You are on page 1of 77

M U 1 TNH CP THIT CA TI Vi tc pht trin nhanh v mnh ca ngnh Cng nghip tu thu Vit Nam cng ng ngha vi s tng

ng trng vt bc ca ngnh Hng hi Vit Nam. Hng chc con tu ln nh c ng mi, h thu v a vo khai thc hng nm ti t nc chng ta v i km theo cng l s ra i ca nhng Cng ty vn ti bin ln nh trn khp mi min. Xu hng pht trin ca x hi v cc cng ngh cao tin tin v ang lm cho khong cch gia nhng ngi lm vic di tu v nhng ngi lm vic trn b thu hp li v t ny sinh ra cc i hi v s tng h, hiu bit ln nhau nhiu hn gia trn b v di tu. Chnh v th nhng cn b lm vic ti cc cng ty Vn ti bin s khng n thun dng li cc cng vic lin quan n cc hp ng thng mi vi cc iu khon FOB hay CIF m cn phi c kin thc, c kh nng t chc v iu hnh i tu mt cch hiu qu v an ton. cng l tiu ch m cc Cng c, lut l v quy nh quc t cng nh trong nc ang t ra v mong mun t c. Cng ty c phn vn ti Thy - Vinacomin l doanh nghip Nh nc mi c thnh lp t thng 4 nm 2007 vi chc nng chnh l qun l khai thc khong sn Than v vn ti khong sn trn cc tu hng c ng trong nc. L mt cng ty khai thc v qun l i tu, kinh nghim cha c nhiu, c s vt cht cng cha tt nhng li c giao qun l khai thc i tu vi lng hng ln (D kin n ht nm 2013 khi lng vn ti ln ti 5 triu tn vi tng gi tr ti sn ln ti 700 t ng ,c bit 2015 tp on c Chnh ph giao nhim v nhp khu than phc v an ninh nng lng quc gia). Nh vy vn qun l i tu mu ng mi trong nc mt cch 1

an ton v hiu qu l mt thch thc ln t ra i vi ton th Cn b nhn vin v thuyn vin ca Cng ty c phn Vn ti thy Vinacomin. Hn na, Cng ty li ang mnh dn khai thc tu trn cc tuyn bin xa ti cc nc ng Nam v Bc tin ti trong tng lai c th vt sang cc nc chu u to ra nhng bc t ph cho ngnh Vn ti bin Vit Nam. V l do trn, vic nghin cu, tng hp v phn tch rt ra nhng kinh nghim v tng hp thnh cc quy trnh qun l i tu an ton v hiu qu l mt vic rt cn thit i vi Cng ty c phn Vn ti thy Vinacomin trong giai on ny n u vic m rng u t v cht lng v s lng tu ca Cng ty. 2 MC CH CA TI Da trn nhng kinh nghim thc t trong qun l khai thc ca i tu trong nhng nm qua (T nm thnh lp 2007 n nay), ti mong mun s tp hp li, tham kho thm cc ti liu, cc hng dn, cc tiu chun cng nh cc lut l trong nc v quc t tng hp thnh cc hng dn chung trong qun l khai thc i tu ca Cng ty c phn Vn ti thy Vinacomin bo m an ton v hiu qu. 3 I TNG V PHM VI NGHIN CU CA TI - Tng hp nhng kt qu cng vic thc hin trong nhng nm qua ca Cng ty c phn Vn ti thy Vinacomin; - Tng hp nhng yu cu v quy nh v qun l an ton v an ninh quc t c cp trong SOLAS, MARPOL, ISM Code, v ISPS Code; - Tham kho nhng ti liu v hng dn lin quan n cng vic qun l tu, theo di tu v bo him tu; - Tham kho nhng ti liu, hng dn lin quan n cng tc qun l vt t, ti sn, trang thit b; - Tng kt li v bin son thnh cc bin php v hng dn p dng c th i vi Cng ty c phn Vn ti thy Vinacomin. 2

4 PHNG PHP NGHIN CU Phng php nghin cu l lun v thc tin: s dng cc s liu tng hp thng k phn tch, nh gi, thu thp bng chng, ly dn chng c th . ti s dng, nghin cu cc ti liu, cc quy trnh qun l tin tin ca cc cng ty v t chc qun l, khai thc vn hnh cng vic. Cc quy nh ca quc gia v quc t qun l an ton, cc hng dn trin khai ca b lut STCW 78 sa i Manila 2010, thng k phn tch cc li m tu bin ca cng ty v ca Vit Nam b PSC bt gi ti cc cng. 5 NGHA KHOA HC V THC TIN CA TI Khi ti hon thnh s l ti liu tham kho cho Cn b nhn vin v Thuyn vin cc tu ca Cng ty c phn Vn ti thy - Vinacomin v nhng ai quan tm n lnh vc qun l khai thc tu v vn ti bin. Vi cc lin kt ng ti cc a ch tin cy trn Internet c tch hp trong ti, ngi c c th tip cn v truy cp trc tip vo cc thng tin cp nht hng ngy t ngun rt ng tin cy ca cc Chnh quyn cng, cc n v, t chc c uy tn. Qua ngi c cn c th i xa hn na v m rng phm vi xem xt, tm hiu ti cc vn lin quan m ti cha c iu kin th hin ht trong ti ny, v d nh cc ngun tm hiu v cc quy nh ca mt s cng chnh trn th gii, cc thng tin v tnh hnh cc tu b lu gi ti cc cng, CHNG 1: NHNG QUY NH CA QUC GIA V QUC T V CNG TC QUN L AN TON 1.1 B lut qun l an ton quc t (ISM Code) 1.1.1 Khi nim v B lut qun l an ton quc t ISM Code Qua thc t kho st, nghin cu v thng k cc tai nn v s c trong hng hi, ngi ta thy c n 80% cc s c, tai nn c nguyn nhn gy ra do con ngi. N lin quan n s sao nhng, s thiu chun b hay cha thc s lm quen v lm ch i vi cc tnh nng v trang thit b ca tu cng 3

Cui thp k 1980 u thp k 1990 qua cc cuc iu tra ca t chc IMO v tai nn hng hi cho thy rng phn ln cc tai nn xy ra do nhng sai st trm trng trong s qun l ca cc cng ty khai thc tu. Nh vy qun l ng vai tr quan trng trong vic m bo an ton khai thc tu. Thng 11 nm 1993, bng ngh quyt A.741(18) IMO ph chun B lut ISM, c th ho cc yu cu ca chng IX / SOLAS 74. B lut ISM cung cp mt chun quc t v qun l an ton khai thc tu v ngn nga nhim mi trng. trin khai b lut ISM, cc cng ty phi xy dng mt chun quc t v qun l an ton, tc l phi xy dng cho mnh mt h thng qun l an ton (Safety Management System, SMS) ph hp vi qui m ca cng ty v c Chnh quyn hnh chnh chp nhn. B lut ISM c b sung sa i vo thng 12/2000 bng ngh quyt MSC.104(73),b sung ny c hiu lc vo 01/07/2002. Thng 12/2004 B lut ISM c b sung sa i bi ngh quyt MSC.179(79) v c hiu lc vo 01/07/2009, thng 05/2005 b lut ISM c b sung sa i bng ngh quyt MSC.195(80) v c hiu lc vo 01/01/2009. Thng 2008 sa i b sung bng ngh quyt MSC.273(85) v c hiu lc vo 01/07/2010. B lut ISM c hiu lc theo hai giai on sau: Giai on 1: T 01/07/1998, p dng bt buc i vi tt c cc tu khch, tu du, tu ch hng ri v cc tu c khch, ch hng cao tc c tng dung tch t 500GT tr ln. Giai on 2: T 01/07/2002, p dng cho tt c cc tu chy tuyn quc t c tng dung tch t 500GT tr ln. Mc ch ca b lut ISM l to ra nhng tiu chun quc t cho vic qun l, khai thc an ton tu, ngn nga s tn hi v sinh mng, thng tt ca con ngi cng nh s tn hi v ti sn trong qu trnh khai thc tu ng thi bo v mi trng sinh thi. Mc tiu v qun l an ton l: 4

- Cung cp cc thao tc v hot ng tu an ton v mt mi trng lm vic an ton - Xy dng cc bin php bo m an ton i ph vi nhng ri ro c th xy ra trn tu - Khng ngng hon thin k nng qun l an ton ca cn b nhn vin trn b v thuyn vin di Tu, bao gm c vic chun b i ph vi cc tnh hung khn cp lin quan n an ton v ngn nga nhim H thng qun l an ton phi m bo: - Ph hp vi cc qui nh v lut l hin hnh. - Ph hp vi cc qui tc, hng dn do cc t chc, chnh quyn, ng kim v t chc cng nghip bin ra nh trn b. gim thiu nhng tai nn v s c trong hng hi, khi ngun t cui thp k 1980, mt mt ngi ta a ra cc quy nh v tiu chun ngt ngho hn i vi cu trc v trang thit b trn tu nh cc yu cu v y i, v i hay cc yu cu v trang b cc thit b kim sot nng du thi, cc thit b phc v hng hi nh AIS, SSAS, VDR, mt mt ngi ta nghin cu v pht trin cc tiu chun v qun l tu mt cch hiu qu v an ton hn. Vi mc ch nh vy, bng vic a ra cc b sung sa i i vi cng c quc t v an ton sinh mng trn bin (SOLAS-1974) i vo hiu lc ngy 1/7/1998. Trong b sung chng IX vo cng c ny, th b lut ISM Code cng bt u c hiu lc v i vo p dng bt buc. Ngh quyt MSC.99(73) b sung sa i i vi chng IX c chp thun ngy 1/1/2002 v c hiu lc t ngy 1/7/2002. y cng chnh l ngy b lut ISM m rng phm vi p dng bt buc i vi cc tu ch hng khc v i vi cc dn khoan bin di ng [6]. 1.1.2 Mt s im lu trong chng IX SOLAS [15] Cc yu cu v qun l an ton: 5

- Cng ty v tu phi tun theo cc yu cu ca B lut Qun l an ton quc t. Quy nh ny nhm bt buc p dng cc yu cu ca B lut ISM; - Tu phi c khai thc bi mt Cng ty c Giy chng nhn Ph hp (DOC); - Giy chng nhn, c gi l Giy chng nhn Qun l an ton (SMC), s c cp cho mi tu bi Chnh quyn Hnh chnh hoc bi mt t chc c Chnh quyn Hnh chnh cng nhn. Trc khi cp Giy chng nhn Qun l an ton, Chnh quyn Hnh chnh hoc mt t chc c Chnh quyn Hnh chnh cng nhn phi xem xt kim tra xem Cng ty v cc hot ng qun l trn tu ca Cng ty c ph hp vi h thng qun l an ton nh c ph chun khng. 1.1.3 Mt s im chnh ca B lut Qun l an ton quc t (ISM Code) [6] Mc ch ca b lut ny l a ra mt tiu chun quc t v qun l v khai thc tu an ton v v ngn nga nhim. 1. Li ni u. 2. Phn A: S thc hin Ni dung ca phn ny bao gm 12 iu khon vi cc ni dung sau: - 1. Cc khi nim chung: Trong phn ny, B lut ISM a ra cc nh ngha, gii thch ngha ca cc khi nim, tn gi; Ch ra mc tiu v phm vi p dng ca B lut. - 2. Chnh sch An ton v bo v mi trng ca Cng ty: Trong phn ny, B lut ISM i hi cc Cng ty phi a ra c chnh sch ca mnh i vi vn an ton v bo v mi trng ng thi m bo thc hin c chnh sch ny mi mc trong SMS ( Safety Management System) - 3. Trch nhim v thm quyn ca Cng ty: Cng ty phi m bo s qun l ca mnh v th hin c thm quyn ca mnh i vic qun l tu bin trong SMS.

- 4. Ngi c ch nh thc thi SMS ca Cng ty (Designated Person-DP): Cc Cng ty phi ch nh Ngi c trch nhim v thm quyn qun l, gim st, ch o, h tr tu thc hin c hiu qu SMS, c bit khi c nhng tnh hung khn cp lin quan n an ton v chng nhim mi trng. - 5. Trch nhim v thm quyn ca Thuyn trng: Trch nhim v thm quyn ca Thuyn trng trong vic i din cho Cng ty t chc thc hin SMS trn tu phi c th hin r trong SMS ca Cng ty. - 6. Ngun lc v nhn vin: B lut quy nh Cng ty phi th hin mt cch y cc iu kin thc t v con ngi, cc iu lut quc t c lin quan thng qua cc quy trnh, hng dn trong SMS ca mnh. - 7. S pht trin cc k hoch khai thc tu: B lut yu cu trong SMS ca Cng ty phi thit lp y cc quy trnh, cc hng dn cho cc hot ng khai thc ch yu ca tu cng nh bo v mi trng. - 8. S sn sng trong trng hp khn cp: B lut yu cu Cng ty phi thit lp c trong SMS cc quy trnh hnh ng trong cc tnh hung khn cp cng nh cc chng trnh thc tp hun luyn v kh nng sn sng ng ph trong mi iu kin khn cp. - 9. Cc bo co, phn tch i vi cc trng hp vi phm, tai nn v nguy him xy ra. B lut quy nh Cng ty phi th hin trong SMS ca mnh cc mu bo co, phn tch thng nht i vi cc vi phm, tai nn v nguy him c th xy ra ng thi phi c cc hng dn, quy trnh sa cha, hiu chnh i vi cc vn . 7

- 10. Bo dng tu v cc trang thit b. Cng ty phi th hin c trong SMS ca mnh cc hng dn, quy trnh m bo tu v trang thit b thuc quyn qun l ca mnh c khai thc v bo dng ph hp cng nh cc bin php bo dng c bit p dng i vi cc trang thit b quan trng trn tu. - 11. Ti liu, giy t. Trong SMS ca Cng ty phi thit lp c mt h thng, quy trnh qun l vi cc ti liu, giy chng nhn ca tu. - 12. S kim tra, xem xt li v nh gi ca Cng ty. SMS ca Cng ty phi th hin c s kim tra, xem xt li v nh gi vic thc hin i vi SMS ca mnh thng qua cc quy trnh, hng dn kim tra( Audit ) qua a ra nhng hng dn chnh l i vi nhng vn khng ph hp. 3. Phn B: Giy chng nhn v s kim tra, gm c 4 iu khon. Giy chng nhn theo B lut ISM bao gm: - 13. Cp giy chng nhn v kim tra nh k. a. Giy chng nhn ph hp, Document Of Compliance Certificate (DOC): Mt Cng ty, khi SMS c chnh quyn hnh chnh kim tra v xc nhn l tho mn cc yu cu ca B lut ISM th s c cp giy chng nhn trn. b. Giy chng nhn qun l an ton, Safety Management Certificate (SMC): Giy chng nhn ny c cp cho tu khi s kim tra ca chnh quyn hnh chnh xc nhn rng cc hot ng qun l, khai thc an ton cng ty v tu l ph hp vi SMS c chp thun. Giy chng nhn DOC s c thi hn hiu lc khng qu 5 nm v phi tri qua cc t kim tra hng nm xc nhn li. Giy chng nhn SMC cng c thi hn hiu lc khng qu 5 nm nhng ch phi kim tra li trong t nht mt ln kim tra trung gian ca tu. - 14. Cp giy chng nhn tm thi. 8

- 15. Kim tra. - 16. Mu giy chng nhn (DOC, SMC) 1.1.4 H thng qun l an ton Mun duy tr tu hot ng trn tuyn quc t, cng ty phi qun l hot ng tu theo H thng qun l an ton. Mun xy dng mt h thng qun l an ton cng ty phi nghin cu xy dng mt h thng qun l ph hp vi nhng yu cu do B lut qun l an ton quc t. H thng qun l an ton cng ty phi t c cc yu cu sau: a. V mc ch v yu cu Mc ch l bo m an ton trn bin. Ngn nga thng vong, tn tht v ngi v ti sn. Trnh nhim mi trng, c bit l mi trng bin Mc tiu v qun l an ton l: - Cung cp cc thao tc v hot ng tu an ton v mt mi trng lm vic an ton - Xy dng cc bin php bo m an ton i ph vi nhng ri ro c th xy ra trn tu - Khng ngng hon thin k nng qun l an ton ca cn b nhn vin trn B v thuyn vin di Tu, bao gm c vic chun b i ph vi cc tnh hung khn cp lin quan n an ton v ngn nga nhim H thng qun l an ton phi m bo: - Ph hp vi cc qui nh v lut l hin hnh - Ph hp vi cc qui tc, hng dn do cc t chc, chnh quyn, ng kim v t chc cng nghip bin ra. Ni dung ca H thng qun l an ton gm c: - Mt chnh sch v an ton v bo v mi trng.

- Nhng qui nh, hng dn v qui trnh nhm bo m an ton hot ng tu, bo v mi trng, p ng yu cu lut l hin hnh ca quc gia v quc t. - Phn nh cc mc quyn hn, cc mi thng tin lin lc gia nhng ngi lin quan n h thng trn b v di tu. - Nhng qui trnh v bo co cc tai nn v khng ph hp. - Nhng qui trnh chun b v ng ph cc tnh hung khn cp. - Nhng qui trnh v nh gi ni b v r sot vic qun l. b. Chnh sch an ton v bo v mi trng Cng ty phi xy dng mt chnh sch an ton v bo v mi trng, nu r bng cch no t c mc tiu ca b lut ISM Code. Phi bo m chnh sch ny c thc hin v duy tr mi cp ca h thng t chc, trn B v di Tu. c. Quyn hn v trch nhim ca cng ty Khi ngi chu trch nhim v cc hot ng ca tu khng phi l Ch tu, th Ch tu phi bo co vi Chnh quyn v tn v a ch ca ngi . Cng ty phi nh r bng vn bn v quyn hn, trch nhim, mi quan h ca nhng ngi lin quan n qun l, thc hin, kim tra cng vic c nh hng n an ton v bo v mi trng. Cng ty chu trch nhim bo m cung cp y ngun lc v s h tr t trn b cn b ph trch an ton thc hin c chc nng ca mnh. d. Cn b an ton ca cng ty(DP) bo m an ton hot ng ca mi tu v cung cp mi lin h gia cng ty v tu, mi cng ty phi phn cng mt ngi ph trch qun l an ton trn b l DP, c th tip cn trc tip vi cp qun l cao nht ca cng ty. Quyn hn v trch nhim ca DP bao gm vic theo di v an ton v ngn nga nhim lin quan n hot ng ca mi tu, bo m cung ng y cc yu cu v ngun lc v s h tr t trn b. 10

e. Quyn hn v trch nhim Thuyn trng Cng ty phi nu r bng vn bn trch nhim ca Thuyn nh sau: - Thc hin Chnh sch an ton v bo v mi trng ca cng ty. Thm ch c th lm tri vi h thng qun l an ton, min l m bo an ton v chng gy nhim bin, quyn ny gi l quyn vt quyn. - Thc y thuyn vin tun th chnh sch an ton v bo v mi trng. - ra cc ch th, hng dn thch hp, r rng v n gin thuyn vin thc hin. - Kim tra vic thc hin nhng yu cu ra trn. - R sot h thng, bo co cc khim khuyt cho cp qun l trn b. f. V nhn ti v vt lc .1 Cng ty bo m Thuyn trng phi: - C nng lc qun l, ch o. - Hiu bit rnh rt v H thng qun l an ton ca cng ty. - c cng ty h tr hon thnh nhim v ca mnh. .2 Cng ty phi bo m mi tu c b tr nhn lc c trnh chuyn mn, c bng cp v sc khe ph hp vi yu cu quc gia v quc t. .3 Cng ty phi xy dng qui trnh bo m rng: thuyn vin mi hay thuyn vin mi m nhn chc danh mi c lm quen nhim v ca h lin quan n an ton v bo v mi trng trc khi tu khi hnh. .4 Cng ty phi bo m l mi ngi lin quan n hot ng ca h thng u hiu bit y cc lut l, qui tc v hng dn lin quan. .5 Cng ty phi xy dng v duy tr quy trnh v cc hun luyn cn thit nhm h tr h thng v bo m mi ngi lin quan u c hun luyn y .

11

.6 Cng ty phi xy dng cc qui trnh bo m mi ngi trn tu nhn c nhng thng tin lin quan n h thng bng ngn ng lm vic hay ngn ng m h c th hiu. .7 Cng ty phi bo m mi ngi trn tu c th thng tin hiu qu vi nhau lin quan n vic thc hin h thng. g Xy dng k hoch v cc hot ng trn tu Cng ty phi xy dng cc qui trnh v chun b cc k hoch, cc ch dn k c ni dung r sot tng ng cho cc hot ng chnh trn tu, lin quan n an ton tu v ngn nga nhim. Phi nu r cc nhim v lin quan v phn cng nhng ngi c chuyn mn ph trch. h. Sn sng cho tnh hung khn cp Cng ty phi xy dng cc qui trnh ch r cc tnh hung khn cp c th xy ra trn tu, miu t cc bc ng ph. Cng ty phi xy dng cc chng trnh v hun luyn v din tp chun b cho cc tnh hung nguy him. H thng phi ch ra cc bin php bo m cng ty c th ng ph cc tai nn, tnh hung nguy him khn cp lin quan trn tu bt k thi im no. i. Bo co v phn tch s khng ph hp, cc tai nn v tnh hung nguy him H thng phi bao gm cc qui trnh bo m cc khng ph hp, tai nn. Cc tnh hung nguy him u c bo co cho cng ty, c iu tra, phn tch nhm ci thin an ton v ngn nga nhim. Cng ty phi xy dng cc qui trnh thc hin hnh ng khc phc c c khim khuyt v khng ph hp. j. Bo dng tu v thit b

12

Cng ty phi xy dng cc qui trnh bo m tu c bo dng theo lut l v qui nh lin quan k c yu cu b sung ca cng ty. p ng cc yu cu , cng ty phi: - Tin hnh kim tra nh k. - Bo co s khng ph hp v nguyn nhn xy ra, nu c. - C hnh ng khc phc tng ng. - Lp bin bn, theo di cc hot ng . Cng ty phi xy dng cc qui trnh ch ra nhng thit b hay h thng k thut, nu ngng hot ng t ngt c th gy nn tnh hung nguy him. Qui trnh phi ch ra nhng bin php c th nhm nng cao tin cy ca thit b hay h thng . Nhng bin php bao gm c vic th thng xuyn cc phng tin hay thit b d phng khng hot ng lin t c. Vic kim tra v th hot ng nh nu trn phi kt hp vo k hoch bo dng thng xuyn hot ng tu. k. Qun l ti liu Cng ty phi xy dng qui trnh v duy tr kim sot mi ti liu v s liu lin quan n H thng, v phi bo m: - Cc ti liu cn hiu lc c xp cc ni qui nh - Vic thay i ti liu phi c s kim tra v ph duyt bi ngi ph trch - Nhng ti liu khng cn hiu lc phi loi b - Nhng ti liu dng miu t v thc hin H thng c gi l S tay qun l an ton. S tay c cng ty sp xp sao cho xt thy ph hp nht. Mi tu phi c trn tu tt c ti liu lin quan n tu mnh. l. Cng ty kim tra, r sot v nh gi H thng - Cng ty phi tin hnh nh gi ni b kim tra xem cc hot ng v an ton v ngn nga nhim c tun th ng vi qui nh trng H thng hay khng. 13

- Cng ty phi nh gi hiu qu ca H thng nh k, v khi cn thit, r sot li H thng theo qui trnh do cng ty ra. - Vic nh gi v hnh ng khc phc nu c phi tin hnh theo qui trnh bng vn bn. - Ngi tin hnh nh gi phi c lp vi khu vc nh gi, tr khi khng thc t do cng ty qu nh. - Kt qu nh gi hay kt qu r sot phi c thng bo ti nhng ngi c trch nhim lin quan n khu vc b nh gi. - Nhng ngi chu trch nhim qun l khu vc b nh gi phi c hnh ng khc phc kp thi cc khim khuyt pht hin c. 1.2 B lut quc t v an ninh tu v bn cng (ISPS Code) 1.2.1 S hnh thnh v ra i ca B lut ISPS B lut quc t v An ninh Tu bin v Bn cng (ISPS Code) l kt qu sau hn mt nm lm vic ca U ban An ton Hng hi IMO v Nhm cng tc An ninh Hng hi k t khi phin hp ln th 22 ca i hi ng thng 11 nm 2001, thng qua Ngh quyt A.924(2) v vic xem xt li cc bin php v quy trnh ngn nga cc hnh ng khng b e do an ninh hnh khch, thuyn vin v an ton tu. B lut ISPS c thng qua bng mt trong s cc ngh quyt do Hi ngh cc Chnh ph k kt Cng c Quc t v an ton Sinh mng con ngi trn bin (SOLAS) hp ti London t 9-13 thng 12 nm 2002 thng qua ngy 12 thng 12 nm 2002. Mt ngh quyt khc a ra b sung sa i cn thit cho chng V v chng XI ca SOLAS, theo vic bt buc tun th B lut ISPS s tr thnh bt buc k t ngy 1 thng 7 nm 2004 [7]. 1.2.2 Mc ch ca B lut ISPS Mc ch ca B lut ISPS l thit lp mt khun kh quc t lin quan n vic hp tc gia cc Chnh ph k kt, cc C quan Chnh ph, chnh quyn a phng, ngnh cng nghip vn ti bin v cng pht hin/nh 14

gi cc mi e do an ninh v c cc bin php ngn nga i vi cc s c an ninh nh hng n tu v bn cng c s dng trong thng mi quc t; thit lp vai tr v trch nhim tng ng ca tt c cc bn lin quan cp quc gia v quc t m bo an ninh hng hi; m bo s so snh v trao i kp thi, c hiu qu nhng thng tin lin quan n an ninh; cung cp phng php lun cho vic nh gi an ninh c cc k hoch v quy trnh ng ph vi nhng thay i v cp an ninh; v bo m chc chn rng cc bin php an ninh hng hi thch hp v tng xng c thc hin. Nhng mc ch ny phi t c bng cch ch nh cc s quan, nhn vin thch hp trn mi tu, trong mi Bn cng v trong mi Cng ty vn ti bin chun b v trin khai cc k hoch an ninh c ph duyt cho mi tu v cng. 1.2.3 Mt s im chnh ca B sung sa i chng V, chng XI SOLAS v ISPS Code 1.2.3.1 Chng V SOLAS [8] Thm cu mi sau y vo cui tiu mc .7 ca mc 2.4 hin c: Tu c trang b AIS phi duy tr AIS lun hot ng tr khi c cc tho thun, quy tc hoc tiu chun quc t quy nh vic bo v thng tin hng hi 1.2.3.2 Chng XI SOLAS [8]: a. Quy nh 3 v s nhn dng ca tu Yu cu cc tu phi c s nhn dng (S IMO) c gn c nh trn thn tu ti cc v tr d nhn thy, trong bung my hoc trn ming hm hng. Cc quy nh chi tit v quy cch v tiu chun ca cc s nhn dng ny (v tr gn, kch thc ch, cch thc gn ch,) b. Quy nh 5 v bn ghi l lch lin tc ca tu: Yu cu cc tu thuc phm vi iu chnh ca Cng c phi c mt bn ghi l lch lin tc. Bn ghi l lch ny cung cp cc thng tin v lch s 15

ca tu ti thiu l t ngy 1/7/2004. N phi do Chnh quyn hnh chnh ( Vit Nam l cc Chi cc hng hi) cp cho mi tu treo c ca Quc gia . Bn ghi l lch lin tc phi c lp bng ting Anh, Php hoc Ty Ban Nha v c th c phn dch sang ngn ng s dng ca Chnh quyn Hnh chnh Bn ghi l lch phi theo mu do T chc ban hnh v duy tr ph hp 1.2.3.3 Chng XI-2 SOLAS [8] B sung thm chng XI-2 vi tiu l Cc bin php c bit nng cao an ninh hng hi a. Quy nh 3 yu cu cc Chnh quyn hnh chnh phi ban hnh cc cp an ninh v m bo cung cp thng tin v cp an ninh cho cc tu treo c ca h, cc khu vc bn cng trn lnh th ca h cng nh cho cc tu trc khi vo cng hoc khi ang trong cng trn lnh th ca h. Khi c thay i cp an ninh, thng tin v cp an ninh phi c cp nht tu theo tnh hung. b. Quy nh 4 yu cu cc Cng ty v tu : Cc tu phi tho mn cc yu cu ca chng XI-2 v phn A B lut ISPS, vic tho mn phi c thm tra v chng nhn. Trc khi vo cng hoc khi ang trong cng thuc ch quyn ca Chnh ph k kt tu phi tho mn cc yu cu v cp an ninh do Chnh ph k kt t ra nu n cao hn cp an ninh hin ti ca tu. c. Quy nh 5 v trch nhim c bit ca cc Cng ty: Cng ty phi lun bm m cung cp y ti mi thi im cho thuyn trng cc thng tin v Ngi chu trch nhim v ch nh thuyn vin, Ngi quyt nh vic s dng tu, cc bn ca cc hp ng thu tu. d. Quy nh 6 v trang b h thng bo ng an ninh tu (SSAS) trong quy nh i vi cc tu hng khc th phi trang b SSAS khng mun hn t kim tra v tuyn in u tin sau 1 thng 7 nm 2006 i vi cc tu hin 16

c, cn cc tu ng mi sau 1/7/2004 th phi trang b ngay. Ngoi ra i vi tu du c GT t 500 tr ln v mt s tu c bit th phi trang b ngay sau t kim tra v tuyn in u tin sau 1/7/2004. Phn ny cng m t chi tit v cc quy nh i vi h thng SSAS. e. Quy nh 8 v quyn ch ng ca thuyn trng trong nu ra rng Thuyn trng khng b rng buc bi Cng ty, ngi thu tu hoc bt k ngi no khc trong vic a ra hoc thc hin cc quyt nh m theo s nh gi chuyn mn ca Thuyn trng l cn thit duy tr an ton v an ninh cho tu. Phn ny cng quy nh cch thc gii quyt khi ny sinh cc xung t gia cc yu cu v an ton v an ninh. Ni chung phi t mc tiu an ton ln hng u. f. Quy nh 9 v cch thc kim sot v thc hin trong nu ra nu trong vic kim sot tu ti cc cng ca cc Chnh ph k kt thy rng tu cha tho mn hoc khng tho mn cc quy nh v an ninh th c th b kim tra tu, hon thi gian ri cng, gi tu, hn ch hot ng ca tu k c di chuyn trong cng hoc trc xut tu khi cng. Trong phn ny cng q uy nh nhng thng tin m tu cn phi cung cp cho Chnh ph k kt trc khi vo cng. 1.3 Quy nh ca Chnh ph Vit Nam v ban hnh cp v truyn pht, x l cc thng tin v an ninh [17] Thng t s 47/2011/TT-BGTVT, ngy 30/06/2011 thay th thng t s 125/2004/TT-BGTVT ngy 13/10/2004 ca b trng B GTVT hng dn vic tip nhn, truyn pht v x l thng tin an ninh hng hi i vi tu bin, cng ty tu bin, doanh nghip cng v cc c quan c lin quan ti cng . CHNG 2: THC TRNG CNG TC AN TON V QUN L AN TON I TU VINACOMIN 2.1 Nhng nt chnh v Cng ty CPVT thy VINACOMIN 17

Cng ty CPVT thy-VINACOMIN c thnh lp theo quyt nh ca Hi ng qun tr Tp on Than v khong sn Vit Nam. Giy chng nhn ng k kinh doanh s 2203000845 do S K hoch v u t Tnh Qung Ninh cp ngy 24/04/2007, sa i ln th hai ngy 8/08/2011. 2.1.1 Chc nng chnh ca Cng ty : Vn ti hng ha trong nc v quc t, sa cha tu bin ,kinh doanh vt t thit b hng ha. 2.1.2 Nng lc ca Cng ty Cng ty ang qun l khai thc i tu gm: - Tu VINACOMINHANOI trng ti:7763 DWT; - Tu VNACOMINHALONG trng ti: 7763DWT; - Tu VINACOMIN 01: trng ti : 2912 DWT - Tu VINACOMIN 02: trng ti : 2912 DWT Cng ty c cp giy php chng nhn ph hp (DOC) v qun l an ton i tu do cc ng kim Vit Nam cp. Tt c cc tu do Cng ty khai thc u l tu khai thc tuyn bin quc t vi y cc giy chng nhn v Qun l an ton v An ninh tun th theo cc quy nh v b lut trong nc v quc t. 2.1.3 S t chc ca Cng ty: Cng ty C phn vn ti thy VINACOMIN c s t chc nh di y:

18

+ T chc trn b Cng ty CP Vn ti thy Vinacomin

Gim c Cc Ph Gim c Cn b ph Trch(DPA) i ng ph i nh gi Trng phng Khai thc Trng phng ti chnh k ton Trng phng k thut an ton Trng phng t chc hnh chnh

Cc thuyn Trng

19

2.2 Thc trng trong cng tc trin khai b lut qun l an ton ca cng ty hin nay. Trong nhng nm qua cng ty v ang thc hin cng tc qun l an ton ca cng ty c nhng kh khn v thun li sau: 2.2.1 Thun li Cc lnh o ca cng ty u l thuyn trng, my trng tu bin cng tc trn bin nhiu nm, cng ty c cc lnh o Tp on Than v khong sn thng xuyn quan tm v ng h cho s pht trin. Nhng nm qua mc d nh hng ca khng hong kinh t, tc ng n ngnh hng hi ,do nm trong VINACOMIN nn vic kh khn v ti chnh ca cng ty cng b nh hng nhng t hn cc cng ty vn ti bin khc trong nc. Do nhn thc cng tc qun l v an ton rt quan trng n s sng cn ca cng ty, v vy ngay sau khi nhn tu, cng tc thc hin b lut ISM code, b lut an ninh c thc hin nghim tc v thng xuyn, c ng tc hun luyn cho thuyn vin trn tu, cng tc bo dng tu thc hin thng xuyn v vy cc tu ca cng ty khi hot ng nc ngoi khng bao gi b cng v bt gi tu. 2.2.2 Kh khn Do cng ty mi thnh lp nn s cn b c kinh nghim trong qun l tu bin cn t . Thuyn vin tu bin cng c tuyn mi nn vic trin khai cng tc an ton cha tht s hon thin . CHNG 3: CC GII PHP QUN L AN TON I TU CNG TY CPVT THY - VINACOMIN 3.1 Cng tc trin khai, duy tr v nh k sot xt h thng Qun l an ton theo ISM Code Theo cc yu cu ca chng IX SOLAS v B lut ISM Code, Cng 20

ty phi chun b ti thiu cc s tay quy trnh qun l an ton (SMM) gm: - S tay Chnh sch qun l an ton (SPM); - S tay Quy trnh hot ng ca Cng ty (HOPM); - S tay Quy trnh hot ng ca tu (SOPM); - S tay K hoch ng cu ca Cng ty i vi s c (HOCP); - S tay K hoch ng ph s c di tu (SCP). C th v ni dung ca cc s tay quy trnh trn nh sau: 3.1.1 S tay chnh sch qun l an ton (STQLAT)[1] y l s tay mang tnh cht khi qut v mc tiu v mc ch ca Cng ty cn t c. Thng thng theo khi nim chung ca cc doanh nghip th doanh thu v li nhun hay ni cch khc l cc ch tiu kinh t tt l mc ch ca h. Tuy nhin theo ISM Code th i hi cc Cng ty phi t mc tiu v AN TON v BO V MI TRNG ln hng u. Hai mc tiu ny i khi c nhng mu thun vi nhau. V vy trong s tay SPM phi nu r v c th chnh sch ca Cng ty l An ton v bo v mi trng Ngoi ra phi thit lp v xem s tay SPM ny nh mt bng chng v vic tun th cc quy nh ca ISM Code tc l cun s tay ny phi cp n tt c cc yu cu ca b lut ISM khng c b qua hay b st bt k yu cu hay quy nh no. Ni dung khng cn nu chi tit m ch nu ra cc tham chiu ti cc phn tng ng trong cc quyn s tay cn li lin quan trc tip n ni dung cn thc hin. Cn b trn Cng ty v thuyn vin cn coi s tay ny l mt hng dn, mc lc tng quan nht v cu trc ca h thng qun l an ton i vi Cng ty mnh ang phc v. N s cho cc thng tin v cch thc thc hin tun th theo cc yu cu ca Cng ty cng nh mt ci nhn tng qut v tham chiu c th n cc cng vic cn thc hin tip theo. Thc t cho thy s tay ny cn phi c Ph t v pht cho mi cn b cng nh mi thuyn vin phc v cho Cng ty tham kho v thc hin 21

theo. y xut hin mt khi nim l Ngi Ph trch hay theo ting Anh gi l Designated Person-DP l ngi chu trch nhim chung v vic trin khai thc hin v duy tr h thng qun l an ton. Ngi ny l cu ni gia tu v b trong thng tin lin lc v gii quyt cc tnh hung khn cp hay ng cu s c. S tay ny phi nu r c quyn hn v trch nhim ca Thuyn trng i vi h thng qun l an ton v quan trng nht l phi nu c Quyn vt quyn ca Thuyn trng i vi an ton ca con tu. 3.1.2 S tay quy trnh hot ng ca Cng ty (STQLAT) [2] L ti liu ca h thng qun l an ton(vit tt l HTALAT) gm c :chnh sch qun l an ton,cc quy trnh ( k c k hoch ng cu s c ), mu biu v danh mc kim tra nhm khai thc tu an ton v bo v mi trng. N cp v hng dn chi tit cc cng vic cn lm bao gm: - Thng tin lin lc v t chc ca Cng ty; - Cc quy trnh v bo co v phn tch; - Cc quy trnh v xc nh ri ro v tnh trng nguy him; - Cc quy trnh lin quan n nhn s v o to; - Cc quy trnh kim sot ti liu v bin bn an ton; - Cc quy trnh v mua sm vt t, thit b, ph tng cng nh d tr cho tu; - Cc quy trnh v nh gi v sot xt; - Cc quy trnh hng dn vic trin khai cc k hoch trn tu; - Cc quy trnh v hng dn lin quan n vic h tr ca cng ty i vi cc cng vic di tu nh h tr v an ton, v khai thc, v k thut, v hng ho, v kim tra gim st, v sa cha, v ng ph tnh hung khn cp, Mt lu rng s tay ny trnh by cc quy trnh km theo c nhn 22

chu trch nhim v cc quy trnh . C nhn chu trch nhim phi bin son hoc ph duyt cc quy trnh bo m tnh hiu qu v thc t ca cc quy trnh vi thc t cng vic do mnh m nhim. Cc c nhn ny c th l gim c Cng ty, cc trng phng ban chc nng hay Ngi ph trch (DP). Mi quy trnh u c nh s d tra cu. Cch ghi s liu trong s tay qun l an ton (STQLAT) nh sau: - Chnh sch qun l an ton c s kim sot VNC-00, trong VNC- l k hiu Cng ty; - Quy trnh c s kim sot VNC-XX, trong XX l s th t ca quy trnh. V d: VNC-01, VNC-05,tng ng l quy trnh s 01, 05, ca STQLAT; - Mu biu/ Danh mc kim tra c s kim sot VNC-XX-YY, trong YY l s th t ca mu biu/ danh mc kim tra. V d: VNC05-01 s c hiu l biu mu s 01 ca quy trnh VNC-05 trong STQLAT. Danh mc cc biu mu/ Danh mc kim tra v v tr file lu gi c lit k trong bng cui quy trnh. 3.1.3 S tay Quy trnh hot ng ca tu (SOPM) [3] y l s tay rt quan trng i vi thuyn vin lm vic trn cc tu. N a ra cc hng dn chi tit c th cc cng vic cn thc hin t lc thuyn vin mi xung tu, cc cng vic hng ngy, hng tun, hng thng cho n cch thc tun th nh vic lp cc bin bn cng vic, cch thc gi bo co, cho n khi lp bin bn bn giao khi thuyn vin ri tu km theo cc nh gi, nhn xt ca Thuyn trng. - Cc quy trnh ca s tay SOPM c th c chia ra thnh 11 chng: - Cc quy trnh v thng tin lin lc v t chc; - Cc quy trnh v bo co v phn tch; - Cc quy trnh v cng tc xc nh; - Cc quy trnh v nhn s v o to; 23

- Cc quy trnh v kim sot ti liu; - Cc quy trnh v cung ng cho tu; - Cc quy trnh v sot xt; - Cc quy trnh v an ton; - Cc quy trnh v mi trng; - Cc quy trnh v bo dng; - Cc quy trnh v khai thc. Mi quy trnh cng c cc mu bin bn km theo. Mt lu rng i vi cc Cng ty khai thc nhiu loi tu khc nhau th s c nhiu quy trnh khc nhau c bin son cho mt loi tu c th. V vy cn phn bit v nhn bit cc quy trnh thc t p dng cho tu. Trong s tay STQLAT c cp n nhim v v chc trch c th ca tng chc danh trn tu ph hp vi nh bin ca tu. Mi thuyn vin cn nm vng chc trch nhim v ca mnh thc hin hiu qu v tun th trit . c bit trong s tay STQLAT cp n Ban an ton v vai tr ca ban ny. Ban an ton s nh k hp hng thng xem xt v tnh hnh cc hot ng an ton trn tu, kp thi bo co, a ra cc khuyn ngh, khuyn co v cc hnh ng khc phc khi c nhng s khng ph hp ny sinh hay tn ti. thc hin theo STQLAT th tu cn chun b v ghi chp mt s lng cc bin bn kh ln vi s loi cc bin bn cng rt nhiu (Thng thng cc mu bin bn ca STQLAT bao gm c cc bin bn phi lm trong mi ca, trong ngy, trong tun, trong thng, trong nm,). mi thuyn vin nm c v tun th tt cc quy trnh hot ng v cc bin bn cn lp, khuyn co i vi cc tu cn lp danh mc cc bin bn nhng ni cng cng, ng thi lp danh mc cc bin bn lin quan n tng b phn nh b phn my, b phn boong, phng ca tng 24

thuyn vin thuc cc b phn tng ng. ng thi i vi danh mc cc mu bin bn nn ghi ch c th khong thi gian cn thit yu cu lp cc bin bn . 3.1.4 S tay K hoch ng ph s c di tu (VNC-16) [4] L s tay hng dn cc quy trnh cn thc hin cng nh cc bin bn v danh mc kim tra cn thc hin tng ng vi cc tnh hung khn cp di tu nh chy n, m va, mc cn, S tay ny bao gm: - Quy trnh bo co s c khn cp; - Quy trnh khi b tu; - Quy trnh thc hin hp ng cu h; - Quy trnh khi c chy trn tu; - Quy trnh cn thc hin khi c s c m va; - Quy trnh cn thc hin khi tu b mc cn; - Quy trnh cn thc hin khi nc vo tu; - Quy trnh cn thc hin khi b s c my chnh; - Quy trnh cn thc hin khi b s c vi my li; - Quy trnh cn thc hin khi b mt in; - Quy trnh khi c ngi ri xung bin; - Quy trnh tm kim ngi mt tch; - Quy trnh thc hin khi c thng vong hay au m trn tu; - Quy trnh khi c ngi cht trn tu; - Quy trnh khi c cp bin; - Quy trnh khi lm vic vi cc c quan ngn lun, bo ch; - Cc quy trnh hng dn v vic thc tp v luyn tp trn tu; - V mt ni dung rt quan trng cn cp nht thng xuyn trong s tay ny l danh mc cc c nhn v t chc cn lin lc trong tnh hung khn cp. 25

Tuy nhin, khai thc mt cch trit v hiu qu cc thng ti n c trong s tay VNC-16, cc thuyn vin trn tu cn phi xem xt v nm vng cc quy trnh c th hn v y hn c cp chi tit ti cc s tay khc trn tu v d nh K hoch ng cu du trn (SOPEP), S tay hun luyn cu ho (Fire training Manual), S tay hun luyn cu sinh (SOLAS Trainning Manual), Bng phn cng trong tnh hung khn cp (Muster List), S b tr cc thit b dp chy trn tu (Fire Control Plan),.Vic tham chiu ti cc s tay v s ni trn cng c cp n trong ni dung ca s tay SOPM. Mt lu rng cc bin bn km theo cc quy trnh trong s tay ny c th thc hin ngay lp tc hay khng cn tu thuc vo tnh cht v thi gian ca s c, nhng mt iu rt quan trng m cc thuyn vin cn thc hin l phi c y cc bin bn cng nh cc Danh mc kim tra lin quan n s c c in y cc thng tin v y s l mt trong cc bng chng khch quan quan trng chng minh tnh chuyn nghip v mn cn ca thuyn vin trong ng ph s c. chnh l c s tt ch tu lm vic khiu ni i bi thng vi cc bn lin quan nh c quan bo him thn tu, bo him trch nhim dn s ch tu, Thng thng cc bin bn lin quan n ng cu s c s do Thuyn trng v/hoc S quan an ton trn tu kim tra, sot xt v lu gi. 3.1.5 S tay K hoch ng cu s c ca Cng ty (VNC-16) [5] M t v cc quy trnh cn thc hin trn cng ty khi xy ra cc tnh hung khn cp trn tu. Cn lu rng khi c tnh hung khn cp trn tu, thuyn vin rt d ri vo tnh trng hong lon, ln xn v thiu tnh to. ng thi h cm thy b c lp nht l khi s c xy ra trn bin khi tu ang hnh trnh. V vy trong nhng lc , nhng khuyn co, hng dn hay n gin ch l vic gi c lin lc gia tu v Cng ty s l mt yu t rt quan 26

trng nhm gim thiu cc thit hi do s c gy ra. S tay ny nu cch thc t chc v thnh lp i ng cu s c trn Cng ty bao gm nhng ngi c trch nhim trc tip hay gin tip v nhng ngi c kinh nghim kp thi a ra nhng khuyn co hay h tr c lc nht cho tu khi c s c xy ra. N cng a ra danh sch nhng ngi v t chc cn lin lc trong tnh hung khn cp kp thi ku gi s tr gip v d nh danh sch nhng ngi trn cng ty, danh sch nhng n v, t chc cu h hng hi, danh sch cc cng ty bo him, danh sch cc Chnh quyn hnh chnh ca cc cng,Nhng danh sch ny cn c kim tra v cp nht thng xuyn bo m tnh chnh xc ca chng. Ngoi ra s tay ny cn bao gm cc mu bin bn cn thc hin trong cc tnh hung khn cp v cc danh mc kim tra. N cng l cn c gii quyt cc cng vic lin quan n khiu ni, bi thng, tranh chp sau s c. 3.1.6 Trin khai ISM Code trn Cng ty - Tin hnh hng dn v o to v ISM Code cho ton b cn b trn Cng ty v yu cu cc phng ban trin khai thc hin; - Ph bin v qun trit Chnh sch an ton v bo v mi trng ca Cng ty; - Xc nh r danh sch nhng ngi, c quan v t chc cn lin lc trong tnh hung khn cp; - Xc nh r nhng ngi c th s nm trong danh sch triu tp ca i ng cu s c khn cp; - Tin hnh thc tp ng cu s c cng nhiu cng tt nhng khng t hn mt ln trong mt nm; - Tin hnh nh gi ni b nn tin hnh cng nhiu cng tt nhng khng t hn mt ln trong mt nm.

