You are on page 1of 34

T.C.

MLL ETM BAKANLII

EL SANATLARI TEKNOLOJS

ZERLK RME

Ankara, 2013

Bu modl, mesleki ve teknik eitim okul/kurumlarnda uygulanan ereve retim Programlarnda yer alan yeterlikleri kazandrmaya ynelik olarak rencilere rehberlik etmek amacyla hazrlanm bireysel renme materyalidir. Mill Eitim Bakanlnca cretsiz olarak verilmitir. PARA LE SATILMAZ.

NDEKLER
AIKLAMALAR ........................................................................................................ ii GR ........................................................................................................................... 1 RENME FAALYET1 ........................................................................................ 2 1.ZERLK RME TEKN .................................................................................... 2 1.1. zerlik Tahtasnda Desen Oluturma ............................................................... 4 1.2. Desen Olutururken Dikkat Edilecek Noktalar ................................................. 6 UYGULAMA FAALYET ..................................................................................... 7 LME SORULARI ............................................................................................... 9 RENME FAALYET2 ...................................................................................... 11 2. ZERLK RMEY BTRME............................................................................. 11 2.1. plik Sabitleme ................................................................................................ 11 2.1.1 Dikerek Sabitleme.................................................................................... 11 2.2. Ssleme Teknikleri .......................................................................................... 12 2.2.1. Pskl Yapma ......................................................................................... 12 2.2.2. Kuma Paralar Keserek Ssleme ......................................................... 15 2.2.3. Kuma Paralar Katlayarak Ssleme ..................................................... 16 UYGULAMA FAALYET ................................................................................... 19 LME VE DEERLENDRME......................................................................... 22 MODL DEERLENDRME .................................................................................. 23 CEVAP ANAHTARLARI ......................................................................................... 28 KAYNAKA ............................................................................................................. 30

AIKLAMALAR AIKLAMALAR
ALAN DAL/MESLEK MODLN ADI MODLN TANIMI SRE N KOUL YETERLK El Sanatlar Teknolojisi Dekoratif El Sanatlar zerlik rme zerlik rme (nazarlk) ve zerlik ssleme, bitirme konularnn anlatld renme materyalidir. 40/24 zerlik rmeye Hazrlk Modln alm olmak zerlik rmek Genel Ama: Uygun ortam ve ara gere salandnda teknie uygun zerlik (nazarlk) rebileceksiniz. Amalar: 1. Teknie ve desene uygun olarak zerlik dizebileceksiniz. 2. Tekniine uygun olarak zerlii ssleyip, bitirebileceksiniz. ORTAM: Atlye, aydnlk, temiz ortam. ETM RETM ORTAMLARI VE DONANIMLARI DONANIM: alma masas, zerlik taneleri, sepet, makas kuma paralar, diki malzemeleri, cetvel, uzun ine, yn ipler, naylon masura, zerlik tahtas. Modl iinde yer alan her renme faaliyetinden sonra verilen lme aralar ile kendinizi deerlendireceksiniz. retmen modl sonunda lme arac (oktan semeli test, doru-yanl testi, boluk doldurma, eletirme vb.) kullanarak modl uygulamalar ile kazandnz bilgi ve becerileri lerek sizi deerlendirecektir.

MODLN AMACI

LME VE DEERLENDRME

ii

GR GR
Sevgili renci, Dekoratif ve otantik ortamlarn vazgeilmez ss olan zerlik nazarlklar evimizi mekanmz ssleyen birer ke veya duvar ss olarak doay uzun sre gzellii ile yaknmzda hissetmemizi salamaktadr. Anadolu insannn dekoratif amal yapt bu el sanat rnler gnmzde eitli boy ve modellerde yaplarak el sanat zelliini korumaktadr. Bu amala hazrlanan zerlik rmeye Hazrlk modlnn devam niteliinde olan zerlik rme modl ile teknie uygun olarak zerlik rme, zerlii ssleme, zerlii bitirme aamalarn yaratclnz ve zevkinizi de kullanarak tamamlayabileceksiniz.

RENME FAALYET1
AMA
renme faaliyetinde kazandrlacak bilgi ve beceriler dorultusunda uygun ortam salandnda, zerlik dizme ve rme tekniini uygulama becerisi kazanacaksnz.

