You are on page 1of 49

T.C.

MLL ETM BAKANLII

EL SANATLARI TEKNOLOJS

EBRU BOYAMA

ANKARA, 2012

Bu modl, mesleki ve teknik eitim okul/kurumlarnda uygulanan ereve retim Programlarnda yer alan yeterlikleri kazandrmaya ynelik olarak renc ilere rehberlik etmek amacyla hazrlanm bireysel renme materyalidir. Mill Eitim Bakanlnca cretsiz olarak verilmitir. PARA LE SATILMAZ.

NDEKLER
AIKLAMALAR .................................................................................................................... ii GR ....................................................................................................................................... 1 RENME FAALYET1 .................................................................................................... 3 1. EBRU ETLER .............................................................................................................. 3 1.1. Battal Ebru .................................................................................................................... 3 1.1.1. Tarz- Kadim.......................................................................................................... 5 1.1.2. Zemin Battal .......................................................................................................... 7 1.1.3. Mustafa Dzgnman Battal .................................................................................. 9 1.1.4. Ethem Efendi Battal............................................................................................ 10 1.1.5. Neftli Battal ......................................................................................................... 11 1.1.6. Somaki Battal ...................................................................................................... 13 1.1.7. Serpmeli Battal .................................................................................................... 14 1.2. Gelgit Ebru .................................................................................................................. 15 1.3. al Ebrusu ................................................................................................................... 17 1.4. Tarakl Ebru ................................................................................................................ 18 1.5. Blblyuvas ............................................................................................................... 19 1.6. Kumlu - Klkl Ebrular ............................................................................................. 20 1.7. Hafif Ebru ................................................................................................................... 21 1.8. ift Baskl Ebrular ..................................................................................................... 22 1.9. Akkase Ebru ................................................................................................................ 23 1.10. Hatip Ebrusu ............................................................................................................. 24 1.11.iekli Ebru (Necmeddin Ebrular) ........................................................................... 25 UYGULAMA FAALYET .............................................................................................. 27 LME VE DEERLENDRME .................................................................................... 28 RENME FAALYET2 .................................................................................................. 29 2.EBRU YAPIMI ................................................................................................................... 29 UYGULAMA FAALYET .............................................................................................. 32 LME VE DEERLENDRME .................................................................................... 41 MODL DEERLENDRME .............................................................................................. 42 CEVAP ANAHTARLARI ..................................................................................................... 43 KAYNAKA ......................................................................................................................... 45

AIKLAMALAR AIKLAMALAR
ALAN DAL/MESLEK MODLN ADI MODLN TANIMI SRE N KOUL YETERLLK El Sanatlar Teknolojisi Dekoratif El Sanatlar Ebru Boyama Ebru yapm teknikleri ve ebru yapma hakknda bilgi ieren bir renme materyalidir. 40/32 Ebru boyamaya hazrlk modln baarm olmak Ebru boyama yapmak Genel Ama Bu modlle gerekli ortam hazrlandnda geleneksellie uygun, ebru boyama yapma becerisine sahip olabilirsiniz. Amalar 1. Ebru yapm tekniklerini reneceksiniz 2. Ebru boyama yapabileceksiniz. Ortam: Aydnlk ve temiz tozsuz ortam Donanm:Tekne, ezilmi kitre,fralar, boyalar, biz, kt, tarak, mhre, arap zamk Modln iinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen lme aralar ile kazandnz bilgileri lerek kendi kendinizi deerlendireceksiniz. retmen, modln sonunda, size lme arac ( test, oktan semeli, doru-yanl, vb. ) kullanarak modl uygulamalar ile kazandnz bilgi ve becerileri lerek deerlendirecektir.

MODLN AMACI

ETM RETM ORTAMLARI VE DONANIMLARI

LME VE DEERLENDRME

ii

GR GR
Sevgili renci, Sanat; insanln ortak bir deeri olarak, tarihten gnmze hogr ve anlay kprleri kurulmasnda barol oynam bir deerdir. Biz de bu deerin farknda olarak ok eski bir sanat dal olan ebru sanatn siz sevgili rencilerimizin de tanmasn arzu ediyoruz. Ebru sanat sabr ve emek gerektiren bir uratr. Tekrar ve geri dn olmadndan bir eserin ikinci kere ortaya kartlabilmesi mmkn deildir. Ebru sanat pek ok faktrden etkilenir ve farkl tepkiler verir. zerinde allan svnn younluu, ne kadar kullanlm olduu, boyalarn ne ekilde hazrland, ilerindeki d-su miktar, alma meknnn scakl, nemi, hijyeni, malzemelerin doru hazrlanp hazrlanmam olmas, bunlardan birkadr. Bu modlde malzemelerin karakterlerini, deiik etmenler karsnda nasl davranacaklarn, geleneksel teknik ve uygulamalarla suyun nasl ebruya dneceini reneceks iniz. Birok eski eserde ssleme amacyla kullanlan ebru, gnmzde daha ok erevel enip duvar ss olarak kullanlmaktadr. Ayrca ebru yapmak insan ruhunu ferahlatan ve pozitif dnceye ynlendiren bir eylem olduu iin gnmzn stres dolu dnyasnda, her gn daha fazla insanmz ebruya ilgi duymaktadr. Ebru, geleneksel el sanatlarmzdan olmasna ramen yakn zamana kadar unutulma tehlikesi ile kar karyayd. Ancak son yllarda bu sanata ilgi giderek artyor. Bu modlle siz sevgili rencilerimiz ebru sanatn tanyacak ve seveceksiniz. Gzel sanatmz sizler yaatacaksnz.

RENME FAALYET1 RENME FAALYET1


AMA
Bu faaliyet ile verilen bilgiler dorultusunda, Ebru tekniklerini ve yapmn rnekleriylehakknda bilgi sahibi olabileceksiniz.

ARATIRMA
Ebru boyama nedir aratrnz. Ebru boyama eitlerini aratrnz. Aratrmalarnz bir dosya iersinde toplaynz.

1. EBRU ETLER
Ebrunun bilinen tarihi iinde, yetimi ustalar tarafndan ska kullanlan desen eitleridir. Balcalarbattal, gelgit, tarakl, blblyuvas ve bunlarn baz eitleridir.

1.1. Battal Ebru


Battal ebru ebrunun bilinen en eski tarzdr. Dier btn desenler, battal deseninden kar. Bu desene ksaca ebrunun atas diyebiliriz. Yapm, d sralarna gre, yani d az olan boyalar nce, ok olan boyalar sonra atma suretiyle yaplr. Tek veya ok renkli olabilir. Boyalarn koyu renkten balanarak ak renkte fra yardmyla kitrelisu zerine serpilmesiyle elde edilir. Boyalar daha sonra kda geirilir. Basit bir ebru eidi gibi grnmekle birlikte boyalarn yzeyde eit miktarda ve byklkte dalmasn salamak, zellikle ebru yapmaya yeni balayanlar iin kolay olmamaktadr. Dier ebru eitlerine geebilmek iin nce battal ebruyu doru yapmak gerekir.

Resim 1.1: Battal ebru

Resim 1.2: Neftali battal ebru

Resim 1.3: Battal ebru

Resim 1.4: Battal ebru

Resim 1.5: Battal ebru

1.1.1. Tarz- Kadim


Merhum Mustafa Dzgnman'n gelitirdii bir ebru tarzdr. nce battal denmi bir desen zerine, mmkn olduunca ak bir renkten iri damlalar hlinde bir renk atlr. Daha sonra, bunun zerine, yine uygun bir renkte ok kk, 2-3 mm hatta bazen 1 mm apnda serpme ebru yaplr.

Resim 1.6: Tarz- kadim ebrusu

Resim 1.7: Tarz- kadim ebrusu

Resim 1.8: Tarz- kadim ebrusu

Resim 1.9: Tarz- kadim ebrusu

1.1.2. Zemin Battal


Az veya tek renk ile yaplr. Bir rengin deiik tonlarnn da kullanld grlmtr. Ancak renkleri akl koyulu kullanma geleneksel olarak pek fazla grlmemektedir. Bu desen Necmeddin Okyay ve Mustafa Dzgnman tarafndan zemin olarak ska kullanlmtr.

Resim 1.10: Zemin battal ebrusu

Resim 1.11: Zemin battal ebrusu

Resim 1.12: Zemin battal ebrusu

1.1.3. Mustafa Dzgnman Battal


Bu tarz, M. Dzgnman'n gelitirdii ve Nusret Hepgl'n "Mustafa Dzgnman Battal" adn verdii bir tarzdr. Bu tarzda, zeminde iki kk renk kullanlm, gelgit zerine ok iri damlalar hlinde bir desen, onun zerine de ok ince bir desen serpme yaplmtr.

Resim 1.13: Mustafa Dzgnman Battal ebrusu

Resim 1.14: Mustafa Dzgnman Battal ebrusu

1.1.4. Ethem Efendi Battal


Sar glbahar boyalar zerine sar-lacivert lahor kullanlarak yaplan bir tarzdr. Lahor (indigo) bitkisel esasl bir boyarmaddedir. Son kat olarak atlan boyann iine biraz fazla d ve neft katlarak yaplr.

Resim 1.15: Ethem Efendi Battal ebrusu

10

Resim 1.16: Ethem Efendi Battal ebrusu

1.1.5. Neftli Battal


Battal denmi bir zemin zerine iine birka damla neft (tercihen am terebenti) katlm boya serpilerek elde edilir. Hareli grnm verir.

Resim 1.17:Neftli battal ebrusu

11

Resim 1.18:Neftli battal ebrusu

Resim 1.19:Neftli battal ebrusu

Resim 1.20:Neftli battal ebrusu

12

1.1.6. Somaki Battal


Genellikle iki renk yaplr. kinci renge fazla miktar d katlarak birinci rengin iyice sktrlp, damarlar hline gelmesi salanr. Bylece somaki mermer grnm elde edilir.

Resim 1.21:Somaki battal ebrusu

Resim 1.22:Somaki battal ebrusu

13

1.1.7. Serpmeli Battal


Bilinen herhangi bir battal ebrusu yapldktan sonra zemine zt bir renk ile genellikle ak renkte ok kk damlackl son kat boya atlr.

Resim 1.23:Serpmeli battal ebrusu

Resim 1.24:Serpmeli battal ebrusu

14

1.2. Gelgit Ebru


Battal zemin atldktan sonra, bir p, ine veya bz yardmyla teknenin kenarlarna paralel olarak desenin izilmesi ile oluur. Bu izgi aralklar istenilen genilikte olabilir. Kaln ular geni alan etkileyeceinden paralellerin aras daha geni, ince ularn aras daha dar olabilir. Bu paraleller zt ynlerde de birka defa tekrarlanabilir. Bu ilem zel hazrla nm tarak da kullanlabilir. Gelgit hareketi apraz olarak da yaplabilir.

Resim 1.25:Gelgit ebrusu

Resim 1.26:Gelgit ebrusu

15

Resim 1.27:Gelgit ebrusu

Resim 1.28:Gelgit ebrusu

Resim 1.29:Gelgit ebrusu

16

1.3. al Ebrusu
Gelgit yapldktan sonra teknenin aprazna doru, genellikle geni aralkl yaplan gelgit sonucu elde edilir. Ayrca Mustafa Dzgnman'n yine gelgit zerine dtan balayp, ortaya doru daireler izerek yapt al desenleri vardr. Bu apraz izgiler yumuak 'S'ler izilerek de yaplabilir.

Resim 1.30:al ebrusu

Resim 1.31:al ebrusu

Resim 1.32:al ebrusu

17

1.4. Tarakl Ebru


Battaldan sonra yaplan gelgit deseninin zerine taraklar yardm ile yaplan desen trdr. Gelgit yapmadan da taraklar yardm ile deiik desenler elde etmek mmkndr.

Resim 1.32:Tarakl ebrusu

Resim 1.32:Tarakl ebrusu

18

1.5. Blblyuvas
Genellikle kk taneli battal ebrusu yapldktan sonra dtan balayp ie doru istenilen apta (genellikle 3-5 cm apnda) spiraller izilir. Bu spiraller iten da doru da olabilir. Ayrca gelgit, tarakl gibi desenler zerine de yaplabilir. Blbl yuvalar bir b iz yardm ile tek tek yada geni aralkl kaln ulu bir tarak ile tm tekneye yaplabilir. Yapm, d sr alarna gre, yani d az olan boyalar nce, ok olan boyalar sonra atma suretiyle yaplr. Tek veya ok renkli olabilir. Boyalar teknenin yzeyine serpilir ve daha sonra kda aktarlr.

Resim 1.33:Blbl yuvas ebrusu

Resim 1.34:Blbl yuvas ebrusu

19

1.6. Kumlu - Klkl Ebrular


Kumlu ebrularn en gzeli, bitkisel esasl olan lahorivitinden elde edilir. Kumlu ebru elde etmek iin teknenin ortasna lahor ividi damlatlmaya balanr. Bu ileme, teknenin btn yz kaplanncaya kadar devam edilir. Birbirini iterek skan boya, atlamaya balar. Ayn ilem, teknenin bir kenarnn ortasndan dier bir kenarnn ortasna kadar, yava yava damlatlarak da yaplabilir. Bu tarz, hattatlarn pervaz veya cetvel olarak oka kullandklar bir desendir.

Resim 1.35:Kumlu klkl ebru

Resim 1.36:Kumlu klkl ebru

20

Resim 1.37:Kumlu klkl ebru

1.7. Hafif Ebru


Genellikle zerine yaz yazmak iin hattatlar tarafndan kullanlan ak, soluk renkli ebrulardr. Normal astar kvamna ayn miktar su ilave edilerek astar cvklatrlr. Ayrca, boyarmaddelerin su ve d miktarlar artrlarak da yaplabilir. Bylece renkler kolay ve oka alacandan ak renkli olurlar. Ayn kda iki veya daha ok ebru yaplmak istendiinde de bu desen kullanlabilir.

Resim 1.38:Hafif ebru

21

1.8. ift Baskl Ebrular


Ebrulanmktlar kuruduktan sonra tekrar baka bir desenle ebrulayarak elde edilir. Gerektiinde ikiden fazla desen ayn kda alnabilir.

Resim 1.39:ift baskl ebru

Resim 1.40:ift baskl ebru

Resim 1.41:ift baskl ebru

22

1.9. Akkase Ebru


Ayn zemin zerine birden fazla bask yaparak yaz veya desen elde edilen ebru eididir. Hafif ebru zerine; geleneksel olarak arap zamk ile hazrlanm sv, yaz ise fra yardm ile srlr veya kam kalem ile yazlr. Bylece hafif ebrunun yzeyi Arap zamk ile kaplanm olur. Kuruduktan sonra daha koyu veya youn bir desen ayn kda tatbik edildiinde, arap zamk olan yerler boyay almayacandan yaz veya desen gzkr. Ayn teknikler ablonlama ile de yaplabilir. Ayrca Arap zamk yerine koyu kitre, silikon, eitli effaf sonu veren yaptclar da kullanlabilir.

Resim 1.42:Akkase ebru

Resim 1.43:Akkase ebru

23

1.10. Hatip Ebrusu


Ksaca "i ie damlatlm renklerden oluan daireleri ekillendirmek " olarak tan mlanabilir. iekli ebrunun temeli saylr. Hatip Ebrusu'nu uygularken nce herhangi bir ebru tr zemin olarak yaplr. Bu zemin zerine kaln bir biz veya damlalk kullanarak, aplar 2 4 cm. gemeyen eit aralkl daireler oluturulur. Grntnn belirgin olmas iin, ilk renk genellikle koyu seilir. Daha sonra ikinci, nc, hatta istenirse drdnc renk konulur. nce bir u, ine veya biz yardmyla desenlemeyaplr.

Resim 1.44:Hatip ebru

Resim 1.45:Hatip ebru

Resim 1.46:Hatip ebru

24

Resim 1.47:Hatip ebru

1.11.iekli Ebru (Necmeddin Ebrular)


Merhum statNecmeddin Okyay'n gelitirdii ve kendi ad ile anlan ebru trdr. Bu tr ebrular ebru sanatnn plastik sanatlar iinde yer almasnda nemli bir yer tutar. Daha nce bahsi geen herhangi bir ebru deseni zemin olarak yaplr. Genelliklehafif, ak renkli olmasna dikkat edilir. Bu zeminlerin zerine bir biz yardm ile damlatlan boyalarn eki llendirilmesiyle yaprak ve iek desenleri izilir. Bu trde bugne kadar lale, karanfil, smbl, meneke ve papatya ska kullanlmtr. Baka iek trlerini de denemek mmkndr.

Resim 1.48:iekli ebru

25

Resim 1.49:iekli ebru

Resim 1.50:iekli ebru

Resim 1.51:iekli ebru

26

UYGULAMA FAALYET UYGULAMA FAALYET


Aada verilen bilgiler dorultusunda ebru boyama ve eitlerini aratrnz. lem Basamaklar Ebru boyama eitlerini aratrnz. neriler

Grsel ve basl kaynaklardan faydalanabilirsiniz. Ebru boyama yapm tekniklerini Ebru atlyelerinden yardm alabilirsiniz. aratrnz. Kullanlan ara ve gereleri aratr- Grsel ve basl kaynaklardan faydalanabilirnz. siniz. Kullanm eklini aratrnz. Ebru atlyelerinden yardm alabilirsiniz. Ebru yapmn aratrnz. Ebru atlyelerinden yardm alabilirsiniz.

Aratrmalarnz bir dosya iersinde Dosyanzn dzenli olmasna nem veriniz. toplaynz.

27

LME VE DEERLENDRME LME VE DEERLENDRME


Aadaki cmlelerin banda bo braklan parantezlere, cmlelerde verilen bilgiler doru ise D, yanl ise Y yaznz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ( )Ebru, yetimi ustalar tarafndan ska kullanlan desen eitleridir. ( )Battal ebru, ebrunun bilinen en yeni tarzdr. ( )Zemin battalaz veya tek renk ile yaplr. ( )Ethem Efendi Battalsar glbahar boyalar zerine sar-lacivert lahor kullanlarak yaplan bir tarzdr. ( )Gelgit ebrubattal zemin atldktan sonra, bir p, ine veya bz yardmyla teknenin kenarlarna dz olarak desenin izilmesi ile oluur. ( )al ebrusugelgit yapldktan sonra teknenin aprazna doru, genellikle dar aralkl yaplan gelgit sonucu elde edilir. ( )Tarakl ebrubattaldan sonra yaplan gelgit deseninin zerine taraklar yardm ile yaplan desen trdr. ( )Kumlu ebru elde etmek iin teknenin ortasna lahor ividi damlatlmaya balanr. ( )Hafif ebrugenellikle zerine yaz yazmak iin hattatlar tarafndan kullanlan ak, soluk renkli ebrulardr.

DEERLENDRME
Cevaplarnz cevap anahtaryla karlatrnz. Yanl cevap verdiiniz ya da cevap verirken tereddt ettiiniz sorularla ilgili konular faaliyete geri dnerek tekrarlaynz. Cevaplarnzn tm doru ise bir sonraki renme faaliyetine geiniz.

28

RENME FAALYET2 RENME FAALYET2


AMA
Bu faaliyet ile verilen bilgiler dorultusundaebru boyama yapma aamalarn renebilirsiniz.

ARATIRMA
Ebru boyama yapma ile ilgili aratrmalar yapnz.

2.EBRU YAPIMI
Her aamas ok zahmetli olan ebru sanatnn en gzel yan ebru yapmna balanmasdr. Sanatnn btn duygu ve dncelerini el aletleri yardmyla aktarmasdr. Taban rengi olarak seilen renk, kitrenin zerinde bolluk kalmayacak ekilde birbir fra ya da krdan yardm ile serpilir. Taban rengi olarak fon rengi seilir Fra kullanarak boya haznelerinden dikkatli bir biimde gerektii kadar boya tekneye serpilmek zere alnr. Bu ilem yaplrken bir elle fra, dier ellede iaret parman kullanarak fray kk darbelerle iaret parmana vurarak tekne zerinde istediimiz blgelere rengi atlr.

Resim 2.1: Boyann serpilmesi

Birden fazla rengi st ste atabiliriz burada dikkat edilmesi gereken husus boyalarn birbiri zerindeki alma oranlardr.Farkl inceliklerde ineler yardmyla iekler ve dier desenler oluturulur.

29

Bizleri kullanrken dikkat edilmesi gerekenler ise ok fazla boya alnmamas ve her boya alnta bizin bir bez yardm ile temizlenmesidir. Tekne dibine kadar biz batrlmamal bu ilem dipte olan boyalarn ebruyu bozmasna sebep olur. Tarak kullanrken dikkat edilmesi gereken hususlar ise; tarak tekneden yarm olarak kartlmamal bir batan dier baa gtrlmeli istenilen desen oluturulduktan sonra tekne sonunda tarak kartlmaldr.

Resim 2.2: Boyann biz kullanlarak ekillendirilmesi

Resim 2.3: Boyann biz kullanarak ekillendirilmesi

Ebru deseni tamamladktan sonraki kt zerine alnr. Kt sadan sola doru tekneye yatrlmaldr. Hava kabarc kalmamasna dikkat edilmeli hava kabarcklar olumusa ine yardmyla alnmaldr.

30

Resim 2.4: Ebrunun kt zerine alnmas

alma iki ucundan kelerden tutularak kaldrlmal ve tekne kenarna srlerek fazla kitresi teknede kalacak ekilde alnr.

Resim 2.5: Ebrunun kt zerine alnmas

Temiz bir zeminde aslarak yada serilerek kurumaya braklmaldr.

Resim 2.6: Ebrunun kurutulmas

Son aama ise ebrunun mhre kullanarak parlatlmasdr.

31

UYGULAMA FAALYET UYGULAMA FAALYET


Aada verilen bilgiler dorultusunda ebru boyama yapnz. lem Basamaklar neriler Ebru boyama iin malzemeleri hazrlay- Kitreli tekne, fralar, bizler, kt, bonz. yalar hazrlaynz Tekne iersinde kitreyi ebruya hazrlay- Ebru yapm kvamnda olmasna dikkat nz. ediniz. Ebru iin alt zemini hazrlaynz. Fra kullanarak boya haznelerinden dikkatli bir biimde gerektii kadar boya tekneye serpiniz. Renklerin dzgn dalmasna ve tonlarna dikkat ediniz.

Alt zemini biz kullanarak ekil veriniz.

Desenlemeyi net ve dzgn yapnz.

32

Yeil renk kullanarak iein sap ksmn Biz kullanarak ekil veriniz. yapnz.

Yapraklarn yapnz.

Biz kullanarak ekil veriniz.

33

Dal ve yaprak ekli veriniz.

Renkleri datmamaya nem veriniz. Temiz ve dzenli alnz.

iein dallarn yapnz.

Temiz ve dzenli alnz.

34

Dal ve yapraklar tamamlaynz.

Boyalar datmadan yapnz. Boyalar azar azar damlatnz.

Renkli boya ile ieklerini yapnz.

Biz kullanarak ekil veriniz. Bizi temiz bez ile srekli temizleyiniz. Renkleri datmamaya nem veriniz. Temiz ve dzenli alnz.

35

iei tamamlaynz.

Renkleri datmamaya nem veriniz. Temiz ve dzenli alnz.

iein goncalarn yapnz.

Biz kullanarak ekil veriniz. Renkleri datmamaya nem veriniz. Temiz ve dzenli alnz.

36

Son dzenlemeleri yapnz.

Renkleri datmamaya nem veriniz.

Ebruyu tamamlaynz.

Eksiklikleri ve bozuk yerleri tamamlaynz. Ebruyu tamamlaynz.

37

Kt ile ebruyu alnz.

Ebru deseni tamamladktan sonraki kt zerine alnz. Dikkatli olunuz. Dzenli olunuz. Boyalar datmadan alnz.

Ebruyu kt zerine tam olarak geiriniz.

Dikkatli olunuz. Dzenli olunuz. Boyalar datmadan alnz. Hava kabarc kalmamasna dikkat ediniz. Hava kabarcklar olumusa ine yardmyla alnz.

38

Kd kaldnz.

Kdn ucundan tutarak kaldrnz. Boyalar datmadan alnz.

Kurumaya braknz.

Kenarlarna arlk koyunuz. Boyamaya zarar vermeden alnz.

39

Ebruyu tamamlaynz.

Biten ilerinizi dosyaya kaldrnz.

40

LME VE DEERLENDRME LME VE DEERLENDRME


Bu faaliyet sonunda kazandklarnz aadaki sorular cevaplandrarak lnz. Aadaki cmlelerin banda bo braklan parantezlere, cmlelerde verilen bilgiler doru ise D, yanl ise Y yaznz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. ( )Ebrusanatnn btn duygu ve dncelerini el aletleri yardmyla aktarmasdr. ( ) ki elle fra, dier ellede iaret parman kullanarak fray kk darbelerle iaret parmana vurarak tekne zerinde istediimiz blgelere rengi atlr. ( ) Ebru yaparken birden fazla rengi st ste atamayz. ( )Bizleri kullanrken ok fazla boya alnmamas ve her boya alnta bizin bir bez yardm ile temizlenmesi gereklidir. ( ) Ebru deseni tamamladktan sonraki kt zerine alnr. ( ) Hava kabarc kalmamasna dikkatetmeye gerek yoktur.

DEERLENDRME
Cevaplarnz cevap anahtaryla karlatrnz. Yanl cevap verdiiniz ya da cevap verirken tereddt ettiiniz sorularla ilgili konular faaliyete geri dnerek tekrarlaynz. C evaplarnzn tm doru ise Modl Deerlendirmeye geiniz.

41

MODL DEERLENDRME MODL DEERLENDRME


Aadaki cmlelerin banda bo braklan parantezlere, cmlelerde verilen bilgiler doru ise D, yanl ise Y yaznz. 1. ( )Btn desenler, battal deseninden kar. 2. ( ) Dier ebru eitlerine geebilmek iin nce battal ebruyu doru yapmak gerekmez. 3. ( )Neftli battaldenmi bir zemin zerine iine birka damla neft (tercihen am terebenti) katlm boya serpilerek elde edilir. 4. ( )Somaki battalgenellikle renk yaplr. nc renge fazla miktar d katlarak birinci rengin iyice sktrlp, damarlar hline gelmesi salanr. Bylece somaki mermer grnm elde edilir. 5. ( )Serpmeli battalbilinen herhangi bir battal ebrusu yapldktan sonra zemine zt bir renk ile genellikle ak renkte ok kk damlackl son kat boya atlr.

6. ( ) Gelgit ebrubattal zemin atldktan sonra bir p, ine veya biz yardmyla teknenin
kenarlarna paralel olarak desenin izilmesi ile oluur. 7. ( ) Tarakl ebrubattaldan sonra yaplan gelgit deseninin zerine taraklar yardm ile yaplan desen trdr. 8. ( )Kumlu-klkl ebrularkumlu ebrularn en gzeli, bitkisel esasl olan lahor ivitinden elde edilir.

9. ( )ift baskl ebrular,ebrulanm ktlar kuruduktan sonra tekrar baka bir desenle
ebrulayarak elde edilir. 10. ( ) Ebru her aamas ok zahmetli bir uratr. 11. ( )Taban rengi olarak seilen renk, kitrenin zerinde bolluk kalmayacak ekilde bir bir fra ya da krdan yardm ile serpilir. 12. ( ) Farkl inceliklerde ineler yardmyla iekler ve dier desenler oluturulur.

DEERLENDRME
Cevaplarnz cevap anahtaryla karlatrnz. Yanl cevap verdiiniz ya da cevap verirken tereddt ettiiniz sorularla ilgili konular faaliyete geri dnerek tekrarlaynz. Cevaplarnzn tm doru ise bir sonraki modle gemek iin retmeninize bavurunuz.

42

CEVAP ANAHTARLARI CEVAP ANAHTARLARI


RENME FAALYET-1N CEVAP ANAHTARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Doru Yanl Doru Doru Yanl Yanl Doru Doru Doru

RENME FAALYET-2NN CEVAP ANAHTARI


1 2 3 4 5 6 Doru Doru Yanl Doru Doru Yanl

43

MODL DEERLENDRMENN CEVAP ANAHTARI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Doru Yanl Doru Yanl Doru Doru Yanl Doru Doru Doru Doru Doru

44

KAYNAKA KAYNAKA
ELHAN Salih, Trk Ebru Sanat, Murat Kitap ve Basn Yayn, 1998. DERMANUur,Trk Sanatnda Ebru, Ak Yaynlar, Nisan, 1977.

45