27

3.1.7 Cng tc trin khai ISM Code xung cc tu Theo phm vi p dng v i tng iu chnh ca chng IX SOLAS v b lut ISM c th thy vi i tu ca Cng ty CPVT thy-VINACOMIN bt buc phi p dng v tun th cc yu cu ca b lut ISM. Vy cng vic trin khai, duy tr v nh k sot xt cn thc hin nh th no bo m ton din, y v tun th. Trc ht Cng ty cn bin son cc s tay Qun l an ton (SMM Safety Management Manual), trong cc quy trnh hot ng ca tu v quy trnh ng ph s c trn tu cn bin son xem xt n chng loi tu v cc c im ca loi tu s dng. Cc s tay lin quan n tu u phi c lp ring cho tng tu v nh s kim sot. S kim sot trn mi s tay an ton SMM l rt quan trng v qua ngi qun l cc s tay c th bit c tng s cc s tay pht ra v a ch ngi nhn. Mi khi c s thay i hay cp nht cc s tay c th gi chnh xc ni dung thay i ti nhng ngi ang gi chng. C nhiu cch nh gi v kim sot cc SMM nhng ni chung theo yu cu cc SMM cn c ng du Ti liu kim sot hay Control Coppy phn bit vi cc bn sao khng kim sot nh cc Ti liu tham kho hay Ti liu li thi. Cc s tay sau khi c bin son cn gi cho Trung tm chng nhn h thng qun l an ton - Cc ng kim Vit Nam ph duyt ni dung v xc nhn ni dung ph hp vi cc yu cu ca ISM Code. Sau khi c ph duyt th cn sao chp gi cho tng tu Mi tu nn cp ti thiu 03 b hon chnh gm c 5 quyn s tay qun l an ton gm SPM, HOPM, HOCP, SOPM, SCP. Mi b hon chnh nn t : - Bung Thuyn trng - Bung li 28

- Cu lc b s quan Sau khi trin khai phn ti liu xung tu, DP cn xung tu hng dn cho thuyn vin v cc yu cu, cc quy trnh, cc bin bn v bo co. Sau phi hp vi Thuyn trng ch nh v b nhim S quan an ton tu (Thng l mt s quan boong). Ngi ny s chu trch nhim hng dn tip, duy tr v thc hin cc yu cu ca ISM Code, ng thi nhn cc ch th v hng dn ca DP trin khai ph bin trn tu. Vi s lng kh nhiu cc quy trnh, tng ng vi mt s kh ln cc bin bn nn trong mt thi gian ngn cc thuyn vin khng th nh v nm bt ht c chng, v vy thc hin c d dng, cn nim yt Danh mc cc quy trnh v Danh mc cc biu mu nhng ni cng cng d nhn thy v trong cc bung thuyn vin. Khi thuyn vin thc hin cc cng vic, h ch cn tra trong cc danh mc s d dng tm thy cc hng dn v cc bin bn lin quan cn lp. Mt vic khng th thiu c trong vic trin khai ISM Code trn tu l phi ph bin cho mi ngi bit v Chnh sch an ton v bo v mi trng ca Cng ty. Chnh sch ny nn bin son di dng ngn gn nhn mnh chnh sch ca Cng ty thc hin h thng qun l an ton ny nhm nng cao an ton cho con ngi, tu, hng ho v mi trng bin. Chnh sch s c k ban hnh bi gim c Cng ty v c phng to treo cc ni cng cng trn tu v d nh trong cc Cu lc b hay cc phng hp. By gi c th mi i din ca Chnh quyn hnh chnh (Cc ng kim Vit Nam) xung tu nh gi s b h thng qun l an ton. Nu tho mn tu s c cp Giy chng nhn qun l an ton tm thi (Interim SMC). DP kt hp cng S quan an ton cn thng xuyn n c cc b phn lm quen v lp cc bin bn theo mu trong khong 3 thng. Tip theo DP xung tu tin hnh nh gi ni b v sot xt kim tra, khng nh s 29

ph hp v nm bt ca thuyn vin i vi h thng. Cc s ghi nhn, s khng ph hp cn phi nu ra v yu cu cc hnh ng khc phc t pha tu. Khi mi s ghi nhn v s khng ph hp c khc phc th c th tin hnh mi ng kim xung tu nh gi chnh thc H thng qun l an ton trn tu cp giy SMC chnh thc. 3.1.8 Cng tc duy tr thc hin Qun l an ton trn tu a. Cc loi bin bn cn sao gi cho Cng ty Bng chng ca vic Cng ty v tu c tun th theo cc yu cu ca ISM Code l cc bin bn. Cng ty cn yu cu tu nh k hng thng gi cc bin bn lp trong thng. Qua DP s thu thp, nghin cu v khng nh tnh hiu qu trong vic thc hin qun l an ton trn tu. Khi nhn c cc bin bn ca tu gi v DP phi xem xt v chuyn cho cc phng chc nng cc ni dung lin quan h phn tch, x l v lu tr cc thng tin c bo co. Khng c quy nh no c th v cc bin bn no cn gi v hng thng nhng theo thc t cho thy nhng loi bin bn sau cc tu cn gi v nh k cho Cng ty theo tng hp bo co thng: Bng 1: Cc bin bn cn sao gi v Cng ty hng thng nh sau:) Stt S kim sot 1 2 3 4 5 6 7 8 VNC-04-02 VNC-04-04 VNC04-03 VNC-04-03 VNC-05-02 VNC-05-01 VNC-05-03 VNC-01-02 Tn biu mu Bo co s c Bo co thng tt Bo co s khng ph hp Bo co s khng ph hp trong bo dng K hoch hun luyn v thc tp Bn nhn xt thuyn vin Bo co hun luyn Yu cu thay i ti liu 30 Nu c pht sinh Ghi ch Nu c pht sinh trong thng Nu c pht sinh trong thng Nu c pht sinh trong thng Nu c pht sinh trong thng Nu c pht sinh trong thng Nu c pht sinh trong thng

trong thng 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 VNC-09-05 VNC-09-05 VNC-09-06 VNC-02-02 VNC-1703 VNC-04-01 VNC-10-06 VNC-10-09 VNC-10-23 VNC-10-08 VNC-10-12 VNC-13-03 Yu cu vt t Yu cu ph tng Bin bn kim k Bo co sot xt ca thuyn trng Danh mc cng vic ln Yu cu sa cha Bo co bo dng sa cha S gi chy my chnh trong thng Bo co mu du nhn Bo co thng s my chnh Bo co kim tra tu Bin bn h hng hng ho 6 thng thc hin mt ln Nu c pht sinh trong thng 6 thng thc hin mt ln

Qua bng trn ta thy thc t s lng cc bin bn uc gi v khng phi l nhiu lm, gm 20 loi bin bn trong n 10 loi bin bn khng nht thit phi c (ch phi gi nu c pht sinh trong thng). Nh vy ch cn li 10 loi mu bin bn c nh cn gi cho mi thng, khng phi l qu nhiu. Hin nay mt s Cng ty do cha phn loi c th nhng bin bn cn gi v nhng bin bn cn lu trn tu nn h yu cu thuyn vin ph t ton b cc bin bn lp trong thng v gi v Cng ty gy ra s lng ph v mt s lng ln v giy t phi photo, dn n tnh trng nhanh hng my Ph t ca tu hn na lm cho thuyn vin cm thy ngi v thc hin theo ISM Code mt cch chng i, hnh thc. Vi Cng ty CPVT thy Vinacomin sau khi chng ti chnh thc thng bo cc loi bin bn cn gi v vi s lng gii hn nh trn th hu 31

ht cc tu chp hnh theo rt tt v rt y . Qua h cn thy ISM Code c ch v c ngha thc s trong vic qun l khai thc an ton i tu ch khng ch n thun mang tnh hnh thc hay i ph nh i vi mt vi Cng ty hay mt vi tu ang quan nim. 3.1.9 Cng tc nh gi H thng qun l an ton 3.1.9.1 Nhn nhn HTQLAT trn tu thng qua cc bin bn Trong cc bin bn nu trn th bin bn Bo co sot xt ca Thuyn trng v Bin bn hp Ban An tonc ngha rt quan trng trong vic nhn nhn v nh gi vic trin khai HTQLAT trn tu. nh k hng thng tu phi tin hnh hp ban an ton do Thuyn trng lm ch tr vi s chun b v ni dung ca S quan An ton. Ti cuc hp ny mi vn lin quan n an ton v bo v mi trng cn c cp n, a ra cc thc t thc hin, cc khim khuyt, cc nhn xt, cc khuyn co cng nh cc nh hng hnh ng nhm nng cao hn na tnh an ton v bo v mi trng ca con tu. Thng qua bin bn ny, DP v lnh o Cng ty s c ci nhn khch quan v tnh hnh hot ng an ton trn tu, tnh chuyn nghip v mn cn ca Thuyn trng hay tnh hnh nm bt v trin khai ISM Code trn tu. Nu Cng ty khng nhn c y bin bn ny hoc nu c ch c ghi chp mt cch rt chung chung i khi th cn c bin php chn chnh ngay v chnh l bng chng cho vic tu cha thc s thc hin h thng qun l an ton mt cch trit v hiu qu hay ni cch khc l Thuyn trng v S quan an ton cha thc s mn cn. Mt s cc bin bn khc ch mang tnh php l v lu tr nh cc yu cu vt t v yu cu sa cha, v thc t khi tu hot ng tuyn xa mi hot ng lin quan trc tip n iu hnh tu v vn hnh tu c thng tin lin lc v ch o trc tip thng qua cc phng tin thng tin lin lc nh bng MH/HF, Email, in thoi,.Tuy nhin n vn rt cn thit 32

chng minh cho vic thc hin v duy tr HTQLAT khi Cng ty chu s nh gi hng nm ca C quan chc nng (ng kim Vit Nam). 3.1.9.2 nh gi ni b Cng ty cn trin khai nh gi ni b trn vn phng v ti tng tu t nht mt ln cho mt nm. Ngoi ra thng qua vic xem xt cc bin bn c lp v gi v hng thng, nu pht hin thy trn tu vic thc hin v trin khai qun l khng tt th DP c th quyt nh cc ln nh gi ni b b sung bt thng. Vic nh gi ni b cng chi tit cng tt nhm pht hin c nhiu nht nhng khim khuyt hay s khng ph hp trong bn thn h thng v qu trnh thc hin h thng qun l an ton. nh gi ni b phi c thc hin bi i nh gi bao gm nhng ngi c kinh nghim v trnh ph hp v cc lnh vc nh gi. Thng thng i nh gi nn bao gm DP v cc trng phng ban ca Cng ty. Khi nh gi ni b di tu th v iu kin khng th tp trung c nhiu ngi nn i nh gi thng gm DP v chuyn vin ph trch v k thut v chuyn vin ph trch v an ton ca con tu cn nh gi. Trc mi cuc nh gi, i nh gi cn thng nht v lp k hoch nh gi mt cch chi tit bao gm c nhng ni dung cn thc hin, phng php thc hin v nhng dn xut cn thit cho vic tng hp v kt lun, bo co v nh gi. Ni dung nh gi cn c ph bin n tt c cc thnh vin trong i nh gi ni b v ph bin cho i tng chu s nh gi yu cu cc h tr cn thit. a. nh gi ni b Cng ty Vic nh gi ni b Cng ty nhm nh gi s nm bt, hiu bit v trin khai cc k hoch qun l an ton trn Cng ty. Chng trnh nh gi thng gm cc ni dung chnh nh sau: - Kim tra li cc khuyn co, cc s ghi nhn v cc s khng ph hp 33

c pht hin ra v ghi chp ti bin bn ca cc ln nh gi ni b hay nh gi ca C quan chc nng trc y. Ni chung nhng s khng ph hp do C quan chc nng pht hin v ghi nhn cn phi c khc phc trong vng khng qu 3 thng k t ngy pht hin v phi c cc bng chng cho cc hnh ng khc phc ca cc s khng ph hp . - Kim tra vic k cam kt C-HIU ca cc cn b trong phng ti cc s tay SMM c lu gi ti phng. Mi cn b trong phng u phi k cam kt C-HIU, nu khng phi ngh vi Trng phng t chc cc bui o to hay hng dn b sung n khi nm bt y cc ni dung yu cu. - Kim tra cc bin bn lp mang tnh nh k xc nh vic tun th. - Kim tra cc h s chng t, cch lu gi ti liu, v bng phng php kim tra xc sut v mt s cng vic c th tm kim cc s khng ph hp. - Nu pht hin nhng s khng ph hp th c th quy np v m rng phm vi xem xt. - Lp bo co nh gi v cc bin bn s khng ph hp, s ghi nhn, sao lu cho DP lu gi v lu ti n v chu s nh gi. - Hp tng kt rt kinh nghim, ra hnh ng khc phc. b. nh gi ni b tu Cng vic nh gi ni b tu nhm khng nh s nm bt, cng tc trin khai hiu qu v duy tr hp l h thng qun l an ton trn cc tu. Cng vic nh gi ni b tu thng phc tp hn nh gi Cng ty v bn thn con tu cn xem xt rt nhiu gc t tnh trng thn v, tnh trng bo qun bo dng my mc, cc trang thit b, hn s dng ca cc trang thit b d phng,. Ngi tin hnh nh gi ni b tu cn c ci nhn rt tng qut v tu 34

ng trn phng din ca cc quy nh, lut l, cng c v tiu chun c trong nc v quc t i vi hot ng ca con tu. Mt chng trnh nh gi ni b tu c th bao gm nhiu lnh vc xem xt, nhng lnh vc c th bao gm: - Trch nhim ca Thuyn trng; - Kim sot ti liu; - Sot xt ca Thuyn trng; - Chun b ng ph s c; - Hnh ng khc phc v phng nga; - Bo dng v sa cha; - An ton trong khai thc; - Hng hi v hiu chnh hi ; - Nhn nhin liu; - Lm quen vi cng vic; - Nhng lnh vc lin quan khc; - Th st trc tip ton b con tu; - Lp bin bn nhng s khng ph hp, s pht hin v lp bo co nh gi; - Hp tng kt v a ra cc khuyn co v bin php v hnh ng khc phc; Mt im cn lu i vi nh gi ni b tin hnh cng chi tit cng tt, khng nn v v n hay cc l do khc m b qua nhng khim khuyt hay s ghi nhn. Nn tin hnh mt cch trung thc v khch quan. Nh vy th mi lm cho thuyn vin nhn thc chnh xc c thc t ca tu mnh c cc chn chnh ph hp trnh cc lu gi khi b Thanh tra an ton ti cc cng kim tra. 3.1.9.3 nh ga bi C quan chc nng i vi Cng ty, hng nm s chu s nh gi ca ng kim Vit 35

Nam v xc nhn kim tra nh gi hng nm vo Giy chng nhn ph hp. Ni dung v chng trnh nh gi cng tng t nh nh ga ni b, nhng nu c nhng s khng ph hp nghim trng Cng ty c th b t chi xc nhn hng nm v thm ch c th b thu gi DOC n khi khc phc c nhng s khng ph hp nghim trng . i vi cc tu th nh nu trn s phi chu s nh gi trung gian thng thng vo nm th 2 hoc nm th 3 k t ngy cp mi Giy chng nhn qun l an ton (SMC). Chng trnh nh gi cng tng t nh nh gi ni b. Nu tn ti nhng s khng ph hp nghim trng tu cng c th b thu gi SMC hoc khng c xc nhn kim tra trung gian. Ngoi ra i vi tu khi i n cc cng, cc thanh tra vin an ton (PSCO) thng xuyn kim tra m vic kim tra tun th theo ISM Code l i tng thng xuyn b xem xt ti. Chi tit v cch thc thc hin v cc khuyn co trnh tu b lu gi khi b PSCO kim tra chng ti s cp sau. 3.2 Cc bin php trnh tu b lu gi ti cc cng do li ISM Code 3.2.1 Tnh hnh cc tu b lu gi ti cc cng Hin nay trc nhng ng thi ht sc kht khe ca cc PSCO ti cc cng v ni cm nht l PSCO ca Trung quc, Indonesia, th s lng cc tu b kim tra, khuyn co v thm ch l b lu gi t nhng con s k lc. i vi tu Vit Nam ch ring trong nm 2011 tnh n ngy 28/12/2011 c 116 tu v nm 2012 tuy s lng tu c gim song con s vn cao l 56 tu b kim tra v lu gi cc cng nc ngoi [13]. y l cn cha k n nhng tu khi b kim tra pht hin ra cc khim khuyt v khuyn co mc cha n mc phi lu gi tu. i km vi cc li v cc khuyn co l cc chi ph Ch tu phi gnh chu nh phi lu tu, phi trang b thm cc trang thit b, phi sa cha, thay mi cc h thng trn tu,Ni chung l cc ch tu phi chu nhng 36

chi ph kh ln khi tu b lu gi hay b cc li do PSCO pht hin. 3.2.2 Cc bin php trnh tu b lu gi do li lin quan n H thng qun l an ton Qua thng k cho thy cc khim khuyt lin quan n ISM Code tp trung vo 10 im chnh. Xin a ra cc trch dn v cc bin php ngn nga cc li nh sau: a. Khng thc hin mt cch thch hp vic bo dng tu v cc trang thit b trn tu: Li ny thng b pht hin lin quan n cc thit b s c hay thit b d phng nh cc ca dp la ng khi hay cc thit b ng nhanh, thit b ngt nhanh nhin liu. Trn thc t cc thit b v h thng ny t s dng nn vic kim tra, bi du m hay b lng qun dn n b kt hay g st. Thuyn vin cn lu . b. Khng c cc bin bn bo dng trn tu: Li ny rt hay mc phi nhng li rt d trnh. n gin theo ISM Code cn thc hin cc bin bn bo dng i vi thit b cu sinh, cu ho chng hn nh vic ghi vo cc th kim tra ca cc bnh cu ho hng thng, vic ghi chp ngy o u hay thay cp ca xung cu sinh, cu thang mn hay vic ghi chp cc cng vic kim tra p sut cc bnh th, bnh cu ho. Nu thuyn vin trc khi tu n cng quan tm n vic ghi chp v in y vo cc biu mu bin bn ny th cng trnh c vic b pht hin ra li v dn n lu gi tu. c. Khng c k hoch bo dng tu: Khi thuyn vin nhn tu, cc chc danh cn kim tra k hoch bo dng cc trang thit b thuc b phn mnh ph trch. Thng thng nhng k hoch ny do phng K thut ca Cng ty ban hnh da vo hng dn s dng ca Nh sn xut i vi cc my mc thit b. Nu thiu, thuyn vin cn yu cu Cng ty b sung ngay. Nhng k hoch cn li th nn t lp v ch cn lp mt ln v nh k v khong thi gian thc hin, sau c theo k hoch m tin hnh hoc lp bin bn l c th trnh c vic b pht hin li do PSCO pht hin c. 37

d. Khng thc hin thc tp y : Cng ty hng nm cn gi cho tu hoc do tu t lp ra k hoch thc tp trong nm bao gm cc ni dung thc tp nh cu sinh, cu ho, b tu, cu thng, cp bin,(Chu k thc hin cc cuc thc tp phi ph hp v tho mn cc yu cu cp trong cc s tay qun l an ton SMM v ph hp vi cc yu cu ca SOLAS). Trn thc t cc cuc thc tp cn thc hin nghim tc v ni dung s lc ca cuc thc tp phi c ghi bng mc trong nht k tu, ni dung chi tit th lp bin bn thc tp. Nu v nhng l do no tu khng thc hin c y nh k hoch t ta th cng nn ghi ni dung nh tin hnh thc tp v lp bin bn tng ng trnh b PSCO pht hin. e. Khng c k hoch thc tp ng ph s c khn cp: Khim khuyt ny tng t nh trn. Cc s quan khi nhn tu cn lu kim tra xem tu c cc k hoch ny cha. Nu cha c th phi yu cu Cng ty cung cp hoc t lp ra. f. Thiu cc kin thc v ng ph tnh hung khn cp: Khim khuyt ny hay b pht hin khi PSCO yu cu mt thuyn vin no thc hin theo Muster List. Ni chung trn cc tu u c Muster List, nhng Cng ty hoc thuyn vin cn lu l cho mi thuyn vin nm c chc trch nhim v ca mnh trong cc tnh hung khn cp th cn sao chp ni dung lin quan n chc trch ca tng c nhn v dn trong phng ca tng ngi v tr d quan st. Mt lu na l c rt nhiu thuyn vin Vit Nam khi c hi v tn hiu bo ng chung (General Alarm) th khng bit. Theo SOLAS c nh ngha tn hiu bo ng chung l mt tn hiu gm 7 ting chung ngn tip theo l mt ting chung di. g. Trnh ngoi ng km dn n thng tin trao i km: y l mt khim khuyt ln khng ch ca thuyn vin Vit Nam m cn ca thuyn vin nhiu nc khc trn th gii chng hn nh Trung Quc hay Hn Quc. Khc phc c tnh trng ny khng phi mt sm mt chiu thc hin ngay 38

c m i hi mi thuyn vin cn c thc t cng c, bi dng cho kh nng ngoi ng ca mnh. Khi PSCO ang tin hnh kim tra trn tu, nhng thuyn vin t cm thy trnh ngoi ng cn yu th tr khi c cng vic cn thit mi nn xut hin trc mt cc PSCO, nu khng, tt nht l nn trnh trnh b phng vn hay yu cu m khng hiu c. h. Cc chng ch v y t b ht hn: Li ny nm ch yu vic b ht hn cc giy chng nhn sc kho ca thuyn vin. Hin nay theo quy nh, mi thuyn vin phi c sn trn tu Giy chng nhn sc kho do c quan c thm quyn v y t bin cp. Giy chng nhn ny theo theo mu c quc t cng nhn v c th hin bng ting Anh. Vit Nam hin ti Trung tm y t bin c chc nng cp giy chng nhn ny v h c nhng mu ph hp vi yu cu quc t. Cc giy chng nhn sc kho ch c hn 1 nm, v vy mi nm mt ln Cng ty cn b tr khm sc kho nh k cho thuyn vin. i. Lin quan n trch nhim ca Thuyn trng: khng c cc bo co sot xt h thng qun l an ton trn tu. Nh ni phn trn, vic lp cc bin bn sot xt h thng qun l an ton ca Thuyn trng l mt vic rt quan trng. N chnh l c s u tin khng nh trn tu c HTQLAT v h thng ny c thc hin v duy tr. V vy mt ln na cc Thuyn trng cn lu v thc hin y cc bin bn ny theo nh k hng thng. j. Lin quan n trch nhim v chc trch Thuyn trng: khng p dng cc chnh sch an ton ca Cng ty. Li ny rt d mc phi nhng li rt d trnh. Khi trin khai ISM Code di tu, Thuyn trng cn lu l Ph t Chnh sch an ton v bo v mi trng ( c Gim c Cng ty k ban hnh) trong S tay chnh sch qun l an ton (SPM) phng to v dn tt c nhng ch cng cng nh trong cu lc b, trn bung li, bung iu khin my. Khi thc hin vic ny ri th PSCO s khng cn c bt 39

nhng li tng t. Tham kho ph lc 2 v cc m phn bit hnh ng khc phc [21]; Tham kho ph lc 3 v danh mc cn kim tra trc khi tu n cng nc ngoi; Tham kho ph lc 4 v danh mc cc Giy chng nhn, cc s tay, sch, nht k cn c trn tu l i tng kim tra ca PSCO. 3.3 Trin khai, thc hin v yu cu ca B lut ISPS trn cc tu 3.3.1 Cng tc o to, hng dn bt u vic trin khai v p dng b lut ISPS, u tin Cng ty cn ch nh ra mt s cn b trn Cng ty c trnh , hiu bit v kinh nghim v hng hi, ng thi ch nh mi tu mt s quan tham gia vo kho o to Nhn vin an ninh v S quan an ninh. Vit Nam Cc ng kim Vit Nam l n v c chc nng v thm quyn t chc cc kho o to ny v cp chng ch Nhn vin An ninh Cng ty v S quan An ninh ph hp vi cc tiu chun Quc t. Nhn vin an ninh Cng ty s c gi l CSO (Company Security Officer); S quan an ninh tu c gi l SSO (Ship Security Offcicer); Sau khi c o to, CSO v SSO c trch nhim t chc cc bui o to v hng dn v an ninh cng nh cc nhn thc v cch thc ng x i vi cc tnh hung, vn v an ninh. Cn a ra cch thc x l khi c mu thun hay xung t gia cc bin php an ton v cc bin php an ninh. Trong mi trng hp phi u tin p dng cc bin php an ton trc; Cn phn loi v hiu c cc e do an ninh hng hi gm 6 loi chnh l: - Trm cp; - Bun lu, ma tu/ bun lu v kh; 40

- Ngi trn theo tu v nhp c tri php; - Cp bin v cp c v trang; - Ph hoi; - Khng b. C th nhng ngi c nhim v v an ninh trn tu cn phi nm c cc vn nh sau [7]: - Kin thc v cc mi e do an ninh hin ti v cc dng ca cc mi e do ; - Nhn bit v pht hin v kh, cc cht v thit b nguy him; - Nhn bit cc c im v hnh x, cc biu hin hnh vi ca nhng ngi c nguy c gy ra cc e do an ninh; - Cc k nng s dng v hiu ho cc bin php an ninh; - K nng qun l m ng; - Kin thc v cc quy trnh ng cu khn cp v cc k hoch ng ph; - Khai thc hot ng ca cc thit b v h thng an ninh; - Th, hiu chun, kim tra v bo dng trn bin i vi cc thit b v h thng an ninh; - Cc k nng iu tra, kim sot v gim st; - Cc phng php kim th i vi ngi, hnh l xch tay, bao kin, hng ho v d tr ca tu; Nhng ngi cn li trn tu phi nm c: - ngha v cc yu cu tip theo i vi cc cp an ninh khc nhau; - Kin thc v cc quy trnh ng cu s c v k hoch ng ph s c; - Nhn bit v pht hin v kh, cht v thit b nguy him; - Nhn bit, trn c s khng phn bit i x, cc c trng trong biu hin ca ngi c kh nng gy ra cc e do an ninh; K nng v hiu ho cc bin php an ninh tham kho ti cc a ch Web trn Internet nh sau: 41

Bng 2: Cc a ch cung cp thng tin v an ninh hng hi Thng tin v cc mi e do v cc hot ng ti http://pollux.nss.nima.mil/onit/onit_j_main.html phm chng li cc tu bun Bo co v cp bin http://www.iccwbo.org Cc thng tin v an ninh http://www.moj.go.jp/KOUAN/NAIGAI/index.ht ml

3.3.2 Trin khai k hoch an ninh di tu Khi c K hoch an ninh c duyt, SSO cn ch o cho trin khai v p dng trn tu. Tu cn tin hnh y cc ni dung v quy trnh c cp trong SSP bao gm c vic o to, hun luyn, thc tp, th hiu chnh cc thit b an ninh,Vic lp bin bn cho cc cng vic thc hin l cn thit v n l c s bng chng chng minh cho vic tun th ca tu. CSO c trch nhim lin h vi Chnh quyn hnh chnh ( Vit Nam l Cc Hng hi Vit Nam) thu nhn cc thng tin v hng dn v cp an ninh hin ti, thng bo cho tu v cc thng tin ny. Khi c cc thay i v cp an ninh th phi lp tc thng bo ti tu ngay. Trc khi tu n cc cng nc ngoi, CSO cng cn thu nhn cc thng tin v b tr an ninh, cc quy nh v cp an ninh v hng dn b sung cng nh cc a ch lin lc ca cc c nhn, n v lin quan n an ninh ca cng tu d nh n sau thng tin cho tu. Cng ty cn chun b cho tu cc th nhn dng i vi tng thuyn vin v khch ln tu cng nh cng nhn ln tu. H thng kim sot tip cn v kim sot ngi ln xung tu phi ngay lp tc c hnh thnh v ghi chp y . Tu cn lp ngay s kim sot cha kho v ghi y s lng cc cha, ngi gi, ngy bn giao,nht l cha kho ca cc khu vc c 42

nh ngha l khu vc hn ch trn tu. Mi ni dung v quy trnh c nu trong SSP phi c thc hin v duy tr tun th theo mt cch nghim tc. Nu trong qa trnh thc hin pht hin thy nhng vn cha thc s ph hp vi thc t ca tu th mi thuyn vin trn tu u c quyn xut nhng sa i b sung ti SSO. SSO c trch nhim thu thp v bo co CSO. Nu thy cn thit CSO s sa i b sung v trnh RSO xin ph duyt. Ch sau khi c RSO ph duyt chnh thc, nhng sa i b sung SSP mi c p dng trn tu. 3.4 Nhng lu cn thc hin trnh vic vi phm cc quy nh v an ninh tu. K hoch an ninh l mt ti liu mt ca tu nn khng c ph bin rng ri ton b ni dung ca n cho mi ngi. Khi a xung tu th vic cn thit l phi xc nh c nhng phn no ca SSP cha ng nhng thng tin nhy cm v phn no cha ng nhng thng tin khng cn gi b mt. Vic xc nh ny thng thng do CSO thc hin da vo quy nh ti iu 9.8.1 ca b lut ISPS. Ph t thm mt vi SSP sau khi loi b nhng phn c thng tin nhy cm (V d nh v tr t cc im kch hot thit b cnh bo an ninh tu, quy trnh v hiu ho cc thit b an ninh, ), chuyn cho Thuyn trng bn gc ca SSP. Trong trng hp tu b cc thanh tra vin an ton PSCO pht hin v c bng chng v vic tu cha tun th trit theo ISPS Code, cc PSCO c th s yu cu xut trnh SSP th trng hp ny ch trnh bn ph t (bn loi b cc thng tin nhy cm) cho h xem. Nht nh khng th trnh bn chnh, v nu Thuyn trng trnh bn chnh cho h th bn thn vic l mt bng chng r rng chng t vic khng tun th theo b lut ISPS v hu qu l tu c th b trc xut hoc lu gi km theo cc 43

thng bo cho Chnh ph quc gia tu treo c. Cc thuyn trng v SSO cn ht sc lu vn ny. SSO cn nhc nh cc thu th trc ca phi tht nghim tc trong vic trc ti cu thang ln tu. PSCO ln tu bt buc phi xut trnh th nhn dng. Ghi chp vic ln xung ca ng ta v pht th VISITOR cho ng ta. Mt lu na l lun mt khng PSCO t do i li trong tu, v nh vy h c th tip cn n cc khu vc hn ch v chnh l mt bng chng r rng v vic tu cha tun th theo ISPS Code. Khi PSCO ln kim tra v an ninh, thng thng h s kim tra xem tu c Giy chng nhn Quc t v An ninh tu bin (ISSC) hay cha Cc ca dn n cc khu vc hn ch cn lun kho hoc c cht t pha trong nh bung li, bung my, cc kho, hm my li, Nu c phng vn v vic x l trong trng hp c xung t gia cc yu cu v bin php lin quan n an ton v an ninh th lu l an ton lun c t trn ht. Mt ch i vi SSO l phi lun cp nht danh mc 10 cng gh trc cng vi cp an ninh ti cc cng v cc bin php an ninh c bit thc hin. Danh mc ny phi sn sng trnh cho PSCO khi c yu cu. Thm ch i vi mt s cng h yu cu phi in bn khai an ninh gm nhng thng tin ny v gi cho Chnh quyn cng trc khi lm cc th tc cho tu vo cng. Khi nhn c cc thng bo ca Chnh quyn cng v cp an ninh hay thay i cp an ninh th tu bt buc phi xc bo li l nhn c cc thng tin . SSO phi lun cn cng c trnh ngoi ng. Bn cam kt an ninh c s dng trn tu c s dng trong mt s trng hp c bit nh nu trong ISPS Code. Vic nh gi ni b v an ninh ca tu cn c thc hin bi CSO v 44

thc hin t nht mt ln trong mt nm. Nhc nh mi thuyn vin v SSO trn tu, CSO trn Cng ty v a ch lin lc ca nhng ngi ny. Thuyn trng phi nm c v sn sng ch ra c trong SSP phn quy nh v tuyn b ca gim c Cng ty v Quyn vt quyn ca Thuyn trng Thuyn trng phi lun nm c v sn sng ch ra c cc ni dung lin quan n Cng ty, cc n v tham gia v chu trch nhim v khai thc tu, ch nh thuyn vin trn tu, cc bn lin quan trong hp ng thu tu v sn sng tr li PSCO khi b phng vn n cc lnh vc ny. 3.5 Thng tin lin lc Cc phng php thng tin lin lc gia tu v b a. Thng tin lin lc bng MF/HF Thng thng tu c th lin lc vi Cng ty v cc trm ven b bng thit b thu pht MF/HF trn tu. Vi hnh thc lin lc ny, gia tu v Cng ty cn quy nh cc phin lin lc. Ti cc phin ny, c hai bn cng bt my v chnh my v tn s quy nh lin lc. Do vy phng thc lin lc MF/HF ch p dng c cho cc giao dch thng thng. Nhng thng tin hay giao dch bt thng khng lin lc c m phi ch n phin. Ngoi ra cng cn lu rng phng thc thng tin lin lc bng MF/HF s dng sng trung v tuyn in nn b nh hng rt ln do thi tit. Vi iu kin thi tit xu s nh hng ti cht lng m thoi, thm ch khng lin lc c. u im ca lin lc bng MF/HF l r tin, ch phi tr ph duy tr tn s hng nm m khng phi tr chi ph cho cc cuc m thoi. Hin ti mc ph phi chi tr thu bao tn s l 4.500.000/tu/nm. Cc tn s khuyn khch cc tu v Cng ty lin lc vi nhau thng qua cc i b. Nh Vit Nam l s dng cc i duyn hi nh Hi phng 45

Radio, Vng tu Radio, Hochiminh Radio,Khi tu cn lin lc th s dng sng v tuyn lin lc vi cc i duyn hi ny, sau h s chuyn tip cc cuc gi n cc thu bao in thoi trn b m thoi (V tuyn in thoi) m thoi thng qua cc i duyn hi l mt phng thc rt tt v ti mi thi im tu c th gi c v lin lc c vi ngi trn b, nhng phi chi tr cc cho cc cuc m thoi. Nhc im ln nht ca phng thc ny l c ly gia tu v b v iu kin thi tit. Nu c ly xa hoc thi tit xu th vic thng tin l rt kh khn, thm ch l khng lin lc c. b. Thng tin lin lc qua v tinh bng h thng INMARSAT. m rng tm lin lc i vi tu i tuyn bin xa, tu c th lin lc vi Cng ty thng qua h thng INMARSAT, tc l s dng v tinh : Trn tu phi c trang b h thng INMARSAT; Cng ty phi c cc my vi tnh c kt ni Internet; Cng ty ng k v thanh ton ph dch v vi cc n v ch qun hay khai thc v tinh. (Vi Vit Nam l i LES Hi Phng) v c cp m nhn dng cho h thng trn tu, s nhn dng ny c gi l IMN (Inmarsat Mobile Number) v l duy nht cho mi tu. Thng tin lic lc bng v tinh c nhng u im tuyt i vt xa tt c cc hnh thc s dng sng trc tip khc v n hu nh khng b nh hng bi iu kin thi tit cng nh c ly gia hai ngi lin lc vi nhau. T Cng ty gi mt bc th in t (Email) cho tu hay nhn th t tu ta thao tc bnh thng nh vic gi th thng thng vi a ch ca tu l s nhn dng Inmarsat. u im ca hnh thc ny l c th lin lc vi tu mi ni, mi lc, tuy nhin cng cn ph thuc vo thi im kim tra th ca ngi khai thc thit b. Do vy khuyn co i vi cc tu l thng xuyn ki m tra th n mi gi mt ln (vic ny c th thc hin bi s quan VT hoc cc s quan boong trn tu). Chuyn ti ni dung c chnh xc, nht l i vi nhng t 46

s dng ting nc ngoi hay nhng t chuyn mn c bit. Nhc im l cc ph kh cao nn i hi ngi son th cn cn nhc trong vic s dng cu vn, ch vit tt sao cho chuyn ti ng, nhng vn ngn gn (cc ph khong 0,48USD/32 k t). Vi phng thc lin lc ny, cn b trn Cng ty c th lin lc vi tu ngay c khi i cng tc xa hay nc ngoi. Ch cn bit cch truy cp hp th ca Cng ty (hp th c ng k) qua Internet l c th thc hin cc lin lc bnh thng nh ngi ti vn phng. y r rng l mt u im vt tri so vi cc hnh thc thng tin lin lc khc. Vi chiu ngc li, t tu cng c th gi th in t cho Cng ty hay cho tu khc cng bng cc thao tc nh gi th in t thng thng ch vi vi ng tc nh trn my INMARSAT-C trang b trn tu. V d: pht mt bc th in t c ni dung Good Voyage n tu VINACOMIN HANOI c s nhn dng IMN l 457499967 ta thc hin nh sau: - Kt ni my tnh vi Internet - M mt trong cc phn mm gi th in t thng thng, v d Outlook Express. - Phn a ch gi n nhp: 457499967@hples.com.vn - Phn ni dung th g ni dung bc th cn gi : Good Voyage - Gi bc th in t ny i nh gi th in t thng thng, ngay lp tc trn tu s nhn c ni dung nh trn. 3.6 Hng dn v tuyn ng v d bo thi tit phc v cho vic chy tu an ton cng nh c cc thng tin d bo thi tit chnh xc, trn tu c trang b cc thit b thu nhn cc bn tin thi tit nh my thu NAVTEX, my thu INMARSAT - C. Tuy nhin khi gp thi tit xu hoc nht l vic trnh cc cn bo hay cn c cc d bo xa km 47

vi cc khuyn co hp l v tuyn ng ca tu th nn s dng thm cc dch v dn tu ROUTEING ca cc nh cung cp ng tin cy. Hin nay Cng ty CPVT thy VINACOMIN ang s dng dch v ca WEATHER ROUTEING, INC l nh cung cp dch v ca M. Sau khi ng k vi Nh cung cp dch v, Cng ty s nhn c mt ti khon v mt khu s dng thng tin trn trang Web ca h ti a ch www.wriwx.com. Vo phn Dolphin, nhp cc thng tin v ti khon v mt khu s c c giao din trn mn hnh hin th, sau ta vo cc mc sau: - xem thi tit cc vng bin trn th gii vo phn NOW WEATHER; - xem cc bc in giao dch gia Nh cung cp dch v vi tu vo phn OUTBOUND MESSAGES; - xem tng hp cc thng s v hanh trnh ca tu gm ngy gi, v tr tu ti tng thi im, hng i, dng chy, tc tu vo phn PERFORMANCE ALALYSIS; - xem v tr tu hin ti v v tr d kin cho 05 ngy tip theo vo phn PACIFIC FLEET MAP hoc ATLANTIC FLEET MAP, - xem d bo thi tit ti cc cng vo phn PORT WEATHER FORCAST; - xem cc thng bo v dng chy v bng tri vo phn CURRENTS AND ICEBERGS; - ly bn Synopsis ca tng vng trn th gii vo phn SURFACE CHARTS. 3.7 Cng tc duy tr, cung cp ti liu v, Hi cho tu bo m hnh trnh ca mt con tu trn cc tuyn bin xa th cc ti liu, n phm hng hi v hi mang ngha rt quan trng. Nhng ti liu v hi s hng dn chi tit cho thuyn trng v cc s quan trn tu 48

nm bt c cc thng tin v tuyn i d kin v c th dn tu an ton, kinh t. Ngoi ra cn cung cp cc thng tin v cc quy nh lut l quc t cng nh ca a phng ni tu d kin i qua v d kin n. Tuy nhin cc thng tin c cp trong cc ti liu, n phm hng hi v hi li lun thay i. Chnh v vy vic duy tr cc ti liu hng dn, n phm hng hi v hi trn tu bo m v c cp nht mang mt ngha rt quan trng i vi an ton chy tu. 3.7.1 n phm hng hi n phm hng hi c xut bn mang tnh nh k v thng tin ch c coi l c tnh php l khi c ly ra t cc n phm xut bn mi nht. thc hin c chuyn i di qua cc vng bin khc nhau, rt xa v hu nh tu phi t vn ng, tm hiu dn tu an ton, tun th cc quy nh ca quc t v quc gia. V vy trn tu cn c trang b mt lng kh ln v n phm hng hi l ti liu s dng, tham chiu v tham kho. Trong phn ny s lit k nhng ti liu tu cn phi c trn tu thc hin c nhng chuyn i an ton v hiu qu. a. Danh mc n bin (Admiralty List of Lights and Fog Signals) Trn b danh mc n bin gm 11 tp bao ph ton b cc vng c tuyn ng hnh hi trn th gii. Cc tp ny c k hiu t NP74 n NP84 v chia lm cc tp t Vol A, Vol B, VolC, n Vol L [21]. b. Danh mc cc tn hiu V tuyn v cc i b (Admiralty List Of Radio Signal), loi n phm ny c chia ra l 6 tp (6 Volume): - Tp 1(Vol 1): Cc i b (Coat Radio Stations) NP 281 (Gm c phn 1 v phn 2); - Tp 2(Vol2): Cc h tr hng hi, cc h thng v tinh hng hi, thi gian chun, cc tn hiu thi gian v cc h thng xc nh v tr tu in t NP 282; - Tp 3(Vol 3) Cc dch v thng tin an ton hng hi[25] NP 283 49

(C phn 1 v phn 2); - Tp 4(Vol4): Cc trm quan trc kh tng[26]- NP 284: Tp ny khng cn thit i vi ngi i bin thng thng nn khng cn trang b cho tu; - Tp 5(Vol5): H thng an ton v cp cu ton cu (GMDSS)[27] NP285: Tp ny bao gm cc thng tin yu cu trn ton cu lin quan n cp cu, tm kim cu nn, cc yu cu ca SOLAS i vi h thng GMDSS, cc vng c h tr tm kim cu nn, cc vng hot ng ca h thng Gi chn s DSC. N cn c trang b trn tu s dng trong cng tc tm kim cu nn v cu h - Tp 6 (Vol6) Cc dch v hoa tiu, cc dch v v giao thng i vi tu thuyn v cc hot ng ca cng [24]NP 286. Cn c vo vng hot ng ca tu, Cng ty s t mua v cp hng nm cho tu. Cc tp sch v tn hiu V tuyn u c cp nht v ti bn hng nm. Cc thng tin cp nht thng xuyn ly c t NOTICE TO MARINER, v vic cp nht hng tun l i tng kim tra thng xuy n ca Thanh tra an ton cng (PSCO); c. Hng hi ch nam (Admiralty Sailing Directions). Theo nhn xt chung ca cc Thuyn trng v S quan tu bin giu kinh nghim th vic trn tu c nhng cun sch Hng hi ch nam l mt yu t l tng cho vic dn tu an ton v kinh t. Sch Hng hi ch nam bao gm rt nhiu cc thng tin quan trng t cc yu cu quy nh quc t v a phng i vi khu vc chy tu, iu kin kh tng thu vn, thi tit trong tng thng trong nm, su, lung lch, phao tiu, khong cch gia cc im trn tuyn i chun, cc hng dn ra vo cc cng, iu kin dng chy, thu triu, cc khuyn co chung v chi tit. Trong nhng tp sch ny cn c cc nh mu chp ca cc v tr c 50

bit trn tuyn ng gip cho s quan hng hi nhn bit chnh xc v tr mt cch rt trc quan. B sch ny gm: 74 tp bao trm ton b cc vng nc hng hi trn th gii [13]. Mi tp sch cho cc thng tin chi tit v mt vng nht nh. Cn c vo khu vc tu d nh hot ng, Cng ty cn chn ra nhng tp cn trang b cho tu. Cn c vo vng hot ng ca tu Cng ty s t mua v cp cho tu cc tp sch tng ng. Cc sch hng hi ch nam ny c cp nht thng tin bi NOTICE TO MARINER, tuy nhin khng hiu chnh v ti bn hng nm. C nhng tp thng xuyn thay i nhng c nhng tp phi 5 n 7 nm mi sa i, b sung mt ln. bit c mt quyn Hng hi ch nam c trn tu c phi l phin bn mi nht khng v c cp nht mi khng c th s dng thng tin ti a ch Internet sau: http://catalogue.ukho.gov.uk/home.asp Sau a tiu ca sch s tm hiu c v tnh trng xut bn mi nht v cc ln xut bn trc ca n phm ny. d. Sch tuyn ng hng hi: Vic hnh hi trn bin k c i vi vng bin rng cng cn tun theo cc tuyn ng nht nh. Vic hng hi theo tuyn ng c u im l rt thun tin cho vic trnh va chm gia cc tu v hu ht cc tu u gp nhau tnh trng hnh trnh song song vi nhau (Khng ct hng nhau). Cc tuyn hng hi ny c thit lp da trn nhng thng k, phn tch v nghin cu c s dng cc s liu v thi tit, iu kin kh tng thu vn, dng chy, a hnh chy tu v cc b tr h tr, tr gip hng hi khc, nn ni chung nhng tuyn c vch ra l tuyn ng an ton nht v kinh t nht xem xt c n yu t li dng dng chy, hng gi. 51

Vic hng hi theo tuyn cn c u im l trong trng hp tu gp nn th v ang gn tuyn i thng thng ca cc tu nn kh nng c cu nn bi cc tu khc cng cao hn hn so vi vic chy tu khng theo tuyn. la chn c tuyn ng i hp l nht ng vi thi im tu chy nht nh (theo thng, theo ma), cn trang b cho tu sch Tuyn ng Hng hi. Cn c vo s lp l trnh cho tu. Kt hp vi n nn trang b thm cc Hi tuyn ng (Routing Chart) cho cc thng trong nm. Vi cc ti liu ny vic lp k hoch tuyn hi trnh s rt nhanh nhng vn cho kt qu rt ti u [18]. e. Lch thu triu: Bit c bin , tn s v thi im triu cng, triu thp l rt cn thit cho tu thc hin cng tc ra vo lung. Vi nhiu cng trn th gii, iu kin lung lch khng tht l tng cho mi mn nc ca tu, nn vic tnh ton thi im ra vo cng da vo thu triu l khng th b qua. Sai st trong vic tnh ton thu triu v thi im chy tu c th dn n vic tu b mc cn hay m phi ngm m hu qu dn xut khng lng ht c. C quan Kh tng thu vn Anh Quc hng nm xut bn lch thu triu cho tt c cc vng nc gn b v lung lch trn th gii da theo cc cng thc ton hc v thin vn hc v s chuyn ng tng i v nh hng ca Mt tri, Mt trng i vi Tri t. T a ra cc gi tr d on rt chnh xc v thu triu ti cc v tr v thi im trn tri t. Lch thu triu Anh c s dng rng ri trong ngnh hng hi trn th gii v c xut bn trong 4 tp [19]: Volume 1 Volume 2 (NP201) United Kingdom and Ireland (including European Channel Ports).

Europe (excluding United Kingdom and (NP202) Ireland), Mediterranean Sea and Atlantic Ocean. 52

Volume 3 Volume 4

(NP203) (NP204)

Indian Ocean and South China Sea (including Tidal Stream Tables). Pacific Ocean (including Tidal Stream Tables).

Phn b ca cc tp thu triu Anh nh bng trn. Vi vng tu d nh hot ng Cng ty s t mua v cp hng nm cho tu lch thu triu tng ng. 3.7.2 Hi (Chart) Hi l cc bn trn bin. N khc vi bn a l l trong khi bn a l cho ta cao ca cc vng t trn mc nc bin th hi cung cp cho ta su ca i dng, cc vng bin, cc sng v lung lch. ng thi a ra cc v tr ca cc o, cc phao, n, cc ng b bin, Hi gip cho Thuyn trng c th xc nh c v tr tng i ca tu so vi b v cc mc tiu khc, n cng l cng c thao tc v lp k hoch v tuyn i cho tu. Hin ti trn th gii ni chung s dng hai loi hi l Hi giy (Paper Chart) v Hi in t (Electronic Chart). Trong phn ny chng ti ch cp n cch thc chun b v bo m tnh hiu lc cng nh vic s dng cc thng tin chnh xc c cp nht i vi cc hi giy. Cn v s lng v chi tit cc t hi cn dng cho tuyn hnh trnh chng ti khng cp n v cng vic ny hu ht c cc s quan trn tu chun b. Hi ph bin c s dng l hi Anh (British Admiralty Chart BA Chart), cc hi nn mua mi t cc i l chnh thc ca T chc Kh tng Thu vn ca vng quc Anh bo m l cc bn c cp nht mi nht theo nhng thay i thc t ca cc iu kin hng hi th gii. Khi nhn c yu cu v cc hi cn phi mua, cc chuyn vin ca Cng ty cn thc hin cc bc nh sau: 53

- Kim tra cc hi ny c cp cho tu cha bng cch so snh vi danh mc cc hi cp cho tu. - Nu yu cu ca tu cha c cp th ta s xc nhn s cp cc hi cho tu, ngc li nhng hi no cp th ta s pht hin ra v ngh tu kim tra li trnh tnh trng cp tha hoc khng qun l c s lng cc hi . - Tip theo ta xc nh c tn y ca nhng hi khng nh cc hi d nh cp l ph hp vi tuyn ng tu s chy (Trnh nhng nhm ln ca thuyn vin cng nh nhm ln do thng tin hay ghi chp sai v s hi ). Vic ny c th thc hin nh trong bng tnh trn. Nhng s no tng ng c phn tn khng th hin c chng t l s hi ny l khng c thc (do ghi nhm s) hoc s ny b hu b v thay th bng cc hi khc. Tt nhin c th c danh mc cc hi xut bn mi nht, mt vic quan trng trn Cng ty cn thc hin l phi lun c danh mc cc hi c cp nht hng tun bao gm danh mc hi hin c v cc thay i i vi cc hi c [20]. - Xc nh li ln na s ca cc hi cn cp cho tu trong ln ny (bao gm c nhng t hi mi thay th cho nhng s hu b). - Lp Order yu cu cc n v cung cp chuyn cho tu hoc chuyn cho i l cc tu ti cc cng gh. - Sau khi tu nhn c y cc hi phc v cho tuyn hnh trnh cn thit, ghi chp ni dung v s lng cp vo c s d liu cp cho tu. - gim thiu ni dung cng vic hiu chnh cc yu cu ca tu, Cng ty cn nh k hng nm trang b cho tu danh mc cc hi mi nht xut bn trong nm. Thng tin ny c cp y trong n phm CHART CATALOGUE. 54

Nhng hi c trn tu cn c cp nht hng tun theo cc thng bo thay i c ng trn n phm hng tun ca c quan chuyn trch ca Anh. n phm ny c tn l NOTICE TO MARINER. Cng ty cn ngh cc i l ti cc cng cp cho tu hng tun nhng n phm ny, hoc nu tu v Vit Nam c th ti trc tip ni dung ca n phm trn mng internet, in ra v gi cho tu. Vi cc hi c trn tu c th cp nht cc thng tin c hiu chnh bng cch a s hi vo, s t ng tm c cc NOTICE TO MARINER lin quan trc tip n t hi . T ta c th tm c cc thng tin thay i v cp nht Vic cp nht ny phi tun th theo ng quy tc c chun ho trong ti liu HOW TO CORRECT YOUR CHARTTHE ADMIRALTY WAY [22]. Nhng tu chnh hi phi ghi chp vo Nht k tu chnh hi (Chart Corection Log). Vi mt s cng c nhng hi chi tit ring ca khu vc cng ca mnh. Cng ty nn lin h vi i l trc khi chun b chuyn i nm c nhng thng tin ny v c th cp b sung cho tu nu thy cn thit. 3.8 Cch thc thc hin khi c tn tht, s c lin quan n tu a. Thng bo s c: Khi tu c bo him xy ra tai nn, tn tht, Ngi c bo him v thuyn vin cn bng cc bin php v hnh thc nhanh nht thng bo ti Ngi bo him v s c. Bo co ban u nu cha th cha ng y cc thng tin th ti thiu cng cn phi nu ra c nhng thng tin c bn bao gm ngy gi, a im, tnh cht ca s c cng nh nh gi s b ban u ch quan v s c. Sau yu cu Ngi bo him h tr hay c ngi trc tip xung hin trng khc phc, ngn nga tn tht cng nh tm hiu v nguyn nhn ca s vic. Vic bo co kp thi v c ngi i din ca Ngi bo him ti hin trng s rt c li v hin trng s vic cha b xo trn, trnh c cc 55

tranh chp v sau. Ngi c bo him nn dnh cho mnh quyn b sung cc thng tin v sau v khng nn a ra cc tuyn b hay nhn nh khi cha c c s vng chc v nguyn nhn cng nh mc tn tht thc t. b. Thu thp h s Ngay sau khi xy ra s c, Cng ty cn ch o cho cc thuyn vin cng nh nhn vin trn b thu thp cc nhiu cc thng tin cng tt lin quan n v vic. Cc h s thu thp ti thiu phi bao gm: - Khng co hng hi theo ng quy nh, - Trch sao cc Nht k hay s ghi chp khc lin quan n s c, - S v tr xy ra tai nn cng chi tit cng tt, th hin c c cc yu t a vn, kh tng, thu vn, - Bo co s c chi tit ca Thuyn trng v nhng b phn c lin quan n s c, - Bin bn i tch c xc nhn ca hai tu nu xy ra m va, - Cc nh chp hin trng v tnh trng ca cc s c. c. Gim nh v khc phc s c Sau khi xy ra s c, dn ti phi sa cha tu th Ch tu cn c vn bn gi Ngi bo him v d kin ni v a im sa cha tu v yu cu c vn bn xc nhn tr li. Tr nhng trng hp c bit cn ngay lp tc sa cha m bo an ton cho tu cng nh trnh cc tn tht ny sinh, cn li cc sa cha khc ch nn tin hnh sa cha khi c s chp nhn ca Ngi bo him, nu khng s rt c th c nhng tranh chp v s au lin quan n n gi v chi ph sa cha, khc phc s c. Gim nh tn tht thng thng do Ngi bo him ch nh l cc nhn vin ca h hoc thu cc c quan gim nh khc. Cn lu l Ngi c bo him nu thy khng tin tng vo nhng ngi ny th c quyn xut vi Ngi bo him s dng nhng Gim nh vin c lp khc. 56

d. Gii quyt bi thng Thi hiu khiu ni lin quan n hp ng bo him hng hi l hai nm, tnh t ngy pht sinh v vic [9]. Khi yu cu Cng ty bo him bi thng, Ngi c bo him phi cung cp cho Cng ty bo him cc ti liu bao gm nhng khng gii hn bi cc loi sau: - Cng vn yu cu bi thng; - Bin bn gim nh tn tht; - Bin bn quyt ton sa cha v cc hp ng sa cha lin quan, - Khng co hng hi hp l; - Cc bo co s c, bo co tai nn hoc tn tht; - Cc bin bn do Chnh quyn a phng hoc Cng an lp; - Trch sao cc Nht k lin quan. Sau khi Cng ty bo him nhn c cc h s trn v cc ti liu khc nu sau 30 ngy (i vi Bo vit) [9] khng c yu cu g b sung th coi nh khiu ni c chp nhn. Ngi bo him c trch nhim gii quyt bi thng trong vng 30 ngy k t ngy nhn c y cc h s khiu ni c cn c php l ca Ngi c bo him Trong trng hp Cng ty bo him c vn bn t chi bi thng th trong vng 60 ngy k t ngy nhn c giy t chi, nu Ngi c bo him khng khiu ni g th coi nh chp nhn s t chi bi thng ca Cng ty bo him. Nu Ngi bo him ch chp nhn mt phn ca ton b s tin khiu ni th Ngi bo him phi thanh ton trc phn chp nhn , s tin cn li s c tip tc tranh chp khi ngi khiu ni c chng c chng minh thm hoc tho thun vi Cng ty bo him v s tin bi thng. Ngi c bo him c yu cu np ph bo him bng loi tin g 57

th s c thanh ton bi thng bng loi tin . Nu gi tr tu tham gia bo him vt qu gi tr thc t th Ngi bo him s ch thanh ton bi thng tn tht ton b theo gi tr thc t ca tu. Ngc li nu gi tr thc t tu cao hn gi tr mua bo him th Ngi bo him ch hanh ton bi thng theo t l gia gi tr bo him vi gi tr thc t ca tu c bo him [16]. 3.9 Gii php nng cao nng lc qun l an ton i tu ca cng ty CPVT thy VINACOMIN qun l cng ty v vn hnh khai thc tt i tu cn phi c nhng gii php mang tnh ng b v cn c s phi gip tt t cc c quan qun l nh nc nh Cc Hng hi, Cc ng kim, Cng v Hng hi v chnh ni lc ca cng ty thc hin tt cc gii php mang tnh kinh nghim sau y: 3.9.1 i vi c quan qun l nh nc v cc c s o to ngun nhn lc Hng hi a. Cc Hng hi Vit Nam Ln k hoch kim tra cc tu ca cng ty b lu gi nc ngoi khi c th v Vit Nam v yu cu cng ty khc phc cc khuyt im cn tn ti. Tng cng thng xuyn ph bin cc ni dung yu cu kim tra PSC ca IMO v cc MOU m Vit Nam l thnh vin gi n cng ty v t cng ty cp nht cho thuyn vin trn tu. Phi hp tt vi cc c quan, n v chc nng trong vic thu thp, cung cp thng tin v kim tra PSC i vi i tu cng ty kp thi ch o p dng cc bin php khc phc. Phi hp vi cc c s o to, cc trung tm hun luyn thuyn vin trong vic cp nht, ci tin, i mi ni dung chng trnh o to, hun luyn chuyn mn nghip v; cp nht cc quy nh, cc lut l hng hi quc 58

t mi, cc b sung sa i ca IMO, SOLAS, ISPS code, ISM code v c bit l STCW 78 vi b sung sa i Manila 2010 R sot ngh b sung, sa i cc quy nh php lut chuyn ngnh nhm nng cao an ton Hng hi v phng nga nhim mi trng t tu ca cng ty. Nghin cu, xut phng thc cung ng thun li, kinh t, cc ti liu n phm hng hi bt buc phi c trn tu bin hot ng tuyn quc t. Nhanh chng bin dch v gi nhng thng tin sa i b sung ca cc Cng c Quc t v nhng hng dn cn thit thc hin; Cn c s gip i vi cng ty trong vic tu bin b lu gi nc ngoi trong cc trng hp tu b lu gi khng ng, khi c khiu ni i vi chnh quyn cng v vic lu gi tu ca mnh th Cc s h tr cng ty trong vic khiu ni ny m bo quyn li hp php thch ng; Trong qu trnh kim tra ca cc s quan kim tra nu c hin tng gy kh khn cho hot ng ca tu v mc ch c nhn v khi c phn nh t pha tu v cc Hng hi, th nht quyt phi c bin php x l; Phi hp cng cc c quan lin quan xy dng chnh sch c ch i ng thuyn vin v cng thu ht nhng thuyn vin c trnh , c chuyn mn cao v nhiu kinh nghim i bin [14]. b. Cc ng kim Vit Nam Nng cao cht lng gim st k thut trong ng mi v sa cha tu, ca cng ty m bo cc tu khi xut xng tun th y cc quy nh ca quy phm v cc iu c quc t, khng cn khim khuyt dn n tu b lu gi. Kim sot cht ch cng vic kim tra tu ca cc ng kim vin, m bo tt c cc tu u c kim tra , ng khi lng theo quy nh, ng kim vin khng c ty tin min gim cc khim khuyt ca tu, cng vi phi c s quy trch nhim, x l thch ng cc ng kim vin 59

lin quan n tu b lu gi. Tng cng cng tc o to nng cao trnh cc ng kim vin tu bin. Tng cng khi lng kim tra, c bit l ti cc t kim tra nh k, i vi tu ca cng ty khi v Vit Nam, tu c tnh trng k thut hn ch, tu ch hng ri v tu ch hng nguy him; lp danh sch cc tu c nguy c b lu gi cao, tu c tnh trng hn ch, thng bo v cng ty v ng kim vin c s quan tm c bit n cc tu ny. Kim sot nghim ngt cng tc ng kim do cc t chc ng kim nc ngoi thc hin theo s y quyn ca Cc ng kim Vit Nam i vi cc tu bin ca cng ty khi nc ngoi; trao i thng tin v phi hp cht ch vi cc t chc ny gii quyt cc cng vic lin quan. Phi thnh lp cc nhm ng kim vin c ng ca Cc trc tip tng kim tra cc tu ca cng ty chy tuyn quc t sau khi hon thnh ng mi v sa cha nh k. Thc hin tng kim tra tnh trng k thut v gim st vic khc phc khim khuyt. Hng nm xut bn hng dn bo dng trn tu v Hng dn khc phc cc khim khuyt PSC, cp pht cho cng ty t cng ty trin khai xung tt c cc tu ca cng ty. Cp nht y danh mc thi hn kim tra cc quy nh mi ca cc iu c quc t v hng dn p dng cc quy nh ny cho tng tu, thng bo cho cc ch tu bng vn bn v qua trang tin in t ca Cc ng kim Vit Nam. Thng bo cho cc Chnh quyn cng vic lu gi tu v cc l do khng tha ng, c s can thip kp thi gip cho tu ca cng ty c gii phng trong thi gian sm nht. Cn nng cao cht lng gim st k thut trong ng mi v sa cha tu, kim sot cht ch cng vic kim tra tu ca cc ng kim vin [14]. c. Cc Cng v Hng hi 60

Tng cng cng tc kim tra x l, c th l cc Cng v Hng hi cn mnh dn thc hin cc ch ti, trnh tnh trng n nang. Nghin cu lp quy trnh kim tra ch yu nhm vo cc khim khuyt m tu b lu gi. Thng bo cng khai tn cc tu v ch tu c tu b lu gi. Phi hp Cc Hng hi Vit Nam v Cc ng kim Vit Nam o to bt buc i vi thuyn vin v cng ty c tu b lu gi, hc theo phng php o to thc hnh ti ch. Kim tra 100% tu bin ca cng ty hot ng tuyn quc t c kim tra vo thi im thch hp trc khi ri cng trong nc i cc cng nc ngoi, trong c s u tin cc tu nhiu ln b lu gi nc ngoi, ni dung kim tra PSC v ch cp php ri cng cho tu khi cc khim khuyt pht hin c, qua kim tra c khc phc. Lm r trch nhim ca cc Cng v Hng hi, trch nhim c nhn ca cc cn b Cng v Hng hi v cc ng kim vin c tu xut cnh t khu vc mnh qun l i nc ngoi b lu gi. Nng cao cht lng i ng thanh tra vin p ng c vic kim tra tu bin Vit Nam v cc tu trong khu vc [14]. 3.9.2 i vi Cng ty CPVT thy Vinacomin Tng cng hn na cng tc bo qun bo dng, sa cha tu ti hai u bn, tn dng nng lc bo qun sa cha ca thuyn vin trong khi tu hnh trnh trn bin. Trong c bit u tin n nhm li gi tu (Code 30) m cc tu ca cng ty hay mc phi nh trang thit b cu ha, cu sinh, li lin quan n Cng c MARPOL, li lin quan n giy chng nhn v ti liu tu, li kn nc v tu hm hng kho tng, li trang thit b thng tin lin lc V tuyn in v GMDSS, trang thit b hng hi, n phm hng hi v cc li khc trn tu

61

Lp k hoch bo dng sa cha cc hng mc di tu hng thng, hng qu, hng nm v gi xung tu trin khai. Trong qu trnh trin khai phi c s gim st cht ch ca cng ty. Lp k hoch thc tp, din tp, hun luyn hng thng, hng qu hng nm v cng tc cu sinh cu ha, ng cu trn du v cc tnh hung an ninh gi nh. V yu cu gi bo co v cng ty theo quy nh. Khi tu v Vit Nam c cn b chuyn trch ca cng ty xung tu kim tra tnh st thc ca cc bo co trn tu gi v v tin hnh thc tp theo s chng kin gim st ca cn b cng ty. Sau mi ln cn hp bn trao i v rt kinh nghim. Vi nhng li c tnh h thng trong cc nhm li trn nh: Bm cu ha s c, my xung cu sinh, my phn ly du nc, h thng GMDSS, cc n phm hng hi b sung th phi c bin php gii quyt trit . Ch ng trong vic cung cp vt t ph tng, trang thit b, hi , n phm hng hi cho tu theo ng quy phm, quy nh ca ng kim v cng c. Hun luyn cho thuyn vin v cc quy trnh ca H thng Qun l an ton, an ninh, cng vi l nng cao tnh tun th ca thuyn vin vi h thng ny. Nng cao cng tc Qun l an ton, c s phi hp cht ch gia cng ty v tu. ng thi phi nng cao s nhn thc ca nhn vin cng ty cng nh thuyn vin di tu trong vic tun th cc quy trnh ca H thng Qun l an ton do cng ty xy dng, trnh vic coi n l hnh thc. Ci tin H thng Qun l an ton, khc phc trit nhng khim khuyt do PSC ch ra bng cch khc phc nhng s khng ph hp cn tn ti trong nhng quy trnh then cht ca h thng, ch trng n tnh hiu qu ca h thng.

62

C chnh sch khuyn khch i vi thuyn vin trong qu trnh t sa cha, cng nh tr cng hp l cho thuyn vin khi h t sa cha bo dng ngoi gi. Khi c nhng phn nh ca thuyn trng, my trng v tnh trng k thut ca tu th phi nhanh chng tm cch khc phc kp thi, trnh tr hon v ln trnh. Cng ty cn c bin php kim sot cht lng thuyn vin trc khi b tr xung tu, cng nh trong qu trnh lm vic di tu. i vi b phn thuyn vin c hu ca cng ty cn c chnh sch o to cp nht kin thc trong thi gian h b bng cc hnh thc o to hoc lin kt vi cc c s o to hng hi ln hun luyn c chuyn mn v ting Anh. Khi tuyn dng thuyn vin mi, cng ty cn phi ch nhiu n l lch lm vic di tu ca h thng qua s thuyn vin v phng vn, tm hiu qu trnh lm vic trc ca h trn cc tu, nu l sinh vin mi ra trng th xem xt qu trnh hc tp, rn luyn phn u ti cc trng hc thng qua bng im v bng cp. Trong qu trnh tuyn thuyn vin khng nn n nang thuyn vin l ngi nh, hay ngi quen m c trnh km vo cng ty xung tu lm vic. Thng xuyn cp nht cc quy nh. Cc cng c quc t c th a ra cc bin php x l kp thi p ng cc yu cu v an ton v phng chng nhim. Thng xuyn nm bt cc nh hng kim tra PSC c th gii quyt sm cc phn d nh b kim tra v khc phc trc cc hng mc ny nu cha c cc iu kin khc phc ton b. Phi qun trit cho i ng thuyn vin nht l thuyn trng trong cng tc ngoi giao, ng x vi PSC nhm to ra khng kh lm vic thn thin v hp tc trong qu trnh PSC kim tra tu.

63

C chnh sch i ng i vi thuyn vin c nng lc chuyn mn tt, kinh nghim i bin lu nm v o c tc phong chuyn nghip h gn b phc v lu di cho cng ty nht l i ng s quan qun l. Lp k hoch to to ngun nhn lc tr, bi dng v o to i ng thuyn vin k cn c nng lc tin ti thay th lp thuyn vin ngh hu. Cng ty cn phi gii quyt hi ha mi quan h quyn li gia cng ty v thuyn vin, c bit l vn tin lng cho thuyn vin trong giai on hin nay thuyn vin gn b hn vi cng ty v lm vic phc v v s pht trin bn vng ca cng ty. 3.9.3 Nhm gii php i vi thuyn vin Tt c cc thuyn vin ca cng ty cn nghim chnh chp hnh tuyt i chnh sch ca cng ty, phi kt hp cht ch vi cng ty trong qu trnh vn hnh khai thc tu. Tuyt i thi hnh v thc hin cc yu cu hay quy nh ca cng ty gi xung tu trin khai, v phi bo co trung thc khch quan kt qu lm c v cng ty. Nu trong qu trnh trin khai cng vic gp kh khn cn bo co ngay v cng ty xin kin ch o kp thi. Trnh t trin khai tri vi cc quy nh ca cng ty. Thuyn trng cn lm tt cng tc ngoi giao, c thi nim n hp tc ngay t khi c PSC ln tu v c mt ti phng thuyn trng, nn trnh vic to cng thng trong quan h gia mnh vi cc PSC iu ny s lm nh hng khng tt n kt qu kim tra PSC. Thuyn trng, my trng phi c trch nhim cao trong vn qun l, theo di, hng dn cp di ca mnh thc hin cc quy trnh ca h thng qun l an ton, ngn nga nhim v cc quy nh ca cc cng c quc t. ng thi phi c s khuyn co, bo co kp thi cho cng ty v tnh trng k thut cng nh thuyn vin di tu cng ty ch ng trong qu trnh qun l khai thc tu hiu qu.

64

Thuyn vin lun tch cc hc hi nng cao chuyn mn nghip v ca bn thn khai thc hiu qu cc h thng, hiu r cc quy nh hay chnh sch ca cng ty v an ton trong qun l khai thc tu v an ton hng hi cho tu. Tng cng cng tc bo qun, bo dng v t sa cha cc hng mc trn tu, duy tr trng thi hot ng bnh thng ca tt c cc trang thit b, lun bm st k hoch bo qun bo dng trn tu cng nh cc mc c khuyn co ca ng kim trong Danh mc kim tra duy tr trng thi tu Good maintenance on board ships. Trnh thi lm vic hnh thc trong cng tc thc tp, din tp, hun luyn thuyn vin v cng tc cu sinh - cu ha, ng cu khn cp s c trn du hay cc tnh hung an ninh gi nh. Cng nh trong cng tc bo qun bo dng tu. Trong qu trnh lm vic trn tu, mi thuyn vin ty theo chc danh ca mnh cn t rn luyn hc hi cp nht kin thc k nng cho mnh mang tnh chuyn nghip cao, thi tc phong ngh nghip, kh nng lm vic, tnh k lut trong cng vic,tnh tun th mnh ln cp trn, o c ngh nghip, tnh trng sc khe phi m bo tt [14]. KT LUN V KIN NGH 1 Kt lun: Vi nh hng pht trin v i mi nng lc ca Cng ty CPVT thy-VINACOMIN, l n v thnh vin ca tp on than khong sn Vit Nam vi chc nng khai thc cc tu hng mu ng mi trong nc, chng ti, nhng Cn b lm cng tc qun l trn b mong mun hnh thnh nhng hng dn mang tnh thit yu kin ton b my qun l trn Cng ty cng nh b sung nhng kin thc v nghip v qun l an ton cho cc Thuyn trng s quan lm vic di tu m bo khai thc i tu mu an ton, hiu qu p ng v tun th y theo cc yu cu mi ca cc lut l, quy nh quc t v trong nc. 65

Ni dung ca ti cp n cc quy nh, lut l quc t v trong nc lin quan n vic qun l an ton cho i tu bin hat ng tuyn quc t; ng thi ti cng cp n mt s ngun ng tin cy thu nhn cc thng tin b sung lin quan. ti cng cp ti cch thc v phng php trin khai, duy tr v sot xt mt cch hiu qu h thng qun l an ton trn Cng ty v trn cc tu cng nh cch thc trin khai v duy tr bo m tun th cc yu cu v an ninh i vi tu bin. Bn cnh ti cng gii thiu vic p dng cc cng ngh tin tin theo di l trnh i tu v cc hng dn ph tr m cn b trn Cng ty c th thu thp c hng dn v h tr cho vic hnh hi an ton ca i tu. Ngoi ra ti cn cp mt cch khi qut v h thng cc n phm hng hi cn c trn tu, l ti liu tham kho hu ch cho cc thuyn vin cng nh l i tng kim tra ca Thanh tra an ton cc cng. Mt kha cnh na cng c cp n trong ti l cng tc bo him thn tu v bo him Trch nhim dn s ch tu. Nhng cng vic cn thc hin bo m quyn li chnh nh ca Ch tu khi xy ra s c, tn tht i vi tu. Chng ti mong mun ni dung cp trong lun n ny s c b sung v chnh l thm lm ti liu tham kho tt cho cc Cn b, thuyn vin Cng ty CPVTthy-VINACOMIN. 1 Kin ngh a. Kin ngh i vi Cng ty C phn vn ti thy VINACOMIN: Thng xuyn nm bt cc quy nh mi c trong nc v quc t trin khai p dng ph hp. Xc nh c cc thit b trng yu trn tu v lp k hoch bo dng, kim tra c th cho tng thit b. 66

Xc nh c cc chi tit c bit quan trng m h hng ca n c th nh hng ln ti tnh an ton ca con tu c phn cp u tin thng xuyn gim st cc chi tit ny. Xy dng b phn chuyn trch trn Cng ty vi chc nng kim tra phng vn kt hp vi hng dn b sung cho cc thuyn vin trc khi iu ng xung tu. Tng cng cng tc kim tra gim st tu v nh gi ni b. Nn c cn b v an ton i theo mi tu mt chuyn hng dn, kim tra gim s t cc hot ng an ton ca tu. B sung thm mt chc danh Thuyn ph 4 chuyn chu trch nhim v trin khai, p dng v n c h thng qun l an ton v k hoch an ninh trn mi tu. Cho trin khai dch v Weather Routing i vi cc tu c tuyn hnh trnh vt i dng v trin khai p dng dch v Purple Finder trn tt c cc tu ca Cng ty. b. Kin ngh i vi cc C quan chc nng: Nn t chc o to v cp chng ch S quan an ton o to chuyn su v vn qun l an ton cho Thuyn trng v S quan trn tu. Cc kho o to ny c th c cu trc da trn cc kho o to nh gi vin (Auditer) v o to Thanh tra vin an ton ca Chnh quyn Cng (Port State Control Officer). TI LI U THAM KHO [1]. Cng ty CPVn ti Vin thy- VINACOMIN (2010), S tay qun l an ton (SPM), Qung Ninh; [2]. Cng ty Vn ti Thy-VINACOMIN(2010), S tay quy trnh hot ng ca Cng ty(HOPM), Qung Ninh; [3]. Cng ty Vn ti thy- VINACOMIN (2010), S tay quy trnh hot ng ca cc tu cng ty(SOPM), Qung Ninh; 67

[4]. Cng ty Vn ti thy-VINACOMIN (2010), K hoch ng ph s c cc tu (SCP) Qung Ninh; [5]. Cng ty Vn ti thy- VINACOMIN (2010), K hoch ng cu s c ca Cng ty Vn ti thy -VINACOMIN), Qung Ninh; [6]. Cc ng kim Vit Nam (2002), B lut qun l an ton quc t ISM Code, H ni; [7]. Cc ng kim Vit Nam (2003), B lut quc t v an ninh tu bin v bn cng, H ni; [8]. Cc ng kim Vit Nam (2005), B lut v an ton sinh mng con ngi trn bin n phm hp nht nm 2002, H ni; [9]. Cng ty bo him Bo vit (2005), Bo vit-Bo him tu thu, www.baoviet.com.vn; [10]. Cc ng kim Vit Nam (2003), Hng dn nh gi an ninh tu bin, H ni; [11]. Cc ng kim Vit Nam (2005), Tu bin-Kim tra ca Chnh quyn cng, www.vr.org.vn/taubien; [12]. Cc ng kim Vit Nam (2003), Tp hp cc khuyn khuyt thng gp nht trong cc t kim tra ca Chnh quyn cng, H ni; [13]. Danh sch tu vit Nam b lu gi nm 2011 v 2012, Cc ng kim VN 2012; [14]. Ks. Nguyn Quang Anh, lun vn thc s (2011), Nghin cu nng cao hiu qu qun l an ton i vi i tu ngoi quc doanh tin ti gim thiu nguy c bt gi ti nc ngoi, Cc Hng hi Vit Nam; [15]. Ks. V Vn Tm, lun vn thc s (2013), Nghin cu gii php qun l an ton i tu cng ty Vn ti Thy-VINACOMIN, Cng ty Vn ti thyVINACOMIN; [16]. Quc hi nc CHXHCN Vit Nam (1990), B lut Hng hi Vit Nam; 68

[17]. Vn phng Chnh ph (2004), Quyt nh s 125/2004/Q-TTG v vic cng b, tip nhn, truyn pht v x l thng tin an ninh Hng hi; [18]. United Kingdom Hydrographic Office(1987), Admiralty Ocean Passage for the World, England; [19]. United Kingdom Hydrographic Office(2005), Admiralty Tide Table (Vol 1 to Vol 4), London; [20]. United Kingdom Hydrographic Office(2005), Admiralty online Catalogue, http://catalogue.ukho.gov.uk/home.asp; [21]. United Kingdom Hydrographic Office(2005), Catalogue of Admiralty Chart and Publication, London; [22]. IAN HALE (1997), How to correct your chart the Admiralty way, London; [23]. United Kingdom Hydrographic Office(2005), List of Radio Signal Vol 5, London; [24]. United Kingdom Hydrographic Office(2005), List of Radio Signal Vol 6, London; [25]. United Kingdom Hydrographic Office(2005), List of Radio Signal Vol 3, London; [26]. United Kingdom Hydrographic Office(2005), List of Radio Signal Vol 4, London; [27]. United Kingdom Hydrographic Office(2005), List of Radio Signal Vol 5, London. PH LC PH LC 1: DANH MC BIU MU ISM CODE A. DANH MC BIU MU P DNG DI TU
STT S kim sot 1 VNC-03-01 2 VNC-03-02 3 VNC-04-02 Tn biu mu Tnh trng khi tu vo cng Tnh trng khi tu ri cng Bo co s c v thc hin

C/O C/O Master

69

4 5 6 7 8 9 10

VNC-04-04 VNC-04-03 VNC-04-03 VNC-05-01 VNC-05-03 VNC-05-04 VNC-06-02

11 VNC-06-03 12 VNC-06-04 13 VNC06-01 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


VNC-07-02 VNC-01-02 VNC-01-03 VNC-01-01 VNC-09-05 VNC-09-05 VNC-09-06 VNC-08-02 VNC-11-01 VNC-02-01 VNC-04-06 VNC-10-01 VNC-10-01 VNC-04-01 VNC-10-02

Bo co thng tt Bo co v s khng ph hp Bo co s khng ph hp trong bo dng Bn nhn xt thuyn vin Bo co hun luyn Bin bn o to Bin bn bn giao Thuyn trng Bin bn bn giao my trng Bin bn bn giao s quan Hung dn thit yu cho thuyn vin mi Thng bo kim tra Yu cu thay i ti liu Xc nhn nhn ti liu Danh mc phn pht ti liu Yu cu vt t Yu cu ph tng Bin bn kim k Bo co sot xt ca Thuyn trng Giy cho php lm vic Bin bn hp ban an ton Danh mc cng vic ln K hoch bo dng boong K hoch bo dng my Yu cu sa cha Bo co sa cha, bo dng S gi chy my chnh trong thng Khe h bc trc Co bp trc c Danh mc kim tra thit b cu ho Danh mc kim tra thit b cu sinh Bo co mu du nhn Bo co thng s my chnh Kim tra cch in Bo co rt Pisston

3/O Master C/O+C/E Master SQAT SQAT Master C/E S quan SQAT Master Master SQAT
Ngi yu cu Ngi yu cu

C/O+C/E Master C/O+C/E SQAT C/O+C/E C/O+BSN C/E


Ngi yu cu Ngi Bo dng

29 VNC-10-09 30 VNC-10-12 31 VNC-10-11 32 VNC-10-17 33 VNC-10-26 34 35 36 37


VNC-09-03 VNC-10-08 VNC-10-21 VNC-10-14

C/E 2/E 2/E 2/O 3/O 3/E 2/E Elect. Off. 2/E

70

38 VNC-07-03 39 VNC-12-02 40 VNC-13-03 41 VNC-13-02 42 VNC-15-02 43 VNC-15-07 44 VNC-14-01 45 VNC-15-03 46 VNC-06-05 47 VNC15-06 48 VNC-15-03 49 VNC-15-04 50 VNC-15-06 51 VNC-15-03 52 VNC-15-03 53 VNC-15-04

Bo co kim tra tu Danh mc kim tra khi nhn nhin liu Bin bn h hng hng ho Bin bn h hng do cng nhn gy ra K hoch tuyn ng K hoch tuyn ng (hoa tiu) KTBL (danh mc s 2) Cng vic kim tra hng ngy vo bui tra Danh mc kim tra thit b bung li KTBL (danh mc s 1) Lm quan vi thit b bung li KTBL (danh mc s 3) - Kim tra bung li trc khi khi hnh Danh mc kim tra boong trc khi khi hnh Danh mc kim tra bung my trc khi khi hnh Danh mc kim tra my li KTBL (danh mc s 9)- Danh mc kim tra bung li khi tu n cng Danh mc kim tra boong khi tu n cng Danh mc kim tra my khi tu n cng

SQAT 3/E C/O SQBTC 2/O 2/O 2/O 2/O SQ mi 3/O C/O C/E 3/O 3/O C/O C/E

71

B. DANH MC BIU MU P DNG TRN CNG TY Stt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 S kim sot VNC-16 VNC-05-05 VNC-05-02 VNC-05-04 VNC-18-01 VNC-01-01 VNC-01-04 VNC-01-04 VNC-09-05 VNC-09-05 VNC-09-06 VNC-07-03 VNC-08-01 VNC-07-02 VNC-07-04 VNC-07-05 Tn biu mu Thng bo x l s c Kim tra s tuyn Hng dn s b Bo co o to Yu cu thay i ti liu Danh sch phn pht ti liu trn b Danh mc quy trnh Danh mc biu mu Yu cu vt t Yu cu ph tng Bin bn kim k v thc hin DP TPNC DP TPNC DP

DP DP TPKTh TPKTh TPNC+TP K thut Bo co nh gi DP Bin bn sot xt lnh o G Thng bo nh gi DP Bo co sot xt cng tc DP qun l Danh mc kim tra Cc TP

72

Ph lc 2: M phn bit cc li PSCO Thi hn khc phc khim khuyt thng c a ra dng m trong bin bn kim tra, gi l "m phn bit hnh ng khc phc". Cc m sau y thng c s dng bi PSCO: - 30 : c s cho vic gi tu - 17 : thuyn trng c yu cu khc phc khim khuyt trc khi ri cng - 16 : phi khc phc trong vng 14 ngy - 15 : phi khc phc ti cng k tip - 10 : khim khuyt c khc phc - 40 : thng bo cho cng k tip - 50 : thng bo cho chnh quyn tu treo c/lnh s - 70 : thng bo cho t chc phn cp

73

PH LC 3: DANH MC KIM TRA TU TRC KHI VO CNG [24]

74

PH LC 4: CC H S TRN TU [24]

75

76