FAMA 1-08p

LEMBAGA PEMASARAN PERTANIAN PERMOHONAN JAWATAN

Lekatkan Gambar Terkini PERSEKUTUAN

NAMA JAWATAN DIPOHON i) ii) iii) 1. MAKLUMAT-MAKLUMAT PERIBADI Nama Penuh (Huruf Besar) : Nama Lain (Jika ada) : Alamat Surat Menyurat : No. Telefon Rumah / Bimbit : Alamat Tetap/Pejabat : No. Telefon Pejabat : Umur : No. Kad Pengenalan (Baru/Lama) : Kewarganegaraan : No. Socso : Taraf Perkahwinan : Nama Isteri / Suami : Jawatan Isteri / Suami : Alamat Majikan : Nama Ibu / Bapa / Penjaga : Jawatan Ibu / Bapa / Penjaga : Alamat Majikan :

Tarikh Lahir : Warna :

Tempat Lahir : Tempat Dikeluarkan :

No. Sijil Kewargenegaraan : No. KWSP : Agama : No. Cukai Pendapatan: Bangsa : Bilangan Anak :

PENGALAMAN Sebutkan Butir-Butir Jawatan Atau Pekerjaan Dahulu Dan Sekarang Jawatan Ringkasan Nama & Alamat Gaji Tarikh Tugas-Tugas Majikan Pokok Dari Hingg 2 .Nyatakan samada pemegang Biasiswa/Dermasiswa/Pinjaman Kerajaan Pusat/Negeri/Badan-Badan Berkanun/Swasta. 2.Maklumat Mengenai Sekolah Yang Dihadiri SRP/LCE/PMR SPM/MCE/SPVM STP/HSC MATRIKULASI SIJIL TAHUN PANGKAT NAMA SEKOLAH Mata Pelajaran Gre d Mata Pelajaran Gre d Mata Pelajaran Gred Mata Pelajaran Gre d b) Maklumat-Maklumat Mengenai Kolej/Universiti Yang Dihadiri KELULUSAN DIPLOMA IJAZAH TAHUN NAMA KOLEJ/ UNIVERSITI PENGKHUSUSAN KELAS CGPA c) Kelayakan-Kelayakan lain yang lebih tinggi KELULUSAN TAHUN d) Kegiatan Luar Semasa Di Sekolah / Kolej / Universiti KEGIATAN LUAR SEKOLAH KOLEJ/UNIVERSITI 3. MAKLUMAT PENGAJIAN (a) Maklumat.

s.m) 5. MENAIP/TRENGKAS/MEMANDU Kebolehan Trengkas Lesen Memandu Bahasa Bahasa Kelas Tarikh Tarikh Malaysia Inggeris Diperole Tamat hi 7.m) Bahasa Inggeris (p.s.s. REKOD LATIHAN / KURSUS Hingga Anjuran Tempat Keputus an MICROSOFT OFFICE APLIKASI LAIN (Nyatakan) Kebolehan Menaip Bertulis Bercetak Bahasa Malaysia (p. KEMAHIRAN KOMPUTER (Tandakan (_/) di Ruang Berkenaan) Mahir Kurang Mahir Mahir Kurang Mahir 6.s.Sebulan a Nama Kursus Dari 4.m) Bahasa Inggeris (p. KETERANGAN-KETERANGAN LAIN YANG ADA HUBUNGAN DENGAN PERMOHONAN JAWATAN INI 3 .m) Bahasa Malaysia (p.

Tarikh : ___________________ majikan __________________________ Tandatangan dan cop __________________________ Tandatangan : _____________________________________________________ : _____________________________________________________ : _____________________________________________________ : _____________________________________________________ _____________________________________________________ Telefon : _____________________________________________________ : _____________________________________________________ : _____________________________________________________ : _____________________________________________________ _____________________________________________________ : _____________________________________________________ PERINGATAN KEPADA PEMOHON-PEMOHON 4 . LAIN-LAIN (Kakitangan yang dikenali di FAMA) Nama Jawatan Hubungan Alamat Pejabat No. Pej./Rumah 10.8. pihak FAMA berhak menamatkan perkhidmatan saya./Bimbit 9. Saya bersetuju dan menerima bahawa jika mana-mana dari pengakuan ini didapati palsu atau tidak benar. PEGAWAI RUJUKAN Nama Pegawai Jawatan Alamat Pejabat No. PENGESAHAN KETUA JABATAN Adalah disahkan serta diakui bahawa maklumat seperti yang tertulis adalah sebenarnya sebagaimana maklumat daripada sijil serta pengalaman pegawai di atas. Tarikh : ___________________ Pemohon 11. PENGAKUAN DIRI Saya dengan ini mangaku bahawa semua maklumat yang saya berikan di dalam borang ini adalah benar dan tepat. Telefon Pej.

........ Diperingatkan permohonan yang tidak menurut arahan ini tidak akan dilayani. Permohonan-permohonan yang diterima selepas tarikh tutup dan juga tidak mengikut syarat-syarat yang tersebut di atas tidak akan dilayani..... Terima kasih. 68100 Batu Caves. untuk jawatan * .... Borang ini hendaklah dimajukan kepada Ketua Pengarah............. 5....... Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA)... LEMBAGA PEMASARAN PERTANIAN PERSEKUTUAN PERMOHONAN JAWATAN Borang permohonan tuan/puan bertarikh * .... Sijil atau surat-surat perakuan yang telah disahkan hendaklah disertakan sebagai tanda pemohon mempunyai kelayakan atau lain-lain kelayakan yang dikehendaki.......... 3. Bangunan FAMA Point.. 5 ... Jalan Persiaran Satu............... 6................ 4... Pemohon-pemohon yang dipilih untuk temuduga akan diberitahu kemudian dan mereka mestilah membawa bersama-sama mereka sijil-sijil serta lain-lain surat yang ASAL apabila menghadiri temuduga... Bandar Baru Selayang......... Pemohon-pemohon yang tidak menerima sebarang jawapan selepas 6 bulan dari tarikh iklan ditutup hendaklah menganggap permohonan mereka tidak berjaya...... Satu salinan tiap-tiap Ijazah........ Nyatakan jawatan yang dipohon di atas sampul surat apabila mengemukakan permohonan dan mestilah sampai ke Ibupejabat FAMA sebelum tarikh tutup...................... Permohonan daripada pegawai-pegawai Kerajaan atau Badan-Badan Berkanun hendaklah dibuat melalui Ketua Jabatan masing-masing dan pastikan Kenyataan Perkhidmatan dikemaskini dan laporan sulit/prestasi tahunan disertakan bersama...1......... Lot 17304....... ... ’BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’ Saya yang menurut perintah... Satu akuan penerimaan permohonan akan dihantar... Sekian dimaklumkan.... telah diterima dan diambil perhatian........ 2.... Diploma......... Selangor....

....p............... ( b..................................... Ketua Pengarah Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) # Tarikh : * Diisi oleh pemohon # Diisi oleh pegawai FAMA ) 6 ........# ..................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful