PROIECT DE PROGRAMĂ PENTRU OPŢIONAL

Denumirea opţionalului: COMPANIA. AFACEREA MEA PILOT Tipul: C.D.S., construit; aria curriculară OM ŞI SOCIETATE Clasele: a X-a, a XI-a Durata: 2 semestre Număr de ore pe săptămână: 1h / săptămână sau 1 h / două săptămâni Autor: Junior Achievement România Instituţia de învăţământ: CUPRINS I. II. Notă de prezentare Bibliografie

III. Unităţi de conţinut IV. Concepte şi competenţe dezvoltate V. Obiective de referinţă şi exemple de activităţi de învăţare

VI. Planificare calendaristică NOTĂ DE PREZENTARE Curriculumul pentru această disciplină opţională răspunde cerinţelor de strategie şi finalitate ale procesului educaţional formulate în Legea Educaţiei, dar în primul rând cerinţelor de educaţie economică în condiţiile sprijinirii tinerei generaţii în vederea adaptării cât mai rapide la principiile economiei de piaţă. Introducerea acestui opţional la elevii din licee la clasa a X-a sau a XI-a este cerută de:

Str. Academiei, nr. 28-30, Excelsior Business Center, etaj 9, Bucureşti, România Tel +4021-312 3194, 312 3066 Fax +4021-315 6043 E-mail: office@jaromania.org; Web: www.jaromania.org; www.voluntarcenter.ro

nr. opţionalul permite ridicarea gradului de participare a familiei şi a comunităţii locale la activităţile şcolare. conceput pe baza programului şi a curriculumului similar din SUA. Academiei. Opţionalul. 28-30. modul de alcătuire al unui plan de afaceri. care să introducă treptat concepte economice ale economiei de piaţă.jaromania.org.voluntarcenter. www. Prin structura lui. produc şi ţin înregistrările contabile ale companiei. Bucureşti. Beneficii aduse sistemului educaţional şi elevilor. Afacerea mea pilot este. cum se conduce. Având în vedere că întreaga activitate a tinerilor se va desfăşura în cadrul mecanismelor economice. Acest opţional îşi propune ca pe parcursul unui an şcolar să-l facă pe elev să cunoască: responsabilităţile unei societăţi comerciale. AFACEREA MEA PILOT este un „experiment”.org. etaj 9. comunitatea locală şi între generaţii. obţin capital prin vânzare de acţiuni. familie. introducerea treptată în spiritul economiei de piaţă şi familiarizarea cu noţiunile şi mecanismele acestui sistem vor ridica potenţialul viitoarei forţe de muncă şi vor spori puterea de adaptare a tinerei generaţii. 312 3066 Fax +4021-315 6043 E-mail: office@jaromania. printr-o programă şcolară structurată. Excelsior Business Center. realizându-se nu doar o mai strânsă relaţie între şcoală.- Inexistenţa unei alte discipline la acest nivel. România Tel +4021-312 3194. un proiect care oferă elevilor oportunitatea de a-şi conduce propria afacere. angajat sau antreprenor. prin explorarea „organizată” a mediului economic. Compania. ci şi o nouă cale către ridicarea calităţii procesului de învăţământ şi a educării viitorului consumator. COMPANIA. a fost adaptat la contextul şi particularităţile sistemului educaţional românesc şi ale economiei româneşti. Elevii efectuează cercetarea de piaţă.ro . succesul ei în carieră. - Necesitatea tot mai acută de pregătire şi educare a elevilor în spiritul economiei de piaţă. prin observarea şi introspecţia realităţii economice din mediul personal şi comunitar. totuşi. Str. cum funcţionează şi cum se lichidează o societate. mai mult decât un exerciţiu de a conduce o firmă. Web: www. al proprietăţii private şi al antreprenoriatului.

Excelsior Business Center. Prin acest program. Pe durata funcţionării companiei. Dosarele companiei (dosarele de departamente. prin experienţa directă. conducere.org. fişe. Str. 312 3066 Fax +4021-315 6043 E-mail: office@jaromania. www. cum sunt oferta. abilităţile de conducere şi simţul responsabilităţii sunt puternic dezvoltate.ea este o oportunitate de a preda concepte economice prin experienţă.voluntarcenter. delegare de responsabilităţi. Bucureşti.ro . etaj 9. elevii conduc studii de piaţă. Elevii lucrează împreună pentru a aplica aceste principii. Compania. România Tel +4021-312 3194. rezolvând probleme de afaceri reale. tabele). Afacerea mea pilot este un „laborator” economic şi de afaceri care dă sens. cererea. nr. 28-30. Academiei. Asigură o oportunitate de a aplica principii economice şi de afaceri şi ajută la dezvoltarea spiritului de organizare. îşi măresc capitalul prin vânzarea de acţiuni. Ghidul profesorului 2. responsabilitate.org. productivitatea. Web: www. elevii învaţă importanţa unor concepte economice.jaromania. De asemenea. lucru în echipă. produc şi vând un produs. costurile variabile şi fixe. ţin evidenţa rezultatelor activităţii. formulare. Manualul elevului 3. BIBLIOGRAFIE Materialele (set complet pentru clasă) sunt puse la dispoziţie de către Junior Achievement România: 1. semnificaţie concretă multor principii teoretice.

ro . Participarea la luarea deciziilor şi la rezolvarea problemelor comunităţii 6.voluntarcenter. Excelsior Business Center. Manifestarea unui comportament social activ şi responsabil. precum şi în analizarea posibilităţilor personale de dezvoltare 3. nr. Evaluarea unui produs sau serviciu. Conducerea unei companii. România Tel +4021-312 3194. Bucureşti. www. Utilizarea conceptelor specifice ştiinţelor sociale pentru organizarea demersurilor de cunoaştere şi explicare a unor fapte.jaromania. Aplicarea cunoştinţelor specifice ştiinţelor sociale în rezolvarea unor situaţii-problemă.UNITĂŢI DE CONŢINUT Materia Unităţi de conţinut Organizarea unei companii. adecvat unei lumi în schimbare 5.org. Responsabilităţile într-o companie. Academiei. Alcătuirea unui plan de afaceri. Afacerea mea pilot CONCEPTE ŞI COMPETENŢE DEZVOLTATE Concepte dezvoltate Competenţe dezvoltate 1. în cadrul diferitelor grupuri 4. Alegerea unui produs sau serviciu (obiect de activitate).org. etaj 9. procese din viaţa reală 2. Dezvoltarea deprinderilor moderne de utilizator IT Acţiunile Banii Capitalul Cererea şi oferta Concurenţa Costuri variabile şi fixe Cumpărarea şi vânzarea Instituţiile economice Întreprinzătorul particular Managementul Marketingul Motivaţia economică Piaţa Preţul Profitul Spiritul antreprenorial Taxele Venituri şi cheltuieli Str. Compania. 8. Managementul şi funcţionarea companiei Lichidarea companiei. Analiza de situaţii-problemă în scopul descoperirii de strategii pentru optimizarea soluţiilor. Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situaţii concrete 7. 28-30. Cooperarea cu ceilalţi în rezolvarea unor probleme teoretice şi practice. Web: www. evenimente. 312 3066 Fax +4021-315 6043 E-mail: office@jaromania.

Folosirea cunoştinţelor dobândite în şcoală pentru o mai rapidă integrare pe piaţa muncii Str.org. Cunoaşterea modului de utilizare a unor medii informatice de lucru 10. 312 3066 Fax +4021-315 6043 E-mail: office@jaromania.ro .jaromania. nr. www. România Tel +4021-312 3194. Web: www.voluntarcenter. etaj 9. Excelsior Business Center. Bucureşti.9. Academiei.org. 28-30.

Bucureşti. marketing (cererea.jaromania. Academiei. studiu de caz Str.ro . evaluarea unui produs sau serviciu Realizarea unei strategii de afacere. Dezvoltarea gândirii critice în domeniul economic şi manifestarea unor atitudini favorabile luării de decizii şi asumare a responsabilităţilor  Descrierea modului de dobândire a  Lectură. Excelsior Business Center. bilanţ Lectură Despre firme.org.voluntarcenter. Cunoaşterea metodologiei de înfiinţare a companiilor      Listare. inclusiv un plan de salarizare. nr. chestionar Studiul pieţei (formular). a riscurilor. studiu de caz. embleme. Identificarea principalelor formelor de organizare a unei companii. lucru pe grupe Identificarea instrumentelor şi strategiile  manageriale Stabilirea obiectivelor producţiei vânzării produselor şi serviciilor Cunoaşterea companiei Descrierea companiei celorlalţi costurilor membrii şi  ai     funcţionării  Obiectiv-cadru 2. a beneficiilor. Web: www. 28-30.org. obligaţiile şi drepturile fondatorilor Obiectiv-cadru 3. etaj 9. www. Dezvoltarea unor comportamente relaţionale echilibrate pentru sistemul economic de piaţă şi a unor capacităţi de lucru în echipă      Identificarea îndatoririlor administrative Identificarea unor produse sau unor servicii (obiect de activitate) Descrierea costurilor. oferta şi preţul de echilibru) Controlarea evidenţelor companiei. România Tel +4021-312 3194. o strategie de marketing. un plan de producţie Evaluarea unui produs Denumirea companiei. a XI-a Obiectiv-cadru Dezvoltarea capacităţii de înţelegere a principiilor economice şi a modului de decizie în economia de piaţă Obiective de referinţă   Descrierea activităţilor din cadrul organizării şi funcţionării unei companii  Exemple de activităţi de învăţare Discutarea oportunităţilor sociale. Statutul societăţii Exerciţii. formular pentru plan de afaceri. a economiilor şi a investiţiilor.OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Clasele a X-a. 312 3066 Fax +4021-315 6043 E-mail: office@jaromania.

nr. impozit  şi cunoaşterea sistemului fiscal din România Elaborarea scrisorilor de afaceri şi  cunoaşterea protocolului în cadrul întâlnirilor de afaceri  Lucru pe grupe.jaromania. răspunderilor şi a drepturilor cenzorilor Definirea noţiunilor de fiscalitate. 28-30. Academiei. Excelsior Business Center. reguli de bază Str. Web: www.voluntarcenter.ro . studiu de caz Formulare Identificarea rolului cenzorilor.personalităţii juridice    Definirea termenilor obligaţiuni de acţiuni şi  a  Acţionar – obligatar / comparaţie.org.org. Bucureşti. etaj 9. România Tel +4021-312 3194. 312 3066 Fax +4021-315 6043 E-mail: office@jaromania. www. analiză Lectură.

9. companii Descrierea activităţilor din cadrul organizării şi funcţionării unei companii. 8. vânzării de acţiuni. Tipul de lecţie Pre-test Lecţie de învăţare Aplicaţii Discuţii Opţional: vizita la clasă a unui consultant voluntar din mediul de afaceri Observaţii 1h/ săpt.jaromania. Afacerea mea pilot Clasa: Stabilirea de către elevi a obiectivelor Organizarea unei companiei. producerii şi vânzării bunurilor şi serviciilor şi realizării unei evidenţe contabile corecte. Alegerea produsului / serviciului. 5. Excelsior Business Center. foi de lucru.org. Tema Competenţe specifice Nr. 3. Descrierea posturilor din companie (organigrama). etaj 9.voluntarcenter. Academiei. România Tel +4021-312 3194. Sesiune de pregătire. agendă. Distribuirea pe departamente. Obiectul: Compania. www. Conceperea statutului societăţii. Denumirea companiei. Evaluarea opţiunilor de produs sau serviciu. Organizarea vânzării de acţiuni. Cunoaşterea de către elev a oportunităţilor sociale. 2. nr. ore 10 Subiectul lecţiei 1. Studiu de piaţă. 7.Liceul: Profesor: PLANIFICARE CALENDARISTICĂ Nr. La fiecare temă sunt formulare. tabele. 6. 4. Web: www. 10. grafice. de conducere şi educaţionale care pot fi dobândite din experienţa unei companii-pilot JA. 28-30.org. Str. 312 3066 Fax +4021-315 6043 E-mail: office@jaromania. Introducere. Bucureşti.ro . crt I.

o strategie de marketing. România Tel +4021-312 3194. promovarea. Dezvoltarea unui Asumarea de către elevi plan de afaceri responsabilităţilor la locul de muncă. www. al managementului. Pregătirea şi lansarea Discuţii vânzărilor. Aprobarea bugetului. mediul de afaceri 5. Opţional: vizita la clasă 3. Web: www. analiza pragului de rentabilitate şi proiectarea unui bilanţ. 10 Dacă toate documentele / evidenţele companiei sunt ţinute „la zi”.org. a unui consultant 4. Diferenţierea producţiei de productivitate şi descrierea importanţei controlului de calitate în procesul producţiei. Str.II. Descrierea şi evaluarea impactului tehnologiei. 1. financiar). Fabricarea.ro . etaj 9. Stabilirea de către elevi a obiectivelor producţiei şi vânzării produselor şi serviciilor. Calcularea pragului de rentabilitate şi a preţului produselor. Aprobarea statutului. 6. un plan de producţie. Excelsior Business Center. al 1. Managementul resurselor afaceri Pentru a înţelege fiecare angajat cât mai bine rolul său în companie trebuie să se studieze cu atenţie broşura „Dosarele companiei” III. Procurarea materialelor voluntar din necesare producerii. mediul de 5. inclusiv un plan de salarizare. Evaluarea (intermediară). a 10 Realizarea unei strategii de afaceri. Pregătirea producţiei şi Lecţie de producţia. Pregătirea sistemului de evidenţă al companiei. marketing. învăţare producţie.voluntarcenter. 28-30. Opţional: vizita la clasă 3. găsirea unor strategii de vânzare şi inventariere a produselor. nr.jaromania. a unui consultant voluntar din 4. Aplicaţii Discuţii 2. Alcătuirea unui plan de Lecţie de afaceri (plan de salarizare.org. 312 3066 Fax +4021-315 6043 E-mail: office@jaromania. Analiza elementelor de bază în şi prezentarea vânzării şi realizării unei vânzări efective. Conducerea administrarea companiei. Strategia de marketing. Bucureşti. învăţare Aplicaţii 2. Academiei. şedinţele vor decurge uşor şi vor fi eficiente.

voluntarcenter.org.IV. Închiderea documentelor/ învăţare Aplicaţii evidenţelor companiei. a unui consultant 4. Web: www. Lichidarea companiei reglementărilor guvernamentale şi a l atitudinii şi aptitudinilor angajaţilor asupra productivităţii. Bucureşti. 312 3066 Fax +4021-315 6043 E-mail: office@jaromania. Academiei. Descrierea modului în care câştigurile companiei au fost împărţite pe: dividende. Determinarea dividendelor şi explicarea modului de stabilire şi plată a acestora. Distribuirea dividendelor. nr. Str. Descrierea principalelor componente ale balanţei companiei şi declaraţiei de venituri şi cheltuieli. Opţional: vizita la clasă 3. România Tel +4021-312 3194. mediul de afaceri 5. Descrierea principalelor taxe care trebuie plătite de o companie. etaj 9. prime acordate angajaţilor. umane.org. Evaluarea rezultatelor voluntar din companiei. Discuţii 2. contribuţii caritabile. 28-30. Excelsior Business Center. Stabilirea dividendelor. Descrierea caracteristicilor unui întreprinzător de succes şi rolul pe care îl joacă întreprinzătorul în sistemul economic. 6. Redactarea raportului anual. 6 Lecţie de 1. Elaborarea raportului anual. www.jaromania. Post-test 6.ro . Responsabilităţi sociale.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful