Studiu de caz: 1.

Ce acte trebuie sa intocmeasca angajatorul dar si angajatul in cazul in care se va desface contractul de munca cu acordul partilor dupa o perioada de preaviz de 20 zile lucratoare incepand cu data de 01.10 2013. 2. Tinand cont ca ultima zi a preavizului este 28.10 .2013, contractul se desface cu aceasta data sau cu 29.10.2013? 3. Care este data la care se transmite REVISALUL cu desfacerea contractului de munca? 1. In cazul incetarii cu acordul partilor nu exista preaviz, incetara are loc la o data agreata de parti. 2. Preavizul se acorda: a. in cazul demisiei b. concedierii pe motive neimputabile salariatului. Demisie - salariatul intocmeste o cerere de incetare cu acordul partilor in temeiul art. 55 b) din Codul muncii republicat. - Angajatorul: - va intocmi decizia de incetare a CIM, in doua exemplare originale (cate una pentru fiecare parte) la data in cauza - va opera incetarea in Revisal - va intocmi adeverinta de vechime, fisa de lichidare si orice alte documente solicitate de angajat pe baza carora se face dovada stagiilor de cotizare sau vechimii in munca. - daca el se incadreaza in scurt timp sau imediat la un alt angajator, va avea nevoie si de o adeverinta cu stagiul de cotizare pentru santate in ultimele 6 luni, si din care sa reiasa si numarul de zile de medical de care a beneficiat salariatul in ultimele 12 luni. Preaviz - data incetarii este ziua imediat urmatoare ultimei zile de preaviz salaritului, in cazul de fata incetarea are loc in data de 29.10, dat fiind faptul ca ultima zi de preaviz este data de 28.10. Revisal se transmite in data incetarii CIM. Daca pana la finalul ultimei zile de lucru / de preaviz a salariatului nu apar cereri de suspendare, se poate opera incetarea si atunci, cu data de 29.10 ca incetare. Daca preavizul este unul calendaristic si incetarea are loc in zi nelucratoare se poate opera incetarea si in ziua lucratoare imediat urmatoare. Unii inspectori ITM merge pe varinata conform careia daca CM inceteaza in zi nelucratoare si nu au aparut suspendari intre timp, incetarea se poate opera in ziua lucratoare anterioara.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful