You are on page 1of 10

LI CHA M DY D CC CON YU 10

GIO HUN CA M:

V N X T HNH C KIT
Xa v nay Con thn yu b nh ! chun b cho cuc tip xc u tin gia o BinhThnh Tm Mi Khi v Gio Quyn Cng Gio. c Cha Thnh Thn truyn cho M dy con phi ni nhng ti no. Gio Quyn ang lm cho Thin Cha kh tm, tm hn ca Gio Quyn vn bit nh th, nhng lng kiu cng khng cho php Gio Quyn nhn mnh lm lc! Gio Quyn khng vt thng ni cn cm d kiu cng. Ch c n Cha trong c Khim Nhng chin thng c kiu cng v khim nhng tht ch pht xut t lng thng hi thm su. Nh vy Gio Quyn ch c th sa li nhng lm lc trong c Tin khi Gio Quyn nm bt c yu t u tin v quyt nh l lng thng hi. Thn phn ti nhn v nhim v idin c Kit, hai tnh trng gn nh tri ngc theo tr c, nhng li l song i cn thit trong Chn L. Nhn ra thn phn ti nhn, con ngi sng Khim Nhng v Khim Nhng l nn tng c Tin, Khim Nhng phi l nn tng mi sinh hot trong Gio Hi Cha Kit thnh lp. Gio Quyn cn phi phn bit hai th Khim Nhng v hai th Tnh Yu : Khim Nhng phi Chn L v Khim Nhng Chn L, Tnh Yu t to v Tnh Yu Thin To. c Thin Cha chn khng phi v con ngi xng ng, nhng v Thnh Ngi mun chn. Khi xy ra tai ha th iu kin hc hi b gim thun li i vi Tnh Yu, bi v mt a con s cy roi ca ngi cha phi

lm vic, tht l iu khng th ni l ng lc Tnh Yu. Phn ngi cha v s mt con, phi dng roi a con vo khun kh tht l phng th bt c d, phng th thp cng trong Tnh Yu. Thin Cha phi chu ng khn t khi dng nhng phng th Tnh Yu tt p trn nhn loi, gi l lc quyt nh phi dng phng th thp km dy con bng khng s phi mt con. Gio Quyn s tip xc bng thi no? M cho con bit s n vi con bng thi iu tra bit thc h th no! L lng thay nhng k t ho l khn ngoan sng sut li khng nhn ra Thin Cha l Tnh Yu! mun nhn ra Thin Cha phi bng Tnh Yu! Ngy xa dn Do Thi git Cha v khi git Cha h mi nhn ra Cha Gisu l Con Thin Cha! C phi chng ngy nay Gio Quyn ang ng vai nhng ngi ch trng git Cha hoc ng vai Cai Pha, Philat, Hr. C l no phi dng quyn lc mi nhn ra Tnh Yu hay sao ? Cha Gisu ng trong tm hn tng ngi, sau khi thn xc Cha v tri, nht l Cha ch tm n ngi ti li, Cha li cng khng ri xa! Du Cha phi sng vi h trong tnh trng v cng au kh. Ngi Gio dn lun nhn thy Cha ng trong tng ngi thuc thnh phn Gio Quyn du ni h c nhng ngi ti li kiu cng trch thng! V phn Gio Quyn li khng thy Cha Gisu ng trong tm hn tng ngi Gio Dn! nh vy ngha lm sao? Lc no cng nghi ng, tra xt, xt on! Khi l vic Cha lm cng phi ch i s cng nhn ca Gio Quyn mi c gi tr hay sao?! Chnh hnh ng tra xt l xc phm Ngi Ba Thin Cha, Cha Gisu s khng tha th ! Phc m cn ghi r, tng ngi hy thc! C l no l i Din Cha li ung dung phm lut Cha hay sao? Con hy phn tch cho Gio Quyn v hi h thuc thnh phn no trong v n x t hnh c Kit? M Maria dy Ngy 9-10-1995.

NHT K NGY 29-11-1995 C CHA THNH THN DY : Hi Hoa Hng m mu! Ti sao Cha gi con l Hoa Hng m Mu! Cha gi n cho con nhiu s hy sinh, con phi ht sc ht lng mi c th vt qua c. Cho n hm nay, Cha vui v thy trong mi lc con u c M cng sng v lm vic vi con v con vt qua c tt c. y l iu Cha mun nhn mnh. Trong Chn L khi Thin Cha To dng Ngi t to vt trong Hp Nht. M Maria l Trung Tm Hp Nht mi to vt, v trong tay M mi to vt hp nht hon ho vi Thin Cha. Cha xc nh duy nht ch c M l to vt Hp Nht Hon Ho vi Thin Cha. To vt no n vi Thin Cha m khng qua M, Thin Cha khng th chp nhn c v Ngi l Ton Thin l Ton Ho. Khi to vt sng trong M n vi Thin Cha, trc tin Thin Cha nhn thy Maria Hon Ho trong to vt, khng th no Thin Cha t chi c. y l iu quan trng m trong Thi Cui Cha mun tng con ngi phi thu sut v thi hnh. Nhn loi mi Cha thnh lp trn tri t sau nm 2000 phi theo ng tiu chun ny. Phn con, cn nh trong Phc m Cha Gisu by t : Ai c ban ti sn, bit dng ng Thin Cha c cn cho thm. Ai c giao ti sn khng dng nh Thin Cha mun, khng cho thm li cn ly li nhng g ban cho. Con bit dng ti sn Thin Cha ban cho ng Thin Cha, Cha tuyn b t nay Hng n trt trn con v ni con c s bo m ti sn c sinh li di do, l hnh ng vng phc M Maria tuyt i. Cha vui, rt vui. Khi tai ha n l khi Hng n Cha trn con th hin c th trc mt mi ngi, y l mt bng chng ca Mu Nhim Tnh Yu Hp Nht. Mt sai lm qu trm trng l Hp Nht theo quan nim con ngi! Gio Hi mun Hp Nht vi cc Gio Phi ly khai m phi loi tr M Maria ra khi sinh hot Gio Hi. Gio Quyn qun iu m Thin Cha by t t Nguyn Thy nhn loi khi Thin Cha chc d cho con rn : Ngi N s p u

my Nay Gio Quyn loi tr M hp nht vi cc Gio phi! Khng c M th vic Hp Nht phi l Hp Nht vi Ha Ngc. Lm vic cho ch no ch y tr lng. Phn con, hi Hoa Hng m Mu! Hoa Hng T o. Cha ban cho con Tnh Yu Khim Nhng, hy tin ln p thnh tr kiu cng m Ha Ngc xy dng lu i trong lng ngi, trong hng ng Gio Quyn Cng Gio. Con cng yu ui bt lc, Cha cng t Uy quyn v Sc mnh qua con. Hy ln ng v Chin Thng.

NHT K NGY 27-12-1995 CHA GISU DY : Hng Huyt Thp Nhn con yu b nh! Cha by t vi con ni ng cay Cha phi chu v ti li nhn loi qu ln lao! Cha khao kht Tnh Yu n cc ! Nhn loi cho Cha ung mt ng. Gio Hi cho Cha ung dm chua! Cha ku go kit sc. T nhn ca nhn loi cng cn c n ung du l thm t. Cn Cha; Cha b nht trong tm hn ti tm, khng c n ung, cho n khng kh trong lnh ht th cng khng c c! mi tanh hi ca ti li nht l ti kiu cng lm cho Cha nght th!... M ca Cha khc Mu qu nhiu, ht c nc mt! Ht nc mt phi Khc Mu by t cho Gio Hi bit tnh trng au thng Cha phi chu! M ng Cng Cu Chuc au kh di chn Thnh gi trn i Canv ngy xa! Nay n Cu Chuc khng cn c qu trng, ngi ta xo b con ng Cha i, trong khi Cha ng trong tm hn tng ngi, ch i tng ngi hin cuc i Cha sng mt ln na bng cuc i tng ngi v Cha lp li con ng Thnh Gi Cu Chuc tng con ngi. Nhng hi con! nm xa, sau khi hnh h Cha ti To Caipha, ngi ta em Cha ra x git Cha! Cha cht v Ton Thng s cht! Cn by gi ngi ta nht Cha trong tm hn trin min! Hnh h Cha bng mi th ti li! Tuyt vng !!! Khi to dng con ngi Cha Cha to thnh hai phn lm mt: Hn v Xc. Cha Cha quyt nh Hn Xc l n Th Thin Cha ng. Xc l n Th c th c Ngai Vua Tri t v Hn l n Th Tnh Yu nhim mu thuc lnh vc siu nhin, lun sng ng bi sinh hot ca Tnh Yu Tn Th.

Hng Tnh Yu! Hng Thm nghi ngt vn cao hp nht tn Thin Cung. Chc Tng Thin Cha ng Ti Cao mun ngn i! Nhng hin nay loi ngi phn bi bo tn chng nhng khng Tn Th cn bt Vua Tri t hnh h lin l! n Th thnh t giam, Vua Tri t thnh t nhn, Hng Tnh Yu khng cn, ch cn hi tanh nng nc, nght th hnh h Cha n cc ! M ca Cha qu kh au. M l to vt duy nht hp tc hon ton trong phn trch nhim c Thin Cha ph giao khi thc hin chng trnh Cu Chuc. M kh au cng cc trn ng Cha ban n Cu chuc chung cho nhn loi v M cn au kh cng cc trn ng Cha thc hin n Cu Chuc trong tng ngi cho n Tn Th l lc chm dt Giao c Cu Chuc nhn loi. Nhng Php L M Khc Mu l du ch Cha b con ngi hnh h qu bo tn! Ngi ta hnh h khng nng tay v say sa hnh h. Khi Cu Chuc nhn loi Cha ch b hnh h mt thi gian ngn ri hon tt cng trnh ban n Cu Chuc chung. Cn by gi, thc hin vic Cu Chuc tng ngi, Cha b hnh h lu di! i au xt! Cha sn sng chu ng s hnh h lin l ch i giy pht con ngi mt mi trong ti li, suy ngh li, thng hi ti li quay v vi Cha Cha c Chin Thng s cht trong tng ngi du ch l giy pht cui cng! Nhng than i! Qu nhiu ngi du l pht cui cng h cng vn say sa hnh h Cha. Con b nh thn yu! Chc Tng c Cha Cha Cao C Nhn Lnh hng thng yu Cha Con! Cha Cha v cng khn ngoan by t Mu Nhim Tnh Yu Hp Nht Thi Cui Cng. Cha Cha hng thng yu chm sc Cha Con ang thi hnh nhim v Cu Chuc tng ngi. Ngi ra tay gii cu Cha Con ang b giam hm trong tm hn ngi ti li bng nh Sng Tnh Yu Hp Nht. M dn dt cc tm hn b nh sng Tnh Yu Hp Nht gii cu Cha Con ang gn nh tuyt vng khi thi hnh s mnh Cu Chuc tng con ngi. Gisu Cha Con ht lng cm t M hon thnh vic dn dt cc tm hn b nh n tnh trng Sng Hp Nht Tnh Yu

thun li, Mu Nhim Tnh Yu Hp Nht c by t. V s cng tc c lc ca M ni cc tm hn b nh mang n sc chu ng cho Gisu t nhn ang kit sc trong cc tm hn ti li trin min ang say sa hnh h Gisu. Hi con yu! Hm nay Cha tuyn b Bng Hoa Tnh Yu Hp Nht khoe sc, Cha phi ct la khi th gian em v trnh din cho Thin Cha, cho mi ngi chim ngng k cng Mu Nhim, k cng ca Cha Cha qu thng yu Cha Con, cho Gio Hi Cng Gio c bit bn tay chm sc Nhn Lnh v Mu Nhim ca M Cha l bn tay ca chnh Cha Ton Nng v qu yu nhn loi, yu tng ngi, Cha phi ct con ra khi th gian, em con v trnh din Cha Cha v Thnh Linh, ri Cha li em con tr li th gian, nhng khng thuc v th gian na. Cha phi sng v t do hnh ng trong con thc hin vic ca Cha. y l quyt nh ca Cha, ng Cu Th, l Thin Cha Ngi Con. Con yu du ! Cha chng hi con mt li v con khng cn sng, trong con khng cn mun, khng cn chn la m ch c Cha sng v hnh ng. Cha hn con l hn c nhn loi, n hn Hp Nht ny s lm cho tng ngi trong nhn loi c cm nhn Tnh Cha, tng ngi s phi quay v tn th yu mn Cha v Cha s c dng nhn loi tt p ln Thin Cha.

NHT K NGY 29-12-1995 Ba Ngi Thin Cha dy : Hi Hoa Hng Hp Nht! Thin Cha vui lng gi con bng Danh Hiu m ngoi M Maria ra Thin Cha cha gi mt to vt no nh vy. Ti sao? V M l to vt t tri cao n trong th gian n rc Cha Cu Th! L ngi lnh s mnh Hp Nht to vt. Nay Thi Cui ca nhn loi, Mu Nhim Hp Nht c by t th con l tc phm ca M, mang hnh nh M v c Thin Cha giao trch nhim Rao Truyn Tnh Yu Hp Nht. Hi Hoa Hng Thn Yu! C nhiu loi hoa hng v ch c Hoa Hng Hp Nht l c Thin Cha yu thch nht bi v

con ng Hp Nht Tnh Yu ch th hin khi to vt thc s sng b nh n mc tan bin. Trc nht tan bin trong mi to vt, m M Maria l Trung Tm Hp Nht Tnh Yu mi to vt. K n Tnh Yu Hp Nht ca to vt tan bin trong Tnh Yu Thin Cha. Ch c M l to vt tan bin hon ho trong Tnh Yu Thin Cha. To vt no khng tan bin trong M s khng bao gi c tan bin trong Thin Cha. Thin Cha cn s hon ho v l Thin Cha Ton Nng Tuyt M v trong to vt ch mt mnh M t c tnh trng hon ho trc mt Thin Cha. Con yu b nh! Chng trnh hun luyn ca M trn th gian nay c kt qu tt. Mu Nhim Tnh Yu Hp Nht c by t v con l ngi t c Danh Hiu Hoa Hng Hp Nht u tin trong Thi Cui. Khi u giai on Ton Nng chiu sng. Thin Cha s khng Ton Nng nu nguyn ca Thin Cha khi to dng khng thnh t. V yu, Thin Cha to dng, Bn Tnh Ton Nng khin Thin Cha khng mt mt to vt no, du l to vt phn bi. Thin Cha khng to dng Ha Ngc v Luyn Hnh, nhng chnh to vt dng nn v Uy Quyn Tnh Yu lp thnh theo nguyn ca to vt. Thin To bn vng, to vt gy dng ch tm b. Nhng to vt cha t tiu chun Hp Nht Tnh yu sau giai on th thch, b lit vo hng phn bi, vo Ha Ngc. V Yu Trn Ho, Thin Cha to dng, to vt trung thnh phi p li Trn Ho V Yu. To vt phn bi l nhng to vt cha sng c Chn L Hp Nht Tnh Yu trong i th thch, th s c hc bit Chn l ngay trong Ha Ngc. Trong Ha Ngc to vt bit r Chn L nhng khng thc hin c Chn L trong t do. To vt phn bi hon ton mt t do, v trong Ha Ngc c nhn bit gi tr ca t do, gi tr ca Tnh Yu Hp Nht nh s trng tr cn thit m Thin Cha dnh trui luyn to vt phn bi. Sau khi hc bit Chn L ngay trong Ha Ngc, Thin Cha Tnh Yu dnh c hi th thch trong t do cho nhng to vt tt nghip trng rn luyn Chn L. H li ln ng Tnh Yu Hp Nht trc mt Thin Cha v trc mt mi to vt

cho n khi no mi to vt nn mt cng Thin Cha th Thin Cha Ton Thng Thin Cha l Ch T Ton Nng, Nguyn ca Ngi phi thnh t v l Thin Cha. Con thn yu! Trong khi o Binh Thnh Tm Mi Khi ang trng ch Thin Cha thc hin Nm Du Thnh hu hnh trn con th con lm cho Thin Cha vui lng v M phi khc trong hnh phc khi con t by : Tnh trng hin gi sng trong ng cay ti nhc trc mt con ngi, nhng con gi c trn tnh cho Thin Cha l Hng n vt trn nguyn vng ca con ri, v l ngi ti li ty tri c Tnh Thng Xt oi n ti sinh. Nm Du Thnh hu hnh m Thnh thng bo c th lm cho con xao xuyn v c th lm cho mi ngi nhn vo con, du l mt phn rt nh th s Trn vn cho Cha cng mt i trong mi ngi. Nhng con cht tu Thnh khn ngoan sng v hnh ng. Con ao c hin trn cho Thin Cha. S ao c ca Tnh Cha trong con v trong mi ngi. y l nh Sng ca Tnh Yu Hp Nht. Thin Cha vui lng v M c hnh phc. Hoa Hng Hp Nht thn yu! Khi Hp Nht th Hp Nht th hin. Con v Thin Cha m hin trn, Thin Cha cng v con m hin trn cho con, cho nhng mc tiu con c nguyn. Thin Cha l tt c. Khi Thin Cha mun, con p ng vy th khi con hnh ng l tt c hnh ng . Chng ta l Mt. Thin Cung, Luyn Hnh v Ha Ngc khng cn nhn thy con m ch thy Thin Cha. Chng ta pht sng. t th gian trong la Tnh Yu v c th gian phi rng ngi trong nh Sng Tnh Yu Hp Nht!

THNG IP CHN L HP NHT To vt Hp Nht! Maria Trung Tm Hp Nht To vt c lnh Cha Thnh Linh ban Thng ip cho nhn loi. Hp Nht l Mt, u tin v mi mi. Hp nht l Chn L bt bin. Thin Cha to dng. Trong to vt hin hu Bn Tnh ca Ba Ngi Thin Cha. c Cha Cha l Ngun Sng ca

to vt. c Cha Con l S Sng ca to vt. c Cha Thnh Thn l Sinh Kh ca to vt. Ba Ngi l Mt v Mt Thin Cha Tnh Yu tro thng thnh to vt. y l cng trnh to dng. To vt lun ni kt vi Ngi Cha l Ngun Sng khi to vt c Ngi Con Sng trong to vt v to vt y Sinh Kh. Trong bui Tic ly, Cha Gisu cm bnh hng v Thin Cha chc tng v truyn : y l Mnh Ta, cc con hy n. Cha Gisu dy : Ai bit Ta l bit Cha, Cha v TA l Mt. Mnh Ta chnh l Cha. Sau bui Tic Ly, Cha Gisu cm chn ru hng v Thin Cha chc tng v phn : y l Mu Ta, hy ung Mu Tn c Bt Dit. Mu Tn c Bt Dit chnh l Thnh Linh, l Mu Cha Gisu. Ba Ngi Thin Cha hin hu trong con ngi. Mi to vt c Ngi Cha Ngun Sng c Ngi Con S Sng v Ngi Thnh Thn Sinh Kh. Thin Cha l Tnh Yu, to vt l Tnh Yu, con Ngi Gisu l Vua Tnh Yu c Ngi Cha l Uy Quyn Vua v Ngi Thnh Thn l Sinh Kh Vua. Gisu l mu mc ca con ngi. Con ngi c mt trn th gian bi Ngun Sng l Cha v bi Mu l Thnh Linh. Tng con ngi c mt trn th gian cng ging nh Gisu, nhng con ngi khng thc khng bit n Ngun Sng, S Sng v Sinh Kh Chn L. Din tin to dng cn ko di v hng hu. Din tin i sng to vt lun pht trin v hng lun pht trin. S Hng Hu pht trin sng ng trong Chn L tu thuc vo Sinh Kh trong to vt. To vt khng ri Thin Cha Ba Ngi v Thin Cha khng ri to vt. C 3 dng to vt v c nhiu to vt trong dng th 2 v th 3. Chn L Hp Nht chnh l Chn L To Dng, Chn L Sng v Chn L Hng Sng. Trong tng to vt c Ba Ngi ng tr th mi to vt phi l Mt trong Ba Ngi. Maria c Thin Cha giao trch nhim lm Trung Tm Hp Nht mi to vt v ni to vt c st m, cn phi c Ti Sinh, cho n khi no mi to vt v ng Chn L To Dng. To vt vn ton l Ba Ngi Sng ng th khng cn c vai tr no trong hng to vt m ch c Thin Cha m thi. y l Cng Trnh Tuyt M Ton Nng.

Mu Nhim Tnh Yu Hp Nht c by t trong Thi Cui. y l Chn L p mi sai lm trong nhn loi. Ai yu s c hiu. Ch Tnh Yu tn ti. N Vng Thin Cung v Trn Th c lnh c Cha Thnh Thn ban Thng ip ny l ting ni u tin. Khi u cuc tin cng p sai lm trong nhn loi. Maria N Vng Ban truyn ngy 31-12-1995. Chng con sp mnh th ly v cm t Ba Ngi Thin Cha v M Thin Cha oi thng mc khi Mu Nhim Tnh Yu Hp Nht cho chng con. Chng con sp mnh ni xin Cha; v cuc Kh Nn au thng ca Cha Gisu Kit; Xin Cha thng xt tha th v vn ti li cho chng con v ti sinh ton th to vt chng con trong Tnh yu Ton Nng V Bin ca Cha!