You are on page 1of 10

LI CHA M DY D CC CON YU 11

B TCH RA TI Sinh hot Gio Hi Cng Gio khi u bng B Tch Ra Ti. Gio Hi bit r khi ra i con ngi mang ti T Tng; v th hnh ng u tin l xin Thin Cha xa ti T Tng tr th c hon ton sng trong sch tinh tuyn trc mt Thin Cha v ln ln trong n Sng Tnh Yu. Ti sao Cha ban n Cu Chuc vy m con ngi c phi ra i di ch ti T Tng ? - n Cu Chuc Ton Nng; khng ti li no tn ti mt khi Thin Cha Hin Dng Cu Chuc. Ti T Tng vn lu truyn qua bao th h; v khng c cha m no hng trn n Cu Chuc. Ni r hn khi ti nhn c n Cu Chuc ti sinh th tr thnh to vt tinh tuyn. To vt ca Thin Cha To Dng p trn ti li m tin ti trong Tnh Yu. Hnh nh ngi n p u con rn; chnh l hnh nh Cng Trnh Cu Chuc Ti Sinh. C mt ln ln dn n sai lm trong Chn L: Cha xc nh khi mt con ngi c Thin Cha to dng thnh bo thai trong lng M th mang ti T Tng ch khng phi ti Nguyn T. Nguyn T l ngi c Thin Cha To Dng u tin. T Tng l ngi c Thin Cha dng to dng ni tip dng ging con ngi. Nguyn T l T Tng sinh ra th h con ci u tin ca nhn loi. V Nguyn T phm ti; d c Thin Cha tha th; nhng tnh trng Nguyn T cha ton thng ti li ngha l sng trong tnh trng cn mang n Luyn Hnh; ngha l sng di ch ti li th buc Thin Cha to dng thai nhi trong lng Eva di ch ti li ca Adam v Eva. l ti T Tng. Nh vy tng

Cha M l T Tng lu truyn ti li trn con ci; nu cha m khng sng trong tnh trng ton thng ti li. n Cu Chuc c t lc no ? - Thin Cha Ton Nng to dng con ngi. Cng trnh to dng tuyt m ! khi Nguyn T phm ti; ca Thin ng ng li khng dnh cho ti nhn. Tc th Ngi Hai Thin Cha Hin Dng ng ra nhn S Mnh Cu Chuc nhn loi. V bn tnh Trung Tn ca Thin Cha; Ngi Cha m ca Thin ng tc th sau khi va ng li. T li ha Cu Chuc ca Ngi Con; n Cu Chuc c v Hng n tun xi. Nu cha c n Cu Chuc; Nguyn T vn cha c tha th. Ti sinh l th no ? - Thin Cha to dng con ngi tinh tuyn tt p. Ti li lm nh khin Thin Cha phi t chi con ngi; th n Ti Sinh dit tr ti li a con ngi tr thnh tnh trng tinh tuyn nh thu ban u c to dng. T do l yu t ngn tr n Ti Sinh ? - ng th ! T do l Hng n Thin Cha ban cho con ngi trong giai on th thch. Ai yu mn Thin Cha; t do n nhn n Ti Sinh; Ai yu bn thn; t do ngn tr n Ti Sinh. Yu t no khin t do ngn tr n Ti Sinh ? - Tr c dng t do sai Thin dn n ngn tr n Ti Sinh. Tr c nh hng n linh hn v th xc. Con ngi c hai phn Hn v Xc u c bn nng i hi. Bn nng i hi l tin trnh to dng. Khi Hn Xc vt trn ti li; th bn nng i hi hng v Thin Cha. Khi Hn Xc sng di ch ti li; th bn nng i hi hng v nhng mc tiu khng Thin Cha; khng tn th tuyt i; bn thn lm chun! Thin Cha trng t do; Ngi khng xm phm cuc sng con ngi.

Trong to dng; tr c dn hng cho c Hn v Xc. Tr c t do r tm p ng nhu cu Hn Xc i hi. Nhu cu ca Hn th siu nhin; nhu cu ca Xc th t nhin thc t. Ngi sng di ch ti li; bn thn lm chun; nhu cu th xc mnh hn nhu cu linh hn. Nu cha p ng c; nhu cu th xc cng gia tng mnh lit; tr c nghing hn v th xc; xa dn nhu cu ca linh hn. Khi tr c hng v Thin Cha; th Tnh Yu chinh phc; tr c nghing hn v nhu cu ca linh hn; th xc ha nhp theo. Khi Hn v Xc ha nhp trong bn nng to dng; cng hng v Thin Cha th tr c tuyt diu; tt c l Tnh Yu v ch c Tnh Yu cho d con ngi sng trong bt k hon cnh no. Tr c l con mt i sng con ngi. Tr c do Thin Cha to dng vy ti sao trong Phc m Cha cho bit Thin Cha giu vi nhng ngi dng tr c v t r cho nhng ngi khim nhng cu nguyn ? - Tr c di ng lc iu khin l Thin Cha hoc bn thn. Khi tr c hng v Thin Cha gi l duy tm. Khi tr c hng v bn thn gi l duy vt. i hi ca bn thn ch ng tr c duy vt. Tnh Yu Thin Cha ch ng tr c duy tm. Tr c duy tm c Tin Cy Mn; ly i sng cu nguyn lm chun; tm v nhn ra nh Sng nh hng tin cho Hn Xc. Tr c duy vt ly kh nng chnh mnh r tm ng tin cho cuc sng; p ng cho tham vng ca bn thn. Vy tm gp Thin Cha ch c duy tm. Duy tm t hiu qu khng do ti nng tr c; nhng do Thin Cha t Thnh Ngi mun ban cho. Duy vt t hiu qu khng do Thin Cha t Thnh Ngi mun ban cho; nhng do tr c v tham vng bn thn iu khin. Thin Cha nh n t hiu qu theo con ngi; d Ngi khng mun. Chnh v th nhng B Nhim trong Chn L ch c by t nhng ai khng vn dng tr c; ch chuyn tm cu nguyn ph thc. Ti li khng ton nng nhng n Cu Chuc Ton Nng. Ti sao ti li vn c lu truyn trong nhn loi nh th ti li ton nng; cn Hng n Cu Chuc Ton Nng li tr thnh bt ton ?

- Do tr c ng theo bn thn coi nng th xc v coi nh linh hn. Sai lm ca Gio Hi Cng Gio l tr c iu khin con ngi; trong khi con ngi sng theo chiu hng duy vt ! 1 + 1 l 2 Ngi sng duy tm tm v ngun: 2 l 1 v 1 Thin Cha tro thng chnh mnh thnh to vt; l to dng. Hn l Hin Thn Thin Cha; Nam hay N cng l Hin Thn Thin Cha. Ci nhn duy vt: v khng phi l chng; chng khng phi l v; con ci khng phi l cha m. Ci nhn duy tm: Adam l Thin Cha Hin Thn; Eva l Thin Cha Hin Thn; con ci th tip theo l Thin Cha Hin Thn; v ngi th t t trong nhn loi cng l Thin Cha Hin Thn. Mt Thin Cha duy nht sng ng trn qu a cu. V ci nhn duy vt; tr c khng khm ph c Chn L; cuc sng sai lm; ti li vn tn ti; Hng n Cu Chuc b hoang ph ! Ti li tc hi nh th no ? - Xua ui Thin Cha ra khi to vt; con ngi tch mnh ra khi Thin Cha v lp nn dng ging ti nhn. Thin Cha cn hin din trong ti nhn khng? - Ti nhn l tc phm nhn to d nhin khng vng bn lm sao c th hy dit c cng trnh Ton Nng ca ng To Dng. Trong ti nhn vn con nhng c tnh tt lnh c Thin Cha tro thng khi to dng. nh Sng Tnh Yu vn cn th Thin Cha vn cn hin din. Thin Cha hin din trong ti nhn khng phi l Thin Cha Vinh Hin ca to vt; nhng l Thin Cha t nhn trong ti nhn. Thin Cha b giam cm; phi chu cc hnh trong sut din tin i sng ti nhn. Trong cc th ti ; ti no xc phm Thin Cha nhiu nht ?

- Ti T Tng. Kiu cng l hnh vi xc phm v cng nng n n Thin Cha. Bn cht ca ti T Tng l Kiu Cng; l hnh vi iu khin Thin Cha To Dng l c Cha Cha Cc Thnh! Cng v tn trng t do, Thin Cha Ngi Cha phi to dng con ngi di ch ti li ca cha m; l Thin Cha thm mt ln Hin Thn di lp ti nhn xut hin trn th gian; sng trong ng cay ti nhc. Mun c Thin Cha xa ti T Tng phi nh th no ? -Tht l ma mai khi cha m em con tr n Nh Th lnh nhn B Tch Ra Ti m cha m khng h n nn hi ci v hnh vi phm thng ca mnh l buc Thin Cha phi Hin Thn di ch ti li ca cha m. Thin Cha nhn lnh thng xt tha th cho nhng ai tht lng hi ci v Thin Cha khng th tha th; xa b ti li cho nhng ngi khng thng hi. Hu ht con tr lnh nhn B Tch Ra Ti vn khng xa c ti T Tng; cng v cha m khng thng hi v cuc i ti li ca mnh. Cha m phi thng hi ton din th con tr c xa ti T Tng truyn li. C 03 trng hp Thin Cha xa ti T Tng: 1. Khi tr th lnh nhn B Tch Ra Ti; cha m thng hi thm su v cuc sng v n phn bi ca mnh i vi Thin Cha. 2. Cha m v yu mn Thin Cha; khao kht cho con mnh c sng p lng Thin Cha. Tnh Yu l ng lc a con n lnh nhn B Tch Ra Ti. 3. Khi con tr ln khn nhn ra Cha yu v yu Cha. C nhng ngi Cng Gio sut c i cha c xa ti T Tng ! Tht l ma mai ! Trong ci nhn ca Gio Hi c mt sai lm v cng ln lao l coi bc Dng Hin c Thn cao hn bc sng Hn Nhn. Trong khi Ha Ngc thng th vng vng km gi nhn loi di ch ti T Tng hu nh khng th thot ra c ! B mt ti T Tng ch c

khai ph khi no c c cuc sng Hn Nhn tinh tuyn Chn L. Cuc sng Hn Nhn Chn L l th no ? - Chng l Hin Thn Thin Cha; v l Hin Thn Thin Cha; th khi sinh con l Thin Cha Hin Thn. Cu ni ngn ngi trn l mt Ti ln m hin nay ton th Gio Hi cha khai ph c; ngoi tr qu t tm hn b nh c M Maria trc tip hun luyn ngoi Gio Hi Cng Gio thc hnh c i sng Hn Nhn tinh tuyn Chn L; t c chin thng ton din trn Ha Ngc loi tr ti T Tng khi sinh con. Khao kht ca Cha l t y; nhn loi phi thc ti T Tng l ti ng kinh tm v cng v xc phm nng n n Ba Ngi Thin Cha ! - Vi Ngi Cha; con ngi buc Thin Cha phi Hin Thn di ch ti li. - Vi Ngi Con; con ngi coi thng cng trnh Cu Chuc; tip tc hnh h ng Cu Th. - Vi Ngi Thnh Thn; con ngi hon ton sng v n; hoang ph Hng n; loi tr Thnh Thn Thin Cha ra khi cuc sng. Ti T Tng khin Cha phi nn ma mt Gio Hi t xng l Cha Cu Th thnh lp. Hy thng hi thm su; thi gi sp ht ! Gisu Thin Cha Hin Dng ng Cu Th Ban ngy 11.7.1999 Ly Cha Gisu Vua Tnh Yu Uy Linh Cao C ca lng chng con v vn yu mn! Chng con sp mnh cm t Cha oi thng mc khi Chn L Tnh Yu cho chng con. Chng con ni xin Cha ban cho chng con lng n nn thng hi thm su ti T Tng m Gio Hi v nhn loi chng con bao nm hnh h Ba Ngi Thin Cha! v xin Cha ban cho chng

con c yu mn Cha ht lng ht linh hn ht sc lc ht tr khn chng con; con chu chng con c xa ti T Tng; Ba Ngi Thin Cha v M Thin Cha khng phi au n v ti li ca chng con na. Amen. HUN LNH CA S T * Khp ni Ta c lnh ca Thin Cha truyn qua M N Vng nh pht Satan. M ban truyn lnh; Ta sn sng; vui v vng phc. Nh M dy cc con; hin gi Ta l Thng Soi Cm C Binh Lc Thin Cung v Trn Th di quyn ch huy trc tip ca M N Vng canh phng Satan. * Th gii khng hng v M; khng nghe li M; Ta rt bun. t na l cc con; hi cc con Chin S; hy hng v M; vng phc M th Satan khng bao gi li chng con vo Ha Ngc c. * Phn Ta lun chin u gip loi ngi chng Satan; nhng khng ai nh n Ta. Cc con Chin S hy ni ln mi ngi bit rng Ta nh Satan khng kh; nhng kh i vi Ta l loi tr Satan ra khi lng tr mi ngi. Nu ai Nhn Danh Tnh Thng Thin Cha v M Hin ca chng ta xin Ta tr gip chin thng Satan; th chc chn Ta loi tr Satan ra khi tm tr ngi . * Ta l Tng Lnh Thin Thn Micaen mi mi chin thng Satan trong cc trn nh; nhng hin gi Ta thua Satan trong tm hn con ngi; bi v con ngi tip rc Satan vo lng m khng tip rc Ta. Ta khng vo c; Ta khng nh chng c th tm hn con ngi tr thnh ch tr n bt kh xm phm ca Satan. S t do Cha ban cho con ngi; con ngi dng t do cn tr Ta gip loi ngi chin thng. * Cc con phi bit rng Ta n c trong tm hn ngi no th M Hin c Tn Vinh v Thin Cha c Vinh Hin trong ngi . * Ta nhn lnh chin u t ni M N Vng; khi Ta n chin u ni no v trong ngi no; th ni

ngi c M ban n chin u. Ta cng vi ngi hng v M th khng bao gi M b ri. Chc chn ngi c M dn a n vi Cha v a v Thin ng. Ta ku gi nhn loi hy hng v M; hy ca tng M v hy vng li M th Satan khng cn tc ng c na; mi khn kh u su; chin tranh khng cn na. * Ta cho tt c cc con. Phc lnh ca Thin Cha v M Hin cng cc con lun. Tng Lnh Thin Thn Micaen Dy ngy 16-6-1990

HUN LNH CA S PH Ta l Thin Thn Bn Mnh; S Ph ca cc con; c Thin Cha giao trch nhim gn gi mi ngi ngay t khi cc con c to thnh trong d M. Ta ht sc vng phc Thin Cha; gn gi v hng dn chng con trn mi bc ng cc con i sut cuc i dng th. Ta khuyn cc con hy dng t do Thin Cha ban cho mu tm ly nc Thin ng cho chnh mnh. t lu M Maria c Thin Cha ban cho Ton Quyn Thin Cung v Trn Th; cc con hy dp b ring mnh; vng phc Thin Cha qua s dy d ca M N Vng. Ta tha thit mong cc con phi thc cc Hun iu M dy v ph bin nhng Hun Lnh ca M cho mi ngi m chng con c dp gp g. Cc con ng s ai ch ci; khinh d; hy mnh dn vng tin vo M Hin Cao C. Hy lun ph thc cuc i cho M M dy d v dn v Thin ng. Mi cng vic g con lm; hy nh ku Ta cng lm vi con; nht l khi gp cn cm d; hy nh Ta gip . Ta lun ng chin canh phng Satan; nhng v trng t do ca cc con; nn Ta im lng v ch i c ku gi tr gip. iu ny chnh M cng dy cc con nhiu ln. Nay Ta nhc li; mong cc con thc v thi

hnh lm cho M chng ta vui lng v gip M bt i nhng git l mu; Ta rt bun v nhn loi ngy nay qun vai tr Thin Thn Bn Mnh; khng cn nghe chng ti nhc nh trong lng tm. Tnh trng ny a nhn loi n ch qun Thin Cha! Hin nay t c ngi tht lng ngh n Thin Cha ! H ph nhn quyn nng to dng v thng tr ca Ngi! Cn phn M Hin ca chng ta cn b hng Gio S t M vo bng ti. Cc Hun Lnh M a ra vch r li phm ca cc Ngi nn cc Ngi phn i; hy dit v cn ln ting bi bc rng: vic thuc cc b ri o khng phi cng vic ca M! C ngi cn ni M khng c quyn g! Trng chui Mi Khi ca M khng cn c gi tr cao qu; ngi ta ch cn thy vt cht v danh d thi! Phn cc con l nhng Chin S M tuyn chn; cc con hy quyt tm trung thnh vi s mnh cao c m M giao cho. Ta l Thin Thn Bn Mnh. Ta lun trung thnh vng lnh Thin Cha qua M N Vng. Ta mong cc con noi gng Ta; ng bao gi ri xa M v hy tuyt i vng phc M Hin. Ta dng cc con cho Thin Cha v M Thnh ca Ngi. Thin Thn Bn Mnh Dy ngy 19-7-1990 Chng con ht lng cm t S T v S Ph dy bo chng con; gn gi chng con m ngy; canh gc cho chng con c gic ng bnh yn; soi sng dy bo chng con bit lnh xa dp ti; tr gip chng con chin u vt qua nhng cn cm d. Nhng chng con hay lng qun; khng cu nguyn tm s v cm t Tnh Yu Thng m S T v S Ph dnh cho chng con. Chng con xin S T v S Ph tha th cho chng con ti bt knh v v n; cng xin S T v S Ph cu nguyn cho chng con c yu mn Cha v M mt ngy mt hn; ngy sau chng con c cng S T v S Ph sum hp trn Thin ng; c th phng yu mn Thin Cha v M Thin Cha i i chng cng. Amen.