ARATIRMA

RENME FAALYET1

zerlik rme tekniini ve nemini aratrnz. zerlik tahtas hazrlamay aratrnz. zerlik rmede kullanlan ara ve gereleri aratrnz. Desen olutururken dikkat edilecek noktalar aratrnz. Aratrma sonularn snfta arkadalarnzla paylanz.

1.ZERLK RME TEKN


zerlik, 30-70 cm yksekliinde, tysz, paral yaprakl, sarms beyaz iekli ve acms keskin kokulu bir bitkidir. Haziran aynda iek aan bitki daha sonra tohum oluturur. Nohut byklndeki bu bitkiler kuruduunda yeilden sarya dnr. zerlik tohumu halk arasnda nazar otu olarak da bilinir. ounlukta Orta Anadoluda yetien zerlik tohumu, talk ve kumluk yerlerde bolca grlr.

Resim 1.1: zerlik bitkisi

Halkn arasnda nazardan koruduuna inanlan zerlik otu taneleri, ipliklere dizilerek geometrik ekillerde uygulanr. Bir ss eyas olduu gibi kltrel deerler tamaktadr. zerlik meyvelerinden yaplan nazarlklar bir anlamda, her an el altnda ve gz nnde bulunan bir tts deposu olarak ilev grr. Ayn zamanda da evi ssler. El sanatlar ile uraan kimseler yaz ortasnda henz olgunlamamken yeil olarak topladklar tohum keselerini bir ine yardmyla ipe dizerler. Ortaya yerletirilen bir sopann ya da tann etrafna renkli bir bez sararak ve meyveler arasna kk renkli bez paralar geirerek baklava ya da ift muska biiminde bir ekil oluturulur.

Resim 1.2: zerlik bitkisinin toplanmas

Gemiten gnmze varln srdren bu inan, lkemizin hemen her kesinde gnlk hayatn ierisinde varln devam ettirmektedir. Bugn halk arasnda, nazara kar mavi boncuk, delikli ta, nal, yumurta kabuu gibi eitli nazarlklar kullanma, kurun dkme vb. eitli inanlar yaygn olarak uygulanmaktadr.

Resim 1.3: Tanelerin ipe dizilerek muhafazas

Resim 1.4: zerlie balama

Resim 1.5: zerlik rme teknii

1.1. zerlik Tahtasnda Desen Oluturma


zerlik tahtas nazarln en nemli blmn oluturur. Ayrca iplik ularnn tutturulduu blm olmas asndan da nemlidir. zerlik st ve alt olmak zere iki blmden olumaktadr. Nazarl iki blme ayran zerlik tahtas bu grevi stlenmektedir. Birinci blm yani st ksm ask ilevini gren ve gen, kare, geometrik ekillerin uyguland ve sslemelerin younlukla kullanld blmdr. zerlik tahtasnn alt blmnde ise zerlik tanelerinin sarktlarak ularnn ssleme gereleri ile (genellikle gen muska eklinde kuma tutturularak) oluturulmaktadr.

Resim 1.6: zerlik tahtasnn stnde desen oluturma

Resim 1.7: zerliklerin pamuk ipine dizilmesi

Resim 1.8: pe dizme

Resim 1.9: zerlik tahtas ssleme

Resim 1.10: zerlik tahtas ssleme

Resim 1.11: zerlik tahtasn ssleme

1.2. Desen Olutururken Dikkat Edilecek Noktalar


Desen oluturma, nazarlk yapm sresince en nemli aamalardan biridir.Ancak baz unsurlar gz nnde bulundurmak gereklidir. Seilen desenler zerlik rme tekniine uygun olmaldr. Desen oluturduumuz zerlik taneleri ayn boyda olmaldr. Desen oluturulan ipler salam olmaldr. pler gergin olmal bol braklmamaldr. Oluturulan desenler zerlik tahtasna tutturulmaldr. Desen olutururken gen ve kare gibi geometrik ekillerden yararlanlmaldr.

Resim 1.12: Desen oluturma

Resim 1.13: zerlik tahtasnn stnde ve altnda desen oluturma

Resim 1.14: zerlik ssleme

UYGULAMA FAALYET UYGULAMA FAALYET


zerlik rme tekniine uygun uygulama faaliyetini yapnz.

lem Basamaklar
Aydnlk bir ortam tercih ediniz.

neriler

Rahat alabilmek iin aydnlk ortam tercih ediniz. Kullanlacak yere uygun lde zerlik modeli zerlik modelini tespit ediniz. tespit ediniz. Diki malzemelerini hazrlaynz.( zerlik zerlik rmede kullanlacak ara taneleri, salam pamuk iplii, ine, makas, ve gereleri tespit ediniz. mezr, kuma paralar vb.) zerlik rme tekniklerini Kare olutururken eit sayda ve boyda zerlik uygulaynz. tanesi kullannz. zerlik tahtasn modele uygun Dikdrtgen ve dzgn yzeyli tahta tercih ediniz. hazrlaynz.

zerlik tahtasn kuma ile kaplaynz.

Resim 1.15: zerlik tahtasnn kuma ile kaplanmas

Resim 1.16: zerlik

Tahta yzeyinin przsz olmasna dikkat ediniz. Kuma salam tutturunuz.

Resim 1.17: zerlik tanelerinin ipe dizilmesi

zerlik tanelerini ipe diziniz.

Resim 1.18 : zerlik tanelerinin ipe dizilmesi

zerlik tanelerinin yuvarlak ve dzgn olanlarn tercih ediniz.

pe geirdiiniz zerliklerin ucuna ssleme yapnz.

Resim 1.19: Sslemeler

Krk taneler kullanmaynz. Modele ve teknie uygun zerlik zerlik rme ilemini teknie uygun rme ilemini gerekletiriniz. gerekletiriniz.

LME VE DEERLENDRME LME SORULARI


Aadaki sorular dikkatlice okuyunuz ve doru seenei iaretleyiniz. 1.

Aadakilerden hangisi zerlik rme tekniinde kullanlan aralardandr?


A) ne B) Makas C) Mezr D) Hepsi

2.

Aadakilerden hangisi zerlik rme tekniinde kullanlan gerelerdendir.


A) Pamuk iplii B) Kuma paralar C) zerlik taneleri D) Hepsi

3.

zerlik modeli seiminde aadaki kaynaklardan hangisinden yararlanlr?


A) Yre insanlar B) El sanatlar kitaplar C) Bitmi rn rnekleri D) Hepsi

4.

Aadakilerden hangisi zerlik rmede kullanlmaz?


A) Makas B) Mukavva C) Mulaj D) plik Aadaki cmlelerde bo braklan yerlere doru szckleri yaznz.

5. 6. 7.

zerlik ayn zamanda olarak da adlandrlr. zerlik bitkisi halk arasnda ..bitkisi olarak da kullanlmaktadr. zerlik nazarlk almalarnda . . amacyla canl ve mavi renkler tercih edilir. zerlik rmede zerlik tanelerinin kaymamas iin . iplii kullanlmaldr. zerlik rmede desen genellikle zerlik tahtasnn .oluturulur. zerlik rmede st blmdeki ekil gen eklinde olmaldr.

8.

9. 10.

DEERLENDRME
Cevaplarnz cevap anahtaryla karlatrnz. Yanl cevap verdiiniz ya da cevap verirken tereddt ettiiniz sorularla ilgili konular faaliyete geri dnerek tekrarlaynz. Cevaplarnzn tm doru ise bir sonraki renme faaliyetine geiniz.

10

RENME FAALYET2 RENME FAALYET2


AMA
renme faaliyetinde kazandrlacak bilgi ve beceriler dorultusunda uygun ortam salandnda zerlik rgy bitirme becerisi kazanacaksnz.

ARATIRMA
zerlik rgy bitirme tekniklerini aratrnz. zerlik rmede bitirmede kullanlan ara ve gereleri aratrnz. zerlik rmede kullanlan ssleme tekniklerini aratrnz. Aratrdnz bilgileri snfta arkadalarnzla paylanz.

2. ZERLK RMEY BTRME


2.1. plik Sabitleme
zerlik rme ileminde rme ileminin dzgnl kadar, rlen ipin salaml ve rlen ipin sabitlenmesi, salam bir ekilde tutturulmas, allan rnn grnm asndan olduka nemlidir.

2.1.1 Dikerek Sabitleme


zerlik rme ilemi tamamlandktan sonra, kullanlan iplerin u ksmlarn dikmek suretiyle sabitleme ilemi yaplr.

Resim 2.1: Tersinden dikerek sabitleme

Resim 2.2: zerlik rme ilemini tamamlama

11

2.2. Ssleme Teknikleri


Ssleme rn tamamlayan ve gze ho grnmesini salayan ilemlerdendir. Yaplan rnn zellii, zemini ve kullanm yeri dikkate alnarak uygun malzemeler ile yaplan sslemeler rn kalitesini nemli lde etkilemektedir.

2.2.1. Pskl Yapma


eitli renk ve kalnlkta ipler istenilen lde bir cetvel veya mukavva zerine eit sayda sarlarak elde edilir. Ularnn eit olmas iin makas ile dzeltilerek pskl elde edilir.

Resim 2.3: Pskl oluturma

12

Resim 2.4: Pskl balama

Resim 2.5: Pskl boylarn makas ile ayarlama

13

Resim 2.6: eitli renklerde pskller

Resim 2.7: Pskll zerlik modeli

14

Resim 2.8: eitli renk pskllerle zerlik oluturma

2.2.2. Kuma Paralar Keserek Ssleme


eitli renk ve llerde kumalar kesilerek zerlik tahtas veya ularna taklarak ssleme yaplr. Ho bir grnt elde etmek iin kumalar cetvel ile izilerek eit kareler halinde kesilmelidir. Ssleme aamasnda, kuma paralar kesilip ortasndan iplik geirilerek dizilir ve ssleme ilemi yaplr.

Resim 2.9: Kuma rnekleri

15

Resim 2.10: Kuma ssleme zerlik

Resim 2.11: Kuma ile sslenmi zerlik

2.2.3. Kuma Paralar Katlayarak Ssleme


zerlik sslemesinde ok eit ve renkte kuma kullanlabilir. Anadoluda genellikle evde kalm artk kumalar bu tr sslemelerde kullanlarak deerlendirilir. Kare veya yuvarlak olarak kesilen kumalar gen eklinde kelerinden ikiye katlanarak ve dikerek tutturulur.

Resim 2.12: Kumala gen oluturma

Resim 2.13: Ssleme kumalar hazrlama

16

Resim 2.14: Kare kumalarla zerlik oluturma

Resim 2.15: Kare kumalarla zerlik oluturma

17

Resim 2.16: eitli gerelerle zerlik almas

18

UYGULAMA FAALYET UYGULAMA FAALYET


zerlik rmeyi bitirme uygulama faaliyetini yapnz.

lem Basamaklar
zerlik rmeyi bitirmede kullanlan ara ve gereleri belirleyiniz.

neriler
Kaynaklar etkin ve verimli kullannz.

Sslemek iin kuma paralar kullannz.

Resim 2.17: Kumala gen oluturma

zerlik rmede kullanlan yntem ve teknikleri belirleyiniz.

Resim 2.18: zerlik rme

Teknie uygun alnz.

19

neye zerlikleri geirerek desen oluturunuz.

Resim 2.19: zerlik deseni

zerlik rmede iplik sabitleme yntemini belirleyiniz. Bitirme ilemini dikerek sabitleyiniz.

Teknie uygun gere tespit ediniz. Dikkatli ve temiz alnz.

Sabitleme ilemini zerliin arka yznde tamamlaynz.

Resim 2.20: Sabitleme ilemi

Sabitleme ilemini salam yapnz.

Grnmn gzel olmasn salaynz. Ayn yere birka defa batarak ilemi tamamlaynz.

Ularna pskller ve gen kuma paralar kullannz.

Resim 2.21: p sarm

20

Resim 2.22: rme teknii

Resim 2.23: Pskl kesimi

Sabitleme ilemini zerlik tahtas zerinde yapnz. plerin fazlalklar kesilerek temiz bir grnm salaynz.

Resim 2.24: Tamamlanm bir zerlik

21

LME VE DEERLENDRME LME VE DEERLENDRME


Aadaki cmlelerin banda bo braklan parantezlere, cmlelerde verilen bilgiler doru ise D, yanl ise Y yaznz. 1. 2. 3. 4. 5. ( ) zerlik deseni genellikle zerlik tahtasnn st ksmnda oluur. ( ) zerlik deseni gen ve kare ekillerden oluur. ( ) zerlik deseni olutururken parlak kumalar ve nazar boncuklar kullanlr. ( ) zerlik rmeyi bitirirken iplik ular yaptrlmaldr. ( ) zerlik rmeyi bitirirken iplik ular dikerek sabitlenmelidir. Aadaki cmlelerde bo braklan yerlere doru szckleri yaznz. 6. 7. 8. 9. 10. .. . zerlik sslemede kullanlan bir tekniktir. Pskl yapma yn iplerle oluturulur ve tutturulur. Kuma keserek sslemede ve . renkler tercih edilmelidir. Sslemede kullanlan kuma paralar eklinde ve birbirine eit olmaldr. Kuma paralarn . ssleme zerlik sslemede kullanlan bir tekniktir.

DEERLENDRME
Cevaplarnz cevap anahtaryla karlatrnz. Yanl cevap verdiiniz ya da cevap verirken tereddt ettiiniz sorularla ilgili konular faaliyete geri dnerek tekrarlaynz. Cevaplarnzn tm doru ise Modl Deerlendirmeye geiniz.

22

MODL DEERLENDRME MODL DEERLENDRME


Aadaki sorular dikkatlice okuyunuz ve doru seenei iaretleyiniz.

1.

zerlik modeli seerken hangi kaynaklardan yararlanlr? A) Geleneksel modeller B) Tantm brorleri C) rn rnekleri D) Hepsi zerlik deseni seerken A) Kullanlacak yer B) Boyu C) zerlik says D) Deseni hangi ayrntnn nemi yoktur?

2.

3.

Aadakilerden hangisi zerlik yapmnda kullanlr? A) Zmba B) Karton C) Pamuk iplii D) Karga burun

4.

4. Aadakilerden hangisi zerlik yapmnda kullanlan aratr?


A) Deri B) Makas C) Yan keski D) Tahta

5.

5. Aadakilerden hangisi zerlik yapmnda kullanlan bir geretir? A) Karton B) Zmpara C) Makas D) p

Aadaki cmlelerin banda bo braklan parantezlere, cmlelerde verilen bilgiler doru ise D, yanl ise Y yaznz. 6. 7. ( ) zerlik yapmnda ncelikle model tespit edilmelidir. ( ) El sanatlar nitelii tayan her trl motif ve desen zerlik yapmnda kullanlabilir. ( ) Desen uygulamalar ayn zamanda zerlii ssleme teknikleridir. ( ) zerlik tahtasn kaplama teknii zerlik yapmnda ssleme tekniidir. ( ) Kuma paralarn katlarken aralarna karton konulmaldr.

8. 9. 10.

23

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

( ) zerlik nazarlk yapmnda ve sslemelerinde sadece zerlik kullanlmaldr. ( ) zerlik, zerlik tahtas, zerlik yapmnda kullanlan aratr. ( ) zerlik deseni oluturmada kii kendi yeteneklerini ortaya koyabilir. ( ) zerlik boyutlar kiinin zevki ve kullanlacak yere gre deiebilir. ( ) zerliklerin, btnlk oluturmas asndan ls deimemelidir. ( ) zerlik sslemelerinde kuma dnda ssleme gerelerine gerek yoktur. ( ) zerlik sslemelerinde istenilen renk kuma kullanlabilir. ( ) zerlik ularn sabitleme ilemi diki iplii ile yaplmaldr. ( ) zerlik iplerinin ularn sabitleme ilemi zerlik tahtas zerinde olmaldr. ( ) zerlik, evleri sslemede kullanlan bir nazarlktr.

DEERLENDRME
Cevaplarnz cevap anahtaryla karlatrnz. Yanl cevap verdiiniz ya da cevap verirken tereddt ettiiniz sorularla ilgili konular faaliyete geri dnerek tekrarlaynz. Cevaplarnzn tm doru ise Modl Deerlendirmeye geiniz.

24

UYGULAMALI TEST
Modl ile kazandnz yeterlilii aadaki ltlere gre deerlendiriniz. Kullanlacak Ara ve Gereler Aralar: Makas Budama ba Zmpara zerlik modelleri Testere Cetvel Byk ve kk ine Mezr

Gereler: zerlik taneleri Kumalar Diki iplii Pamuk iplii (yorgan ipi ) Pul boncuk Yn ipler lem Basamaklar zerlik rmek iin gerekli ara gere hazrlaynz. zerlik modeli hazrlaynz. zerlik llerinin kullanlacak yere uygunluunu tespit ediniz. zerlik modeline uygun malzeme hazrlaynz. Hazrlanan zerlik tahtas zerinde desen oluturunuz. zerlik deseni oluturmada gen veya kare ekiller tercih ediniz. zerlik tanelerinin dzgn olanlarn tercih ediniz. Desenin orantl olmas iin ayn byklkte zerlik taneleri tercih ediniz. 9. Desen olutururken zevkinize gre ssleme gereleri kullannz. 10. zerlik tahtasnda istee bal nazar objeleri kullannz (nazar boncuu, dme). 11. Ask yerini belirleyiniz. 12. zerlik rmede pamuk iplii kullannz. 13. zerlik boylarnn eit olmasna dikkat ediniz. 14. Sslemede kullanlacak kumalar cetvel ile kareler oluturunuz ve kesiniz. 15. Desen zelliine uygun kuma ile ssleyiniz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Evet Hayr

25

16. Desen zelliine uygun pskl ile ssleyiniz. 17. Pskl boylarnn eit olmasn salaynz. 18. Pskl hazrlamada cetvel veya mukavva kullannz. 19. Model zelliine uygun tahta boncuk kullannz. 20. Sabitleme ilemini zerlik tahtas zerinde yapnz. 21. Sabitleme ilemini skca yapnz. 22. Zevkli bir alma gerekletiriniz. 23. zerlik rme ilemini alma masas veya atlye ortamnda yapnz.

26

DEERLENDRME LE
Bu faaliyet kapsamnda aada listelenen davranlardan kazandnz beceriler iin Evet, kazanamadnz beceriler iin Hayr kutucuuna (X) iareti koyarak kendinizi deerlendiriniz. Deerlendirme ltleri 3. zerlik rme tekniini ve modelini belirlediniz mi? 4. zerlik rme, bitirme, ssleme ara ve gerelerini hazrladnz m? 5. Kullanlacak yere uygun l belirlediniz mi? 6. zerlik tahtas zerinde desen oluturdunuz mu? 7. Desen oluturmada gen veya kare ekillerden yararlandnz m? 8. zerlik tanelerinin dzgn olanlarn tercih ettiniz mi? 9. Sslemede kullanlacak teknii, ara gereci belirlediniz mi? 10. Desen zelliine uygun hazr gerelerle zerlii sslediniz mi? 11. zerlik tahtas zerinde desen oluturma ve sslemede nazar objeleri kullandnz m? 12. Dikmede, sslemede kullandnz ipleri doru belirlediniz mi? 13. zerlik boylarnn eit olmasn saladnz m? 14. Ssleme kumalarn eit kareler halinde izip kestiniz mi? 15. Pskl hazrlarken cetvel veya mukavva kullandnz m? 16. Pskl boylarnn eit olmasn ve salam olmasn saladnz m? 17. zerlik ularn sabitleme ilemini zerlik tahtas zerinde yaptnz m? 18. Sabitleme ilemini salam yaptnz m? Evet Hayr

DEERLENDRME
Deerlendirme sonunda Hayr eklindeki cevaplarnz bir daha gzden geiriniz. Kendinizi yeterli grmyorsanz renme faaliyetini tekrar ediniz. Btn cevaplarnz Evet ise bir sonraki modle gemek iin retmeninize bavurunuz.

27

CEVAP ANAHTARLARI CEVAP ANAHTARLARI


RENME FAALYET-1N CEVAP ANAHTARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D D D C Nazarlk ifa Nazardan Koruma Pamuk stnde Veya Kare

RENME FAALYET-2NN CEVAP ANAHTARI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Doru Doru Doru Yanl Doru Pskl Yapma Dikerek Canl Parlak Kare Dikerek

28

MODL DEERLENDRMENN CEVAP ANAHTARI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D C C B D Doru Doru Doru Doru Yanl Yanl Yanl Doru Doru Yanl Yanl Doru Yanl Doru Doru

29

KAYNAKA KAYNAKA
ATAY, Ayten, rclk, MEB, stanbul, 1987.

30