You are on page 1of 7

BAB 16 : PERKEMBANGAN SISTEM PERHUBUNGAN NAMA : TINGKATAN: TARIKH : INSTRUMEN : TEMA : EVIDENS :

BAND 2 PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN B2D5E3 : MENYATAKAN PERKEMBANGAN PERHUBUNGAN NEGARA MALAYSIA

1. Cuba fahami dialog di bawah.

Menguasai Belum menguasai

Tandatangan Guru : Tarikh :

BAB 16 : PERKEMBANGAN SISTEM PERHUBUNGAN NAMA : TINGKATAN: TARIKH : INSTRUMEN : TEMA : EVIDENS :

BAND 2 PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN B2D5E3 : MENYATAKAN PERKEMBANGAN PERHUBUNGAN NEGARA MALAYSIA

Lengkapkan kronologi perkembangan sistem perhubungan di Malaysia. 1. (a)

(b)

(c)

(d) 2. (a)

Perkhidmatan yang di tawarkan oleh telefon selular

(b)

(c)

3. (a)

Pembekal khidmat internet

(b)

(c)

Menguasai Belum menguasai

Tandatangan Guru : Tarikh :

BAB 16 : PERKEMBANGAN SISTEM PERHUBUNGAN NAMA : TINGKATAN: TARIKH : INSTRUMEN : TEMA : EVIDENS :

BAND 3 PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN B3D6E1 : MENJELASKAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN SISTEM PERHUBUNGAN DI NEGARA MALAYSIA

Berdasarkan gambar di bawah, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sistem perhubungan di Malaysia. Huraian anda mestilah bernas.

Menguasai Belum menguasai Tandatangan Guru :

Tarikh :

BAB 16 : PERKEMBANGAN SISTEM PERHUBUNGAN NAMA : TINGKATAN: TARIKH : INSTRUMEN : TEMA : EVIDENS :

BAND 4 PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN B4D2E3 : MENGHURAIKAN KEPENTINGAN DAN KEISTIMEWAAN PERHUBUNGAN DAN JARINGAN PENGANGKUTAN TERHADAP PEMBANGUNAN NEGARA

Berdasarkan gambar di bawah, huraikan kepentingan sistem perhubungan terhadap pembangunan Malaysia.

Menguasai Belum menguasai Tarikh :

Tandatangan Guru :