You are on page 1of 3

Sijil Penyertaan

Adalah dianugerahkan kepada

.................................................................................................. kerana telah menyertai pertandingan

PERTANDINGAN GERAK TARI TRADISIONAL 1 MALAYSIA PRASEKOLAH PERINGKAT DAERAH KINTA UTARA TAHUN 2013
Tempat

SJK(C) WAN HWA 1, IPOH

............................................ ... HJ. MOHD PUAT BIN YUSOF AMP TIMBALAN PEGAWAI PELAJARAN DAERAH KINTA UTARA Tarikh: 15 Jun 2013

Setiap sijil ini dibuat sebanyak 10 keping X 9 pasukan = 90 keping.

1 seolah dibuat sebanyak 8 keping sahaja. Jadi jumlah sijil penyertaan GT ialah 98 keping.

Sijil Penyertaan
Adalah dianugerahkan kepada

.................................................................................................. kerana telah menyertai pertandingan

PERTANDINGAN ACTION SONG PRASEKOLAH PERINGKAT DAERAH KINTA UTARA TAHUN 2013
Tempat

SJK(C) WAN HWA 1, IPOH

............................................ ... HJ. MOHD PUAT BIN YUSOF


AMP

TIMBALAN PEGAWAI PELAJARAN DAERAH KINTA UTARA Tarikh: 15 Jun 2013

Setiap sijil ini dibuat sebanyak 15keping X 6 pasukan = 90 keping.

1 seolah dibuat sebanyak 14 keping sahaja. Jadi jumlah sijil penyertaan AS ialah 104 keping.