You are on page 1of 6

ANALISIS SOALAN KERTAS 1 (OBJEKTIF)

PEPERIKSAAN SEBENAR TAHUN 2005-2012 BAB 1 : ASAS KEPADA PERDAGANGAN 1.1 Keperluan & Kehendak Manusia 1.1 a Maksud Keperluan 1.1 b Maksud Kehendak Perbezaan Keperluan & Kehendak 1.1 c Hierarki Keperluan Maslow 1. Keperluan Fisiologi 2. 3. Keperluan Sosial Keperluan Rohani
05' 06' 07' 08' 09' 10' 11' 12'

1.2 Pengeluaran 1.2 a Maksud Pengeluaran Nilai faedah 1.2 b Jenis Pengeluaran 1.2 c Cabang Pengeluaran 1. Perusahaan:ekstraktif perkilangan pembinaan 2. Perdagangan 3. Khidmat Langsung 1.3 Faktor-faktor Pengeluaran 1.3 a Tanah, Buruh, Modal & Usahawan 1.3 b Usahawan & Peniaga Sifat Usahawan Perbezaan Peniaga dengan Usahawan 1.3 c Peranan Usahawan (sumbangan) 1.4 Pengkhususan Faktor Wujudnya Pengkhususan 1.4 a Maksud Pengkhususan 1.4 b Pewujudan Pengkhususan dalam Pengeluaran (jenis pengkhususan) 1. Pengkhususan Profesion 2. 3. Pengkhususan Proses Pengkhususan Kawasan

4. Pengkhususan Antarabangsa 1.4 c Kesan Pengkhususan dalam Pengeluaran (kelebihan & kekurangan) 1.5 Sistem Barter 1.5 a Maksud Sistem Barter Syarat Sistem Barter masih wujud 1.5 b Kelemahan Sistem Barter BAB 2 : UNSUR PERDAGANGAN 2.1 Perdagangan 2.1 a Maksud Perdagangan 2.1 b Maksud Perniagaan 2.1 c Bantuan Perniagaan 1. Perbankan

2. 3. 4. 5. 6.

Insurans Pengangkutan Komunikasi Pergudangan Promosi

2.1 d Kaitan Pengeluaran, Perdagangan & Perniagaan BAB 3 : PERNIAGAAN DALAM NEGERI 3.1 Perniagaan Dalam Negeri 3.1 a Maksud Perniagaan dalam Negeri 3.2 Saluran Agihan 3.2 a Jenis Saluran Agihan 1. Pengeluar-Pemborong-Peruncit-Pengguna 2. 3. 4. 5. Pengeluar-Ejen-Peruncit-Pengguna Pengeluar-Pemborong-Pengguna Pengeluar-Peruncit-Pengguna Pengeluar-Ejen-Pengguna

6. Pengeluar-Pengguna Faktor Pemilihan saluran Agihan 3.3 Perniagaan Runcit 3.3 a Fungsi Peruncit dalam Saluran Agihan 3.3 b Jenis Perniagaan Runcit Peruncit Kecil (jenis) -Ciri Perniagaan Runcit Kecil-kecilan -Kelebihan & Kekurangan Perniagaan Runcit Kecil Peruncit Besar 1) 2) 3) 4) Pasaraya Gedung Aneka Jabatan Pasaraya Besar Kedai Sejaras

5) Koperasi Runcit *jumlah dividen tunai *jumlah rizab *jumlah rebat *rebat berdasarkan setiap ringgit 3.3 c Bentuk Lain Peruncitan 1. 2. 3. 4. Mesin Peruncitan Automatik Pesanan Mel Francais Jualan Langsung

-Faktor perkembangan Jualan Langsung 5. E-dagang 6. 7. Televisyen Interaktif Kedai Katalog

3.4 Perniagaan Borong 3.4 a Fungsi Pemborong dalam Saluran Agihan (pengeluar & pengguna) Perbandingan Per.Borong & Per.Runcit (persamaan &perbezaan) 3.4 b Jenis Pemborong Pemborong Berfungsi Penuh

-Pemborong Am -Pemborong Khusus -Pemborong Satu Barisan Pemborong Berfungsi Terhad -Pemborong Pesanan Mel -Pemborong Pesanan Berwakil -Pemborong Perkhid. Pengangkutan -Pemborong Bayar & Bawa -Pemborong Jobber Para Ejen(Pengeluar,Penjual,Broker) 3.4 c Pengambilalihan Fungsi Pemborong 3.5 Dokumen Perniagaan dalam Negeri 3.5 a Dokumen Sebelum, Semasa & Selepas Urusniaga -sebut harga -syarat masa serahan -syarat bayaran angkutan -syarat pembayaran *Diskaun tunai & niaga (maksud & *) -borang pesanan -nota makluman -nota serahan -nota kiriman -invois proforma -invois -nota kredit -nota debit -resit 3.6 Kaedah Jualan 3.6 a Jualan Tunai 3.6 b Jualan Kredit -bayaran tertunda (*) -sewa beli (*) 3.6 c Jualan Prabayar 3.6 d Jualan Konsainan Factor Mempengaruhi Pemilihan Kaedah Jualan BAB 4 : PERNIAGAAN ANTARABANGSA 4.1 Perniagaan Antarabangsa 4.1 a Maksud Perniagaan Antarabangsa 4.1 b Faktor Wujudnya Perniagaan Antarabangsa 4.1 c Kepentingan Perniagaan Antarabangsa kepada Pengguna, Pengeluar & Negara Perbandingan PDN dengan PAB (persamaan & perbezaan) 4.2 Perniagaan Import, Eksport & Entreport 4.2 a Maksud Perniagaan Import, Eksport & Entrepot 4.2 b Prosedur Import & Eksport 4.2 c Halangan dalam Perniagaan Antarabangsa Mengatasi halangan PAB 4.3 Dokumen Perniagaan Antarabangsa 4.3a Jenis Dokumen PAB

Dokumen Perniagaan -inden -invois eksport -invois konsular -sijil asal usul Dokumen Pengangkutan -janji carter -bil muatan -bil udara -nota perkapalan Dokumen Pembayaran -bil perintah bayar -kredit berdokumen -surat cagaran BAB 5 : INDUSTRI KECIL & SEDERHANA 5.1 Industri Kecil dan Sederhana 5.1 a Maksud Industri Kecil & Sederhana 5.1 b Ciri Industri Kecil & Sederhana 5.1 c Kegiatan Industri Kecil & Sederhana 1. Sumber 2. 3. 4. 5. 6. 7. Logam Plastic Automotif Elektrik & elektronik Pemprosesan makanan Pembuatan lain

5.1 d Kepentingan Industri Kecil & Sederhana (masyarakat & negara) 5.1 e Kaitan Industri Kecil & Sederhana dengan Industri Berat 1. Pemasaran bersepadau 2. 3. Pengaturan kontrak khas Subkontrak

5.1 f Masalah Industri Kecil & Sederhana Cara Mengatasi masalah IKS 1. 2. 3. 4. 5. 6. ILP Penyelidikan & Pembangunan Infrastruktur Kemahiran Pemasaran Kewangan

BAB 6 : PEMILIKAN PERNIAGAAN 6.1 Memulakan Perniagaan 6.1 a Cara Memulakan Perniagaan 1. sendiri 2. ambil alih 3. warisan 4. francais 5. diundang Faktor Yang dipertimbangkan Memulakan Perniagaan

6.1 b Pengendalian Perniagaan 1. stok 2. kewangan 3. sumber manusia 4. masa 5. pelanggan 6. risiko 7. maklumat 6.2 Jenis Pemilikan Perniagaan 6.2 a Milikan Tunggal 6.2 b Perkongsian 6.2 c Syarikat Sendirian Berhad * dividen interim *dividen akhir *jumlah dividen dibayar 6.2 d Syarikat Awam Berhad 6.2 e Koperasi 6.2 f Perbadanan Awam 6.3 Penswastaan 6.3 a Maksud Penswastaan 6.3 b Tujuan Penswastaan BAB 7 : PELABURAN 7.1 Pelaburan 7.1 a Maksud Pelaburan 7.1 b Pelabur & Spekulator 3 jenis speculator :Penelah Naik Penelah Turun Stag 7.2 Jenis Pelaburan 7.2 a Akaun Simpanan Tetap / Akaun Pelaburan (*) * faedah 7.2 b Harta Tanah (*) keuntungan modal (*) pendapatan semasa (*) 7.2 c Saham (*) Perbezaan Saham dengan Syer Jenis Saham:1.syer biasa 2.syer keutamaan Perbezaan Syer Biasa dengan Syer Keutamaan Pulangan Atas Saham :1.dividen 2.syer bonus 3.keuntungan modal BSKL :Peranan Faktor tang Mempengaruhi Harga Saham Cara Membeli & Menjual Saham

7.2 d Unit Amanah 1. 2. 3. Amanah Saham Amanah Harta Tanah Gilts

7.3 Panduam Am Melabur 7.3 a Panduan Asas Membuat Pelaburan

-RUMUSAN ANALISIS SUTOPIK TING.4 YANG POPULAR


BAB BAB 1 BAB 1

SUBTOPIK
1.1 c Hierarki Keperluan Maslow 1.2 c Cabang Pengeluaran -perusahaan ekstraktif 2.1 c Bantuan Perniagaan 3.3 c Bentuk Lain Peruncitan 3.4 b Jenis Pemborong -pesanan berwakil -broker 3.5 a Dokumen Sebelum, Semasa & Selepas Urusniaga -Pengiraan diskaun niaga & tunai -invois proforma -invois -nota kredit 3.6 Kaedah Jualan 4.2 a Maksud Perniagaan Import, Eksport & Entrepot 4.2 c Halangan dalam Perniagaan Antarabangsa 5.1 b Ciri Industri Kecil & Sederhana 5.1 c Kegiatan Industri Kecil & Sederhana 5.1 e Kaitan Industri Kecil & Sederhana dengan Industri Berat 6.3 b Tujuan Penswastaan 7.1 b Pelabur & Spekulator

BILANGAN

4 9 4 8 7 9

BAB 2 BAB 3 (i) BAB 3 (ii)

BAB 3 (iii)

BAB 3 (iv) BAB 4 BAB 4 BAB 5 BAB 5 BAB 5

BAB 6 BAB 7

8 5 4 6 6 6 4 4