You are on page 1of 11

Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Mata Pelajaran:

Matematik

Kelas dan Masa/Bilangan murid: 4 Persada / 8.40 9.40 pagi / 32 orang Tajuk: Standard Pembelajaran: Tolak Dalam Lingkugan 100 000 3.3(i)

Objektif Pembelajaran:

Di akhir pembelajaran, murid dapat; Menyelesaikan masalah melibatkan penolakan dua nombor hingga 100 000.

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

1.

Murid memilih kad nombor, kemudian membina ayat matematik tolak dan murid selesaikan mengikut pengetahuan sedia ada murid . 2. Guru menunjukkan proses penolakkan dengan kaedah yang lain kepada murid. 3 . Permainan Dam ular. 4. Aktiviti Kalau Tidak Pecahkan Ruyung, Manakan Dapat Sagunya.
Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

EMK: TMK BBB: TMK (Komputer ) Kad soalan,dam ular , set soalan Penilaian P&P/pentaksiran: Menyelesaikan masalah yang melibatkan penolakan dua nombor hingga 100 000. (B4D1E1) Refleksi:

Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

6 788

5 976

1004

2 562

CONTOH : 6 788 -1 004 =


6 1 5 7 0 7 8 0 8 8 4 4

Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Puan Lee ingin menggunakan 70 000 biji manik untuk menghias baju pengantin. Beliau telah mempunyai sebanyak 14 639 biji manik. Berapakah biji manik yang diperlukan untuk menghias baju pengantin tersebut?

Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Puan Hajar ingin menggunakan 50 000 bunga telur untuk tempahan kenduri kahwin . Beliau telah mempunyai menyiapkan 8 923 bunga telur . Berapakah bunga telur yang masih belum disiapkan olehnya?

Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Syarikat Copthone telah mengeluarkan 100 000 buah kereta . Sebanyak 6 543 buah kereta telah dijual . Berapakah baki kereta yang belum dijual ?

100 000 - 6 543 =


1 0 0 0 0 0 6 5 4 3 1 1 9 9 9 9 9 6 5 4 2

9 3 4 5 7

Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

30 000 biji betik hendak dieksport ke luar negara. 7 824 biji betik telah rosak. Berapakah baki yang dapat dieksport?

Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Sebuah ladang ternakan ayam telah mengeluarkan sebanyak 80 000 biji telur . Jika 22 967 telah pecah, cari bilangan telur yang masih elok ?

Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA