You are on page 1of 3

S tht v tc dng tr bnh ca cy mt nhn

Hin nay, mi ngi dn ang lao vo i tm cy thuc qu c tn gi Mt nhn! Vy, cng dng tr liu ca loi cy ny nh th no m li hp dn ngi dn n vy? M t cy Cy mt nhn cn gi l mt nhn, cy b bnh, cy bch bnh hay cy hu phc nam, Tongkat ali , Pasak bumi (Indonesia), Tho nan (Lo), Antongsar, antogung sar (Campuchia), v tn ting Anh gi l longjack. Tn khoa hc Eurycoma longifolia Jack. (Crassula pinnata Lour). Thuc h Thanh tht Simaroubaceae, chi Eurycoma.

Do bn r mt nhn - hnh nh thng thy ti cc ng ng TP.HCM . nh: TUN NGUYN

y l loi cy mc hoang trong nhng cnh rng tha vng ng Nam . nc ta cy mc cc tnh min Trung, Ty nguyn v min ng Nam b.

Cy cao khong 15m, thng mc di tn l ca nhng cy ln. C lng nhiu b phn. L cy dng kp khng cung gm t 13 - 42 l nh snh i v i nhau. Mt l trn mu xanh, mt di mu trng. y l loi cy n tnh khc gc (dioecious) nn mi cy ch tr hoa c hoc hoa ci. Hoa mu nu thnh chm kp hay chm tn mc ngn, n vo thng 3 - 4 hng nm. Mi hoa c 5 - 6 cnh rt nh. Cy kt qu vo thng 5 - 6. Qu non mu xanh, khi chn i sang mu vng hay sm. Qu hnh trng hi dt, c rnh gia di t 1 - 2cm, ngang 0,5 - 1cm, cha 1 ht, trn mt ht c nhiu lng ngn. Thnh phn ha hc: trong v cha mt cht ng gi l quasin. Ta c th chit quasin nh sau: sc v bng nc nhiu ln, c cho hi c. Dng tanin kt ta quasin sau gn ly cn, ra cn v loi tanin bng ch cacbonat, quasin c gii phng. C c trn ni cch thy. Dng cn 800 chit (cn un si), ct thu hi cn, ta c quasin th. Mun tinh ch, ra quasin th bng hn hp cn v te. Ngi ta cho quasin v neoquasin c cng thc chung C22H30O6. Quasin c hai nhm metoxyl v mt OH t do. Dng acid clohydric un si kh metyl ta s c mt hp cht truhydroxyl gi l quasinol. Ht cha du bo, mu vng nht. T v cy mt nhn mc Bin Ha, Trng Bom, nh Qun, L Vn Thi v Nguyn Ngc Sng chit c mt hydroxyxeton, Bsitorol, camopesterol, hai cht ng l urycomalacton (chim t l cao nht) v 2,6 dimetoxybenzoquinon (sc t mu vng). Eurycomalacton c tinh th lng tr khng mu, chy 268 - 2700C, rt tan trong pyridin, tan trong axeton, clorofoc, t tan trong benzen, metanlo, etanol. V rt ng, tan trong acid sunfuric c cho mu sm, tan d dng trong dung dch natri hydroxyt long. Cng thc th C19H24O6 v cng thc khai trin c xc nh. Nhiu cng dng qu nhng khng th cha... bch bnh ng y cho rng, mt nhn c v ng, tnh mt, quy (i vo) kinh can v thn, c tc dng b dng cho ngi b kh huyt h, gn xng au nhc, t chn tay, ri lon tiu ha (tiu chy hay kit l u dng c), phng nga t thi cm mo. Ngoi ra, mt nhn cn cha c chng thng kinh (ph n b au bng lc hnh kinh), chng ch nghch ngc (au tc ngc do kh khng thng). B phn thng dng l r hay v thn cy, cn l thng ch c dng nu nc tm tr gh chc. R ca cy mt nhn

em v cht nh, phi kh, sao vng h th ri em ngm ru, mi lt ngm khong 30 40g, ngm trong 20 ngy l dng c. Liu dng mi ngy ung 20 - 50ml ru mt nhn. Ty theo nhu cu iu tr, c th ngm ring hay phi hp vi mt s dc liu khc nhm gip tng hiu qu iu tr. Nhng ngi khng ung ng c, c th ngm chung mt nhn vi nho kh, hay chui kh nng vng dng cng c. iu ng lu l, khng c dng mt nhn cho ph n c thai. Nghin cu gn y cho thy: cy mt nhn c cng hiu ci thin chc nng sinh l v tng cng sc khe tnh dc (c th l gip c th tng tit hoc-mn gii tnh nam mt cch t nhin l testosterone, kch thch s hng phn, tng cng kh nng sinh l, gip nam gii y nhanh v duy tr trng thi cng dng), b sung nng lng cho c th, gip gim stress, mt mi, tng cng min dch, ngn nga khi u v phng chng lo ha B phn c s dng lm thuc ch yu l r, v v qu cy c s dng lm thuc. Ngi ta cng phn tch thnh phn trong v, r cy mt nhn thy c thnh phn chnh l cc quasinoide, tritecpenoit, alcaloit, gip tng nng lng hot ng v sc bn c th. iu ha v lm n nh huyt p Thuc c s dng di dng thc phm chc nng ti nhiu nc chu , Ty u v M. V r cy mt nhn c v rt ng nn s dng lm thuc ty giun, tr st rt, kit l, ng c, y bng, gii say ru, dng ngoi lm thuc tr gh l Khng ni mt nhn l cy thuc cha bch bnh, song phi ni y l cy thuc qu. Hay c th ni cch khc, vic tm thy cy mt nhn ti Vit Nam l mt tn hiu kh quan cho nn ng dc Vit Nam, vi trin vng to ln v ng dng cy thuc qu ny gp phn bo v sc khe, c bit l tm c gii php hiu qu lu di gip nam gii tng cng sc khe sinh l v duy tr bn vng hnh phc gia nh. BS. HONG XUN I