You are on page 1of 21

LI CHA M DY D CC CON YU 12

THNG IP TING THAN VAN AU N CA M HIN Ngy 24-11-1990 Gio S ngy nay khng c lng yu mn Cha Gisu v yu mn M. Con hy n vi cc ngi v ni vi cc ngi rng : Vic chng li ma qu tn cng trit h Gio Hi. M Hin Ra bo tin nhiu ln; nhng cc ngi coi thng li M; khng sa i cch sng cho p lng Thin Cha v chng li nh hng Ha Ngc ang lan trn nhun en ton th gii. Tnh trng ny cc ngi phi chu trch nhim nng n trc Thin Cha. Trong tng lai ton b Ha Ngc c php ln trn gian tng tn cng loi ngi; M loan bo trong cc Hun Lnh M ban qua cc Chin S ti Vit Nam cng nh trong cc Hun Lnh M ban cc Nc khc trn th gii. Gi y M dy con hy v M m loan bo tai ha y cho hng Gio S Tu S. M ni rng hng Gio S Tu S khng lo thay i cuc sng hng trn tnh yu v Thin Cha; th khng bao gi cc ngi ku xin c Lng Thng Xt ca Thin Cha chin thng Ha Ngc. Li ku cu vi c trn Tnh Yu dng ln Thin Cha th M bo cho cc con bit Thin Cha phi chp nhn v Thin Cha l Tnh Yu. Ngoi cng thc y s khng bao gi Thin Cha nhm li cc con. Ngy nay cuc sng Linh Mc Tu S yu chnh mnh yu th gian; danh d vt cht; Thin Cha ch cn l phng tin phng s cho cc th yu y; th cc ngi tr nh hng Ha Ngc tn cng lm sao c ? M lo u v cng cho vn mnh nhn loi trong ngy Ha Ngc tng hnh hung con ngi c th xc ln tinh thn! M u lo v nhn loi khng cn nghe ting M na! Gio S v Tu S l nhng ngi Thin Cha tuyn chn cng khng mun nghe ting M; h cn chng li s dy d ca M; v M ni ln tnh trng li phm ca h! au bun khn t ! Vc su ang m rng ch n ton th gii! Cha Gisu v M v cng au kh v con ci khng cn ngh n Tnh Yu ca Cha v M. Ti li trn ngp ngn cch con ci ra khi Cha M; con ci m ti li

ang chy theo con ng k th ang m rng; con ng p vinh quang trn th gii a cc con vo vc su i i. Hi cc con Gio S v Tu S ! Cc con Tn Hin cho ai? Thin Cha v M hi cc con Tn Hin l g? Cc con c hiu khng? V yu mn Thin Cha cc con quyt nh Tn Hin cuc i. Tn Hin l hin dng tt c; hin dng n cng tn. Vic Tn Hin phi c thc hin trong tinh thn sng sut; trong nim tin vng vng v cy trng tuyt i. Vy th khng cn g l ca cc con na; m tt c hin dng cho Thin Cha. By gi nhn vo thc t; cc con hy xt mnh i: cuc sng ngy nay c ci g thuc trn v Thin Cha u? M thu bit tn y lng cc con v M cho bit khng c g thuc v Thin Cha c. Tt c u dnh cho cc con trc tin, Tnh Yu p tr Tnh Yu! cng thc y cc con khng cn ni ln c vi Thin Cha na; nhng phi Ha Ngc ni vi cc con trong ngy Ha Ngc tip rc ton th gii. M mong cc con suy ngh. Cc con hy ci thin i sng. Cc con phi thy mnh bt lc; thc tm chy n vi M; M s gip cc con yu mn Cha; ri v yu mn cc con hy phc hi li i sng Tn Hin cho ng ngha. Cc con c thc hin c nh th th Thin Cha mi ban n cc con chin u chng Ha Ngc trong ngy i Ha ti en m M nhiu ln nhc nh cho cc con. M mong c cc con n vi Cha v M bng trn tri tim; bng ting ni yu thng th Tnh Yu s ph che vy kn bo v cho cc con trong bo tp Satan. Ngy 25-11-1990 Tnh trng hm nay Gio S v Tu S cy vo s thng minh hiu bit ca mnh; cy vo ti nng sn c ca mnh m rao ging v ngi Gio Dn cng tip nhn vic rao ging nh s ho nhong hp dn bn ngoi! Vic y a n trong tng lai s sp hon ton v nn tng c Tin; c Cy v c Mn khng c. Trong tng lai khi Ha Ngc Tng Tn Cng th trn ton th gii khng cn li Rao Ging; khng cn nhng nghi l; khng cn Tu S Linh Mc gip gio dn; tt c on chin phi sng nh c Tin; Cy; Mn bng i sng ni Tm; m thm cu nguyn kt hp vi Thin Cha qua Tnh Yu chu ng s trng pht ca Thin Cha ging xung trn nhn loi. Ngay by gi hy sng vi c Tin; Cy; Mn su kn trong tm hn th giy pht kinh hong lu di y khng bao gi h ri xa M; M s bo bc che ch v lun gip h dng ln Thin Cha li cu khn Lng Thng Xt bng tri tim ca h. V th m M hng ku gi con ci hy yu mn Thin Cha; ngoi ra M chng xin iu g khc. Tnh trng Gio S Tu S hm nay h coi thng li M dy d; h khng tin nhng iu M tin bo; h tin vo thc t; vo suy lun; mi s u trng cy vo ti nng ca h. Lng yu mn Thin Cha v yu mn M khng c thc trong lng. Nhng h cng rao ging Tnh Yu ; cng ku gi mi ngi

chy n vi M; nhng khng ni ln c tri tim con ngi phi nh th no khi n vi M; M em con ngi v cng Thin Cha. Con ngi n vi M bng ring ca mnh; vch ra cho M mt ng li M ban n theo li cu xin ca h; v h tin vo tc hiu M Hng Cu Gip; tc hiu Mng Thng n Thin Cha. M au bun khi thy con ci m mui sng trong bng ti; dng ln Thin Cha v dng ln cho M nhng mi inh nhn m vo tri tim ca Cha M. H mang n cho M nhng chin cng chng Ha Ngc bng sc c gng ca ring mnh. Linh Mc Tu S dng li rao ging nh tr k th; khng c Lng Mn trong Rao Ging th kt qu li Rao Ging cng khng i vo con tim gio dn nhng ch vo l tai m thi. Tnh trng ny chim tri s n n mt ht ging y. Linh Mc Tu S khng thc hin c vic Cha Bnh v Tr Qu m Cha Gisu truyn; l do l lng yu mn khng c. M ni rng Tnh Yu ku xin Tnh Yu th Thin Cha phi nhm li. vic Tr Qu v Cha Bnh khng bng li ni nhng bng tri tim; v th Linh Mc Tu S khng thc hin c. Satan tn cng vo con ngi bng nhng th on v cng tinh vi; tr phm trn khng i u vi n c. Linh Mc Tu S ngy nay cy nh vo s thng minh ca mnh th khng bao gi hiu c nhng mu su chc him ca k th. Hin nay ton th gii ang bi trn nng n trc on qun tin phong ca Ha Ngc. Linh Mc Tu S khng cm nhn c s nguy him y. K th ang ng tr trong tm tr ca Linh Mc Tu S v iu khin h bng nhng k hoch tinh vi nh hu thun ca ngi chung quanh tr lc. M ni rng Linh Mc Tu S hin nay khng c nh Sng c Tin soi ri; th nh sng ang soi dn h l nh sng thng minh loi ngi. M ku gi con ci trn ton th gii hy cu nguyn cho Gio S Tu S. H ang nm gi on chin; nhng h ang chin bi. V cng nguy him nu M khng cu gip; nhng chnh h phi ku cu M thc tm v li M dy phi c h thi hnh v yu mn; M mi c th hy dit xing xch Satan ang tri buc h. Ngy 26-11-1990 Bn iu cn suy ngh; Cha Gisu v M gi n hng Gio S Tu S mong cc con tip nhn:

1. Cha Gisu giao ph on chin cho cc con chn dt v dn v Thin ng. Cha l Ch Chin v ton th l con chin. Cha chn cc con ln bc i din Cha; chn dn on chin. Cc con phi thy rng Cha Gisu nng cc con ln mt bc cao trng hn ngi gio dn trong i sng siu nhin; cc con ln bc i Din Cha Kit; ging nh Cha Kit; v th cc con phi xng ng l c Kit th hai Hin Thn ca con Cc Thnh M. Nhn vo thc t hm nay; Gio S sng khng khc ngi gio dn; cng thiu km cu nguyn ; cng chy theo th gian; cng sai lch Tin Cy Mn v nh th Gio S l nhng c Kit gi hiu; nhng tn ngy Kit nm quyn bnh trong tay! H l nhng mc t gi hiu; h l si; sng gia by chin; h a by chin v u ? 2. Cha Gisu thit lp gio Hi trn trn gian; Ngi trao quyn Rao Ging Cha Bnh v Tr Qu cho cc Tng Mn . Ngy xa 3 mnh lnh y c nhng ngi i Din Cha Kit thi hnh trn vn. Ngy nay ch cn li vic Rao Ging; 2 mnh lnh Cha Bnh v Tr Qu tt lm! vic Rao Ging khng c lng yu mn v th khng gieo vo lng mi ngi ht ging Tnh Yu trong Li Cha! Li Cha khng c rao ging ng nh Cha mun. V by gi M ni hng Gio S thc trch nhim nng n phi tr l trc Thin Cha Cng Minh : Nu cc con khng lm mt i 3 lnh truyn ca Cha Gisu trong cuc sng hin ti qua cc thi i; th thuyt V Thn khng ra i v Duy Vt khng bao gi trn t trn gian. Vic Cha Bnh v Tr Qu nh Quyn Nng Thin Cha l ting ni hng hn c sc mnh nh V Thn v Duy Vt. 3. Ngy xa Giua l mt Tng ham m vt cht bn Thy ca mnh cho k th. Thc trng ngy nay Gio S Tu S l nhng Tng thi i mi m chy theo vt cht th gian! M tin bo rng phi n lc cc con bn Gio Hi Cha Kit cho k th! Vic mua bn y ang xy ra v s kt thc. Giua c bn Cha th Thin Cha mi ton thng! Nhng khn cho Giua th n ng sinh ra th hn! V ngy nay M tuyn b rng: Tri Tim M phi chin thng; nhng hi Gio S Tu S phng s cho k th; th cc con ng sinh ra th hn. 4. ng ch dn Tic ci nhng nhng ngi c mi t chi khng n d! ng Ch nh cho gia nhn mi bn cng inh ngoi ng vo d Tic Ci thay ch nhng ngi c chn t chi. Nhng k c mi sau ny l hng ngho nn; chng c u i nh cc con Gio S Tu S nhng min l h lt b s d bn trong khong i qua; chu mc o ci v bit knh trng s mi gi ca ng Ch; bit n v yu mn ng Ch. l nhng Chin S Cui Thi m M tin bo t nm 1846 ti La Salette.

Hi cc con Gio S v Tu S; M mong cc con suy ngh v nh rng Thin Cha Ton Nng l Cha Cng L nhng trc Ngi l Cha Thng Xt; Cha Tnh Yu. M mong li M hm nay c cc con ch ; hy xt mnh; thng hi ti li; sa li cuc sng cho p lng Cha. Ngy 27-11-1990 Nu Gio S Tu S vn chng li M; khng vng phc sa li cuc sng cho p lng Cha th chc chn phi sa Ha Ngc! l iu M qu quyt hm nay. Con hy vit : Gio S Tu S tiu cc; khng vng phc s dy d ca M; li cn tch cc hy dit; ph chng trnh hnh ng cu th gii ca M (v chng trnh ca M gy thit hi mi mt cho cuc sng trn th ca h); th hm nay; M tuyn b rng h phi nhn lnh s trng pht ca ring M; trc khi Thin Cha trng pht th gian. M trng pht Gio S Tu S v mt tinh thn; cho h b dn vt mt bnh an; tnh trng ny gip h suy ngh v chnh cuc sng ca h i vi Thin Cha! Gip cho tm hn ti li ca h bit vn ln hng v Chn Thin M m chnh h mi ngy cng ri xa. i sng tinh thn s nng n khn xit nu h khng c Cha v M ng tr; cng sng vi h trong tng ni kh khn. Vic ny gip h tnh ng; nhn ra mnh xa Cha v M; l xa ri Chn Thin M; xa ri Chn L th h lt vo vng vy ca Ha Ngc; h phi kh tm by gi v sau ny s khn nn i i. Hin nay trn ton th; tm hn Linh Mc Tu S khng c nim vui; nhng h khng nhn ra mnh thiu vng Thin Cha; h li cho l tnh trng chung ca x hi. Lng tm h khng cn nhy bn; v Tnh Yu h dnh cho Thin Cha khng rung ng. Tnh Yu khng rung ng l Tnh Yu ngoi mi ming. Loi Tnh Yu ny i vi con ngi l xc phm to ln; vy m i vi Thin Cha; Vua Tnh Yu Cao C; khng li no t c; th h li khng cho l xc phm! Hi cc con ng thng ca M! M cho cc con bit rng : Tnh Yu cc con khng dnh cho Thin Cha v cho M nhng cc con li dnh cho chnh mnh; cho th gian. n ngy cc con trnh din vi Cha Cng L th chnh bn thn cc con v th gian s t co linh hn cc con; khi Cha Nhn Hu v M Hng Cu Gip nh li bc cc con i din vi Thin Cha Cng Minh. M au kh tng gi tng pht v trn ton th gii khng lc no li khng c Gio S Tu S sa vo Ha Ngc ! iu ny khi tu hc cc con hiu; nhng thc t hm nay tm tr b m m v cc con bt chp tt c min

sao cuc sng hin ti t c nhng iu cc con a thch; l danh d; tin ti vt cht v i khi tnh yu hn h ca loi ngi na! M au n v cng trc tnh trng ngy nay vic ln Thin ng rt him hoi i vi hng Gio S Tu S! Nh th on chin s i u ? Cc con tr li cho M nghe i! M ku gi cc con hy quay v vi M M dn cc con i tng bc! Cc con phi hiu rng bn thn cc con hn h bt xng v kh nng cc con ch l v dng i vi Cha; th cc con mi thy vic chy n nh M gip l iu cn thit cho cc con. Ngy 28-11-1990 Li ni ca Linh Mc Tu S khng c Cha Gisu v M cng ni! H khng tn dng li ni lm trn bn phn to vt phi phng s Cha cho xng ng; phng s Cha tng giy pht sut c cuc i Tn Hin ca h. Nhng li ni khng mang ch nh dnh cho Cha th li ni y dnh cho mnh; cho th gian. Khi cc con ni ra mt li khng c Cha v M cng ni vi cc con; tc th Satan li dng ngay li ni y cc con h thp cc con trc mt Thin Cha. Thnh cng trc tin ca Satan l li ni y khng c Thin Cha; li ni y xm nhp v tr no ngi chung quanh cng khng c Thin Cha! Vic i p gia nhng con ngi gm bit bao li ni; bit bao thi gi cng khng c Thin Cha! Thng Qu li dng ngay; a ti bit bao kt qu trong t tng v hnh ng cng khng c Thin Cha! Khng c hiu qu phng s Thin Cha nhng phng s cho mu Satan; ng ha dn dn c nhn loi trong hon cnh khng Thin Cha. Hi cc con Gio S Tu S; hy thc iu M va dy; n nh xu thi; nhng nh hng ca n v cng rng ln v v o! Nhiu im v o trong cuc sng rng ln ca nhiu ngi; chng gp li thnh mt x hi v o! khng c Thin Cha trong cuc sng th vic phm ti xy ra qu d dng! M ku gi cc con xt mnh nh th trn mi lnh vc th cc con s hiu trch nhim ca cc con ln lao v nng n bit chng no! Cc con hiu c ti sao nhn loi sa Ha Ngc Tp Th v Cha M au kh bit chng no ? ! Linh Mc Tu S hy tn dng tng li ni lm Sng Danh Cha v Tn Vinh M chng t Tnh Yu ca cc con. Khi cc con yu ai; lng tr cc con hng v ngi ; ming cc con nhc nh n ngi mnh yu thng. Khi li ni khng pht ra bng ming th li yu ng i p ngay trong tm tr cc con; ngay trong gic quan ca cc con. M dng th d ny cc con hiu Thin Cha v M i vi cc con nh th no th cng dy cc con nh th y. Thin Cha v M yu thng; nh nhung cc con nh th; tng giy pht khng t qung; bng mt Tnh Yu Cao C khn v. Cn cc con; to vt thp hn; tnh yu nh b lm sao p n cho xng ng; vy m cc con cng khng dnh trn tnh yu ca cc con cho Thin Cha.

Cc con ni ln mt li khng hao tn tin ca v sc lc; nu li ni y lm Vinh Danh Thin Cha th s pht sinh bao ti sn thing ling dnh cho cuc sng vnh cu hnh phc mai sau; nu li ni y lm li cho Ha Ngc th Ha Ngc dnh cho cc con v tr xng ng trong cuc sng hn th i i. Sut cuc sng dng th; hy m rng tm hn n rc Thin Cha v M ; Cha M cng sng vi cc con tng giy pht. Cha M c cng suy ngh v tip chuyn vi mi ngi; cng gnh vc chung vi cc con tng cng vic ln nh th khng bao gi thng qu c th xen vo li dng mt hnh ng nh no ca cc con phng s n. Hy chng minh lng yu mn ca cc con bng cch em Cha M v ng tr trong cn nh tm hn b nh phng dng; an i tng giy pht trong sut cuc sng ca cc con. Tn Hin l th . M mong cc con Gio S Tu S hy thc hin iu M dy. Ngy 29-121-1990 Mt trn ming li ca Satan tung ra; ton thng trn th gian. Cho ti gi pht ny loi ngi vn khng hay bit v mt trn ny m k th pht ng; tn cng v ton thng! M rt au bun v Gio S Tu S l nhng Tng Cha chn bo v Hi Thnh Cng Gio nhng chnh cc con thua trn trong tnh trng chng hay bit c mt trn v cng nguy him ny. Gi y ton nhn loi trong hu qu tai hi ca vic thua trn. Con ngi b xu x. B hnh h c tinh thn v th xc do ming li m ra! Lut Xt on ! Cha Gisu dy cc con ng xt on ai cc con khi b Thin Cha on xt. Quyn xt on l ca Thin Cha; ngi thu bit tn y lng con ngi; phn cc con l to vt thp hn. Khng thu bit b trong ca ai c; ng bao gi xt on. Nhng thc t hm nay vic xt on lan rng v n su vo i sng con ngi trn ton th gii! Chnh Gio S Tu S xt on ngi khc m i khi cn cho rng nm trong quyn hn ca mnh. M ln ting cc con Gio S thc : Gio S cng ti li nh mi ngi; cng yu ui v hn h nh mi ngi; cng mang ly ni mnh s bt xng ca to vt; cc con khng phi l Thin Cha nhng cc con i din cho Thin Cha chn dn on chin ca Ngi. Cc con khng phi l Ch Chin m l Ch Chn. Quyn quyt nh vn mng con chin l quyn ca Ch Chin ch khng phi ca cc con. Cc con quyt nh iu g phi nm trong quyn hn Thin Cha ban php cho cc con m thi. ng bao gi nh pht con chin; iu tri nghch vi bn tnh ca Ch Chin; v Ngi l Ch Chn Lnh; l Cha Tnh Yu; l Cha Thng Xt v Tha Th. Tnh trng ngy nay Gio S nh pht con chin; cm on con chin tip nhn n Cha; v h cho rng l nhng con chin bnh hon v l lm! vic y tri hn vi bn tnh Nhn Lnh ca Thin Cha; vic y mang bn cht hn th ca Satan th cc con ang i din cho ai y ? Tnh Yu mnh hn th ght cc con !

M dy cc con : phi thy Thin Cha sng trong tng ngi anh ch em nh li cc con cu chc trong Thnh l mi ngy rng Cha cng anh ch em. Khi cc con t cho rng ngi no bt xng vi Thin Cha; th cc con cng phi bit rng Thin Cha ang au kh trong ngi ; vy th bn phn cc con l lm cho Thin Cha ht au kh hay bn phn cc con l ui Thin Cha ra khi con ngi; trong khi Thin Cha ao c sng trong con ngi v nht l Cha n v nhng con chin bnh hon y. Thin Cha nh pht con chin; phn cc con ai nh pht cc con? Cc con hy suy ngh; M mong cc con hy suy ngh! V con chin khng vng phc s dy d ca cc con m cc con nh pht; cn phn M l M Thin Cha v M cc con; M bit Thin Cha v cng au kh v nhn loi; nht l au kh v cc con Gio S Tu S nn M Hin Ra dy d; khuyn nh rn e; cnh bo v.v. cc con sa li cuc sng. Cho ti gi pht ny Gio S Tu S bt tun li M; hy dit li M; c ngi cn c hnh ng hy dit s sng ca nhng ngi truyn b li M na! Cc con suy ngh th no nu Thin Cha v M cng x nh cc con th cc con s ra sao?. Khi cc con nh pht con chin th Thin Cha c va lng khng? Cc con c suy ngh iu khng? Con chin bnh hon cn thuc men v b dng; Thin Cha v M giao trong tay cc con thuc men v ngun b dng cc con trng tr hay sao? Hay cc con phi ln x vo; theo di cn bnh v tm cch cha tr. M mong cc con suy ngh. Gio S Tu S hy n vi Gio Dn; ng ngi trn m iu khin! Hy chng minh Tnh Yu ca cc con i vi Thin Cha v i vi con chin bng s B Mnh v Hy Sinh. Trn cnh ng truyn gio; ngi th phi ln x vo cng vic chm sc v thu hoch; chn lm tay bn! Cc con c chn l th gt; hy chu ton cng vic ca mnh. M ku gi cc con Gio S Tu S hy x thn; hy sinh trn vn; hy chin u chng k th rnh rp gieo c lng vo rung la. M ni nh th c ngha l i buc cc con phi bit r k th; phi tr dit k th; phi bit sa li nhng tn ph do k th gy ra bo m ngy ma tt p em v Ch. l nhim v Rao Ging; Cha Bnh v Tr Qu m Thin Cha ban n v giao ph cho cc con. M mong rng li M hm nay c cc con tip nhn; suy ngh v cc con hy sa li nhng thiu st trong cuc i Tn Hin Thin Cha v M c vui lng. Ngy 30-11-1990 Hi cc con Gio S Tu S! Cuc chin chng Ha Ngc hin nay quan trng nht l loi tr nh hng Satan trong tm tr cc con v nhn loi; k n l loi tr bnh hon do ma qu gy ra cho con ngi; v cui cng l tr qu nhp trong thn xc con ngi. Tt c nhng hnh thc y cc con phi nh c Mn m chin thng.

Chng Satan khng ch tm tr Thin Cha l Tnh Yu; nhn loi sng trong Tnh Yu nhng khng cm nhn c Tnh Yu v khng c Tnh Yu. Tnh Yu ca cc con ch c c khi cc con c c c Tin tht s thm nhun trong tm hn; c Tin th hin trong hnh ng cy trng Thin Cha l ngun cy trng duy nht v tuyt i. c Mn pht xut t s sng ng ca c Tin v c Cy. c Mn trng thnh t n th hin c Tin v c Cy. Trong cuc sng siu nhin khi cc con khng c tnh yu tht s dnh cho Thin Cha th cc con cng khng c c Tin v c Cy tht s. Tnh Yu chin thng Ha Ngc Tnh Yu chin thng bn thn; Tnh Yu chinh phc nhn loi. Tnh Yu Thin Cha bao trm ton th loi ngi b bc mn chn ca s t do chn ng li; Tnh Yu khng xm nhp vo tm hn c. Thin Cha au bun v chnh Ngi ban t do cho con ngi v con ngi dng t do t chi Ngi! Ngi nh ng bn ngoi ca lng ch i ch i con ngi tip nhn Tnh Yu v! p tr Tnh Yu! Thin Cha Ton Nng l tt c ! cn to vt l khng! Khi cc con yu mn Thin Cha; Tnh yu ng tr trong cc con th cc con c tt c. Tt c nhng g ca Cha l ca cc con. Hi cc con Gio S Tu S! Cc con ang nghe ting M dy : Vic chng li Ha Ngc; k th ang khng ch trn gian trn hai lnh vc ca cuc sng l i sng siu nhin ca tm hn v i sng t nhin ca bn th; cc con phi c Tnh Yu Thin Cha mi chin thng c. Khi cc con yu mn Thin Cha; cc con khng tm hn b chi phi bi vt cht; th gian danh li trn tc; tm hn cc con cha y vinh quang Thin Cha. Ri tm hn pht sinh hnh ng lm Sng Danh Thin Cha trn chnh trch nhim thing ling ca ngi Tng v trn chnh hnh ng nui sng bn thn mnh l cng trnh yu thng to dng ca Thin Cha; nh th cuc sng cc con trn hai lnh vc ngp y nh Sng Thin Cha v ta lan nh hng trn mi ngi chung quanh. Nu tt c cc con Gio S Tu S u sng Tnh Yu nh M va ni th vic chng k th khng ch tm tr s t kt qu tt p. Chng Satan tn cng th xc Hin nay k th gy bnh hon trong c th con ngi. Thin Cha cho php ma qu hnh ng nh th con ngi quay v vi Thin Cha. Nhn loi phi bit rng sng trong ti li l cc con ng theo k th gy tai ng cho cc con ngay chnh i ny v cuc sng i sau: bn cht ca ma qu l th hn; s yu thng nung chiu ch l gi to; khng bao gi thng qu c th mang n cho cc con hnh phc chn tht v lu bn. Khng bao gi c tnh thng trong hnh ng ca ma qu. K th hin nay hin din v hot ng trn trn gian di nhiu hnh thc : Dng vt cht li ko con ngi hoc tiu tn vt cht gy khn kh.

em hnh phc n ri gy tai ha. Cu bnh ri gy bnh. Tiu dit nim tin chn l v gieo nim tin Ha Ngc di nhiu hnh thc

Tt c nhng hot ng ca ma qu u kt thc bng bnh hon trong c th m khoa hc loi ngi khng cha tr c. y l iu m cc con Gio S Tu S cha m mt. Nu cc con mun bit vn ny; M ku gi cc con hy cu nguyn su thm; hy sng khim nhng; vi lng yu mn v t h. Hy dng ln Thin Cha s bt lc ca mnh; xin Ngi Thng Xt soi dn cho cc con. Khoa hc khng cha tr c nhng bnh hon do ma qu trc tip gy ra. Cha Gisu dy cc con; Phc m cn ghi chp : Thin Cha giu vi nhng k thng thi nhng li t r cho nhng k b mn khim nhu. Hi cc con Gio S Tu S ca M! Thin Cha dnh phn thng cho cc con trong lnh truyn cc con hy Cha Bnh v Tr Qu. Ti sao cc con t chi? V cc con khng yu mn Thin Cha nn t chi; th by gi cc con hy yu mn v lnh nhn. Khoa hc loi ngi khng thng c; cc con hy chin thng bng khoa hc Tnh Yu ca Thn Dn Nc Tri. Chin Thng Qu nhp trong c th V by gi cc con ngh sao; thng qu c t nhp vo c th con ngi c khng ? M tr li rng khng. Thin Cha v M c cho php thng qu mi nhp vo c th con ngi c. C th con ngi l cng trnh to dng ca Thin Cha; c giao ph cho Thin Thn gn gi; thng qu khng bao gi chim gi c nu khng c lnh ca Thin Cha v M cho php hoc bt buc. Qu nhp mang nhiu ngha. M tm lc trong 3 ngha sau y : 1- Cnh tnh chnh ng s 2- Cnh tnh ngi chung quanh 3- Thnh mun thc hin iu g. Qu nhp mang nhiu hnh thc; tr khn ngoan phm trn khng th no phn bit c. Chin u vi ma qu cc con phi nh M soi dn cho cc con phn bit thc h. Mun c soi dn cc con phi c c Tin; c Cy

v c Mn thc s; phi khim nhng v cu nguyn su thm; M s ni cho cc con s thc nh th no. V thng qu c t xut ra c khng ? M tr li rng khng. Nhp vo v xut ra u do lnh ca Thin Cha v ca M. Vic tr qu l mt phn thng Thin Cha dnh sn cho con ci tuyn xng c Tin lm Rng Danh Thin Cha. Khi cc con c lng yu mn Thin Cha v yu mn M; cc con ku xin chin thng k th Sng Danh Thin Cha; th Thin Cha v M khng bao gi t chi a con yu. Ngy nay qu nhp nhiu v k trn ton th gii v mang nhiu hnh thc l lng khc nhau. Khng mt lut tng hp no c th cha ng nhng hnh thc khc nhau y. Khng mt tr thng minh no c th khm ph ra tt c nhng trng hp y. Gio S Tu S th dng dng sng nh khng c qu sng vi con ngi; v tin rng khng c qu nhp thi i vn minh tin b ny. M loan bo cho cc con bit : Nu Thin Cha v M cho php th qu s nhp vo chnh thn xc cc con. ng sng trong ti li na hy tnh thc quay v. Ngy 1-12-1990 Hi cc con ca M trn ton th gii! M au kh v ti li ca loi ngi! au kh v bt tun li M dy; r nhau tun chy vo Ha Ngc l ni cha ng nhng k phn bi Tnh Yu Thin Cha v chng li M. Ha Ngc tip rc nhng ngi yu mn n v ban cho nhng ngi y cuc sng hn th i i. M hi cc con i i l g ? em i i m so snh vi thi gian trn gian; cc con s thy cuc i qu ngn ngi. i i hn th trong Ha Ngc hay i i hnh phc vi Thin Cha cc con chn phn no ? Chng li Ha Ngc l th no ? l khng i vo con ng Ha Ngc dn sn trn trn gian. Satan dn sn con ng rc cc con t trn gian vo Ha Ngc; con ng rng; vinh quang; p mt. Trn con ng ny Satan c mt khp ni gii thiu v khuyn khch cc con tham d nhng th vui trn th; am m nhc dc; lng ham mun danh li; tn hng cuc i dng th ny. ng lm cc con ; v bn Satan nhn thy i sng con ngi ni dng th l v cng hnh phc khi con ngi cn c hng Tnh Thng ca Thin Cha v Tnh Thng ca M; cn Ha Ngc ch c hn th m thi! Chng n thm kht Tnh Thng nhng i i khng bao gi c c. Hng v Thin ng l th no ? L cc con chn v bc i trn con ng dn ti Thin ng ngay trong cuc sng hin ti ni trn th. Con ng y l gian nan; kh gi; l t b bn thn v chn Tnh Yu Thin Cha lm l sng. Ti sao phi t b bn thn ? v cuc i ny bn thn cc

con nng n trong ti li; phi t b n l t b s th hng khng vng bn v thp hn m bn thn i hi; l t b ci ti quan trng m chn Thnh Thin Cha trong s nghch mnh; trong nghch cnh hin ti bng tinh thn vng phc v yu mn; nh th l cc con i trn con ng tin v Thin ng Qu Hng Tnh Yu. Cuc sng trn gian nh ot cuc sng i i mai sau : Phi sa Ha Ngc b trng pht hay tn hng Phc Thin ng Vnh Cu. Chng li s dy d ca Thin Cha v ca M cc con phi sa Ha Ngc. Chng li chc cm d ca Satan v chng minh lng yu mn Thin Cha bng cch vng phc tun gi li dy ca Thin Cha v ca M; cc con s v chung sng vnh cu hnh phc vi Cha M. Thc trng th gii hm nay ang ch b con ng theo Cha; m chn con ng theo Satan vo Ha Ngc. Hi cc con ca M; cc con ang t t by gi v t t sau ny i i. Ti li cc con xc phm nng n n Thin Cha; lng kiu ngo ca cc con ang khiu khch Quyn Nng Tuyt i ca Thin Cha. Luxiphe v b l Thin Thn phn bi tng khiu khch Thin Cha; gi ny phi hi hn i i! by gi cc con li ni gt theo gng phn bi y! Chng li Thin Cha cc con s c g ? c sng trm lun i i trong Ha Ngc m tr khn loi ngi khng th no tng ni s au kh ko di mi ngy mi gia tng m khng h kt thc. Chng li Thin Cha th hin ti cc con khng c s bnh an trong tm hn; phc bnh an trn ngp Tnh Yu Thin Cha m ngy Ging Sinh; Cha Gisu em n v cc mc ng nhn c trong tm hn. Nh th l cc con khi u con ng i vo Thin ng nu cc con yu mn tun phc s dy d v tm hn c sng trong bnh an gia au kh v nghch cnh. Hi cc con trn ton th gii! Satan t cm by khp th gian bt cc con vo Ha Ngc. M au bun v cc con khng vng li M; t b ti li; lo n nn thng hi sa li cuc sng. Ha Ngc tip rc mi ngy bit bao linh hn anh ch em cc con. Thin ng th khng my ai ti c. Hi cc con hy suy ngh v m mt ra; hy chng li s cm d dng dai ca Satan ; k th ca nhn loi. Cc con hy n vi Thin Cha bng tri tim ca cc con; Thin Cha v M s ban n cc con hiu c phc Thin ng mai sau qu bu dng no! Cc con ch thy hin ti m khng thy tng lai; M ku gi cc con hy t b cuc sng ti li trong s hng th trn gian m chn cuc sng yu thng Thin Cha; hin ngang chp nhn au kh hin ti minh chng c Tin; Cy v Mn ca cc con i vi Thin Cha. Mt trn Tam im

Thin Cha v M au bun v ngy nay ngi Cng Gio khng c c Tin; c Cy v c Mn chn chnh. Ngi Cng Gio th t ho v c Tin ca mnh; t ho vo vic gi o y ca mnh. H dng ln Thin Cha nhiu kinh nguyn ; h tham gia y nhng iu Gio Hi Cng Gio i buc; h lnh nhn cc b tch v tham gia nhng nghi l phng v khng bt buc v.v. H b th cho k ngho; n chay n ti v truyn b cho mi ngi n nn thng hi khng thiu st mt iu g; khng ai phi ch trch h; tri li cn phi theo gng h m gi o. H t nguyn dng tt c nhng cng vic o c y ln Thin Cha v tin chc mnh s c ghi vo s cng c trn Thin ng. Tm tr h m c mt ngy vui hng hnh phc Thin ng. H cn m tng cuc sng sau ny trn Thin ng h s gip nhng ngi trn gian chy n vi Cha vi M nhn loi c vo Thin ng ngy cng nhiu hn; trnh ri vo ha ngc khn nn v cng! Th y cc con! M au bun v cuc gi o quy m y tnh ton h t c Thin ng ch khng phi Cha c Sng Danh. Bn phn ca to vt li l t cho c Thin ng ch khng phi l yu mn v lm Vinh Danh Thin Cha nh Cha ng c to vt yu mn v Vinh Danh Ngi. Lng yu mn Thin Cha khng thy u; ch thy yu chnh mnh m thi. M hi cc con : c Tin; c Cy v c Mn u trong cuc sng o nh th ? c Tin dy rng : Thin Cha Ton Nng To Dng v Nui Dng con ngi trong Yu Thng v th con ngi phi tn th mt mnh Thin Cha m thi. c Cy dy cc con phi cy trng tuyt i vo s Ton Nng ca Thin Cha Tnh Yu trong ht mi s. c Mn dy cc con rng Thin Cha l Tnh Yu. Cc con lnh nhn ton th trong Tnh Yu th phi cng hin tt c trong yu thng trn vn. Vy m by gi cuc sng ca nhn loi li khng dng Tnh Yu ln Thin Cha. M ni rng; con ngi yu chnh mnh v qun lng Thin Cha hoc dng ln Thin Cha nhiu l vt v yu chnh mnh. M au bun khn t; v Thin Cha b xc phm nng n. Hi cc con ca M; cc con hy dng ln Thin Cha nim tin tuyt i ca cc con; lng cy trng trn vn khng nghi nan v tt c Tnh Yu cc con c c v cn mong c yu Cha nhiu hn mc cc con ang c. Nh th vn cha p li mc Tnh Yu Thin Cha dnh cho cc con.

Thin Cha v M ch mong c mt iu ni cc con l yu mn Thin Cha; yu mn Thin Cha v yu mn Thin Cha; ngoi ra khng xin cc con mt iu g khc. Trong Tnh Yu phi c c Tin v c Cy trn vn. Sai lch c Tin; c Cy v c Mn cc con phi ri vo Ha Ngc m thi. Tnh trng ngy nay trn ton th gii; c Tin; c Cy v c Mn b sai lc v con ngi chng li s dy d ca M trong nhng ln M Hin Ra ban Thng ip cho th gii. S sai lch ny bin hng Gio S Tu S thnh Tin Tri gi m Phc m Cha Gisu loan bo s xut hin gn ngy tn th; bin gio dn thnh nhng a con phn nghch. Nh th Gio Hi s i v u nu ton th gii khng vng phc li M dy? Hi cc con ca M trn ton th gii! Cha Gisu v M mong c cc con chin u chng Tam im. Tam im l sai lch c Tin; c Cy v c Mn. Hy dng ln Thin Cha; Tnh Yu ca cc con. Thin Cha v M s gip cc con sa li. ng dng s thng minh v sc c gng ca cc con chin u; s khng thng c Tam im u. M bo cho cc con bit : Tam im l mt trn chnh ca Ha Ngc dng tiu dit hnh phc ca nhn loi. Ton th hng Qu Vng c Satan gio ph trch nhim iu khin ton b m qun Tin Phong ca Ha Ngc quyt tiu dit ba nhn c i thn Tin Cy Mn. Chng bit r Tin Cy Mn l 3 nhn c huyt mch; h trng; quyt nh cuc sng trng sinh sau ny ca nhn loi. Bn thn chng n cng v sai lch Tin Cy Mn m t v tr cao sang trong Tnh Yu Thin Cha ri vo vc thm Ha Ngc i i. Chng hn th Thin Cha v cng hn th nhng to vt c kh nng n c v tr cao sang m chng b mt. M ku gi cc con hy thc! hy tnh thc v cu nguyn; M s soi sng cho cc con hiu c tnh cht su c ca mt trn ny. Hi cc con! M au lng lm; khi nhn thy nhiu con ci ri vo Ha Ngc v M lo u v cng cho cc con cn li! Nu cc con khng thng c mt trn ny th nh M bo : s n lc khng cn Linh Mc Tu S gip gio dn; khng cn nghi l phng v; khng con mt B Tch no c ban cho gio dn! Gio Hi s ra sao trong giai on y? M mong ch cc con tt c hy n vi M trong tinh thn t h; vng phc; thng hi v ph thc cho M; M s gip cc con chin thng Tam im v gy dng li nim Tin Cy Mn trong Gio Hi ang mc nt m trc mt cc con tng rng tt p. Ngy 2-12-1990 Th gii ang sng trong thi gian tai ha trng pht ca Thin Cha nng trn qu cu y ti c ny. Cuc sng ti li ca con ngi khiu khch Thin Cha Uy Quyn. Tnh Yu ca Thin Cha v ca M dnh cho nhn loi; loi ngi khng thch

nhn. Lng kiu ngo ca con ngi chc thng Tri Tim Yu Thng p li li ku gi; khuyn nh; dy d; rn e ca chnh Cha Gisu v ca M. Nhng Li Tin Bo ca M ti La Salette ch lm cho con ngi lo u mt thi gian ri tt c nh khng c! Loi ngi ao c c thy nhng du l ca s trng pht hn l lnh nhn s tha th. Nh th c Tin cc con u? M l M Thin Cha Hin Ra vi bao php l chng minh ti La Salette; ti Lourdes, ti Fatima; ti Nam T v nhiu ni khc trn th gii cng ch lm cho nhiu ngi lo s hn l yu mn. M ku gi mi ngi n nn thng hi; sa li cuc sng; M ku gi xin n Tha Th cho nhn loi; ku gi con ci hy gii quyt mi vn ca th gii; ca quc gia; ca gia nh qua trng chui Mi Khi lm cho Thin Cha ngui gin trc nhng xc phm mi ngy cng gia tng ca loi ngi. Con ngi thi hnh trong lo s! du vy M cng van xin Thin Cha tha th tng hnh pht sp n trong chng trnh ca Ngi; theo din tin sa i ca con ngi. Nhng khi tai ha khng xy n th con ngi khng cn tin vo Li M na! coi thng tt c v tr li tnh trng ti li mi ngy mi gia tng. Nhn loi c ao s trng pht! tht l kinh khng cho loi ngi! M bo cho th gii bit rng hnh pht phi ti; tun t tng s kin s din ra mi ngy mi gia tng cho n khi no qu a cu ny sch ti li v ch cn li lng yu mn phng th Thin Cha l ng To Dng mun loi trong V Tr. Nhng du hiu thin tai : ng t mt ma i km; bnh hon ly truynxy ra trn th gii c lm cho cc con suy ngh khng? C lm cho cc con hi tm; thng hi; thay i cch sng cha? Tng lai gn y nn i v th chin th ba s cn tiu dit nhiu ngi cng ch gip cho th gii m mt v tin Li M dy - nh th ng bun tht phi khng cc con ? V loi ngi khng thch tin M khi khng thy nhng iu M tin bo! nh phi nh th th gii bit n nn thng hi! Hin ti M ku gi cc Chin S nh b ca M ra i ku gi lng thng hi n nn; sa li cuc sng; ku gi mi ngi yu mn Thin Cha; yu mn M. Thin Cha v M s gn gi v che ch cho nhng ai bit vng phc dng tri tim mnh cho M M gip sa li v dng ln Thin Cha lng yu mn phng th ng theo bn phn to vt phi c i vi Thin Cha. Cc hot ng ca Chin S tri u trn th gii v gp phi s chng i nng n ca hng Gio S Tu S v gio dn. Nhng M dy cc con chin s hy bn trong vai tr M giao ph. Vi n M ban; cc con hy chin u trong khim nhng; trong gian kh; trong ph thc v yu mn. Cng gp chng i v au kh cc con cng ging Cha Kit; cng ging Cha Kit cc con cng i gn ti chin thng. Cha Kit chin thng khng phi trong vinh quang trn gian; nhng l trong au kh v nhc nh; chnh trong au kh v nhc nh tt cng ca trn gian; Cha Kit lm vinh danh Thin Cha; M dy cc con hy i ng con ng Cha i : Chin thng ca cc con l lm vinh quang cho Thin Cha trong au kh v nhc nh trn gian. Khng ai hiu c gi tr chin thng ny ngoi tr chnh Thin Cha

vi M v nhng ai c Cha M soi sng cho. V cc con Chin S thng trn s c gia nhp vo on qun ca M trong Nc Tri. Hi cc con ca trn th gii; hy suy ngh Li M dy; hy cu nguyn v chin u chng k th; hy chin u chng bn thn ti li; hy chin u v Tnh Yu v cho Tnh Yu; hy lm Chin S v chin u theo lnh ca M. M lp li Li Cha Gisu : Con Chin Ta nghe bit ting Ta. Ngy 3-12-1990 Hi cc Chin S ca M ! cc con hy ra i khp th gii ku gi lng n nn thng hi; lo quay v cng Thin Cha. Thin Cha v M au kh v cng trc cnh loi ngi hn h nhng qu kiu ngo coi thng Tnh Thng Thin Cha. Chng li Thin Cha l ng to dng V Tr v mi ngi; mi loi trong V Tr vi Quyn Nng Tuyt i ca Ngi. Loi ngi loi b s hn h bt xng ca to vt; t a mnh ln ngang bng vi Thin Cha trong tng c th to thnh nhng cng trnh nhn to; thay th nhng Cng Trnh To Dng ca To Ha hin nay c nhiu khuyt im i vi con ngi. Con ngi mun hy b tri t; thay th bng nhiu hnh tinh mi xoay vn trong khng gian v tr. Lng tr con ngi t chi Quyn Nng Thin Cha; chnh l t chi cuc sng hin ti m Thin Cha ban. Nhng ngy sp ti y; ton th gii s lnh nhn hu qu ca s kiu ngo y. Chnh loi ngi s tiu dit loi ngi trong tham vng b ch hon cu; trn chnh hnh tinh m Thin Cha ban. Chng li Thin Cha v mun hy dit Cng Trnh To Dng ca Thin Cha th nhn loi phi nh rng; con ngi cng l Cng Trnh To Dng ca Thin Cha th loi ngi cng khng cn u! Ngy nay con ngi ang mi gia kh gii thc hin chng trnh hy dit nhn loi ca Thin Cha; sp ti y h s thc hin nh y. Hi loi ngi v n v kiu ngo; sp ti y Thin Cha c b khut phc trc lng kiu cng v b bn ca cc ngi khng? Thin Cha khng cn gi cc ngi l con ci nhng coi cc ngi l th ch ln nht trong cc th ch; t khi nguyn cho ti gi pht ny. Ti kiu ngo u tin a Luxiphe n mun chim ot quyn thng tr ca Thin Cha v b l phn bi y ang b giam cm i i trong s trng pht gh gm. K n l Nguyn T loi ngi Adam v Eva trong hnh ng bt tun li dy ca Thin Cha; nghe li Satan i tm s mi l; hy vng ni rng quyn hnh ca to vt. b trng pht; hi hn v c tha th. n lt i Hng Thy; trng pht cuc sng sa a ti li ca con ngi. Thin Cha tiu dit tt c. Ngi ch li 8 ngi trong gia nh Noe trung thnh; lu truyn ni ging loi ngi n hm nay. Sau lt Hng Thy; con ngi li khi u vic xc phm Thin Cha bng hnh ng dng thp Babel, con ngi tm cch v hiu ha s trng

pht ca Thin Cha v ko di tnh trng chng Thin Cha n nay. Hin nay con ngi khng cn ngh n Thin Cha na; chng li Thin Cha bng cch gt b Ngi; k nh khng c Thin Cha. Con ngi xy dng cho mnh v tr to ha. Th y; hi cc con! Loi ngi gt b chnh ng To Dng mnh! M phi lm g cho h? Khng lm g c na u! H gt b Thin Cha th h cng gt b M ra. Chnh ngay con ci thn yu ca M trong Gio Hi Cng Gio; ming th xng mnh l con ca Thin Cha con ca M; nhng lng th khng yu mn; khng coi Thin Cha v M l cn thit v t hin ra bn ngoi bng hnh ng khng gi li Cha v bt tun s dy d ca M. Cc con i st ngay sau lng nhng k v thn. Cc con tn trng duy vt trong hnh ng; nhng ming th duy tm! Nh th vic trng pht ca Thin Cha trn qu a cu trong lc ny l phi; M van xin Thin Cha lm sao c! M ku gi ton th gii; nhng a con b nh cn bit vng phc s dy d ca M! hy cu nguyn tht nhiu; n chay hm mnh; dp b ring; dng lng yu mn xin n Hon Ci cho ton th gii. Cc con hy ln chui Mi Khi. y l c n Thin Cha ban cho cc con trong thi i en ti ny. Chui Mi Khi mang li cho cc con s bng an trong tm hn. Chui Mi Khi mang n cho chng con v th gii n Hon Ci. Chui Mi Khi tiu dit mm mng chin tranh. Chui Mi Khi l kh gii gii ta xing xch Satan ang tri buc th gii. Chui Mi Khi chin thng bn thn mnh. Hin ti Chui Mi Khi l si dy ct cht cc con vo vi M; M dn cc con vt con ng chng gai nhiu cm by ca k th v a cc con i trong an bnh n qu hng vnh cu trng sinh hnh phc. Thin Cha Cu Chuc nhn loi ri; Ngi ban n Cu Chuc cho ton th nhn loi thot t thn en ti i sau. n y nm trong Li Cha. Cc con s hng cuc sng Trng Sinh Hnh Phc nh n Cu Chuc khi cc con tun gi Li Cha trn vn. Hin nay Li Cha khng c thc hin; cn b loi ngi ma mai ph phn . Con ng Cha dy con ngi phi i c Sng i i th con ngi ch b! Con ngi mong ch Thin Cha Cu Chuc ln na chng ? Thin Cha Cu Chuc ri loi ngi khng nhn; t chi hng n c Sng; nu Ngi h mnh Cu Chuc thm ln na; th loi ngi cng t chi m thi. Khn nn thay cho con ngi! Thin Cha ch cn mt vic phi lm; l hy dit dng ging phn bi v kiu cng v cng; v n mun Thin Cha phng s cho n; trong khi l to vt n li khng yu mn v phng th Ngi! Hi cc Chin S nh b ca M! cc con nh b trn s lng v cc con qu t oi so vi s lng con ci chng li Cha M. Cc con nh b trc

con ngi v cc con hn h trong x hi so vi s cao sang trng vng ca th gian v nhng ngi nm gi Gio Hi hm nay. Cc con nh b trc k th Satan v hnh quyn php, v cc con l to vt thp hn; hon ton bt lc trc quyn php v s khn kho qu quyt ca k th. Cc con nh b trc mt Thin Cha v trc mt M v trc mt Thin Cha v trc mt M bit t h nhn rng t ni cc con khng lm g c c; ch nh Tnh Yu bo bc m thi! Khi cc con nhn nhn su thm s bt lc ca mnh trc Thin Cha v M; cc con ph thc tt c cho Tnh Yu th cc con li cng b nh. Cng b nh trong Tnh Yu th Quyn Nng Tnh Yu li cng th hin mnh m trong cc con. Khi cc con ph thc cho M; M ng ha cc con trong Tnh Yu Cao C. Cc con ha tan cuc sng trong M v cng vi M hin dng Tnh Yu phng s cho Thin Cha l Tnh Yu; phng s cho Danh Cha c Hin Vinh; cho Nc Cha Thng Tr trong lng mi ngi. Nh th chnh s b nh; v cng b nh lm cho cc con tr thnh mnh m to ln v cng trc k th Satan quyn php, trc cc kh khn trn th gii v trong Gio Hi v khng cn phi cc con i u vi kh khn; vi k th m chnh Thin Cha chnh M hot ng trong cc con ang i u. V M ni cho cc con Chin S bit rng M cng vi cc con chin u th khng tr ngi no ngn chn c bc tin ca cc con. M ku gi cc con Chin S hy ra i loan bo v i ha Thin Cha trng pht nhn loi; ku gi mi ngi lo n nn thng hi ku xin lng Thng Xt Thin Cha nh tay trn th gian v cho nhn loi bit rng; vic sa Ha Ngc i i khn nn chc chn phi n cho nhng ai khng p li li ku gi n nn thng hi ca M. Ngoi ra M mong c cc con Chin S nh b ca M; hy tm v cho M nhng tm hn nh b ang sng trong khim nhng; hn h; ngho kh. Cc con hy quy t li cho M; M s dy cho cc tm hn b nh y an i Tri Tim Cha Gisu. M ni cho cc con bit rng Cha Gisu rt yu mm trc nhng tm hn b nh bit dng tri tim cho Ngi. M s dn cc con n vi Cha; Chng ta s an i Cha v van ni Cha thng xt ban n Hon Ci trc tin cho hng Gio S Tu S; k n cho ton th gii ! M cng vi cc con cu th gii! Chng ta phi cu th gii! Ngy 8-12-1990 Cc con thn yu ca M! M mong c cc con yu thng Cha Gisu tht nhiu. Tnh Yu cc con dng ln s an i Tri Tim Cc Thnh ang su mun qu i v ti li nhn loi! Khp ni phn bi Tnh Yu ca Ngi! Khp ni ch p Ngi! Vt chn khn kh trn ng vc Thnh Gi n Golgotha b xa m v sp mt du! M ku gi ton th gii n nn thng hi! ngay by gi cc tm hn nh b ca M hy gia tng lng yu mn an i Cha Gisu ang hp hi! Hy nhn tng lai khn

nn ca nhn loi b vi dp trong i ha Thin Cha trng tr ti phn bi ca nhn loi! Hy cu ly th gii hi cc tm hn nh b ca M! Hi cc Chin S nh b ca M! Mun chin thng k th trong tng lai th ngay by gi hy tr v ngun; li v thi Cha Kit Rao Ging; bt u li; mi Chin S l mt pho i c Tin ngn chn k th; ri nh vt du loang; loang dn ra; loang n u; lp pho i n . Hy tr v ngun khi u n Cu Chuc. Nh M dy cc con : Thin Cha nh Mt Tri; ban sc sng cho nhn loi; cn M l Ngi Sao trong m tri ti; gip con ngi nh hng vt trng dng. Mt s kin xy ra cho nhn loi t khi u chng trnh Cu Chuc : Ba Vua theo Sao Sng dn ng tm gp Cha. S kin ban u y. Thin Cha tin nh v ban cho nhn loi giai on sau cng ny. M gii ngha nh sau : Sao Sng chnh l M Maria ca cc con. Ba Vua chnh l ba Nhn c i thn Tin Cy Mn.

Trn ng tin theo nh Sao dn n vi Cha. Ba Vua b mt nh Sao khi vo lnh a ca vua Hr. Vic ny tin bo cho cc con rng; Tin Cy Mn s b ri lon; lc hng v mt nh Sao dn ng; v phi xy ra nh th mt thi gian. Khi nhn loi sng trong ti li; t chi s dy d ca M. Ba Vua khng thay lng i d; vn mong mun tin ti; thm d khp ni tm Cha Cu Th; cui cng chnh Hr k mun tiu dit Cha v tnh ch li; v khi tip tc cuc hnh trnh; Ba Vua gp li c nh Sao dn ng n ni; toi nguyn gp c Cha v khng tr li ng c. S kin ny tin bo rng : Satan quyt dit nim tin Thin Cha; chng lm cho Tin Cy Mn sai lch hy dit s sng i i ca nhn loi; nhng con ngi li nh chnh hnh ng ca k th dn li cho con ngi tm ra ng Chn L v M li xut hin a Tin Cy Mn ca con ngi n bn bnh an. Hi cc Chin S ca M! M thng bo cho cc con rng; Huynh Trng ca cc con l a con nh u lng ca M; t trong vng bn ti li; M em ra khi bng ti v gieo vo lng mt mi th hn Satan. M gi vo hng ng ca k th tm hiu nhng chin thut tn cng ca i phng. M ban n soi sng v gn gi a con ngang bng ca M. M chim lnh tri tim ca n v hun luyn thnh ngi Chin S u tin ca M ngay trong hng ng ca k th. By gi ngi Chin S u tin trng thnh; M giao trong tay a con u lng ca M L C Chin u trn trn gian v t tn cho n l Ngi Sao Sng Ba Vua. M cng b cho cc con Chin S v cng b cho ton th gii rng : Ngy 8-12-1990 l ngy M Chin Thng Satan; ngy ra qun chin u chng Ha ngc tn cng nhn loi. T nay ngy 8-12 hng nm s l ngy L M Chin Thng Satan trn ton th gii. M mong c tp tc ny c gi mi n ngy Tri Tim M Ton

Thng th gian; l ngy Gio Hi ton thng k th cng l ngy nc Cha thng tr ton th gii. M s cng cc con hn hoan ca mng Thin Cha Ba Ngi : Sng Danh c Cha Cha; c Cha Con v c Cha Thnh Thn mun i mun kip. Hi cc Chin S nh b ca M! hy ln ng chinh phc th gii vi trn c Tnh Yu hng v Thin Cha v hng v M. La st mn s nung nu cuc chin n cng tn. Hy xy dng li Ta Lu i Tin Cy Mn b k th tn ph. Hy xy dng li n Th Thin Cha Tnh Yu trong lng mi ngi. Cc con hy chin u tiu dit k th Satan; chin u chng k t bn thn v hy tn vinh Tnh Yu Thin Cha; Tnh Yu M Hin. L C M trao cho cc con l C Chin Thng Satan. Chnh M ch huy mt trn. Chnh M trao quyn cho Tng Lnh Thin Thn Micaen l S T ca cc con; trong nhim v Thng Soi Cm C Binh Lc Thin Cung v Trn Th. Chnh M trao quyn cho Ngi Sao Sng Ba Vua trong nhim v T Lnh Cm C Binh on Tnh Yu nh b trn gian. Thin Cung v Trn Th cng chin u tiu dit Satan k th mun kip ca tnh yu duy nht l Thin Cha ca Chng Ta. M N Vng Chin Thng chc lnh cho tt c cc con Chin S Tnh Yu nh b ca M. Ngy 8-12-1990; ln u tin mng L M Chin Thng Satan; M ban cho ton th gii L C Chin u chng k th di s bo tr ca M v t tn l C Thnh Trn Gian. M mong mun C Thnh Trn Gian n u th k th gc mt n ; Tam im phi bi trn v Tin Cy Mn vui mng gp li nh Sao dn ng ca M. M mong rng cc Chin S trn trn gian chin u di s bo tr ca M v ca S T Micaen; s lun pht c thng trn trong tm hn cc con v khp ni trn th gii. Ngy 8-12-1990 l ngy M ban cho con u lng ca M cho th gii! Hi con hy ln ng cng vi Nng Bch Tuyt ca M; quyt chin u cho Tnh Yu Thin Cha v Tnh Yu ca M thng tr th gii. Cc con hy ln ng; M cng S T ln ng vi cc con. M ban cho hai con C Thnh N Hong Tng trng c n Thin Cha ban cho M Ton Quyn Thin Cung v Trn Th. M ao c trn tri L C ca M ti sng nh th no th ni trn th ny C ca M cng c vinh quang nh vy. Hi cc Chin S Tnh Yu nh b ca M! hy chin u cho Tnh Yu Thin Cha v Tnh Yu ca M chin thng trong giai on cui cng ny. N Vng Chin Thng Ban n thing ling Ban ngy 8-12-1990

Ly M Su Bi; M N Vng ca chng con! Chng con sp mnh cm t M ban Li dy d cho chng con. Qu tht chng con ang sng trong m mui v nu khng c M cu gip th chc chn chng con s cht trong m mui m thi. Hu nh mi thnh phn trong Gio Hi u tin vo thnh qu gi lut ca mnh; cn Tnh Yu th dnh ht cho mnh; Thin Cha khng c g c! chng con khng thy mnh l ti nhn; ri khi nhn ra mnh l ti nhn; chng con cng chng bit n nn thng hi. M i! T ni chng con; chng con khng th quay v vi Cha vi M c; xin M oi thng tha th ti li cho chng con v ban cho chng con Tnh Yu Khim Nhng ca M; v xin M dy d dn dt chng con chng con bit n nn thng hi v sa li cuc sng sai lch trm trng by lu nay chng con xc phm hnh kh Cha v M m khng h hay bit; xin M cu gip chng con. Xin M ng b chng con. Chng con sp mnh t n M! M T Bi ca chng con! Chng con t n Thin Cha ban M ca Cha cho chng con chng con c lm con M; c M Tnh Yu yu thng chng con v b!...M chm nui chng con phn hn v phn xc; M dy bo chng con; M cu gip chng con; chng con xin vng phc M; vng li M; Xin M sng v hnh ng trong chng con!...