Rancangan Pengajaran Harian Pemulihan Bahasa Melayu

Nama Guru

: Mohd Qhairil Anwar Bin Azhar

Sekolah

: Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presint 8(2)

Tarikh

: 2 September 2013

Kelas : 1 Azalea

Mata Pelajaran

: Bahasa Melayu

Hari

Kumpulan

Kemahiran

: Isnin

Masa : 8.45-9.45 pagi

Epal

Tembikai

1. Ariff Danial

5. Zulfadhli

2. Shamil Hazriq

6. Nur Aini

3. Danial Aiman

7. Danish

4. Hakimi
Kemahiran 5 – Perkataan KV+KV

Kemahiran 8 – Perkataan KVK

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid Pada akhir pengajaran dan pembelajaran
dapat :
Hasil Pembelajaran

1. Menyebut dan mengeja sekurang-kurangnya
3 daripada 5 perkataan dengan betul.
2. Menulis 3 daripada 5 perkataan dengan

Pengetahuan sedia
ada murid

betul.
Murid sudah mempelajari :
1. Kemahiran 4 – Suku kata KV

murid dapat :
1. Menyebut dan mengeja 3 daripada 5
perkataan yang ditunjukkan oleh guru.
2. Menulis

sekurang-kurangnya

3

daripada 5 perkataan dengan betul.
Murid sudah mempelajari :
1. Kemahiran 7 – Perkataan KV+KV+KV

Murid diberikan lembaran kerja oleh guru. 2. 2. tayangan gambar. rajin. Guru mengaitkan aktiviti tersebut dengan isi pelajaran pada hari ini. ( Pengajaran dan Pembelajaran ) ( Latihan Bertulis ) Langkah 1 ( 15 minit ) 1. alatan permainan “Belon Letup” dan lembaran kerja. 4. Murid mengecam tayangan kad perkataan yang ditunjukkan dan menyebutnya dengan intonasi yang jelas dengan bimbingan guru. Tayangan gambar kepada murid. Sebutan murid akan diperbetulkan oleh guru jika terdapat kesalahan sebutan. Teliti. 5. 1. Murid dikehendaki mewarnakan perkataan yang tersembunyi mengikut warna yang disukai dan menyalin kembali perkataan tersebut. Murid melihat tayangan kad perkataan yang ditunjukkan oleh guru.Bahan Bantu Belajar Penerapan Nilai Murni Unsur KBKK Tayangan kad perkataan. . dan tidak berputus asa. menjana idea dan menyenaraikan. KV+KV ditunjukkan 1. Murid diminta berada dalam kumpulan masing-masing. Mengingat kembali. Set Induksi ( 5 minit ) 3.

bimbingan guru. Murid diberikan lembaran kerja oleh guru. 4. 4. Murid memadankan tayangan gambar KV+KV dengan menaip perkataan melalui penggunaan komputer riba bersama dikehendaki perkataan KV+KV dikehendaki menyiapkan lembaran kerja. Murid dibimbing oleh guru. ( Pengajaran dan Pembelajaran ) 1.2. Murid menyalin yang ditaip semula melalui komputer riba di atas kertas yang telah disediakan. Tayangan gambar KVK ditunjukkan kepada murid. Langkah 2 2. ( Latihan Bertulis ) 1. Murid 3. . 3. Murid menyebut dan mengeja perkataan tayangan gambar KV+KV mengikut guru. Murid dikehendaki mewarnakan perkataan ( 15 minit ) yang tersembunyi mengikut warna yang disukai dan menyalin kembali perkataan tersebut.

Murid menyebut perkataan tayangan dan mengeja gambar KVK mengikut guru. 2. Murid dikehendaki menyalin semula perkataan KVK yang ditulis di atas kertas yang telah disediakan. Murid dibimbing oleh guru. 4. ( Permainan – Belon Letup 1 Minit) . Murid dikehendaki menyiapkan lembaran kerja. 4. Murid memadankan tayangan gambar KVK dengan menaip perkataan KVK yang betul melalui komputer riba dengan bantuan guru.3. 3.

10. Murid akan diberikan oleh guru sekeping belon getah yang belum ditiup mengikut giliran barisan dan kumpulan ( Epal dan Tembikai). 2. Murid paling hadapan dalam barisan terlebih dahulu akan meniup belon sehingga pecah dalam masa 1 minit sahaja. token ganjaran akan dikira oleh guru bersama murid. Guru akan membacakan arahan soalan dan meminta murid menulis jawapan pada papan putih. Murid kemudiaannya akan mengambil soalan khas dan token ganjaran untuk diserahkan kepada guru setelah belon yang ditiup berjaya dipecahkan. Murid akan menyebut jawapan yang ditulis pada papan putih dan diikuti oleh murid-murid yang lain. Mana. Murid yang berjaya menulis jawapan yang betul akan diberikan token ganjaran oleh guru.mana murid yang membuat bising dan mengganggu kelancaran permainan akan diletakkan di dalam gelung tahanan yang telah disediakan oleh guru selama 2 minit. 4. 7. 6. Penutup kognitif Guru membuat kesimpulan secara keseluruhan mengenai aktiviti pengajaran yang telah dijalankan. Kesemua belon getah mempunyai kandungan soalan khas dan token ganjaran. Setiap murid diminta untuk berada di belakang kelas dengan teratur dan mendengar arahan Langkah 3 ( 20 minit ) permainan daripada guru. Pada pengakhiran permainan. Contoh soalan: Sila tulis dan ejakan perkataan ‘kuda’ 8. . Langkah 5 hingga 8 diulang sehingga setiap murid berjaya memecahkan belon yang diberi. 5. 3. 9.1. Setiap murid akan diberikan dua kali percubaan. 11.

Refleksi Guru Pelatih: . 2.Penutup ( 5 minit ) Penutup sosial 1. Guru mengucapkan tahniah kepada para pemenang. Guru memberikan pujian dan penghargaan kepada murid yang bersikap baik dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… .

Tandatangan Pensyarah/ Guru Pembimbing .…………………..Ulasan Pensyarah/ Guru Pembimbing: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… ….

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful