producãtor: Reh Kendermanns Importator: Carl Reh Winery Note de degustare: Culoare cognac cu tente cãrãmizii. Un vin corect. comercial. Dry Riesling. Este un vin proaspãt. Preþ: 19 RON Punctaj: 66 de puncte Rivaner. Nas uºor inexpresiv. bãubil. Gust de pere coapte. Halbtrocken 11% vol. uºor amãrui în postgust. de iarbã verde. fãrã sã fie neplãcut.

.

Hermann Oberth nr. Normal. cel mai probabil nu o sa înþelegeþi mai nimic din vin. Continuaþi cu o gustare bunã la orice orã. este: la aceeaºi bani. 3 SIBIU MAGAZINELE CRAMELE RECAª (discount 15%) Str. Fiþã nu foarte mare: Merlot Beringer Founder Estate. de complicaþii alimentare. Fiþã tradiþionalistã: Nachbil. se pot alege douã lucruri simple. Fiþã medie: Sauvignon Blanc Reserva de la Recaº. De aici abia începe partea adevãratã de seducþie. lucrurile par mereu diferite. dar senzaþional (pour la bonne bouche): câteva bucãþele de sushi. bune ºi reci. ªi totuºi. Deja. o Frâncuºã de Cotnari (neapãrat verificatã înainte).373 CLUJ-NAPOCA MAGAZINUL BON VIVEUR (discount 10%) Str. Insistãm pe Chardonnay pentru cã are arome care nu se contrazic nici cu orezul fermentat. Sau puteþi merge pe ideea de condimente. de vinuri grele. pentru cã programul e doar pânã spre 1011 seara. Fiþã micã/medie: Shiraz Two Oceans rosé. Atenþie: Vinul. Fiþã micã: viño verde spaniol. Poiana nr. ºi cu un demisec. pentru cã e mereu nevoie de ceva „tras la microunde“ douã minute: o quesadilla de pui. mai bine puþin ºi bun! 18 WINE. la tipicul acestei rubrici. ºi calde. dupã apusul soarelui. În fine. Crâmpoºie sau. ca sã vã aduceþi aminte cã ºi spumantul este un vin care se poate bea oricând. sahimi ºi tekka maki sau sake maki. Sfatul nostru. nici cu peºtele. LIFE. fãrã sã piardã din ºi-aºa puþinele-i calitãþi.: 0720-603. 32 (Cartier Valea Aurie) ºi Calea Dumbrãvii nr. în afarã de cazul în care suferiþi de alergie la fructe de mare: inele de calamar panetate. Dacã însoþiþi sushi-ul cu ghimbir ºi wasabi. dacã prezentaþi acest talon la urmãtoarele magazine specializate: BUCUREªTI Ghidul RADU RIZEA Revenim. ca sã marcaþi momentul (pentru partenerã) ºi. în care utilizezi armele proprii. dar ieºit mult din categoria lui). la 40 de grade. Din ce existã. Fiþã medie: Carl Reh Riesling de Mosel.Ro nu încurajeazã consumul în exces de bãuturi alcoolice. deci ar fi pãcat sã deschideþi ceva mai bun de Sauvignon Blanc V de Recaº (cea mai micã fiþã). pentru cã sunt oricum vinuri accesibile ºi curate (fiþã medie). pentru dumneavoastrã. drãgos- tos.WINE-STYLE Vinuri mai ieftine cu talonul Vinul. Fiþã de fiþã: Beringer – Chardonnay din Napa Valley. Prima strigare. Fiþã mare: Fiano Cometa sau Chardonnay de la Planeta. în plus se poate servi foarte rece. STYLE . cum s-ar spune. Fiþã mare: Robert Mondavi Fumeé 2006 (tot Sauvignon Blanc. Fiþã mare: Pol Roger Extra Cuvee de Reserve. þi se pare cã ai fãcut o mare afacere. care sã aibã ºi ceva mâncare acceptabilã. dacã aveþi baftã. elegante ºi fãrã mari bãtãi de cap. Adicã… Aþi plecat din club ºi aþi ajuns la tine acasã. care sã nu trãzneascã de la un kilometru a fast-food îngãlat. un vin cinstit la banii pe care-i cere ºi care nici nu are pretenþii de elitã. puteþi încheia masa cu ceva rece. spre dormitor). Puteþi continua cu rosé-ul sau puteþi trece la un vin alb. De varã. viaþa ar fi mai uºoarã. clasic. în acest numãr. Dacã ar exista mãcar un serviciu de livrãri non-stop. 30 15% 15% 10% 15% varia de la vinuri roºii tinere ºi seci pânã la albe demidulci. cu un Shiraz australian sau sudafrican oarecare.Ro Puteþi beneficia de reduceri de pânã la 15% la fiecare cumpãrãturã de vinuri îmbuteliate. dar trebuie sã aveþi mâncarea în frigider înainte sã plecaþi de acasã. nu produsele scoase la vânzare prin cluburi ºi terase. la care puteþi asorta un vin roºu uºurel sau un rosé parfumat. nimãnui nu-i mai arde de gãtit. Alegerea vinului poate seducþiei ETHIC WINE (discount 15%) Str George Cãlinescu Nr 52 Tel: 0722-388. totuºi. Nu e genul de mâncare la care sã scoateþi pe masã ceva de peste un milion. Fiþã micã: o Cava Codorniu. decât mult ºi prost.239 WINE SPECIALIST (discount 15%) Galeria Comercialã Carrefour Militari Tel. ºi cu un vin sec. dar nu ai trecut decât de jumãtate din drumul spre alcov. Încheiaþi cu un pahar de spumant (care poate fi mutat.

menite sã atragã sexul slab. Studiul mai aratã cã atât femeile. foarte mulþi producãtori ºi-au canalizat eforturile pentru a satisface cerinþele acestui segment nou de cumpãrãtori. în timp ce bãrbaþii preferã berea ºi bãuturile spirtoase. castele sau blazoane. þintele lor fiind în special vinurile foarte scumpe sau cele cu punctaje mari. 19 . Potrivit studiului. material identic cu cel folosit pentru colecþiile Victoria’s Secret. femeile apreciazã nuanþele aromatice ºi buchetul unui vin mult mai mult decât bãrbaþii. deoarece organele lor de simþ sunt mult mai sensibile. cât ºi bãrbaþii sunt influenþaþi foarte mult în momentul achiziþionãrii unui vin de etichetele frumoase. Multe dintre femeile care cumpãrã vin sunt influenþate de cãtre topurile realizate de cãtre specialiºti. Astfel. din Napa Valley. majoritatea femeilor cumpãrã una sau douã sticle de vin pentru consumul imediat. un numãr tot mai mare dintre acestea descoperind în timp plãcerile realizãrii unei mici colecþii sau a unei pivniþe de vinuri. însã aceastã stare de fapt a început sã se schimbe în ultima vreme. învelit într-un voal transparent de culoare roºie. decât bãrbaþii. Un exemplu în acest sens este producãtorul O’Brien Family Vineyard. dupã mai multe decenii de ignorare Agenþiile Gallup ºi Adams Media au dat de curând publicitãþii un sondaj de opinie potrivit cãruia pe piaþa din Statele Unite vinul este cumpãrat de femei în proporþie de 55%. Pânã acum. pe când femeile sunt impresionate de etichetele cu peisaje ºi elemente florale. au apãrut pe piaþã vinuri mult mai aromate. noua modã femininã „Seduction“ (28 USD/sticlã). De asemenea. vinul era exclusiv opþiunea bãrbatului. cu arome senzuale ºi un sãrut catifelat“. care a scos pe piaþã vinul Vinul. Bãrbaþii sunt atraºi de imaginile cu simboluri. Faima acestui vin a crescut foarte mult dupã ce publicaþia Wine Spectator i-a acordat 89 de puncte. Contra-eticheta vinului a fost creatã în aceleaºi linii: „Voluptuos. la adresa femeilor. Conform realizatorilor acestui sondaj.WINE-STYLE VALENTIN CEAFALÃU Nu o sã mai dureze mult timp pânã când o sã vedem sticle de vin printre sticluþe de parfum ºi cutii de creme hidratante. în diferite forme de prezentare. Profitând de aceastã informaþie. mai slabe alcoolic. femeile cer mult mai uºor sfatul unui specialist sau vânzãtorului de vinuri.

Serbia ºi bineînþeles. Deja vã observ zâmbetele largi pe feþele uºor mirate: ce s-ar putea face la o astfel de reuniune în care vinul este invitat de onoare? Bineînþeles. la tradiþionala ºedinþã trimestrialã de antrenament. ne ocupãm chiar de „el“. . echilibru. e mai fin ºi rotund. dacã vrei sã o faci în mod profesionist. îndepãrtarea de tipicitatea unor soiuri considerate pânã mai ieri „de patrimoniu“ dar care nu erau foarte expresive sau uºor vandabile. mai intensã. se desciorchineazã. dupã vreo douã sãptãmâni. Se întâmplã acest lucru cu Feteasca Albã. pe lângã obiºnuitele degustãri de vinuri româneºti ori strãine ºi prezentãri ºtiinþifice (trimestrul acesta am discutat despre 20 tehnologiile moderne de vinificaþie ºi influenþa lor asupra aromelor ºi tipicitãþii vinurilor). se obþine un vin „bun pentru concurs“. îmbuteliat ºi repejor spre raft. ori mai nou. iar noua corpolenþã ºi complexitate a vinului ne învãluie în mod plãcut.. îndepãrtarea de tipicitatea unor soiuri considerate pânã mai ieri „de patrimoniu“. România. catifelare. trei etape tehnologice ºi hop.ANALIZÃ Vin eveniment sau doar lichid fermentat „bun de bãut“? LIVIU GRIGORICÃ – OENOLOG VICEPREªEDINTE ADAR* LIVIU. limpezit. dar care nu erau foarte expresive sau uºor vandabile. inginerie. Iar activitatea asta nu e chiar atât de uºoarã pe cât s-ar crede. Mulþi încã mai cred în existenþa ºi chiar promoveazã ideea unui „algoritm“ de realizare a vinului perfect: se culeg strugurii. uneori chiar mai mult decât au putut strugurii sã ofere. Atunci când deguºti un vin realizat din douã sau trei soiuri. Am degustat vinuri din Africa de Sud. e mai sprinþar ºi expresiv nu anost ºi plat. Schimbarea poate sã nu fie atât de brutalã: câteodatã simþim doar o aromã mai finã. vioiciune. Poþi vedea cum se poate scoate în evidenþã tot ce are vinul mai bun: corp. y.. scurt ºi amãrui aºa cum ni-l reaminteam. Unele dintre aceste vinuri. Nici vorbã de aºa ceva: e mai mult decât ºtiinþã ºi Partizanii vinurilor tradiþionale reclamã schimbãrile senzoriale majore ale vinurilor „noi“. intervenþii zilnice sau sãptãmânale timp de câteva luni. Aligote. nu subþirel. Frâncuºa ºi Crâmpoºia. Partizanii vinurilor tradiþionale reclamã schimbãrile senzoriale majore ale vinurilor „noi“. membri ADAR – de pe meleagurile noastre s-au întâlnit. mai urmeazã douã. se bucurã de un succes real atât pe piaþã cât ºi . Feteasca Regalã. nu mai poþi vorbi de un vin „ simplu ºi comercial obþinut dupã metoda: fermentat. deseori. Sã nu vã închipuiþi cã acest cuvânt minunat e similar cu o reþetã. stabilizat. Câteodatã vinul nu mai seamãnã deloc cu cel pe care-l ºtiam de ani ºi ani: are o aromã mai puternicã. este o artã. fiecare din ele vinificat în cel puþin trei variante tehnologice ce au impus. se adaugã produsele x. aromã. prospeþime sau exuberanþã.COM În luna iunie un numãr mãriºor (aproape 80) de iubitori (profesional vorbind) ai vinului – i-am numit pe degustãtorii autorizaþi.. Întâlnirile noastre includ. de „obiectul“ meseriei noastre: Vinul.. realizate foarte „tehnologic“. vinificate modern de oenologi experimentaþi ce ºtiu sã foloseascã în mod coerent argumentele tehnologiei moderne. z etc. neobiºnuitã pentru soiul respectiv.GRIGORICA@GMAIL.

mãcar pentru a verifica în care din categoriile de mai sus am putea încadra vinul nostru. cu un nas corect dar fãrã o aromã intensã. echilibrat. subþirel.ANALIZÃ la degustãrile profesionale (câteva exemple tipice le-aþi întâlnit citind notele de degustare din numerele trecute. Un vin plãcut. la o întâlnire cu prietenii prin oraº ori la picnic sau chiar la meci. nu foarte extractiv. echilibrat. ªi pentru cã trãim în România. relativ scurt. „fiþe“. relativ scurt. dar asta nu trebuie sã ne împiedice sã mai degustãm din când în când. a utilizãrii strugurilor sau a frunzelor de viþã de vie pe etichetele acestor bãuturi ce seamãnã la culoare cu vinul. uºor de bãut. sec. Iar confuzia este cu atât mai mare cu cât la aproape doi ani de la apariþia legalã a acestei licori nu existã o interdicþie explicitã ºi aplicatã a mãrcilor ce includ cuvântul vin. ªi s-ar putea sã descoperim cât adevãr era în descrierea. Iar acum ne vom pune întrebarea: voi. dar nu evitaþi nici comentariile de la degustãrile prezentate în aceastã revistã). depozitare. dar uºor de înteles ºi bãut. ce se poate bea lejer ºi fãrã probleme simplu sau cu apã mineralã – ºpriþ de varã. Un vin vioi. mult ºi gratis!“ *ADAR = Asociaþia Degustãtorilor Autorizaþi din România Existã bãutori de vin care nici mãcar nu reuºesc sã diferenþieze vinul de un produs care nu are nici cea mai micã legãturã cu via ºi strugurii: bãuturã fermentatã liniºtitã. Un vin rezonabil. echilibrat. cãldura ne-a copleºit. destul de vioi. fãrã defecte. obiceiuri. vioi. cu o aromã complexã în care poþi simþi de la mirosul de vanilie ºi unt proaspãt pânã la coji de citrice sau flori de iasomie ? Alegerea voastrã e destul de grea ºi poate sã dea dreptate tuturor „taberelor“ tehnologice.. boli. ce mai. uºor aromat. consumatorii de rând. rece. câteodatã. consumatorii de vin ce aþi dori sã aveti în pahar? (plecãm de la ipoteza cã discutãm despre vinuri albe lucrate corect ºi profesionist. dacã ne gândim la diversitatea gusturilor de pe piaþa româneascã. dupã ce plãtim impozitele ºi taxele. sprinþar. drojdie. de acum aproape un secol: „vinul perfect are cinci calitãþi: sã fie alb. zahãr. Un vin corect. Un vin corpolent. nu putem decât sã fim optimiºti ºi sã aºteptãm întoarcerea din concediu a celor care au „grijã“ de noi prin legi. se vor gândi cã ºi noi. conservanþi etc. Poate cã întrebarea de mai sus nu este neapãrat cea mai potrivitã într-o þarã în care existã bãutori de vin care nici mãcar nu reuºesc sã diferenþieze vinul de un produs care nu are nici cea mai micã legãturã cu via ºi strugurii: bãuturã fermentatã liniºtitã.. mode. manipulare. plãcut. hotãrâri ºi norme de aplicare ºi sã sperãm cã. tendinþe ºi bineînþeles. realizate într-o lume perfectã): Un vin clasic. „ 21 . la pretenþii. Încã este varã. cu aromã destul de puternicã de fructe sau flori exotice. totuºi. cu un nas mai intens obþinut în urma cupajãrii cu un vin dintr-un soi aromat. erori de îmbuteliere. uºor de bãut ºi de comentat. uºor de bãut. îndulcitori naturali. la masã. acidifianþi. dar conþin conform celor scrise mãrunt pe etichete: bãuturã fermentatã liniºtitã obþinutã din apã. alcool. Pânã la urmã totul depinde de momentul în care ne întâlnim cu vinul respectiv: la un eveniment. echilibrat. un pic aromat. Dar sã revenim la vinul „adevãrat“ ºi la calitãþile lui. vrem sã putem cumpãra tot ce ne este necesar de pe o piaþã corectã ºi bine reglementatã.

4 x 750ml + 3 magnum: 5. Ne vom ocupa. Pessac-Léognan (Graves). Pauillac. 1er Grand Cru Classé: 3. Emilion. adicã 859. au obþinut preþuri cu aproximativ 15% mai mari decât sticlele cumpãrate „din comerþ“.: 5. O sticlã eveniment: un jeroboam (trei litri) de la La Tâche. Pomerol.140 de euro pentru 3 sticle magnum (la acelaºi preþ s-ar fi putut cumpãra ºi 6 sticle normale. 2000. destul de mult sub maximul aºteptat de 9.220 euro.750 de euro.190 euro. 5ème Cru Classé: 1. 1er Cru Classé: 4. Château Cheval Blanc 1982. peste preþul maxim aºteptat. respectiv 8.910 de euro pentru primul lot ºi. Le Pin 1989.142 lire sterline. Colecþia „Esenþiale. Château Latour 1996. spre deosebire de Château Pétrus 1974.450 pentru un al doilea.000 de euro.730 de euro. vin considerat a fi la momentul optim pentru bãut. Margaux. Château La Mission Haut Brion. 1er Cru Classé. Château Pétrus – 3. etichetatã cu numãrul 00001 – 7. Château Haut Brion. licitaþia este un instrument perfect de evaluare a vinurilor din oenotecã. 22 Château Margaux 1986. despre care se spune cã ar mai avea lejer de trãit 10 ani – 4. Londra. nu în anul în care se vinde vinul. fiind de naturã sã indice ce vinuri prezente pe piaþa româneascã sunt vândute „la suprapreþ“. adicã la licitaþia desfãºuratã în anul de recoltã.970 euro. Château Mouton Rothschild 1982. pentru colecþionari. faþã de un maxim aºteptat de 7. Château Margaux. Pentru cunoscãtori ºi. Pomerol: 1 sticlã magnum.140 euro (!!!). dar cu mai multe etichete afectate de trecerea timpului. de 750 ml.: 3. 12 sti- cle x 750 ml. Pauillac. Château Latour. Un outsider de lux: Château Lynch Bages.475 de euro. 1er Cru Classé.990 de euro pentru o sticlã dublumagnum. 1er Grand Cru Classé.EVENIMENT SOTHEBY’S licitaþia de vin a lunii La sfârºitul lunii iulie a avut loc cea mai mare licitaþie de vin a verii. St. 3.050 euro pentru 12 sticle de 750 ml. 1er Cru Classé: 2. cu doar 20 de euro mai mult faþã de preþul de pornire (Château Cheval Blanc 1990. în cele ce urmeazã.200. Château Cheval Blanc. Fãrã alte comentarii. variind ca dimensiune între 3 sticle magnum ºi 12 sticle de 750 ml au adus un total de 674. 12 sticle x 750 ml – 4. cu o singurã menþiune: vinurile cumpãrate „en primeur“. respectiv. Pauillac. 768 de loturi de vin. 12 st.830 euro. (Domaine de la Romanée Conti. care au rãmas fãrã cumpãrãtor). mai ales. Pentru noi. nu a gãsit cumpãrãtor). 1er Cru Classé. Château Ausone. doar de sticlele aduse în oenoteca proprietarilor direct din cramã. Château Pétrus 1975. 1971.290 euro. Pauillac. scos la licitaþie cu aºteptãri între 9. iatã vedetele licitaþiei. . este un indicator al pieþei. Château Margaux 1996.800 ºi 11.800. Côte de Nuits. Emilion. 11 sticle: 8. Château Mouton Rothschild 1986. identic. Grand Cru). Château Haut Brion 1989. Château Mouton.035 euro pentru fiecare lot de 12 sticle (s-au vândut vreo ºase loturi). St. organizatã de Sotheby’s în celebra locaþie din Bond Stret. Bordeaux 1989“ – câte o sticlã din Château Lafite.

pentru gospodinele dornice sã-ºi etaleze calitãþile gastronomice în alimente conservate pentru iarnã 23 . entuziaºtii învârtitului rotisorului. Vinul. Anul acesta. dulciuri. demonstraþiile oferite de maeºtri invitaþi. bulion). fiecare clasã având câte patru secþiuni: prima clasã. în deja celebra competiþie „Duelul Maeºtrilor“ se vor duela în faþa publicului bucãtarul de origine elveþianã Jakob Hausmann ºi jurnalistul Rãzvan Cucui de la „Bucãtãria pentru toþi“. se va acorda distincþia „Cupa Radu Anton Roman“. în inima Ardealului. la Cluj Dupã experienþa estivalã de la Mamaia. Pe lângã acest premiu. locul doi la secþiunea „Creaþie“. grãtar. ie þ n e t A În aer liber.EVENIMENT ! e t º e t ã g e s . echipa „Cabana Vânãtorilor“ (Predeal) conducea detaºat la secþiunile: „Aperitive“. a polonicului în ciorbã sau întorsului cârnaþilor pe grãtar îºi vor putea etala aptitudinile gastronomice sub atenta supraveghere a unui juriu internaþional. ceaun ºi creaþie. se va mai acorda ºi trofeul „Gospodina de Aur“. la Centrul Comercial Polus. Astfel.Ro este partener media oficial al evenimentului. plitã. La clasa „Gãtit în aer liber“ echipa din Predeal conduce la toate secþiunile. creaþie ºi meniu alternativ. Campionatul de Gãtit în Aer Liber. concursurile cu premii pentru publicul spectator ºi degustãrile de vinuri. se mutã la Cluj. o clasare deloc surprinzãtoare reuºind echipa „Clubul Presa de vin“. produse culinare reci tip aperitiv. expoziþiile de artã culinarã. dulceaþã. care va fi înmânatã concurentului care va realiza cel mai reuºit produs culinar tradiþional românesc. care a anunþat cã va realiza o demonstraþie gastronomicã la sfârºitul campionatului. competiþie ce constã în redactarea unei reþete pentru un produs culinar posibil de realizat ºi servit în restaurantele cu specific pescãresc. eveniment culinar oferit de cei mai buni specialiºti ai artei culinare din România. concurentului care a acumulat cele mai multe puncte oferite de juriu conform criteriilor specificate în regulamentul competiþiei la toate etapele organizate într-un an. fiind devansatã doar la secþiunea dulciuri de echipa „Restaurant Crazy“ (Constanþa). Astfel. fiecare secþiune în parte este evaluatã separat. Preºedintele juriului va fi renumitul maestru canadian Robert Rainford. iar cea de-a doua. O altã noutate pregãtitã de organizatori este concursul „Peºtiºorul de Aur“. Potrivit organizatorilor. în memoria scriitorului Radu Anton Roman. „Creaþie“ ºi „Meniu alternativ“ din clasa „Preparate culinare reci“. începând cu aceastã etapã. Potrivit regulamentului concursului. gem. Evenimentul este organizat de cãtre Asociaþia Culturala Euro Est Alternativ (ACEEA). Înainte de cea de-a treia etapã. program difuzat în peste 50 de þãri. Din programul evenimentului nu vor lipsi competiþiile gastronomice contra-cronometru. compot. pentru cea de-a treia etapã a concursului. în perioada 12-14 septembrie. Probele pentru care pot opta cei înscriºi sunt împãrþite în douã clase „Mâncãruri gãtite în aer liber“ ºi „Expoziþie de artã culinarã“. starul emisiunii TV „Licence to Grill“. CLASAMENTUL PROVIZORIU Dupã etapa de la Cluj se va decerna trofeul campionatului. (murãturi.

Eleganþa etichetei nu este însã un garant al calitãþii vinului. este de preferat ca acesta sã nu fie consumat dacã anul de recoltã este unul îndepãrtat. 15 procente putând fi din ani diferiþi. Acestea pot avea mãrimi ºi forme diferite. Vinurile de masã nu pot avea pe etichetã denumirea soiului ºi nici indicarea provenienþei geografice. fiind unul dintre criteriile cu cea mai mare pondere în acest sens. cheta standard a unui vin trebuie sã conþinã numele producãtorului. a determinat o reexaminare a poziþiei producãtorilor din Europa. fãrã potenþial de învechire. Existã însã ºi producãtori de vinuri mai conservatori care pãstreazã aceeaºi formã graficã a etichetei de zeci de ani. însã informaþia pe care aceasta o oferã poate fi. modul de vinificaþie ºi tãria alcoolicã. denumirea soiului sau a soiurilor este facultativã. embleme sau peisaje. acesta trebuie sã provinã în proporþie de cel putin 85% din soiul indicat. De asemenea. al îmbuteliatorului sau al importatorului. Soiul sau soiurile din care este fãcut vinul este un alt element ce poate fi gãsit pe etichetã. categoria de calitate. originea ºi calitatea vinului. Eti- Majoritatea producãtorilor încearcã sã uºureze procesul de selectare ºi achiziþionare a vinului prin crearea de etichete atractive. referitor la designul etichetelor. deoarece este posibil sã fi avut o evoluþie inadecvatã. fiind ilustrate în cel mai nebãnuit mod posibil: de la elemente florale. producãtorii de vinuri au acordat o importanþã din ce în ce mai mare designului etichetelor. ajutând în acelaºi timp ºi la educarea consumatorilor. marca comercialã. care începând cu anul 1945 a avut câte un fel de etichetã pentru fiecare recoltã în parte. În România. care sã transmitã siguranþã ºi jovialitate. „chateau-uri“. Este foarte important de ºtiut cã anul de recoltã de pe etichetã poate spune multe despre vinul respectiv ºi calitatea acestuia. deoarece acestea oferã elemente grafice ºi scriptice referitore la tipul. Etichetele de vinuri din Germania au elemente clar determinate care clasificã vinul dupã calitatea recoltei ºi modul de vinificare al vinului. nonconformiste. În funcþie de criteriul calitãþii vinurile sunt împãrþite 24 . Etichetarea vinurilor produse în România este reglementatã de cãtre normele metodologice de aplicare a Legii Viei ºi Vinului 244/2002. pânã la reproduceri dupã mari pictori (Da Vinci. pe etichetele vinurilor mai este trecutã categoria de calitate ºi indicaþia geograficã (regiunea vitivinicolã). acestea putând fi clasificate ºi în funcþie de regiunile vitivinicole din care provin (cum este cazul Franþei). Picasso sau Grigorescu). Un exemplu în acest sens este renumitul producãtor francez Mouton Cadet. Anul de recoltã este cel în care au fost culeºi strugurii ºi nu cel în care a fost îmbuteliat vinul. Pentru vinurile de calitate superioarã (VS) care se valorificã prin indicarea regiunii de provenienþã. numele producãtorului ºi marca comercialã reprezintã cele mai importante criterii în alegerea unui vin. anul de recoltã. atribuit ºi etichetelor îndrãzneþe. Un alt element semnificativ este anul de recoltã al vinului. care sã-l facã de nebãut. În ultimul timp. Spania ºi Portugalia. animale. De obicei. soiul. Sistemul de ierarhizare al vinurilor diferã de la o þarã la alta. investind sume foarte mari pentru schimbarea acestora de la o recoltã la alta.SPECIAL VALENTIN CEAFALÃU Etichetele de vinuri sunt o importantã sursã de informaþii pentru consumatori. Eticheta poate avea un impact vizual foarte puternic asupra consumatorului ºi îl poate influenþa în alegerea unui vin. vinurile sunt clasificate în funcþie de treptele de calitate ºi au o hologramã (sigiliu) pe etichetã sau pe capi- ETICHETA imaginea vinului ºon care atestã acest lucru. Foarte mulþi observatori ai pieþei internaþionale a vinului au declarat cã succesul vinurilor din Lumea Nouã. Cele mai multe legislaþii naþionale cer ca în cazul cupajelor 85% din cantitatea de vin sã fie din recolta anului trecut pe etichetã. struguri. indicaþia geograficã. iar atunci când vinul se comercia- lizeazã sub denumirea unui soi. În cazul unui soi alb. deoarece recoltele pot fi diferite calitativ de la an la an. el putând lipsi de pe vinurile realizate prin cupajarea mai multor soiuri.

de pildã. Alte elemente ce mai pot fi vãzute pe etichetã ºi care oferã informaþii esenþiale despre vin sunt tipul vinului în funcþie de conþinutul de zaharuri (sec. dulce). an destul de slab calitativ pentru producãtorul francez. demisec.SPECIAL Te miri cã alte þãri au produse tradiþionale de calitate ºi protejate? în vinuri de masã. vinuri de calitate superioarã (VS) ºi vinuri cu denumire de origine controlatã (cules la maturitate deplinã. câteva mii de sticle Chateau Lafite Rothschild din recolta anului 1991. Una dintre cele mai frecvente metode de a pãcãli cumpãrãtorul este trecerea pe etichetã a unui nume identic sau apropiat ca formã cu numele unui producãtor celebru.915 www. producãtorii mai trec pe etichetele vinurilor (mai ales pe contra-etichete) ºi recomandãri privind temperatura de servire. cel al vinurilor „Busuioc de Pietroasa“ ºi „Tãmâios de Pietroasa“. la un preþ mult mai mare. Pe pieþele fãrã un control strict al comerþului de vinuri una dintre cele mai folosite metode de fraudã este aplicarea pe sticlele de vin ieftine a etichetelor ce aparþin unor vinuri scumpe.plescoi. cules târziu ºi cules la înnobilarea boabelor). tãria alcoolicã a unui vin. au fost reetichetate ºi introduse pe piaþa din China ca vinuri din recolta 1982. ALEGE ORIGINALUL! REFUZÃ FÃCÃTURILE! Adevãraþii cârnaþi de Pleºcoi se fac la Pleºcoi. care s-au lãsat „influenþaþi“ de numele unor celebri producãtori francezi. asocierea cu mâncarea. Bucureºti Tel: 0722-993. În România. ne întâlnim. demidulce. douã branduri care induc în eroare consumatorul. O altã metodã des practicatã de unii producãtori pentru „influenþarea“ consumatorilor este postarea frauduloasã pe eticheta vinurilor a unor medalii ºi distincþii de la concursurile internaþionale de profil. ºi cu un alt tip de etichetã înºelãtoare. Acest fel de fraudã a fost practicatã de mulþi întreprinzãtori din Statele Unite ºi Australia. Pentru a le face mai atrãgãtoare ºi pentru a ajuta consumatorul. provenite de la producãtori celebri. deoarece sunt apropiate fonetic de soiurile Busuioacã de Bohotin ºi Tãmâioasã româneascã. Vei simþi diferenþa! Distribuþie exclusivã de cârnaþi veritabili de Pleºcoi. În 2002. cât ºi câteva aprecieri legate de caracteristicile organoleptice ale vinului. fabricaþi artizanal dupã metoda tradiþionalã: Universal Horeca SRL.ro Etichete înºelãtoare Existã însã vinuri cu etichete care induc în eroare consumatorii. fraudã este copierea designului etichetelor producãtorilor renumiþi sau trecerea pe etichetã a unor ani de recoltã diferiþi. Apropiatã de acest mod de .

5 % vol. decât dacã vã ascundeþi seara într-un subsol cu aer condiþionat dat la maximum. cel de la Opriºor se distinge printr-un aer nobil. Complex ºi impunãtor. Gustul puternic. PLANETA. caramel ºi condimente. Importatorul. cu un corp mediu. dar generos prin complexitate. Depozitul de Vinuri a avut o aventurã cu vinuri tasmaniene. ascunse sub un prim nas de prãjiturã de cãpºune. gros. Un Nero D’Avola tipic sicilian. mai prietenos. chiar ºi prin comparaþie cu Australia. 40% vol. Este la maturitate deplinã. totuºi. MERLOT DIAMOND CELLARS Rosemount Estate (Australia) 14% vol. LA CETATE 2006 Din triada de Shiraz-uri care au fãcut Vestul þãrii sã aibã motive de mândrie. energic ºi condimentat. Pare puþin prea lemnos. alc. Pe vremuri. lung. patria renaºterii acestui soi. miere. cu un echilibru bun între componente. poate sã dureze ºi 45 de minute… Un vin care se poate pãstra ºi pânã la opt-zece ani. în care se simte vigoarea viþei crescute printre bolovani. Taninii au complexitate ºi sunt exemplar compensaþi de aciditate. este complex ºi onctuos. lemn dulce ºi condimente. Primul pahar. când Eileen împlinea 80 de ani. pe un palier pe care cred (ºi sper) cã mai are de trãit vreo doi. SHIRAZ. catifelate de miresmele senzuale al Merlot-ului.: 72 RON CABERNET. personal – îl las mai mult în pahar. dacã nu aþi mai bãut niciodatã. Un vin prietenos. Personal. cu marginea aproape violetã. brandul fiind lansat în 1973. cu un postgust cald. Cramele Recaº. o combinaþie de arome ierboase ºi de miere. o alianþã reuºitã a tonurilor de coacãze negre coapte cu exotismul condimentelor. decât cel „adânc“ de la Nachbil ºi este de o tipicitate care i-ar face geloºi ºi pe sud-africani. puternice ºi consistente. Preþ: 30 RON Disponibil: în supermarketuri. taninos ºi tare. de la Recaº. Preþ: 350 RON Disponibil: în magazinele specializate EILEEN HARDY’S CHARDONNAY – 2005 Doar pentru cã este un vin dedicat „mamei“ vinului australian (The Matriarch). E mai fin decât cel suprabaricat. Disponibil: magazinele Cramele Recaº Preþ: 90 RON JAD XO SPECIAL RESERVE Vincon Vrancea 28 de ani. Luaþi mai multe sticle ºi pãstraþi câteva încã un an. magazine specializate SANTA CECILIA. alc. Chardonnay-ul de la Hardy’e mi se pare cã le întrece de departe. nici nu e de mirare.RECOMANDÃRI RADU RIZEA VALENTIN CEAFALÃU CARL REH. 2005 Un vin care nu are legãturã cu vara. Preþ: 35 RON Disponibil: în magazinele specializate . tuºate de notele de fructe tropicale (tangerine). toate bune de pus în dicþionar. Postgust plãcut. Veþi avea surprize… Disponibil: Magazinele Cramele Recaº Preþ: 130 RON 26 CHARDONNAY – CONO SUR RESERVA. Acest cupaj impresioneazã prin intensitatea aromelor pasionale. viu. Disponibil: supermarketuri. Aromele florale se îmbinã armonios cu cele de miez de pâine ºi citrice. îmbogãþit de un final lejer ºi fructuos. este perfect completat de complexitãþile vârstei: nuanþe catifelate de caramel. poate trei ani. îl recomandã ca fiind cel mai bun vin adus de la gigantul Constellation ºi. italian. Gustul. cu cu strãluciri aurii. fructe de pãdure ºi condimente grele. 2007 Cono Sur (Chile) 13. profund. hypermarketuri. Purpuriu. cu o culoare chihlimbarie cu urzeli aurii ºi a intensitãþi liniºtitoare de cafea. ºi tot era o recomandare suficientã. cu note condimentate. Un Chardonnay cu o culoare galben-pai. are note adânci de smochine ºi roºcove. magazine specializate Preþ aprox. dat fiind pedigree-ul companiei. mai sinuos ºi. puternic. alc.

......... precum ºi recomandãrile redactorilor publicaþiei Times Online........ fructul pasiunii. Château Bellerives Dubois 2005 Bordeaux Superieur...... Azamor 2005 Un vin cu arome tipic portugheze ºi gust de viºine roºii............... dezvãluie note de piper.................. (Jane MacQuitty) Preþ: 6... oferind arome animalice ºi de prune negre.(Kim Marcus) Preþ: 12 USD Tangent Pinot Blanc 2006 Arroyo Grande Valley Realizat pentru a livra arome de fruct în stare purã....... 5....... cu un plus de savoare de la tanini...... cu un caracter mineral ºi de fructe tropicale................. (Jane MacQuitty) Preþ: 10... Ofertã specialã de abonare Mastroberadino Campania Mastro 2007 Azamor Vinho Regional.... Preþ: 9.. Fãrã tragere la sorþi! Oferta este valabilã pentru primii 1...... cãpºune ºi licorice.. Viilor nr............... (James Suckling) Preþ: 12 John Anthony Sauvignon Blanc 2007 Carneros Church Vineyard Aromele de fructe tropicale ananas... ªos.. Adresa...Ro prezintã câteva din recomandãrile de vinuri fãcute de cãtre editorii publicaþiilor internaþionale de profil (Decanter............ Eden Valley................ Note gustative de citrice ºi piersicã....... (James Suckling) Preþ: 11 USD Vara este sezonul ideal pentru vinurile din Chablis.......... ..................................... deschis la Credit Europe Bank .. Ap................. evidente atât în nas cât ºi în gust....preþ 50 RON (plãteºti 5 numere...99 GBP Chablis..... Are un substrat solid de note de fruct ºi un finish proaspãt ºi mineral......... numãrul de telefon ºi adresa de livrare............. e-mail.........preþ 100 RON (plãteºti 10 numere........... Sc..........99 GBP Un vin alb tânãr ºi antrenant. susþinute de un corp mediu....... Preþ: 7......... 2007 Calatrasi Catarratto Sicilia La Piazza 2007 Arome de mãr.. (MaryAnn Worobiec) Preþ: 19 USD + Aboneazã-te pe un an la revista ºi Yalumba. Un vin cu o aciditate ridicatã care poate fi asociat foarte bine cu diferite preparate culinare.33 GBP/cutie în valoare de aproximativ 35 RON*............. Alunecã pe bolta palatinã cu o prospeþime rãcoritoare......... fãrã baricare la stejar sau fermentaþie malolacticã... Lung ºi aromat..... Note subtile de piersici dulci..... 2007 South Australia Un vin atent ºlefuit............................Recomandãri internaþionale ªi în acest numãr Vinul..................... 103.. realizat într-un stil citric..... în valoare de piaþã de aproximativ 35 RON) Completeazã ºi trimite talonul de mai sus la adresa: Bucureºti.000 de abonaþi. cu arome de stânjenei pe final.... cu note de citrice ºi piersici albe ºi un corp plin.. Wine Spectator ºi Jancis Robinson....... Nume.... 78-88...... acest vin putându-se asocia cu carne de crabi sau somon.. primeºti 6) 12 luni............:............... (Harvey Steima) Preþ: 7 USD Red Bicyclette 2005 Merlot Les Caves Du Sieur D’Arques Vin de Pays d’Oc Matur.... cu note de zahãr candel ºi zmeurã..... cu note de ciocolatã...... Et.......... Alentejano............................................................................. 54...............SMB... Finalul intens....... Cod poºtal 050158... Sector 5... Aboneazã-te ºi poþi beneficia ºi de alte oferte speciale! * Nu se acordã contravaloarea în bani a cadoului oferit la abonare primeºti CADOU o sticlã de Cabernet Sauvignon La Cetate................................... Plata se va face în contul SC CEZAR CONNAISSEUR SRL........ Localitatea............. cu o mineralitate plãcutã....... 2..... Bl.. mango ºi papaya – sunt însoþite de o aciditate revigorantã....... Doresc sã mã abonez la pentru: 6 luni.... Viognier........ (Jancis Robinson) Preþ: 13 USD ........ Cod poºtal........................ Un vin intens aromat...... Daniel Dampt et Fils......... Tel........ Cont IBAN: RO33 FNNB 0001 0259 1818 RO01 Alice White Merlot 2007 South Eastern Australia Un vin aromat ºi uºor........... Franta Un vin realizat din douã treimi Merlot ºi o treime Cabernet Sauvignon ºi cu arome seducãtoare ºi subtile de prune coapte ºi lemn de stejar afumat......ro datele pentru facturare.......... împreunã cu dovada plãþii sau trimite pe e-mail la cezar@vinul....... urmate de un final rãcoritor...... De bãut acum.... arome intense de fructe roºii.. ... cu toate cã structura sa îi dã un potenþial imens pentru a fi asociat cu mâncarea....... primeºti 12 + o sticlã de vin La Cetate......99 GBP TALON DE ABONAMENT Prenume. ce se recomandã a fi bãut ca vin de meditaþie...............com)........... miere ºi lãmâi...........

unde legile ºi tradiþiile sunt uºor diferite. olandezii au transportat primele butoaie de vin distilat dinspre Franþa spre Anglia. apare ca atare abia în secolul al XIV-lea. Însã. mercianþii au constatat însã curând cã unele elemente aromatice sunt distruse complet în timpul distilãrii. Grappa italianã. licoarea îngerilor Sub numele de „brandyvijn“. În plus. brandy-ul de Jerez. în afara metodelor de producþie tradiþionale. vinars. care transformã miraculos un trotil puternic alcoolizat într-o bãuturã finã. vinul ars cu toate versiunile sale. diluat sau nu. iar acestea trebuie sã fie obþinute exclusiv din materialele brute folosite la fabricaþie.8% volume alcoolice. conþinutul maxim de alcool metilic trebuie sã fie sub 200 de grame la hectolitrul de alcool 100%. a fost o problemã de timp pânã sã se descopere virtuþile îmbãtrânirii în butoi a vinarsului. vinarsul va fi completat cu apã. Armagnac-ul ºi cognac-ul sunt singurele denumiri de origine protejate în lumea vinarsului. Numele rãmâne ºi astãzi ca „brandy“. pentru a obþine bãuturi asemãnãtoare vinului. sau în traducerea môt-à-môt autohtonã. atunci când o etichetã poartã aceastã denumire. legile UE impun îmbãtrânirea de minim un an în orice fel de vas de lemn sau minim ºase luni în vase de sub 1. Îmbãtrânirea distilatului de vin trebuie sã fie de minim 30 de luni în Franþa ºi 36 de luni în Africa de Sud. (continuarea în numãrul viitor) Legile vinarsului distilatul se face exclusiv din vin. în procentaj de maxim 50% din volumul total. tãria alcoolicã minimã este de 36%. atunci cognac-ul nu are cum sã se situeze prea departe de sângele albastru al predecesorului sãu. fãrã alte adãugiri. în Vest. un hectolitru de alcool pur înseamnã 250 de litri de brandy). Distilatul de vin are rãdãcinile adânc înfipte în istorie: primele bãuturi distilate apar prin Babilon ºi se consacrã în Grecia Anticã ºi Imperiul Roman. odatã ajuns la destinaþie. Lourinha.000 de litri. nu la tãria alcoolicã. 125 de grame la hectolitrul de alcool 100% (la un brandy de 40 de grade. iar altele noi se nasc. pentru obþinerea culorii dorite. aplicate la acea vreme la volumele transportate. la o tãrie maximã de 94. singurul adaos permis este cel de caramel. trebuie sã conþinã substanþe volatile în porporþie de minim . Armagnac-ul ºi Cognac-ul sunt principalele grupe de distilat de vin. este interzisã cu desãvârºire adãugarea de alcool. este interzisã cu desãvârºire adãugarea de arome.SPIRITS Dacã acordãm titlul de bãuturã nobilã vinului. celelalte bãuturi presupun dubla distilare a vinului ºi îmbãtrânirea distilatului între 1 ºi 3 ani în butoaie de lemn. mai întâi ca metodã de eficientizare a transportului ºi de evitare a taxelor. Chiar dacã orice distilat de fruct poartã numele de brandy. înseamnã cã distilatul este din struguri. În afarã de grappa. Ideea era cã. La produsul finit poate fi adãugat alt distilat de vin. de obicei de stejar. Lourinha portughezã. Co- Apa vieþii.

moºtenitoarea ducelui de Aquitania. când proprietatea este preluatã de familia Lestonnac. pânã astãzi. chiar subþiri. unde primesc numele generic de „claret“. s-au pus. consumatã zi de zi de cãtre rege. claret-ul devine prima sursã de venit a zonei. odatã cu instalarea lui Berlon la conducerea podgoriei (primul nume al lui Berlon nu a fost gãsit niciodatã. În aceeaºi perioadã. iubitorilor de vin cu mare dare de mânã: preþul mediu al unei sticle este de 1. de altfel. o binecuvântare. când proprietarii – Elie du Barry. fãrã un mare potenþial de învechire. care denumeºte orice colinã aflatã în mijlocul unei întinderi plate. sunt mai valoroºi decât cei din câmpie. Tot din aceastã perioadã provine ºi cea mai „scandaloasã“ sticlã: o companie de asigurãri a plãtit în 1989 fabuloasa sumã de 225. când se face marea organizare a vinurilor bordoleze. considerat a fi cel mai bun vin posibil. fiind bãut masiv în Anglia ºi Olanda. defineºte vinurile tinere. precum Richard Inimã-de-leu sau Henry Plantangenet. pentru ca roua sã nu afecteze culoarea vinului. bazele vinificaþiei moderne. la sfârºitul rãzboiului de 100 de ani. De asemenea. La Mothe de Margaux a început deja sã fie cunoscutã pentru calitatea vinurilor obþinute. suple. intenþionat avea rezonanþã francezã. dând astfel semnalul pentru întregul Médoc. Domeniul Margaux trece printr-o succesiune de proprietari. Château Margaux vine de pe o proprietate legatã de nume grele ale istoriei. Drumul spre glorie În decursul câtorva generaþii. Din 1572 pânã în 1582. când Eleonor. fondatorul Pierre Lestonnac restruc- . scoþând la vânzare 230 de butoaie de „Margoose“ (nu se ºtie dacã era un termen ironic sau o proastã înþelegere a originii Margaux. practic. podgoria a rãmas un simbol nealterat.000 de dolari. vândutã „poporului“. se mãritã cu Henry Plantagenet. În perioada în care Berlon a condus Château Margaux. Însã. viitorul rege Henry al II-lea al Angliei.NUME DE LEGENDÃ CHÂTEAU MARGAUX moºtenirea Plantageneþilor Unul dintre cele mai vechi ºi cele mai scumpe vinuri din istorie.000 de dolari drept compensaþie pentru o sticlã de Château Margaux din 1787 care s-a spart într-un accident. În 1855. noteazã în jurnal cã „Château Margau“ (sic!) este cel mai bun vin din Franþa ºi chiar comandã de la crame un lot de vin din 1784. când întregul Bordeaux se predã francezilor. pentru cã vinurile bordoleze ajung direct la Curtea Angliei. În 1705. tureazã complet proprietatea. London Gazette organizeazã prima licitaþie pentru „mari vinuri de Bordeaux“. tot Berlon a renunþat la culegerea strugurilor la primele ore ale dimineþii. Numele. În 1152. slãvit de mai-marii lumii ºi rezervat. vinurile din Bordeaux erau fabricate dintr-un amestec de soiuri albe ºi soiuri roºii. contele de Hargicourt ºi lordul de Margaux au fost decapitaþi de iacobini. La sfârºitul secolului al XVII-lea. Margaux ajunge la structura de astãzi: 265 de hectare. Rezultatele nu s-au lãsat aºteptate. Perioada de dominaþie englezã este. deºi este un personaj legendar). Acesta a fost primul care a introdus vinificarea separatã a soiurilor albe ºi a celor roºii. claret-ul devine bãutura oficialã a curþii.750 de dolari. Cunoscutã prin secolul al XII-lea ca „La Mothe de Margaux“. Margaux devine posesiune britanicã. acolo unde se asigurã o scurgere bunã a apei. Margaux face parte din lotul primelor 4 podgorii clasate în categoria „Premier Cru“. Sub Domnia lui Richard Inimã-de-leu. „La Mothe du Margaux“. soiurile au început sã fie adaptate solului ºi terroir-ului. abia la începutul secolului al XVIII-lea. însã naºterea legendei de astãzi are loc deabia în secolul al XVI-lea. Sticla fãcea parte din colecþia lui Thomas Jefferson. netaninoase. Recolta din 1771 este deja vedetã la licitaþiile Christie’s. rãmânând teritoriu Trecutã prin focurile Revoluþiei din 1789. de fapt. proprietatea producea iniþial doar cereale. utilizat ºi astãzi. Mai-sus menþionatul Thomas Jefferson. dintre care doar o treime sunt cultivate cu viþã-de-vie. Nu a trecut multã vreme de când zona s-a îmbogãþit cu viþã-de-vie ºi pânã când localnicii ºi-au dat seama cã struguri crescuþi pe pante. iar Vechiul nume al proprietãþii. care tece de la cultivarea cerealelor la cultura viþei-de-vie. Pânã pe la începutul anilor 1700. este forma veche a cuvântului „motte“. la acea vreme ambasador al Statelor Unite în Franþa. 29 anexat pânã în 1453. pe drumul de la frigider la masa la care urma sã fie vândutã cu 500.

dãdeau mai puþin lapte. cunoscut dacã mai e cazul sã menþionãm. paste. puþinã fãinã. Pentru porc: se face un sos de unt. Gorgonzola s-a aºezat pe harta culinarã a Italiei. deh. gorgonzola ºi puþin piept de pui fiert fãrã sare. În variantele mai dulci se numeºte. în funcþie de reþeta în care e folositã. În timpul frãmântãrilor ce avea sã ducã la crearea regiunii Lombardia. cu ajutorul sporilor fungici dezvoltaþi natural în spaþiile de depozitare. un praf de nucºoarã ºi piper proaspãt mãcinat. Pânã la REÞETE CLASICE DE SOSURI GORGONZOLA Sosul gorgonzola fabricat în restaurantele româneºti suferã. peste o bucatã de vitã în sânge. cu fermieri care trãiau de pe urma trocului cu cereale. pânã devin transparente. Se spune cã brânza ce avea sã devinã faimoasã s-a nãsacea orã. alãturi de Penicillium glaucum. însã este de departe cea mai versatilã. Gorgonzola mai este astãzi fabricatã ºi în provinciile Novara. jumãtate din gorgonzola ºi mãrarul adãugate la final. Milan. în traducere „obosit“: brânzã fabricatã din laptele vacilor care coborau din munþi ºi. Pe un pesmet. fiind obosite. Vercelli. ci doar inspiraþie. Dar. La sosul final adãugã nuci sfãrâmate (nu mãcinate). Como. dupã accidentul argatului. Iniþial. la rece. Gorgonzola a rãmas un sãtuc uitat de lume. de obicei ºi Streptococcus thermophilus. mai exact pânã prin secolul al XIX-lea. precum Grana Padano. mulþi preferã sã închege sosul cu amidon alimentar. Pentru aventurieri. Varese. grãtare. Despre oraºul Gorgonzola se ºtie cã era un soi de suburbie îndepãrtatã a altui orãºel obscur. ca parmezanul. merge alãturi de un vin alb sec. fãrã nici o urmã de îndoialã. Cremona. în unele varietãþi de Gorgonzola a fost introdus ºi mucegaiul Penicillium roqueforti. notorietatea dobânditã prin brânzaaccident fiind astãzi principala sursã de venit a oraºului. În varianta mai uscatã. poate purta numele de gorgonzola erborinato (nume generic pentru mai multe brânzeturi albastre. scãzând sosul la foc foarte mic ºi amestecând continuu compoziþia.GASTRONOMIE Introducere în brânzã (III) LA. Gorgonzola a fost fabricatã „natural“. Dacã amestecul e prea gros (aþi scãpat prea multã fãinã). se sfãrâmã deasupra încã 100 de grame de brânzã ºi se amestecã uºor. alãturi de un vin italian greu sau un Bordeaux vechi de 4-5 ani. în 1951. un strop de parmezan ºi mãrar. Nu este nici cea mai cunoscutã. Astãzi. Brescia. Topitã în lapte. în care se pun rondele de ceapã de apã (ºalote) sau de ceapã verde. Lecco. pentru a-i da o consistenþã aparte. Pentru carne de vitã se recomandã gorgonzola mai tare. asta e mai greu. Inclusã. însã doar cu circulaþie regionalã. Brânza Gorgozola este atestatã documentar din 879. douã-trei frunze de salvie piticã (jaleº). În consecinã. Cuneo. Acelaºi lucru se poate obþine cu rãbdare. a amestecat laptele care începea sã se prindã cu laptele proaspãt. cu parmezanul. gorgonzola este. apoi se adaugã 150-170 de grame de gorgonzola ºi o canã jumãtate de smântânã ºi se lasã pânã se încheagã. nici cea mai bine vândutã. Gorgonzola se asorteazã cu aproape orice vin. ºi cã a fost distrus complet în timpul invaziei hune din 453. în primul rând. De curând. Cert este cã. mixat pânã se face pãstos. fierturi ºi sosuri. (pentru 6 poþii de paste) Pentru fusilii. brânza tradiþionalã a zonei era „strachinno“. se numeºte naturale. smântânã bine bãtutã. de la celebra Roquefort. ziti sau penne: se topesc la foc mediu douã linguriþe de unt. pentru sosuri pentru pui. precum ºi câteva comune din provincia Alessandria. gorgonzola montana sau picante. poate fi bãutã alãturi de un vin dulce. Se adaugã. sosul poartã acea inconfundabilã aromã de apã în care au zãcut cubuleþe de cartofi câteva zile. Însã cel mai bine merge negãtitã. în schimbul cãrora primeau lactate de la pãstorii care-ºi treceau turmele prin zonã. Sã revenim: Pentru fettucine: se fierbe o canã jumãtate de vermut pânã scade la jumãtate. . sfãrâmicioasã (naturale sau picante). se poate lungi cu un pic de zeamã de carne sau supã de pui. O Z GORGON împlinirea treimii Pliniu cel Bãtrân sau al lui Iulius Cezar. Lodi. fãcând parte din meniul obiºnuit al lui cut din greºealã. se poate consuma alãturi de un vin roºu nefiltrat. apoi se adaugã smântânã ºi se fierbe pânã scade la douã treimi. apoi se adaugã 100 de grame de gor30 gonzola ºi se întoarce pe foc ºi se freacã pânã se obþine un sos omogen. cu nuci ºi struguri. un „casaro“ (argat însãrcinat cu fabricarea brânzei) a fugit la iubita lui înainte sã-ºi termine treburile gospodãreºti iar a doua zi. legume. Cu smântânã ºi ierburi aromatice. Verbano-Cusio-Ossola. speriat de pedeapsã. evident. Alãturi de parmezan (mai exact Parmiggiano Reggian) ºi de Grana Padano. pe lista brânzeturilor cu denumire de origine controlatã. se pot încerca ºi variante cu puþinã migdalã sau caju. Brânzeturile „albastre“ sunt cu- noscute în Italia de cel puþin douã milenii. pentru crearea viniºoarelor albastre se insereazã mecanic mucegaiurile. Drept urmare. Se preparã tot ca sosul de fettucine. Bergamo. dolce. Pavia. Dupã ce se mai rãceºte (cât sã poatã fi mâncat). iar „artiºtii“ nu vor transpiraþie. fiind inclusã în reþete alãturi de toate tipurile posibile de carne. de pe urma dorinþei bucãtarilor de a face mâncarea mai plãcutã la vedere decât la gust. însã cu vin alb în loc de vermut. cea care completeazã treimea brânzeturilor italiene. Pentru pui se poate folosi acelaºi sos ca la fettucine. dar mai gras. inclusiv Castelmagno sau Cabrales). fãrã ca originea exactã sã-i afecteze în vreun fel calitãþile. Se asezoneazã „la rece“ cu nucºoarã ºi piperuri. Când este plinã de mucegai. Argentia.

Lãsãm sosul sã fiarbã aproximativ 30 de minute. mai avem nevoie de un pachet de 500 g de tagliatelle (preferabil proaspete). Cât despre vin. Apoi. piper. ºi gust fin. cum rar am întâlnit. chiar la intrarea în Bressanone. venind dinspre Brennero). punem carnea deoparte ºi pãstrãm cam 1/2 l din supa obþinutã. . cu un finiº impresionant. este un magazin. aratã bine ºi. Aici veþi gãsi acest vin ºi încã multe altele la fel de încântãtoare. vin roºu ºi zahãr. Dacã aveþi ocazia sã treceþi pe acolo.GASTRONOMIE TAGLIATELLE ragout cãprioarã cu de O specialitate din Trentino Alto –Adige care sunã bine. armonios. majoritatea din Trentino Alto-Adige. cu o ceapã tãiatã în sferturi. boia dulce ºi zahãr 2 cuiºoare 1 foaie de dafin (cele proaspete sunt mult mai aromate decât cele uscate) 4 boabe de piper negru 2 cepe 40 g unturã 1 lingurã zeamã de lãmâie jumãtate de pahar de vin roºu (Pinot noir) În plus. (vizavi de staþia Agip. Se serveºte pe farfurii mari. fãinã ºi cealaltã ceapã (mãrunþitã bine. supa ºi îl dregem apoi cu zeamã de lãmâie. situat la 2.446 m altitudine. Dacã apa scade. cum ar zice nepoþelul meu… „gustã bine“! Avem puþin mai mult de lucru decât de obicei dar rezultatul meritã tot efortul. elegant cu tanini rafinati ºi mult fruct. pânã când se îngroaºã puþin. cu parmezan ras ºi cozile tocate de arpagic presarate deasupra. adãugãm carnea ºi lãsãm totul sã fiarbã la foc mic circa 10 minute pânã când sosul se îngroaºã. Pastele trebuiesc fierte în apã cu puþinã sare. Arome îmbãtãtoare de fructe de pãdure în care predominã murele. ºtiut fiind cã vânatul este mai tare ºi mai aþos. prunele ºi cireºle sãlbatice pudrate cu vanilie. le strecurãm ºi le punem în tigaia cu ragout-ul. Apa se pune la fiert împreunã cu toate condimentele. la refugiul Plose. în care se vând numai bãuturi. iar când începe sã clocoteascã punem carnea taiatã cubuleþe. pentru decor. Când pastele sunt fierte. dar despre bunãtãþile de acolo vom vorbi într-un alt material. Trecem totul prin strecurãtor. rafinat degustãtor al celor mai diverse bucãtãrii internaþionale ºi în egalã mãsurã un cunoscãtor al vinurilor de calitate. parmesan ºi câteva cozi de arpagic mãrunþite. Acest lucru o sa dureze ceva timp. Amestecãm uºor ºi mai lãsãm totul la foc mic 1-2 minute pentru ca pastele sã absoarbã din aromele sosului.Ro. în Italia m-am desfãtat cu un Blauburgunder Pinot Nero 2004 de la Cantina Tramin (lângã Bolzano). Lãsãm carnea sã fiarbã la foc mic pânã când se înmoaie. peste care turnãm Cristian Boerean este autorul blogului culinar de la Vinul. Pentru ragout avem nevoie de 1/2 kg carne de caprioarã (sau cerb) 600 ml apã platã sau de izvor câte o prizã de sare. Am avut ocazia sã mãnânc aºa ceva în Dolomiþi. bine) facem un sos închis la culoare. Din unturã. putem completa cu puþinã apã proaspãtã.

Dan Petrici. Iar atunci când vine vorba despre câteva ture alpine în Dolomiþi.ro Consultant ºtiinþific Liviu Grigoricã liviu. Gãluºte cu ºuncã ºi caºcaval local de culoare gri. pudratã cu vanilie. la doar câþiva kilometri de Cantina Tramin. Un vin încãrcat de parfumul condi- VINURI Redactor-ºef Valentin Ceafalãu vali@vinul.ro 0722.com gã Bolzano. este extrem de prietenos ºi bãubil.grigorica@gmail. Pe cei doi îi cunosc de câþvia ani. toate m-au facut sã mã întreb dacã sã meritã sã mã culc în camerã. acel St. 32 . adevãratul regal culinar.gavrila@core-target. la Cantina Tramin. fãcute de un tânãr „vrãjitor“ de lân- ISSN 1844-3915 www.Ro se poate face numai cu acordul prealabil al editorului.vinul.ro Director ediþia online Bogdan Gavrilã bogdan. Sauvignonul blanc. cel puþin pentru mine. Un Sauvignon blanc ºi un Blauburgunder. meritã chiar ºi pentru numai 3-4 zile. servite cu o salatã din varzã crudã. a cãrei construcþie a fost începuta prin 1182. este „Kaiserchmarrn“ (foto). mâncarea vedeta.ro Redactori Sorina Iordan. care se servesc cu unt topit ºi puþin parmezan ras. sticlele cu grappa de pe rafturi. Însã.com Publicitate Andrei Chica andrei@vinul. tancurile din inox cu vin alb (Mueller Thurgau ºi Gruener Veltliner) ºi butoaiele din lemn cu vin roºu (Zweigelt si Blauer Portugieser). George ªerban. rãscopate ºi de un roºu de nepãtruns. Peter este îndrãgostit de Merlotul La Cetate.boerean@gmail. La unul dintre restaurantele din sat am descoperit câteva vinuri de excepþie. ºi care nu s-au oprit încã în Tirolul de Sud sã nu îl ocoleascã. bidoanele cu suc de mere aºezate în ordine nemþeascã. care se serveºte Editori Seniori Loreta Budin Radu Rizea radu@vinul. plãcinte cu varzã muratã sau un fel de ravioli locali umpluþi cu spanac ºi brânzã dulce de vaca – Schlutzakrapfen. CRISTI BOEREAN Atracþia Italiei este irezistibilã. stafide. Responsabilitatea pentru articolele publicate revine autorilor.REPORTAJ Despre DOLOMIÞI . iar atunci când desface o sticlã din acest vin se îmbracã în costumul de sãrbãtoare. mâncãruri ºi vinuri bune. m-am suit în maºinã ºi am pornit spre Tirolul de Sud (Tren tino-Alto Adige). produse în zonã. Enoteca localã mi-a înlesnit întâlnirea cu un Cabernet Sauvignon.ro Publisher Cezar Ioan cezar@vinul. fãinã.San Michele Appiano. sub cerul înstelat cu ºunci. cireºe sãlbatice ºi prune. Emilian Pascu Food editor Cristian Boerean cristian. de lângã Bressanone. mere sau cireºe. Carmen Pascu. sau mã cazez direct în beci. zahãr pudrã ºi lapte. cu arome ºi gust de coacãze negre. sunt doar câteva din preparatele cu mare succes în zonã. Bucureºti. tot în Alto Adige. 1996 . Preluarea de texte ºi imagini din aceastã publicaþie sau de pe site-ul Vinul. un fel de „omletã“ din ouã. unde am poposit la pensiunea Mariei ºi a lui Peter Jaist. De curând.915 DTP Omni Press & Design www.. Valentin Sauvignon. încãrcat de fructe exotice ºi o aciditate ridicatã. în primãvarã. Acesta mi-a adus aminte ºi de unul dintre vinurile memorabile degustate în Soave. ieºit din mâinile lui Hans Terzer. Pivniþa arãta precum „Þara Minunilor“ pentru hedoniºtii gustului:cu ºuncile sud-tiroleze atârnând din tavan ca niºte candelabre apetisante.. Peter.opd. Fac o cãlduroasã invitaþie celor amatori de cãlãtorii. cu un postgust delicat ºi rafinat. bucate tiroleze. nici nu mai stau pe gânduri. de la acelaºi producãtor. în timp ce Blauburgunderul este ca o prãjiturã din fructe de pãdure cu mure. în beciul casei.ro este editatã de SC Cezar Connaisseur SRL. În prima searã. mentelor de iarnã. Sergiu Nedelea.993. în Appiano. aºa ca am ajuns sã fiu deja de-al casei. care-i susþine buchetul. a dorit sã-mi facã o surprizã ºi mi-a pregãtit o micã degustare. Bucãtãria de aici este foarte com- cu un jeleu din meriºoare (afine roºii) sau compot de prune. Gãluºte cu suncã.ro plexã ºi totodatã total diferitã de cea italianã clasicã.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful