Fişă de lucru. Derivarea 1.

Formaţi câte trei derivate substantivale, adjectivale, verbale şi adverbiale cu sufixe diferite, precizând care sunt acestea. 2. Alcătuiţi derivate diminutivale şi augmentative pornind de la cuvintele de bază: cioban, flăcău, frunză, pădure, ţăran. Precizaţi care sunt sufixele folosite. 3. Daţi câte trei exemple de cuvinte derivate cu sufixele: -ărie, -erie, -eală, -ială, -ean, -ian, -esc, -iesc, -eşte, -ieşte. 4. Daţi câte trei exemple de cuvinte derivate cu prefixele: con-, co-, dez-, des-, de-, în-, îm-, in-, i-, răz-, răs-, ră-. 5. Subliniaţi cu o linie cuvintele derivate cu prefixe: defect, deforma, dezrobi, impar, impas, înalt, înnoda, necesar, nefiresc, neclar, nervi, preşcolar, precar, rămâne, răsuna, răzgândi, reedita, reţetă, străin, străluci, strămoş, strănut. 6. Daţi câte trei exemple de cuvinte derivate cu prefixele: ante-, anti-, inter-, ne-, pre-, re-, trans-, ultra-. 7. Formaţi cuvinte derivate cu prefixele: in-(im-), în-(îm-), de la cuvintele de bază: alb, bătrân, boboc, conştient, nor, parte, posibil. 8. Folosiţi prefixele: arhi-, supra-, ultra-, pentru a forma adjective cu valoare de superlativ, pe care le folosiţi apoi în propoziţii. Fişă de lucru. Derivarea 1. Formaţi câte trei derivate substantivale, adjectivale, verbale şi adverbiale cu sufixe diferite, precizând care sunt acestea. 2. Alcătuiţi derivate diminutivale şi augmentative pornind de la cuvintele de bază: cioban, flăcău, frunză, pădure, ţăran. Precizaţi care sunt sufixele folosite. 3. Daţi câte trei exemple de cuvinte derivate cu sufixele: -ărie, -erie, -eală, -ială, -ean, -ian, -esc, -iesc, -eşte, -ieşte. 4. Daţi câte trei exemple de cuvinte derivate cu prefixele: con-, co-, dez-, des-, de-, în-, îm-, in-, i-, răz-, răs-, ră-. 5. Subliniaţi cu o linie cuvintele derivate cu prefixe: defect, deforma, dezrobi, impar, impas, înalt, înnoda, necesar, nefiresc, neclar, nervi, preşcolar, precar, rămâne, răsuna, răzgândi, reedita, reţetă, străin, străluci, strămoş, strănut. 6. Daţi câte trei exemple de cuvinte derivate cu prefixele: ante-, anti-, inter-, ne-, pre-, re-, trans-, ultra-. 7. Formaţi cuvinte derivate cu prefixele: in-(im-), în-(îm-), de la cuvintele de bază: alb, bătrân, boboc, conştient, nor, parte, posibil. 8. Folosiţi prefixele: arhi-, supra-, ultra-, pentru a forma adjective cu valoare de superlativ, pe care le folosiţi apoi în propoziţii. Fişă de lucru. Derivarea 1. Formaţi câte trei derivate substantivale, adjectivale, verbale şi adverbiale cu sufixe diferite, precizând care sunt acestea. 2. Alcătuiţi derivate diminutivale şi augmentative pornind de la cuvintele de bază: cioban, flăcău, frunză, pădure, ţăran. Precizaţi care sunt sufixele folosite. 3. Daţi câte trei exemple de cuvinte derivate cu sufixele: -ărie, -erie, -eală, -ială, -ean, -ian, -esc, -iesc, -eşte, -ieşte. 4. Daţi câte trei exemple de cuvinte derivate cu prefixele: con-, co-, dez-, des-, de-, în-, îm-, in-, i-, răz-, răs-, ră-. 5. Subliniaţi cu o linie cuvintele derivate cu prefixe: defect, deforma, dezrobi, impar, impas, înalt, înnoda, necesar, nefiresc, neclar, nervi, preşcolar, precar, rămâne, răsuna, răzgândi, reedita, reţetă, străin, străluci, strămoş, strănut. 6. Daţi câte trei exemple de cuvinte derivate cu prefixele: ante-, anti-, inter-, ne-, pre-, re-, trans-, ultra-. 7. Formaţi cuvinte derivate cu prefixele: in-(im-), în-(îm-), de la cuvintele de bază: alb, bătrân, boboc, conştient, nor, parte, posibil. 8. Folosiţi prefixele: arhi-, supra-, ultra-, pentru a forma adjective cu valoare de superlativ, pe care le folosiţi apoi în propoziţii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful